ŽAMBERSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského rodáka a čestného občana města Žamberka profesora Petra Ebena. K uctění jeho památky připravilo město Žamberk ve spolupráci s městským kulturním podnikem FIDIKO, městským muzeem, Základní uměleckou školou Petra Ebena a Dámským klubem RosaLie cyklus čtyř připomenutí během celého jubilejního roku nazvaný Rok Petra Ebena v Žamberku. Záštitu nad cyklem převzal starosta města Jiří Dytrt. Více informací najdete uvnitř Listů na straně 9.

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY ZPRÁVY Z RADNICE Starosta města zve občany na ZASEDÁNÍ ZM, které se uskuteční 27. ledna 2009 od hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: prezentace investičních záměrů města na rok 2009 finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a úřední desce. TERMÍNY ŘÁDNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Žamberka, se uskuteční v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 vždy od hod. ve dnech: 27.1., 24.2.,21.4., 23.6.,15.9., Dražba bytů Město Žamberk na základě usnesení Rady města č. 61/2008-RADA ze dne , č. 65/2008- RADA ze dne a č. 66/2008-RADA ze dne VYHLAŠUJE DRAŽBU neobsazených dvou bytových jednotek a jedné nebytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na den 28. ledna 2009 od 9.00, 9.30 a hod. v zasedací místnosti Městského úřadu, Nádražní ulice č.p. 833, Žamberk: bytová jednotka č.1325/15 v ulici 28.října 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 58,00 m 2 v 5.NP bytového domu č.p. 1324,1325,1326,1327 s vyvolávací cenou Kč ,-- s možností prohlídky dne od do hodin se srazem na místě samém bytová jednotka č.789/1 ve Vrchlického ulici 1+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 63,00 m 2 v 1.NP bytového domu č.p. 789 s vyvolávací cenou Kč ,- s možností prohlídky dne od do hodin se srazem na místě samém. nebytová jednotka garáž č. 536/8 v ulici Raisova v 1. PP bytového domu č.p. 536 s podlahovou plochou 13,50 m 2 s vyvolávací cenou Kč ,- s možností prohlídky dne od do hodin se srazem na místě samém. Informace: Ing. J. Šmok , I. Hečková Ivana Hečková, majetkové oddělení BARIUM V pátek 16. ledna 2009 v hod. si město Žamberk připomene 64. výročí tragického konce výsadku skupiny BARIUM. Představitelé města uctí památku této zpravodajské jednotky položením květin u pamětní desky na domě Žabkových v osadě Polsko u Žamberka. Zuzana Žváčková, ref. pro kulturu, vzdělávání a sport Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na pozici: REFERENT - REFERENTKA PRO CESTOVNÍ DOKLADY A OBČANSKÉ PRŮKAZY pracovní poměr na dobu určitou (do ) platová třída 8 Požadujeme: min. úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, řidičský průkaz sk. B, dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 8. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT/REFERENTKA SPDO Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na pozici: REFERENT - REFERENTKA PRO MAJETEK MĚSTA pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky) platová třída 9 Požadujeme: min. úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, řidičský průkaz sk. B, dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 9. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT/REFERENTKA REUP - majetek Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY - ZÁJMOVÉ MĚSTO ŽAMBERK PŘIJÍMÁ DO 31. LEDNA 2009 ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY NA PODPORU ČINNOS- TI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK Podmínky účasti jsou obdobné jako v minulém roce. Posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve 3 vyhotoveních), a to v termínu do 31. ledna 2009 na MěÚ, Kultura, vzdělávání a sport (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 47). O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: případně ji lze stáhnout z webu města sekce Formuláře Kultura, vzdělávání a sport. Znovu upozorňujeme, že jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro ostatní činnost. Ve stejném termínu, tj. do konce ledna 2009, je nutno předložit vyúčtování příspěvku za loňský rok. Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. pozdě podané, špatná finanční spoluúčast žadatele), budou vyřazeny! Zuzana Žváčková, referent pro kulturu, vzdělávání a sport MěÚ

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na pozici: REFERENT/REFERENTKA - MANAŽER DOTACÍ platová třída 10 Požadujeme: min. vyšší odborné vzdělání, řidičský průkaz sk. B, dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT/REFERENTKA REUP - dotace Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY - Ekologické pro rok 2009 Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberka na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 31. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: případně ji lze získat na www. zamberk.cz, sekce Městský úřad, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). PYTLOVÝ SBĚR NA TŘÍDĚNÉ OBALY PLECHOVKY A DROBNÉ KOVOVÉ ODPADY Město Žamberk zavedlo pro své občany třídění odpadů do barevných pytlů. Je to doplňkový systém k již zavedenému způsobu třídění do kontejnerů a je využíván převážně obyvateli v zástavbě rodinných domů. Každé první úterý v měsíci se sváží papír, plasty a nápojové kartony. Od roku 2009 chceme rozšířit současný pytlový sběr o další komoditu a organizovat i sběr drobných kovových odpadů. Pro snadnější rozlišení bude barva pytlů pro tento druh odpadu transparentní (průhledná). Co odkládat do průhledných pytlů? DROBNÉ KOVOVÉ OBALY - od potravin (plechovky, konzervy, víčka) - od nápojů - od krmiv Prosím nevhazujte: spreje, plechovky znečištěné látkami s nebezpečnými vlastnostmi (barvy, ropné látky, pesticidy, rozpouštědla). Zapojit se mohou nejen občané z rodinných domů, ale také obyvatelé bytových domů. Sběr a svoz tříděných obalů formou pytlového sběru předpokládá určitou kázeň občanů a odložení pytlů s příslušným odpadem v určený den na určené místo. Občané z rodinných domů obvykle dávají naplněné pytle na místo, kam odkládají komunální odpady v popelnicích. Místo pro odložení naplněných pytlů pro domácnosti z bytů bude řešeno individuálně, dle konkrétního místa bydliště. Přestože je třídění odpadu spojeno s určitou námahou či nepohodlím, obyvatelé Žamberka odpad pečlivě třídí a druhotné suroviny nekončí na skládce. Modré, žluté a oranžové pytle budou dostávat občané výměnou jako doposud od svozové firmy. Pouze výdej pytlů na drobné kovové odpady bude prozatím organizován Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Průhledné pytle budou vydávány v kanceláři č. 46 zdarma oproti podpisu. Pro případné dotazy nebo informace je možné se obrátit na Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE, Nádražní ul. 833, Žamberk. Kontaktní osoby jsou: Bc. Alena Hovádková, referentka odboru ŽPZE, tel , Ing. Jaroslava Červená, vedoucí odboru ŽPZE, tel , Jaromír Plundra Suroviny Žamberk, tel , TERMÍNY SVOZŮ PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ROCE 2009 vždy první úterý v měsíci 7. července 3. února 4. srpna 3. března 1. září 7. dubna 6. října 5. května 3. listopadu 2. června 1. prosince Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY Na základě schváleného Programu prevence kriminality v Žamberku informujeme, že je možné předkládat projekty k zařazení do koncepce prevence kriminality na rok Preventivní program ve městě Žamberku by měl směřovat především do čtyř základních oblastí: 1. Podchycení sociálních příčin trestné činnosti - iniciativy k podpoře rodiny - iniciativy zaměřené na mládež - programy k rozvoji komunity - předškolní programy - programy prevence zneužívání alkoholu a drog - práce s delikventy a jejich rodinami. 2. Snižování příležitostí k páchání trestných činů - zlepšení zajištění a ochrany domovů, veřejných budov a firem - zlepšení osvětlení v ulicích a na veřejných pro stranstvích - konstrukční řešení obytných center a parkovišť - dobré řízení a poskytování místních služeb - přiměřené úrovně hlídkové činnosti. 3. Podchycení konkrétních problémů zločinnosti - vloupání do domácností - násilí v rodinách - automobilové trestné činnosti - rasově motivované trestné činy - trestné činy proti dětem - trestní činy proti starým lidem. 4. Projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže - zlepšování příležitostí pro volný čas a rekreaci v oblastech s vysokým výskytem trestných činů pácha ných mladými lidmi - projektování konkrétních iniciativ k angažovanosti těžko podchytitelných mladých lidí - prověrka přístupů a činností všech organizací zabývajících se organizováním mladých lidí - projektování iniciativ podporujících individuální a sociální odpovědnost mezi mladými lidmi - iniciativy k podchycení konkrétních problémů, jimž čelí mladí lidé (např. zneužívání drog, povalečství) - iniciativy k zacházení s konkrétními trestnými činy, jichž se dopouštějí mladí lidé, např. drobné krádeže v obchodech, automobilová trestná činnost, výtržnictví a vandalismus. Projekt může předložit každý (neziskové organizace, spolky, jednotlivci starší 18 let, sdružení), kdo splní tyto základní požadavky: cíl a zdůvodnění zařazení do systému prevence kriminality ve městě subjekt odpovídající za jeho realizaci vymezení cílové skupiny, na kterou se zaměřuje popis činností rámcový harmonogram realizace materiální a personální zabezpečení finanční rozpočet a ekonomické zdroje (uvést, při jaké nejnižší fin. částce lze projekt realizovat), způsob vyhodnocování a kontroly. Jednotlivé projekty budou předloženy k projednání Komisi pro prevenci kriminality. Po schválení v komisi bude projekt předložen ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města. PROJEKTY PŘIJÍMÁME DO 31. LEDNA Bližší informace podá Mgr. Dagmar Ducháčková, koordinátor prevence kriminality, MěÚ Žamberk, Nádražní ul., 2. patro, č. dv. 22, tel nebo p. Patrik Lauterbach, velitel Městské policie. Mgr. Dagmar Ducháčková, koordinátorka prevence kriminality

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Přání a poděkování U příležitosti vstupu do nového roku 2009 přejeme všem občanům Žamberka a střediskových obcí pevné zdraví, ště stí a osobních sil k překonání důsledků naší klesající ekonomiky. Chybí výhled na zastavení růstu životních nákladů a značná část našich spoluobčanů zaznamená pěkný vítr v peněženkách. Děkujeme všem těm našim spoluobčanům, kteří dali ve volbách do kraje hlasy kandidátům KSČM. Musíme přiznat, že naše očekávání bylo větší, ale nemůžeme opomenout agresivní mediální kampaň, která volbám předcházela. A přitom komunisté nemají ve svém programu sebemenší náznak vrátit se k nějaké totalitě v sebemenší podobě. Oni si s ní také prožili své. Oni jsou dnes demokratičtější než ti, co se vydávají za jediné demokraty, a na to si vynucují monopol. Nynější funkcionáři i řadoví členové KSČM trpí šikanou, dokonce i od těch, kdo za totality byli nejaktivnější. A dokonce i ti, kteří byli v rozhodné době dětmi nebo zde ještě ani nebyli. Je tomu tak proto, že této straně není dána možnost sdělit masově svá stanoviska svým spoluobčanům, takže se její vysvětlení a omluva nedonesly ke všem očím a uším. Jestliže pak levice jako celek dosáhla ve volbách do krajů a senátu těch výsledků, které jsou vám známé, pak to vypovídá o přání voličů. Otázkou je, jak se s tímto výsledkem naložilo, ale to je již k posouzení voličům v příštích volbách. Chceme vás ubezpečit, že naši zvolení zastupitelé na všech stupních vždy hájí zájmy širokých vrstev občanů. Byli bychom rádi, kdyby spolupráce obou levicových stran měla účinnější charakter.ukázkou této spolupráce bylo hlasování ve sněmovně na závěr roku, kdy se jednalo o návrhu KSČM na zrušení poplatku ve zdravotnictví. Vyhráno však není, protože další kolo se odehraje v senátu, a i když se zde složení senátorů změnilo, stále zde má pravice většinu. V tomto roce uplyne 20 let od tzv. velkého třesku a naši členové budou i nadále vystaveni zběsilému antikomunismu, který nás lživě činí zodpovědným i za věci, se kterými jsme nikdy neměli a ani nemáme nic společného. Máme již nejenom svoji vlastní tvář, ale i svoji vlastní historii,odlišnou od historie dolistopadové, máme své vlastní zkušenosti a představy o budoucnosti. Od roku 1990, kdy vznikla naše strana KSČM, jsme postupně prožili tolik šikany, že vydržíme i toto období. V tomto roce v červnu proběhnou volby do Evropského parlamentu a občané by je neměli podcenit a voleb se zúčastnit. Jen při posledních volbách do kraje se v Žamberku nezúčastnilo voleb na našich spoluobčanů. Vítězem voleb se pak stává ten, kdo při takovéto absenci zastupuje třeba jen 10% voličů. Naši zástupci zvolení do Evropského parlamentu budou i nadále ve složitém období Světové ekonomické finanční krize usilovat o jednotu evropských a levicových stran. Přejme si, aby solidarita v širokém měřítku byla tou zárukou, která měla vždy největší význam v dobách obtížných. Dále chceme pracovat a usilovat o lepší budoucnost. Rada střediska KSČM, Žamberk ORLICKÉ HORY A PODORLICKO PŘEDSTAVITELÉ SAMOSPRÁV SE DOHODLI NA SPOLEČNÉ PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI ORLICKÉ HORY A PODORLICKO A NA ZALOŽENÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE Zástupci obcí, měst a svazků obcí z obou krajů Královéhradeckého i Pardubického se na jednání v Rychnově nad Kněžnou definitivně dohodli na založení společné organizace cestovního ruchu a na jednotné propagaci turisticky významného území Orlické hory a Podorlicko. Starostové měst a obcí a předsedové svazků obcí z Orlických hor a Podorlicka se dne sešli, v krátké době již počtvrté, aby završili mnohaleté úsilí o založení společné organizace cestovního ruchu. Projednáno a jednomyslně schváleno bylo znění zakladatelské smlouvy a stanov nového sdružení právnických osob s názvem ORLICKÉ HORY A PODORLICKO, které bude mít sídlo v Rychnově nad Kněžnou. Tato společná organizace by měla koordinovat rozvojové aktivity v cestovním ruchu na celém území Orlických hor a Podorlicka, prosazovat jednotnou značku, vytvářet a podporovat turistickou nabídku a produkty cestovního ruchu včetně jejich propagace a medializace vůči veřejnosti. Měla by také provozovat společný turistický portál, zapojit se do průzkumů veřejného mínění, tvorby strategií a vzdělávacích aktivit v cestovním ruchu a v široké míře spolupracovat se všemi subjekty, které v cestovním ruchu působí, včetně zahraničních. Nově zakládaná organizace bude otevřena pro vstup dalším subjektům z řad podnikatelů, profesních sdružení i krajů. Přáním všech zakladatelů je, aby nově založenou organizaci cestovního ruchu podpořilo co nejvíce subjektů z Orlických hor a Podorlicka. Termín slavnostní ustavující valné hromady nové organizace Orlické hory a Podorlicko (s oficiální zkratkou OHP) je stanoven na od 9:00 hodin ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě. K této významné události budou přizváni kromě zakladatelů také osobnosti politického života a média. Založením této nové organizace cestovního ruchu by se podařilo po mnoha letech usilovné práce překonat názorovou rozdílnost představitelů samospráv na rozvoj cestovního ruchu v tomto území i administrativní bariéru hranic dvou krajů. Novou organizaci bude čekat hned v r.2009 perná práce. Musí totiž rozjet vlastní činnost a prostřednictvím nového zaměstnance a s pomocí externích odborníků připravit žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na komplexní marketingovou a propagační kampaň Orlických hor a Podorlicka. Zakladatelé věří, že po tak obdivuhodném konsensu municipalit na území obou krajů naleznou morální i finanční podporu u vedení obou krajů. Vždyť se tak zabránilo dvojkolejnosti propagace a nákladů tohoto území v rámci obou krajů, což je výsledek nadmíru pozitivní. Pro lepší představu, nová organizace Orlické hory a Podorlicko bude zastřešovat území, kde žije přibližně 210 tisíc obyvatel a které má společně cestovnímu ruchu opravdu co nabídnout. Více informací: Petr Fiala, starosta města Letohradu, tel , Jaromír Kratěna, starosta obce Albrechtice nad Orlicí, tel , Zástupci firmy Herz na žamberské radnici Dne 10. prosince 2008 přijal starosta města Jiří Dytrt ředitele SŠOŘS zámek Žamberk Ing.Eduarda Dvořáka a pány Mgr.Bělohlávka a Mgr. Doudu, kteří mu představili zástupce významné firmy Herz generálního ředitele G. Glinzera a ředitele výrobního závodu pro Čechy Ing.R. Nešpora. Na této schůze se jednalo nejen o prohloubení partnerských vztahů mezi Střední školou a firmou Herz, ale rovněž byla projednávaná, mj. i problematika možného vzniku pobočky firmy Herz na katastru města Žamberka. Firma Herz finančně podporuje studenty, kteří jsou ve svém studiu velmi dobře hodnoceni, a také spolupracuje s řadou významných firem v tuzemsku i v zahraničí. Ředitele Nešpora zaujalo nejen možné využití blízké slévárny v Hnátnici, ale i množství strojírenských závodů v okolí, které by mohly společně kooperovat na výrobě. Na závěr příjemného setkání generální ředitel přislíbil, že v mateřské firmě projedná případnou možnost realizace vzniku pobočky na žamberském katastru. -red- RLP Žamberk VÝJEZDY ZA MĚSÍC PROSINEC 2008 věk celkem somatická onem traumata jiné celkem 142 ošetřeno, ponecháno na místě 64 předáni na oddělení : interna / JIP 16/ 0 chirurgie 24 neurologie 15 ORL 1 gyn./porod. 6 dětské 2 LDN 1 psychiatrie 3 plicní 3 policie 7 Na LSPP ošetřeno 88 pacientů. za RLP Žamberk Malinová Mirka

