72. výročie oslobodenia nášho mesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "72. výročie oslobodenia nášho mesta"

Transkript

1 28/ 4/2017 ROČNÍK XXV výročie oslobodenia nášho mesta 7. apríla 2017 sme slávili 72. výročie oslobodenia Brezovej pod Bradlom. Zástupcovia mesta, Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a evanjelickej cirkvi položili veniec k pamätnej tabuli na budove mestského úradu pripomínajúcej oslobodenie Brezovej partizánmi oddielu Repta II. Štefánikovej brigády. Prítomní, medzi ktorými nechýbali žiačky a žiaci brezovskej základnej školy, sa potom odobrali na cintorín k Dejinnému pamätníku. Predseda ZO SZPB Štefan Majkut privítal účastníkov slávnosti a minútou ticha si uctili pamiatku všetkých tých, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie nášho mesta. Po básni v podaní Hany Valovej a piesni v podaní speváckeho zboru KAPOŠE s dirigentom Vladimírom Húskom sa prítomným prihovorila primátorka mesta Eva Ušiaková. Z príhovoru vyberáme:...vytúženú slobodu nám priniesli partizáni II. Štefánikovej brigády....ďakujeme všetkým, ktorí sa aj za cenu najvyššej obete neváhali postaviť proti zlu....sloboda, za ktorú položili svoje životy, nás zaväzuje....postupne silnejúce napätie vo svete sa už čoraz viac začína dotýkať aj našej krajiny. Ilúzia bezpečnej, stabilnej Európy dostáva trhliny. Bojuje sa na juhovýchode Ukrajiny, hrozbou je islamský radikalizmus....významné historické udalosti sa častokrát tendenčne prekrúcajú, zlo sa povyšuje nad dobro, pravda je cielene nahrádzaná lžou....naše osobné ignorovanie diania okolo nás...podporuje bujnenie zla....i na Slovensku zdvíha hlavy hnedý mor. Je nevyhnutné, aby sme sa z histórie poučili a chránili odkaz všetkých bojovníkov proti fašizmu a všetkých obetí fašistického vraždenia....je našou úlohou pripomínať si tieto časy a vztyčovať memento, aby už nikdy nebola vojna, žiadne zabíjanie, žiadny fašizmus a rasizmus.... Zaznelo duchovné slovo brezovskej evanjelickej farárky Lívie Lichancovej. Predstavitelia mesta, ZO SZPB a evanjelickej cirkvi položili k Dejinnému pamätníku veniec a poklonili sa pamiatke obetí fašizmu. Pietnu spomienku ukončila hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní speváckeho zboru KAPOŠE. Oslavy 72. výročia oslobodenia Brezovej pod Bradlom pokračovali slávnostnou schôdzou ZO SZPB v Národnom dome Štefánikovom. Matúš Valihora útvar kultúry a miest. tradícií MsÚ Brezová pod Bradlom Milí Brezovania, v najbližších dvoch rokoch nás čakajú veľmi významné kultúrno-spoločenské výročia. V roku 2018 to bude 100 rokov od vzniku Československa. V máji 2019 si pripomenieme 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Blížiace sa výročia nás viedli k tomu, aby sme urýchlili prípravu projektov viažucich sa k týmto historickým udalostiam. Mesto Brezová pod Bradlom v októbri 2016 podalo dva projekty prostredníctvom operačného programu Európskej únie INTERREG. Prvým je vybudovanie Infobodu na Bradle, projekt rieši potrebu poskytovania informácií a infraštruktúry návštevníkom Bradla. Rozpočet projektu je ,54 EUR. Druhý projekt je zameraný na rekonštrukciu prízemia Národného domu Štefánikovho, kde by sme rozšírili Pamätnú izbu Dušana S. Jurkoviča na múzeum, vrátane nových funkcií v oblasti kultúry modernizácia technického vybavenia veľkej sály i príslušnej infraštruktúry. Rozpočet projektu je ,91 EUR. Zároveň venujeme pozornosť aj príprave ďalších projektov v areáli Bradla, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je aj inovovaná koncepcia spomienkových slávností na Bradle, kde si každoročne pripomíname národného hrdinu generála Milana Rastislava Štefánika. Program slávnostií je súčasťou tohto čísla Noviniek spod Bradla (str. 9,10). Milí Brezovania, podporte svojou účasťou tieto spomienkové slávnosti, pripravili sme pre Vás i návštevníkov bohatý program, ktorý môžeme realizovať i v prípade zlého počasia. Sledujeme zároveň cieľ získať dostatočné skúsenosti pre prípravu blížiacich sa výročí, ktoré majú mimoriadny regionálny a celoslovenský význam. Dokážme svojím aktívnym prístupom, že naše mesto si zaslúži svoj názov Brezová pod Bradlom. Eva Ušiaková, primátorka mesta

2 strana č. 2 Novinky spod Bradla 4 / 2017 MESTSKÝ ÚRAD VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ Známe Štefánikovo životné i etické krédo vyzvalo dvadsaťjeden zamestnancov mesta Brezová pod Bradlom v utorok 25. apríla Opäť excelentné výkony známych hercov v réžii Martina Mňahončáka. Úsmevne sme nahliadli do súkromia ozajstných chlapov. Štyria sexi muži nám ponúkli svoj návod na život, lásku, podvod, priateľstvo a nenávisť, čo publikum ocenilo búrlivým potleskom. H.V na vrch Bradlo. V rámci aktivít Dňa Zeme, ktoré boli naplánované a nebolo ich možné uskutočniť pre nepriaznivé počasie, v dvoch termínoch sa operatívne vybrali na pracovnú brigádu práve v tento deň. Vyčistením mohyly a areálu na Bradle sa pričinili o dôstojnú prípravu spomienkových slávností na Bradle pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika. Viera Nemcová, prednostka MsÚ Nahliadli sme za oponu O tom, že Aj muži majú svoje dni, presvedčili návštevníkov skvelej komédie dňa 12. apríla v ND Štefánikovom herci Branislav Deák, Ján Jackuliak, Gregor Hološka, Milan Bahúl.

