Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I."

Transkript

1 Neználek na koleji Průvodce kolejí Jarov I.

2 OBSAH Úvod... 1 Přehled kolejí... 2 Kolejní rada... 7 Centrální kolejní rada... 9 Kolejní řád Ubytování Služby na koleji Odpad Volný čas Restaurace, bary, kluby Nákupy Lékařská péče FAQ Přílohy... 34

3 Úvod Tento průvodce je určen všem studentům žijícím na koleji Jarov I., a také všem ostatním, kteří se chtějí o této koleji (a dalších) dozvědět více. Naleznete zde mnoho užitečných informací týkajících se života na koleji. Je zde nejen popsán samotný průběh nastěhování či vystěhování z koleje, služby, které kolej poskytuje, ale najdete tady i informace týkající se orgánů, které na kolejích působí a jsou zde právě pro studenty. Příručka nabízí i mnoho tipů na to, co dělat ve volném čase v okolí koleje, kam zajít na jídlo, nákup či za zábavou. A koho navštívit v případě, že vás postihne nějaký zdravotní neduh. Na závěr je zde několik nejčastějších otázek, které studenty žijící na koleji, zajímají nejvíce. V příloze můžete najít plánek, který vám ulehčí orientaci v jarovském kampusu. 1

4 Přehled kolejí Areál Jarov Areál Jarov se nachází v oblasti pražského Žižkova. V areálu se nachází 8 bloků kolejí a školní budova s několika učebnami a menzou. Jarov I. Jarov I. se skládá celkem z pěti tří až čtyřpatrových bloků I. A, B, C, D a E. Jednotlivé bloky jsou propojeny chodbami. Do komplexu lze jít hlavním vchodem z ulice Koněvova, který se nachází v bloku I. D. Další možností je pak vchod v bloku I. A. Spojení MHD Pokud se chystáte do komplexu vstoupit hlavním vchodem v bloku I. D, je nejlepším spojením tramvajová zastávka Strážní vzdálená asi 50 metrů. Pakliže využijete vedlejší vchod v bloku I. A, je nejlepší volbou tramvajová zastávka Chmelnice. Adresa Koněvova 93/ Praha 3 Jarov II. Jarov II. je jedenáctipatrová budova, která se nachází kousek stranou od ostatních budov v areálu Jarov. Stejně tak se budova 2

5 koleje nachází jižněji od rušné ulice Koněvova, a proto je její okolí trochu tišší, než je tomu u ostatních budov na Jarově. Přístup do budovy je možný vchodem směrem od ulice Pod Lipami. Spojení MHD Nejbližší spojení je tramvajová zastávka Kněžská luka. Adresa Pod Lipami 2603/ Praha 3 Jarov III. F Jarov III. F je jedenáctipatrová budova nacházející se poblíž bloku I. A. Z vyšších pater poskytuje výhled do zeleně areálu kolejí a do vilové části Vackov. Spojení MHD Tramvajová zastávka Chmelnice skýtá nejlepší možnost, jak se na kolej dostat. Adresa V Zahrádkách 1953/ Praha 3 Jarov III. G Dvanáctipatrová panelová budova Jarov III. G se nachází za blokem I. E a poblíž školní budovy s menzou. Z pokojů ve vyšších 3

6 patrech je poskytován výhled do zeleně areálu a do činžovní zástavby čtvrti Jarov. Spojení MHD Pro nejrychlejší spojení je vhodné využít tramvajovou zastávku Strážní. Adresa Jeseniova 1954/ Praha 3 Areál Jižní Město Do areálu na Jižním Městě je situována většina výuky prvních ročníku bakalářského studia na VŠE. V areálu se nachází jedna z budov školy VŠE. Součástí je také pět budov kolejí, které ale všechny nejsou ve správě VŠE. Pod správu VŠE spadá pouze kolej Blanice a částečně kolej Vltava, kde bydlí studenti VŠE společně se studenty Univerzity Karlovy. Další koleje Sázava, Otava a Volha spravují jiné vysoké školy. Na koleji Volha se nachází menza, kam mají studenti VŠE přístup. Blanice Jedná se o rozsáhlou desetipatrovou panelovou budovu, která je obývána převážně studenty prvního ročníku bakalářského studia na VŠE. V suterénu budovy (vchod zvenku) se nachází restaurace a pizzerie. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se 4

