KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY"

Transkript

1 číslo 5 květen 2013 ročník XI zdarma do všech domácností KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech a Městské kulturní středisko Dobřany uspořádaly 13. dubna v Káčku komponovaný pořad k 70. výročí náletu na Dobřany. Jeho součástí byla výstava, přednáška Mgr. Karla Fouda a promítání filmů Nálet na Dobřany a Nebeští jezdci. UVNITŘ LISTU»»»»»» 15x Rozhovor s npor. Bc. Pavlem Vaníkem Školní vědecký den na základní škole Skautky na závodech Divadelní hra s čísly Novinky v exekucích v roce

2 SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, mezi nejvýznamnější akce dubna patřila vzpomínka na to, jak se našeho města dotkla druhá světová válka. Znovu se potvrdilo, že vzpomínka na takovou hrůzu, jakou je bombardování, žije v lidské mysli dlouho. Předvedl to v Káčku pan Keller, zažil jsem to už předtím. V rozhlase jsme mívali každý den téma dne, ke kterému se mohli lidé vyjadřovat na záznamník. Ať jsme si lámali hlavu, jak jsme chtěli, záznamník převážně mlčel. Jen jednou jsme ho skoro zavařili, to když jsme zvolili neaktuální téma. Nálety. Zbyla z toho pěkná sbírka nepěkných vzpomínek. Vrcholem byl jistý pán, který se neohlášeně dostavil na vrátnici. Ráno slyšel, o čem budeme vysílat, sedl na vlak a přijel se vyjádřit osobně. Trvalo mu to strašně dlouho, berle, astma a tak vůbec. Přesto dorazil. Vyprávěl naprosto otevřeně o tom, jaké to bylo v krytu při největším neatomovém náletu všech dob v Drážďanech. Navzdory bontonu své generace a viditelné kultivovanosti se v jeho plynulé řeči objevilo věcné konstatování toho, že se pokálel a pomočil, a bylo mu to jedno, stál tam a strachy téměř nedýchal, jakmile vylezl ven, klepal se. Pak zvracel, když spatřil zbytky těl ze sousedního krytu, kam původně mířil. Pak už nevyprávěl, plakal tak dlouho, že jsme měli co dělat, abychom ho utišili. I proto je špatně, že většinou u poloplného korýtka jen naříkáme nad tím, že by mohlo být plnější. Čas od času je dobré uvědomit si, že mír má obrovskou cenu. Já vím, pro nás, co jsme zažili mírové hnutí za socialismu, má to slovo komický přídech mávátek, holubiček, prázdného tlachání a podpory šílenců typu Pol-Pota či Kim-Ir-Sena ve jménu míru... Ale naše město zmizelo z mapy málem dvakrát, za třicetileté války, i před sedmdesáti lety. Možná si vzpomenete na to, jak zkomplikovaly pozůstatky náletu a kvapných oprav po něm opravu budovy umělecké školy. Někdy mám pocit, že se každý spíše těší, až vyfotí a vysdílí v počítačové síti fotku ve stylu: já a nevybuchlá bomba. Že válečné harampádí nás zajímá víc než to, že si užíváme báječně dlouhé období bez války. Tak zkuste aspoň v květnu sobě či dětem připomenout oběti, hrdiny i padouchy s jejich ohavnými názory a taky to, že právě kvůli vyhnutí se válkám vznikla Evropská unie. Občas směšná, občas otravná, ale sakra dobře plnící tuhle svou základní funkci. To chce zaklepat - třeba o kousek letecké pumy? Martin Sobotka FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 2013 DALŠÍ VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO ŽADATELE! Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne 6. března 2013 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA ROK Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města - vylepšit primárně vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd. Půjčku je možno využít např. na: Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu nově půjčka až 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům a až 0,8 mil. Kč na jeden bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu - rodinný dům, bytový dům (ČOV územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd ) nově půjčka až 100 tisíc Kč na jeden rodinný nebo bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům - nově půjčka do 200 tisíc Kč na jeden dům určený k bydlení při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům nově půjčka do 60 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku v rodinném nebo bytovém domě a do výše 400 tisíc Kč na jednu výměníkovou stanici či zřízení přípojky na páteřní řad rozvodů tepla v rámci CZT města Dobřany pro bytový dům při úrokové sazbě 1% p.a. a max. dobou splatnosti 8 let! Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍ- KŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKO- VÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhé 1% s dobou splácení nově do osmi let a výše půjčky do 400 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 0,9 mil. Kč na bytový dům! Kromě výše uvedených výrazných změn byly ve prospěch žadatelů upraveny i záruky za poskytnuté půjčky! Více se dočtete na konkrétně na odkazu: Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 7. března 2013 do 31. května 2013 do 13:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku 2013, nejpozději do 10. července Žádosti doručené po 31. květnu 2013 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany, Finanční výbor zastupitelstva města Dobřany a Rada města Dobřany. Všem těmto subjektům je nutné za tyto radikální úpravy Fondu rozvoje bydlení poděkovat. Marek Sýkora, starosta města strana 2

3 15x100 Jak hodnotíte vystoupení poslance Babáka na únorovém zastupitelstvu? Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Dobřany vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Michal Babák. Ve svém vystoupení kritizoval nezveřejnění územního plánu a prodej lukrativních pozemků za minimální ceny. V této věci hodlá podat trestní oznámení. Vystoupení poslance Babáka však obsahovalo velké množství faktických chyb. Dagmar Terelmešová Nechci hodnotit nikoho, ani jak se chová, ani jakým způsobem vystupuje. Mám jen jednu připomínku k obsahu toho, co pan poslanec Babák říkal. Pokud chci někoho nebo něco podrobit takto tvrdé kritice, musím si zjistit fakta. Pokud tak neučiním, může se mi stát, že budu posléze vypadat jako neinformovaný. Josef Weinreb Poněkud prekérní otázka. Nelze totiž ve stručnosti vylíčit atmosféru na posledním zastupitelstvu, ani jistou frustraci některých spoluobčanů, kteří se obracejí všude tam, kde je alespoň vyslechnou (v tomto případě na VV). Stejně tak nelze stručně pojednat o kauze obchodování s pozemky v Dobřanech, na kterou poukázal poslanec Babák, když se po dlouhém monologu pana starosty dostal ke slovu. Pravda, poněkud popletl skutkovou podstatu své interpelace, drže v ruce Dobřanské listy s naším článkem Případ parcel v průběhu času. To však nic nemění na podstatě z našeho pohledu nemorálního obchodu s parcelami. Pan poslanec promluvil ještě při odchodu, když si vyslechl stížnosti občanů v závěrečné diskusi. A sice (nejedná se o přesnou citaci): Pane starosto, nezapomínejte, že jste tu pro lidi a ne lidi pro vás. Z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné je tomuto důležitému apelu dostát. Jan Smola Protože jsem se tohoto zastupitelstva nezúčastnil z důvodu nemoci, nemohu fundovaně odpovědět. Pavel Sloup Hodnotím ho s úsměvem. Je na místě otázka, jak hodnotí vystoupení ta osoba, která pana Babáka pozvala. Pan poslanec přednesl nějaké námitky na zastupitelstvu ohledně prodeje a nákupu parcel (dost stará záležitost). Pan starosta mu na ně na místě odpověděl a detaily poslal el. poštou. Myslím, že p. Babák nebyl dost dobře informován, a proto během diskuse svůj výstup zkrátil a s jeho bodyquardem odjeli. Pro zajímavost si najděte na wikipedii jméno Michal Babák, ať vidíte, s kým mělo město tu čest. Michal Šašek Návštěva pana poslance Michala Babáka z politické strany Věci veřejné mě velice překvapila. Nikoliv jeho samotná účast, ale spíše způsob nástupu pana poslance a jeho kolegů na zmiňované jednání. Ochranka stojící většinu jednání za panem poslancem v černých brýlích, nebo pořizování záznamu na kameru. Není divu, že jsem si v průběhu jednání několikrát v paměti promítl známé scény z oblíbených filmů Zdeňka Trošky. Samotné vystoupení k dané problematice působilo nepřipraveně, bez známek dostatečného prostudování podkladů. Samotné hodnocení je spíše na ostatních přísedících z řad spoluobčanů. Určitě se nejednalo o poslední podobnou návštěvu, ale příště bych se přimlouval za omezení pompéznosti Marek Sýkora Víte, ten, kdo to neviděl, tak tomu těžko uvěří. Pan poslanec přijel v roli Prince Bajaji zachraňovat imaginární oběti před násilím ze strany zlého draka v roli města Dobřany a při tom musel mít za zády (opravdu nevím proč, zastupitelstvo v Dobřanech je opravdu mírumilovné) ochranku s černými brýlemi, která své vražedné pohledy prskala všude okolo, a početnou delegaci, která se chovala v obdobném duchu! Opravdu smutné ale bylo vystoupení pana poslance. Když pominu klepající se hlas, papír v ruce a jeho až neuvěřitelně nejistý projev, tak hlavní je, že mu jeho asistenti připravili naprosto mylné podklady! Prostě, dal to bez jakékoli přípravy a hodně špatně to dopadlo. Myslím si, že lépe se zesměšnit před zastupiteli a veřejností nemohl. Bože, chraň nás od takovýchto zástupců parlamentu...! Martin Sobotka O trapném výstupu mrtvé politické strany, jejíž jméno se ve slušné společnosti ani nevyslovuje, jsem psal už v minulém sloupku, ale bez patřičného vysvětlení, takže blbě. Zkusím to napravit. Předně souhlasím s jedním opozičně naladěným občanem, který vše viděl na vlastní oči. Nazval poslance exotem. Dále vzácně souhlasím i s ministrem financí, který navrhl natočit pořad Nejslabší, máte Babáka!. Pan poslanec je též překvapivě špatný řečník. Ale nezapomeňme na vedlejší postavy, dech beroucím způsobem hrozný byl i výstup takzvaného investora. Byl ještě slabší než šmejdi pořádající nákupní zájezdy. Tahle parta je s přehledem nejslabší divadlo, které kdy navštívilo naše město. Josef Šefl Minule jsem odpovídal, že některé otázky jsou... Být ženou, odpovím, že p. Babák přijel pěkně upraven, měl opravené zuby - prostě fešák chlap. Fascinoval mě člověk, který stál za ním (zřejmě ochranka, která po 2 hodinách usnula). Jako zastupitel bych jeho vystoupení hodnotil tak, že pan poslanec měl zřejmě zkreslené a neúplné informace. Na druhé straně by bylo dobré, kdyby páni poslanci chodili na zastupitelstva i menších obcí běžně a ne pouze nahnat politické body. Dále mi přišlo trochu zvláštní, že bylo zastupitelům vyhrožováno trestním oznámením v kontextu problémů jeho mateřské strany. strana 3