3 Novinky spod Bradla 4 / 2017 strana č. 3 OBČAN SA PÝTA, MY ODPOVEDÁME Vážení čitatelia, do rubriky Občan sa pýta, my odpovedáme sme do uzávierky tohto čísla nedostali žiadnu otázku. Vaše otázky môžete posielať elektronickou poštou na adresu: alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla. Prosíme, posielajte len otázky týkajúce sa priamo života mesta. NÁZORY / KOMENTÁRE Vážení čitatelia, do rubriky Názory / komentáre sme do uzávierky tohto čísla nedostali žiaden príspevok. Vaše príspevky môžete posielať elektronickou poštou na adresu: alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla. ŠKOLSTVO Aprílové akcie v MŠ v triede včielok /stredňáci/ sa uskutočnili Tvorivé dielne, ktoré sa niesli v duchu jarnej a veľkonočnej nálady. Rodičia spolu s deťmi zhotovovali veľkonočné dekorácie jarné venčeky, ovečky, zajačikov, sliepočky a ozdobovali vyfúknuté vajíčka. Využili pri tvorivosti rôzny odpadový materiál, ale i plastové lyžičky, poháre, tortové podložky, vŕbové prútie a pod. Práce boli vystavené vo vestibule MsÚ sa predškoláci /trieda lienok/ zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ v 1. A triede. Privítala ich pani učiteľka Janka Fajnorová. Školáci sa pochválili úspechmi, ktoré dosiahli čítali zo šlabikára, počítali, spievali. Ani škôlkari sa nedali zahanbiť. Zapojili sa do počítania, rozkladali slová na slabiky, dopĺňali zvieratká. Navzájom sa obdarovali predškoláci venovali školákom záložky do knihy a prváci dali deťom obrázky s úlohami, pri ktorých im mali pomôcť rodičia doma táto sobota bola významným dňom pre našich predškolákov, konal sa zápis do 1. ročníka ZŠ na Dolných lúkach. Platil pre všetky deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia 6 rokov. Z našej MŠ zápis absolvovalo 32 budúcich prváčikov sa deti 3. a 4. triedy /stredňáci a veľkáči/ vybrali do ZUŠ, aby sa formou zážitkového učenia oboznámili s hudobnými nástrojmi, ľudovými piesňami a tancom. Sprievodného slova sa zhostila pani učiteľka Anka Hašanová. Deti sa započúvali do tónov heligónky, cimbalu, huslí, kontrabasu. Obdivovali nielen tance a piesne, ale aj krásne kroje dievčat z Iskerky. Zároveň si deti prezreli veľkonočnú výzdobu a výstavu ZUŠ tento týždeň bol venovaný environmentálnej výchove. Prostredníctvom lienky Bodkulienky a jej kamarátov si deti utvárali citový vzťah k prírodnému prostrediu a pripomenuli si Deň Zeme. Do situačných scénok sa zapojili všetky pani učiteľky pod vedením I. Filipovej. V nich sa škôlkari dozvedeli o prírode a jej zákonitostiach, vodných zdrojoch, čistote ovzdušia aj o separovaní odpadu. V scénkach odsúdili konanie ľudí pri znečisťovaní prírody a pomohli vláčiku Separáčiku triediť odpad. Helena Konkušová MŠ, Sídl. D. Jurkoviča Návšteva u Plačkov Jar je čas prebúdzajúcej sa prírody, slniečka, rodiacich sa mláďat... So znakmi jari sa každoročne deti oboznamujú aj v MŠ. Hoci spôsobov je veľa, využili sme formu zážitkového učenia a dohodli sme si návštevu u Plačkov. Prekročením prahu na nás dýchol úplne iný svet. Povedala by som rozprávkový alebo je výstižnejšie zastavil sa čas? No neviem, ale skrátka očarujúca atmosféra na nás dýchala zo všetkých kútov. Domáca pani nás previedla celým svojím kráľovstvom, prešli sme si zákutiami záhrady, ktoré sú obyčajné, a predsa neobyčajné, vyzývajúce k pozastaveniu, relaxovaniu až k rozjímaniu. Deti to skôr lákalo pobehať, ponakúkať všade, kde sa dalo, ale aj

4 strana č. 4 Novinky spod Bradla 4 / 2017 kde sa nedalo. Tak sme sa dostali až k plotu, ktorý akoby ukončil naše putovanie, ale nebolo to tak. Radosť prepukla, ako keď vytryskne gejzír! Čo to spôsobilo? Ešte chvíľu vám to neprezradím! Oči detí sa otvorili dokorán, tváre sa rozžiarili ako slniečko, čo svietilo na oblohe - ovca s jahniatkami, koza s kozliatkami - to bola tá chvíľa radosti a nadšenia. Deti boli natešené a zvieratká prekvapené. Koza Blekota si nás zvedavo obzerala, kozliatka vyplašene skákali - vyľakala ich detská radosť. Ovečka Evička bola tiež nebojácna, ale mláďatá Guľko a Guľka radšej utiekli do vzdialenejšieho kúta. Zvedavosť ich tam nenechala dlho, prišli za nami, pozrieť sa, čo sme im priniesli. Bolo to veselé - deti, roztopašné mláďatá. Keď už boli deti roztopašnejšie ako mláďatá, nastal čas na ukončenie našej návštevy. To sme ešte netušili, čo si na nás teta Jarka pripravila... Cestou z humna sme pozdravili sliepky, chlapci ponaháňali susedovie kocúra a pri krátkom oddychu na dvore nás prekvapilo a potešilo občerstvenie - medovkový