7 dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Vltava Desetipatrová panelová budova koleje Vltava je ve správě Univerzity Karlovy. Studenti VŠE bydlí v 6. až 10. patře. Podobně jako u koleje Blanice se jedná spíše o studenty prvních ročníků bakalářského studia. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Koleje Jižní Město, autor: Marián Švoňavec 5

8 Holešovice Rooseveltova kolej Sedmipatrová budova Rooseveltovy koleje se nachází v pražské čtvrti Holešovice, a to poblíž Výstaviště. V blízkosti koleje se také nachází park Stromovka vhodný pro volnočasové aktivity. Spojení MHD Ke koleji se lze dostat od tramvajových zastávek Výstaviště Holešovice nebo Veletržní palác. Adresa Strojnická 1430/ Praha 7 Rooseveltova kolej, Zdroj: rk.vse.cz 6

9 Kolejní rada Na jednotlivých kolejích VŠE působí místní kolejní rady. Celkem je na pražských kolejích VŠE sedm kolejních rad (Jarov I., Jarov II., Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova, Blanice, Vltava). Jedná se o pěti členný orgán, který: by měl hájit práva studentů ubytovaných na koleji je prostředníkem při jednáních mezi vedením koleje a studenty ubytovanými na naší koleji vysílá zástupce do Centrální kolejní rady, kde má každá kolej právě jeden mandát počet členů 5 funkční období 1 rok kolejních rad na VŠE 7 volí volby studenti ubytování na koleji nejčastěji na přelomu října a listopadu kandidát jakýkoliv student bydlící na koleji VŠE, na které chce kandidovat, splňuje další podmínky, uvedené ve Volebního řádu činnost 1. Jednání s vedením místní koleje a práce pro kolej 2. Práce pro Centrální kolejní radu činnost upravena Statutem Kolejních rad 7

10 Působnost kolejních rad je poté stanovena Statutem kolejních rad. Patří sem především rozdělování ubytování, správa a vylepšování současného stavu kolejí. Koupě nových zařízení, zlepšování prostor kolejí, pořádání různých akcí Vše samozřejmě ve spolupráci se Správou ubytovacích zařízení a vedením školy. Ubytovaní studenti se vždy mohou s jakýmkoliv problémem nebo žádostí obrátit na jednotlivé členy kolejní rady. Stejně tak i s nápady na zlepšení či inovaci kolejí. Kontakty na členy kolejních rad najdete na webových stránkách jednotlivých kolejí: jarov1.vse.cz jarov2.vse.cz jarov3f.vse.cz jarovg.vse.cz blanice.vse.cz kolejvltava.vse.cz rk.vse.cz 8

11 Centrální kolejní rada Centrální kolejní rada (CKR) zastupuje studenty ve vztahu k vedení Správy účelových zařízení, kde působí jako poradní a kontrolní orgán. Pravomoci CKR jsou dány Statutem Centrální kolejní rady a Kolejním řádem. CKR taktéž úzce spolupracuje s vedením školy, především rektorem a kvestorem, zástupce CKR se může účastnit zasedání Akademického senátu VŠE. počet členů 35 v čele předseda CKR kolejních rad na VŠE 7 činnost zastupování studentů vůči Správě účelových zařízení, jednání s činnost upravena vedením školy a senátem VŠE statutem Centrální kolejní rady Vymaluj si sám! Pod záštitou CKR probíhá na několika kolejích například akce Vymaluj si sám, která studentům umožňuje svépomocně upravit pokoje, ve kterých bydlí. Kolej Blanice, autorka:zdeňka Chuťková 9