4 15x100 / NAPSALI JSTE NÁM Jak hodnotíte vystoupení poslance Babáka na únorovém zastupitelstvu? Na únorovém zasedání zastupitelstva města Dobřany vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Michal Babák. Ve svém vystoupení kritizoval nezveřejnění územního plánu a prodej lukrativních pozemků za minimální ceny. V této věci hodlá podat trestní oznámení. Vystoupení poslance Babáka však obsahovalo velké množství faktických chyb. Lenka Tomanová Pan poslanec se účastnil zasedání březnového, více jak čtyřhodinového zastupitelstva. O slovo požádal v závěrečné diskusi, aniž by využil zákonného udělení slova v průběhu jednání, vystoupil s nepřesnými informacemi. Na otázky, které položil, mu bylo řádně písemně odpovězeno.,,statečný muž. Zdeněk Baxa Vystoupení pana Babáka na minulém zastupitelstvu bylo z mého pohledu zbytečné, protože veškeré podklady, o které ústně požádal, si mohl předem vyžádat písemně. Z mého pohledu šlo jen o politické zviditelnění, prozatím bez žádných výsledků. V únorovém čísle Dobřanských listů byla v rámci (velmi přínosné!) rubriky 15x100 položena zastupitelům otázka Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu? Uvedené odpovědi mě mírně rozesmutnily a přivedly k napsání tohoto textu. Pouze čtyři z 11 zastupitelů, kteří se ankety zúčastnili, zmínili a zohlednili cennou faunu a flóru, kterou se bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém vrchu vyznačuje. Stejný počet respondentů (tři se překrývali) zmínil problém s navážkou zeminy, která velkou část území nenávratně zničila (obě témata se již poměrně dlouhý čas objevují nejen na stránkách D. listů). Je mi velmi líto, že tak malá část zastupitelů dala najevo, že o této problematice něco tuší a že jim není lhostejná. Tedy že jim není lhostejný kus krajiny s cennou přírodou, který mají hned za humny a ke kterému by měli mít silný vztah. Ona je to příroda malinko zvláštní. O její vznik se totiž zasloužil člověk svou běžnou každodenní činností. A tenhle člověk byl náš předek. Kupodivu to byl dokonce ten samý, který postavil křížky, kapličky a kostely, o něž se poměrně úpěnlivě staráme a chráníme je. Právě barokní doba se totiž vyznačovala hodně odlesněnou (českou, útulnou) krajinou, do které byly vkomponovány drobné i větší sakrální stavby. Zběžný pohled do historických map a na letecké snímky z 50. let 20. století nepamětníkovi prozradí, že svahy Šlovického vrchu později využívané vojáky pokrývaly vypásané i kosené travní strana 4 JEŠTĚ JEDNO ZAMYŠLENÍ NAD ŠLOVICKÝM VRCHEM porosty, ovocné sady, z části také řídký les a malé lomy na kámen. Na tom se možná nezdá být nic zvláštního ani cenného. Jenže takovouhle mozaiku vzájemně navazujících otevřených stanovišť v současné krajině Plzeňska málokde najdeme. Dnešní kulturní krajina se vyznačuje velkými, intenzivně využívanými (nebo naopak úplně zanedbanými) celky oddělenými ostrými hranicemi: obrovský lán řepky/zarostlý příkop/silnice/příkop/strojově sečená louka/pěstěný smrkový les/lán pšenice/plot/túje/anglický trávník/beton/ asfalt/... Očima člověka: není kde v klidu zastavit, oddechnout si (nebo se naopak rozběhnout). Očima řady živočichů a rostlin: není kde žít! Ta boží muka a kapličky už jsou v téhle krajině také spíše navíc. Když se totiž octnou uprostřed lánu řepky nebo přímo u hlavní silnice a nelze k nim pohodlně dojít, stejně jako když stojí nad městem a výhled odtud je zakrytý porostem akátu, ztrácejí svoje poslání i kouzlo. Polní cesta lemovaná heřmánkem či osluněný vršek s mateřídouškou, kde člověk může posedět a potěšit oko pohledem jak na město, tak na motýly poletující kolem to je okolí, které sluší barokním kapličkám. A člověka pohladí na duši (i když si to možná ani neuvědomuje). Na Šlovickém vrchu kaplička nestojí. Kdyby tu stála, nikdo by ji jílem ze staveb nezavezl, tady jakási morálka podpořená ochranou památek ještě funguje. Proč tomu tak není i v případě voňavé stráně, malého jezírka s čolky a žábami či rozkvetlé louky? Nepěkné ekonomické vyhlídky, politika a věčný spěch nám ničí nervy. Odpolední nebo víkendová procházka je často jediný moment, kdy se člověk trochu zklidní a vydechne si. Když trasa vede pěknou krajinou, kde má navíc všímavý člověk možnost spatřit něco zajímavého, co už se jen tak někde nevidí, je to o to lepší. Šlovický vrch takové místo je! Na závěr bych velmi rád připomněl dvě věci. Ochrana přírody v tomto území vůbec neznamená Národní přírodní rezervace, vstup zakázán. Naopak, je pro ni důležité chodit sem, jezdit a spásat. Ale to bych jen opakoval slova J. Koptíka (Dobřanské listy 12/2011). A že by se Dobřany tímto územím a jeho hodnotami mohly (měly!) chlubit, ne ho pohřbívat pod navážkou zeminy a nechat zarůst trnkami, je asi také zbytečné rozebírat. Snad to z textu vyplynulo. Ondřej Peksa, Dobřany PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ - KVĚTEN 2013 ÚT ÚT ČT PO ST ČT ÚT ST Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle:

