Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. Městský úřad Horní Slavkov, informuje: Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,"

Transkript

1 Slavkovský leden 2006 Městský úřad Horní Slavkov, informuje: azastupitelstvo města Horní Slavkov se na svém zasedání dne , usnesením č. 10 písm. f), usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2. písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění Město Horní Slavkov Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV A ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘÍZENÉ MĚSTEM HORNÍ SLAVKOV pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Školské obvody základních škol zřizovaných městem Horní Slavkov se stanovují takto: 1. Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, tvoří ulice: DOLNÍ PŘÍKOPY LUČNÍ NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY U KOVÁRNY LEŽNICKÁ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ PŘILEHLÁ PIVOVARSKÁ KOSTELNÍ PLUHOVA KOUNICE LEŽNICE A LEŽNIČKA TOVÁRNÍ OSVOBODITELŮ SMETANOVA NÁDRAŽNÍ HORNÍ PŘÍKOPY HOŘEJŠÍ HLUBOKÁ KE KOLEJÍM POŠTOVNÍ: 628/1, 629/3 DLOUHÁ: 619/2, 622/4, 624/6, 627/5, 635/7, 626/8, 630/10, 634/12 ZAHRADNÍ: 618/1, 623/3 LÁNSKÝ DVŮR, KFELY, NA» 1 «

2 »»» MĚSTO INFORMUJE «««DOLE, BOŘÍŘANY, SAMOTA Školský obvod Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, tvoří ulice: SPORTOVNÍ U LESOPARKU VĚTRNÁ ŠKOLNÍ NOVÁ NAD VÝTOPNOU SPOJOVACÍ KRÁTKÁ NA VYHLÍDCE POŠTOVNÍ: 636/5, 646/7, 647/9, 655/11, 663/13, 664/15, 665/17, 666/19, 667/21, 668/23, 669/25, 662/4, 674/14, 673/16, 672/18, 671/20, 670/22, /28, /24, /26, 787/36, 788/38, 789/40, 753/30, 754/32, 755/34 DLOUHÁ: 638/14, 643/16, 649/11, 650/18, 652/20, 657/26, 661/22, 675/28, 676/30, 677/32, 678/34, /15, /17, ,702/36, /38, /40, 735/42, 734/44, 733/46, 732/48, 731/50, 730/52, 831/19, 832/21, 833/23, 834/25 ZAHRADNÍ: RODINNÉ DOMKY, dále čp. 887, 888, 632/4, 625/5, 640/6, 631/7, 641/8, 633/9, 639/11, 642/13, 651/15, 658/17, TÁBOR 11 čp Na základě dohody města Horní Slavkov a obce Krásno o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov, kterou tvoří území města Horní Slavkov uvedené v čl. 1 odst. 1. Další část společného školského obvodu tvoří území obce Krásno. Čl. 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zrušuje se ustanovení o rozdělení města do základních škol 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006 Petr Hanzík starosta města a Eva Houžvičková zástupce starosty Poděkování l Klub při pečovatelské službě v Horním Slavkově si dovoluje touto cestou poděkovat panu Petru Beranovi za přednášku na téma Sebeobrana pro Vás dříve narozené", která se konala 30. listopadu 2005 v Domě s pečovatelskou službou za autobusovou zastávkou, 2. prosince 2005 pak v Domě s pečovatelskou službou pod MěÚ. Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami. l Dále pak si dovolujeme poděkovat dětem z Mateřské školky ze Sportovní ulice a jejich pedagogickému doprovodu za Mikulášskou besídku, se kterou přišly ve dnech 6. prosince do staršího" Domu s pečovatelskou službou a 7. prosince pak do nového" Domu s pečovatelskou službou. l Do třetice pak děkujeme všem, kteří zpříjemnili předvánoční atmosféru Vánoční besídkou, která se konala na obou budovách dne 15. prosince 2005, jmenovitě pak: Mateřské škole ze Sportovní ul., Mateřské škole z Dlouhé ul., Zvláštní škole, Školní družině při ZŠ ve Školní ul. a kroužkům z Domu dětí a mládeže mažoretkám, pěveckému sboru a přípravce. l Za základní organizaci SPCCH si dovoluji poděkovat řediteli Základní školy ve Školní ulici Mgr. Turnerovi za umožnění uskutečnění předvánočního posezení ve školní jídelně dne 10. prosince Poděkování připojuji také pěveckému kroužku p. učitelky Hesové a harmonikářům. Za organizaci: Františka Zvonařová - předsedkyně Jako většina lékáren v ČR i naše lékárna se zapojila do akce pořádané Českou lékárnickou komorou KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY". Peníze z této sbírky jsou určeny na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem. 21. listopadu 2005 bylo vybráno a zasláno na účet FOD ,-Kč. Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří nezůstali lhostejní a přispěli Klokánkovi do kapsičky a také těm, kteří ještě přispějí, protože projekt KLOKÁNEK" stále pokračuje. Vám všem patří Děkovný list" od FOD umístěný v lékárně u pokladničky. S poděkováním Mgr. Mária Čerňavská Děkujeme Mgr. Vildumetzové, Josefu Němcovi a všem, kteří se podíleli na organizaci vánočních trhů v Horním Slavkově. Atmosféra byla příjemná a dokreslila kouzlo Vánoc. POZOR!!!!!!!!! Zákonný zástupce dítěte dle 36 odst. 5 má možnost zvolit pro své dítě jinou školu než tu, která mu byla přiřazena dle vyhlášky.» 2 «

