Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 / ročník 21 / číslo 5 / říjen / ZDARMA Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR strana 4 Odhalení studánky v Bolevci strana 6 Statek na Bolevecké návsi strana 21 V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa Jak jsme vás informovali v minulém vydání našeho zpravodaje, plánovali jsme v průběhu třetího čtvrtletí dokončit další nové parko- Zájezd do Prahy pro seniory viště, tentokrát v Sokolovské ulici, podél or. č Právě v těchto dnech se nám podařil tento záměr dokončit a jak je vidět z kladných Nabízíme poslední volná místa na předvánoční zájezd do Prahy pro seniory z obvodu Plzeň 1. Udělejte si čas v předvánočním shonu a pojeďte si s námi vychutnat slavnostní atmosféru vánočně vyzdobeného hlavního města! PRAHA ADVENTNÍ Prohlídka jednoho z nejkrásnějších betlémů v Praze Holešovicích tzv. Slovanský betlém v kostele sv. Antonína, kde jsou všechny vyřezávané postavičky oblečené v chodských krojích a na pozadí plastická krajina kolem Domažlic. Hodinová plavba lodí mezi Starým Městem a Malou Stranou s komentářem průvodce o okolních památkách. Volno na oběd s doporučením průvodce, odpoledne prohlídka interiérů Staroměstské radnice a poté individuální návštěva adventních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí. Pro zájemce možnost hodinové komentované prohlídky památek mezi Staroměstským a Václavským náměstím (kostel Sv. Martina ve zdi, Uhelný trh, Ovocný trh, ohlasů obyvatel přilehlých domů, 23 nových parkovacích míst alespoň částečně přispělo ke zlepšení situace v oblasti parkování v této Stavovské divadlo, Příkopy, památky v okolí Václavského náměstí ). Termín: Cena: 245,- Kč včetně plavby lodí a vstupu do historických sálů radnice s podzemím Odjezd: hod., návrat do hod. Pro bližší informace kontaktujte ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň, sociální odbor, kanř č. 208, tel.: Mgr. Dana Krausová, vedoucí sociálního odboru části obvodu. A to byl také náš hlavní cíl. Ing. Milan Brecík, vedoucí OMSSČ ČTĚTE ZPRÁVY Z OBVODU strany 1 10, 13 SLOVO ZASTUPITELŮ strana 3 SPORT V OBVODU strany 8, 9 PLZEŇSKÉ OSLAVY strana 11 ORGANIZACE A SPOLKY strany ŠKOLY A ŠKOLKY strany 20, 22

2 O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky Starosta mìstského obvodu Plzeò 1 podle ustanovení 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské republiky a o zm n a dopln ní n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky se uskuteèní dne 25. íjna 2013 od do hodin a dne 26. íjna 2013 od 8.00 do hodin. 2. Místem konání voleb v okrsku 1 56 jsou místnosti v obvodu Plzeò 1 pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu: Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Bìlohorská Lochotínská Luèní Malická Na Poøíèí Na Roudné Plánská U Sv. Rocha Úzká Zelináøská Dvorní K Niv K Ráji K Strá i Køí kova Lipová Malická Na Roudné Nad Vodou Otýlie Beníškové Pittnerova Pod Kostelem Pod Všemi svatými Pramenní Severní P edm stí Sokolí V Lu ánkách 28. øíjna Bolevec K Pecihrádku K Sokolovnì Na Louce Na Pláni Na Roudné Nad Beranovkou Nad Berounkou Nad Feronou Nad Priorem Nad Øekou Nad Štolou Náro ní Pecihrádek Øepová Senecká Travnatá U Velkého rybníka 5 45 (L), (S) (S) 1 37 (L), (S) (L), 4 12 (S) (S), (L), E 133 E 509 (L), E 136, E 312, E 2319, E 2648, E 2692 E 2700, E 2802, E 2961 E 2110, E 3036, E c (S), (L) 2 12(S), 3 39 (L) 17. ZŠ Malická ZŠ Malická 1 Areál po ární zbrojnice Bílá Hora Nad Priorem 12a E. Krásnohorské Komenského E. Krásnohorské Komenského Komenského Dušínova Foglarova Hojerova Metelkova Pod Košutkou Skautská Sokolovská Tleskaèova Sokolovská Sokolovská Sokolovská Sokolovská Sokolovská K Topolu Komenského Ledecká Majakovského nám. Odboje Dolejší Ledecká Majakovského Pod Cvièištìm Spojencù Vaníèkova Komenského B. Martinù F. Liszta (L), 4 8 (S) 3 17 (L) (S) (S), (L) (L) (L) (S), (L) 34 72, 80 (S), (L) 86 88, (S), (L) 90, , (S) (L) (L) 50, 52 37, (S), 25, (S), 7 31 (L) 3 15 (L), 2 16 (S) (L) (S), (L) 18 30, (S), (L) 31. ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské 10 Areál uèòovských škol Karlovarská 99 Areál uèòovských škol Karlovarská 99 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Bolevecká ZŠ nám. Odboje 18 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská Bolevecká náves Hynaisova Nýøanská U Kašny Vondruškova Nýøanská Západní Plaská Západní Plaská Bolevec Tachovská Tachovská Tachovská Kralovická Kralovická Kralovická lutická Kralovická Manìtínská Manìtínská Manìtínská Rabštejnská Rabštejnská (S), 15 (L) 2 22 (S) (L) 3 5 (L), 2 18 (S) (L), è. p. 57, 877 E (L), E (L) (L) 1 27 (L) (L) (L), (S) 1 7 (L) 2 10 (S) 1 11 (L) 6 20 (S) (L) (L) 1 15, (L) (S) 2 14 (S) (L) Bolevecká ZŠ nám. Odboje ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Gerská ZŠ 4. ZŠ 34. ZŠ Gerská ZŠ 4. ZŠ 4. ZŠ 4. ZŠ

