BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

2 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům, pěší cesta ke kapli vč. odpočinkových míst s lavičkami atd. Zároveň bylo rozšířeno sousední parkoviště. V příštím roce bude komplexní rekonstrukce kaple s okolím dokončena, aby mohla být památka znovu vysvěcena a předána veřejnosti. (foto Bořek Žižlavský)

3 Informace městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse Buchlovice č. 4/2011 dne 30. června 2011 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) a) směnu pozemků v průmyslové zóně v rámci přípravy na realizaci cyklostezky směnu částí pozemků městyse Buchlovice parcely č. 505/34 o výměře cca 40 m 2, parcely č. 505/44 o výměře cca 54 m 2 a parcely č. 505/45 o výměře cca 66 m 2 v k.ú. Buchlovice, za pozemky ve vlastnictví MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, parcela č. 505/219 o výměře 45 m 2, parcela č. 505/223 o výměře 22 m 2, parcela č. 505/229 o výměře 27 m 2 a parcela č. 505/231 o výměře 24 m 2, vše v k.ú. Buchlovice, b) směny a prodeje pozemků městyse Buchlovice nebo jejich částí: od paní Mgr. Yvony Martinákové, Uherské Hradiště, pozemky parcela č. 2897/21 o výměře 20 m 2 a parcela č. 2898/61 o výměře 66 m 2, za 1/6 pozemku parcela č. 2931/16 o výměře 132 m 2, 1/6 pozemku parcela č. 2931/12 o výměře 1866 m 2, 1/6 pozemku parcela č. 2931/18 o výměře 165 m 2 a 1/6 pozemku parcela č. 2925/4 o výměře 19 m 2, vše v k.ú. Buchlovice, od paní Zdeňky Vávrové, Tupesy, pozemek parcela č. 2896/62 o výměře 86 m 2, k.ú. Buchlovice od Pozemkového fondu ČR pozemek parcela č. 2897/22 o výměře 17 m 2, k.ú. Buchlovice c) směny a prodeje pozemků městyse Buchlovice: od firmy RYBÁRIK s.r.o., Buchlovice pozemek parcela č. 506/9 o výměře 185 m 2 za pozemky v držení městyse Buchlovice - parcely č. 505/14 o výměře 7 m 2, parcela č. 505/16 o výměře 79 m 2 a parcela č. 492/3 o výměře 36 m 2, celkem 122 m 2 a pozemky parcela č. 492/4 o výměře 252 m 2, pozemek parcela č. 505/214 o výměře 39 m 2 a pozemek parcela č. 505/216 o výměře 22 m 2 za pozemek v části Smraďavka, parcela č. 2168/1 o výměře 964 m 2, ve všech případech za ceny podle znaleckých posudků. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a zrušilo část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) výkup pozemků pro cyklostezku a chodník Buchlovice Buchlovice průmyslová zóna (za cenu 70 Kč/m 2 viz tabelární přehled pozemků a původních majitelů, resp. výměr pozemků: číslo parcely adresa majitele pozemku výměra (m 2 ) 505/219 MIP spol. s r.o., Velká n. V /223 MIP spol. s r.o., Velká n. V /229 MIP spol. s r.o., Velká n. V /231 MIP spol. s r.o., Velká n. V. 24 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) a) hospodaření městyse Buchlovice za rok 2010, včetně závěrečného účtu za rok 2010, b) rozpočtovou změnu č. 1/2011 zahrnující rekonstrukci kuchyně ZŠ Buchlovice, rekonstrukci soci- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 1

4 álního zařízení budova čp. 273 na ulici Masarykově v Buchlovicích a dále úpravu rozpočtu SMB zastupitelstvo schválilo zvýšení schváleného rozpočtu o 4, Kč na 6, Kč (rekonstrukce kuchyně ZŠ Buchlovice vč. nákladů na projektovou dokumentaci), zastupitelstvo schválilo vypustit z rozpočtu roku 2011 v kapitole Služby městyse Buchlovice část finančních prostředků na nákup čistícího vozu ve výši 3, Kč, dále snížení rozpočtu v kapitole silnice o Kč na základě nižší nabídkové ceny dodavatele stavby, oprava vozovky Komenského, zastupitelstvo schválilo zařazení (do rozpočtu 2011) na rekonstrukci sociálních zařízení v pobočce České spořitelny Buchlovice v souvislosti s opravou pobočky a instalací bankomatu ve výši Kč, rozdíl ve výši Kč bude pokryt z fondu rezerv. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a zrušilo část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. a) výkup pozemků pro cyklostezku a chodník Buchlovice Buchlovice průmyslová zóna (za cenu 70Kč/m 2 viz tabelární přehled pozemků a původních majitelů, resp. výměr pozemků: číslo parcely adresa majitele pozemku výměra (m 2 ) 492/4 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice /214 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice /216 RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice 22 Pravidelné pololetní zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice se uskutečnilo 30. června 2011 (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 2

5 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce mezi městysem Buchlovice a MAS Mikroregionu Buchlov na výrobu krojů jedná se o prodloužení plnění ve smlouvě do 30. listopadu 2011 a za období prodloužení o zvýšení úroku z dlužné částky z 0 na 3% roční úrokové sazby. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 85, písm. j) žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice: a) Zdeněk Vrábel, Buchlovice, výměna oken, zateplení domu, fasáda, podbití střechy, rozvody elektrických kabelů, ze dne půjčka ve výši Kč, b) Norbert a Božena Kovaříkovi, Buchlovice, výměna podlahových krytin a rekonstrukce koupelny, ze dne půjčka ve výši Kč, c) Vlastimil a Lenka Kučíkovi, Buchlovice, na zateplení stropů, interiérové dveře a dlažbu, ze dne půjčka ve výši Kč. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice: a) na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Panáková, PERFECT, spol. s r.o., Kozubíková Lenka, Otrokovice jednorázová částka Kč, b) pro realizaci stavby distribuční soustavy s názvem Buchlovice, příp. NN, Šik na pozemku parcela č. 368, zapsané na KV č v k.ú. Buchlovice jednorázová částka Kč, c) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD, HD GEO, s.r.o., Šárka Majcová, Slavičín, ze dne jednorázová částka Kč, d) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal, HD GEO, s.r.o., Šárka Majcová, Slavičín, ze dne jednorázová částka Kč, e) na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem Buchlovice, přípojka NN, Kylián jednorázová částka Kč. Zastupitelstvo revidovalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění a ruší část usnesení ZM č. 3/2011 ze dne a to: Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice na pozemcích parcely č. 1354/18, 1354/19, 1354/21, 1354/22, 1354/24, 1354/25, 1354/26, 1354/27, 1354/30, 1354/31, 1354/34, 1354/37 a 1354/38 v k.ú. Buchlovice, které jsou ve vlastnictví městyse Buchlovice a byly dotčeny stavbou distribuční soustavy pod názvem SB Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD s tím, že jednorázová úplata za věcné břemeno uvedené v čl. II smlouvy je Kč nebo za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem Buchlovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice zatížená nemovitost parcela č. 777/1 a 777/2 v k.ú. Buchlovice pro realizaci stavby SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal s tím, že doporučuje zvýšit jednorázovou úplatu za věcné břemeno uvedené v čl. II smlouvy na Kč nebo za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 3