5 CO SE DĚJE OFFROAD MARATON: 24hodinový závod v Dobřanech nově odstartuje v pátek! Nejtěžší závod terénních aut ve střední Evropě má pro své fanoušky skvělou zprávu! Letošní šestnáctý ročník odstartuje již v pátek 17. května v 16 hodin a nejlepší posádky offroadových speciálů do cíle dojedou v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. Po dvouhodinovce motorek a čtyřkolek si závodníci i fanoušci užijí pořádný rockový nářez pod širým nebem, například s legendární kapelou BONFIRE. Vzhledem k velkému počtu účastníků upozorňujeme na uzavření hlavní příjezdové silnice do Dobřan ve směru od Starého Plzence, kde bude umístěno depo pro motorky a čtyřkolky i parkoviště pro návštěvníky. Diváci se mohou těšit na zhruba třicítku automobilových speciálů, mezi kterými nebudou chybět loňští vítězové královské kategorie nad dva litry KB Systém offroad team nebo jejich velký soupeř WINGS team. Mezi speciály do jednoho litru se ukáží i dakarští matadoři v čele s Dušanem Randýskem nebo Pepou Macháčkem. I favorité mezi speciály do dvou litrů nebo amatéry se budou snažit o co nejlepší výsledek. Půjde o souboj o to zajímavější, že absolutně nejlepší tým získá speciální cenu startovné na Intercontinental Rally 2014 do Dakaru. Bonbónkem pro všechny přítomné bude zaparkovaný kamion LIAZ KM racing teamu, nejúspěšnějšího českého týmu ze všech dosavadních jihoamerických ročníků Rallye Dakar. Offroadoví fanoušci si tak mohou mezi fanděním svým favoritům a sledováním dramatických okamžiků v depu vychutnat pohled i na žlutého krasavce, kterého v písečných dunách pilotoval například zkušený Martin Macík. Srdečně zváni jsou všichni příznivci rychlých stojů i nahodilí diváci, které čeká pravé offroadové prostředí: všudypřítomný adrenalin, odstřikující bláto a situace, při kterých tuhne krev v žilách. Průběh závodu, na který se závodníci celý rok připravují a těší, i výsledkový servis budou všichni moci sledovat na velkoplošné obrazovce v dosahu kvalitního nonstop občerstvení. Kompletní informace najdete na PROGRAM pátek 17. května start aut na 24 hodin sobota 18. května děti a mladší junioři na jednodušší trati konec závodu aut motorky a čtyřkolky slavnostní vyhlášení výsledků Doprovodný program, Open Air OffROAD Rock Festival COWARD PAKÁŠ PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS (Kongo Afrika) GREYHOUND SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 24Hours Offroad maraton BonFire (Německo) Fatty Lumpkin s (Kanada / CZ) Pozvánka na 16. ročník Offroad Maratonu Dobřany 17. května hod. Náměstí T.G.M. Ukázka závodních terénních aut Doprovodný program: Soutěže pro děti Rádio FM Plus Vůz Liaz M. Macíka z Dakaru TRESTNÍ ODPOVĚDNOST CYKLISTŮ Začala cyklistická sezóna, a tak kromě správného seřízení kola, jeho samotné údržby či povinné výbavy bychom všem příznivcům tohoto sportu chtěli připomenout i trestní odpovědnost cyklistů v silničním provozu. Jednou z novel zákona č. 361/2000 Sb., bylo v České republice zavedeno bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, tzv. bodový systém. Tento systém hodnocení se ovšem vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel, kterým jsou započteny body v registru řidičů. Na cyklisty se tedy vztahují pouze tresty peněžní, či v krajním případě odnětí svobody. Jako přestupky lze kvalifikovat většinu činů, kterými mohou cyklisté porušit zákon. Mezi frekventované lze zahrnout vjezd na místa jim zapovězená, jako například na komunikace určené pouze motorové dopravě, chodníky, pěší zóny nebo přechody pro chodce. Nebo naopak nevyužití prostorů pro cyklisty, jsou-li zřízeny, jízda na kole, které nevyhovuje podle předpisů o povinné výbavě nebo opomíjení povinnosti využívat ochrannou přilbu. Jednáním, které může být zařazeno do kategorie trestného činu, je ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník hovoří o tom, že osoba vykonávající činnost, kterou by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví lidí, nebo která by mohla způsobit značnou škodu na majetku pod vlivem návykové látky, může být potrestána odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude potrestán pachatel, který způsobí pod vlivem návykové látky havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jiné ublížení na zdraví, větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek. Proto dbejte na to, jakým druhem občerstvení se posilňujete. Cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Motoristé, ale i cyklisté by si měli uvědomit nezbytnost vzájemné ohleduplnosti na silnicích. nprap. Ivana Telekešová, DiS. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych vyzvednout v DL hrdinský čin Radka Jirků při zásahu proti trojnásobnému pachateli při přepadení benzinové čerpací stanice v Dobřanech a apeluji na mladé lidi, aby se vždy zachovali jako tento muž. Děkuje Linda M., bývalý kapitán SNB strana 5

6 ROZHOVOR Rozhovor s npor. Bc. Pavlem Vaníkem Ohledně obvodního oddělení policie v Dobřanech se stále něco děje. Loni se vedla tuhá jednání o to, aby vůbec služebna v našem městě zůstala, letos nastoupil nový velitel, který se do své práce vložil velmi razantně. Stejně jako v New Yorku za starosty Giulianiho se pod vedením npor. Bc. Pavla Vaníka začalo vymáhat dodržování i těch zákonů, které švejkovské povahy považovaly za bezvýznamné. Nejvíce je to cítit v oblasti, které se odborně říká doprava v klidu, lidově parkování. K vášním kolem něj míří i první otázka. Pane veliteli, jak moc peprná slova zaznívají? Při plnění služebních úkolů se policisté poměrně často dostávají do situací, kdy jednání provázejí zvýšené emoce. Každý policista je systematicky vzděláván, aby tyto situace dokázal zvládnout. Cílem při řešení přestupků v dopravě je přestupci sdělit a objasnit, jakého konkrétního protiprávního jednání se dopustil. Většinou bývá uložena sankce, a to někteří nelibě nesou. V případě slovního napadání, znevažování a urážení policisty jako úřední osoby tuto skutečnost zadokumentujeme a oznámíme na příslušný úřad k projednání. Rozhodně takové projevy chování tolerovat nechceme a nebudeme. Zatím se nám ale vždy podařilo situaci zvládnout. Proč se vlastně začíná tak důsledně trvat na tom, že na vozovce musí zůstat v každém směru pruh široký 3 metry? Tato povinnost vychází přímo z 25 odst. 3 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., a důvod je jednoduchý - bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nedodržení této povinnosti komplikuje jízdu ostatním a zvyšuje riziko nehody. V sousedních městech je to různé, někde se pravidla striktně dodržují už strana 6 dávno, v některých čtvrtích hrozí stále srážka s autem v protisměru, kdy mezi parkujícími auty v zatáčce není ani místo, kam by se dalo uhnout a občas se musí i vycouvávat. Proč se někde přihmuřují oči? Policista má obecně povinnost řešit nebo přijmout opatření v případě protiprávního jednání, které spadá do úkolů Policie ČR. Není podstatné, zda tak činí na základě oznámení nebo vlastního zjištění. Je třeba říci, že řešení dopravních přestupků je pouze jedním z mnoha úkolů Policie ČR. Rozhodně nemůžeme stát v každé ulici a věnovat se pouze parkování. V rámci výkonu obchůzkové a hlídkové služby ale nebudeme zavírat oči a přehlížet porušování zákona. Při plánování jednotlivých služeb reagujeme na aktuální bezpečnostní situaci. Přednostně řešíme problém tam, kde je situace nejvážnější, například na místech, kde důsledkem špatného parkování hrozí dopravní nehoda. Podle zpráv, které se k nám dostaly z bezpečnostní komise, se vám poslední dobou daří lépe odhalovat přestupky. Čím to? Velmi nám pomáhá kamerový systém zřízený městem Dobřany, který máme k dispozici na obvodním oddělení. Základní monitoring rizikových míst města je tak přímo zajištěn. Je možné rychle a efektivně reagovat, například při narušení veřejného pořádku, nebo zpětně situaci zmapovat a vyhodnotit. Jak moc by vám pomohlo rozšíření kamerového systému? Pomohlo by určitě. Kamerový systém je nepochybně i dobrým preventivním opatřením ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Je jasné, že nemůžete zmínit jména, ale zkuste prosím obecně říci, jaké přestupky nejčastěji odhalíte díky kamerám? V letošním roce se nám podařilo objasnit většinu projevů vandalství, zejména v noční době, jako je např. poškozování dopravního značení, ničení veřejného majetku a podobná pouliční kriminalita. Díky kamerovému systému jsme objasnili i mnohem závažnější případy, jako byla krádež vozidla, výtržnost s vážnými následky na zdraví a nelze zapomenout na opakovaný případ loupežného přepadení benzinového čerpadla v Dobřanech. I tady kamerový systém sehrál důležitou roli. A nějaký kuriózní případ? Žádný se mi nevybavuje. Zmínili jsme bezpečnostní komisi, ne každé město ji má, zdá se vám jako účinný nástroj spolupráce města se složkami integrovaného záchranného systému a orgánů vymáhajících právo? Velmi důležitá pro úspěšné plnění úkolů Policie ČR je spolupráce s místní samosprávou. Mezi Policií ČR a městem Dobřany byla uzavřena koordinační smlouva, kde jsou vymezeny hlavní oblasti spolupráce. Neméně důležitá je spolupráce i s ostatními složkami IZS. Bezpečnostní komise jako poradní a iniciativní orgán Rady města Dobřany je složena ze zástupců těchto složek, z odborníků, kteří mají za úkol přijímat adekvátní opatření. Na základě stížností občanů dostala Policie ČR podnět od bezpečnostní komise k systémovému řešení problémů v dopravě, zejména špatného parkování. V této souvislosti jsme již provedli několik dopravně-bezpečnostních akcí - parkování v ulici Stromořadí, Jiráskova a Plzeňská, na dobřanském náměstí a v okolních ulicích centra města. Preventivně působíme v okolí obou stupňů Základní školy, zejména v ranních hodinách před začátkem vyučování. Průběžně provádíme kontroly řidičů na alkohol a návykové látky, připravujeme i další opatření, např. měření rychlosti v obci. Na těchto opatřeních se podílí i městská policie a naši kolegové z dopravního inspektorátu. A reagovali jsme i na další podněty, např. alkoholismus mládeže. Požívání alkoholu mladistvými a nezletilými se stává nežádoucím celospolečenským problémem. Intenzivně spolupracujeme ze ZŠ v Dobřanech, v současné době připravujeme besedy se žáky školy, chtěli bychom uspořádat i den s policií. V rámci provedené akce na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme sice podávání alkoholu mládeži nezjistili, ale kontrola odhalila jiný problém, provozování výherních hracích automatů bez platného povolení. Přestupek byl již oznámen k projednání příslušnému úřadu. Na letošní rok plánuje město Dobřany hned několik významných kulturních a společenských akcí. Vzhledem k očekávanému počtu návštěvníků bude potřeba připravit bezpečnostní opatření pokračování na straně 7

