BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

2 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům, pěší cesta ke kapli vč. odpočinkových míst s lavičkami atd. Zároveň bylo rozšířeno sousední parkoviště. V příštím roce bude komplexní rekonstrukce kaple s okolím dokončena, aby mohla být památka znovu vysvěcena a předána veřejnosti. (foto Bořek Žižlavský)

3 Informace městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse Buchlovice č. 4/2011 dne 30. června 2011 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) a) směnu pozemků v průmyslové zóně v rámci přípravy na realizaci cyklostezky směnu částí pozemků městyse Buchlovice parcely č. 505/34 o výměře cca 40 m 2, parcely č. 505/44 o výměře cca 54 m 2 a parcely č. 505/45 o výměře cca 66 m 2 v k.ú. Buchlovice, za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, parcela č. 505/219 o výměře 45 m 2, parcela č. 505/223 o výměře 22 m 2, parcela č. 505/229 o výměře 27 m 2 a parcela č. 505/231 o výměře 24 m 2, vše v k.ú. Buchlovice, b) směny a prodeje pozemků městyse Buchlovice nebo jejich částí: od paní Mgr. Yvony Martinákové, Uherské Hradiště, pozemky parcela č. 2897/21 o výměře 20 m 2 a parcela č. 2898/61 o výměře 66 m 2, za 1/6 pozemku parcela č. 2931/16 o výměře 132 m 2, 1/6 pozemku parcela č. 2931/12 o výměře 1866 m 2, 1/6 pozemku parcela č. 2931/18 o výměře 165 m 2 a 1/6 pozemku parcela č. 2925/4 o výměře 19 m 2, vše v k.ú. Buchlovice, od paní Zdeňky Vávrové, Tupesy, pozemek parcela č. 2896/62 o výměře 86 m 2, k.ú. Buchlovice od Pozemkového fondu ČR pozemek parcela č. 2897/22 o výměře 17 m 2, k.ú. Buchlovice c) směny a prodeje pozemků městyse Buchlovice: od firmy RYBÁRIK s.r.o., Buchlovice pozemek parcela č. 506/9 o výměře 185 m 2 za pozemky v držení městyse Buchlovice - parcely č. 505/14 o výměře 7 m 2, parcela č. 505/16 o výměře 79 m 2 a parcela č. 492/3 o výměře 36 m 2, celkem 122 m 2 a pozemky parcela č. 492/4 o výměře 252 m 2, pozemek parcela č. 505/214 o výměře 39 m 2 a pozemek parcela č. 505/216 o výměře 22 m 2 za pozemek v části Smraďavka, parcela č. 2168/1 o výměře 964 m 2, ve všech případech za ceny podle znaleckých posudků. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a zrušilo část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) výkup pozemků pro cyklostezku a chodník Buchlovice Buchlovice průmyslová zóna (za cenu 70 Kč/m 2 viz tabelární přehled pozemků a původních majitelů, resp. výměr pozemků: číslo parcely adresa majitele pozemku výměra (m 2 ) 505/219 MIP spol. s r.o., Velká n. V /223 MIP spol. s r.o., Velká n. V /229 MIP spol. s r.o., Velká n. V /231 MIP spol. s r.o., Velká n. V. 24 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) a) hospodaření městyse Buchlovice za rok 2010, včetně závěrečného účtu za rok 2010, b) rozpočtovou změnu č. 1/2011 zahrnující rekonstrukci kuchyně ZŠ Buchlovice, rekonstrukci soci- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 1

4 álního zařízení budova čp. 273 na ulici Masarykově v Buchlovicích a dále úpravu rozpočtu SMB zastupitelstvo schválilo zvýšení schváleného rozpočtu o 4, Kč na 6, Kč (rekonstrukce kuchyně ZŠ Buchlovice vč. nákladů na projektovou dokumentaci), zastupitelstvo schválilo vypustit z rozpočtu roku 2011 v kapitole Služby městyse Buchlovice část finančních prostředků na nákup čistícího vozu ve výši 3, Kč, dále snížení rozpočtu v kapitole silnice o Kč na základě nižší nabídkové ceny dodavatele stavby, oprava vozovky Komenského, zastupitelstvo schválilo zařazení (do rozpočtu 2011) na rekonstrukci sociálních zařízení v pobočce České spořitelny Buchlovice v souvislosti s opravou pobočky a instalací bankomatu ve výši Kč, rozdíl ve výši Kč bude pokryt z fondu rezerv. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a zrušilo část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) výkup pozemků pro cyklostezku a chodník Buchlovice Buchlovice průmyslová zóna (za cenu 70Kč/m 2 viz tabelární přehled pozemků a původních majitelů, resp. výměr pozemků: číslo parcely adresa majitele pozemku výměra (m 2 ) 492/4 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice /214 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice /216 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice 22 Pravidelné pololetní zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice se uskutečnilo 30. června 2011 (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 2

5 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce mezi městysem Buchlovice a MAS Mikroregionu Buchlov na výrobu krojů jedná se o prodloužení plnění ve smlouvě do 30. listopadu 2011 a za období prodloužení o zvýšení úroku z dlužné částky z 0 na 3% roční úrokové sazby. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice: a) Zdeněk Vrábel, Buchlovice, výměna oken, zateplení domu, fasáda, podbití střechy, rozvody elektrických kabelů, ze dne půjčka ve výši Kč, b) Norbert a Božena Kovaříkovi, Buchlovice, výměna podlahových krytin a rekonstrukce koupelny, ze dne půjčka ve výši Kč, c) Vlastimil a Lenka Kučíkovi, Buchlovice, na zateplení stropů, interiérové dveře a dlažbu, ze dne půjčka ve výši Kč. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice: a) na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Panáková, PERFECT, spol. s r.o., Kozubíková Lenka, Otrokovice jednorázová částka Kč, b) pro realizaci stavby distribuční soustavy s názvem Buchlovice, příp. NN, Šik na pozemku parcela č. 368, zapsané na KV č v k.ú. Buchlovice jednorázová částka Kč, c) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD, HD GEO, s.r.o., Šárka Majcová, Slavičín, ze dne jednorázová částka Kč, d) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal, HD GEO, s.r.o., Šárka Majcová, Slavičín, ze dne jednorázová částka Kč, e) na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem Buchlovice, přípojka NN, Kylián jednorázová částka Kč. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a ruší část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice na pozemcích parcely č. 1354/18, 1354/19, 1354/21, 1354/22, 1354/24, 1354/25, 1354/26, 1354/27, 1354/30, 1354/31, 1354/34, 1354/37 a 1354/38 v k.ú. Buchlovice, které jsou ve vlastnictví městyse Buchlovice a byly dotčeny stavbou distribuční soustavy pod názvem SB Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD s tím, že jednorázová úplata za věcné břemeno uvedené v čl. II smlouvy je Kč nebo za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice zatížená nemovitost parcela č. 777/1 a 777/2 v k.ú. Buchlovice pro realizaci stavby SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal s tím, že doporučuje zvýšit jednorázovou úplatu za věcné břemeno uvedené v čl. II smlouvy na Kč nebo za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 3

6 Zastupitelstvo doporučilo změnu územního plánu městyse Buchlovice, Roman Klas, Buchlovice změna využití pozemku ze zeleně na plochu určenou k bydlení (vybudování garáže), parcela č zahrada, k.ú. Buchlovice. Zastupitelstvo nedoporučilo změnu územního plánu městyse Buchlovice, Ester Haldinová, Buchlovice změna ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty na parcelách č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 louka, vše k.