Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I."

Transkript

1 Neználek na koleji Průvodce kolejí Jarov I.

2 OBSAH Úvod... 1 Přehled kolejí... 2 Kolejní rada... 7 Centrální kolejní rada... 9 Kolejní řád Ubytování Služby na koleji Odpad Volný čas Restaurace, bary, kluby Nákupy Lékařská péče FAQ Přílohy... 34

3 Úvod Tento průvodce je určen všem studentům žijícím na koleji Jarov I., a také všem ostatním, kteří se chtějí o této koleji (a dalších) dozvědět více. Naleznete zde mnoho užitečných informací týkajících se života na koleji. Je zde nejen popsán samotný průběh nastěhování či vystěhování z koleje, služby, které kolej poskytuje, ale najdete tady i informace týkající se orgánů, které na kolejích působí a jsou zde právě pro studenty. Příručka nabízí i mnoho tipů na to, co dělat ve volném čase v okolí koleje, kam zajít na jídlo, nákup či za zábavou. A koho navštívit v případě, že vás postihne nějaký zdravotní neduh. Na závěr je zde několik nejčastějších otázek, které studenty žijící na koleji, zajímají nejvíce. V příloze můžete najít plánek, který vám ulehčí orientaci v jarovském kampusu. 1

4 Přehled kolejí Areál Jarov Areál Jarov se nachází v oblasti pražského Žižkova. V areálu se nachází 8 bloků kolejí a školní budova s několika učebnami a menzou. Jarov I. Jarov I. se skládá celkem z pěti tří až čtyřpatrových bloků I. A, B, C, D a E. Jednotlivé bloky jsou propojeny chodbami. Do komplexu lze jít hlavním vchodem z ulice Koněvova, který se nachází v bloku I. D. Další možností je pak vchod v bloku I. A. Spojení MHD Pokud se chystáte do komplexu vstoupit hlavním vchodem v bloku I. D, je nejlepším spojením tramvajová zastávka Strážní vzdálená asi 50 metrů. Pakliže využijete vedlejší vchod v bloku I. A, je nejlepší volbou tramvajová zastávka Chmelnice. Adresa Koněvova 93/ Praha 3 Jarov II. Jarov II. je jedenáctipatrová budova, která se nachází kousek stranou od ostatních budov v areálu Jarov. Stejně tak se budova 2

5 koleje nachází jižněji od rušné ulice Koněvova, a proto je její okolí trochu tišší, než je tomu u ostatních budov na Jarově. Přístup do budovy je možný vchodem směrem od ulice Pod Lipami. Spojení MHD Nejbližší spojení je tramvajová zastávka Kněžská luka. Adresa Pod Lipami 2603/ Praha 3 Jarov III. F Jarov III. F je jedenáctipatrová budova nacházející se poblíž bloku I. A. Z vyšších pater poskytuje výhled do zeleně areálu kolejí a do vilové části Vackov. Spojení MHD Tramvajová zastávka Chmelnice skýtá nejlepší možnost, jak se na kolej dostat. Adresa V Zahrádkách 1953/ Praha 3 Jarov III. G Dvanáctipatrová panelová budova Jarov III. G se nachází za blokem I. E a poblíž školní budovy s menzou. Z pokojů ve vyšších 3

6 patrech je poskytován výhled do zeleně areálu a do činžovní zástavby čtvrti Jarov. Spojení MHD Pro nejrychlejší spojení je vhodné využít tramvajovou zastávku Strážní. Adresa Jeseniova 1954/ Praha 3 Areál Jižní Město Do areálu na Jižním Městě je situována většina výuky prvních ročníku bakalářského studia na VŠE. V areálu se nachází jedna z budov školy VŠE. Součástí je také pět budov kolejí, které ale všechny nejsou ve správě VŠE. Pod správu VŠE spadá pouze kolej Blanice a částečně kolej Vltava, kde bydlí studenti VŠE společně se studenty Univerzity Karlovy. Další koleje Sázava, Otava a Volha spravují jiné vysoké školy. Na koleji Volha se nachází menza, kam mají studenti VŠE přístup. Blanice Jedná se o rozsáhlou desetipatrovou panelovou budovu, která je obývána převážně studenty prvního ročníku bakalářského studia na VŠE. V suterénu budovy (vchod zvenku) se nachází restaurace a pizzerie. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se 4

7 dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Vltava Desetipatrová panelová budova koleje Vltava je ve správě Univerzity Karlovy. Studenti VŠE bydlí v 6. až 10. patře. Podobně jako u koleje Blanice se jedná spíše o studenty prvních ročníků bakalářského studia. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Koleje Jižní Město, autor: Marián Švoňavec 5