7 ROZHOVOR / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA pokračování ze strany 6 k zajištění klidu a veřejného pořádku. V bezpečnostní komisi průběžně tato opatření připravujeme již od začátku letošního roku. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne byli přivítáni panem Bc. Markem Sýkorou, starostou města Dobřany, tito noví občánci města: Bartoloměj Baxa, Karolína Brožová, Sandra Giliánová, Vlastimil Lokajíček, Anna Řezáčová, Jan Schlehofer, Kateřina Tomanová, Anna Bogášová, Melisa Dezort, Amelie Ebelenderová, Markéta Jacková, Michaela Jandovská. Co ještě vám ve spolupráci s městem pomáhá? Musím zmínit nadstandardní spolupráci s Městskou policií Plzeň, která také v Dobřanech vykonává službu. Přítomnost strážníků určitě zvyšuje bezpečnost ve městě, intenzivní komunikace mezi oběma složkami pomáhá lépe a účinněji reagovat např. na podněty z bezpečnostní komise. Společně můžeme zajišťovat kulturní a sportovní akce, většinou ale své úkoly plní každá složka samostatně. Vaše práce je plná konfliktů, které vyvolávají stres. Jak ho zvládáte? U policie pracuji více než 20 let, nejsem tedy žádným policejním nováčkem. Až do příchodu na pozici vedoucího obvodního oddělení jsem pracoval jako kriminalista. Za tu dobu se člověk naučí stresové a konfliktní situace zvládat, získá zkušenosti. Máte nějaký oblíbený vtip o policajtech? Vtip o policajtech si rád poslechnu, některé bývají docela trefné. Policejní práce má svá specifika, policista je tak nějak pořád na očích veřejnosti. Bohužel nejsem vypravěč vtipů, a to ani těch nepolicejních. Tak možná někdy příště Dne oslavila 91. narozeniny paní Helena Špačková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Dne uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás nečekaně rychle opustil náš drahý pan František Fiala, nadšený turista. Vzpomíná manželka s celou rodinou a přátelé. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 1. června oslaví náš tatínek a dědeček, pan Josef Baumruk, své 81. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a neutuchajícího elánu. Syn Josef a dcera Jarka s rodinami. strana 7

8 KULTURA KNIHY PRO DĚTI BASS Guy: Záplaťák Strašidelné i veselé, vtipné i dojemné čtení s dobrým koncem pro mladší školáky. V opuštěném hradu žije podivínský profesor, který čistě z vědeckého zájmu vyrábí v tajnosti humanoidy, Frankensteiny, lebkouny, jednooké pavouky s křídly, chodící ryby, tříruká monstra. Občas profesor ani sám netuší, co to vlastně vynalézá. Ještěže je tu pomocník slátaný z odpadu Záplaťák. Díky němu vládne na hradě mezi příšerkami dobrá nálada. Idyla ale nepotrvá věčně, zlý ředitel kočovného cirkusu se od lidí dozvěděl, že v hradu straší, a přemýšlí, jak na příšerkách zbohatne KAPLICKÝ Václav: Bandita, Paťara a spol. Román pro děti líčí klukovský život na přelomu 19. a 20. století v tajemném, romantickém městě obklopeném lesy a poli, bitvy Klášteráků a Klokoťáků, všední život měšťanských rodin, školu i charakteristické postavy, které k městu neoddělitelně patřily. Hry a rošťárny pro kluky a holky Knížka plná her a nápadů, jak se zabavit o školní přestávce! Bude vám stačit papír a tužka, nebo třeba jen čára na zemi. Naučíte se spoustu her, při kterých zapojíte svůj důvtip, paměť a postřeh, ale hlavně zažijete také spoustu legrace. Víte, jak se hraje Šibenice? Umíte hrát Pepíčku, pípni? Říká vám něco název Lodě nebo Piškvorky? Zábava na přestávky, ale i na celé hodiny! SLOUPEK PLNÝ NOVINEK cestu ke spokojenějšímu a šťastnějšímu životu! Zaměřte se na to, co vám opravdu dělá radost. Být šťastná je přece tak snadné! VILLAR Domingo: Pláž utonulých Co se skrývá za poklidným životem rybářské vesnice v Galícii? Jednoho podzimního rána zanese příliv na galicijskou pláž mrtvolu námořníka, který má ruce svázané plastovou páskou. Místní mluví o sebevraždě, ale stále více důkazů nasvědčuje tomu, že pravda je jiná Těhotenství - uživatelská příručka Komplexní průvodce těhotenstvím bez starostí! Přivést dítě na svět je jedním z rozhodujících okamžiků v životě, ale jedné věci se nedá vyhnout: Být těhotná může být náročným úkolem. Naštěstí je zde tato kniha, aby vám odpověděla na všechny naléhavé otázky: Kdy už konečně budu mít pokoj od ranních nevolností? Jak velké je moje miminko v tomto týdnu? Je normální mít nepřekonatelnou chuť na sušené hovězí? Vyspím se ještě někdy v životě celou noc? Nastávající rodiče zde najdou odpovědi průvodce jim bude dělat zkušená matka Sarah Jordan a praktikující gynekolog, porodník a trojnásobný otec David Ufberg. Poznáte postavičky? 1. Co je to za šmoulu? a) Poeta b) Brčko c) Myslitel 2. Jak se jmenuje šmoula, který rád něco vyrábí? a) Stavitel b) Kutil c) Šprýmař 3. Kdo nesnáší šmouly? a) Lord Voldemord b) Gargamel c) Karamel 4. Kdo si myslí, že je nejhezčí šmoula ze všech? a) Krasavec b) Šmudlík c) Fešák 5. Jak se jmenuje vůdce šmoulí vesnice? a) Gargamel b) Dlouhovous c) Taťka Šmoula 6. Kdo je tato hezká šmoulí dáma? a) Šmoulinka b) Zlatovláska c) Dlouhonožka Soutž pro dtské tenáe Mstské knihovny Dobany Soutž potrvá od 22. dubna do 10. ervna 2013 KNIHY PRO DOSPĚLÉ SEMINA Irina: Obchod se štěstím Vstupte do kouzelného krámku, ve kterém najdete všechno od koštěte na negativní pocity až po mlýnek na problémy. Jak se vyrovnat se vztahy, nešťastnou láskou, finančními problémy, či jak najít smysl života? Vydejte se na Soutžit mže každý tená, který si vypjí 1 knihu nebo 3 asopisy strana 8

9 KULTURA PŘIŠEL JSEM, SEDL JSEM, PŘEČETL JSEM, ZAPSAL JSEM Takto bych mohla pokračovat stále, ale já se radši rozepíši podrobněji, než jenom klíčovými slovy. Městská knihovna Dobřany, každý ví, kde je, každý ví, co se v ní dělá, že? 9. dubna vyrazila celá banda osmáků, tedy spíše béčáků do knihovny, druhý den je následovala třída áčáků. Měli velice prostý úkol, číst, číst a číst a potom jenom zapisovat, zapisovat a zapisovat. Lépe řečeno, každý si vybral knížku jemu sympatickou, někam si s ní sedl do kouta a věnoval se jí dost důkladně. Po přečtení povídkových žánrů (to právě bereme v literce ) přišla na řadu důležitější část dvouhodinovky v knihovně. To, co jsme si přečetli, jsme jednoduše zapsali do papírů a vytvořili tak vzor pro kartotéku, kterou budeme dělat v devítce. Přišlo mi to jako super nápad. Nejenomže se podařilo dostat puberťáky ke knížkám, ale ono je to i bavilo a odnesli si myslím dost super poznatky a moc se těší na další dobývání knižního světa! Mary, 8. B Dnes máme Noc s Andersenem, do knihovny se všichni hrnem. Budem si o něm povídat, vypravovat a vzpomínat. Milé paní knihovnice už na nás čekaly, tajemný příběh dnešní noci vypravovat začaly Byla jednou jedna kniha, která se u nás objevila. Pan Andersen ji k nám dones z rodného města Odense. Ta kniha byla cennost, kdo jí napsal, neznal lenost. Nikdo z nás by tu knihu nevyměnil, i kdyby nám to Pán Bůh radil. Napsal i Malou mořskou vílu, která se proměnila v bílou pěnu. Kdyby se pan Andersen díval na nás z výšky, byl by velmi potěšen, jak máme rádi knížky. A kdyby pan Andersen přišel mezi nás, jistě by mu bylo dobře a chtěl by přijít zas! Tahle noc není jediná, kdy na Hanse se vzpomíná. V našich srdcích místo má, díky pohádkám v nás ožívá. I když už odpočívá v pokoji na hřbitově v Kodani. Máme rádi příběhy, staré i ty nové, ať už jsou v nich draci, víly nebo IGRÁČKOVÉ. Igráček je pracovitý panáček, má ho rád každý školáček. Potěší každou dušičku, má rád ovesnou kašičku. Každý z nich má duši a taky malé uši. Všichni jsou jedineční, staří, mladí, památeční. A když se tu budem v noci bát, necháme si o nich zdát! David, Matěj, Šimon, Terezka, Julča, Barča, Anička, Honza, Lukáš, Klárka, Ivča, Sandra, Bára, Nikola, Filip, Anička, Emča, Andulka, Ančí, Terka, Marek. V pátek 5. dubna byla dobřanská městská knihovna jednou z 539 knihoven, kde se uskutečnil další ročník již mezinárodní Noci s Andersenem. Jedná se o jednu z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci s populárnějšími médii boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Jedním z úkolů byla i soutěž pořadatelů Napište kolektivní básničku s použitím slov IGRÁČEK, KNIHA, ANDERSEN. Posuďte sami, zda se dílo podařilo či nikoliv. VELKÁ FOLKOVÁ SVATBA Vážení přátelé hudby, dovolte, abych Vás pozval na vůbec první společný dvojkoncert špiček české folkové hudby, a to Věry Martinové s Jamiem Marschallem a Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Festival Gigantfest má letos po devíti letech dovolenou, ale hrát se stejně bude. Dvojkoncert proběhne od ve dvoře Gigant v Záluží nedaleko Chotěšova, ale pozor, hraje se na malém sále. Těší se na Vás Korcovi strana 9

