KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého"

Transkript

1 KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006

2

3

4 Tudy

5 Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého z více než dvou stovek studijních oborů, které se na Univerzitě Palackého v Olomouci pěstují. Stal/a ses tak jedním z 18 tisíc vyvolených, kteří budou v několika příštích letech navštěvovat univerzitu s tradicí sahající až do 16. století, univerzitu, jejímž domovem je jedno z nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších měst v naší zemi. Jenže Univerzita Palackého a Olomouc, to není jen bohatá historie, ale především bohatá současnost a právě s tou by tě na následujících řádcích rádi seznámili tví starší kolegové. Těch zhruba 80 stránek, které vřele doporučuji pročíst, by ti mělo pomoci k tomu, aby start na teď už také tvé univerzitě byl co nejhladší. V sedmi kapitolách najdeš vše podstatné, co budeš nejen v prvních týdnech na UP potřebovat cenné informace, rady, ale také špetku humoru prostě vše, abys už věděl/a KudyKam Radek Palaščák redaktor

6

7 1 KDO JE KDO, CO JE CO NA UP (aneb dobrý den, jsem tady dobře?) Ondra Martínek Prorektoři, děkani, kvestura, katedry Kdo je kdo, co je co a kam s problémem? Kdy jít na studijní oddělení a kdy tam rozhodně nechodit? Kde si můžeš zasportovat? A kde najdeš internet? VEDENÍ UP Nejvyšším z nejvyšších je rektor UP, který vysokou školu reprezentuje na domácí i mezinárodní úrovni. Spolu s prorektory řídí univerzitu a určuje její základní priority a směr, kterým se bude škola ubírat. Rektor rozhoduje v celouniverzitních záležitostech a je jmenován a odvoláván prezidentem republiky na základě návrhu akademického senátu univerzity. V současné době je vedením univerzity na příští čtyři roky pověřen prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Rada č. 1 Ačkoliv se rektor, stejně jako další vrchnost, při slavnostních událostech odívá do roztodivných kostýmů, hábitů čili talárů, měj na paměti, že je osobou váženou a mnohdy i vážnou. Prorektoři, již jsou podřízeni rektorovi, dohlížejí na funkčnost univerzity hned v několika oblastech: záležitosti vědy a výzkumu; studia a studentů; vnějších vztahů; rozvoje a výstavby a konečně záležitosti organizace a financování univerzity. Prorektoři ti mohou pomoci v záležitostech jako je odvolání se proti rozhodnutí (např. v oblasti udělení neudělení stipendia). Na jejich bedrech spočívá také to, abys měl/a možnost vycestovat do zahraničí či se podílet na zajímavém výzkumu. Tvým studijním guru je prorektor pro studijní záležitosti, o němž se víc dozvíš v kapitole Praktické informace. /7/

8 /8/ Pravou rukou rektora je kancléř, který nám zprostředkovává setkání s ním. Ne, že by ses s rektorem měl/a vídat nějak často, ale kdo jiný ti má pomoci než právě nejvyšší? Kancléř se také stará o rektorovu agendu, což není žádná exotická květina, ale vysokoškolský termín pro papírování. Na finanční záležitosti univerzity pak dohlíží tzv. kvestura respektive kvestor. Právě jemu můžeš spílat nebo jej blahořečit za výši ubytovacího stipendia či kolejného. FAKULTY Pro tebe jsou však důležitější děkani, kteří spolu s proděkany stojí v čele jednotlivých fakult. Děkani disponují zhruba stejnými pravomocemi jako rektor, ovšem s působností omezenou domovskou fakultou. Rada č. 2 V praxi to třeba znamená, že když bude uděleno rektorské volno, válí se v hospůdce celá škola. Když je však uděleno volno děkanské, sedíš v ní ty a kamarádi od fochu. Obdobně pracují proděkani, kterých je na každé fakultě různý počet. Ten závisí jednak na velikosti fakulty a jednak na její působnosti. Většinou je jejich sféra vlivu shodná s oblastmi, jimiž se zabývají prorektoři. Tj. oblasti vědy a výzkumu; studia a záležitostí studentů; vnějších vztahů či rozvoje a výstavby. Samotný děkan zase rozhoduje v záležitostech jako je přijetí ke studiu, odvolání se proti nepřijetí, udělování stipendií, uznávání kreditů z předešlého studia nebo nedej Bůh vyloučení ze studia. V zásadě platí, že struktura vedení jednotlivých fakult je shodná. Během let a staletí postupně vzniklo fakult sedm:

