OTEVRENYCH DVERI: A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014"

Transkript

1 DNY OTEVRENYCH DVERI: A na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ( mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z nabídky studia na Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií nebo na Fakultě logistiky a krizového řízení. Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00, ve a ve hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory budov a jejich vybavení.

2 WANT TO BE INVINCIBLE IN TELLECTUAL GENIOUS INSPIRED INTERNATIONAL INDEPENDENT IN LOVE? INNOVATIVE INVENTIVE BE IN STUDY IN ZLIN Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016

3 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED TEL GE INTE INDEPE

4 TO BE LECTUAL NIOUS RNATIONAL NDENT

5 INVINCIBLE ANT INSPIRED TEL INGE INTE INDEPE

6 TO BE Kdo jsme? Moderní, dynamická, novým nápadům otevřená vysoká škola to jsme my, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Každým rokem vzděláváme na 12 tisíc studentů, mezi které můžete od příštího roku patřit i vy. Věnujeme se taky vědě a výzkumné činnosti. Třeba v polymerním inženýrství, chemii nebo automatizaci a řízení technologických procesů patříme ke světové špičce. Co nabízíme? LECTUAL Na šesti fakultách se u nás dají studovat různé obory: chemické, technologické, ekologické, potravinářské, ekonomické, komunikační, výtvarné, informatické, filologické, pedagogické nebo zdravotnické. U nás si zkrátka vyberete ten svůj. A že jsme fakt dobří, to už vědí i v Bruselu: vloni jsme totiž od Evropské komise dostali ECTS Label papír potvrzující, že jsme světoví a mezinárodní. A takový papír v Česku nemá moc univerzit. Kromě toho už pár let máme další evropský papír Diploma Supplement Label. Takže až dostudujete, nemusíte se bát o svou budoucnost: spolu s diplomem získáte také Diploma Supplement v angličtině, který prokazuje Vaši kvalifikaci po celé Evropě. Pak už bude jen na Vás, v které zemi se rozhodnete pracovat. NIOUS Kam můžete vyrazit? Naše posluchače podporujeme v tom, aby alespoň část svého studia absolvovali v zahraničí. Proto pokud chcete vyrazit třeba na semestr nebo i delší dobu ven, jste u nás vítáni. Budete se moci vydat na některou z více než 200 partnerských univerzit po celém světě. A nebojte se, že se na vás nedostane: nabídek na studijní pobyty je u nás víc, než jsou studenti schopni využít. Naopak zahraniční studenti zas jezdí k nám, každý rok jich u nás bývá na 800, a to z nejrůznějších zemí. Kde sídlíme? UTB sídlí ve Zlíně, krajském městě na východní Moravě, které je považováno za učebnici funk- RNATIONAL cionalistické architektury. Město zasazené do zeleně lesů, parků a zahrad má neopakovatelnou atmosféru a díky všudypřítomné přírodě je ideální pro rekreační sport jogging, cyklistiku nebo lyžování. Jak budete studovat? NDENT Studovat na UTB znamená, že se budete vzdělávat v novém, moderním prostředí, které splňuje požadavky kladené na univerzity třetího tisíciletí v těch nejvyspělejších zemích. Naše univerzitní objekty představují trendy současné architektury pro vysokoškolské vzdělávání; jejich autory jsou uznávaní architekti. Moderní univerzitní knihovna, špičkově vybavené laboratoře, studia a posluchárny, dostupné připojení na internet to vše je u nás standardem. Kontakty: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín. tel.: , fax: ,