6 Zastupitelstvo doporučilo změnu územního plánu městyse Buchlovice, Roman Klas, Buchlovice změna využití pozemku ze zeleně na plochu určenou k bydlení (vybudování garáže), parcela č zahrada, k.ú. Buchlovice. Zastupitelstvo nedoporučilo změnu územního plánu městyse Buchlovice, Ester Haldinová, Buchlovice změna ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty na parcelách č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 louka, vše k.ú. Buchlovice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 3/2011 ze dne Rada městyse Buchlovice č. 12/2011 ze dne Žádost o finanční podporu na mezinárodní festival do Itálie, Mgr. Lenka Rašticová, vedoucí Děcek z Buchlovic, o.s., ze dne Rada zvážila aktivity souboru Děcka z Buchlovic a rozhodla se mimořádně podpořit účast na festivalu v Itálii částkou Kč s tím, že bude vypracována podrobná zpráva (k otištění v BZ) o aktivní účasti našeho souboru a ohlasech v italském regionálním tisku. Oznámení Ministerstva zdravotnictví Českého inspektorátu lázní a zřídel o pokračování ve správním řízení ve věci žádosti k využívání zdroje Buchlovice LL-1, ze dne , č.j. MZDR 18410/2011/OZS-ČIL-Pr Rada byla seznámena s Oznámením Ministerstva zdravotnictví Českého inspektorátu lázní a zřídel o pokračování ve správním řízení ve věci žádosti k využívání zdroje Buchlovice LL-1, ze dne , č.j. MZDR 18410/2011/OZS-ČIL-Pr, které konstatuje, že na základě dokumentů, které splňují podmínky stanovené v 12 lázeňského zákona, je pokračováno ve správním řízení ve věci žádosti o povolení k využívání zdroje Buchlovice LL-1. Žádost o přidělení nájemního bytu na přechodnou dobu, Marta a Saša Brajdić, dosud u rodiny pana Josefa Zelinky, Buchlovice, ze dne Rada doporučila zaregistrovat žádost o nájemní bydlení v bytech ve fondu městyse, ale současně konstatovala, že v současné době nejsou žádné z nich k dispozici. V případě změny situace budou žadatelé osloveni. Projednání písemné informace o potřebě investic a oprav do provozovaného majetku za rok 2010, jednání mezi městysem Buchlovice a SVK, a.s. Uherské Hradiště dne Rada byla seznámena se závěry jednání mezi Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště a městysem Buchlovice dne a schválila navržené nezbytné potřebné investice a opravy čistírny odpadních vod Buchlovice, se kterými je v rozpočtu městyse počítáno. Žádost občanů o svedení vodního toku pro odstranění negativních vlivů na okolní pozemky (eroze a následný sesuv zeminy) Václav Rajskup, Bc. Milan Andrýsek, Dalibor Franta, Josef Staufčík a další (všichni Buchlovice), ze dne Rada schválila starostou ing. Jiřím Černým navržený postup k eliminaci negativních vlivů svedení vodního toku na pozemky některých občanů (Horní Podvinohradí, K Mazánku). Nejprve dojde BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 4

7 ke geometrickému zaměření pozemků v inkriminované části katastru (městys zde má pravděpodobně jen úzké pozemky, které nedovolují rozsáhlejší manipulaci ani ochranu), dále budou žádosti o výkup nezbytných částí pozemků jednotlivých občanů pro získání manipulačního prostoru a poslední fází bude částečně zatrubnění malé části vodního toku, možná betonový lapák se záchytným košem, a dále pak otevřený příkop. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice, Petra Holbová, Buchlovice, na rekonstrukci rodinného domu čp. 149 na stavební parcele č v k.ú. Buchlovice Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení předloženou žádost paní Petry Holbové, Buchlovice, na rekonstrukci domu čp. 149 a částku ve výši Kč. Žádost o pronájem parkoviště před Muzeem Podhradí s veřejným WC v rámci Tržnice Buchlovice, Zdeněk Vyskočil, Uherské Hradiště, ze dne Rada doporučila evidovat zájem o pronájem parkoviště a veřejná WC v Tržnici Buchlovice a v době, kdy by ev. byl ukončen dosavadní smluvní vztah, obrátit se na žadatele. Smlouva o dílo mezi městysem Buchlovice a SÚS Slovácko, s.r.o., Uherské Hradiště, ze dne na opravu místní komunikace za pálenicí Rada městyse Buchlovice schválila Smlouva o dílo mezi městysem Buchlovice a Správou a údržbou silnic Slovácko, s.r.o., Uherské Hradiště, ze dne na opravu místní komunikace za pálenicí v ceně Kč vč. DPH. Rada městyse Buchlovice č. 13/2011 ze dne Oznámení o uzavření MŠ Buchlovice ve dnech až , Bc. J. Němečková, Mateřská škola, Buchlovice, ze dne Rada ex post schválila uzavření Mateřské školy Buchlovice ve dnech až Žádost o prodloužení nájemních smluv na rok 2012 (čistírna, parkoviště, WC), Jaroslav Mičkal, Buchlovice, ze dne Rada zaregistrovala žádost, jde o žádost podanou předčasně, neboť o pronájmech na příští rok se bude rozhodovat nejdříve v listopadu t. r., podmínky prodlužování pronájmu jsou žadateli známy. Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p. č. 3243/9 o výměře 143 m 2 a 3243/19 o výměře 955 m 2 navazujících na pozemky žadatele pana Jana Horáka, Buchlovice, ze dne Rada neshledala důvody pro prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice p. č. 3243/9 o výměře 143 m 2 a 3243/19 o výměře 955 m 2, oba v k.ú. Buchlovice, a proto vyslovila nedoporučující stanovisko následujícímu zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Žádost MO Moravského rybářského svazu Nedakonice o poskytnutí sponzorského daru či finančního příspěvku na akci rybářské závody ve dnech na revíru Sádky a Inzel, Pavel Dvouletý, MO MRS Nedakonice, ze dne Rada schválila na akci rybářské závody ve dnech na revíru Sádky a Inzel, Pavel Dvouletý, MO MRS Nedakonice věcný dar 2 kusy knihy Moje Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 5

8 Info projekt ZELEŇ Ing. Martin König v roce 2010 vypracoval projekt revitalizace zeleně v Buchlovicích (prostor před úřadem, kolem kostela a na Smraďavce. Vedení městyse využilo výzvy č. 27 a za spolupráce s Ing. Benešem a Agenturou ochrany přírody, Zlín zpracovali projekt, původní rozpočet více než 6 milionů Kč, posléze 4,465mil. Kč na léta , OŽP se bude podílet 3, Kč, městys Buchlovice 1, Kč. Rada schválila projekt ZELEŇ, která se součástí strategie městyse a navazuje na jeho celkovou koncepci (zahrnující např. biokoridory, lázně a další). Žádost o pronájem bytu v držení městyse Buchlovice, Lucie Urbánková, Buchlovice, ze dne Rada doporučila předání žádosti komisi sociální, v současné době však není pronájem bytu řešitelný pro jejich nedostatek, všechny jsou obsazeny. Žádost o souhlas s přijetím účelových finančních darů pro ZŠ Buchlovice, Mgr. František Klvaňa, ředitel, ze dne Rada schválila přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Buchlovice ve výši Kč na účel atletický sektor pro skok vysoký od dárce Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště. Poděkování souboru Děcka z Buchlovic za finanční pomoc při cestě do Itálie léto 2011, Mgr. Lenka Rašticová Rada s potěšením přijala poděkování souboru Děcka z Buchlovic po jejich návratu z Ferrire Itálie 2011, ze zájezdu, ve kterém soubor dobře reprezentoval městys Buchlovice, rada vyslovila za toto poděkování. Žádost HB Collegium o.s., Buchlovice o postavení a demontáž pódia městyse Buchlovice na hradě Buchlově v rámci akce Irský večer dne Rada schválila postavení a demontáž pódia městyse Buchlovice na hradě Buchlově v rámci akce Irský večer pro žadatele HB Collegium o.s., Buchlovice, za standardní úplatu Službám městyse Buchlovice. Příprava X. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice v sobotu 30. července 2011 od do hodin Proběhla základní informace starosty o akci samotné a souvisejících činnostech, které budou zabezpečovány péčí městyse Buchlovice, uzavírka, odklon dopravy hod., spolupráce s Policií ČR a HZS Buchlovice, doplnění značení, odtahová služba, lékařská služba aj. Rada schválila finanční prostředky související s patrně největší společensko kulturní akcí v dějinách Buchlovic. Povolení k využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem LL-1 v k.