BULLETIN 1/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN 1/2012 04. 04.12"

Transkript

1 Spolek neslyšících Plzeň BULLETIN 1/ Vážení členové, dostáváte do rukou první číslo letošního Bulletinu s velkým zpožděním. Situace byla způsobena změnou ve spolku, která proběhla koncem minulého roku a vše je již částečně vyřešeno. Letošní rok bude pro naši organizaci velmi náročný, neboť proběhnou tři kulatá výročí. Jako první si připomeneme v březnu 30. výroční založení Klubu žen. Těmto oslavám bude věnován samostatný článek. Největší oslavy na nás budou čekat v měsíci říjnu, kdy si Spolek připomene 95. výročí založení spolku OUL, nynější Spolek neslyšících. V životě člověka je tento věk úctyhodný a pro organizaci požehnaný. V měsíci říjnu si připomene skoro 100 let, co se neslyšící v Plzni pod vedením pana Zacha začali scházet a mezi sebou si předávat zkušenosti a společensky žít. Toto naše významné jubileum oslavíme společenskými a sportovními akcemi od října V sobotu 8. října proběhne vzpomínkové společenské odpoledne, kde si připomeneme zakladatele naše spolku a bývalé předsedy. Po skončení jubilejních oslav náš ještě čeká jedna oslava. Na podzim oslaví oddíl Joker své 10. výročí od svého založení. Na závěr Vás, prosíme, abyste věnovali pozornost nástěnce, kde budou informace týkající se různých akcí v letošním roce a podpořili svojí účastí oslavy našeho spolku.

2 Oslavy 30. výročí založení Klubu žen Klub žen při Spolku neslyšících Plzeň si v pátek 30. března 2012 připomenul 30. výročí svého založení v Hotelu Central v Plzni. Oslav se zúčastnily až na dvě členky všechny, které se hlásí k tomuto klubu. A jak to všechno vzniklo? V roce 1982 přišlo tehdejší vedení ZO s v čele s panem Hanzlíčkem st. s nápadem, že by členky mohly založit Klub žen. Této myšlenky se chopila Hedvika Tauberová. Hedvika Tauberová se narodila v roce 1908 a zemřela Chodila do školy pro sluchově postižené v Plzni. Po skončení školní docházky chodila do učení a vyučila se krejčovou. Její manžel pocházel ze severních Čech a byl soukromým krejčím kožešin. Z tohoto manželství se narodil jeden syn. Mezi její záliby patřilo čtení. Osud se s ní v mládí moc nemazlil a tak přibližně 6 měsíců před skončením 2. světové války byla deportována do koncentračního tábora v Terezíně, odkud se šťastně vrátila domů. V dospělosti se pak zapojila do činnosti ZO neslyšících v Plzni. Dne 6. března 1982 se prostorách restaurace "Gera" uskutečnila první ustavující schůze Klubu žen. Hlavním posláním bylo, aby si ženy mohly mezi sebou předávat zkušenosti, pořádat různé akce v rámci organizace a také v neposlední řadě pořádat akce pro děti. Při zahájení oslav předsedkyně Klubu žen paní Jonášová přivítala mezi námi dvě bývalé zakladatelky klubu, a to paní Vlastu Šilhánkovou a Evu Vachovcovou, která současně v té době dělala tlumočnici neslyšícím, která svým krátkým projevem vzpomněla na dobu, kdy se klub zakládal. Současně poděkovala bývalému vedení organizace za morální a finanční pomoc v prvních rokách své činnosti. Připomněla i okolnosti, které vedly k založení Klubu v prostorách tehdejší organizace v Klicperově ulici v Plzni. Dále vystoupila se svým pozdravem paní Divínová, která v minulém období pracovala jako místopředsedkyně a vzpomínala na bývalé aktivity klubu. Po skončení všech proslovů se ještě předával dárek malému Vojtíškovi, který se narodil paní Voříškové, sociální pracovnici spolku. Pak následovala společná večeře a volná zábava všech zúčastněných. Do dalších let Klubu žen přejeme hodně štěstí.

3 Členky Klubu žen v roce 2012 Zleva stojící: Kristlová, V. Šilhánková, Volejníková, Černajová, Jedličková, Divínová, Küffnerová, Z. Šilhánková, I. Findejsová, Nováková, Holasová, Beštová, A. Šilhánková, Čierná, Pačesová Zleva sedící: Čmilová, Sedláková, Jiříčková, Jonášová, Jílečková, I. Veszprémiová, Vachovcová

