OTEVRENYCH DVERI: A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014"

Transkript

1 DNY OTEVRENYCH DVERI: A na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ( mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z nabídky studia na Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií nebo na Fakultě logistiky a krizového řízení. Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00, ve a ve hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory budov a jejich vybavení.

2 WANT TO BE INVINCIBLE IN TELLECTUAL GENIOUS INSPIRED INTERNATIONAL INDEPENDENT IN LOVE? INNOVATIVE INVENTIVE BE IN STUDY IN ZLIN Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016

3 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED TEL GE INTE INDEPE

4 TO BE LECTUAL NIOUS RNATIONAL NDENT

5 INVINCIBLE ANT INSPIRED TEL INGE INTE INDEPE

6 TO BE Kdo jsme? Moderní, dynamická, novým nápadům otevřená vysoká škola to jsme my, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Každým rokem vzděláváme na 12 tisíc studentů, mezi které můžete od příštího roku patřit i vy. Věnujeme se taky vědě a výzkumné činnosti. Třeba v polymerním inženýrství, chemii nebo automatizaci a řízení technologických procesů patříme ke světové špičce. Co nabízíme? LECTUAL Na šesti fakultách se u nás dají studovat různé obory: chemické, technologické, ekologické, potravinářské, ekonomické, komunikační, výtvarné, informatické, filologické, pedagogické nebo zdravotnické. U nás si zkrátka vyberete ten svůj. A že jsme fakt dobří, to už vědí i v Bruselu: vloni jsme totiž od Evropské komise dostali ECTS Label papír potvrzující, že jsme světoví a mezinárodní. A takový papír v Česku nemá moc univerzit. Kromě toho už pár let máme další evropský papír Diploma Supplement Label. Takže až dostudujete, nemusíte se bát o svou budoucnost: spolu s diplomem získáte také Diploma Supplement v angličtině, který prokazuje Vaši kvalifikaci po celé Evropě. Pak už bude jen na Vás, v které zemi se rozhodnete pracovat. NIOUS Kam můžete vyrazit? Naše posluchače podporujeme v tom, aby alespoň část svého studia absolvovali v zahraničí. Proto pokud chcete vyrazit třeba na semestr nebo i delší dobu ven, jste u nás vítáni. Budete se moci vydat na některou z více než 200 partnerských univerzit po celém světě. A nebojte se, že se na vás nedostane: nabídek na studijní pobyty je u nás víc, než jsou studenti schopni využít. Naopak zahraniční studenti zas jezdí k nám, každý rok jich u nás bývá na 800, a to z nejrůznějších zemí. Kde sídlíme? UTB sídlí ve Zlíně, krajském městě na východní Moravě, které je považováno za učebnici funk- RNATIONAL cionalistické architektury. Město zasazené do zeleně lesů, parků a zahrad má neopakovatelnou atmosféru a díky všudypřítomné přírodě je ideální pro rekreační sport jogging, cyklistiku nebo lyžování. Jak budete studovat? NDENT Studovat na UTB znamená, že se budete vzdělávat v novém, moderním prostředí, které splňuje požadavky kladené na univerzity třetího tisíciletí v těch nejvyspělejších zemích. Naše univerzitní objekty představují trendy současné architektury pro vysokoškolské vzdělávání; jejich autory jsou uznávaní architekti. Moderní univerzitní knihovna, špičkově vybavené laboratoře, studia a posluchárny, dostupné připojení na internet to vše je u nás standardem. Kontakty: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín. tel.: , fax: ,

7 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín, tel.: , fax: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 Studijní program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Materiálové inženýrství TEL Nanomateriály a biomateriály Renovace uměleckých a historických předmětů Inženýrství ochrany životního prostředí Polymerní materiály a technologie Bakalářské studijní programy (titul Bc.) Prezenční forma studia: Medicínské a farmaceutické materiály Komunikace v mezinárodní technické praxi Studijní program: Chemie a technologie potravin (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Chemie a technologie potravin Bezpečnost potravin Biotechnologie Technologie a řízení v gastronomii Příprava a hodnocení vína pro gastronomii Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů Studijní program: Procesní inženýrství (6 semestrů) Studijní obor: Technologická zařízení GE INTE Kombinovaná forma studia: INDEPE Studijní program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrů) Studijní obory: Polymerní materiály a technologie Inženýrství ochrany životního prostředí Studijní program: Chemie a technologie potravin (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a řízení v gastronomii Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

8 TO BE Studijní program: Procesní inženýrství (6 semestrů) Studijní obor: Technologická zařízení Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.) Prezenční forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 semestry) Studijní obory a specializace: LECTUAL Inženýrství ochrany životního prostředí Inženýrství polymerů Medicínské a farmaceutické materiály Materiálové inženýrství Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 semestry) Studijní obory a specializace: Chemie potravin a bioaktivních látek NIOUS Technologie potravin Technologie tuků, detergentů a kosmetiky Studijní program: Procesní inženýrství (4 semestry) Studijní obory: Konstrukce technologických zařízení Řízení jakosti Výrobní inženýrství Studijní program: Chemistry and Materials Technology (4 semestry) Studijní obory: Polymer Engineering RNATIONAL Kombinovaná forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 semestry) Studijní obor: Inženýrství polymerů NDENT Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 semestry) Studijní obor: Technologie potravin Studijní program: Procesní inženýrství (4 semestry) Studijní obory: Výrobní inženýrství Řízení jakosti BE IN STUDY IN ZLIN

9 INVINCIBLE Doktorské studijní programy (titul Ph.D.) ANT Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 roky) Studijní obory: Technologie makromolekulárních látek Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 roky) Studijní obor: Technologie potravin Studijní program: Procesní inženýrství (4 roky) Studijní obor: IN INSPIRED Nástroje a procesy Studijní program: Chemistry and Materials Technology (4 roky) Studijní obory: Technology of Macromolecular Compounds Studijní program: Chemistry and Food Technology (4 roky) Studijní obor: Food Technology Studijní program: Process Engineering (4 roky) Studijní obor: Tools and Processes TEL GE Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Termín podání přihlášek: Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: březen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: květen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Doktorské SP prezenční a kombinovaná forma: INTE květen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo, říjen 2015 III. kolo) Termíny přijímacího řízení: Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: INDEPE červen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: červen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Doktorské SP prezenční a kombinovaná forma: červen 2015 I. kolo (září 2015 II. kolo, říjen 2015 III. kolo) Způsob podávání přihlášek Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení

10 TO BE Doktorské SP prezenční i kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení Prominutí písemné přijímací zkoušky: Na bakalářské a navazující magisterské studijní programy se u přijímacího řízení nekonají přijímací zkoušky. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 a směrnicí děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016. Tyto směrnice budou k dispozici na internetové LECTUAL adrese Fakulty technologické nejpozději v listopadu Informace k podávání e-přihlášek: Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům v rámci odvolacího řízení bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup NIOUS přihlášení budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2014, pod odkazem Přijímací řízení. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: Bakalářské studium 280, Kč Navazující magisterské studium 280, Kč Doktorské studium 420, Kč Bankovní spojení: Komerční banka Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0379 pro platbu složenkou, Název banky: RNATIONAL 0558 pro platbu bankovním převodem NDENT Specifický symbol: elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Převodní pošta: Zlín IBAN (platba ze zahraničí): CZ BE IN STUDY IN ZLIN

11 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED Mostní 5139, Zlín děkanát: tel: , studijní oddělení: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 TEL Studijní program Systémové inženýrství a informatika (6 semestrů) Bakalářské studijní programy (titul Bc.) Prezenční forma studia: Studijní program Ekonomika a management (6 semestrů) Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Economics and Management** (6 semestrů) Studijní obor Management and Economics Studijní program Hospodářská politika a správa (6 semestrů) Studijní obor Účetnictví a daně Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj GE Studijní obor Řízení výroby a kvality Kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (6 semestrů) Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Hospodářská politika a správa (6 semestrů) Studijní obor Účetnictví a daně Studijní obor Veřejná správ a regionální rozvoj Studijní program Systémové inženýrství a informatika (6 semestrů) Studijní obor Řízení výroby a kvality INTE **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia) Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.) Studijní program Ekonomika a management (4 semestry) Studijní obor Management a marketing Studijní obor Management a marketing se specializací Design management Studijní obor Podniková ekonomika Studijní obor Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Economics and Management (4 semestry)** Studijní obor Management and Marketing Studijní obor Bussines Administration Studijní program Hospodářská politika a správa (4 semestry) Studijní obor Finance Prezenční forma studia: INDEPE

12 TO BE Studijní obor Finance** Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola Studijní program Systémové inženýrství a informatika (4 semestry) Studijní obor Průmyslové inženýrství Kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (4 semestry) LECTUAL Studijní obor Management a marketing Studijní obor Management a marketing se specializací Design management Studijní obor Podniková ekonomika Studijní obor Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Management ve zdravotnictví Studijní program Hospodářská politika a správa (4 semestry) Studijní obor Finance Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční NIOUS kontrola Studijní program Systémové inženýrství a informatika (4 semestry) Studijní obor Průmyslové inženýrství **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia) Doktorské studijní programy (titul Ph.D.) Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (4 roky) RNATIONAL Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Economics and Management **(4 roky) Studijní obor Management and Economics Studijní program Hospodářská politika a správa (4 roky) Studijní obor Finance NDENT Studijní program Economic Policy and Administration** (4 roky) Studijní obor Finance **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)

13 INVINCIBLE ANT Informace o přijímacím řízení na FaME pro akademický rok 2014/15 IN INSPIRED Termín podání elektronických přihlášek: Bakalářské SP - prezenční i kombinovaná forma: Magisterské SP - prezenční i kombinovaná forma: Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma (český st. program): Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma (anglický st. program): (první kolo) (do DSP pouze tištěné přihlášky) TEL (druhé kolo) Důležité: Uchazeč o studium na FaME je povinen zkontrolovat si v režimu pořizování elektronické přihlášky, zda byla fakultou přijata. Pokud do 7 dnů po zaplacení poplatku nebude jeho přihláška přijata, musí ve vlastním zájmu kontaktovat studijní oddělení utb.cz). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Na studijní oddělení FaME je třeba zaslat vytištěnou a podepsanou zkrácenou e-přihlášku, tzv. registrační štítek. Termín přijímací zkoušky: Bakalářské SP - prezenční forma: dle termínu SCIO národní srovnávací zkoušky Obecné studijní předpoklady (termíny: , 7. 2., , a ), Všeobecné študijné predpoklady ( , 7. 2., a ) Bakalářské SP - kombinovaná forma: dle termínu SCIO národní srovnávací GE zkoušky Obecné studijní předpoklady (termíny: , 7. 2., , INTE a ), Všeobecné študijné predpoklady ( , 7. 2., a ) nebo písemný test z matematiky a cizího jazyka INDEPE Magisterské SP - prezenční i kombinovaná forma: test z Ekonomie, organizovaný společností SCIO a Magisterský SP kombinovaná forma: obor Management ve zdravotnictví Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma: pro uchazeče do českých st. programů pro uchazeče do anglických st. programů (první kolo) a (druhé kolo)

