Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I."

Transkript

1 Neználek na koleji Průvodce kolejí Jarov I.

2 OBSAH Úvod... 1 Přehled kolejí... 2 Kolejní rada... 7 Centrální kolejní rada... 9 Kolejní řád Ubytování Služby na koleji Odpad Volný čas Restaurace, bary, kluby Nákupy Lékařská péče FAQ Přílohy... 34

3 Úvod Tento průvodce je určen všem studentům žijícím na koleji Jarov I., a také všem ostatním, kteří se chtějí o této koleji (a dalších) dozvědět více. Naleznete zde mnoho užitečných informací týkajících se života na koleji. Je zde nejen popsán samotný průběh nastěhování či vystěhování z koleje, služby, které kolej poskytuje, ale najdete tady i informace týkající se orgánů, které na kolejích působí a jsou zde právě pro studenty. Příručka nabízí i mnoho tipů na to, co dělat ve volném čase v okolí koleje, kam zajít na jídlo, nákup či za zábavou. A koho navštívit v případě, že vás postihne nějaký zdravotní neduh. Na závěr je zde několik nejčastějších otázek, které studenty žijící na koleji, zajímají nejvíce. V příloze můžete najít plánek, který vám ulehčí orientaci v jarovském kampusu. 1

4 Přehled kolejí Areál Jarov Areál Jarov se nachází v oblasti pražského Žižkova. V areálu se nachází 8 bloků kolejí a školní budova s několika učebnami a menzou. Jarov I. Jarov I. se skládá celkem z pěti tří až čtyřpatrových bloků I. A, B, C, D a E. Jednotlivé bloky jsou propojeny chodbami. Do komplexu lze jít hlavním vchodem z ulice Koněvova, který se nachází v bloku I. D. Další možností je pak vchod v bloku I. A. Spojení MHD Pokud se chystáte do komplexu vstoupit hlavním vchodem v bloku I. D, je nejlepším spojením tramvajová zastávka Strážní vzdálená asi 50 metrů. Pakliže využijete vedlejší vchod v bloku I. A, je nejlepší volbou tramvajová zastávka Chmelnice. Adresa Koněvova 93/ Praha 3 Jarov II. Jarov II. je jedenáctipatrová budova, která se nachází kousek stranou od ostatních budov v areálu Jarov. Stejně tak se budova 2

5 koleje nachází jižněji od rušné ulice Koněvova, a proto je její okolí trochu tišší, než je tomu u ostatních budov na Jarově. Přístup do budovy je možný vchodem směrem od ulice Pod Lipami. Spojení MHD Nejbližší spojení je tramvajová zastávka Kněžská luka. Adresa Pod Lipami 2603/ Praha 3 Jarov III. F Jarov III. F je jedenáctipatrová budova nacházející se poblíž bloku I. A. Z vyšších pater poskytuje výhled do zeleně areálu kolejí a do vilové části Vackov. Spojení MHD Tramvajová zastávka Chmelnice skýtá nejlepší možnost, jak se na kolej dostat. Adresa V Zahrádkách 1953/ Praha 3 Jarov III. G Dvanáctipatrová panelová budova Jarov III. G se nachází za blokem I. E a poblíž školní budovy s menzou. Z pokojů ve vyšších 3

6 patrech je poskytován výhled do zeleně areálu a do činžovní zástavby čtvrti Jarov. Spojení MHD Pro nejrychlejší spojení je vhodné využít tramvajovou zastávku Strážní. Adresa Jeseniova 1954/ Praha 3 Areál Jižní Město Do areálu na Jižním Městě je situována většina výuky prvních ročníku bakalářského studia na VŠE. V areálu se nachází jedna z budov školy VŠE. Součástí je také pět budov kolejí, které ale všechny nejsou ve správě VŠE. Pod správu VŠE spadá pouze kolej Blanice a částečně kolej Vltava, kde bydlí studenti VŠE společně se studenty Univerzity Karlovy. Další koleje Sázava, Otava a Volha spravují jiné vysoké školy. Na koleji Volha se nachází menza, kam mají studenti VŠE přístup. Blanice Jedná se o rozsáhlou desetipatrovou panelovou budovu, která je obývána převážně studenty prvního ročníku bakalářského studia na VŠE. V suterénu budovy (vchod zvenku) se nachází restaurace a pizzerie. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se 4

