Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 / ročník 21 / číslo 5 / říjen / ZDARMA Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR strana 4 Odhalení studánky v Bolevci strana 6 Statek na Bolevecké návsi strana 21 V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa Jak jsme vás informovali v minulém vydání našeho zpravodaje, plánovali jsme v průběhu třetího čtvrtletí dokončit další nové parko- Zájezd do Prahy pro seniory viště, tentokrát v Sokolovské ulici, podél or. č Právě v těchto dnech se nám podařil tento záměr dokončit a jak je vidět z kladných Nabízíme poslední volná místa na předvánoční zájezd do Prahy pro seniory z obvodu Plzeň 1. Udělejte si čas v předvánočním shonu a pojeďte si s námi vychutnat slavnostní atmosféru vánočně vyzdobeného hlavního města! PRAHA ADVENTNÍ Prohlídka jednoho z nejkrásnějších betlémů v Praze Holešovicích tzv. Slovanský betlém v kostele sv. Antonína, kde jsou všechny vyřezávané postavičky oblečené v chodských krojích a na pozadí plastická krajina kolem Domažlic. Hodinová plavba lodí mezi Starým Městem a Malou Stranou s komentářem průvodce o okolních památkách. Volno na oběd s doporučením průvodce, odpoledne prohlídka interiérů Staroměstské radnice a poté individuální návštěva adventních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí. Pro zájemce možnost hodinové komentované prohlídky památek mezi Staroměstským a Václavským náměstím (kostel Sv. Martina ve zdi, Uhelný trh, Ovocný trh, ohlasů obyvatel přilehlých domů, 23 nových parkovacích míst alespoň částečně přispělo ke zlepšení situace v oblasti parkování v této Stavovské divadlo, Příkopy, památky v okolí Václavského náměstí ). Termín: Cena: 245,- Kč včetně plavby lodí a vstupu do historických sálů radnice s podzemím Odjezd: hod., návrat do hod. Pro bližší informace kontaktujte ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň, sociální odbor, kanř č. 208, tel.: Mgr. Dana Krausová, vedoucí sociálního odboru části obvodu. A to byl také náš hlavní cíl. Ing. Milan Brecík, vedoucí OMSSČ ČTĚTE ZPRÁVY Z OBVODU strany 1 10, 13 SLOVO ZASTUPITELŮ strana 3 SPORT V OBVODU strany 8, 9 PLZEŇSKÉ OSLAVY strana 11 ORGANIZACE A SPOLKY strany ŠKOLY A ŠKOLKY strany 20, 22

2 O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky Starosta mìstského obvodu Plzeò 1 podle ustanovení 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské republiky a o zm n a dopln ní n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky se uskuteèní dne 25. íjna 2013 od do hodin a dne 26. íjna 2013 od 8.00 do hodin. 2. Místem konání voleb v okrsku 1 56 jsou místnosti v obvodu Plzeò 1 pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu: Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Volební okrsek è. Ulice Èísla domù Volební místnost Bìlohorská Lochotínská Luèní Malická Na Poøíèí Na Roudné Plánská U Sv. Rocha Úzká Zelináøská Dvorní K Niv K Ráji K Strá i Køí kova Lipová Malická Na Roudné Nad Vodou Otýlie Beníškové Pittnerova Pod Kostelem Pod Všemi svatými Pramenní Severní P edm stí Sokolí V Lu ánkách 28. øíjna Bolevec K Pecihrádku K Sokolovnì Na Louce Na Pláni Na Roudné Nad Beranovkou Nad Berounkou Nad Feronou Nad Priorem Nad Øekou Nad Štolou Náro ní Pecihrádek Øepová Senecká Travnatá U Velkého rybníka 5 45 (L), (S) (S) 1 37 (L), (S) (L), 4 12 (S) (S), (L), E 133 E 509 (L), E 136, E 312, E 2319, E 2648, E 2692 E 2700, E 2802, E 2961 E 2110, E 3036, E c (S), (L) 2 12(S), 3 39 (L) 17. ZŠ Malická ZŠ Malická 1 Areál po ární zbrojnice Bílá Hora Nad Priorem 12a E. Krásnohorské Komenského E. Krásnohorské Komenského Komenského Dušínova Foglarova Hojerova Metelkova Pod Košutkou Skautská Sokolovská Tleskaèova Sokolovská Sokolovská Sokolovská Sokolovská Sokolovská K Topolu Komenského Ledecká Majakovského nám. Odboje Dolejší Ledecká Majakovského Pod Cvièištìm Spojencù Vaníèkova Komenského B. Martinù F. Liszta (L), 4 8 (S) 3 17 (L) (S) (S), (L) (L) (L) (S), (L) 34 72, 80 (S), (L) 86 88, (S), (L) 90, , (S) (L) (L) 50, 52 37, (S), 25, (S), 7 31 (L) 3 15 (L), 2 16 (S) (L) (S), (L) 18 30, (S), (L) 31. ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské ZŠ E. Krásnohorské 10 Areál uèòovských škol Karlovarská 99 Areál uèòovských škol Karlovarská 99 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Bolevecká ZŠ nám. Odboje 18 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 54 Gymnázium Fr. Køi íka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská Bolevecká náves Hynaisova Nýøanská U Kašny Vondruškova Nýøanská Západní Plaská Západní Plaská Bolevec Tachovská Tachovská Tachovská Kralovická Kralovická Kralovická lutická Kralovická Manìtínská Manìtínská Manìtínská Rabštejnská Rabštejnská (S), 15 (L) 2 22 (S) (L) 3 5 (L), 2 18 (S) (L), è. p. 57, 877 E (L), E (L) (L) 1 27 (L) (L) (L), (S) 1 7 (L) 2 10 (S) 1 11 (L) 6 20 (S) (L) (L) 1 15, (L) (S) 2 14 (S) (L) Bolevecká ZŠ nám. Odboje ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Západní ZŠ Gerská ZŠ 4. ZŠ 34. ZŠ Gerská ZŠ 4. ZŠ 4. ZŠ 4. ZŠ