14 TO BE Přijímací zkoušky: Bakalářské SP - prezenční forma: národní srovnávací zkoušky SCIO test Obecné studijní předpoklady nebo Všeobecné študijné predpoklady Bakalářský SP prezenční forma (vyučovaný v anglickém jazyce): zpracování eseje na dané téma (podrobnosti na úřední deska, přijímací řízení) LECTUAL Bakalářské SP - kombinovaná forma: možnost výběru: národní srovnávací zkoušky organizované agenturou SCIO nebo písemný test z matematiky a cizího jazyka (AJ, NJ), připravovaný fakultou. Magisterské SP prezenční i kombinovaná forma: st. program N 6208 Ekonomika a management obor Management a marketing, Management a marketing se specializací Design management, Podniková ekonomika, Podniková ekonomika se specializaci Ekonomika cestovního ruchu, N 6209 Systémové inženýrství a ekonomika - obor Průmyslové inženýrství a N 6202 Hospodářská politika a správa - obor Finance, Veřejná správa a regionální rozvoj a Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola: NIOUS písemný test z Ekonomie, organizovaný společností SCIO s.r.o. pouze prezenční forma: st. program N6208, obor Management and Marketing, Bussines Administration a st. program N6202 obor Finance vyučované v anglickém jazyce: zpracování eseje na dané téma (podrobnosti na úřední deska, přijímací řízení); pouze kombinovaná forma: st. program N 6208 Ekonomika a management, obor Management ve zdravotnictví: písemný test z oblastí ekonomie, managementu, manažerské psychologie, zdravotnictví a ošetřovatelstvi; RNATIONAL Doktorské SP: ústní pohovor k tématu zpracované eseje a její cizojazyčné anotaci (podrobnosti na V rámci přijímacího řízení bude ověřena znalost anglického jazyka, která musí odpovídat minimálně úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Znalost anglického jazyka může student rovněž doložit certifikátem (např. TOEFL, FCE, CAE, CP) minimálně na úrovni B2 dle CEFR. NDENT BE IN STUDY IN ZLIN

15 INVINCIBLE ANT Přílohy přihlášky ke studiu: 1. Bakalářské a magisterské SP prezenční i kombinované: podepsaná zkrácená e-přihláška. 2. Doktorské SP: životopis uchazeče; úředně ověřená kopie VŠ diplomu (u absolventů akademického roku 2014/15 sdělení o termínu SZZ); doklad o dosavadní praxi; soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, případně i posudky těchto prací; zpracovanou esej s rozšířeným abstraktem v anglickém jazyce na téma vybrané z témat DSP navržených fakultou, případně téma vlastní po předchozím projednání se školícím pracovištěm (rozsah eseje 8 10 stran, včetně rozšířeného abstraktu 2 3 strany) a písemný souhlas školitele. IN INSPIRED Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: BSP 280, Kč MSP 280, Kč DSP 420, Kč Bankovní spojení: Banka: KB Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: Konstantní symbol: TEL GE 0379 pro platbu složenkou, 0558 pro platbu bank. převodem Specifický symbol: elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Převodní pošta: Zlín IBAN (platba ze zahraničí): CZ SWIFT KOD: KOMBCZPPXXX Další informace: FaME každoročně organizuje přípravný kurz pro přihlášené uchazeče do BSP a NMSP do prezenční a kombinované formy studia. Jeho cílem je vyrovnat znalosti a vytvořit tak příznivé INTE předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a následného studia. Bývá organizován zpravidla na dobu šesti týdnů vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Podrobnější informace INDEPE najdou zájemci na internetových stránkách fakulty (www.fame.utb.cz).

16 TO BE Štefánikova 2431, Zlín, tel: , studijní oddělení: (208) fax: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 Bakalářské studijní programy (titul Bc., BcA.) LECTUAL Prezenční forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (6 semestrů, titul Bc.) Studijní obor Marketingové komunikace Studijní program Výtvarná umění, (6 semestrů, titul BcA.) Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) NIOUS Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (6 semestrů, titul BcA.) Studijní obor Animovaná tvorba Studijní obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) Studijní obor Produkce Kombinovaná forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (6 semestrů, titul Bc.) Studijní obor Marketingové komunikace Navazující magisterské studijní programy (titul Mgr., MgA.) RNATIONAL Prezenční forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketingové komunikace Studijní program Výtvarná umění (4 semestry, titul MgA.) NDENT Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (4 semestry, titul MgA.) Studijní obor Animovaná tvorba Studijní obor - Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) Studijní obor Produkce Studijní program Media and Communication Studies (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketing Communications

