Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení"

Transkript

1 ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ - PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ, ZÁVODECH VE WEIGHTPULLINGU A HODHOCENÍ EXTERIÉRU PSŮ ORGANIZOVANÉ SIBERIAN HUSKY KLUBEM CZECH REPUBLIC O. S. Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Siberian Husky Klub Czech Republic, o. s., IČ , se sídlem Rybnice 77, pošta Kaznějov. (2) Žadatel uvedený v odstavci (1) jako organizátor veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento,,řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při závodech psích spřežení, závodech ve weightpullingu a hodnocení exteriéru psů organizované Siberian Husky Klubem Czech Republic o. s. (dále jen,,řád ). Čl. 2 Účel Řádu (1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. (2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. (3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat). (4) Veřejným vystoupením ve smyslu tohoto řádu jsou myšleny veškeré výstavy psů, klubové přehlídky psů, popisné přehlídky sloužící k zařazování psů do chovu, závody psích spřežení a závody ve weightpullingu. Čl. 3 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní (1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při veřejném vystoupení. Počet zvířat je vždy závislý na počtu přihlášených zvířat ke dni konání veřejného vystoupení. Veřejného vystoupení se účastní psi různých ras a plemen s průkazem původu, i bez průkazu původu, od 3 měsíců věku bez omezení horní věkové hranice. Přihlíží se pouze ke zdravotnímu stavu psů. Jejich maximální počet je dán kapacitou prostor, ve kterých se veřejné vystoupení koná, a nesmí převyšovat (2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata klinicky zdravá a v dobré kondici. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být provázeni platným očkovacím průkazem (dle 6 veterinárního zákona), nebo pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne

2 (3) Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit a) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů. b) štěňata mladší 3 měsíců c) feny ve druhé polovině březosti nebo kojící d) háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na veřejné vystoupení, kde je to přímo pořadatelem dovoleno) e) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu f) psi zjevně agresivní, útoční, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody g) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem h) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou i) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (majitel, chovatel, psovod) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění j) psi, kteří nebyli na veřejné vystoupení připravováni a jejich kondice neodpovídá připravované zátěži Čl. 4 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty (1) Činnosti prováděné se zvířaty jsou následující: (A) závody psích spřežení 1. Závodu se účastní závodní týmy složené z jezdce(mushera) a spřežení, které může mít jednoho až 24 psů. Závodí se na čas, starty probíhají intervalovým způsobem, tam kde to podmínky dovolí mohou být hromadné starty. 2. V průběhu závodu je jezdec ve všech disciplínách tažen spřežením po závodní trati. K závodům se používají psi (různých plemen a kříženců) odpovídající fyzické kondice, kteří jsou pro tyto sporty cvičeni. Pes oblečený do postroje pro tažné psy je centrální tažnou šňůrou spojen se závodníkem, a to k pasu závodníka nebo k přední části: kola, koloběžky, káry, saní, oblouku Pulky (malý záchranný člun tažený psem po sněhu). Psi jsou zapřaženi jednotlivě nebo po párech. Větší počet psů je obvykle zapřažen po dvojicích vedle sebe, každý pes musí být spojen s centrální šňůrou krční spojkou a tažnou šňůrou, s vyjímkou vůdčích psů, kteří jsou s centrální šňůrou spojeni jen tažnými šňůrami. Běží-li vpředu dva vůdčí psi musí být navzájem spojeni krční spojovací šňůrou. Jednotlivý vůdčí pes běží bez krční spojky. Pes nebo psi běží v následujících disciplínách vždy před běžcem(disciplína Canicross), před jezdcem na kole (Bikejoring), jezdcem na koloběžce (Scooter), jezdcem na káře(spřežení na suchu), jezdcem na lyžích (Skijoring), jezdcem na saních(spřežení na sněhu), jezdcem na lyžích a táhne Pulku (disciplína Pulka). Mezi centrální šňůrou a jezdcem nebo zařízením, ke kterému je centrální šňůra fixována, musí být vložen amortizér nárazů.opíráním psů do postrojů dochází k napínání tažných šňůr, k pohybu kupředu v klusu nebo ve cvalu a ke zrychlování celého závodního týmu. Z pohledu psa jsou všechny disciplíny stejné, běží v postroji vepředu buď sám nebo ve dvojici, disciplíny se liší pouze tím na čem jezdec jede nebo i běží. Pojem "na suchu" znamená závody bez sněhu na holé zemi. Závody se neliší dle ročního období, vše je stejné, jen povrch se liší. 3. Ovládání psů je prováděno pouze hlasem nacvičenými povely. Jízda se psím spřežením je založena na radosti psů z cíleného pohybu, na přátelství a porozumění se psy. 2