7 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín, tel.: , fax: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 Studijní program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Materiálové inženýrství TEL Nanomateriály a biomateriály Renovace uměleckých a historických předmětů Inženýrství ochrany životního prostředí Polymerní materiály a technologie Bakalářské studijní programy (titul Bc.) Prezenční forma studia: Medicínské a farmaceutické materiály Komunikace v mezinárodní technické praxi Studijní program: Chemie a technologie potravin (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Chemie a technologie potravin Bezpečnost potravin Biotechnologie Technologie a řízení v gastronomii Příprava a hodnocení vína pro gastronomii Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů Studijní program: Procesní inženýrství (6 semestrů) Studijní obor: Technologická zařízení GE INTE Kombinovaná forma studia: INDEPE Studijní program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrů) Studijní obory: Polymerní materiály a technologie Inženýrství ochrany životního prostředí Studijní program: Chemie a technologie potravin (6 semestrů) Studijní obory a specializace: Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a řízení v gastronomii Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

8 TO BE Studijní program: Procesní inženýrství (6 semestrů) Studijní obor: Technologická zařízení Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.) Prezenční forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 semestry) Studijní obory a specializace: LECTUAL Inženýrství ochrany životního prostředí Inženýrství polymerů Medicínské a farmaceutické materiály Materiálové inženýrství Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 semestry) Studijní obory a specializace: Chemie potravin a bioaktivních látek NIOUS Technologie potravin Technologie tuků, detergentů a kosmetiky Studijní program: Procesní inženýrství (4 semestry) Studijní obory: Konstrukce technologických zařízení Řízení jakosti Výrobní inženýrství Studijní program: Chemistry and Materials Technology (4 semestry) Studijní obory: Polymer Engineering RNATIONAL Kombinovaná forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 semestry) Studijní obor: Inženýrství polymerů NDENT Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 semestry) Studijní obor: Technologie potravin Studijní program: Procesní inženýrství (4 semestry) Studijní obory: Výrobní inženýrství Řízení jakosti BE IN STUDY IN ZLIN

9 INVINCIBLE Doktorské studijní programy (titul Ph.D.) ANT Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program: Chemie a technologie materiálů (4 roky) Studijní obory: Technologie makromolekulárních látek Studijní program: Chemie a technologie potravin (4 roky) Studijní obor: Technologie potravin Studijní program: Procesní inženýrství (4 roky) Studijní obor: IN INSPIRED Nástroje a procesy Studijní program: Chemistry and Materials Technology (4 roky) Studijní obory: Technology of Macromolecular Compounds Studijní program: Chemistry and Food Technology (4 roky) Studijní obor: Food Technology Studijní program: Process Engineering (4 roky) Studijní obor: Tools and Processes TEL GE Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Termín podání přihlášek: Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: březen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: květen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Doktorské SP prezenční a kombinovaná forma: INTE květen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo, říjen 2015 III. kolo) Termíny přijímacího řízení: Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: INDEPE červen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: červen 2015 I. kolo (srpen 2015 II. kolo) Doktorské SP prezenční a kombinovaná forma: červen 2015 I. kolo (září 2015 II. kolo, říjen 2015 III. kolo) Způsob podávání přihlášek Bakalářské SP prezenční a kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení Magisterské SP prezenční a kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení

10 TO BE Doktorské SP prezenční i kombinovaná forma: elektronicky (podáním e-přihlášky) + tisk + doručení Prominutí písemné přijímací zkoušky: Na bakalářské a navazující magisterské studijní programy se u přijímacího řízení nekonají přijímací zkoušky. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 a směrnicí děkana k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016. Tyto směrnice budou k dispozici na internetové LECTUAL adrese Fakulty technologické nejpozději v listopadu Informace k podávání e-přihlášek: Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům v rámci odvolacího řízení bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup NIOUS přihlášení budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2014, pod odkazem Přijímací řízení. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: Bakalářské studium 280, Kč Navazující magisterské studium 280, Kč Doktorské studium 420, Kč Bankovní spojení: Komerční banka Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0379 pro platbu složenkou, Název banky: RNATIONAL 0558 pro platbu bankovním převodem NDENT Specifický symbol: elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Převodní pošta: Zlín IBAN (platba ze zahraničí): CZ BE IN STUDY IN ZLIN