17 INVINCIBLE ANT Kombinovaná forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketingové komunikace IN INSPIRED Doktorský studijní program (titul Ph.D.) Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program Výtvarná umění (3 roky) Studijní obor Multimedia a design Studijní program Visual Arts (3 roky) Studijní obor Multimedia and Design Informace o přijímacím řízení pro akademický rok TEL 2015/2016 Termín podání přihlášek: Bakalářský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Bakalářský SP prezenční i kombinovaná forma GE Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Navazující magisterský SP prezenční i kombinovaná forma Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Media and Communication Studies: Doktorský SP prezenční i kombinovaná forma Výtvarná umění: Visual Arts: INTE Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Termín přijímací zkoušky: Bakalářský SP prezenční forma Bakalářský SP prezenční i kombinovaná forma INDEPE Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Navazující magisterský SP prezenční i kombinovaná forma Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Media and Communication Studies: červen 2015 Doktorský SP prezenční i kombinovaná forma Výtvarná umění: Visual Arts: červenec 2015

18 TO BE Předmět přijímací zkoušky Bakalářské studijní programy Prezenční forma studia: Mediální a komunikační studia Studijní obor - Marketingové komunikace LECTUAL Přijímací zkouška má písemnou formu. Prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: a) zkouška všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika - základní všeobecný přehled na úrovni absolventa střední školy s maturitou); b) zkouška kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů). Výtvarná umění Studijní obor - Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) NIOUS Teorie a praxe audiovizuálni tvorby Studijní obory - Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a Produkce Uchazeč si může podat přihlášku ke studiu pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimedia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba a Produkce). U studijního oboru Multimedia a design si uchazeč zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si uchazeč zvolí jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba). Přijímací zkouška je dvoukolová. RNATIONAL První kolo (talentová zkouška) Uchazeč odevzdá k hodnocení soubor domácích prací (hodnotí se projevený tvůrčí potenciál uchazeče). Obsah domácích prací je stanoven v příloze příslušné směrnice k přijímacímu řízení na NDENT Druhé kolo Uchazeč, který uspěl v prvním kole, postupuje do druhého kola přijímací zkoušky, které trvá tři dny a skládá se z těchto částí: 1. písemná zkouška všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve zvolenému oboru (ateliéru/specializaci); 2. tvůrčí zkouška uchazeč vypracuje úkoly na dané téma, typické pro obor (ateliér/specializaci), do kterého se hlásí (zjišťují se invence a tvůrčí schopnosti uchazeče a jeho dovednost komunikovat výrazovými uměleckými prostředky); 3. ústní zkouška motivace uchazeče, hloubka zájmu o zvolený obor (ateliér/specializaci) a všeobecný rozhled.

19 INVINCIBLE Kombinovaná forma studia: ANT Mediální a komunikační studia Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška má písemnou formu. Prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: a) zkouška všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika - základní všeobecný přehled na úrovni absolventa střední školy s maturitou); b) zkouška kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů). Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně dvouletá praxe v oboru marketingových komunikací, IN INSPIRED která neprobíhala souběžně s prezenčním studiem střední, vyšší odborné TEL či vysoké školy. Navazující magisterské studijní programy: Prezenční forma studia: Mediální a komunikační studia Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky má písemnou formu, druhé kolo GE proběhne formou ústní zkoušky. V prvním kole přijímací zkoušky se hodnotí znalosti z marketingu, marketingových komunikací a znalost anglického jazyka. Úspěšní uchazeči z prvního kola postupují do druhého kola přijímací zkoušky. Při ústní zkoušce se doplňují informace o uchazeči zejména diskusí o odborných problémech oboru vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Media and Communication Studies Studijní obor Marketing Communications Přijímací zkouška má písemnou formu a probíhá bez přítomnosti uchazeče. Uchazeč ve stanoveném termínu zašle vypracovanou esej v anglickém jazyce na určené téma a v požadovaném rozsahu ( slov), jejíž celková úroveň je bodově ohodnocena. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno. Výtvarná umění INTE Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, INDEPE 3D design) Teorie a praxe audiovizuálni tvorby Studijní obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a Produkce Uchazeč si může podat přihlášku ke studiu pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimedia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Produkce). U studijního oboru Multimedia a design si uchazeč zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si uchazeč zvolí jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba).

20 TO BE Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, a to talentové zkoušky a ústní zkoušky. Při talentové zkoušce se hodnotí (na základě materiálů předložených uchazečem) tvůrčí vývoj uchazeče v období posledních let, schopnost osobitého myšlení a realizace tvůrčích záměrů. Při ústní zkoušce se hodnotí slovně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia, profesní profil uchazeče a předpoklady pro kreativní práci. Kombinovaná forma studia: Mediální a komunikační studia LECTUAL Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky má písemnou formu, druhé kolo proběhne formou ústní zkoušky. V prvním kole přijímací zkoušky se hodnotí znalosti z marketingu a marketingových komunikací. Úspěšní uchazeči z prvního kola postupují do druhého kola přijímací zkoušky. Při ústní zkoušce se diskutuje písemně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia a celkový profesní profil uchazeče. Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně dvouletá praxe v oboru marketingových komunikací, která neprobíhala souběžně s prezenčním studiem střední, vyšší odborné či vysoké školy Doktorský studijní program: NIOUS Prezenční a kombinovaná forma studia: Výtvarná umění Studijní obor Multimedia a design Přijímací zkouška probíhá jako rozprava nad tématem disertační práce. Uchazeč v rozpravě před komisí prokazuje svou obeznámenost se zvolenou problematikou a relevantními tvůrčími metodami a trendy v oblasti svého odborného zájmu. Musí prokázat své znalosti a schopnost práce s odbornou domácí i zahraniční literaturou, vztahující se k tématu výzkumu, popřípadě k tvůrčímu projektu své disertační práce. Součástí přijímací zkoušky je ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem. RNATIONAL Visual Arts Studijní obor Multimedia and Design Přijímací zkouška je založena na bodovém hodnocení dokumentů, které uchazeč zašle ve stanoveném termínu a probíhá bez jeho přítomnosti. Předmětem hodnocení je portfolio uchazeče, míra NDENT originality a aktuálnosti tématu disertace a vhodnost obsahu disertační práce ve vztahu k oboru a zaměření činnosti fakulty. Podmínkou pro přijetí je rovněž doklad o jazykových schopnostech uchazeče v podobě certifikátu o zkoušce z anglického jazyka na úrovni min. B2. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno.

21 INVINCIBLE ANT Podmínky pro přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) v bakalářských, navazujících magisterských a v doktorském studijním programu, uskutečňovaných na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, jsou zveřejněny vždy v příslušné směrnici k přijímacímu řízení na Tematické okruhy a doporučená literatura jsou uvedeny na jak-se-prihlasim - Informace o přijímacím řízení. Informace o přípravných kurzech a možnostech konzultací naleznou uchazeči na utb.cz/fmk/chci-studovat/jak-si-rozsirim-vzdelani. IN INSPIRED TEL Bankovní spojení: Pro zrychlení akceptace přihlášky doporučujeme provádět platbu bezhotovostním převodem na Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: BSP VU, TPAT PF 560, Kč BSP MKS PF, KF 420, Kč MSP VU, TPAT PF 560, Kč MSP MKS PF, KF 420, Kč DSP VU PF, KF 420, Kč účet. Banka: KB Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: GE 0379 pro platbu složenkou, 0378 pro platbu bank. převodem Konstantní symbol: Specifický symbol: Převodní pošta: IBAN (platba ze zahraničí): CZ SWIFT KOD: KOMBCZPPXXX elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Zlín INTE INDEPE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

 programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # 8 Nově i v SR ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více