Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení"

Transkript

1 ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ - PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ, ZÁVODECH VE WEIGHTPULLINGU A HODHOCENÍ EXTERIÉRU PSŮ ORGANIZOVANÉ SIBERIAN HUSKY KLUBEM CZECH REPUBLIC O. S. Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Siberian Husky Klub Czech Republic, o. s., IČ , se sídlem Rybnice 77, pošta Kaznějov. (2) Žadatel uvedený v odstavci (1) jako organizátor veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento,,řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při závodech psích spřežení, závodech ve weightpullingu a hodnocení exteriéru psů organizované Siberian Husky Klubem Czech Republic o. s. (dále jen,,řád ). Čl. 2 Účel Řádu (1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. (2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. (3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat). (4) Veřejným vystoupením ve smyslu tohoto řádu jsou myšleny veškeré výstavy psů, klubové přehlídky psů, popisné přehlídky sloužící k zařazování psů do chovu, závody psích spřežení a závody ve weightpullingu. Čl. 3 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní (1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při veřejném vystoupení. Počet zvířat je vždy závislý na počtu přihlášených zvířat ke dni konání veřejného vystoupení. Veřejného vystoupení se účastní psi různých ras a plemen s průkazem původu, i bez průkazu původu, od 3 měsíců věku bez omezení horní věkové hranice. Přihlíží se pouze ke zdravotnímu stavu psů. Jejich maximální počet je dán kapacitou prostor, ve kterých se veřejné vystoupení koná, a nesmí převyšovat (2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata klinicky zdravá a v dobré kondici. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být provázeni platným očkovacím průkazem (dle 6 veterinárního zákona), nebo pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne

2 (3) Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit a) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů. b) štěňata mladší 3 měsíců c) feny ve druhé polovině březosti nebo kojící d) háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na veřejné vystoupení, kde je to přímo pořadatelem dovoleno) e) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu f) psi zjevně agresivní, útoční, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody g) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem h) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou i) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (majitel, chovatel, psovod) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění j) psi, kteří nebyli na veřejné vystoupení připravováni a jejich kondice neodpovídá připravované zátěži Čl. 4 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty (1) Činnosti prováděné se zvířaty jsou následující: (A) závody psích spřežení 1. Závodu se účastní závodní týmy složené z jezdce(mushera) a spřežení, které může mít jednoho až 24 psů. Závodí se na čas, starty probíhají intervalovým způsobem, tam kde to podmínky dovolí mohou být hromadné starty. 2. V průběhu závodu je jezdec ve všech disciplínách tažen spřežením po závodní trati. K závodům se používají psi (různých plemen a kříženců) odpovídající fyzické kondice, kteří jsou pro tyto sporty cvičeni. Pes oblečený do postroje pro tažné psy je centrální tažnou šňůrou spojen se závodníkem, a to k pasu závodníka nebo k přední části: kola, koloběžky, káry, saní, oblouku Pulky (malý záchranný člun tažený psem po sněhu). Psi jsou zapřaženi jednotlivě nebo po párech. Větší počet psů je obvykle zapřažen po dvojicích vedle sebe, každý pes musí být spojen s centrální šňůrou krční spojkou a tažnou šňůrou, s vyjímkou vůdčích psů, kteří jsou s centrální šňůrou spojeni jen tažnými šňůrami. Běží-li vpředu dva vůdčí psi musí být navzájem spojeni krční spojovací šňůrou. Jednotlivý vůdčí pes běží bez krční spojky. Pes nebo psi běží v následujících disciplínách vždy před běžcem(disciplína Canicross), před jezdcem na kole (Bikejoring), jezdcem na koloběžce (Scooter), jezdcem na káře(spřežení na suchu), jezdcem na lyžích (Skijoring), jezdcem na saních(spřežení na sněhu), jezdcem na lyžích a táhne Pulku (disciplína Pulka). Mezi centrální šňůrou a jezdcem nebo zařízením, ke kterému je centrální šňůra fixována, musí být vložen amortizér nárazů.opíráním psů do postrojů dochází k napínání tažných šňůr, k pohybu kupředu v klusu nebo ve cvalu a ke zrychlování celého závodního týmu. Z pohledu psa jsou všechny disciplíny stejné, běží v postroji vepředu buď sám nebo ve dvojici, disciplíny se liší pouze tím na čem jezdec jede nebo i běží. Pojem "na suchu" znamená závody bez sněhu na holé zemi. Závody se neliší dle ročního období, vše je stejné, jen povrch se liší. 3. Ovládání psů je prováděno pouze hlasem nacvičenými povely. Jízda se psím spřežením je založena na radosti psů z cíleného pohybu, na přátelství a porozumění se psy. 2

