Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,"

Transkript

1 Slavkovský leden 2006 Městský úřad Horní Slavkov, informuje: azastupitelstvo města Horní Slavkov se na svém zasedání dne , usnesením č. 10 písm. f), usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2. písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV A ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘÍZENÉ MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Školské obvody základních škol zřizovaných městem Horní Slavkov se stanovují takto: 1. Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, tvoří ulice: DOLNÍ PŘÍKOPY LUČNÍ NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY U KOVÁRNY LEŽNICKÁ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ PŘILEHLÁ PIVOVARSKÁ KOSTELNÍ PLUHOVA KOUNICE LEŽNICE A LEŽNIČKA TOVÁRNÍ OSVOBODITELŮ SMETANOVA NÁDRAŽNÍ HORNÍ PŘÍKOPY HOŘEJŠÍ HLUBOKÁ KE KOLEJÍM POŠTOVNÍ: 628/1, 629/3 DLOUHÁ: 619/2, 622/4, 624/6, 627/5, 635/7, 626/8, 630/10, 634/12 ZAHRADNÍ: 618/1, 623/3 LÁNSKÝ DVŮR, KFELY, NA» 1 «

2 »»» MĚSTO INFORMUJE «««DOLE, BOŘÍŘANY, SAMOTA Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, tvoří ulice: SPORTOVNÍ U LESOPARKU VĚTRNÁ ŠKOLNÍ NOVÁ NAD VÝTOPNOU SPOJOVACÍ KRÁTKÁ NA VYHLÍDCE POŠTOVNÍ: 636/5, 646/7, 647/9, 655/11, 663/13, 664/15, 665/17, 666/19, 667/21, 668/23, 669/25, 662/4, 674/14, 673/16, 672/18, 671/20, 670/22, /28, /24, /26, 787/36, 788/38, 789/40, 753/30, 754/32, 755/34 DLOUHÁ: 638/14, 643/16, 649/11, 650/18, 652/20, 657/26, 661/22, 675/28, 676/30, 677/32, 678/34, /15, /17, ,702/36, /38, /40, 735/42, 734/44, 733/46, 732/48, 731/50, 730/52, 831/19, 832/21, 833/23, 834/25 ZAHRADNÍ: RODINNÉ DOMKY, dále čp. 887, 888, 632/4, 625/5, 640/6, 631/7, 641/8, 633/9, 639/11, 642/13, 651/15, 658/17, TÁBOR 11 čp Na základě dohody města Horní Slavkov a obce Krásno o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, kterou tvoří území města Horní Slavkov uvedené v čl. 1 odst. 1. Další část společného školského obvodu tvoří území obce Krásno. Čl. 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zrušuje se ustanovení o rozdělení města do základních škol 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006 Petr Hanzík starosta města a Eva Houžvičková zástupce starosty Poděkování l Klub při pečovatelské službě v Horním Slavkově si dovoluje touto cestou poděkovat panu Petru Beranovi za přednášku na téma Sebeobrana pro Vás dříve narozené", která se konala 30. listopadu 2005 v Domě s pečovatelskou službou za autobusovou zastávkou, 2. prosince 2005 pak v Domě s pečovatelskou službou pod MěÚ. Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami. l Dále pak si dovolujeme poděkovat dětem z Mateřské školky ze Sportovní ulice a jejich pedagogickému doprovodu za Mikulášskou besídku, se kterou přišly ve dnech 6. prosince do staršího" Domu s pečovatelskou službou a 7. prosince pak do nového" Domu s pečovatelskou službou. l Do třetice pak děkujeme všem, kteří zpříjemnili předvánoční atmosféru Vánoční besídkou, která se konala na obou budovách dne 15. prosince 2005, jmenovitě pak: Mateřské škole ze Sportovní ul., Mateřské škole z Dlouhé ul., Zvláštní škole, Školní družině při ZŠ ve Školní ul. a kroužkům z Domu dětí a mládeže mažoretkám, pěveckému sboru a přípravce. l Za základní organizaci SPCCH si dovoluji poděkovat řediteli Základní školy ve Školní ulici Mgr. Turnerovi za umožnění uskutečnění předvánočního posezení ve školní jídelně dne 10. prosince Poděkování připojuji také pěveckému kroužku p. učitelky Hesové a harmonikářům. Za organizaci: Františka Zvonařová - předsedkyně Jako většina lékáren v ČR i naše lékárna se zapojila do akce pořádané Českou lékárnickou komorou KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY". Peníze z této sbírky jsou určeny na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem. 21. listopadu 2005 bylo vybráno a zasláno na účet FOD ,-Kč. Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří nezůstali lhostejní a přispěli Klokánkovi do kapsičky a také těm, kteří ještě přispějí, protože projekt KLOKÁNEK" stále pokračuje. Vám všem patří Děkovný list" od FOD umístěný v lékárně u pokladničky. S poděkováním Mgr. Mária Čerňavská Děkujeme Mgr. Vildumetzové, Josefu Němcovi a všem, kteří se podíleli na organizaci vánočních trhů v Horním Slavkově. Atmosféra byla příjemná a dokreslila kouzlo Vánoc. POZOR!!!!!!!!! Zákonný zástupce dítěte dle 36 odst. 5 má možnost zvolit pro své dítě jinou školu než tu, která mu byla přiřazena dle vyhlášky.» 2 «

