9101 a c. R 631 b f a w x v K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9101 a c. R 631 b f a w x v K"

Transkript

1 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2501 ~ c ## 2571 ~ c R 631 b f a w x v olín 0 Praha-Vyso any h0 +# z W W W Praha hl.n. a hp p / W 5 17 Ý 5 57 W 6 19 Praha hl.n. a hp p z $* 4 50 W 5 00 W W 5 30 $* 5 50 Ý Praha-Vršovice hp p / Ý 4 54 Ý 5 04 Ý Ý 5 34 Ý 5 54 Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h Ý 4 59 Ý 5 09 Ý p 5 29 Ý 5 39 Ý 5 59 Ý 6 09 p Praha-Hostiva M h Ý 5 04 Ý 5 14 Ý p 5 34 Ý 5 44 Ý 6 04 Ý 6 14 p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý 5 07 Ý 5 17 Ý p 5 37 Ý 5 47 Ý 6 07 Ý 6 17 p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý 5 10 Ý 5 20 Ý p 5 40 Ý 5 50 Ý 6 10 Ý 6 20 p Praha-olovraty 3 hb Ý 5 13 Ý 5 23 Ý p 5 43 Ý 5 53 Ý 6 13 Ý 6 23 p í any e1 h Ý 5 17 Ý 5 27 Ý p 5 47 Ý 5 57 Ý 6 17 Ý 6 27 p Sv tice 3 h Ý 5 21 Ý 5 31 Ý p 5 51 Ý 6 01 Ý 6 21 Ý 6 31 p Stran ice a e1 h Ý 5 25 W 5 34 Ý p 5 55 W 6 04 Ý 6 25 W 6 34 p Mnichovice h Ý 5 28 Ý p 5 58 Ý 6 28 p Mirošovice u Prahy h Ý 5 32 Ý p 6 02 Ý 6 32 p Senohraby e1 h Ý 5 34 Ý p 6 04 Ý 6 34 p ty koly 3 h Ý 5 38 Ý p 6 08 Ý 6 38 p Pyšely 3 h Ý 5 41 Ý p 6 11 Ý 6 41 p er any 210,212 h4 / Ý 5 43 Ý p 6 13 Ý 6 43 p 7 13 er any 210,212 h W Ý 5 44 Ý p 6 14 Ý 6 44 p Mra Ý Ý 5 46 Ý p 6 16 Ý 6 46 p Benešov u Prahy a 220,222 / 1 23 W $* 5 53 W $* ## nejede 25.XII., 1.I. U 2503, 2505, 2507, 2509, 2580/1 v E a X vozy 1. a 2. t ídy R 633 b f a w x v 2580/1 1 e1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní ády: Praha-Uh ín ves í any Stran ice Senohraby 232 j eslice Háje 401 j Pyšely Nespeky 265 j Benice ipany 269 j B chovice Horní Po ernice bely et any OC et any 325 j Nové Pitkovice estlice 385 j Nupaky estlice Pr honice Praha, Opatov j í any, Rychta Muka ov ou ovice 428 j Modletice Jesenice j í any, Pacov í any, Strašín Doubek Muka ov 469 j í any, Pacov B ezí 494 j Tehov Všestary Stran ice 461 j Velké Popovice ojovice / amenice 462 j unice Všešimy 469 j Stran ice, pr m. zóna / Stran ice, P edbo í any 489 j Struha ov Svojetice loko ná Muka ov 490 j Hrusice Ond ejov St íbrná Skalice 494 j Všestary Tehov í any 495 j Ond ejov Zvánovice erné Vod rady km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W W Praha hl.n. a hp p / Ý 6 27 Ý 6 57 A Ý 7 25 Ý 7 57 W 8 44 Praha hl.n. a hp p z Ý Ý 7 00 N Ý Ý 8 00 $* % Praha-Vršovice hp p / Ý Ý 7 04 T Ý Ý 8 04 Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý O Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 Ý Ý 7 09 N p 7 29 Ý Ý 8 09 Ý p 8 29 Ý p 16 Praha-Hostiva M h0 Ý Ý 7 14 p 7 34 Ý Ý 8 14 Ý p 8 34 Ý J p 18 Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý 7 17 B p 7 37 Ý Ý 8 17 Ý p 8 37 Ý O p 9 07 p 20 Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý 7 20 R p 7 40 Ý Ý 8 20 Ý p 8 40 Ý R p 9 10 p 23 Praha-olovraty 3 hb Ý Ý 7 23 U p 7 43 Ý Ý 8 23 Ý p 8 43 Ý D p 9 13 p 26 í any e1 h1 Ý Ý 7 27 C p 7 47 Ý Ý 8 27 Ý p 8 47 Ý Á p 9 17 p 29 Sv tice 3 h1 Ý Ý 7 31 p 7 51 Ý Ý 8 31 Ý p 8 51 Ý N p 9 21 p 32 Stran ice a e1 h1 W 7 04 $* 7 25 W 7 34 N p 7 55 W 8 04 $* 8 25 W 8 34 Ý p 8 55 Ý p W 9 25 p 35 Mnichovice h2 Ý 7 28 E p 7 58 Ý 8 28 Ý p 8 58 Ý p Ý 9 28 p 38 Mirošovice u Prahy h2 Ý 7 32 R p 8 02 Ý 8 32 Ý p 9 02 Ý p Ý 9 32 p 40 Senohraby e1 h3 Ý 7 34 p 8 04 Ý 8 34 Ý p 9 04 Ý p Ý 9 34 p 43 ty koly 3 h3 Ý 7 38 p 8 08 Ý 8 38 Ý p 9 08 Ý p Ý 9 38 p 45 Pyšely 3 h4 Ý 7 41 p 8 11 Ý 8 41 Ý p 9 11 Ý p Ý 9 41 p 46 er any 210,212 h4 / Ý 7 43 p 8 13 Ý 8 43 Ý p 9 13 Ý 9 21 Ý 9 43 p er any 210,212 h4 Ý 7 44 p 8 14 Ý 8 44 Ý p 9 14 Ý 9 23 Ý 9 44 p 48 Mra 3 Ý 7 46 p 8 16 Ý 8 46 Ý p 9 16 Ý p Ý 9 46 p 55 Benešov u Prahy a 220,222 / $* $* 8 53 $* % 9 31 W % jede v E a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII. 1.I., 29.X R 635 inz +! 1831 / 9207 f Praha hl.n. - Zru nad Sázavou v E od 23.IV. do 1.X. U 2513, 2515, 2517, 2519, 8271 v E a X vozy 1. a 2. t ídy ~1 v E a X ^1 v W 8271 U ~1 ^1 c Sp 1831 ^ c +! 2519 R 637 Tábor Tábor 2 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

