Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení"

Transkript

1 ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ - PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ, ZÁVODECH VE WEIGHTPULLINGU A HODHOCENÍ EXTERIÉRU PSŮ ORGANIZOVANÉ SIBERIAN HUSKY KLUBEM CZECH REPUBLIC O. S. Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Siberian Husky Klub Czech Republic, o. s., IČ , se sídlem Rybnice 77, pošta Kaznějov. (2) Žadatel uvedený v odstavci (1) jako organizátor veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento,,řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při závodech psích spřežení, závodech ve weightpullingu a hodnocení exteriéru psů organizované Siberian Husky Klubem Czech Republic o. s. (dále jen,,řád ). Čl. 2 Účel Řádu (1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. (2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. (3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat). (4) Veřejným vystoupením ve smyslu tohoto řádu jsou myšleny veškeré výstavy psů, klubové přehlídky psů, popisné přehlídky sloužící k zařazování psů do chovu, závody psích spřežení a závody ve weightpullingu. Čl. 3 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní (1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při veřejném vystoupení. Počet zvířat je vždy závislý na počtu přihlášených zvířat ke dni konání veřejného vystoupení. Veřejného vystoupení se účastní psi různých ras a plemen s průkazem původu, i bez průkazu původu, od 3 měsíců věku bez omezení horní věkové hranice. Přihlíží se pouze ke zdravotnímu stavu psů. Jejich maximální počet je dán kapacitou prostor, ve kterých se veřejné vystoupení koná, a nesmí převyšovat (2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata klinicky zdravá a v dobré kondici. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být provázeni platným očkovacím průkazem (dle 6 veterinárního zákona), nebo pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne

2 (3) Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit a) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů. b) štěňata mladší 3 měsíců c) feny ve druhé polovině březosti nebo kojící d) háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na veřejné vystoupení, kde je to přímo pořadatelem dovoleno) e) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu f) psi zjevně agresivní, útoční, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody g) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem h) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou i) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (majitel, chovatel, psovod) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění j) psi, kteří nebyli na veřejné vystoupení připravováni a jejich kondice neodpovídá připravované zátěži Čl. 4 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty (1) Činnosti prováděné se zvířaty jsou následující: (A) závody psích spřežení 1. Závodu se účastní závodní týmy složené z jezdce(mushera) a spřežení, které může mít jednoho až 24 psů. Závodí se na čas, starty probíhají intervalovým způsobem, tam kde to podmínky dovolí mohou být hromadné starty. 2. V průběhu závodu je jezdec ve všech disciplínách tažen spřežením po závodní trati. K závodům se používají psi (různých plemen a kříženců) odpovídající fyzické kondice, kteří jsou pro tyto sporty cvičeni. Pes oblečený do postroje pro tažné psy je centrální tažnou šňůrou spojen se závodníkem, a to k pasu závodníka nebo k přední části: kola, koloběžky, káry, saní, oblouku Pulky (malý záchranný člun tažený psem po sněhu). Psi jsou zapřaženi jednotlivě nebo po párech. Větší počet psů je obvykle zapřažen po dvojicích vedle sebe, každý pes musí být spojen s centrální šňůrou krční spojkou a tažnou šňůrou, s vyjímkou vůdčích psů, kteří jsou s centrální šňůrou spojeni jen tažnými šňůrami. Běží-li vpředu dva vůdčí psi musí být navzájem spojeni krční spojovací šňůrou. Jednotlivý vůdčí pes běží bez krční spojky. Pes nebo psi běží v následujících disciplínách vždy před běžcem(disciplína Canicross), před jezdcem na kole (Bikejoring), jezdcem na koloběžce (Scooter), jezdcem na káře(spřežení na suchu), jezdcem na lyžích (Skijoring), jezdcem na saních(spřežení na sněhu), jezdcem na lyžích a táhne Pulku (disciplína Pulka). Mezi centrální šňůrou a jezdcem nebo zařízením, ke kterému je centrální šňůra fixována, musí být vložen amortizér nárazů.opíráním psů do postrojů dochází k napínání tažných šňůr, k pohybu kupředu v klusu nebo ve cvalu a ke zrychlování celého závodního týmu. Z pohledu psa jsou všechny disciplíny stejné, běží v postroji vepředu buď sám nebo ve dvojici, disciplíny se liší pouze tím na čem jezdec jede nebo i běží. Pojem "na suchu" znamená závody bez sněhu na holé zemi. Závody se neliší dle ročního období, vše je stejné, jen povrch se liší. 3. Ovládání psů je prováděno pouze hlasem nacvičenými povely. Jízda se psím spřežením je založena na radosti psů z cíleného pohybu, na přátelství a porozumění se psy. 2