4 Moc je neznáme Již začalo jaro a sluníčko teple vykouklo mezi mraky. Procházím se ztichlými uličkami po jedné z plzeňských čtvrtí. Po Petrohradě a v okolí Parlamentu a jen tak se dívám na názvy jednotlivých ulic. Do oka mně padne název Guldenerova ulice, kde jsem si jako dítě hrával s kamarády. O kousek dál je další nápis: ulice Stanko Vodičky. Zamyslel jsem se a zavzpomínal, co o těchto dvou pánech vím. Nevzpomněl jsem si a tak jsem se po příchodu domů hned začal shánět po informacích. Bernard Guldener Rod Guldenerů je starý a vážený plzeňský rod, který je v Plzni od počátku 16. století. V roce 1568 jim udělil císař Maxmilián II. rytířský titul a predikát z Lobez. Bernard Guldener se narodil 5. července 1836 v Horažďovicích. Řadí se mezi spisovatele a píše pod pseudonymem J. B. Lobeský. Studoval plzeňské gymnázium. Po jeho ukončení šel studovat práva do Prahy. Po absolutoriu vstoupil do státní služby, nejprve u okresního soudu v Plzni. V roce 1867 podnikl cestu na světovou výstavu do Paříže. Dne 28. ledna 1868 se oženil s Emilií, která byla dcerou nadlesního Fichtla. V době svatby bylo ženichovi 31 let a nevěstě 18 let. Během manželství se jim narodily 3 dcery (Ludmila, Karolina, Marie). Píše satirickou komedii Mňau, která byla uvedena společností P. Švandy ze Semčic. Bohužel plzeňské publikum ji nepřijalo a proto odchází za prací v roce 1869 do notářské kanceláře do Hořovic. V roce 1871 se stává notářem v Lomnici nad Popelkou. Píše verše a dramata a také je autorem libreta k Dvořákově opeře Král a uhlíř. Bernard Guldener umírá 15. září 1877 v Lomnici na Semilsku ve věku 41 let na zánět plic a pohrudnice. Je po něm pojmenována ulice na Petrohradě. Stanislav Vodička Svět je ve válce a píše se začátek roku 1918.Právě probíhá 1. světová válka a blíží se konec května. V tu dobu vypukne v rumburské posádce rakousko-uherské vzpoura asi tisícovky českých vojáků. Důvodem je malý příděl jídla a nevyplácení mzdy navrátilcům z ruského zajetí. Jsou obavy z nasazení na italskou

5 bojovou frontu. Vzpoura byla ale za 2 dny potlačena. Vůdcové vzpoury byli popraveni. Jeden z vůdců vzpoury byl i Plzeňák Stanislav Vodička. Zimní turnaj v kartách Karetní oddíl Joker při Spolku uspořádal tradiční Zimní pohár joker, který proběhl v sobotu dne v prostorách organizace. Počasí bylo na zimní měsíce nevlídné, ale účastníkům turnaje to nevadilo. Sjelo se jich celkem 47, a byli z různých míst naší republiky. Z celkového počtu bylo přítomno 17 žen. Všichni účastníci sváděli mezi sebou tvrdé boje, což se projevilo v závěrečném hodnocení, kde rozdíly mezi jednotlivými účastníky nebyly tak velké. Na 1. místě se umístil Lukáš Šilhánek, který získal 735 bodů a je z pořádající Spolku v Plzni. Druhé místo patřilo Šalamonovi z Řevnic, který měl 912 bodů. Třetí místo patřilo ženě, paní Holasové, která obdržela 1036 bodů a je z pořádajícího Spolku. Zimní turnaj v šipkách Po týdnu se opět neslyšící setkávají v prostorách Spolku, tentokrát při Zimním turnaji v šipkách. Píše se sobota a do Plzně se sjelo tentokrát 25 účastníků z různých koutů Čech, aby mezi sebou změřili svoje síly. Tentokrát jsou mezi nimi pouze 4 ženy. U mužů byly zápasy o umístění o 2. až 8. místo vzácně vyrovnané. O další umístění v tabulce se pak vedly tvrdé boje a tomu také odpovídaly jednotlivé výsledky a následně pak umístění. Na 1.místě se značným náskokem se umístil Hájek z I. PSKN Praha, který získal 50 bodů. Druhé a třetí místo patřilo plzeňským zástupcům, ale ze Sportovního klubu neslyšících. Druhý byl Kalina s počtem 38 bodů a hned za ním o 10 bodů méně měl Stummer. Nejlepší zástupce Spolku byl Bufka V., který se umístil na 5. místě s počtem 15 bodů. Mezi ženami byla jasně nejlepší Hájková s 10 body, která stejně jako její manžel je z I. PSKN Praha. Na 2. místě se umístila Poláková ze Šumavského spolku z Klatov a měla 6 bodů. Na 3. místě byla Veszprémiová I., která získala 3 body a hrála za místní Spolek.

6 Pracovní agentury a zdravotně postižení Od ledna letošního roku začala platit rozsáhlá novela 367/2011 Sb. zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné zakázala pracovním agenturám zaměstnávat cizince ze třetích zemí a osoby se zdravotním postižením. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí mají zdravotně postižení občané právo na úpravu pracovního prostředí, což jim prý pracovní agentury nejsou schopni zajistit.

7 Program akcí ve Spolku duben - červen lednulednu dobře dubna bavili. pondělí h. Posezení a velikonoční kvízová soutěž 21. dubna sobota h. Putovní pohár Dvojboj (joker a prší) 9. května středa h. Den matek 10. května čtvrtek h. Kvízová soutěž městská 26. května sobota 9.00 h. Putovní pohár Trojboj (šipky, prší, joker) 14. června čtvrtek h. Den otců 22. června pátek h. Členská schůze Stálé akce ve Spolku: středa h. Klub žen čtvrtek 15,30 h. Klub seniorů SLEDUJTE NÁSTĚNKU, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Oslavujeme životní výročí našich členů 50 Holasová A. 60 Pačesová V. 50 Nováková L Dražan L. Šiplová M. Tradiční akce v Plzni a okolí v roce Prádlo našich babiček, muzejní výstava Mariánská Týnice Slavnosti svobody Muzejní noc Noc kostelů Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu.