Aspire řady Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspire řady 9500. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Aspire řady 9500 Uživatelská příručka

2 Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu. Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do pamě ového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated. Notebook Aspire řady 9500 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

3 Pokyny k likvidaci iii Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. USA Pro elektronické výrobky obsahující monitor CRT nebo displej LCD: Lampy v tomto výrobku obsahují rtut a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních, státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne sdružení electronic industries alliance, Informace týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu

4 iv Stručné pokyny Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Aspire. Uživatelské příručky Abychom vám při používání notebooku Aspire pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček: První leták První kroky... vám pomůže při úvodním nastavení počítače. Tištěná Uživatelská příručka vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce AcerSystem User's Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem: 1 Klepněte na tlačítko Start a dále na položky Všechny programy a AcerSystem. 2 Klepněte na položku AcerSystem User s Guide. Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User s Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc. Základní péče a tipy pro používání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Počítač zapnete jednoduchým stisknutím tlačítka napájení, které se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění tlačítka napájení viz "Pohled zepředu" na straně 11.

5 v Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů: Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Vypnout počítač a potom na tlačítko Vypnout. Pomocí tlačítka napájení Počítač můžete také vypnout zavřením krytu počítače nebo stisknutím klávesové zkratky pro režim spánku <Fn> + <F4>. Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy. Péče o počítač Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst ujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru. Nevystavujte počítač teplotám pod 0 C nebo nad 50 C. Nevystavujte počítač magnetickým polím. Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku. Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami. Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím. Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám. Nestavějte nic na horní stranu počítače. Displej počítače nezavírejte prudce. Neumíst ujte počítač na nerovný povrch. Péče o adaptér střídavého proudu Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu: Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení. Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa. Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku. Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

6 vi Péče o baterii Několik způsobů péče baterii: Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení. Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení. Pokud možno nechejte baterii recyklovat. Čištění a servis Při čištění počítače dodržujte následující kroky: 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii. 2 Odpojte adaptér střídavého proudu. 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Dojde-li k některému z následujících případů: Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo. Počítač nepracuje normálně. Postupujte podle pokynů v části "Časté otázky" na straně 36. Upozornění Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač. Podmínky používání Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky. K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

7 Pokyny k likvidaci iii Stručné pokyny iv Uživatelské příručky iv Základní péče a tipy pro používání počítače iv Zapnutí a vypnutí počítače iv Péče o počítač v Péče o adaptér střídavého proudu v Péče o baterii vi Čištění a servis vi Acer Empowering Technology 1 Acer edatasecurity Management 2 Acer elock Management 3 Acer eperformance Management 4 Acer erecovery Management 5 Acer esettings Management 6 Acer enet Management 7 Acer epower Management 8 Acer epresentation Management 10 Seznámení s počítačem Aspire 11 Pohled zepředu 11 Pohled na zavřenou přední stranu 12 Pohled zleva 13 Pohled zprava 14 Pohled zezadu 15 Pohled zespodu 16 Specifikace 17 Indikátory 21 Tlačítka pro snadné spuštění 22 Zařízení touchpad 23 Základy používání zařízení touchpad 23 Používání klávesnice 25 Zámky klávesnice 25 Klávesy systému Windows 26 Klávesové zkratky 26 Speciální klávesy 28 Vysunutí optického disku (CD nebo DVD) 29 Používání bezpečnostního zámku počítače 29 Zvuk 30 Nastavení hlasitosti 30 Použití systémových nástrojů 31 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) 31 Launch Manager 33 Norton AntiVirus 34 Funkce mikrofonu 35 Časté otázky 36 Vyžádání služby 39 Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) 39 Než zavoláte 39 Obsah

