JEDNODUCHÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ. PŘESNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ (dále jen soutěž" nebo aplikace )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNODUCHÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ. PŘESNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ (dále jen soutěž" nebo aplikace )"

Transkript

1 JEDNODUCHÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ Každý den chodíš do Narozeninového TUTY kalendáře a klikáš pouze na aktuální den. Každý může vyhrát originální dárky a nebo speciální denní cenu - BOX PLNÝ VÝHER. Vždy Ti zobrazíme, co dostáváš a pošleme Ti to i s návodem do u, který uvedeš v kalendáři. Chodit můžeš do Narozeninového TUTY kalendáře každý den, ale jen jednou. Tak se těš a oslav celý měsíc s námi naše 1. narozeniny. :-) Televize TUTY. PŘESNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ TUTY KALENDÁŘ (dále jen soutěž" nebo aplikace ) 1. Organizátor a provozovatel 1.1. Organizátorem je TUTY Broadcasting, a.s., Werichova 1145/33, 15200, Praha - Hlubočepy, Česká republika, IČ (dále jen "organizátor") Pořadatel je LA promo apps s.r.o., Radlická 99, 15000, Praha 5, Česká republika, IČ: , patřící do skupiny firem La (dále jen pořadatel nebo "technický zajišťovatel") Marketingově zajišťuje soutěž společnost La perf s.r.o., se sídlem Lublaňská 31, Praha 2 Vinohrady, 12000, Vinohrady, IČ: , vedená pod spisovou značkou C u Městského soudu v Praze, patřící do skupiny firem La (dále jen "marketingový zajišťovatel"). Společně dále jen "pořádající subjekty". 2. Termín trvání soutěže 2.1. Narozeninový TUTY kalendář probíhá od hodin do :59:59 hodin. 3. Účastníci soutěže 3.1. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba s bydlištěm nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn těchto soutěžních pravidel. Uživatel, před zobrazením výhry, vyplňuje své osobní údaje (jméno, příjmení a ovou adresu), které slouží ke kontaktování uživatele z důvodu předání výhry (dále jen "registrace"). Práce s těmito daty se blíže specifikuje v bodě 6.6. těchto pravidel (dále jen "účastník") Účastník soutěže bude v termínu soutěže v aplikaci na Facebooku a Instagramu TUTY (dále jen "soutěžní stránka") otevírat aktuální dny v kalendáři Každý učastník soutěže může otevřít pouze jednou aktuální den, při opakovaném pokusu se zobrazí ta samá výhra. Stránka 1 z 9

2 3.4. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo výkonných agentur a společností, nebo osoba jim blízká ve smyslu 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), nebo pořadatel, technický zajišťovatel nebo marketingový zajišťovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že účastník dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, výhra se nepředá a přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splní veškerá pravidla soutěže Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany účastníka, ztrácí tento účastník právo obdržet výhru. 4. Licenční ujednání 4.1. V případě, že účastník v rámci soutěže uloží informace (zobrazení profilu účastníka, jeho fotografie a jiné nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen dílo ), uděluje účastník uložením díla v rámci soutěže pořadateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to jako časově neomezená, bezúplatná, nevýhradní a v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Pořadatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Pořadatel není povinen licenci využít Pořadatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem, přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených pořadatelem (třetími osobami pověřenými pořadatelem) je pořadateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Pořadatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je pořadatel oprávněn k jeho zveřejnění. 5. Výherci a výhry 5.1. Výherci se stanou ti účastníci, kteří kliknou na aktuální den a podle náhodné relevance se zobrazí, jakou výhru vyhrávají Každý den jsou připraveny různé výhry: a) Originální TUTY výhry - pro každý den, které může vyhrát každý účastník: MP3 vyzvánění TUTY TUTY omalovánky Obrázky s logem TUTY jako tapety do mobilů a tabletů Originální deskové hry ke stažení Plakáty s tvářemi televize TUTY - Vojta D. a Filip Kynych. b) Velké TUTY výhry - pro každý den, které vyhrává vždy 6 náhodných účastníků: Stránka 2 z 9