11 INVINCIBLE ANT IN INSPIRED Mostní 5139, Zlín děkanát: tel: , studijní oddělení: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 TEL Studijní program Systémové inženýrství a informatika (6 semestrů) Bakalářské studijní programy (titul Bc.) Prezenční forma studia: Studijní program Ekonomika a management (6 semestrů) Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Economics and Management** (6 semestrů) Studijní obor Management and Economics Studijní program Hospodářská politika a správa (6 semestrů) Studijní obor Účetnictví a daně Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj GE Studijní obor Řízení výroby a kvality Kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (6 semestrů) Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Hospodářská politika a správa (6 semestrů) Studijní obor Účetnictví a daně Studijní obor Veřejná správ a regionální rozvoj Studijní program Systémové inženýrství a informatika (6 semestrů) Studijní obor Řízení výroby a kvality INTE **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia) Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.) Studijní program Ekonomika a management (4 semestry) Studijní obor Management a marketing Studijní obor Management a marketing se specializací Design management Studijní obor Podniková ekonomika Studijní obor Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Economics and Management (4 semestry)** Studijní obor Management and Marketing Studijní obor Bussines Administration Studijní program Hospodářská politika a správa (4 semestry) Studijní obor Finance Prezenční forma studia: INDEPE

12 TO BE Studijní obor Finance** Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola Studijní program Systémové inženýrství a informatika (4 semestry) Studijní obor Průmyslové inženýrství Kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (4 semestry) LECTUAL Studijní obor Management a marketing Studijní obor Management a marketing se specializací Design management Studijní obor Podniková ekonomika Studijní obor Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Management ve zdravotnictví Studijní program Hospodářská politika a správa (4 semestry) Studijní obor Finance Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj Studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční NIOUS kontrola Studijní program Systémové inženýrství a informatika (4 semestry) Studijní obor Průmyslové inženýrství **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia) Doktorské studijní programy (titul Ph.D.) Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program Ekonomika a management (4 roky) RNATIONAL Studijní obor Management a ekonomika Studijní program Economics and Management **(4 roky) Studijní obor Management and Economics Studijní program Hospodářská politika a správa (4 roky) Studijní obor Finance NDENT Studijní program Economic Policy and Administration** (4 roky) Studijní obor Finance **výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)

13 INVINCIBLE ANT Informace o přijímacím řízení na FaME pro akademický rok 2014/15 IN INSPIRED Termín podání elektronických přihlášek: Bakalářské SP - prezenční i kombinovaná forma: Magisterské SP - prezenční i kombinovaná forma: Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma (český st. program): Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma (anglický st. program): (první kolo) (do DSP pouze tištěné přihlášky) TEL (druhé kolo) Důležité: Uchazeč o studium na FaME je povinen zkontrolovat si v režimu pořizování elektronické přihlášky, zda byla fakultou přijata. Pokud do 7 dnů po zaplacení poplatku nebude jeho přihláška přijata, musí ve vlastním zájmu kontaktovat studijní oddělení utb.cz). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Na studijní oddělení FaME je třeba zaslat vytištěnou a podepsanou zkrácenou e-přihlášku, tzv. registrační štítek. Termín přijímací zkoušky: Bakalářské SP - prezenční forma: dle termínu SCIO národní srovnávací zkoušky Obecné studijní předpoklady (termíny: , 7. 2., , a ), Všeobecné študijné predpoklady ( , 7. 2., a ) Bakalářské SP - kombinovaná forma: dle termínu SCIO národní srovnávací GE zkoušky Obecné studijní předpoklady (termíny: , 7. 2., , INTE a ), Všeobecné študijné predpoklady ( , 7. 2., a ) nebo písemný test z matematiky a cizího jazyka INDEPE Magisterské SP - prezenční i kombinovaná forma: test z Ekonomie, organizovaný společností SCIO a Magisterský SP kombinovaná forma: obor Management ve zdravotnictví Doktorské SP - prezenční i kombinovaná forma: pro uchazeče do českých st. programů pro uchazeče do anglických st. programů (první kolo) a (druhé kolo)