3 Zprávy z obvodu Další opravená školka Nedávno nám skončily prázdniny a začal nový školní rok a já věřím, že jste si o prázdninách užili volno a odpočinuli jste si jak fyzicky, tak i psychicky. Na odboru investic jsou naopak školní prázdniny vždycky obdobím, kdy probíhá nejvíce oprav a investičních akcí. Jak se na našem obvodě stalo již dobrým zvykem, největší Milí spoluobčané, zřejmě málokdo z vás si ještě vzpomene, že v zahradě lochotínského bazénu, který se podařilo našemu obvodu nedávno získat od Západočeské univerzity, se nachází i malý venkovní bazén. Už mnoho let je mimo provoz a tak přes vzrostlé dovolím si zde na těchto pár řádcích vyjádřit svůj názor na prostředí a okolí, v němž všichni žijeme. Jistě jste zaregistrovali, že v těchto dnech probíhá hektické předvolební období a spousta z nás si všímá zvýšenou měrou politických debat a všeho, co se voleb týká. Právě proto si dovolím pozastavit se nad jiným tématem. Všichni z nás si jistě v menší či větší míře všímáme našeho okolí, prostředí, jež nás obklopuje. Vidíme, že v některých částech našeho obvodu je čisto, útulno a naši spoluobčané dbají na to, aby žití zde bylo co nejpříjemnější. Na druhou stranu bohužel můžeme také vidět prostředí, které nemá s příjemným žitím vůbec nic společného. Na těchto místech našeho obvodu vídáme nepořádek a jakýkoliv pohyb v těchto oblastech může být velmi nepříjemným. Bylo by myslím docela vhodné, abychom se právě v této hektické době všichni společně zamysleli nad tím, v jakém prostředí chceme spo- investiční akce letošního roku byla opět kompletní rekonstrukce a modernizace jedné z mateřských školek. Na programu byla 46. mateřinka ve Fibichově ulici. Celý projekt byl trochu jiný než v minulých letech, protože tahle školka sídlící v bývalé prvorepublikové vile, ke které se v pozdější době přistavěl další objekt, byla sice rozměrově menší než jiné školky, ale bylo tam naopak více stavebních úprav. Kromě výměny oken, zateplení celého objektu a nové Lochotínský bazén Vážení a milí spoluobčané, lečně žít, zda v úhledném či v nevábném. Je přece jen na nás, jak si svoje okolí uzpůsobíme k obrazu svému, zda si vchody do svých domovů zkrášlíme okrasnými záhonky, zda nepohazujeme odpadky všude kolem sebe. Myslím si, že to je jedna z věcí, kde bychom všichni společně mohli začít. Buďme příjemní nejen na sebe, buďme shovívaví i ke svému okolí. Zde žijeme, zde mnozí z nás vychovávají děti a vlastně zde mnoho z nás tráví většinu svého života. Nekažme si život ve své blízkosti zbytečným nepořádkem a hlukem. Naopak snažme se, abychom mohli na svoje nejbližší okolí být aspoň trošku hrdí. I to stojí za to. Protože pokud nezačneme u sebe, tak potom sice můžeme na to, jak volby dopadnou, nadávat, mohou se nám tyto výsledky voleb nelíbit, ale začít musíme jen a jen u sebe. Važme si spoluobčanů, kteří obětují svůj čas na zkrášlování našeho obvodu a dělejme vše proto, aby zůstal pěkným a milým místem k životu. Jitka Pyrgalová zastupitelka MO Plzeň 1 za KSČM členka KV MO Plzeň 1 členka Sociální komise MO Plzeň 1 fasády, tak jako u jiných školek, se ve spolupráci s paní ředitelkou a vychovatelkami podařilo navrhnout zvětšení prostoru jednotlivých tříd a místo dříve málo využívaných prostor vybudování nových hracích koutků pro děti. Samozřejmě se nezapomnělo ani na sociální a technické zázemí školky, a tak se i koupelny, WC a kuchyně dočkaly svojí nové podoby. Muselo se vyměnit i topení a na závěr přišla nová střecha. Celá akce stála náš obvod té- stromy není skoro vidět a celkem pochopitelně jeho technický stav nedovoluje dnešní provozování. Rada našeho obvodu nedávno schválila zadání projektové dokumentace na opravu a rekonstrukci tohoto bazénu. Zadání předpokládá, že by se vedle vlastního bazénu mohlo vystavět brouzdaliště pro malé děti, přímo do bazénu by se nainstalovaly hrací prvky a i v přilehlé zahradě by mohly vzniknout hrací koutky a prolézačky pro děti. Samozřejmě, že svojí velikostí to nikdy nebude žádné obrovské koupaliště nebo aquapark, takové stavby ani do sídliště nepatří. Může tak ale vzniknout příjemné místo pro trávení volného času jak pro děti, tak pro celé rodiny. Kolegy z investičního odboru ještě čeká mnoho práce jak se samotným vytvořením projektu, tak s jeho povolováním od strana 3 měř 6,5 milionu Kč. Učitelkám, vychovatelkám, uklízečkám, kuchařkám a všem zaměstnankyním 46. MŠ patří velké poděkování za to, že skoro celý poslední týden prázdnin uklízely, vytíraly a stěhovaly, ale stálo to za to. Když se 2. září školka znovu otevřela, byly spokojeny nejenom ony a rodiče žáků, ale hlavně děti, které tuhle školku navštěvují. Ing. Vladimír Tichý místostarosta MO Plzeň 1 všech složek. Věřím, že pro financování celého projektu získáme dotaci z rozvojových operačních programů Evropské unie nebo jiných fondů. Pokud se všechno vydaří, tak by se akce mohla uskutečnit již na jaře příštího roku a v létě by venkovní bazén mohl dělat radost všem dětem a jejich rodičům z okolí. Váš Jiří Winkelhöfer, zastupitel za ODS Rozpačitost pravicového voliče Za pár dní budou volby. Už zase, říkám si. V televizi se dívám na předvolební průzkumy a žasnu: Kam se poděli pravicoví voliči? A odpovídám si: jsou naštvaní. A rozladění. Znechucení. Sedí doma a kašlou na politiku. Nedivím se jim. Já jsem taky znechucená. Ale sedět doma nebudu. Jenom pořád nevím, koho volit. Tak jsem si sedla k internetu a zkusila si spočítat shodu na volební kalkulačce. A víte, co mi vyšlo? Úplná blbost. Asi tak polovina otázek, které mi kalkulačka kladla, mi byly celkem fuk. Ale kupodivu se mě neptala na některé věci, které jsou pro mě obzvláště důležité. Třeba na budoucnost daňové soustavy. Nebo na to, jestli budou i nadále živnostníci a drobní řemeslníci považováni za příživníky. Protože mě dost záleží na tom, aby mi měl i za pár let kdo opravit boty nebo pračku, vymalovat obývák a vyčistit komín. Abych si mohla koupit voňavý domácí chleba u pekaře a dortík ke kafíčku u cukráře. A záleží mi na tom, aby si lidi spíš pomáhali, než záviděli. Aby měli dobrou náladu a ne blbou. Takže, jak jsem řekla, nebudu sedět doma, k volbám půjdu. Nevím sice ještě úplně přesně, koho budu volit, ale vím naprosto jistě, koho volit nebudu. Nebudu volit strany, které potlačují svobodu a soukromé podnikání. Které pohrdají lidskou individualitou a pílí. Které staví vzdušné zámky a rozdávají laciné sliby. Které nedokážou říci na rovinu, že na stará kolena se musí každý spolehnout hlavně sám na sebe. Že tu někde pod povrchem nenápadně kolabuje důchodový systém, a samo se to nevyřeší. Chci, aby mi jako občanovi politici lili čistého vína. I kdyby mělo být kapánek trpké. Tak snad nás bude dost. Ing. Helena Šteinová, zastupitelka za Plzeňskou alianci

4 Zprávy z obvodu Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Úřad městského obvodu Plzeň 1 vede podle zvláštního zákona stálý seznam voličů. Každý volič si může v kanři č patro Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ověřit, zda je v seznamu zapsán; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dva dny přede dnem voleb, tj ÚMO Plzeň 1 v hodin seznam uzavře a výpis ze seznamu předá okrskovým volebním komisím. Nebudete-li moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jste zapsáni, můžete si požádat o vydání voličského průkazu. Informace o podmínkách vydání voličského průkazu Vám Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. dne 25. října 2013 v době od do hodin a dne 26. října 2013 v době od do hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16 pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba. V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový občanský průkaz si můžou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si poskytne Úřad městského obvodu Plzeň 1 na tel. čísle nebo Voličský průkaz Vám umožní volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku. Voličské průkazy vydává Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve dnech až (nejpozději do hod.) Volič obdrží nejpozději jeden den přede dnem voleb na adresu svého trvalého pobytu sadu hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V případě, že volič hlasovací lístky neobdrží, nebo je ztratí, budou mu vydány nové přímo ve volební místnosti v den voleb. Tam také volič obdrží úřední obálku a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu města Plzně. Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacích lístků nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Poté opustí prostor pro úpravu hlasovacích lístků a před okrskovou volební komisí vloží úřední obálku do volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. strana 4 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vážení spoluobčané, přinášíme Vám několik základních informací k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby proběhnou v následujícím termínu: pátek 25. října 2013 od hodin do hodin sobota 26. října 2013 od 8.00 hodin do hodin. Místem pro konání voleb ve volebních okrscích č. 1 až č. 56 na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou místnosti uvedené v OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb, které je součástí výtisku Plzeňské jedničky. Každý volič je povinen při příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Toto jsou základní informace k volbám, které vám mohu poskytnout. Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží každý volič společně s hlasovacími lístky na adresu svého trvalého pobytu, nebo mu budou předány v den voleb přímo ve volební místnosti. Anna Kocourková vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1 Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro občany správního obvodu města Plzně svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku. (red) Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude pro občany, kteří pro výkon volebního práva nemají platný občanský průkaz nebo cestovní pas na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP, na náměstí Republiky 16 ve dnech 25. a 26. října 2013 zajištěna služba v tomto rozsahu: pátek 25. října 2013: hodin sobota 26. října 2013: hodin Tirá: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 15082, vydává Mìstský obvod Plzeò 1. Adresa: ÚMO Plzeò 1, Alej Svobody 60, Plzeò 23, tel.: , fax: , Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha.