8 Acer Arcade (u vybraných modelů) 40 Klávesové zkratky Acer Arcade 41 Režim InstantOn Arcade 41 Dálkový ovladač se 48 tlačítky 42 Funkce dálkového ovladače 43 Dálkové ovládání Arcade (u vybraných modelů) 44 Vyhledání a přehrávání obsahu 45 Settings (nastavení) 45 Ovládací prvky Acer Arcade 46 Ovládací prvky procházení 46 Ovládací prvky přehrávače 46 Virtuální klávesnice 47 Režim pozadí 47 Cinema (Film) 48 Nastavení 48 Album 49 Upravování snímků 49 Nastavení prezentace 49 Video 50 Přehrávání videosouboru 50 Digitalizace videa (pouze modely TV) 50 Snímek 50 Upravování videa 51 Music (Hudba) 51 TV (u vybraných modelů) 52 Časový posun TV vysílání 52 Recorded TV (Záznam TV) 53 Plánování nahrávání 53 TV Preview (Náhled televizního vysílání) 53 Televizní program 53 Najít program 54 Nastavení TV 54 Používání funkcí teletextu 54 Vytváření disků DVD 55 Produkce disků CD/DVD 55 Přenášení notebooku 56 Odpojení od stolního počítače 56 Přenášení 56 Příprava počítače 56 Co s sebou na schůzky 57 Přenášení počítače domů 57 Příprava počítače 57 Co vzít s sebou 57 Zvláštní opatření 58 Používání počítače v domácí kanceláři 58 Cestování s počítačem 58 Příprava počítače 58 Co vzít s sebou 58 Zvláštní opatření 59

9 Cestování s počítačem po světě 59 Příprava počítače 59 Co vzít s sebou 59 Zvláštní opatření 59 Zabezpečení počítače 60 Používání bezpečnostního zámku počítače 60 Použití hesla 60 Zadání hesel 61 Nastavení hesel 61 Možnosti rozšíření 62 Možnosti připojení 62 Faxový/datový modem 62 Integrovaná možnost sít ového připojení 63 Rychlé infračervené rozhraní (FIR) 63 Univerzální sériová sběrnice (USB) 64 Port IEEE Slot pro kartu PC 65 Karta ExpressCard 66 Instalace paměti 67 Připojení televizního a audiovizuálního kabelu 68 Průvodce nastavením televize programu Acer Arcade (systém Windows XP Home a Professional) 70 Nástroj BIOS 71 Pořadí spouštění 71 Povolení obnovení z disku na disk 71 Heslo 71 Používání softwaru 72 Přehrávání filmů DVD 72 Řízení spotřeby 73 Acer erecovery Management 74 Vytvoření zálohy 74 Obnovení ze zálohy 75 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby 75 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD 76 Změna hesla 76 Odstraňování potíží 77 Tipy pro odstraňování potíží 77 Chybové zprávy 77 Předpisy a bezpečnostní upozornění 79 Shoda s předpisy ENERGY STAR 79 Prohlášení FCC 79 Poznámky o modemu 80 Důležité bezpečnostní pokyny 80 Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení 82 Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD 83 Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision 83 Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení 83 Obecně 83

10 Evropská unie (EU) 84 Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC 84 Kanada výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210) 86 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 87 Declaration of Conformity for CE Marking 88 Rejstřík 89

11 1 Acer Empowering Technology Inovativní technologie Empowering Technology společnosti Acer usnadňuje přístup k často používaným funkcím a správu vašeho nového notebooku Acer. Zahrnuje osm praktických nástrojů: Acer edatasecurity Management chrání data pomocí hesel a pokročilých šifrovacích algoritmů. Acer elock Management omezuje přístup k externím pamět ovým médiím. Acer eperformance Management zlepšuje výkon systému optimalizací diskového prostoru, paměti a nastavení registru. Acer erecovery Management zajišt uje flexibilní, spolehlivé a úplné zálohování a obnovu dat. Acer esettings Management poskytuje přístup k informacím o systému a umožňuje snadnou změnu nastavení. Acer enet Management umožňuje inteligentní připojení k sítím podle umístění. Acer epower Management prodlužuje výdrž baterie prostřednictvím všestranných profilů používání. Acer epresentation Management umožňuje připojení k projektoru a pohodlnou změnu nastavení zobrazení. Empowering Technology