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 POPLATKY Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, novou Obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA r Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně poplatníka ( nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba ), že jsou povinni nejpozději do podat daňové přiznání. Tiskopisy jsou k dispozici na Finančním úřadě v Žamberku, tel , informace k elektronickému podání naleznete na Tato informace je určena především pro nové vlastníky bytů, kteří je nabyli koupí od Města Žamberka nebo převodem ze Stavebního bytového družstva Žamberk. Ing. Miroslav Buryška, ředitel Finančního úřadu v Žamberku Městská policie informuje Za uplynulý měsíc prosinec eviduje Městská policie Žamberk celkem 64 událostí, z toho bylo 32 přestupků, 5 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbylé přestupky vyřešila Městská policie uložením blokové pokuty na místě, u méně závažných přestupků postačovala domluva. V blokovém řízení vyřešili strážníci přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kterého se dopustil 18 letý muž, který na oslavu svých narozenin pozval do baru dva šestnáctileté kamarády, kterým zde kupoval alkohol. U nezletilých osob byli informováni rodiče a dále se věcí bude zabývat sociální odbor MěÚ. Strážníci v prosinci také řešili problémy v jedné pivnici, kde muž z Letohradu v podnapilém stavu obtěžoval hosty a dožadoval se podání alkoholu. Další případ, ve kterém hrál hlavní roli alkohol, řešili strážníci v pivnici na Masarykově náměstí, kde se v nočních hodinách nacházel zakrvácený muž z Kameničné, kterého musel ošetřit lékař. Jak se později ukázalo, jmenovaný měl konflikt v jiné pivnici, kde dostal několik ran pěstí do obličeje od muže ze Žamberka. Ke správnímu orgánu postoupila MP přestupek proti občanskému soužití, kterého se dopustil 16 letý mladík tím, že jiného mladíka v Zámecké ulici několikrát udeřil pěstí do obličeje a způsobil mu podlitiny. Jiný 17 letý mladík z Lična je podezřelý, že si od jiného mladíka zapůjčil věc již s úmyslem ji nevrátit, a je podezření, že zapůjčenou věc již prodal. Poškozenému měl způsobit škodu v hodnotě cca 2 000Kč. Podezření ze spáchání přestupku proti majetku postoupila MP příslušnému správnímu orgánu. V prosinci také strážníci odchytili 2 volně pobíhající psy v Žamberku, a to konkrétně v ulici Na Rozálce a v ulici Čs. Armády. Odchycená zvířata byla umístěna do psího útulku. V prosinci strážníci usměrňovali dopravu u dopravní nehody a opět se jednalo o křižovatku ulic Nádražní x Divišova. Kuriózní věc se udála na počátku prosince, kdy se na MP obrátil se žádostí o pomoc majitel domu a požádal o zjištění totožnosti řidiče nákladního vozidla, který mu způsobil škodu na jeho pozemku. Řidič nákladního vozidla ze středních Čech si spletl v noci cestu k firmě, kam vezl zboží. Po zjištění, že jede jinam, než chtěl, se rozhodl, že se otočí na neoplocené zahradě u jedné novostavby. Nepočítal ale s podmáčeným terénem a doslova se s nákladním vozidlem zahrabal do bláta až po nápravy a nemohl vyjet, tak zde přenocoval a vysvobodil ho až ráno traktor. Viník se na místě dohodl s poškozeným na náhradě škody. Za MěP Kamil Luňáček Parkovací karty 2009 Parkovací karty na kalendářní rok 2009 určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku jsou v prodeji. Zakoupit je můžete na Městském úřadu v Žamberku (budova radnice) u pí Hany Matějíčkové, č.dveří 201. Karta je přenosná, cena 500,- Kč/ks. Úřad práce Žamberk, Nádražní 833 Od 1. ledna 2009 je rozšířeno pracoviště Úřadu práce v Žamberku o dislokované pracoviště zprostředkování zaměstnání. Dislokované pracoviště a místo státní sociální podpory najdete i nadále v budově Městského úřadu, Nádražní 833. Vchod pro klienty je z Vojáčkových sadů. Bezbariérový přístup pro klienty kontaktního místa státní sociální podpory je možný výtahem u hlavního vchodu do Městského úřadu Žamberk. Úřední hodiny: pondělí 8:00 11:30 12:30 17:00 úterý 8:00 13:00 středa 8:00 11:30 12:30 17:00 čtvrtek 8:00 13:00 pátek 8:00 13:00 V pátek pouze příjem nových žádostí o zprostředkování zaměstnání Vedoucí: Irena Hácová tel Zprostředkovatelka: Marie Verbická tel Dávkařka: Dana Vincencová tel Michal Blaschke, vedoucí odboru zprostředkování práce Ústí n.o. Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 500,00 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. (2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Takto stanovený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Osvobození a úlevy od poplatku (1) Od poplatku jsou osvobozeny: a) fyzické osoby hospitalizované dlouhodobě (déle než 3 měsíce) ve zdravotnickém zařízení (tj. nemocnice, LDN, apod.) b) fyzické osoby mladší 18 let umístěné v ústavním a ochranném zařízení c) fyzické osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody d) fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1.1. do , žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost doloží dokladem ze země pobytu, společně s českým překladem. (2) Od poplatku stanoveného dle čl. 3 odst. (2) jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území města Žamberka určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají tito vlastníci trvalý pobyt ve městě Žamberku. (3) Poplatníkům starším 70 let se poskytuje úleva 50 %, a to počínaje rokem následujícím po dosažení tohoto věku. (4) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit písemně správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození jsou poplatníci povinni doložit potvrzením nebo jiným způsobem. Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách splatných do a příslušného kalendářního roku. (2) Poplatek se platí na účet správce poplatku a) v hotovosti na pokladnách správce poplatku b) převodem z účtu c) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku. (3) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého poplatníka určí správce poplatku. (4) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny nebo ukončení trvalého pobytu na území města Žamberka, a to nejpozději do15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (2) Poplatník je povinen správci poplatku písemně ohlásit vlastnictví stavby nacházející se na území města Žamberka určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nebo změnu vlastnictví této stavby, a to do15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (3) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na ty poplatníky, kteří jsou od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky osvobozeni. Iveta Dytrtová, fin.odd. MěÚ

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty příspěvky zveřejněné v této rubrice nemusí být v souladu s názory členů Redakční rady OTEVŘENÝ DOPIS... Uplynuly již čtyři měsíce od změn, ke kterým došlo ve vedení města, a dosud nikdo neseznámil občany,jakým směrem se bude město ubírat dál,minimálně ve zbytku volebního období. Na zasedání Zastupitelstva města nový starosta po svém zvolení pouze přečetl předem připravený projev, který dál raději ani nezveřejnil, přestože ho přítomní občané k přednesu svých představ budoucího směřování města vyzývali.v rozhovoru s ním v ŽL č.17 se pak občané mohli dočíst pouze nic neříkající fráze o tom, že základní filosofie bude pokračovat beze změn. Pomineme-li skutečnost, že k nedávným změnám došlo rozhodnutím zastupitelů a nikoliv z vůle nás voličů, přinejmenším máme jako občané právo vědět, kam bude naše město směřovat a jak si nová representace, kterou jsme si nezvolili, bude počínat. Proto tímto vyzýváme nového starostu Jiřího Dytrta, aby neprodleně seznámil veřejnost s novým programem Rady města do řádných voleb v r Vzhledem k tomu, že byl bývalý starosta odvolán mimo jiné za to, že město stagnuje, nevzkvétá a nedaří se získávat finanční zdroje, předpokládáme, že v takovém dokumentu bude recept, jak naše město přestane stagnovat, začne vzkvétat a jakým způsobem bude získávat chybějící peníze.(doufáme, že ne jako pánové Chvátil, Nožka a on sám v kauze Komerio). Pokud se totiž někdo rozhodl udělat revoluci, měl by mít v sobě zároveň tolik cti a odvahy, aby předstoupil před nás občany a řekl: toto bylo špatné a já vím, jak to udělat lépe. V opačném případě, pokud pokračuje dál v tom samém, od čeho se distancoval (viz výpověď koaliční dohody ze strany ODS) a na jiném místě mluví o kontinuitě a pokračování toho, co bylo započato, pak si bezostyšně přivlastňuje program někoho jiného. Příkladem může být rovněž skutečnost, kdy v říjnové volební kampani do Zastupitelstva Pardubického kraje jeden z kandidujících využil k vyzdvižení svých zásluh a úspěchů to samé, za co byl v září odvolán bývalý starosta. Přestože nám, občanům, byla v souvislosti se změnami na radnici přisouzena role: odvolili jste a čtyři roky mlčte, žádáme, jak již bylo uvedeno shora, abychom byli novým starostou města co nejdříve seznámeni s tím, na co už od okamžiku jeho zvolení stále marně čekáme. Za petiční výbor Odorica Ballová Pozn.redakce: dopis jsme předali k vyjádření starostovi města a zde je jeho stanovisko: VÁŽENÁ PANÍ BALLOVÁ, zvolen jsem byl zastupitelstvem města 30. září 2008, tzn. v polovině ledna vyprší tzv. 100 denní doba tzv. hájení a po tomto datu podám souhrnnou zprávu o tom, co jsem připravil a zpracoval. Dne 15. října jsem v Žamberských listech a do všech médií popsal své vize do konce volebního období. Jedná se především o tyto oblasti: v oblasti sportu zahájit výstavbu víceúčelové sportovní haly, zrekonstruovat atletickou dráhu a tribunu fotbalového stadionu, propojit město Letohrad a obec Líšnici s městem Žamberkem cyklostezkou. V oblasti školství je to především rekonstrukce obou budov základních škol. Rekonstrukce MŠ Sluníčko na Knopově náměstí. V oblasti bytové politiky dokončit výstavbu bytových domů v ulici Tylova. V oblasti zpřístupnění úřadu občanům vytvořit detašované pracoviště Úřadu práce. V oblasti bezpečnosti je to především zrealizovat protipovodňová opatření. V oblasti dopravy je přivedení přivaděče z rychlostní komunikace R35 a v této souvislosti připravit území pro vznik průmyslové zóny pro investora a následného zaměstnavatele našich občanů. Můj projev po zvolení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva, je uložen v sekretariátu starosty a je k dispozici k případnému nahlédnutí. Zároveň dovolte, abych nejen Vás, ale i občany města, pozval na jednání zastupitelstva města (viz pozvánka na jednání ZM ), které se uskuteční v úterý 27. ledna 2009 od hod. a bude mj. projednávat investiční záměry města Žamberka. Kauza Komerio je předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení a s jejím výsledkem budou občané seznámeni. Nemyslím si, že jsou občané vtaženi do role odvolili jste a mlčte, naopak dostávám spousty dotazů a připomínek, které jsou projednávány v orgánech města tak, jak ukládá zákon. Jiří Dytrt, starosta města POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ ORGANIZACI SPCCH 10.prosince min.roku jsem se zúčastnila zájezdu, který pořádala organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ze Žamberka do zámku v Hrádku u Nechanic. Přála bych všem tak krásný zážitek, jaký prožili při návštěvě zámku všichni účastníci zájezdu. V prostorách zámku byla instalována překrásná adventní výstava, která nám připomněla zvyky našich babiček i našeho mládí. Pro šikovné ruce tam bylo mnoho inspirací, např. jak netradičně ozdobit vánoční stromeček a vánoční stůl papírovými ozdobami, viděli jsme řetězy slepené z papíru a mašliček. Průvodkyně nám poutavě vyprávěla o slavení adventu a Vánoc v rodinách. Odpoledne jsme se ještě zastavili v muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem (pozn.redakce poutavé vyprávění účastnice zájezdu o třebechovickém betlému paní Vlaďky Šulcové, která se na chvíli proměnila v průvodkyni, si zaslouží rovněž poděkování a pochvalu). Děkujeme organizátorům za zajištění tak krásného zájezdu. Marta Motlová, Žamberk VÁNOCE NA ZÁMKU V adventním čase se uskutečnil poslední ze zájezdů organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v roce Plně obsazený autobus směřoval na romantický zámeček Hrádek u Nechanic, ležící na západ od Hradce Králové, který patří mezi nejmladší ( ) stavební památky v Čechách. Interiéry stavby ve stylu tudorské gotiky jsou zařízeny starožitnostmi dovezenými z prastarých šlechtických sídel v Itálii a Rakousku. Viděli jsme rytířský sál, Zlatý sál, jídelnu s tajnými dveřmi do přípravny jídel, pánskou hernu, další tajné dveře v knihovně, salony a pracovny hraběte a hraběnky z Harrachu, koupelnu a ložnici, rodinné pokoje, vše s vánočními úpravami v podobě nazdobených vánočních stromečků, svícnů, aranžmá a vánočních dekorací na stolech a stolcích mezi okny, na krbech a komodách. Průvodkyně nás seznámila nejen s historií zámku, ale i s vánočními zvyky, tradicemi a zámeckou vánoční výzdobou. Prohlídka byla zakončena v novogotické kapli sv. Anny, kde byl k vidění vůbec nejstarší exponát na zámku. Jedná se o románskou kropenku na svěcenou vodu, starou téměř tisíc let. Oltář osvětlovalo věčné světlo dovezené až z chrámu sv. Marka v Benátkách. V době předvánoční byl v kapli umístěn i starý zámecký betlém, u kterého jsme si společně zazpívali na závěr prohlídky vánoční koledu. Veřejnosti byla zpřístupněna také stará zámecká kuchyně, kde jsme si mohli vychutnat vánoční atmosféru při popíjení pravého zámeckého anglického punče, anglického čaje nebo dobré kávy. Tím ale náš program nekončil. Po zastávce v Hradci Králové, kde si někteří nakoupili vánoční dárky pro své blízké, jsme pokračovali do třebechovického muzea betlémů. Většina již toto muzeum v minulosti navštívila, přesto jsme se opět podívali na slavný Proboštův betlém. Nově zde byla otevřena výstava mechanických betlémů, na které je vystaven kromě jiných i rohový betlém pana Šafáře z Lukavice (ze sbírek žamberského muzea). Další betlémy jsou zapůjčeny od soukromých osob i z muzeí a pohybující se figurky rozhodně stojí za prohlídku, proto už víc neprozradím. Na náměstí v Třebechovicích pod Orebem nás také zaujaly krásně ozdobené vánoční stromečky. Výlet byl ukončen posezením v Česticích a poté už se autobus vydal zpět do Žamberka. Předvánočně naladěni a plní zážitků děkujeme panu Marku Rybárovi za krásný zájezd s vtipným komentářem a těšíme se na další výlety v roce Vlaďka Šulcová PODĚKOVÁNÍ paní Miroslavě Tomanové ze Žamberka za celoroční nezištnou pomoc Paní Miroslava, jakožto dobrovolnice, pravidelně navštěvuje náš Domov pod hradem Žampachem. Napomáhá v pořádání některých akcí pro obyvatele podporovaného bydlení, sponzoruje i jiná oddělení domova věcnými dary. Ve své dobrovolnické činnosti se obrací i na další spoluobyvatele se žádostí o pomoc. Tímto bych ráda poděkovala manželům Fiedlerovým ze Žamberka, paní Jandejské z Liberce a paní Lengwinátové, taktéž ze Žamberka. Paní Tomanové, ale i ostatním, kterým není lhostejné, že jsou mezi námi lidé, jež se neobejdou bez pomoci druhých, přeji v novém roce 2009 mnoho ště stí, spokojenosti a lásky kolem sebe. S úctou Mgr. Miroslava Poláčková DĚKUJEME panu Lesákovi a spol. za přípravu a krásné provedení letošního novoročního ohňostroje. Desítky lidí, kteří se na tuto nádhernou záležitost přišli letos opět podívat, pěkně naštvalo pár omezenců, kteří v nebývalém množství a zcela nepochopitelně rozbíjeli vypité lahve na silnici i na náměstí. Házení petard po ukončení ohňostroje mezi hloučky lidí také na náladě nikomu nepřidalo. Přesto to bylo příjemné popůlnoční setkání mnoha známých, kteří si vzájemně vinšovali přání do nového roku. Za rychlý úklid patří poděkování zaměstnancům Technických služeb, kteří se tohoto úkolu zhostili opět na jedničku. Velmi bych se přimlouvala nový rok přivítat v jiném čase než o půlnoci, např. na nový rok v podvečer. Z pěkné podívané tak budou mít dokonalý zážitek nejen dospělí, ale i menší děti a tato tradiční akce by tak mohla být spojena i s příjemnou novoroční procházkou. red-