5 Zprávy z obvodu DoRA rozdávala Křesadla Tradiční oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji Křesadlo 2013 po několika letech opět zavítalo do Plzně, konkrétně do Lochotínského pavilonku. Slavnostní ceremoniál se odehrál pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a starosty Plzně 1 Mgr. Miroslava Brabce. Celou akci pořádala Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Rekordních 45 nominací bylo zasláno z celého kraje z mnoha oblastí občanského života. Porota, která byla letos složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, starosty obvodu Plzeň 1, Odboru sociálních služeb PM, ČRo Plzeň, EHMK Plzně 2015 a pořádající organizace DoRA, udělila tři hlavní ceny Křesadlo 2013 a jednu Zvláštní cenu poroty za dobrovolnické aktivity. Všichni nominovaní si pak odnesli certifikát s poděkováním za dobrovolnické aktivity a malé dárečky od sponzorů. Zvláštní cena poroty byla udělena paní Martě Černé, učitelce Základní školy speciální v Plzni na Borech, za dlouholetou pomoc v sociální oblasti. Hlavní ceny pak získali Ing. Karel Nolč, trenér mezinárodně úspěšného hasičského družstva žen SDH Chválenice soutěžícího v disciplinách Požárního sportu, Markéta Smýkalová, jež umožňuje několika mladým handicapovaným lidem žít plnohodnotnější život v rámci volnočasového projektu Happy Handicap zaměřeného na trénování paměti či rozvíjení umělecké a pohybové stránky osobnosti. A konečně Lenka Bořilová, která se od narození potýká s následky dětské mozkové obrny. Přesto nezahořkla, úspěšně absolvovala střední školu a již tři roky obětavě pomáhá a podporuje lidi s handicapem a seniory z charity v Klatovech. DoRA by tímto velice ráda poděkovala za organizační pomoc ÚMO Plzeň 1, SDH Bolevec a všem dalším, kteří se podíleli na hladkém průběhu slavnostního večera. Současně bychom rádi poděkovali nejen zúčastněným dobrovolníkům za jejich práci, ale i mnoha dalším nadšeným dobrovolníkům, kteří neváhají věnovat svůj volný čas pro někoho jiného. (red) strana 5

6 Zprávy z obvodu strana 6 Rodáci odhalili studánku v údolí Petrovka Sdružení boleveckých rodáků v rámci svého kulturního programu a obnovy památných míst uskutečnilo v letošním roce 12. září 2013 slavnostní odhalení nově upravené druhé nejstarší studánky v Bolevci a okolí v údolí Petrovka, které bylo vyhlášeno v roce 1993 přírodní rezervací. Studánka je po pramenu na Bolevecké návsi druhou nejstarší studánkou v okolí Bolevce, která je stále využívána hlavně chataři z blízkého okolí. Podle dostupných informací z historie tohoto pramene byla studánka vybudována boleveckými sedláky, kteří vlastnili pozemky v údolí nad rybníkem Šídlovák a okolí, kde obdělávali svoje pole a louky. Byla pochopitelně využívána i kolemjdoucími lidmi a později chataři v této lokalitě. Původně to byla jednoduchá, v zemi vykopaná díra, vydlážděná kameny a uzavřená ležícím poklopem, který se otevíral či zvedal pomocí koženého pásku. V roce 1943 podle vyprávění boleveckého rodáka pana Janouškovce byla na příkaz obce přebudována a vyzděna nad studánkou ochranná betonová stříška, která se postupem let nahnula a hrozilo její zřícení. Sdružení boleveckých rodáků si vzalo za cíl zaměřit pozornost na obnovu studánek a rozhodlo se za přispění Krajského úřadu v Plzni opravit právě tento význačný a stále využívaný pramen. Prameniště bylo vyzděno přírodním kamenem, osazena dřevěná stříška s šindelovou krytinou, vyčištěn odtok vody do Boleveckého potoka, provedena úprava kolem studánky kačírkem, osazena informační tabule, kde se lidé dozvědí o její historii, a je doplněna dobovými fotografiemi. U studánky byla osazena dřevěná lavička pro odpočinek kolemjdoucích a při Ledecké silnici byla osazena tabulka se směrovkou k cestičce směřující k pramenu Petrovky, jak byla nově nazvána podle stejnojmenného údolí. Slavnostní odhalení provedl starosta rodáků pan Jaroslav Čechura a vedoucí regionálního odboru životního prostředí Krajského úřadu pan Mgr. Hanzlík, který vysoce kladně hodnotil akci boleveckých rodáků. Slavnostního aktu se zúčastnilo kolem padesáti rodáků a občanů. Jaroslav Čechura, předseda boleveckých rodáků POZVÁNKA 16. SETKÁNÍ BOLEVECKÝCH RODÁKŮ spojené s pouťovou veselicí V sobotu 26. října 2013 v 17 hodin v Bolevecké sokolovně Program: hodnocení činnosti SBR v roce 2013 výstavka o činnosti Sdružení boleveckých rodáků vystoupení folklórní skupiny Máj z Blatnice k poslechu a tanci zahraje orchestr Oty Hellera Sdružení boleveckých rodáků se těší na Vaši návštěvu. Přijďte si zavzpomínat a popovídat o starých i současných časech Bolevce.

7 Zprávy z obvodu strana 57 Suverenita Strana zdravého rozumu SPRAVEDLNOST ROZUM CIT 1. Chránit poctivého občana a trestat zločince. Zrušit zákon o nepřiměřené obraně. Trest smrti za brutální trestné činy. 2. Zamezit plýtvání peněz poctivě pracujících a odebrat podporu lidem, kteří pracovat nechtějí. Místo sociálních dávek práci. 3. Zastavit exekuce. Každou exekuci prozkoumáme, zda nebyla uložena na základě podvodu, lsti, bezohledného úředního postupu či jiné újmy. Pokud ano, potrestáme viníky. Ti budou muset občanům nahradit škodu. 4. Vymýtíme justiční džungli a nastolíme zákony srozumitelné a spravedlivé. Pořádek je první předpoklad dobrého fungování státu. 5. Zabavit nakradený majetek politikům a jejich kmotrům, zrušit Senát. Rozšířit trestní zodpovědnost až do roku Zastavit církev- ní restituce. Ze získaných prostředků financovat zdravot- nictví, školství a důchody. Mgr. Petr Hannig 1. Dvakrát a dost! Poslanci mohou být voleni pouze dvakrát. Schopných lidí je v naší zemi totiž dost. Nechceme neproduktivní parlamentní povaleče převlékající kabát podle vidiny zisku. 2. Zachovat českou měnu nepřijímat euro. Nepodřizovat se diktátu EU včetně snah o přepisování výsledků 2. světové války. 3. Omezit dovoz nekvalitního zboží z ciziny, oživíme heslo: Zlaté české ruce! Využijeme obrovský potenciál lidí této země. 4. Dostat pod kontrolu státu strategické suroviny - vodu, plyn, uhlí, ropu, drahé nerosty, elektrickou energií. Tím zlevníme cenu energií včetně vody. 5. Zakázat firmám se sídlem v daňových rájích účast na veřejných zakázkách. Zrušení akcií na doručitele, ať víme, kdo si mastí kapsu např. za solární panely. V roce 2010 dosáhla Suverenita v Plzeňském kraji 5,27%. Při rozhovorech s lidmi jsme přesvědčeni, že Suverenita získá 8% hlasů. Volte č Nezvyšovat věk odchodu d do důchodu d a chránit pracující v předdůchodovém věku. 2. Zrušit poplatky ve zdravotnictví - i televizní a rozhlasové. Tyto poplatky jsou neodůvodněné a neúnosně zatěžují především seniory a rodiny s dětmi. 3. Zajistit lékařskou a lázeňskou péči. Obnovíme malé městské nemocnice. Prosadíme, aby základní nezbytné léky byly zdarma. Vrátíme se k osvědčeným preventivním zdravotním prohlídkám a po každých deseti letech placení zdravotního pojištění přiznáme pojistníkům nárok na lázeňskou péči. 4. Stop školnému. I nadané děti z nízkopříjmových rodin musí mít přístup ke vzdělání, a to včetně vysokoškolského. Zachovat sítě základních škol. Zvýšení společenského postavení učitelů. Obnovení učňovského školství. 5. Mediální zákon. Péče o kulturní dědictví národa, včetně jazyka. Zrušit letní čas. Ing. Petr Kocman