čajík a domáci jablkový lokeš. Nechcelo sa nám veru odchádzať, ale čas je neúprosný. Zatvorila sa za nami brána a my sme sa zasa ocitli v realite všedného dňa. Kto poznáte Jarku Plačkovú, viete, že v jej rukách sa aj obyčajné veci menia na neobyčajné, a tak premenila aj nám obyčajné slnečné predpoludnie na čarovné. Ďakujeme a dúfame, že ešte nás niekedy do svojho kráľovstva pustí. I. Šimová, MŠ Budovateľská 25. výročie ZUŠ Brezová Pozvánky na najbližšie akcie 35. výročie DFS Iskerka výstava SKVOSTY SPOMIENOK o hod spoločný program detí ku Dňu matiek v ND Štefánikovom o hod VÝROČNÝ KONCERT DFS IS- KERKA -ND Štefánikov o hod Deň otvorených dverí v ZUŠ (od 9.00 hod.) prijímacie skúšky prijímacie skúšky Absolventská výstava o v ZUŠ Absolventský koncert o hod. v ND Štefánikovom SKVOSTY SPOMIENOK je názov už otvorenej výstavy výtvarných prác so spomienkovým charakterom. Je to už tento školský rok tretia výstava s retrospektívnym zameraním, aby sme si vo výročnom školskom roku pripomenuli aj práce bývalých žiakov. V tejto výstave sa prácami predstavuje 84 menovitých autorov a 36 neznámych nesignovaných. Spolu je vystavených 135 prác s rôznym námetom, v rôznych časových reláciách, v rôznych technikách, v rôznych vekových kategóriách. Najviac sú na výstave zastúpené zátišia a prvý raz môžu diváci vidieť aj ukážky z praktických výtvarných skúšok absolventov VO. Mnohé práce už v predchádzajúcich dvoch výstavách odhalili úspešných autorov, v tejto, takisto pestrej, sa snažíme pripomenúť práce aj tých nepodpísaných a tých, ktorých podpisy nevieme už identifikovať. Dúfame, že bývalí spolužiaci odhalia počas výstavy autorov týchto prác. Výstavu si mohli prezrieť aj návštevníci koncertu JARNÉ PÚČIKY. V čase písania tohto textu (termín uzávierky je ) nás koncert ešte len čaká, ale myslím si, že bude podľa zvukov šíriacich sa školou veselý, jarný a okrem koncertu absolventov už v tomto školskom roku posledný pre verejnosť v našej spoločenskej sále školy. Žiakov totiž čakajú rôzne postupové, ročníkové a absolventské skúšky, na ktoré sa musia tiež pripraviť, a akcie, ktoré poriadame spoločne s inými školskými inštitúciami a pre nich, ako Deň otvorených dverí, koncert pre mamičky, vernisáže pre ŠK ZŠ... Bilancujúcimi a ťažiskovými programami sú samozrejme predstavenia sa absolventov všetkých odborov a výročie DFS Iskerka. VÝROČNÝ KONCERT DFS ISKERKA, ktorý slávi už 35 rokov od svojho vzniku a 20 rokov je súčasťou ZUŠ Brezová pod Bradlom, sme sa rozhodli odprezentovať verejnosti v ND Štefánikovom, aby mali možnosť budúcnosti folklóru si užiť aj bývalí, a možno aj budúci, členovia súboru a všetci nadšenci našich brezovských tradícií, na ktoré by sme mali byť hrdí. Dúfame, že potešíme veľa srdiečok, pohladíme duše, rozplačeme od dojatia oči a vylúdime veľa úsmevov aj na vašich tvárach. Vystúpia všetci žiaci, od tých najmenších po odchádzajúcich deviatakov. Cimbalovka, s terajšími, ale aj bývalými žiakmi, tradične pripravuje pestrý repertoár, s ktorým aj vám budú nohy na sedačkách poskakovať. Aj KONCERT ABSOLVENTOV HO a TO odznie v sále ND M. R. Štefánika kvôli malým priestorom v škole a pripravovaným číslam absolventov. Výtvarníci absolventi sa tradične predstavia ukážkou svojich výtvarných kolekcií v spoločenskej sále školy na spoločnej ABSOLVENTSKEJ VÝSTAVE absolventov prvej i druhej časti základného štúdia a štúdia pre dospelých v odbore kresba a maľba a keramika, slávnostnou vernisážou. Všetkých, ktorých tieto prezentácie oslovia a rozhodnú sa stať našimi žiakmi, alebo ich deti, upozorňujeme na už zverejnené termíny prijímacích skúšok. Ak sa chcete podrobnejšie informovať, využite Deň otvorených dverí. Už o 9.00 h. bude krátky koncert všetkých vyučovaných nástrojov a prehliadka školy pre deti z MŠ, neskôr pre deti z prvých ročníkov ZŠ. Celý deň však môžete prísť sa informovať o možnosti a podmienkach štúdia v jednotlivých odboroch. Najnižší vek uchádzača o štúdium je 5 rokov v septembri 2017 pre TO a VO a prijatie do ZŠ pre HO. Čiže o prijatie do TO a VO sa môžu uchádzať už aj deti z terajšej strednej triedy MŠ. Otvorenie tried závisí od počtu prijatých uchádzačov. Horná hranica veku nie je rozhodujúca, záleží však na naplnenosti tried v jednotlivých študijných triedach. Školné sa nemení (polročne : TO, VO 25,-, HO 35,-, ŠPD 60,- ). Vzhľadom na priestory školy, počet učiteľov, osnovy a limity ponúkame na štúdium už dané možnosti ako minulý školský rok a s možnosťou rozšírenia o štúdium organu kvalifikovanou