3 Odměnou pro psy je pohybová aktivita a vlastní závod na který se většinou mimořádně těší, následně také pamlsek a pochvala. Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání případné rvačky psů. 4. Manipulace se psy, pravidelné venčení(vykládání z boxu, provětrání a nakládání do boxu), příprava na závod(venčení, oblékání postrojů, zapřahání do spřežení) probíhá vždy pod dohledem jezdce nebo pomocníka, psi musí být vždy pod kontrolou a jsou buď vedeni v ruce za obojek, nebo uvázáni na vodítku nebo odbočce stake-outu (zkrácená vodítka připevněná k centrálnímu lanku pro venčení a větrání většího množství psů). 5. Na území závodu je zakázáno volné pobíhání psů, v případě úniku psa musí jezdcem být okamžitě podniknuta opatření k jeho odchycení. 6. Závody jsou obvykle dvoudenní, ale také jednodenní nebo vícedenní. Existují tři typy Závodů: Sprint, Mid a Long. Při závodech na suchu nesmí sprintová trať přesáhnout 8 km, midová se pohybuje mezi km. Longové závody na suchu se nesmí pořádat. Při závodech na sněhu ve sprintu nesmí 4 psi ve spřežení běžet více než 8 km, 6 psů více než 12 km, 8 psů více než 16 km a nad 8 psů více než 25 km. Midové tratě na sněhu mají délku nad 35 km, longové 45 a více. Při longových závodech nesmí povinná výbava předepsaná pořadatelem, kterou psi táhnou přesáhnout 8kg/psa. Přesná délka trati se určuje pro každý závod samostatně, podle terénních podmínek, klimatických podmínek(sucho nebo sníh) a počtu psů. Při krátkých závodech-sprint mohou psi podle své trénovanosti absolvovat více běhů v jednom dni, maximálně však třikrát, minimální odstup mezi běhy je 5-15 minut. Při Závodech typu mid a long nelze absolvovat více běhů v jednom dni. Do jednotlivých kol, etap mohou být pořadatelem z různých důvodů (především klimatických) vložena odpočinková místa, která když jsou zřízena musí být vybavena dostatečným množstvím čerstvé vody a zařízením na odložení psů(např. přepravní přívěs s boxy). 7. Při teplotách vyšších než 13 stupňů C je doporučeno před startem psy namočit a po ukončení závodu při vyklusávání je znovu ochladit vodou. Po závodě musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody nebo musí být v pravidelných intervalech napájen. Pořadatel musí zajistit dostatečný zdroj vody pro všechny psy na území závodu. (B) závody ve weightpullingu závodu se účastní pes a jeho majitel. Cílem je, aby pes utáhl co nejtěžší náklad v co nejkratší době. Pes má na sobě postroj, který je připojen k lanu. Lano (bez amortizéru) je připojeno k vozíku nebo saním, na které je nakládána zátěž. Lano musí být minimálně o 2 m delší než dráha vozíku nebo saní. Zátěží jsou betonové kostky o váze 50, 80 nebo 100 kg, které se na vozík nebo saně nakládají postupně po jedné od nulové zátěže. Po každém zvýšení zátěže je závodníkům dána možnost zapřáhnout psa. Vozík nebo saně musí pes utáhnout po 6 až 10 metrů dlouhé dráze. Vozík se pohybuje po kolejnicích, které musí být na koncích opatřeny bezpečnými zarážkami tak, aby vozík z kolejnic po dosažení cíle nemohl kolejnice opustit, saně po dráze upravené ve sněhu. Majitel (handler) stojí za cílovou čárou mimo dráhu, a přivolává psa k sobě, nebo stojí před startovní čárou mimo dráhu a psa pobízí. Pes je ovládán pouze hlasovými povely a může být odměňován pamlsky. Není dovoleno použití biče, elektrických obojků, tyčí a podobných nástrojů k pohánění psa. Handler ani nikdo jiný nesmí do vypršení časového limitu (60s) vstoupit do prostoru dráhy, kromě případu, kdy je pes zamotán, pak za cílem šetrného rozmotání psa. Pes má 8 pokusů (smí táhnout zátěž pouze 8x/celý závod) a 1 opravný/celý závod, přičemž je na majiteli psa, na jaké váze vozíku nechá psa jednotlivé pokusy táhnout. Opravný pokus se může použít jen na poslední nejvyšší váze, kterou pes neutáhl. Pokud pes danou váhu neutáhne ani na opravný pokus, je vyřazen ze závodu. Závod se koná v jednom dni a je jednokolý. Po skončení závodu musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody a chráněné místo k odpočinku. 3