3 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov Přání do nového roku Na prahu nového roku přejí děti i všichni zaměstnanci celému našemu městu zdraví, štěstí a spokojenost. Děkujeme všem, kteří nám projevovali po celý rok svou přízeň, rovněž děkujeme sponzorům, kteří dětem přilepšili svými dary (p. Štěpničkovi, ZO porcelánky Haas a Czjzek, p. prodavačkám prodejny Dlas, p. Svobodové, p. Slukové a p. Šollové). Naše nejstarší děti půjdou brzy po novém roce k zápisu do 1. tříd. Už se do školy těší a pilně se na ni připravují, mimo jiné i při Metodě dobrého startu. My se naopak těšíme na další děti, které přijdou do naší mateřské školy po nich. Za celou Mateřskou školu v Dlouhé ulici Ředitelka školy Marie Šindelářová Mateřská škola, Sportovní ulice, informuje: Baby centrum ve školce Pojďte pane, budeme si hrát", zvali se dva malí medvídci u Kolína. Podobně se asi zvou 2-3 leté děti z Horního Slavkova a okolí každé pondělí od 10 hodin do 11 hodin do Mateřské školy ve Sportovní ulici. Paní učitelky mají pro ně připravené činnosti, až oči přecházejí auta, vláčky, stavebnice pro kluky, kočárky, panenky, hrací koutky pro holčičky. A co si všechno mohou vyzkoušet? Lepit, stříhat obrázky, kreslit, malovat, nechybí ani modelína. Zpívají se písničky, tancují se tanečky. A v tělocvičně najdou trampolínu, skluzavku, žebřiny, skákací míče.. Víte, co je na tom nejlepší? No přece, že tam jsou s nimi maminky nebo tatínkové, aby to hraní bylo veselejší a bez slziček. Po hodině hraní uslyšíte hlas učitelky: Končíme, můžete jít do šatny se převléknout a jít domů, ale nebuďte smutní, týden uteče jako voda a my se zde společně zase sejdeme. Za Mateřskou školu Silvarová Marie» 3 «