9 Cyrilometodějská teologická fakulta sociální, humanitární a charitativní práce, humanitní studia, teologie, křesťanská výchova Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta všeobecné a zubní lékařství, ošetřovatelství, všeobecná sestra, porodní asistentka, rehabilitace a fyzioterapie, management zdravotnictví, kineziologie a kinezioterapie, radiologický asistent Filozofická fakulta andragogika, aplikovaná ekonomická studia, archivnictví, dějiny výtvarných a dramatických umění, divadelní a filmová věda, filologie (česká, německá, anglická, francouzská, španělská, ale také čínská, japonská či ukrajinská), filozofie, historie, muzikologie, politologie a evropská studia, psychologie, sociologie, školský management, žurnalistika Přírodovědecká fakulta vědy matematické, fyzikální, chemické, biologické, geografické a ekologie; učitelství matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, geologie a ochrany životního prostředí Pedagogická fakulta programy z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, primární pedagogiky, sociální práce, správní činnosti, cizích jazyků, matematiky, občanské výchovy, informační a technické výchovy, rodinné, hudební a výtvarné výchovy Fakulta tělesné kultury fyzioterapie, aplikovaná tělesná výchova, tělesná výchova a sport, učitelství tělesné výchovy, ochrana obyvatelstva, rekreologie, management sportu a trenérství Právnická fakulta právo, právo ve veřejné správě, evropská studia se zaměřením na evropské právo

10 Další postavičkou úřadu děkanátu je tajemník fakulty. Ten má na starosti fakultní finance a podléhá kontrole nejvyššího univerzitního finančníka kvestora. Důležitou součástí každé fakulty je její studijní oddělení, které je tvým úřadem prvního zastání. Získáš zde nejen důležité informace, ale i formuláře, potvrzení či prostou radu. Co nejdříve si tedy zjisti jméno své studijní referentky; úřední hodiny svého studijního oddělení najdeš v kapitole Praktické informace. KATEDRY Katedra je alfou omegou tvého studia. Zde budeš v následujících letech absolvovat desítky a stovky přednášek, cvičení a seminářů, abys nakonec s titulem v kapse vyrazil/a vstříc pracovnímu úřadu. Ze začátku je nejdůležitější zorientovat se v množství titulů jednotlivých pedagogů, neboť základním faux pas je nesprávné oslovování tady by ti mohl pomoci náš Slovníček pojmů. Rada č. 3 Zapomeň na středoškolské oslovování paní profesorko. Tady je mnohdy důležitější titul, pak až jméno. Takže hezky nacvičit paní magistro, pane doktore, paní docentko, pane profesore Brzy se také seznámíš s vedoucí/m tvé katedry, který ti bude spolu se svou pravou rukou tajemníkem katedry vždy nápomocen jako první. Stejně důležitou osobou je sekretářka katedry, jejíž pomoci využiješ hlavně v oblasti systému studijní agendy (STAGu). Až uvidíš, co dokáže za kouzla s počítačem při pozdním zapisování či odhlašování tvých předmětů ze systému, začneš věřit na čáry. Ale o tom všem až v příští kapitole. SENÁTY Tak jako má prostý občan k dispozici ve svém boji s byrokracií ombudsmana, tak i ty můžeš najít zastání u tzv. senátů, jež stojí mimo /10/

11 vliv výše zmíněných. V zásadě existují dva typy senátů: Akademický senát UP a senáty jednotlivých fakult. Část senátu je vždy tvořena zástupci studentstva, takže i ty můžeš aspirovat na funkci senátora a vzít spravedlnost do svých rukou, hombre! MENZY A KOLEJE Tvé dobré bydlo a jídlo má na starosti Správa kolejí a menz. SKM disponuje celkem deseti kolejemi, jejichž úroveň je v současnosti srovnatelná. Ačkoliv prozatím ne úplně všechny koleje nabízí i žádanou přípojku na internet, vždy najdeš počítačovou učebnu ve vestibulu kolejí nebo někde poblíž. Ceny pokojů se samozřejmě liší dle vybavení a počtu lůžek. Rada č. 4 Vždy si dopředu zjisti, do čeho a hlavně s kým jdeš bydlet. Existují totiž spolubydlící ideální, neideální a ti druzí a těch posledních není málo. Jsou i tací, co budou nosit tvé oblečení a používat tvůj kartáček! Druhou úlohou SKM je provoz několika univerzitních menz, kde máš možnost se levně a vydatně najíst. Vše co k tomu potřebuješ, je ISIC karta s peněžním kreditem. Ale o tom také až dále. DALŠÍ PRACOVIŠTĚ V rámci univerzity existuje mnoho jiných pracovišť či center, jež ti budou k užitku. Patří k nim například Vydavatelství UP, které tě bude zásobovat novými skripty (neboj, to je jen akademický termín pro učebnice) či Knihovna UP, jejíž hlavní část sídlí v krásné tereziánské budově Zbrojnice a která ti poskytne to pravé studijní prostředí. Ale na většině z fakult má knihovna svou pobočku oborovou knihovnu, zaměřenou vždy na tu kterou oblast studia (právo, tělesná výchova, lékařství a zdravotnictví apod.) Ve stejné budově jako hlavní knihovna sídlí také např. Audiovizuální centrum, které disponuje vším (včetně studia), co nadšený filmař potřebuje. Centrum výpočetní techniky zajišťuje funkčnost informačních systémů a chod počítačových uče- /11/