10 KULTURA První polovina minulého století v Dobøanech výstava fotografií 7. kvìtna 28. èervna 2013 Dobøanská galerie Otevřeno: po čt , pá (přestávka ), so, ne JOSEF LANGL Výstava velkých pláten a dobových dokumentů 11. a / 18. a Městský úřad Dobřany obřadní síň strana 10

11 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE V úterý proběhl na ZŠ první Školní vědecký den v rámci projektu Populár z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizační tým složený z učitelů a učitelek školy, vědeckých pracovníků a pracovnic dobřanské firmy Comtes FHT s.r.o. a vybraných žáků a žákyň 8. a 9. ročníku v roli vědeckých asistentů a asistentek připravil pro všechny žáky 2. stupně osm badatelských stanovišť a čtyři dvouhodinové vědecké bloky. Každý žák si mohl v badatelském bloku svého ročníku vybrat postupně tři různá stanoviště, na nichž byly nachystány různé experimenty, demonstrace či praktické činnosti opírající se o jednotlivé fyzikální obory. Na stanovištích s názvy Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Blaise Pascal a Andres Celsius se žáci seznamovali s magnetismem, mechanikou, optikou, elektřinou, termikou či zkoumali čas. Určitě velký zájem vzbudily pokusy s Charpyho kladivem či s tekutým dusíkem, domů si někteří mohli odnést vlastnoručně vyrobený periskop z tetrapaku od mléka či fungující hodiny z PET lahví. Žáci pomocí šesti jablek vytvořili světlo, zkoumali chování různých materiálů ve vývěvě, experimentovali s magnety a cívkou, ŠKOLNÍ VĚDECKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE zjišťovali různé zajímavosti ve fungování optických čoček... Na závěr každého půlhodinového bloku pak zodpověděli otázky ve vědeckém kvízu a výsledek jejich bádání jim byl zapsán do certifikátu úspěšnosti, který si mohli odnést na památku. Celkem se vědeckého dne v roli badatelů zúčastnilo 150 žáků, z nichž 53 absolvovalo úspěšně (tzn. že jejich výsledky byly správné v rozmezí %). Další aktivitou školního vědeckého dne byly dva dvouhodinové vědecké bloky, kdy všechny třídy pracovaly na některém z těchto témat: Kdo za to může (o slavných vynálezcích) a Starověké vynálezy (obě pro 6. a 7. roč.), Vynálezy s námi a bez nás a Objevy průmyslové revoluce (8. a 9. ročník). Žáci v pracovních skupinách zkoumali a hodnotili různé informace a vytvářeli tzv. myšlenkové mapy (organizéry), ti šikovnější i v anglickém jazyce (s využitím metody CLIL a rozvoje čtenářské gramotnosti). Školní vědecký den je na naší škole novinkou v projektové výuce. Organizátoři úspěšně navázali na zkušenosti z několikaleté Chvály různosti, z badatelských dnů v rámci projektu Bádejme spolu (Comenius Regio) a z předchozích dvou comeniových projektů zaměřených na předprofesní přípravu. Přináší oslovení širšího publika při užším tématickém zaměření (fyzika a technika) s návazností na volbu povolání k podpoře strojírenských a technických oborů. Konkrétní aktivity v této oblasti jsou již ve spolupráci s dalšími projektovými partnery připravovány a naši žáci se jich brzy dočkají (besedy s mladými vědci, filmové medailonky o jejich vědecké práci, exkurze na odborná pracoviště či školy, seznámení se zajímavými výukovými modely, využití portálu popularizujícího výsledky vědeckých výzkumů apod.). Významnou aktivitou, která se plně týká naší školy, je také rozběh technických kroužků, jichž mohou celoročně a zdarma využívat žáci 2. stupně. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří ke zdaru Školního vědeckého dne přispěli. Zvláštní poděkování patří také panu Josefu Šeflovi za zajištění vhodného materiálu písku do přesýpacích hodin. Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/ Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR). Elektromagnetické pokusy Přesýpací hodiny z PET lahví Teplotní pokusy s tekutým dusíkem Jedna z úspěšných badatelů s certifikátem úspěšnosti Nad myšlenkovou mapou o vynálezech starověku Skryté pozorování s periskopem z tetrapaku strana 11

12 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE HALÓ, HALÓ.JE TO DOMA! Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně a tvořivě? Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo na hudební nástroj? Aby se učilo v příjemném a moderním prostředí pod vedením zkušených pedagogů? Přijďte mezi nás! ZÁPIS nových žáků do hudebního, tanečního a výtvarného oboru probíhá: hudební obor 4. a 5. června 2013 (úterý, středa) od do II. patro sborovna výtvarný obor 13. června 2013 (čtvrtek) od do II. patro učebna výtvarného oboru taneční obor 5. června 2013 (středa) od do III. patro taneční sál 7. června 2013 (pátek) od do III. patro taneční sál Na zápis přijďte i se svým dítětem. Důvod k velké radosti měly Maruška Kordíková, Veronika Dvořáková a paní učitelka Magda Vozárová, které si z celostátního kola soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje v Liberci přivezly 1. místo. Skvěle tak zakončily několikaměsíční soutěžní klání a po třech letech zopakovaly a obhájily svůj titul. GRATULUJEME!!! Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih v soutěžní přehlídce hry na zobcovou flétnu - Teplické flautohry 2013 ( konzervatoř Teplice) Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech Vás srdečně zve v neděli dne 12. května 2013 v do koncertního sálu na Klavírní recitál Adéla Hasmanová (HAMU Praha) Kristýna Vápeníková Andrea Hošková Magdalena Cebová zobcová flétna zobcová flétna cembalo E. Šustrová 2. místo kategorie I. B Kristýna Vápeníková Miroslava Novoveská Markéta Tichotová Ondřej Hodan zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna E. Šustrová Čestné uznání I. stupně kategorie II. A Program: L. van Beethoven, R. Schumann, F. M. Bartholdy, J. Brahms strana 12

13 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUDULÍNEK zve všechny rodiče s dětmi ve věku od dvou do šesti let na BUDULÍNKOVU STEZKU ve čtvrtek Na akordeonovém podvečeru se představili společně s dobřanskými žáky také studenti ZUŠ B. Smetany v Plzni. Zajímavou tečkou celého programu bylo vystoupení akordeonového souboru (viz foto). START: od do hodin na starém mostě Pojďte s námi na krátkou procházku od mostu k mostu s jednoduchými úkoly a pohádkovými postavičkami. Těšíme se na Vás! Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany. Zajímavou akcí se stal tzv. flash mob, který předvedl lidový soubor Vozembach za vydatné pomoci Dobřanských bábinek na plzeňském nádraží. Členové soborů tak chtěli upozornit a přilákat návštěvníky na Venkovské expo, které se uskutečnilo ve dnech v areálu bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech. Během živé prezentace kulturní a turistické nabídky venkova Plzeňského kraje vystoupila lidová muzika Vozembach a sólově zazpívala bývalá žákyně ZUŠ Dobřany slečna Karolína Tothová. Potřebujete získat informace či vyřešit problém a raději byste osobně než em nebo telefonicky? Nebo jste u nás ještě nebyli a chtěli byste se nezávazně podívat, jak to u nás vypadá a jak by se zde líbilo Vašim dětem? Nyní máte možnost nás navštívit pro tyto účely každý pátek v čase 9 11 hodin, budeme se těšit na Vaši návštěvu!!! Za MC Budulínek Pavla Adamcová strana 13