4 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Od bude v Matefiské kole ve Sportovní ul. Zahájena v uka anglického jazyka pro pfied kolní dûti. Vyuãovat bude lektorka z jazykové koly z Karlov ch VarÛ. Rodiãe mohou dûti pfiihlásit u fieditelky Pavlíny Zábranské efefdefefde fdefefdefefdefefd V roce 2006 přejeme všem svým žákům, jejich rodičům, sponzorům i spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Za ZUŠ Horní Slavkov Olga Müllerová Základní škola Horní Slavkov, Školní ul., informuje: Vítejte v novém roce! V době, kdy budete číst tyto řádky, začíná na naší škole jeden z nejhektičtějších měsíců blíží se pololetí, prvňáčci dostanou svá první vysvědčení, deváťáci" předposlední (ale zásadně rozhodující), probíhají (a to již od prosince) školní kola vědomostních soutěží, s jejichž výsledky Vás budeme průběžně seznamovat, a nelehké okamžiky čekají i na učitelský sbor, který se musí neustále prokousávat" stále novými a náročnějšími náplněmi práce Vědomostní soutěže Ve čtvrtek proběhlo pro odvážné filologyamatéry školní kolo Olympiády z jazyka českého pro osmé a deváté ročníky. Pro řešitele čekal nelehký úkol v podobě záludných otázek. Navíc i téma literární práce Jak vypadá stará bela" bylo zapeklitější, než jsme čekali. Nejlépe si vedla a 1. místo získala Barbora Kalužíková z 9. B, která zároveň postupuje do kola okresního. Za ní na 2. místě skončil Jan Oujeský z 9. A. Na 3. místě najdeme jména hned tři - Michala Hadáčka z 8. A, Filipa Borken steina z 8. B a Václava Kříže z 9. B. Do týdne se konalo ( ) školní kolo historické soutěže Mladý historik". Tentokrát na téma Věda a technika v průběhu staletí". Zapálení dějepisci mohli získat celkem 75 bodů. A kdo vyhrál? 1. místo vybojoval Ladislav Novák z 9. B s 51b.. O 2. místo se rovným dílem rozdělili Václav Kříž a Tomáš Blažek (taktéž 9. B). Do okresního kola postupují první dva jmenovaní. 3. místo patřilo Michalu Hadáčkovi z 8. A.. Klání se zúčastnilo 12 žáků z osmých a devátých tříd. Všem, kteří se s odvahou poprali" se zadáním češtinářské a dějepisné olympiády, děkujeme za účast a elán. Barče, Láďovi, Vaškovi (a možná i Tomášovi) budeme držet pěsti v kole okresním!!! Sportovní soutěže» 4 «Každoročně se v naší tělocvičně koná Vánoční turnaj v košíkové". Ani letošek nebyl výjimkou. Tato specifická hra byla naplánována na Jedná se o porovnání sil mezi oběma základními slavkovskými školami. A máme se čím pyšnit!!! S přehledem zvítězily obě věkové kategorie!! Mladší žákyně vybojovaly skóre 14:10 ve složení: ze 7. A Lada Baráková, Jana Charvátová, Soňa Buchtelová, Klára Chvojková, Julie Ketnerová, Lucie Křesťanová; ze 7. B Monika Florianová, Zuzana Huňatová a Markéta Válková. 10:6 byl konečný výsledek pro mladší žáky ze 7. A Tomáš Pujman, Patrik Labík, Martin Pírek, Břetislav Jarmar; ze 7. B Martin Cichra, Michal Florian, Matěj Urbele a Jiří Kupčík. Starší žákyně vyhrály 16:4 v sestavě: z 9. A Vanda Pagačová a Markéta Dietlová; z 9. B Adéla Lamatová, Šárka Hampejsová, Nela Šlechtická, Markéta Knotková a Barbora Kalužíková. Nejvíce to soupeřům natřeli" starší žáci. Výsledek 30:0! A jak se tito bojovníci jmenovali? Z 9. A Ondřej Krejsa, Miroslav Solomon, Lukáš Šereda, Martin Lorenz, Marek Novotný, Jan Priesel a Filip Vaněk; z 9.B Martin Plaček a Štefan Talpaš; z 8. B Jaroslav Štingl. Blahopřejeme všem sportovcům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy! Akce Stonožka Dne proběhla ve vstupní hale naší školy charitativní akce Stonožka. Prodávaly se zde dětské výrobky, malované obrázky a jiné výtvarné práce. Vybralo se celkem 5 211,- Kč. Získaná částka putovala na konto Stonožky (vždy jsme seznámeni s tím, kde tyto peníze pomohly). Poděkování tedy patří nejen p. učitelkám a dětem za přípravu výrobků a za organizaci, ale i rodičům, kteří