12 ben. Asi ta nejužívanější se nachází opět v budově Zbrojnice, ale zase platí, že počítačové učebny najdeš na každé z fakult, a často ne jen jednu... Rada č. 5 Najdi si počítačovou učebnu, která ti nejvíc vyhovuje. Ne všude jsou rychlé počítače, ne všude máš možnost tisku či USB porty a ne všude musíš stát frontu. Do veškerých učeben je přístup zajištěn přes kartu ISIC, která slouží i jako kreditní karta pro kopírování a tisk například ve Zbrojnici. Centrum se ti také stará o tvůj univerzitní , o kterém si něco málo povíme hned v příští kapitole. SPORTOVIŠTĚ Sportovně založení jedinci jistě nepohrdnou nabídkou Akademik sport centra. Po vyřízení nezbytné průkazky ti poskytne možnost aktivně se vybít prakticky ve všech možných sportech. Samostatně se můžeš fyzicky realizovat na různých hřištích u kolejí nebo v rámci sportovních soutěží ve Sportovní hale UP a přidružené loděnici. PORTÁL UP A INFORMAČNÍ SYSTÉM Ačkoliv se nejedná o instituci hmotnou, nelze na ni v době informačního boomu zapomenout. Pomocníkem největším ti vždy bude adresa portal.upol.cz. Zde najdeš většinu z toho, co potřebuješ kontakty na pedagogy, přístup do své studijní agendy, informace o současném dění na UP i plánovaných akcích. Ani druhým elektronickým pomocníkem není radno pohrdat Najdeš na něm všechny potřebné formuláře, řády a předpisy ke stažení, odkazy na stránky fakult a kateder, ale i informace o historii UP... Nemusíš být zrovna počítačovým mágem, abys vše pochopil/a, ale i tak si zkus vynajít pár hodin pro odzkoušení všech odkazů a aplikací. A kdyby bylo nejhůř, vždy ti poradí buď správce počítačové učebny nebo někdo ze starších mazáků. /12/

13 Rada č. 6 A jedna rada na závěr. Vždy a při všem dodržuj danou hierarchii s ohledem na své potřeby a kompetence jednotlivých pracovníků UP. Ne že by ti snad někdo ukousl ruku za to, že budeš prorektora bombardovat otázkami přináležejícími do agendy sekretářky, ale vždy je lepší udělat příjemný dojem. Může se ti to vrátit. /13/

14 /14/ 2 STUDIJNÍ MANUÁL pro přežití prvního ročníku Hanka Šumberová Jak říká moje maminka, na začátku je nejdůležitější dobře se zapsat! Nemusíš samozřejmě hned podstrkovat za katedru všem vyučujícím třešinky z vlastní zahrádky, stačí, když budeš svou roli univerzitního bažanta zvládat beze zmatků a maximálně profesionálně. A k tomu ti pomůžou následující dobře míněné a na vlastní kůži otestované rady. Tedy tentokrát říkám já, nejdůležitější je správně se zapsat: zápisy sice nejsou zrovna zábavné, ale absolvování každého dalšího do vyššího ročníku je neklamným znamením toho, že tvé přijetí sem nebylo omylem. Za pár dnů si odbudeš ještě slavnostní imatrikulaci, na které složíš slib, že se budeš svědomitě učit, a tím se oficiálně zařadíš mezi ostatních olomouckých vysokoškolských studentů. Zimní semestr uteče docela rychle, před Vánocemi mezi nakupováním dárků uděláš pár zápočtů a pak v rámci novoročního předsevzetí zmákneš předepsané zkoušky a kolokvia. V létě je semestr delší, ale když se budeš snažit a rychle všechno uděláš, můžeš si užívat prázdnin už od půlky června. Nezapomeň však před tím odevzdat index na studijní, aby tě mohli zapsat do druhého ročníku! Studijní oddělení je vůbec takové kouzelné místo: všechno tam o tobě vědí a vyplatí se jednou za čas vykonat obchůzku kolem jeho nástěnek. Prošvihnout zápis, přihlašování na koleje nebo přidělování stipendia může jednomu pěkně zkomplikovat život Proto moje druhá rada zní: dívej se kolem sebe a poslouchej, kde se co šustne! Vysoká není gympl a žádných třídnických hodin, při kterých ti učitelka všech-