8 Sport v obvodu V neděli patřil Lochotín sportu. S podporou MO Plzeň 1 a pod záštitou jejího starosty Mgr. Miroslava Brabce se zde konala prezentační a sportovně náborová akce Hýbej se a sportuj buď IN s rádiem Kiss Proton!, která byla zároveň součástí oslav 20. výročí založení Nadace sportující mládeže a 10 let existence obecně prospěšné společnosti Pohyb a zdraví. Termín nebyl vybrán náhodně akce byla součástí celostátní kampaně Česko se hýbe a Dnů fitness. Po celý den si mohli zvláště mladí účastníci zdarma vyzkoušet a blíže se seznámit s nejrůznějšími sporty v programech, které pro ně připravili hokejisté HC Škoda Plzeň, fotbalisté SSC Bolevec, házenkáři strana 8 Akce,,Hýbej a sportuj buď IN s rádiem Kiss Proton! rozproudila Lochotín Talentu Plzeň a házenkářky DHC Plzeň, cyklisté TJ ZČE Plzeň a MS BIKE ACADEMY, basketbalisté TJ Lokomotivy Plzeň. Mimořádným způsobem přispěli plavci PK Slávia VŠ Plzeň, kteří nejen nabídli k využití veškeré prostory bazénu na Lochotíně, ale doplnili ji i bohatým programem. K maximálnímu využití sportovišť přispěly prostory ICE Parku, Centrálního parku na Lochotíně a sportovního zázemí 31. ZŠ a Gymnázia F. Křižíka. Aktivity celého dne skvěle glosoval moderátor Vláďa Jaroš, který si některé sporty vyzkoušel i na vlastní kůži. Hudební skupina ORANGE, ukázky Zumby nebo autogramiáda olympijské vítězky Kateřiny Emmons (sportovní střelba), účastníka olympijských her v Londýně Přemysla Švarce (triatlon) či úspěšných plzeňských házenkářů Martina Šetlíka a Jiřího Hynka doplnily a završily pohodově strávený den. Skoro by se dalo říci něco jako sportovní pouť, kterou by stálo za to uspořádat každoročně jako nejen příjemnou zábavu s atrakcemi a nabídkou různého sportovního vybavení či služeb, ale i pobídku k pravidelným sportovním aktivitám. František Berka, Tereza Zálešáková, Nadace sportující mládeže Děti se letos již rozloučily s dopravním hřištěm Rozloučit se s letošní sezónou na dopravním hřišti přišly děti z obvodních mateřských školek. Středisko volného času dětí a mládeže z Ledecké ulice ve spolupráci s MO Plzeň 1, Městskou policií Plzeň a Besipem připravili dopolední program plný zábavy i poučení. Počasí letos vyšlo a děti si odnesly z akce spoustu nových zážitků. (red)

9 Zprávy Sport v z obvodu strana 59 Ice Park nabízí novinky Přijďte si zabruslit na in-line bruslích. Zapůjčíme veškeré vybavení zdarma. Otevřeli jsme pro vás drobné občerstvení, pochutnejte si na výborné kávě. Pro nejmenší je k dispozici dětský koutek. Václav Černý VÝUKA BRUSLENÍ ZÁBAVNOU FORMOU Přidejte se k pravidelným účastníkům her na bruslích pro děti a rodiče. Každé úterý a čtvrtek od hod. Přijďte rozsvítit Ice Park Rej masek ve světlech lampionů V úterý od 17 hod. bruslení na in-line bruslích v maskách, zakončeno jízdou s lampiony. Soutěž o nejhezčí masku a umělecký dojem. Každá maska bude odměněna malou pozorností. V prosinci připravujeme Mikulášskou nadílku. Podrobnosti se včas dozvíte na stránkách Náš obvod byl hostitelem MALÉ CENY PLZNĚ 2013 Stříbrnou medaili v soutěži jednotlivců získal pro tento klub Milan OPAVA, který byl navíc (s Robertem BOROVANSKÝM) i stříbrný v soutěži družstev. Z děvčat byla nejúspěšnější, šestá, Andrea Velátová, které však získala (s Lucií TRINEROVOU) pro PSC bronzovou medaili za soutěž družstev. Ani v dalších závodech Českého poháru mládeže se domácí neztratili. V kategorii starších žaček zvítězila Adéla RADOVÁ, a čtvrtá byla ještě Simona Kordová. Druhé místo mezi nejmladšími žačkami patří pak po sobotě Zuzaně ŠANTÍNOVÉ. Ve stejné kategorii chlapců dělilo jen několik bodů od 3. místa Tomáše Klepače (ten skončil nakonec 4.). Závod se po organizační i sportovní stránce vydařil. Všichni zúčastnění si jej pochvalovali a dle svých vyjádření se budou do těchto míst rádi vracet při organizaci dalších závodů. Dr. Jaroslav VOLDŘICH, předseda PSC a ředitel závodu Bronzové družstvo děvčat PSC A. Velátová a L. Trinerová s hosty MALÉ CENY PLZNĚ s D. Svobodou a N. Dianovou. V sobotu 6.října se uskutečnil v Plzni 7. závod Českého poháru mládeže v moderním dvojboji (běh a plavání) a trojboji (navíc se střelbou) do 15 let. Závod s názvem MALÁ CENA PLZNĚ byl současně i M-ČR v mod. dvojboji pro kategorii U13, tedy závodníky a závodnice ročníků narození 2001 a Hostitelem závodu byl náš Obvod Plzeň 1. Plavecká část závodu proběhla v Městském 25m bazénu na Lochotíně, běh se pak uskutečnil za krásného a slu- nečného počasí v centrálním parku našeho obvodu. Čestnými hosty závodu byl David Svoboda, olympijský vítěz z OH v roce 2012 v Londýně v moderním pětiboji a Natálka Dianová, mnohonásobná medailistka z MS a ME v moderním pětiboji, účastnice stejných OH. V závodě, kterého se zúčastnilo více než 90 sportovců ze všech pětibojařských oddílů z celé ČR, si výborně vedli zástupci Pětibojařského sportovního centra v Plzni. Stříbrné družstvo chlapců PSC R. Borovanský a M. Opava, opět s hosty MALÉ CENY PLZNĚ.