12 2 Chcete-li získat další informace, stisknutím klávesy < > spust te nabídku Empowering Technology, klepněte na příslušný nástroj a vyberte funkci Help (Nápověda). Acer edatasecurity Management Empowering Technology Acer edatasecurity Management je praktický nástroj k šifrování souborů, který chrání soubory před přístupem neoprávněných osob. Je integrován do Průzkumníka systému Windows jako rozšíření prostředí umožňující snadné a rychlé šifrování a dešifrování dat a podporuje také průběžné šifrování souborů v aplikacích MSN Messenger a Microsoft Outlook. K zašifrování a dešifrování souboru lze použít dvě hesla: heslo správce a heslo konkrétního souboru. Heslo správce je hlavní heslo, pomocí kterého lze dešifrovat libovolný soubor v počítači; heslo konkrétního souboru je přiřazeno při šifrování každého jednotlivého souboru. Průvodce nastavením nástroje Acer edatasecurity Management vás vyzve k zadání hesla správce a výchozího hesla konkrétního souboru. Toto heslo konkrétního souboru bude použito k šifrování souborů jako výchozí; při šifrování souboru můžete také zadat vlastní heslo konkrétního souboru. Poznámka: Heslo použité k zašifrování souboru je jedinečný klíč, který systém vyžaduje k dešifrování. Jestliže toto heslo ztratíte, lze daný soubor dešifrovat již pouze pomocí hesla správce. Pokud ztratíte obě hesla, zašifrovaný soubor nebude možné nijak dešifrovat! Všechna související hesla pečlivě chraňte!

13 3 Empowering Technology Acer elock Management Acer elock Management je bezpečnostní nástroj, který umožňuje zamknout vyměnitelné datové, optické a disketové jednotky a zajistit data proti krádeži, je-li notebook ponechán bez dozoru. Removable data devices (vyměnitelná datová zařízení) zahrnují disky USB, pera USB, jednotky Flash USB, jednotky MP3 USB, čtečky pamět ových karet USB, diskové jednotky IEEE 1394 a všechny další vyměnitelné diskové jednotky, které lze po zasunutí do konektoru počítače připojit jako systém souborů. Optical drive devices (optická disková zařízení) zahrnují všechny druhy jednotek CD-ROM a DVD-ROM. Floppy disk drives (disketové jednotky) pouze jednotky používající diskety 3,5". Chcete-li nástroj Acer elock Management aktivovat, je třeba nejprve nastavit heslo. Po nastavení hesla můžete kterékoli z uvedených tří druhů zařízení uzamknout. Zámek či zámky budou aktivní okamžitě bez nutnosti restartování počítače a zůstanou zamčeny i po restartování až do odemčení. Jestliže nenastavíte heslo, bude obnoven počáteční stav nástroje Acer elock Management se všemi zámky zrušenými. Poznámka: Pokud heslo ztratíte, neexistuje způsob jeho vynulování kromě přeformátování notebooku nebo předání notebooku do střediska služeb zákazníkům společnosti Acer. Zapamatujte si heslo nebo si je zapište.

14 4 Empowering Technology Acer eperformance Management Acer eperformance Management je nástroj k optimalizaci systému, který zvyšuje výkon notebooku Acer. Poskytuje následující možnosti zvýšení celkového výkonu systému: Memory optimization (optimalizace paměti) uvolnění nepoužívané paměti a kontrola využití. Disk optimization (optimalizace disku) odebrání nepotřebných položek a souborů. Speed optimization (optimalizace rychlosti) zlepšení možností používání a výkonu systému Windows XP.