8 Holešovice Rooseveltova kolej Sedmipatrová budova Rooseveltovy koleje se nachází v pražské čtvrti Holešovice, a to poblíž Výstaviště. V blízkosti koleje se také nachází park Stromovka vhodný pro volnočasové aktivity. Spojení MHD Ke koleji se lze dostat od tramvajových zastávek Výstaviště Holešovice nebo Veletržní palác. Adresa Strojnická 1430/ Praha 7 Rooseveltova kolej, Zdroj: rk.vse.cz 6

9 Kolejní rada Na jednotlivých kolejích VŠE působí místní kolejní rady. Celkem je na pražských kolejích VŠE sedm kolejních rad (Jarov I., Jarov II., Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova, Blanice, Vltava). Jedná se o pěti členný orgán, který: by měl hájit práva studentů ubytovaných na koleji je prostředníkem při jednáních mezi vedením koleje a studenty ubytovanými na naší koleji vysílá zástupce do Centrální kolejní rady, kde má každá kolej právě jeden mandát počet členů 5 funkční období 1 rok kolejních rad na VŠE 7 volí volby studenti ubytování na koleji nejčastěji na přelomu října a listopadu kandidát jakýkoliv student bydlící na koleji VŠE, na které chce kandidovat, splňuje další podmínky, uvedené ve Volebního řádu činnost 1. Jednání s vedením místní koleje a práce pro kolej 2. Práce pro Centrální kolejní radu činnost upravena Statutem Kolejních rad 7

10 Působnost kolejních rad je poté stanovena Statutem kolejních rad. Patří sem především rozdělování ubytování, správa a vylepšování současného stavu kolejí. Koupě nových zařízení, zlepšování prostor kolejí, pořádání různých akcí Vše samozřejmě ve spolupráci se Správou ubytovacích zařízení a vedením školy. Ubytovaní studenti se vždy mohou s jakýmkoliv problémem nebo žádostí obrátit na jednotlivé členy kolejní rady. Stejně tak i s nápady na zlepšení či inovaci kolejí. Kontakty na členy kolejních rad najdete na webových stránkách jednotlivých kolejí: jarov1.vse.cz jarov2.vse.cz jarov3f.vse.cz jarovg.vse.cz blanice.vse.cz kolejvltava.vse.cz rk.vse.cz 8

11 Centrální kolejní rada Centrální kolejní rada (CKR) zastupuje studenty ve vztahu k vedení Správy účelových zařízení, kde působí jako poradní a kontrolní orgán. Pravomoci CKR jsou dány Statutem Centrální kolejní rady a Kolejním řádem. CKR taktéž úzce spolupracuje s vedením školy, především rektorem a kvestorem, zástupce CKR se může účastnit zasedání Akademického senátu VŠE. počet členů 35 v čele předseda CKR kolejních rad na VŠE 7 činnost zastupování studentů vůči Správě účelových zařízení, jednání s činnost upravena vedením školy a senátem VŠE statutem Centrální kolejní rady Vymaluj si sám! Pod záštitou CKR probíhá na několika kolejích například akce Vymaluj si sám, která studentům umožňuje svépomocně upravit pokoje, ve kterých bydlí. Kolej Blanice, autorka:zdeňka Chuťková 9

12 Kolejní řád Na následujících řádkách jsou připomenuty nejdůležitější body z kolejního řádu platného na všech kolejích VŠE: Článek 4 Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě písemné nebo elektronické žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají ve stanoveném termínu SÚZ. Právní náležitosti ubytování obsahuje smlouva o ubytování uzavíraná mezi SÚZ a ubytovaným studentem, která bude podepisována při nastoupení do koleje. SÚZ je povinen umožnit nastoupení do koleje nejpozději 7 dnů před zahájením výuky. Článek 5 Ubytování zaniká: - uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, - výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě o ubytování. Standardní výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, - ukončením, přerušením a zanecháním studia, vyloučením ze studia, - odstoupením od smlouvy o ubytování. Článek 7 Student má právo : - Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní. - Používat společné prostory, věcí a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny. 10

13 - Používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly SÚZ. Článek 8 Povinnosti ubytovaného: - Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného pokoje. - Zachovávat zásady občanského soužití. - Zachovávat pořádek ve společenských místnostech, pokojích a společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, energii a vodu. - Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů. - Při vstupu do koleje se prokázat kolejním průkazem popř. identifikační kartou. - Hlásit bezodkladně zjištěné závady. - Nekouřit v celém prostoru koleje, s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí/m koleje a kolejní radou. - Respektovat zákaz chovat v prostorách koleje a vodit do koleje domácí zvířata. Pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Článek 9 SÚZ je povinen: - Odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době. - V rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat podmínky života v koleji. 11

14 Článek 10 Student má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00 hod. Návštěva je při vstupu do koleje povinna předložit průkaz totožnosti. Zapisuje se do knihy návštěv. Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli spolubydlících. Ubytovaní se musí chovat tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hod. neobtěžoval jakýkoliv hluk. Zejména nelze v této době hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vůbec vykonávat jakoukoliv činnost, při které vzniká hluk. Článek 11 Ubytovaný student je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit okna a balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku. Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku. SÚZ ručí ubytovaným studentům za škody, které vzniknou v době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje. 12

