9101 a c. R 631 b f a w x v K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9101 a c. R 631 b f a w x v K"

Transkript

1 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2501 ~ c ## 2571 ~ c R 631 b f a w x v olín 0 Praha-Vyso any h0 +# z W W W Praha hl.n. a hp p / W 5 17 Ý 5 57 W 6 19 Praha hl.n. a hp p z $* 4 50 W 5 00 W W 5 30 $* 5 50 Ý Praha-Vršovice hp p / Ý 4 54 Ý 5 04 Ý Ý 5 34 Ý 5 54 Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h Ý 4 59 Ý 5 09 Ý p 5 29 Ý 5 39 Ý 5 59 Ý 6 09 p Praha-Hostiva M h Ý 5 04 Ý 5 14 Ý p 5 34 Ý 5 44 Ý 6 04 Ý 6 14 p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý 5 07 Ý 5 17 Ý p 5 37 Ý 5 47 Ý 6 07 Ý 6 17 p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý 5 10 Ý 5 20 Ý p 5 40 Ý 5 50 Ý 6 10 Ý 6 20 p Praha-olovraty 3 hb Ý 5 13 Ý 5 23 Ý p 5 43 Ý 5 53 Ý 6 13 Ý 6 23 p í any e1 h Ý 5 17 Ý 5 27 Ý p 5 47 Ý 5 57 Ý 6 17 Ý 6 27 p Sv tice 3 h Ý 5 21 Ý 5 31 Ý p 5 51 Ý 6 01 Ý 6 21 Ý 6 31 p Stran ice a e1 h Ý 5 25 W 5 34 Ý p 5 55 W 6 04 Ý 6 25 W 6 34 p Mnichovice h Ý 5 28 Ý p 5 58 Ý 6 28 p Mirošovice u Prahy h Ý 5 32 Ý p 6 02 Ý 6 32 p Senohraby e1 h Ý 5 34 Ý p 6 04 Ý 6 34 p ty koly 3 h Ý 5 38 Ý p 6 08 Ý 6 38 p Pyšely 3 h Ý 5 41 Ý p 6 11 Ý 6 41 p er any 210,212 h4 / Ý 5 43 Ý p 6 13 Ý 6 43 p 7 13 er any 210,212 h W Ý 5 44 Ý p 6 14 Ý 6 44 p Mra Ý Ý 5 46 Ý p 6 16 Ý 6 46 p Benešov u Prahy a 220,222 / 1 23 W $* 5 53 W $* ## nejede 25.XII., 1.I. U 2503, 2505, 2507, 2509, 2580/1 v E a X vozy 1. a 2. t ídy R 633 b f a w x v 2580/1 1 e1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní ády: Praha-Uh ín ves í any Stran ice Senohraby 232 j eslice Háje 401 j Pyšely Nespeky 265 j Benice ipany 269 j B chovice Horní Po ernice bely et any OC et any 325 j Nové Pitkovice estlice 385 j Nupaky estlice Pr honice Praha, Opatov j í any, Rychta Muka ov ou ovice 428 j Modletice Jesenice j í any, Pacov í any, Strašín Doubek Muka ov 469 j í any, Pacov B ezí 494 j Tehov Všestary Stran ice 461 j Velké Popovice ojovice / amenice 462 j unice Všešimy 469 j Stran ice, pr m. zóna / Stran ice, P edbo í any 489 j Struha ov Svojetice loko ná Muka ov 490 j Hrusice Ond ejov St íbrná Skalice 494 j Všestary Tehov í any 495 j Ond ejov Zvánovice erné Vod rady km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W W Praha hl.n. a hp p / Ý 6 27 Ý 6 57 A Ý 7 25 Ý 7 57 W 8 44 Praha hl.n. a hp p z Ý Ý 7 00 N Ý Ý 8 00 $* % Praha-Vršovice hp p / Ý Ý 7 04 T Ý Ý 8 04 Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý O Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 Ý Ý 7 09 N p 7 29 Ý Ý 8 09 Ý p 8 29 Ý p 16 Praha-Hostiva M h0 Ý Ý 7 14 p 7 34 Ý Ý 8 14 Ý p 8 34 Ý J p 18 Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý 7 17 B p 7 37 Ý Ý 8 17 Ý p 8 37 Ý O p 9 07 p 20 Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý 7 20 R p 7 40 Ý Ý 8 20 Ý p 8 40 Ý R p 9 10 p 23 Praha-olovraty 3 hb Ý Ý 7 23 U p 7 43 Ý Ý 8 23 Ý p 8 43 Ý D p 9 13 p 26 í any e1 h1 Ý Ý 7 27 C p 7 47 Ý Ý 8 27 Ý p 8 47 Ý Á p 9 17 p 29 Sv tice 3 h1 Ý Ý 7 31 p 7 51 Ý Ý 8 31 Ý p 8 51 Ý N p 9 21 p 32 Stran ice a e1 h1 W 7 04 $* 7 25 W 7 34 N p 7 55 W 8 04 $* 8 25 W 8 34 Ý p 8 55 Ý p W 9 25 p 35 Mnichovice h2 Ý 7 28 E p 7 58 Ý 8 28 Ý p 8 58 Ý p Ý 9 28 p 38 Mirošovice u Prahy h2 Ý 7 32 R p 8 02 Ý 8 32 Ý p 9 02 Ý p Ý 9 32 p 40 Senohraby e1 h3 Ý 7 34 p 8 04 Ý 8 34 Ý p 9 04 Ý p Ý 9 34 p 43 ty koly 3 h3 Ý 7 38 p 8 08 Ý 8 38 Ý p 9 08 Ý p Ý 9 38 p 45 Pyšely 3 h4 Ý 7 41 p 8 11 Ý 8 41 Ý p 9 11 Ý p Ý 9 41 p 46 er any 210,212 h4 / Ý 7 43 p 8 13 Ý 8 43 Ý p 9 13 Ý 9 21 Ý 9 43 p er any 210,212 h4 Ý 7 44 p 8 14 Ý 8 44 Ý p 9 14 Ý 9 23 Ý 9 44 p 48 Mra 3 Ý 7 46 p 8 16 Ý 8 46 Ý p 9 16 Ý p Ý 9 46 p 55 Benešov u Prahy a 220,222 / $* $* 8 53 $* % 9 31 W % jede v E a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII. 1.I., 29.X R 635 inz +! 1831 / 9207 f Praha hl.n. - Zru nad Sázavou v E od 23.IV. do 1.X. U 2513, 2515, 2517, 2519, 8271 v E a X vozy 1. a 2. t ídy ~1 v E a X ^1 v W 8271 U ~1 ^1 c Sp 1831 ^ c +! 2519 R 637 Tábor Tábor 2 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