ú. Buchlovice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 3/2011 ze dne Rada městyse Buchlovice č. 12/2011 ze dne Žádost o finanční podporu na mezinárodní festival do Itálie, Mgr. Lenka Rašticová, vedoucí Děcek z Buchlovic, o.s., ze dne Rada zvážila aktivity souboru Děcka z Buchlovic a rozhodla se mimořádně podpořit účast na festivalu v Itálii částkou Kč s tím, že bude vypracována podrobná zpráva (k otištění v BZ) o aktivní účasti našeho souboru a ohlasech v italském regionálním tisku. Oznámení Ministerstva zdravotnictví Českého inspektorátu lázní a zřídel o pokračování ve správním řízení ve věci žádosti k využívání zdroje Buchlovice LL-1, ze dne , č.j. MZDR 18410/2011/OZS-ČIL-Pr Rada byla seznámena s Oznámením Ministerstva zdravotnictví Českého inspektorátu lázní a zřídel o pokračování ve správním řízení ve věci žádosti k využívání zdroje Buchlovice LL-1, ze dne , č.j. MZDR 18410/2011/OZS-ČIL-Pr, které konstatuje, že na základě dokumentů, které splňují podmínky stanovené v 12 lázeňského zákona, je pokračováno ve správním řízení ve věci žádosti o povolení k využívání zdroje Buchlovice LL-1. Žádost o přidělení nájemního bytu na přechodnou dobu, Marta a Saša Brajdić, dosud u rodiny pana Josefa Zelinky, Buchlovice, ze dne Rada doporučila zaregistrovat žádost o nájemní bydlení v bytech ve fondu městyse, ale současně konstatovala, že v současné době nejsou žádné z nich k dispozici. V případě změny situace budou žadatelé osloveni. Projednání písemné informace o potřebě investic a oprav do provozovaného majetku za rok 2010, jednání mezi městysem Buchlovice a SVK, a.s. Uherské Hradiště dne Rada byla seznámena se závěry jednání mezi Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště a městysem Buchlovice dne a schválila navržené nezbytné potřebné investice a opravy čistírny odpadních vod Buchlovice, se kterými je v rozpočtu městyse počítáno. Žádost občanů o svedení vodního toku pro odstranění negativních vlivů na okolní pozemky (eroze a následný sesuv zeminy) Václav Rajskup, Bc. Milan Andrýsek, Dalibor Franta, Josef Staufčík a další (všichni Buchlovice), ze dne Rada schválila starostou ing. Jiřím Černým navržený postup k eliminaci negativních vlivů svedení vodního toku na pozemky některých občanů (Horní Podvinohradí, K Mazánku). Nejprve dojde BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 4

7 ke geometrickému zaměření pozemků v inkriminované části katastru (městys zde má pravděpodobně jen úzké pozemky, které nedovolují rozsáhlejší manipulaci ani ochranu), dále budou žádosti o výkup nezbytných částí pozemků jednotlivých občanů pro získání manipulačního prostoru a poslední fází bude částečně zatrubnění malé části vodního toku, možná betonový lapák se záchytným košem, a dále pak otevřený příkop. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice, Petra Holbová, Buchlovice, na rekonstrukci rodinného domu čp. 149 na stavební parcele č v k.ú. Buchlovice Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení předloženou žádost paní Petry Holbové, Buchlovice, na rekonstrukci domu čp. 149 a částku ve výši Kč. Žádost o pronájem parkoviště před Muzeem Podhradí s veřejným WC v rámci Tržnice Buchlovice, Zdeněk Vyskočil, Uherské Hradiště, ze dne Rada doporučila evidovat zájem o pronájem parkoviště a veřejná WC v Tržnici Buchlovice a v době, kdy by ev. byl ukončen dosavadní smluvní vztah, obrátit se na žadatele. Smlouva o dílo mezi městysem Buchlovice a SÚS Slovácko, s.r.o., Uherské Hradiště, ze dne na opravu místní komunikace za pálenicí Rada městyse Buchlovice schválila Smlouva o dílo mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácko, s.r.o., Uherské Hradiště, ze dne na opravu místní komunikace za pálenicí v ceně Kč vč. DPH. Rada městyse Buchlovice č. 13/2011 ze dne Oznámení o uzavření MŠ Buchlovice ve dnech až , Bc. J. Němečková, Mateřská škola, Buchlovice, ze dne Rada ex post schválila uzavření Mateřské školy Buchlovice ve dnech až Žádost o prodloužení nájemních smluv na rok 2012 (čistírna, parkoviště, WC), Jaroslav Mičkal, Buchlovice, ze dne Rada zaregistrovala žádost, jde o žádost podanou předčasně, neboť o pronájmech na příští rok se bude rozhodovat nejdříve v listopadu t. r., podmínky prodlužování pronájmu jsou žadateli známy. Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p. č. 3243/9 o výměře 143 m 2 a 3243/19 o výměře 955 m 2 navazujících na pozemky žadatele pana Jana Horáka, Buchlovice, ze dne Rada neshledala důvody pro prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p. č. 3243/9 o výměře 143 m 2 a 3243/19 o výměře 955 m 2, oba v k.ú. Buchlovice, a proto vyslovila nedoporučující stanovisko následujícímu zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Žádost MO Moravského rybářského svazu Nedakonice o poskytnutí sponzorského daru či finančního příspěvku na akci rybářské závody ve dnech na revíru Sádky a Inzel, Pavel Dvouletý, MO MRS Nedakonice, ze dne Rada schválila na akci rybářské závody ve dnech na revíru Sádky a Inzel, Pavel Dvouletý, MO MRS Nedakonice věcný dar 2 kusy knihy Moje Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 5

8 Info projekt ZELEŇ Ing. Martin König v roce 2010 vypracoval projekt revitalizace zeleně v Buchlovicích (prostor před úřadem, kolem kostela a na Smraďavce. Vedení městyse využilo výzvy č. 27 a za spolupráce s Ing. Benešem a Agenturou ochrany přírody, Zlín zpracovali projekt, původní rozpočet více než 6 milionů Kč, posléze 4,465mil. Kč na léta , OŽP se bude podílet 3, Kč, městys Buchlovice 1, Kč. Rada schválila projekt ZELEŇ, která se součástí strategie městyse a navazuje na jeho celkovou koncepci (zahrnující např. biokoridory, lázně a další). Žádost o pronájem bytu v držení městyse Buchlovice, Lucie Urbánková, Buchlovice, ze dne Rada doporučila předání žádosti komisi sociální, v současné době však není pronájem bytu řešitelný pro jejich nedostatek, všechny jsou obsazeny. Žádost o souhlas s přijetím účelových finančních darů pro ZŠ Buchlovice, Mgr. František Klvaňa, ředitel, ze dne Rada schválila přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Buchlovice ve výši Kč na účel atletický sektor pro skok vysoký od dárce Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště. Poděkování souboru Děcka z Buchlovic za finanční pomoc při cestě do Itálie léto 2011, Mgr. Lenka Rašticová Rada s potěšením přijala poděkování souboru Děcka z Buchlovic po jejich návratu z Ferrire Itálie 2011, ze zájezdu, ve kterém soubor dobře reprezentoval městys Buchlovice, rada vyslovila za toto poděkování. Žádost HB Collegium o.s., Buchlovice o postavení a demontáž pódia městyse Buchlovice na hradě Buchlově v rámci akce Irský večer dne Rada schválila postavení a demontáž pódia městyse Buchlovice na hradě Buchlově v rámci akce Irský večer pro žadatele HB Collegium o.s., Buchlovice, za standardní úplatu Službám městyse Buchlovice. Příprava X. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice v sobotu 30. července 2011 od do hodin Proběhla základní informace starosty o akci samotné a souvisejících činnostech, které budou zabezpečovány péčí městyse Buchlovice, uzavírka, odklon dopravy hod., spolupráce s Policií ČR a HZS Buchlovice, doplnění značení, odtahová služba, lékařská služba aj. Rada schválila finanční prostředky související s patrně největší společensko kulturní akcí v dějinách Buchlovic. Povolení k využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem LL-1 v k.ú. Buchlovice pro pana Františka Krystýnka, Buchlovice-Smraďavka vydalo MZ ČR pod č.j.: MZDR 18410/2011-4/OZS-ČIL-Pr dne Rada přijala informaci o možnosti využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem LL-1 v k.ú. Buchlovice pro pana Františka Krystýnka, Buchlovice-Smraďavka. Dopis MěÚ Uh. Hradiště Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č. 6 územního sídelního útvaru Boršice u Buchlovic, zn. MUUH-APR/60146/2011/11163/2011/Skl ze dne Vzhledem k tomu, že změna funkčního využití území v lokalitě Nad Obořiskami se nedotýká zájmů městyse Buchlovice, nemá rada k předloženému návrhu Zadání změny č. 6 žádných námitek. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 6

