Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

40 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

41 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 702,36 Celkem za 27 Základy 702,36 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 133,23 102, ,46 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,46 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,37 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 39,97 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 230,38 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 89,50 211, ,03 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,20 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 166,74 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 331,05 3,00 993,15 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 660,99 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 85,85 95, ,56 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 155,56 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 78,12 88, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,25 208, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,62 110,00 507, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,56 11,00 457, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,62 90,00 415, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,94 16,00 591, Poplatek za skládku suti t 4,62 260, ,55 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,78 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,65 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 147,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 347,21 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 340,40 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 259,62 3, ,65 Celkem za 712 Živičné krytiny ,13 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 340,40 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 340,40 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 79,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 340,40 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 347,21 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 347,21 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 665,94 2, ,89 Celkem za 713 Izolace tepelné ,25 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

42 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 79,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,03 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 79,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 679,82 1, ,66 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,01 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 79,80 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,03 25,40 889,76 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 206,46 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 126,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 4, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: Světlíky Světlík šířka 2 m, pásový obloukový m 6, , , Demontáž ocelových světlíků m2 14,18 271, ,43 Celkem za Světlíky ,43 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,03 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 78, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 5, , ,50 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,03 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 180,88 805, ,40 Celkem za 781 Obklady keramické ,40 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 133,23 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 133,23 32, ,36 Celkem za 784 Malby 5 728,89 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

43 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 05 Knihovna Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

44 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 05 Knihovna nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 27 Základy Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

45 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 27 Základy Základy pod stroje a zařízení ŽB z B 20 (C 16/20) m3 0, ,00 526,77 Celkem za 27 Základy 526,77 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Nadezdění parapetu tl. 450mm vč. povrch. úprav (zateplení tl.140, omítky, začištění, malba atd.) m2 7, , ,90 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,90 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 128,92 102, ,84 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,84 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 78,11 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,68 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 249,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 87,69 211, ,91 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,65 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 156,22 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 318,75 3,00 956,25 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 3 455,77 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,15 104, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,96 208,00 823, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,31 110,00 473, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,75 11,00 426, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,31 90,00 387, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,44 16,00 551, Poplatek za skládku suti t 4,31 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,15 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 8,35 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 252,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

46 Stavba : Objekt : Položkový rozpočet a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 05 Knihovna nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 1,00 80,00 80, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 480,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 5,10 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00 524,00 524, R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 5,10 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,90 445, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,20 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 713,09 1, ,53 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,73 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 5,10 11,00 56, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 5,10 15,90 81, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,90 25,40 911, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,20 15,90 50,88 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 385,28 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 66,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 450,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 37,00 180, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 39,80 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 74, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 3, , ,28 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,90 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 205,93 805, ,83 Celkem za 781 Obklady keramické ,83 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 128,92 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 128,92 32, ,44 Celkem za 784 Malby 5 543,56 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

47 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

48 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

49 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm m3 13, , ,40 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,40 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 126,90 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 26,88 245, ,60 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 74,01 13,30 984, R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 38,07 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 446,32 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 421,78 211, ,58 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,44 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 148,02 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 684,57 3, ,71 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 422,03 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 153,48 95, ,60 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,60 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 26,88 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 74,01 52, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,20 110,00 682, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,81 11,00 613, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,20 90,00 558, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 49,61 16,00 793, Poplatek za skládku suti tříděné t 6,20 260, ,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,02 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 33,20 150, ,00 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 980,00 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 698,84 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 685,14 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 2 535,28 3, ,02 Celkem za 712 Živičné krytiny ,31 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 685,14 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 685,14 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 151,20 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 685,14 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 698,84 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 698,84 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 332,83 2, ,67 Celkem za 713 Izolace tepelné ,05 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

50 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 06 Chirurgické oddělení-lůžková část nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 10,00 80,00 800, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 4, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 5 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm plech tl. 0,7mm m 6,20 248, , R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 10,00 524, , R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm plech tl. 0,7 mm m 6,20 329, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 151,20 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 56,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm plech tl. 0,7mm m 6,00 306, , R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm m 3,60 385, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 151,20 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 352,84 1, ,04 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,94 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30 m 6,20 11,00 68, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30 m 6,20 15,90 98, R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 151,20 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 56,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 6,00 24,80 148, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 75 a 100 mm m 3,60 15,90 57,24 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 292,56 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,5 x1,2 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 25,60 147, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 53, , ,68 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,88 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 81,41 805, ,05 Celkem za 781 Obklady keramické ,05 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 148,74 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 148,74 32, ,68 Celkem za 784 Malby 6 395,82 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

51 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

52 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Světlíky Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby Zasklívání M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

