Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,"

Transkript

1 Slavkovský leden 2006 Městský úřad Horní Slavkov, informuje: azastupitelstvo města Horní Slavkov se na svém zasedání dne , usnesením č. 10 písm. f), usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2. písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV A ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘÍZENÉ MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Školské obvody základních škol zřizovaných městem Horní Slavkov se stanovují takto: 1. Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, tvoří ulice: DOLNÍ PŘÍKOPY LUČNÍ NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY U KOVÁRNY LEŽNICKÁ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ PŘILEHLÁ PIVOVARSKÁ KOSTELNÍ PLUHOVA KOUNICE LEŽNICE A LEŽNIČKA TOVÁRNÍ OSVOBODITELŮ SMETANOVA NÁDRAŽNÍ HORNÍ PŘÍKOPY HOŘEJŠÍ HLUBOKÁ KE KOLEJÍM POŠTOVNÍ: 628/1, 629/3 DLOUHÁ: 619/2, 622/4, 624/6, 627/5, 635/7, 626/8, 630/10, 634/12 ZAHRADNÍ: 618/1, 623/3 LÁNSKÝ DVŮR, KFELY, NA» 1 «

2 »»» MĚSTO INFORMUJE «««DOLE, BOŘÍŘANY, SAMOTA Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, tvoří ulice: SPORTOVNÍ U LESOPARKU VĚTRNÁ ŠKOLNÍ NOVÁ NAD VÝTOPNOU SPOJOVACÍ KRÁTKÁ NA VYHLÍDCE POŠTOVNÍ: 636/5, 646/7, 647/9, 655/11, 663/13, 664/15, 665/17, 666/19, 667/21, 668/23, 669/25, 662/4, 674/14, 673/16, 672/18, 671/20, 670/22, /28, /24, /26, 787/36, 788/38, 789/40, 753/30, 754/32, 755/34 DLOUHÁ: 638/14, 643/16, 649/11, 650/18, 652/20, 657/26, 661/22, 675/28, 676/30, 677/32, 678/34, /15, /17, ,702/36, /38, /40, 735/42, 734/44, 733/46, 732/48, 731/50, 730/52, 831/19, 832/21, 833/23, 834/25 ZAHRADNÍ: RODINNÉ DOMKY, dále čp. 887, 888, 632/4, 625/5, 640/6, 631/7, 641/8, 633/9, 639/11, 642/13, 651/15, 658/17, TÁBOR 11 čp Na základě dohody města Horní Slavkov a obce Krásno o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, kterou tvoří území města Horní Slavkov uvedené v čl. 1 odst. 1. Další část společného školského obvodu tvoří území obce Krásno. Čl. 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zrušuje se ustanovení o rozdělení města do základních škol 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006 Petr Hanzík starosta města a Eva Houžvičková zástupce starosty Poděkování l Klub při pečovatelské službě v Horním Slavkově si dovoluje touto cestou poděkovat panu Petru Beranovi za přednášku na téma Sebeobrana pro Vás dříve narozené", která se konala 30. listopadu 2005 v Domě s pečovatelskou službou za autobusovou zastávkou, 2. prosince 2005 pak v Domě s pečovatelskou službou pod MěÚ. Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami. l Dále pak si dovolujeme poděkovat dětem z Mateřské školky ze Sportovní ulice a jejich pedagogickému doprovodu za Mikulášskou besídku, se kterou přišly ve dnech 6. prosince do staršího" Domu s pečovatelskou službou a 7. prosince pak do nového" Domu s pečovatelskou službou. l Do třetice pak děkujeme všem, kteří zpříjemnili předvánoční atmosféru Vánoční besídkou, která se konala na obou budovách dne 15. prosince 2005, jmenovitě pak: Mateřské škole ze Sportovní ul., Mateřské škole z Dlouhé ul., Zvláštní škole, Školní družině při ZŠ ve Školní ul. a kroužkům z Domu dětí a mládeže mažoretkám, pěveckému sboru a přípravce. l Za základní organizaci SPCCH si dovoluji poděkovat řediteli Základní školy ve Školní ulici Mgr. Turnerovi za umožnění uskutečnění předvánočního posezení ve školní jídelně dne 10. prosince Poděkování připojuji také pěveckému kroužku p. učitelky Hesové a harmonikářům. Za organizaci: Františka Zvonařová - předsedkyně Jako většina lékáren v ČR i naše lékárna se zapojila do akce pořádané Českou lékárnickou komorou KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY". Peníze z této sbírky jsou určeny na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem. 21. listopadu 2005 bylo vybráno a zasláno na účet FOD ,-Kč. Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří nezůstali lhostejní a přispěli Klokánkovi do kapsičky a také těm, kteří ještě přispějí, protože projekt KLOKÁNEK" stále pokračuje. Vám všem patří Děkovný list" od FOD umístěný v lékárně u pokladničky. S poděkováním Mgr. Mária Čerňavská Děkujeme Mgr. Vildumetzové, Josefu Němcovi a všem, kteří se podíleli na organizaci vánočních trhů v Horním Slavkově. Atmosféra byla příjemná a dokreslila kouzlo Vánoc. POZOR!!!!!!!!! Zákonný zástupce dítěte dle 36 odst. 5 má možnost zvolit pro své dítě jinou školu než tu, která mu byla přiřazena dle vyhlášky.» 2 «