3 Odměnou pro psy je pohybová aktivita a vlastní závod na který se většinou mimořádně těší, následně také pamlsek a pochvala. Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání případné rvačky psů. 4. Manipulace se psy, pravidelné venčení(vykládání z boxu, provětrání a nakládání do boxu), příprava na závod(venčení, oblékání postrojů, zapřahání do spřežení) probíhá vždy pod dohledem jezdce nebo pomocníka, psi musí být vždy pod kontrolou a jsou buď vedeni v ruce za obojek, nebo uvázáni na vodítku nebo odbočce stake-outu (zkrácená vodítka připevněná k centrálnímu lanku pro venčení a větrání většího množství psů). 5. Na území závodu je zakázáno volné pobíhání psů, v případě úniku psa musí jezdcem být okamžitě podniknuta opatření k jeho odchycení. 6. Závody jsou obvykle dvoudenní, ale také jednodenní nebo vícedenní. Existují tři typy Závodů: Sprint, Mid a Long. Při závodech na suchu nesmí sprintová trať přesáhnout 8 km, midová se pohybuje mezi km. Longové závody na suchu se nesmí pořádat. Při závodech na sněhu ve sprintu nesmí 4 psi ve spřežení běžet více než 8 km, 6 psů více než 12 km, 8 psů více než 16 km a nad 8 psů více než 25 km. Midové tratě na sněhu mají délku nad 35 km, longové 45 a více. Při longových závodech nesmí povinná výbava předepsaná pořadatelem, kterou psi táhnou přesáhnout 8kg/psa. Přesná délka trati se určuje pro každý závod samostatně, podle terénních podmínek, klimatických podmínek(sucho nebo sníh) a počtu psů. Při krátkých závodech-sprint mohou psi podle své trénovanosti absolvovat více běhů v jednom dni, maximálně však třikrát, minimální odstup mezi běhy je 5-15 minut. Při Závodech typu mid a long nelze absolvovat více běhů v jednom dni. Do jednotlivých kol, etap mohou být pořadatelem z různých důvodů (především klimatických) vložena odpočinková místa, která když jsou zřízena musí být vybavena dostatečným množstvím čerstvé vody a zařízením na odložení psů(např. přepravní přívěs s boxy). 7. Při teplotách vyšších než 13 stupňů C je doporučeno před startem psy namočit a po ukončení závodu při vyklusávání je znovu ochladit vodou. Po závodě musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody nebo musí být v pravidelných intervalech napájen. Pořadatel musí zajistit dostatečný zdroj vody pro všechny psy na území závodu. (B) závody ve weightpullingu závodu se účastní pes a jeho majitel. Cílem je, aby pes utáhl co nejtěžší náklad v co nejkratší době. Pes má na sobě postroj, který je připojen k lanu. Lano (bez amortizéru) je připojeno k vozíku nebo saním, na které je nakládána zátěž. Lano musí být minimálně o 2 m delší než dráha vozíku nebo saní. Zátěží jsou betonové kostky o váze 50, 80 nebo 100 kg, které se na vozík nebo saně nakládají postupně po jedné od nulové zátěže. Po každém zvýšení zátěže je závodníkům dána možnost zapřáhnout psa. Vozík nebo saně musí pes utáhnout po 6 až 10 metrů dlouhé dráze. Vozík se pohybuje po kolejnicích, které musí být na koncích opatřeny bezpečnými zarážkami tak, aby vozík z kolejnic po dosažení cíle nemohl kolejnice opustit, saně po dráze upravené ve sněhu. Majitel (handler) stojí za cílovou čárou mimo dráhu, a přivolává psa k sobě, nebo stojí před startovní čárou mimo dráhu a psa pobízí. Pes je ovládán pouze hlasovými povely a může být odměňován pamlsky. Není dovoleno použití biče, elektrických obojků, tyčí a podobných nástrojů k pohánění psa. Handler ani nikdo jiný nesmí do vypršení časového limitu (60s) vstoupit do prostoru dráhy, kromě případu, kdy je pes zamotán, pak za cílem šetrného rozmotání psa. Pes má 8 pokusů (smí táhnout zátěž pouze 8x/celý závod) a 1 opravný/celý závod, přičemž je na majiteli psa, na jaké váze vozíku nechá psa jednotlivé pokusy táhnout. Opravný pokus se může použít jen na poslední nejvyšší váze, kterou pes neutáhl. Pokud pes danou váhu neutáhne ani na opravný pokus, je vyřazen ze závodu. Závod se koná v jednom dni a je jednokolý. Po skončení závodu musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody a chráněné místo k odpočinku. 3