3 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov Přání do nového roku Na prahu nového roku přejí děti i všichni zaměstnanci celému našemu městu zdraví, štěstí a spokojenost. Děkujeme všem, kteří nám projevovali po celý rok svou přízeň, rovněž děkujeme sponzorům, kteří dětem přilepšili svými dary (p. Štěpničkovi, ZO porcelánky Haas a Czjzek, p. prodavačkám prodejny Dlas, p. Svobodové, p. Slukové a p. Šollové). Naše nejstarší děti půjdou brzy po novém roce k zápisu do 1. tříd. Už se do školy těší a pilně se na ni připravují, mimo jiné i při Metodě dobrého startu. My se naopak těšíme na další děti, které přijdou do naší mateřské školy po nich. Za celou Mateřskou školu v Dlouhé ulici Ředitelka školy Marie Šindelářová Mateřská škola, Sportovní ulice, informuje: Baby centrum ve školce Pojďte pane, budeme si hrát", zvali se dva malí medvídci u Kolína. Podobně se asi zvou 2-3 leté děti z Horního Slavkova a okolí každé pondělí od 10 hodin do 11 hodin do Mateřské školy ve Sportovní ulici. Paní učitelky mají pro ně připravené činnosti, až oči přecházejí auta, vláčky, stavebnice pro kluky, kočárky, panenky, hrací koutky pro holčičky. A co si všechno mohou vyzkoušet? Lepit, stříhat obrázky, kreslit, malovat, nechybí ani modelína. Zpívají se písničky, tancují se tanečky. A v tělocvičně najdou trampolínu, skluzavku, žebřiny, skákací míče.. Víte, co je na tom nejlepší? No přece, že tam jsou s nimi maminky nebo tatínkové, aby to hraní bylo veselejší a bez slziček. Po hodině hraní uslyšíte hlas učitelky: Končíme, můžete jít do šatny se převléknout a jít domů, ale nebuďte smutní, týden uteče jako voda a my se zde společně zase sejdeme. Za Mateřskou školu Silvarová Marie» 3 «

4 »»» CO SE DĚJE V NAŠEM MĚSTĚ «««Od bude v Matefiské kole ve Sportovní ul. Zahájena v uka anglického jazyka pro pfied kolní dûti. Vyuãovat bude lektorka z jazykové koly z Karlov ch VarÛ. Rodiãe mohou dûti pfiihlásit u fieditelky Pavlíny Zábranské efefdefefde fdefefdefefdefefd V roce 2006 přejeme všem svým žákům, jejich rodičům, sponzorům i spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Za ZUŠ Horní Slavkov Olga Müllerová Základní škola Horní Slavkov, Školní ul., informuje: Vítejte v novém roce! V době, kdy budete číst tyto řádky, začíná na naší škole jeden z nejhektičtějších měsíců blíží se pololetí, prvňáčci dostanou svá první vysvědčení, deváťáci" předposlední (ale zásadně rozhodující), probíhají (a to již od prosince) školní kola vědomostních soutěží, s jejichž výsledky Vás budeme průběžně seznamovat, a nelehké okamžiky čekají i na učitelský sbor, který se musí neustále prokousávat" stále novými a náročnějšími náplněmi práce Vědomostní soutěže Ve čtvrtek proběhlo pro odvážné filologyamatéry školní kolo Olympiády z jazyka českého pro osmé a deváté ročníky. Pro řešitele čekal nelehký úkol v podobě záludných otázek. Navíc i téma literární práce Jak vypadá stará bela" bylo zapeklitější, než jsme čekali. Nejlépe si vedla a 1. místo získala Barbora Kalužíková z 9. B, která zároveň postupuje do kola okresního. Za ní na 2. místě skončil Jan Oujeský z 9. A. Na 3. místě najdeme jména hned tři - Michala Hadáčka z 8. A, Filipa Borken steina z 8. B a Václava Kříže z 9. B. Do týdne se konalo ( ) školní kolo historické soutěže Mladý historik". Tentokrát na téma Věda a technika v průběhu staletí". Zapálení dějepisci mohli získat celkem 75 bodů. A kdo vyhrál? 1. místo vybojoval Ladislav Novák z 9. B s 51b.. O 2. místo se rovným dílem rozdělili Václav Kříž a Tomáš Blažek (taktéž 9. B). Do okresního kola postupují první dva jmenovaní. 3. místo patřilo Michalu Hadáčkovi z 8. A.. Klání se zúčastnilo 12 žáků z osmých a devátých tříd. Všem, kteří se s odvahou poprali" se zadáním češtinářské a dějepisné olympiády, děkujeme za účast a elán. Barče, Láďovi, Vaškovi (a možná i Tomášovi) budeme držet pěsti v kole okresním!!! Sportovní soutěže» 4 «Každoročně se v naší tělocvičně koná Vánoční turnaj v košíkové". Ani letošek nebyl výjimkou. Tato specifická hra byla naplánována na Jedná se o porovnání sil mezi oběma základními slavkovskými školami. A máme se čím pyšnit!!! S přehledem zvítězily obě věkové kategorie!! Mladší žákyně vybojovaly skóre 14:10 ve složení: ze 7. A Lada Baráková, Jana Charvátová, Soňa Buchtelová, Klára Chvojková, Julie Ketnerová, Lucie Křesťanová; ze 7. B Monika Florianová, Zuzana Huňatová a Markéta Válková. 10:6 byl konečný výsledek pro mladší žáky ze 7. A Tomáš Pujman, Patrik Labík, Martin Pírek, Břetislav Jarmar; ze 7. B Martin Cichra, Michal Florian, Matěj Urbele a Jiří Kupčík. Starší žákyně vyhrály 16:4 v sestavě: z 9. A Vanda Pagačová a Markéta Dietlová; z 9. B Adéla Lamatová, Šárka Hampejsová, Nela Šlechtická, Markéta Knotková a Barbora Kalužíková. Nejvíce to soupeřům natřeli" starší žáci. Výsledek 30:0! A jak se tito bojovníci jmenovali? Z 9. A Ondřej Krejsa, Miroslav Solomon, Lukáš Šereda, Martin Lorenz, Marek Novotný, Jan Priesel a Filip Vaněk; z 9.B Martin Plaček a Štefan Talpaš; z 8. B Jaroslav Štingl. Blahopřejeme všem sportovcům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy! Akce Stonožka Dne proběhla ve vstupní hale naší školy charitativní akce Stonožka. Prodávaly se zde dětské výrobky, malované obrázky a jiné výtvarné práce. Vybralo se celkem 5 211,- Kč. Získaná částka putovala na konto Stonožky (vždy jsme seznámeni s tím, kde tyto peníze pomohly). Poděkování tedy patří nejen p. učitelkám a dětem za přípravu výrobků a za organizaci, ale i rodičům, kteří

