Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

40 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

41 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 702,36 Celkem za 27 Základy 702,36 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 133,23 102, ,46 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,46 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,37 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 39,97 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 230,38 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 89,50 211, ,03 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,20 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 166,74 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 331,05 3,00 993,15 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 660,99 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 85,85 95, ,56 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 155,56 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 78,12 88, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,25 208, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,62 110,00 507, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,56 11,00 457, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,62 90,00 415, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,94 16,00 591, Poplatek za skládku suti t 4,62 260, ,55 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,78 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,65 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 147,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 347,21 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 340,40 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 259,62 3, ,65 Celkem za 712 Živičné krytiny ,13 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 340,40 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 340,40 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 79,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 340,40 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 347,21 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 347,21 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 665,94 2, ,89 Celkem za 713 Izolace tepelné ,25 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

42 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 79,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,03 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 79,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 679,82 1, ,66 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,01 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 79,80 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,03 25,40 889,76 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 206,46 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 126,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 4, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: Světlíky Světlík šířka 2 m, pásový obloukový m 6, , , Demontáž ocelových světlíků m2 14,18 271, ,43 Celkem za Světlíky ,43 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,03 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 78, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 5, , ,50 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,03 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 180,88 805, ,40 Celkem za 781 Obklady keramické ,40 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 133,23 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 133,23 32, ,36 Celkem za 784 Malby 5 728,89 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

43 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 05 Knihovna Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

44 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 05 Knihovna nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

45 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 526,77 Celkem za 27 Základy 526,77 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Nadezdění parapetu tl. 450mm vč. povrch. úprav (zateplení tl.140, omítky, začištění, malba atd.) m2 7, , ,90 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,90 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 128,92 102, ,84 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,84 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 78,11 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,68 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 249,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 87,69 211, ,91 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,65 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 156,22 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 318,75 3,00 956,25 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 455,77 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,15 104, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,96 208,00 823, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,31 110,00 473, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,75 11,00 426, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,31 90,00 387, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,44 16,00 551, Poplatek za skládku suti t 4,31 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,15 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 8,35 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 252,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

46 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 5,10 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 5,10 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,90 445, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,20 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 713,09 1, ,53 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,73 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 5,10 11,00 56, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 5,10 15,90 81, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,90 25,40 911, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,20 15,90 50,88 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 385,28 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 66,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 450,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 37,00 180, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 39,80 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 74, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 3, , ,28 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,90 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 205,93 805, ,83 Celkem za 781 Obklady keramické ,83 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 128,92 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 128,92 32, ,44 Celkem za 784 Malby 5 543,56 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

47 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

48 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

49 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm m3 13, , ,40 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,40 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 126,90 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 26,88 245, ,60 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 74,01 13,30 984, R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,07 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 446,32 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 421,78 211, ,58 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,44 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 148,02 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 684,57 3, ,71 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 422,03 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 153,48 95, ,60 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,60 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 26,88 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,01 52, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,20 110,00 682, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,81 11,00 613, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,20 90,00 558, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 49,61 16,00 793, Poplatek za skládku suti tříděné t 6,20 260, ,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,02 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 33,20 150, ,00 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 980,00 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 698,84 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 685,14 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 2 535,28 3, ,02 Celkem za 712 Živičné krytiny ,31 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 685,14 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 685,14 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 151,20 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 685,14 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 698,84 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 698,84 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 332,83 2, ,67 Celkem za 713 Izolace tepelné ,05 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

50 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 10,00 80,00 800, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 4, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 5 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 6,20 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 10,00 524, , R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 6,20 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 151,20 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 56,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm plech tl. 0,7mm m 6,00 306, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,60 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 151,20 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 352,84 1, ,04 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,94 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 6,20 11,00 68, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 6,20 15,90 98, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 151,20 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 56,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 6,00 24,80 148, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,60 15,90 57,24 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 292,56 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,5 x1,2 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 25,60 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 53, , ,68 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,88 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 81,41 805, ,05 Celkem za 781 Obklady keramické ,05 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 148,74 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 148,74 32, ,68 Celkem za 784 Malby 6 395,82 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

51 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

52 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby Zasklívání M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

53 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm m3 1, , ,53 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 383,53 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 192,45 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,71 245, ,95 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,85 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 120,63 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 57,74 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 317,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 93,57 211, ,27 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,51 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 241,26 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 451,56 3, , R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN mm kus 76,00 14, ,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 6 278,84 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 127,26 95, ,70 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,70 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 20,02 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 90,18 72, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,42 210, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,30 110,00 803, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 65,73 11,00 723, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,30 90,00 657, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,43 16,00 934, Poplatek za skládku suti t 7,30 260, ,86 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,08 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 23,11 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 466,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 484,83 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 475,32 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 758,87 3, ,95 Celkem za 712 Živičné krytiny ,36 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 450,20 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 450,20 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 85,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 450,20 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 459,20 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 459,20 150, ,84 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