3 Zprávy z obvodu Další opravená školka Nedávno nám skončily prázdniny a začal nový školní rok a já věřím, že jste si o prázdninách užili volno a odpočinuli jste si jak fyzicky, tak i psychicky. Na odboru investic jsou naopak školní prázdniny vždycky obdobím, kdy probíhá nejvíce oprav a investičních akcí. Jak se na našem obvodě stalo již dobrým zvykem, největší Milí spoluobčané, zřejmě málokdo z vás si ještě vzpomene, že v zahradě lochotínského bazénu, který se podařilo našemu obvodu nedávno získat od Západočeské univerzity, se nachází i malý venkovní bazén. Už mnoho let je mimo provoz a tak přes vzrostlé dovolím si zde na těchto pár řádcích vyjádřit svůj názor na prostředí a okolí, v němž všichni žijeme. Jistě jste zaregistrovali, že v těchto dnech probíhá hektické předvolební období a spousta z nás si všímá zvýšenou měrou politických debat a všeho, co se voleb týká. Právě proto si dovolím pozastavit se nad jiným tématem. Všichni z nás si jistě v menší či větší míře všímáme našeho okolí, prostředí, jež nás obklopuje. Vidíme, že v některých částech našeho obvodu je čisto, útulno a naši spoluobčané dbají na to, aby žití zde bylo co nejpříjemnější. Na druhou stranu bohužel můžeme také vidět prostředí, které nemá s příjemným žitím vůbec nic společného. Na těchto místech našeho obvodu vídáme nepořádek a jakýkoliv pohyb v těchto oblastech může být velmi nepříjemným. Bylo by myslím docela vhodné, abychom se právě v této hektické době všichni společně zamysleli nad tím, v jakém prostředí chceme spo- investiční akce letošního roku byla opět kompletní rekonstrukce a modernizace jedné z mateřských školek. Na programu byla 46. mateřinka ve Fibichově ulici. Celý projekt byl trochu jiný než v minulých letech, protože tahle školka sídlící v bývalé prvorepublikové vile, ke které se v pozdější době přistavěl další objekt, byla sice rozměrově menší než jiné školky, ale bylo tam naopak více stavebních úprav. Kromě výměny oken, zateplení celého objektu a nové Lochotínský bazén Vážení a milí spoluobčané, lečně žít, zda v úhledném či v nevábném. Je přece jen na nás, jak si svoje okolí uzpůsobíme k obrazu svému, zda si vchody do svých domovů zkrášlíme okrasnými záhonky, zda nepohazujeme odpadky všude kolem sebe. Myslím si, že to je jedna z věcí, kde bychom všichni společně mohli začít. Buďme příjemní nejen na sebe, buďme shovívaví i ke svému okolí. Zde žijeme, zde mnozí z nás vychovávají děti a vlastně zde mnoho z nás tráví většinu svého života. Nekažme si život ve své blízkosti zbytečným nepořádkem a hlukem. Naopak snažme se, abychom mohli na svoje nejbližší okolí být aspoň trošku hrdí. I to stojí za to. Protože pokud nezačneme u sebe, tak potom sice můžeme na to, jak volby dopadnou, nadávat, mohou se nám tyto výsledky voleb nelíbit, ale začít musíme jen a jen u sebe. Važme si spoluobčanů, kteří obětují svůj čas na zkrášlování našeho obvodu a dělejme vše proto, aby zůstal pěkným a milým místem k životu. Jitka Pyrgalová zastupitelka MO Plzeň 1 za KSČM členka KV MO Plzeň 1 členka Sociální komise MO Plzeň 1 fasády, tak jako u jiných školek, se ve spolupráci s paní ředitelkou a vychovatelkami podařilo navrhnout zvětšení prostoru jednotlivých tříd a místo dříve málo využívaných prostor vybudování nových hracích koutků pro děti. Samozřejmě se nezapomnělo ani na sociální a technické zázemí školky, a tak se i koupelny, WC a kuchyně dočkaly svojí nové podoby. Muselo se vyměnit i topení a na závěr přišla nová střecha. Celá akce stála náš obvod té- stromy není skoro vidět a celkem pochopitelně jeho technický stav nedovoluje dnešní provozování. Rada našeho obvodu nedávno schválila zadání projektové dokumentace na opravu a rekonstrukci tohoto bazénu. Zadání předpokládá, že by se vedle vlastního bazénu mohlo vystavět brouzdaliště pro malé děti, přímo do bazénu by se nainstalovaly hrací prvky a i v přilehlé zahradě by mohly vzniknout hrací koutky a prolézačky pro děti. Samozřejmě, že svojí velikostí to nikdy nebude žádné obrovské koupaliště nebo aquapark, takové stavby ani do sídliště nepatří. Může tak ale vzniknout příjemné místo pro trávení volného času jak pro děti, tak pro celé rodiny. Kolegy z investičního odboru ještě čeká mnoho práce jak se samotným vytvořením projektu, tak s jeho povolováním od strana 3 měř 6,5 milionu Kč. Učitelkám, vychovatelkám, uklízečkám, kuchařkám a všem zaměstnankyním 46. MŠ patří velké poděkování za to, že skoro celý poslední týden prázdnin uklízely, vytíraly a stěhovaly, ale stálo to za to. Když se 2. září školka znovu otevřela, byly spokojeny nejenom ony a rodiče žáků, ale hlavně děti, které tuhle školku navštěvují. Ing. Vladimír Tichý místostarosta MO Plzeň 1 všech složek. Věřím, že pro financování celého projektu získáme dotaci z rozvojových operačních programů Evropské unie nebo jiných fondů. Pokud se všechno vydaří, tak by se akce mohla uskutečnit již na jaře příštího roku a v létě by venkovní bazén mohl dělat radost všem dětem a jejich rodičům z okolí. Váš Jiří Winkelhöfer, zastupitel za ODS Rozpačitost pravicového voliče Za pár dní budou volby. Už zase, říkám si. V televizi se dívám na předvolební průzkumy a žasnu: Kam se poděli pravicoví voliči? A odpovídám si: jsou naštvaní. A rozladění. Znechucení. Sedí doma a kašlou na politiku. Nedivím se jim. Já jsem taky znechucená. Ale sedět doma nebudu. Jenom pořád nevím, koho volit. Tak jsem si sedla k internetu a zkusila si spočítat shodu na volební kalkulačce. A víte, co mi vyšlo? Úplná blbost. Asi tak polovina otázek, které mi kalkulačka kladla, mi byly celkem fuk. Ale kupodivu se mě neptala na některé věci, které jsou pro mě obzvláště důležité. Třeba na budoucnost daňové soustavy. Nebo na to, jestli budou i nadále živnostníci a drobní řemeslníci považováni za příživníky. Protože mě dost záleží na tom, aby mi měl i za pár let kdo opravit boty nebo pračku, vymalovat obývák a vyčistit komín. Abych si mohla koupit voňavý domácí chleba u pekaře a dortík ke kafíčku u cukráře. A záleží mi na tom, aby si lidi spíš pomáhali, než záviděli. Aby měli dobrou náladu a ne blbou. Takže, jak jsem řekla, nebudu sedět doma, k volbám půjdu. Nevím sice ještě úplně přesně, koho budu volit, ale vím naprosto jistě, koho volit nebudu. Nebudu volit strany, které potlačují svobodu a soukromé podnikání. Které pohrdají lidskou individualitou a pílí. Které staví vzdušné zámky a rozdávají laciné sliby. Které nedokážou říci na rovinu, že na stará kolena se musí každý spolehnout hlavně sám na sebe. Že tu někde pod povrchem nenápadně kolabuje důchodový systém, a samo se to nevyřeší. Chci, aby mi jako občanovi politici lili čistého vína. I kdyby mělo být kapánek trpké. Tak snad nás bude dost. Ing. Helena Šteinová, zastupitelka za Plzeňskou alianci

4 Zprávy z obvodu Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Úřad městského obvodu Plzeň 1 vede podle zvláštního zákona stálý seznam voličů. Každý volič si může v kanři č patro Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ověřit, zda je v seznamu zapsán; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dva dny přede dnem voleb, tj ÚMO Plzeň 1 v hodin seznam uzavře a výpis ze seznamu předá okrskovým volebním komisím. Nebudete-li moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jste zapsáni, můžete si požádat o vydání voličského průkazu. Informace o podmínkách vydání voličského průkazu Vám Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. dne 25. října 2013 v době od do hodin a dne 26. října 2013 v době od do hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16 pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba. V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový občanský průkaz si můžou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si poskytne Úřad městského obvodu Plzeň 1 na tel. čísle nebo Voličský průkaz Vám umožní volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku. Voličské průkazy vydává Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve dnech až (nejpozději do hod.) Volič obdrží nejpozději jeden den přede dnem voleb na adresu svého trvalého pobytu sadu hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V případě, že volič hlasovací lístky neobdrží, nebo je ztratí, budou mu vydány nové přímo ve volební místnosti v den voleb. Tam také volič obdrží úřední obálku a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu města Plzně. Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacích lístků nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Poté opustí prostor pro úpravu hlasovacích lístků a před okrskovou volební komisí vloží úřední obálku do volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. strana 4 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vážení spoluobčané, přinášíme Vám několik základních informací k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby proběhnou v následujícím termínu: pátek 25. října 2013 od hodin do hodin sobota 26. října 2013 od 8.00 hodin do hodin. Místem pro konání voleb ve volebních okrscích č. 1 až č. 56 na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou místnosti uvedené v OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb, které je součástí výtisku Plzeňské jedničky. Každý volič je povinen při příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Toto jsou základní informace k volbám, které vám mohu poskytnout. Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží každý volič společně s hlasovacími lístky na adresu svého trvalého pobytu, nebo mu budou předány v den voleb přímo ve volební místnosti. Anna Kocourková vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1 Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro občany správního obvodu města Plzně svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku. (red) Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude pro občany, kteří pro výkon volebního práva nemají platný občanský průkaz nebo cestovní pas na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP, na náměstí Republiky 16 ve dnech 25. a 26. října 2013 zajištěna služba v tomto rozsahu: pátek 25. října 2013: hodin sobota 26. října 2013: hodin Tirá: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 15082, vydává Mìstský obvod Plzeò 1. Adresa: ÚMO Plzeò 1, Alej Svobody 60, Plzeò 23, tel.: , fax: , Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha.