15 Ubytování Nastěhování na kolej Při nastěhování je nutné dostavit se do kanceláře vedoucí koleje k podpisu smlouvy. S sebou je třeba mít občanský průkaz a barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm. Smlouva o ubytování Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování na kolej. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy (na suz.vse.cz) ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování. Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem. Nemohu se dostavit Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, je nutné místo sebe poslat osobu, kterou předem zplnomocníte, aby za Vás podepsala smlouvu o ubytování. Pro omluvu pozdního nástupu na kolej potřebujete vytištěný a vyplněný formulář Omluva pozdního nástupu na kolej, Váš úředně ověřený podpis na tomto formuláři, čímž zplnomocníte osobu, která za Vás podepíše ubytovací smlouvu 13

16 v termínu nastěhování na kolej. Podrobnější informace naleznete na webu SÚZ. Vystěhování z koleje Při vystěhování z koleje je nutné učinit následující kroky: uklidit pokoj vyzvednout si na vrátnici formulář o vystěhování sehnat paní uklízečky, nechat si zkontrolovat pokoj a potvrdit formulář odevzdat ložní prádlo odevzdat vyplněný formulář, kolejenku a klíče vedoucí koleje Přestěhování v rámci koleje První možný termín pro přestěhování je první listopadový týden. Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost. V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně. Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta. Rezervace místa není možná. Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě. 14

17 Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje. Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování! 15

18 Služby na koleji Studenti mají k dispozici služby základní potřeby jako je možnost praní na koleji, výměna ložního prádla, půjčení žehličky, sušáku či vysavače. Dále mají k dispozici i plno služeb, které jim pomáhají vyplnit volný čas, který tráví na koleji. Jedná se o možnost navštívit kolejní posilovnu, zahrát si stolní tenis, půjčit si deskové hry či míče na fotbal a basketbal, se kterými můžou navštívit nedaleké hřiště. K dispozici je i TV místnost, kde můžou studenti společně trávit čas sledováním televize či hraním stolního fotbalu. V letních měsících si zase můžou vypůjčit gril. Letní sklad Službou, kterou pro studenty zajišťuje kolejní rada, je možnost uložení věcí do letního skladu, a to v případě že student například odjíždí na výměnný pobyt nebo netráví léto na koleji a neví, kam s věcmi, které se mu na koleji nahromadily. Letní sklad se nachází ve 4. patře Jarova I. B a poplatek za uložení věcí činí 20 Kč za kus. 16

19 Ceník služeb Vybavení Umístění Cena Posilovna Výměna ložního prádla Pračka suterén Jarov C (muži) 3. patro Jarov B (ženy) suterén Jarov C 1. patro Jarov A 2. patro Jarov B suterén Jarov C 20 Kč/osoba/ hodina, 150 Kč/měsíc zdarma 30 Kč/2,5 hodiny Sušák, žehlička recepce Jarov A a D zdarma na 24 hodin Vysavač recepce Jarov D 10 Kč/2 hodiny vratná záloha 200 Kč Televizní místnost 4. patro Jarov A, zdarma 3. patro Jarov B, naproti recepci Jarov D Piáno naproti recepci Jarov zdarma D (TV místnost) Deskové hry recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Míče na fotbal a basketbal recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Ping-pong suterén E 20 Kč/hodina 200 Kč/semestr Gril recepce Jarov D zdarma vratná záloha 200 Kč 17

20 Odpad Kam s odpadem? Na rozdíl od kolejí na Jižním Městě si na kolejích na Jarově každý vynáší smetí sám. Dříve jsme mohli na chodbách potkávat koše na tříděný odpad, ty však byly z bezpečnostních požárních důvodů z chodeb odstraněny. Nyní se každý musí s odpadem projít do kontejnerů sám. A kde kontejnery najdeme? Kontejnery se nachází před hlavním vchodem u kolejí Jarov I D. V rámci ekologického zacházení s odpadem je důraz kladen na třídění, proto všechny obyvatele prosíme, aby se o třídění maximálně pokusili. Jak na to? Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat. Před kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný, které mají následující barvy: Plasty Papír Sklo Nápojové kartony 18