ú. Buchlovice pro pana Františka Krystýnka, Buchlovice-Smraďavka vydalo MZ ČR pod č.j.: MZDR 18410/2011-4/OZS-ČIL-Pr dne Rada přijala informaci o možnosti využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem LL-1 v k.ú. Buchlovice pro pana Františka Krystýnka, Buchlovice-Smraďavka. Dopis MěÚ Uh. Hradiště Oznámení o projednání návrhu Zadání změny č. 6 územního sídelního útvaru Boršice u Buchlovic, zn. MUUH-APR/60146/2011/11163/2011/Skl ze dne Vzhledem k tomu, že změna funkčního využití území v lokalitě Nad Obořiskami se nedotýká zájmů městyse Buchlovice, nemá rada k předloženému návrhu Zadání změny č. 6 žádných námitek. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 6

9 V průběhu měsíce července byla vybudována pevná obecní komunikace v lokalitě za pálenicí od poslední pravostranné odbočky k lesu, kde se doposud nacházela jen zpevněná a místy blátivá cesta. Potřebnou investici provedla firma Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Uh. Hradiště nákladem Kč. Ve stejnou dobu došlo k rekonstrukci části obecní komunikace na Zahradách, v místech nad točnou k Chrastím, a částečné rekonstrukce parkoviště na Smraďavce. Tyto práce provedly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. nákladem Kč. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 7

10 V letním období byla dokončena rekonstrukce hrobů významných Buchlovjanů na našem hřbitově filantropa a lékaře Bedřicha Berchtolda ( 1876) a malíře Karla Žádníka ( 1924), které byly spolu s kaplí sv. Alžběty opatřeny informačními tabulkami, přibližujícími život jmenovaných a historii kaple bývalého sboru Jednoty bratrské. Kvalitní rekonstrukci hrobů provedl vlčnovský kameník, specialista na pískovec, Petr Blaha, nákladem městyse Buchlovice ve výši cca Kč. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 8

11 Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, během letních měsíců došlo k úplné rekonstrukci větší zbylé části ulice Komenského, včetně vybudování a prodloužení chodníků a vjezdů k jednotlivým domům aj. Práce provedly Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., závod Morava Tlumačov nákladem Kč, financovaných z rozpočtu městyse. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 9

12 Informace místní knihovny Z nových knih: Krásná literatura pro dospělé R. Khoury: Spása templářů (pokračování knihy Poslední templář) M. Byrnes: Tajemství svaté krve (pokračování Tajemství Chrámové hory) M. Byrnes: Tajemství morové jeskyně R. Ludlum: Hádův faktor H. Miller: Kolos z Maroussi R. Fulghum: Věčná dobrodružství Kapitána Školky K. Roseová: Viděl jsi ji? D. Gabaldon: Vážka v jantaru Naučná literatura pro dospělé L. Chardigny: Člověk jménem Napoleon J. Mára: Na vozíku na rovníku J. Mára: Ve stopách vikingů Ch. Bengel: Numerologie pro 21. století R. Rohál: Iva Janžurová a její životní role Vzpomínka na Simonu Monyovou Od besedy se spisovatelkou Simonou Monyovou uplynulo již pět let. Naše setkání se uskutečnilo v podvečer 24. října 2006, kdy k nám Simona zavítala spolu s manželem a dvouletým synkem Šimonem. Bylo příjemné setkat se osobně s autorkou úspěšných knih pro ženy. Občas jsme si se Simonou napsaly. Ještě nedávno jsem jí posílala fotografie nové knihovny s tím, že bychom mohly zase někdy naplánovat besedu. Odepsala, že na Buchlovice vzpomíná a že přijede moc ráda. V knihovně máme 26 jejich knih, které neustále kolují mezi čtenářkami. Další už nenapíše a na besedu k nám nepřijede. Simona Monyová odešla navždy ve středu 3. srpna Mgr. Dagmar Možná knihovnice Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 Fotografující členové již devět let trvajícího projektu Expedice Chřiby (Jiří Blaha, Bořek Žižlavský, Ivo Hubík a Karel Grabovský) vystavovali během