5 Zprávy z obvodu DoRA rozdávala Křesadla Tradiční oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji Křesadlo 2013 po několika letech opět zavítalo do Plzně, konkrétně do Lochotínského pavilonku. Slavnostní ceremoniál se odehrál pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a starosty Plzně 1 Mgr. Miroslava Brabce. Celou akci pořádala Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Rekordních 45 nominací bylo zasláno z celého kraje z mnoha oblastí občanského života. Porota, která byla letos složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, starosty obvodu Plzeň 1, Odboru sociálních služeb PM, ČRo Plzeň, EHMK Plzně 2015 a pořádající organizace DoRA, udělila tři hlavní ceny Křesadlo 2013 a jednu Zvláštní cenu poroty za dobrovolnické aktivity. Všichni nominovaní si pak odnesli certifikát s poděkováním za dobrovolnické aktivity a malé dárečky od sponzorů. Zvláštní cena poroty byla udělena paní Martě Černé, učitelce Základní školy speciální v Plzni na Borech, za dlouholetou pomoc v sociální oblasti. Hlavní ceny pak získali Ing. Karel Nolč, trenér mezinárodně úspěšného hasičského družstva žen SDH Chválenice soutěžícího v disciplinách Požárního sportu, Markéta Smýkalová, jež umožňuje několika mladým handicapovaným lidem žít plnohodnotnější život v rámci volnočasového projektu Happy Handicap zaměřeného na trénování paměti či rozvíjení umělecké a pohybové stránky osobnosti. A konečně Lenka Bořilová, která se od narození potýká s následky dětské mozkové obrny. Přesto nezahořkla, úspěšně absolvovala střední školu a již tři roky obětavě pomáhá a podporuje lidi s handicapem a seniory z charity v Klatovech. DoRA by tímto velice ráda poděkovala za organizační pomoc ÚMO Plzeň 1, SDH Bolevec a všem dalším, kteří se podíleli na hladkém průběhu slavnostního večera. Současně bychom rádi poděkovali nejen zúčastněným dobrovolníkům za jejich práci, ale i mnoha dalším nadšeným dobrovolníkům, kteří neváhají věnovat svůj volný čas pro někoho jiného. (red) strana 5

6 Zprávy z obvodu strana 6 Rodáci odhalili studánku v údolí Petrovka Sdružení boleveckých rodáků v rámci svého kulturního programu a obnovy památných míst uskutečnilo v letošním roce 12. září 2013 slavnostní odhalení nově upravené druhé nejstarší studánky v Bolevci a okolí v údolí Petrovka, které bylo vyhlášeno v roce 1993 přírodní rezervací. Studánka je po pramenu na Bolevecké návsi druhou nejstarší studánkou v okolí Bolevce, která je stále využívána hlavně chataři z blízkého okolí. Podle dostupných informací z historie tohoto pramene byla studánka vybudována boleveckými sedláky, kteří vlastnili pozemky v údolí nad rybníkem Šídlovák a okolí, kde obdělávali svoje pole a louky. Byla pochopitelně využívána i kolemjdoucími lidmi a později chataři v této lokalitě. Původně to byla jednoduchá, v zemi vykopaná díra, vydlážděná kameny a uzavřená ležícím poklopem, který se otevíral či zvedal pomocí koženého pásku. V roce 1943 podle vyprávění boleveckého rodáka pana Janouškovce byla na příkaz obce přebudována a vyzděna nad studánkou ochranná betonová stříška, která se postupem let nahnula a hrozilo její zřícení. Sdružení boleveckých rodáků si vzalo za cíl zaměřit pozornost na obnovu studánek a rozhodlo se za přispění Krajského úřadu v Plzni opravit právě tento význačný a stále využívaný pramen. Prameniště bylo vyzděno přírodním kamenem, osazena dřevěná stříška s šindelovou krytinou, vyčištěn odtok vody do Boleveckého potoka, provedena úprava kolem studánky kačírkem, osazena informační tabule, kde se lidé dozvědí o její historii, a je doplněna dobovými fotografiemi. U studánky byla osazena dřevěná lavička pro odpočinek kolemjdoucích a při Ledecké silnici byla osazena tabulka se směrovkou k cestičce směřující k pramenu Petrovky, jak byla nově nazvána podle stejnojmenného údolí. Slavnostní odhalení provedl starosta rodáků pan Jaroslav Čechura a vedoucí regionálního odboru životního prostředí Krajského úřadu pan Mgr. Hanzlík, který vysoce kladně hodnotil akci boleveckých rodáků. Slavnostního aktu se zúčastnilo kolem padesáti rodáků a občanů. Jaroslav Čechura, předseda boleveckých rodáků POZVÁNKA 16. SETKÁNÍ BOLEVECKÝCH RODÁKŮ spojené s pouťovou veselicí V sobotu 26. října 2013 v 17 hodin v Bolevecké sokolovně Program: hodnocení činnosti SBR v roce 2013 výstavka o činnosti Sdružení boleveckých rodáků vystoupení folklórní skupiny Máj z Blatnice k poslechu a tanci zahraje orchestr Oty Hellera Sdružení boleveckých rodáků se těší na Vaši návštěvu. Přijďte si zavzpomínat a popovídat o starých i současných časech Bolevce.

7 Zprávy z obvodu strana 57 Suverenita Strana zdravého rozumu SPRAVEDLNOST ROZUM CIT 1. Chránit poctivého občana a trestat zločince. Zrušit zákon o nepřiměřené obraně. Trest smrti za brutální trestné činy. 2. Zamezit plýtvání peněz poctivě pracujících a odebrat podporu lidem, kteří pracovat nechtějí. Místo sociálních dávek práci. 3. Zastavit exekuce. Každou exekuci prozkoumáme, zda nebyla uložena na základě podvodu, lsti, bezohledného úředního postupu či jiné újmy. Pokud ano, potrestáme viníky. Ti budou muset občanům nahradit škodu. 4. Vymýtíme justiční džungli a nastolíme zákony srozumitelné a spravedlivé. Pořádek je první předpoklad dobrého fungování státu. 5. Zabavit nakradený majetek politikům a jejich kmotrům, zrušit Senát. Rozšířit trestní zodpovědnost až do roku Zastavit církev- ní restituce. Ze získaných prostředků financovat zdravot- nictví, školství a důchody. Mgr. Petr Hannig 1. Dvakrát a dost! Poslanci mohou být voleni pouze dvakrát. Schopných lidí je v naší zemi totiž dost. Nechceme neproduktivní parlamentní povaleče převlékající kabát podle vidiny zisku. 2. Zachovat českou měnu nepřijímat euro. Nepodřizovat se diktátu EU včetně snah o přepisování výsledků 2. světové války. 3. Omezit dovoz nekvalitního zboží z ciziny, oživíme heslo: Zlaté české ruce! Využijeme obrovský potenciál lidí této země. 4. Dostat pod kontrolu státu strategické suroviny - vodu, plyn, uhlí, ropu, drahé nerosty, elektrickou energií. Tím zlevníme cenu energií včetně vody. 5. Zakázat firmám se sídlem v daňových rájích účast na veřejných zakázkách. Zrušení akcií na doručitele, ať víme, kdo si mastí kapsu např. za solární panely. V roce 2010 dosáhla Suverenita v Plzeňském kraji 5,27%. Při rozhovorech s lidmi jsme přesvědčeni, že Suverenita získá 8% hlasů. Volte č Nezvyšovat věk odchodu d do důchodu d a chránit pracující v předdůchodovém věku. 2. Zrušit poplatky ve zdravotnictví - i televizní a rozhlasové. Tyto poplatky jsou neodůvodněné a neúnosně zatěžují především seniory a rodiny s dětmi. 3. Zajistit lékařskou a lázeňskou péči. Obnovíme malé městské nemocnice. Prosadíme, aby základní nezbytné léky byly zdarma. Vrátíme se k osvědčeným preventivním zdravotním prohlídkám a po každých deseti letech placení zdravotního pojištění přiznáme pojistníkům nárok na lázeňskou péči. 4. Stop školnému. I nadané děti z nízkopříjmových rodin musí mít přístup ke vzdělání, a to včetně vysokoškolského. Zachovat sítě základních škol. Zvýšení společenského postavení učitelů. Obnovení učňovského školství. 5. Mediální zákon. Péče o kulturní dědictví národa, včetně jazyka. Zrušit letní čas. Ing. Petr Kocman

