Vychází Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 Vychází Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou navštívili ve dnech dubna 2007 Královéhradecký kraj. Prezidentský pár byl doprovázen na cestě po našem kraji hejtmanem Královéhradeckého kraje Ing. Pavlem Bradíkem a jeho manželkou. Mezi jedenáct měst, které navštívili, patřil i Dvůr Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech, kdy naše město poctila svojí návštěvou hlava státu. Jako jediný zavítal v červenci roku 1926 do Dvora Králové nad Labem tehdejší československý prezident Tomáš Garigue Masaryk. V našem městě byl prezident republiky Václav Klaus očekáván dne 11. dubna Již od ranních hodin se scházeli na náměstí T. G. Masaryka občané města a napjatě čekali příjezd prezidenta, který byl plánován na 9.30 hodin. Václav Klaus a Daniel Lukeš na nádvoří Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Starosta města Daniel Lukeš přivítal prezidenta republiky a jeho manželku. Prezidentský pár byl přivítán před branou městského úřadu starostou města Danielem Lukešem a místostarostou Ing. Petrem Mrázkem. Václav Klaus se z pódia na náměstí T. G. Masaryka pozdravil s občany města a byl nadšen zaplněným náměstím. Přítomní měli příležitost pokládat prezidentovi republiky dotazy, které směřovaly na současnou politickou situaci státu, schodek rozpočtu, nezaměstnanost, textilní průmysl, ale i záliby pana prezidenta. Otázky zazněly od dospělých i dětí. Po půl hodině vyčerpávajících odpovědí byla zahájena autogramiáda. První dáma sestoupila mezi návštěvníky, s kterými se vítala podáním ruky, a na přání podepisovala své fotografie. Po desáté hodině navštívil Václav Klaus s manželkou městský úřad, kde v zasedací místnosti proběhlo setkání se zastupiteli města. Při této příležitosti starosta předal prezidentskému páru dar od občanů města. Upomínkový předmět byl vyroben dle návrhu akademického sochaře p. Pavla Brožka ve firmě Jiří Franz FAS, Rakousy. Předmět byl zhotoven z broušeného křišťálového skla a labradoritu, v jehož středu byla zasazena medaile se znakem města z pozlaceného stříbra. Poté hosté navštívili zoologickou zahradu. Čekal je zde křest tří servalých mláďat - Mony Lisy, Matese a Patrika. Poslední část návštěvy směřovala do konšelské síně Staré radnice, kde prezidentský pár, na pozvání starosty města, společně poobědval s dvaceti hosty z řad královédvorských podnikatelů a představitelů společenských organizací. Při této slavnostní příležitosti hosty obsluhovali studenti místní SOU a SOŠ Dvůr Králové nad Labem. Město Dvůr Králové nad Labem děkuje všem, kteří se podíleli na přípravných pracích u příležitosti návštěvy prezidenta republiky. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS Nechyběl ani zápis do pamětní knihy města strana 1

2 Noviny královédvorské radnice strana 2 Odbory městského úřadu informují Město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka, č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem, zastoupené starostou Danielem Lukešem, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na ředitele Městské policie Dvůr Králové nad Labem, který bude pověřeným strážníkem ve smyslu 3 odstavec 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Místo výkonu práce: město Dvůr Králové n. L. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občanství ČR, duševní a tělesná způsobilost, věk minimálně 21 let, bezúhonnost a spolehlivost, splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ovládání jednacího jazyka. Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, praxe v řízení kolektivu, řidičský průkaz skupiny B, dobrá znalost práce s PC, komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, praxe v oboru výhodou, základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou. Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, telefonní kontakt, informaci o splnění výše uvedených požadavků, datum a podpis zájemce. K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti mající vztah k výše uvedené funkci, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie), ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání, čestné prohlášení o spolehlivosti dle 4 b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení dle 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, koncepci činnosti městské policie v rozsahu maximálně 2 stránek. Charakteristika vykonávané činnosti: řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem při komplexním zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, plnění úkolů na úseku prevence kriminality. Další informace: Práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nástup od , případně dle dohody. Písemnou přihlášku v obálce označené Výběrové řízení městská policie neotvírat předejte do na podatelnu městského úřadu, náměstí T. G. Masaryka 38 nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, personální a mzdové oddělení odboru KTÚ, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové n. L. Upozornění Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět. Uzavření kostela sv. Jana Křtitele Upozorňujeme na uzavření kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Kostel bude pro veřejnost uzavřen v období od do z důvodu rekonstrukce. V tomto období nebudou fungovat hodiny na věži kostela a odbíjet zvony. Bohužel, veřejnosti nebude zpřístupněna ani věž kostela sv. Jana Křtitele a kobka, ve které byl nalezen Rukopis královédvorský. Římskokatolická farnost, Děkanství Dvůr Králové nad Labem všem děkuje za pochopení. Jana Mikysková, Městské informační centrum...a kolik má vlastně Dvůr Králové nad Labem obyvatel? Tuhle otázku u nás často kladou občané, kteří navštíví náš městský úřad. Tak tedy několik údajů: K 2. lednu 2007 bylo přihlášeno k trvalému pobytu celkem obyvatel, z toho 243 obyvatel z jiných států. Jen pro srovnání, v roce 1993 bylo celkem zde přihlášeno k trvalému pobytu obyvatel (Počet obyvatel z jiných států nebyl v té době nebyl evidován.) V nedávné době se mi dostal do rukou výtisk novin Ozvěny domova i světa z roku V té době se zde konala Tekstilní a krajinská výstava a pan redaktor F. Halík uvádí počet obyvatel skoro Malá statistika z průběhu posledních čtyř let: Každý rok se v průměru narodí asi 150 malých občánků, jejichž matka má trvalý pobyt v našem městě. Z našich řad průměrně ročně odejde 190 obyvatel. Průměrně se v průběhu roku přistěhuje do města asi 60 obyvatel. Ročně se odstěhuje průměrně 35 obyvatel. V rámci města změní trvalé bydliště asi 300 obyvatel. Do stavu manželského vstoupí průměrně 140 obyvatel. Rodinný stav - rozvedený - zaznamená průměrně 80 obyvatel. Mužů je 7970 a žen Po souhlasu rodinného příslušníka tyto radostné i neradostné události průběžně uveřejňujeme v našich Novinách královédvorské radnice v rubrice Společenská kronika. Informace se evidují v Informačním systému evidence obyvatel v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ohlašovna je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra. Obec a obecní úřad jsou uživateli údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu. Jako pracoviště obce s rozšířenou působností zpracováváme údaje u obcí ve správním obvodu: Bílá Třemešná obyvatel, Bílé Poličany obyvatel, Borovnice obyvatel, Borovnička obyvatel, Dolní Brusnice obyvatel, Doubravice obyvatel, Dubenec obyvatel, Horní Brusnice obyvatel, Hřibojedy obyvatel, Choustníkovo Hradiště obyvatel, Kocbeře obyvatel, Kohoutov obyvatel, Kuks obyvatel, Lanžov obyvatel, Libotov obyvatel, Litič obyvatel, Mostek obyvatel, Nemojov obyvatel, Stanovice - 75 obyvatel, Trotina - 77 obyvatel, Třebihošť obyvatel, Vilantice obyvatel, Vítězná obyvatel, Velký Vřešťov obyvatel, Vlčkovice v Podkrkonoší obyvatel, Zábřezí - Řečice obyvatel, Zdobín obyvatel. Tento správní obvod má obyvatel. Další informace o našem městě najdete na Jana Náhlovská, odbor VVS Vydávání výpisů z obchodního rejstříku MěÚ Dvůr Králové n. L. v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. rozšířil služby pro veřejnost a zajišťuje od vydávání výpisů z obchodního rejstříku v průběhu celé provozní doby městského úřadu. Tuto službu zajišťuje odbor obecní živnostenský úřad, mimo jeho pracovní dobu informátoři recepce. DUBEN 2007 Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb Dne se uskutečnilo jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb pro území královédvorského regionu. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Pozvání přijal Mgr. Jan Hloušek z Občanského poradenského střediska, o.p.s, Hradec Králové. Hlavním bodem jednání byla aktualizace řídící skupiny a jednotlivých priorit komunitního plánu. Vedoucí odboru ŠKS Ing. Ivana Holubcová přednesla přítomným návrhy následujících priorit: Podpora terénních služeb a zajištění pečovatelské služby ve zbývajících obcích regionu pro občany v seniorském věku. Priorita zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zůstává stále otevřená. Výsledky průzkumu, který v listopadu 2006 provedl RIAPS Trutnov mezi mládeží základních a středních škol ve Dvoře Králové nad Labem formou dotazníkového šetření a šetření přímo v terénu, prokázaly, že jeho zřízení je více než potřebné. Denní stacionář pro zdravotně postižené osoby zůstává i nadále jednou z prioritních potřeb zdravotně postižených spoluobčanů. V rámci pomoci osobám nacházejícím se v tíživé životní situaci budou podporovány sociální služby spojené s poskytnutím pomoci při získávání zaměstnání. Mgr. Hloušek prezentoval výsledky průzkumu sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji a úrovně znalostí obyvatel o sociálních službách. Zástupcům obcí nabídl možnost konzultací a osobních setkání s občany, jejichž cílem by bylo především zlepšení komunikace a spolupráce mezi obcemi a poskytovateli, dále prohloubení informovanosti a orientace občanů v nabídce sociálních služeb. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí informovali o činnosti jednotlivých organizací. V souladu s novým zákonem o sociálních službách nastala poskytovatelům sociálních služeb nová povinnost, a to zažádat do konce června 2007 Krajský úřad Královéhradeckého kraje o registraci (oprávnění k poskytování sociálních služeb). Mimo legislativy s tím spojené se poskytovatelé potýkají s problémem financování. Město Dvůr Králové nad Labem rozdělí v roce 2007 v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí částku Kč. Přítomní byli informováni o podmínkách pro poskytování dotací. Všechny informace týkající se komunitního plánování sociálních služeb naleznete na webových stránkách města v sekci sociální služby. V nejbližší době zde bude zveřejněn i návrh druhé verze Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Předem děkujem všem, kteří mají zájem podílet se na zkvalitňování a rozvoji sociálních služeb v našem regionu a najdou si chvilku času na přečtení, připomínkování či doplnění Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS Finanční podpora od starosty města Starosta města pan Daniel Lukeš v těchto dnech daroval jeden měsíční plat starosty na činnost obecně prospěšné společnosti PRO BONO PUBLICO, o.p.s., se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem. Finanční prostředky, darované panem starostou, budou rozděleny a budou použity na zajištění chodu občanské poradny pro obyvatele města a spádového okolí. Bc. Ivan Bartoš, ředitel společnosti Pro Bono Publico, o.p.s.