14 TO BE Přijímací zkoušky: Bakalářské SP - prezenční forma: národní srovnávací zkoušky SCIO test Obecné studijní předpoklady nebo Všeobecné študijné predpoklady Bakalářský SP prezenční forma (vyučovaný v anglickém jazyce): zpracování eseje na dané téma (podrobnosti na úřední deska, přijímací řízení) LECTUAL Bakalářské SP - kombinovaná forma: možnost výběru: národní srovnávací zkoušky organizované agenturou SCIO nebo písemný test z matematiky a cizího jazyka (AJ, NJ), připravovaný fakultou. Magisterské SP prezenční i kombinovaná forma: st. program N 6208 Ekonomika a management obor Management a marketing, Management a marketing se specializací Design management, Podniková ekonomika, Podniková ekonomika se specializaci Ekonomika cestovního ruchu, N 6209 Systémové inženýrství a ekonomika - obor Průmyslové inženýrství a N 6202 Hospodářská politika a správa - obor Finance, Veřejná správa a regionální rozvoj a Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola: NIOUS písemný test z Ekonomie, organizovaný společností SCIO s.r.o. pouze prezenční forma: st. program N6208, obor Management and Marketing, Bussines Administration a st. program N6202 obor Finance vyučované v anglickém jazyce: zpracování eseje na dané téma (podrobnosti na úřední deska, přijímací řízení); pouze kombinovaná forma: st. program N 6208 Ekonomika a management, obor Management ve zdravotnictví: písemný test z oblastí ekonomie, managementu, manažerské psychologie, zdravotnictví a ošetřovatelstvi; RNATIONAL Doktorské SP: ústní pohovor k tématu zpracované eseje a její cizojazyčné anotaci (podrobnosti na V rámci přijímacího řízení bude ověřena znalost anglického jazyka, která musí odpovídat minimálně úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Znalost anglického jazyka může student rovněž doložit certifikátem (např. TOEFL, FCE, CAE, CP) minimálně na úrovni B2 dle CEFR. NDENT BE IN STUDY IN ZLIN

15 INVINCIBLE ANT Přílohy přihlášky ke studiu: 1. Bakalářské a magisterské SP prezenční i kombinované: podepsaná zkrácená e-přihláška. 2. Doktorské SP: životopis uchazeče; úředně ověřená kopie VŠ diplomu (u absolventů akademického roku 2014/15 sdělení o termínu SZZ); doklad o dosavadní praxi; soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, případně i posudky těchto prací; zpracovanou esej s rozšířeným abstraktem v anglickém jazyce na téma vybrané z témat DSP navržených fakultou, případně téma vlastní po předchozím projednání se školícím pracovištěm (rozsah eseje 8 10 stran, včetně rozšířeného abstraktu 2 3 strany) a písemný souhlas školitele. IN INSPIRED Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: BSP 280, Kč MSP 280, Kč DSP 420, Kč Bankovní spojení: Banka: KB Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: Konstantní symbol: TEL GE 0379 pro platbu složenkou, 0558 pro platbu bank. převodem Specifický symbol: elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Převodní pošta: Zlín IBAN (platba ze zahraničí): CZ SWIFT KOD: KOMBCZPPXXX Další informace: FaME každoročně organizuje přípravný kurz pro přihlášené uchazeče do BSP a NMSP do prezenční a kombinované formy studia. Jeho cílem je vyrovnat znalosti a vytvořit tak příznivé INTE předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a následného studia. Bývá organizován zpravidla na dobu šesti týdnů vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Podrobnější informace INDEPE najdou zájemci na internetových stránkách fakulty (www.fame.utb.cz).