8 Sport v obvodu V neděli patřil Lochotín sportu. S podporou MO Plzeň 1 a pod záštitou jejího starosty Mgr. Miroslava Brabce se zde konala prezentační a sportovně náborová akce Hýbej se a sportuj buď IN s rádiem Kiss Proton!, která byla zároveň součástí oslav 20. výročí založení Nadace sportující mládeže a 10 let existence obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví. Termín nebyl vybrán náhodně akce byla součástí celostátní kampaně Česko se hýbe a Dnů fitness. Po celý den si mohli zvláště mladí účastníci zdarma vyzkoušet a blíže se seznámit s nejrůznějšími sporty v programech, které pro ně připravili hokejisté HC Škoda Plzeň, fotbalisté SSC Bolevec, házenkáři strana 8 Akce,,Hýbej a sportuj buď IN s rádiem Kiss Proton! rozproudila Lochotín Talentu Plzeň a házenkářky DHC Plzeň, cyklisté TJ ZČE Plzeň a MS BIKE ACADEMY, basketbalisté TJ Lokomotivy Plzeň. Mimořádným způsobem přispěli plavci PK Slávia VŠ Plzeň, kteří nejen nabídli k využití veškeré prostory bazénu na Lochotíně, ale doplnili ji i bohatým programem. K maximálnímu využití sportovišť přispěly prostory ICE Parku, Centrálního parku na Lochotíně a sportovního zázemí 31. ZŠ a Gymnázia F. Křižíka. Aktivity celého dne skvěle glosoval moderátor Vláďa Jaroš, který si některé sporty vyzkoušel i na vlastní kůži. Hudební skupina ORANGE, ukázky Zumby nebo autogramiáda olympijské vítězky Kateřiny Emmons (sportovní střelba), účastníka olympijských her v Londýně Přemysla Švarce (triatlon) či úspěšných plzeňských házenkářů Martina Šetlíka a Jiřího Hynka doplnily a završily pohodově strávený den. Skoro by se dalo říci něco jako sportovní pouť, kterou by stálo za to uspořádat každoročně jako nejen příjemnou zábavu s atrakcemi a nabídkou různého sportovního vybavení či služeb, ale i pobídku k pravidelným sportovním aktivitám. František Berka, Tereza Zálešáková, Nadace sportující mládeže Děti se letos již rozloučily s dopravním hřištěm Rozloučit se s letošní sezónou na dopravním hřišti přišly děti z obvodních mateřských školek. Středisko volného času dětí a mládeže z Ledecké ulice ve spolupráci s MO Plzeň 1, Městskou policií Plzeň a Besipem připravili dopolední program plný zábavy i poučení. Počasí letos vyšlo a děti si odnesly z akce spoustu nových zážitků. (red)

9 Zprávy Sport v z obvodu strana 59 Ice Park nabízí novinky Přijďte si zabruslit na in-line bruslích. Zapůjčíme veškeré vybavení zdarma. Otevřeli jsme pro vás drobné občerstvení, pochutnejte si na výborné kávě. Pro nejmenší je k dispozici dětský koutek. Václav Černý VÝUKA BRUSLENÍ ZÁBAVNOU FORMOU Přidejte se k pravidelným účastníkům her na bruslích pro děti a rodiče. Každé úterý a čtvrtek od hod. Přijďte rozsvítit Ice Park Rej masek ve světlech lampionů V úterý od 17 hod. bruslení na in-line bruslích v maskách, zakončeno jízdou s lampiony. Soutěž o nejhezčí masku a umělecký dojem. Každá maska bude odměněna malou pozorností. V prosinci připravujeme Mikulášskou nadílku. Podrobnosti se včas dozvíte na stránkách Náš obvod byl hostitelem MALÉ CENY PLZNĚ 2013 Stříbrnou medaili v soutěži jednotlivců získal pro tento klub Milan OPAVA, který byl navíc (s Robertem BOROVANSKÝM) i stříbrný v soutěži družstev. Z děvčat byla nejúspěšnější, šestá, Andrea Velátová, které však získala (s Lucií TRINEROVOU) pro PSC bronzovou medaili za soutěž družstev. Ani v dalších závodech Českého poháru mládeže se domácí neztratili. V kategorii starších žaček zvítězila Adéla RADOVÁ, a čtvrtá byla ještě Simona Kordová. Druhé místo mezi nejmladšími žačkami patří pak po sobotě Zuzaně ŠANTÍNOVÉ. Ve stejné kategorii chlapců dělilo jen několik bodů od 3. místa Tomáše Klepače (ten skončil nakonec 4.). Závod se po organizační i sportovní stránce vydařil. Všichni zúčastnění si jej pochvalovali a dle svých vyjádření se budou do těchto míst rádi vracet při organizaci dalších závodů. Dr. Jaroslav VOLDŘICH, předseda PSC a ředitel závodu Bronzové družstvo děvčat PSC A. Velátová a L. Trinerová s hosty MALÉ CENY PLZNĚ s D. Svobodou a N. Dianovou. V sobotu 6.října se uskutečnil v Plzni 7. závod Českého poháru mládeže v moderním dvojboji (běh a plavání) a trojboji (navíc se střelbou) do 15 let. Závod s názvem MALÁ CENA PLZNĚ byl současně i M-ČR v mod. dvojboji pro kategorii U13, tedy závodníky a závodnice ročníků narození 2001 a Hostitelem závodu byl náš Obvod Plzeň 1. Plavecká část závodu proběhla v Městském 25m bazénu na Lochotíně, běh se pak uskutečnil za krásného a slu- nečného počasí v centrálním parku našeho obvodu. Čestnými hosty závodu byl David Svoboda, olympijský vítěz z OH v roce 2012 v Londýně v moderním pětiboji a Natálka Dianová, mnohonásobná medailistka z MS a ME v moderním pětiboji, účastnice stejných OH. V závodě, kterého se zúčastnilo více než 90 sportovců ze všech pětibojařských oddílů z celé ČR, si výborně vedli zástupci Pětibojařského sportovního centra v Plzni. Stříbrné družstvo chlapců PSC R. Borovanský a M. Opava, opět s hosty MALÉ CENY PLZNĚ.