14 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Po třech týdnech vytrvalé přípravy jsme se 12. dubna vypravily na základní kolo Svojsíkova závodu, což je soutěž skautských družin, pořádaná každý rok střídavě pro vlčata a světlušky, nebo pro skauty a skautky. Naše družina Poštolky, tři roveři a tři vedoucí, se sešla v pátek v 18 hodin na náměstí a vyrazila do Příchovic. V místním kulturním domě nás přivítala kromě tamní skautské vedoucí Niky i téměř polární zima. Za mírného reptání o spaní ve stanech, kde by bylo rozhodně tepleji, jsme si vybalily věci, naházely do sebe večeři od maminky a vyrazily na vrch Březník, kde měla proběhnout seznamovací párty. Celý závod probíhal v duchu M*A*S*H 4077 a na začátku párty byly opravdu vidět postavy z tohohle seriálu. Pak přišla řada na družiny, jejich vlajky a program. Každá družina měla mít připravenou vlastní vlajku, hru nebo scénku, kterou předvede ostatním. My jsme se rozhodly pro scénku. Ta byla připravená jako přednáška s pomocí asistentů a představovala jakousi vojenskou parodii na skautský zákon. Scénka se nám povedla, vše vyšlo, jak mělo, a my už jen hodnotily vystoupení ostatních družin okem momentálního kritika. Když už jsme se chystaly odejít do KD, do tábora volala vojenská hlídka, že kousek od tábořiště je 6 raněných, které je potřeba dopravit na základnu. Všech 6 družin se rozběhlo za vypuštěnou světlicí, ani my jsme nechtěly zůstat pozadu. Když jsme doběhly ke zraněným do pole, zjistily jsme, že nám byla přidělena naše raněná ranger Kyblík. Tenhle úkol byl opravdu velmi náročný, přestože jsme měly na pomoc celtu. Cesta byla dlouhá a únavná, několikrát jsme našeho raněného vyklopily a sáhly jsme si na dno svých sil. Nakonec jsme Kyblíka donesly až ke KD jako předposlední, což pro nás znamenalo aspoň mírné uspokojení. Do půlhodiny od našeho příchodu jsme byly zalezlé ve spacácích a připraveny na povel usnout. Probuzení nepatřilo k těm nejpříjemnějším kvůli hlasitému sólu na lžíci a víčko od ešusu, které nám zajistil jeden z příchovických vedoucích. Sbalily jsme si svých 9 karimatek a vyrazily na snídani opět na Březník. Zatímco my jsme poctivě šlapaly metr za metrem, naše batohy se vezly autem až do tábora, za což Sášovi moc děkujeme. V 9:30, po snídani, jsme vyrazily na trať závodu. Ten probíhal pro nás velmi pří- SKAUTKY NA ZÁVODECH znivě, byly jsme několikrát pochváleny, mimo jiné za nejstabilnější závěs na kotlík. Dokonce se nám povedlo předběhnout dvě družiny, jen škoda, že závod nebyl na čas. Do tábora jsme dorazily spokojené a hladové. Naštěstí polévka byla připravená a guláš nás čekal vzápětí. Po obědě nás čekala podle mě ta obtížnější část závodu, tzv. brány. Brány jsou zkoušky pro jednotlivce, kde je třeba prokázat individuální dovednosti. Bran bylo dvanáct, takže v naší pětičlenné družině plnily tři holky po 2 branách a dvě z nás měly na starost 3 brány. Musely jsme prokázat dovednosti např. ve vaření, odhadu, logice, střelbě, komunikaci Některým to šlo hůře, některým lépe, ale myslím, že většinu bran jsme zvládly bez větších obtíží. Po spočítání bodů nastoupily všechny družiny, tentokrát řádně oblečené v krojích. Vyhlašování byl asi ten nejmagičtější okamžik celého závodu. Koho by nepotěšil pohled na 40 skautů v krojích s oddílovými i střediskovými vlajkami. I já se cítila hrdá a hřálo mě u srdce. Docela jsme si věřily, říkaly jsme si, že bychom rozhodně neměly skončit poslední. Přesto nás naše konečné umístění velmi příjemně překvapilo. Domů jsme si kromě skvělých zážitků odvážely i krásné druhé místo, samozřejmě postupové. My se tedy budeme připravovat na krajské kolo v Rokycanech a vy nám prosím nezapomeňte držet palce. Za družinu Poštolek a všechny zúčastněné Šárka Pionýrská skupina DOBANY - DELFÍNI poádá 2. roník pímstského letního tábora Kapka ke kapce sport, hry a další na dané téma v termínu v klubovn v bývalých kasárnách Informace a pihlášky na tel nebo strana 14

15 " Veselá školka" ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Měla to být první jarní procházka s překvapením nazvaná Putování za velikonočním zajíčkem. To, co nás 27. března nejvíc překvapilo, bylo počasí. Přestože jsme Morenu zapálili a hodili do řeky první jarní den, zima se ještě nechtěla vzdát. A tak jsme putovali za velikonočním zajícem po budově MŠ PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM v ulici Loudů. Víc než 70 dětí pomáhalo zajíčkovi pojmenovat jarní květiny, přenést velikonoční vajíčko na lžíci přes lávku, složit rozbité vajíčko-puzzle. Nejlepší výkony naši malí sportovci podávali při skoku se zajícem v pytli. Paní kuchařky upekly perníčky, uvařily vajíčka, která jsme s dětmi ve třídách obarvili. A tak si každý účastník putování za velikonočním zajícem odnášel domů odměnu a sladkou medaili. Všem, kteří přišli a na konci putování našli zajíce, gratulujeme. Za kolektiv MŠ Loudů Hana Křížová ZÁKLADNÍ ŠKOLA úterý od 17 hodin MATESKÉ ŠKOLY úterý od 17 hodin ZÁKLADNÍ UMLECKÁ ŠKOLA úterý od 17 hodin S M.. Loud 850 Dobany Pionýrská skupina DOBANY - DELFÍNI poádá 14. roník letního dtského tábora Cesta kolem svta za 80 dn sport, hry a další na dané téma Termín: Kde: Újezd u Plánice Ubytování: pevná budova a stany Cena: K Informace a pihlášky na tel nebo strana 15

16 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE V úterý 26. března se v Klubu Echo konal, již po třetí, Den otevřených dveří. Tentokrát však k příležitosti představení nových prostor, které se nachází na adrese Náměstí T. G. Masaryka 282. Veřejnost i potencionální zájemci se mohli nejen seznámit s nabízenou službou a vyzkoušet si vybavení Klubu, jak se již stalo zvykem, ale především se pokochat novými prostory. Pro obyvatele Dobřan to byla první příležitost si tyto prostory prohlédnout. Na výzdobě a zabydlení Klubu se podílela mládež, která do Klubu chodí. Nutno říct, že se výzdoba velmi podařila a všichni příchozí ji ocenili. Pro návštěvníky byl připravený bohatý program, který vznikl díky dětem a mládeži, využívající služby Klubu. Ti si pro návštěvníky připravili turnaj ve fotbálku, taneční a hudební vystoupení a prezentaci z fotek z klubových akcí, která byla doplněná hudbou. Během připraveného programu měli vystupující možnost prezentovat návštěvníkům akce svoje dovednosti, za které sklidili zasloužený potlesk. Po celou dobu akce byla příchozím k dispozici koordinátorka služby a pracovnice klubu, které odpovídaly na všechny otázky a celou akcí provázely. Velmi nás potěšila hojná účast, kromě dětí a mladistvých, kteří náš Klub pravidelně navštěvují, se objevili i nové tváře. Svou návštěvou nás poctila 1. místostarostka Dobřan Bc. Dagmar Terelmešová s asistentkou Anetou Kabátovou, referentka sociálních věcí a zdravotnictví Stod Bc. Monika Hejretová a ředitel Diakonie ČCE středisko Západní Čechy Bc. Petr Neumann. Již teď se těšíme na další Den otevřených dveří, který se bude konat, jako již tradičně, na začátku podzimu v rámci týdne nízkoprahových klubů. Doufáme, že bude stejně úspěšný jako ty dosavadní. Za Klub Echo Bc. Barbora Vladyková Další informace o Klubu Echo můžete najít na nebo na facebook.com/klub Echo DIVADELNÍ HRA S ČÍSLY Přesně 3 dny a 3 roky po 1. premiéře následovala 2. derniéra Rozmarýnu, i tentokrát šlo o celkově 10. představení a výtěžek z představení díky dobré vůli Káčka, správce autorských práv Dilia a tak trochu i naší poputuje k dětem, které navštěvují základní školu v léčebně. Zatímco v roce 2011 chyběl do 8 tisíc 1 divák, tentokrát se obecenstvo dostavilo v přesně takovém počtu, že se podařilo překročit hranici 11 tisíc, tedy Celkem se na naše zpracování klasické frašky Dámský krejčí přišlo podívat přes 850 diváků, 6 zájezdů představuje 720 kilometrů putování za štacemi. Toliko počítání, přijde-li vám, že jsme snad jako soubor vypočítaví, pak vězte, že po dobřanské derniéře jsme spokojeni s kladnou 0. Druhé zájezdy ukázaly i to, které štace se staly našimi oblíbenými, výtečné publikum jsme opakovaně našli v Klatovech, Lužanech a ve Vstiši, kde je pořadatelství podobných akcí spojené s upřímným nadšením, které je pohlazením duše ničené dnešní tyranií všudypřítomné falše. Po hře samotné tentokrát následovala dvě speciální čísla, prvním bylo předání šeku řediteli školy, druhým pak symbolické uzavření režisérské kariéry Tondy Hofmana, který nadále bude souboru pomáhat v nové roli uměleckého vedoucího, budeme od něj čerpat rady v otázkách, které nás napadnou až ve chvíli, kdy se budeme muset starat o vše sami. Tonda už nám nebude nosit ryby, ale bude z povzdáli pozorovat, jak se je učíme sami chytat. Těšíme se na setkání při Vraždě sexem! Samotný obřad byl divadelní variací na sportovní ceremoniály, slavnostně jsme vyřadili Tondův režisérský dres s číslem 10, které představuje počet představení obou her a i to, že do Rozmarýnu přišel jako 10. člen. strana 16