4 (C) výstavy, předvádění zvířete na vodítku: cílem předvedení psů je hodnocení exteriéru a vhodnosti zařazení do chovu. Psi jsou předváděni v postoji a v pohybu dle pokynů rozhodčího ve výstavním kruhu (jeho popis v článku 5 (1) tohoto Řádu). Při pohybu se pes pohybuje svým přirozeným pohybem, je volně veden na vodítku, které nesmí škrtit. Pokud je zvířeti posuzován chrup a varlata, musí tomu být činěno nenásilně a bezbolestným způsobem, psovi nesmí být působeno utrpení. Pokud rozhodčí považuje za nutné změřit výšku či jiné tělesné parametry psa, činí tak měřidlem, které je konstruováno tak a z takových materiálů, aby nemohlo způsobit psu újmu. Je zakázáno provádění změn exteriéru psů lakováním, pudrováním, tónováním, srsti a základní úpravu trimováním, stejně tak jako dlouhodobě vyvazovat psy na stolech. Výstavy mohou být jednodenní nebo dvoudenní. (2) Se zvířaty bude manipulováno v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zvířata budou umístěna před a po aktivitě na stinném popřípadě krytém místě. Je možné odložení i na tzv. stake out úvaziště, na kterém má každý pes dostatek prostoru a misky s vodou. Volné pobíhání psů není dovoleno, psi musí být opatřeni obojkem, který jim nepůsobí bolest a musí být voděni na vodítku. Účastníci veřejného vystoupení jsou povinni mít po celou dobu konání psy pod dohledem. Pokud se pes přímo neúčastní veřejného vystoupení, je nutné, aby mu psovod zabezpečil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně odpočinout, proběhnout, vyvenčit, nakrmit a napojit. Popis zařízení, vybavení a pomůcek : Čl. 5 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty (1) Výstavním kruhem ve smyslu čl. 4 tohoto Řádu je míněn prostor určený k předvádění psů, dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je v kruhu předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb volným krokem a musí mu být dána možnost se volně rozběhnout a zastavit na dostatečné délce kruhu). Výstavní kruh může být umístěn ve vnitřních prostorech (např. halách) nebo na venkovních prostranstvích.výstavní kruh musí být vytyčený takovým zařízením, aby nemohlo dojít ke zranění psa. Zařízení musí být i dostatečně stabilní, aby nemohlo dojít k jeho převržení a nemohlo tak způsobit psu stres nebo zranění. Mezi vytyčovacím zařízením je natažená měkká pružná páska, která kruh viditelně vyznačuje a nemůže psu způsobit zranění. Povrch výstavního kruhu nesmí klouzat, jinak je nutné provést takové úpravy, aby se psi pohybovali na nekluzkém povrchu (např. pokrytí kobercem v halách apod.). Pokud jde o venkovní prostory, může být povrch výstavního kruhu travnatý, písčitý, zemitý, betonový, asfaltový a musí být zbaven terénních nerovností. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být materiály, které by mohly způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů apod). Na povrchu nesmí být nečistoty a odpadky, měl by být prostý louží. (2) Pokud se při veřejném vystoupení koná závod psích spřežení, koná se na území závodu, které se skládá z vyhrazeného parkoviště, prostor pro diváky, místo úvaziště (stake-outu)- to je prostor ustájení, vykládání, nakládání, venčení a přípravy psů pro závod, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní tratě. Závodní tratě jsou dostatečně široké a bez překážek. Jsou značeny dostatečným počtem dobře viditelných terčů. Terče jsou umístěny vedle tratí tak, aby nemohly způsobit zranění psů. Odbočování nebo křížení tratí může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem nebo pruhy z měkkého a pružného materiálu, které budou umístěny tak, aby nemohly zvířatům přivodit poranění. 4