15 5 Acer erecovery Management Acer erecovery Management je výkonný nástroj, který odstraňuje potřebu disků pro obnovení dodaných výrobcem. Nástroj Acer erecovery Management zabírá místo ve skrytém oddílu pevného disku počítače. Uživatelem vytvořené zálohy jsou ukládány na disk D:\. Nástroj Acer erecovery Management poskytuje následující funkce: Ochrana heslem. Obnova aplikací a ovladačů. Zálohování bitových kopií a dat: Zálohování na pevný disk (nastavení bodu obnovy). Zálohování na disk CD nebo DVD. Nástroje pro obnovu bitových kopií a dat: Obnovení ze skrytého oddílu (výchozí nastavení z výroby). Obnovení z pevného disku (poslední uživatelem definovaný bod obnovy). Obnovení z disku CD nebo DVD. Empowering Technology Další informace naleznete v části "Acer erecovery Management" na straně 74 příručky AcerSystem User's Guide. Poznámka: Jestliže počítač nebyl dodán s diskem Recovery CD nebo System CD, vytvořte disk CD nebo DVD se záložní bitovou kopií pomocí funkce System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk) nástroje Acer erecovery Management. Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer erecovery Management odpojte všechna periferní zařízení (kromě externí optické jednotky Acer ODD, pokud je jí počítač vybaven) včetně zařízení Acer ezdock.

16 6 Acer esettings Management Nástroj Acer esettings Management umožňuje zjistit specifikace hardwaru a sledovat stav systému. Dále umožňuje optimalizovat operační systém Windows, aby počítač pracoval rychleji, plynuleji a lépe. Empowering Technology Nástroj Acer esettings Management poskytuje také následující funkce: Jednoduché grafické uživatelské rozhraní ke snadnému používání programu. Zobrazení všeobecného stavu systému a rozšířené sledování pro zkušené uživatele. Protokolování odebrání nebo výměny hardwarové součásti. Možnost přenosu osobního nastavení. Udržování protokolu historie všech vydaných výstrah.

17 7 Acer enet Management Nástroj Acer enet Management umožňuje snadné a rychlé připojení ke kabelovým i bezdrátovým sítím na různých umístěních. Chcete-li tento nástroj použít, klepněte na ikonu Acer enet Management v notebooku nebo program spust te z nabídky Start. Můžete také nastavit automatické spouštění nástroje Acer enet Management po spuštění počítače. Nástroj Acer enet Management automaticky rozpozná nejlepší nastavení pro nové umístění a současně umožňuje toto nastavení ručně upravit podle potřeby klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu. Empowering Technology Nástroj Acer enet Management umožňuje uložit nastavení sítě pro dané umístění do profilu a automaticky použít příslušný profil, pokud se přesunete z jednoho umístění do jiného. Uložené nastavení zahrnuje parametry připojení k síti (adresy IP a DNS, parametry bezdrátového přístupového bodu atd.) a nastavení výchozí tiskárny. Z důvodů zabezpečení nástroj Acer enet Management neukládá uživatelská jména a hesla.

18 8 Empowering Technology Acer epower Management Nástroj Acer epower Management nabízí srozumitelné uživatelské rozhraní. Chcete-li jej spustit, vyberte položku Acer epower Management v rozhraní Empowering Technology nebo poklepejte na ikonu Acer epower Management na hlavním panelu. AC mode (Režim napájení ze sítě) Výchozí nastavení je Maximum Performance (Maximální výkon). Můžete upravit rychlost procesoru, jas displeje a další nastavení. Klepnutím na tlačítka můžete také vypnout nebo zapnout následující funkce: Bezdrátová sít LAN, Rozhraní Bluetooth, Sběrnice CardBus, Pamět ová karta, Zvuk a Kabelová sít LAN. DC mode (Režim napájení z baterie) Nástroj nabízí čtyři předdefinované profily: Entertainment (Zábava), Presentation (Prezentace), Word Processing (Zpracování textu) a Maximum Battery (Maximální výdrž baterie). Můžete také nadefinovat až tři vlastní profily.