3 Odměnou pro psy je pohybová aktivita a vlastní závod na který se většinou mimořádně těší, následně také pamlsek a pochvala. Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání případné rvačky psů. 4. Manipulace se psy, pravidelné venčení(vykládání z boxu, provětrání a nakládání do boxu), příprava na závod(venčení, oblékání postrojů, zapřahání do spřežení) probíhá vždy pod dohledem jezdce nebo pomocníka, psi musí být vždy pod kontrolou a jsou buď vedeni v ruce za obojek, nebo uvázáni na vodítku nebo odbočce stake-outu (zkrácená vodítka připevněná k centrálnímu lanku pro venčení a větrání většího množství psů). 5. Na území závodu je zakázáno volné pobíhání psů, v případě úniku psa musí jezdcem být okamžitě podniknuta opatření k jeho odchycení. 6. Závody jsou obvykle dvoudenní, ale také jednodenní nebo vícedenní. Existují tři typy Závodů: Sprint, Mid a Long. Při závodech na suchu nesmí sprintová trať přesáhnout 8 km, midová se pohybuje mezi km. Longové závody na suchu se nesmí pořádat. Při závodech na sněhu ve sprintu nesmí 4 psi ve spřežení běžet více než 8 km, 6 psů více než 12 km, 8 psů více než 16 km a nad 8 psů více než 25 km. Midové tratě na sněhu mají délku nad 35 km, longové 45 a více. Při longových závodech nesmí povinná výbava předepsaná pořadatelem, kterou psi táhnou přesáhnout 8kg/psa. Přesná délka trati se určuje pro každý závod samostatně, podle terénních podmínek, klimatických podmínek(sucho nebo sníh) a počtu psů. Při krátkých závodech-sprint mohou psi podle své trénovanosti absolvovat více běhů v jednom dni, maximálně však třikrát, minimální odstup mezi běhy je 5-15 minut. Při Závodech typu mid a long nelze absolvovat více běhů v jednom dni. Do jednotlivých kol, etap mohou být pořadatelem z různých důvodů (především klimatických) vložena odpočinková místa, která když jsou zřízena musí být vybavena dostatečným množstvím čerstvé vody a zařízením na odložení psů(např. přepravní přívěs s boxy). 7. Při teplotách vyšších než 13 stupňů C je doporučeno před startem psy namočit a po ukončení závodu při vyklusávání je znovu ochladit vodou. Po závodě musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody nebo musí být v pravidelných intervalech napájen. Pořadatel musí zajistit dostatečný zdroj vody pro všechny psy na území závodu. (B) závody ve weightpullingu závodu se účastní pes a jeho majitel. Cílem je, aby pes utáhl co nejtěžší náklad v co nejkratší době. Pes má na sobě postroj, který je připojen k lanu. Lano (bez amortizéru) je připojeno k vozíku nebo saním, na které je nakládána zátěž. Lano musí být minimálně o 2 m delší než dráha vozíku nebo saní. Zátěží jsou betonové kostky o váze 50, 80 nebo 100 kg, které se na vozík nebo saně nakládají postupně po jedné od nulové zátěže. Po každém zvýšení zátěže je závodníkům dána možnost zapřáhnout psa. Vozík nebo saně musí pes utáhnout po 6 až 10 metrů dlouhé dráze. Vozík se pohybuje po kolejnicích, které musí být na koncích opatřeny bezpečnými zarážkami tak, aby vozík z kolejnic po dosažení cíle nemohl kolejnice opustit, saně po dráze upravené ve sněhu. Majitel (handler) stojí za cílovou čárou mimo dráhu, a přivolává psa k sobě, nebo stojí před startovní čárou mimo dráhu a psa pobízí. Pes je ovládán pouze hlasovými povely a může být odměňován pamlsky. Není dovoleno použití biče, elektrických obojků, tyčí a podobných nástrojů k pohánění psa. Handler ani nikdo jiný nesmí do vypršení časového limitu (60s) vstoupit do prostoru dráhy, kromě případu, kdy je pes zamotán, pak za cílem šetrného rozmotání psa. Pes má 8 pokusů (smí táhnout zátěž pouze 8x/celý závod) a 1 opravný/celý závod, přičemž je na majiteli psa, na jaké váze vozíku nechá psa jednotlivé pokusy táhnout. Opravný pokus se může použít jen na poslední nejvyšší váze, kterou pes neutáhl. Pokud pes danou váhu neutáhne ani na opravný pokus, je vyřazen ze závodu. Závod se koná v jednom dni a je jednokolý. Po skončení závodu musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody a chráněné místo k odpočinku. 3