5 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ UL. «««ochotně přispěli na dobrou věc, tak i žákovskému parlamentu za pomoc. Vánoční ohlédnutí Ač jsem Vás, milí čtenáři, již informovala v minulém čísle, co se bude dít na půdě naší školy, přesto mi to nedá, abych Vás neseznámila s příjemnou atmosférou, která nás všechny obklopila v předvánočním shonu. Školní družina Babičky, dědečkové a děti z družiny Předvánoční čas zkrášlily pásmem písniček a básniček seniorům z Domu s pečovatelskou službou děti navštěvující školní družinu. Jejich mladistvý elán a bezprostřednost jistě byly tím nejlepším dárkem pod pomyslným stromečkem. Pochvala za milé vystoupení jistě patří: z 1. A Kristýnce Vighové, Charlotce Lankašové, Járovi Šlégrovi, Kačce Rezkové, Dominiku Novákovi a Terezce Koukolové; 1. B zastupovala Maruška Čejková, Jituška Moschová a Juditka Kindlová; 2. A Jenny Tillová a Agátka Holá; z 2. B Jiřík Fafek, Vládík Zábranský, Michalka Gregorová a Štěpánka Prokopová; z 5. A Petruška Holá a Romča Homolová a z 5. B Janina Bartáková. Za pěkné vystoupení všem šikulkám" děkujeme! Poděkování také patří p. vych. Evě Šimečkové za organizaci a přípravu. Ježíšek existuje!!! Před Vánoci proběhl v družině nejen Mikulášský den", ale také nadílka od Ježíška! Pod stromečkem byly samozřejmě nejen dárečky, ale děti si mohly smlsnout na malém pohoštění. Dokonce si přečetly příběh o Ježíškovi", který byl velice podnětný. Jistě si jej doma vyslechl znovu nejeden rodič. Mám pravdu? Poděkování Příjemné chvilky pomohli zpestřit i mnozí sponzoři, kteří již tradičně přispěli svou troškou do mlýna" (nadneseně řečeno). Proto jim patří veliký a upřímný dík od dětí z II. oddělení a od p. vych. E. Šimečkové. A kdo si zaslouží poděkování? - paní L. Neprašová za sladkosti na Mikuláše - paní Mgr. M. Čerňavská, pan V. Štěpnička a pan P. Šlégr za krásné dárky pod stromeček. Hodně zdravíčka, pohody, osobních a pracovních úspěchů v roce 2006 přejí všechny děti a paní vychovatelky ze školní družiny!!!! Dění ve škole Deváťáci byli nejlepší! Výsostným právem každé deváté třídy je možnost postarat se o tzv. Mikulášský den". Letos se žáci 9. A a 9. B doopravdy pečlivě připravili masky byly excelentní, aktéři neopomenuli ani verbální stránku vystoupení, úsměv vyvolalo pečlivé počítání každého cukrátka jen aby na každého malého andílka (či hříšníka) vyšlo! Děkujeme všem mikulášským postavičkám za jejich defilé". Poprali se s ním se ctí a domnívám se, že se na ně bude ještě dlouho vzpomínat!!! Den před zlatým adventem Kdo zavítal - i přes sněhovou vánici na náměstí den před zlatou nedělí, zjistil, že se zde konaly vánoční trhy a v prostorách Kulturního domu HS bylo možné zhlédnout výstavu výtvarných prací dětí 1. a 2. stupně naší školy. Příjemnou atmosféru dokreslil soubor flétnistů pod vedením p. uč. J. Hesové ve složení Milan Kohoutek, Vlaďka Ulčová, Míša Brendlová a Vendula Zemanová. Jakub Jan Ryba by se divil!! Skoro nám, milí čtenáři, můžete závidět! Kdo totiž navštívil letošní vánoční koncert, jež se každoročně koná v hudebně naší školy, ten jistě nelitoval. Příjemně koncipované pásmo písní, básní a fléten by nenechalo nikoho chladným!!! I toho největšího negativistu! Poklonou pro p. uč. Hesovou, p. uč. Šťastnou a p. uč. Šumberovou byl již fakt, že nezůstalo ani jedno místo prázdné, ba naopak!!! A v průběhu vystoupení si každý potají utíral slzu dojetí a štěstí (ale psst! to jen mezi námi!!!). Jako pramen živé vody" působilo vystoupení souboru dětí pod vedením p. uč. D. Šťastné. Ten, kdo četl naše řádky v prosinci, byl možná překvapen návdavkem s učitelskou mašličkou". Třešničkou na dortu se stal totiž dvojhlas p. uč. K. Noskové a p. uč. D. Šťastné! Všem aktérům a organizátorům patří hluboká poklona!!! Věřím, že na tento podvečer budou dlouho všichni přítomní vzpomínat! Milí naši čtenáři!!! Vítejte v novém roce 2006! Užijte jej ve zdraví, v maximální pohodě, snažte si rozvrhnout své síly rovnoměrně, neberte život tak vážně a naopak lehkomyslně nerozhazujte" své životní střípky věřte, do Vašeho zrcadla se chce každý alespoň jednou podívat zpracovala: Mgr. J. Prokopová Pár minut strachu Autor: Lea Sokolová, IX.A Byl květen a my dívky chodily po svých oblíbených cestách mezi kukuřicí, přes stoh a pak těsně kolem plotů zahrad. Chvílemi jsme se zastavovaly a ostražitě se rozhlížely. Potom mě Renka zastínila a já hbitě protáhla ruku plotem. Takovýmto způsobem jsme si opatřovaly ovoce, růže pro maminky a dobrodružství pro nás. Nechovaly jsme však jako vandalové, vždy jsme nechaly několik plodů pro majitele a nikdy jsme nenarušily záhon tak, aby zkazil vzhled zahrady. Růže jsme řezaly ostrými noži nízko u země, aby neměly dlouhé stonky. Protože jsme nechtěly být nápadné, nosily jsme nože připevněné na lýtku. Brzy nezůstalo jen u prostrkování rukou plotem. Našly jsme několik zahrad s nedokonalými ploty a jednu rohovou jsme si zvlášť oblíbily. Tuto zahradu nikdo neošetřoval,» 5 «