5 Závody na suchu (bez sněhu) se konají na tratích, které svým charakterem a povrchem nemohou psům přivodit zranění, povrch je dle místních podmínek travnatý, hlinitý, kamenitý - šotolinový, místy může být trať i asfaltová. Závody zimní se pořádají pouze při dostatečné vrstvě sněhu. (3) Pokud se jedná o weightpullingové závody, koná se závod v prostoru dráhy. Dráha může být na sněhu, a pak musí být dostatečně zpevněná, nebo jí mohou být kolejnice, které musí být umístěné na rovném povrchu (travnatém, asfaltovém, betonovém apod.), který nesmí být kluzký a musí být prostý terénních nerovností a louží. Prostor kolem dráhy, ve kterém se nesmí pohybovat lidé kromě majitele a psi, musí být vymezen minimálně 6 x 11 metrů. Musí být vytyčen nebo vymezen takovým zařízením, aby nemohlo do ke zranění psa. Platí pro něj stejná pravidla jako pro ohraničení výstavního kruhu v čl. 5 odst. 1 tohoto Řádu. (4) Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo ohřátí povrchu veřejného vystoupení, mohou být psi na těchto plochách jen po nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. V této situaci rozhodne pořadatel nebo veterinární lékař zajišťující veterinární péči při veřejném vystoupení, zda je možné ve veřejném vystoupení pokračovat. (5) Při manipulaci se psy se používá vodítko, obojek, při závodech psích spřežení a závodech ve weightpullingu tažný postroj, tažné šňůry/lana, vše musí být přiměřeno stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti zvířat, aby nedocházelo k omezení pohybu, nezpůsobovaly bolest a zraňování psa. Majitel psa nebo jeho pomocník odpovídá za to, že jím použitá výstroj, výzbroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete, jsou majitelé psů nebo jejich pomocníci povinni výstroj okamžitě upravit, vyměnit, nebo závod ukončit. (6) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest, nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není dovoleno používat: a. stahovací obojky bez mechanického omezení úplného dotažení smyčky, obojky s ostny, elektronické obojky a obojky, které vydávají elektrický impuls, b. vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových, nebo jiných chemických podnětů, c. poškozenou výstroj (obojky, vodítka, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu způsobit utrpení, d. náhodně použité předměty (klacky, hole apod.), nebo drát, provaz apod. k uvazování psa (7) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení: a. zabezpečit pro svého psa napájení a prostředky k napájení (misky apod.), případně krmení a prostředky ke krmení, b. zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení psa dle jeho zvyklostí, 5

6 c. podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa před utrpením (povětrnostními vlivy) vhodnou podložkou na ležení, výstavní klecí, či boxem, přikrývkou pro psa, deštníkem, slunečníkem nebo jinou clonou dle okolností. Čl. 6 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí: a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by při opouštění dopravních prostředků mohly psům způsobit zranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat takovým způsobem, který nezpůsobí utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, b) dostatek zdravotně nezávadné vody. Minimální spotřeba vody na psa a den je 2 l. Místo, kde je zdroj vody musí být výrazně označené a snadno dostupné, c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (střepy, kov) a zajistí jejich odstranění před zahájením veřejného vystoupení, d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, tj. zajistí kryté prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při prudkých změnách počasí. Pokud toto není možné, urychleně veřejné vystoupení ukončí, e) místo k odpočinku psů. Pokud je vystoupení vícedenní, tráví psi dobu nočního klidu (22:00-6:00) v přepravních boxech, kterými byli na veřejné vystoupení dopraveni, nebo ve společných prostorech s majiteli (stany, chatky, pokoje v ubytovacím zařízení), f) dostatek prostor k venčení psů. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu veřejného vystoupení a po skončení veřejného vystoupení jejich asanaci, g) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti, h) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení účastní, i) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče. Čl. 7 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat (1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. (2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. a) Přeprava autem Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla, přepravní prostor musí být dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni minimálně 1x/12hodin, napájeni min. 1x/4-6hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí. b) Přeprava v přívěsných vozících 6

7 Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny k přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 8, 2.a) tohoto Řádu c) Přeprava hromadnou dopravou Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. psovod psa. d) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka Toto je povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. (3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. (4) Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Čl. 8 Zajištění první pomoci a veterinární péče Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. V případě, že maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení je menší než 100, provede smluvený veterinární lékař přejímku psů a dále je k dispozici na telefonu s tím, že v případě potřeby bude pohotově k dispozici. Pokud maximální počet psů účastnících se veřejného vystoupení větší než 100, musí být veterinární lékař fyzicky přítomen po celou dobu konání veřejného vystoupení. Čl. 9 Způsob poučení osob o ochraně zvířat Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu, a to ústně před zahájením veřejného vystoupení. Čl. 10 Důvody k zastavení veřejného vystoupení Pořadatel je oprávněn a povinen a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu; b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení; c) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla vyvolat utrpení psů; d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete; 7