2 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W Praha hl.n. a hp p / W 9 44 W W W Praha hl.n. a hp p z W Praha-Vršovice hp p / Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h p Ý p p Praha-Hostiva M h p Ý p p Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý p p Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý p p Praha-olovraty 3 hb p Ý p p í any e1 h p Ý p p Sv tice 3 h p Ý p p Stran ice a e1 h p Ý p W p Mnichovice h p Ý p Ý p Mirošovice u Prahy h p Ý p Ý p Senohraby e1 h p Ý p Ý p ty koly 3 h p Ý p Ý p Pyšely 3 h p Ý p Ý p er any 210,212 h4 / p Ý p Ý p er any 210,212 h p Ý p Ý p Mra p Ý p Ý p Benešov u Prahy a 220,222 / W W U 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 9115, 9117, 9119 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 2529 R km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2533 R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W W Praha hl.n. a hp p / W W Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z W Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 16 Praha-Hostiva M h p Ý Ý p Ý Ý p 18 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 20 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý Ý p Ý Ý p 23 Praha-olovraty 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 26 í any e1 h p Ý Ý p Ý Ý p 29 Sv tice 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 32 Stran ice a e1 h p W W p W W p 35 Mnichovice h p p p 38 Mirošovice u Prahy h p p p 40 Senohraby e1 h p p p 43 ty koly 3 h p p p 45 Pyšely 3 h p p p 46 er any 210,212 h4 / p p p er any 210,212 h p p p 48 Mra p p p 55 Benešov u Prahy a 220,222 / U 2533, 2535, 2537, 2539, 2541 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 9123 R R omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

3 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Praha-Vyso any h0 +# z W W W $% $% Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z Ý Ý Ý Ý $ Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Hostiva M h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-olovraty 3 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý í any e1 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Sv tice 3 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Stran ice a e1 h W W p W $% Ý p $% W Mnichovice h p Ý p Ý Mirošovice u Prahy h p Ý p Ý Senohraby e1 h p Ý p Ý ty koly 3 h p Ý p Ý Pyšely 3 h p Ý p Ý er any 210,212 h4 / p Ý p Ý er any 210,212 h p Ý p Ý Mra p Ý p Ý Benešov u Prahy a 220,222 / $ W nejede 24.XII. $+ jede v W a X, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 24.IV., 5.VII., 28.X. U 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553 v E a X vozy 1. a 2. t ídy km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9139 R R R 659 #$ 0 Praha-Vyso any h0 +# z $% $% $% $% Praha hl.n. a hp p / Ý $% $% $% Praha hl.n. a hp p z Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Hostiva M h0 Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý p Ý p Ý Ý p Praha-olovraty 3 hb Ý p Ý p Ý Ý p í any e1 h1 Ý p Ý p Ý Ý p Sv tice 3 h1 Ý p Ý p Ý Ý p Stran ice a e1 h1 $% p p p Mnichovice h2 p Ý p Ý Ý p Ý Mirošovice u Prahy h2 p Ý p Ý Ý p Ý Senohraby e1 h3 p Ý p Ý Ý p Ý ty koly 3 h3 p Ý p Ý Ý p Ý Pyšely 3 h4 p Ý p Ý Ý p Ý er any 210,212 h4 / p Ý p Ý Ý p Ý er any 210,212 h4 p Ý p Ý Ý p Ý Mra 3 p Ý p Ý Ý p Ý Benešov u Prahy a 220,222 / nejede 24., 31.XII. #$ nejede 24., 25., 31.XII. # nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. nejede 24.XII. U 2555, 2557, 2559, 9141, 9143, 9145, 9147 v E a X vozy 1. a 2. t ídy # U 2561, 2563 v D a E vozy 1. a 2. t ídy 6 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