12 Kolejní řád Na následujících řádkách jsou připomenuty nejdůležitější body z kolejního řádu platného na všech kolejích VŠE: Článek 4 Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě písemné nebo elektronické žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají ve stanoveném termínu SÚZ. Právní náležitosti ubytování obsahuje smlouva o ubytování uzavíraná mezi SÚZ a ubytovaným studentem, která bude podepisována při nastoupení do koleje. SÚZ je povinen umožnit nastoupení do koleje nejpozději 7 dnů před zahájením výuky. Článek 5 Ubytování zaniká: - uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, - výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě o ubytování. Standardní výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, - ukončením, přerušením a zanecháním studia, vyloučením ze studia, - odstoupením od smlouvy o ubytování. Článek 7 Student má právo : - Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní. - Používat společné prostory, věcí a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny. 10

13 - Používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly SÚZ. Článek 8 Povinnosti ubytovaného: - Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného pokoje. - Zachovávat zásady občanského soužití. - Zachovávat pořádek ve společenských místnostech, pokojích a společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, energii a vodu. - Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů. - Při vstupu do koleje se prokázat kolejním průkazem popř. identifikační kartou. - Hlásit bezodkladně zjištěné závady. - Nekouřit v celém prostoru koleje, s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí/m koleje a kolejní radou. - Respektovat zákaz chovat v prostorách koleje a vodit do koleje domácí zvířata. Pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Článek 9 SÚZ je povinen: - Odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době. - V rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat podmínky života v koleji. 11

14 Článek 10 Student má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00 hod. Návštěva je při vstupu do koleje povinna předložit průkaz totožnosti. Zapisuje se do knihy návštěv. Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli spolubydlících. Ubytovaní se musí chovat tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hod. neobtěžoval jakýkoliv hluk. Zejména nelze v této době hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vůbec vykonávat jakoukoliv činnost, při které vzniká hluk. Článek 11 Ubytovaný student je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit okna a balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku. Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku. SÚZ ručí ubytovaným studentům za škody, které vzniknou v době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje. 12

15 Ubytování Nastěhování na kolej Při nastěhování je nutné dostavit se do kanceláře vedoucí koleje k podpisu smlouvy. S sebou je třeba mít občanský průkaz a barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm. Smlouva o ubytování Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování na kolej. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy (na suz.vse.cz) ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování. Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem. Nemohu se dostavit Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, je nutné místo sebe poslat osobu, kterou předem zplnomocníte, aby za Vás podepsala smlouvu o ubytování. Pro omluvu pozdního nástupu na kolej potřebujete vytištěný a vyplněný formulář Omluva pozdního nástupu na kolej, Váš úředně ověřený podpis na tomto formuláři, čímž zplnomocníte osobu, která za Vás podepíše ubytovací smlouvu 13

16 v termínu nastěhování na kolej. Podrobnější informace naleznete na webu SÚZ. Vystěhování z koleje Při vystěhování z koleje je nutné učinit následující kroky: uklidit pokoj vyzvednout si na vrátnici formulář o vystěhování sehnat paní uklízečky, nechat si zkontrolovat pokoj a potvrdit formulář odevzdat ložní prádlo odevzdat vyplněný formulář, kolejenku a klíče vedoucí koleje Přestěhování v rámci koleje První možný termín pro přestěhování je první listopadový týden. Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost. V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně. Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta. Rezervace místa není možná. Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě. 14

17 Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje. Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování! 15

18 Služby na koleji Studenti mají k dispozici služby základní potřeby jako je možnost praní na koleji, výměna ložního prádla, půjčení žehličky, sušáku či vysavače. Dále mají k dispozici i plno služeb, které jim pomáhají vyplnit volný čas, který tráví na koleji. Jedná se o možnost navštívit kolejní posilovnu, zahrát si stolní tenis, půjčit si deskové hry či míče na fotbal a basketbal, se kterými můžou navštívit nedaleké hřiště. K dispozici je i TV místnost, kde můžou studenti společně trávit čas sledováním televize či hraním stolního fotbalu. V letních měsících si zase můžou vypůjčit gril. Letní sklad Službou, kterou pro studenty zajišťuje kolejní rada, je možnost uložení věcí do letního skladu, a to v případě že student například odjíždí na výměnný pobyt nebo netráví léto na koleji a neví, kam s věcmi, které se mu na koleji nahromadily. Letní sklad se nachází ve 4. patře Jarova I. B a poplatek za uložení věcí činí 20 Kč za kus. 16