3 DUBEN 2007 Prodej volných bytů formou obálkové metody Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejnilo prostřednictvím odboru rozvoje, investic a majetku města na úřední desce MěÚ svůj záměr - prodat následující volné bytové jednotky v majetku města formou obálkové metody. Tento způsob prodeje je nový a vystřídá prodej formou veřejné dražby. V první etapě nabízí město k prodeji celkem 7 bytových jednotek. Jedná se o byty v domech, kde byl již v minulosti zahájen prodej bytů stávajícím nájemníkům. Věříme, že i tento způsob prodeje si najde své příznivce a dá Vám všem, kteří uvažujete o bydlení ve svém, příležitost k odkoupení bytu. Zájemci o odkoupení uvedených bytů mohou své nabídky doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ. Otvírání obálek proběhne dne komisí pro otevírání obálek schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení nabídek prvního kola. Vítěz obdrží protokol o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva. Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká a uhrazená kauce propadá ve pro- spěch Města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. Noviny královédvorské radnice Umíst ní Dispozice Velikost kauce íslo Ulice Vým ra Nabídková bytu v m 2 5% NC cena v K 784/31 Heydukova 20,50 podkroví pokoj, spol. WC , ,- mimo byt 784/32 Heydukova 20,30 podkroví pokoj, spol.wc , ,- mimo byt 1599/125 Kotkova 34,21 II.NP pokoj, p edsí, , ,- koupelna, WC a spíž 867/22 Bezru ova 54,49 II.NP 2x pokoj, kuch., , ,- p edsí, koupelna a WC 817/211 Heydukova 37,30 I.NP pokoj, kuch., , ,- WC na chodb 1532/12 Raisova 39,29 I.NP pokoj, kuch., , ,- koupelna, WC a chodbi ka 1618/221 Spojených národ , ,- Podmínky účasti: Ú č a s t n í k e m mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši nejpozději v den podání své nabídky. Součástí nabídky musí být: Pokladní stvrzenka o složení hotovosti nebo ověřená kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá. V případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho 93,70 II.NP 2x pokoj, kuch., p edsí, koupelna, WC, spíž, spol. chodba, terasa měsíce (ověřený). V případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). K předání nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č. p. 35, náměstí T. G. Masaryka či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění a předepsaný formulář je možné si nechat okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách Formulář je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. Iva Škopová, odbor RIM Zveřejnění dokumentace Zveřejnění dokumentace vlivů záměru Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění informace dle 16 odst. 3 písm. c) zákona. Do dokumentace lze nahlížet na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, na odborech OŽP nebo RIM v pracovní dny po, st , út, čt hodin, pá hodin. Do textové části dokumentace lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí. Informace o rozeslání dokumentace je také na internetových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru RIM Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje dotační program podpory sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí na rok 2007 Uzávěrka přihlášek je dne Žádost s nezbytnými přílohami je nutné doručit poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Dvůr Králové n. L., odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38, Dvůr Králové nad Labem Obálka bude označena nápisem Dotace z rozpočtu města sociální oblast. Podrobnější informace včetně formulářů lze získat na odboru školství, kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 2. patro, č. dveří 303). Formuláře jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách v rubrice Městský úřad. Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje dotační program podpory veřejně prospěšných aktivit na rok 2007 Uzávěrka přihlášek je dne Žádost s nezbytnými přílohami je nutné doručit poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Dvůr Králové n. L., odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38, Dvůr Králové nad Labem Obálka bude označena nápisem Finanční dotace z rozpočtu města - VPA. Podrobnější informace včetně formulářů lze získat na odboru školství, kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 2. patro, č. dveří 303). Formuláře jsou rovněž k dispozici v městském informačním centru a na internetových stránkách v rubrice Městský úřad. strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Rádce pro podnikatele Rozsáhlou novelou živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů dále jen živnostenský zákon ) došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst CRM. Podnikatelé mohou od oznámit zahájení podnikatelské činnosti včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě. Hlavním principem CRM je větší efektivita při přijímání jednotlivých oznámení od podnikatele v procesu jeho registrace. Pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM, budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři vydaném MPO. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy. Dochází tak k podstatnému zjednodušení, kdy například přihláška k daňové registraci je podána přímo na CRM. Smyslem centrálních registračních míst je především přenesení některých povinností z podnikatele na úřad a možnost učinit na jednom místě více kroků spojených se vstupem do podnikání. Mezi nejdůležitější změny živnostenského zákona patří: Fyzická osoba, pokud podnikala nebo podniká na území ČR, musí prokazovat, zda nemá daňové nedoplatky z podnikání, nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá nedoplatky Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije Tak tento slogan představuje hlavní vizi, jak by mělo být naše město charakterizováno zhruba za 10 let po realizaci připravovaného dokumentu Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem Po skončení analytické části prací a vyhodnocení všech podkladových materiálů začala faktická tvorba strategie rozvoje města. Ve středu schválili na své schůzce členové koordinační skupiny předložený návrh základních bodů, na kterých bude strategie rozvoje postavena. VIZE Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije GLOBÁLNÍ CÍL Rozvíjet město Dvůr Králové nad Labem v duchu jeho tradic a historického základu jako perspektivní a spádové centrum regionu. Vytvářet Kronika města přeje a děkuje V prvé řadě bych chtěl poděkovat za přání, kterých se mi od řady z Vás dostalo. Chci Vám tedy také touto cestou poděkovat a popřát hodně sil v nastávajícím jarním období. Mnozí z Vás si jistě nenechali ujít návštěvu městského muzea, kde byla vystavena Vlastivědná čtení pana redaktora Jana Schwarze a mnoho kronik let dávno minulých od škol, spolků a organizací. Nechyběly také kroniky, které byly napsány kronikářem nedávno, mnohdy za Vaší pomoci. Moc si toho považuji a jsem Vám vděčen. Mezi dárci byl tentokrát i oceněný občan města pan Emil Pokorný z Benešova nábřeží, který věnoval staré fotografie. Byl navázán kontakt s bývalou podharťskou občankou paní Fingerovou z Jaroměře, která chce věnovat městu svoji knížku určenou a vydanou pro děti a další dosud nezveřejněné písemnosti. Jednání bude upevněno osobní návštěvou u jmenované. strana 4 na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Pokud výpis z rejstříku trestů, potvrzení o nedoplatcích z OSSZ a FÚ podnikatel nedoloží, ověří si danou skutečnost živnostenský úřad u příslušných orgánů. Pokud si živnostenský úřad vyžádá dokumenty u příslušných úřadů, musí o této skutečnosti informovat podnikatele. Podnikatel může nově na živnostenském úřadě podat přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a živnostenský úřad získané informace předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů. Dojde-li k chybnému vyplnění formuláře nebo vzniknou-li nějaké nejasnosti, bude podnikatel již pozván k jednání na konkrétní úřad, kam byl příslušný formulář zaslán. Právnické osoby nemají povinnost ustanovovat odpovědného zástupce u živností volných. dobré podmínky a prostředí pro spokojený život jeho obyvatel. Podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a přilákání investic do města. Zvyšovat atraktivitu města pro návštěvníky a turisty. STRATEGICKÉ CÍLE Horizontální - Dvůr Králové nad Labem jako ekonomicky stabilní a moderně se rozvíjející město se zachováním přírodních, kulturních a společenských tradic, rozvíjející se podle principů trvale udržitelného rozvoje. Tematické - Posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou stabilitu místního průmyslu a podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí. - Posílit dopravní dostupnost města a optimalizovat dopravní systém ve městě. - Zkvalitňovat podmínky pro život místních obyvatel, zvyšovat standardy života ve městě. - Zvyšovat atraktivitu města v návaznosti na roz- Pan Karel Jedlička zapůjčil pohlednici z Heydukovy ulice, která mu byla po skenování vrácena. Nebývalý dar věnovali manželé Jiří a Olga Hojných z Klazarovy ulice. Jeho součástí je rozsáhlé album starých pohlednic a fotografií z našeho města a dále Kronika T. J. Dvůr Králové nad Labem od roku 1952 až do roku Sami, po prostudování kronikářem, rozhodnou, jak bude s darem naloženo. Kronika Vám všem dárcům a spolupracovníkům děkuje. Pavel Janoušek, kronikář Výtvarný salon královských věnných měst Osmý ročník výtvarného salonu se koná od 19. dubna do 18. května 2007 v Hradci Králové v galerii Celebris. Na této již tradiční akci vystavují svá díla umělci z královských věnných měst. Dvůr Králové nad Labem reprezentoval v minulých letech například malíř Otto Holeček, manželé Iva a Jaroslav Černí a začínající sochař Ota Černý. Letos představí naše město malíř, grafik a ilustrátor František Kalenský. Irena Ságnerová, odbor ŠKS DUBEN 2007 Schéma procesů na CRM Evidence zboží u zastaváren a prodeje použitého zboží musí být přístupná v provozovně. Věříme, že zavedení CRM Vám přináší zjednodušení administrativy spojené s Vaším podnikáním a větší komfort při komunikaci s orgány veřejné správy. Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ voj cestovního ruchu. PRIORITNÍ OBLASTI 1. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST (podpora podnikání, zaměstnanost a ekonomická aktivita) 2. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (doprava, technická infrastruktura, bezpečnost) 3. KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ (občanská vybavenost a služby, veřejné služby, bydlení, volnočasové aktivity, kvalita lidských zdrojů a vzdělávání) 4. ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO NÁVŠTĚVNÍKY (vzhled - image města, cestovní ruch, péče o památky) Pro tyto prioritní oblasti byly sestaveny 2 pracovní skupiny (pro oblasti a ). Jejich první pracovní schůzka se uskutečnila ve středu Dosavadní výstupy a informace o průběhu zpracování strategie rozvoje města najdete na internetových stránkách města v menu Rozvoj města. Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Den otevřených dveří na požární stanici Již tradičně pořádá Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Dny otevřených dveří. Na požární stanici ve Dvoře Králové nad Labem se tato osvětová akce uskuteční v den oslav svátku sv. Floriána patrona všech hasičů, a to v pátek 4. května. Prostory stanice budou široké veřejnosti přístupny od hodin do hodin. Jsme přesvědčeni, že tato akce je jedinečnou příležitostí pro občany města a okolí seznámit se s technickým vybavením hasičů, s jejich výcvikem a rozsahem náplně práce příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Případné zájemce z řad organizovaných skupin školní, případně předškolní mládeže žádáme o dohodnutí termínu návštěvy na telefonní lince Po vzájemné dohodě lze pro tyto skupiny dohodnout termín návštěvy i na kterýkoliv jiný den. Za příslušníky stanice ve Dvoře Králové nad Labem velitel stanice npor. Bc. Jaromír Brdička

5 DUBEN 2007 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Podharťské děti nám dělají radost V letošním školním roce se naše děti zcela dobrovolně opět zúčastnily řady soutěží a v mnohých se jim velmi úspěšně podařilo uspět ve srovnání s ostatními vrstevníky. Potěšily nejen učitele a rodiče, ale každý úspěch hřál především jejich srdíčka. V olympiádách bodoval David Rozsíval. V okresním kole byl 1. nejen v dějepisné, ale i zeměpisné olympiádě. Postup do kraje ho neminul a na 5. místo v dějepise může být pyšný, stejně tak i na 2. místo v zeměpise. Výtvarná soutěž DDM Živý vodotrysk přinesla první místo Tereze Etrichové ze 7. třídy spolu s hlavní cenou návštěvníků výstavy a 2. místo Janu Langfelnerovi z 5. tř. za obrázky velryby. V národní soutěži Zvíře není věc vyhodnotila porota ve velké konkurenci opět dva obrázky našich žáků. Michaela Demlová ze 2. tř. obsadila 2. místo a Eva Hrubcová z 5. tř. 3. místo. Každoročně vyhlašované Krkonoše očima dětí potěšily Jakuba Zandlera ze 3. tř., který získal ve své kategorii 1. místo. Ve zpěvu se probojovala do okresního kola Natálie Špůrová ze 3. tř., kde obsadila 8. místo z 30 účinkujících. Ve sportu se také dařilo. Žáci jsou úspěšní nejen v meziškolních postupových soutěžích, ale i ve vnitroškolním zápolení. V oblasti skupinových sportů dosáhli těchto výsledků: 3. místo v okrskovém kole florbalu ml. žáků 5. místo v okrskovém kole st. žákyň 1. místo v košíkové st. dívek 6. místo v okresním kole košíkové st. dívek V činnosti jednotlivců máme největší úspěchy v atletických disciplínách, hlavně skoku vysokém. V Podharťské laťce 1. místo Pavel Pozděna v kategorii. ml. žáci 2. místo Tomáš Novotný - ml. žáci 1. místo Tereza Etrichová - ml. dívky 3. místo Iveta Fléglová - ml. dívky 3. místo Nikola Kazdová - st. dívky 4. místo Vojtěch Bakeš - st. žáci Úpická laťka 1. místo Pavel Pozděna - ml. žáci 4. místo Vojtěch Bakeš - st. žáci 7. místo Nikola Kazdová - st.dívky Přebor Královéhradeckého kraje 3. místo Vojtěch Bakeš- st. žáci Sportovní aktivita se čile rozmáhá i na půdě školy v podobě lyžařského, cyklistického a turistického kurzu, dále se též v průběhu školního roku realizuje turnaj smíšených družstev ve florbale, který vznikl z iniciativy 9. třídy. Chlapci si jej celý sami organizují, moderují i odměňují. Dále probíhají sportovní klání v kopané, stolním tenise a badmingtonu. Připravuje se též turnaj ve streetbalu a atletický víceboj. Při hodinách tělocviku se naše děti rozhodně nenudí. Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy Základní škola Schulzovy sady nabízí studium s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů pro budoucí šesťáky. Test z matematiky a přírodovědy se koná Přihlášky a další informace na www. zsschsady.cz ZŠ Schulzovy sady - úspěšní řešitelé okresních a krajských kol olympiád. Zleva: Drahomír Dvorský, Dominik Robek, Eva Malá, Jan Baudisch, Martin Aster a Vojtěch Výborný. Ohlédnutí za olympiádami aneb naši skokani roku Každoročně se od podzimu do jara rozjíždí na mnoha školách kolotoč olympiád. Někdy skončí úspěšně, jindy méně úspěšně. Dobře se připravit však musí každý, aby v konkurenci obstál. Našim žákům se to podařilo například v olympiádách z německého jazyka, angličtiny a z dějepisu. JAN BAUDISCH ze třídy 6. B pod vedením paní učitelky Kateřiny Novotné vybojoval v okresním kole olympiády německého jazyka v kategorii I. A velmi pěkné 3. místo. EVA MALÁ ze třídy 9. B nám udělala další radost pan učitel Jugl ji v okresním kole anglického jazyka dovedl v kategorii II. A ke 2. místu, v krajském kole skončila na pěkném 7. místě. Moji svěřenci byli také úspěšní: DOMINIK ROBEK ze třídy 9. B doskočil v němčině v kategorii II. A z loňského 7. místa na letošní výborné 1. místo, v krajském kole byl šestý. JITKA BAUDISCHOVÁ ze třídy 9. B v okresním kole dějepisné olympiády předvedla něco podobného. Z loňského 29. místa se letos dostala na krásné 5. místo. Nezbývá nic jiného, než našim žákům popřát jediné ať se jim podobné skoky daří i v dalším životě. Mgr. Hana Matěnová, ZŠ Schulzovy sady Krkonoše vnitřní a vnější a ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem Dne žáci naší školy v rámci projektu Krkonoše vnitřní a vnější navštívili knihovnu Slavoj. Cílem projektu je najít rozdíly v přeměně krajiny kolem nás za určité časové období. Účastníci projektu strávili zajímavé odpoledne ve všech odděleních knihovny s cílem naučit se vyhledávat potřebné knihy k projektu, seznámit se s regionálním tiskem a literaturou. Během projektu žáci budou mít možnost využívat technické zázemí knihovny, možnost vypůjčit si potřebné matriály, a co je nemálo důležité, získají nové poznatky o regionu, kde žijí, kde žijí jejich rodiče a prarodiče, a jaké město bylo v době jejich dětství, jaký průmysl tady byl, jaká kultura a význačné osobnosti zde žily a pracovaly. Knihovna Slavoj vyšla našim žákům vstříc a nabídla jim prostory k přednáškám, které se uskuteční v rámci tohoto projektu, a navíc nám pomůže oslovit osoby, které dlouhodobě pracují s historií našeho regionu. Ing. Alena Čiháková Ve středu pořádá ZŠ R. A. Dvorského školní akademii. Představení pro školy bude od hodin, pro veřejnost od hodin. Všechny srdečně zveme. Páté velikonoční dílny na ZŠ Komenského Měsíc březen byl na ZŠ Komenského jednoznačně ve znamení příprav tradičních velikonočních dílen, které škola každoročně pořádá pro všechny děti a jejich rodiče z celého města. Letošní dílny byly ale přece trochu jiné než ty předchozí, protože se naše škola rozhodla podpořit celostátní sbírku Pomozte dětem. Již 1. března byla vyhlášena soutěž ve sběru vejdunků mezi třídami, do které se nakonec zapojily všechny třídy a strhl se neúprosný souboj o prvenství. Vítězství vybojovala pátá třída. Děti z prvního stupně měly možnost soutěžit ve výrobě nejoriginálnějšího kuřete, kde se sešla nejen papírová kuřátka, ale třeba i z marcipánu. Nejzdařilejší kuřátka si můžete prohlédnout ve výloze školy u náměstí. Kdo přišel v sobotu 31. března do ZŠ Komenského, mohl si například obarvit vejdunky, uplést pomlázku, upéct velikonoční jidáše, vyrobit si malý šperk technikou Tiffani. Návštěvníci dílen si také mohli zakoupit drobné předměty s logem žlutého kuřátka v Kuřecím obchůdku, nebo jen přispět do sbírkové pokladničky. Pokladničky byly v následujícím týdnu umístěny ještě v Městské knihovně Slavoj a informačním centru na náměstí. Celkem se za prodej předmětů a ve sbírkových pokladničkách vybralo Kč. Tato částka byla poslána na konto Pomozte dětem. Děkujeme pracovnicím infocentra na náměstí a paní ředitelce knihovny za ochotu umístit pokladničky a také děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. Mgr. Jana Jebousková Charitativní akce ve prospěch nemocných dětí Koncem března se žáci a pracovníci ZŠ R. A. Dvorského zapojili do charitativní akce. Koupí drobných předmětů se rozhodli pomoci nemocným dětem. Výtěžek z prodeje výrobků Fondu Sidus, o.p.s. bude použit pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Vybraná finanční částka za klíčenky, náramky a magnetické rozvrhy hodin činila Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří nezůstali lhostejní k utrpení nemocných dětí. Alena Dušková Loučení se zimou V obci Žireč se stále dodržují tradice. Děti z mateřské a základní školy se 20. března rozloučily se zimou. Nazdobily Morénu (Mařenu) a za doprovodu svých učitelek ji hodily do řeky Labe. Moréna plavala zpět proti proudu do vesnice, což pověra vysvětluje navrácením zimy. Naštěsí se po zazpívání jarních písniček a odříkání jarních básniček umoudřila a odplula pryč. Jaro je tady! Učitelky MŠ a ZŠ Žireč strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Zakoupením obrazu podpoříte projekt Šance V únoru letošního roku byla v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem otevřena nová stálá expozice cyklu obrazů Křížová cesta. Jejím autorem je pan František Kalenský, rodák z našeho města. Moderní kresby se tak potkávají v jednom prostoru s monumentálními obrazy původní Křížové cesty Jana Václava Bergla, které byly vytvořeny roku František Kalenský - malíř, grafik a ilustrátor, narozen 10. února 1945, vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde studoval obor grafiky. Po absolvování UMPRUM tvoří nějaký čas v Praze. V této době pořádá několik výstav, ilustruje knihy pro nakladatelství Albatros a Lidovou demokracii. Posléze odchází do svého rodného kraje, kde se zabývá hlavně malbou a užitou grafikou. Pracuje v Hradci Králové a později opět v Praze, kde si doplňuje studia u význačného sochaře Jindřicha Vielguse, se kterým spolupracuje i výtvarně. Vystavoval v řadě měst, z nichž jmenujme alespoň Prahu, Brno, Olomouc, Hradec Králové a Trutnov. V roce Jeden den v Praze Ve středu 4. dubna 2007 se uskutečnil výlet pro čtyři výherce ankety SUK 2006 Čteme všichni. Sestava ve složení Ivča Fléglová, Verča Pavlisová, Mája Tomášková a Markéta Brunová se sešla ráno po šesté hodině na autobusovém nádraží, odkud vyrazila v doprovodu dvou dvorských knihovnic směr hlavní město Praha. Autobus nás vysadil na Černém mostě, a tak jsme se musely do centra přepravit metrem. Ze stanice Malostranská jsme došly až ke Chrámu sv. Víta, kde jsme měly možnost nahlédnout i do královské hrobky. Pak už jsme se vydaly směrem ke Strahovskému klášteru, kde se již v sále Boženy Němcové v Památníku národního písemnictví připravovalo vše na vyhlášení výsledků ankety SUK 2006-Čteme všichni. Po shlédnutí úžasného divadelního představení dětí z Kamenice nad Lipou, se přešlo k samotnému vyhodnocování a předávání certifikátů všem spisovatelům a ilustrátorům, kteří byli oceněni. V tomto ročníku byly takovéto výsledky: Cena dětí: Christopher Paolini: Eldest. Prvorozený. (Fragment) Výherkyně ankety se spisovatelkou Ivonou Březinovou v Památníku národního písemnictví. Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie. Kniha 7. Poslední bitva. (Fragment) Petra Braunová: Kuba nechce číst. (Albatros) Cena knihovníků SKIP: Ivona Březinová: Lentilka pro dědu Edu. (Albatros) Vlastimil Vondruška: Fiorella a Bratrstvo křišťálu. (Albatros) Martina Drijverová: České dějiny očima psa. Kniha druhá. (Albatros) Cena učitelů za přínos k rozvoji čtenářství: (Uděluje se bez rozlišení pořadí.) Český špalíček. Vybrala a upravila Milada Motlo- vá. (Knižní klub) Renáta Fučíková: Tomáš Garrigue Masaryk. (Práh) Daniela Krolupperová: Magdalena Dobromila Rettigová. Tajný deník její schovanky. (Albatros) Iva Procházková: Myši patří do nebe e ale jenom na skok. (Albatros) Zuzana Kovaříková Viola Lyčková: Pranostiky krok za krokem. (Albatros) Cena Noci s Andersenem: Arnošt Goldflam: Tatínek 002. (Andrej Šťastný) Po skončení autogramiády a společném focení se spisovateli jsme ze Strahovského kláštera přešly na Petřín do Zrcadlového bludiště. Po bloudění jsme se vydaly hledat sochu K. H. Máchy, ale protože jsme chtěly víc jet z Petřína dolů lanovkou než vidět Máchu, přemluvily jsme paní knihovnice a Máchovu sochu viděly nakonec jen z té lanovky. Po obědě v pizzerii nedaleko Újezdu jsme se vydaly na Václavské náměstí, kde probíhaly již tradiční velikonoční trhy. Poslední zastávkou byla návštěva Paláce knih Luxor, který nás všechny velice zaujal. Zpět domů jsme přijely před sedmou hodinou večerní trochu unavené, ale spokojené. Chtěly bychom poděkovat dvorské knihovně Slavoj za krásné prožití tohoto dne a už se těšíme na vyhlášení ankety SUK Třeba se na nás znova usměje při losování štěstí. Ivča, Verča, Marťa, Markétka DUBEN emigroval s rodinou do Rakouska. V době svého pobytu v cizině vystavoval v Dánsku, Rakousku, Belgii a pochopitelně ve městech USA především v Seattlu, ve státě Washington, kde se usadil. Zde dalším studiem na univerzitě získává titul Master Degree of Fine Art (ekvivalent titulu akademický malíř). Britská Kolumbie, Vancouver, galerie Arriel, New York SOHO, La petite galerie Sacramento v Kalifornii jsou další místa, která poznala výtvarné práce autora. Nástěnné mozaiky a artprotisy, které tvořil ještě doma (Mozaika Cirkulace je ve vstupní hale Povodí Labe v Hradci Králové, mozaika Vesmír, voda, vzduch je v Ústavu pro ekologii Praha, artprotis Země je v Okresní zemědělské správě Havlíčků Brod, artprotis Energie je v Elektrárně Poříčí, reliéf Vak pro Vodárny Trutnov, dřevoreliéf Dobývání uhlí (alegorie) v kulturním domě Ostravy.), se staly podnětem i pro obdobné práce v zahraničí. Reprezentativní místnosti víděňské firmy Johann Kriesel a spol. zdobí velká monumentální malba koně, vodní nádrž ve West Seattle-Charlestonu dekoruje monumentální malba Cirkulace, která byla oceněna první cenou nadace banky Rainier. Socha nazvaná Kufr vzpomínek, která byla vyznamenaná uměleckou ligou Mercer Islandu, a Kalenského sousoší Gladiátoři jsou trvale vystaveny v Garden of Art v Bellinghamu, Bellevue Museum of Art vlastní asambláž Ekologická tragedie. František Kalenský je členem Unie výtvarných umělců České republiky a členem Arteterapeutické asociace ČR. Současně se svou tvorbou se věnuje arteterapii v léčebně výchovném ústavu Husův domov, na oddělení drogové závislosti mládeže. S touto jeho činností souvisí i společný záměr městského muzea a autora podpořit nadaci Šance. Jedná se o projekt preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí na ulici v České republice. František Kalenský se rozhodl výtěžek z prodeje některých svých obrazů věnovat na konto této nadace. Tyto obrazy jsou vystaveny společně s jeho Křížovou cestou v prostorách galerie Městského muzea ve Dvoře Králové, kde mají návštěvníci možnost zakoupení výtvarných děl. Šárka Hulíková, ředitelka městského muzea O mašinkách s Jiřím Kahounem a Jiřím Fixlem O mašinkách - tak zní název knížky určené začínajícím čtenářům, kterou letos vydalo nakladatelství Albatros. Je plná příběhů o vláčcích, od těch nejstarších až po Pendolino, o semaforech a výpravčích, ale nechybí v nich ani děti, trpaslíci a zvířátka. Zkrátka se všechno točí kolem kolejí. Tímto Vás zveme na besedu s autory této knížky, spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Toto setkání se uskuteční ve středu 16. května od hodin v sálku Městské knihovny Slavoj. Součástí programu je i možnost zakoupení této knížky s následnou autogramiá- dou. Jiří Fixl (* , Praha) - Malíř, ilustrátor a grafik působil také jako výtvarný redaktor v nakladatelství at Albatros a v časopise Mateřídouška. Ilustracemi nejraději doprovází knížky veselé a fantastické, kde je prostor pro uplatnění humorné nadsázky. Celkem ilustroval pro různá nakladatelství více než 50 titulů. Jiří Kahoun (* , Praha) - Přes dvacet let spolupracoval s časopisem Sluníčko. Věnuje se výtvarnému umění i literatuře a tyto dva obory se v jeho tvorbě prolínají. Pro připomenutí předkládám některé z titulů, které vzešly z pera Jiřího Kahouna: Školník Kulda je jednička (Albatros, 1990), Příběhy včelích medvídků (Kalich, 1991), Autíčko Tydýt (Albatros, 1998), Ustrašená strašidla (Albatros, 1999), Bráška je taky ježek (Olympia, 2000), Včelí medvídci od jara do zimy (Albatros, 2005), Zevlouni (Albatros, 2006) Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj Klub filatelistů Dvůr Králové n. L. si Vás dovoluje pozvat ve dnech do výstavní síně Staré radnice na výstavu POŠTOVNÍ HISTORIE A STARÉ POHLEDNICE DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM A OKOLÍ. Vystavovat zde bude královédvorský rodák Günter Rubant, žijící nyní v Německu. Na výstavních panelech budou vystaveny předznámkové dopisy a staré pohlednice Dvora Králové n. L. Dále zde bude umístěna rozšířená výstavka Františka Vyhnálka ke 170. výročí královédvorské pošty, pohlednice Vladimíra Janečka. Podrobný materiál zde bude rovněž vystavovat Bedřich Sigmund, Láďa Hladký a další členové klubu filatelistů. Ke zhlédnutí výstavy zve Franta Vyhnálek strana 6

7 DUBEN 2007 Miss panenka 2007 Děti z třiceti osmi škol, dětských domovů, domovů mládeže, ale i obyvatelé domovů důchodců Královéhradeckého kraje pomohou zachránit 683 dětí z rozvojových zemí. Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého rozhlasu Hradec Králové zástupcům Českého výboru UNICEF při slavnostním setkání v úterý 19. června v sále Filharmonie Hradec Králové jako výsledek druhého ročníku projektu Miss panenka.jeho smyslem bylo oslovit školy, dětské domovy, domovy mládeže a domovy důchodců v našem regionu s žádostí o vytvoření panenek, které budou prodávány za 600 Kč. Přesně tolik stojí proočkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským nemocem. Všechny nás mile překvapil a potěšil velký zájem o tuto akci, říká ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Mgr. Jiří Kánský. Jako předseda komise bude mít nelehký úkol - vybrat panenku, která získá titul Miss panenka Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeská plynárenská (člen skupiny RWE), která ji podpořila už při jejím vzniku v loňském roce. Český rozhlas Hradec Králové Sněhurka a trpaslíci V mateřském centru Žirafa se neustále něco děje. V období kolem Velikonoc si mohli příchozí vyrobit velikonoční slepičky, zaset obilí, vytvořit z keramiky sluníčko a také uplést vlastnoručně pomlázku. Již od apríla nacvičujeme akademii s názvem Sněhurčini trpajzlíci. Můžete se těšit například na známé veselé písničky s tanečky v podání nejmenších dětiček s kytarovým a houslovým doprovodem. Jako každý rok zavítáme do Diakonie, Domova svatého Josefa, zatančíme i na Majálesu u našeho stánku. Děti i maminky se moc těší a užívají si slušivých kostýmků. Centrum navštívila ve středu jubilejní 290. maminka. Spolupracujeme také s okrašlovacím spolkem města. Nově nabízíme, nejen pro maminky, masáže, a to každý čtvrtek od 14 h do 18 h, na které navazují uvolňující břišní tance. Moc si vážíme našich sponzorů a děkujeme. Přejeme všem krásný máj. Kontakt: tel. Š. Karbanová Dita Jarošová DiS. Pozvání na koncert V úterý 15. května v hodin se koná v Hankově domě v rámci Kruhu přátel hudby Večer sborového zpěvu. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Záboj, Královédvorský komorní sbor, Krkonošské Collegium musicum z Hostinného. V řízení se vystřídají sbormistři Vít Mišoň a Petr Růžička. Pěvecký sbor Záboj zařadil do programu působivou skladbu královédvorského rodáka J. Z. Bartoše Ohlasy věků na slova básně Rukopisu královédvorského. Chce tak připomenout letošní 190. výročí nalezení Rukopisu. Vždyť i tento zdejší pěvecký spolek nese jméno bájného hrdiny, pěvce z Hankova Rukopisu. Zveme všechny hudbymilovné královédvorské občany na tento večer vždyť Hudba odemyká srdce a srdce je klíčem k přátelství. Jana Růžičková Kaktusáři a chovatelé hodnotili rok 2006 Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n/l. hodnotil na výroční členské schůzi 20. ledna 2007 v restauraci u Lubinů úspěšný rok Schůzi řídil místopředseda Ing. Pavel Grüner, zprávu o činnosti přednesl předseda Ing. Jan Dostál, pokladní zprávu a zhodnocení hospodaření KK přednesl Zdeněk Franc, revizní zprávu a odměny aktivním členům přednesl František Codr. Naplánované akce byly beze zbytku splněny a za celoroční práci pro spolkový život byly odměněni tito členové KK Bartoň Pavel, Stuchlík Jiří, Lejsek Milan, Franc Zdeněk, Ing. Srníček Jaroslav, Brdička Zdeněk, Hubka Zdeněk, Valášek Petr, Lejsková Věra, Pavlík Ladislav, Čtvrtečka Ivan, Codr František, Jurček Josef, Šmíd Pavel. Poděkování patří radě města, která odsouhlasila ve vypsaných grantech podporu našim dvěma největším akcím Mezinárodnímu sympoziu, které se uskutečnilo v prostorách Hankova domu , a výstavě kaktusů a sukulentů SAFARI 2006, uskutečněné v prostorách zoologické zahrady ve dnech Pro letošní rok jsou připraveny akce, na které zveme všechny občany města Dvora Králové n/l. a okolí. 26. května se uskuteční již jedenácté Mezinárodní sympozium Otevírání sezony. Dopoledne se uskuteční burza rostlin ve velkém sále Hankova domu a přilehlých prostorách, odpoledne od hodin ve velkém sále Hankova domu do cca hodin blok přednášek: Ing. Srníček Chemie u kaktusů ochrana výživa, Ing. Richterová NSR Za kaktusy v Dánsku a Švédsku ( bot. zahrada Kopenhagen, národní park MOn, jižní Švédsko, soukromé sbírky, Vikingové, menhiry ), MUDr. Staník Slovensko Argentina 2006 rostliny, krajina, lidé, Ing. Řezanina Bolivie Další akcí je již každoroční výstava kaktusů a sukulentů SAFARI Uskuteční se ve dnech června 2007 již jako 16. samostatná výstava v zoologické zahradě. Ve dnech 25. a 26. srpna 2007 zveme všechny milovníky přírody na již 45. ročník výstavy drobného zvířectva a kaktusů ŽIREČ Výstavy se zúčastňujeme jako organizace spo- Velikonoční překvapení z Královédvorské ARNIKY V našem domově pro důchodce v Roháčově ulici si klienti zpříjemnili čekání na jarní sluníčko a velikonoční svátky pracovními aktivitami. Vyráběli různé dekorativní předměty, které rozzářily celý domov. V naší minigalerii jsou v současné době vystaveny velikonoční výrobky klientů, které si mohou prohlédnout všichni, kdo nás navštíví. Na škaredou středu se klienti obzvláště velmi těšili. Po obědě, kdo měl chuť na něco dobrého,kávičku se šlehačkou, zákusek, či zmrzlinový pohár a chtěl si posedět a poslechnout hudbu i zpěv, mohl navštívit naši Kavárničku u přátel, která pomáhá mnoha klientům při společenském uplatnění, hledání kontaktu, zejména v adaptační době. Upevňuje již navázané vztahy se spolubydlícími a rozvíjí komunikační dovednosti přirozenou cestou. Tato aktivita je velmi důležitá pro všechny, kteří se již vzhledem ke zdravotnímu stavu těžko pohybují a navazují kontakty v přirozeném prostředí. Je kam jít, pěkně se ustrojit Noviny královédvorské radnice lupracující se základní organizací Českého svazu chovatelů v Žirči. Rovněž Vás zveme ke shlédnutí naší expozice kaktusů a sukulentů, která se uskuteční při Dni spolků na nám. T. G. M. V letošním roce městský úřad organizuje Den spolků v úterý 1. května. Základní organizace Českého svazu chovatelů v Žirči uskutečnila svoji výroční členskou schůzi v restauraci u Lubinů v sobotu 24. března Z hostů byli přítomni pan Miloslav Hertl, předseda okresního výboru ČSCH v Trutnově a Ing. Jan Dostál, předseda Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové n/l. Vedením schůze byl pověřen pan Zdeněk Franc. Zprávu o činnosti přednesl předseda ZO ČSCH Žireč pan Jiří Baier, pokladní zprávu paní Miloslava Baierová a zprávu revizní komise pan Ing. Zdeněk Tůma. Pan Vladimír Javorský přednesl návrh usnesení a plán činnosti na rok Na VČS byli již přítomni noví členové ze zaniklých organzací ČSCH Dvůr Králové n/l. 1 a Dvůr Králové n/l. 2. Poděkování patří radě města, která v rámci grantové politiky schválila přidělení finančních prostředků na pořádání výstavy ŽIREČ Rovněž touto cestou děkujeme všem inzerentům v našem výstavním katalogu. Bez těchto finančích podpor a příspěvků by nebylo možné tak rozsáhlou výstavu pořádat. Po skončení oficiální části schůze následovala společná večeře a společenská zábava. Poděkování za vzornou obsluhu patří personálu pod vedením pana Zdeňka Větrovského. Hlavním úkolem pro rok 2007 byly urychlené opravy poničených střech na hlavní budově a budově skladu výstavního zařízení. Již nyní je připravována 45. výstava drobného zvířectva králíků, drůbeže hrabavé a vodní, holubů, okrasného ptactva a ovcí - ŽIREČ Výstavy se již od počátků konání výstav zúčastní Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n/l. se svými výpěstky a prodejem zajímavých exotických rostlin. K spoluúčasti jsou pozváni i chovatelé psů a ukázky koní s možností se na nich projet. Na tuto jedinečnou akci zveme širokou veřejnost nejen ze Dvora Králové n/l. Výstava se uskuteční v zámeckém parku ve dnech 25. a 26. srpna Zdeněk Franc a pobavit s přáteli i rodinnými příslušníky. A právě v této příjemné atmosféře nás navštívila paní Lenka Preislerová, dobrovolnice z občanského sdružení Královédvorská Arnika, která dochází mezi naše klienty. Popřála všem účastníkům příjemné prožití velikonočních svátků a rozdala ručně vyrobené zdobené velikonoční perníčky a další velikonoční dárečky, které byly vyráběny v dobrovolnickém centru Arnika. Bylo to velice milé a příjemné překvapení, že si na starší spoluobčany někdo vzpomene i mimo jejich rodiny a přinese jim kousek štěstí a pohody. S dobrovolnickým centrem Arnika máme dobrou spolupráci. Naši senioři oceňují, když je někdo navštíví, pohovoří s nimi, doprovodí je na procházku či nákupy, zahraje si s nimi společenskou hru, či pomůže při rukodělných aktivitách. Za tuto spolupráci chceme poděkovat vedení Arniky a zejména za radost, kterou přinesli do našeho Domova mezi seniory v tomto předvelikonočním období. Soňa Vachková, sociální pracovnice DD strana 7