4 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak ~ c R Sp 1830 ^ c R 632 Tábor 0 Benešov u Prahy a 220, $* $* 5 33 W $* $* Mra Ý Ý 5 39 Ý p 6 09 Ý J p 6 39 Ý p 9 er any 210,212 h4 / 4 12 Ý Ý 5 42 Ý p 6 12 Ý O Ý p er any 210,212 h Ý Ý 5 43 Ý p 6 13 Ý R Ý p 10 Pyšely 3 h Ý Ý 5 45 Ý p 6 15 Ý D p 6 45 Ý p 12 ty koly 3 h Ý Ý 5 48 Ý p 6 18 Ý Á p 6 48 Ý p 15 Senohraby e1 h Ý Ý 5 52 Ý p 6 22 Ý N p 6 52 Ý p 17 Mirošovice u Prahy h Ý Ý 5 54 Ý p 6 24 Ý p 6 54 Ý p 20 Mnichovice h Ý Ý 5 58 Ý p 6 28 Ý Ý p 23 Stran ice a e1 h Ý W 5 50 Ý 6 02 Ý p W Ý p W Ý p 26 Sv tice 3 h Ý Ý 5 53 Ý 6 05 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 29 í any e1 h Ý Ý 5 57 Ý 6 09 Ý p Ý Ý 6 49 Ý Ý p 32 Praha-olovraty 3 hb 4 43 Ý Ý 6 01 Ý 6 13 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb 4 46 Ý Ý 6 04 Ý 6 16 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb 4 49 Ý Ý 6 07 Ý 6 19 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 39 Praha-Hostiva M h0 / 4 52 Ý Ý 6 10 Ý 6 22 Ý p Ý Ý 6 57 Ý Ý p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / 4 56 Ý Ý 6 14 Ý 6 26 Ý p Ý Ý 7 02 Ý Ý p 46 Praha-Vršovice hp +# / 5 01 Ý Ý 6 19 Ý 6 31 Ý 6 35 Ý Ý 7 07 Ý Ý 7 35 Praha-Vršovice hp p z 5 02 Ý Ý 6 20 Ý 6 32 Ý m Ý Ý m Ý Ý m 49 Praha hl.n. a hp p / 5 06 $* Ý 6 24 $* 6 36 W 6 40 Ý $* 7 12 Ý $* 7 40 Praha hl.n. a hp p z W 5 38 W 6 12 Ý 6 27 Ý 6 57 Ý Praha-Vyso any h0 +# / W 5 45 W 6 19 W 6 34 W 7 04 W 7 35 U 2500, 2502, 2506, 2508, 2510 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 7 e1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní ády: Praha-Uh ín ves í any Stran ice Senohraby 232 j eslice Háje 401 j Pyšely Nespeky 265 j Benice ipany 269 j B chovice Horní Po ernice bely et any OC et any 325 j Nové Pitkovice estlice 385 j Nupaky estlice Pr honice Praha, Opatov j í any, Rychta Muka ov ou ovice 428 j Modletice Jesenice j í any, Pacov í any, Strašín Doubek Muka ov 469 j í any, Pacov B ezí 494 j Tehov Všestary Stran ice 461 j Velké Popovice ojovice / amenice 462 j unice Všešimy 469 j Stran ice, pr m. zóna / Stran ice, P edbo í any 489 j Struha ov Svojetice loko ná Muka ov 490 j Hrusice Ond ejov St íbrná Skalice 494 j Všestary Tehov í any 495 j Ond ejov Zvánovice erné Vod rady km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Benešov u Prahy a 220, $* $* 8 33 $* Mra Ý 7 39 p 8 09 Ý 8 39 Ý p er any 210,212 h4 / 7 12 Ý 7 42 p 8 12 Ý 8 42 Ý p 9 12 er any 210,212 h Ý 7 43 p 8 13 Ý 8 43 Ý p Pyšely 3 h Ý 7 45 p 8 15 Ý 8 45 Ý p ty koly 3 h Ý 7 48 p 8 18 Ý 8 48 Ý p Senohraby e1 h Ý 7 52 p 8 22 Ý 8 52 Ý p Mirošovice u Prahy h Ý 7 54 p 8 24 Ý 8 54 Ý p Mnichovice h $* 7 58 p 8 28 $* 8 58 Ý p Stran ice a e1 h1 W W p W Ý p Sv tice 3 h1 Ý Ý p Ý Ý p í any e1 h1 Ý Ý p Ý Ý p Praha-olovraty 3 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Hostiva M h0 / Ý Ý p Ý Ý p Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý Ý p Ý Ý p Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý Ý m Ý Ý m Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý $* Praha hl.n. a hp p z Ý 7 57 Ý 8 27 Ý 8 57 W 9 38 W Praha-Vyso any h0 +# / W 8 04 W 8 34 W 9 04 W 9 45 W U 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 9112 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 8 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

5 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R R Benešov u Prahy a 220, W W Mra 3 p Ý p p Ý p 9 er any 210,212 h4 / p Ý p p Ý p er any 210,212 h4 p Ý p p Ý p 10 Pyšely 3 h4 p Ý p p Ý p 12 ty koly 3 h3 p Ý p p Ý p 15 Senohraby e1 h3 p Ý p p Ý p 17 Mirošovice u Prahy h2 p Ý p p Ý p 20 Mnichovice h2 p Ý p p W p 23 Stran ice a e1 h1 p Ý p p p 26 Sv tice 3 h1 p Ý p p p 29 í any e1 h1 p Ý p p p 32 Praha-olovraty 3 hb p Ý p p p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý p p p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý p p p 39 Praha-Hostiva M h0 / p Ý p p p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / p Ý p p p 46 Praha-Vršovice hp +# / Ý Praha-Vršovice hp p z m Ý m m m 49 Praha hl.n. a hp p / W Praha hl.n. a hp p z W W W W Praha-Vyso any h0 +# / W W W W U 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 9114, 9116, 9118 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 9 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R Benešov u Prahy a 220, Mra p p p 9 er any 210,212 h4 / p p p er any 210,212 h p p p 10 Pyšely 3 h p p p 12 ty koly 3 h p p p 15 Senohraby e1 h p p p 17 Mirošovice u Prahy h p p p 20 Mnichovice h p p p 23 Stran ice a e1 h p W W p W W p 26 Sv tice 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 29 í any e1 h p Ý Ý p Ý Ý p 32 Praha-olovraty 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý Ý p Ý Ý p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 39 Praha-Hostiva M h0 / p Ý Ý p Ý Ý p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / p Ý Ý p Ý Ý p 46 Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z m Ý Ý m Ý Ý m 49 Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z Ý Ý Ý Ý Praha-Vyso any h0 +# / W W W W U 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