10 Zprávy z obvodu Eva Kulovaná pokřtí své sbírky strana 10 V úterý 22. října se v budově Českého rozhlasu v Plzni uskuteční slavnostní křest básnických sbírek Evy Kulované. Na křestních listech uvádí autorka své myšlenky. Sloky pro hudbu Za to že si říkáváš slova má když máš čas za to že si znovu přečítáš řádky moje spěchám k tobě v myšlence děkovné Ozvěny Jsou srdce a duše lidí co nestárnou vědí, co se v knihách píše vědí, jaký je život mezi růžemi vědí, jaký je život mezi trním Večerem provede redaktor Jaroslav Kopejtko, recitovat budou Martina Samková a Antonín Kaška. Saxofonem provází Frankie Zhyrnov. (red)

11 Plzeňské Zprávy z oslavy obvoduvzniku republiky strana 115 Výroční narozeniny vzniku republiky budou v Plzni dvoudenní Již poosmé oslaví Plzeň vznik samostatného Československa v roce Letošní 95. narozeniny budou tentokrát dvoudenní. Neděle 27. října bude především ve znamení turistiky, na večer připravilo divadlo Semafor slavné představení Kdyby tisíc klarinetů. V pondělí 28. října nabídne město návštěvy více než dvou desítek turistických cílů i památek, mimořádně za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Do ulic vyjede historická tramvaj, pro děti je připraven program plný pohádek, další kulturní scéna se otevře U Branky. Oslavy zakončí tradiční lampionový průvod a slavnostní ohňostroj na náměstí. Oslavy vzniku republiky mají v Plzni dlouholetou tradici. Na rozdíl od jiných měst si vznik samostatného československého státu nepřipomínáme jen pietními akty, ale bohatým programem Plzeňské oslavy vzniku republiky Vybrané turistické cíle za 28 Kč, nebo zdarma určeným široké veřejnosti, přibližuje náměstkyně primátora Eva Herinková: Zdá se, že náš cíl připomenout významné výročí touto formou, se daří. Letošní plzeňské oslavy vzniku republiky budou dokonce dvoudenní, potvrzuje. Neděle 27. října bude v Plzni ve znamení turistiky. Akci nazvanou 28 kilometrů na rozhlednu Chlum připravil spolu s městem Klub českých turistů. Na jednu ze tří tras o délce 4, 11 nebo 13 km mohou zájemci vyrazit buď samostatně či v doprovodu průvodce. V cíli čeká na všechny odměna v podobě účastnického listu a možnosti výstupu na rozhlednu za symbolických 28 korun (cena za 2 dospělé nebo 3 děti zahrnuje pro každého také špekáček). Klidné a příjemné prostředí k rozjímání nabídne speciálně v tento den i běžně nepřístupná Luftova zahrada a Hruškova meditační zahrada poblíž Tyršova mostu. U Branky začínají již v neděli trhy pořádané v rámci Česko- Slovenských dnů. Od 10 do 16 hodin nebudou vedle kulturního programu a interaktivních dílen chybět ani tradiční slovenské pokrmy, halušky, ovčí a kozí sýry, lokše či kapustnica. Posledním velkým lákadlem bude v předvečer státního svátku představení Kdyby tisíc klarinetů divadla Semafor. Druhá premiéra tohoto obnoveného slavného představení v České republice začíná v hodin ve velkém sále kulturního domu Peklo. Vstupenky za 28 korun si zájemci mohou zakoupit v předprodeji na Na pondělí 28. října připravilo město Plzeňanům i ostatním návštěvníkům prohlídky více než dvou desítek turistických cílů i památek, mimořádně za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Pouze v tento den bude možné si prohlédnout plzeňskou radnici, Měšťanskou besedu, Loosovy interiéry i nově zrekonstruovanou Starou synagogu. Speciální akci připravil také Plzeňský Prazdroj, který za zvýhodněné ceny nabízí návštěvy Pivovarského muzea, historického podzemí i jedné ze svých prohlídkových tras. Do ulic vyjede historická tramvaj, pro děti jsou připravena loutková představení v Měšťanské besedě. Kulturní scénu U Branky otevřou v 10 hodin slovenské trhy. V poledne se uskuteční vernisáž venkovní výstavy velkoformátových fotografií Spolupracovníci TGM. V podvečer se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka vzpomínkový akt, po kterém vyjde na Klatovskou třídu lampionový Průvod světel. Plzeňské oslavy vzniku republiky zakončí krátce po 19. hodině na náměstí Republiky slavnostní ohňostroj na hudbu českých mistrů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Přijeďte si i vy užít sváteční atmosféru do Plzně! Podrobný program a další informace najdete na (red)

12

13 Zprávy z obvodu strana 13 V Centrálním parku vítaly děti nový školní rok MO Plzeň 1 připravil pro děti zpestření k příležitosti zahájení nového školního roku. Akce se uskutečnila v Centrálním parku pod taktovkou Domu pohádek, Nebyl to jen promenádní koncert Každý rok připraví MO Plzeň 1 pro občany obvodu několik promenádních koncertů. Orchestr Oty Hellera získal za dobu svého letitého působení velkou řadu příznivců, kteří si ho rádi vždy přijdou do Centrálního parku na Lochotíně poslechnout. Letos byl koncert výjimečný v několika ohledech najednou. Kulaté výročí slavil nejen orchestr, ale i jeho kapelník. Navíc měla premiéru nová píseň Bolevecká polka, kterou Ota Heller složil na počest našeho obvodu. který se ukázal s opravdu pestrým programem. Celé odpoledne se neslo v duchu soutěží, her, písniček, tance a povídání. Živo bylo i v Ice Parku, kde se Polka sklidila ovace přítomných posluchačů i starosty obvodu, který na pódiu panu Hellerovi gratuloval ke všem příležitostem najednou. (red) proháněli malí hokejisté Pilsen Wolves. Předváděli ostatním, jak probíhá v jejich klubu trénink, aby se z malých kluků stali velcí hokejisté. Hokejový klub Pilsen Wolves tím zahájil nábor hráčů od 4 let (více informací podá pan Václav Zuna tel ). (red) KONKURZ do pěveckých sborů MINI ANDÍLCI třída ANDÍLCI od 4. třídy přihlášky:

14 Organizace a spolky strana 14 Zahájení nové sezony aktivit TOTEM RDC Postavit dům, zasadit strom Ve středu v hod. proběhlo před budovou TO- TEM RDC Slavnostní vysazení totemového stromu. Zasazením prvního TOTEMového stromu bychom rádi naplnili náš slib klientům a veřejnosti, že za stromy, které bylo nutno vzhledem k rekonstrukci našeho nového domu TOTEM RDC porazit, vysadíme nové. Moc nás těší, že s podporou hotelu IBIS v Plzni a zahradnické firmy JVV Ginkgo, s.r.o., jsme mohli část slibu naplnit k 1. výročí otevření TOTEM RDC v nových prostorách, říká Bc. Vlasta Faiferlíková ředitelka TOTEM RDC. Součástí programu byl také KŘEST SCHODOLEZU, který nám bezplatně zapůjčila firma AL- TECH, spol. s r.o., Uherské Hradiště a my tak po roce působení v novém mezigeneračním centru TOTEM RDC konečně můžeme nabídnout aktivity a prostory celého domu i lidem s jakýmkoli pohybovým handicapem. I my si uvědomujeme bariéru, kterou představují schody pro méně pohyblivé seniory, natož pro lidi na vozíčku. Stavebně je nový dům připravený na výtah a v budoucnu bychom rádi i tuto možnost pohybu po celém domě našim klientům umožnili. Nyní jsme velmi rádi, že se díky vstřícnosti dárce podařilo zajistit bezpečnou pomůcku, která umožní, že se i lidé na vozíčku a senioři s menší mobilitou mohou zapojit do počítačových kurzů, prohlédnout si zimní zahradu, dostanou se na přednášku a promítání na velkém plátně, nebo si budou moci prohlédnout jednu z mnoha výstav, které se u nás v galerii během roku konají. Do středy jsme se schodolezem Toníkem, jak jsme ho pokřtili, učili zacházet my zaměstnanci a vozili jsme se po schodišti nahoru a dolů navzájem, ale ve středu při jeho křtu jsme do naší výstavní galerie ve třetím patře vyvezli prvního klienta seniora i prvního vozíčkáře. Oba se spokojeně usmívali a možnost bezpečně zdolat bariéry našeho domu využili i další návštěvníci akce, říká Bc. Vlasta Faiferlíková. Děkujeme za aktivní přispění při výsadbě prvního TOTEMového stromu i zástupcům městského obvodu Plzeň 1 panu místostarostovi MO Plzeň 1 Vladimíru Tichému, panu zastupiteli MO Plzeň 1 Michalovi Vozobulemu. Děkujeme i zástupcům firem, které nás podporují, panu řediteli IBIS hotel Marku Audesovi a paní Květě Kondrové z Bolevecké lékárny. Věříme, že stromu okrasné višni se bude dařit i díky hlíně, kterou k jejím kořenům přidali klienti, zaměstnanci a partneři z německých seniorských organizací. Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy náš kandidát na cenu Křesadlo 2012 Letokruhy je skupina seniorských dobrovolníků z TOTEM RDC ve věkovém rozmezí let, kteří dokážou přinést pomoc a podporu všude tam, kde je jí potřeba Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy vznikl neplánovaně a už přes rok a půl přináší pomoc organizacím, které přijdou s nějakou svojí naléhavou potřebou. První spolupráce vznikla v únoru 2012, kdy se na TOTEM RDC obrátila ředitelka DD Staňkov s prosbou o výrobu kapsářů nad postýlky dětí z Robinsona (odloučené pracoviště DD Staňkov), což jsou děti, které se ocitnou v nouzi a potřebují okamžitou pomoc a ubytování. Při předávání kapsářů se babičky zamilovaly do dětí a děti zas do babiček. Vznikla krásná spolupráce a do Robinsona jezdíme pravidelně jednou přivezeme zástěrky malým pomocníkům do kuchyně, jindy vlastnoručně vyrobené stolní hry, upečenou buchtu, ale hlavně čas na hry a pomazlení. Činnost Letokruhů je různorodá a rozhodně přináší radost nejen příjemcům pomoci, ale i jejím nositelkám a nositelům. Podobná spolupráce probíhá i s dalšími organizacemi v Plzni. Když je potřeba ušít kompenzační pomůcky pro postižené děti nebo vyrobit textilní hračku dětem pro radost, připravit malé dárečky babičky z Letokruhů rády zasednou a vše potřebné vyrobí. Dokážou upéct výborné buchty do klubové kavárny, ale nezaleknou se ani spolupráce a zabezpečení organizační podpory kulturní akce, jako je festival Jeden svět. Dlouhodobě spolupracují s projektem Bojka dům na půl cesty a při společných setkáních učí kluky, kteří mají nakročeno z dětských domovů do samostatného života, vařit, péct a vést domácnost. Přispějí dobrou radou, receptem, ale hlavně je v klubovně cítit vždycky sounáležitost, vzájemný respekt a chuť být pospolu. Letokruhy dokážou připravit kulturní vystoupení a potěšit své vrstevníky v domovech seniorů stejně jako pomoct při sázení květin a úklidu v našem centru. Zaskočí v šatně při velkých akcích, ale dokážou si i samy organizačně různé akce zajistit. Je obdivuhodné, že v poměrně vysokém věku zvládají ženy a muži z Letokruhů myslet na druhé a také pro ně něco udělat. Duší dobrovolnického klubu je koordinátorka Mirka Kudrnová. V Letokruzích můžete potkat 26 dobrovolníků a dobrovolnic, kterým je v průměru 75 let, a my jsme velmi pyšní na tuhle skupinu žen a mužů a věříme, že budou všem i nadále ukazovat cestu, která přináší pohodu, radost, pospolitost i smysl života bez ohledu na vyšší číslo v kolonce věk. Proto právě tento klub dostal jednu z našich nominací na letošní dobrovolnickou cenu Křesadlo, která byla pro Plzeňský kraj udělována Pomáhejte s námi Zapojte se do projektu Sousedé 55+ a staňte se jedním ze skupiny lidí, kteří se navzájem podporují v různých každodenních činnostech. Pod heslem Já umím to a ty zas tohle nabídněte věci, které vás baví, umíte je a jste ochotni pro druhého udělat. A na oplátku zas můžete získat pomoc ve věcech, které si nedokážete zařídit sami. Jedná se např. o upečení buchty, pomoc s technikou v domácnosti, doprovod k lékaři či do divadla, zalévání kytek v době dovolené, pomoc na zahradě, jednání na úřadě, vyvenčení pejska, odborná rada apod. V současnosti otevíráme dvě skupinky. Jedna z nich se poprvé sešla v pátek a jednotliví senioři společně probírali možnosti vzájemné pomoci. Zveme další seniory i neseniory, které myšlenka zaujala, přidejte se do našeho projektu Sousedé 55+ (česká verze projektu Zeitbank 55+ více informací Mgr. Petra Bláhová

15 Organizace a spolky Pochod pro Mamma HELP tak jsme si tedy vyšlápli s Mammahelpkami a růžovou stužkou! Dne 5. října proběhl v Centrálním parku na Lochotíně již 3. ročník Pochodu pro Mamma HELP pod názvem Vyšlápněte si pro zdraví s Mammahelpkami a růžovou stužkou, který se konal v rámci měsíce října měsíce boje proti rakovině prsu, jehož symbolem je růžová stužka. Záštitu nad touto akcí převzal starosta městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec a ředitelka FN Plzeň ing. Jaroslava Kunová. Současně s námi si vyšlápli naši příznivci i v dalších městech, kde má občanské sdružení Mamma HELP svá centra, a to v Praze, Hradci Králové, Brně, Zlíně i Olomouci, kde pomáhaly i Mammahelpky z blízkého Přerova. Akce byla nádherně barevně sladěná s podzimním sluncem, pestrobarevným listím na stromech a keřích i se žlutými stánky a žlutým pódiem, na kterém vystoupila country kapel MHS. Barevnost ještě podtrhly svými červenobílými a zelenobílými úbory plzeňské mažoretky Maršálky. Hned na začátek přilákala skupina MHS nejprve zvědavce z řad důchodců, kolemjdoucích, houf pobíhajících dětaí. Později však dorazila naše věrná parta předchozích i nových účastníků pochodu. V cíli dostal každý účastník malou pozornost na památku. Pod dozorem mladých sportovců jsme nacvičili správné držení hůlek a styl chůze (Nordic walking). Pak jsme prošli celou nenáročnou trasu. Našli se i tací, kteří si trasu prošli dvakrát. Účastníci pochodu poznali i zázemí známého lochotínského sídliště, které je jednou z nových již zabydlených městských čtvrtí, a zjistili jsme, že místo, kde se akce konala, nebylo špatně zvoleno, všude zeleň, hezky upravená hřiště, dobrá občanská vybavenost. Už to zdaleka nejsou jen holé paneláky, které kdysi budily rozpaky, že to bude nepříjemná čtvrť. Radost nám pouze pokazila skutečnost, že v den našeho pochodu se v Plzni konala řada pro spoluobčany lákavějších akcí, především akce v plzeňském Prazdroji a řada dalších pochodů v bezprostřední blízkosti. Proto účast veřejnosti byla bohužel nižší, než jsme očekávali. Nicméně jsme zažili příjemné odpoledne. Máme i pozitivní zkušenosti ze spolupráce s dalšími organizacemi, hlavně s mladými dobrovolníky, kteří se na naší akci ochotně podíleli a rádi budou s námi spolupracovat i v budoucnu. Je vidět, že i dnes je řada mladých lidí, které dobrovolnická činnost oslovuje. Chceme jim touto cestou poděkovat. Poděkování patří i instruktorům z Pedagogické fakulty ZČU a hlavně Úřadu městského obvodu Plzeň 1, Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně i dobrovolnické organizaci DORA Plzeň a reklamní agentuře RLA Stallion Plzeň. Věřím, že na dalším ročníku se nás sejde víc a že i vy podpoříte svou účastí ženy, které bojovaly nebo právě bojují s nádorovým onemocněním prsu. A věřte, že jich není málo, každým rokem jich přibývá více než 7000! Tak za rok na startu! Marcela Špánková MAMMA HELP CENTRUM Žlutická 1694/2, Objekt bývalé mateřské školy, tel: , strana 15 Rozšíření technického vybavení pro úpravu zelených ploch MO Plzeň 1 začal vlastními silami udržovat vybrané plochy zeleně, nejen prováděním výhrabů, kantováním, sestřihy keřů, ale i sekáním trávy. Sekání trávy je nová činnost, kterou budou zajišťovat zaměstnanci úřadu a pracovníci veřejně prospěšných prací. Jsme zvědaví, jak nám to půjde! Bc. Romana Tomašuková