10 Zprávy z obvodu Eva Kulovaná pokřtí své sbírky strana 10 V úterý 22. října se v budově Českého rozhlasu v Plzni uskuteční slavnostní křest básnických sbírek Evy Kulované. Na křestních listech uvádí autorka své myšlenky. Sloky pro hudbu Za to že si říkáváš slova má když máš čas za to že si znovu přečítáš řádky moje spěchám k tobě v myšlence děkovné Ozvěny Jsou srdce a duše lidí co nestárnou vědí, co se v knihách píše vědí, jaký je život mezi růžemi vědí, jaký je život mezi trním Večerem provede redaktor Jaroslav Kopejtko, recitovat budou Martina Samková a Antonín Kaška. Saxofonem provází Frankie Zhyrnov. (red)

11 Plzeňské Zprávy z oslavy obvoduvzniku republiky strana 115 Výroční narozeniny vzniku republiky budou v Plzni dvoudenní Již poosmé oslaví Plzeň vznik samostatného Československa v roce Letošní 95. narozeniny budou tentokrát dvoudenní. Neděle 27. října bude především ve znamení turistiky, na večer připravilo divadlo Semafor slavné představení Kdyby tisíc klarinetů. V pondělí 28. října nabídne město návštěvy více než dvou desítek turistických cílů i památek, mimořádně za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Do ulic vyjede historická tramvaj, pro děti je připraven program plný pohádek, další kulturní scéna se otevře U Branky. Oslavy zakončí tradiční lampionový průvod a slavnostní ohňostroj na náměstí. Oslavy vzniku republiky mají v Plzni dlouholetou tradici. Na rozdíl od jiných měst si vznik samostatného československého státu nepřipomínáme jen pietními akty, ale bohatým programem Plzeňské oslavy vzniku republiky Vybrané turistické cíle za 28 Kč, nebo zdarma určeným široké veřejnosti, přibližuje náměstkyně primátora Eva Herinková: Zdá se, že náš cíl připomenout významné výročí touto formou, se daří. Letošní plzeňské oslavy vzniku republiky budou dokonce dvoudenní, potvrzuje. Neděle 27. října bude v Plzni ve znamení turistiky. Akci nazvanou 28 kilometrů na rozhlednu Chlum připravil spolu s městem Klub českých turistů. Na jednu ze tří tras o délce 4, 11 nebo 13 km mohou zájemci vyrazit buď samostatně či v doprovodu průvodce. V cíli čeká na všechny odměna v podobě účastnického listu a možnosti výstupu na rozhlednu za symbolických 28 korun (cena za 2 dospělé nebo 3 děti zahrnuje pro každého také špekáček). Klidné a příjemné prostředí k rozjímání nabídne speciálně v tento den i běžně nepřístupná Luftova zahrada a Hruškova meditační zahrada poblíž Tyršova mostu. U Branky začínají již v neděli trhy pořádané v rámci Česko- Slovenských dnů. Od 10 do 16 hodin nebudou vedle kulturního programu a interaktivních dílen chybět ani tradiční slovenské pokrmy, halušky, ovčí a kozí sýry, lokše či kapustnica. Posledním velkým lákadlem bude v předvečer státního svátku představení Kdyby tisíc klarinetů divadla Semafor. Druhá premiéra tohoto obnoveného slavného představení v České republice začíná v hodin ve velkém sále kulturního domu Peklo. Vstupenky za 28 korun si zájemci mohou zakoupit v předprodeji na Na pondělí 28. října připravilo město Plzeňanům i ostatním návštěvníkům prohlídky více než dvou desítek turistických cílů i památek, mimořádně za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Pouze v tento den bude možné si prohlédnout plzeňskou radnici, Měšťanskou besedu, Loosovy interiéry i nově zrekonstruovanou Starou synagogu. Speciální akci připravil také Plzeňský Prazdroj, který za zvýhodněné ceny nabízí návštěvy Pivovarského muzea, historického podzemí i jedné ze svých prohlídkových tras. Do ulic vyjede historická tramvaj, pro děti jsou připravena loutková představení v Měšťanské besedě. Kulturní scénu U Branky otevřou v 10 hodin slovenské trhy. V poledne se uskuteční vernisáž venkovní výstavy velkoformátových fotografií Spolupracovníci TGM. V podvečer se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka vzpomínkový akt, po kterém vyjde na Klatovskou třídu lampionový Průvod světel. Plzeňské oslavy vzniku republiky zakončí krátce po 19. hodině na náměstí Republiky slavnostní ohňostroj na hudbu českých mistrů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Přijeďte si i vy užít sváteční atmosféru do Plzně! Podrobný program a další informace najdete na (red)

12

13 Zprávy z obvodu strana 13 V Centrálním parku vítaly děti nový školní rok MO Plzeň 1 připravil pro děti zpestření k příležitosti zahájení nového školního roku. Akce se uskutečnila v Centrálním parku pod taktovkou Domu pohádek, Nebyl to jen promenádní koncert Každý rok připraví MO Plzeň 1 pro občany obvodu několik promenádních koncertů. Orchestr Oty Hellera získal za dobu svého letitého působení velkou řadu příznivců, kteří si ho rádi vždy přijdou do Centrálního parku na Lochotíně poslechnout. Letos byl koncert výjimečný v několika ohledech najednou. Kulaté výročí slavil nejen orchestr, ale i jeho kapelník. Navíc měla premiéru nová píseň Bolevecká polka, kterou Ota Heller složil na počest našeho obvodu. který se ukázal s opravdu pestrým programem. Celé odpoledne se neslo v duchu soutěží, her, písniček, tance a povídání. Živo bylo i v Ice Parku, kde se Polka sklidila ovace přítomných posluchačů i starosty obvodu, který na pódiu panu Hellerovi gratuloval ke všem příležitostem najednou. (red) proháněli malí hokejisté Pilsen Wolves. Předváděli ostatním, jak probíhá v jejich klubu trénink, aby se z malých kluků stali velcí hokejisté. Hokejový klub Pilsen Wolves tím zahájil nábor hráčů od 4 let (více informací podá pan Václav Zuna tel ). (red) KONKURZ do pěveckých sborů MINI ANDÍLCI třída ANDÍLCI od 4. třídy přihlášky:

14 Organizace a spolky strana 14 Zahájení nové sezony aktivit TOTEM RDC Postavit dům, zasadit strom Ve středu v hod. proběhlo před budovou TO- TEM RDC Slavnostní vysazení totemového stromu. Zasazením prvního TOTEMového stromu bychom rádi naplnili náš slib klientům a veřejnosti, že za stromy, které bylo nutno vzhledem k rekonstrukci našeho nového domu TOTEM RDC porazit, vysadíme nové. Moc nás těší, že s podporou hotelu IBIS v Plzni a zahradnické firmy JVV Ginkgo, s.r.o., jsme mohli část slibu naplnit k 1. výročí otevření TOTEM RDC v nových prostorách, říká Bc. Vlasta Faiferlíková ředitelka TOTEM RDC. Součástí programu byl také KŘEST SCHODOLEZU, který nám bezplatně zapůjčila firma AL- TECH, spol. s r.o., Uherské Hradiště a my tak po roce působení v novém mezigeneračním centru TOTEM RDC konečně můžeme nabídnout aktivity a prostory celého domu i lidem s jakýmkoli pohybovým handicapem. I my si uvědomujeme bariéru, kterou představují schody pro méně pohyblivé seniory, natož pro lidi na vozíčku. Stavebně je nový dům připravený na výtah a v budoucnu bychom rádi i tuto možnost pohybu po celém domě našim klientům umožnili. Nyní jsme velmi rádi, že se díky vstřícnosti dárce podařilo zajistit bezpečnou pomůcku, která umožní, že se i lidé na vozíčku a senioři s menší mobilitou mohou zapojit do počítačových kurzů, prohlédnout si zimní zahradu, dostanou se na přednášku a promítání na velkém plátně, nebo si budou moci prohlédnout jednu z mnoha výstav, které se u nás v galerii během roku konají. Do středy jsme se schodolezem Toníkem, jak jsme ho pokřtili, učili zacházet my zaměstnanci a vozili jsme se po schodišti nahoru a dolů navzájem, ale ve středu při jeho křtu jsme do naší výstavní galerie ve třetím patře vyvezli prvního klienta seniora i prvního vozíčkáře. Oba se spokojeně usmívali a možnost bezpečně zdolat bariéry našeho domu využili i další návštěvníci akce, říká Bc. Vlasta Faiferlíková. Děkujeme za aktivní přispění při výsadbě prvního TOTEMového stromu i zástupcům městského obvodu Plzeň 1 panu místostarostovi MO Plzeň 1 Vladimíru Tichému, panu zastupiteli MO Plzeň 1 Michalovi Vozobulemu. Děkujeme i zástupcům firem, které nás podporují, panu řediteli IBIS hotel Marku Audesovi a paní Květě Kondrové z Bolevecké lékárny. Věříme, že stromu okrasné višni se bude dařit i díky hlíně, kterou k jejím kořenům přidali klienti, zaměstnanci a partneři z německých seniorských organizací. Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy náš kandidát na cenu Křesadlo 2012 Letokruhy je skupina seniorských dobrovolníků z TOTEM RDC ve věkovém rozmezí let, kteří dokážou přinést pomoc a podporu všude tam, kde je jí potřeba Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy vznikl neplánovaně a už přes rok a půl přináší pomoc organizacím, které přijdou s nějakou svojí naléhavou potřebou. První spolupráce vznikla v únoru 2012, kdy se na TOTEM RDC obrátila ředitelka DD Staňkov s prosbou o výrobu kapsářů nad postýlky dětí z Robinsona (odloučené pracoviště DD Staňkov), což jsou děti, které se ocitnou v nouzi a potřebují okamžitou pomoc a ubytování. Při předávání kapsářů se babičky zamilovaly do dětí a děti zas do babiček. Vznikla krásná spolupráce a do Robinsona jezdíme pravidelně jednou přivezeme zástěrky malým pomocníkům do kuchyně, jindy vlastnoručně vyrobené stolní hry, upečenou buchtu, ale hlavně čas na hry a pomazlení. Činnost Letokruhů je různorodá a rozhodně přináší radost nejen příjemcům pomoci, ale i jejím nositelkám a nositelům. Podobná spolupráce probíhá i s dalšími organizacemi v Plzni. Když je potřeba ušít kompenzační pomůcky pro postižené děti nebo vyrobit textilní hračku dětem pro radost, připravit malé dárečky babičky z Letokruhů rády zasednou a vše potřebné vyrobí. Dokážou upéct výborné buchty do klubové kavárny, ale nezaleknou se ani spolupráce a zabezpečení organizační podpory kulturní akce, jako je festival Jeden svět. Dlouhodobě spolupracují s projektem Bojka dům na půl cesty a při společných setkáních učí kluky, kteří mají nakročeno z dětských domovů do samostatného života, vařit, péct a vést domácnost. Přispějí dobrou radou, receptem, ale hlavně je v klubovně cítit vždycky sounáležitost, vzájemný respekt a chuť být pospolu. Letokruhy dokážou připravit kulturní vystoupení a potěšit své vrstevníky v domovech seniorů stejně jako pomoct při sázení květin a úklidu v našem centru. Zaskočí v šatně při velkých akcích, ale dokážou si i samy organizačně různé akce zajistit. Je obdivuhodné, že v poměrně vysokém věku zvládají ženy a muži z Letokruhů myslet na druhé a také pro ně něco udělat. Duší dobrovolnického klubu je koordinátorka Mirka Kudrnová. V Letokruzích můžete potkat 26 dobrovolníků a dobrovolnic, kterým je v průměru 75 let, a my jsme velmi pyšní na tuhle skupinu žen a mužů a věříme, že budou všem i nadále ukazovat cestu, která přináší pohodu, radost, pospolitost i smysl života bez ohledu na vyšší číslo v kolonce věk. Proto právě tento klub dostal jednu z našich nominací na letošní dobrovolnickou cenu Křesadlo, která byla pro Plzeňský kraj udělována Pomáhejte s námi Zapojte se do projektu Sousedé 55+ a staňte se jedním ze skupiny lidí, kteří se navzájem podporují v různých každodenních činnostech. Pod heslem Já umím to a ty zas tohle nabídněte věci, které vás baví, umíte je a jste ochotni pro druhého udělat. A na oplátku zas můžete získat pomoc ve věcech, které si nedokážete zařídit sami. Jedná se např. o upečení buchty, pomoc s technikou v domácnosti, doprovod k lékaři či do divadla, zalévání kytek v době dovolené, pomoc na zahradě, jednání na úřadě, vyvenčení pejska, odborná rada apod. V současnosti otevíráme dvě skupinky. Jedna z nich se poprvé sešla v pátek a jednotliví senioři společně probírali možnosti vzájemné pomoci. Zveme další seniory i neseniory, které myšlenka zaujala, přidejte se do našeho projektu Sousedé 55+ (česká verze projektu Zeitbank 55+ více informací Mgr. Petra Bláhová

15 Organizace a spolky Pochod pro Mamma HELP tak jsme si tedy vyšlápli s Mammahelpkami a růžovou stužkou! Dne 5. října proběhl v Centrálním parku na Lochotíně již 3. ročník Pochodu pro Mamma HELP pod názvem Vyšlápněte si pro zdraví s Mammahelpkami a růžovou stužkou, který se konal v rámci měsíce října měsíce boje proti rakovině prsu, jehož symbolem je růžová stužka. Záštitu nad touto akcí převzal starosta městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec a ředitelka FN Plzeň ing. Jaroslava Kunová. Současně s námi si vyšlápli naši příznivci i v dalších městech, kde má občanské sdružení Mamma HELP svá centra, a to v Praze, Hradci Králové, Brně, Zlíně i Olomouci, kde pomáhaly i Mammahelpky z blízkého Přerova. Akce byla nádherně barevně sladěná s podzimním sluncem, pestrobarevným listím na stromech a keřích i se žlutými stánky a žlutým pódiem, na kterém vystoupila country kapel MHS. Barevnost ještě podtrhly svými červenobílými a zelenobílými úbory plzeňské mažoretky Maršálky. Hned na začátek přilákala skupina MHS nejprve zvědavce z řad důchodců, kolemjdoucích, houf pobíhajících dětaí. Později však dorazila naše věrná parta předchozích i nových účastníků pochodu. V cíli dostal každý účastník malou pozornost na památku. Pod dozorem mladých sportovců jsme nacvičili správné držení hůlek a styl chůze (Nordic walking). Pak jsme prošli celou nenáročnou trasu. Našli se i tací, kteří si trasu prošli dvakrát. Účastníci pochodu poznali i zázemí známého lochotínského sídliště, které je jednou z nových již zabydlených městských čtvrtí, a zjistili jsme, že místo, kde se akce konala, nebylo špatně zvoleno, všude zeleň, hezky upravená hřiště, dobrá občanská vybavenost. Už to zdaleka nejsou jen holé paneláky, které kdysi budily rozpaky, že to bude nepříjemná čtvrť. Radost nám pouze pokazila skutečnost, že v den našeho pochodu se v Plzni konala řada pro spoluobčany lákavějších akcí, především akce v plzeňském Prazdroji a řada dalších pochodů v bezprostřední blízkosti. Proto účast veřejnosti byla bohužel nižší, než jsme očekávali. Nicméně jsme zažili příjemné odpoledne. Máme i pozitivní zkušenosti ze spolupráce s dalšími organizacemi, hlavně s mladými dobrovolníky, kteří se na naší akci ochotně podíleli a rádi budou s námi spolupracovat i v budoucnu. Je vidět, že i dnes je řada mladých lidí, které dobrovolnická činnost oslovuje. Chceme jim touto cestou poděkovat. Poděkování patří i instruktorům z Pedagogické fakulty ZČU a hlavně Úřadu městského obvodu Plzeň 1, Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně i dobrovolnické organizaci DORA Plzeň a reklamní agentuře RLA Stallion Plzeň. Věřím, že na dalším ročníku se nás sejde víc a že i vy podpoříte svou účastí ženy, které bojovaly nebo právě bojují s nádorovým onemocněním prsu. A věřte, že jich není málo, každým rokem jich přibývá více než 7000! Tak za rok na startu! Marcela Špánková MAMMA HELP CENTRUM Žlutická 1694/2, Objekt bývalé mateřské školy, tel: , strana 15 Rozšíření technického vybavení pro úpravu zelených ploch MO Plzeň 1 začal vlastními silami udržovat vybrané plochy zeleně, nejen prováděním výhrabů, kantováním, sestřihy keřů, ale i sekáním trávy. Sekání trávy je nová činnost, kterou budou zajišťovat zaměstnanci úřadu a pracovníci veřejně prospěšných prací. Jsme zvědaví, jak nám to půjde! Bc. Romana Tomašuková