2 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W Praha hl.n. a hp p / W 9 44 W W W Praha hl.n. a hp p z W Praha-Vršovice hp p / Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h p Ý p p Praha-Hostiva M h p Ý p p Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý p p Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý p p Praha-olovraty 3 hb p Ý p p í any e1 h p Ý p p Sv tice 3 h p Ý p p Stran ice a e1 h p Ý p W p Mnichovice h p Ý p Ý p Mirošovice u Prahy h p Ý p Ý p Senohraby e1 h p Ý p Ý p ty koly 3 h p Ý p Ý p Pyšely 3 h p Ý p Ý p er any 210,212 h4 / p Ý p Ý p er any 210,212 h p Ý p Ý p Mra p Ý p Ý p Benešov u Prahy a 220,222 / W W U 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 9115, 9117, 9119 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 2529 R km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2533 R Praha-Vyso any h0 +# z W W W W W Praha hl.n. a hp p / W W Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z W Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 16 Praha-Hostiva M h p Ý Ý p Ý Ý p 18 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 20 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý Ý p Ý Ý p 23 Praha-olovraty 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 26 í any e1 h p Ý Ý p Ý Ý p 29 Sv tice 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 32 Stran ice a e1 h p W W p W W p 35 Mnichovice h p p p 38 Mirošovice u Prahy h p p p 40 Senohraby e1 h p p p 43 ty koly 3 h p p p 45 Pyšely 3 h p p p 46 er any 210,212 h4 / p p p er any 210,212 h p p p 48 Mra p p p 55 Benešov u Prahy a 220,222 / U 2533, 2535, 2537, 2539, 2541 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 9123 R R omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

3 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Praha-Vyso any h0 +# z W W W $% $% Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z Ý Ý Ý Ý $ Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Hostiva M h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Praha-olovraty 3 hb Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý í any e1 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Ý Sv tice 3 h Ý Ý p Ý Ý Ý p Ý Stran ice a e1 h W W p W $% Ý p $% W Mnichovice h p Ý p Ý Mirošovice u Prahy h p Ý p Ý Senohraby e1 h p Ý p Ý ty koly 3 h p Ý p Ý Pyšely 3 h p Ý p Ý er any 210,212 h4 / p Ý p Ý er any 210,212 h p Ý p Ý Mra p Ý p Ý Benešov u Prahy a 220,222 / $ W nejede 24.XII. $+ jede v W a X, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 24.IV., 5.VII., 28.X. U 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553 v E a X vozy 1. a 2. t ídy km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9139 R R R 659 #$ 0 Praha-Vyso any h0 +# z $% $% $% $% Praha hl.n. a hp p / Ý $% $% $% Praha hl.n. a hp p z Ý Praha-Vršovice hp p / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp +# z Ý Ý Ý Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Hostiva M h0 Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý p Ý p Ý Ý p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý p Ý p Ý Ý p Praha-olovraty 3 hb Ý p Ý p Ý Ý p í any e1 h1 Ý p Ý p Ý Ý p Sv tice 3 h1 Ý p Ý p Ý Ý p Stran ice a e1 h1 $% p p p Mnichovice h2 p Ý p Ý Ý p Ý Mirošovice u Prahy h2 p Ý p Ý Ý p Ý Senohraby e1 h3 p Ý p Ý Ý p Ý ty koly 3 h3 p Ý p Ý Ý p Ý Pyšely 3 h4 p Ý p Ý Ý p Ý er any 210,212 h4 / p Ý p Ý Ý p Ý er any 210,212 h4 p Ý p Ý Ý p Ý Mra 3 p Ý p Ý Ý p Ý Benešov u Prahy a 220,222 / nejede 24., 31.XII. #$ nejede 24., 25., 31.XII. # nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. nejede 24.XII. U 2555, 2557, 2559, 9141, 9143, 9145, 9147 v E a X vozy 1. a 2. t ídy # U 2561, 2563 v D a E vozy 1. a 2. t ídy 6 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