7 dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Vltava Desetipatrová panelová budova koleje Vltava je ve správě Univerzity Karlovy. Studenti VŠE bydlí v 6. až 10. patře. Podobně jako u koleje Blanice se jedná spíše o studenty prvních ročníků bakalářského studia. Spojení MHD Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov. Adresa Chemická Praha 4 Koleje Jižní Město, autor: Marián Švoňavec 5

8 Holešovice Rooseveltova kolej Sedmipatrová budova Rooseveltovy koleje se nachází v pražské čtvrti Holešovice, a to poblíž Výstaviště. V blízkosti koleje se také nachází park Stromovka vhodný pro volnočasové aktivity. Spojení MHD Ke koleji se lze dostat od tramvajových zastávek Výstaviště Holešovice nebo Veletržní palác. Adresa Strojnická 1430/ Praha 7 Rooseveltova kolej, Zdroj: rk.vse.cz 6

9 Kolejní rada Na jednotlivých kolejích VŠE působí místní kolejní rady. Celkem je na pražských kolejích VŠE sedm kolejních rad (Jarov I., Jarov II., Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova, Blanice, Vltava). Jedná se o pěti členný orgán, který: by měl hájit práva studentů ubytovaných na koleji je prostředníkem při jednáních mezi vedením koleje a studenty ubytovanými na naší koleji vysílá zástupce do Centrální kolejní rady, kde má každá kolej právě jeden mandát počet členů 5 funkční období 1 rok kolejních rad na VŠE 7 volí volby studenti ubytování na koleji nejčastěji na přelomu října a listopadu kandidát jakýkoliv student bydlící na koleji VŠE, na které chce kandidovat, splňuje další podmínky, uvedené ve Volebního řádu činnost 1. Jednání s vedením místní koleje a práce pro kolej 2. Práce pro Centrální kolejní radu činnost upravena Statutem Kolejních rad 7

10 Působnost kolejních rad je poté stanovena Statutem kolejních rad. Patří sem především rozdělování ubytování, správa a vylepšování současného stavu kolejí. Koupě nových zařízení, zlepšování prostor kolejí, pořádání různých akcí Vše samozřejmě ve spolupráci se Správou ubytovacích zařízení a vedením školy. Ubytovaní studenti se vždy mohou s jakýmkoliv problémem nebo žádostí obrátit na jednotlivé členy kolejní rady. Stejně tak i s nápady na zlepšení či inovaci kolejí. Kontakty na členy kolejních rad najdete na webových stránkách jednotlivých kolejí: jarov1.vse.cz jarov2.vse.cz jarov3f.vse.cz jarovg.vse.cz blanice.vse.cz kolejvltava.vse.cz rk.vse.cz 8

11 Centrální kolejní rada Centrální kolejní rada (CKR) zastupuje studenty ve vztahu k vedení Správy účelových zařízení, kde působí jako poradní a kontrolní orgán. Pravomoci CKR jsou dány Statutem Centrální kolejní rady a Kolejním řádem. CKR taktéž úzce spolupracuje s vedením školy, především rektorem a kvestorem, zástupce CKR se může účastnit zasedání Akademického senátu VŠE. počet členů 35 v čele předseda CKR kolejních rad na VŠE 7 činnost zastupování studentů vůči Správě účelových zařízení, jednání s činnost upravena vedením školy a senátem VŠE statutem Centrální kolejní rady Vymaluj si sám! Pod záštitou CKR probíhá na několika kolejích například akce Vymaluj si sám, která studentům umožňuje svépomocně upravit pokoje, ve kterých bydlí. Kolej Blanice, autorka:zdeňka Chuťková 9

12 Kolejní řád Na následujících řádkách jsou připomenuty nejdůležitější body z kolejního řádu platného na všech kolejích VŠE: Článek 4 Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě písemné nebo elektronické žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají ve stanoveném termínu SÚZ. Právní náležitosti ubytování obsahuje smlouva o ubytování uzavíraná mezi SÚZ a ubytovaným studentem, která bude podepisována při nastoupení do koleje. SÚZ je povinen umožnit nastoupení do koleje nejpozději 7 dnů před zahájením výuky. Článek 5 Ubytování zaniká: - uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, - výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě o ubytování. Standardní výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, - ukončením, přerušením a zanecháním studia, vyloučením ze studia, - odstoupením od smlouvy o ubytování. Článek 7 Student má právo : - Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní. - Používat společné prostory, věcí a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny. 10