8 Noviny královédvorské radnice Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V únoru 2007 se nám narodili tito občánci: Adéla Sedláčková, Diana Procházková, Jonáš Hlavsa, Matyáš Polák, Štěpán Volman, Nikola Havlová, Tereza Veselá, Šimon Ryba, David Glazar, Zuzana Dušková, Veronika Menclová a Anna Vávrová. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci březnu uzavřely manželství na Staré radnici tyto páry: Martin Čuda a Hana Hofmanová Petr Malich a Monika Králová Pavel Ryšavý a Jaroslava Haasová Viktor Macháček a Andrea Sarková Ve stejném měsíc i z našich řad odešli: Miloslava Nováková Naděžda Zimová Jana Holzäpflová Pavla Drtinová Eliška Prokopová Hana Lebedová Miluška Müllerová Jiří Stibor Josef Vejr Ludmila Ebnerová Josef Vachek Dodatečně, na přání rodiny, zvěřejňujeme úmrtí za leden 2007: Zbyněk Schmidt Simona Vykouřilová, matrika FARNÍ CHARITA Dvůr Králové nad Labem společně s Děkanským úřadem a Diakonií Broumov pořádá ve dnech (pondělí) (pátek) 2007 CHARITNÍ SBÍRKU OŠACENÍ v prostorách římskokatolické fary (u kostela sv. Jana Křtitele, vedle požární stanice). Fara bude pro účel sbírky otevřena po celý den v tuto dobu: hodin. Prosíme dárce o čisté ošacení, ručníky, záclony, ložní prádlo, přikrývky, polštáře (péřové i vatované) a použitelnou obuv. Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme: lednice, mrazáky, televize, počítače, nábytek. Sbírka bude darována potřebným. Pro usnadnění manipulace vložte darované věci do převázaných igelitových pytlů nebo krabic. Tuto akci podpořily: Jednota Dvůr Králové nad Labem družstvo, Stará lékárna, Česká spořitelna, Technické služby. Touto cestou děkujeme všem našim dárcům za pomoc. Vzpomínka na Zdeňka Vágnera Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí, že až je bude doopravdy potřebovat, nebude mít žádné. U nás to platí dvojnásob. pplk.eduard Stehlík DUBEN 2007 Počátkem března 2007 jsme se naposledy rozloučili s naším přítelem, znalcem Afriky a spisovatelem Zdeňkem Vágnerem, synem a nejbližším spolupracovníkem zakladatele afrického safari ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. Chci Zdeňkovi vyjádřit poctu za všechny, kteří si ho vážili a měli ho rádi. Zdeněk Vágner se narodil v roce Když mu bylo dvacet let, otec ho požádal, aby s ním odjel do Afriky. Zdeněk zpočátku váhal. Byl vyučený elektrikář, právě se vrátil z vojny, měl malou dcerku a za sebou krátké nevydařené manželství. Nechtělo se mu odjíždět, měl úplně jiné zájmy a, jak sám říkal, trochu zmatek v hlavě. Nakonec ho otec přesvědčil a on ještě se starším bratrem Josefem do Afriky odletěl. Na čtyřech afrických expedicích byl pak otcovým pomocníkem při odchytu a transportu zvířat do Československa, později odchyt a některé transporty organizoval sám. V letech pracoval u holandské firmy specializované na odchyt a přepravu divokých zvířat. V letech působil v Namibii. V roce 1987 se natrvalo usadil v Tanzanii a začal se živit jako profesionální průvodce zahraničních lovců. Moje první vzpomínka na Zdeňka Vágnera je z poloviny devadesátých let, kdy jsem se zájmem sledoval dokument České televize z rezervace v Tanzanii. Zdeněk se tehdy snažil zachránit velmi vzácnou chocholatku abotovu. Pracoval jsem tehdy v Zoo Liberec a ani mě nenapadlo, že se s tímto mužem, kterého jsem velmi obdivoval, někdy setkám. Na jaře v roce 2004 jsem se od mého bývalého kolegy ze Zoo Dvůr Králové nad Labem a velkého Zdeňkova přítele, zoologa a výtvarníka Stanislava Brázdila dozvěděl, že Zdeněk je v Čechách a že by se mnou rád setkal. Bylo to mimo jiné také kvůli mému článku Káží vodu, pijí víno, v němž jsem se kriticky vyjádřil o současném managementu královédvorské zoo. Naše setkání v domě Hany a Zdeňka Vágnerových bylo jedno z těch, na které nikdy nezapomenu. Stejně jako na první s jeho otcem v květnu 1989 při otevření velkého královédvorského safari. Byl to Zdeněk Vágner, kdo mi od té doby dodával tolik potřebnou sílu, inspiraci a moudré rady. Vzpomínám, jak se tehdy sám připojil ke stovkám signatářů petice za odvolání ředitelky dvorské zoo, jak jí napsal otevřený dopis týkající se sporného transportu kaferských buvolů zpět do Afriky (www.zooholeckov.eu), a taky na milé věnování do jeho knihy Lví píseň, kterou mi ten rok dal k Vánocům. Vážím si několika ocenění, kterých se mi v životě dostalo, ale Zdeňkovo věnování je pro mě tím nejcennějším, protože je od člověka, který miloval a znal přírodu, jenž mnohokrát nasazoval život za slávu a věhlas unikátní zoo v srdci Evropy. V roce 2005 jsme s kolegy ze zoologické zahrady založili odbory, do nichž Zdeněk vstoupil. V květnu téhož roku jsme společně připravili vzpomínkové setkání věnované jeho otci Josefu Vágnerovi, na kterém vznikla petice za přejmenování dvorské zoo. Tuto petici podpořily tisíce lidí z celé republiky, královédvorští i krajští zastupitelé. Že se tak dosud nestalo, je ostudné. Na sklonku roku 2005 jsme se Zdeňkem a dalšími kolegy z královédvorské zoo napsali dopis vládě a premiérovi upozorňující na rizika přeměny zahrady z příspěvkové organizace na akciovou společnost a pak jsme uspořádali demonstraci za odvolání ředitelky zoo. Tehdy jsem nesmírně ocenil statečnost Zdeňka i všech účastníků této akce. Věděl jsem, že naše aktivity jsou trnem v oku současnému vedení zahrady. Čekal jsem, co přijde. To, co následovalo pár dní po demonstraci, předčilo mé nejhorší představy. Bez jakéhokoliv předvolání jsem byl obviněn z vykonstruovaného trestného činu pomluvy vedení zoo a stíhán přímo krajskou kriminálkou. V těchto těžkých chvílích to byl znovu Zdeněk, který mě přišel podpořit. Tehdy jej poznala i moje žena a naše děti. Podobná setkání mezi námi a Zdeňkem vytvořila pevné pouto. Navždy si ho budeme pamatovat jako hodného a srdečného člověka. Počátkem roku 2006 jsme se Zdeňkem a dalšími kolegy odjeli na úřad vlády do Prahy, kde jsme s ředitelem premiérova kabinetu znovu jednali o rizicích přeměny dvorské zoo na akciovou společnost. Ta bez jakékoliv veřejné diskuse vznikla od března Následovala naše společná jednání se zástupci několika stran krajského zastupitelstva. Zdeněk psal krajskému radnímu odpovědnému za chod zoo Jiřímu Vamberovi, předsedovi ODS Mirku Topolánkovi. Přijalo nás krajské vedení Strany zelených. Při všech těchto jednáních přítomní nejvíc oceňovali Zdeňkovo charisma, jeho autoritu a odbornost. Když ale v květnu 2006 zoo slavila 60. výročí založení, Zdeňka ani nikoho z Vágnerových nepozvali. Lidé v Čechách mají snad geneticky zakódováno, koho si mají pro jeho skutky vážit, přestože se o tom zrovna nemluví nebo mluvit nesmí, a koho ne, byť by na něj právě pěli ódy. Setkání se Zdeňkem Vágnerem pro mě a určitě i pro většinu lidí, kteří ho znali, byla nesmírně obohacující. Nebyl vševědoucí, ne všechno se mu v životě podařilo, ale byl to dobrý člověk. Myslím, že to, co po nás přetrvá, jsou naše dobře vychované děti a knihy. V tom je i Zdeňkova nesmrtelnost. Bylo mi ctí ho poznat. Roman Komeda, bývalý referent propagace a vzdělávání ZOO Dvůr Králové, NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Daniel Lukeš, Ing. Petr Mrázek, Jan Bém Grafická úprava: Martin Záruba strana 8 Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci.