6 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9206 c R c R 654 Sv tlá nad Zru nad Sázavou Sázavou 0 Benešov u Prahy a 220, Mra p Ý p 9 er any 210,212 h4 / p! Ý p er any 210,212 h4 $ p $ Ý p 10 Pyšely 3 h4 Ý p p Ý S p Ý p 12 ty koly 3 h3 Ý p p Ý Á p Ý p 15 Senohraby e1 h3 Ý p p Ý Z p Ý p 17 Mirošovice u Prahy h2 Ý p p Ý A p Ý p 20 Mnichovice h2 Ý p p Ý V p Ý p 23 Stran ice a e1 h1 Ý p W W p Ý A p W $% Ý p $% Sv tice 3 h1 Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý í any e1 h1 Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-olovraty 3 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Uh ín ves e1 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Hostiva M h0 / Ý S17 37 Ý Ý p Ý S18 37 Ý Ý Ý p Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý S17 41 Ý Ý p Ý S18 41 Ý Ý Ý p Ý Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý m Ý Ý m Ý m Ý Ý Ý m Ý Praha hl.n. a hp p / $ Ý Ý $ W $% $% Praha hl.n. a hp p z Ý Ý $% W Praha-Vyso any h0 +# / W W $% W nejede 24.XII.! jede v E a X od 23.IV. do 2.X. $ jede v F od 1.V. do 2.X. a 25.IV., 6.VII., nejede 3.VII. U 2544, 2546, 2548, 2550 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 9136 Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R 658 b f a w x v #$ inz 0 Benešov u Prahy a 220, Mra 3 Ý A p p p er any 210,212 h4 / Ý N p p p er any 210,212 h4 Ý T p p p Pyšely 3 h4 Ý O p p p ty koly 3 h3 Ý N p p p Senohraby e1 h3 Ý p p p Mirošovice u Prahy h2 Ý B p p p Mnichovice h2 Ý R p p p Stran ice a e1 h1 Ý * U p p p Sv tice 3 h1 Ý Ý C p p p í any e1 h1 Ý Ý p p p Praha-olovraty 3 hb Ý Ý N p p p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý E p p p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý R p p p Praha-Hostiva M h0 / Ý Ý p p p Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý Ý p p p Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý Ý m m m Praha hl.n. a hp p / * Praha hl.n. a hp p z $% $% Praha-Vyso any h0 +# / $% $% nejede 24., 31.XII. #$ nejede 24., 25., 31.XII. # nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. nejede 24.XII. * nejede 31.XII. +! 2560 / 9301 f Benešov u Prahy - olín C/D, krom 23./24.XII., 25./26.IV., 4./5. 6./7.VII., 27./28., 28./29.IX., 27./28.X., 16./17., 17./18.XI. U 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 9138, 9140, 9142, 9144 v E a X vozy 1. a 2. t ídy # +! Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy

Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy u 221 Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Sp 1831 ~ ^ #% 2501 2503 2505 2507 0 Praha-Vysočany h0 +# z W K 4 49 W K 5 19 W K 5 46 6 Praha hl.n. hp p / Ý 4

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 2511 9107 2513 9109 2515 Poděbrady Kolín 0 Praha hl.n. P 0 17 4 07 4 37 4 50 5 07 5 20 5 37 5

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy h PID Praha - Čerčany

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy h PID Praha - Čerčany u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy h PID Praha - Čerčany km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2581 2503 2505 9101 2507 9103 a c K 2509 9105 2511 9107 Poděbrady

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Lysá nad Labem -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Lysá nad Labem -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 221 Praha - Benešov u Prahy 9 ( -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 PID Praha - Čerčany Sp 1381 2511 9107 Poděbrady

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2489 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2451 2509 PID Praha - Čerčany 9105 2511 9107 Poděbrady

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. JÍZDNÍ ŘÁD platí od. prosince 2 Praha - Benešov u Prahy ( -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy Poděbrady nejede 2.XII.,.I. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 jede v, a 2.XII.,.,.V., 2.X.,.XI., nejede 2.XII., 2.,.V. 2

Více

Budějovice jede v, a 24.XII., 1., 8.V., 28.X. jede v do 7.VI. a od 4.X. a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V., od 14.VI. do 28.IX.

Budějovice jede v, a 24.XII., 1., 8.V., 28.X. jede v do 7.VI. a od 4.X. a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V., od 14.VI. do 28.IX. 221 Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy PID Praha Čerčany km OPŘ Pr Vlak 9121 Sp 1831 1 9189 9270 9123 Ledečko 0 Praha hl.n. P 0 23 0 47 4 23 4 53 5 23 5 53 6 17 6 23 6 53 3 Praha-Vršovice 171 P 0

Více

Návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2507 a c. 9101 a c. R 631 a w x v. Nové Údolí Budějovice. České.

Návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2507 a c. 9101 a c. R 631 a w x v. Nové Údolí Budějovice. České. km ČD, a.s. Vlak Sp 1831 #% 2501 ## 2503 2505 2507 0 Praha-Vysočany 231 h0 W K 4 46 W K 5 16 W K 5 46 W K 6 16 1 Praha-ibeň h0 n n n n 6 Praha hl.n. hp +# z 0 14 0 19 W K 3 49 K 4 19 $* K 4 49 Ý K 4 59

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Benešov u Prahy 29 Praha - Strančice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Benešov u Prahy 29 Praha - Strančice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Benešov u Prahy29 Praha - Strančice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2571 2503 2505 9101 R 631 9151 2507 9103 2509 PID Praha - Čerčany Praha-Smíchov

Více

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od do a c a c. R631 a w x v. České Budějovice.

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od do a c a c. R631 a w x v. České Budějovice. S9 Praha - Benešo u Prahy h PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Sp 1831 ~ ^ #% 2501 2503 2505 2507 0 Praha-Vysočany 231 h0 W K 4 49 W K 5 19 W K 5 46 6 Praha hl.n. hp +# / Ý

Více

1. kolo ( 1.) 25.08.2013 17:00 14. kolo (14.).. : : 2. kolo ( 2.) 01.09.2013 17:00 15. kolo (15.).. : :

1. kolo ( 1.) 25.08.2013 17:00 14. kolo (14.).. : : 2. kolo ( 2.) 01.09.2013 17:00 15. kolo (15.).. : : A1A Okresní přebor 1. Fotbalový klub Brandýs n.l.a SO 10:15 2. Sportovní klub Úvaly B hlášenky 3. TJ Slavoj Velké Popovice A PÁ 20:00 4. SK Viktoria Sibřina A SO úř. 5. TJ Sokol Mukařov A SO úř. 6. Tělovýchovná

Více

5803 ~ c. 5801 ~ c. 411 j Semice P erov nad Labem Kounice eský Brod. 5809 ~ c. 16424/5 a c. R 1109 ~ w ^ c

5803 ~ c. 5801 ~ c. 411 j Semice P erov nad Labem Kounice eský Brod. 5809 ~ c. 16424/5 a c. R 1109 ~ w ^ c u 231 Praha - ysá nad abem - Kolín 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 5851 ## 5873 ## 5875 a1 c1 5853 5801 5803 R 951 5803 5805 R 881 5805

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ##

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ## Praha - ysá nad - Kolín S 2 Praha - ysá nad - Kolín h PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9401 2273 2275 U ~1 c1 9403 2201 2203 R 791 2203 2205 R 711 2205 Sp 1860 ~ ^ c 1 Praha-Smíchov

Více

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády: Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády:  Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

Více

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov 041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov VYDIS Hradec Králové - Sadová IDS IREDO Hradec Králové - Semínova Lhota, IDOL Rovensko pod Troskami - Turnov km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 5552 5500 5502

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- Kolín) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- Kolín) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- ) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6441 6443 R 781 6401 6460 6451 Sp 1943 6403 6453 DÚK Ústí nad Labem

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001 SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - erany, Vrané nad Vltavou - Dobíš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - erany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobíš

Více

u 091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice) km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

u 091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice) km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad (- Hněvice) km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9618 ## 6980 0 9670/1 6902 9620 R 440 b y 9622 U! 6904! 9624 K! 9626 U Košice 0 Praha a hp

Více

081 D ín - Rumburk, Benešov nad Plou nicí - eská Lípa km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak Sp 1995 7 1 7

081 D ín - Rumburk, Benešov nad Plou nicí - eská Lípa km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak Sp 1995 7 1 7 SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 081 Dín - Rumburk, Benešov nad Plounicí - eská Lípa km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak Sp 1995 7 1 7 1 Sp 1997 7 6 7 6 Sp 1718 6670 Sp 1999

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosince 2014

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosince 2014 070 Praha - Turnov PID Praha - Všetaty 3 Praha - 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 4 4 0 Praha-Vršovice

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2010/2011 platí od (Praha -) Česká Třebová - Brno

JÍZDNÍ ŘÁD 2010/2011 platí od (Praha -) Česká Třebová - Brno 260 (Praha -) Česká Třebová - Brno IDS JMK S22 Březová nad Svitavou - Letovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 1471 2. Sp 1909 477 4701 IDS JMK S2 Letovice Brno, IDS JMK R2 Březová nad Svitavou

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - Lysá nad Labem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - Lysá nad Labem - Kolín 20 Praha - Lysá nad Labem - Milovice SŽDC, státní

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 3 8205 Sp 1931 Jindřichův Hradec 8205 8261 Sp 1835 R 656 R 701 8207 Jihlava IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - ysá nad abem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - Milovice SŽDC, státní

Více

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO OBDOBÍ OD DO a c a c. %( jede v E a X, nejede 25.XII., 1.I. Sp 1880.