4 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak ~ c R Sp 1830 ^ c R 632 Tábor 0 Benešov u Prahy a 220, $* $* 5 33 W $* $* Mra Ý Ý 5 39 Ý p 6 09 Ý J p 6 39 Ý p 9 er any 210,212 h4 / 4 12 Ý Ý 5 42 Ý p 6 12 Ý O Ý p er any 210,212 h Ý Ý 5 43 Ý p 6 13 Ý R Ý p 10 Pyšely 3 h Ý Ý 5 45 Ý p 6 15 Ý D p 6 45 Ý p 12 ty koly 3 h Ý Ý 5 48 Ý p 6 18 Ý Á p 6 48 Ý p 15 Senohraby e1 h Ý Ý 5 52 Ý p 6 22 Ý N p 6 52 Ý p 17 Mirošovice u Prahy h Ý Ý 5 54 Ý p 6 24 Ý p 6 54 Ý p 20 Mnichovice h Ý Ý 5 58 Ý p 6 28 Ý Ý p 23 Stran ice a e1 h Ý W 5 50 Ý 6 02 Ý p W Ý p W Ý p 26 Sv tice 3 h Ý Ý 5 53 Ý 6 05 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 29 í any e1 h Ý Ý 5 57 Ý 6 09 Ý p Ý Ý 6 49 Ý Ý p 32 Praha-olovraty 3 hb 4 43 Ý Ý 6 01 Ý 6 13 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb 4 46 Ý Ý 6 04 Ý 6 16 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb 4 49 Ý Ý 6 07 Ý 6 19 Ý p Ý Ý p Ý Ý p 39 Praha-Hostiva M h0 / 4 52 Ý Ý 6 10 Ý 6 22 Ý p Ý Ý 6 57 Ý Ý p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / 4 56 Ý Ý 6 14 Ý 6 26 Ý p Ý Ý 7 02 Ý Ý p 46 Praha-Vršovice hp +# / 5 01 Ý Ý 6 19 Ý 6 31 Ý 6 35 Ý Ý 7 07 Ý Ý 7 35 Praha-Vršovice hp p z 5 02 Ý Ý 6 20 Ý 6 32 Ý m Ý Ý m Ý Ý m 49 Praha hl.n. a hp p / 5 06 $* Ý 6 24 $* 6 36 W 6 40 Ý $* 7 12 Ý $* 7 40 Praha hl.n. a hp p z W 5 38 W 6 12 Ý 6 27 Ý 6 57 Ý Praha-Vyso any h0 +# / W 5 45 W 6 19 W 6 34 W 7 04 W 7 35 U 2500, 2502, 2506, 2508, 2510 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 7 e1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní ády: Praha-Uh ín ves í any Stran ice Senohraby 232 j eslice Háje 401 j Pyšely Nespeky 265 j Benice ipany 269 j B chovice Horní Po ernice bely et any OC et any 325 j Nové Pitkovice estlice 385 j Nupaky estlice Pr honice Praha, Opatov j í any, Rychta Muka ov ou ovice 428 j Modletice Jesenice j í any, Pacov í any, Strašín Doubek Muka ov 469 j í any, Pacov B ezí 494 j Tehov Všestary Stran ice 461 j Velké Popovice ojovice / amenice 462 j unice Všešimy 469 j Stran ice, pr m. zóna / Stran ice, P edbo í any 489 j Struha ov Svojetice loko ná Muka ov 490 j Hrusice Ond ejov St íbrná Skalice 494 j Všestary Tehov í any 495 j Ond ejov Zvánovice erné Vod rady km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R Benešov u Prahy a 220, $* $* 8 33 $* Mra Ý 7 39 p 8 09 Ý 8 39 Ý p er any 210,212 h4 / 7 12 Ý 7 42 p 8 12 Ý 8 42 Ý p 9 12 er any 210,212 h Ý 7 43 p 8 13 Ý 8 43 Ý p Pyšely 3 h Ý 7 45 p 8 15 Ý 8 45 Ý p ty koly 3 h Ý 7 48 p 8 18 Ý 8 48 Ý p Senohraby e1 h Ý 7 52 p 8 22 Ý 8 52 Ý p Mirošovice u Prahy h Ý 7 54 p 8 24 Ý 8 54 Ý p Mnichovice h $* 7 58 p 8 28 $* 8 58 Ý p Stran ice a e1 h1 W W p W Ý p Sv tice 3 h1 Ý Ý p Ý Ý p í any e1 h1 Ý Ý p Ý Ý p Praha-olovraty 3 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý p Ý Ý p Praha-Hostiva M h0 / Ý Ý p Ý Ý p Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý Ý p Ý Ý p Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý Ý m Ý Ý m Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý $* Praha hl.n. a hp p z Ý 7 57 Ý 8 27 Ý 8 57 W 9 38 W Praha-Vyso any h0 +# / W 8 04 W 8 34 W 9 04 W 9 45 W U 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 9112 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 8 omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