16 TO BE Štefánikova 2431, Zlín, tel: , studijní oddělení: (208) fax: Studijní programy a obory pro akademický rok 2015/2016 Bakalářské studijní programy (titul Bc., BcA.) LECTUAL Prezenční forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (6 semestrů, titul Bc.) Studijní obor Marketingové komunikace Studijní program Výtvarná umění, (6 semestrů, titul BcA.) Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) NIOUS Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (6 semestrů, titul BcA.) Studijní obor Animovaná tvorba Studijní obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) Studijní obor Produkce Kombinovaná forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (6 semestrů, titul Bc.) Studijní obor Marketingové komunikace Navazující magisterské studijní programy (titul Mgr., MgA.) RNATIONAL Prezenční forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketingové komunikace Studijní program Výtvarná umění (4 semestry, titul MgA.) NDENT Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (4 semestry, titul MgA.) Studijní obor Animovaná tvorba Studijní obor - Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) Studijní obor Produkce Studijní program Media and Communication Studies (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketing Communications

17 INVINCIBLE ANT Kombinovaná forma studia: Studijní program Mediální a komunikační studia (4 semestry, titul Mgr.) Studijní obor Marketingové komunikace IN INSPIRED Doktorský studijní program (titul Ph.D.) Prezenční i kombinovaná forma studia: Studijní program Výtvarná umění (3 roky) Studijní obor Multimedia a design Studijní program Visual Arts (3 roky) Studijní obor Multimedia and Design Informace o přijímacím řízení pro akademický rok TEL 2015/2016 Termín podání přihlášek: Bakalářský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Bakalářský SP prezenční i kombinovaná forma GE Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Navazující magisterský SP prezenční i kombinovaná forma Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Media and Communication Studies: Doktorský SP prezenční i kombinovaná forma Výtvarná umění: Visual Arts: INTE Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Termín přijímací zkoušky: Bakalářský SP prezenční forma Bakalářský SP prezenční i kombinovaná forma INDEPE Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Navazující magisterský SP prezenční i kombinovaná forma Mediální a komunikační studia: Navazující magisterský SP prezenční forma Media and Communication Studies: červen 2015 Doktorský SP prezenční i kombinovaná forma Výtvarná umění: Visual Arts: červenec 2015

18 TO BE Předmět přijímací zkoušky Bakalářské studijní programy Prezenční forma studia: Mediální a komunikační studia Studijní obor - Marketingové komunikace LECTUAL Přijímací zkouška má písemnou formu. Prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: a) zkouška všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika - základní všeobecný přehled na úrovni absolventa střední školy s maturitou); b) zkouška kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů). Výtvarná umění Studijní obor - Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) NIOUS Teorie a praxe audiovizuálni tvorby Studijní obory - Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a Produkce Uchazeč si může podat přihlášku ke studiu pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimedia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba a Produkce). U studijního oboru Multimedia a design si uchazeč zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si uchazeč zvolí jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba). Přijímací zkouška je dvoukolová. RNATIONAL První kolo (talentová zkouška) Uchazeč odevzdá k hodnocení soubor domácích prací (hodnotí se projevený tvůrčí potenciál uchazeče). Obsah domácích prací je stanoven v příloze příslušné směrnice k přijímacímu řízení na NDENT Druhé kolo Uchazeč, který uspěl v prvním kole, postupuje do druhého kola přijímací zkoušky, které trvá tři dny a skládá se z těchto částí: 1. písemná zkouška všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve zvolenému oboru (ateliéru/specializaci); 2. tvůrčí zkouška uchazeč vypracuje úkoly na dané téma, typické pro obor (ateliér/specializaci), do kterého se hlásí (zjišťují se invence a tvůrčí schopnosti uchazeče a jeho dovednost komunikovat výrazovými uměleckými prostředky); 3. ústní zkouška motivace uchazeče, hloubka zájmu o zvolený obor (ateliér/specializaci) a všeobecný rozhled.