6 »»» ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ UL. «««plot byl zchátralý. Našly jsme v něm dva velké a tři malé otvory i několik uvolněných planěk do vedlejší zahrady. V rohové zahradě rostly jen lesní jahody, blumy a pivoňky. V té druhé, do které se vcházelo dírou po chybějících plaňkách, byl rybíz, angrešt a velké zahradní jahody. Na ty jsme chodily téměř každý den. Trhaly jsme jen ty opravdu zralé a ostatní jsme nechávaly na příští návštěvu. Dnes se pomalu blížíme k rohové zahradě. Zdá se, že je všude klid. Slunce neúnavně hřeje a vítr ustal. Skláním se a vcházím do zahrady. Renka mě kryje a ještě se rozhlíží. Nikdo nikde není, ale nás baví to věčné obezřetné rozhlížení, náhlé neodůvodněné zalehnutí do trávy, indiánské pochody přes lány obilí. Často se domlouváme očima nebo používáme indiánských výrazů z Mayových knih. Najednou se v zahradě něco pohnulo. Zůstala jsem nehybně stát. Renka mi naznačila, abych se vrátila. Tiše vylézám a krčím do trávy. Co je?" ptám se očima. Někdo je uvnitř!" čtu v Renčiných. Lehla si vedle mne a plížíme se kolem plotu. Renka se trochu nazvedává a dívá dovnitř. Až do té chvíle jsme si jen hrály, ale teď, když se ke mně znovu sklonila, věděla jsem, že se děje něco jiného, než je výzva k pokračování ve hře na lupiče a nebezpečí. Je tam chlap a věší se!" To už nestačilo říct očima. Renka mluví tiše a poděšeně. Co budeme dělat?" Nevím!" Jedna by měla zajít pro policii." To nestihneš, on se zatím to a co pak?!" Nestačily jsme se domluvit. Ze zahrady se ozval praskot suché větve. Rázem jsme se obě zdvihly a zadívaly se do zahrady. Provaz se utrhl, ještě než se stačil řádně utáhnout. Muž se teď zmítal na zemi, hlasitě chroptěl a snažil se provaz uvolnit. Renka už byla odhodlána vlézt do zahrady a pomoci mu, když se zdvihl a zadíval se k nám. Měl krví podlité oči a nepopsatelný, odporný výraz v obličeji. Ve chvilce jsme zapomněly, že Vinnetou ani Old Shatterhand by se nepolekali sebevraha, a utekly jsme na stoh. Z něj jsme pozorovaly, co se bude dít dál. Muž nevylezl, jak jsme očekávaly, vrátky, ale tou největší dírou používanou i námi. Nesl si v pravé ruce malou dřevěnou stoličku. Šel malátně, sotva se držel na nohou. Několikrát židličku postavil a na okamžik si sedl. Dlouho jsme ještě ležely na stohu a přemýšlely nad právě prožitou příhodou. Uplynul měsíc, snad i více. Seděly jsme ve škole a rychle opisovaly úkol z českého jazyka. Najednou vběhla do třídy Ivana. Víte, co se stalo?" Sedla si k nám, jako by tušila, že zrovna nás to bude zajímat. Dole v rohové zahradě se oběsil nějaký chlap. Je tam kolem toho plno lidí!" Dvě propisky rázem přestaly psát a dva dívčí pohledy se setkaly. Spartak Horní Slavkov, informuje: Šachový oddíl Spartaku Horní Slavkov, za podpory Městského úřadu Horní Slavkov, uspořádal 17. prosince 2005 šachový turnaj ve zrychleném tempu v klubovně Spartaku Horní Slavkov. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů z celého kraje. Pořadí nejlepších: 1.Pokrupa Marek - Karlovy Vary 2.Lorenc Tomáš - Karlovy Vary 3.Hlaváč Rudolf - Sokolov 6.Chura Michal - Horní Slavkov atd. Petr Kovář Organizační pracovník šachového oddílu Chebské společenství při Horním Slavkově informuje!!! Jak všichni víme, tak je letos (nejen pro fanoušky) žhavým tématem Mistrovství světa v kopané. Naše občanské sdružení se snaží být aktuální, a tak pořádá v lednu výstavu o fotbale (přesný datum se dozvíte na plakátech nebo na telefonu viz informace, také přímo ve středisku). Přijďte si také včas zajistit nejlevnější letní tábor pro vaše děti nebo vnoučata, jak v zahraničí, tak i v tuzemsku. Dále nabízíme pro naše členy zvýhodněné rehabilitační úkony, včetně masáží a lázeňské pobyty v Jáchymově, Karlových Varech a dalších místech v České republice. Informace: Chebské společenství při Horním Slavkově, Dlouhá 13, Horní Slavkov Tel: , Dům dětí a mládeže, Horní Slavkov, informuje: Kolektiv DDM H.Slavkov přeje všem občanům Horního Slavkova hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. Dne se konal v DDM H.Slavkov turnaj dětí ve stolním tenise. Zápasy mezi zúčastněnými byly vyrovnané. Vítězství si odnesl Heger Robin, druhý skončil Roubínek Lukáš a třetí byl Tůma Ludvík. Všichni podali opravdu pěkné výkony a všem ještě jednou gratulujeme.. Vedoucí ZK Šafratová Jana DDM H.Slavkov touto cestou děkuje za pomoc při realizaci vánočních trhů Pepíčkovi Němcovi, p. Hornovi a jeho Helence za pomoc při boji proti nepřízni počasí, JUDr.Jarošovi za zapůjčení oveček, p.smatanovi za ochotu a dobré rady, dále kolektivům I.MŠ, I.ZŠ, II.ZŠ, ZvŠ a OU za prezentaci prací» 6 «