19 Ceník služeb Vybavení Umístění Cena Posilovna Výměna ložního prádla Pračka suterén Jarov C (muži) 3. patro Jarov B (ženy) suterén Jarov C 1. patro Jarov A 2. patro Jarov B suterén Jarov C 20 Kč/osoba/ hodina, 150 Kč/měsíc zdarma 30 Kč/2,5 hodiny Sušák, žehlička recepce Jarov A a D zdarma na 24 hodin Vysavač recepce Jarov D 10 Kč/2 hodiny vratná záloha 200 Kč Televizní místnost 4. patro Jarov A, zdarma 3. patro Jarov B, naproti recepci Jarov D Piáno naproti recepci Jarov zdarma D (TV místnost) Deskové hry recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Míče na fotbal a basketbal recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Ping-pong suterén E 20 Kč/hodina 200 Kč/semestr Gril recepce Jarov D zdarma vratná záloha 200 Kč 17

20 Odpad Kam s odpadem? Na rozdíl od kolejí na Jižním Městě si na kolejích na Jarově každý vynáší smetí sám. Dříve jsme mohli na chodbách potkávat koše na tříděný odpad, ty však byly z bezpečnostních požárních důvodů z chodeb odstraněny. Nyní se každý musí s odpadem projít do kontejnerů sám. A kde kontejnery najdeme? Kontejnery se nachází před hlavním vchodem u kolejí Jarov I D. V rámci ekologického zacházení s odpadem je důraz kladen na třídění, proto všechny obyvatele prosíme, aby se o třídění maximálně pokusili. Jak na to? Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat. Před kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný, které mají následující barvy: Plasty Papír Sklo Nápojové kartony 18

21 Volný čas Co s volným časem? Sport - venkovní Hřiště za kolejemi Co se týče sportovních hřišť za kolejemi, jsou dostupná neustále, pokud zde neprobíhá nějaký trénink. Díky umělému osvětlení může být využíváno denně od 8:00 do 22:00. Rezervace hřiště se provádí na recepci v nedaleké budově VŠE. Na vrátnici koleje Jarov I. D si pak v omezeném množství můžete zapůjčit míče například na basketbal nebo na fotbal. Nebo můžete zvolit vlastní sportovní aktivitu. In-line Jste-li příznivcem in-line bruslení, můžete si zajezdit kousek od koleje. Ideální je dojet na zastávku Krejcárek, kde se můžete přímo napojit na in-line stezku. Pokud jste náročnější a chcete se opravdu pořádně projet, tak doporučujeme stezku u Zoo v Troje nebo z Podolí ve směru na Zbraslav. Běh Pro náruživé běžce je tu lokalit několik. Většina studentů na koleji volí nejraději Vítkovský park, kde Vás překvapí pěkná vyhlídka na Prahu. Dále pak například Malešický park. Pokud se chcete podívat dál, můžete vyrazit například do Stromovky, na Letnou nebo na Ladronku. 19

22 Procházka Pokud nechcete své tělo moc přetěžovat a chcete se jen tak projít, tak můžete využít například některých z výše uvedených běhacích lokalit. Pokud toužíte například po romantické procházce, doporučujeme Petřín a jeho přilehlé okolí, které skrývá například malé vodopády. Jako další pak můžete navštívit například ZOO či Botanickou zahradu a její okolí, které je krásné v každém ročním období. Sport - vnitřní Kurty Nejbližší kurty, které na Jarově najdeme, jsou Na Balkáně, v případě že nemáte automobil, tak k nim nevede jiná cesta než pěšky, ale daleko to není. Zahrát si zde můžeme tenis a badminton. Stejné sportovní vyžití pak nalezneme i cestou do školy na Olšanském náměstí v hotelu Olšanka přímo naproti zastávce nebo nedaleko Malešického parku. Fitness Co se týče fitness vyžití, tak těch najdeme na Jarově opravdu mnoho. Pokud nechcete do posilovny na koleji, stačí využít kamaráda Google a dle svých zájmů si vybrat, které fitko v blízkosti je to pravé. Zde příklad toho nejbližšího kolejím: Pokud toužíte po opravdu kvalitním kolektivním cvičení, doporučujeme studio Euforie, které můžete potkat u budovy O2 cestou do školy. 20

23 Bazén Bazénů v okolí koleje bohužel moc není, přesněji řečeno najdeme tu jediný, a to na Pražačce (http://www.prazacka.cz). Pokud jste tedy náruživý plavci, doporučujeme zajet do Podolí, na Šutku nebo na Výstaviště Holešovice, které je cenově nejpříznivější. Kultura Pokud toužíte po kultuře, tak Praha nabízí nepřeberné množství možností. Na své si zde přijdou opravdu všichni. U kolejí a v jejich přilehlém okolí kulturního vyžití bohužel moc nenajdeme, tedy kromě zdejších restaurací. Za zmínku tak stojí snad jen studenty oblíbené kino Aero, které najdeme u zastávky Biskupcova, a je to tak trochu jiné kino, než na které jsme zvyklí. Moderních kin po Praze najdeme desítky, nejbližší multikino je například v nedalekém Atriu Flora. Co v hlavním městě můžete dělat dál? Můžete jít třeba do divadla, na výstavy, na koncerty, na párty, do muzea, po památkách... Možností je opravdu mnoho. Dávat sem výčet všech není určitě rozumné. Proto Vám chceme ukázat nějaké stránky, kde se o současném kulturním dění můžete dozvědět více: 21

24 Dále je možné využít i mnoha kulturních akcí, které pořádá samotná VŠE nebo její studentské organizace. Mrkněte například na Filmový klub VŠE, spolek Musica Oeconomica Pragensis, ESN VŠE PRAHA Buddy System, Spolek mladých statistiků či Business IT klub. 22

25 Restaurace, bary, kluby Club restaurant Juve Juve je bar nacházející se v areálu kolejí Jarov I. a to přímo v bloku B. Tomu, že se nachází v budově koleje, taky odpovídá klientela. Vesměs zde narazíte na vysokoškolské studenty, a to jak české tak i zahraniční. Bar je to tedy velmi hlučný, takže pokud máte rádi klid, tak se radši poohlédněte někde jinde. Nicméně pokud Vám hluk nevadí a rádi se nacházíte v prostředí plném studentů, je tento bar to pravé pro Vás. Když je teplo, je zde také možnost venkovního posezení. Vchod do baru je z ulice Koněvova. Otevírací doba: Neděle Pátek: 15:00 2:00 Sobota: 17:00 2:00 Restaurace U Študáka Pokud máte radši klidnější prostředí, případně pokud se Vám na koleji nechce v poledne vařit a hledáte kam zajít na polední menu, je restaurace U študáka dobrou volbou. Nicméně nenechte se zmást jménem restaurace, na moc studentů zde nenarazíte. Větší část návštěvníků spíše patří mezi místní domorodce, někomu to ale může přijít vhod. Součástí je také venkovní zahrádka, pokud je na to počasí. 23

26 Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 10:00 23:00 Sobota - Neděle: 11:00 23:00 Restaurace U Lampiček Restaurace U Lampiček je tichá restaurace, jejíž nejvýraznějším dekorativním prvkem je 1000 litrové akvárium. Jedná se opravdu o dosti klidnější zařízení, než o kterých byla řeč výše. To nahrává spíše lidem, kteří mají rádi poklidnou atmosféru nebo těm, kdo hledají místo, kam vzít svojí drahou polovičku na rande nebo jednoduše na večeři. Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní, přímo naproti restauraci U Študáka. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 11:00 23:00 Sobota - Neděle: 12:00 23:00 Nová Chmelnice Pokud Vám nejde ani tak o to se najíst, ale spíše pořádně popít, pobavit se a případně přitom vyvinout nějaký ten pohyb, může být hudební klub Nová Chmelnice to pravé pro Vás. Klub není otevřen pravidelně, záleží totiž na naplánovaných akcích. Seznam akcí můžete najít na jejich webových stránkách. Nutno ještě podotknout, že většina akcí je rockového, metalového nebo punkového stylu. Najdou se ale i výjimky, 24