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 DÁMSKÝ KLUB ŽIFA zve všechny její členy a sympatizanty na 5. VALNOU HROMADU Dne: , pátek v 17:00 hod. Místo: Havlíčkovo nábřeží 555, Žamberk, (zasedací místnost firmy REDEA) PROGRAM: 1. Hodnocení roku Projekty roku Hospodaření 4. Diskuse Jana Fialová, předsedkyně komise ZÁVĚR ROKU 2008 PATŘIL PŘÍPRAVĚ VÁNOC A NAVOZENÍ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY. V pátek se uskutečnila poutavá i poučná přednáška Jany Fialové o Izraeli. Přiblížila nám tamní odlišné světy, Izrael a Palestinu a některá posvátná místa a zvyky. Poslední akce roku Vánoční besídka se nesla v duchu vánočních koled a dárků, ochutnávky vánočního cukroví a labužnického překvapení majitele Vinárny U Jakuba. Bylo to milé zastavení v předvánočním shonu a příprav. Pozvánku na únor najdete v příštích ŽL. za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková VINÁRNA U JAKUBA na Masarykově nám. v Žamberku přeje všem spoluobčanům hodně ště stí a zdraví v roce Našim zákazníkům děkujeme za projevenou přízeň v roce minulém a těšíme se na setkání i v roce nadcházejícím. M. a J. Kubíčkovi UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme zákazníky, že prodejna MOTO- TECHNY AUTOFORUM - R.TOMAN v Žamberku BYLA PŘESTĚHOVÁNA do prostor bývalé drogerie na nám.gen. Knopa m od polikliniky, směrem k vlakovému nádraží. Sortiment zboží zůstává stejný včetně tel. č BESEDA O PLACHTĚNÍ Členové Aeroklubu Žamberk Vás zvou na besedu o plachtění, na které Vás seznámí se svou leteckou sportovní činností v uplynulém roce. Připraveny jsou tyto příspěvky: Ing. Miroslav Sklenář Mba. Vás seznámí s taktikou sportovních plachtařských letů a se svou cestou k získání zlatého C se třemi diamanty nejvyšším plachtařským výkonnostním odznakem. Další přednáška bude zaměřena na specifika létání v dlouhé vlně a bude doprovázena mnoha zajímavými fotografiemi pořízenými během těchto letů. Ing. Jan Václavík bude prezentovat současnou sportovní činnost aeroklubu a plány v příští sezoně. Rovněž případným zájemcům o výcvik zodpoví jejich dotazy a seznámí je se všemi náležitostmi potřebnými k zahájení výcviku pilota kluzáků v rámci Aeroklubu Žamberk. Beseda se uskuteční v sobotu od hod. v prostorách žamberské městské knihovny. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ing.Jan Václavík POZNEJTE KRÁSU TICHÉHO LETU! Právě nyní je vhodná doba pro zahájení leteckého výcviku. Aeroklub Žamberk přijímá přihlášky do výcviku pilota kluzáků. Letecká škola aeroklubu Žamberk zajišťuje: Základní výcvik na dvousedadlovém kluzáku L13 Blaník Dohled zkušených instruktorů Individuální výcvikový plán Získání průkazu radiofonisty letadlových stanic Získání průkazu pilota kluzáků (GLD) Získání průkazu pilota motorových kluzáků (TMG) Požadavky na uchazeče: Věk nejméně 14 let Zdravotní způsobilost Bezúhonnost, odpovědnost Smysl pro kolektiv Délka výcviku je asi 20 letových hodin, vzlety pomocí navijáku a v aerovleku, po získání průkazu pilota GLD možnost přeškolení na jednosedadlové výkonné kluzáky a další letecká kariéra. Další informace osobně na letišti v sobotu 14. února 2009 od 10 do 12 hodin nebo prostřednictvím u: UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOL. ROK 2009/2010 DO ŠKOL: Základní škola Žamberk, 28. října 581 Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468 se koná ve čtvrtek od 14 do 17 hodin (ve Speciální ZŠ do 16 hodin) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Základní škola Žamberk, 28. října od 15 do 17 hodin Základní škola Žamberk, Nádražní od 15 do 17 hodin U zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte, vyplněný dotazník (dotazník obdržíte poštou). Andrea Fišerová, referent oddělení školství MěÚ Jsi mladý? Máš dobrý nápad? My podpoříme realizaci. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus vyhlásí osmý ročník dobrovolnického programu Make a Connection Připoj se. Pokud Ti je let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, tak můžeš získat finanční podporu až do výše 50 tisíc korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu. A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro jednoho zástupce z týmu budou zorganizována několikadenní zážitková školení. Na nich získá základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce s médii. Co máš udělat pro získání finančních prostředků? Vyplň jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009 na stránkách v němž specifikuj cílovou skupinu, místo a termín realizace a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat na a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Potřebuješ poradit? Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmínky? Projdi si důkladně a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu Do pár dní Ti přijde odpověď. Uspěly už nějaké projekty v mém okolí? Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů Pardubického kraje okolo dvou milionů korun. Takže to zkus taky! Roman Málek, Konzultant Občanského sdružení Altus

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY Vzpomínka na Josefa Knopa 30. ledna 2009 uplyne 100 let od narození generála in memoriam Josefa Knopa. Narodil se roku 1909 v rodině živnostníka v Žamberku. Absolvoval reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí a v průběhu základní vojenské služby se rozhodl pro kariéru důstojníka. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích a po vyřazení sloužil u hraničního praporu 9 na Slovensku. Po okupaci Československa byl demobilizován a určen na železniční stanici v Letohradě. Jako důstojník se nemohl smířit s okupací republiky. Složitou cestou přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslavii, Turecko a Syrii odešel do Francie. V bojích ve Francii velel kulometné rotě pěšího pluku 2. Za bojovou činnost obdržel první Československý válečný kříž Po porážce Francie se s našimi jednotkami přeplavil do Anglie. Vystřídal několik velitelských funkcí a absolvoval další specializované kurzy. Mimo jiné se podílel i na výcviku paradesantních skupin. Když se rozšiřovala naše vojenská jednotka v Sovětském svazu, byl mezi dobrovolníky, kteří se hlásili na východní frontu. Cestou do SSSR ho zastihlo povýšení do hodnosti štábního kapitána. V rámci tvořícího se 1. čs. armádního sboru byl přidělen do štábu 2. čs. paradesantní brigády. V červnu 1944 vystřídal nemocného škpt. Záhoru ve funkci velitele 2. praporu 1. čs. brigády. V této funkci se zúčastnil karpatsko-dukelské operace. Prošel celou kalvárii bojů od Dukly až k řece Ondavě a dále pod Vysoké Tatry. Obdržel další čtyři Čs. válečné kříže 1939 a medaili Za chrabrost. Urputnost a tíhu bojů velmi podrobně popsal gen. Oldřich Kvapil, tehdy náčelník štábu Knopova praporu, v knihách vzpomínek Bouře v Karpatech a Návrat z bouře. Podrobně se zmiňuje o jeho zásluhách v těžkých bojích, o jeho rozvaze a péči o podřízené. Do paměti se mi vryly zejména tři epizody, charakterizující velitelské schopnosti Josefa Knopa. První se vztahuje k přípravě útoku na kótu 534 severně od Dukly. Precizně určil úkoly podřízeným velitelům a sladil součinnost s podpůrnými jednotkami přímo v terénu. Výsledkem bylo dobytí kóty s malými ztrátami. Bohužel odpor nepřítele byl velmi houževnatý a nedovolil rozvinutí útoku do hloubky své obrany. O kótu 534 naše jednotky sváděly krvavé boje několik následujících dnů. Druhý prapor se při útocích v dalších dnech dokonce dvakrát dostal do obklíčení. Rozvaha škpt. Knopa a v druhém případě i rychlá pomoc sousedního prvního praporu škpt. Khola zachovaly druhý prapor bojeschopný i nadále. Druhá epizoda se týká boje o tři bezejmenné výšiny těsně před státní hranicí. První čs. brigáda útočila od osady Zyndranowa. Terén s množstvím pramenů byl dlouhotrvajícími dešti silně podmáčený a rozbahněný. Vojáci se místy bořili do bláta téměř po kolena. Tanky, které měly útočit s pěchotou, uvízly v bahně. Nezapadly jen dva tanky, jedoucí po cestě na Barwinek. Škpt. Knop se rozhodl pro velmi riskantní manévr. Poslal s těmi tanky zbytek roty samopalníků s úkolem rychle dojít po cestě na hřeben a útokem ze severu na jih dobýt klíčovou nejvyšší výšinu. Riziko bylo v tom, že se skupina pohybovala po úzké cestě bočně k ne příliš vzdáleným zákopům nepřítele. Na ště stí jim nepřítel nevěnoval patřičnou pozornost. Nepočítal s útokem tanků v těžko schůdném terénu a neměl zde protitanková děla. Výšina byla nečekaným útokem po hřebenu, kde se tanky nebořily, dobyta. I zde se potom několik dnů velmi tvrdě bojovalo. Naše jednotky výšinu udržely. Třetí epizodou je násilný přechod řeky Ondavy jižně Svidníku. Po vytlačení z Karpat zaujali Němci předem připravenou obranu na západním břehu Ondavy. To už tu překvapení mělo být dosaženo i násilným překročením řeky bez ženijních pomůcek, které vlastně ani nebyly, stejně jako dělostřelectvo, k dispozici. Škpt. Knop se v dané situaci rozhodl, že jednotky vyrazí na zteč bez signálu s prvními výstřely dalekonosných děl. Kulometná rota podpoří útok vzhledem k terénu přestřelováním vlastních jednotek. Vojáci druhého a části třetího praporu přebrodili řeku, v níž voda sahala místy po prsa. Obsadili část nepřátelského zákopu, ale protizteč zálohy, schované za výšinou, je vrhla zpět. Na další útok neměli sil a museli se zakopat pod nepřátelským zákopem. Další jednotky sboru to měly z lesa k řece mnohem dál. Na volném terénu byly decimovány přehradnými palbami nepřátelského dělostřelectva a se ztrátami se musely vrátit do výchozích postavení. Na předmostí za řekou vznikla dosti kuriózní situace. Nepřítel byl několik desítek metrů nad našimi, ale střelbou z ručních zbraní jim škodit nemohl, protože vykloněním ze zákopu skýtal cíl našim kulometům. Bojová činnost se odehrávala spíš slovně a ručními granáty. Zásobovat naše promáčené vojáky a odsunovat raněné a padlé bylo možné jen v noci. Proto 1. prosince dostal i druhý prapor rozkaz stáhnout se z dobytého předmostí do původního postavení u Stročína. Začátkem r.1945 se 2. prapor účastnil pronásledování nepřítele na polském území a rychlým postupem umožnil dalším jednotkám našeho sboru snadné ovládnutí Zborova. Škpt. Knop opustil 2. prapor ve Východné, když se musel svěřit do péče lékařů. 1. února 1945 byl škpt. Josef Knop určen zástupcem velitele první brigády a funkci převzal 5. února u Lip- byl konec listopadu Řeka byla vytrvalými dešti rozvodněná a rozlitá do šířky. Osady na východním břehu a přístupy k řece byly zaminovány. Druhý prapor dostal 29. listopadu rozkaz přesunout se od osady Stročín asi dva kilometry na sever a dobýt 330 m vysokou opevněnou výšinu Kaštiel, jejíž svahy se od řeky prudce zvedaly do výšky. Naše jednotky zůstaly bez vlastního dělostřelectva, protože cesty byly blátivé a zaminované a všechny mostky nepřítel při ústupu zničil. Útok proto mělo podpořit jen dalekonosné dělostřelectvo asi pětiminutovým přepadem. Momentovského Mikuláše. O několik dnů později převzal funkci zástupce velitele 3. brigády. S ní prošel všemi boji od Liptovského Mikuláše až po Malou Fatru, odkud ho povolal gen. Svoboda ke štábní rotě Ministerstva národní obrany. Po válce prošel několika funkcemi u různých útvarů, absolvoval Vysokou školu válečnou a léčení ve válce nedoléčeného zápalu plic. Obdržel vysoká vyznamenání spojeneckých států. Nejvyšším oceněním byl sovětský Řád Suvorova III. stupně. Toto vyznamenání obdrželi jen tři českoslovenští důstojníci. Služební hodnocení byla výborná a svědčí o tom, že z bojů se Josef Knop vrátil jako vyzrálý a vyrovnaný člověk a bystrý, vynikající velitel. Není divu, že byl v krátké době povýšen do hodnosti plukovníka generálního štábu. V r se oženil a po narození dcery se prakticky vzdal vojenské kariéry. Aby byl blízko rodině, požádal o přemístění do Žamberka, kde pro důstojníka jeho hodnosti nebylo odpovídající místo. Byl přímý a zásadový a netajil se svými politickými názory. Zastával zásadu nepolitičnosti armády a vyžadoval její dodržování u svých podřízených. Po únoru 1948 nesouhlasil s vývojem politické situace a nedokázal se přizpůsobit. Nadřízení mu kvůli jeho postojům snižovali jinak výborné služební hodnocení. Jeho osud se začal naplňovat. Generál Reicin nařídil sledování plk. Knopa na základě zprávy, že se zná a stýká s ministrem národní obrany. Slídilům přišly velmi vhod stížnosti závodu Lina Žamberk a žamberských okresních orgánů na chování a jednání plk. Knopa při oslavách prvního výročí únorových událostí. V létě 1949 byl zatčen a vyslýchán v pověstném Domečku. Je zajímavé, že již při prvním výslechu byl dotazován na gen. Svobodu. Ve vykonstruovaném procesu byl Josef Knop v prosinci 1949, den před čtvrtým výročím sňatku, odsouzen na doživotí. Původní návrh zněl: trest smrti. Následně mu byla odňata hodnost plukovníka, zabaven majetek a rodina vystěhována z bytu. Přesto, že již v první polovině padesátých let byly odhaleny nezákonnosti, všechny snahy o obnovu procesu, udělení milosti prezidentem republiky a později i o rehabilitaci Josefa Knopa byly zamítány jako nedůvodné. Soudy mu přičítaly k tíži, že se ke zločinům při procesu u Státního soudu přiznal a výkon trestu neměl na něho žádoucí výchovný vliv. I po r Z vězení byl propuštěn na základě amnestie prezidenta republiky v r Pracoval jako závozník u ČSAD, později sehnal zaměstnání u uranového průzkumu. Pracovní posudky hodnotí Josefa Knopa jako svědomitého člověka se smyslem pro odpovědnost. Jen politicky se neprojevoval tak, jak bylo vyžadováno. Ve vězení se zhoršil jeho zdravotní stav. Už v době výkonu trestu musel být hospitalizován ve vězeňské nemocnici. Zdravotní problémy pokračovaly i po propuštění z vězení. Přátelé se snažili všemožně pomoci. Docílili i toho, že mu gen. Svoboda zařídil léčení v Ústřední vojenské nemocnici. Pomoc přišla bohužel pozdě. Dopis gen. Svobody o možnosti nástupu do ÚVN Praha je datován 30. března Josef Knop zemřel 1. dubna 1966, v 57 letech, v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Kniha Bouře v Karpatech vyšla v r Oldřich Kvapil je do té doby jediným, kdo veřejně napsal o Josefu Knopovi pravdu. Ještě v r nedovolili žamberští cenzoři psát o Josefu Knopovi v Žamberku. Soudní i vojenské rehabilitace Josefa Knopa bylo dosaženo až v r Prezident Havel mu propůjčil Řád M. R. Štefánika III. třídy a v prosinci r.1991 jmenoval Josefa Knopa generálem - obojí in memoriam. V Žamberku bylo v květnu 1992 přejmenováno Bublovo náměstí na náměstí Gen. Knopa a v r.2005 mu byla na památníku padlých odhalena pamětní deska. Podle dokumentů Ludmily Knopové, VHA Praha a pamětí Oldřicha Kvapila napsal a kopii a retuš foto pořídil Pavel Svědiroh

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 PROGRAM ROKU PETRA EBENA V ŽAMBERKU Město Žamberk, městský kulturní podnik FIDIKO a Základní umělecká škola Petra Ebena Vás srdečně zvou na koncert Komorní filharmonie Pardubice Diriguje Ondrej Lenárd, sólisté Peter Mikuláš (zpěv), Josef Špaček (housle) Na programu: Eben, Fauré, Zámečník, Dvořák Kromě Ebenovy skladby Noční hodiny zazní i Elegie za Jana Palacha Evžena Zámečníka k uctění 40. výročí upálení Jana Palacha. Na závěr koncertu si vyslechneme souborné provedení Dvořákových Biblických písní v podání vynikajícího slovenského basisty Petera Mikuláše. 20. ledna 2009 v hod. Divišovo divadlo Žamberk Vstupné dobrovolné 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského rodáka a čestného občana města - profesora Petra Ebena K uctění jeho památky připravilo město Žamberk ve spolupráci s městským kulturním podnikem FIDIKO, městským muzeem, Základní uměleckou školou Petra Ebena a dámským klubem RosaLie cyklus čtyř připomenutí během celého jubilejního roku nazvaný ROK PETRA EBENA V ŽAMBERKU. Záštitu nad cyklem převzal starosta města Jiří Dytrt Program cyklu: 1. Koncert Komorní filharmonie Pardubice v hod. Na programu bude kromě jiného i Ebenova skladba Noční hodiny a skladba Evžena Zámečníka Elegie za Jana Palacha (19. ledna 2009 uplyne 40 let od upálení tohoto studenta). Vstupné bude díky příspěvku města dobrovolné! v 15 hod. se uskuteční akt položení květin k pamětní desce na rodném domě Petra Ebena v Nádražní ulici č.p Výstava o životě a díle Petra Ebena v muzeu Profesionálně provedená výstava, kterou město Žamberk zakoupilo od města Opavy. Na vernisáži nebo přislíbil svoji účast syn Petra Ebena - Marek Eben. 3. Zájmová soutěž o hodnotné ceny Ebenovi jako muzikanti Garantem a vyhlašovatelem je dámský klub RosaLie. O podmínkách soutěže a všech termínech budete informování už v příštích ŽL. Vyhlášení výsledků plánujeme na koncertě tria bratří Ebenů, takže vítězové převezmou ceny z rukou Marka Ebena. V tomtéž měsíci proběhne v Divišově divadle výstava soutěžních prací. 4. Koncert tria bratří Ebenů v divadle Populární trio, které tvoří všichni synové Petra Ebena, vystoupí s novým programem motivovaným čerstvým CD Chlebíčky. Termín: září - listopad pozvánka FILMOVÝ KLUB V ŽAMBERKU VÁS ZVE Večer plný kultury pro Vás chystá Filmový klub Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKO na pátek 30.ledna Budete mít jedinečnou možnost shlédnout projekci filmu SESTRA (ČR 2008). Na motivy knihy Jáchyma Topola film natočil Martin Čihák v režii Víta Pancíře (oba již byli našimi hosty na Besídkách filmového klubu). Hudbu složila a hraje kapela Psí vojáci. My jsme pro Vás připravili komponovaný večer, během kterého máte možnost shlédnout film SESTRA (premiéra 12/08), navštívit besedu s tvůrci filmu a následně i koncert kapely PSÍ VOJÁCI. To vše v jeden večer, na jednom místě a za příznivou cenu. 30. ledna od hodin v prostorách Divišova divadla, vstupné 100,-Kč na celý večer nebo koncert, 40,-Kč na film a besedu. Svojí účastí potěšíte nejen pořadatele projektu, ale zejména sebe silným kulturním zážitkem. Těšíme se na Vás! Za pořadatele Monika Dušková Filmový klub Žamberk ve spolupráci s MKP Fidiko vás zvou na pátek 30. ledna 2009 FILM od 19 hodin SESTRA od 21 hodin KONCERT Snímek je adaptací stejnojmenného románu Jáchyma Topola. Jde o reflexi milostného příběhu i emocionálního dramatu jedné generace v labyrintu začátku 90. let. po skončení filmu beseda s tvůrci HUDBA NEJEN Z FILMU PSÍ VOJÁCI ozvučení: ÁŠEK MUSIC ŽAMBERK DIVIŠOVO DIVADLO VSTUPNÉ: film 40,- / celá akce 100,- / koncert 100,- PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY FIDIKO PROGRAM KINO - LEDEN ledna sobota ve hod. 18. ledna neděle ve hod. Katyň Polsko drama Více než polských vojáků a civilistů bylo v roce 1940 zavražděno nebo odvlečeno do zajetí. Nový snímek klasika světového filmu polského režiséra Andrzeje Wajdy skládá dramatickou mozaiku osudů těch, kteří zemřeli, ale i přeživších. širokoúhlý titulky 126 min. od 15 let 60,- Kč 21. ledna středa ve hod. SAW V - USA horor Další film kultovní série SAW. Hoffman pokračuje v práci Jigsawa. Jeho tajemství je ale téměř prozrazeno a on se musí vydat na lov, aby svému prozrazení zabránil titulky 92 min. od 15 let 65,- Kč 24. ledna sobota ve hod. 25. ledna neděle ve hod. Anglické jahody ČR drama Československo v létě Mladý muž Tomáš se chystá odjet do Anglie na sběr jahod. Ráno 21. srpna, těsně před odjezdem, se ale během okamžiku otočí Tomášův život, život jeho rodiny i přátel. Jejich osudy se dramaticky propletou s osudy lidí, kteří do tehdejšího Československa přijeli plnit rozkazy, aniž by jim pořádně rozuměli česky 114 min. od 12 let 70,- Kč 28. ledna středa ve hod. TOBRUK ČR drama Příběh československých vojáků, kteří na podzim roku 1914 bránili před německými a italskými jednotkami poslední strategický přístav na severu Lybie - Tobruk. Natočeno podle skutečných událostí. Režie Václav Marhoul. Film opakujeme na přání diváků. širokoúhlý česky 102 min. od 15 let 65,- Kč 31. ledna sobota ve hod. 1. února neděle ve hod. Hlídač č.47 ČR příběh lásky a vášně Josef Douša (Karel Roden) se životem protlouká jako železniční hlídač. Svou pozornost dělí mezi vlaky, svoji ženu Aničku a noční můry. Zachrání před skokem pod vlak mladého muže, ten se zamiluje do Doušovy manželky. Po přechodné ztrátě sluchu a jeho znovunabytí Josef stále předstírá hluchotu, aby konečně zjistil, co se děje za jeho zády. Režie Filip Renč. širokoúhlý česky 108 min. od 15 let 70,- Kč FILMOVÝ KLUB 22. ledna čtvrtek v hod. Ďáblova dílna Rakousko, Německo válečné drama Skutečný příběh o největší padělatelské akci všech dob. Berlín roku Původem ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a pohybuje se ve světě hazardu. Pro židovský původ je zatčen a transportován do Sachsenhausenu, kde čeká už jen smrt. Stane se ale jedním z vězňů, kteří byli vybráni do tajného projektu - padělání bankovek nepřátel. titulky 98 min. od 12 let pro členy FK 35,-Kč ostatní 45,- Kč 30. ledna pátek v hod. SESTRA ČR drama, předloha Jáchym Topol Po skončení projekce beseda s tvůrci režisérem Vítem Pancířem a kameramanem Martinem Čihákem. KONCERT 20. ledna úterý v hod. KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE Koncert věnovaný připomínce nedožitých 80. narozenin žamberského rodáka Petra Ebena a výročí 40 let od tragické smrti Jana Palacha. V programu se představí basista Peter Mikuláš, houslista Josef Špaček, diriguje Ondrej Lenárd. Vstupné dobrovolné. Pozvánky na plesy Zveme Vás na ples VII. VZDUCHOPLAVECKÝ MAŠKARNÍ PLES v sále Orlovny v Letohradě Orlici 17. ledna 2009 od hodin hraje skupina Lotus vstupné: 80,- Kč skvělá předtančení, bohatá tombola... Těšíme se na Vaši návštěvu! Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald Vás srdečně zve na PLES ŠKOLY v pátek 23. ledna 2009 od hodin. Sokolovna Kunvald, hraje ASPEKT. PS Kunvald zve malé i velké na tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v sobotu 24. ledna 2009 od hod. v sokolovně Kunvald. Soutěže, vyhodnocení masek, tombola. Těšíme se na Vás. HASIČSKÝ PLES se koná od hod. v restauraci Na Kopečku. K tanci i poslechu hraje: Letrando PŘEDPRODEJ vstupenek od v prodejně Mode v pasáži Panský dům na Masarykově nám. v Žamberku. Bohatá tombola, občerstvení. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé Český zahrádkářský svaz v Žamberku zve občany města na tradiční 46. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES se koná 14.února 2009 od hod. v sále restaurace Na kopečku. K tanci i poslechu hraje: studio MIX Libchavy Předprodej vstupenek s místenkou od 26.ledna 2009 v holičství u kostela v Žamberku. - květinová výzdoba sálu,předtančení, bohatá tombola a občerstvení. zajištěno. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé Fotbalový oddíl 1.FC Žamberk pořádá v restauraci na Kopečku tradiční SPORTOVNÍ PLES. K tanci i poslechu bude hrát nová skupina START ze Dvora Králové nad Labem, bohatá tombola a občerstvení. Začátek ve hod., nenechte si ujít! Předprodej vstupenek byl zahájen Pavlína Rambová, Knihařství Fogl, Pod schody, Žamberk. Cena vstupenky: 100,- Kč