16 Organizace a spolky Hasiči z Bolevce se předvedli na akcích Back to School Dne naše jednotka z Bolevce prováděla asistenční požární hlídku na akci BACK to SCHOOL v parku za Plazou. Této akce ze zúčastnilo zhruba 1000 studentů a příznivců hudebních skupin. Průběh byl bezkonfliktní až do doby, kdy ve večerních hodinách mezi zúčastněné studenty někdo vystříkal slzný plyn. Naše jednotka ošetřila asi 15 studentů, kteří přišli do kontaktu se slzným plynem, nadále jsme ošetřili drobné poranění dolních končetin. Po skončení akce Back to School byl nahlášený pád osoby do řeky. Zde jsme ošetřili tržná poranění hlavy Den IZS Dne se konal v parku za Plazou den IZS. Hasiči z Bolevce zde předváděli svoji techniku a prezentovali svoji činnost v oblasti předlékařské pomoci a seznamovali návštěvníky s vybavením a problematikou daného tématu. Byli zde žáci ze škol, kteří si mohli vyzkoušet techniku obvazování drobného poranění, fixaci zlomenin pomocí vakuových dlah a různý zdravotnický materiál. Avšak největší atrakcí pro a předali zraněnou osobu do péče ZZS PK, která byla přivolána na místo. Při těchto akcích hasiči z Bolevce zúročují své zkušenosti ze stáží na ZZS PK. Roman Nistor žáky bylo líčení poranění, které zde zdravotníci prováděli. Žáci si mohli vybrat druh drobného poranění a to jim bylo namaskováno. Většinou se jednalo o tržné rány v oblasti horních končetin a poranění od domácích mazlíčků ve formě pokousání a poškrábání. Závěrem akce zdravotníci z Bolevce asistovali u kolapsového stavu jedné mladé dívky, postiženou kompletně zajistili a připravili pro předání ZZS Plzeň. Roman Nistor strana 16 REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádá 8. ročník studijních nabídek odborných středních škol pod názvem PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Komplexní nabídka učňovských a studijních příležitostí v technickém a odborném vzdělávání z celého Plzeňského kraje 3. prosince 2013 od 9.00 do hodin kinosál a přilehlé prostory SOU stavební, Borská 55, Plzeň Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. Záštitu nad akcí převzal pan Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu

17 Organizace Zprávy z obvodu a spolky strana 175 Nové odborné učebny pro výuku očních optiků a systémových administrátorů IT na VOŠZMVS Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o., zřídila v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad pod registračním číslem CZ.1.14/2.4.00/ praktické specializované učebny pro stu- dijní obor Diplomovaný oční optik a Systémový administrátor IT. Studenti oboru Diplomovaný oční optik mají možnost získávat nejnovější teoretické znalosti a praktické dovednosti na optometrické vyšetřovací jednotce zahrnující ojedinělou sestavu očního aberometru s příslušenstvím a výstupem na interaktivní tabuli. Dalším navazujícím vybavením učebny je ekologické zábrusové centrum, na kterém student vytváří optimální korekční pomůcku vhodnou pro vyšetřenou osobu. Vytvoření optimální korekční pomůcky je provedeno na základě údajů zjištěných při vyšetření stavu zraku klienta pomocí optometrické vyšetřovací jednotky. Studenti oboru Systémový administrátor IT mají k dispozici nově vybavenou klimatizovanou specializovanou učebnu, ve které získávají teoretické znalosti a hlavně praktické dovednosti v programování, tvorbě webové aplikace a vytváření a správu počítačových sítí. Učebna je vybavena moderním nábytkem a nejmodernějším technickým vybavením, které odpovídá svými parametry požadovaným teoretickým znalostem a praktickým dovednostem absolventa oboru. PhDr. Jana Ajglová Zápisy do zdravotních tříd ZŠ a MŠ při FN v Plzni nejen na školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, máte-li doporučení pediatra nebo pedopsychiatra, příp. PPP či SPC, aby vaše dítě nastoupilo do 1. třídy s menším kolektivem žáků, pak máte možnost zapsat vaši ratolest do ZŠ a MŠ při FN Plzeň, jejíž zdravotní třídy se vyskytují ve třech lokalitách Plzně: Bory, Lochotín a Slovany. Vaše dítě bude vyučováno speciálním pedagogem, bude mu poskytována individuální péče a navíc nebude mít pocit, že je v něčem slabší než ostatní. Do této školy mohou být zapsány děti, které mají: zdravotní oslabení (např. alergie, snížená imunita organismu, opakované bronchitidy atd.) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsie, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd.) lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování vývojové poruchy učení nebo chování dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD, ADD, ODD) lehčí formy poruch autistického spektra V každé lokalitě je kapacita max. 14 žáků v jedné třídě. Příjemné prostředí a sbor zkušených pedagogů se těší na váš zájem. Mgr. Leona Karličková DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A ZÁPISY DO 1. ROČ. ZDRAVOTNÍCH TŘÍD Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se konají na všech třech pracovištích: Bory / Skupova 15, tel / Lochotín / Manětínská 37, tel / Slovany /Brojova 14, tel / 2. a :00 hod. 6. a hod. ZÁPISY do 1. ročníků zdravotních tříd se konají na všech třech pracovištích: :00 18:00 hod hod. Pokud máte zájem o to, aby vaše dítě chodilo rádo do školy i přes svůj handicap, máte možnost, po poradě s pediatrem, zvolit tuto školu. Důležité upozornění: Žáci mohou být zařazeni do zdravotní třídy naší školy i nyní během září a poté kdykoli během školního roku, týká se 1. až 5. ročníku základní školy. Je možné kontaktovat i ředitelku školy Mgr. Alici Kozákovou, tel Další informace na