3 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov Přání do nového roku Na prahu nového roku přejí děti i všichni zaměstnanci celému našemu městu zdraví, štěstí a spokojenost. Děkujeme všem, kteří nám projevovali po celý rok svou přízeň, rovněž děkujeme sponzorům, kteří dětem přilepšili svými dary (p. Štěpničkovi, ZO porcelánky Haas a Czjzek, p. prodavačkám prodejny Dlas, p. Svobodové, p. Slukové a p. Šollové). Naše nejstarší děti půjdou brzy po novém roce k zápisu do 1. tříd. Už se do školy těší a pilně se na ni připravují, mimo jiné i při Metodě dobrého startu. My se naopak těšíme na další děti, které přijdou do naší mateřské školy po nich. Za celou Mateřskou školu v Dlouhé ulici Ředitelka školy Marie Šindelářová Mateřská škola, Sportovní ulice, informuje: Baby centrum ve školce Pojďte pane, budeme si hrát", zvali se dva malí medvídci u Kolína. Podobně se asi zvou 2-3 leté děti z Horního Slavkova a okolí každé pondělí od 10 hodin do 11 hodin do Mateřské školy ve Sportovní ulici. Paní učitelky mají pro ně připravené činnosti, až oči přecházejí auta, vláčky, stavebnice pro kluky, kočárky, panenky, hrací koutky pro holčičky. A co si všechno mohou vyzkoušet? Lepit, stříhat obrázky, kreslit, malovat, nechybí ani modelína. Zpívají se písničky, tancují se tanečky. A v tělocvičně najdou trampolínu, skluzavku, žebřiny, skákací míče.. Víte, co je na tom nejlepší? No přece, že tam jsou s nimi maminky nebo tatínkové, aby to hraní bylo veselejší a bez slziček. Po hodině hraní uslyšíte hlas učitelky: Končíme, můžete jít do šatny se převléknout a jít domů, ale nebuďte smutní, týden uteče jako voda a my se zde společně zase sejdeme. Za Mateřskou školu Silvarová Marie» 3 «

4 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Od bude v Matefiské kole ve Sportovní ul. Zahájena v uka anglického jazyka pro pfied kolní dûti. Vyuãovat bude lektorka z jazykové koly z Karlov ch VarÛ. Rodiãe mohou dûti pfiihlásit u fieditelky Pavlíny Zábranské efefdefefde fdefefdefefdefefd V roce 2006 přejeme všem svým žákům, jejich rodičům, sponzorům i spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Za ZUŠ Horní Slavkov Olga Müllerová Základní škola Horní Slavkov, Školní ul., informuje: Vítejte v novém roce! V době, kdy budete číst tyto řádky, začíná na naší škole jeden z nejhektičtějších měsíců blíží se pololetí, prvňáčci dostanou svá první vysvědčení, deváťáci" předposlední (ale zásadně rozhodující), probíhají (a to již od prosince) školní kola vědomostních soutěží, s jejichž výsledky Vás budeme průběžně seznamovat, a nelehké okamžiky čekají i na učitelský sbor, který se musí neustále prokousávat" stále novými a náročnějšími náplněmi práce Vědomostní soutěže Ve čtvrtek proběhlo pro odvážné filologyamatéry školní kolo Olympiády z jazyka českého pro osmé a deváté ročníky. Pro řešitele čekal nelehký úkol v podobě záludných otázek. Navíc i téma literární práce Jak vypadá stará bela" bylo zapeklitější, než jsme čekali. Nejlépe si vedla a 1. místo získala Barbora Kalužíková z 9. B, která zároveň postupuje do kola okresního. Za ní na 2. místě skončil Jan Oujeský z 9. A. Na 3. místě najdeme jména hned tři - Michala Hadáčka z 8. A, Filipa Borken steina z 8. B a Václava Kříže z 9. B. Do týdne se konalo ( ) školní kolo historické soutěže Mladý historik". Tentokrát na téma Věda a technika v průběhu staletí". Zapálení dějepisci mohli získat celkem 75 bodů. A kdo vyhrál? 1. místo vybojoval Ladislav Novák z 9. B s 51b.. O 2. místo se rovným dílem rozdělili Václav Kříž a Tomáš Blažek (taktéž 9. B). Do okresního kola postupují první dva jmenovaní. 3. místo patřilo Michalu Hadáčkovi z 8. A.. Klání se zúčastnilo 12 žáků z osmých a devátých tříd. Všem, kteří se s odvahou poprali" se zadáním češtinářské a dějepisné olympiády, děkujeme za účast a elán. Barče, Láďovi, Vaškovi (a možná i Tomášovi) budeme držet pěsti v kole okresním!!! Sportovní soutěže» 4 «Každoročně se v naší tělocvičně koná Vánoční turnaj v košíkové". Ani letošek nebyl výjimkou. Tato specifická hra byla naplánována na Jedná se o porovnání sil mezi oběma základními slavkovskými školami. A máme se čím pyšnit!!! S přehledem zvítězily obě věkové kategorie!! Mladší žákyně vybojovaly skóre 14:10 ve složení: ze 7. A Lada Baráková, Jana Charvátová, Soňa Buchtelová, Klára Chvojková, Julie Ketnerová, Lucie Křesťanová; ze 7. B Monika Florianová, Zuzana Huňatová a Markéta Válková. 10:6 byl konečný výsledek pro mladší žáky ze 7. A Tomáš Pujman, Patrik Labík, Martin Pírek, Břetislav Jarmar; ze 7. B Martin Cichra, Michal Florian, Matěj Urbele a Jiří Kupčík. Starší žákyně vyhrály 16:4 v sestavě: z 9. A Vanda Pagačová a Markéta Dietlová; z 9. B Adéla Lamatová, Šárka Hampejsová, Nela Šlechtická, Markéta Knotková a Barbora Kalužíková. Nejvíce to soupeřům natřeli" starší žáci. Výsledek 30:0! A jak se tito bojovníci jmenovali? Z 9. A Ondřej Krejsa, Miroslav Solomon, Lukáš Šereda, Martin Lorenz, Marek Novotný, Jan Priesel a Filip Vaněk; z 9.B Martin Plaček a Štefan Talpaš; z 8. B Jaroslav Štingl. Blahopřejeme všem sportovcům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy! Akce Stonožka Dne proběhla ve vstupní hale naší školy charitativní akce Stonožka. Prodávaly se zde dětské výrobky, malované obrázky a jiné výtvarné práce. Vybralo se celkem 5 211,- Kč. Získaná částka putovala na konto Stonožky (vždy jsme seznámeni s tím, kde tyto peníze pomohly). Poděkování tedy patří nejen p. učitelkám a dětem za přípravu výrobků a za organizaci, ale i rodičům, kteří

5 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ UL. «««ochotně přispěli na dobrou věc, tak i žákovskému parlamentu za pomoc. Vánoční ohlédnutí Ač jsem Vás, milí čtenáři, již informovala v minulém čísle, co se bude dít na půdě naší školy, přesto mi to nedá, abych Vás neseznámila s příjemnou atmosférou, která nás všechny obklopila v předvánočním shonu. Školní družina Babičky, dědečkové a děti z družiny Předvánoční čas zkrášlily pásmem písniček a básniček seniorům z Domu s pečovatelskou službou děti navštěvující školní družinu. Jejich mladistvý elán a bezprostřednost jistě byly tím nejlepším dárkem pod pomyslným stromečkem. Pochvala za milé vystoupení jistě patří: z 1. A Kristýnce Vighové, Charlotce Lankašové, Járovi Šlégrovi, Kačce Rezkové, Dominiku Novákovi a Terezce Koukolové; 1. B zastupovala Maruška Čejková, Jituška Moschová a Juditka Kindlová; 2. A Jenny Tillová a Agátka Holá; z 2. B Jiřík Fafek, Vládík Zábranský, Michalka Gregorová a Štěpánka Prokopová; z 5. A Petruška Holá a Romča Homolová a z 5. B Janina Bartáková. Za pěkné vystoupení všem šikulkám" děkujeme! Poděkování také patří p. vych. Evě Šimečkové za organizaci a přípravu. Ježíšek existuje!!! Před Vánoci proběhl v družině nejen Mikulášský den", ale také nadílka od Ježíška! Pod stromečkem byly samozřejmě nejen dárečky, ale děti si mohly smlsnout na malém pohoštění. Dokonce si přečetly příběh o Ježíškovi", který byl velice podnětný. Jistě si jej doma vyslechl znovu nejeden rodič. Mám pravdu? Poděkování Příjemné chvilky pomohli zpestřit i mnozí sponzoři, kteří již tradičně přispěli svou troškou do mlýna" (nadneseně řečeno). Proto jim patří veliký a upřímný dík od dětí z II. oddělení a od p. vych. E. Šimečkové. A kdo si zaslouží poděkování? - paní L. Neprašová za sladkosti na Mikuláše - paní Mgr. M. Čerňavská, pan V. Štěpnička a pan P. Šlégr za krásné dárky pod stromeček. Hodně zdravíčka, pohody, osobních a pracovních úspěchů v roce 2006 přejí všechny děti a paní vychovatelky ze školní družiny!!!! Dění ve škole Deváťáci byli nejlepší! Výsostným právem každé deváté třídy je možnost postarat se o tzv. Mikulášský den". Letos se žáci 9. A a 9. B doopravdy pečlivě připravili masky byly excelentní, aktéři neopomenuli ani verbální stránku vystoupení, úsměv vyvolalo pečlivé počítání každého cukrátka jen aby na každého malého andílka (či hříšníka) vyšlo! Děkujeme všem mikulášským postavičkám za jejich defilé". Poprali se s ním se ctí a domnívám se, že se na ně bude ještě dlouho vzpomínat!!! Den před zlatým adventem Kdo zavítal - i přes sněhovou vánici na náměstí den před zlatou nedělí, zjistil, že se zde konaly vánoční trhy a v prostorách Kulturního domu HS bylo možné zhlédnout výstavu výtvarných prací dětí 1. a 2. stupně naší školy. Příjemnou atmosféru dokreslil soubor flétnistů pod vedením p. uč. J. Hesové ve složení Milan Kohoutek, Vlaďka Ulčová, Míša Brendlová a Vendula Zemanová. Jakub Jan Ryba by se divil!! Skoro nám, milí čtenáři, můžete závidět! Kdo totiž navštívil letošní vánoční koncert, jež se každoročně koná v hudebně naší školy, ten jistě nelitoval. Příjemně koncipované pásmo písní, básní a fléten by nenechalo nikoho chladným!!! I toho největšího negativistu! Poklonou pro p. uč. Hesovou, p. uč. Šťastnou a p. uč. Šumberovou byl již fakt, že nezůstalo ani jedno místo prázdné, ba naopak!!! A v průběhu vystoupení si každý potají utíral slzu dojetí a štěstí (ale psst! to jen mezi námi!!!). Jako pramen živé vody" působilo vystoupení souboru dětí pod vedením p. uč. D. Šťastné. Ten, kdo četl naše řádky v prosinci, byl možná překvapen návdavkem s učitelskou mašličkou". Třešničkou na dortu se stal totiž dvojhlas p. uč. K. Noskové a p. uč. D. Šťastné! Všem aktérům a organizátorům patří hluboká poklona!!! Věřím, že na tento podvečer budou dlouho všichni přítomní vzpomínat! Milí naši čtenáři!!! Vítejte v novém roce 2006! Užijte jej ve zdraví, v maximální pohodě, snažte si rozvrhnout své síly rovnoměrně, neberte život tak vážně a naopak lehkomyslně nerozhazujte" své životní střípky věřte, do Vašeho zrcadla se chce každý alespoň jednou podívat zpracovala: Mgr. J. Prokopová Pár minut strachu Autor: Lea Sokolová, IX.A Byl květen a my dívky chodily po svých oblíbených cestách mezi kukuřicí, přes stoh a pak těsně kolem plotů zahrad. Chvílemi jsme se zastavovaly a ostražitě se rozhlížely. Potom mě Renka zastínila a já hbitě protáhla ruku plotem. Takovýmto způsobem jsme si opatřovaly ovoce, růže pro maminky a dobrodružství pro nás. Nechovaly jsme však jako vandalové, vždy jsme nechaly několik plodů pro majitele a nikdy jsme nenarušily záhon tak, aby zkazil vzhled zahrady. Růže jsme řezaly ostrými noži nízko u země, aby neměly dlouhé stonky. Protože jsme nechtěly být nápadné, nosily jsme nože připevněné na lýtku. Brzy nezůstalo jen u prostrkování rukou plotem. Našly jsme několik zahrad s nedokonalými ploty a jednu rohovou jsme si zvlášť oblíbily. Tuto zahradu nikdo neošetřoval,» 5 «

6 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ UL. «««plot byl zchátralý. Našly jsme v něm dva velké a tři malé otvory i několik uvolněných planěk do vedlejší zahrady. V rohové zahradě rostly jen lesní jahody, blumy a pivoňky. V té druhé, do které se vcházelo dírou po chybějících plaňkách, byl rybíz, angrešt a velké zahradní jahody. Na ty jsme chodily téměř každý den. Trhaly jsme jen ty opravdu zralé a ostatní jsme nechávaly na příští návštěvu. Dnes se pomalu blížíme k rohové zahradě. Zdá se, že je všude klid. Slunce neúnavně hřeje a vítr ustal. Skláním se a vcházím do zahrady. Renka mě kryje a ještě se rozhlíží. Nikdo nikde není, ale nás baví to věčné obezřetné rozhlížení, náhlé neodůvodněné zalehnutí do trávy, indiánské pochody přes lány obilí. Často se domlouváme očima nebo používáme indiánských výrazů z Mayových knih. Najednou se v zahradě něco pohnulo. Zůstala jsem nehybně stát. Renka mi naznačila, abych se vrátila. Tiše vylézám a krčím do trávy. Co je?" ptám se očima. Někdo je uvnitř!" čtu v Renčiných. Lehla si vedle mne a plížíme se kolem plotu. Renka se trochu nazvedává a dívá dovnitř. Až do té chvíle jsme si jen hrály, ale teď, když se ke mně znovu sklonila, věděla jsem, že se děje něco jiného, než je výzva k pokračování ve hře na lupiče a nebezpečí. Je tam chlap a věší se!" To už nestačilo říct očima. Renka mluví tiše a poděšeně. Co budeme dělat?" Nevím!" Jedna by měla zajít pro policii." To nestihneš, on se zatím to a co pak?!" Nestačily jsme se domluvit. Ze zahrady se ozval praskot suché větve. Rázem jsme se obě zdvihly a zadívaly se do zahrady. Provaz se utrhl, ještě než se stačil řádně utáhnout. Muž se teď zmítal na zemi, hlasitě chroptěl a snažil se provaz uvolnit. Renka už byla odhodlána vlézt do zahrady a pomoci mu, když se zdvihl a zadíval se k nám. Měl krví podlité oči a nepopsatelný, odporný výraz v obličeji. Ve chvilce jsme zapomněly, že Vinnetou ani Old Shatterhand by se nepolekali sebevraha, a utekly jsme na stoh. Z něj jsme pozorovaly, co se bude dít dál. Muž nevylezl, jak jsme očekávaly, vrátky, ale tou největší dírou používanou i námi. Nesl si v pravé ruce malou dřevěnou stoličku. Šel malátně, sotva se držel na nohou. Několikrát židličku postavil a na okamžik si sedl. Dlouho jsme ještě ležely na stohu a přemýšlely nad právě prožitou příhodou. Uplynul měsíc, snad i více. Seděly jsme ve škole a rychle opisovaly úkol z českého jazyka. Najednou vběhla do třídy Ivana. Víte, co se stalo?" Sedla si k nám, jako by tušila, že zrovna nás to bude zajímat. Dole v rohové zahradě se oběsil nějaký chlap. Je tam kolem toho plno lidí!" Dvě propisky rázem přestaly psát a dva dívčí pohledy se setkaly. Spartak Horní Slavkov, informuje: Šachový oddíl Spartaku Horní Slavkov, za podpory Městského úřadu Horní Slavkov, uspořádal 17. prosince 2005 šachový turnaj ve zrychleném tempu v klubovně Spartaku Horní Slavkov. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů z celého kraje. Pořadí nejlepších: 1.Pokrupa Marek - Karlovy Vary 2.Lorenc Tomáš - Karlovy Vary 3.Hlaváč Rudolf - Sokolov 6.Chura Michal - Horní Slavkov atd. Petr Kovář Organizační pracovník šachového oddílu Chebské společenství při Horním Slavkově informuje!!! Jak všichni víme, tak je letos (nejen pro fanoušky) žhavým tématem Mistrovství světa v kopané. Naše občanské sdružení se snaží být aktuální, a tak pořádá v lednu výstavu o fotbale (přesný datum se dozvíte na plakátech nebo na telefonu viz informace, také přímo ve středisku). Přijďte si také včas zajistit nejlevnější letní tábor pro vaše děti nebo vnoučata, jak v zahraničí, tak i v tuzemsku. Dále nabízíme pro naše členy zvýhodněné rehabilitační úkony, včetně masáží a lázeňské pobyty v Jáchymově, Karlových Varech a dalších místech v České republice. Informace: Chebské společenství při Horním Slavkově, Dlouhá 13, Horní Slavkov Tel: , Dům dětí a mládeže, Horní Slavkov, informuje: Kolektiv DDM H.Slavkov přeje všem občanům Horního Slavkova hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. Dne se konal v DDM H.Slavkov turnaj dětí ve stolním tenise. Zápasy mezi zúčastněnými byly vyrovnané. Vítězství si odnesl Heger Robin, druhý skončil Roubínek Lukáš a třetí byl Tůma Ludvík. Všichni podali opravdu pěkné výkony a všem ještě jednou gratulujeme.. Vedoucí ZK Šafratová Jana DDM H.Slavkov touto cestou děkuje za pomoc při realizaci vánočních trhů Pepíčkovi Němcovi, p. Hornovi a jeho Helence za pomoc při boji proti nepřízni počasí, JUDr.Jarošovi za zapůjčení oveček, p.smatanovi za ochotu a dobré rady, dále kolektivům I.MŠ, I.ZŠ, II.ZŠ, ZvŠ a OU za prezentaci prací» 6 «