3 Stránka 3 z 9

4 Stránka 4 z 9

5 hra DIXIT; hra DIXIT; hra KONCEPT; hra KONCEPT; Stránka 5 z 9

6 hra Hurá, zmrzlina!; hra Hurá, zmrzlina!; hra DOBBLE; hra DOBBLE; hra DOBBLE; samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x virtuální realita VR MOTO; Stránka 6 z 9

7 samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x MAX Kostkožrout; samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x sadu pro děti, která obsahuje dětské holinky, dětské zelené lacláče a dětskou pláštěnku; samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x sadu pro děti, která obsahuje dětské holinky, dětské zelené lacláče a dětskou pláštěnku; účastník dostane BOXY PLNÝ VÝHER, který obsahuje 1x speciální sběratelské album samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x sadu pro děti, která obsahuje dětské holinky, dětské zelené lacláče a dětskou pláštěnku; účastník dostane BOXY PLNÝ VÝHER, který obsahuje 1x speciální sběratelské album samolepek STAR WARS, 1x sadu samolepek Champion League a 1x sadu pro děti, která obsahuje dětské holinky, dětské zelené lacláče a dětskou pláštěnku; 6. Všeobecné podmínky 6.1. Účastník soutěže se ihned dozví, co vyhraje. V případě získání originálních TUTY výher (bod 5.2.a) těchto pravidel) přijde účastníkovi informace, jak a kde si může svou výhru vyzvednout online. V případě získání velkých TUTY výher (bod 5.2.b) těchto pravidel) je nutné zaslat své jméno, příjmení, poštovní adresu a telefon na Tento musí výherce zaslat ze soutěžního u, na který přišla informace o výhře. Stránka 7 z 9

8 Pokud výherce neobdrží, zašle screen shot výherní obrazovky na opět z výherního u, který byl uveden v soutěži Výherce je povinen sdělit své údaje pro velkou TUTY výhru, podle čl. 6.1., nejpozději do 7 dnů od otevřený výhry. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě údaje nesdělí, ztrácí nárok na výhru Pokud bude výhra zasílána prostřednictvím pošty či jiným způsobem, pořádající subjekty neodpovídají za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži Organizátor zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR ) následující osobní údaje účastníků soutěže: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, adresa u (společně dále jen osobní údaje ). Organizátor zpracovává osobní údaje za účelem pořádání soutěže a kontaktování účastníků soutěže jako subjektu osobních údajů za účelem sjednání předání výhry v soutěži a za účelem zveřejnění jména a příjmení účastníků soutěžena webových stránkách soutěže, a to pouze po dobu pořádání Soutěže včetně předání výher v Soutěži. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů organizátora (public relations organizátora) a není v rozporu s oprávněnými zájmy účastníků soutěže jakožto subjektů osobních údajů (není po nich požadováno žádné plnění, není jim nabízen nákup jakéhokoli zboží nebo služby, jejich účast v soutěži je dobrovolná, získávají právo na výhry poskytované organizátorem). Zpracování osobních údajů je prováděno organizátorem jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají zpracovatelé technický zajišťovatel a marketingový zajišťovatel. Organizátor jako správce nemá osobu tzv. pověřence. Organizátora jako správce lze kontaktovat na ové adrese Účastník soutěže bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR zejména tato práva: - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, - požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává, - vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, - na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Využije-li účastník svého práva a požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze organizátora, bude to mít za následek zrušení jeho účasti v této soutěži. Stránka 8 z 9

9 6.7. Účastník nesmí jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení serverů a do chodu aplikací technického zajišťovatele soutěže. Porušení těchto pravidel bude mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné potíže s účastí v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, organizovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Google. Účastník vědomě poskytuje své osobní údaje pořadateli a nikoliv společnostem Facebook a Google. Společnosti Facebook a Google jsou kompletně osvobozeny od závazků každým účastníkem Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky proti průběhu soutěže musí být doručeny na adresu sídla organizátora nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné. Vymáhání jakýchkoliv práv a povinností ze soutěže soudní cestou je vyloučeno Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na soutěžní stránce pod tlačítkem Pravidla. V Praze, dne Stránka 9 z 9