8 e) ukončit veřejné vystoupení při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem, z důvodů ochrany psů v případě nevhodného zacházení účastníků se psy nebo nezvladatelného chování návštěvníků veřejného vystoupení; f) zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména: o použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping, o nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním, o pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení, o použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení, o jakékoli bití psa, o používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek, o zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně. Čl. 11 Platnost a účinnost Řádu (1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny. (2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.... datum, razítko a podpis žadatele 8

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

flyball.cz oficiální stránky českého flyballu ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH

flyball.cz oficiální stránky českého flyballu ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH 1 flyball.cz oficiální stránky českého flyballu ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH TURNAJÍCH Soubory ke stažení: Řád ochrany psů při flyballových turnajích (ve formátu pdf) ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI FLYBALLOVÝCH

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při Ověření vrozených vlastností retrieverů byl zpracován a je určen pro Občanské sdružení

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

II. FRBUL COURSING CUP 2009

II. FRBUL COURSING CUP 2009 II. FRBUL COURSING CUP 2009 Speciál coursing pro plemeno FRANCOUZSKÝCH BULDOČKŮ A. Všeobecná ustanovení Datum konání: Sobota 19. 9. 2009 start závodu 10.00 hod vyhlášení výsledků 15.00 hod Místo konání:

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení králičím HOPu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení králičím HOPu. ROZHODNUTÍ Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle 21 odst. 3 písm. h) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Čl. 1. Čl. 2. Čl. 3. Čl. 4

Čl. 1. Čl. 2. Čl. 3. Čl. 4 ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - VÝSTAVĚ KOČEK POŘÁDANÉ ČSCH (Do ohlášení konání výstavy veterinární správě je vždy třeba uvádět údaj o schválení: Č.j. 30444/2010-17210 ze dne 29. 11. 2010)

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

I. Bratřejov JRT&PRT cup 2013

I. Bratřejov JRT&PRT cup 2013 I. Bratřejov JRT&PRT cup 2013 Coursing pro plemena Jack Russell teriér a Parson Russell teriér. A. Všeobecná ustanovení Datum konání: 31.8. 1.9.2013 Místo konání: Střelnice Bratřejov Pořadatel: Dita Neudeková

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení výstavě koček organizované Sdružením chovatelů ušlechtilých koček v Čechách - BOHEMIANS EDELKATZE, e. V.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení výstavě koček organizované Sdružením chovatelů ušlechtilých koček v Čechách - BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení výstavě koček organizované Sdružením chovatelů ušlechtilých koček v Čechách - BOHEMIANS EDELKATZE, e. V. Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení. Čl. 2 Účel Řádu

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení. Čl. 2 Účel Řádu ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - ZKOUŠKÁCH TERAPEUTICKÝCH PSŮ ORGANIZOVANÝCH IRENOU BARTOŇOVOU Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení 1. Tento Řád ochrany zvířat

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s Český svaz chovatelů masného skotu, o.s.

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s Český svaz chovatelů masného skotu, o.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s Český svaz chovatelů masného skotu, o.s. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ SKOTU PŘI TRZÍCH SE ZVÍŘATY, VÝSTAVÁCH,

Více

Čl. 1. Název a sídlo pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Čl. 1. Název a sídlo pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT při veřejném vystoupení zkouškách základní poslušnosti (OPN), které jsou součástí bonitační procedury pro leopardího psa z Louisiany organizované občanským sdružením Catahoula Club EU

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3

Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3 Rozhodčí: Christian Steinlechner (Rakousko) OB2,OB3 Lukáš Jánský (CZ) OBZ, OB1 Stewardi: Anna Musilová OBZ, OB1 Zuzana Coufalová OB2, OB3 Datum konání: 5.-6.listopadu 2016 Místo konání: Krytá kynologická

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách

Více

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků 6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků Program výstavy: od 7:00 Přejímka psů 9:15-9:30 Zahájení výstavy 9:30-14:30 Posuzování v kruzích 14:30-16:00 Závěrečné soutěže Uzávěrka