16 Organizace a spolky Hasiči z Bolevce se předvedli na akcích Back to School Dne naše jednotka z Bolevce prováděla asistenční požární hlídku na akci BACK to SCHOOL v parku za Plazou. Této akce ze zúčastnilo zhruba 1000 studentů a příznivců hudebních skupin. Průběh byl bezkonfliktní až do doby, kdy ve večerních hodinách mezi zúčastněné studenty někdo vystříkal slzný plyn. Naše jednotka ošetřila asi 15 studentů, kteří přišli do kontaktu se slzným plynem, nadále jsme ošetřili drobné poranění dolních končetin. Po skončení akce Back to School byl nahlášený pád osoby do řeky. Zde jsme ošetřili tržná poranění hlavy Den IZS Dne se konal v parku za Plazou den IZS. Hasiči z Bolevce zde předváděli svoji techniku a prezentovali svoji činnost v oblasti předlékařské pomoci a seznamovali návštěvníky s vybavením a problematikou daného tématu. Byli zde žáci ze škol, kteří si mohli vyzkoušet techniku obvazování drobného poranění, fixaci zlomenin pomocí vakuových dlah a různý zdravotnický materiál. Avšak největší atrakcí pro a předali zraněnou osobu do péče ZZS PK, která byla přivolána na místo. Při těchto akcích hasiči z Bolevce zúročují své zkušenosti ze stáží na ZZS PK. Roman Nistor žáky bylo líčení poranění, které zde zdravotníci prováděli. Žáci si mohli vybrat druh drobného poranění a to jim bylo namaskováno. Většinou se jednalo o tržné rány v oblasti horních končetin a poranění od domácích mazlíčků ve formě pokousání a poškrábání. Závěrem akce zdravotníci z Bolevce asistovali u kolapsového stavu jedné mladé dívky, postiženou kompletně zajistili a připravili pro předání ZZS Plzeň. Roman Nistor strana 16 REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádá 8. ročník studijních nabídek odborných středních škol pod názvem PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Komplexní nabídka učňovských a studijních příležitostí v technickém a odborném vzdělávání z celého Plzeňského kraje 3. prosince 2013 od 9.00 do hodin kinosál a přilehlé prostory SOU stavební, Borská 55, Plzeň Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. Záštitu nad akcí převzal pan Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu

17 Organizace Zprávy z obvodu a spolky strana 175 Nové odborné učebny pro výuku očních optiků a systémových administrátorů IT na VOŠZMVS Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., zřídila v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad pod registračním číslem CZ.1.14/2.4.00/ praktické specializované učebny pro stu- dijní obor Diplomovaný oční optik a Systémový administrátor IT. Studenti oboru Diplomovaný oční optik mají možnost získávat nejnovější teoretické znalosti a praktické dovednosti na optometrické vyšetřovací jednotce zahrnující ojedinělou sestavu očního aberometru s příslušenstvím a výstupem na interaktivní tabuli. Dalším navazujícím vybavením učebny je ekologické zábrusové centrum, na kterém student vytváří optimální korekční pomůcku vhodnou pro vyšetřenou osobu. Vytvoření optimální korekční pomůcky je provedeno na základě údajů zjištěných při vyšetření stavu zraku klienta pomocí optometrické vyšetřovací jednotky. Studenti oboru Systémový administrátor IT mají k dispozici nově vybavenou klimatizovanou specializovanou učebnu, ve které získávají teoretické znalosti a hlavně praktické dovednosti v programování, tvorbě webové aplikace a vytváření a správu počítačových sítí. Učebna je vybavena moderním nábytkem a nejmodernějším technickým vybavením, které odpovídá svými parametry požadovaným teoretickým znalostem a praktickým dovednostem absolventa oboru. PhDr. Jana Ajglová Zápisy do zdravotních tříd ZŠ a MŠ při FN v Plzni nejen na školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, máte-li doporučení pediatra nebo pedopsychiatra, příp. PPP či SPC, aby vaše dítě nastoupilo do 1. třídy s menším kolektivem žáků, pak máte možnost zapsat vaši ratolest do ZŠ a MŠ při FN Plzeň, jejíž zdravotní třídy se vyskytují ve třech lokalitách Plzně: Bory, Lochotín a Slovany. Vaše dítě bude vyučováno speciálním pedagogem, bude mu poskytována individuální péče a navíc nebude mít pocit, že je v něčem slabší než ostatní. Do této školy mohou být zapsány děti, které mají: zdravotní oslabení (např. alergie, snížená imunita organismu, opakované bronchitidy atd.) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsie, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd.) lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování vývojové poruchy učení nebo chování dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD, ADD, ODD) lehčí formy poruch autistického spektra V každé lokalitě je kapacita max. 14 žáků v jedné třídě. Příjemné prostředí a sbor zkušených pedagogů se těší na váš zájem. Mgr. Leona Karličková DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A ZÁPISY DO 1. ROČ. ZDRAVOTNÍCH TŘÍD Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se konají na všech třech pracovištích: Bory / Skupova 15, tel / Lochotín / Manětínská 37, tel / Slovany /Brojova 14, tel / 2. a :00 hod. 6. a hod. ZÁPISY do 1. ročníků zdravotních tříd se konají na všech třech pracovištích: :00 18:00 hod hod. Pokud máte zájem o to, aby vaše dítě chodilo rádo do školy i přes svůj handicap, máte možnost, po poradě s pediatrem, zvolit tuto školu. Důležité upozornění: Žáci mohou být zařazeni do zdravotní třídy naší školy i nyní během září a poté kdykoli během školního roku, týká se 1. až 5. ročníku základní školy. Je možné kontaktovat i ředitelku školy Mgr. Alici Kozákovou, tel Další informace na