učiteľkou v prípade dostatočného počtu záujemcov. Rozšíriť môžeme hlavne triedy dychových nástrojov (trúbka, pozauna, priečna flauta), strunných (kontrabas, violončelo, viola, cimbal), ľudových (heligonka) a spevu. Vo VO štúdia pre dospelých triedu kresby a maľby a v TO orientálne tance (aj pre deti zo ZŠ). V odôvodnenom prípade môžeme skúšky a prijatie žiaka (ak bude voľné miesto) vykonať do 16. júna Srdečne vás na všetky chystané aktivity pozývame a tešíme sa na vašu priazeň a potlesk. JK RÔZNE...krátke zamyslenie... Pred mnohými rokmi som po veľkonočných sviatkoch písala maturitnú prácu na tému: Hrdinovia sa rodia nielen v boji... Úvahu o ľuďoch všedných dní bežného života. O ľuďoch, ktorí riskujú svoje životy, aby pomohli v núdzi iným. O tých, ktorí nezištne pomáhajú bez nároku na finančnú odmenu, poklony či ovácie davu. Vo svojom osobnom i pracovnom živote som ich neskôr stretla veľa. A teraz symbolicky v čase veľkonočných sviatkov, som takéhoto človeka stretla opäť. Stál pokojne za bránou našej školy a oslovil ma s myšlienkou, že by rád deťom odovzdal finančný dar z charitatívnej akcie v rámci dobrých susedských vzťahov, ako sám povedal. Prekvapil a zároveň potešil ma svojou ponukou. No moje myšlienky sa upriamili na malého Adamka, ktorý momentálne bojuje so zákernou chorobou. Z vlastnej skúsenosti viem, čo pre rodinu znamená mať vo svojej blízkosti onkologického pacien-

5 Novinky spod Bradla 4 / 2017 strana č. 5 ta. Nielen po stránke psychickej, ale i materiálnej. Liečba je veľmi náročná. A tak sme spoločne dospeli k záveru, že Adamko a jeho rodičia si tento finančný dar zaslúžia oveľa viac ako my, ktorí máme to najcennejšie zdravie. A tak za seba i za malého Adamka Vám, pán Mgr. Janko Kliment, zo srdca ďakujem, že ste sa pri bráne našej školy zastavili! Viera Dobrovodská Novinky v retrospektíve času Tento novinkový priestor sme pripravili pre Vás, vážení čitatelia, a to na uverejňovanie Vašich pohľadov späť do minulosti v kontexte s naším mestom a jeho obyvateľmi. Ide o nekonfrontačné príspevky s vážnym i humorným obsahom, v ktorých si možno pripomínať dávno i nedávno prežité chvíle v Brezovej i pri jej zviditeľňovaní vonku, a to tým najpestrejším spôsobom. Mnohí ste pracovali v rôznych zamestnaniach, činili sa v rôznych kluboch záujmov, zažili mnoho bizarných situácií, o ktorých možno nevedia ani vaši susedia. Budeme sa tešiť na Vaše spomienky, lebo na začiatok sme ako prvého oslovili pána učiteľa Petra Uhlíka a tu je ním poslaná retrospektívka. Aj reflexie budúcich prispievateľov by mali byť veľkosťou podobné. (R) Brezovčanky Iljušinom do Prahy Ráno, 5. apríla 2017, počul som v rozhlase, že uplynulo 80 rokov od zahájenia letov na civilnej linke Praha-Ruzyně / Brno / Piešťany / Praha. Podľa redaktora bol tento deň míľnikom československého dopravného letectva, preto na spomínaný dátum vypravili z Prahy - Letiska Václava Havla, retrolet Airbusu A 319 do Piešťan a späť. Pripravený cestovný program pre 144 pasažierov bol veľmi zaujímavý. A teraz moja spomienka. Touto pravidelnou linkou som prvý raz letel pred polstoročím 23. júna 1967 Iljušinom 14, a to na neoficiálne Majstrovstvá ČSSR v hádzanej starších žiačok v Prahe. V našej výprave boli hráčky: Anna Pavlíková, Viera Ožvoldíková, Mária Kuloštiaková, Viera Varsíková, Elena Dodrvová, Ľudmila Sládková, Ľubica Korytárová, Anna Londáková, Dana Fedorová, Oľga Mižialková, Viera Mosná a Alžbeta Valková, ďalej predseda hádzanárskeho oddielu Jaroslav Mikláš, tréneri Peter Uhlík a Štefan Závodný, dokumentarista Vladimír Petrovič. Našu cestu finančne podporil MsNV, hlavne jeho predseda pán Pavel Blažek. Vo vtedajšom našom hlavnom meste štartovalo desať družstiev a naše dievčatá skončili piate, čo sme však nepovažovali za úspech, ale za náš míľnik na ďalšej ceste. Trojdňový pobyt pri Vltave sme využili aj na celodennú prehliadku historických častí mesta. Napriek obrovskej letnej horúčave dievčatá videli a poznali v uličkách Starého a Nového Mesta Pražského mnoho zaujímavostí. Klub turistov Brezová Vás pozýva na akciu TRI HRADY MALÝCH KAR- PÁT, ktorá sa uskutoční Trasy: peši: 17 km, 27 km, 35 km a 50 km cyklo: 20 km, 30 km, 40 km a 55 km Odchod autobusom o 7.05 hod. z autobusovej stanice, alebo bicyklom o 7.00 hod. z námestia do Jablonice. Tešíme sa na Vašu účasť. Milí Brezovania, najskôr chcem informovať o pôstnych aktivitách v našej farnosti. V sobotu 18. marca sme úspešne absolvovali pútnický výlet do Rakúska. Myslím, že napriek škaredému