19 9 Vytvoření nového schématu napájení 1 Zadejte název nového schématu. 2 Zvolte existující schéma, které bude použito jako vzor. 3 Vyberte, zda bude schéma použito v režimu napájení ze sítě (AC) nebo z baterie (DC). 4 Zvolte požadované možnosti napájení a klepněte na tlačítko OK. 5 Nový profil se zobrazí na hlavní obrazovce. Stav baterie Na panelu v levé dolní části okna se v reálném čase zobrazuje předpokládaná výdrž baterie stanovená na základě aktuální spotřeby. Empowering Technology Klepnutím na tlačítko Advanced Settings (Rozšířené nastavení) získáte přístup k následujícím funkcím: Nastavení alarmů. Načtení výchozího nastavení z výroby. Výběr akcí, které mají být provedeny při zavření víka, a nastavení hesel pro přístup k systému po návratu z režimu hibernace nebo úsporného režimu. Zobrazení informací o nástroji Acer epower Management.

20 10 Empowering Technology Acer epresentation Management Nástroj Acer epresentation Management umožňuje vybrat ze dvou nejčastějších rozlišení projektoru: XGA a SVGA.

21 11 Seznámení s počítačem Aspire Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku První kroky... vás seznámíme s vaším novým počítačem Aspire. Pohled zepředu Č. Položka Popis 1 Displej Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače. 2 Stavové indikátory 3 Tlačítka pro snadné spuštění 4 Tlačítko napájení Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Další informace viz "Tlačítka pro snadné spuštění" na strani 22. Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

22 12 Č. Položka Popis 5 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače. 6 Mikrofony Interní mikrofony pro stereofonní nahrávání zvuku. 7 Zařízení touchpad 8 Tlačítka (levé, střední a pravé) Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako čtyřsměrné tlačítko pro posouvání. 9 Podložka ruky Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače. Pohled na zavřenou přední stranu Č. Ikona Položka Popis 1 Reproduktory Levý a pravý reproduktor zajišt ují stereofonní zvukový výstup. 2 Tlačítko/indikátor bezdrátové komunikace 3 Tlačítko/indikátor komunikace Bluetooth Stisknutím tohoto tlačítka povolíte nebo zakážete funkci bezdrátové sítě LAN. Rozsvícením indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN. Stisknutím povolíte nebo zakážete funkci Bluetooth. Rozsvícením indikuje stav komunikace Bluetooth. 4 Přijímač CIR Přijímá signály z dálkového ovládání. 5 Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače. 6 Indikátor baterie Indikuje stav baterie počítače. 7 Tlačítka Acer Arcade a médií K použití s programem Acer Arcade a dalšími přehrávači médií (u vybraných modelů).

23 13 Č. Ikona Položka Popis 8 Ovládání médií Pětisměrné tlačítko pro ovládání multimédií (u vybraných modelů). 9 Západka Umožňuje zaklapnutí a otevření víka. Pohled zleva Č. Ikona Položka Popis 1 Port USB 2.0 Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 2 Patice karty PCI Express 3 Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu S/PDIF 4 Konektor vnějšího zdroje Umožňuje vložit jednu kartu PCI Express. Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek), kompatibilní s rozhraním S/PDIF. Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet). 5 Konektor mikrofonu Slouží k připojení vstupu z externího mikrofonu. 6 Optická mechanika se slotem pro disk 7 Tlačítko vysunutí disku z optické mechaniky ve slotu Interní optická jednotka; umožňuje používat disky CD a DVD. Vysouvá optický disk z jednotky. 8 Indikátor LED Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.

24 14 Pohled zprava Č. Ikona Položka Popis 1 Tlačítko pro Slouží k vysunutí karty PC ze slotu. vysunutí karty PC 2 Slot pro kartu PC Umožňuje vložit jednu kartu PC Typu II. 3 Čtečka karet 5 v 1 4 Infračervený port 5 Port IEEE Dva porty USB 2.0 Podporuje karty Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xd-picture Card. Poznámka: V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. Umožňuje komunikaci s infračervenými zařízeními (například s tiskárnou nebo počítačem s infračerveným rozhraním). Umožňuje připojení zařízení IEEE Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).

25 15 Pohled zezadu Č. Ikona Položka Popis 1 Ventilační otvory Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. 2 Napájecí konektor Zajišt uje připojení k adaptéru střídavého proudu. 3 Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). 4 Port S-video/TV-out Umožňuje připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení se vstupem S-video. 5 Paralelní port Umožňuje připojení tiskárny. 6 Port DVI-D Podporuje připojení digitálního videa (u vybraných modelů). 7 Konektor RF Pro digitální a analogový televizní vstup (u vybraných modelů). 8 Vstupní port obrazu a zvuku Umožňuje připojení obrazového i zvukového vstupu (u vybraných modelů). 9 Port Ethernet (RJ-45) Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100/ Port modemu (RJ-11) Umožňuje připojení k telefonní lince. 11 Port USB 2.0 Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 12 Drážka pro zámek Kensington Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

26 16 Pohled zespodu Č. Položka Popis 1 Ventilátor Zajišt uje chlazení počítače. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru. 2 Pozice pro pamět 3 Západkový zámek baterie 4 Uvolňovací západka baterie 5 Pozice pro baterii 6 Pozice pro pevný disk 7 Basový reproduktor 8 Pozice pro kartu PCI Zde je uložena hlavní pamět počítače. Zamkne baterii na místě. Uvolňuje baterii k vyjmutí. Zde je uložena baterie počítače. Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby). Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup. Zde je uložena karta Mini PCI počítače.

27 17 Specifikace Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Microsoft Windows Media Center Edition Platforma Procesor Intel Pentium M 725a (mezipamět 2 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) 730/740/750/760/770 (mezipamět 2 MB L2, 1,60/1,73/1,86/2/2,13 GHz, 533 MHz FSB) nebo vyšší Procesor Intel Celeron M 370 (mezipamět 1 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) nebo vyšší Čipová sada Intel 915PM/915GM Express Systémová pamět Displej a grafika Podsystém ukládání dat 256 nebo 512 MB paměti DDR2 533 MHz, rozšiřitelná na 2 GB pomocí dvou modulů sodimm Barevný displej 17" WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD, rozlišení pixelů nebo barevný displej 17" Wide WSXGA+ TFT LCD nebo barevný displej 17" Wide WXGA TFT LCD (dvě lampy) Poměr zobrazení 16:10 16,7 milionu barev Grafická karta ATI MOBILITY RADEON X700 (M26P) se 128 nebo 256 MB externí obrazové paměti DDR RAM s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora softwaru ATI POWERPLAY Podpora grafické karty PCI Express X16 nebo Integrovaný 3D grafický adaptér Intel 915GM s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator 900 s až 128 MB obrazové paměti VRAM a s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora dvou nezávislých zobrazovacích zařízení Hardwarová podpora formátu MPEG-2/DVD Podpora výstupů DVI-D a S-video/TV-out (NTSC/PAL) Obrazová technologie Acer CinemaVision (Acer Arcade) Technologie optimalizace obrazu Acer ClearVision (Acer Arcade) Pevný disk 60/80/100 GB ATA/100 Volitelné optické jednotky: Dvouvrstvá jednotka DVD-Dual (štěrbinový typ) Kombinovaná jednotka DVD/CD-RW (štěrbinový typ)