18 Organizace a spolky strana 18 Rodinný program CeDRu Centrum dětí a rodičů (CeDR) připravilo bohatou a pestrou podzimní nabídku programů pravidelných, víkendových i pobytových pro rodiče s dětmi i pro děti bez rodičů. Rodiče s dětmi se mohou stále připojit k pravidelným aktivitám v rámci týdne. Organizovány jsou tyto programy s předplatným: Cvičení pro kojence, batolata a děti cvičení jsou rozdělena do skupin dle věku dětí. Hudební přípravka hudební výchova odborně, ale i zábavně. Vycházíme vstříc časovým možnostem rodičů a nabízíme také kluby bez předplatného, na které není nutná přihláška a plat- Centrum dětí a rodičů realizuje od září nový koncept hlídání dětí, který nabízí služby určené nejen pro dětem, ale i rodičům. Hlídací školička je otevřená ve dnech pondělí středa od 8 do 13 hodin. Hlídání dětí probíhá v příjemném prostředí dětské herny, která je vybavena hračkami, sportovními pomůckami, bazénkem s míčky, klouzačkou. V místnosti je vyhrazený prostor pro výtvarné činnosti, dále pro svačinku dětí. Hlídání zajišťují kvalifikované lektorky s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi a laskavým a profesionálním přístupem. Program pro děti zahrnuje tyto aktivity: Veselé zpívání a říkání (písničky a říkadla, práce s Orffovými a dalšími hudebními nástroji, rozvoj citu pro rytmus, nácvik vnímání hudby a nových dětských písniček), Výtvarné tvoření tématické jednoduché tvoření přizpůsobené věku a schopnostem dětí, veškerý potřebný výtvarný materiál je k dispozici, Maňásková pohádka (hraná pohádka s maňásky a loutkami), Cvičení (dráha obratnosti, cvičení při hudbě, hra s overbaly, padákem, velkými míči, zajímavými cvičebními pomůckami), Hry zaměřené na komplexní rozvoj osobnosti dítěte (činnosti zaměřené na Hlídání dětí a doprovodné služby pro rodiče v CeDRu rozvoj pozornosti, spolupráce, koordinaci smyslů s využitím bohaté zásobárny didaktických pomůcek). Pro rodiče CeDR nabízí zajímavé doprovodné služby. Rodičům, kteří chtějí využít čas hlídání pro relaxaci, popovídání s kamarádkami, nabízíme kafárnu. Tato místnost je otevřená po celou dobu hlídání, je možné ji využít zdarma, s malým poplatkem za kávu nebo čaj. Další službou, kterou v rámci hlídání dětí mohou rodiče využít, je SDÍLENÁ KANCELÁŘ. Jedná se o prostor, ve kterém mají rodiče pronajaté pracovní místo a mohou nerušeně pracovat, učit se nebo vyřizovat záležitosti, které s dětmi není možné udělat. Rodiče mohou ve sdílené kanři ještě využít internetové připojení, kávovar na výborné esspreso, rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu, možnost tisknout, kopírovat, scanovat. A v neposlední řadě zde mohou potkat další rodiče, se kterými mohou sdílet zkušenosti, navazovat kontakty, spolupracovat Podrobné informace o hlídací školičce a dalších službách získáte v Centru dětí a rodičů, Západní 18, Plzeň Bolevec nebo na www. cedrplzen.cz, Kontaktní osoba: ing. Hana Pudelská, ba předem: Říkadla a písničky pro nejmenší, Učíme se s pohádkou, Školička blok činností zaměřených na všeobecný rozvoj schopností dítěte doplněný hranou pohádkou v kostýmech a pohádkových kulisách. Pro děti bez rodičů jsou poslední volná místa v těchto klubech: Malovánky I VI děti jsou rozděleny dle věku a výtvarných zkušeností. Angličtina hrou výuka jazyka přizpůsobená věku a schopnostem dětí. Cvičení pro předškoláky rozvoj sportovní všestrannosti dětí: Základy atletiky a Pohybová průprava. Společný volný čas mohou rodiny prožít na tradičních oblíbených víkendových akcích. Připravili jsme: Putování za pečenou bramborou zábavný pochod v okolí Boleveckých rybníků O Čmeldovi a Brumdovi divadelní představení s pohádkovými úkoly Mikulášskou nadílku s divadelním představením Malé kotě v čertí botě Pokračujeme také v široké nabídce vzdělávacích cyklů pro rodiče. V rámci Právního minima proběhnou přednášky s diskusí zaměřené na tyto tématické okruhy: Smlouvy, sociální dávky, exekuce, nejvýznamnější změny občanského zákoníku. Přednášející bude zodpovídat individuální dotazy, využijte možnosti získat aktuální právní přehled. Na oblast výchovy je zaměřen cyklus Rodičovská povídání, v rámci kterého mohou rodiče diskutovat na tato témata: Vstup dítěte do školy, co tato změna pro rodinu znamená a jak ji zvládnout, Vánoce jak je prožít opravdu v pohodě. Informace o všech programech získáte v Centru dětí a rodičů, Západní 18, Plzeň Bolevec nebo na Kontaktní osoba: ing. Hana Pudelská, tel.: DŮM POHÁDEK ZVE DĚTI A RODIČE na MAŠKARNÍ PLES Začínáme v v Domě pohádek. Užijeme si spoustu zábavy, tancování, her a soutěží, nejenom pro děti, ale i jejich rodiče! Naučíme se nové jednoduché tanečky. Nebude chybět ani živá muzika v podání Dua My tři. Sebou si vezměte nápadité masky, ty nejlepší budou oceněny! Aby byla pořádná legrace, uvítáme v maskách i dospělé. Vstupné je běžné jako každý jiný všední den! Těšíme se na Vás! Více informací na

19 Organizace a spolky strana 19 V září 2013 jsme otevřeli sedmdesát zájmových kroužků a kurzů pro děti, žáky, mládež a rodiče. Do všech stávajících aktivit se zájemci mohou přihlašovat v průběhu školního roku i po zahájení činnosti ve vybraném kroužku nebo kurzu. První hodina na zkoušku zdarma. O náplni aktivity a vhodnosti zapojení vašeho syna či dcery se přijďte poradit s našimi zkušenými lektory. O jednotlivých oblastech naší činnosti si můžete přečíst na nových internetových stránkách Zde také najdete kompletní nabídku pravidelných aktivit, přehled připravovaných akcí pro veřejnost a seznam táborů Marcel Hlaváč KURZ šitých korálků Přijďte si ušít náramky, náhrdelníky, brože, kytičky, donuty, přívěsky, prstýnky Pod odborným vedením Ing. Marie Kielbusové Termín I. pololetí: , , , , Keramická dílna pro veřejnost Jak se dělá keramika? Pod odborným vedením Mgr. Vlasty Kapsové Termín I. pololetí: , , , Zumba + Bodyforming Pro maminky na mateřské dovolené nebo ženy, které mají v pondělí dopoledne volno a chtějí něco udělat pro své zdraví. Vede zkušená certifikovaná lektorka Hana Hrochová. Hlídání dětí zajistíme. Každé pondělí hod.

20 Školy a školky Novinky v Motýlí miniškolce Motýlí miniškolka oslavila v září 1. rok od svého vzniku. Je součástí Rodičovského centra Vlnka, která své služby nabízí rodinám s malými dětmi již 10. rokem. V září loňského roku byla Motýlí miniškolka otevřena jen 2 dny v týdnu, postupně jsme přidávali jednotlivé dny, až jsme novou službu začali nabízet denně. Děti mohou do Motýlí miniškolky chodit podle požadavků rodičů. Mohou přijít např. pouze na jeden den či na jedno dopoledne, nebo mohou služeb využít maximálně a docházet po celý pracovní týden včetně odpoledního spaní, zkrátka jak se vám to bude hodit. Velkým přínosem Miniškolky je pro rodiče skutečnost, že ji děti mohou navštěvovat už od 2 let. V Miniškolce je mini i počet dětí, denní kapacita je 12 dětí. Takto malá skupina je ideální přípravkou pro děti, které se další rok chystají do mateřské školy. Novinkou v Miniškolce je tematické zaměření každého jednotlivého dne. V pondělí mají děti keramiku, v úterý a pátek cvičení s prvky jógy, středa patří angličtině a čtvrtek hudební výchově. Těmto činnostem je věnováno vždy minimálně 30 minut, maximálně hodina. Vedle toho ale probíhá běžný program. Děti během dne využívají didaktické i sportovní pomůcky, naučí se i různé výtvarné techniky. V případě hezkého počasí je k dispozici také zahrada, na které právě vyrostla nová prolézačka. Během roku se děti z Miniškolky účastní dopoledních jednorázových akcí, které jsou v odpoledních hodinách pořádány i pro veřejnost. Nejbližší je Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou, který proběhne ve dnech 29. a Pokud byste se této akce chtěli zúčastnit spolu se svými dětmi, předprodej vstupenek bude zahájen O Miniškolce nebo celém Rodičovském centru Vlnka se více dozvíte při osobní návštěvě ve Žlutické ulici číslo 2, nebo na webu Bc. Markéta Berešová, DiS. strana 20

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ČTĚTE. Znovuotevření bazénu veřejnosti. Dokončené investice. Volba prezidenta ČR a místní referendum. strana 6 9. strana 14 15.

ČTĚTE. Znovuotevření bazénu veřejnosti. Dokončené investice. Volba prezidenta ČR a místní referendum. strana 6 9. strana 14 15. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 6 / prosinec / ZDARMA Dokončené investice strana 5 Volba prezidenta ČR a místní referendum strana 6 9 Znovuotevření bazénu veřejnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více