4 (C) výstavy, předvádění zvířete na vodítku: cílem předvedení psů je hodnocení exteriéru a vhodnosti zařazení do chovu. Psi jsou předváděni v postoji a v pohybu dle pokynů rozhodčího ve výstavním kruhu (jeho popis v článku 5 (1) tohoto Řádu). Při pohybu se pes pohybuje svým přirozeným pohybem, je volně veden na vodítku, které nesmí škrtit. Pokud je zvířeti posuzován chrup a varlata, musí tomu být činěno nenásilně a bezbolestným způsobem, psovi nesmí být působeno utrpení. Pokud rozhodčí považuje za nutné změřit výšku či jiné tělesné parametry psa, činí tak měřidlem, které je konstruováno tak a z takových materiálů, aby nemohlo způsobit psu újmu. Je zakázáno provádění změn exteriéru psů lakováním, pudrováním, tónováním, srsti a základní úpravu trimováním, stejně tak jako dlouhodobě vyvazovat psy na stolech. Výstavy mohou být jednodenní nebo dvoudenní. (2) Se zvířaty bude manipulováno v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zvířata budou umístěna před a po aktivitě na stinném popřípadě krytém místě. Je možné odložení i na tzv. stake out úvaziště, na kterém má každý pes dostatek prostoru a misky s vodou. Volné pobíhání psů není dovoleno, psi musí být opatřeni obojkem, který jim nepůsobí bolest a musí být voděni na vodítku. Účastníci veřejného vystoupení jsou povinni mít po celou dobu konání psy pod dohledem. Pokud se pes přímo neúčastní veřejného vystoupení, je nutné, aby mu psovod zabezpečil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně odpočinout, proběhnout, vyvenčit, nakrmit a napojit. Popis zařízení, vybavení a pomůcek : Čl. 5 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty (1) Výstavním kruhem ve smyslu čl. 4 tohoto Řádu je míněn prostor určený k předvádění psů, dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je v kruhu předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb volným krokem a musí mu být dána možnost se volně rozběhnout a zastavit na dostatečné délce kruhu). Výstavní kruh může být umístěn ve vnitřních prostorech (např. halách) nebo na venkovních prostranstvích.výstavní kruh musí být vytyčený takovým zařízením, aby nemohlo dojít ke zranění psa. Zařízení musí být i dostatečně stabilní, aby nemohlo dojít k jeho převržení a nemohlo tak způsobit psu stres nebo zranění. Mezi vytyčovacím zařízením je natažená měkká pružná páska, která kruh viditelně vyznačuje a nemůže psu způsobit zranění. Povrch výstavního kruhu nesmí klouzat, jinak je nutné provést takové úpravy, aby se psi pohybovali na nekluzkém povrchu (např. pokrytí kobercem v halách apod.). Pokud jde o venkovní prostory, může být povrch výstavního kruhu travnatý, písčitý, zemitý, betonový, asfaltový a musí být zbaven terénních nerovností. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být materiály, které by mohly způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů apod). Na povrchu nesmí být nečistoty a odpadky, měl by být prostý louží. (2) Pokud se při veřejném vystoupení koná závod psích spřežení, koná se na území závodu, které se skládá z vyhrazeného parkoviště, prostor pro diváky, místo úvaziště (stake-outu)- to je prostor ustájení, vykládání, nakládání, venčení a přípravy psů pro závod, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní tratě. Závodní tratě jsou dostatečně široké a bez překážek. Jsou značeny dostatečným počtem dobře viditelných terčů. Terče jsou umístěny vedle tratí tak, aby nemohly způsobit zranění psů. Odbočování nebo křížení tratí může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem nebo pruhy z měkkého a pružného materiálu, které budou umístěny tak, aby nemohly zvířatům přivodit poranění. 4