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Růžena Kůstová 92 let Na Rozálce Jarmila Prachařová 88 let Husovo nábřeží Ladislav Andrási 88 let Albertova Jiřina Bílková 87 let Albertova Jelica Štefková 85 let Na Skalách Vladislav Toman 84 let Macharova Jaroslava Králová 84 let Albertova Hana Chvátilová 84 let Čs. armády Jiří Klenner 83 let Nádražní Marie Hubálková 82 let Českých bratří Miroslav Píč 80 let Albertova Jarmila Skalská 80 let Vrchlického Jindřich Trejbal 80 let Macharova Marie Kalousková 80 let Za kopečkem František Kubále 80 let Havlíčkovo nábřeží 719 VZPOMÍNÁME BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU ŹIVOTNÍMU JUBILEU Na počátku letošního roku 2. ledna oslavila své narozeniny paní Jelica Štefková. Mnozí znáte naši oslavenkyni jako průvodkyni a ředitelku žamberského muzea i jako neobyčejně šarmantní a nestárnoucí dámu. Nikdo by na ni nikdy nepoznal, že ve svém soukromém životě musela překonat také těžké chvíle. Narodila se v r.1924 v Českém Šternberku v rodině Josefa a Marie Švecových. Dětství prožila v Benešově u Prahy, vyrůstala zde se sestrou Evou, zde také navštěvovala obecnou a později měšťanskou školu. Tatínek pracoval u finanční stráže a s tím souviselo i to, že byl často služebně přeložen, nejprve do Kunvaldu a po čtyřech letech do Mladkova. Tak se rodina Švecových dostala do Orlických hor. V Žamberku absolvovala nejprve rodinnou školu, její sestra Eva si vybrala profesi zdravotní sestry. Nečekanou ztrátu prožila, když její sestra jako jednadvacetiletá v souvislosti s výkonem svého zaměstnání náhle zemřela. Musela se s touto ztrátou sama vyrovnat a být oporou i svým rodičům. Tady v Orlických horách poznala také svého budoucího manžela Zdeňka Štefka. Z jejich svazku vzešly tři děti - syn Zdeněk a dcery Eva a Alena. Od r.1961 pracovala jako mzdová účetní v podniku Orban v Těchoníně a později, když se v r.1971 rodina přestěhovala do Žamberka, byla zaměstnána jako účetní ve firmě Elitex v Žamberku. V r.1985 byla požádána tajemníkem MěstNV Jaroslavem Bajtem, zda by se mohla zhostit průvodcovských služeb v muzeu. Tuto práci ráda přijala a již od r.1987 se stala ředitelkou muzea. V té době již byla vytvořena stálá expozice v budově Kateřinského špitálu a spolu s paní Irmou Kotyzovou poutavě vyprávěly o dějinách města i regionu a věnovaly se nelehké správě sbírkových fondů. Práce v muzeu pro ně nebyla jen zaměstnáním, stala se jim potřebou a zálibou. Toto období bylo velmi bohaté na rozsáhlé akvizice, kterými byly trvale obohaceny sbírkové fondy muzea. Nejbližšími spolupracovníky paní Jelicy Štefkové byla paní Marie Barešová, Jiří Merganc, Jiří Mazura, manželé František a Vlasta Pírkovi, cennými zkušenosti s instalací expozic i výstav přispěla dcera Leoše Kubíčka PhDr. Věra Kubíčková - Stivínová, dlouholetá pracovnice Náprstkova muzea v Praze i manželé JUDr. Zdeněk Jaška a Jarmila Jašková. Vytvořením stálé expozice došlo k významnému kroku, kdy bylo muzeum fakticky uchráněno před zánikem. Za deset let obětavé práce bylo vytvořeno více než tři desítky samostatných výstav, které byly významným obohacením kulturní nabídky Žamberka. Toto jubileum je pro nás příležitostí, jak poděkovat vždy elegantní a milé dámě, paní kolegyni Ilce, za dlouholetou práci v žamberském muzeu a popřát ji do dalších let mnoho pohody a radosti. Z každého rozhovoru s paní kolegyní i její dcerou Evou Ležákovou cítíme, že na práci v muzeu vzpomíná jako na významné obohacení života a těší nás, že aktivity muzea sleduje stále. PhDr. Marie Otavová, ředitelka muzea Marie Jungvirtová 82 let 17. listopadu Milan Leinweber 68 let 28. října Jaroslav Hýbela 66 let U Polikliniky Karel Krulík 64 let Masarykovo náměstí Karel Brožek 62 let Pionýrů Věra Džurbanová 60 let Kyjevská Pavel Holeček 58 let Albertova 357 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel BLAHOPŘEJEME V měsíci lednu 2009 slaví své narozeniny členky výboru Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku paní Marie Hovádková, paní Marie Plívová a paní Miluška Severinová. Jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody do dalších let. Děkujeme za jejich dobrou práci pro Územní organizaci a všechny členy. Za organizaci Miroslav Vondřich, předseda VZPOMÍNÁME To, že čas hojí rány, to je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 1. ledna 2009 uplynulo 15 let, kdy nás ve věku nedožitých 50 let opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Vladimír Hájek ze Žamberka. S láskou vzpomíná manželka Ludmila a děti Vlaďka a Roman s rodinami. Učitelé a všichni zaměstnanci Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk přejí všem rodičům svých žáků, přátelům a příznivcům školy i nejširší veřejnosti zdravý, úspěšný a harmonický rok Za podporu a pomoc v průběhu celého minulého roku děkujeme upřímně všem. Za sponzorské dary jsme zavázáni Evě Tobiškové, Milanovi Souradovi a květinářství Aleny Maryškové. PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy DĚKUJEME VŠEM ZA KRÁSNÁ VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ, KTERÁ JSME DO REDAK- CE ŽAMBERSKÝCH LISTŮ OBDRŽELI. VELICE SI VAŠI PŘÍZNĚ VÁŽÍME A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI I V ROCE Za Redakční radu ŽL Vlasta Pavlousková, red.

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM ANIMO ŽAMBERK PRÁZDNINOVÉ POBYTY ŠPANĚLSKO, Oropesa del Mar - pobyt se zajímavým programem - termín : Oropesa del Mar - pobřeží pomerančového květu nabízí čisté a průzračné moře, udržované pláže s jemným pískem, skály a zálivy. Ubytování: 4 lůžkové apartmány ( možnost 2 přistýlek) Stravování: polopenze v restauraci formou švédských stolů Doprava: klimatizovaným autobusem Během cesty k moři ve Francii prohlídka GRAND CANYONU na řece Verdon (koupání, projížďka na šlapadlech a 2. nocleh v motelu F1). Cestou zpět prohlídka BARCELONY, MONAKA (9 hod. přestávka koupání, odpočinek). Doplňkový zábavný program: orientální tance i pro začátečníky, country tance, soutěže, hry a výtvarné činnosti pro děti i další zájemce. Možnost výletů: Benicasim - karmelitánská výroba likérů Castellon - aquapark Peňiscola - hradní pevnost Valencie - moderní podmořské akvárium Cena: 7.500,- Kč děti od 2-12 let, 8.950,- Kč od 12 let (za přistýlku se odečítá 500,- Kč). V ceně zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem, 7 x ubytování, 7 x polopenze, lůžkoviny a počáteční úklid, zábavný program pro děti i dospělé, prohlídky Grand Canyonu, Monaka a Nice (zahrnuto není zdravotní pojištění pro zahraniční pobyt a proti stornu). CHORVATSKO - Zaostrog, Makarská riviéra - termín : Zaostrog - malebné městečko s průzračně čistým mořem, oblázkové pláže, kolorit hor. Ubytování: ve dvou, tří i čtyř lůžkových pokojích a v apartmánech pro 5 osob v novém ubytovacím zařízení Villa Paškal, 20 metrů od pláže Stravování: chorvatská kuchyně - polopenze Pláž: oblázková, krásná zákoutí s bludnými kameny Výlety: lodí na ostrovy Hvar a Brač večerní výlet lodí do města Makarská celodenní výlet autobusem do Dubrovníku výlet do Medjugorje /poutní místo/ Cena: děti do 12 let Kč, ostatní Kč V ceně zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem, pojištění proti úpadku, 7 x ubytování, pobytová taxa, doplňkový zábavný program pro děti i dospělé (soutěže, výtvarné tech., country a orientální tance) (zahrnuto není zdravotní pojištění do zahraničí a proti stornu) V případě zájmu o letní pobyty OBRATEM kontaktujte DDM ANIMO Žamberk, paní Alenu Němcovou, telefon , (záloha Kč na osobu v únoru 2009). Blokus V Pardubickém kraji máme jednoho vicemistra ve hře Blokus Na konci uplynulého roku bojovali nejlepší hráči z našeho kraje o titul mistrů ČR v deskových hrách Osadníci z Katanu, Blokus a skládání puzzle. Domů se vrátil jako 1. vicemistr ČR Jan Třináctý ze Žamberka, a to ve hře Blokus v kategorii nad 15 let. Mistrovství začalo regionálními koly už na konci září, turnaj pro Pardubický kraj se konal 18. a 19.listopadu v DDM ANIMO Žamberk. V celé republice se turnajů zúčastnilo přes milovníků deskových her, ostřílených hráčů i začátečníků, kteří přišli zkusit ště stí. Na pražské Vinohrady dorazilo v sobotu 150 nejlepších. Po celodenním maratonu základních a finálových kol nakonec získali nejvíc mistrovských titulů soutěžící z Prahy, medailová umístění ale putovala do všech koutů republiky. Ze Žamberka se Mistrovství zúčastnili: Tomáš Strnad (hra Blokus a Puzzle), Anna Kluková (hra Blokus a Puzzle), Zuzana Strnadová (hra Osadníci), Linda Pavelcová (hra Osadníci) a Jan Třináctý (hra Blokus). Linda se ve své hře dostala až do finále, Jan prošel všemi čtyřmi koly velmi úspěšně tři kola vyhrál a v jednom kole byl druhý. Po sečtení umístění a trestných bodů zaostal za vítězkou o pouhé 3 trestné body a získal tak krásné 2.místo ve své kategorii nad 15 let. Žáci ZÚ Paletka se stali vítězi výtvarné soutěže, keramika vystavovala... V předvánočním čase pořádalo Městské muzeum v Žamberku výstavu Dřív než zvonek zacinká. Se svými zvonky z přírodních materiálů se zúčastnily i děti z výtvarného kroužku Paletka, který vede paní Anna Richtrová. Jejich výrobky se velmi líbily a v kategorii žáků ZŠ jim bylo uděleno 1.místo. Blahopřejeme. Keramické kroužky vystavovaly své výrobky čertí hlavy a loutky ve výstavní síni na zámku v Potštejně při příležitosti Vánočního jarmarku. Výstavu zhlédlo několik stovek lidí a vystavení čerti se velmi líbili. Za DDM ANIMO Lucie Kluková LESK A VŮNĚ VÁNOC Týden před Vánocemi se naše ŠD proměnila v malou cukrárnu. Po úvodních vánočních koledách nás čekala sladká a voňavá nádhera, zdobení perníčků cukrovou polevou a bonbony. Pro některé děti to byla první zkušenost se zdobením, některé byly již dovednými cukráři. Pravdou je, že po chvíli práce vypadaly naše ocukrované děti jako perníčky. Odměnou byl dětem kornoutek s perníčky, drobným překvapením a kometou, kterou si vytvořily. Děkujeme dětem a především maminkám i babičkám, že si v předvánočním shonu na nás udělaly čas. Vychovatelky R.Frimlová, D.Malečková, ŠD při ZŠ 581 Nádražní 22, Žamberk, tel , Občanské sdružení CEMA děkujeme všem, kteří přispěli pomocí a podporou v loňském roce. Zároveň přejeme všem rodinám a příznivcům sdružení v novém roce 2009 hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění. RC Pohoda Pardubický kraj se snaží věnovat zvýšenou pozornost rodinám žijícím v regionu. Proto se Pardubický kraj v polovině roku 2008 připojil k projektu Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje od roku Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši 5 50%. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky, sportoviště, muzea ), ale i slevového systému Sphere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku. Rodinné centrum Pohoda zprostředkovává zdarma zřízení těchto Rodinných pasů. Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta, po jejímž předložení u označených poskytovatelů vzniká držiteli nárok na uplatnění slevy. Bližší informace a evidence žadatelů v Rodinném centru Pohoda. Ve čtvrtek 22. ledna od hod. se koná kurz kachličkové mozaiky. Cena kurzu je 60,- Kč. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese pohoda.org. DOPOLEDNÍ PROGRAM V RC POHODA pondělí Mámo, táto, pojď si hrát volná herna úterý Pohádkové úterky promítání pohádek středa Chci poznávat svět herna vyhrazena pro maminky s batolátky čtvrtek Mám šikovné ručičky malování pastelkami, temperami, práce s nůžkami, modelínou, moduritem. pátek Zpívám si a tancuju zpívání s kytarou za doprovodu dětí na malé hudební nástroje, jednoduché tanečky, hry s hudbou Klub bez klíče Klub bez klíče je zařízení pro děti a mládež (8-18 let), které poskytuje zajímavé volnočasové vyžití neorganizovaným dětem a mladým lidem. Nabízí prostor pro povídání, poslech hudby, hraní různých her - společenské hry, elektronické šipky, kulečník, fotbálek, PC, stolní tenis, výtvarné aktivity. Děti zde mohou při splnění pravidel strávit aktivně nebo pasivně svůj volný čas, mohou kdykoli přijít a odejít a využívat zdarma vybavení a služeb Klubu. V Klubu je otevřeno v pondělí až pátek od do hod. 30. ledna pololetní prázdniny - v Klubu otevřeno od 9.00 do hod. Klára Brejtrová

13 ŽAMBERSKÉ LISTY 13 Z našich škol Viola zpívala v německém Coburgu V prosinci 2008 měl dětský pěvecký sbor Viola možnost představit svůj vánoční program také v zahraničí. Když jsme v květnu loňského roku slavili svých dvacet let, byl u nás v Žamberku na návštěvě dětský sbor z Coburgu a už tenkrát jsme se domluvili, že se o Vánocích zase setkáme a společně si zazpíváme, tentokrát v Německu. A tak jsme ve čtvrtek 4. prosince ráno, společně se svými kamarády z flétnového kvartetu, vyrazili. Večer jsme dojeli do Altensteinu, kde jsme během své návštěvy bydleli v mládežnické ubytovně. V pátek nás dopoledne čekalo setkání s panem starostou. Po zhlédnutí vánočního trhu z balkonu radnice jsme měli možnost prozkoumat ho i Pozdrav z Rice Lake Už jsem v USA více než tři měsíce, a proto mám již spoustu zážitků. Dnes napíši něco málo o lovu. Nejvýznamnější zvěří je tu bez pochyby jelen běloocasý. Lovecká sezona je rozdělena do tří hlavních částí. Začíná lov lukem.následuje lov puškou, do kterého se zapojuje opravdu mnoho lidí. Lovit může každý, kdo vlastní pozemek a absolvoval kurz bezpečného zacházení se zbraní. Potom už stačí zakoupit licenci, která se nosí na zádech po celou dobu lovu, a která platí jeden rok. S licencí lovec obdrží také poukázky na jednoho jelena a jednu laň nebo koloucha, které je možné později dokoupit. Třetí část sezony se loví puškou, která se nabíjí tak, že se do ústí hlavně dá střelný prach ve formě malých kvádrů a zezadu se vloží zápalka. Lov pomocí této zbraně navozuje atmosféru starých časů a střelec má možnost vystřelit jen jednou. Po celou dobu lovu puškou se lovci oblékají do oranžové, aby se předešlo zraněním. Co mě zarazilo je, že za dohledu dospělého mohou střílet i dvanáctiletí. Já jsem seděl na posedu s mým hostitelským tátou Mikem, ale přestože jsme byli venku několik hodin, žádný jelen se neukázal. Tento rok je jich asi málo. Z Rice Lake Vás všechny zdraví Vojta Cukor Máte zájem lépe poznat naše partnerské město Rice Lake a studovat na tamní střední škole? ŽIFA ve spolupráci s Městem Žamberkem, Gymnáziem Žamberk a RLIFA(USA) VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROČNÍ STUDIJNÍ POBYT 2 STUDENTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE V PARTNERSKÉM MĚSTĚ RICE LAKE,USA zblízka a díky pozvání pana starosty také ochutnat výbornou vánoční klobásu. Odpoledne jsme navštívili místní muzeum a také jeden z největších evropských hradů Veste Coburg. Po velmi zajímavé prohlídce nás čekala zkouška v kostele na sobotní koncert a pak už jsme pospíchali zpět na vánoční trhy, kde jsme měli od své první vystoupení. V sobotu dopoledne byla na programu prohlídka zámku Ehrenburg, odpoledne jsme měli vytoužené volno na předvánoční nákupy. A pak už jsme se museli připravovat na nejdůležitější bod našeho zájezdu - vánoční koncert v kostele sv. Augustýna, největším katolickém chrámu v Coburgu. V 18 hodin byl zaplněn do posledního místa a spousta lidí ještě musela stát. Vystupovali jsme jako první, což není úplně jednoduché. Po úvodní písni z nás díky bouřlivému potlesku publika tréma opadla. Zpěv se nám dařil a velký potlesk sklízel také flétnový kvartet. A což teprve, když jsme za jeho doprovodu zazpívali několik vánočních písní v němčině Viola prožívala jeden z nejhezčích koncertů ve své historii. Po nás předvedli svůj program naši kamarádi z Coburgu a pak ještě vystoupil sbor dospělých. Všichni tři jsme si na závěr zazpívali společně píseň Dona nobis pacem, po které přišla Mikulášská nadílka balíčky plné sladkostí ( v Německu se naděluje 6.prosince ). Bylo příjemné, když za námi po koncertě přicházeli Češi žijící v Coburgu nebo české studentky a blahopřáli nám k vydařenému vystoupení. Mohli jsme si spokojeně vydechnout a uvolnit se na večerní diskotéce. V neděli jsme po snídani vyrazili na zpáteční cestu, abychom se večer unaveni, ale plni krásných dojmů zase vrátili ke svým blízkým Děkuji panu Leopoldu Paďourovi za příjemnou a bezpečnou cestu, paní Evě Tobiškové a panu Jiřímu Rábovi za krásné violové šály, kterými nás na cestu vybavili, a flétnovému kvartetu ZUŠ s paní učitelkou Věrou Foglovou za milou spolupráci nejen na tomto zájezdu. Jaromír Žejdlík, sbormistr PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK Vybráni budou 2 studenti: 1 student Gymnázia Žamberk, 1 student jakékoli střední školy včetně Gymnázia Žamberk s trvalým bydlištěm v Žamberku Podmínky pro zařazení do výběrového řízení: podání přihlášky nejpozději do (Přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště, osobní telefon, , název školy, adresu školy, telefon a školy, kopie vysvědčení za poslední dva absolvované ročníky školy.) - absolvování jazykového testu zasílá americká strana - napsání anglické eseje na dané téma - motivační pohovor v angličtině - absolvování psychologické diagnostiky - zaplacení režijního poplatku 500,-Kč Místo výběrového řízení: Gymnázium Žamberk (datum výběrového řízení bude upřesněno v ŽL, proběhne nejpozději do konce února 2009) Shromažďování přihlášek: Mgr. Jana Fialová, Polsko 1384, Žamberk, nebo Mgr. Ivana Odvárková, Gymnázium Žamberk Kritéria výběru: kompletní a včas zaslaná přihláška s požadovanými přílohami věk uchazeč musí být starší 15,5let a mladší 18,5let při zahájení školního roku v RL, tj.1.září stanoveno US stranou splnění jazykového testu, napsání eseje, motivační rozhovor, osobnostní předpoklady, komunikační dovednosti, souhlas s aktivní účastí na akcích ŽIFA a Města Žamberka (v průběhu studia pravidelně přispívat do ŽL, poskytovat ubytování, stravování, dopravu, překlady, tlumočení dle potřeby při partnerských projektech ŽIFA a RLIFA ), zaplacení režijního poplatku 500,-Kč (bude vybírán v hotovosti při výběrovém řízení), míra dosavadní spolupráce uchazeče na projektech ŽIFA a RLIFA. Finanční náklady spojené se studijním pobytem studenta v Rice Lake ve školním roce ,-USD manipulační poplatky SCI (Sister City International) 550,-USD povinné zdravotní a úrazové pojištění sjednané SCI 180,-USD celkem 4 080,-USD SEVIS poplatek (Student Exchange Visitor Information System) tyto prostředky je vybraný student povinen poukázat na účet partnerské organizace RLIFA nejpozději do V loňském roce Město Žamberk podpořilo studentskou výměnu 1/3 částky z manipulačních poplatků. Budeli studentská výměna podpořena i letos, závisí na rozhodnutí Města Žamberka. Dále si student sám zajišťuje a hradí zpáteční letenku a veškeré další výdaje spojené se zajištěním víza, obědy ve škole (cca 7,-USD na den) a jiné drobné osobní výdaje v průběhu školního roku. Studentovi je zajištěno ubytování v hostitelských rodinách dobrovolníků partnerského města Rice Lake a studium na partnerské střední škole Rice Lake Warriors. Studium a pobyt v Rice Lake přináší našim dětem ohromné zkušenosti a do značné míry dále ovlivní jejich budoucí rozhodování. Do Rice Lake však neodjíždí studenti pouze studovat, ale i reprezentovat a dále rozvíjet partnerské vztahy mezi Žamberkem a Rice Lakem. Tento projekt vyžaduje od budoucích zájemců vysoký stupeň samostatnosti, přizpůsobivosti a ochoty pomáhat při budoucích projektech obou měst. Mějte, prosím, toto na zřeteli!!! Chcete-li se poradit a máte-li konkrétní otázky ohledně pobytu v Rice Lake, obracejte se s elektronickými dotazy na současné výměnné studenty Vojtu Cukora a Kristýnu seznam.cz, ) nebo na minulé výměnné studentky Dášu Hegerovou, Vendulu Černochovou, Kamilu Šiffelovou, Cilku Jansovou a Pavlu Ševčíkovou, t.č. studentky Gymnázia Žamberk. Dotazy týkající se výběrového řízení adresujte J. Fialové, tel Za ŽIFA J. Fialová

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY Zajímavost NEJVÍCE VYPUŠTĚNÝCH BALONKŮ Vánoční čas v naší mateřské škole Naše škola se přihlásila do celorepublikového rekordu Nejvíce vypuštěných balonků s přáním Ježíškovi, který vyhlásilo Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov. Na tuto akci jsme se sešli před naší školou a v hod. jsme hromadně vypustili modré balonky s přáním Ježíškovi. Rádi jsme se zúčastnili této akce a potěšilo nás, že padl rekord a v rámci rekordu se vypustilo přes 100 tisíc balonků. Přejeme všem zúčastněným co nejvíce splněných přání.,,mámy A TÁTOVÉ, ZPÍVEJTE S NÁMI, NASTÁVÁ OPĚT TEN KOUZELNÝ ČAS, JEŽÍŠKA PŘIVÍTAT CHCEM SPOLU S VÁMI, PO ROCE ŠTĚDRÝ DEN UŽ JE TU ZAS. I tahle písnička se linula celou mateřskou školou Sluníčko pro děti v nejkouzelnější a nejtajemnější den v roce - o Vánocích. Ráda bych Vám přiblížila předvánoční atmosféru v naší mateřské škole. Vše začalo už v týdnu před první adventní nedělí, kdy jsme společně s dětmi vyzdobili třídy, vyráběli čertíky, andílky, Mikuláše, přáníčka a malé dárečky pro rodiče. Velkým a důležitým úkolem bylo pro děti i psaní dopisu Ježíškovi. V pátek 5. prosince k nám zavítala velmi vzácná návštěva. Děti se zatajeným dechem sledovaly Mikuláše a čertíka. Pozorně poslouchaly, co Mikuláš čte ve své zlaté knize, a na oplátku mu zazpívaly písničky a přednesly básničky o něm a čertíkovi. Za odvahu je čekala sladká odměna. Následující úterý a středu byla po celé mateřské škole cítit perníková vůně. Paní kuchařky ze školní jídelny nám připravily těsto( za něž jim chceme touto cestou ještě jednou poděkovat). Děti se s elánem pustily do vykrajování perníčků. Upečené perníčky si pak odpoledne nazdobily společně se svými rodiči. Pomalu se blížil den D. Čas jsme si krátili poslechem a zpěvem vánočních koled, četbou pohádek, malováním obrázků s vánoční tematikou a různými rozhovory o vánocích. Čas nám rychleji ubíhal i pomocí třídních adventních kalendářů. V úterý 16. prosince nastaly v sluníčkové školičce konečně tak dlouho očekávané Vánoce. Již ráno čekalo ve třídách na děti velké překvapení v podobě rozsvíceného vánočního stromečku. Děti ho se zájmem okukovaly a jejich otázky se ubíraly jen jedním směrem : Přijde dnes opravdu Ježíšek? Konečně bylo odpoledne a do mateřské školy začali postupně přicházet rodiče, aby společně se svými dětmi oslavili Vánoce v mateřské škole a přiblížili si tak atmoféru Vánoc. Všichni jsme si zazpívali koledy, děti přidaly ještě vánoční básničky a písničky,... a pak zazvonil kouzelný zvoneček. Nádherný a nezapomenutelný byl pohled do zářících očí dětí, když spatřily pod stromečkem plno dárků. Nastala doba her s novými hračkami, která nebrala konce. V podvečer jsme se rozloučili s dětmi a rodiči s přáním krásně prožitých vánočních svátků. Na závěr děkuji všem rodičům, kteří přispěli svými sponzorskými dary k obohacení vánoční nálady v mateřské škole. Za mateřskou školu Sluníčko Grófová Romana, učitelka Vychovatelky ZŠ Žamberk, Nádražní 743 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMEK 1, PSČ Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9.00 do hod. Vánoční závod SG 2008 Ve čtvrtek se v hale gymnázia uskutečnil již tradiční Vánoční oddílový gymnastický závod. Zúčastnilo se ho celkem 11 dívek ve dvou kategoriích. Všechny závodnice si vedly výtečně a zacvičily na hraně svých možností. Zvlášť je třeba vyzdvihnout výkon nejnovější členky našeho oddílu, která cvičí od října 2008 Dominiky Šturmové. Rozhodčími byly : hlavní Petra Šmejkalová (bývalá výborná gymnastka TJ Sokol V.Mýto), dále pak Jitka Spergerová a Eva Pauková bývalé členky našeho oddílu. Tímto závodem jsme ukončili naši úspěšnou činnost v roce Výsledky závodu si můžete prohlédnout v tabulce. Více informací naleznete v naší oddílové vývěsní skříňce v podloubí u Obuvi na náměstí T.G.M. Za oddíl SG vedoucí Mgr. Jan Buňata Váno ní oddílový závod - Žamberk Mladší j e d n o t l i v k y n B O D Y Celkové Po adové íslo Jméno ro ník oddíl Body po adí celkem 1 Olšarová Verunka 98 DDM Žamberk 9,5 8,5 7,7 8,1 33, Blažková Sabina 99 DDM Žamberk 9,3 7,6 7,2 6,9 31, Stejskalová Verunka 99 DDM Žamberk 9,4 7,3 6,6 6,8 30, Pachelová Ani ka 00 DDM Žamberk 8,5 7,1 7,1 6,2 28, Grygarová Deniska 01 DDM Žamberk 8,3 7,4 7 5,9 28, Šturmová Dominika 99 DDM Žamberk 9,2 7, , Pachlová Veronika 91 DDM Žamberk 9,5 9 8,7 9,3 36, Kr má ová Anežka 94 DDM Žamberk 9,5 9 8,6 9,1 36, Výprachtická Šárka 90 DDM Žamberk 9,2 8, , Jedli ková Verunka 96 DDM Žamberk 9,3 8,7 7,5 9 34, Šreflová Jana 97 DDM Žamberk 9 8,4 6,1 6,3 29,80 5

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 Francouzská stáž absolventů SŠOŘS - zámek Žamberk Dobrý den všem v Žamberku, tak už jsou to 4 měsíce, co jsem vkročila do roční stáže Euroture 2008/2009 ve Francii. Je tu pěkně a moc se mi tu líbí. V pondělí 8.září 2008 jsme se brzy ráno vydali na 1100 km dlouhou cestu, společně s Ondrou Vilémem, který byl vybrán na stáž se mnou. Do cíle, do města Bar-le-Duc, kde se nachází moje škola, jsme přijeli odpoledne. Zde už na nás čekal pan Michel Soulon (koordinátor programu Euroture), aby nás přivítal a seznámil se spolužáky. V mezinárodní třídě je nás 20 studentů, z České republiky jen tři: já, Ondra a Jakub (SHŠ Jeseník). Školu máme vždy od pondělí do čtvrtka 2x za měsíc. Budova školy je nově zrekonstruovaná. Nachází se zde mnoho učeben, knihovna, počítačová učebna, kde můžeme trávit svůj volný čas. Každý z nás, studentů, máme praxi v blízkých restauracích či hotelích poblíž svého bydliště. Já bydlím ve městě Nancy, které je asi 100 km od Bar-le-Duc. Je to krásné a čisté město. Bydlím zde na nové ubytovně, společně se 3 spolužáky z Polska. Na pokoji jsem s polskou dívkou Renatou, se kterou si výborně rozumíme. Všichni máme po praxi volno v neděli a v pondělí, a tak můžeme dělat společné výlety a seznamovat se s Francií. 12. září jsem poprvé vstoupila do restaurace Grenier a Sel v Nancy, kde budu mít praxi po celý rok mého pobytu. Velice si cením toho, do jaké restaurace jsem byla zařazena. Tato restaurace totiž má Michelinskou hvězdičku, tudíž je na velmi vysoké úrovni. Pracujeme celý den, praxe je velmi náročná, ale přesto jsem v práci i ve škole moc spokojená. Čas tady velmi rychle ubíhá. Přeji proto všem ve škole v Žamberku hodně ště stí a zdraví v roce Mějte se všichni moc hezky. POVÍDÁNÍ O HOUBÁCH A nejen o nich (1) Začínat povídání o houbách v lednu bude asi, zdá se mi, poněkud ošidné. Snad vzpomínání na bohaté úlovky z podzimu, s už nedoložitelnými rozměry a počty, může být docela zábavné i osvěžující. Jenže co teď s tím? Začít, že houby jsou, podle jedné, velmi pěkné a každému českému houbaři jistě srozumitelné definice, to a to, se mi také nezdá. Nebo jste zvědaví a říkáte si, že když už to nakousl, tak ať se předvede? Inu proč ne: Houby jsou nezelené, bezchlorofylové, stélkaté organizmy, které nejsou schopné fotosyntetické asimilace a vyživují se heterotrofně. Myslím, že pro pobavení to stačí. Pokud ale bude někdo chtít, můžeme si to ještě někdy někde rozebrat. Ovšem to, že houby jsou samostatnou říší organizmů vedle rostlin a živočichů a že mají v přírodě v rámci koloběhu látek roli bez nadsázky nezastupitelnou, je docela důležité a ví to skoro každý student gymnázia, protože se to ke své nemalé radosti musí učit (pro vážné zájemce možný zdroj bližších informací). Vzhledem k tomu, že vzpomínání, potažmo houbařská latina ani seriózní vědecké poznatky nejsou pravděpodobně pro naše účely úplně to pravé, pokusím se to vzít oklikou. Pravda je, že podle kalendáře začala v měsíci prosinci oficiální zima. Pořádné mrazy ale ještě nebyly a sněhu mnoho také ne. Teď v lednu už ovšem bývá zima opravdová, mnohdy s mrazy hluboko pod nulou. Ranní vstávání do tmy je nepříjemné a tma, když ještě podle hodin je den, je skličující. Nádherné jsou ale mrazivé oslnivé dny plné slunečního svitu, když krystalky sněhu srší ohňostroji barevných jisker, nebo pohádková rána, kdy mlžné noci připraví bělostné krajkové kreace na stéblech trav a větvičkách stromů. Pro houbaře je to však nejhubenější část roku. Pravda, i v tomto období, pokud není počasí příliš studené a přijdou nějaké ty oblevy, je reálná možnost nálezu jedlé a dobré penízovky sametonohé (Flammulina velutipes) a snad i hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus). Ovšem plné košíky voňavých hub jako na podzim to nebudou. Pro houbaře nejhubenější čas. Pro zapálené mykology a zvídavé přírodozpytce bažící po vědění tu ale jistá možnost je. K dispozici je celá rozsáhlá skupina dřevních druhů hub, ne zcela přesně nazývaných choroše. Mykofág se ošklíbne, k jídlu to není, mykozvídavec, možná i z nedostatku jiné činnosti, se poučí. Nutno poznamenat, že i tyto houby rostou obecně v dobách příznivějších, od jara do podzimu. Jejich plodnice však, vzhledem k tuhé či přímo dřevité konzistenci, vytrvávají bez jakékoliv úhony přes zimu, nebo jsou dokonce víceleté. To pak každý rok o jednu vrstvu přirůstají a jejich stáří lze určit právě podle počtu vrstev rourek na spodu klobouku. Zmínku zaslouží i to, že některé dřevní houby jsou nebezpečnými parazity živých stromů, jiné se však v přírodě významně podílejí na rozkladu odumřelé organické hmoty. Běžné zástupce dřevních hub najdeme bez námahy při procházce v parku či okolí. Tak na živých vrbách vyrůstá ohňovec obecný (Phellinus igniarius), na dubech ohňovec statný (Phellinus robustus). Především na bucích můžeme objevit až půlmetrové plodnice lesklokorky ploské (Ganoderma lipsiense), na kmenech bříz březovník obený (Piptoporus betulinus), na jírovcích síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa) a na dubech síťkovec dubový (Daedalea guercina). Dřevo smrků hostí troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), či velmi hojný, opravdu po anýzu vonící, anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum). Na dřevě různých listnatých stromů a keřů je běžných několik zástupců rodu outkovka vonná, pestrá, chlupatá (Trametes suaveolens, versicolor, hirsuta), případně krásně červeně zbarvená outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus). Podrobné popisy těchto hub bývají dostupné v mnoha atlasech. Kromě běžných a snadno určitelných druhů je samozřejmě možné objevit množství dalších dřevních hub, ale jejich určování může být dobrodružstvím i pro specialistu. Přeji všem, kterých se to týká, radost z poznávání, příjemné zažití možná nových znalostí a příště na shledanou. Pro ŽL připravil Jiří Mann Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Žamberku NABÍZÍ K VOLNÉMU PRODEJI MOŠT, ZDROJ VITAMÍNŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Zakoupit si ho můžete každou sobotu od 9.00 do hod. přímo v žamberské moštárně. Josef Motl FUN SCHOOL of ENGLISH, Jana Fialová Nabízí zájemcům o studium angličtiny uvolněná místa ve večerních kurzech: Pondělí: - (18:00-19:30 hod.) středně pokročilí (učebnice Headway Preintermediate- 2.lekce) Čtvrtek : - (18:00 19:30 hod.) středně pokročilí (učebnice Headway Pre-Intermediate 7.lekce) - (20:00 21:30 hod.) středně pokročilí (učebnice Headway Pre-Intermediate 7.lekce) Z Francie Alena Zářecká absolventka učebního oboru a maturitní nástavby Střední školy obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Bližší informace získáte na tel , ,

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY SPORT BASKETBAL muži - Krajský přebor TJ Jiskra Ústí n. O.- BK Gymnázium Žamberk 76 : 90 Střelci: Krejčí 28, Diblík 22, Píč 14, Andrle 13, Mlynář Z. 5, Šmirous 4, Šeda 2, Mlynář P. 1, Valenta 1. Hodnocení: Do okresního derby naši muži nastupovali posíleni o dorostence s cílem, že není co ztratit, jelikož s tímto soupeřem jsme doma v pohledném zápase prohráli. Zároveň chtěli navázat na vítězné dva zápasy v minulém kole. Utkání bylo od začátku velice nervózní z obou stran, k čemuž přispěli i nepřesní rozhodčí. V 1.poločase byli o něco lepší domácí, kdy náš prapor bodově nesli Krejčí a Diblík. Nástupem do 2.poločasu jsme utkání rozhodli a v poslední čtvrtině si již náskok přesnou střelbou TH udrželi. Vítězství na půdě soupeře je velice cenné, velmi důležitá byla i účast našich dorostenců, jelikož po vyfaulování hráčů základní sestavy jsme mohli utkání dohrát v plném počtu starší dorostenci BK Gymnázium Žamberk - SK Botas Skuteč 45 : 84 Střelci: Hübner 12, Mlynář 11, Valenta 9, Roček 4, Lorenc 4, Týče 3, Pásler 2 Hodnocení: Na půdu lídra naší soutěže jsme se dostavili v oslabené sestavě sedmi hráčů. Zápas jsme nezačali dobře, ztráceli jsme hodně míče nepřesnými přihrávkami, špatným driblinkem i střelbou. Soupeř měl prakticky všechny doskoky, a tak jsme skórovali až v 5. minutě úvodní části hry. Druhá ¼ již byla vyrovnaná, ale tradičně ve třetím dějství přišla krize a o zápasu bylo rozhodnuto, přestože poslední část hry jsme vyhráli (ale pouze o 2 body). SK Botas Skuteč- BK Gymnázium Žamberk 86 : 52 Střelci: Roček 21, Lorenc 10, Týče 8, Mlynář 6, Hübner 4, Valenta 3 Hodnocení: Druhý zápas byl z naší strany povedenější, i když to na výsledku zápasu není vidět. Vliv na to měl nestejný metr na hodnocení zákroků hráčů domácího mužstva a nás hostů, který je vidět na nepoměru faulů a trestných hodů. To vyprovokovalo trenéra k hodnocení jejich výkonu, za což byl odměněn technickou chybou. I přes tuto nepřízeň osudu a rozhodčích hráči bojovali, za což jim patří uznání. Slušným výkonem se prezentoval zejména náš nejmenší hráč Martin Lorenc. -p.a.- Běh na lyžích ORLICKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH V úterý se konal první závod letošní sezony v běhu na lyžích v Orlických horách. Závod pořádal lyžařský oddíl SKI Skuhrov nad Bělou na náhradních tratích. Z původního místa v Deštném byl závod přeložen nad Luisino údolí mezi Velkou Deštnou a Jelenku. Závodníci tak museli veškeré svoje nádobíčko, t.j. několik lyží, mazací techniku a lyžařské vosky odtáhnout na místo startu vzdálené 3 km od parkoviště. Vzhledem k nedostatku sněhu je mnoho závodů odvolaných. Proto tohoto závodu se zúčastnilo ohromné množství závodníků. V kategorii mužů dokonce dva členové reprezentačního družstva. Výsledky závodníků startujících za Žamberk: Muži let 10. Kalous Petr 15 km 49:33,7 Muži nad 40 let 4. Strnad Tomáš 15 km 50:02,8 11. Novotný Luděk 15 km 51:32,6 -vkal- Volejbal Sobotní zápas na výbornou, i když nervy až do konce. V sobotu jsme zakončily podzimní část soutěže dohrávkou se soupeřkami z Chocně. Porazily jsme je v obou odehraných zápasech 3:2 v tiebreaku. Od prvního hvizdu rozhodčího v úvodním zápase se nám dařilo a po prvních dvou vyhraných setech to vypadalo na jasné vítězství. Ale soupeřky se vzchopily a podařilo se jim zápas vyrovnat na 2:2, a tak nás čekal tie-break. Po vyrovnaném souboji jsme se nakonec radovaly z vítězství my a už jsme věděly, že v konečné tabulce nemůžeme skončit hůře než na 3.místě, a to z 9 družstev. Druhý zápas byl opačného rázu, kdy se soupeřkám podařilo vyhrát první dva sety a my jsme se musely vzchopit a zvrátit utkání v náš prospěch.. Třetí a čtvrtý set se nám podařilo vyhrát, a tak vyrovnat na 2:2. Opět nás čekal tie-break, v kterém se nám letos opravdu daří. Přes náročnou koncovku v rozhodujícím setu se ště stí nakonec přiklonilo na naši stranu a to i přes dva velice sporné verdikty rozhodčího a my jsme k naší obrovské radosti dokázaly zvítězit a tím přidat další cenné body do celkového hodnocení. p. družstvo sety míče body 1. USK Pardubice A 47: : TJ Sokol Česká Třebová A 43: : TJ Sokol Žamberk A 36: : VO TJ Lanškroun B 34: : TJ Tesla Pardubice A 33: : SK Spartak Slatiňany A 28: : Volejbalový klub Choceň A 27: : TJ Energetik Chvaletice A 17: : TJ Sokol Nasavrky A 10:47 980: V.M. a L.M. VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ PŘINESL VÍTĚZSTVÍ PRO MÁRFY Dne se uskutečnil Vánoční volejbalový turnaj smíšených mužstev v tělocvičně U Žirafy. Účelem tohoto turnaje je, aby se lidé sešli a mezi vánočními svátky, protáhli svá těla, vyhnali ze sebe nashromážděné zásoby tuku a zahráli si pro radost volejbal. Hlavní výhrou je symbolická prestiž a nový volejbalový míč i drobné dárky. Zájem je velký, a tak jsme využili maximální možnosti žirafové tělocviny. 15 týmů přinášelo radost a díky veliké vstřícnosti, jsem vděčný, že nejlepším výsledkem bylo zahrát si. V pohledné lavině zápasů si vybojovalo první místo mužstvo s označením Marfů, kteří porazili Bezejmené, Pro Elišku, Žab-žab a vlastně všechny ostatní. Touto cestou poděkování patří všem, kteří pomohli uskutečnit tento program jsou to: SOU Žamberk - správce objektu, Pohřební služba Janata (každému účastníku věnoval sladkou rakvičku a šlehačkový věneček), Cukrárna Letohrad, Roman Býček-Husquarna, Pivovar Žamberk, p.musil - řeznictví, a také Hančí, Elišce i všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci. Za ŘKF- děkanství Žamberk Olda Kučera Orientační oddíl TJ Sokola Žamberk ukončil sezonu 2008! Tak jsme z orientek oklepali poslední bláto a buzolu s čipem uložili do skříně. I orienťáci hodnotí uplynulou sezonu. Pravidelně jsme se účastnili závodů Východočeského poháru v OB a koncem září jsme uspořádali 10.kolo soutěže na Studeném. V hodnocení Východočeské oblasti družstev obsadilo naše žactvo 12. místo z 21 družstev, dorost 6. z 18 a veteráni 12. z 23. V celkovém pořadí jednotlivců se mnozí prosadili v konkurenci velkých oddílů do 10. místa. V žákovských kategoriích obsadili v D12D S.Chládková 2.místo z 8 startujících, v H12C Jakub Lesák 9. z 27 a zvítězil v Orlické lize žactva. V kategorii H12D byl T.Neugebauer 1. z 9. Z dorostu byly nejlepší v D18C L.Šponarová 2. a Z.Chládková 4. z 15. V kategoriích veteránek bodovaly v D35D H.Kobližková na 4. a I.Cabalková na 7. místě z 35, v D45D D.Nožková 7. z 29 a v D55C H. Martincová 1. a H. Lhotská 7. z 10. V mužích obsadili v H21D K.Kobližek 2. a D.Bříza 7.z 22, ve veteránech V.Tobiška 2.a J. Šponar 7. z 16 startujících. Velmi dobře si vedli i žamberští odchovanci Eliška Kulhavá v dresu Spartaku Rychnova n.k. a Radek Nožka v barvách Lokomotivy Pardubice. E.Kulhavá vyhrála Východočeský pohár v D12C a Orlickou ligu žactva. R.Nožka byl 2. na Evropském juniorském poháru, 8. na Mistrovství Evropy dorostu. Dále získal stříbrnou a bronzovou medaili z Mistrovství ČR v jednotlivcích a zlatou ve štafetě. Byl členem zlaté štafety v Českém poháru štafet. V celostátním žebříčku dorostenců se umístil v roce 2008 na vynikajícím 3.místě. Jsme právem hrdí na výsledky Elišky a Radka. Za takové výsledky patří všem členům oddílu OB vřelé poděkování. V roce 2009 si přejeme správný směr nejen v lese, pevné zdraví a být ještě o něco rychlejší než ostatní. Za oddíl OB TJ Sokol Žamberk kolektiv trenérů OB KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN v České Třebové Provozní doba pro veřejnost v měsíci lednu 2009 Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel.: Pozor na změny provozní doby! Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od do hod. Po hod. Út a hod. St hod. Čt , a hod. Pá hod. So hod. Ne hod.