7 »»» DDM INFORMUJE «««a výrobků, p.hesové a jejím děvčatům za krásné vánoční koledy a všem ostatním, kteří svou účastí přispěli ke sváteční atmosféře vánočních trhů. Dne se bude konat v DDM H.Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise" pro dospělé. Od 8.00 hod bude probíhat prezentace a v 9.00 hod bude zahájen turnaj. Přijďte si změřit své síly a vyzkoušet své hlasivky při povzbuzování soutěžících. Těšíme se na Vás. Má Vaše dítě zájem hrát fotbal? Fotbalový oddíl Spartaku a DDM Horní Slavkov pořádá nábor nových fotbalistů a fotbalistek ročníky narození 1996, 1997, 1998, 1999 a Bližší informace na čísle podá vedoucí Gruber Zdeněk,nebo každé pondělí mezi 16. a 18. hodinou v tělocvičně nad lékárnou podají trenéři Gruberová Hana a Unger Štěpán. Seznam zájmových kroužků při DDM H.Slavkov : Florbal I (1.-4.třída) schůzky Po hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal II (5.-7.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal III (7.-9.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II. ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal IV (junioři) schůzky St hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Karate (od 9 let) schůzky Po a Čt hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.votrubec Plastikový modelář I (začátečníci)- schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Plastikový modelář II (pokročilí) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,-Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Basketbal (dívky 4.-5.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk sl.raiskupová Rybářský I (začátečníci) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Rybářský II (pokročilí) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Hasičský schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, ved.zk p.bošek Keramika I (1.-3.třída) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk sl.procházková Keramika II (4.-6.třída) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk p.brislingerová Keramika III (7.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.p.hadáčková Keramika IV (15 let a více) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 65,-/lekce (2 hod.) a 20,- Kč/kg výrobku, ved.zk p.brislingerová Ji-Jitsu (bojové umění) schůzky St hod a Pá hod, tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.beran Hra na flétnu schůzky Po hod, Út hod, hod, hod a St hod, budova II.ZŠ, nábor Po hod (1.-9. třída flétny začátečníci), cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.hesová Šipky schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 200,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Vildumetzová Výtvarný (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.sidorjaková Kopaná I. ml.přípravka (r.97) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kolomý Kopaná II. ml.žáci (r.94 a r.95) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.gruberová Kopaná III. st.žáci (r.91-r.92) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Kopaná IV. Dorost (r.87-r.90) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Pohybová výchova Čokoláda (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková a p.ciperová Stolní tenis pro dospělé schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Stolní tenis (1.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Tenis I. a II. schůzky Út a Čt hod, tělocvična II.ZŠ, cena 260,- Kč/rok, vedoucí p.pufler Pohybová průprava schůzky Út hod, tělocvična I.ZŠ, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Puflerová Mažoretky schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,-Kč/rok, vedoucí ZK p.houšková a p.kolomá Střelecký schůzky Út a Čt hod., tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kutner Přírodovědný schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková Vaření, ruční práce, dárky schůzky Út hod., DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Kaprová Německý jazyk schůzky Čt hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.holinková Kurz sebeobrany pro ženy a dívky schůzky Po a St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok do 18-ti let, 400,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí p.beran Rytmika (FUNKY) schůzky Po a St od hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok do 18-ti let, 350,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí ZK p.hoffmannová Klub dětí Po Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,- Kč/den Počítačové hry Po-Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,-Kč/hod Přihlášky možno vyzvednout přímo v DDM H.Slavkov, nebo na schůzce ZK. Další informace je možno získat na tel.č , , Těšíme se na Vás!!!» 7 «