9 V průběhu měsíce července byla vybudována pevná obecní komunikace v lokalitě za pálenicí od poslední pravostranné odbočky k lesu, kde se doposud nacházela jen zpevněná a místy blátivá cesta. Potřebnou investici provedla firma Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Uh. Hradiště nákladem Kč. Ve stejnou dobu došlo k rekonstrukci části obecní komunikace na Zahradách, v místech nad točnou k Chrastím, a částečné rekonstrukce parkoviště na Smraďavce. Tyto práce provedly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. nákladem Kč. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 7

10 V letním období byla dokončena rekonstrukce hrobů významných Buchlovjanů na našem hřbitově filantropa a lékaře Bedřicha Berchtolda ( 1876) a malíře Karla Žádníka ( 1924), které byly spolu s kaplí sv. Alžběty opatřeny informačními tabulkami, přibližujícími život jmenovaných a historii kaple bývalého sboru Jednoty bratrské. Kvalitní rekonstrukci hrobů provedl vlčnovský kameník, specialista na pískovec, Petr Blaha, nákladem městyse Buchlovice ve výši cca Kč. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 8

11 Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, během letních měsíců došlo k úplné rekonstrukci větší zbylé části ulice Komenského, včetně vybudování a prodloužení chodníků a vjezdů k jednotlivým domům aj. Práce provedly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., závod Morava Tlumačov nákladem Kč, financovaných z rozpočtu městyse. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 9

12 Informace místní knihovny Z nových knih: Krásná literatura pro dospělé R. Khoury: Spása templářů (pokračování knihy Poslední templář) M. Byrnes: Tajemství svaté krve (pokračování Tajemství Chrámové hory) M. Byrnes: Tajemství morové jeskyně R. Ludlum: Hádův faktor H. Miller: Kolos z Maroussi R. Fulghum: Věčná dobrodružství Kapitána Školky K. Roseová: Viděl jsi ji? D. Gabaldon: Vážka v jantaru Naučná literatura pro dospělé L. Chardigny: Člověk jménem Napoleon J. Mára: Na vozíku na rovníku J. Mára: Ve stopách vikingů Ch. Bengel: Numerologie pro 21. století R. Rohál: Iva Janžurová a její životní role Vzpomínka na Simonu Monyovou Od besedy se spisovatelkou Simonou Monyovou uplynulo již pět let. Naše setkání se uskutečnilo v podvečer 24. října 2006, kdy k nám Simona zavítala spolu s manželem a dvouletým synkem Šimonem. Bylo příjemné setkat se osobně s autorkou úspěšných knih pro ženy. Občas jsme si se Simonou napsaly. Ještě nedávno jsem jí posílala fotografie nové knihovny s tím, že bychom mohly zase někdy naplánovat besedu. Odepsala, že na Buchlovice vzpomíná a že přijede moc ráda. V knihovně máme 26 jejich knih, které neustále kolují mezi čtenářkami. Další už nenapíše a na besedu k nám nepřijede. Simona Monyová odešla navždy ve středu 3. srpna Mgr. Dagmar Možná knihovnice Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 Fotografující členové již devět let trvajícího projektu Expedice Chřiby (Jiří Blaha, Bořek Žižlavský, Ivo Hubík a Karel Grabovský) vystavovali během letošních prázdnin v horních prostorách kaple sv. Barbory u hradu Buchlova fotografie ze svých cest. Expozice velkoformátových fotografií nabídla pohledy na známá, ale především méně známá místa Chřibů. Naše fotografie přibližuje přípravu výstavy na konci měsíce června. (foto RaK) Naší fotografií si ještě připomeňme výstavu fotografií MUDr. Josefa Macenauera v Muzeu Podhradí Buchlovice, která skončila v první polovině měsíce července. Vidíte na ní autora fotografií se zlechovským farářem P. Janem Krejčiříkem a řádovými sestrami při prohlídce expozice. Výstavu rovněž navštívil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, jehož zápis v pamětní knize muzea vidíte níže. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 Otevření naučné stezky kolem Buchlova Koncem měsíce června, , byla otevřena nákladem Lesů ČR nová naučná stezka kolem hradu Buchlova. Začátek okruhu, navazujícího na cyklotrasu tzv. Velkomoravskou poutní cestu, najdete nedaleko zánovního vodojemu pod hradem, kousek od dlážděné příchodové cesty. Na celkem jedenácti panelech se seznámíte s činností Lesní správy Buchlovice, obnovou lesa, s živočichy a rostlinami Chřibů, s Jaškovou pověstí o Čertově sedle, kterou naleznete na panelu blízko této lokality na jihu kopce Modly, a další. Zastavení doplňují četné působivé fotografie a posezení s přístřešky. Největší odpočinkové místo se nachází na západní travnaté ploše u kaple sv. Barbory. Nechcete-li absolvovat celou trasu směřující kopcem Modlou, můžete využít její zkrácenou podobu, která vychází z lesa u starých sklepů pod hradem a stejně jako celá trasa končí na parkovišti pod hradem u hospůdky pana Petra Špalka. Slavnostního otevření naučné stezky se zúčastnilo na dvě stě padesát žáků nejen buchlovické základní školy, kteří prošli trasu se svými učiteli a průvodci z řad zaměstnanců Lesní správy Buchlovice. K dispozici na parkovišti měli skákací hrad, oheň, na němž opékali klobásky, a další občerstvení. Trasu naučné stezky si s dětmi prošli rovněž někteří hosté z řad představitelů krajského ředitelství lesů, vedení Lesní správy Buchlovice, vedení městyse Buchlovice a města Uherské Hradiště. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Děti se rozloučily se školkou Dne 26. června proběhlo v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice slavnostní pasování starší třídy dětí z mateřské školy na budoucí prvňáky, kterými se stali začátkem měsíce září. Pasování provedli a do školy potřebné dárečky předali ředitelka mateřské školy Bc. Jitka Němečková a místostarosta městyse Bořek Žižlavský za účasti pedagogů školky, rodičů dětí a dalších rodinných příslušníků. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 26. června 2011 Foto: Kajetánka Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 Rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ V posledním dni školního roku , 30. června, se v prostorách Galerie na půdě Muzea Podhradí Buchlovice uskutečnilo slavnostní setkání s žáky 9. třídy naší základní školy. S žáky se rozloučili a předali vysvědčení učitelé školy v čele s ředitelem Mgr. Františkem Klvaňou a za městys Buchlovice byl přítomen starosta ing. Jiří Černý. Prostor galerie doplnili rodiče a příbuzní vycházejících žáků. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 30. června 2011 Foto: Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 Táborové radovánky v Dětském studiu BAMBINO V době letních prázdnin se z dětí z Buchlovic a okolí, díky Dětskému studiu BAMBINO, stali malí táborníci. Prostřednictvím dvou turnusů příměstského tábora, si děti mohly vyzkoušet a naučit mnohému. Široké věkové rozpětí od 4 do 15let zpříjemnilo letní prázdniny nejen dětem, ale i rodičům dětí školkou a školou povinných. Příměstský tábor fungoval tak, že rodiče po celý týden, tj. od pondělí do pátku, vodili ráno své děti na smluvené místo, většinou na náměstí a odpoledne kolem hodin si je vyzvedli. Program byl tak nabitý, že jsme s dětmi čas i někdy přetáhli. Dětské studio dětem zajistilo nejen chutný oběd a pitný režim, ale