21 Volný čas Co s volným časem? Sport - venkovní Hřiště za kolejemi Co se týče sportovních hřišť za kolejemi, jsou dostupná neustále, pokud zde neprobíhá nějaký trénink. Díky umělému osvětlení může být využíváno denně od 8:00 do 22:00. Rezervace hřiště se provádí na recepci v nedaleké budově VŠE. Na vrátnici koleje Jarov I. D si pak v omezeném množství můžete zapůjčit míče například na basketbal nebo na fotbal. Nebo můžete zvolit vlastní sportovní aktivitu. In-line Jste-li příznivcem in-line bruslení, můžete si zajezdit kousek od koleje. Ideální je dojet na zastávku Krejcárek, kde se můžete přímo napojit na in-line stezku. Pokud jste náročnější a chcete se opravdu pořádně projet, tak doporučujeme stezku u Zoo v Troje nebo z Podolí ve směru na Zbraslav. Běh Pro náruživé běžce je tu lokalit několik. Většina studentů na koleji volí nejraději Vítkovský park, kde Vás překvapí pěkná vyhlídka na Prahu. Dále pak například Malešický park. Pokud se chcete podívat dál, můžete vyrazit například do Stromovky, na Letnou nebo na Ladronku. 19

22 Procházka Pokud nechcete své tělo moc přetěžovat a chcete se jen tak projít, tak můžete využít například některých z výše uvedených běhacích lokalit. Pokud toužíte například po romantické procházce, doporučujeme Petřín a jeho přilehlé okolí, které skrývá například malé vodopády. Jako další pak můžete navštívit například ZOO či Botanickou zahradu a její okolí, které je krásné v každém ročním období. Sport - vnitřní Kurty Nejbližší kurty, které na Jarově najdeme, jsou Na Balkáně, v případě že nemáte automobil, tak k nim nevede jiná cesta než pěšky, ale daleko to není. Zahrát si zde můžeme tenis a badminton. Stejné sportovní vyžití pak nalezneme i cestou do školy na Olšanském náměstí v hotelu Olšanka přímo naproti zastávce nebo nedaleko Malešického parku. Fitness Co se týče fitness vyžití, tak těch najdeme na Jarově opravdu mnoho. Pokud nechcete do posilovny na koleji, stačí využít kamaráda Google a dle svých zájmů si vybrat, které fitko v blízkosti je to pravé. Zde příklad toho nejbližšího kolejím: Pokud toužíte po opravdu kvalitním kolektivním cvičení, doporučujeme studio Euforie, které můžete potkat u budovy O2 cestou do školy. 20

23 Bazén Bazénů v okolí koleje bohužel moc není, přesněji řečeno najdeme tu jediný, a to na Pražačce (http://www.prazacka.cz). Pokud jste tedy náruživý plavci, doporučujeme zajet do Podolí, na Šutku nebo na Výstaviště Holešovice, které je cenově nejpříznivější. Kultura Pokud toužíte po kultuře, tak Praha nabízí nepřeberné množství možností. Na své si zde přijdou opravdu všichni. U kolejí a v jejich přilehlém okolí kulturního vyžití bohužel moc nenajdeme, tedy kromě zdejších restaurací. Za zmínku tak stojí snad jen studenty oblíbené kino Aero, které najdeme u zastávky Biskupcova, a je to tak trochu jiné kino, než na které jsme zvyklí. Moderních kin po Praze najdeme desítky, nejbližší multikino je například v nedalekém Atriu Flora. Co v hlavním městě můžete dělat dál? Můžete jít třeba do divadla, na výstavy, na koncerty, na párty, do muzea, po památkách... Možností je opravdu mnoho. Dávat sem výčet všech není určitě rozumné. Proto Vám chceme ukázat nějaké stránky, kde se o současném kulturním dění můžete dozvědět více: 21

24 Dále je možné využít i mnoha kulturních akcí, které pořádá samotná VŠE nebo její studentské organizace. Mrkněte například na Filmový klub VŠE, spolek Musica Oeconomica Pragensis, ESN VŠE PRAHA Buddy System, Spolek mladých statistiků či Business IT klub. 22

25 Restaurace, bary, kluby Club restaurant Juve Juve je bar nacházející se v areálu kolejí Jarov I. a to přímo v bloku B. Tomu, že se nachází v budově koleje, taky odpovídá klientela. Vesměs zde narazíte na vysokoškolské studenty, a to jak české tak i zahraniční. Bar je to tedy velmi hlučný, takže pokud máte rádi klid, tak se radši poohlédněte někde jinde. Nicméně pokud Vám hluk nevadí a rádi se nacházíte v prostředí plném studentů, je tento bar to pravé pro Vás. Když je teplo, je zde také možnost venkovního posezení. Vchod do baru je z ulice Koněvova. Otevírací doba: Neděle Pátek: 15:00 2:00 Sobota: 17:00 2:00 Restaurace U Študáka Pokud máte radši klidnější prostředí, případně pokud se Vám na koleji nechce v poledne vařit a hledáte kam zajít na polední menu, je restaurace U študáka dobrou volbou. Nicméně nenechte se zmást jménem restaurace, na moc studentů zde nenarazíte. Větší část návštěvníků spíše patří mezi místní domorodce, někomu to ale může přijít vhod. Součástí je také venkovní zahrádka, pokud je na to počasí. 23