5 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ UL. «««ochotně přispěli na dobrou věc, tak i žákovskému parlamentu za pomoc. Vánoční ohlédnutí Ač jsem Vás, milí čtenáři, již informovala v minulém čísle, co se bude dít na půdě naší školy, přesto mi to nedá, abych Vás neseznámila s příjemnou atmosférou, která nás všechny obklopila v předvánočním shonu. Školní družina Babičky, dědečkové a děti z družiny Předvánoční čas zkrášlily pásmem písniček a básniček seniorům z Domu s pečovatelskou službou děti navštěvující školní družinu. Jejich mladistvý elán a bezprostřednost jistě byly tím nejlepším dárkem pod pomyslným stromečkem. Pochvala za milé vystoupení jistě patří: z 1. A Kristýnce Vighové, Charlotce Lankašové, Járovi Šlégrovi, Kačce Rezkové, Dominiku Novákovi a Terezce Koukolové; 1. B zastupovala Maruška Čejková, Jituška Moschová a Juditka Kindlová; 2. A Jenny Tillová a Agátka Holá; z 2. B Jiřík Fafek, Vládík Zábranský, Michalka Gregorová a Štěpánka Prokopová; z 5. A Petruška Holá a Romča Homolová a z 5. B Janina Bartáková. Za pěkné vystoupení všem šikulkám" děkujeme! Poděkování také patří p. vych. Evě Šimečkové za organizaci a přípravu. Ježíšek existuje!!! Před Vánoci proběhl v družině nejen Mikulášský den", ale také nadílka od Ježíška! Pod stromečkem byly samozřejmě nejen dárečky, ale děti si mohly smlsnout na malém pohoštění. Dokonce si přečetly příběh o Ježíškovi", který byl velice podnětný. Jistě si jej doma vyslechl znovu nejeden rodič. Mám pravdu? Poděkování Příjemné chvilky pomohli zpestřit i mnozí sponzoři, kteří již tradičně přispěli svou troškou do mlýna" (nadneseně řečeno). Proto jim patří veliký a upřímný dík od dětí z II. oddělení a od p. vych. E. Šimečkové. A kdo si zaslouží poděkování? - paní L. Neprašová za sladkosti na Mikuláše - paní Mgr. M. Čerňavská, pan V. Štěpnička a pan P. Šlégr za krásné dárky pod stromeček. Hodně zdravíčka, pohody, osobních a pracovních úspěchů v roce 2006 přejí všechny děti a paní vychovatelky ze školní družiny!!!! Dění ve škole Deváťáci byli nejlepší! Výsostným právem každé deváté třídy je možnost postarat se o tzv. Mikulášský den". Letos se žáci 9. A a 9. B doopravdy pečlivě připravili masky byly excelentní, aktéři neopomenuli ani verbální stránku vystoupení, úsměv vyvolalo pečlivé počítání každého cukrátka jen aby na každého malého andílka (či hříšníka) vyšlo! Děkujeme všem mikulášským postavičkám za jejich defilé". Poprali se s ním se ctí a domnívám se, že se na ně bude ještě dlouho vzpomínat!!! Den před zlatým adventem Kdo zavítal - i přes sněhovou vánici na náměstí den před zlatou nedělí, zjistil, že se zde konaly vánoční trhy a v prostorách Kulturního domu HS bylo možné zhlédnout výstavu výtvarných prací dětí 1. a 2. stupně naší školy. Příjemnou atmosféru dokreslil soubor flétnistů pod vedením p. uč. J. Hesové ve složení Milan Kohoutek, Vlaďka Ulčová, Míša Brendlová a Vendula Zemanová. Jakub Jan Ryba by se divil!! Skoro nám, milí čtenáři, můžete závidět! Kdo totiž navštívil letošní vánoční koncert, jež se každoročně koná v hudebně naší školy, ten jistě nelitoval. Příjemně koncipované pásmo písní, básní a fléten by nenechalo nikoho chladným!!! I toho největšího negativistu! Poklonou pro p. uč. Hesovou, p. uč. Šťastnou a p. uč. Šumberovou byl již fakt, že nezůstalo ani jedno místo prázdné, ba naopak!!! A v průběhu vystoupení si každý potají utíral slzu dojetí a štěstí (ale psst! to jen mezi námi!!!). Jako pramen živé vody" působilo vystoupení souboru dětí pod vedením p. uč. D. Šťastné. Ten, kdo četl naše řádky v prosinci, byl možná překvapen návdavkem s učitelskou mašličkou". Třešničkou na dortu se stal totiž dvojhlas p. uč. K. Noskové a p. uč. D. Šťastné! Všem aktérům a organizátorům patří hluboká poklona!!! Věřím, že na tento podvečer budou dlouho všichni přítomní vzpomínat! Milí naši čtenáři!!! Vítejte v novém roce 2006! Užijte jej ve zdraví, v maximální pohodě, snažte si rozvrhnout své síly rovnoměrně, neberte život tak vážně a naopak lehkomyslně nerozhazujte" své životní střípky věřte, do Vašeho zrcadla se chce každý alespoň jednou podívat zpracovala: Mgr. J. Prokopová Pár minut strachu Autor: Lea Sokolová, IX.A Byl květen a my dívky chodily po svých oblíbených cestách mezi kukuřicí, přes stoh a pak těsně kolem plotů zahrad. Chvílemi jsme se zastavovaly a ostražitě se rozhlížely. Potom mě Renka zastínila a já hbitě protáhla ruku plotem. Takovýmto způsobem jsme si opatřovaly ovoce, růže pro maminky a dobrodružství pro nás. Nechovaly jsme však jako vandalové, vždy jsme nechaly několik plodů pro majitele a nikdy jsme nenarušily záhon tak, aby zkazil vzhled zahrady. Růže jsme řezaly ostrými noži nízko u země, aby neměly dlouhé stonky. Protože jsme nechtěly být nápadné, nosily jsme nože připevněné na lýtku. Brzy nezůstalo jen u prostrkování rukou plotem. Našly jsme několik zahrad s nedokonalými ploty a jednu rohovou jsme si zvlášť oblíbily. Tuto zahradu nikdo neošetřoval,» 5 «