17 ŽAMBERSKÉ LISTY 17 Futsal FC RIO Žamberk odehrál další svoje zápasy ve futsalové divizi D východních Čech nejprve s hradeckými celky. První utkání, i když to podle výsledku nevypadá, bylo vyrovnané. O naší prohře rozhodlo špatné bránění soupeřových útočníků a hlavně náš brankář, jak se říká, neměl svůj den a co Zeppelini vystřelili na branku, povětšinou skončilo v naší síti. Rychlý a bojovný zápas s mužstvem REX Reality rozhodl svým hattrickem Míša Čada. Za zmínku stojí ještě červená karta pro našeho hráče Ráďu Pavlíka za podražení soupeře zezadu a následný komentář. O týden později v Litomyšli jsme proti choceňskému mužstvu udávali tempo hry, vytvářeli si gólové příležitosti, ovšem zakončení bylo žalostné. Jediný náš gól jsme vstřelili při power-play sedm vteřin před koncem zápasu. Ve druhém utkání nás rezerva Nejzbachu přehrála ve všech směrech a to jenom potvrzuje současnou dobrou práci s mládeží ve Vysokém Mýtě Hradec Králové RIO AC Zeppelin Hradec Králové 2 : 6 Branky: Čada Michal, Pavlík Radek RIO REX Reality XXL 4 : 2 Branky: Čada Michal 3, Pavlík Radek Sestava: Mauler Jan Kail Ondřej, Šedivý Luděk, Pavlík Radek, Pavelka Michal, Menzel Milan, Čada Michal, Procházka Petr, Ulvr Martin Litomyšl RIO FK Peliny Choceň 1 : 2 Branky: Huška Vladimír RIO 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto B 0 : 7 Sestava: Hruša Jiří Kail Ondřej, Štěpánek Richard, Bartoš Jan, Procházka Petr, Huška Vladimír, Pavelka Michal, Pecka Martin Vlastimil Knop vedoucí mužstva ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ! Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku Vás srdečně zve na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod. vždy v sobotu v termínech: , ,14.02., , , Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic(naproti Penny), jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni plavejte pro své zdraví! Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku POHYB A ZDRAVÍ Stojíme na prahu nového roku. Rok 2009 bude pro mnohé rokem velkých změn. Rokem, který možná výrazně ovlivní život nejednoho z nás. Mnozí začínají první lednové dny s více či méně jasným předsevzetím. Studenti, kteří v letošním roce maturují, se již pečlivě připravují na tuto zkoušku života. Poté hned na velký sen, přijímací zkouška na vysokou. Podnikatelé vstupují do prvních dnů v roce s očekáváním rozvoje vlastních společností. Nejedni mladí manželé se již netrpělivě připravují na novou ratolest, která rozesměje jejich tváře. Aktivní sportovci jsou již v plné tréninkové přípravě, aby právě v tomto roce dosáhli co nejlepšího umístění ve svých sportovních odvětvích. Někteří z nás se těší, že již konečně vstoupí do penze a budou mít dostatek času na hry s vnoučaty. Každá životní etapa s sebou přináší odlišné priority, jiné vize a rozdílné plány. Různorodá činnost člověka vyvolává velmi různorodé sny. Ve většině případů, kdy potkáváme více či méně známé na ulici, v naší korespondenci či telefonátech, nebo v komunikaci se shodujeme na jednom konkrétním přání. Přání, které není ovlivněno věkem, vzděláním, sociálním postavením ani žádným jiným mně známým faktorem. Toto přání je Pevné zdraví. Již dlouhou řadu let se věnuji aktivnímu pohybu, a to zejména na straně cvičitele. Téměř sedm let jsem pracoval na různých sportovištích po celém světě. Počínaje Londýnem, přes velké množství míst v USA včetně Aljašky a Havaje, jsem procestoval přes 40 více či méně rozvinutých zemí světa. Po návratu zpět do ČR, do podhůří Orlických hor, jsem se rozhodl vytvořit malé sportovní centrum, které bude nabízet lidem z blízkého okolí prostor pro realizaci jejich každodenního snu. A to snu, který si přeje většina z nás: Pevné zdraví. Na základě mých mnohaletých zkušeností a díky velmi úzké spolupráci s předními světovými i domácími odborníky jsme v ČR zahájili poradenskou činnost spojenou s projekcí a realizací sportovních zařízení určených pro rozvoj vitality a pevného zdraví. Je velmi příjemné být u vzniku nových projektů a být poradcem investorů, kteří by rádi napomáhali vytvářet optimální sportovní centra pro své klienty. Je však ještě příjemnější vytvářet nové a atraktivní projekty k rozvoji zdraví a životní vitality pro své nejbližší. Pro své kamarády, pro sousedy, pro rodiče Vašich přátel, pro členy Vaší rodiny a pro všechny, na kterých Vám opravdu záleží. Z tohoto důvodu jsme před dvěma lety zahájili činnost našeho malého spinningového studia v Kostelní ulici. Další rok jsme ke spinningu přidali ještě další malý sál, kde si všichni naši klienti mohou zacvičit pomalé i dynamicky náročnější formy cvičení. Je nám velkým potěšením sledovat spokojené klienty, kteří opouštějí cvičební sál a z očí jim září spokojenost a radost z dobře odvedené práce. Je nepopsatelný zážitek sledovat pravidelného klienta, který se vždy vrací a Vy jste svědky transformace tohoto člověka. Z unaveného, rozměrnějšího, rozmrzelého a životem zkroušeného jedince najednou v krátkém časovém úseku potkáváte člověka, který se usmívá, najednou oplývá životním optimismem, svěřuje se Vám se zmizelými kilogramy. Najednou je tu člověk spokojený, veselý s absolutním životním elánem. Tyto a podobné impulsy nás vedly k myšlence rozvoje našich stávajících aktivit v Žamberku a rozšíření služeb. Na sklonku roku se nám podařilo sehnat velmi atraktivní prostory, které mohou znamenat výraznou změnu aktivního pohybu lidí v Žamberku a okolí. V Divišově ulici naproti OD PLUS jsme pro všechny příznivce, kterým není jejich zdraví lhostejné, připravili přes 200 m 2 cvičební plochy. Prostor je velmi účelově rozdělen do několika sekcí. Vzhledem k optimální činnosti člověka je potřeba, aby se tělo posílilo, zlepšila se srdeční i dýchací činnost a celé tělo se efektivně a zdravě protáhlo, a tím se výrazně zlepšila prevence úrazů v každodenním životě. Z tohoto důvodu byl vytvořen multifunkční sál, který svou cvičební plochou přes 120 m 2 nabízí skvělý prostor k širokému spektru aktivit. Od tance, aerobiku přes kondiční silové cvičení až po pomalé formy jako Yoga či velmi populární Pilates. Druhá část studia je věnována funkčnímu tréninku. Tato aréna je opatřena kladkovými stroji GRAVITY a nářadím Escape, které jsou využívány světovými rehabilitačními centry a centry zdravého pohybu. Je zde zóna určena pro individuální posilování s extrémním zřetelem na zdraví a správné provedení cviků. Po správném cvičení pod vedením těch nejlepších lektorů, kteří jsou vždy plně kvalifikováni, budou moci všichni milovníci pohybu a lidé, kteří považují zdraví za velmi důležité, ochutnat něco dobrého v novém Fitness Cafe s nabídkou výborných nápojů a drobného občerstvení. Šatny se sociálním zázemím a sprchami, vlastními uzamykatelnými skříňkami, drobnou kosmetikou a vysoušečem vlasů jsou absolutní samozřejmostí. Studio 3D Fitness bude slavnostně otevřeno dne v 18:00 hod. za přítomnosti mistra světa v aerobiku Vládi Valoucha a mnoha dalších zajímavých osobností, které mají pro naše zdraví a náš život v Žamberku a okolí velký význam. V sobotu proběhne v prostorách studia první Aktivní den plný pohybu. Zde se Vám představí Vláďa Valouch, Petra Valouchová, Katka Prokopcová, Eva Hemalová, Světla Temnyáková a mnoho dalších skvělých presentérů. Zdraví je pro nás, stejně jako pro většinu z Vás, velmi důležité. Jsme si plně vědomi, že bez optimálního zdraví můžeme jen velmi těžko realizovat naše sny. Víme, že stress a pracovní nároky se stále zvyšují, že čas běží rychleji, ale jsme si plně vědomi, že je pouze na nás, zdali se pokusíme naše zdraví upevňovat, a nebo jen přihlížet ztěžujícímu se zdravotnímu stavu našeho těla. Těšíme se na setkání s Vámi a velmi rádi budeme asistenty pro upevnění Vašeho zdraví a životní vitality. S přáním pevného zdraví a radosti ze života Miroslav Jirčík, 3D Fitness 23. ledna 2009 v 18. hodin Divišova ulice naproti prodejně PLUS Slavnostní otevření za přítomnosti Mistra světa v aerobiku Vládi Valoucha Dovolujeme si pozvat všechny příznivce pohybu a milovníky zdravého životního stylu do nově otevřených prostor studia 3D FITNESS. nové studio pohybu a zdraví v Žamberku doprovodný program: sobota 24. ledna od 9.00 hod. GRAND OPENING SHOW Vláďa Valouch, Katka Prokopcová Eva Hemalová, Petra Valouchová Světla Temnyáková, Míra Jirčík DEN PLNÝ POHYBU A TANCE: Dance Aerobik Step, Pump Port de Bras Stretch a jiné multifunkční aerobní sál. studio funkčního tréninku. fitness café

18 18 ŽAMBERSKÉ LISTY Fotografie z předvánoční besídky v Domovu pod hradem Žampachem, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. prosince V programu účinkovali žáci ZUŠ A. Muchy Letohrad členové Českého červeného kříže - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí. Vánoční besídky v kapli sv. Bartoloměje na Žampachu se zúčastnily také děti z mateřské školy v Písečné. L. Grätz, PaedDr., ředitel domova

19 ŽAMBERSKÉ LISTY 19 Jana Kumpoštová 28. října Žamberk Vlasové studio Jana Kumpoštová Všem svým zákazníkům a občanům města Žamberka přeji vše nejlepší do nového roku 2009 pevné zdraví, ště stí a radost ze života. Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA V úterý 6. ledna 2009 odpoledne se uskutečnila v Domovu pod hradem Žampachem Tříkrálová besídka spojená s tradicí žehnání domům na Žampachu. Tříkrálová besídka na Žampachu se i letos konala za účasti a ve spolupráci s farníky sboru Českobratrské církve evangelické z Letohradu, kteří s Domovem při různých akcích spolupracují již mnoho let. Paní farářka Jiřina Kačenová i letos besídku obohatila o poutavé vyprávění, v podání obyvatel domova pak zazněly v kapli sv. Bartoloměje písně s vánoční tematikou. Letos průvod doprovázeli i koně a naše nová oslice Amálka a také pořádný mráz, dodává Gábina Brůnová, pracovnice domova a organizátorka této akce. Na konci žehnání domům čekalo na Tři krále a celý průvod, také malé pohoštění. L. Grätz, PaedDr., ředitel domova PRODEJNA EKOFLORA, Kostelní ul.78 v Žamberku (vedle kostela sv.václava) OZNAMUJE, ŽE OD 2. LEDNA 2009 ROZŠÍŘILA SVŮJ SORTIMENT O ŘEZANÉ A HRNKOVÉ KVĚTINY. Otevřeno: Pondělí pátek: hod. Sobota: hod., neděle zavřeno. Informace a objednávky osobně nebo na tel.čísle: Řádková inzerce KOUPÍM CHALUPU, RD, USEDLOST, CHATU... Pastviny a okolí. Preferuji s větším pozemkem. Nabídky na nebo na tel Mgr. Martina Suchodolová, advokát oznamuje přemístění své advokátní kanceláře na adresu: Masarykovo nám. 146, Žamberk (I. patro, nad pobočkou GE Money Bank) tel , PRODÁM řadovou garáž u paneláků Za žirafou v Žamberku. Kontakt: tel HUBNUTÍ SE ZÁRUKOU, analýza stavby těla ZDARMA Kontakt: tel Fotografie: archiv Domova pod hradem Žampachem

20 20 ŽAMBERSKÉ LISTY GRAFIKA SIGNMAKING WEBDESIGN RAZÍTKA TISK Hledáme pracovníka výroba reklamní grafiky Prodej administrativní budovy v Žamberku Tovární ul. - možnost i pronájmu - výrobní,skladové a kancelářské prostory - parkování u objektu - výborná dispozice - široká škála využití RK Lord,www.lord.cz,tel malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce Provádění staveb a dřevěných konstrukcí, nízkoenergetické domy. Tel Dřevěné a plovoucí podlahy, vnitřní rekonstrukce, interiéry, exteriéry, zateplování staveb, EPDM střechy, drobné truhlářské práce, cenová kalkulace staveb. VINÁRNA A KAVÁRNA SLLUNE NI ICE P ÍJEMNÉ POSEZENÍ U SKLENI KY DOBRÉHO KVALITNÍHO VÍNA NEJEN Z MORAVY. NABÍZÍME I STÁ ENÁ VÍNA DO VLASTNÍCH NÁDOB A DÁRKOVÁ BALENÍ LAHVOVÝCH VÍN. VHODNÉ I PRO PO ÁDÁNÍ UZAV ENÝCH AKCÍ! TEL: MASARYKOVO NÁM STÍ (V PR CHODU ZA CUKRÁRNOU) KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob TRADIČNÍ TIBETSKÁ A ČÍNSKÁ MEDICÍNA poradenské centrum Masarykovo náměstí 86 každé úterý hod., hod. kontakt: Těšíme se na Vaši návštěvu!! Vás zve k výhodnému nákupu za bezkonkurenční ceny! (platí do vyprodání zásob) LIKVIDACE ZÁSOB Všem stávajícím i novým zákazníkům přejeme do nového roku mnoho zdraví a pracovních úspěchů. Uzávěrka č. 02/ do hod., vyjdou 2. února2009 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Vzpomínka na Josefa Knopa

Vzpomínka na Josefa Knopa 1 Vzpomínka na Josefa Knopa 30. ledna 2009 uplyne 100 let narození generála in memoriam Josefa Knopa. Narodil se roku 1909 v rodině živnostníka v Žamberku. Absolvoval reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Město Mirošov Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mirošov se

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU služební označení odborný rada vedoucí oddělení Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Kravaře Náměstí Kravaře

Město Kravaře Náměstí Kravaře Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VÁCLAV OV U BRUNTÁLU Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Střítež se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 ze dne 16. prosince 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015,

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel sekce POZE vrchní rada 2. kolo Č. j.: 08170-1/2016-ERU Datum:

Více

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Nová Role

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM 195 000) Praha 9. února 2016 Č. j. 2016/5317-161/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o místních poplatcích ) 2

14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o místních poplatcích ) 2 Obec Vigantice Zastupitelstvo obce Vigantice Obecně závazná vyhláška obce Vigantice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více