7 »»» DDM INFORMUJE «««a výrobků, p.hesové a jejím děvčatům za krásné vánoční koledy a všem ostatním, kteří svou účastí přispěli ke sváteční atmosféře vánočních trhů. Dne se bude konat v DDM H.Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise" pro dospělé. Od 8.00 hod bude probíhat prezentace a v 9.00 hod bude zahájen turnaj. Přijďte si změřit své síly a vyzkoušet své hlasivky při povzbuzování soutěžících. Těšíme se na Vás. Má Vaše dítě zájem hrát fotbal? Fotbalový oddíl Spartaku a DDM Horní Slavkov pořádá nábor nových fotbalistů a fotbalistek ročníky narození 1996, 1997, 1998, 1999 a Bližší informace na čísle podá vedoucí Gruber Zdeněk,nebo každé pondělí mezi 16. a 18. hodinou v tělocvičně nad lékárnou podají trenéři Gruberová Hana a Unger Štěpán. Seznam zájmových kroužků při DDM H.Slavkov : Florbal I (1.-4.třída) schůzky Po hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal II (5.-7.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal III (7.-9.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II. ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Florbal IV (junioři) schůzky St hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 400,- Kč/rok, ved. ZK p.musil Karate (od 9 let) schůzky Po a Čt hod, malá tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.votrubec Plastikový modelář I (začátečníci)- schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Plastikový modelář II (pokročilí) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov cena 300,-Kč/rok, ved.zk p.sochůrková Basketbal (dívky 4.-5.třída) schůzky Po hod, velká tělocvična II.ZŠ cena 300,- Kč/rok, ved.zk sl.raiskupová Rybářský I (začátečníci) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Rybářský II (pokročilí) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, ved.zk p.brož Hasičský schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, ved.zk p.bošek Keramika I (1.-3.třída) schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk sl.procházková Keramika II (4.-6.třída) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.zk p.brislingerová Keramika III (7.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 500,- Kč/rok, ved.p.hadáčková Keramika IV (15 let a více) schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 65,-/lekce (2 hod.) a 20,- Kč/kg výrobku, ved.zk p.brislingerová Ji-Jitsu (bojové umění) schůzky St hod a Pá hod, tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.beran Hra na flétnu schůzky Po hod, Út hod, hod, hod a St hod, budova II.ZŠ, nábor Po hod (1.-9. třída flétny začátečníci), cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.hesová Šipky schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 200,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Vildumetzová Výtvarný (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.sidorjaková Kopaná I. ml.přípravka (r.97) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kolomý Kopaná II. ml.žáci (r.94 a r.95) schůzky Út a Čt hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK p.gruberová Kopaná III. st.žáci (r.91-r.92) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Kopaná IV. Dorost (r.87-r.90) schůzky Út, St a Pá hod, Spartak H.Slavkov, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Ing.Götzl Pohybová výchova Čokoláda (pro děti MŠ i ZŠ) schůzky Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková a p.ciperová Stolní tenis pro dospělé schůzky Út hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Stolní tenis (1.-9.třída) schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok, vedoucí ZK p.šafratová Tenis I. a II. schůzky Út a Čt hod, tělocvična II.ZŠ, cena 260,- Kč/rok, vedoucí p.pufler Pohybová průprava schůzky Út hod, tělocvična I.ZŠ, cena 100,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Puflerová Mažoretky schůzky St hod, DDM H.Slavkov, cena 350,-Kč/rok, vedoucí ZK p.houšková a p.kolomá Střelecký schůzky Út a Čt hod., tělocvična ZvlŠ (nad lékárnou), cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK p.kutner Přírodovědný schůzky Po hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.sidorjaková Vaření, ruční práce, dárky schůzky Út hod., DDM H.Slavkov, cena 350,- Kč/rok, vedoucí ZK Mgr.Kaprová Německý jazyk schůzky Čt hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok, vedoucí ZK sl.holinková Kurz sebeobrany pro ženy a dívky schůzky Po a St hod, DDM H.Slavkov, cena 300,- Kč/rok do 18-ti let, 400,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí p.beran Rytmika (FUNKY) schůzky Po a St od hod, DDM H.Slavkov, cena 250,- Kč/rok do 18-ti let, 350,- Kč/rok od 18-ti let, vedoucí ZK p.hoffmannová Klub dětí Po Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,- Kč/den Počítačové hry Po-Pá hod, DDM H.Slavkov, cena 5,-Kč/hod Přihlášky možno vyzvednout přímo v DDM H.Slavkov, nebo na schůzce ZK. Další informace je možno získat na tel.č , , Těšíme se na Vás!!!» 7 «