4 (C) výstavy, předvádění zvířete na vodítku: cílem předvedení psů je hodnocení exteriéru a vhodnosti zařazení do chovu. Psi jsou předváděni v postoji a v pohybu dle pokynů rozhodčího ve výstavním kruhu (jeho popis v článku 5 (1) tohoto Řádu). Při pohybu se pes pohybuje svým přirozeným pohybem, je volně veden na vodítku, které nesmí škrtit. Pokud je zvířeti posuzován chrup a varlata, musí tomu být činěno nenásilně a bezbolestným způsobem, psovi nesmí být působeno utrpení. Pokud rozhodčí považuje za nutné změřit výšku či jiné tělesné parametry psa, činí tak měřidlem, které je konstruováno tak a z takových materiálů, aby nemohlo způsobit psu újmu. Je zakázáno provádění změn exteriéru psů lakováním, pudrováním, tónováním, srsti a základní úpravu trimováním, stejně tak jako dlouhodobě vyvazovat psy na stolech. Výstavy mohou být jednodenní nebo dvoudenní. (2) Se zvířaty bude manipulováno v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zvířata budou umístěna před a po aktivitě na stinném popřípadě krytém místě. Je možné odložení i na tzv. stake out úvaziště, na kterém má každý pes dostatek prostoru a misky s vodou. Volné pobíhání psů není dovoleno, psi musí být opatřeni obojkem, který jim nepůsobí bolest a musí být voděni na vodítku. Účastníci veřejného vystoupení jsou povinni mít po celou dobu konání psy pod dohledem. Pokud se pes přímo neúčastní veřejného vystoupení, je nutné, aby mu psovod zabezpečil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně odpočinout, proběhnout, vyvenčit, nakrmit a napojit. Popis zařízení, vybavení a pomůcek : Čl. 5 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty (1) Výstavním kruhem ve smyslu čl. 4 tohoto Řádu je míněn prostor určený k předvádění psů, dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je v kruhu předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb volným krokem a musí mu být dána možnost se volně rozběhnout a zastavit na dostatečné délce kruhu). Výstavní kruh může být umístěn ve vnitřních prostorech (např. halách) nebo na venkovních prostranstvích.výstavní kruh musí být vytyčený takovým zařízením, aby nemohlo dojít ke zranění psa. Zařízení musí být i dostatečně stabilní, aby nemohlo dojít k jeho převržení a nemohlo tak způsobit psu stres nebo zranění. Mezi vytyčovacím zařízením je natažená měkká pružná páska, která kruh viditelně vyznačuje a nemůže psu způsobit zranění. Povrch výstavního kruhu nesmí klouzat, jinak je nutné provést takové úpravy, aby se psi pohybovali na nekluzkém povrchu (např. pokrytí kobercem v halách apod.). Pokud jde o venkovní prostory, může být povrch výstavního kruhu travnatý, písčitý, zemitý, betonový, asfaltový a musí být zbaven terénních nerovností. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být materiály, které by mohly způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů apod). Na povrchu nesmí být nečistoty a odpadky, měl by být prostý louží. (2) Pokud se při veřejném vystoupení koná závod psích spřežení, koná se na území závodu, které se skládá z vyhrazeného parkoviště, prostor pro diváky, místo úvaziště (stake-outu)- to je prostor ustájení, vykládání, nakládání, venčení a přípravy psů pro závod, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní tratě. Závodní tratě jsou dostatečně široké a bez překážek. Jsou značeny dostatečným počtem dobře viditelných terčů. Terče jsou umístěny vedle tratí tak, aby nemohly způsobit zranění psů. Odbočování nebo křížení tratí může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem nebo pruhy z měkkého a pružného materiálu, které budou umístěny tak, aby nemohly zvířatům přivodit poranění. 4