19 INVINCIBLE Kombinovaná forma studia: ANT Mediální a komunikační studia Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška má písemnou formu. Prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: a) zkouška všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika - základní všeobecný přehled na úrovni absolventa střední školy s maturitou); b) zkouška kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů). Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně dvouletá praxe v oboru marketingových komunikací, IN INSPIRED která neprobíhala souběžně s prezenčním studiem střední, vyšší odborné TEL či vysoké školy. Navazující magisterské studijní programy: Prezenční forma studia: Mediální a komunikační studia Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky má písemnou formu, druhé kolo GE proběhne formou ústní zkoušky. V prvním kole přijímací zkoušky se hodnotí znalosti z marketingu, marketingových komunikací a znalost anglického jazyka. Úspěšní uchazeči z prvního kola postupují do druhého kola přijímací zkoušky. Při ústní zkoušce se doplňují informace o uchazeči zejména diskusí o odborných problémech oboru vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Media and Communication Studies Studijní obor Marketing Communications Přijímací zkouška má písemnou formu a probíhá bez přítomnosti uchazeče. Uchazeč ve stanoveném termínu zašle vypracovanou esej v anglickém jazyce na určené téma a v požadovaném rozsahu ( slov), jejíž celková úroveň je bodově ohodnocena. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno. Výtvarná umění INTE Studijní obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, INDEPE 3D design) Teorie a praxe audiovizuálni tvorby Studijní obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a Produkce Uchazeč si může podat přihlášku ke studiu pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimedia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Produkce). U studijního oboru Multimedia a design si uchazeč zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si uchazeč zvolí jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba).

20 TO BE Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, a to talentové zkoušky a ústní zkoušky. Při talentové zkoušce se hodnotí (na základě materiálů předložených uchazečem) tvůrčí vývoj uchazeče v období posledních let, schopnost osobitého myšlení a realizace tvůrčích záměrů. Při ústní zkoušce se hodnotí slovně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia, profesní profil uchazeče a předpoklady pro kreativní práci. Kombinovaná forma studia: Mediální a komunikační studia LECTUAL Studijní obor Marketingové komunikace Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky má písemnou formu, druhé kolo proběhne formou ústní zkoušky. V prvním kole přijímací zkoušky se hodnotí znalosti z marketingu a marketingových komunikací. Úspěšní uchazeči z prvního kola postupují do druhého kola přijímací zkoušky. Při ústní zkoušce se diskutuje písemně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia a celkový profesní profil uchazeče. Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně dvouletá praxe v oboru marketingových komunikací, která neprobíhala souběžně s prezenčním studiem střední, vyšší odborné či vysoké školy Doktorský studijní program: NIOUS Prezenční a kombinovaná forma studia: Výtvarná umění Studijní obor Multimedia a design Přijímací zkouška probíhá jako rozprava nad tématem disertační práce. Uchazeč v rozpravě před komisí prokazuje svou obeznámenost se zvolenou problematikou a relevantními tvůrčími metodami a trendy v oblasti svého odborného zájmu. Musí prokázat své znalosti a schopnost práce s odbornou domácí i zahraniční literaturou, vztahující se k tématu výzkumu, popřípadě k tvůrčímu projektu své disertační práce. Součástí přijímací zkoušky je ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem. RNATIONAL Visual Arts Studijní obor Multimedia and Design Přijímací zkouška je založena na bodovém hodnocení dokumentů, které uchazeč zašle ve stanoveném termínu a probíhá bez jeho přítomnosti. Předmětem hodnocení je portfolio uchazeče, míra NDENT originality a aktuálnosti tématu disertace a vhodnost obsahu disertační práce ve vztahu k oboru a zaměření činnosti fakulty. Podmínkou pro přijetí je rovněž doklad o jazykových schopnostech uchazeče v podobě certifikátu o zkoušce z anglického jazyka na úrovni min. B2. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno.