5 Závody na suchu (bez sněhu) se konají na tratích, které svým charakterem a povrchem nemohou psům přivodit zranění, povrch je dle místních podmínek travnatý, hlinitý, kamenitý - šotolinový, místy může být trať i asfaltová. Závody zimní se pořádají pouze při dostatečné vrstvě sněhu. (3) Pokud se jedná o weightpullingové závody, koná se závod v prostoru dráhy. Dráha může být na sněhu, a pak musí být dostatečně zpevněná, nebo jí mohou být kolejnice, které musí být umístěné na rovném povrchu (travnatém, asfaltovém, betonovém apod.), který nesmí být kluzký a musí být prostý terénních nerovností a louží. Prostor kolem dráhy, ve kterém se nesmí pohybovat lidé kromě majitele a psi, musí být vymezen minimálně 6 x 11 metrů. Musí být vytyčen nebo vymezen takovým zařízením, aby nemohlo do ke zranění psa. Platí pro něj stejná pravidla jako pro ohraničení výstavního kruhu v čl. 5 odst. 1 tohoto Řádu. (4) Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo ohřátí povrchu veřejného vystoupení, mohou být psi na těchto plochách jen po nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. V této situaci rozhodne pořadatel nebo veterinární lékař zajišťující veterinární péči při veřejném vystoupení, zda je možné ve veřejném vystoupení pokračovat. (5) Při manipulaci se psy se používá vodítko, obojek, při závodech psích spřežení a závodech ve weightpullingu tažný postroj, tažné šňůry/lana, vše musí být přiměřeno stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti zvířat, aby nedocházelo k omezení pohybu, nezpůsobovaly bolest a zraňování psa. Majitel psa nebo jeho pomocník odpovídá za to, že jím použitá výstroj, výzbroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete, jsou majitelé psů nebo jejich pomocníci povinni výstroj okamžitě upravit, vyměnit, nebo závod ukončit. (6) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest, nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není dovoleno používat: a. stahovací obojky bez mechanického omezení úplného dotažení smyčky, obojky s ostny, elektronické obojky a obojky, které vydávají elektrický impuls, b. vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových, nebo jiných chemických podnětů, c. poškozenou výstroj (obojky, vodítka, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu způsobit utrpení, d. náhodně použité předměty (klacky, hole apod.), nebo drát, provaz apod. k uvazování psa (7) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení: a. zabezpečit pro svého psa napájení a prostředky k napájení (misky apod.), případně krmení a prostředky ke krmení, b. zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení psa dle jeho zvyklostí, 5