letošních prázdnin v horních prostorách kaple sv. Barbory u hradu Buchlova fotografie ze svých cest. Expozice velkoformátových fotografií nabídla pohledy na známá, ale především méně známá místa Chřibů. Naše fotografie přibližuje přípravu výstavy na konci měsíce června. (foto RaK) Naší fotografií si ještě připomeňme výstavu fotografií MUDr. Josefa Macenauera v Muzeu Podhradí Buchlovice, která skončila v první polovině měsíce července. Vidíte na ní autora fotografií se zlechovským farářem P. Janem Krejčiříkem a řádovými sestrami při prohlídce expozice. Výstavu rovněž navštívil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, jehož zápis v pamětní knize muzea vidíte níže. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 Otevření naučné stezky kolem Buchlova Koncem měsíce června, , byla otevřena nákladem Lesů ČR nová naučná stezka kolem hradu Buchlova. Začátek okruhu, navazujícího na cyklotrasu tzv. Velkomoravskou poutní cestu, najdete nedaleko zánovního vodojemu pod hradem, kousek od dlážděné příchodové cesty. Na celkem jedenácti panelech se seznámíte s činností Lesní správy Buchlovice, obnovou lesa, s živočichy a rostlinami Chřibů, s Jaškovou pověstí o Čertově sedle, kterou naleznete na panelu blízko této lokality na jihu kopce Modly, a další. Zastavení doplňují četné působivé fotografie a posezení s přístřešky. Největší odpočinkové místo se nachází na západní travnaté ploše u kaple sv. Barbory. Nechcete-li absolvovat celou trasu směřující kopcem Modlou, můžete využít její zkrácenou podobu, která vychází z lesa u starých sklepů pod hradem a stejně jako celá trasa končí na parkovišti pod hradem u hospůdky pana Petra Špalka. Slavnostního otevření naučné stezky se zúčastnilo na dvě stě padesát žáků nejen buchlovické základní školy, kteří prošli trasu se svými učiteli a průvodci z řad zaměstnanců Lesní správy Buchlovice. K dispozici na parkovišti měli skákací hrad, oheň, na němž opékali klobásky, a další občerstvení. Trasu naučné stezky si s dětmi prošli rovněž někteří hosté z řad představitelů krajského ředitelství lesů, vedení Lesní správy Buchlovice, vedení městyse Buchlovice a města Uherské Hradiště. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Děti se rozloučily se školkou Dne 26. června proběhlo v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice slavnostní pasování starší třídy dětí z mateřské školy na budoucí prvňáky, kterými se stali začátkem měsíce září. Pasování provedli a do školy potřebné dárečky předali ředitelka mateřské školy Bc. Jitka Němečková a místostarosta městyse Bořek Žižlavský za účasti pedagogů školky, rodičů dětí a dalších rodinných příslušníků. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 26. června 2011 Foto: Kajetánka Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 Rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ V posledním dni školního roku , 30. června, se v prostorách Galerie na půdě Muzea Podhradí Buchlovice uskutečnilo slavnostní setkání s žáky 9. třídy naší základní školy. S žáky se rozloučili a předali vysvědčení učitelé školy v čele s ředitelem Mgr. Františkem Klvaňou a za městys Buchlovice byl přítomen starosta ing. Jiří Černý. Prostor galerie doplnili rodiče a příbuzní vycházejících žáků. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 30. června 2011 Foto: Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 Táborové radovánky v Dětském studiu BAMBINO V době letních prázdnin se z dětí z Buchlovic a okolí, díky Dětskému studiu BAMBINO, stali malí táborníci. Prostřednictvím dvou turnusů příměstského tábora, si děti mohly vyzkoušet a naučit mnohému. Široké věkové rozpětí od 4 do 15let zpříjemnilo letní prázdniny nejen dětem, ale i rodičům dětí školkou a školou povinných. Příměstský tábor fungoval tak, že rodiče po celý týden, tj. od pondělí do pátku, vodili ráno své děti na smluvené místo, většinou na náměstí a odpoledne kolem hodin si je vyzvedli. Program byl tak nabitý, že jsme s dětmi čas i někdy přetáhli. Dětské studio dětem zajistilo nejen chutný oběd a pitný režim, ale i nějakou tu dobrotu. Svačinu si děti nosily se sebou. První turnus proběhl od července a absolvovalo jej 10 dětí. První den jsme s nimi vymýšleli název týmů (Stíhačky a Tygři), vlastní pokřik a barvami jsme malovali vlajky. Ty nám po celý týden vlály na fotbalovém hřišti, kde jsme měli hlavní zázemí. Tady proběhly všechny venkovní hry, sportovní olympiáda i vodní hrátky se závěrečnou pytlíkovou bitvou, při níž skončili všichni doslova jako vodníci, včetně vedoucích. Všechno fungovalo jak na pravém táboře. Na nástupu zazněly pokřiky družstev, četl se denní program, zpívala vlastní táborová hymna, ráno byla rozcvička a odpoledne se předávala pošta, na kterou si děti vyrobily originální schránky. Také si samy vyráběly obrázek z ručního papíru. Ten zvládli takto: papírový karton s lepidlem a vodou se rozmixoval, přecedil přes síto, ozdobil živými kvítky, válečkem vyválel, přežehlil žehličkou a dal uschnout na sluníčko. Pak si děti obrousily dřevěné latěčky smirkovým papírem, vytvořily rámeček a ozdobily mušličkami. Každý obrázek byl jiný a všechny byly moc pěkné. Dokonce nás překvapili i kluci, protože je moc bavilo žehlit žehličkou. Celý týden probíhala celotáborová hra s názvem Detektivní záhada inspektora Patočky. Ten za námi vyslal policistku Martinu ve slavnostní uniformě, která dětem rozdala tajné šifry. Ty děti nejdřív zdárně vyluštily, aby věděly, po čem mají vlastně pátrat. Tajenkou bylo Muzeum Podhradí Buchlovice. Dopoledne jsme se tam vydali. Cestou s uniformovanou policistkou se děti seznámily s prací policie, zopakovaly si dopravní značky a seznámily se s policejními hodnostmi. Moc je to zajímalo. V muzeu nás přivítal pan tajemník M. Hrdý a děti si měly zapsat a zapamatovat do nejvíce vystavených exponátů. Jednou z indicií, která měla dětem napovědět v celotáborové hře byl i pěší výšlap na Buchlov. Zrána sice trošku pršelo, ale náladu nám počasí nezkazilo. Cestou na hrad děti plnily různé přírodovědné úkoly, učily se poznávat rostliny a stromy, dozvěděly se, co je myslivecký posed a k čemu slouží a našly podle turistických značek správnou trasu na Buchlov. Z nových informačních tabulí naučné stezky se také seznámily s pověstí o Čertově sedle. Na hradě si v Andělce děti prohlédly hladomornu a výstavu kovářských prací. Líbil se jim třeba motýl, krab, tulipán nebo včela. Po dobrém obědě, což byla tentokrát pro každého velká pizza, nás čekala cesta zpátky. Tu jsme zvolili zase jinou, kolem Hořínkového a Mikulčákového, odkud je krásný výhled na oba kopce. U sochy Barborky děti natrhaly do vázy luční kvítí. A už jen kousek a u Žufánků za kopečkem na ně čekaly prolézačky, houpačky a velká trampolína. Únava z cesty byla rázem tatam. Nejvíc se dětem líbila živá zvířátka, kozy a králíci. Někteří je ještě nikdy neviděli, a přesto je zkušeně za uši vytáhli z králíkárny a hráli si s nimi. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Zážitků z tohoto výletu bylo hodně. Poslední den v pátek jsme ještě podruhé zavítali do muzea a děti pro detektiva Patočku správně vypátraly, že se tam ztratil obraz Barborky. Děti byly velmi všímavé a nakonec krádež odhalily. Na zakončení celého týdne proběhl v nových prostorách fary táborák s předáváním cen a diplomů pro všechny děti. Druhý turnus proběhl od srpna po názvem Loupežnický les. Celý týden putovalo 14 dětí s Rumcajsovou loupežnickou rodinkou přes různé překážky, úkoly a soutěže až nakonec přišly do města Jičína. Dva týmy si tentokrát zvolily název Sovy a Grizzly. První velká hra začala na fotbalovém hřišti, kdy děti putovaly vytyčenou trasou po fáborkách kolem potoka, zámecké zdi až ke hřbitovu. Cestou hledaly schované papírky s úkoly, které plnily, až přišly do cíle, kde byl schován poklad. Do kopřiv se nikomu nechtělo, ale vidina pokladu byla nakonec silnější než strach z nich, takže ten byl nakonec objeven. Ve středu jsme vyrazili na výlet na Smraďavku, kde nás čekalo velké překvapení. Cestou po louce jsme potkali koně a starou Lipůvkou kolem přehrady a rybníků s kapry jsme přišli až k lázním. U Krystýnků jsme využili zpěváckého pódia, kde se děti staly na chvíli herci, a každý si zahrál nějakou postavičku z večerníčků. Také je hodně bavil vědomostní Videostop. Po dobrém obědě v podobě gulášové polévky, langošů a bramboráků, následovala procházka kolem rybníčku. A už je tady to slíbené překvapení. Na travnatou louku vjíždí červené auto buchlovických hasičů. Dětem dělají kompletní hasičskou předváděčku. Ty si mohly celé auto prozkoumat, prolézt, zkusit sednout za volant, stříkat opravdovou stříkačkou a nakonec je zkropila i vodní sprcha, na kterou všechny děti nadšeně čekaly. Zážitek to byl velký nejen pro malé táborníky, ale i pro náhodné kolemjdoucí rodinky, jejichž děti se k našim nadšeně přidaly. Další dny ještě děti navštívily zámecký park, kde je zaujali pávi a rybičky v kašnách a Záchrannou stanici zvířat, kde se jim nejvíc líbili dravci a srneček. Nakonec byl opět táborák na faře s předáváním diplomů a cen. Na závěr obou vydařených turnusů chceme poděkovat sponzorům: Hamámek společnosti Hamé s.r.o., Kunovice, rodině Kobylkové z Brna a Hotelu Maxi z Uh. Hradiště. Velký dík za poskytnutí zázemí a vstřícnost patří TJ Sokolu Buchlovice a Farnímu úřadu Buchlovice. Za pomoc při realizaci celotáborových her děkujeme Muzeu Podhradí a ing. M. Hrdému, Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice, Lázním Smraďavka a panu F. Krystýnkovi a hospodě U Špalka. Rodičům děkujeme za projevenou důvěru a dětem, že nás obohatily svým nadšením a spokojeností. Vedoucí táborů DS BAMBINO: Mgr. M. Strýčková, V. Kapounková, J. Vráblová Dětské studio BAMBINO, o.s. s radostí oznamuje, že koncem měsíce srpna 2011 otevíráme naše nové prostory určené pro děti bez rozlišení věku. Dětem nabízíme zábavu, prostor pro hru a pestrou škálu zájmových aktivit. Sídlo našeho studia je na ul. K Buchlovu 569, Buchlovice (bývalá prodejna Jednoty). Programová nabídka a vše, co by Vás mohlo zajímat již brzy naleznete na našich webových stránkách které se aktualizují. Informace Vám poskytneme i v našem studiu a prostřednictvím veřejného rozhlasu městyse Buchlovice. Na všechny se těší tým Dětského studia BAMBINO, o.s. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Táborové radovánky BAMBINA BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 Foto: Jarmila Vráblová Upozornění Fotografie vjezdu do ul. Řadové z ul. Boženy Němcové ukazuje znečištění povrchu vozovky neznámým barvivem, které někdo vyhodil do popelnice a při pravidelném svozu odpadů se dostalo z přepravního vozu na komunikaci. Bohužel to není první případ znečištění obecní komunikace Proto opětovně upozorňujeme spoluobčany na to, že běžná domovní popelnice není určena pro sběr jakéhokoliv tekutého odpadu umístěného v láhvi, plechovce apod. Pro odpady, které nejsou běžným komunálním odpadem, slouží kontejnery (sklo, plasty, papír), případně je možné využít 4 x ročně svozu nebezpečných odpadů u hasičské zbrojnice nebo služeb sběrného dvoru na Křížných cestách či Sběrných surovin u hřbitova. (red.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/