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO OBDOBÍ OD DO a c a c. %( jede v E a X, nejede 25.XII., 1.I. Sp 1880. km SŽDC, státní organizae / ČD, a.s. Vlak 9840 ## 19700 9842 9800 9802 Sp 1673 Jirkov 0 15 0 Praha Masarykovo nádraží hp n W K 4 29 W K 5 15 %( K 5 27 K 6 20 K 7 02 K 7 23 K 8 02 2 Praha-Bubny 3 2091 hp

Více

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 8562 8564 8500 3 3 8566 8502 18522 8504 9502 8506 IDS IREDO Sobotka

Více

PID Praha - Všetaty 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - Mladá Boleslav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

PID Praha - Všetaty 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - Mladá Boleslav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. ÍZDNÍ ŘÁD platí od. prosince Praha - Turnov Praha - Praha - Praha-Čakovice R Praha - 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 dopravce ŽC Doprava, s.r.o. nejede 2.XII., 1.I. jede v a jede v, a 2.XII., 1.,.V., 2.X.,.XI., nejede.xii.,

Více

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 070 Praha - Turnov 3 Praha - R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 11 9500 9564 19550 25803 9502 PID Praha - Všetaty IDOL Příšovice - Turnov Ze stanice 0 Praha-VršoviceP

Více

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod PID Praha - Pečky km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 9303 9305 9307 8803 9309 9905 9311 9909 9313 9913 9315 Ze stanice Beroun

Více

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820

240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 240 Brno - Jihlava km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4860 4802 4864 4866 4822 1 IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou 4868 4824 R 668 5 4806 1 4826 R 666 5 0 Brno hl.n. 250,260,300,340

Více

Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu 2010/2011 srpen 2010. 8810 ~ c. 9304 ~ c. 8600 ~ c

Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu 2010/2011 srpen 2010. 8810 ~ c. 9304 ~ c. 8600 ~ c km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 440 Ze stanice ošice 9300 9302 ## 8808 9304 8810 8600 R 910 Sp 1900 c R 718 ~ 8812 Halíčků Brod Halíčků Brod 0 olín 010,014,230,231 2 59 W 3 44 4 14 $* 4 44

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 90 Benešov u Prahy - Olbramovice - Tábor km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 90 Benešov u Prahy - Olbramovice - Tábor km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 1 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 90 Benešov u Prahy - Olbramovice - Tábor km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 2 8205 IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí, IDS JK Ševětín - České

Více

JÍZDNÍ ŘÁD platí od 9. prosince 2012

JÍZDNÍ ŘÁD platí od 9. prosince 2012 JÍZDNÍ ŘÁD 2012 2013 platí od 9. prosince 2012 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R1 Opava - Ostrava - Havířov

Více

260 (Praha -) Česká Třebová - Brno

260 (Praha -) Česká Třebová - Brno 260 (Praha -) Česká Třebová - Brno IDS IREDO Česká Třebová - Letovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 477 6 14730 4741 4701 4001 4703 3 4705 S2, R2 Březová nad Svitavou - Brno Sp 1969 4705 4003

Více

070 Praha - Turnov. 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha- akovice R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / D, a.s.

070 Praha - Turnov. 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha- akovice R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 070 Praha - Turnov 3 Praha - 34 Praha - Praha-akovice R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 4 4 9500 9564

Více

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min.

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min. ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH 264 Linka je zrušena (nahrazena linkami 266 a 366) 265 V mimošpičkových obdobích pracovních dnů a v nepracovní dny je linka vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves Lipany,

Více

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 070 Praha - Turnov PID Praha - Všetaty 3 Praha - 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 5 5 9550 6000 Ze stanice 0 Praha-Vršovice

Více

300 Brno - Přerov (- Bohumín)

300 Brno - Přerov (- Bohumín) 300 Brno - Přerov (- Bohumín) S2 Brno - Křenovice horní n., R7 Brno - Nezamyslice km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4021 4070 3810 3812 4023 4072 R 821 S71 Vyškov na Moravě - Nezamyslice 4074

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Český Těšín R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R10 (Olomouc -) Moravský Beroun - Opava

Více

Sp jede v a, nejede 25.XII., 1.I / 2839 Ostrava-Svinov - Český Těšín v a viz trať 270 viz trať 323 (Czeski Cieszyn)

Sp jede v a, nejede 25.XII., 1.I / 2839 Ostrava-Svinov - Český Těšín v a viz trať 270 viz trať 323 (Czeski Cieszyn) 321 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R27 ( - Moravský Beroun - Bruntál -

Více

244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany

244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4440 14400 14402 4420 IDS JMK S41 Brno - Miroslav, Moravské Bránice - Oslavany IDS JMK

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2017 platí od 11. prosince 2016

JÍZDNÍ ŘÁD 2017 platí od 11. prosince 2016 813 340 Brno - Uherské Hradiště km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4139 4351 4303 12203 6 4303 12250 4163 IDS JMK S6, R56 Brno - Veselí nad Moravou 0 0 Brno hl.n. 100 0 35 4 27 5 12 5 25 2 Brno-Židenice

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k trati 041 Všestary 108 Chlum - Lípa - Čištěves - Máslojedy - Benátky nad Bystřicí - Vrchovnice - Velký Vřešťov - Boháňka Sadová 521 Mžany - Stračovská Lhota - Pšánky

Více

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 6200 R 1276 6224 Sp 1780 6202 Sp 1840 6226 VYDIS, IDS IREDO Ze stanice 0 Pardubice hl.n. 010 1 11 4 32 5 02 5 32

Více

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5161 20200 5600/1 5211 5213 Sp 1801 Sp 1842 IDS IREDO Převýšov - Choceň VYDIS Chlumec nad Cidlinou - Týniště nad Orlicí Sp 1844 15221 5101 Sp 1844 Sp 1871 5201

Více

(Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

(Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovie km ČD, a.s. Vlak Sp 1831 ^2 h IDS TA Tábor - Planá nad Lužnií, h IDS ČB Hluboká nad Vltavou-Zámostí - České Budějovie 8221 8201 Sp 1833 8203 ^ 9103 a 8231 ^