8 »»» DDM INFORMUJE «««DDM pořádá pro velký TRI MUSKETYRI zájem*? * v sobotu 21. ledna 2006 zájezd na muzikál TRI MUSKETYRI Divadlo Brodway VYSTUPUJÍ: P. Habera, S. Laurinová, R. Genzer, M. Suchánek, K. Gott, M. Absolonová, P. Vítek, P. Janů. Začátek představení: 14 hodin /odjezd z Horního Slavkova v 8 hodin od DDM H. Slavkov/ Cena vstupenky a dopravy: 385,-Kč V případě zájmu volejte , , nebo nás navštivte přímo v DDM H. Slavkov. * * Dům dětí a mládeže Horní Slavkov Pořádá 28. ledna 2006 zájezd do Prahy do divadla na Vinohradech na komedii Eduardo Rovner Vrátila se jednou v noci" Nejžádanější představení Vystoupí: Václav Vydra, Jiřina Jirásková, Jana Marková, Svatopluk Skopal, Jaroslav Satoranský, Martin Zahálka, Otakar Brousek, Lucie Juřičková, Jiří Plachý. Vstupné + doprava: Lóže I. balkon 10. řada 415 Kč Lóže I. balkon 14. řada 305 Kč Přízemí 2. a 3. řada 515 Kč Přízemí 11. a 14. řada 485 Kč Přízemí 16. řada 435 Kč I. balkon 1. a 2. řada 485 Kč I. balkon 5. řada 435 Kč I. balkon 6. řada 375 Kč Odjezd ve 12 hodin od DDM Horní Slavkov. Začátek představení v 19:00. Po skončení představení návrat zpět do Horního Slavkova. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle , nebo nás navštivte přímo v DDM Horní Slavkov. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ Pořádá O letních prázdninách Chorvatsko KUKLJICE ostrov Ugljan V termínu Za cenu dítě 6790,-Kč dospělí 6990,-Kč Cena zahrnuje: Z autobusovou dopravu ČR Chorvatsko ČR /klimatizovaným autobusem včetně trajektu na ostrov/ Z ubytování 2 3 lůžkové bungalovy se soc. zařízením /sprcha, WC/, terasou, lednicí Z polopenze formou bohatých švédských stolů Z vzdálenost k moři m Sportovní vyžití: tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště na malou kopanou, škola potápění» 8 «