13 - Používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly SÚZ. Článek 8 Povinnosti ubytovaného: - Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného pokoje. - Zachovávat zásady občanského soužití. - Zachovávat pořádek ve společenských místnostech, pokojích a společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, energii a vodu. - Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů. - Při vstupu do koleje se prokázat kolejním průkazem popř. identifikační kartou. - Hlásit bezodkladně zjištěné závady. - Nekouřit v celém prostoru koleje, s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí/m koleje a kolejní radou. - Respektovat zákaz chovat v prostorách koleje a vodit do koleje domácí zvířata. Pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Článek 9 SÚZ je povinen: - Odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době. - V rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat podmínky života v koleji. 11

14 Článek 10 Student má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00 hod. Návštěva je při vstupu do koleje povinna předložit průkaz totožnosti. Zapisuje se do knihy návštěv. Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli spolubydlících. Ubytovaní se musí chovat tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hod. neobtěžoval jakýkoliv hluk. Zejména nelze v této době hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vůbec vykonávat jakoukoliv činnost, při které vzniká hluk. Článek 11 Ubytovaný student je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit okna a balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku. Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku. SÚZ ručí ubytovaným studentům za škody, které vzniknou v době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje. 12

15 Ubytování Nastěhování na kolej Při nastěhování je nutné dostavit se do kanceláře vedoucí koleje k podpisu smlouvy. S sebou je třeba mít občanský průkaz a barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm. Smlouva o ubytování Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování na kolej. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy (na suz.vse.cz) ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování. Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem. Nemohu se dostavit Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, je nutné místo sebe poslat osobu, kterou předem zplnomocníte, aby za Vás podepsala smlouvu o ubytování. Pro omluvu pozdního nástupu na kolej potřebujete vytištěný a vyplněný formulář Omluva pozdního nástupu na kolej, Váš úředně ověřený podpis na tomto formuláři, čímž zplnomocníte osobu, která za Vás podepíše ubytovací smlouvu 13

16 v termínu nastěhování na kolej. Podrobnější informace naleznete na webu SÚZ. Vystěhování z koleje Při vystěhování z koleje je nutné učinit následující kroky: uklidit pokoj vyzvednout si na vrátnici formulář o vystěhování sehnat paní uklízečky, nechat si zkontrolovat pokoj a potvrdit formulář odevzdat ložní prádlo odevzdat vyplněný formulář, kolejenku a klíče vedoucí koleje Přestěhování v rámci koleje První možný termín pro přestěhování je první listopadový týden. Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost. V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně. Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta. Rezervace místa není možná. Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě. 14

17 Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje. Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování! 15

18 Služby na koleji Studenti mají k dispozici služby základní potřeby jako je možnost praní na koleji, výměna ložního prádla, půjčení žehličky, sušáku či vysavače. Dále mají k dispozici i plno služeb, které jim pomáhají vyplnit volný čas, který tráví na koleji. Jedná se o možnost navštívit kolejní posilovnu, zahrát si stolní tenis, půjčit si deskové hry či míče na fotbal a basketbal, se kterými můžou navštívit nedaleké hřiště. K dispozici je i TV místnost, kde můžou studenti společně trávit čas sledováním televize či hraním stolního fotbalu. V letních měsících si zase můžou vypůjčit gril. Letní sklad Službou, kterou pro studenty zajišťuje kolejní rada, je možnost uložení věcí do letního skladu, a to v případě že student například odjíždí na výměnný pobyt nebo netráví léto na koleji a neví, kam s věcmi, které se mu na koleji nahromadily. Letní sklad se nachází ve 4. patře Jarova I. B a poplatek za uložení věcí činí 20 Kč za kus. 16

19 Ceník služeb Vybavení Umístění Cena Posilovna Výměna ložního prádla Pračka suterén Jarov C (muži) 3. patro Jarov B (ženy) suterén Jarov C 1. patro Jarov A 2. patro Jarov B suterén Jarov C 20 Kč/osoba/ hodina, 150 Kč/měsíc zdarma 30 Kč/2,5 hodiny Sušák, žehlička recepce Jarov A a D zdarma na 24 hodin Vysavač recepce Jarov D 10 Kč/2 hodiny vratná záloha 200 Kč Televizní místnost 4. patro Jarov A, zdarma 3. patro Jarov B, naproti recepci Jarov D Piáno naproti recepci Jarov zdarma D (TV místnost) Deskové hry recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Míče na fotbal a basketbal recepce Jarov D 10 Kč/10 hodin vratná záloha 200 Kč Ping-pong suterén E 20 Kč/hodina 200 Kč/semestr Gril recepce Jarov D zdarma vratná záloha 200 Kč 17

20 Odpad Kam s odpadem? Na rozdíl od kolejí na Jižním Městě si na kolejích na Jarově každý vynáší smetí sám. Dříve jsme mohli na chodbách potkávat koše na tříděný odpad, ty však byly z bezpečnostních požárních důvodů z chodeb odstraněny. Nyní se každý musí s odpadem projít do kontejnerů sám. A kde kontejnery najdeme? Kontejnery se nachází před hlavním vchodem u kolejí Jarov I D. V rámci ekologického zacházení s odpadem je důraz kladen na třídění, proto všechny obyvatele prosíme, aby se o třídění maximálně pokusili. Jak na to? Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat. Před kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný, které mají následující barvy: Plasty Papír Sklo Nápojové kartony 18

21 Volný čas Co s volným časem? Sport - venkovní Hřiště za kolejemi Co se týče sportovních hřišť za kolejemi, jsou dostupná neustále, pokud zde neprobíhá nějaký trénink. Díky umělému osvětlení může být využíváno denně od 8:00 do 22:00. Rezervace hřiště se provádí na recepci v nedaleké budově VŠE. Na vrátnici koleje Jarov I. D si pak v omezeném množství můžete zapůjčit míče například na basketbal nebo na fotbal. Nebo můžete zvolit vlastní sportovní aktivitu. In-line Jste-li příznivcem in-line bruslení, můžete si zajezdit kousek od koleje. Ideální je dojet na zastávku Krejcárek, kde se můžete přímo napojit na in-line stezku. Pokud jste náročnější a chcete se opravdu pořádně projet, tak doporučujeme stezku u Zoo v Troje nebo z Podolí ve směru na Zbraslav. Běh Pro náruživé běžce je tu lokalit několik. Většina studentů na koleji volí nejraději Vítkovský park, kde Vás překvapí pěkná vyhlídka na Prahu. Dále pak například Malešický park. Pokud se chcete podívat dál, můžete vyrazit například do Stromovky, na Letnou nebo na Ladronku. 19

22 Procházka Pokud nechcete své tělo moc přetěžovat a chcete se jen tak projít, tak můžete využít například některých z výše uvedených běhacích lokalit. Pokud toužíte například po romantické procházce, doporučujeme Petřín a jeho přilehlé okolí, které skrývá například malé vodopády. Jako další pak můžete navštívit například ZOO či Botanickou zahradu a její okolí, které je krásné v každém ročním období. Sport - vnitřní Kurty Nejbližší kurty, které na Jarově najdeme, jsou Na Balkáně, v případě že nemáte automobil, tak k nim nevede jiná cesta než pěšky, ale daleko to není. Zahrát si zde můžeme tenis a badminton. Stejné sportovní vyžití pak nalezneme i cestou do školy na Olšanském náměstí v hotelu Olšanka přímo naproti zastávce nebo nedaleko Malešického parku. Fitness Co se týče fitness vyžití, tak těch najdeme na Jarově opravdu mnoho. Pokud nechcete do posilovny na koleji, stačí využít kamaráda Google a dle svých zájmů si vybrat, které fitko v blízkosti je to pravé. Zde příklad toho nejbližšího kolejím: Pokud toužíte po opravdu kvalitním kolektivním cvičení, doporučujeme studio Euforie, které můžete potkat u budovy O2 cestou do školy. 20

23 Bazén Bazénů v okolí koleje bohužel moc není, přesněji řečeno najdeme tu jediný, a to na Pražačce (http://www.prazacka.cz). Pokud jste tedy náruživý plavci, doporučujeme zajet do Podolí, na Šutku nebo na Výstaviště Holešovice, které je cenově nejpříznivější. Kultura Pokud toužíte po kultuře, tak Praha nabízí nepřeberné množství možností. Na své si zde přijdou opravdu všichni. U kolejí a v jejich přilehlém okolí kulturního vyžití bohužel moc nenajdeme, tedy kromě zdejších restaurací. Za zmínku tak stojí snad jen studenty oblíbené kino Aero, které najdeme u zastávky Biskupcova, a je to tak trochu jiné kino, než na které jsme zvyklí. Moderních kin po Praze najdeme desítky, nejbližší multikino je například v nedalekém Atriu Flora. Co v hlavním městě můžete dělat dál? Můžete jít třeba do divadla, na výstavy, na koncerty, na párty, do muzea, po památkách... Možností je opravdu mnoho. Dávat sem výčet všech není určitě rozumné. Proto Vám chceme ukázat nějaké stránky, kde se o současném kulturním dění můžete dozvědět více: 21

24 Dále je možné využít i mnoha kulturních akcí, které pořádá samotná VŠE nebo její studentské organizace. Mrkněte například na Filmový klub VŠE, spolek Musica Oeconomica Pragensis, ESN VŠE PRAHA Buddy System, Spolek mladých statistiků či Business IT klub. 22

25 Restaurace, bary, kluby Club restaurant Juve Juve je bar nacházející se v areálu kolejí Jarov I. a to přímo v bloku B. Tomu, že se nachází v budově koleje, taky odpovídá klientela. Vesměs zde narazíte na vysokoškolské studenty, a to jak české tak i zahraniční. Bar je to tedy velmi hlučný, takže pokud máte rádi klid, tak se radši poohlédněte někde jinde. Nicméně pokud Vám hluk nevadí a rádi se nacházíte v prostředí plném studentů, je tento bar to pravé pro Vás. Když je teplo, je zde také možnost venkovního posezení. Vchod do baru je z ulice Koněvova. Otevírací doba: Neděle Pátek: 15:00 2:00 Sobota: 17:00 2:00 Restaurace U Študáka Pokud máte radši klidnější prostředí, případně pokud se Vám na koleji nechce v poledne vařit a hledáte kam zajít na polední menu, je restaurace U študáka dobrou volbou. Nicméně nenechte se zmást jménem restaurace, na moc studentů zde nenarazíte. Větší část návštěvníků spíše patří mezi místní domorodce, někomu to ale může přijít vhod. Součástí je také venkovní zahrádka, pokud je na to počasí. 23

26 Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 10:00 23:00 Sobota - Neděle: 11:00 23:00 Restaurace U Lampiček Restaurace U Lampiček je tichá restaurace, jejíž nejvýraznějším dekorativním prvkem je 1000 litrové akvárium. Jedná se opravdu o dosti klidnější zařízení, než o kterých byla řeč výše. To nahrává spíše lidem, kteří mají rádi poklidnou atmosféru nebo těm, kdo hledají místo, kam vzít svojí drahou polovičku na rande nebo jednoduše na večeři. Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní, přímo naproti restauraci U Študáka. Otevírací doba: Pondělí Pátek: 11:00 23:00 Sobota - Neděle: 12:00 23:00 Nová Chmelnice Pokud Vám nejde ani tak o to se najíst, ale spíše pořádně popít, pobavit se a případně přitom vyvinout nějaký ten pohyb, může být hudební klub Nová Chmelnice to pravé pro Vás. Klub není otevřen pravidelně, záleží totiž na naplánovaných akcích. Seznam akcí můžete najít na jejich webových stránkách. Nutno ještě podotknout, že většina akcí je rockového, metalového nebo punkového stylu. Najdou se ale i výjimky, 24

27 občas se zde pořádná oblíbená studentská party Nation 2 Nation. Webové stránky: Menza Jarov Pokud se chcete najíst hlavně co nejlevněji, ale zas nechcete jen chleba s máslem, máte možnost si zajít do menzy. Menzy nejsou jenom v hlavní budově VŠE, ale i v areálu Jarov. Menza Jarov dokonce nabízí minutkovou kuchyni. Menza se nachází v budově VŠE kousek od vchodu na kolej Jarov III. G. Výdej jídel: Pondělí Čtvrtek: 11:30 20:00 Pátek: 11:00 14:15 Minutky: Pondělí Čtvrtek: 14:15 20:00 25

28 Nákupy Kde nakoupit potraviny Kaufland Pokud chcete udělat velký nákup anebo chcete nakupovat za nižší ceny a zároveň Vám nevadí jet pár zastávek tramvají, můžete nakoupit v tomto hypermarketu. Kaufland se nachází u tramvajové a autobusové zastávky Spojovací. Otevírací doba: Pondělí Neděle: 07:00 23:00 Lidl Lidl je alternativou pro Kaufland. Jedná se o menší supermarket, než je Kaufland s podobnými cenami. Lidl se nachází u tramvajové zastávky Ohrada. Otevírací doba: Pondělí - Sobota: 07:00-21:00 Neděle: 09:00-21:00 26

29 Lahůdky Pokud se Vám nechce jezdit za nákupy tramvají a nevadí Vám menší výběr a o něco vyšší ceny, můžete zamířit do lahůdek naproti. Mimo jiné zde najdete čerstvý výběr salátů a chlebíčků a to i v neděli, jak se píše na výloze obchodu. Lahůdky najdete kousek od zastávky Strážní na druhé straně silnice, než jsou bloky kolejí. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Vietnamská večerka O pár vchodů dál, než jsou Lahůdky, najdete Vietnamskou večerku. Na rozdíl od Lahůdek neprodává čerstvé saláty, ale čerstvou zeleninu. Ceny jsou podobné jako v Lahůdkách, možná mírně vyšší. Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 07:00-22:00 Kolejní obchůdek Kolej má také svůj vlastní obchod s potravinami a základním hygienickým zbožím. Sortiment sice není nijak závratný, ale pokud máte hlad a nikam daleko se Vám nechce, je Kolejní obchůdek tou správnou volbou. Ceny jsou podobné jako v obchodech naproti. Nakoupíte zde ale levné dotované bagety podobně jako v každém areálu spadajícího pod školu. 27

30 Obchůdek se nachází ve vestibulu vrátnice koleje Jarov I. D. Otevírací doba: Pondělí Čtvrtek: 07:00 13:00; 17:00 24:00 Pátek: 07:00 13:00; 17:00 23:00 Sobota: 17:00 23:00 Neděle 17:00 24:00 28

31 Lékařská péče Pokud to ještě nevíte, jako studenti můžeme využít služeb našich smluvních školních lékařů, kteří se nachází na Jarově. Praktický lékař MUDr. Jíchová Růžena suterén, místnost 109 Jeseniova 2769/ Praha 3 mobil: tel.: , Stomatologie MUDr. Conková Renata přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 MUDr. Goldová Eva suterén (vchod u malého parkoviště na rohu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.:

32 MUDr. Pokorná Dagmar přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova) Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D) Praha 3 tel.: Gynekologie MUDr. Hourová Martina suterén (vchod u malého parkoviště na ohybu ulice Jeseniova) Jeseniova 2769/ Praha 3 tel.: Pokud vám výše uvedený výčet nestačí, můžete navštívit například jiné stomatology, kterých je velké množství v přízemí koleje Jarov D. Pokud hledáte specializovaného lékaře, tak většinu z nich naleznete v Centru zdravotní péče Jarov, které se nachází naproti koleji u zastávky Chmelnice. V případě, že potřebujete službu lékařské pohotovosti, zde přikládáme výčet těch nejbližších: Koněvova 205/2427, Praha 3-Žižkov, tel.: Korunní 98/2456, Praha 10-Vinohrady, tel.: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: , (v blízkosti metra A Želivského) 30

33 Potřebuje-li vyzvednou léky, zde je výčet nejbližších lékáren, kam pro ně můžete zajít: Lékárna Jarov Koněvova 223/2496, Praha 3 tel.: Lékárna Na Chmelnici Koněvova 210/1964, Praha 3 tel.: Lékárna Na Vápence Koněvova 144/1604, Praha 3 tel.:

34 FAQ O které koleje je největší zájem? Zájem o koleje je vždy relativní, tzn. mění se každým rokem, proto nelze říci, o kterou kolej bude větší a o kterou menší zájem. Pro akademický rok 2013/2014 bylo pořadí nejžádanějších kolejí následující: Jarov I. Blanice Jarov III. F Jarov III. G Rooseveltova kolej Vltava Jarov II. Jak probíhá rozdělování kolejí? Koordinátor obdrží od SÚZ kompletní seznam ubytovaných a neubytovaných studentů. Ubytované rozdělí na jednotlivé bloky zde se využívá i automatizace, ale i tak je zde podstatný lidský faktor, který provádí korekce a opravy. Protože se předpokládá, že ti, kteří spolu chtějí bydlet, si podávají přihlášku na stejný blok, rozdělují se lidé právě na základě žádostí o bloky (pokud tedy dva lidé uvedou každý jiný blok, budou pravděpodobně bydlet každý jinde). Poté takto rozdělené studenty předá koordinátor jednotlivým kolejním radám a ty pak přidělí studentům konkrétní pokoje. S koordinátorem řeší případné nepřesnosti a dochází také k přesouvání studentů, aby mohli být ubytováni s požadovanými spolubydlícími, kteří jsou na jiných blocích. 32