6 c. podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa před utrpením (povětrnostními vlivy) vhodnou podložkou na ležení, výstavní klecí, či boxem, přikrývkou pro psa, deštníkem, slunečníkem nebo jinou clonou dle okolností. Čl. 6 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí: a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by při opouštění dopravních prostředků mohly psům způsobit zranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat takovým způsobem, který nezpůsobí utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, b) dostatek zdravotně nezávadné vody. Minimální spotřeba vody na psa a den je 2 l. Místo, kde je zdroj vody musí být výrazně označené a snadno dostupné, c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (střepy, kov) a zajistí jejich odstranění před zahájením veřejného vystoupení, d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, tj. zajistí kryté prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při prudkých změnách počasí. Pokud toto není možné, urychleně veřejné vystoupení ukončí, e) místo k odpočinku psů. Pokud je vystoupení vícedenní, tráví psi dobu nočního klidu (22:00-6:00) v přepravních boxech, kterými byli na veřejné vystoupení dopraveni, nebo ve společných prostorech s majiteli (stany, chatky, pokoje v ubytovacím zařízení), f) dostatek prostor k venčení psů. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu veřejného vystoupení a po skončení veřejného vystoupení jejich asanaci, g) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti, h) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení účastní, i) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče. Čl. 7 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat (1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. (2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. a) Přeprava autem Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla, přepravní prostor musí být dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni minimálně 1x/12hodin, napájeni min. 1x/4-6hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí. b) Přeprava v přívěsných vozících 6

7 Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny k přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 8, 2.a) tohoto Řádu c) Přeprava hromadnou dopravou Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. psovod psa. d) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka Toto je povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. (3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. (4) Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Čl. 8 Zajištění první pomoci a veterinární péče Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. V případě, že maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení je menší než 100, provede smluvený veterinární lékař přejímku psů a dále je k dispozici na telefonu s tím, že v případě potřeby bude pohotově k dispozici. Pokud maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení větší než 100, musí být veterinární lékař fyzicky přítomen po celou dobu konání veřejného vystoupení. Čl. 9 Způsob poučení osob o ochraně zvířat Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu, a to ústně před zahájením veřejného vystoupení. Čl. 10 Důvody k zastavení veřejného vystoupení Pořadatel je oprávněn a povinen a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu; b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení; c) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla vyvolat utrpení psů; d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete; 7

8 e) ukončit veřejné vystoupení při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem, z důvodů ochrany psů v případě nevhodného zacházení účastníků se psy nebo nezvladatelného chování návštěvníků veřejného vystoupení; f) zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména: o použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping, o nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním, o pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení, o použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení, o jakékoli bití psa, o používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek, o zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně. Čl. 11 Platnost a účinnost Řádu (1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny. (2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.... datum, razítko a podpis žadatele 8

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při Ověření vrozených vlastností retrieverů byl zpracován a je určen pro Občanské sdružení

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Čl. 1. Název a sídlo pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Čl. 1. Název a sídlo pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT při veřejném vystoupení zkouškách základní poslušnosti (OPN), které jsou součástí bonitační procedury pro leopardího psa z Louisiany organizované občanským sdružením Catahoula Club EU

Více

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE Čl. 1 Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu byl zpracován

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Jihočeský canicross II 2015

Jihočeský canicross II 2015 Jihočeský canicross II 2015 Místo: Žíteč Datum: 11.4.2015 GPS startu: N49 00.342 E14 55.013 GPS parkoviště: N49 00.432 E14 55.199 Dojezdové vzdálenosti: Praha Žíteč: 156 km Brno Žíteč: 183 km Plzeň Žíteč:

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

KATALOG IRSKÝ VLKODAV

KATALOG IRSKÝ VLKODAV KATALOG IRSKÝ VLKODAV Český coursing club, pod ČMKU a FCI Nominační coursingový závod na ME ve Finsku, závod s udělením titulu CACT IRSKÝ VLKODAV Místo: Lysá nad Labem, areál SUPERPES Začátek akce: Přejímka:

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz. Práva a povinnosti pořadatele

ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz. Práva a povinnosti pořadatele ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO Kontakt: Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz Místo konání: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno GPS: 49.1877269N, 16.5822647E Termín konání: Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

ZVV 1 speciál / beze stop, střelby a obrany ZVV 1 / beze stop IPO 3 / beze stop SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY:

ZVV 1 speciál / beze stop, střelby a obrany ZVV 1 / beze stop IPO 3 / beze stop SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY: Vážení přátelé, Základní kynologická organizace v Hranicích Vás srdečně zve na 13. ročník závodu O POHÁR STAROSTY MĚSTA HRANICE dne 26.července 2014 letos v novém ZVV 1 speciál / beze stop, střelby a obrany

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 2199/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII.

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII. Pořadatelé: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně oblast Morava I, Třebíč Okresní agrární komora Třebíč TTS energo

Více

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 Jezdecká stáj Rohan Zdice, o. s. http://rohan.blazek.info Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 I. Základní ustanovení 1. Základní informace Pořadatel: Jezdecká stáj Rohan Zdice, o.s. (MB0376) Datum:

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D)

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře: K získání jezdecké licence

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY VYTRVALOST ODVAHA - ČEST VZDĚLÁNÍ Pořádá SOŠ OOM Popis závodu Závod o Zlatý meč zřizovatele Mgr. Krysty je koncipován jako soutěž hlídek, které reprezentují svou danou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část

SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část RODEO CORRAL p.s. WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Hoslovice 53 Čestice 387 19 SOUTĚŽNÍ ŘÁD II. část Hoslovice 2014 1/8 Čl. 1 Druh zvířat, která se rodea účastní a omezení pro zvířata ve vztahu k rodeu (1)

Více

Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014

Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014 Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014 Klub vojáků v záloze KVZ Praha 10, reg. č. 00-10-01 číslo soutěže 0113 A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy Pořádající organizace Vedení soutěže Jednotky SDH Statutárního města Jihlava velitel soutěže: Jiří

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

přehlídkách dvouletých, cvalových dostizích a veřejných trénincích dostihových koní organizované Jockey Clubem České republiky

přehlídkách dvouletých, cvalových dostizích a veřejných trénincích dostihových koní organizované Jockey Clubem České republiky JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY Radotínská 69 159 00 Praha Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při přehlídkách dvouletých, cvalových dostizích a veřejných trénincích dostihových koní organizované Jockey

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Smlouva o ustájení koně

Smlouva o ustájení koně Pronajímatel Michaela Vrňáková Na Šejdru 631/49 Praha 4, 14200 IČO: 866 11 381 Tel. 608 311 285 dále pronajímatel na straně jedné a Nájemce Jméno a příjmení: Datum narození, rodné číslo Adresa trvalého

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/ Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011 Místo: Hoštka okr. itoměřice Datum: 2324. 03 2012 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Britano ME 0196 Adresa: Touchořiny

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ Rozpis drezurních závodů Těšánky 718L1 MISTROVSTVÍ ZLÍNSKÉ OBLASTI V DREZUŘE 18. 19.7. 2015 MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ 1. Základní údaje: 1.1. Pořadatel: JS Galatík Těšánky, Centrum vzdělávání a chovu

Více

Zkrácení doby přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm na maximálních 8 hodin bez výjimek

Zkrácení doby přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm na maximálních 8 hodin bez výjimek Projekt Společnosti pro zvířata ZO ČSOP Září 2012 Zkrácení doby přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm na maximálních 8 hodin bez výjimek Obsah: 1. Úvod a vymezení cíle projektu 2. Legislativa

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více