Více

8201 ^ c ^ c. Sp 1833 ^ c

8201 ^ c ^ c. Sp 1833 ^ c JÍZDNÍ ŘÁD 2006/2007 platí od 10.12. 2006 informae:.d.z tel.: 840 112 113 u 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovie h IDS TA Tábor - Planá nad Lužnií, h IDS ČB Hluboká nad Vltavou-Zámostí - České

Více

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R10 ( -) Moravský Beroun - Bruntál

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice IDP Plzeň - Ždírec u Plzně km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8941 8943 R 661 6 1 Ze stanice 0 Plzeň hl.n. 160,170,180,183 001 4 28 5 08 6 03

Více

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v 1/2 platný od 17.I.16, 8:08 hod. do.i.16, :55 hod. 290 Olomouc - Uničov (- Šumperk) SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3623 1 3625 3627 3 Olomouc hl.n. 270,275,301,310 4 34 5 02 5 19 6 17 6 33 6 41

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí JÍZDNÍ ŘÁD 2002/03, stav k 2.3.2003 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 221 111 122 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí km OPŘ Pr Vlak Sp

Více

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 10/2009 Vyšlo 29.05.2009 Obsah Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009... 1 Informování cestujících o změnách od 14.6.2009... 5 Železniční výluka

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 5041 5023 5061 8651 3 Ex 143 5043 6281 Ex 571

Více

562 orientační doba jízdy (min)

562 orientační doba jízdy (min) 5 SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK Rohožnická Zbyslavská Běchovice Ve Žlíbku Bártlova Divadlo Horní Počernice RATIBOŘICKÁ - nejede od.. do..,.. a.. Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého,55 Praha 5, tel. Informace o

Více

u 330 Přerov - Břeclav

u 330 Přerov - Břeclav h S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, h R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 b y f Ze stanice Warszaa 4250 420 4 a3 c3 Sp 770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka L5 / 064. IDS IREDO Sobotka - Stará Paka IDOL Ploužnice - Stará Paka

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka L5 / 064. IDS IREDO Sobotka - Stará Paka IDOL Ploužnice - Stará Paka 064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8562 8564 8500 3 3 8566 8502 18522 6 6 8504 9502 8506 IDS IREDO Sobotka - Stará Paka IDOL Ploužnice - Stará Paka 8568

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5733 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

9670/1. 6902 ~ c. Ústí nad Labem hl.n. 9634 ~ c K. 6908 ~ c +! R 772 w x v. Děčín hl.n. Labem hl.n. Ústí nad

9670/1. 6902 ~ c. Ústí nad Labem hl.n. 9634 ~ c K. 6908 ~ c +! R 772 w x v. Děčín hl.n. Labem hl.n. Ústí nad 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy (- Hněvice) h PID km km SŽDC státní organizace / ČD a.s. Vlak 9620 ## 6980 9670/1 6902 9624 R 440 b y w x v * 6904 9626 9628 K Košice 0 Praha a hp 0 20

Více

v 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

v 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosine 2014 2 Mosty u - arviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport R7 Bohumín - Ostrava - Suhdol nad Odrou (- Přerov - Brno) km km SŽDC, státní organizae

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

Sp *7*/ *4*/ 5*8. Sp /3 53 R *4*/ 5 23*4*/ 5*8 3*9*4*6 / (*)

Sp *7*/ *4*/ 5*8. Sp /3 53 R *4*/ 5 23*4*/ 5*8 3*9*4*6 / (*) + 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř *,*VYDIS,,*IDS IREDO km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak 6220.* 01 6200 R 126 3*4*6* 6224 *8 Ze stanice 0 Pardubice hl.n. 010 0:** 0;*= 1 11?* 4 32 02 32?*

Více

280 Hranice na Moravě - Střelná (- Púchov) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3251

280 Hranice na Moravě - Střelná (- Púchov) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3251 280 Hranice na Moravě - Střelná (- Púchov) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3251 3253 23201 3281 3261 13255 3241 3221 3243 3201 3263 3223 Ze stanice 0 Hranice na Moravě 270 4 52 5 28 6 36 5 Hranice

Více

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4661 IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, S3, R5 Břeclav - Brno Budapest-Keleti pu. Bratislava hl.st. Ze stanice Hustopeče

Více

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) Kód obce Název Okres 531171 Hlásná Třebáň Beroun 531316 Karlštejn Beroun 531464 Loděnice Beroun 531545 Mořina Beroun 533602 Nenačovice Beroun 531979 Zadní třebáň

Více

024 Ústí nad Orlicí - Štíty

024 Ústí nad Orlicí - Štíty 024 Ústí nad Orlicí - Štíty IDS IREDO Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7155 20561 5 7141 7185 7141 20541 7161 7143 20521 6281 3 20543 5017 20523 20545 0 Ústí nad

Více

170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb

170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb 60 Beroun - Zdice (- Březnice) 70 Beroun - Hořovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 27881 Mirošov město 7800 PID (Praha -) Beroun - Králův Dvůr-Popovice,

Více

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 /

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 / P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13122015 do 1012201 - stav po projednání Návrhu J j 245302015-SŽDC-O1 + 240 Brno - Jihlava *,*IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou km SŽDC, státní organizace

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u Jablunkova - Třinec - Český Těšín - Karviná - Bohumín - Ostrava, 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7331

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7331 170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7331 IDOK Cheb - Mariánské Lázně, IDP Sulislav - Plzeň Ze stanice 0 Cheb 140,146,147,148,179 11 4 33 5 04 4 Cheb-Všeboř 11,12

Více

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030 330 Přerov - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 407 1 IDSOK Přerov - Říkovice IDS JMK S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, IDS JMK R5 Moravský Písek - Břeclav Sp 1778 4200 RJ 1030 4200