i nějakou tu dobrotu. Svačinu si děti nosily se sebou. První turnus proběhl od července a absolvovalo jej 10 dětí. První den jsme s nimi vymýšleli název týmů (Stíhačky a Tygři), vlastní pokřik a barvami jsme malovali vlajky. Ty nám po celý týden vlály na fotbalovém hřišti, kde jsme měli hlavní zázemí. Tady proběhly všechny venkovní hry, sportovní olympiáda i vodní hrátky se závěrečnou pytlíkovou bitvou, při níž skončili všichni doslova jako vodníci, včetně vedoucích. Všechno fungovalo jak na pravém táboře. Na nástupu zazněly pokřiky družstev, četl se denní program, zpívala vlastní táborová hymna, ráno byla rozcvička a odpoledne se předávala pošta, na kterou si děti vyrobily originální schránky. Také si samy vyráběly obrázek z ručního papíru. Ten zvládli takto: papírový karton s lepidlem a vodou se rozmixoval, přecedil přes síto, ozdobil živými kvítky, válečkem vyválel, přežehlil žehličkou a dal uschnout na sluníčko. Pak si děti obrousily dřevěné latěčky smirkovým papírem, vytvořily rámeček a ozdobily mušličkami. Každý obrázek byl jiný a všechny byly moc pěkné. Dokonce nás překvapili i kluci, protože je moc bavilo žehlit žehličkou. Celý týden probíhala celotáborová hra s názvem Detektivní záhada inspektora Patočky. Ten za námi vyslal policistku Martinu ve slavnostní uniformě, která dětem rozdala tajné šifry. Ty děti nejdřív zdárně vyluštily, aby věděly, po čem mají vlastně pátrat. Tajenkou bylo Muzeum Podhradí Buchlovice. Dopoledne jsme se tam vydali. Cestou s uniformovanou policistkou se děti seznámily s prací policie, zopakovaly si dopravní značky a seznámily se s policejními hodnostmi. Moc je to zajímalo. V muzeu nás přivítal pan tajemník M. Hrdý a děti si měly zapsat a zapamatovat do nejvíce vystavených exponátů. Jednou z indicií, která měla dětem napovědět v celotáborové hře byl i pěší výšlap na Buchlov. Zrána sice trošku pršelo, ale náladu nám počasí nezkazilo. Cestou na hrad děti plnily různé přírodovědné úkoly, učily se poznávat rostliny a stromy, dozvěděly se, co je myslivecký posed a k čemu slouží a našly podle turistických značek správnou trasu na Buchlov. Z nových informačních tabulí naučné stezky se také seznámily s pověstí o Čertově sedle. Na hradě si v Andělce děti prohlédly hladomornu a výstavu kovářských prací. Líbil se jim třeba motýl, krab, tulipán nebo včela. Po dobrém obědě, což byla tentokrát pro každého velká pizza, nás čekala cesta zpátky. Tu jsme zvolili zase jinou, kolem Hořínkového a Mikulčákového, odkud je krásný výhled na oba kopce. U sochy Barborky děti natrhaly do vázy luční kvítí. A už jen kousek a u Žufánků za kopečkem na ně čekaly prolézačky, houpačky a velká trampolína. Únava z cesty byla rázem tatam. Nejvíc se dětem líbila živá zvířátka, kozy a králíci. Někteří je ještě nikdy neviděli, a přesto je zkušeně za uši vytáhli z králíkárny a hráli si s nimi. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Zážitků z tohoto výletu bylo hodně. Poslední den v pátek jsme ještě podruhé zavítali do muzea a děti pro detektiva Patočku správně vypátraly, že se tam ztratil obraz Barborky. Děti byly velmi všímavé a nakonec krádež odhalily. Na zakončení celého týdne proběhl v nových prostorách fary táborák s předáváním cen a diplomů pro všechny děti. Druhý turnus proběhl od srpna po názvem Loupežnický les. Celý týden putovalo 14 dětí s Rumcajsovou loupežnickou rodinkou přes různé překážky, úkoly a soutěže až nakonec přišly do města Jičína. Dva týmy si tentokrát zvolily název Sovy a Grizzly. První velká hra začala na fotbalovém hřišti, kdy děti putovaly vytyčenou trasou po fáborkách kolem potoka, zámecké zdi až ke hřbitovu. Cestou hledaly schované papírky s úkoly, které plnily, až přišly do cíle, kde byl schován poklad. Do