KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého"

Transkript

1 KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006

2

3

4 Tudy

5 Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého z více než dvou stovek studijních oborů, které se na Univerzitě Palackého v Olomouci pěstují. Stal/a ses tak jedním z 18 tisíc vyvolených, kteří budou v několika příštích letech navštěvovat univerzitu s tradicí sahající až do 16. století, univerzitu, jejímž domovem je jedno z nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších měst v naší zemi. Jenže Univerzita Palackého a Olomouc, to není jen bohatá historie, ale především bohatá současnost a právě s tou by tě na následujících řádcích rádi seznámili tví starší kolegové. Těch zhruba 80 stránek, které vřele doporučuji pročíst, by ti mělo pomoci k tomu, aby start na teď už také tvé univerzitě byl co nejhladší. V sedmi kapitolách najdeš vše podstatné, co budeš nejen v prvních týdnech na UP potřebovat cenné informace, rady, ale také špetku humoru prostě vše, abys už věděl/a KudyKam Radek Palaščák redaktor

6

7 1 KDO JE KDO, CO JE CO NA UP (aneb dobrý den, jsem tady dobře?) Ondra Martínek Prorektoři, děkani, kvestura, katedry Kdo je kdo, co je co a kam s problémem? Kdy jít na studijní oddělení a kdy tam rozhodně nechodit? Kde si můžeš zasportovat? A kde najdeš internet? VEDENÍ UP Nejvyšším z nejvyšších je rektor UP, který vysokou školu reprezentuje na domácí i mezinárodní úrovni. Spolu s prorektory řídí univerzitu a určuje její základní priority a směr, kterým se bude škola ubírat. Rektor rozhoduje v celouniverzitních záležitostech a je jmenován a odvoláván prezidentem republiky na základě návrhu akademického senátu univerzity. V současné době je vedením univerzity na příští čtyři roky pověřen prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Rada č. 1 Ačkoliv se rektor, stejně jako další vrchnost, při slavnostních událostech odívá do roztodivných kostýmů, hábitů čili talárů, měj na paměti, že je osobou váženou a mnohdy i vážnou. Prorektoři, již jsou podřízeni rektorovi, dohlížejí na funkčnost univerzity hned v několika oblastech: záležitosti vědy a výzkumu; studia a studentů; vnějších vztahů; rozvoje a výstavby a konečně záležitosti organizace a financování univerzity. Prorektoři ti mohou pomoci v záležitostech jako je odvolání se proti rozhodnutí (např. v oblasti udělení neudělení stipendia). Na jejich bedrech spočívá také to, abys měl/a možnost vycestovat do zahraničí či se podílet na zajímavém výzkumu. Tvým studijním guru je prorektor pro studijní záležitosti, o němž se víc dozvíš v kapitole Praktické informace. /7/

8 /8/ Pravou rukou rektora je kancléř, který nám zprostředkovává setkání s ním. Ne, že by ses s rektorem měl/a vídat nějak často, ale kdo jiný ti má pomoci než právě nejvyšší? Kancléř se také stará o rektorovu agendu, což není žádná exotická květina, ale vysokoškolský termín pro papírování. Na finanční záležitosti univerzity pak dohlíží tzv. kvestura respektive kvestor. Právě jemu můžeš spílat nebo jej blahořečit za výši ubytovacího stipendia či kolejného. FAKULTY Pro tebe jsou však důležitější děkani, kteří spolu s proděkany stojí v čele jednotlivých fakult. Děkani disponují zhruba stejnými pravomocemi jako rektor, ovšem s působností omezenou domovskou fakultou. Rada č. 2 V praxi to třeba znamená, že když bude uděleno rektorské volno, válí se v hospůdce celá škola. Když je však uděleno volno děkanské, sedíš v ní ty a kamarádi od fochu. Obdobně pracují proděkani, kterých je na každé fakultě různý počet. Ten závisí jednak na velikosti fakulty a jednak na její působnosti. Většinou je jejich sféra vlivu shodná s oblastmi, jimiž se zabývají prorektoři. Tj. oblasti vědy a výzkumu; studia a záležitostí studentů; vnějších vztahů či rozvoje a výstavby. Samotný děkan zase rozhoduje v záležitostech jako je přijetí ke studiu, odvolání se proti nepřijetí, udělování stipendií, uznávání kreditů z předešlého studia nebo nedej Bůh vyloučení ze studia. V zásadě platí, že struktura vedení jednotlivých fakult je shodná. Během let a staletí postupně vzniklo fakult sedm:

9 Cyrilometodějská teologická fakulta sociální, humanitární a charitativní práce, humanitní studia, teologie, křesťanská výchova Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta všeobecné a zubní lékařství, ošetřovatelství, všeobecná sestra, porodní asistentka, rehabilitace a fyzioterapie, management zdravotnictví, kineziologie a kinezioterapie, radiologický asistent Filozofická fakulta andragogika, aplikovaná ekonomická studia, archivnictví, dějiny výtvarných a dramatických umění, divadelní a filmová věda, filologie (česká, německá, anglická, francouzská, španělská, ale také čínská, japonská či ukrajinská), filozofie, historie, muzikologie, politologie a evropská studia, psychologie, sociologie, školský management, žurnalistika Přírodovědecká fakulta vědy matematické, fyzikální, chemické, biologické, geografické a ekologie; učitelství matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, geologie a ochrany životního prostředí Pedagogická fakulta programy z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, primární pedagogiky, sociální práce, správní činnosti, cizích jazyků, matematiky, občanské výchovy, informační a technické výchovy, rodinné, hudební a výtvarné výchovy Fakulta tělesné kultury fyzioterapie, aplikovaná tělesná výchova, tělesná výchova a sport, učitelství tělesné výchovy, ochrana obyvatelstva, rekreologie, management sportu a trenérství Právnická fakulta právo, právo ve veřejné správě, evropská studia se zaměřením na evropské právo

10 Další postavičkou úřadu děkanátu je tajemník fakulty. Ten má na starosti fakultní finance a podléhá kontrole nejvyššího univerzitního finančníka kvestora. Důležitou součástí každé fakulty je její studijní oddělení, které je tvým úřadem prvního zastání. Získáš zde nejen důležité informace, ale i formuláře, potvrzení či prostou radu. Co nejdříve si tedy zjisti jméno své studijní referentky; úřední hodiny svého studijního oddělení najdeš v kapitole Praktické informace. KATEDRY Katedra je alfou omegou tvého studia. Zde budeš v následujících letech absolvovat desítky a stovky přednášek, cvičení a seminářů, abys nakonec s titulem v kapse vyrazil/a vstříc pracovnímu úřadu. Ze začátku je nejdůležitější zorientovat se v množství titulů jednotlivých pedagogů, neboť základním faux pas je nesprávné oslovování tady by ti mohl pomoci náš Slovníček pojmů. Rada č. 3 Zapomeň na středoškolské oslovování paní profesorko. Tady je mnohdy důležitější titul, pak až jméno. Takže hezky nacvičit paní magistro, pane doktore, paní docentko, pane profesore Brzy se také seznámíš s vedoucí/m tvé katedry, který ti bude spolu se svou pravou rukou tajemníkem katedry vždy nápomocen jako první. Stejně důležitou osobou je sekretářka katedry, jejíž pomoci využiješ hlavně v oblasti systému studijní agendy (STAGu). Až uvidíš, co dokáže za kouzla s počítačem při pozdním zapisování či odhlašování tvých předmětů ze systému, začneš věřit na čáry. Ale o tom všem až v příští kapitole. SENÁTY Tak jako má prostý občan k dispozici ve svém boji s byrokracií ombudsmana, tak i ty můžeš najít zastání u tzv. senátů, jež stojí mimo /10/

11 vliv výše zmíněných. V zásadě existují dva typy senátů: Akademický senát UP a senáty jednotlivých fakult. Část senátu je vždy tvořena zástupci studentstva, takže i ty můžeš aspirovat na funkci senátora a vzít spravedlnost do svých rukou, hombre! MENZY A KOLEJE Tvé dobré bydlo a jídlo má na starosti Správa kolejí a menz. SKM disponuje celkem deseti kolejemi, jejichž úroveň je v současnosti srovnatelná. Ačkoliv prozatím ne úplně všechny koleje nabízí i žádanou přípojku na internet, vždy najdeš počítačovou učebnu ve vestibulu kolejí nebo někde poblíž. Ceny pokojů se samozřejmě liší dle vybavení a počtu lůžek. Rada č. 4 Vždy si dopředu zjisti, do čeho a hlavně s kým jdeš bydlet. Existují totiž spolubydlící ideální, neideální a ti druzí a těch posledních není málo. Jsou i tací, co budou nosit tvé oblečení a používat tvůj kartáček! Druhou úlohou SKM je provoz několika univerzitních menz, kde máš možnost se levně a vydatně najíst. Vše co k tomu potřebuješ, je ISIC karta s peněžním kreditem. Ale o tom také až dále. DALŠÍ PRACOVIŠTĚ V rámci univerzity existuje mnoho jiných pracovišť či center, jež ti budou k užitku. Patří k nim například Vydavatelství UP, které tě bude zásobovat novými skripty (neboj, to je jen akademický termín pro učebnice) či Knihovna UP, jejíž hlavní část sídlí v krásné tereziánské budově Zbrojnice a která ti poskytne to pravé studijní prostředí. Ale na většině z fakult má knihovna svou pobočku oborovou knihovnu, zaměřenou vždy na tu kterou oblast studia (právo, tělesná výchova, lékařství a zdravotnictví apod.) Ve stejné budově jako hlavní knihovna sídlí také např. Audiovizuální centrum, které disponuje vším (včetně studia), co nadšený filmař potřebuje. Centrum výpočetní techniky zajišťuje funkčnost informačních systémů a chod počítačových uče- /11/

12 ben. Asi ta nejužívanější se nachází opět v budově Zbrojnice, ale zase platí, že počítačové učebny najdeš na každé z fakult, a často ne jen jednu... Rada č. 5 Najdi si počítačovou učebnu, která ti nejvíc vyhovuje. Ne všude jsou rychlé počítače, ne všude máš možnost tisku či USB porty a ne všude musíš stát frontu. Do veškerých učeben je přístup zajištěn přes kartu ISIC, která slouží i jako kreditní karta pro kopírování a tisk například ve Zbrojnici. Centrum se ti také stará o tvůj univerzitní , o kterém si něco málo povíme hned v příští kapitole. SPORTOVIŠTĚ Sportovně založení jedinci jistě nepohrdnou nabídkou Akademik sport centra. Po vyřízení nezbytné průkazky ti poskytne možnost aktivně se vybít prakticky ve všech možných sportech. Samostatně se můžeš fyzicky realizovat na různých hřištích u kolejí nebo v rámci sportovních soutěží ve Sportovní hale UP a přidružené loděnici. PORTÁL UP A INFORMAČNÍ SYSTÉM Ačkoliv se nejedná o instituci hmotnou, nelze na ni v době informačního boomu zapomenout. Pomocníkem největším ti vždy bude adresa portal.upol.cz. Zde najdeš většinu z toho, co potřebuješ kontakty na pedagogy, přístup do své studijní agendy, informace o současném dění na UP i plánovaných akcích. Ani druhým elektronickým pomocníkem není radno pohrdat Najdeš na něm všechny potřebné formuláře, řády a předpisy ke stažení, odkazy na stránky fakult a kateder, ale i informace o historii UP... Nemusíš být zrovna počítačovým mágem, abys vše pochopil/a, ale i tak si zkus vynajít pár hodin pro odzkoušení všech odkazů a aplikací. A kdyby bylo nejhůř, vždy ti poradí buď správce počítačové učebny nebo někdo ze starších mazáků. /12/

13 Rada č. 6 A jedna rada na závěr. Vždy a při všem dodržuj danou hierarchii s ohledem na své potřeby a kompetence jednotlivých pracovníků UP. Ne že by ti snad někdo ukousl ruku za to, že budeš prorektora bombardovat otázkami přináležejícími do agendy sekretářky, ale vždy je lepší udělat příjemný dojem. Může se ti to vrátit. /13/

14 /14/ 2 STUDIJNÍ MANUÁL pro přežití prvního ročníku Hanka Šumberová Jak říká moje maminka, na začátku je nejdůležitější dobře se zapsat! Nemusíš samozřejmě hned podstrkovat za katedru všem vyučujícím třešinky z vlastní zahrádky, stačí, když budeš svou roli univerzitního bažanta zvládat beze zmatků a maximálně profesionálně. A k tomu ti pomůžou následující dobře míněné a na vlastní kůži otestované rady. Tedy tentokrát říkám já, nejdůležitější je správně se zapsat: zápisy sice nejsou zrovna zábavné, ale absolvování každého dalšího do vyššího ročníku je neklamným znamením toho, že tvé přijetí sem nebylo omylem. Za pár dnů si odbudeš ještě slavnostní imatrikulaci, na které složíš slib, že se budeš svědomitě učit, a tím se oficiálně zařadíš mezi ostatních olomouckých vysokoškolských studentů. Zimní semestr uteče docela rychle, před Vánocemi mezi nakupováním dárků uděláš pár zápočtů a pak v rámci novoročního předsevzetí zmákneš předepsané zkoušky a kolokvia. V létě je semestr delší, ale když se budeš snažit a rychle všechno uděláš, můžeš si užívat prázdnin už od půlky června. Nezapomeň však před tím odevzdat index na studijní, aby tě mohli zapsat do druhého ročníku! Studijní oddělení je vůbec takové kouzelné místo: všechno tam o tobě vědí a vyplatí se jednou za čas vykonat obchůzku kolem jeho nástěnek. Prošvihnout zápis, přihlašování na koleje nebo přidělování stipendia může jednomu pěkně zkomplikovat život Proto moje druhá rada zní: dívej se kolem sebe a poslouchej, kde se co šustne! Vysoká není gympl a žádných třídnických hodin, při kterých ti učitelka všech-

15 /15/ no třikrát zopakovala, se tady nedočkáš. I ty nejdůležitější informace najdeš jen na vývěskách a na webu, proto pátrej, ptej se a vyzvídej na spolužácích univerzitní tamtamy sice často přehánějí, ale aspoň budeš mít přehled. ISIC A JAK JEJ VYUŽÍT Kromě právě nabytého indexu je tvým průkazem identifikační karta ISIC (ve výhodném balení 2v1 mezinárodní karta studenta + tvá univerzitní karta), kterou budeš používat několikrát denně. Proto tvoje první kroky povedou do budovy univerzitního Informačního centra, jinak zvané Zbrojnice (většinu tohoto rekonstruovaného zeleného komplexu zabírá hlavní knihovna, ale o té víc později). Centrum výpočetní techniky (vchod naproti restauraci Zbrojnice, na opačné straně nádvoří než je vstup do knihovny) najdeš v patře a spolehlivě jej poznáš podle fronty ostatních prváků natěšených na svůj první univerzitní ISIC. Zdržení zde vzniká hlavně kvůli souvisejícímu podepisování papírů, ale tyto smlouvy si můžeš v klidu prostudovat i na webu: cvt.upol.cz, volba Identifikační karty. S kartou v kapse se už můžeš levně najíst v menze, strávit hodiny na internetu v některé z počítačových studoven, nebo ještě lépe strávit hodiny v knihovně. Bez ISICu ti však ve Zbrojnici nejenže nic nepůjčí, ale také nic neokopíruješ. V počítačových učebnách ti zase na kartu přidělí počítač a umožní tisknout. Avšak nejen studiem živ je člověk: hlavní menza na třídě 17. listopadu i výdejna na Neředíně vaří obstojně a z nabídky několika teplých jídel si snad vybereš. Jakmile vložíš na ISIC první peníze a taktéž si jeho prostřednictvím objednáš, můžeš si dopřávat knedlíků jako od maminky. Kartu můžeš použít i jako čtenářský průkaz do Vědecké knihovny na třídě Svobody (www.vkol.cz) a taky se dočkáš nějakých slev v obchodech. A ještě jedno varování přelomená karta už bohužel nefunguje!

16 /16/ Opakování matka moudrousti: co tedy tvá identifikační karta ISIC hravě zvládne? legálně s její pomocí pronikneš do vybraných objektů a studoven na celé univerzitě dostaneš se zadarmo na internet půjčíš si na ni knížky můžeš tisknout a kopírovat ve Zbrojnici i na všech oborových knihovnách na fakultách slušně a levně se najíš v univerzitních menzách no a samozřejmě jde o celosvětově uznávanou studentskou kartu, díky které leckde leccos nakoupíš levněji (letenky, lístky na vlak, permanentky na vlek), se slevou pořídíš pojištění do zahraničí a často ušetříš na vstupném více na Pokud tě proto můžu upozornit, ztratit ISIC je stejně prekérní zážitek jako ztratit index, a to první je přitom mnohem snazší. Základní předpoklad je, že by ti měl vydržet po celé studium, pouze si za rok, na dalším zápisu nalepíš novou validační známku. Pokud se ale tato podmínka nesplní, musíš si sám/sama vyběhat, zaplatit a vyzvednout ISIC nový opět na stejném místě v CVT. Identifikační karty otevírací doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

17 /17/ PALACKÝ NA SÍTI PORTÁL A WEB Nejdůležitější otázka prváka: Kam na počítač? nejuniverzálnější místo je velkokapacitní místnost v přízemí Zbrojnice (100 kvalitních a dobře vybavených počítačů) pro rychlé vyřízení pošty postačí počítače bez přihlašování u vchodu do hlavní knihovny kratší fronty bývají v počítačových studovnách na jednotlivých fakultách pro kolejáře jsou nejblíže počítače na kolejích B. Václavka blízko hlavní menzy na některých kolejích si můžeš přinést také vlastní počítač a připojit se k univerzitní síti na většině fakult je možnost bezdrátového připojení notebooků info sdělí správce sítě příslušné fakuty (viz níže) Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle tvých představ a porucha přitom není na tvém přijímači, zkus se obrátit na správce jednotlivých fakult: telefon CMTF Eva Slavíčková 7300 LF Aleš Pop 2957 FF Jakub Menšík 1810 PřF Adéla Mayerová 4055 PdF Ivana Weberová 1793 FTK Pavel Brázda 6040 PF Petr Šuta 7553 Zbrojnice Jiřina Bekárková Milan Pelcl 1825

18 Už jsme skoro v polovině a já jsem stále neprozradila jednu důležitou věc: vyzvednutím ISIC karty získáváš také své vlastní identifikační číslo, to aby si tě každý snadno našel Novell přihlášení do univerzitní novellové sítě Portál UP univerzitní rozcestník Smart Q kopírování a tisk ová pošta např.: číslo STAG studijní agenda, jiné číslo! tzv. osobní číslo Díky němu se můžeš nalogovat na místní novinku univerzitní portál (portal.upol.cz), který je takovou vstupní branou-rozcestníkem ke všemu důležitému na univerzitě. Dostat se sem můžeš klidně hned: přihlašovacím jménem je zmiňované identifikační číslo v podobě osmi číslic z tvé studentské karty, bez počátečního písmene S a bez mezer, a heslem je tvé rodné číslo, opět napsáno bez lomítka a mezery (samozřejmě, že si tohle málo nápadité heslo můžeš hned změnit). Z portálu se dostaneš na tzv. STAG, tedy systém pro řízení studia (podrobnosti za chvíli, nedočkavci přeskočí pár odstavců), doporučuji /18/

19 /19/ občas pročíst také univerzitní novinky týkající se studia. Jednoduše se proklikneš také na webové stránky řady univerzitních pracovišť, mimo jiné na knihovnu včetně katalogu knih, časopisů, videonahrávek atd. Můžeš prozkoumat nabídku kolejí a menzy a taky si hned vybraný chod (snídani, oběd, večeři nebo rychlou minutku) objednat. Na portálu funguje také vyhledávač osob studentů i učitelů, který při studiu jistě oceníš. Navíc jsou zde zpracovány mapy a plány univerzitních budov. Základní adresy, které budeš pro své úspěšné studium potřebovat, jsou ale dvě. Tou druhou jsou univerzitní webové stránky kde pod odkazem Studenti najdeš to nejpodstatnější (zkušební a studijní řád, podmínky pro přiznání stipendií, harmonogram akademického roku atd.). Dále se odtud dostaneš na stránky jednotlivých fakult nebo kateder. Vyplatí se projít si je, i když zrovna nic konkrétního nehledáš, abys měl/a přehled, až budeš něco doopravdy potřebovat. Na stránkách všech fakult jsou rubriky Vnitřní (aktuální) sdělení, Úřední deska a Studijní záležitosti, na které také stojí zato čas od času mrknout. Bývají zde oznámení o chodu fakulty, o zápisech, termínech, harmonogramu, změny konzultačních hodin atd. TVŮJ SERIÓZNĚJŠÍ Identifikační číslo, kolem kterého se tady vše točí, slouží také jako součást tvé univerzitní ové adresy. Nejpozději do týdne od chvíle, kdy si ve Zbrojnici převezmeš ISIC, ti bude nová adresa automaticky vygenerovaná. Následuje logická otázka: k čemu mi bude nějaký univerzitní mail, když mám svou dosavadní adresu skvěle vymyšlenou a vystylizovanou? Třeba proto, že na univerzitní mail můžeš jednoduše dostávat zprávy od svého vyučujícího, ze studijního oddělení nebo dokonce od pana rektora, a byla by škoda, aby ti něco z téhle intelektuálské korespondence uteklo. Návod, jak se snadno a rychle dostat na tento mail, najdeš pod záložkou Informace a návody a pod odkazem ová pošta na portálu.

20 NEJLEPŠÍ TELEFONNÍ OPERÁTOR: UPOL Další fakt vychytaná věc je univerzitní telefonní síť. Žádné účty, žádné měsíční poplatky tohle je doopravdy zadarmo! Kamarádům domů se sice nedovoláš, ale jinak přímo z pokojů na kolejích můžeš žhavit linky. Funguje to na všechna univerzitní pracoviště, kde se používají jen čtyřmístná čísla, a tak i z vrátnice fakulty klidně brkneš svému oblíbenému kantorovi nebo té ochotné paní ze studijního. Univerzitní zlaté stránky najdeš jak jinak než na portálu (zase záložka Informace a návody, tentokrát odkaz Telefonování, telefonní čísla na všechny pokoje na kolejích najdeš na stránkách SKM na hlavní stránce odkaz Informace). STAG TVŮJ VIRTUÁLNÍ INDEX I kdyby byl počítač tvůj největší nepřítel a radši se portálem či webem zabývat nechceš, jedné věci se nevyhneš: STAGu neboli STudijní AGendě. Najdeš ji na portálu a nejdůležitějšími kolonkami je tzv. předzápis na předměty a dále zápis na zkoušky, ale hodí se vyzkoušet si všechny. Aby to nebylo úplně snadné, k přihlášení do STAGu potřebuješ znát osobní číslo, které si vyhledáš podle svého jména na portálu, Vyhledávání osob. Heslem je tvoje rodné číslo, ale pozor, s písmenkem x před ním. Zatím je to všechno ve vývoji, ale intenzivně se prý pracuje na tom, abys byl/a přihlášením na portál automaticky přihlášen/a i do STAGu a všech dalších služeb... Budu upřímná jednoduchý STAG sice není, ale po pár semestrech praxe se ti třeba povede udělat si rozvrh podle svých představ. Rozvrh přednášek a seminářů si sestavuješ před začátkem každého semestru (opět se vyplatí pohlídat si datum) a snažíš se ho z nabídnutých variant sestavit tak, aby ti co nejvíc vyhovoval, např. chodit do školy jen dva dny v týdnu. Samozřejmě platí Kdo dřív přijde, proto bývá internetový STAG pravidelně nějakou chvíli po otevření hodně zasekaný. Této výrazné překážce při cestě za vysněnými předměty můžeš předejít tak, že v době zápisu do STAGu budeš v Olomouci v knihovně /20/

21 (případně v jiných tomuto účelu vyhrazených počítačových učebnách na tvé fakultě zjisti předem) a nebudeš se přihlašovat přes net, nýbrž přes počítačovou síť Novell. Přesné návody najdeš opět na nástěnkách v každé počítačové místnosti a také ve STAGu. Graficky se tento program trochu liší od internetové verze, ale funguje rychleji a nemůže se stát, že se ti podaří připojit až ve chvíli, kdy budou všechna místa v semináři obsazená a na tebe zůstane nepopulární pondělí, osm hodin ráno. Tedy za předpokladu, že všichni ostatní nebudou uvažovat stejně a taky nepřijedou ARCHITEKTEM SVÉHO ROZVRHU Pro dobře sestavený rozvrh a úspěšné studium musíš vědět, kolik máš nasbírat kreditů za předměty A, B a C. K tomu potřebuješ chytrou knihu, kterou ti vnutili u zápisu. Áčkové a béčkové předměty jsou ve STAGu vložené, pouze si zaškrtneš čas, na který jsi schopen/schopna dostavit se do školy. Předměty kategorie C si vybíráš podle svého zájmu a musíš si je vyhledat v pravém horním rohu obrazovky (potřebuješ k tomu znát kód, který najdeš ve zmiňované knížce. Tak např. KBH/DIAL znamená KATEDRA BOHEMISTIKY, předmět DIALEKTO- LOGIE. Část před lomítkem vepíšeš do okénka KATEDRA a písmena za lomítkem do okénka ZKRATKA. Po vyhledání ti STAG vyplivne místo a konání požadovaného předmětu. Druhá varianta je, že ti pouze sdělí Předmět nemá rozvrh a ty se nedozvíš nic. V takovém případě je nejlepší zajít si na příslušnou katedru a optat se sekretářky, kde je chyba.). Předzápis zůstává otevřený i týden po začátku semestru, abys po absolvování úvodních seminářů mohl/a ještě dělat změny. Pak už se do něj ale dostanou jen učitelé, kteří tam zapisují zápočty a známky. Platí pravidlo Co není ve STAGu, jako by nebylo, takže si zapsané předměty i své výsledky dobře zkontroluj. I pokud budeš celý rok pravidelně navštěvovat seminář, na který ale nejsi zapsaný/á, nebude ti nakonec k ničemu, protože vyučující nenajde v programu tvé jméno a zápočet ti nezaznamená! /21/

22 A rada pro zlepšení nálady? STAG je sice mocný, ale není všemohoucí. Univerzitu stále ovládají lidé a ne programy, a proto se dají všechny problémy řešit a i stagovský nekompromisní systém lze obelstít. Pokud o nějaký předmět fakt stojíš, nenech se počítačem odbýt a zajdi si za konkrétním učitelem nebo referentem na své katedře. Většinou ti STAGu za zády pomůžou. Jestli tě STAG přes veškerou vynaloženou energii nebude chtít poslouchat, zkontroluj, zda se zapisuješ /22/ ve správném čase (STAG není ochotný plnit tvá přání bez přestání, jednotlivé fakulty a ročníky se zapisují v různém termínu) na správném místě a správným způsobem (v první dny předzápisu se obvykle z univerzitní sítě nepřihlásíš pomocí internetu, ale jedině skrz aplikaci Novell a spuštění ikonky STAG) naopak mimouniverzitní internetová síť (připojení pěkně z domu) může stávkovat kvůli přetížení a v tomto případě ti nezbude nic jiného než čekat Pokud máš pocit, že všechno děláš na jedničku a stejně to po technické stránce nefunguje, volej paní Lenku Čeplovou (tel.: , která ti určitě poradí. KNIHOVNA TVŮJ DRUHÝ DOMOV Jak už jsem řekla, jedny z tvých prvních kroků povedou na Zbrojnici, protože si tu musíš vystát frontu na identifikační kartu. Mimo to je tu restaurace s venkovní zahrádkou, večerní klub a spousta počítačů s internetem. Kromě klasických počítačů s omezenou dobou pobytu tu najdeš seminární místnost zasvěcenou ryze studijním účelům a vybavenou potřebnými speciálními programy. S výjimkou vlastní lenosti zde tedy nebude stát tvému referátu už nic v cestě. A jen tak mimochodem, až se přiblíží zkouškové, bude se ti hodit zdejší velikánská univerzitní knihovna. Vím, že to nezní jako nejlepší místo pod sluncem, ale tahleta knihovna je na rozdíl od Vědecké

23 a jiných ponurých zatuchlých studoven docela stravitelná: zaboříš se do hluboké sedačky, dáš si kafe, pokecáš s kamarády a pak to učení leze do hlavy skoro samo! Pro šťastné majitele notebooků přípojky na net, k dispozici kopírky, televize a videa. Když si u pultu B vložíš peníze, můžeš pomocí ISICu snadno a levně kopírovat, což ti na rozdíl od zdlouhavého vypisování ušetří spoustu času (tedy pokud není polovina kopírek mimo provoz a u zbytku fronta). Jediná nevýhoda je, že tašku s nepotřebnými věcmi si musíš zamknout v šatně do skříňky, a to zmatečné hledání klíčku pak docela cuchá nervy. /23/

24 /24/ VYPRAVIT SE DO KNIHOVNY BEZ ISICu ROZHODNĚ NEMÁ CE- NU, PROTOŽE: žádný z dokumentů ti nepůjčí nebudeš moct kopírovat na samoobslužných kopírkách, což je vzhledem k cenám určitě škoda (A4 = 1,- Kč; A3 = 2.10,- Kč) Knížky označené jako absenční ti půjčí domů, prezenční (přelepené na hřbetu červenou páskou) musíš přelouskat na místě. Pokud potřebuješ nějakou exkluzivku, která jinak není moc žádaná, bude pravděpodobně ve skladu vyplníš žádanku a hodinku si počkáš. Druhý typ žádanek slouží na starší čísla novin a časopisů, které jsou taky

25 /25/ uloženy mimo hlavní sály. Špatná zpráva je, že všechno si vyhledáváš sám/sama pomocí počítače. Dobrá zpráva je, že paní knihovnice jsou na takové zelenáče zvyklé a ochotně ti pomůžou. Pokud ani doma nebudeš mít knihovny plný zuby, můžeš do jejího elektronického katalogu vstoupit přes internet a zkontrolovat si třeba vlastní výpůjčky nebo si rezervovat knížku, kterou ti někdo vyfoukl. A lepší než platit pokuty za nedodržení doby výpůjčky, je knížky si včas prodloužit (lze to až 2x po sobě), což po netu zvládneš taky. Pro rychlou orientaci v knihovně můžu doporučit prohlídky s výkladem a názornými ukázkami, které se konají na začátku zimního semestru, který tě právě čeká. Když se ještě s pár lidmi domluvíš, od pondělí do čtvrtka mezi 9.00 a na vás budou paní a slečny knihovnice čekat a rády do všeho podstatného zasvětí. Můžeš se nechat vyškolit pro práci s elektronickými informačními zdroji a pokud knížka, kterou nutně potřebuješ, v Olomouci k sehnání není, nestresuj a obrať se na meziknihovní nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Další pozitivum naší knihovny je, že se tam velmi dobře navazuje kontakt s opačným i stejným pohlavím. Znám také vynalézavé jedince, kteří mezi místní spletité regály s knížkama chodili hrát schovku. Jak říkám, vzhůru do Zbrojnice, kterou jinak nenavštěvují vlastně jen dva typy studentů: první, jako třeba právníci, mají vlastní knihovnu na fakultě, a druzí, nebudu jmenovat, co se prostě flákají. (Někdy může první a druhá skupina splývat.) Podobně jako hlavní univerzitní knihovna fungují i detašované oborové knihovny na fakultách teologické, lékařské, pedagogické, právnické i tělesné kultury. Zatímco k návštěvě všech těchto knihoven ti stačí platná identifikační karta, Britské centrum, poslední součást naší knihovny, má vlastní režim k využívání jeho služeb je třeba zaplatit roční čtenářský poplatek. Investice stojí zato, zvlášť když se chceš dobře připravit na tzv. cambridgeské zkoušky.

26 /26/

27 MÝTY OPŘEDENÝ ŽIVOT NA KOLEJÍCH Po celém dnu ve škole a v knihovně zákonitě přijde čas, kdy i nejpilnější student potřebuje někam hlavu složit. Teď, když každé tři měsíce dostáváme rovnou na účet ubytovací stipendium (700 korun za měsíc), je situace kapku příjemnější. Právo na stipendium má každý, kdo bydlí mimo okres Olomouc, navštěvuje prezenčně první vysokou školu a nepřekročil standardní dobu studia. Pokud tedy i ty máš to štěstí, stačí vyplnit formulář na internetu (opět portál a STAG). Důležité je znát číslo účtu, na který se ti mají peníze připsat. Pokud už jednou žádost vyplníš a peníze dorazí, nemusíš se o nic víc starat, protože by tak tomu mělo být i do budoucna. Ceny za koleje i za bydlení v soukromí se za poslední dobu hodně srovnaly, takže záleží jen na tobě, čemu dáš přednost. Výhoda (i nevýhoda) kolejí je v tom, že jsi stále obklopen lidmi a jsi v centru dění (pařby, internet, menza, tělocvična, střed města atd.). U privátů nejvíc záleží na paní domácí a na domluvě s ostatními spolubydlícími ohledně úklidu, společného hospodaření, klidu na učení Obecně na bytech vládne větší anarchie než na kolejích, protože tam se musí přece jen aspoň trošku poslouchat: v prvé řadě u sebe nos kolejku (kartička s tvou líbeznou fotkou). Až se budeš v noci vracet, může ti ušetřit trapný výslech. Taky se podívej, v kolik chodí vrátná v noci na obchůzku po chodbách, abys pak přede dveřmi nevystál/a důlek, než ti otevře. Jediná nutná rada zní: zbytečně na sebe před vrátnicí neupozorňuj a vyhýbej se pokutám! Pokud se ti spolubydlící zalíbí tak moc, že s nimi budeš chtít strávit i následující rok, pohlídej si konec dubna/ začátek května, kdy na kolejích probíhá zápis na jednotlivé pokoje. Na svůj současný kamrlík máš přednostní právo, jestli chceš jinam, musíš si počkat, kde se uvolní místo. Pokud jsi koleje v prvním kole nedostal/a, a přesto po nich toužíš, podej odvolání. Jestli ani to neklapne, zkus přežít pár dnů/týdnů jako odvážný skaut někde s karimatkou a počkej, dokud se nezruší pořadníky. Choď se pravidelně ptát na vrátnice a uvidíš, že brzo budeš povlíkat vlastní postel. /27/

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení připojení k LAN pro Windows VISTA 4. Kontakt v případě

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Olomouc 2007. průvodce prváka po

Olomouc 2007. průvodce prváka po Olomouc 2007 průvodce prváka po Milá studentko, milý studente, právě jsi dostal/a do rukou příručku prváka, která by ti měla usnadnit první kroky na půdě Univerzity Palackého, jejíž součástí jsi se pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizační struktura garantů předrigorózních stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava: Prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D. proděkan pro výuku v klinických oborech

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity PRŮVODCE PRVÁKA Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jan Kolář Lucie Schmiedová Eva Šarešová Iveta Vidová pod supervizí doc. RNDr. Heleny Binterové, Ph.D., proděkanky pro

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU

STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU KDO JE KDO NA UP s. 4 9 STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU Studijní oddělení s. 10 ISIC karta a jak ji využít s. 13 Hlavní univerzitní webové zdroje informací s. 16 Univerzitní e-mail pro každého

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení Wifi připojení pro Windows XP 4. Rozdíly v nastavení připojení

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení připojení k LAN pro Windows XP 4. Kontakt v případě potíží

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Pro připojení k síti budete potřebovat heslo. Toto heslo si musíte nejprve sami vytvořit na www stránkách http://portal.upol.cz. Přihlašovací

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň UI 213 Telefon: 377 631 350-4 ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz/pracoviste/ipc/

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

KIV/ZI Základy informatiky

KIV/ZI Základy informatiky KIV/ZI Základy informatiky 2. CVIČENÍ UNIVERZITNÍ WEBNET Přednášející: Ing. Jana Krutišová Cvičící: Ing. Tomáš Ptáček zimní semestr 2012 WEBNET OBSAH PREZENTACE Obsah 1) Systém ORION 2) Univerzitní elektronická

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci LUKÁŠ BERAN 22. září 2015 Správce sítě (správce IT katedry) Ing. Lukáš Beran lukas.beran@upol.cz 585 634 724 Kancelář 5.071 http://www.inf.upol.cz/lide/lukas-beran

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows XP 1. Úvod: Připojení počítače

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Září 2014 Obsah CIV ZČU JIS Orion HelpDesk Civenka e-mail eduroam Portál ZČU IS/STAG Pravidla Dotazy Užitečné weby ZČU Celkem cca 15000 studentů a 2305 zaměstnanců

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Rezervace si ubytovaní na kolejích ČVUT zadávají sami, pokud se přihlásí k webovému rozhraní na adrese: https://web.suz.cvut.cz :

Rezervace si ubytovaní na kolejích ČVUT zadávají sami, pokud se přihlásí k webovému rozhraní na adrese: https://web.suz.cvut.cz : Postup pro zadávání rezervací ubytování pro příští akademický rok 2015-2016 nebo rezervací dlouhodobého ubytování do 31.8.2017 pro ubytované k datu zahájení rezervací na kolejích ČVUT. Rezervace probíhají

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

MENZY A VŠ KOLEJE DALŠÍ PRACOVIŠTĚ. Centrum výpočetní techniky (CVT) Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)

MENZY A VŠ KOLEJE DALŠÍ PRACOVIŠTĚ. Centrum výpočetní techniky (CVT) Ústřední knihovna UP (Zbrojnice) Obsah KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11 ISIC a jak jej vyuţít s. 11 Portál up a informační systém s. 13 STAG - tvůj virtuální index správa

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více