26 Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 10:00 23:00 Sobota - Neděle: 11:00 23:00 Restaurace U Lampiček Restaurace U Lampiček je tichá restaurace, jejíž nejvýraznějším dekorativním prvkem je 1000 litrové akvárium. Jedná se opravdu o dosti klidnější zařízení, než o kterých byla řeč výše. To nahrává spíše lidem, kteří mají rádi poklidnou atmosféru nebo těm, kdo hledají místo, kam vzít svojí drahou polovičku na rande nebo jednoduše na večeři. Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní, přímo naproti restauraci U Študáka. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 11:00 23:00 Sobota - Neděle: 12:00 23:00 Nová Chmelnice Pokud Vám nejde ani tak o to se najíst, ale spíše pořádně popít, pobavit se a případně přitom vyvinout nějaký ten pohyb, může být hudební klub Nová Chmelnice to pravé pro Vás. Klub není otevřen pravidelně, záleží totiž na naplánovaných akcích. Seznam akcí můžete najít na jejich webových stránkách. Nutno ještě podotknout, že většina akcí je rockového, metalového nebo punkového stylu. Najdou se ale i výjimky, 24

27 občas se zde pořádná oblíbená studentská party Nation 2 Nation. Webové stránky: Menza Jarov Pokud se chcete najíst hlavně co nejlevněji, ale zas nechcete jen chleba s máslem, máte možnost si zajít do menzy. Menzy nejsou jenom v hlavní budově VŠE, ale i v areálu Jarov. Menza Jarov dokonce nabízí minutkovou kuchyni. Menza se nachází v budově VŠE kousek od vchodu na kolej Jarov III. G. Výdej jídel: Pondělí Čtvrtek: 11:30 20:00 Pátek: 11:00 14:15 Minutky: Pondělí Čtvrtek: 14:15 20:00 25

28 Nákupy Kde nakoupit potraviny Kaufland Pokud chcete udělat velký nákup anebo chcete nakupovat za nižší ceny a zároveň Vám nevadí jet pár zastávek tramvají, můžete nakoupit v tomto hypermarketu. Kaufland se nachází u tramvajové a autobusové zastávky Spojovací. Otevírací doba: Pondělí Neděle: 07:00 23:00 Lidl Lidl je alternativou pro Kaufland. Jedná se o menší supermarket, než je Kaufland s podobnými cenami. Lidl se nachází u tramvajové zastávky Ohrada. Otevírací doba: Pondělí - Sobota: 07:00-21:00 Neděle: 09:00-21:00 26

29 Lahůdky Pokud se Vám nechce jezdit za nákupy tramvají a nevadí Vám menší výběr a o něco vyšší ceny, můžete zamířit do lahůdek naproti. Mimo jiné zde najdete čerstvý výběr salátů a chlebíčků a to i v neděli, jak se píše na výloze obchodu. Lahůdky najdete kousek od zastávky Strážní na druhé straně silnice, než jsou bloky kolejí. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Vietnamská večerka O pár vchodů dál, než jsou Lahůdky, najdete Vietnamskou večerku. Na rozdíl od Lahůdek neprodává čerstvé saláty, ale čerstvou zeleninu. Ceny jsou podobné jako v Lahůdkách, možná mírně vyšší. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Kolejní obchůdek Kolej má také svůj vlastní obchod s potravinami a základním hygienickým zbožím. Sortiment sice není nijak závratný, ale pokud máte hlad a nikam daleko se Vám nechce, je Kolejní obchůdek tou správnou volbou. Ceny jsou podobné jako v obchodech naproti. Nakoupíte zde ale levné dotované bagety podobně jako v každém areálu spadajícího pod školu. 27

30 Obchůdek se nachází ve vestibulu vrátnice koleje Jarov I. D. Otevírací doba: Pondělí Čtvrtek: 07:00 13:00; 17:00 24:00 Pátek: 07:00 13:00; 17:00 23:00 Sobota: 17:00 23:00 Neděle 17:00 24:00 28

31 Lékařská péče Pokud to ještě nevíte, jako studenti můžeme využít služeb našich smluvních školních lékařů, kteří se nachází na Jarově. Praktický lékař MUDr. Jíchová Růžena suterén, místnost 109 Jeseniova 2769/ Praha 3 mobil: tel.: , Stomatologie MUDr. Conková Renata přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 MUDr. Goldová Eva suterén (vchod u malého parkoviště na rohu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.:

32 MUDr. Pokorná Dagmar přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 tel.: Gynekologie MUDr. Hourová Martina suterén (vchod u malého parkoviště na ohybu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.: Pokud vám výše uvedený výčet nestačí, můžete navštívit například jiné stomatology, kterých je velké množství v přízemí koleje Jarov D. Pokud hledáte specializovaného lékaře, tak většinu z nich naleznete v Centru zdravotní péče Jarov, které se nachází naproti koleji u zastávky Chmelnice. V případě, že potřebujete službu lékařské pohotovosti, zde přikládáme výčet těch nejbližších: Koněvova 205/2427, Praha 3-Žižkov, tel.: Korunní 98/2456, Praha 10-Vinohrady, tel.: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: , (v blízkosti metra A Želivského) 30