53 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm m3 1, , ,53 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 383,53 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 192,45 102, , R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,71 245, ,95 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,85 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 120,63 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 57,74 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 317,89 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 93,57 211, ,27 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,51 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 241,26 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 451,56 3, , R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN mm kus 76,00 14, ,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 6 278,84 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 127,26 95, ,70 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,70 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 20,02 110, , R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 90,18 72, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,42 210, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,30 110,00 803, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 65,73 11,00 723, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,30 90,00 657, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,43 16,00 934, Poplatek za skládku suti t 7,30 260, ,86 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,08 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 23,11 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 466,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 484,83 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 475,32 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 758,87 3, ,95 Celkem za 712 Živičné krytiny ,36 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 450,20 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 450,20 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 85,80 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 450,20 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 459,20 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 459,20 150, ,84 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

54 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 160,83 2, ,65 Celkem za 713 Izolace tepelné ,26 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 8,00 80,00 640, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 5, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 6 640,00 Díl: 762 Konstrukce tesařské R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 m 12,00 130, , U00 Bed střech OSB krokve sraz tl 22mm m2 11,33 441, , R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,34 989,00 336, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0, ,00 265,44 Celkem za 762 Konstrukce tesařské 7 156,52 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 8,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 85,80 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 49,10 445, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 37,75 430, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 85,80 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 980,44 1, ,86 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,86 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 49,10 25, , R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 123,55 24, ,04 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 4 311,18 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 4,00 205,00 820, Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 18,00 40,00 720, Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 1,20 180,00 216, Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 4,00 205,00 820, Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,60 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,60 Díl: Světlíky Demontáž světlíku ks 2,00 240,00 480, Světlík 1,15 x1,65 m, obloukový dodávka + montáž kus 2, , ,00 Celkem za Světlíky ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 49,10 142, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 105, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 9, , ,96 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,28 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 282,06 805, ,28 Celkem za 781 Obklady keramické ,28 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 192,45 11, ,95 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

55 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 07 Dětské oddělení - oddělení kojenců nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 192,45 32, ,40 Celkem za 784 Malby 8 275,35 Díl: 787 Zasklívání Zasklívání profilovým sklem vč. dodávky m2 Celkem za 787 Zasklívání Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

56 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 08 Lékárna - sklad PZT Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

57 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

58 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 135,70 102, ,40 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,40 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 99,41 13, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 40,71 543, , R00 Zateplovací systém z minerálních vláken tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 201,28 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 68,91 211, ,01 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,77 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 198,82 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 330,17 3,00 990,51 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 4 171,63 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 97,80 95, ,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 291,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 83,33 35, , R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 16,08 159, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,51 110,00 606, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 49,62 11,00 545, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,51 90,00 496, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 44,10 16,00 705, Poplatek za skládku suti t 5,51 260, ,35 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 260,62 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 7,73 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 159,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 348,60 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 341,76 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 264,65 3, ,74 Celkem za 712 Živičné krytiny ,61 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 341,76 20, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 341,76 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy m 77,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 341,76 42, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 348,60 200, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 348,60 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 667,81 2, ,62 Celkem za 713 Izolace tepelné ,76 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Prodloužení větracích komínků o 200mm kus 4,00 80,00 320, Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 720,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

59 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 08 Lékárna - sklad PZT nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kus 4,00 524, , Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 550 mm plech tl. 0,7mm m 77,90 420, , R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm plech tl. 0,7mm m 35,50 445, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev m 77,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 685,29 1, ,31 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,81 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30 m 77,90 16, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,50 25,40 901,70 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 2 187,05 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka + montáž distančních konzol kus 78,00 205, , Demontáž, úprava mříží a zpětná montáž kg 880,00 40, , Oprava nátěru mříží před zpětnou montáží m2 73,00 180, , Dodávka + montáž distančních konzol stříšky ks 10,00 205, , Dodávka a montáž nových stříšek m2 6, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 35,50 145, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem* včetně žaluzie vnitřní lamelové dodávka + montáž m2 83, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování m2 16, , ,20 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,60 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele m2 132,37 805, ,85 Celkem za 781 Obklady keramické ,85 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 135,70 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná m2 135,70 32, ,40 Celkem za 784 Malby 5 835,10 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

60 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 10 Lůžkový pavilon následné péče Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel 0 Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Zařízení staveniště Z PSV celkem Provoz investora 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Nedílnou součástí specifikace je i výkresová dokumentace. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

61 Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet : 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Ostatní konstrukce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Živičné krytiny Izolace tepelné Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské-demontáže Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu Obklady keramické Malby M11 Hromosvod CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Zařízení staveniště 0 0, Provoz investora 0 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

62 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Začištění omítek kolem oken,dveří, podlah nebo obkladů m 136,90 102, ,80 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,80 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 94,42 13, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 20 mm včetně vyrovnání podkladu m2 71,03 543, , R00 Zateplovací systém z desek min. vlákno tl. 140 mm včetně vyrovnání podkladu m2 278,76 811, , Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl. 2mm m2 181,56 211, ,79 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,80 Díl: 9 Ostatní konstrukce R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 188,84 16, , R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách a na schodištích m2 709,32 3, , R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 45,00 57, ,50 Celkem za 9 Ostatní konstrukce 7 736,90 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 88,70 95, ,50 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 8 426,50 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 88,00 1,00 88, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 1,00 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,54 13,00 7, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 2,88 13,00 37, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 4,59 13,00 59, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 90,07 102, , R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 5,61 110,00 617, R00 Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 36,90 40, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,98 90,00 268, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,98 110,00 327, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 26,83 11,00 295, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,85 16,00 381, Poplatek za skládku suti t 2,98 260,00 775,58 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,68 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 20,25 150, ,50 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 037,50 Díl: 712 Živičné krytiny Fólie hydroizolační střešní z mpvc tl. 1,5mm m2 371,73 152, , Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC mechanicky kotvená - upřesnit dle tahových zkoušek m2 364,44 215, , R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 348,57 3, ,87 Celkem za 712 Živičné krytiny ,24 Díl: 713 Izolace tepelné Montáž tepelné izolace střech plochých mechanickým kotvením m2 354,56 20, , Extruzní tvrzený polystyren 2x100mm cca 250 mmm střecha u římsy-lepený,viz detail.d+m m 76,90 215, , R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů skelné rouno m2 354,56 42, , Montáž tepelné izolace střech plochých lepené za studena m2 354,56 20, , Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 100mm m2 361,65 200, ,24 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

63 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : a Realizace opatření úspor ener.kntb Zlín-Zateplení Rozpočet: 1 SO 10 Lůžkový pavilon následné péče nabídkový P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm m2 361,35 150, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 721,40 2, ,81 Celkem za 713 Izolace tepelné ,15 Díl: 720 Zdravotechnická instalace Vtok střešní PVC DN 100, vč. napojení - demontáž stávající a d+m nové střešní vpusti kus 2, , ,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 600,00 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm včetně ventilačního nástavce kus 5,00 524, , Dilatační lišta připojovací Ti Zn plech, rš 200 mm m 2,40 231,00 554, R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm m 36,90 392, , R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 16,00 453, , Pz plech r.š.500mm tl. 2mm, střecha u římsy dodávka + montáž vč. kotev - tvarování rímsy m 76,90 230, , R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 425,74 1,95 830,20 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,40 Díl: Konstrukce klempířské-demontáže R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 16,00 16,50 264, R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 36,90 25,40 937, R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 16,00 24,80 396,80 Celkem za Konstrukce klempířské-demontáže 1 598,06 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. stříšky a venkovního žebříku soubor 1, , , Demontáž a po zateplení zpětná mont. venk. mříží ks 8, , , Očištění a nový nátěr venk. stříšky a žebříku soubor 1, , , Nátěr ventilačního nástavce a lemování z Pz plechu ks 5,00 350, , Očištění a nový nátěr ocel. mříží ks 8,00 500, ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm m 36,90 180, , Okno plastové atyp zasklené dvojsklem*včetně žaluzie vnitřní lamelové (rozpis viz specifikace p m2 88, , , Stěny plastové vč. dveří - protipožární úprava vč. uzávěru a kování viz specifikace plastových výrob m2 5, , ,93 Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu ,16 Díl: 781 Obklady keramické Obklad vnější keramický do tmele-d+m (lepení do tmele) vč tmele a spárování m2 170,38 805, ,29 Celkem za 781 Obklady keramické ,29 Díl: 784 Malby Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním m2 218,88 11, , Malba z malíř. směsí jednobarevná dvojnásobná m2 218,88 32, ,16 Celkem za 784 Malby 9 411,84 Díl: M11 Hromosvod Hromosvod-samostatný rozpočet soubor 1, , ,00 Celkem za M11 Hromosvod ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ MORAVSKOSI FZSKV KRAJ - KRAJSKY URAĎ CtMl.o SMLOUVY (DODATKU) -4- KUMSP00GECP2 Vď^naiamm at16/zbl5 /kr, odb. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky zámečnických prací na stavebních objektech nebo jejich

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA ÚVOD: Zadavatel poskytuje

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje b) Architektonické,výtvarné,materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby c) Celkové provozní řešení, technologie výroby Technické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH)

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH) kód Popis Cena Hmotn. SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5 712: Povlakové krytiny 0,5 SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8 712: Povlakové krytiny 2,7 764: Konstrukce klempířské 0,0 SO_04: Objekt OKM 2,3 712:

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 31.10.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 31.10.2012 stavby Datum: 31.10.2012 9464.HB ZŠ Speciální Jižní 1970/29 - Rek. a příst. pav.b Objednatel : Město Česká Lípa IČO : 260428 Nám.T.G.Masaryka 1 DIČ : CZ00260428 Česká Lípa Zhotovitel : HELIOS Bau spol.

Více

SLEPÝ ROZPOČET Zřízení stomatologické ordinace v Rozpočet 1360.01.Z0 objektu Thákurova 534/10 JKSO 928.1 Objekt Název objektu SKP 01 Thákurova 534/10 Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek Zřízení

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - OPRAVA MĚŘÍCÍCH LABORATOŘÍ INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou Žďár nad

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více