9 DUBEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 9

10 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Noviny královédvorské radnice Soutěž Znáte své město? pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Stačí odpovědět, na které místo poukazuje tato fotografie. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Když Angeles koledují Většina z nás si v neděli 8. dubna přivstala. Ne snad proto, že bychom chtěli doma ještě stihnout poslední přípravy na Velikonoce, a už vůbec ne proto, že bychom nemohli dospat Důvod byl zcela prostý. V 6.45 h na všechny čekala naše Táňa a autobusy, které měly jasný cíl: Hradec Králové, Aldis a regionální kolo soutěže DANCE PAR- TY. A tak se všech 187 napůl ospalých závodníků vydalo dobýt region. Alespoň tak jsme si to tajně představovali. Ani v těch nejodvážnějších snech však nikoho nenapadlo, jak ten Hradec nakonec dopadne... Konkurence se sjela slušná, jen co je pravda, ale Táňa tentokrát vytáhla do boje neuvěřitelných 10 choreografií. Bojovali nejmenší,přes juniory až po dospělé (maminy nevyjímaje). Porotě a hlavně divákům předvedli nejenom dobré výkony (i když je co zlepšovat), ale i nápadité kostýmy a hlavně obrovské nasazení. Soupeřům muselo být do pláče. Bodovali jsme všude, kde to šlo. Ze všech deseti vystoupení jsme pobrali devětkrát 1. místo a jedno 2. umístění (a to ještě proto, že v této kategorii jsme měli dvě želízka v ohni). Domů jsme se vraceli všichni unavení, ale spokojení. Teď už zase trénujeme na mistrovství Čech, které nás všechny, díky Táně Kačkošové a výsledkům v regionu, čeká. Tak nám držte palce! Za Angeles Dance Group M. Senetová Starší dorost kopaná - krajský přebor (tabulka k ) 1. Olympia HK MFK Úpa Dvůr Králové n. L Vrchlabí Dobruška Nový HK Třebeš Hořice 28 strana 10 Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Kopaná ve Dvoře Všechna fotbalová družstva Dvora již zahájila jarní část svých soutěží a první hodnocení bude, až na jednu výjimku, pozitivní. Jediným týmem, který nevstoupil do druhé poloviny sezóny podle svých představ, je však bohužel A mužstvo mužů. To sice první zápas zvládlo, když porazilo na vlastním hřišti AFK Chrudim 1:0, poté ale přišla nevídaná série čtyř (!) porážek v řadě! Naštěstí si krátce před vydáním tohoto čísla Dvoráci udobřili své příznivce a výhrou 2:0 nad Teslou Pardubice zažehnali hlubší krizi. Na velmi dobré podzimní účinkování navázalo hned zkraje jara béčko mužů. To vyhrálo v Rudníku 5:1 a přes domácí ztrátu s Vrchlabím (0:0) se udrželo na bronzovém stupínku 1. A třídy. Kvalitní zimní přípravu přetavili v bodové žně dorostenci. Ze tří domácích soubojů získala obě mužstva takřka plný počet 18-ti bodů. Mladší dorostenci vše vyhráli, při skóre 16:1, starší nejprve remizovali s Novým Městem, poté se ale revanžovali vítězstvím nad Rozkoší a Rychnovem. Padesátiprocentní bilanci si na jaře zatím připsali žáci. Zatímco v Novém Městě oba kolektivy vyhrály, ze hřiště Cidliny si nepřivezly ani bod. Přípravky start finálových skupin před uzávěrkou teprve čekal a také družstvo žen může v procentech mluvit o čísle 50. Po vysokém vítězství nad posledními Chotěvicemi přišla totiž ve III. lize podobně jasná prohra u lídra soutěže Lanškrouna. V měsíci květnu bude nejen na dvorských stadionech sehrán bezpočet dalších utkání a příznivci kopané jsou na všechny zápasy srdečně zváni. Tabulky mužů na straně 11. Tomáš Otradovský Mladší dorost kopaná - krajský přebor (tabulka k ) 1. Olympia HK Dvůr Králové Hořice MFK Úpa Rychnov n. K Týniště Nové Město Kunčice 27 tabulky zkráceny o 9 mužstev Ceny: 1. cena - 4 vstupenky do ZOO + Průvodce městem. 2. cena - Kniha Královny a jejich věnná města + Průvodce městem 3. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu + Průvodce městem. Řešení z čísla 3 - fotbalový stadion pod Hankovým domem. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 72 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Anna Janečková, Lipnice místo - Erika Hrachová, E. Krásnohorské místo - Jan Řízek, J. Bíliny M. Záruba, oddělení informatiky DUBEN 2007 Ohromný úspěch hokejistů - vybojovali postup do druhé ligy Ve velmi úspěšné sezóně dosáhli naši hokejisté všeho, co jim uplynulé soutěžní období mohlo nabídnout. V základní čtyřkolové části přeboru byli lídrem a v jejím průběhu nikoho v tabulce před sebe nepustili. Ve vyřazovacích bojích play off si poradili v semifinále s Náchodem a jejich účast ve finále, to byl pro hokejové příznivce skutečný zážitek. Útočně naladění soupeři v duelu Dvůr Králové Nové Město předvedli hokej výborné kvality a naši hokejisté si v něm v poměru 3:0 na zápasy vybojovali titul přeborníků Královéhradeckého kraje. S tímto titulem využilo vedení HC právo účasti v kvalifikačních bojích o postup do druhé ligy, a udělalo dobře. V baráži nastoupili nejprve po měsíční herní přestávce proti přeborníkovi Jihočeského kraje. Dlouhá přestávka hráčům neprospěla, ani rozhodčí jim zrovna nakloněni nebyli, a prohráli 2:5. Svůj velmi dobrý výkon v odvetě pod Hankovým domem však proměnili v suverénní vítězství 7:0, čímž si zajistili postup do druhého kola. Narazili v něm na vítěze Plzeňského kraje Plast Sport Rokycany. Problém byl pouze v tom, že domácím prostředím musel být azyl v Elektromont aréně ve Vrchlabí. Na boj našeho mužstva se dostavila tisícovka diváků, ale bez čtyř chybějících hráčů se soupeře zdolat nepodařilo. Prohráli 3:5 a jejich naděje na postup téměř pohasla. Z rokycanského ledu přicházely už v průběhu druhé třetiny na internetu velmi příznivé zprávy. Po druhé třetině naše mužstvo vyhrávalo 4:1, a protože gólman Poláček žádný gól ani v závěrečné části za svá záda nepustil a střelec zápasu Lukáš Kollman ještě dva góly přidal, vítězstvím 6:1 bylo naše mužstvo v součtu lepší. Vybojovali si tím postup do druhé ligy, a domácím, jejichž funkcionáři měli snahu s tím něco udělat, jejich vysněná touha po postupu vzala za své. Vybojovaný postup se stal v královédvorské hokejové historii fantastickou událostí, zůstává však otázka, jak to bude dál? Hráčům, pod vedením zkušeného trenéra Aleše Hrubého, je třeba v první řadě poblahopřát, ale také poděkovat za vzornou reprezentaci našeho města. Ladislav Hušek Úspěšná série házenkářů v I. lize Úspěšný vstup našich házenkářů do odvetných prvoligových bojů měl pokračování i v dalších utkáních, která sehráli po březnové uzávěrce. Hostem v hale ZŠ Strž byl, na jaře velmi úspěšný, celek Tatranu Litovel a počáteční obavy o výsledek vzaly brzy za své. Po výborném výkonu v prvním poločase a výsledku 16:6 přišel sice po přestávce až nečekaný útlum, ale i přesto si naše mužstvo připsalo oba body za vítězství 29:21. Utkání s nováčkem Sokolem Nové Veselí provázela v domácí hale ve Žďáru nad Sázavou skvělá atmosféra. I v tomto utkání si naše mužstvo zajistilo rozhodující poločasové vedení 10:18 z pohledu domácích, ale opět se nevyhnulo výpadku po zahájení druhého poločasu, v němž domácí nadšenci hnali své hráče ke zteči. Těm se podařilo náskok našeho mužstva snížit na rozdíl jednoho gólu 19:20, ale o vítězství se připravit nenechalo. Konečný výsledek 27:31. Na Velký pátek dohrávali naši hráči odložené utkání v Prostějově (ve večerních hodinách) bez pivota Jůzy, Goreckého a během zápasu zraněného Voňky. Neměli to rozhodně lehké, ale jejich odhodlání přivézt body se jim naplnilo těsným vítězstvím 24:23, když v poločase prohrávali. Od pronásledovatelů Přerov resp. Plzeň je dělí už osm bodů. Ladislav Hušek

11 DUBEN 2007 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE Tabulka k divize C Tabulka k A třída Liberec B : Červený Kostelec : Letohrad : Jičín : Dobrovice : Roudnice : Velim : Dv. Králové B : Hlinsko : Police n. M : Dv. Králové : L. Bělohrad : Český Brod : Nový HK : Hlavice : Vrchlabí : Tesla Pce : Chlumec n. C : Předměřice : Rudník : Trutnov : Trutnov B : Týniště : Kunčice : Choceň : Malšovice : Chrudim : Žacléř : Ústí n. Orlicí :35 17 Po uzávěrce NKR: Jičín - Dvůr Králové B 6:0 16. Sedmihorky :46 12 Sloupce: 1-počet zápasů, 2-výhry, 3-remízy, 4-prohry, 5-skóre, 6-body strana 11

12 Noviny královédvorské radnice DUBEN 2007 Prezident republiky při autogramiádě. První dáma Livie Klausová na přání podepisovala své fotografie. Prezidentský pár byl přivítán v zasedací místnosti městského úřadu zastupiteli města. Starosta Daniel Lukeš předal prezidentovi republiky dar od občanů města. Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb pro území královédvorského regionu. Dne se v galerii Celebris v Hradci Králové uskutečnila vernisáž 8. ročníku výtvarného salonu královských věnných měst. Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem pořádá každoročně výstavu kaktusů a sukulentů SAFARI v prostorách zoologické zahrady. Foto: Z. Čermák Sdružení měst a obcí Podzvičinsko pořádalo dne již 5. ročník akce s názvem Slavnostní otevírání turistické sezóny na Zvičině. Foto: D. Kubica strana 12

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení monitoringu fondů EU v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01019/17 Datum: 7. 3. 2017 Vedoucí

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení ekonomického hodnocení projektů v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01012/17 Datum: 2. 3.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Č.j.: API/02420/16 Datum: 29.11.2016 Vedoucí služebního úřadu jako služební

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení 5. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jílové u Prahy Nemocnice Na Homolce, statní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Č.j.: API/02718/16 Datum: 16.12.2016

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více