9 »»» INZERCE «««DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ pořádá lyïafisk zájezd do Itálie o jarních prázdninách v termínu za super cenu 6 390,- Kč Cena zahrnuje: - ubytování v penzionu Alle Alpi **, leží přímo u sjezdových tratí - polopenze formou samoobslužné jídelny, bohatá italská kuchyně 3 chody - skipas pro dané lyžařské oblasti - autobusovou přepravu ČR-Itálie-ČR - skibus - delegáta CK - pojištění CK proti úpadku Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výhod Program pobytu: 1.den odjezd z ČR ve večerních hodinách /H.Slavkov/; 2.-4.den - příjezd do střediska Sappada, lyžování ve středisku Sappada; 5.den lyžování v Cortině, po lyžování odjezd do ČR; 6.den příjezd do ČR v ranních hodinách /H.Slavkova/ Kapacita penzionu je pouze 38 lůžek!!! Příplatky a slevy: dvoulůžkový pokoj 400,- Kč na osobu; třílůžkový pokoj 200,- Kč na osobu; děti 0-8 let sleva 2 000,- Kč /po / V případě zájmu nás navštivte v DDM Horní Slavkov, nebo volejte tel.: , Dům dětí a mládeže Pořádá V termínu Prázdninový pobytový zájezd KALÁBRIE" /jižní Itálie/ Oblast Scalea residence Il Gabbiano Za super cenu dítě 5.990,- Kč Dospělí 6.290,- Kč Poloha: cca 150 m od centra a od dlouhé písčité pláže s tmavým pískem. Ubytování: 4 lůžkové a 6 lůžkové apartmány /nutno dodržet počet lůžek/ každý má kompletně vybavený kuchyňský kout, koupelnu se sprchou a WC, terasu s výhledem na moře, hory nebo městečko. Stravování: česká plná penze /snídaně, oběd, večeře/. K dispozici šťáva a čaj. Doprava: zájezdovým autokarem s klimatizací, videem a možností občerstvení. Cesta trvá z Chebu hodin, trasa je dlouhá 1600 km. Cena za osobu zahrnuje: dopravu, 7x ubytování, 7x plnou penzi, komplexní cestovní pojištění, služby delegáta, plážový servis / 1 slunečník a 2 lehátka na apartmán/, pojištění CK proti úpadku. V případě zájmu a informací volejte , , nebo nás navštivte v DDM Horní Slavkov.» 9 «

10 »»» INZERCE «««Městská knihovna v Horním Slavkově, informuje: Otevírací doba knihovny: PO 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ÚT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 ST 8:00 17:00 polední přestávka 12:00 12:30 ČT 7:30 15:00 polední přestávka 12:00 12:30 PÁ 7:30 13:00 polední přestávka 10:00 10:30 Výpůjční doba je pouze v pondělí a ve středu! Měsíčník, vydává Městský úřad v Horním Slavkově, Poštovní 645/12, Horní Slavkov *** Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E č.5 vydaného dne v počtu kusů 1500 *** Přípravu a redakci zajišťuje M. Kotousová, tel: *** Designed & Printed by Leben Bohemia Service Sokolov tel.: Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.» 10 «

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Josefské trhy 17.3.2012. Tomio Okamura 29.3.2012. Jazzové jaro 31.3.2012. Zpravodaj města Chodova. Výtisk zdarma

Josefské trhy 17.3.2012. Tomio Okamura 29.3.2012. Jazzové jaro 31.3.2012. Zpravodaj města Chodova. Výtisk zdarma 3 Březen 2012 Josefské trhy 17.3.2012 Tomio Okamura 29.3.2012 Jazzové jaro 31.3.2012 Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma Placená inzerce Zprávy z radnice K věci Vážení spoluobčané. Měsíc březen nám,

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

Zpravodaj města Chodova. 28. říjen - Den vzniku samostatného čsl. státu. Jan Mrázek - Vernisáž výstavy 6.10.

Zpravodaj města Chodova. 28. říjen - Den vzniku samostatného čsl. státu. Jan Mrázek - Vernisáž výstavy 6.10. 10 Říjen 2012 28. říjen - Den vzniku samostatného čsl. státu pietní akt v městském parku Jan Mrázek - Vernisáž výstavy 6.10. Městská galerie v DDM Ples seniorů s Josefem Zímou - 25.10. - KASS Chodov Zpravodaj

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o.s.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o.s. Milínský zpravodaj ROČNÍK 36 LEDEN 2012 ČÍSLO 1 ZIMA BEZ SNĚHU? ČTĚTE: Od kronikáře výročí v roce 2012; Ohlédnutí za akcemi Mikulášská besídka, adventní koncerty, Milínská věž; Z TJ Ligmet výsledky zápasů;

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

ROZZÁŘENÉ OČI DĚTÍ TO BYLA 1. ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ

ROZZÁŘENÉ OČI DĚTÍ TO BYLA 1. ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ ROČNÍK XXI číslo 12 prosinec 2013 18 Kč ROZZÁŘENÉ OČI DĚTÍ TO BYLA 1. ADVENTNÍ NEDĚLE V PROTIVÍNĚ Náměstí se zaplnilo a zvlášť velký počet našich nejmenších netrpělivě očekával, až se nám rozsvítí naše

Více

Pálení čarodějnic ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK

Pálení čarodějnic ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK Ročník XXIII (č. 257) 26. dubna 2014 Cena 5 Kč ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK Metláři, tradiční kácení máje, řemeslníci, stánkaři, kolotočáři a spousta dětí nejen ve valašských krojích to jsou atributy,

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 6 Červen 2014 Letní kino 13. 21. června KASS Chodov Chodovský svátek hudby 13. června 2014 Staroměstská ulice Školní akademie 3. ZŠ 23. června 2014 KASS Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma CHODOV

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více