27 občas se zde pořádná oblíbená studentská party Nation 2 Nation. Webové stránky: Menza Jarov Pokud se chcete najíst hlavně co nejlevněji, ale zas nechcete jen chleba s máslem, máte možnost si zajít do menzy. Menzy nejsou jenom v hlavní budově VŠE, ale i v areálu Jarov. Menza Jarov dokonce nabízí minutkovou kuchyni. Menza se nachází v budově VŠE kousek od vchodu na kolej Jarov III. G. Výdej jídel: Pondělí Čtvrtek: 11:30 20:00 Pátek: 11:00 14:15 Minutky: Pondělí Čtvrtek: 14:15 20:00 25

28 Nákupy Kde nakoupit potraviny Kaufland Pokud chcete udělat velký nákup anebo chcete nakupovat za nižší ceny a zároveň Vám nevadí jet pár zastávek tramvají, můžete nakoupit v tomto hypermarketu. Kaufland se nachází u tramvajové a autobusové zastávky Spojovací. Otevírací doba: Pondělí Neděle: 07:00 23:00 Lidl Lidl je alternativou pro Kaufland. Jedná se o menší supermarket, než je Kaufland s podobnými cenami. Lidl se nachází u tramvajové zastávky Ohrada. Otevírací doba: Pondělí - Sobota: 07:00-21:00 Neděle: 09:00-21:00 26

29 Lahůdky Pokud se Vám nechce jezdit za nákupy tramvají a nevadí Vám menší výběr a o něco vyšší ceny, můžete zamířit do lahůdek naproti. Mimo jiné zde najdete čerstvý výběr salátů a chlebíčků a to i v neděli, jak se píše na výloze obchodu. Lahůdky najdete kousek od zastávky Strážní na druhé straně silnice, než jsou bloky kolejí. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Vietnamská večerka O pár vchodů dál, než jsou Lahůdky, najdete Vietnamskou večerku. Na rozdíl od Lahůdek neprodává čerstvé saláty, ale čerstvou zeleninu. Ceny jsou podobné jako v Lahůdkách, možná mírně vyšší. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Kolejní obchůdek Kolej má také svůj vlastní obchod s potravinami a základním hygienickým zbožím. Sortiment sice není nijak závratný, ale pokud máte hlad a nikam daleko se Vám nechce, je Kolejní obchůdek tou správnou volbou. Ceny jsou podobné jako v obchodech naproti. Nakoupíte zde ale levné dotované bagety podobně jako v každém areálu spadajícího pod školu. 27

30 Obchůdek se nachází ve vestibulu vrátnice koleje Jarov I. D. Otevírací doba: Pondělí Čtvrtek: 07:00 13:00; 17:00 24:00 Pátek: 07:00 13:00; 17:00 23:00 Sobota: 17:00 23:00 Neděle 17:00 24:00 28

31 Lékařská péče Pokud to ještě nevíte, jako studenti můžeme využít služeb našich smluvních školních lékařů, kteří se nachází na Jarově. Praktický lékař MUDr. Jíchová Růžena suterén, místnost 109 Jeseniova 2769/ Praha 3 mobil: tel.: , Stomatologie MUDr. Conková Renata přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 MUDr. Goldová Eva suterén (vchod u malého parkoviště na rohu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.:

32 MUDr. Pokorná Dagmar přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 tel.: Gynekologie MUDr. Hourová Martina suterén (vchod u malého parkoviště na ohybu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.: Pokud vám výše uvedený výčet nestačí, můžete navštívit například jiné stomatology, kterých je velké množství v přízemí koleje Jarov D. Pokud hledáte specializovaného lékaře, tak většinu z nich naleznete v Centru zdravotní péče Jarov, které se nachází naproti koleji u zastávky Chmelnice. V případě, že potřebujete službu lékařské pohotovosti, zde přikládáme výčet těch nejbližších: Koněvova 205/2427, Praha 3-Žižkov, tel.: Korunní 98/2456, Praha 10-Vinohrady, tel.: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: , (v blízkosti metra A Želivského) 30