6 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ UL. «««plot byl zchátralý. Našly jsme v něm dva velké a tři malé otvory i několik uvolněných planěk do vedlejší zahrady. V rohové zahradě rostly jen lesní jahody, blumy a pivoňky. V té druhé, do které se vcházelo dírou po chybějících plaňkách, byl rybíz, angrešt a velké zahradní jahody. Na ty jsme chodily téměř každý den. Trhaly jsme jen ty opravdu zralé a ostatní jsme nechávaly na příští návštěvu. Dnes se pomalu blížíme k rohové zahradě. Zdá se, že je všude klid. Slunce neúnavně hřeje a vítr ustal. Skláním se a vcházím do zahrady. Renka mě kryje a ještě se rozhlíží. Nikdo nikde není, ale nás baví to věčné obezřetné rozhlížení, náhlé neodůvodněné zalehnutí do trávy, indiánské pochody přes lány obilí. Často se domlouváme očima nebo používáme indiánských výrazů z Mayových knih. Najednou se v zahradě něco pohnulo. Zůstala jsem nehybně stát. Renka mi naznačila, abych se vrátila. Tiše vylézám a krčím do trávy. Co je?" ptám se očima. Někdo je uvnitř!" čtu v Renčiných. Lehla si vedle mne a plížíme se kolem plotu. Renka se trochu nazvedává a dívá dovnitř. Až do té chvíle jsme si jen hrály, ale teď, když se ke mně znovu sklonila, věděla jsem, že se děje něco jiného, než je výzva k pokračování ve hře na lupiče a nebezpečí. Je tam chlap a věší se!" To už nestačilo říct očima. Renka mluví tiše a poděšeně. Co budeme dělat?" Nevím!" Jedna by měla zajít pro policii." To nestihneš, on se zatím to a co pak?!" Nestačily jsme se domluvit. Ze zahrady se ozval praskot suché větve. Rázem jsme se obě zdvihly a zadívaly se do zahrady. Provaz se utrhl, ještě než se stačil řádně utáhnout. Muž se teď zmítal na zemi, hlasitě chroptěl a snažil se provaz uvolnit. Renka už byla odhodlána vlézt do zahrady a pomoci mu, když se zdvihl a zadíval se k nám. Měl krví podlité oči a nepopsatelný, odporný výraz v obličeji. Ve chvilce jsme zapomněly, že Vinnetou ani Old Shatterhand by se nepolekali sebevraha, a utekly jsme na stoh. Z něj jsme pozorovaly, co se bude dít dál. Muž nevylezl, jak jsme očekávaly, vrátky, ale tou největší dírou používanou i námi. Nesl si v pravé ruce malou dřevěnou stoličku. Šel malátně, sotva se držel na nohou. Několikrát židličku postavil a na okamžik si sedl. Dlouho jsme ještě ležely na stohu a přemýšlely nad právě prožitou příhodou. Uplynul měsíc, snad i více. Seděly jsme ve škole a rychle opisovaly úkol z českého jazyka. Najednou vběhla do třídy Ivana. Víte, co se stalo?" Sedla si k nám, jako by tušila, že zrovna nás to bude zajímat. Dole v rohové zahradě se oběsil nějaký chlap. Je tam kolem toho plno lidí!" Dvě propisky rázem přestaly psát a dva dívčí pohledy se setkaly. Spartak Horní Slavkov, informuje: Šachový oddíl Spartaku Horní Slavkov, za podpory Městského úřadu Horní Slavkov, uspořádal 17. prosince 2005 šachový turnaj ve zrychleném tempu v klubovně Spartaku Horní Slavkov. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů z celého kraje. Pořadí nejlepších: 1.Pokrupa Marek - Karlovy Vary 2.Lorenc Tomáš - Karlovy Vary 3.Hlaváč Rudolf - Sokolov 6.Chura Michal - Horní Slavkov atd. Petr Kovář Organizační pracovník šachového oddílu Chebské společenství při Horním Slavkově informuje!!! Jak všichni víme, tak je letos (nejen pro fanoušky) žhavým tématem Mistrovství světa v kopané. Naše občanské sdružení se snaží být aktuální, a tak pořádá v lednu výstavu o fotbale (přesný datum se dozvíte na plakátech nebo na telefonu viz informace, také přímo ve středisku). Přijďte si také včas zajistit nejlevnější letní tábor pro vaše děti nebo vnoučata, jak v zahraničí, tak i v tuzemsku. Dále nabízíme pro naše členy zvýhodněné rehabilitační úkony, včetně masáží a lázeňské pobyty v Jáchymově, Karlových Varech a dalších místech v České republice. Informace: Chebské společenství při Horním Slavkově, Dlouhá 13, Horní Slavkov Tel: , Dům dětí a mládeže, Horní Slavkov, informuje: Kolektiv DDM H.Slavkov přeje všem občanům Horního Slavkova hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. Dne se konal v DDM H.Slavkov turnaj dětí ve stolním tenise. Zápasy mezi zúčastněnými byly vyrovnané. Vítězství si odnesl Heger Robin, druhý skončil Roubínek Lukáš a třetí byl Tůma Ludvík. Všichni podali opravdu pěkné výkony a všem ještě jednou gratulujeme.. Vedoucí ZK Šafratová Jana DDM H.Slavkov touto cestou děkuje za pomoc při realizaci vánočních trhů Pepíčkovi Němcovi, p. Hornovi a jeho Helence za pomoc při boji proti nepřízni počasí, JUDr.Jarošovi za zapůjčení oveček, p.smatanovi za ochotu a dobré rady, dále kolektivům I.MŠ, I.ZŠ, II.ZŠ, ZvŠ a OU za prezentaci prací» 6 «