15 /15/ no třikrát zopakovala, se tady nedočkáš. I ty nejdůležitější informace najdeš jen na vývěskách a na webu, proto pátrej, ptej se a vyzvídej na spolužácích univerzitní tamtamy sice často přehánějí, ale aspoň budeš mít přehled. ISIC A JAK JEJ VYUŽÍT Kromě právě nabytého indexu je tvým průkazem identifikační karta ISIC (ve výhodném balení 2v1 mezinárodní karta studenta + tvá univerzitní karta), kterou budeš používat několikrát denně. Proto tvoje první kroky povedou do budovy univerzitního Informačního centra, jinak zvané Zbrojnice (většinu tohoto rekonstruovaného zeleného komplexu zabírá hlavní knihovna, ale o té víc později). Centrum výpočetní techniky (vchod naproti restauraci Zbrojnice, na opačné straně nádvoří než je vstup do knihovny) najdeš v patře a spolehlivě jej poznáš podle fronty ostatních prváků natěšených na svůj první univerzitní ISIC. Zdržení zde vzniká hlavně kvůli souvisejícímu podepisování papírů, ale tyto smlouvy si můžeš v klidu prostudovat i na webu: cvt.upol.cz, volba Identifikační karty. S kartou v kapse se už můžeš levně najíst v menze, strávit hodiny na internetu v některé z počítačových studoven, nebo ještě lépe strávit hodiny v knihovně. Bez ISICu ti však ve Zbrojnici nejenže nic nepůjčí, ale také nic neokopíruješ. V počítačových učebnách ti zase na kartu přidělí počítač a umožní tisknout. Avšak nejen studiem živ je člověk: hlavní menza na třídě 17. listopadu i výdejna na Neředíně vaří obstojně a z nabídky několika teplých jídel si snad vybereš. Jakmile vložíš na ISIC první peníze a taktéž si jeho prostřednictvím objednáš, můžeš si dopřávat knedlíků jako od maminky. Kartu můžeš použít i jako čtenářský průkaz do Vědecké knihovny na třídě Svobody (www.vkol.cz) a taky se dočkáš nějakých slev v obchodech. A ještě jedno varování přelomená karta už bohužel nefunguje!

16 /16/ Opakování matka moudrousti: co tedy tvá identifikační karta ISIC hravě zvládne? legálně s její pomocí pronikneš do vybraných objektů a studoven na celé univerzitě dostaneš se zadarmo na internet půjčíš si na ni knížky můžeš tisknout a kopírovat ve Zbrojnici i na všech oborových knihovnách na fakultách slušně a levně se najíš v univerzitních menzách no a samozřejmě jde o celosvětově uznávanou studentskou kartu, díky které leckde leccos nakoupíš levněji (letenky, lístky na vlak, permanentky na vlek), se slevou pořídíš pojištění do zahraničí a často ušetříš na vstupném více na Pokud tě proto můžu upozornit, ztratit ISIC je stejně prekérní zážitek jako ztratit index, a to první je přitom mnohem snazší. Základní předpoklad je, že by ti měl vydržet po celé studium, pouze si za rok, na dalším zápisu nalepíš novou validační známku. Pokud se ale tato podmínka nesplní, musíš si sám/sama vyběhat, zaplatit a vyzvednout ISIC nový opět na stejném místě v CVT. Identifikační karty otevírací doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

17 /17/ PALACKÝ NA SÍTI PORTÁL A WEB Nejdůležitější otázka prváka: Kam na počítač? nejuniverzálnější místo je velkokapacitní místnost v přízemí Zbrojnice (100 kvalitních a dobře vybavených počítačů) pro rychlé vyřízení pošty postačí počítače bez přihlašování u vchodu do hlavní knihovny kratší fronty bývají v počítačových studovnách na jednotlivých fakultách pro kolejáře jsou nejblíže počítače na kolejích B. Václavka blízko hlavní menzy na některých kolejích si můžeš přinést také vlastní počítač a připojit se k univerzitní síti na většině fakult je možnost bezdrátového připojení notebooků info sdělí správce sítě příslušné fakuty (viz níže) Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle tvých představ a porucha přitom není na tvém přijímači, zkus se obrátit na správce jednotlivých fakult: telefon CMTF Eva Slavíčková 7300 LF Aleš Pop 2957 FF Jakub Menšík 1810 PřF Adéla Mayerová 4055 PdF Ivana Weberová 1793 FTK Pavel Brázda 6040 PF Petr Šuta 7553 Zbrojnice Jiřina Bekárková Milan Pelcl 1825

18 Už jsme skoro v polovině a já jsem stále neprozradila jednu důležitou věc: vyzvednutím ISIC karty získáváš také své vlastní identifikační číslo, to aby si tě každý snadno našel Novell přihlášení do univerzitní novellové sítě Portál UP univerzitní rozcestník Smart Q kopírování a tisk ová pošta např.: číslo STAG studijní agenda, jiné číslo! tzv. osobní číslo Díky němu se můžeš nalogovat na místní novinku univerzitní portál (portal.upol.cz), který je takovou vstupní branou-rozcestníkem ke všemu důležitému na univerzitě. Dostat se sem můžeš klidně hned: přihlašovacím jménem je zmiňované identifikační číslo v podobě osmi číslic z tvé studentské karty, bez počátečního písmene S a bez mezer, a heslem je tvé rodné číslo, opět napsáno bez lomítka a mezery (samozřejmě, že si tohle málo nápadité heslo můžeš hned změnit). Z portálu se dostaneš na tzv. STAG, tedy systém pro řízení studia (podrobnosti za chvíli, nedočkavci přeskočí pár odstavců), doporučuji /18/

19 /19/ občas pročíst také univerzitní novinky týkající se studia. Jednoduše se proklikneš také na webové stránky řady univerzitních pracovišť, mimo jiné na knihovnu včetně katalogu knih, časopisů, videonahrávek atd. Můžeš prozkoumat nabídku kolejí a menzy a taky si hned vybraný chod (snídani, oběd, večeři nebo rychlou minutku) objednat. Na portálu funguje také vyhledávač osob studentů i učitelů, který při studiu jistě oceníš. Navíc jsou zde zpracovány mapy a plány univerzitních budov. Základní adresy, které budeš pro své úspěšné studium potřebovat, jsou ale dvě. Tou druhou jsou univerzitní webové stránky kde pod odkazem Studenti najdeš to nejpodstatnější (zkušební a studijní řád, podmínky pro přiznání stipendií, harmonogram akademického roku atd.). Dále se odtud dostaneš na stránky jednotlivých fakult nebo kateder. Vyplatí se projít si je, i když zrovna nic konkrétního nehledáš, abys měl/a přehled, až budeš něco doopravdy potřebovat. Na stránkách všech fakult jsou rubriky Vnitřní (aktuální) sdělení, Úřední deska a Studijní záležitosti, na které také stojí zato čas od času mrknout. Bývají zde oznámení o chodu fakulty, o zápisech, termínech, harmonogramu, změny konzultačních hodin atd. TVŮJ SERIÓZNĚJŠÍ Identifikační číslo, kolem kterého se tady vše točí, slouží také jako součást tvé univerzitní ové adresy. Nejpozději do týdne od chvíle, kdy si ve Zbrojnici převezmeš ISIC, ti bude nová adresa automaticky vygenerovaná. Následuje logická otázka: k čemu mi bude nějaký univerzitní mail, když mám svou dosavadní adresu skvěle vymyšlenou a vystylizovanou? Třeba proto, že na univerzitní mail můžeš jednoduše dostávat zprávy od svého vyučujícího, ze studijního oddělení nebo dokonce od pana rektora, a byla by škoda, aby ti něco z téhle intelektuálské korespondence uteklo. Návod, jak se snadno a rychle dostat na tento mail, najdeš pod záložkou Informace a návody a pod odkazem ová pošta na portálu.