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI SOUTĚŽÍCH AGILITY

ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI SOUTĚŽÍCH AGILITY ŘÁD OCHRANY PSŮ PŘI SOUTĚŽÍCH AGILITY Čl. 1 Název a sídlo žadatele o schválení Řádu (1) Tento Řád ochrany psů při soutěžích agility byl zpracován a je určen pro Klub agility České republiky (dále jen KA

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 14. května 2016 zámecký park Červeného Hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 1. 4. 2016

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE Čl. 1 Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU klubu Evropa

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU klubu Evropa KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU klubu Evropa se zadáním titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých. 13. KVĚTNA 2017 KCP PIZZERIE Paskov GPS 49.7319839N, 18.2904106E Dovolujeme si Vás pozvat na klubovou výstavu

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu byl zpracován

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 30.5.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN PROGRAM: 1.) 8:00-09:00

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 3.10.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN - www.kkslavicin.estranky.cz

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ ORGANIZOVANÉ OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOSTÍ ANITERA o.p.s.

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ ORGANIZOVANÉ OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOSTÍ ANITERA o.p.s. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ ORGANIZOVANÉ OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOSTÍ ANITERA o.p.s. Článek I.: Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Více

Kroměřížský akvaristický spolek, o. s.

Kroměřížský akvaristický spolek, o. s. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ AKVARIJNÍCH RYB, VODNÍCH A TERARIJNÍCH ŽIVOČICHŮ PŘI PRODEJNÍCH SETKÁNÍCH AKVARISTŮ A TERARISTŮ CHOVATELŮ, PŘI VÝSTAVÁCH SPOLEČENSKÝCH, SOUTĚŽNÍCH A PRODEJNÍCH

Více

Zkušební řád pro testování canisterapeutických týmů

Zkušební řád pro testování canisterapeutických týmů Zkušební řád pro testování canisterapeutických týmů I. Všeobecná ustanovení Vedoucí akce Vedoucím akce je osoba pověřená předsedou nebo jeho zástupcem. Vedoucí akce je zodpovědný za přípravu zkoušek (pozvání

Více

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy Speciální výstava Brno - Líšeň 15. května 2016 Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková, SK Se zadáváním titulů a čekatelství: CAJC, CAC, Res. CAC Vítěz speciální výstavy mladých Vítěz speciální výstavy Vítěz speciální

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK

XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s. pobočka Praha město p.s. a sponzoři Pořádá v sobotu 7.10.2017 XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK se zadáváním

Více

Kategorie: PROPOZICE Hafani Bafani. Soutěž se psy:

Kategorie: PROPOZICE Hafani Bafani. Soutěž se psy: Kynologický klub Biskupice a DDM Luhačovice pořádají 10.ročník zábavného odpoledne plného her, soutěží a zábavy pro děti i dospělé a jejich čtyřnohé psí kamarády s PP i bez PP PROPOZICE Hafani Bafani DATUM

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

sponzoři & partneři Jihočeský Canicross

sponzoři & partneři Jihočeský Canicross sponzoři & partneři Jihočeský Canicross www.jcpa.cz jcpa@seznam.cz copyright 2013 Stránka 1 Jihočeský canicross Datum: 12.04.2014 Místo: Vlkovské pískovny GPS: 49 10'25.019"N, 14 42'44.421"E Start:12:00

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje

2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje K y n o l o g i c k ý k l u b H v ě z d a Š t e r n b e r k 2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje Sponzor závodu: 1. Všeobecná ustanovení Datum konání: 6. května 2012 Rozhodčí: Milan Mnich Miroslav Kašpar

Více

všech plemen mimo NO

všech plemen mimo NO Č E S K O M O R A V S K Á K Y N O L O G I C K Á U N I E SDRUŢENÍ KYNOLOGICKÝCH KLUBŮ ČESKOBUDĚJOVICKÁ KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST pořádají 13. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO a speciální

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Datum konání: 9. května 2015 1. Všeobecná ustanovení Rozhodčí: Ředitel závodu: Figurant: Kategorie: Milan Mnich Josef Surovec Kamila Bojanovská v jednání ZZO dle NZŘ bez speciálních cviků ZVV1 speciál