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4660/1 Bratislava hl.st. Hustopeče 0 Kúty 4 Brodské 10 Lanžhot

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice IDP Plzeň - Ždírec u Plzně km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7271 8943 R 661 6 Ze stanice 0 Plzeň hl.n. 160,170,180,183 001 4 28 5 08 6 02

Více

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové)

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5431 5465 R 950 R 1261 VYDIS Jaroměř zastávka - Jaroměř IDOL Liberec - Horka u Staré Paky, IDS IREDO Stará Paka - Jaroměř 5401 5467 R 932 R 1263 5403 5469 R 930

Více

R 616. jede v, a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI / 6904 Praha Masarykovo n. - Ústí nad Labem hl.n v a

R 616. jede v, a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI / 6904 Praha Masarykovo n. - Ústí nad Labem hl.n v a 090 Praha - Ústí nad Labem - Děčín 4 Praha - Hněvice 42 Kralupy nad Vltavou - Vraňany ( - Lužec nad Vltavou) U4 Hněvice - Roudnice nad Labem R20 Praha - Děčín R44 Praha - Kralupy nad Vltavou PID Praha

Více

024 Ústí nad Orlicí - Štíty km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7155

024 Ústí nad Orlicí - Štíty km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7155 024 Ústí nad Orlicí - Štíty km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7155 Ze stanice 20561 7141 20541 1 7161 7143 20521 6281 1 IDS IREDO Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr 0 Ústí nad Orlicí 010 900 4 47

Více

091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice) PID km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice) PID km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy (- Hněvice) PID km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9618 6980 9670 6902 9620 R 616 9622 6904 9624 0 Praha hl.n. P 0 21 5 16

Více

Výlukový jízdní řád pokračuje nepřetržitě do 1. června 2015, 24:00 hod.

Výlukový jízdní řád pokračuje nepřetržitě do 1. června 2015, 24:00 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5161 20200 5601 5211 3 5213 Sp 1861 Sp 1863 20202 5123 Sp 1871 5201 Kolín Meziměstí 0 Praha hl.n. 6 Praha-Vysočany

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5480 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

( Praha -) Česká Třebová - Brno h IDS JMK S2 Letovice - Brno, h IDS JMK R2 Březová nad Svitavou - Letovice - Brno

( Praha -) Česká Třebová - Brno h IDS JMK S2 Letovice - Brno, h IDS JMK R2 Březová nad Svitavou - Letovice - Brno ( Praha -) Česká Třebová - Brno h IDS JMK S2 Letovie - Brno h IDS JMK R2 Březová nad Svitavou - Letovie - Brno km km ČD a.s. Vlak 377 y f w x v 4701 4703 4705 Sp 1971 4741 h IDS JMK S22 Březová nad Svitavou

Více

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5631 20201 5601 5213 5211 Sp 1801 IDS IREDO Převýšov - Choceň VYDIS Chlumec nad Cidlinou - Týniště nad Orlicí

Více

091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice)

091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad Vltavou (- Hněvice) 091 Praha - Vraňany 4 Praha - Vraňany (- Hněvice) R4 Praha - Kralupy nad (- Hněvice) PID km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9618 6980 9670/1 6902 9620 R 440 9622 6904 9624 Košice 0 Praha hl.n.

Více

090 (Praha -) Vraňany - Děčín

090 (Praha -) Vraňany - Děčín 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 4 (Praha -) Vraňany - Hněvice R4 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Hněvice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6881 6940 6821 6900 476 6900 6823 2 6930 6902 R 616 6902

Více

JÍZDNÍ ŘÁD platí od 16. března 2016

JÍZDNÍ ŘÁD platí od 16. března 2016 081 Děčín - Rumburk, Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa DÚK Děčín - Starý Šachov, DÚK Děčín - Rumburk, IDOL Žandov - Česká Lípa km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Sp 1995 Sp 1997 6020 6670 Sp

Více

170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb

170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb 60 Beroun - Zdice (- Březnice) 70 Beroun - Hořovice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 27881 7800 PID (Praha -) Beroun - Králův Dvůr-Popovice, IDP Kařez - Plzeň

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211.

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211. !! km SŽDC, státní organizace / ČD, as Vlak 5631 20200 /* 5601 5213 5211 Sp 1801 Ze stanice Kolín Náchod Meziměstí 0 Praha hln /** 45*6 6 Praha-Vysočany 78*6 35 Lysá nad Labem 78*6 50 Nymburk hln 78*6

Více

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 320 Bohumín - Čadca 2 Mošnov, Airport - Studénka - - Bohumín - Karviná - Mosty u Jablunkova 21 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné 22 Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova zastávka (- Čadca)

Více

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7 platný od 22. srpna 2011, 12:20 hod. (od Os 5203 a R 855) nepřetržitě do 31. srpna 2011, 17:30 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové (- Choceň) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5600/1

Více

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 JÍZDNÍ ŘÁD 2003/04, stav k 29.2.2004 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 840 112 113 170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 7333 R 651 27561 R 353 Frankfurt(M)

Více

5211 c,, 25371,, 5600/1 c,,

5211 c,, 25371,, 5600/1 c,, u 020 (Praha -) Velký Osek - Hrade Králové - Choeň h VYDIS Chlume nad Cidlinou - Týniště nad Orlií km SŽDC, státní organizae / ČD, a.s. Vlak 5251 5263 20200 25369 5600/1 5211 25371 h IDS IREDO Hrade Králové-Kukleny

Více