54 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 160,83 2, ,65 Celkem za 713 Izolace tepelné ,26 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 8,00 80,00 640, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 5, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 6 640,00 Díl: 762 Konstrukce tesařské R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 m 12,00 130, , U00 Bed střech OSB krokve sraz tl 22mm m2 11,33 441, , R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,34 989,00 336, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0, ,00 265,44 Celkem za 762 Konstrukce tesařské 7 156,52 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 8,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 85,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 49,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 37,75 430, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 85,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 980,44 1, ,86 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,86 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 49,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 123,55 24, ,04 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 311,18 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 4,00 205,00 820, Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 18,00 40,00 720, Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 1,20 180,00 216, Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,60 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,60 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,15 x1,65 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 49,10 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 105, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 9, , ,96 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,28 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 282,06 805, ,28 Celkem za 781 Obklady keramické ,28 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 192,45 11, ,95 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

55 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 192,45 32, ,40 Celkem za 784 Malby 8 275,35 Díl: 787 Zasklívání Zasklívání profilovým sklem vč. dodávky m2 Celkem za 787 Zasklívání Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

56 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 08 Lékárna - sklad PZT Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

57 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

58 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 135,70 102, ,40 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 99,41 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 40,71 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 201,28 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 68,91 211, ,01 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,77 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 198,82 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 330,17 3,00 990,51 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 171,63 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 83,33 35, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 16,08 159, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,51 110,00 606, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 49,62 11,00 545, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,51 90,00 496, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 44,10 16,00 705, Poplatek za skládku suti t 5,51 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 260,62 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,73 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 159,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 4,00 80,00 320, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 720,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

59 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 4,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,50 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 685,29 1, ,31 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,81 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,50 25,40 901,70 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 187,05 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 78,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 10,00 205, , Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,50 145, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 83, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 16, , ,20 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,60 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 132,37 805, ,85 Celkem za 781 Obklady keramické ,85 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 135,70 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 135,70 32, ,40 Celkem za 784 Malby 5 835,10 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

60 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 10 Lůžkový pavilon následné péče Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

61 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

62 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří, podlah nebo obkladů m 136,90 102, ,80 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,80 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 94,42 13, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 71,03 543, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 278,76 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 181,56 211, ,79 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,80 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 188,84 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách a na schodištích m2 709,32 3, , R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 45,00 57, ,50 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 7 736,90 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 88,70 95, ,50 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 426,50 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 88,00 1,00 88, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 1,00 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,54 13,00 7, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 2,88 13,00 37, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 4,59 13,00 59, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 90,07 102, , R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 5,61 110,00 617, R00 Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 36,90 40, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,98 90,00 268, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,98 110,00 327, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 26,83 11,00 295, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,85 16,00 381, Poplatek za skládku suti t 2,98 260,00 775,58 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,68 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 20,25 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 037,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 371,73 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 364,44 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 348,57 3, ,87 Celkem za 712 Živičné krytiny ,24 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 354,56 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy-lepený,viz detail.d+m m 76,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 354,56 42, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 354,56 20, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 361,65 200, ,24 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

63 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 361,35 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 721,40 2, ,81 Celkem za 713 Izolace tepelné ,15 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení - demontáž stávající a d+m nové střešní vpusti kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm včetně ventilačního nástavce kus 5,00 524, , Dilatační lišta připojovací Ti Zn plech, rš 200 mm m 2,40 231,00 554, R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm m 36,90 392, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 16,00 453, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev - tvarování rímsy m 76,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 425,74 1,95 830,20 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,40 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 16,00 16,50 264, R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 36,90 25,40 937, R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 16,00 24,80 396,80 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 1 598,06 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. stříšky a venkovního žebříku soubor 1, , , Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. mříží ks 8, , , Očištění a nový nátěr venk. stříšky a žebříku soubor 1, , , Nátěr ventilačního nástavce a lemování z Pz plechu ks 5,00 350, , Očištění a nový nátěr ocel. mříží ks 8,00 500, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 36,90 180, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem*včetně žaluzie vnitřní lamelové (rozpis viz specifikace p m2 88, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování viz specifikace plastových výrob m2 5, , ,93 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,16 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele-d+m (lepení do tmele) vč tmele a spárování m2 170,38 805, ,29 Celkem za 781 Obklady keramické ,29 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 218,88 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná dvojnásobná m2 218,88 32, ,16 Celkem za 784 Malby 9 411,84 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby PL v Dobřanech JKSO Název objektu Oprava fasády - pavilon 2, 3 - slepý výkaz výměr EČO Název části Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Vlastní objekt - část střecha Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek O172 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA OBCE DOLANY Náklady na m.j. 0 Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 1361-52 Datum: Tábor AČOV rekonstrukce a opravy svozové jímky, šnekové čerpací stanice, česlovny a haly odvodňování kalu Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ :

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00 2 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 4,00 Celkem za 11 Přípravné

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 13/9 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2013/9 Jihom. muzeum ve Znojmě- rekonsrtukce střeš. plánáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET) 1/14 Písemná výzva - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY - Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S Zateplení mateřské školy Lojovická část zateplení, bez výměny osvětlení Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Zateplení domu Daškova 3089 Daškova 3089, Praha 4

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Zateplení domu Daškova 3089 Daškova 3089, Praha 4 Úprava povrchů vnitřní Omítka stropů štuková PROFI Feinputz, ručně tl.3mm m² 3,25 134,56 481,55 Penetarční nátěr strop. PROFI PUTZGRUND m² 3,25 12,43 19,92 Montáž výztužné sítě /perlinkyú do stěrky - stropy,

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci o KUJIP08ZINCO in cp I w ;k ic! -NÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘU OÍ EVROPSKÁ UNIE Fond.soudržností Pro vodu, vzduch a přírodu DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2011 na akci.úspory

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky. Oprava střechy kaple na hřbitově v Hrušovanech nad Jevišovkou, kulturní památky ev.č.

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky. Oprava střechy kaple na hřbitově v Hrušovanech nad Jevišovkou, kulturní památky ev.č. Č.j. VR-kaple/2009/ŠA Vyřizuje: Zdeněk Šalomon (tel. 515 200 466) Email:salomon@hrusovany.cz v Hrušovanech nad Jev.08.04.2009 Zadavatel: MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22 671 67 Hrušovany

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy

Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy Stavba: CHVALŠINY ČP.37 Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy celkový rozpočet Pořadi Položka Množství Položka Množství Váha Suť Váha 712 POVLAKOVÉ KRYTINY 2 MTŽ S71269-1687 POVLAK.KRYT.STRECH SIKMYCH-PRIBITI

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 206/15/RMČ. 25. zasedání dne 19. 10. 2015

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 206/15/RMČ. 25. zasedání dne 19. 10. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 25. zasedání dne 19. 10. 2015 USNESENÍ č. 206/15/RMČ ke schválení Dodatku č. 1 k SoD na zateplení fasády ZŠ Rada po projednání I. schvaluje cenovou nabídku

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH)

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) 2 498 873 001: Zemní práce pro dům ( bez odvozu a uložení na skládku) 25 120 1. 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m m3 150,000

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 278 Oprava střechy ZŠ Tlumačov Rozpočet: 2 SO 01 Oprava střechy

Slepý rozpočet. Stavba : 278 Oprava střechy ZŠ Tlumačov Rozpočet: 2 SO 01 Oprava střechy Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 400,00 Obnova staveništního pruhu:140,00*10,00 1 400,00 2 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM VÝKAZ VÝMĚR Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel : ROZPOČTOVÉ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Soupis prací Datum: 9.5.2014

Soupis prací Datum: 9.5.2014 Soupis prací Datum: 9.5.14 Stavba : 1041 Snížení energetické náročnosti ZŠ Waldorfská Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : IČO : 25990764 D-BAU s.r.o. DIČ : CZ25990764

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640

MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 Výzva k předložení nabídky Ve Spáleném Poříčí 26.10. 2011

Více

Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II.

Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. Příloha č.1 SOD Seznam projektové dokumentace pro stavby Domanínek I. a Domanínek II. Domanínek I. Experimentální pracoviště projektu CzechGlobe - rekonstrukce budovy 1. PD stavebně technické řešení -

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Krycí list rozpočtu STAVBA Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Část dok. Ćást stavby Kč Stavební část Celkem ZRN Vedlejší náklady

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061 ARNO 8 - bez DPH 1 737 61 1: Zemní práce 1. 1211111 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 5 m 2, 2. 1312122 Hloubení zapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 1 do 1 286,

Více

Rezerva ve výši 5,0 % ze ZRN /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/ Souhrnné náklady stavby: Cena celkem

Rezerva ve výši 5,0 % ze ZRN /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/ Souhrnné náklady stavby: Cena celkem SOUIS PRACÍ Stavba: LIBÁŇ, objekty základní školy - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí Objekt: Část: Stavební část Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více