7 »»» DDM INFORMUJE «««a výrobků, p.hesové a jejím děvčatům za krásné vánoční koledy a všem ostatním, kteří svou účastí přispěli ke sváteční atmosféře vánočních trhů. Dne se bude konat v DDM H.Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise" pro dospělé. Od 8.00 hod bude probíhat prezentace a v 9.00 hod bude zahájen turnaj. Přijďte si změřit své síly a vyzkoušet své hlasivky při povzbuzování soutěžících. Těšíme se na Vás. Má Vaše dítě zájem hrát fotbal? Fotbalový oddíl Spartaku a DDM Horní Slavkov pořádá nábor nových fotbalistů a fotbalistek ročníky narození 1996, 1997, 1998, 1999 a Bližší informace na čísle podá vedoucí Gruber Zdeněk,nebo každé pondělí mezi 16. a 18. hodinou v tělocvičně nad lékárnou podají trenéři Gruberová Hana a Unger Štěpán. Seznam zájmových kroužků při DDM H.Slavkov : Florbal I (1.-4.třída) schůzky Po hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal II (5.-7.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal III (7.-9.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II. ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal IV (junioři) schůzky St hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Karate (od 9 let) schůzky Po a Čt hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.votrubec Plastikový modelář I (začátečníci)- schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Plastikový modelář II (pokročilí) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,-Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Basketbal (dívky 4.-5.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk sl.raiskupová Rybářský I (začátečníci) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Rybářský II (pokročilí) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Hasičský schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, ved.zk p.bošek Keramika I (1.-3.třída) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk sl.procházková Keramika II (4.-6.třída) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk p.brislingerová Keramika III (7.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.p.hadáčková Keramika IV (15 let a více) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 65,-/lekce (2 hod.) a 20,- Kč/kg výrobku, ved.zk p.brislingerová Ji-Jitsu (bojové umění) schůzky St hod a Pá hod, tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.beran Hra na flétnu schůzky Po hod, Út hod, hod, hod a St hod, budova II.ZŠ, nábor Po hod (1.-9. třída flétny začátečníci), cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.hesová Šipky schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 200,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Vildumetzová Výtvarný (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.sidorjaková Kopaná I. ml.přípravka (r.97) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kolomý Kopaná II. ml.žáci (r.94 a r.95) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.gruberová Kopaná III. st.žáci (r.91-r.92) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Kopaná IV. Dorost (r.87-r.90) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Pohybová výchova Čokoláda (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková a p.ciperová Stolní tenis pro dospělé schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Stolní tenis (1.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Tenis I. a II. schůzky Út a Čt hod, tělocvična II.ZŠ, cena 260,- Kč/rok, vedoucí p.pufler Pohybová průprava schůzky Út hod, tělocvična I.ZŠ, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Puflerová Mažoretky schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,-Kč/rok, vedoucí ZK p.houšková a p.kolomá Střelecký schůzky Út a Čt hod., tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kutner Přírodovědný schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková Vaření, ruční práce, dárky schůzky Út hod., DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Kaprová Německý jazyk schůzky Čt hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.holinková Kurz sebeobrany pro ženy a dívky schůzky Po a St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok do 18-ti let, 400,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí p.beran Rytmika (FUNKY) schůzky Po a St od hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok do 18-ti let, 350,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí ZK p.hoffmannová Klub dětí Po Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,- Kč/den Počítačové hry Po-Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,-Kč/hod Přihlášky možno vyzvednout přímo v DDM H.Slavkov, nebo na schůzce ZK. Další informace je možno získat na tel.č , , Těšíme se na Vás!!!» 7 «

8 »»» DDM INFORMUJE «««DDM pořádá pro velký TRI MUSKETYRI zájem*? * v sobotu 21. ledna 2006 zájezd na muzikál TRI MUSKETYRI Divadlo Brodway VYSTUPUJÍ: P. Habera, S. Laurinová, R. Genzer, M. Suchánek, K. Gott, M. Absolonová, P. Vítek, P. Janů. Začátek představení: 14 hodin /odjezd z Horního Slavkova v 8 hodin od DDM H. Slavkov/ Cena vstupenky a dopravy: 385,-Kč V případě zájmu volejte , , nebo nás navštivte přímo v DDM H. Slavkov. * * Dům dětí a mládeže Horní Slavkov Pořádá 28. ledna 2006 zájezd do Prahy do divadla na Vinohradech na komedii Eduardo Rovner Vrátila se jednou v noci" Nejžádanější představení Vystoupí: Václav Vydra, Jiřina Jirásková, Jana Marková, Svatopluk Skopal, Jaroslav Satoranský, Martin Zahálka, Otakar Brousek, Lucie Juřičková, Jiří Plachý. Vstupné + doprava: Lóže I. balkon 10. řada 415 Kč Lóže I. balkon 14. řada 305 Kč Přízemí 2. a 3. řada 515 Kč Přízemí 11. a 14. řada 485 Kč Přízemí 16. řada 435 Kč I. balkon 1. a 2. řada 485 Kč I. balkon 5. řada 435 Kč I. balkon 6. řada 375 Kč Odjezd ve 12 hodin od DDM Horní Slavkov. Začátek představení v 19:00. Po skončení představení návrat zpět do Horního Slavkova. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle , nebo nás navštivte přímo v DDM Horní Slavkov. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ Pořádá O letních prázdninách Chorvatsko KUKLJICE ostrov Ugljan V termínu Za cenu dítě 6790,-Kč dospělí 6990,-Kč Cena zahrnuje: Z autobusovou dopravu ČR Chorvatsko ČR /klimatizovaným autobusem včetně trajektu na ostrov/ Z ubytování 2 3 lůžkové bungalovy se soc. zařízením /sprcha, WC/, terasou, lednicí Z polopenze formou bohatých švédských stolů Z vzdálenost k moři m Sportovní vyžití: tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště na malou kopanou, škola potápění» 8 «