17 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE POZVÁNÍ OD ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V DOBŘANECH NOC KOSTELŮ popáté v Plzni a okolí Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru, a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení a setkání s křesťanstvím. Přihlášeno je rekordních 110 kostelů a modliteben jen v plzeňské diecézi! Po celé republice je zaregistrováno 1215 kostelů. Záštitu nad akcí převzali: Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Nečas, předseda vlády ČR Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK Mons. František Radkovský, biskup plzeňský Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje V předchozím ročníku bylo ve více než kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů 2012 zaznamenáno více než návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů i doprovodné programy zde připravené těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé seznámili s kulturními památkami, ale také nabídla možnost setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro hledání jeho smyslu. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Informace mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách: www. nockostelu.cz Akce je pro všechny návštěvníky zdarma! Biskup plzeňské diecéze, Mons. František Radkovský, ve svém pozdravu účastníkům akce píše: Vážení návštěvníci, vítám Vás v našich i Vašich kostelech. Možná Vás to uvítání překvapilo, ale je tomu tak. Toto kulturní a duchovní bohatství je společným dědictvím minulosti a bohatstvím celého národa, křesťanů i nekřesťanů, věřících i nevěřících. My, kteří tyto stavby užíváme k bohoslužbám, máme možnost vnímat jejich krásu a povznášející duchovní sílu při častých návštěvách. Pro Vás, kteří je nenavštěvujete tak často, jsme připravili tuto Noc kostelů, abychom Vám poskytli příležitost zakusit jejich bohatství. Nechte ho na sebe působit, nechte se jím povzbudit a potěšit. Nevadí, že jste tato místa navštívili už loni při Noci kostelů nebo při jiné příležitosti. Jejich krása se neokouká a jejich duchovní síla je stále svěží a působivá. Navíc na mnoha místech jsou k dispozici lidé, kteří Vám o nich poskytnou umělecko-historické informace a podělí se s Vámi o zkušenost, jak v nich věřící čerpají duchovní sílu. Někde budete mít možnost poslechnout si i zpěv a varhanní hudbu, která se v kostelech provozuje a doplňuje bohatství těchto staveb. Přeji Vám hezký večer, hodně krásných dojmů a zážitků a vyprošuji Vám Boží požehnání. Za organizační stránku akce v plzeňské diecézi zodpovídá Biskupství plzeňské. Kontakt: Machová Blanka koordinátor NK 2013 v Dobřanech. POZVÁNÍ NA NOC KOSTELŮ V DOBŘANECH V pátek oslaví svůj svátek Jany a tento den budou otevřeny brány a dveře kostelů a modliteben. Taktéž i dobřanské kostely sv. Mikuláše a sv. Víta otevřou své dveře dokořán a pozvou v tento večer zájemce a občany Dobřan a okolí na již III. NOC KOSTELŮ. Zajímavý a pestrý program pro Vás připravili farníci, žáci Základní školy a Městské kulturní a informační středisko. Srdečně Vás zveme. KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE 18:30 Slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata 18:35 Ze života blahoslaveného Hroznaty recitál scholy při kostele sv. Mikuláše Přivítání v kostele sv. Mikuláše 19:00 Loretánské litanie 19:15 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše 20:00 Výstava liturgického oblečení s výkladem dozvíte se proč, jak, kdy, kde se nosí určitý ornát, proč je zrovna použita fialová barva a mnoho dalších zajímavých informací 20:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše Zakončení NOCI KOSTELŮ v kostele sv. Mikuláše modlitbou a požehnáním KOSTEL SVATÉHO VÍTA 18:30 Slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata Otevření kostela sv. Víta 18:35 Vernisáž výstavy obrazů Oty Janečka na ochozu kostela 18:40-21:00 Výstava žákovských prací DOBŘANSKÉ HISTORICKÉ PAMÁTKY 18:40-21:00 SVATOVÍTSKÁ ČAJOVNA A KAVÁRNA za kostelem sv. Víta 18:40-21:00 Stálá expozice DOBŘANSKÉ BAROKO 20:30 Prohlídka kostela sv. Víta s výkladem 21:00 Zavírání kostela sv. Víta Doprovodný program: Výstava fotek z instalace zvonu blahoslavený Hroznata z r v prostorách pod kůrem v kostele sv. Mikuláše. Před informačním centrem v Dobřanech - letáčky, pohledy, prodej literatury. V kostelech bude vždy někdo, kdo Vám rád zodpoví Vaše dotazy a popovídá si s Vámi. Interaktivní dětský koutek v prostorách farního úřadu vedle České pošty. SVATOVÍTSKÁ ČAJOVNA A KAVÁRNA za kostelem sv. Víta. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem v Dobřanech, se Základní školou v Dobřanech a za významné podpory města Dobřany. Těšíme se na Vaši návštěvu. strana 17

18 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Máj je měsíc květů, lásky a úcty k práci. Zahrádka už nám žije naplno, kvetou stromy, ale i mnoho květin. Rododendrony a azalky, které nazýváme společným českým názvem pěnišníky, jsou zajímavou ozdobou našich zahrádek. V přírodě rostou na úbočí hor, kde je vysoká vzdušná vlhkost po celý rok. Proto i u nás jim musíme připravit podobné životní podmínky. Nemůžeme je vysazovat v silně vysychavých polohách, na plně osluněných plochách, nebo na jižní straně osluněných budov. Avšak ani hluboký stín jejich růstu a kvetení neprospívá. Půda pro pěnišníky musí být vzdušná, humózní, hluboká a kyselá (PH 4,2-5,5). Hnojíme je speciálním hnojivem od začátku dubna do konce června a důležité je přidávání rašeliny či jehličnaté hrabanky. ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ Odplevelujeme, okopáváme, a je-li nedostatek srážek, zaléváme. Dostatek času je potřeba věnovat též květinovým záhonům, především skalce, případně jezírku. Známými prostředky stříkáme proti obaleči jablečnému. Poprvé hned po odkvětu, podruhé, když jsou plody velké jako oříšky, a opakujeme do poloviny června. Podobně i proti obaleči švestkovému, proti pilatce při dokvétání stromu. Třešně chráníme proti vrtuli třešňové, když plody začínají žloutnout. V této době rovněž chráníme ovocné dřeviny proti houbovým chorobám a moniliózám. Novým prostředkem s relativně krátkou ochrannou lhůtou je Teldor. Má universální použití proti moniliózám na peckovinách i proti šedé plísni na jahodách. Nezapomeneme rovněž ošetřit révu postřikem proti perenospóře. Letos se zima hodně protáhla. Možná, že v květnu to bude výhoda, protože i ledoví muži se mohou poněkud opozdit a neškodit. Zapamatujte si, jaké opravdu bude počasí v polovině měsíce. Bezmrazé dny a mnoho radosti z úspěšné práce přeje Český zahrádkářský svaz BONSAI MERKLÍN ročník výstavy pěstitelů bonsají a sběratelů suiseki z ČR, Německa a Polska Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje , vždy od 9.00 do hodin Zámecký areál v Merklíně u Přeštic Na volné záhony po mrazech vysazujeme celer a vyséváme keříčkové fazole a okurky. Ve skleníku kontrolujeme zdravotní stav plodové zeleniny, sklízíme ředkvičky, hlávkový salát a kedlubny. Rajčata vyvazujeme k opěrám, vyštipujeme zálistky a hlavně skleník větráme. Podle potřeby provádíme postřiky proti plísni (Kuprikol, Bravo), proti sviluškám a molicím (Biobit, Pirimor). Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program: Demo/tvarování bonsají L. Šebek, Š. Jásenská, M. Ašenbrenner, exhibice origami, léčivé bubnování, ukázky - Aikido a Iaido, japonské masáže Shiatsu, meditace s léčivými krystaly a aromaterapie. Workshop: Greenhorni, japonské saláty s ochutnávkou, automatická kresba. Expozice originál japonských KOI, kostýmů orientu a Čajovna Dobrých čajů. Prodej bonsají, potřeb pro pěstitele, okrasných rostlin a bylin. Více na strana 18