33 Potřebuje-li vyzvednou léky, zde je výčet nejbližších lékáren, kam pro ně můžete zajít: Lékárna Jarov Koněvova 223/2496, Praha 3 tel.: Lékárna Na Chmelnici Koněvova 210/1964, Praha 3 tel.: Lékárna Na Vápence Koněvova 144/1604, Praha 3 tel.:

34 FAQ O které koleje je největší zájem? Zájem o koleje je vždy relativní, tzn. mění se každým rokem, proto nelze říci, o kterou kolej bude větší a o kterou menší zájem. Pro akademický rok 2013/2014 bylo pořadí nejžádanějších kolejí následující: Jarov I. Blanice Jarov III. F Jarov III. G Rooseveltova kolej Vltava Jarov II. Jak probíhá rozdělování kolejí? Koordinátor obdrží od SÚZ kompletní seznam ubytovaných a neubytovaných studentů. Ubytované rozdělí na jednotlivé bloky zde se využívá i automatizace, ale i tak je zde podstatný lidský faktor, který provádí korekce a opravy. Protože se předpokládá, že ti, kteří spolu chtějí bydlet, si podávají přihlášku na stejný blok, rozdělují se lidé právě na základě žádostí o bloky (pokud tedy dva lidé uvedou každý jiný blok, budou pravděpodobně bydlet každý jinde). Poté takto rozdělené studenty předá koordinátor jednotlivým kolejním radám a ty pak přidělí studentům konkrétní pokoje. S koordinátorem řeší případné nepřesnosti a dochází také k přesouvání studentů, aby mohli být ubytováni s požadovanými spolubydlícími, kteří jsou na jiných blocích. 32

35 Jsem v prvním ročníku na bakalářském studiu a ubytovali mě na Jarov. Je to správně? Pokud jste ubytováni na Jarově a teprve nastupujete do prvního ročníku, studujete obor Arts Management, který má výuku na Žižkově. To je důvodem, proč jsou studenti tohoto oboru ihned ubytováváni na Jarov. Mohu bydlet s osobou opačného pohlaví? Ano. Podmínka je pouze souhlas ostatních spolubydlících. Mohu mít na koleji zvíře? Ne, pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Mohu na koleji kouřit? Ne, v celém prostoru koleje platí zákaz kouření!!! (s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí koleje a kolejní radou) Nefunguje mi čipová karta pro vstup na kolej? Kontaktujte vedoucí koleje, která zkontroluje, zda jste správně evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra. Nejsem studentem VŠE. Můžu bydlet na kolejích VŠE? Ano. Stačí vyplnit formulář Žádost o ubytování pro studenty jiných škol než VŠE a doručit jej na SÚZ VŠE. 33

36 Přílohy Plánek areálu Jarov 34

37 4SA426 - PREZENTACE A KOMUNIKACE Chelsea Bun 2013 Martin Madry Dominika Rudá Jiří Široký Vladimíra Žáčková

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Řízení kolejí. Článek 3 Kolejní samospráva

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Řízení kolejí. Článek 3 Kolejní samospráva Kolejní řád Vysoké školy ekonomické v Praze, Správy účelových zařízení (dále jen SÚZ) upravuje podmínky ubytování na kolejích spravovaných SÚZ. Ustanovení tohoto kolejního řádu se vztahuje na všechny studenty

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Tento provozní a ubytovací řád stanovuje pravidla provozu, ubytování a užívání pokojů a společných prostor v ubytovacím objektu. 2. Student Republic

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 25. 4. 2017 Č.j.: 92 / 2017 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Věc Kolejní řád Univerzity Pardubice Působnost Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. června 2014 Číslo jednací RPO/0011/14 Vypracoval a

Více

Kolejní řád vysokoškolských kolejí České zemědělské univerzity v Praze

Kolejní řád vysokoškolských kolejí České zemědělské univerzity v Praze VNITŘNÍ PŘEDPISY Kolejní řád vysokoškolských kolejí České zemědělské univerzity v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento Kolejní řád vysokoškolských kolejí (dále jen KŘ ) České zemědělské univerzity

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

HRACÍ ŘÁD. 1. Každý člen klubu má právo pouze na jednu rezervaci v délce 60 minut a jednotlivou

HRACÍ ŘÁD. 1. Každý člen klubu má právo pouze na jednu rezervaci v délce 60 minut a jednotlivou HRACÍ ŘÁD 1. Každý člen klubu má právo pouze na jednu rezervaci v délce 60 minut a jednotlivou rezervaci lze provést max. s předstihem 6 dní. 2. Teprve po ukončení hry je možné provést další rezervaci,

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor. Kolejní řád. Článek 1 Základní ustanovení

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor. Kolejní řád. Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 Věc Kolejní řád Univerzity Pardubice Působnost Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. června 2014 Číslo jednací RPO/0011/14

Více

1. 9. 14. 9. 2012 v době od 7,00 14,00 hod. vždy jen v pracovní dny!!! 16. 9. 2012 ( neděle ) v době od 12,00 20,00 hod.

1. 9. 14. 9. 2012 v době od 7,00 14,00 hod. vždy jen v pracovní dny!!! 16. 9. 2012 ( neděle ) v době od 12,00 20,00 hod. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ Šmeralova 12, Olomouc 771 11 V Olomouci dne: 24.4.2012 č.j.: 59 /2012 Příkaz ředitele SKM UP č. 3/2012 Organizace ubytovacího řízení pro akademický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Nabídka nemovitostí červen 2010

Nabídka nemovitostí červen 2010 Nabídka nemovitostí červen 2010 NABÍDKA BYTŮ v Renaissance Village, Fort Myers, Florida o Renaissance Village nabízí svým obyvatelům rozlehlý, vyhřívaný plavecký bazén a vířivku, fitness centrum, kavárnu,

Více

Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016 V Olomouci dne 20. 4. 2015 Č.j.: 64/2015 PŘÍKAZ ŘEDITELE SKM UP Č. 3/2015 Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016 Organizace ubytovacího řízení na VŠ kolejích se týká výhradně kategorie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob PROVOZ BUDOVY - otevřeno v NE od 18.00 do 22.00 hod. - PO ČT od 6.30 do 21.30 hod. - PÁ ve 14.00 hod uzavření budovy

Více

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí.

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Vážení hosté! Dovolte, abychom Vás přivítali v hotelu Colloseum. Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Budete li mít jakékoliv

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

suz.vse.cz ISKAM Představení ubytovacího systému používaného na kolejích SÚZ VŠE

suz.vse.cz ISKAM Představení ubytovacího systému používaného na kolejích SÚZ VŠE ISKAM Představení ubytovacího systému používaného na kolejích SÚZ VŠE AGENDA O ISKAMu, uživatelé ISKAM Hotové funkcionality Webové rozhraní (iskam-web.vse.cz) Různé platební možnosti (hotovost, inkaso,

Více

STARÁ BUDOVA Přízemí 12 Mezipatro 13 1. patro 14 2. patro 15 3. patro 16 4. patro 17

STARÁ BUDOVA Přízemí 12 Mezipatro 13 1. patro 14 2. patro 15 3. patro 16 4. patro 17 VŠE Maps žižkov OSH reál žižkov 4 Dopravní spojení 5 NOVÁ UDOV Přízemí 6 1. patro 8 2. patro 9 3. patro 10 4. patro 11 STRÁ UDOV Přízemí 12 Mezipatro 13 1. patro 14 2. patro 15 3. patro 16 4. patro 17

Více

2. 9. 20. 9. 2013 v době od 7,00 14,00 hod. vždy jen v pracovní dny!!! 22. 9. 2012 (neděle) v době od 12,00 20,00 hod.

2. 9. 20. 9. 2013 v době od 7,00 14,00 hod. vždy jen v pracovní dny!!! 22. 9. 2012 (neděle) v době od 12,00 20,00 hod. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ Šmeralova 12, Olomouc 771 11 V Olomouci dne: 16. 4. 2013 č.j.: 46 /2013 Příkaz ředitele SKM UP č. 3 / 2013 Organizace ubytovacího řízení pro akademický

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Ubytování v objektech Správy kolejí a menz

Ubytování v objektech Správy kolejí a menz B3-06/6-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-06/6-MPK Ubytování v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost:

Více

Studovny Sklady Jak na.. Praní Výměnu povlečení Úklid pokoje Poštu

Studovny Sklady Jak na.. Praní Výměnu povlečení Úklid pokoje Poštu Studovny Na koleji je studovena, kde můžeš v klidu trávit svůj volný čas s učebnicemi, skripty a domácimy úkoly. Neboj, zas tak strašné to nebude ) V studovně je k dispozici rýsovací prkno a prosvět lovací

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE

DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE SMĚRNICE ŘEDITELE Č. 1/2004 Platnost od: 1. 9. 2004 DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE SMĚRNICE ŘEDITELE č. 1/2004 1. Ubytovací zařízení vysokoškolská

Více

Apartmánový komplex Bona

Apartmánový komplex Bona Apartmánový komplex Bona Vytisknout PDF Klek / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

KOLEJNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ UHK

KOLEJNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ UHK KOLEJNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ UHK Čl. 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolské koleje (dále jen VŠK) jsou ubytovacím zařízením Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK). 2. VŠK jsou umístěny

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

rektor Plzeň 31. července 2003 R-295-03 Směrnice rektora č. 07R/2003 ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A KOLEJNÍ ŘÁD

rektor Plzeň 31. července 2003 R-295-03 Směrnice rektora č. 07R/2003 ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A KOLEJNÍ ŘÁD rektor Plzeň 31. července 2003 R-295-03 Směrnice rektora č. 07R/2003 ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A KOLEJNÍ ŘÁD Tato směrnice upravuje podmínky ubytování studentů Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU).