20 NEJLEPŠÍ TELEFONNÍ OPERÁTOR: UPOL Další fakt vychytaná věc je univerzitní telefonní síť. Žádné účty, žádné měsíční poplatky tohle je doopravdy zadarmo! Kamarádům domů se sice nedovoláš, ale jinak přímo z pokojů na kolejích můžeš žhavit linky. Funguje to na všechna univerzitní pracoviště, kde se používají jen čtyřmístná čísla, a tak i z vrátnice fakulty klidně brkneš svému oblíbenému kantorovi nebo té ochotné paní ze studijního. Univerzitní zlaté stránky najdeš jak jinak než na portálu (zase záložka Informace a návody, tentokrát odkaz Telefonování, telefonní čísla na všechny pokoje na kolejích najdeš na stránkách SKM na hlavní stránce odkaz Informace). STAG TVŮJ VIRTUÁLNÍ INDEX I kdyby byl počítač tvůj největší nepřítel a radši se portálem či webem zabývat nechceš, jedné věci se nevyhneš: STAGu neboli STudijní AGendě. Najdeš ji na portálu a nejdůležitějšími kolonkami je tzv. předzápis na předměty a dále zápis na zkoušky, ale hodí se vyzkoušet si všechny. Aby to nebylo úplně snadné, k přihlášení do STAGu potřebuješ znát osobní číslo, které si vyhledáš podle svého jména na portálu, Vyhledávání osob. Heslem je tvoje rodné číslo, ale pozor, s písmenkem x před ním. Zatím je to všechno ve vývoji, ale intenzivně se prý pracuje na tom, abys byl/a přihlášením na portál automaticky přihlášen/a i do STAGu a všech dalších služeb... Budu upřímná jednoduchý STAG sice není, ale po pár semestrech praxe se ti třeba povede udělat si rozvrh podle svých představ. Rozvrh přednášek a seminářů si sestavuješ před začátkem každého semestru (opět se vyplatí pohlídat si datum) a snažíš se ho z nabídnutých variant sestavit tak, aby ti co nejvíc vyhovoval, např. chodit do školy jen dva dny v týdnu. Samozřejmě platí Kdo dřív přijde, proto bývá internetový STAG pravidelně nějakou chvíli po otevření hodně zasekaný. Této výrazné překážce při cestě za vysněnými předměty můžeš předejít tak, že v době zápisu do STAGu budeš v Olomouci v knihovně /20/

21 (případně v jiných tomuto účelu vyhrazených počítačových učebnách na tvé fakultě zjisti předem) a nebudeš se přihlašovat přes net, nýbrž přes počítačovou síť Novell. Přesné návody najdeš opět na nástěnkách v každé počítačové místnosti a také ve STAGu. Graficky se tento program trochu liší od internetové verze, ale funguje rychleji a nemůže se stát, že se ti podaří připojit až ve chvíli, kdy budou všechna místa v semináři obsazená a na tebe zůstane nepopulární pondělí, osm hodin ráno. Tedy za předpokladu, že všichni ostatní nebudou uvažovat stejně a taky nepřijedou ARCHITEKTEM SVÉHO ROZVRHU Pro dobře sestavený rozvrh a úspěšné studium musíš vědět, kolik máš nasbírat kreditů za předměty A, B a C. K tomu potřebuješ chytrou knihu, kterou ti vnutili u zápisu. Áčkové a béčkové předměty jsou ve STAGu vložené, pouze si zaškrtneš čas, na který jsi schopen/schopna dostavit se do školy. Předměty kategorie C si vybíráš podle svého zájmu a musíš si je vyhledat v pravém horním rohu obrazovky (potřebuješ k tomu znát kód, který najdeš ve zmiňované knížce. Tak např. KBH/DIAL znamená KATEDRA BOHEMISTIKY, předmět DIALEKTO- LOGIE. Část před lomítkem vepíšeš do okénka KATEDRA a písmena za lomítkem do okénka ZKRATKA. Po vyhledání ti STAG vyplivne místo a konání požadovaného předmětu. Druhá varianta je, že ti pouze sdělí Předmět nemá rozvrh a ty se nedozvíš nic. V takovém případě je nejlepší zajít si na příslušnou katedru a optat se sekretářky, kde je chyba.). Předzápis zůstává otevřený i týden po začátku semestru, abys po absolvování úvodních seminářů mohl/a ještě dělat změny. Pak už se do něj ale dostanou jen učitelé, kteří tam zapisují zápočty a známky. Platí pravidlo Co není ve STAGu, jako by nebylo, takže si zapsané předměty i své výsledky dobře zkontroluj. I pokud budeš celý rok pravidelně navštěvovat seminář, na který ale nejsi zapsaný/á, nebude ti nakonec k ničemu, protože vyučující nenajde v programu tvé jméno a zápočet ti nezaznamená! /21/