28 18 Rozměry a hmotnost Podsystém napájení Vstupní zařízení Zvuk Komunikace Model s displejem s jednou lampou: 402 (Š) x 286 (H) x 35,8/38,5 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,41/1,52 palců) 3,6 kg (7,9 lbs.) Model s displejem se dvěma lampami: 402 (Š) x 286 (H) x 39,3/42,0 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,55/1,65 palců) 3,9 kg (8,6 lbs.) Standard řízení spotřeby procesoru ACPI 2.2 s podporou úsporného režimu a režimu hibernace Baterie Li-ion 65 W (8článková) Rychlé dobíjení 2,5 hodiny, dobíjení během používání 3,5 hodiny Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Klávesnice se 103 klávesami Touchpad s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem pro posouvání 12 funkčních kláves, čtyři tlačítka pro snadné spuštění Dvě tlačítka přístupná zepředu: tlačítko-indikátor LED sítě WLAN a připojení Bluetooth Mediální konzola s tlačítky Arcade, zastavit, přehrát/ pozastavit, rychle převinout vpřed a vzad a s pětisměrným ovládacím tlačítkem médií Dálkové ovládání pro aplikace Acer Arcade nebo MCE OS Zvukový systém se dvěma integrovanými reproduktory Podpora rozhraní SPDIF pro digitální reproduktory Kompatibilní se standardem Intel High-Definition Audio a MS-Sound Zabudované mikrofony (2) Softwarová podpora protokolu VoIP Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT; podpora probuzení počítače při volání WLAN: řešení Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection (duální režim b/g) nebo 2915ABG (duální pásmo, tři režimy a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED s podporou bezdrátové technologie Acer SignalUp WPAN (volitelná): integrovaná technologie Bluetooth v2.0

29 19 Vstupněvýstupní rozhraní Zabezpečení Software Doplňky a příslušenství Prostředí Pět porty USB 2.0 Port IEEE 1394 Patice karty Express Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Výstupní port S-video/TV-out (NTSC/PAL) Port DVI-D Paralelní port Konektor mikrofonu Konektor vnějšího zdroje Port pro výstup na sluchátka, reproduktory, do vnějšího zařízení nebo SPDIF Infračervený port (FIR) Port CIR Slot pro jednu kartu PC Typu II Vstupní port AV (7 pinů) Vstup RF pro digitální a analogový televizní signál (volitelná) Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu Drážka pro zámek Kensington Heslo systému BIOS pro uživatele a správce Empowering Technology Acer Launch Manager Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Acer Arcade Bluetooth profile Pamět ové moduly sodimm 256 nebo 512 MB a 1 GB 8článková baterie Li-ion Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Externí disketová jednotka USB Teplota: Provozní: 5 C až 35 C Neprovozní: -20 C až 65 C Vlhkost (nekondenzující): Provozní: 20% až 80% Neprovozní: 20% až 80%

30 20 Kompatibilita se systémy Záruka Mobile PC 2001 ACPI 2.2b DMI 2.0 Wi-Fi Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW) Poznámka:Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

emachines řady E510 Uživatelská příručka

emachines řady E510 Uživatelská příručka emachines řady E510 Uživatelská příručka Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku emachines řady E510 Původní vydání: 05/2008 Pravidelné úpravy a revize informací v této

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aspire řady 5110/5100/3100. Uživatelská příručka

Aspire řady 5110/5100/3100. Uživatelská příručka Aspire řady 5110/5100/3100 Uživatelská příručka Copyright 2006 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5110/5100/3100 Původní vydání: 03/2006 Pravidelné

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

TravelMate Řady 2350. Uživatelská Příručka

TravelMate Řady 2350. Uživatelská Příručka TravelMate Řady 2350 Uživatelská Příručka Copyright 2004 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská Příručka Notebook TravelMate Řady 2350 Původní Vydání: Listopad 2004 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Váš nepostradatelný společník Potřebujete-li solidní a spolehlivý multimediální notebook, zvolte Fujitsu LIFEBOOK AH532. Je k dispozici v několika provedeních

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Aspire řady 1650. Uživatelská Příručka

Aspire řady 1650. Uživatelská Příručka Aspire řady 1650 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 1650 Původní Vydání: září 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více