19 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Březen i začátek dubna se vyznačovaly ještě ranními mrazíky a přes den většinou vál silnější vítr, což pro rybaření není to pravé. Naděje na úlovek vzrostly po výlovu Horní Kotynky dne Výlov se povedl. Letos jsme plánovali nákup kapří násady K 1 o velikosti 5 cm. Potřebné množství jsme ale slovili na Horní Kotynce. Bylo sloveno 9,5 tis. K 1 a 2000 ks K 3. Z toho bylo vysazeno do řeky 1750 ks K 3, a to nad Podhoru, nad Budku, mezi mosty a na spodní úsek řeky pod čistírnu. Do Židováku bylo vysazeno 250 ks K 3, na Montajch 5800 ks K 1, přebytečnou K 1 jsme prodali cizím organizacím. V neděli jsem tedy vyrazil k řece. Pod starým mostem již seděl bratr a chlubil se úlovkem karase 35 cm a kapra 46 cm. Já jsem ale neviděl záběr a bratr již také nic nechytil. V pondělí jsem vyrazil hned ráno nad jez. Ihned po nahození jsem měl pěkný záběr, ale zásek šel do prázdna. To nic, říkal jsem si, je vidět, že berou, určitě si pěkně zachytám. Ale chyba lávky pak už jsem neviděl zabrat. Potom jsem byl ještě jednou a zase nic. Ve čtvrtek byl dětský rybářský kroužek a v plánu bylo rybaření na řece. Voda byla trochu přizvednutá, bylo chladno a vál vítr. Proto jsem předpokládal, že děti ani nepřijdou. Ale rybáříčci dorazili v počtu 6 nebo 7 celí natěšení. Když ale začali rozkládat pruty, měli někteří na momentální počasí a stav vody špatně sestavené udice lehounké malé splávečky, na vlasci namačkané lehce naříznuté broky. Taková sestava je vhodná pro zimní a jarní rybolov, ale jen za bezvětří a do tišin. Při silnějším tahu vody a při větru proud a vítr ihned snesou lehkou udičku až ke břehu. Proto jsem doporučil v těchto případech udice předělat dát těžší olůvka, sejmout lehké splávky a použít místo nich čihátka (policajty) mezi očka prutu. Teď jsme zase zjistili, že nemají potřebnou náhradní výbavu háčky a olůvka různých velikostí, gumičky pro zarážky olůvek, splávky nejlépe proříznuté a policajty. Děcka také poznala, že navázat udici u řeky je něco jiného, než navázat ji na stole v klubovně. Po chvíli jsme ale udice předělali a začalo se chytat. Naštěstí kromě synovce Davida vedoucího kroužku dorazili také bratr a Jirka Maxa, kteří dětem také pomohli a poradili. Zabrali místo od mostu k první vrbě, já a další dvě děti jsme se usadili pod vrbou. Moc nadějí jsem si po předchozích neúspěších nedělal, ale za chvíli již skupina RYBÁŘI pod mostem hlásila první úlovek kapra a brzy poté další. Potom náhle zmizel pod vodou i můj splávek a na prutu visel kapr, za chvíli další a další. Nechával jsem je vytáhnout mrňousovi, který seděl vedle mě. Chodí do kroužku, ale povolenku mu zatím rodiče nekoupili. Ponechal jsem si dva kapry okolo 40 cm a věnoval se druhému z kluků, který zatím nic nechytil. Zjistil jsem, že používá mezi očka čihátko, které se dává před špičku. Navíc mu z cívky vyčnívala gumička, a proto nešlo nahodit do větší vzdálenosti. Tak jsem ho posadil na svoje místo a půjčil mu své pruty. Za chvilku měl kapra 40 cm a za chvíli chytil druhého 37 cm. Jako správný rybář prohlásil, že je ten druhý ještě malý, a pustil ho zpátky. Když potom v odcházeli domů, první mrňous byl smutný, že by chtěl také kapra. Tak jsem mu jednoho z těch mých dal vždyť je pomáhal chytat. A kluk byl šťastný. Toho dne kapři brali a děti se mohly radovat ze svých úlovků. Skupina pod mostem ulovila i několik kaprů od cm. Následující týden se oteplilo, a tak jsme zase ve čtvrtek vyrazili s kroužkem k řece. Bylo hezky, svítilo sluníčko, ale kapři tentokrát stávkovali. Ulovili jsme jen tři malé jeseny. Ryby jsou zkrátka nevyzpytatelné. V sobotu 20. dubna se na Dolní Kotynce konaly rybářské závody pro dospělé. V pátek ale již bylo zataženo, celou noc pršelo a sobotní ráno se probudilo do chladného a deštivého dne. Mrholení, teplota okolo 7-8ºC, psa by ven nevyhnal, ale k rybníku dorazilo přes nepříznivé počasí celkem 106 závodníků. A ryby si navíc postavily hlavu, a že brát nebudou. Ty větší nebraly vůbec a ty menší jen velmi jemně a opatrně. Ale zkušené závodníky to nevyvedlo z míry. Většina si totiž vozí několik prutů pro různé způsoby lovu a na různé druhy ryb. Záhy vytáhli jemné pruty s lehkými udičkami, a když nebraly větší ryby, soustředili se na lov těch malých. Brali totiž jen kapříci od cm. Na hrázi, kde jsem vykonával funkci měřiče, byl uloven pouze jeden větší kapr délky 43 cm. Chladné počasí pomáhala závodníkům překonat obsluha kiosku klubu pétanque, která roznášela kolem rybníka opečené klobásy, pivo, kávu i něco pro zahřátí. A co vlastně přilákalo a přinutilo tolik lidí sedět v dešti a chladu u rybníka? Určitě rybářská naděje na úlovek a v neposlední řadě také šance získat některou z mnoha hodnotných cen, které nám na závody věnovali naši sponzoři, jimž touto cestou srdečně děkujeme. A takhle se umístili nejúspěšnější závodníci: 1.Rieckel Rudolf 786 cm Ten navíc získal putovní pohár jako nejúspěšnější člen MO Dobřany. 2. Beroušek Petr 779 cm 3. Zrůstek Vladimír 642 cm 4. Terelmeš Adrian 628 cm 5. Kočí Oldřich 603 cm Poslední, 74. cenu, získal závodník za 74 cm. Závěrem bych chtěl pozvat všechny děti na dětské rybářské závody, které se budou konat od 8.00 na Dolní Kotynce. Vladislav Šefl MICHAL DVOŘÁK VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V rámci oslav titulu mistrů hokejové extraligy přijede do školní jídelny plzeňský obránce a čerstvý držitel zlaté medaile Michal Dvořák. Michal osobně připraví dětem kuřecí roládu a se svými spoluhráči ji dětem i vydá. Během oběda si všechny děti mohou popovídat o hokeji, zdravé výživě sportovců, nechat si podepsat upomínkové předměty. Účast kromě oblíbeného Dvořky přislíbili Jakub Jeřábek, Jakub Lev a možná další zvučná jména. Vedoucí školní jídelny srdečně zve všechny děti navštěvující školní jídelnu. strana 19

20 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT PŮL KOPY DO PŘEHRŠLE Bylo, nebylo ale v tomto případě aspoň něco málo určitě bylo. Nejdřív toho byly DVA TUCTY, pak PŮL KOPY, potom PŮL KOPY DO KOPY a nakonec PŘEHRŠLE. Čeho? No přeci pohádek! Oblíbená dvojice plzeňských autorů Markéta Čekanová Zdeněk Zajíček vydala už čtyři knížky pohádek a pověstí, které ilustracemi doprovodil čím dál populárnější kreslíř VHRSTI. Poslední dva jejich společné tituly, PŮL KOPY DO KOPY pohádek a pověstí z celých Čech a PŘEHRŠLE pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska nabízí nyní i infocentrum v Dobřanech. Pokud vás osobitý pohled Markéty Čekanové a Zdeňka Zajíčka na události, které se možná staly a možná nestaly, baví, pak by ve vaší knihovničce určitě neměly chybět. Navštívíte v nich hrad Drakov či tajuplný vrch Budeč. Dozvíte se, kde jsou největší věžní hodiny v republice nebo jak se zrodil kostkový cukr. Setkáte se s vodníky, čerty i loupežníky, ale i s pány Laurinem a Klementem, kupcem Sámem nebo císařem Rudolfem II. Obě knihy můžete zakoupit v Informačním středisku Dobřany. Standa Brunát s dvojicí mechaniků Janem Farou a Davidem Schwarzem vyrazil na první závod MMČR v autocrossu do Humpolce. Po celý víkend se držel v první desítce startovního pole a postupem z finále B šel na start velkého finále. Tam Standa vybojoval 7. místo a 6. místo ve své divizi D5. Vynikající práci odvedli dva jmenovaní mechanici, které musím tímto od Standy pochválit. Poděkování patří i fanouškům, kteří vážili cestu z Dobřan. Další závody jsou v Nové Pace. Celé dění lze sledovat na za RC team Dobřany Petr Šístek DOBŘANSKÉ POHLEDY 2013 Vyhlašovatelé a pořadatelé: MěKS Dobřany a Základní škola Dobřany Téma: DOBŘANSKÁ POHÁDKA V souvislosti s 770. výročím města Dobřany budou vítána soutěžní díla s dobřanskými motivy. Věkové kategorie účastníků soutěže: A předškoláci (MŠ) C školáci 2. stupně ZŠ B školáci 1. stupně ZŠ D starší a dospělí Soutěže: 1. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová 2. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý 3. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi Uzávěrka soutěže: pátek Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, Dobřany zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: (MěKS Dobřany), či (ZŠ Dobřany). Vyhodnocení soutěže a výstava: Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek v hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. strana 20