22 A rada pro zlepšení nálady? STAG je sice mocný, ale není všemohoucí. Univerzitu stále ovládají lidé a ne programy, a proto se dají všechny problémy řešit a i stagovský nekompromisní systém lze obelstít. Pokud o nějaký předmět fakt stojíš, nenech se počítačem odbýt a zajdi si za konkrétním učitelem nebo referentem na své katedře. Většinou ti STAGu za zády pomůžou. Jestli tě STAG přes veškerou vynaloženou energii nebude chtít poslouchat, zkontroluj, zda se zapisuješ /22/ ve správném čase (STAG není ochotný plnit tvá přání bez přestání, jednotlivé fakulty a ročníky se zapisují v různém termínu) na správném místě a správným způsobem (v první dny předzápisu se obvykle z univerzitní sítě nepřihlásíš pomocí internetu, ale jedině skrz aplikaci Novell a spuštění ikonky STAG) naopak mimouniverzitní internetová síť (připojení pěkně z domu) může stávkovat kvůli přetížení a v tomto případě ti nezbude nic jiného než čekat Pokud máš pocit, že všechno děláš na jedničku a stejně to po technické stránce nefunguje, volej paní Lenku Čeplovou (tel.: , která ti určitě poradí. KNIHOVNA TVŮJ DRUHÝ DOMOV Jak už jsem řekla, jedny z tvých prvních kroků povedou na Zbrojnici, protože si tu musíš vystát frontu na identifikační kartu. Mimo to je tu restaurace s venkovní zahrádkou, večerní klub a spousta počítačů s internetem. Kromě klasických počítačů s omezenou dobou pobytu tu najdeš seminární místnost zasvěcenou ryze studijním účelům a vybavenou potřebnými speciálními programy. S výjimkou vlastní lenosti zde tedy nebude stát tvému referátu už nic v cestě. A jen tak mimochodem, až se přiblíží zkouškové, bude se ti hodit zdejší velikánská univerzitní knihovna. Vím, že to nezní jako nejlepší místo pod sluncem, ale tahleta knihovna je na rozdíl od Vědecké

23 a jiných ponurých zatuchlých studoven docela stravitelná: zaboříš se do hluboké sedačky, dáš si kafe, pokecáš s kamarády a pak to učení leze do hlavy skoro samo! Pro šťastné majitele notebooků přípojky na net, k dispozici kopírky, televize a videa. Když si u pultu B vložíš peníze, můžeš pomocí ISICu snadno a levně kopírovat, což ti na rozdíl od zdlouhavého vypisování ušetří spoustu času (tedy pokud není polovina kopírek mimo provoz a u zbytku fronta). Jediná nevýhoda je, že tašku s nepotřebnými věcmi si musíš zamknout v šatně do skříňky, a to zmatečné hledání klíčku pak docela cuchá nervy. /23/

24 /24/ VYPRAVIT SE DO KNIHOVNY BEZ ISICu ROZHODNĚ NEMÁ CE- NU, PROTOŽE: žádný z dokumentů ti nepůjčí nebudeš moct kopírovat na samoobslužných kopírkách, což je vzhledem k cenám určitě škoda (A4 = 1,- Kč; A3 = 2.10,- Kč) Knížky označené jako absenční ti půjčí domů, prezenční (přelepené na hřbetu červenou páskou) musíš přelouskat na místě. Pokud potřebuješ nějakou exkluzivku, která jinak není moc žádaná, bude pravděpodobně ve skladu vyplníš žádanku a hodinku si počkáš. Druhý typ žádanek slouží na starší čísla novin a časopisů, které jsou taky

25 /25/ uloženy mimo hlavní sály. Špatná zpráva je, že všechno si vyhledáváš sám/sama pomocí počítače. Dobrá zpráva je, že paní knihovnice jsou na takové zelenáče zvyklé a ochotně ti pomůžou. Pokud ani doma nebudeš mít knihovny plný zuby, můžeš do jejího elektronického katalogu vstoupit přes internet a zkontrolovat si třeba vlastní výpůjčky nebo si rezervovat knížku, kterou ti někdo vyfoukl. A lepší než platit pokuty za nedodržení doby výpůjčky, je knížky si včas prodloužit (lze to až 2x po sobě), což po netu zvládneš taky. Pro rychlou orientaci v knihovně můžu doporučit prohlídky s výkladem a názornými ukázkami, které se konají na začátku zimního semestru, který tě právě čeká. Když se ještě s pár lidmi domluvíš, od pondělí do čtvrtka mezi 9.00 a na vás budou paní a slečny knihovnice čekat a rády do všeho podstatného zasvětí. Můžeš se nechat vyškolit pro práci s elektronickými informačními zdroji a pokud knížka, kterou nutně potřebuješ, v Olomouci k sehnání není, nestresuj a obrať se na meziknihovní nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Další pozitivum naší knihovny je, že se tam velmi dobře navazuje kontakt s opačným i stejným pohlavím. Znám také vynalézavé jedince, kteří mezi místní spletité regály s knížkama chodili hrát schovku. Jak říkám, vzhůru do Zbrojnice, kterou jinak nenavštěvují vlastně jen dva typy studentů: první, jako třeba právníci, mají vlastní knihovnu na fakultě, a druzí, nebudu jmenovat, co se prostě flákají. (Někdy může první a druhá skupina splývat.) Podobně jako hlavní univerzitní knihovna fungují i detašované oborové knihovny na fakultách teologické, lékařské, pedagogické, právnické i tělesné kultury. Zatímco k návštěvě všech těchto knihoven ti stačí platná identifikační karta, Britské centrum, poslední součást naší knihovny, má vlastní režim k využívání jeho služeb je třeba zaplatit roční čtenářský poplatek. Investice stojí zato, zvlášť když se chceš dobře připravit na tzv. cambridgeské zkoušky.