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ŘÁD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podmínky pro ubytování a stravování studentů Slezské univerzity

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vila Antica Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 10/2005 Název: Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 K provedení: čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze Účinnost:

Více

Ubytování v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

Ubytování v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci B3-04/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/2-MPK Ubytování v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Pro zajištění jednotného

Více

ZÁPIS ZE 3. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC

ZÁPIS ZE 3. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC ZÁPIS ZE 3. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC Termín a místo zasedání: 15. května 2013 od 20:00, studovna 3. patra koleje Přítomní členové kolejní rady: Michal Bělka, Stanislav Smutný,

Více

Robinzonáda Monte Cristo

Robinzonáda Monte Cristo Robinzonáda Monte Cristo Vytisknout PDF Zátoka Vele Gaćice - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

Příručka prváka na kolejích VŠE

Příručka prváka na kolejích VŠE CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADA Příručka prváka na kolejích VŠE Hana Lovecká Eliška Šemnická Michal Bobek Praha 2009 Obsah Slovo předsedkyně CKR...2 Historie kolejí...3 Koleje VŠE... 4 Jednotlivé bloky kolejí...

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Ovocný trh 11 Praha 1

Ovocný trh 11 Praha 1 Popis a lokalita: Budova tohoto centra se nachází na jedné z nejlepších adres v Praze na Ovocném trhu v srdci Starého města pražského, v bezprostřední blízkosti Stavovského divadla, paláce Myslbek, Karolina,

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

rektorka Plzeň 7. září 2011 R-1549-2011 ČÁST PRVNÍ ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ Článek 1 Žádost o ubytování

rektorka Plzeň 7. září 2011 R-1549-2011 ČÁST PRVNÍ ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ Článek 1 Žádost o ubytování rektorka Plzeň 7. září 2011 R-1549-2011 Směrnice rektora č. 39R/2011 ZÁSADY UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD Tato směrnice v souladu s Kolejním řádem blíže upravuje zásady ubytování studentů

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

".u t. "" '*9 ' " i'le 1 ,, f,' pa R 1,,t. Kolejní řád vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze platný ;od 1.12.

.u t.  '*9 '  i'le 1 ,, f,' pa R 1,,t. Kolejní řád vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze platný ;od 1.12. ".u t. "" '*9 ' " i'le 1 r,,-. 7... f,' pa R 1,,t Kolejní řád vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze platný ;od 1.12.2015 Kolejní řád Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v

Více

Kolejní řád. 4) Ubytovaná osoba nesmí v prostorách koleje provozovat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost.

Kolejní řád. 4) Ubytovaná osoba nesmí v prostorách koleje provozovat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. : KR/12/00196-12/05292 Kolejní řád Článek 1 Základní ustanovení 1) Vysokoškolská kolej (dále jen kolej ) je účelovým zařízením Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

Mendelova univerzita v Brně. ROZHODNUTÍ REKTORA č. 7 / Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2016/2017

Mendelova univerzita v Brně. ROZHODNUTÍ REKTORA č. 7 / Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2016/2017 Mendelova univerzita v Brně Určeno: V Brně 12. února 2016 Všem pracovištím Čj. : 2969/2016-922 ROZHODNUTÍ REKTORA č. 7 / 2016 Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2016/2017

Více

OBEC HOSTOUŇ okres Kladno

OBEC HOSTOUŇ okres Kladno OBEC HOSTOUŇ 273 53 okres Kladno PROVOZNÍ ŘÁD pro uživatele společenského sálu v Kulturním domě v Hostouni Článek I. Práva a povinnosti vypůjčitele 1) Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 14/2009 Název: Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 - dodatek k opatření č. 12/2008 K provedení: čl. 5 Řádu vysokoškolské

Více

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Apartmány Renata Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 326/14 Praha, 22. 5. 2014 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2014 Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád

SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-92385/90-2013 V Ostravě dne 13.9.2013 SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád Čl. I. Základní ustanovení 1. Vysokoškolské koleje

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT ***

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** 8,, - denní zájezd Poloha: hotel je situován jen 50 m od krásné a rozlehlé písčité pláže v oblíbeném turistickém středisku Hammamet sever. Od soukromé pláže jej dělí pobřežní

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Přítomni: Čemerková, Helešic, Hromadová, Koliba, Malátek, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Kroupová, Mrozek Omluven: Lébl Hosté:

Více

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Apartmány Pjerka Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více