počasiu to bola vydarená akcia. Videli sme alpskú prírodu, rozšírili sme naše poznatky z histórie, povzniesli ducha a upevnili vzťahy vo farskom spoločenstve. A najmä sme sa modlili na miestach spätých s našou vierou. V piatok 31. marca sme zrealizovali dobročinnú akciu Pôstna polievka. Tento raz nám počasie prialo a ľudia boli štedrí, čoho dôkazom je vyzbieraných 202. Získané peniaze pôjdu na doplatky za lieky pre núdznych Brezovanov podľa uváženia lekára (konkrétne 52 ) a na podporu trojdetnej rodiny s ťažkou diagnózou najmenšieho chlapčeka (na základe návrhu pani riaditeľky Dobrovodskej z Materskej školy na Sídlisku D. Jurkoviča). V pôstnom období sa tiež podarilo dokončiť rekonštrukciu hlavného kríža na cintoríne. Majster kamenár z Dobrej Vody odovzdal prácu v stredu 5. apríla, v nedeľu 30. apríla po bohoslužbách bol kríž slávnostne predstavený a požehnaný za účasti katolíckych a evanjelických veriacich spolu s ich duchovnými. Všetky tieto aktivity sme mohli uskutočniť aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta, za čo úprimne ďakujem členom kultúrnej komisie a poslancom mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom. Okrem toho vyslovujem ocenenie farníkom, ktorí sa na zmienených projektoch podieľali alebo pomáhali pri ich realizácii. Veľká vďaka! Tento rok si v máji pripomenieme 100 rokov fatimských zjavení. Presne 13. mája 1917 sa v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária

6 strana č. 6 Novinky spod Bradla 4 / 2017 trom malým pastierikom a odovzdala im dôležité posolstvo. My si ho v našej farnosti pripomenieme slávnostnou svätou omšou v sobotu 13. mája o hod. Predtým bude o hod. mariánske večeradlo. Z ďalšieho programu vyberám slávnosť prvého svätého prijímania v poslednú májovú nedeľu (28. 5.) so začiatkom o hod. Štyri deti z našej farnosti prvý raz v živote prijmú Pána Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti. V prvý júnový víkend slávime zoslanie Ducha Svätého tretí najväčší kresťanský sviatok. Pozývam všetkých veriacich na turíčnu vigíliu v sobotu 3. júna o hod. a potom na slávnostnú svätú omšu v deň Turíc, t. j. v nedeľu 4. júna o hod. Záverečná pozvánka sa týka slávnostnej hodovej svätej omše. Katolícky kostol na Brezovej je zasvätený tajomstvu Najsvätejšej Trojice. Tento rok vychádza trojičná nedeľa 11. júna. To je presne deň, ktorý slávime vo farskom spoločenstve ako hody. Verím, že si titul nášho chrámu pripomenieme v hojnom počte. Tohtoročnú hodovú slávnosť obohatia umelci z Bratislavy. Všetci ste srdečne vítaní v nedeľu 11. júna o hod. Ján Kliment, farár MESTSKÁ KNIŽNICA Nové knihy v knižnici Freemanová, Kimberley: Maják stratených nádejí. Bratislava, Slovenský spisovateľ s. Romantický príbeh z Austrálie o láske, nádeji a sile odpustenia. Grohmannová, Judith: Tajné misie. Špeciálne jednotky v boji proti zločinu a terorizmu. Z nem. orig. Prel. B. Kočan. Bratislava, Ikar s. V knihe autorka opisuje najnebezpečnejšie zásahy, ako aj prípravu a psychologické cvičenia elitných policajtov. Janovská, Zuzana: Zostaň so mnou v Írsku. Bratislava, Slovenský spisovateľ s. Príbeh dvojice, čo sa zo Slovenska vybrala do sveta za lepším zárobkom, je dnešnej mladej generácii dôverne známy. Jobus, Branislav: Ako muflón Ancijáš sľub dodržal. Bratislava, Slovart s. Tentoraz muflón Anciáš nejazdí kamiónom po svete a Európe, ale plní špeciálnu misiu doma na Slovensku sľúbil staručkému riaditeľovi pošty, že doručí všetky zásielky, ktoré sa ktovie odkedy nachádzali v sklade. Kniha je vhodná pre deti od 8 rokov. Knižnica organizuje o hod. besedu so spisovateľom Branislavom Jobusom v priestoroch Základnej školy Brezová pod Bradlom. Knightová, Renée: Cudzinec. Podobnosť čisto nenáhodná. Z angl. prel. Z. Buntová. Bratislava, Ikar s. Je autorkinou literárnou prvotinou, kniha sa stala okamžite bestsellerom. je to vzrušujúci triler plný kľukatých zvratov, z ktorých sa čitateľovi točí hlava. Spracovala: A. Fedorová Poďakovanie Mestská knižnica ďakuje firme MicroStep CDM s.r.o. za peňažný dar, ktorý bol použitý na nákup nových kníh do knižnice. KALENDÁRIUM Pripomíname si v máji Halabrín, Štefan (mladší) legionár, bankový úradník (nar na Brezovej 120. výr. nar., zomrel v Bratislave). Z dôvodu povinného nástupu do rakúsko-uhorskej armády roku 1917 musel prerušiť štúdium na brnenskej obchodnej akadémii. Po krátkom výcviku nasledoval odchod na ruský front, tu veľmi skoro z rakúskej armády dezertoval, prebehol na ruskú stranu a na Sibíri padol do zajatia. Tam sa okamžite prihlásil do tvoriacich sa československých légií. Za svoju legionársku činnosť získal mnoho vyznamenaní, ktoré mu komunisti roku 1953 zobrali a už nikdy nevrátili. V novej republike najprv doštudoval Obchodnú akadémiu v Brne a nastúpil do bankovníctva. Začal v Prahe, potom krátko v Piešťanoch a takmer celý svoj pracovný život prežil v Národnej banke československej v Bratislave. Po skončení druhej svetovej vojny pracovná kariéra Štefana Halabrína ml. v Národnej banke pokračovala, prešiel miestami vedúceho oddelenia, námestníka riaditeľa a riaditeľa Slovenského likvidačného menového fondu. V tomto postavení ho roku 1953 zatkli a uväznili. Po návrate z pražského Pankráca si nevedel nájsť miesto v novej spoločnosti a iba ťažko sa dostával do normálneho bežného života. K jeho dôslednej a plnej rehabilitácii a oslobodeniu od všetkých obvinení však došlo až šesť rokov po jeho smrti v období československého obrodného procesu roku Štefan Halabrín ml. prežil ťažký život sibírskeho legionára. Patril medzi československých vlastencov, ktorým práve legionárska anabáza zanechala hlboké sociálne cítenie a národnú spolupatričnosť a spoluzodpovednosť. Lichner, Ján národný buditeľ, evanjelický farár (pseudonym Ján Blažej nar v Blažovciach 135. výr. nar., zomrel v Bratislave). Štúdium teológie v rokoch absolvoval v Bratislave, po zložení odbornej skúšky prešiel Ján Lichner na ročné zavŕšenie teologických štúdií na univerzitu do Rostocku. Za kňaza bol ordinovaný 7. augusta 1907 biskupom dr. Baltíkom. Cirkevnú službu začal ako kaplán v Starej Turej u seniora Ľudovíta Čulíka. Celkovo pôsobil na staroturanskej fare dva roky. Potom nasledovalo jeho 42-ročné pôsobenie na Brezovej vo funkcii evanjelického farára a konseniora. Hneď po príchode na Brezovú 28. júna 1909 stál pri zrode významnej inštitúcie, spolu s Júliusom Markovičom tu založili Hospodársku banku. Neskôr bol členom vedenia Slovenskej národnej strany a jej evanjelického cirkevného výboru. Dekrétom Ministerstva školstva a osvety v Prahe bola 1. januára 1919 zriadená na Brezovej prvá meštianska škola so slovenským vyučovacím jazykom na Slovensku a Ján Lichner sa stal jej prvým riaditeľom. Ján Lichner bol známy národný buditeľ, jeho nepopierateľný prínos nájdeme aj na osvetovom poli. Podporoval stavbu a budovanie škôl na kopaniciach, uctievanie významných osobností a stavbu pomníkov (Hurbanov a Husov pomník, Štefánikova mohyla), inštalovaním pamätných tabúľ, stavbu Národného domu Štefánikovho, zakladanie cirkevných a kultúrnych inštitúcií a spolkov, napr. Živeny, Matice, Sokola, Červeného kríža, Združenia študentov, Evanjelického spevokolu a pod. Ján Lichner sa výrazne prezentoval aj ako spisovateľ. Bol autorom náboženskej spisby, najmä próz, kázní a pohrebných rečí. Písal aj vlastivedné práce, divadelné hry na revolučné hurbanovské námety. Od roku 1926 bol redaktorom Knižnice evanjelickej mládeže, v rokoch redaktorom časopisu Evanjelický kazateľ. Svoje články a kázne uverejňoval v Národných novinách a v regionálnych novinách (Slobodný Slovák, Noviny spod Bradla). Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil aj do miestneho protifašistického odboja. Na Brezovej bol veľmi populárny a základným motívom jeho prejavov bolo evanjelictvo, národné presvedčenie, slovenská hrdosť i zdravý vzťah k slovensko-českej vzájomnosti. Za osobný prínos v protifašistickom odboji mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a Pamätná medaila SNP. S nástupom režimu diktatúry proletariátu nastúpili aj Lichnerove problémy. Nasledoval jeho nútený odchod do penzie (1. augusta 1951). Jeseň svojho života prežil s dcérami v Bratislave, pochovaný je na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí. Štefánik, Milan Rastislav diplomat, vedec, vojak (nar v Košariskách pri Brezovej, zomrel vo Vajnoroch pri Bratislave 98. výr. úmrtia). Je jednou z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Jeho rodičia, evanjelický farár Pavol Štefánik a matka Albertína, rod. Jurenková, vštepovali všetkým svojim deťom svetonázor, pripomínajúci slávnu minulosť našich predkov. Po získaní doktora filozofie z matematiky a hvezdárstva, odišiel na štúdiá do Paríža. Pracoval u astrofyzika J. Janssena, riaditeľa observatória v Medoune. Pozorovania robil na Mont Blancu, v Španielsku, Turkestane, Brazílii, Tichomorí. Za vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti. Roky predstavujú obdobie jeho úspešnej a intenzívnej diplomatickej a vojenskej činnosti. Ako politik informoval verejnosť o ťažkom položení Slovákov v Uhorsku. Predostrel

7 Novinky spod Bradla 4 / 2017 strana č. 7 návrh na vytvorenie slobodných štátov, ktoré by vznikli rozpadom Rakúsko-Uhorska. Roku 1916 bola vytvorená Národná rada československá, ktorej predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik, tajomníkom E. Beneš. Francúzska vláda zásluhou Štefánika vydala Štatút, ktorý neskôr doplnila Dekrétom. Týmito dvoma dokumentami sa oficiálne zriadila čs. armáda vo Francúzsku. Sám Štefánik vyznačil vo svojom zápisníku nové hranice Česko-Slovenska, Rumunska, Juhoslávie i Maďarska. Takto boli prijaté aj Trianonskou zmluvou. Veľké a významné poslanie vykonal Štefánik v Rusku, v súvislosti s realizáciou vojenských a politických zámerov čs. zahraničného odboja. Roku 1917 bol Štefánik poverený náročným projektom v USA. Išlo o nábor dobrovoľníkov slovenského a českého pôvodu v USA. V krátkom čase získal3 000 vojakov, ktorí boli presunutí do Francúzska ako súčasť légií. Prvé oficiálne poslanie Štefánika v mene Národnej rady československej bola misia medzi Talianskom a Srbskom. V Ríme bola uznaná čs. armáda v zahraničí, ktorej veliteľom sa stal gen. Janin a jeho zástupcom M. R. Štefánik. Medzitým sa utvorila vláda ČSR, v ktorej bol gen. M. R. Štefánik jej prvým ministrom vojny. Milan Rastislav Štefánik osobnosť, ktorej historický význam nespočíva iba v rozhodujúcom podiele na založení prvého slobodného spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale on je aj prvý zo svojho národa, ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. Spracovala: A. Fedorová ŠPORT Bežci z Brezovej Beh okolo Hlbokého Hlboké 9,1 km /153 pretekárov/ Štefan Čuvala /muži nad 40 r./ 8. miesto 40:21 min. Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 6. miesto 47:07 min. Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 4 km 2. miesto 16:48 min. Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4 km 9. miesto 23:45 min. Zuzana Holičová /predprípravka/ 150 m 13. miesto Tobias Čuvala /predprípravka/ 150 m 10. miesto Matias Čuvala /benjamínkovia/ 50 m 7. miesto Peter Holič /benjamínkovia/ 50 m 8. miesto Beh oslobodenia Kálnice Kálnica 5,5 km /113 pretekárov/ Ján Varmuža /kat. muži/ 36. miesto 27:32 min. Margita Varmužová /kat. ženy/ 12. miesto 34:43 min Beh oslobodenia Vacenovíc Vacenovice CZ 6 km /171 pretekárov/ Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 6 km 5. miesto 34:53 min. Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 4 km 4. miesto 19:09 min. Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4 km 12. miesto 26:14 min. Ján Varmuža Brezovský šach: Veľkonočný turnaj u Troch dedkú v Senici Dňa 15. apríla sa v priestoroch hostinca zvaného U troch dedkú v Senici, konal Veľkonočný šachový turnaj. Tohto turnaja sa celkovo zúčastnilo 34 hráčov z rôznych kútov Slovenska a taktiež Českej republiky. Družstvo CVČ Brezová pod Bradlom malo na turnaji zastúpenie jedinou hráčkou, ktorou bola pani Ľubica Škápiková. Jej výsledok na turnaji bol 50 % (4,5 b z 9 b), pričom zaznamenala 3 výhry, 3 prehry a 3 remízy. Turnaj sa hral Švajčiarskym systémom na 9 kôl a pani Škápiková v ňom obsadila 21. miesto. Rozhodcom turnaja bol pán Tomáš Perička, ktorý rovnako hrá za družstvo Brezovanov. Víťazom turnaja sa stal pán Ján Mikes z Českej republiky, reprezentujúci klub ŠK Spartak Ústí nad Labem. Pre prvých troch najlepších hráčov boli pripravené peňažné ceny, ostatní účastníci si odniesli vecné ceny. RNDr. Peter Brunovský, PhD. Veľký piatok v znamení šípok V poradí druhý zo série piatich tohtoročných turnajov v elektronických šípkach organizovaných občianskym združením Darts Club Trezor Brezová pod Bradlom sa konal v piatok 14. marca v Brezovskom Šenku. Rekordný počet 36 hráčov z Brezovej, Senice, Skalice, Kútov a Častkova bolo rozlosovaných do obojstranného KO pavúka. Zápasy sa hrali systémom 501 Double Out s možnosťou jedného prehraného zápasu. Tento krát bolo na turnaji DC Trezor Cup 02/2017 ocenené aj najvyššie zatvorenie hry (legu) so skóre 104, ktoré dosiahol rodený Brezovan

8 strana č. 8 žijúci v Senici Jaroslav Šlahor (na foto prvý zľava). V celkovom poradí tretie miesto obsadil Seničan Daniel Podešva (na foto prvý sprava), druhé miesto vybojoval Juraj Makay z Kútov (na foto druhý zľava) a trofej za prvé miesto v turnaji získal domáci hráč Peter Holič (na foto druhý sprava). Za finančnú podporu v tomto roku ďakuje Darts Club Trezor mestu Brezová pod Bradlom a ďalším sponzorom Trezor caffe & bar, Brezovský Šenk, stolárstvu LV Wood, spoločnostiam Avir Sk, Coop Jednota Senica, Microstep CDM a firme Fami. ah CIRKEVNÉ OZNAMY (pondelok) hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare (streda) hod. biblická hodina v zborovej sieni (5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate) hod. hl. služby Božie v chráme Božom (štvrtok, Vstúpenie Krista Pána na nebo, Ascensio Domini) hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom (Nedeľa po Vstúpení, Exaudi) hod. hl. služby Božie v chráme Božom. V rámci služieb Božích bude spomienka na 135. výročie narodenia evanjelického farára Jána Lichnera hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom (pondelok) hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare (streda) hod. biblická hodina v zborovej sieni (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste) hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom hod. slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej sieni hod. koncert ZVONKOHRY z Košarísk a CANTILENY zo Senice, pri príležitosti 210. výročia narodenia organára Martina Šašku v chráme Božom (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná) hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom (streda) hod. biblická hodina v zborovej sieni (Svätá Trojica, Sancta Trinitas) hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej (pondelok) hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare (streda) hod. biblická hodina v zborovej sieni. Každý piatok o hod. spoločenstvo evanjelickej mládeže a dorastu, každá nedeľa o hod. detská besiedka všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb). ev. a.v. farský úrad POĎAKOVANIE Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 31. marca 2017 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, švagra, krstného otca a príbuzného Stanislava Šašinu, ktorý nás opustil dňa vo veku 81 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste zmiernili náš žiaľ. Poďakovanie patrí kolektívu pohrebnej služby pod vedením p. Veroniky Eckertovej za prípravu a dôstojný priebeh pohrebného obradu. S úctou manželka a ostatná smútiaca rodina. SPOMÍNAME Srdečne ďakujeme všetkým priateľom, ktorí sa dňa 6. apríla 2017 prišli naposledy rozlúčiť v Sobotišti s mojou maminkou p. Boženou Valehrachovou, rodenou Dobruckou. Zároveň ďakujem všetkým za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary. dcéra Elena Odpočívaj v pokoji, milovali sme Ťa a Ty si milovala nás. Chýbaš nám veľmi, zákerné choroby Ťa odtrhli od nás. Prvého mája uplynul rok od poslednej rozlúčky s našou milovanou mamičkou, starou mamičkou a skvelou manželkou Jarmilou Ďurišovou. Spomína manžel, dcéry Elenka, Jarka a syn Radko so svojimi rodinami. Novinky spod Bradla 4 / 2017 Neradostný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky ponechal Dňa uplynie 13 rokov, čo nás opustil náš milovaný otec Ján Šagát a zároveň si spomíname na 6. výročie úmrtia našej milovanej mamy Judity Šagátovej. Spomínajú dcéry Boža a Anka s rodinami. SPOLOČENSKÁ KRONIKA Jubilanti v mesiaci máji: Anna Gáliková, 85 rokov Agneša Kuzmová, 84 rokov Vladimír Petrovič, 83 rokov Alžbeta Ciranová, 83 rokov Alžbeta Lackovičová, 82 rokov Alžbeta Fajnorová, 82 rokov Anna Malková, 81 rokov Anna Potúčková, 81 rokov Oľga Kriháková, 80 rokov Libuša Ragulová, 79 rokov Ján Sadák, 79 rokov Oľga Kovačičová, 79 rokov Milana Plačková, 79 rokov Alžbeta Mikulinová, 78 rokov Anna Danielová, 76 rokov Ladislav Madara, 76 rokov Anna Michálková, 76 rokov Zuzana Poláčková, 76 rokov Lýdia Ondrejková, 76 rokov Zuza Šepláková, 70 rokov Ing. Agneša Kvočeková, 70 rokov Marie Chnápková, 70 rokov Anna Babincová, 70 rokov Narodili sa: Ema Turanová Zomreli: Stanislav Šašina, 81 rokov Božena Valehrachová, r. Dobrucká, 94 r. Oľga Strečanská, r. Závodná, 59 rokov Ospravedlňujeme sa p. Margite Kondelovej za nesprávne uvedené životné jubileum v minulom čísle Noviniek spod Bradla. Novinky spod Bradla - informačný mesačník mesta Brezová pod Bradlom Vydáva Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezová p. Br., IČO: , Redakčná rada: A. Fedorová, G. Plačková, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedný redaktor: Matúš Valihora, tel.: Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej inzercii. Zlom: Fedor Mikučík, Brezová pod Bradlom. Tlač: gh studio, Senica. Náklad 2100 kusov. Povolené pod č. 3/93 OU Senica. Uzávierka 20. v každom mesiaci. ISSN , EV 2892/09.

9

10