5 Závody na suchu (bez sněhu) se konají na tratích, které svým charakterem a povrchem nemohou psům přivodit zranění, povrch je dle místních podmínek travnatý, hlinitý, kamenitý - šotolinový, místy může být trať i asfaltová. Závody zimní se pořádají pouze při dostatečné vrstvě sněhu. (3) Pokud se jedná o weightpullingové závody, koná se závod v prostoru dráhy. Dráha může být na sněhu, a pak musí být dostatečně zpevněná, nebo jí mohou být kolejnice, které musí být umístěné na rovném povrchu (travnatém, asfaltovém, betonovém apod.), který nesmí být kluzký a musí být prostý terénních nerovností a louží. Prostor kolem dráhy, ve kterém se nesmí pohybovat lidé kromě majitele a psi, musí být vymezen minimálně 6 x 11 metrů. Musí být vytyčen nebo vymezen takovým zařízením, aby nemohlo do ke zranění psa. Platí pro něj stejná pravidla jako pro ohraničení výstavního kruhu v čl. 5 odst. 1 tohoto Řádu. (4) Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo ohřátí povrchu veřejného vystoupení, mohou být psi na těchto plochách jen po nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. V této situaci rozhodne pořadatel nebo veterinární lékař zajišťující veterinární péči při veřejném vystoupení, zda je možné ve veřejném vystoupení pokračovat. (5) Při manipulaci se psy se používá vodítko, obojek, při závodech psích spřežení a závodech ve weightpullingu tažný postroj, tažné šňůry/lana, vše musí být přiměřeno stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti zvířat, aby nedocházelo k omezení pohybu, nezpůsobovaly bolest a zraňování psa. Majitel psa nebo jeho pomocník odpovídá za to, že jím použitá výstroj, výzbroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete, jsou majitelé psů nebo jejich pomocníci povinni výstroj okamžitě upravit, vyměnit, nebo závod ukončit. (6) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest, nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není dovoleno používat: a. stahovací obojky bez mechanického omezení úplného dotažení smyčky, obojky s ostny, elektronické obojky a obojky, které vydávají elektrický impuls, b. vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových, nebo jiných chemických podnětů, c. poškozenou výstroj (obojky, vodítka, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu způsobit utrpení, d. náhodně použité předměty (klacky, hole apod.), nebo drát, provaz apod. k uvazování psa (7) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení: a. zabezpečit pro svého psa napájení a prostředky k napájení (misky apod.), případně krmení a prostředky ke krmení, b. zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení psa dle jeho zvyklostí, 5

6 c. podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa před utrpením (povětrnostními vlivy) vhodnou podložkou na ležení, výstavní klecí, či boxem, přikrývkou pro psa, deštníkem, slunečníkem nebo jinou clonou dle okolností. Čl. 6 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí: a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by při opouštění dopravních prostředků mohly psům způsobit zranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat takovým způsobem, který nezpůsobí utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, b) dostatek zdravotně nezávadné vody. Minimální spotřeba vody na psa a den je 2 l. Místo, kde je zdroj vody musí být výrazně označené a snadno dostupné, c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (střepy, kov) a zajistí jejich odstranění před zahájením veřejného vystoupení, d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, tj. zajistí kryté prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při prudkých změnách počasí. Pokud toto není možné, urychleně veřejné vystoupení ukončí, e) místo k odpočinku psů. Pokud je vystoupení vícedenní, tráví psi dobu nočního klidu (22:00-6:00) v přepravních boxech, kterými byli na veřejné vystoupení dopraveni, nebo ve společných prostorech s majiteli (stany, chatky, pokoje v ubytovacím zařízení), f) dostatek prostor k venčení psů. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu veřejného vystoupení a po skončení veřejného vystoupení jejich asanaci, g) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti, h) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení účastní, i) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče. Čl. 7 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat (1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. (2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. a) Přeprava autem Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla, přepravní prostor musí být dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni minimálně 1x/12hodin, napájeni min. 1x/4-6hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí. b) Přeprava v přívěsných vozících 6

7 Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny k přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 8, 2.a) tohoto Řádu c) Přeprava hromadnou dopravou Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. psovod psa. d) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka Toto je povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. (3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. (4) Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Čl. 8 Zajištění první pomoci a veterinární péče Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. V případě, že maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení je menší než 100, provede smluvený veterinární lékař přejímku psů a dále je k dispozici na telefonu s tím, že v případě potřeby bude pohotově k dispozici. Pokud maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení větší než 100, musí být veterinární lékař fyzicky přítomen po celou dobu konání veřejného vystoupení. Čl. 9 Způsob poučení osob o ochraně zvířat Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu, a to ústně před zahájením veřejného vystoupení. Čl. 10 Důvody k zastavení veřejného vystoupení Pořadatel je oprávněn a povinen a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu; b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení; c) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla vyvolat utrpení psů; d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete; 7

8 e) ukončit veřejné vystoupení při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem, z důvodů ochrany psů v případě nevhodného zacházení účastníků se psy nebo nezvladatelného chování návštěvníků veřejného vystoupení; f) zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména: o použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping, o nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním, o pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení, o použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení, o jakékoli bití psa, o používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek, o zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně. Čl. 11 Platnost a účinnost Řádu (1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny. (2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.... datum, razítko a podpis žadatele 8

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Čl. 1 Název a sídlo chovatele

Čl. 1 Název a sídlo chovatele Čl. 1 Název a sídlo chovatele 1. Tento řád byl zpracován a je určen pro členy Českomoravské myslivecké jednoty - Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen Klub sokolníků ), se sídlem Jungmannova

Více

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012 VYHLÁŠKA č. 342/2012 Sb. ze dne 8. října 2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Ministerstvo

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2098 Sbírka zákonů č. 187 / 2014 187 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 60/2001 Sb. 19.2.2001 dnem vyhlášení zákonem č. 478/2001 Sb. 5.1.2002 zákonem č. 62/2002 Sb. 1.4.2002

Více