8 »»» DDM INFORMUJE «««DDM pořádá pro velký TRI MUSKETYRI zájem*? * v sobotu 21. ledna 2006 zájezd na muzikál TRI MUSKETYRI Divadlo Brodway VYSTUPUJÍ: P. Habera, S. Laurinová, R. Genzer, M. Suchánek, K. Gott, M. Absolonová, P. Vítek, P. Janů. Začátek představení: 14 hodin /odjezd z Horního Slavkova v 8 hodin od DDM H. Slavkov/ Cena vstupenky a dopravy: 385,-Kč V případě zájmu volejte , , nebo nás navštivte přímo v DDM H. Slavkov. * * Dům dětí a mládeže Horní Slavkov Pořádá 28. ledna 2006 zájezd do Prahy do divadla na Vinohradech na komedii Eduardo Rovner Vrátila se jednou v noci" Nejžádanější představení Vystoupí: Václav Vydra, Jiřina Jirásková, Jana Marková, Svatopluk Skopal, Jaroslav Satoranský, Martin Zahálka, Otakar Brousek, Lucie Juřičková, Jiří Plachý. Vstupné + doprava: Lóže I. balkon 10. řada 415 Kč Lóže I. balkon 14. řada 305 Kč Přízemí 2. a 3. řada 515 Kč Přízemí 11. a 14. řada 485 Kč Přízemí 16. řada 435 Kč I. balkon 1. a 2. řada 485 Kč I. balkon 5. řada 435 Kč I. balkon 6. řada 375 Kč Odjezd ve 12 hodin od DDM Horní Slavkov. Začátek představení v 19:00. Po skončení představení návrat zpět do Horního Slavkova. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle , nebo nás navštivte přímo v DDM Horní Slavkov. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ Pořádá O letních prázdninách Chorvatsko KUKLJICE ostrov Ugljan V termínu Za cenu dítě 6790,-Kč dospělí 6990,-Kč Cena zahrnuje: Z autobusovou dopravu ČR Chorvatsko ČR /klimatizovaným autobusem včetně trajektu na ostrov/ Z ubytování 2 3 lůžkové bungalovy se soc. zařízením /sprcha, WC/, terasou, lednicí Z polopenze formou bohatých švédských stolů Z vzdálenost k moři m Sportovní vyžití: tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště na malou kopanou, škola potápění» 8 «