18 Organizace a spolky strana 18 Rodinný program CeDRu Centrum dětí a rodičů (CeDR) připravilo bohatou a pestrou podzimní nabídku programů pravidelných, víkendových i pobytových pro rodiče s dětmi i pro děti bez rodičů. Rodiče s dětmi se mohou stále připojit k pravidelným aktivitám v rámci týdne. Organizovány jsou tyto programy s předplatným: Cvičení pro kojence, batolata a děti cvičení jsou rozdělena do skupin dle věku dětí. Hudební přípravka hudební výchova odborně, ale i zábavně. Vycházíme vstříc časovým možnostem rodičů a nabízíme také kluby bez předplatného, na které není nutná přihláška a plat- Centrum dětí a rodičů realizuje od září nový koncept hlídání dětí, který nabízí služby určené nejen pro dětem, ale i rodičům. Hlídací školička je otevřená ve dnech pondělí středa od 8 do 13 hodin. Hlídání dětí probíhá v příjemném prostředí dětské herny, která je vybavena hračkami, sportovními pomůckami, bazénkem s míčky, klouzačkou. V místnosti je vyhrazený prostor pro výtvarné činnosti, dále pro svačinku dětí. Hlídání zajišťují kvalifikované lektorky s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi a laskavým a profesionálním přístupem. Program pro děti zahrnuje tyto aktivity: Veselé zpívání a říkání (písničky a říkadla, práce s Orffovými a dalšími hudebními nástroji, rozvoj citu pro rytmus, nácvik vnímání hudby a nových dětských písniček), Výtvarné tvoření tématické jednoduché tvoření přizpůsobené věku a schopnostem dětí, veškerý potřebný výtvarný materiál je k dispozici, Maňásková pohádka (hraná pohádka s maňásky a loutkami), Cvičení (dráha obratnosti, cvičení při hudbě, hra s overbaly, padákem, velkými míči, zajímavými cvičebními pomůckami), Hry zaměřené na komplexní rozvoj osobnosti dítěte (činnosti zaměřené na Hlídání dětí a doprovodné služby pro rodiče v CeDRu rozvoj pozornosti, spolupráce, koordinaci smyslů s využitím bohaté zásobárny didaktických pomůcek). Pro rodiče CeDR nabízí zajímavé doprovodné služby. Rodičům, kteří chtějí využít čas hlídání pro relaxaci, popovídání s kamarádkami, nabízíme kafárnu. Tato místnost je otevřená po celou dobu hlídání, je možné ji využít zdarma, s malým poplatkem za kávu nebo čaj. Další službou, kterou v rámci hlídání dětí mohou rodiče využít, je SDÍLENÁ KANCELÁŘ. Jedná se o prostor, ve kterém mají rodiče pronajaté pracovní místo a mohou nerušeně pracovat, učit se nebo vyřizovat záležitosti, které s dětmi není možné udělat. Rodiče mohou ve sdílené kanři ještě využít internetové připojení, kávovar na výborné esspreso, rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu, možnost tisknout, kopírovat, scanovat. A v neposlední řadě zde mohou potkat další rodiče, se kterými mohou sdílet zkušenosti, navazovat kontakty, spolupracovat Podrobné informace o hlídací školičce a dalších službách získáte v Centru dětí a rodičů, Západní 18, Plzeň Bolevec nebo na www. cedrplzen.cz, Kontaktní osoba: ing. Hana Pudelská, ba předem: Říkadla a písničky pro nejmenší, Učíme se s pohádkou, Školička blok činností zaměřených na všeobecný rozvoj schopností dítěte doplněný hranou pohádkou v kostýmech a pohádkových kulisách. Pro děti bez rodičů jsou poslední volná místa v těchto klubech: Malovánky I VI děti jsou rozděleny dle věku a výtvarných zkušeností. Angličtina hrou výuka jazyka přizpůsobená věku a schopnostem dětí. Cvičení pro předškoláky rozvoj sportovní všestrannosti dětí: Základy atletiky a Pohybová průprava. Společný volný čas mohou rodiny prožít na tradičních oblíbených víkendových akcích. Připravili jsme: Putování za pečenou bramborou zábavný pochod v okolí Boleveckých rybníků O Čmeldovi a Brumdovi divadelní představení s pohádkovými úkoly Mikulášskou nadílku s divadelním představením Malé kotě v čertí botě Pokračujeme také v široké nabídce vzdělávacích cyklů pro rodiče. V rámci Právního minima proběhnou přednášky s diskusí zaměřené na tyto tématické okruhy: Smlouvy, sociální dávky, exekuce, nejvýznamnější změny občanského zákoníku. Přednášející bude zodpovídat individuální dotazy, využijte možnosti získat aktuální právní přehled. Na oblast výchovy je zaměřen cyklus Rodičovská povídání, v rámci kterého mohou rodiče diskutovat na tato témata: Vstup dítěte do školy, co tato změna pro rodinu znamená a jak ji zvládnout, Vánoce jak je prožít opravdu v pohodě. Informace o všech programech získáte v Centru dětí a rodičů, Západní 18, Plzeň Bolevec nebo na Kontaktní osoba: ing. Hana Pudelská, tel.: DŮM POHÁDEK ZVE DĚTI A RODIČE na MAŠKARNÍ PLES Začínáme v v Domě pohádek. Užijeme si spoustu zábavy, tancování, her a soutěží, nejenom pro děti, ale i jejich rodiče! Naučíme se nové jednoduché tanečky. Nebude chybět ani živá muzika v podání Dua My tři. Sebou si vezměte nápadité masky, ty nejlepší budou oceněny! Aby byla pořádná legrace, uvítáme v maskách i dospělé. Vstupné je běžné jako každý jiný všední den! Těšíme se na Vás! Více informací na

19 Organizace a spolky strana 19 V září 2013 jsme otevřeli sedmdesát zájmových kroužků a kurzů pro děti, žáky, mládež a rodiče. Do všech stávajících aktivit se zájemci mohou přihlašovat v průběhu školního roku i po zahájení činnosti ve vybraném kroužku nebo kurzu. První hodina na zkoušku zdarma. O náplni aktivity a vhodnosti zapojení vašeho syna či dcery se přijďte poradit s našimi zkušenými lektory. O jednotlivých oblastech naší činnosti si můžete přečíst na nových internetových stránkách Zde také najdete kompletní nabídku pravidelných aktivit, přehled připravovaných akcí pro veřejnost a seznam táborů Marcel Hlaváč KURZ šitých korálků Přijďte si ušít náramky, náhrdelníky, brože, kytičky, donuty, přívěsky, prstýnky Pod odborným vedením Ing. Marie Kielbusové Termín I. pololetí: , , , , Keramická dílna pro veřejnost Jak se dělá keramika? Pod odborným vedením Mgr. Vlasty Kapsové Termín I. pololetí: , , , Zumba + Bodyforming Pro maminky na mateřské dovolené nebo ženy, které mají v pondělí dopoledne volno a chtějí něco udělat pro své zdraví. Vede zkušená certifikovaná lektorka Hana Hrochová. Hlídání dětí zajistíme. Každé pondělí hod.

20 Školy a školky Novinky v Motýlí miniškolce Motýlí miniškolka oslavila v září 1. rok od svého vzniku. Je součástí Rodičovského centra Vlnka, která své služby nabízí rodinám s malými dětmi již 10. rokem. V září loňského roku byla Motýlí miniškolka otevřena jen 2 dny v týdnu, postupně jsme přidávali jednotlivé dny, až jsme novou službu začali nabízet denně. Děti mohou do Motýlí miniškolky chodit podle požadavků rodičů. Mohou přijít např. pouze na jeden den či na jedno dopoledne, nebo mohou služeb využít maximálně a docházet po celý pracovní týden včetně odpoledního spaní, zkrátka jak se vám to bude hodit. Velkým přínosem Miniškolky je pro rodiče skutečnost, že ji děti mohou navštěvovat už od 2 let. V Miniškolce je mini i počet dětí, denní kapacita je 12 dětí. Takto malá skupina je ideální přípravkou pro děti, které se další rok chystají do mateřské školy. Novinkou v Miniškolce je tematické zaměření každého jednotlivého dne. V pondělí mají děti keramiku, v úterý a pátek cvičení s prvky jógy, středa patří angličtině a čtvrtek hudební výchově. Těmto činnostem je věnováno vždy minimálně 30 minut, maximálně hodina. Vedle toho ale probíhá běžný program. Děti během dne využívají didaktické i sportovní pomůcky, naučí se i různé výtvarné techniky. V případě hezkého počasí je k dispozici také zahrada, na které právě vyrostla nová prolézačka. Během roku se děti z Miniškolky účastní dopoledních jednorázových akcí, které jsou v odpoledních hodinách pořádány i pro veřejnost. Nejbližší je Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou, který proběhne ve dnech 29. a Pokud byste se této akce chtěli zúčastnit spolu se svými dětmi, předprodej vstupenek bude zahájen O Miniškolce nebo celém Rodičovském centru Vlnka se více dozvíte při osobní návštěvě ve Žlutické ulici číslo 2, nebo na webu Bc. Markéta Berešová, DiS. strana 20

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Soška andělíčka se vrací do parku u jezírka Na podzim v roce 2009 vytáhli potápěči ze dna košuteckého

Soška andělíčka se vrací do parku u jezírka Na podzim v roce 2009 vytáhli potápěči ze dna košuteckého ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 2 / duben / ZDARMA Novela městské vyhlášky strana 2 Slavnosti svobody strana 10 13 Noc kostelů strana 6 Soška andělíčka se vrací

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Vánoční pozvánky pro celou rodinu

Vánoční pozvánky pro celou rodinu 12 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Vánoční pozvánky pro celou rodinu Adventní akce základních škol Sedmičkový jarmark Profil: Wabi Daněk inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více