35 Jsem v prvním ročníku na bakalářském studiu a ubytovali mě na Jarov. Je to správně? Pokud jste ubytováni na Jarově a teprve nastupujete do prvního ročníku, studujete obor Arts Management, který má výuku na Žižkově. To je důvodem, proč jsou studenti tohoto oboru ihned ubytováváni na Jarov. Mohu bydlet s osobou opačného pohlaví? Ano. Podmínka je pouze souhlas ostatních spolubydlících. Mohu mít na koleji zvíře? Ne, pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit. Mohu na koleji kouřit? Ne, v celém prostoru koleje platí zákaz kouření!!! (s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí koleje a kolejní radou) Nefunguje mi čipová karta pro vstup na kolej? Kontaktujte vedoucí koleje, která zkontroluje, zda jste správně evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra. Nejsem studentem VŠE. Můžu bydlet na kolejích VŠE? Ano. Stačí vyplnit formulář Žádost o ubytování pro studenty jiných škol než VŠE a doručit jej na SÚZ VŠE. 33

36 Přílohy Plánek areálu Jarov 34

37 4SA426 - PREZENTACE A KOMUNIKACE Chelsea Bun 2013 Martin Madry Dominika Rudá Jiří Široký Vladimíra Žáčková

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016 V Olomouci dne 20. 4. 2015 Č.j.: 64/2015 PŘÍKAZ ŘEDITELE SKM UP Č. 3/2015 Organizace ubytovacího řízení pro akademický rok 2015/2016 Organizace ubytovacího řízení na VŠ kolejích se týká výhradně kategorie

Více

Příručka prváka na kolejích VŠE

Příručka prváka na kolejích VŠE CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADA Příručka prváka na kolejích VŠE Hana Lovecká Eliška Šemnická Michal Bobek Praha 2009 Obsah Slovo předsedkyně CKR...2 Historie kolejí...3 Koleje VŠE... 4 Jednotlivé bloky kolejí...

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Přítomni: Čemerková, Helešic, Hromadová, Koliba, Malátek, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Kroupová, Mrozek Omluven: Lébl Hosté:

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Vyber si kolej v Olomouci

Vyber si kolej v Olomouci Koleje a menzy Vyber si kolej v Olomouci Jak si rezervovat místo na kolejích v Olomouci Nejdříve musíš být přijat ke studiu na UP. Potom si podáš žádost přes systém ISKAM, www.iskam.upol.cz. Studenti nastupujících

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích KOLEJNÍ ŘÁD VŠTE

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích KOLEJNÍ ŘÁD VŠTE Směrnice č. 17/2014 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích KOLEJNÍ ŘÁD VŠTE Datum vydání: 2. 7. 2014 Účinnost od: 2. 7. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005083/2014

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 9/2015

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 9/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 297/2015 Praze dne 21. 4. 2015 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 9/2015 Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze K provedení: čl. 13

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz.

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Komu poskytnete adresu trvalého pobytu? Pro koho je služba určena?... 3 Kde poskytujete adresu pro trvalý pobyt? Jste vlastník nemovitosti?... 3 Je to legální?...

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:...

Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:... Žádost o přijetí do Služby následné péče Jméno a příjmení:... Trvalé bydliště:... Rodné číslo:..... Zdravotní pojišťovna:... Adresa, na které jsem nyní k zastižení (vč. telefonu):...... Adresa na osoby

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

12. Péče o studenty a zaměstnance

12. Péče o studenty a zaměstnance 12. Péče o studenty a zaměstnance 12.1 Ubytovací zařízení Správa účelových zařízení VŠE v Praze zajišťuje ubytování studentů ve vlastních a k doplnění potřebné lůžkové kapacity pronajatých zařízeních.

Více