9 »»» INZERCE «««DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ pořádá lyïafisk zájezd do Itálie o jarních prázdninách v termínu za super cenu 6 390,- Kč Cena zahrnuje: - ubytování v penzionu Alle Alpi **, leží přímo u sjezdových tratí - polopenze formou samoobslužné jídelny, bohatá italská kuchyně 3 chody - skipas pro dané lyžařské oblasti - autobusovou přepravu ČR-Itálie-ČR - skibus - delegáta CK - pojištění CK proti úpadku Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výhod Program pobytu: 1.den odjezd z ČR ve večerních hodinách /H.Slavkov/; 2.-4.den - příjezd do střediska Sappada, lyžování ve středisku Sappada; 5.den lyžování v Cortině, po lyžování odjezd do ČR; 6.den příjezd do ČR v ranních hodinách /H.Slavkova/ Kapacita penzionu je pouze 38 lůžek!!! Příplatky a slevy: dvoulůžkový pokoj 400,- Kč na osobu; třílůžkový pokoj 200,- Kč na osobu; děti 0-8 let sleva 2 000,- Kč /po / V případě zájmu nás navštivte v DDM Horní Slavkov, nebo volejte tel.: , Dům dětí a mládeže Pořádá V termínu Prázdninový pobytový zájezd KALÁBRIE" /jižní Itálie/ Oblast Scalea residence Il Gabbiano Za super cenu dítě 5.990,- Kč Dospělí 6.290,- Kč Poloha: cca 150 m od centra a od dlouhé písčité pláže s tmavým pískem. Ubytování: 4 lůžkové a 6 lůžkové apartmány /nutno dodržet počet lůžek/ každý má kompletně vybavený kuchyňský kout, koupelnu se sprchou a WC, terasu s výhledem na moře, hory nebo městečko. Stravování: česká plná penze /snídaně, oběd, večeře/. K dispozici šťáva a čaj. Doprava: zájezdovým autokarem s klimatizací, videem a možností občerstvení. Cesta trvá z Chebu hodin, trasa je dlouhá 1600 km. Cena za osobu zahrnuje: dopravu, 7x ubytování, 7x plnou penzi, komplexní cestovní pojištění, služby delegáta, plážový servis / 1 slunečník a 2 lehátka na apartmán/, pojištění CK proti úpadku. V případě zájmu a informací volejte , , nebo nás navštivte v DDM Horní Slavkov.» 9 «

10 »»» INZERCE «««Městská knihovna v Horním Slavkově, informuje: Otevírací doba knihovny: PO 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ÚT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 ST 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ČT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 PÁ 7:30 13:00 polední přestávka 10:00 10:30 Výpůjční doba je pouze v pondělí a ve středu! Měsíčník, vydává Městský úřad v Horním Slavkově, Poštovní 645/12, Horní Slavkov *** Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E č.5 vydaného dne v počtu kusů 1500 *** Přípravu a redakci zajišťuje M. Kotousová, tel: *** Designed & Printed by Leben Bohemia Service Sokolov tel.: Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.» 10 «

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zkušenost ze zahraničí

Zkušenost ze zahraničí Zkušenost ze zahraničí Vánoční turnaj v chorvatské Poreči O vánočních prázdninách se starší minižáci (U13) Sokola Pražského vydali na vánoční turnaj do chorvatské Poreče. Jednalo se už o 11. ročník tohoto

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný)

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný) VARIANTA 1 Víkendový pobyt pro rodiče a děti Délka pobytu: pátek až neděle (2 noci) pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

4 prosinec 2004 Z OBSAHU:

4 prosinec 2004 Z OBSAHU: 4 prosinec 2004 Z OBSAHU: profil 1. a 3. třídy - soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček příprava na Vánoce - besídka v Domě s pečovatelskou službou koledy u stromečku - křížovky - písnička - kam dál po

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá LEDEN 1.1. Novoroční výjezd cyklistů Staroměstské náměstí kašna DDM Chodov,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Díky Vám můžeme být s letošním rokem

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více