kopřiv se nikomu nechtělo, ale vidina pokladu byla nakonec silnější než strach z nich, takže ten byl nakonec objeven. Ve středu jsme vyrazili na výlet na Smraďavku, kde nás čekalo velké překvapení. Cestou po louce jsme potkali koně a starou Lipůvkou kolem přehrady a rybníků s kapry jsme přišli až k lázním. U Krystýnků jsme využili zpěváckého pódia, kde se děti staly na chvíli herci, a každý si zahrál nějakou postavičku z večerníčků. Také je hodně bavil vědomostní Videostop. Po dobrém obědě v podobě gulášové polévky, langošů a bramboráků, následovala procházka kolem rybníčku. A už je tady to slíbené překvapení. Na travnatou louku vjíždí červené auto buchlovických hasičů. Dětem dělají kompletní hasičskou předváděčku. Ty si mohly celé auto prozkoumat, prolézt, zkusit sednout za volant, stříkat opravdovou stříkačkou a nakonec je zkropila i vodní sprcha, na kterou všechny děti nadšeně čekaly. Zážitek to byl velký nejen pro malé táborníky, ale i pro náhodné kolemjdoucí rodinky, jejichž děti se k našim nadšeně přidaly. Další dny ještě děti navštívily zámecký park, kde je zaujali pávi a rybičky v kašnách a Záchrannou stanici zvířat, kde se jim nejvíc líbili dravci a srneček. Nakonec byl opět táborák na faře s předáváním diplomů a cen. Na závěr obou vydařených turnusů chceme poděkovat sponzorům: Hamámek společnosti Hamé s.r.o., Kunovice, rodině Kobylkové z Brna a Hotelu Maxi z Uh. Hradiště. Velký dík za poskytnutí zázemí a vstřícnost patří TJ Sokolu Buchlovice a Farnímu úřadu Buchlovice. Za pomoc při realizaci celotáborových her děkujeme Muzeu Podhradí a ing. M. Hrdému, Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice, Lázním Smraďavka a panu F. Krystýnkovi a hospodě U Špalka. Rodičům děkujeme za projevenou důvěru a dětem, že nás obohatily svým nadšením a spokojeností. Vedoucí táborů DS BAMBINO: Mgr. M. Strýčková, V. Kapounková, J. Vráblová Dětské studio BAMBINO, o.s. s radostí oznamuje, že koncem měsíce srpna 2011 otevíráme naše nové prostory určené pro děti bez rozlišení věku. Dětem nabízíme zábavu, prostor pro hru a pestrou škálu zájmových aktivit. Sídlo našeho studia je na ul. K Buchlovu 569, Buchlovice (bývalá prodejna Jednoty). Programová nabídka a vše, co by Vás mohlo zajímat již brzy naleznete na našich webových stránkách které se aktualizují. Informace Vám poskytneme i v našem studiu a prostřednictvím veřejného rozhlasu městyse Buchlovice. Na všechny se těší tým Dětského studia BAMBINO, o.s. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Táborové radovánky BAMBINA BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 Foto: Jarmila Vráblová Upozornění Fotografie vjezdu do ul. Řadové z ul. Boženy Němcové ukazuje znečištění povrchu vozovky neznámým barvivem, které někdo vyhodil do popelnice a při pravidelném svozu odpadů se dostalo z přepravního vozu na komunikaci. Bohužel to není první případ znečištění obecní komunikace Proto opětovně upozorňujeme spoluobčany na to, že běžná domovní popelnice není určena pro sběr jakéhokoliv tekutého odpadu umístěného v láhvi, plechovce apod. Pro odpady, které nejsou běžným komunálním odpadem, slouží kontejnery (sklo, plasty, papír), případně je možné využít 4 x ročně svozu nebezpečných odpadů u hasičské zbrojnice nebo služeb sběrného dvoru na Křížných cestách či Sběrných surovin u hřbitova. (red.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) a) prodej pozemků městyse v

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel název datum pořadatel místo popis akce Fašanková obchůzka a zábava s pochováváním basy 18.02.2017 Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, jaksikovaveronika@seznam.cz, tel. 777 992 666 Městečko Buchlovic

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více