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

KRAJINOU JAKUBA KRČ I NA

KRAJINOU JAKUBA KRČ I NA KRAJINOU JAKUBA KRČ I NA Propozice: Doghiking Jihočeským krajem rybníků a mokřadů www.jcpa.cz jcpa@seznam.cz copyright 2013 Stránka 1 Krajinou Jakuba Krčína Datum: 14.06.2015 neděle Místo: Kemp Lužnice

Více

O POHÁR VETERINÁRNÍ KLINIKY MEDIPET

O POHÁR VETERINÁRNÍ KLINIKY MEDIPET KVC Zlín Mladcová pořádá 6.ročník stopařského závodu O POHÁR VETERINÁRNÍ KLINIKY MEDIPET 2.10.2010 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Pořadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla Ostrčilíková

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Krajinou Jakuba Krčína

Krajinou Jakuba Krčína sponzoři & partneři Krajinou Jakuba Krčína Propozice doghikingového závodu s prvky dogtrekkingu www.jcpa.cz jcpa@seznam.cz copyright 2013 Stránka 1 Krajinou Jakuba Krčína Datum: 25.05.2014 Místo: Kemp

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO Č E S K O M O R A V S K Á K Y N O L O G I C K Á U N I E SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝCH KLUBŮ ČESKOBUDĚJOVICKÁ KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST pořádají 9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO a speciální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, 418. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 419. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat O B S A H : 420. Sdělení Ministerstva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání Strana 18 Sbírka zákonů č. 3 / 2009 3 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení

Více

Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny

Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny Klub bretaňských ohařů z.s. pořádá v neděli 8. května 2016 SDRUŽENOU VÝSTAVU CHOVATELSKÝCH KLUBŮ v Konopišti v parku u Staré Myslivny Posuzování a zadávání titulů se řídí platným výstavním řádem ČMKU Klubová

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

Čl. 4 Způsob manipulace s fretkami s popisem a charakteristikou činností prováděných s nimi

Čl. 4 Způsob manipulace s fretkami s popisem a charakteristikou činností prováděných s nimi ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ FRETEK - PŘI VÝSTAVÁCH A PŘI SOUTĚŽNÍCH, PRODEJNÍCH A SPOLEČENSKÝCH SETKÁNÍCH CHOVATELŮ FRETEK ORGANIZOVANÝCH KLUBEM CHOVATELŮ A PŘÍZNIVCŮ FRETEK Čl. 1 Identifikační

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

Klubovou výstavu loveckých španělů, vodních psů a dalších plemen zařazených v KCHLS bez zadání titulu KV

Klubovou výstavu loveckých španělů, vodních psů a dalších plemen zařazených v KCHLS bez zadání titulu KV Klub chovatelů loveckých slídičů Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, ČR pořádá Klubovou výstavu loveckých španělů, vodních psů a dalších plemen zařazených v KCHLS bez zadání titulu KV (mimo retrívrů) 1. října

Více

Jihočeský canicross II 2015

Jihočeský canicross II 2015 Jihočeský canicross II 2015 Místo: Žíteč Datum: 11.4.2015 GPS startu: N49 00.342 E14 55.013 GPS parkoviště: N49 00.432 E14 55.199 Dojezdové vzdálenosti: Praha Žíteč: 156 km Brno Žíteč: 183 km Plzeň Žíteč:

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Wolfhound & Deerhound Klub

Wolfhound & Deerhound Klub Wolfhound & Deerhound Klub pořádá u příležitosti 30. výročí chovu irských vlkodavů v Čechách a 10. výročí založení WDK dne 18. a 19. 6. 2005 v areálu zámeckého parku v Náměšti nad Oslavou se zadáváním

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 16/2005. o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 16/2005. o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 16/2005 o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva schválena dne 10. listopadu 2005 účinnost od 1. ledna 2006 Zastupitelstvo

Více

Uzávěrka přihlášek: rozhodčí: Josef Mravík, SK (změna rozhodčího vyhrazena)

Uzávěrka přihlášek: rozhodčí: Josef Mravík, SK (změna rozhodčího vyhrazena) KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU klubu Evropa 14. května 2016 KCP PIZZERIE Paskov GPS 49.7319839N, 18.2904106E Dovolujeme si Vás pozvat na klubovou výstavu plemene SHIH-TZU, která se uskuteční 14. května 2016

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ

XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ pořádá XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR a Klubový vítěz 2017 6. května 2017 v areálu kynologického klubu v Chropyni Uzávěrka přihlášek: I. - 6. dubna 2017, II. -

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více