5 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R R Benešov u Prahy a 220, W W Mra 3 p Ý p p Ý p 9 er any 210,212 h4 / p Ý p p Ý p er any 210,212 h4 p Ý p p Ý p 10 Pyšely 3 h4 p Ý p p Ý p 12 ty koly 3 h3 p Ý p p Ý p 15 Senohraby e1 h3 p Ý p p Ý p 17 Mirošovice u Prahy h2 p Ý p p Ý p 20 Mnichovice h2 p Ý p p W p 23 Stran ice a e1 h1 p Ý p p p 26 Sv tice 3 h1 p Ý p p p 29 í any e1 h1 p Ý p p p 32 Praha-olovraty 3 hb p Ý p p p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý p p p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý p p p 39 Praha-Hostiva M h0 / p Ý p p p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / p Ý p p p 46 Praha-Vršovice hp +# / Ý Praha-Vršovice hp p z m Ý m m m 49 Praha hl.n. a hp p / W Praha hl.n. a hp p z W W W W Praha-Vyso any h0 +# / W W W W U 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 9114, 9116, 9118 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n. 8 9 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R Benešov u Prahy a 220, Mra p p p 9 er any 210,212 h4 / p p p er any 210,212 h p p p 10 Pyšely 3 h p p p 12 ty koly 3 h p p p 15 Senohraby e1 h p p p 17 Mirošovice u Prahy h p p p 20 Mnichovice h p p p 23 Stran ice a e1 h p W W p W W p 26 Sv tice 3 h p Ý Ý p Ý Ý p 29 í any e1 h p Ý Ý p Ý Ý p 32 Praha-olovraty 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 35 Praha-Uh ín ves e1 hb p Ý Ý p Ý Ý p 37 Praha-Horní M cholupy 3 hb p Ý Ý p Ý Ý p 39 Praha-Hostiva M h0 / p Ý Ý p Ý Ý p 43 Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / p Ý Ý p Ý Ý p 46 Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z m Ý Ý m Ý Ý m 49 Praha hl.n. a hp p / Ý Ý Ý Ý Praha hl.n. a hp p z Ý Ý Ý Ý Praha-Vyso any h0 +# / W W W W U 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542 v E a X vozy 1. a 2. t ídy Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

6 km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9206 c R c R 654 Sv tlá nad Zru nad Sázavou Sázavou 0 Benešov u Prahy a 220, Mra p Ý p 9 er any 210,212 h4 / p! Ý p er any 210,212 h4 $ p $ Ý p 10 Pyšely 3 h4 Ý p p Ý S p Ý p 12 ty koly 3 h3 Ý p p Ý Á p Ý p 15 Senohraby e1 h3 Ý p p Ý Z p Ý p 17 Mirošovice u Prahy h2 Ý p p Ý A p Ý p 20 Mnichovice h2 Ý p p Ý V p Ý p 23 Stran ice a e1 h1 Ý p W W p Ý A p W $% Ý p $% Sv tice 3 h1 Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý í any e1 h1 Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-olovraty 3 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Uh ín ves e1 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý p Ý Ý p Ý p Ý Ý Ý p Ý Praha-Hostiva M h0 / Ý S17 37 Ý Ý p Ý S18 37 Ý Ý Ý p Ý Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý S17 41 Ý Ý p Ý S18 41 Ý Ý Ý p Ý Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý m Ý Ý m Ý m Ý Ý Ý m Ý Praha hl.n. a hp p / $ Ý Ý $ W $% $% Praha hl.n. a hp p z Ý Ý $% W Praha-Vyso any h0 +# / W W $% W nejede 24.XII.! jede v E a X od 23.IV. do 2.X. $ jede v F od 1.V. do 2.X. a 25.IV., 6.VII., nejede 3.VII. U 2544, 2546, 2548, 2550 v E a X vozy 1. a 2. t ídy 9136 Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak R R R 658 b f a w x v #$ inz 0 Benešov u Prahy a 220, Mra 3 Ý A p p p er any 210,212 h4 / Ý N p p p er any 210,212 h4 Ý T p p p Pyšely 3 h4 Ý O p p p ty koly 3 h3 Ý N p p p Senohraby e1 h3 Ý p p p Mirošovice u Prahy h2 Ý B p p p Mnichovice h2 Ý R p p p Stran ice a e1 h1 Ý * U p p p Sv tice 3 h1 Ý Ý C p p p í any e1 h1 Ý Ý p p p Praha-olovraty 3 hb Ý Ý N p p p Praha-Uh ín ves e1 hb Ý Ý E p p p Praha-Horní M cholupy 3 hb Ý Ý R p p p Praha-Hostiva M h0 / Ý Ý p p p Praha-Strašnice zastávka 3 h0 / Ý Ý p p p Praha-Vršovice hp +# / Ý Ý Praha-Vršovice hp p z Ý Ý m m m Praha hl.n. a hp p / * Praha hl.n. a hp p z $% $% Praha-Vyso any h0 +# / $% $% nejede 24., 31.XII. #$ nejede 24., 25., 31.XII. # nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I. nejede 24.XII. * nejede 31.XII. +! 2560 / 9301 f Benešov u Prahy - olín C/D, krom 23./24.XII., 25./26.IV., 4./5. 6./7.VII., 27./28., 28./29.IX., 27./28.X., 16./17., 17./18.XI. U 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 9138, 9140, 9142, 9144 v E a X vozy 1. a 2. t ídy # +! Vršovicích kratší než 4, v Praze hl.n omer ní použití dat jízdního ádu pouze se svolením vydavatele.