21 INVINCIBLE ANT Podmínky pro přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) v bakalářských, navazujících magisterských a v doktorském studijním programu, uskutečňovaných na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, jsou zveřejněny vždy v příslušné směrnici k přijímacímu řízení na Tematické okruhy a doporučená literatura jsou uvedeny na jak-se-prihlasim - Informace o přijímacím řízení. Informace o přípravných kurzech a možnostech konzultací naleznou uchazeči na utb.cz/fmk/chci-studovat/jak-si-rozsirim-vzdelani. IN INSPIRED TEL Bankovní spojení: Pro zrychlení akceptace přihlášky doporučujeme provádět platbu bezhotovostním převodem na Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením: BSP VU, TPAT PF 560, Kč BSP MKS PF, KF 420, Kč MSP VU, TPAT PF 560, Kč MSP MKS PF, KF 420, Kč DSP VU PF, KF 420, Kč účet. Banka: KB Zlín Kód banky: 0100 Účet: Variabilní symbol: GE 0379 pro platbu složenkou, 0378 pro platbu bank. převodem Konstantní symbol: Specifický symbol: Převodní pošta: IBAN (platba ze zahraničí): CZ SWIFT KOD: KOMBCZPPXXX elektronickou přihláškou vygenerované oborové číslo Zlín INTE INDEPE

Univerzity Tomáše Bati

Univerzity Tomáše Bati www.utb.cz Stáhni si mobilní aplikaci Univerzity Tomáše Bati Jdi na http://aplikace.utb.cz anebo si aplikaci stáhni přes QR kód Aplikace funguje na systémech Android, ios a Windows Phone Kdo jsme? Moderní,

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI

VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI Centrum pro studenty se specifickými studijními potřebami VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI Tento materiál mapuje vhodnost jednotlivých studijních oborů na

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 Přijímací řízení bylo vyhlášeno do těchto studijních programů a oborů: 1. Bakalářské studijní programy, obory forma studia prezenční: a)

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/2014: Název:

VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/2014: Název: Kód: Druh: Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně DS/6/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/2014: Název: pro akreditované

Více

1. Obecné informace. VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2014/2015: Název:

1. Obecné informace. VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2014/2015: Název: Kód: Druh: SD/06/2013 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2014/2015: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Kód: Druh: SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

ZPRÁVA Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

ZPRÁVA Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 ZPRÁVA Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Vypracovala: Bc. Petra Lamborová Obsah: 1. Základní informace 3 1.1. Právní předpisy upravující přijímací řízení 3 1.1.1. Zákon

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/01/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

II. Podmínky přijetí ke studiu

II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v češtině v bakalářském studijním programu B2301 Strojní inženýrství, B2341 Strojírenství Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském studijním programu

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/11/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika Organizační Fakulta

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/16 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2016/2017 Organizační

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2016 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika Organizační

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/13/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro navazující pro akademický rok 2016/2017 Organizační Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

SD/05/2016 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

SD/05/2016 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Kód: Druh: SD/05/2016 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Název: Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Návrh na přijímací řízení 2014

Návrh na přijímací řízení 2014 Vážení členové AS, za vedení LF vám předkládáme návrh přijímacího řízení a počtu přijatých pro akademický rok 2014/15. Doc.PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Prof.RNDr.Eva Táborská, CSc. Návrh na přijímací

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Vnitřní normy Fakulty aplikované informatiky. Kód: SD 05/07 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY APLIKOVANÉ INFORMATIKY

Vnitřní normy Fakulty aplikované informatiky. Kód: SD 05/07 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY APLIKOVANÉ INFORMATIKY Kód: SD 05/07 Druh: VNITŘNÍ NORMA FAKULTY APLIKOVANÉ INFORMATIKY Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 pro bakalářské studijní programy Organizační

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2015/2016 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu. Seznam oborů naleznete

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2017/2018 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu. Seznam oborů naleznete

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu. Seznam oborů naleznete

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/04/17 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019 Organizační

Více