33 Potřebuje-li vyzvednou léky, zde je výčet nejbližších lékáren, kam pro ně můžete zajít: Lékárna Jarov Koněvova 223/2496, Praha 3 tel.: Lékárna Na Chmelnici Koněvova 210/1964, Praha 3 tel.: Lékárna Na Vápence Koněvova 144/1604, Praha 3 tel.:

34 FAQ O které koleje je největší zájem? Zájem o koleje je vždy relativní, tzn. mění se každým rokem, proto nelze říci, o kterou kolej bude větší a o kterou menší zájem. Pro akademický rok 2013/2014 bylo pořadí nejžádanějších kolejí následující: Jarov I. Blanice Jarov III. F Jarov III. G Rooseveltova kolej Vltava Jarov II. Jak probíhá rozdělování kolejí? Koordinátor obdrží od SÚZ kompletní seznam ubytovaných a neubytovaných studentů. Ubytované rozdělí na jednotlivé bloky zde se využívá i automatizace, ale i tak je zde podstatný lidský faktor, který provádí korekce a opravy. Protože se předpokládá, že ti, kteří spolu chtějí bydlet, si podávají přihlášku na stejný blok, rozdělují se lidé právě na základě žádostí o bloky (pokud tedy dva lidé uvedou každý jiný blok, budou pravděpodobně bydlet každý jinde). Poté takto rozdělené studenty předá koordinátor jednotlivým kolejním radám a ty pak přidělí studentům konkrétní pokoje. S koordinátorem řeší případné nepřesnosti a dochází také k přesouvání studentů, aby mohli být ubytováni s požadovanými spolubydlícími, kteří jsou na jiných blocích. 32

35 Jsem v prvním ročníku na bakalářském studiu a ubytovali mě na Jarov. Je to správně? Pokud jste ubytováni na Jarově a teprve nastupujete do prvního ročníku, studujete obor Arts Management, který má výuku na Žižkově. To je důvodem, proč jsou studenti tohoto oboru ihned ubytováváni na Jarov. Mohu bydlet s osobou opačného pohlaví? Ano. Podmínka je pouze souhlas ostatních spolubydlících. Mohu mít na koleji zvíře? Ne, pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Mohu na koleji kouřit? Ne, v celém prostoru koleje platí zákaz kouření!!! (s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí koleje a kolejní radou) Nefunguje mi čipová karta pro vstup na kolej? Kontaktujte vedoucí koleje, která zkontroluje, zda jste správně evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra. Nejsem studentem VŠE. Můžu bydlet na kolejích VŠE? Ano. Stačí vyplnit formulář Žádost o ubytování pro studenty jiných škol než VŠE a doručit jej na SÚZ VŠE. 33

36 Přílohy Plánek areálu Jarov 34

37 4SA426 - PREZENTACE A KOMUNIKACE Chelsea Bun 2013 Martin Madry Dominika Rudá Jiří Široký Vladimíra Žáčková

Příručka prváka na kolejích VŠE

Příručka prváka na kolejích VŠE CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADA Příručka prváka na kolejích VŠE Hana Lovecká Eliška Šemnická Michal Bobek Praha 2009 Obsah Slovo předsedkyně CKR...2 Historie kolejí...3 Koleje VŠE... 4 Jednotlivé bloky kolejí...

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Studentský list Září 2012 Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Mimořádné vydání RADY STUDENTŮ STUDENTŮM Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Důležité kontakty Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Alternativní kontaktní osoba v IC CUNI: Michaela Banýrová secretary@ic-cuni.cz 604

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb DŮLEŽITÉ INFORMACE 2015 CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb Ve vlastním zájmu Vás prosíme o důkladné prostudování níže uvedených informací,

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály A world of languages Vítejte v Bavard language! Objevte více než 250 vzrušujících jazykových destinací po celém světě vybrané pečlivě našimi experty.

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Přehled pracovních programů v zahraničí 3 Pracovní programy (obecné informace) 4 5 Pojištění 6 Pracovní pobyty

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb.

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Vážení klienti, předem nám dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste si vybrali zájezd z naší nabídky. Pevně věříme, že si užijete svou

Více