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy

Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy u 221 Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Sp 1831 ~ ^ #% 2501 2503 2505 2507 0 Praha-Vysočany h0 +# z W K 4 49 W K 5 19 W K 5 46 6 Praha hl.n. hp p / Ý 4

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 2511 9107 2513 9109 2515 Poděbrady Kolín 0 Praha hl.n. P 0 17 4 07 4 37 4 50 5 07 5 20 5 37 5

Více

Budějovice jede v, a 24.XII., 1., 8.V., 28.X. jede v do 7.VI. a od 4.X. a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V., od 14.VI. do 28.IX.

Budějovice jede v, a 24.XII., 1., 8.V., 28.X. jede v do 7.VI. a od 4.X. a 1., 8.V., nejede 28.XII., 3., 10.V., od 14.VI. do 28.IX. 221 Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy PID Praha Čerčany km OPŘ Pr Vlak 9121 Sp 1831 1 9189 9270 9123 Ledečko 0 Praha hl.n. P 0 23 0 47 4 23 4 53 5 23 5 53 6 17 6 23 6 53 3 Praha-Vršovice 171 P 0

Více

Návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2507 a c. 9101 a c. R 631 a w x v. Nové Údolí Budějovice. České.

Návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2507 a c. 9101 a c. R 631 a w x v. Nové Údolí Budějovice. České. km ČD, a.s. Vlak Sp 1831 #% 2501 ## 2503 2505 2507 0 Praha-Vysočany 231 h0 W K 4 46 W K 5 16 W K 5 46 W K 6 16 1 Praha-ibeň h0 n n n n 6 Praha hl.n. hp +# z 0 14 0 19 W K 3 49 K 4 19 $* K 4 49 Ý K 4 59

Více

5803 ~ c. 5801 ~ c. 411 j Semice P erov nad Labem Kounice eský Brod. 5809 ~ c. 16424/5 a c. R 1109 ~ w ^ c

5803 ~ c. 5801 ~ c. 411 j Semice P erov nad Labem Kounice eský Brod. 5809 ~ c. 16424/5 a c. R 1109 ~ w ^ c u 231 Praha - ysá nad abem - Kolín 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 5851 ## 5873 ## 5875 a1 c1 5853 5801 5803 R 951 5803 5805 R 881 5805

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ##

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ## Praha - ysá nad - Kolín S 2 Praha - ysá nad - Kolín h PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9401 2273 2275 U ~1 c1 9403 2201 2203 R 791 2203 2205 R 711 2205 Sp 1860 ~ ^ c 1 Praha-Smíchov

Více

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov 041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov VYDIS Hradec Králové - Sadová IDS IREDO Hradec Králové - Semínova Lhota, IDOL Rovensko pod Troskami - Turnov km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 5552 5500 5502

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- Kolín) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- Kolín) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem 32 Štětí - Lysá nad Labem R32 Štětí - Lysá nad Labem (- ) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6441 6443 R 781 6401 6460 6451 Sp 1943 6403 6453 DÚK Ústí nad Labem

Více

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001 SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - erany, Vrané nad Vltavou - Dobíš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - erany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobíš

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosince 2014

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosince 2014 070 Praha - Turnov PID Praha - Všetaty 3 Praha - 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 4 4 0 Praha-Vršovice

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - ysá nad abem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - Milovice SŽDC, státní

Více

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 064 Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 8562 8564 8500 3 3 8566 8502 18522 8504 9502 8506 IDS IREDO Sobotka

Více

PID Praha - Všetaty 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - Mladá Boleslav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

PID Praha - Všetaty 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - Mladá Boleslav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. ÍZDNÍ ŘÁD platí od. prosince Praha - Turnov Praha - Praha - Praha-Čakovice R Praha - 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 dopravce ŽC Doprava, s.r.o. nejede 2.XII., 1.I. jede v a jede v, a 2.XII., 1.,.V., 2.X.,.XI., nejede.xii.,

Více

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 070 Praha - Turnov 3 Praha - R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 11 9500 9564 19550 25803 9502 PID Praha - Všetaty IDOL Příšovice - Turnov Ze stanice 0 Praha-VršoviceP

Více

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod PID Praha - Pečky km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 9303 9305 9307 8803 9309 9905 9311 9909 9313 9913 9315 Ze stanice Beroun

Více

Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu 2010/2011 srpen 2010. 8810 ~ c. 9304 ~ c. 8600 ~ c

Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu 2010/2011 srpen 2010. 8810 ~ c. 9304 ~ c. 8600 ~ c km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 440 Ze stanice ošice 9300 9302 ## 8808 9304 8810 8600 R 910 Sp 1900 c R 718 ~ 8812 Halíčků Brod Halíčků Brod 0 olín 010,014,230,231 2 59 W 3 44 4 14 $* 4 44

Více

070 Praha - Turnov. 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha- akovice R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / D, a.s.

070 Praha - Turnov. 3 Praha - Mladá Boleslav 34 Praha - Praha- akovice R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 070 Praha - Turnov 3 Praha - 34 Praha - Praha-akovice R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 4 4 9500 9564

Více

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 070 Praha - Turnov PID Praha - Všetaty 3 Praha - 34 Praha - Praha-Čakovice R3 Praha - IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 5 5 9550 6000 Ze stanice 0 Praha-Vršovice

Více

300 Brno - Přerov (- Bohumín)

300 Brno - Přerov (- Bohumín) 300 Brno - Přerov (- Bohumín) S2 Brno - Křenovice horní n., R7 Brno - Nezamyslice km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4021 4070 3810 3812 4023 4072 R 821 S71 Vyškov na Moravě - Nezamyslice 4074

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Český Těšín R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R10 (Olomouc -) Moravský Beroun - Opava

Více

244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany

244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4820 4440 14400 14402 4420 IDS JMK S41 Brno - Miroslav, Moravské Bránice - Oslavany IDS JMK

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k trati 041 Všestary 108 Chlum - Lípa - Čištěves - Máslojedy - Benátky nad Bystřicí - Vrchovnice - Velký Vřešťov - Boháňka Sadová 521 Mžany - Stračovská Lhota - Pšánky

Více

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220

031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6220 6200 R 1276 6224 Sp 1780 6202 Sp 1840 6226 VYDIS, IDS IREDO Ze stanice 0 Pardubice hl.n. 010 1 11 4 32 5 02 5 32

Více

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5161 20200 5600/1 5211 5213 Sp 1801 Sp 1842 IDS IREDO Převýšov - Choceň VYDIS Chlumec nad Cidlinou - Týniště nad Orlicí Sp 1844 15221 5101 Sp 1844 Sp 1871 5201

Více

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS

Sp 1601. zastávka otevřena ode dne vyhlášení platí také jízdní doklady ODIS 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice 1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R1 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, R10 ( -) Moravský Beroun - Bruntál

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice IDP Plzeň - Ždírec u Plzně km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8941 8943 R 661 6 1 Ze stanice 0 Plzeň hl.n. 160,170,180,183 001 4 28 5 08 6 03

Více

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 10/2009 Vyšlo 29.05.2009 Obsah Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009... 1 Informování cestujících o změnách od 14.6.2009... 5 Železniční výluka

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 5041 5023 5061 8651 3 Ex 143 5043 6281 Ex 571

Více

562 orientační doba jízdy (min)

562 orientační doba jízdy (min) 5 SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK Rohožnická Zbyslavská Běchovice Ve Žlíbku Bártlova Divadlo Horní Počernice RATIBOŘICKÁ - nejede od.. do..,.. a.. Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého,55 Praha 5, tel. Informace o

Více

u 330 Přerov - Břeclav

u 330 Přerov - Břeclav h S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, h R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 b y f Ze stanice Warszaa 4250 420 4 a3 c3 Sp 770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5733 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

v 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

v 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosine 2014 2 Mosty u - arviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport R7 Bohumín - Ostrava - Suhdol nad Odrou (- Přerov - Brno) km km SŽDC, státní organizae

Více

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) Kód obce Název Okres 531171 Hlásná Třebáň Beroun 531316 Karlštejn Beroun 531464 Loděnice Beroun 531545 Mořina Beroun 533602 Nenačovice Beroun 531979 Zadní třebáň

Více

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 /

P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 - stav po projednání Návrhu J.j. 24530/2015-SŽDC-O16 4866 / 4864 / P íprava železni ního jízdního ádu pro období od 13122015 do 1012201 - stav po projednání Návrhu J j 245302015-SŽDC-O1 + 240 Brno - Jihlava *,*IDS JMK S4, R4 Brno - Náměšť nad Oslavou km SŽDC, státní organizace

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u Jablunkova - Třinec - Český Těšín - Karviná - Bohumín - Ostrava, 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5480 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň

020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5631 20201 5601 5213 5211 Sp 1801 IDS IREDO Převýšov - Choceň VYDIS Chlumec nad Cidlinou - Týniště nad Orlicí

Více

090 (Praha -) Vraňany - Děčín

090 (Praha -) Vraňany - Děčín 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 4 (Praha -) Vraňany - Hněvice R4 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Hněvice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6881 6940 6821 6900 476 6900 6823 2 6930 6902 R 616 6902

Více

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7 platný od 22. srpna 2011, 12:20 hod. (od Os 5203 a R 855) nepřetržitě do 31. srpna 2011, 17:30 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové (- Choceň) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5600/1

Více

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 320 Bohumín - Čadca 2 Mošnov, Airport - Studénka - - Bohumín - Karviná - Mosty u Jablunkova 21 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné 22 Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova zastávka (- Čadca)

Více

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211.

Sp 1801 01*2*3. 5213. 5211. !! km SŽDC, státní organizace / ČD, as Vlak 5631 20200 /* 5601 5213 5211 Sp 1801 Ze stanice Kolín Náchod Meziměstí 0 Praha hln /** 45*6 6 Praha-Vysočany 78*6 35 Lysá nad Labem 78*6 50 Nymburk hln 78*6

Více

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 JÍZDNÍ ŘÁD 2003/04, stav k 29.2.2004 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 840 112 113 170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 7333 R 651 27561 R 353 Frankfurt(M)

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

5211 c,, 25371,, 5600/1 c,,

5211 c,, 25371,, 5600/1 c,, u 020 (Praha -) Velký Osek - Hrade Králové - Choeň h VYDIS Chlume nad Cidlinou - Týniště nad Orlií km SŽDC, státní organizae / ČD, a.s. Vlak 5251 5263 20200 25369 5600/1 5211 25371 h IDS IREDO Hrade Králové-Kukleny

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

363 orientační doba jízdy (min)

363 orientační doba jízdy (min) OPATOV # Ke Kateřinkám Zdiměřická Kateřinky x Ke Smrčině x Ve Vilkách x Formanská K Sukovu x Průhonice,Komárov Průhonice,Hole Průhonice x Čestlice,Global Čestlice,Hypernova x Čestlice,Polní o ČESTLIE x

Více

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 8650 2 2 5020 RJ 1020 VYDIS Moravany - Chvaletice, IDS IREDO Česká Třebová - Týnec nad Labem R 898 9310 5000 444

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010 Obsah Tramvajová výluka v Trojské ulici... 1 Autobusová výluka v Říčanech... 1 Trvalé změny PID od 30.4.2010... 1 Praţský motoráček vyjíţdí 1.5.2010...

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

u 270 (Praha-) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

u 270 (Praha-) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. prosine 2014 km km SŽDC, státní organizae / ČD, a.s. Vlak 4202 a 3703 ~ 3811 3705 U ~7 5 h IDS IREDO Česká Třebová - Tatenie 3813 Sp 1638 R 881 4230 Ze stanie Šumperk

Více

~2 29.V. 29.IX. x2 29.V. 29.IX. v2 29.V. 29.IX. 5904 ^ c #% 14880 c

~2 29.V. 29.IX. x2 29.V. 29.IX. v2 29.V. 29.IX. 5904 ^ c #% 14880 c v 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) h IDS JMK S53 anžhot - Břelav, h R5, S3 Břelav - Brno km km SŽDC, státní organizae / ČD, a.s. Vlak R 470 U b y f ~2 w x2 v2 Ze stanie Budapest 4660/1 4902!

Více

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022 platný v W od 18.10.2015, 0:00 hod. do 16.11.2015, 23:59 hod. platný v E a X j uvdn na samostatném listu. 210 (Praha -) Vrané nad Vltavou - Črčany, platí v W SŽDC, s. o. / ČD, a. s. Vlak 2001 9001 9003

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-Gmbh

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-Gmbh 1 089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf TL20960 TL20900 TL20942 TL20902 TL20944 TL20904 TL20906 TLX 5250 IDOL Liberec - Hrádek nad Nisou 0 Liberec 030,036,037,086,(900) 0001 5 00

Více

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c u 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová km km ČD, a.s. Vlak R 421 b y f 5031 R 377 b y f 3701 25300/1 5001 R 971 5051 h VDIS Chvaletie - Moravany Ze stanie Cheb Dresden Hrade Králové 1 0 Praha-Holešovie

Více

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007 Spojení z: * do: Jindichv Hradec 3 hod, 156 km, 184,- K / 129,- K Praha hl.n. Odj. 14:14 R 639 Praha-Vršovice 14:18 14:19 íany 14:35 14:35 Stranice 14:42

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

u 183 Plze - Klatovy - Železná Ruda-Alžb tín h IDP Plze - Dob any

u 183 Plze - Klatovy - Železná Ruda-Alžb tín h IDP Plze - Dob any u 183 Plze - Klatovy - Železná Ruda-Alžbtín h IDP Plze - Dobany km SŽDC, státní organizae / D, a.s. Vlak 7540 7562 a 7510 17542 a +! 7564 +! Ze stanie 0 Plze hl.n. 160,170,180,190 hp W 4 22 5 20 W K 6

Více

Ž I V Á Z A H R A D A

Ž I V Á Z A H R A D A Ž I V Á Z A H R A D A Soutěžící zahrady - bodové hodnocení k 12.5.2008 číslo ID název Bodové hodnocení handicap zahrady 2004 2005 2006 2007 40003 2. ZŠ Jirkov 12,6-4,5 0 3,6 2,7 10,8 40005 Podbořany 1.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536 osobní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný Jez Nové

Více

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný - GŘ Praha Domovská stanice: Hradec Králové hl.n. Číslo oběhu: VO 51000 Platí do: 9.XII.2006 pokrač. na str.2 1. 2. 15:25 17:38 17:38 Sp 1954 [30] R 1458 [22] Pardubice hl.n. 18:59 23:44 Sv 5690 [20] 1:47

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Koeficienty prodejnosti - K p

Koeficienty prodejnosti - K p 209 Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. městech Koeficienty prodejnosti - K p Tabulky č. 1 Hlavní město P r a h a Praha 1 1,243 2,747 1,594 2,452 1,653 0,244 3,008 2,362 1,609 2,928 3,511 1,000 3,208

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 3703 3811 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 3813 Sp 1638 R 881

Více

Moje spojení. «jede v X

Moje spojení. «jede v X 2.8. Hluboká n.vlt.,,žel.st.rozc.1.0 MHD > 6:16 Bus 320730 5 X České Budějovice,,U Zelené ratolesti MHD 6:30 6:40 Bus 370510 6 X Radošovice,,rozc.Malé Chrášťany 2.0 6:57 > D Celkový čas 41 min, vzdálenost

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice ÍZDÍ ŘÁD platí od. prosince lzeň - Horažďovice předměstí - České udějovice 3 3 1 1 ID lzeň - Ždírec u lzně,,,13 lzeň-oterov, tarý lzenec Šťáhlavy ezvěstice 1, ezvěstice 1, Zdemyslice lovice Ždírec u lzně

Více

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016 Tělovýchovná jednota Zdraví, Malého 319/1, 186 00 Praha 8 www.tj-zdravi.wz.cz Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016 Kalendář akcí KČT TJ Zdraví na první pololetí 2016 A) Organizační poznámky

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3 Vzorový příklad užití metodiky v SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing.

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

JŘ 2005/2006. Přerov. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 563,9 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Přerov. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 563,9 km Zpracoval: Martin Konečný 3x B Provozní jednotka: Oběh celkem: 3x B GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: VO 32000 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín Ostrava hl.n. 4:28 20:52 R 222 [dn] Praha hl.n. 8:24 15:36 8:01 Sv 29223 [dn] 8:37

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Technické sluzby TS zlín DERATEX spol. s r. o. Zlín DERC, S.R.O. STAVEBNÍ

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec ÍZÍ ŘÁ platí od prosince (Hradec rálové -) aroměř - iberec VYS aroměř - aroměř zastávka S aroměř - Stará Paka Horka u Staré Paky - iberec 2 2 3 2 3 1 3 1 1 2 2 platí také jízdní doklady nejede 2X, 1 nejede

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-GmbH

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-GmbH 089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf TL20960 TL20900 TL20942 TL20902 IDOL Liberec - Hrádek nad Nisou 0 Liberec 030,036,037,086 0001 5 00 5 32 6 02 6 32 7 02 8 02 8 38 8 54 10 02

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009

Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009 Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 64946/ENV/15-2962/630/15 V Praze dne 2.11. 2015 Věc: Rozhodnutí

Více

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDbmrsee 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: České Budějovice Oběh celkem: 3x A RIC 3x BDbmrsee 9x B RIC 6x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: České Budějovice Číslo oběhu: VO 72000 Platí

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání!

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání! Ampz73 WRm Provozní jednotka: Praha Oběh celkem: Ampz73 WRm GŘ Praha Domovská stanice: Praha hl.n. Číslo oběhu: VO 53000 Platí do: 9.XII.2006 Košice ZSSK Žilina ZSSK Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen

Více

Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 20.07.2015-26.07.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 18.06.2015 00:00 hod. - 17.08.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Výlukový jízdní ád. Linka ND 304 304 S3 104601 S3 4601 311 312 304 S3 104927 S3 4927 311 312 304 304 S3 104603 S3 4603 R 973

Výlukový jízdní ád. Linka ND 304 304 S3 104601 S3 4601 311 312 304 S3 104927 S3 4927 311 312 304 304 S3 104603 S3 4603 R 973 Výlukový jízdní ád platný od 15. 6., 0:00 hod. nepetržit do 31. 8. 2015, 24:00 hod. 250 (Praha -) Vlkov u Tišnova - Brno IDS JMK S3 Níhov Beclav, IDS JMK R3 Tišnov Brno SŽDC, státní organizace / D, a.s.

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí*

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí* číslo vlaku 7806 7810 7834 7862 7801 7843 7805 7325 7327 7821 7869 7834 7322 7332 7302 7334 7331 7303 7323 7325 7335 změna oproti návrhu Trať 160 Plzeň hl. n. (12:18) - Plasy (13:06), Plasy (14:51) - Plzeň

Více