26 /26/

27 MÝTY OPŘEDENÝ ŽIVOT NA KOLEJÍCH Po celém dnu ve škole a v knihovně zákonitě přijde čas, kdy i nejpilnější student potřebuje někam hlavu složit. Teď, když každé tři měsíce dostáváme rovnou na účet ubytovací stipendium (700 korun za měsíc), je situace kapku příjemnější. Právo na stipendium má každý, kdo bydlí mimo okres Olomouc, navštěvuje prezenčně první vysokou školu a nepřekročil standardní dobu studia. Pokud tedy i ty máš to štěstí, stačí vyplnit formulář na internetu (opět portál a STAG). Důležité je znát číslo účtu, na který se ti mají peníze připsat. Pokud už jednou žádost vyplníš a peníze dorazí, nemusíš se o nic víc starat, protože by tak tomu mělo být i do budoucna. Ceny za koleje i za bydlení v soukromí se za poslední dobu hodně srovnaly, takže záleží jen na tobě, čemu dáš přednost. Výhoda (i nevýhoda) kolejí je v tom, že jsi stále obklopen lidmi a jsi v centru dění (pařby, internet, menza, tělocvična, střed města atd.). U privátů nejvíc záleží na paní domácí a na domluvě s ostatními spolubydlícími ohledně úklidu, společného hospodaření, klidu na učení Obecně na bytech vládne větší anarchie než na kolejích, protože tam se musí přece jen aspoň trošku poslouchat: v prvé řadě u sebe nos kolejku (kartička s tvou líbeznou fotkou). Až se budeš v noci vracet, může ti ušetřit trapný výslech. Taky se podívej, v kolik chodí vrátná v noci na obchůzku po chodbách, abys pak přede dveřmi nevystál/a důlek, než ti otevře. Jediná nutná rada zní: zbytečně na sebe před vrátnicí neupozorňuj a vyhýbej se pokutám! Pokud se ti spolubydlící zalíbí tak moc, že s nimi budeš chtít strávit i následující rok, pohlídej si konec dubna/ začátek května, kdy na kolejích probíhá zápis na jednotlivé pokoje. Na svůj současný kamrlík máš přednostní právo, jestli chceš jinam, musíš si počkat, kde se uvolní místo. Pokud jsi koleje v prvním kole nedostal/a, a přesto po nich toužíš, podej odvolání. Jestli ani to neklapne, zkus přežít pár dnů/týdnů jako odvážný skaut někde s karimatkou a počkej, dokud se nezruší pořadníky. Choď se pravidelně ptát na vrátnice a uvidíš, že brzo budeš povlíkat vlastní postel. /27/

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Studentský list Září 2012 Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Mimořádné vydání RADY STUDENTŮ STUDENTŮM Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání.

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání. BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY 2014 Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA Byl jednou jeden blob / 30 Jarov D v novém kabátě / 7 Mexické dobrodružstvo? Viva México! /34 Ekofórum 4. 12. 2008 Ing. Miloš Zeman, CSc.,

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života!

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života! Lifestylový měsíčník pro vysokoškoláky 1-10 2007 Študák Rozhovor s Milanem Caisem z Tata Bojs! Co přinesly letní festivaly Hra Assassin: jak se vraždí na českých fakultách Umíte anglicky? Dokažte to! inzerce

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru číslo 1 ročník 22 24. září 2012 UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru Lenka Skácelíková Ondřej Martínek Pro více než dvacet tisíc studentů a tři tisíce pedagogů začal na Univerzitě Palackého

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více