9 »»» INZERCE «««DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ pořádá lyïafisk zájezd do Itálie o jarních prázdninách v termínu za super cenu 6 390,- Kč Cena zahrnuje: - ubytování v penzionu Alle Alpi **, leží přímo u sjezdových tratí - polopenze formou samoobslužné jídelny, bohatá italská kuchyně 3 chody - skipas pro dané lyžařské oblasti - autobusovou přepravu ČR-Itálie-ČR - skibus - delegáta CK - pojištění CK proti úpadku Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výhod Program pobytu: 1.den odjezd z ČR ve večerních hodinách /H.Slavkov/; 2.-4.den - příjezd do střediska Sappada, lyžování ve středisku Sappada; 5.den lyžování v Cortině, po lyžování odjezd do ČR; 6.den příjezd do ČR v ranních hodinách /H.Slavkova/ Kapacita penzionu je pouze 38 lůžek!!! Příplatky a slevy: dvoulůžkový pokoj 400,- Kč na osobu; třílůžkový pokoj 200,- Kč na osobu; děti 0-8 let sleva 2 000,- Kč /po / V případě zájmu nás navštivte v DDM Horní Slavkov, nebo volejte tel.: , Dům dětí a mládeže Pořádá V termínu Prázdninový pobytový zájezd KALÁBRIE" /jižní Itálie/ Oblast Scalea residence Il Gabbiano Za super cenu dítě 5.990,- Kč Dospělí 6.290,- Kč Poloha: cca 150 m od centra a od dlouhé písčité pláže s tmavým pískem. Ubytování: 4 lůžkové a 6 lůžkové apartmány /nutno dodržet počet lůžek/ každý má kompletně vybavený kuchyňský kout, koupelnu se sprchou a WC, terasu s výhledem na moře, hory nebo městečko. Stravování: česká plná penze /snídaně, oběd, večeře/. K dispozici šťáva a čaj. Doprava: zájezdovým autokarem s klimatizací, videem a možností občerstvení. Cesta trvá z Chebu hodin, trasa je dlouhá 1600 km. Cena za osobu zahrnuje: dopravu, 7x ubytování, 7x plnou penzi, komplexní cestovní pojištění, služby delegáta, plážový servis / 1 slunečník a 2 lehátka na apartmán/, pojištění CK proti úpadku. V případě zájmu a informací volejte , , nebo nás navštivte v DDM Horní Slavkov.» 9 «

10 »»» INZERCE «««Městská knihovna v Horním Slavkově, informuje: Otevírací doba knihovny: PO 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ÚT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 ST 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ČT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 PÁ 7:30 13:00 polední přestávka 10:00 10:30 Výpůjční doba je pouze v pondělí a ve středu! Měsíčník, vydává Městský úřad v Horním Slavkově, Poštovní 645/12, Horní Slavkov *** Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E č.5 vydaného dne v počtu kusů 1500 *** Přípravu a redakci zajišťuje M. Kotousová, tel: *** Designed & Printed by Leben Bohemia Service Sokolov tel.: Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.» 10 «

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Křižanov

Křižanov Křižanov 15. 7. - 12. 8. 2017 Letní týden plný pohybu a dobré nálady - bohatý program pro malé i velké. Naše programové vedoucí Vám připraví mnoho krásných zážitků a překvapení. Prožívejte společně s dětmi

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE *****

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** - denní zájezd Poloha: jihozápa pobřeží ostrova, resort leží na poloostrově v těsné blízkosti majestátní skály Le Morne Brabant, u krásné 600 m dlouhé písečné pláže,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA, Kopečky 115, Zastávka

NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA, Kopečky 115, Zastávka DŮM A MLÁDEŽE STÁVKA, Kopečky 115, Zastávka DEN ČAS NÁZEV VEDOUCÍ MAX. pondělí 14:30-16:00 Dívčí klub Vyhnalíková 12 400 uč. DDM od 4. třídy úterý 13:30-14:30 Hokus Pokus II. Krejčíková 15 250 sál DDM

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště) OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ) od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny od 14:00 do 21:00 hod. -

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena LAST MINUTE CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena All inclusive 1/2+1 SWC BP KL 15 946 Kč

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ 5,6,7 - denní zájezd ZÁLOHA pouze 1.000 Kč/os. při objednání zájezdu do 16.11.2015!!! Val di Isarco Kronplatz

Více

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3%

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3% JADRAN pro kolektivy 2010 Tel.: +420 542 321 322, Fax: +420 542 211 628 (po-pá 8.00-19.00 hod., sobota 9.00-13.00 hod.) e-mail: kolektiv@adrialand.com www.adrialand.com Chorvatsko - Pula - Fažana - vilky

Více