Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce Autor: Michal KADLEC Management sportu a trenérství Vedoucí práce: Mgr. Jakub VÁLEK Olomouc 2010

2 Jméno a příjmení autora: Michal Kadlec Název bakalářské práce: Historie fotbalu v Jihlavě Pracoviště: Katedra kinantropologie a společenských věd Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Válek Rok obhajoby bakalářské práce: 2010 Abstrakt: Bakalářská práce shromažďuje poznatky o vývoji světového fotbalu od jeho vzniku do současnosti. Seznamuje s historickým vývojem fotbalu v Jihlavě od počátku v roce 1910 až do dnešní doby. Zachycuje vývoj fotbalových klubů fungujících v Jihlavě od začátku minulého století. Primárně se práce zabývá podrobnějším vývojem klubu FC Vysočina Jihlava a.s. po celou dobu jeho existence, v letech Informuje o sportovním, organizačním i ekonomickém vývoji tohoto klubu. Klíčová slova: Fotbal, vývoj, mládež, úspěch, FC Vysočina Jihlava. Souhlasím s půjčením závěrečné písemné práce v rámci knihovních služeb. 2

3 Author s first name and surname: Michal Kadlec Title of the master thesis: The history of football in Jihlava Department: Department of Kinanthropology and Social Science Supervisor: Mgr. Jakub Válek The year of presentation: 2010 Abstract: My bachelor's thesis focuses on the facts concerning the development of the world football from its beginning to the present. It introduces the topic of the historical development of football in Jihlava from its beginning in 1910 up to now. It depicts the development of football clubs in Jihlava from the beginning of the last century. The work primarily concentrates on a detailed study of the development of the FC Vysočina Jihlava Inc. club during its existence, in It informs about the sports, organizational and economic development of the club. Keywords: Football, development, youth, success, FC Vysočina Jihlava. I agree the thesis paper to be lent within the library service. 3

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně pod vedením Mgr. Jakuba VÁLKA, uvedl všechny použité literární a odborné zdroje a dodržoval zásady vědecké etiky. V Olomouci dne 28. června

5 Děkuji Mgr. Jakubu VÁLKOVI za pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji za konzultace Mgr. Janu VYBÍRALOVI a Ing. Zdeňku TULISOVI za poskytnutí materiálu o FC Vysočina Jihlava, a.s. 5

6 Obsah 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ HISTORIE SVĚTOVÉHO FOTBALU Tajemná historie Počátky organizace fotbalu Historie českého fotbalu Nejvýznamnější úspěchy českého fotbalu VYMEZENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ PRÁCE HLAVNÍ CÍL ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODIKA VÝSLEDKY A DISKUSE FOTBAL V JIHLAVĚ VÝVOJ FOTBALU V JIHLAVĚ NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ VZNIK SK JIHLAVA JAK TO VŠECHNO ZAČALO PŘED FC VYSOČINA JIHLAVA VZNIK PAL JIHLAVA KLUB FC VYSOČINA JIHLAVA Sportovní činnost klubu Ideální jedenáctka desetiletí Domácí návštěvnost fotbalových zápasů Ekonomická činnost klubu ZÁVĚR SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM SEZNAM PŘÍLOH

7 1 ÚVOD Fotbal nepochybně patří k nejpopulárnějším sportovním hrám na světě. Můžeme s jistotou říct, že si přízeň miliónů lidí po celém světě získává především svojí neopakovatelnou atmosférou. V dnešní době kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského života a předmětem byznysu. Na celosvětové vlně zájmu o fotbal se podílí i Česká republika. Jelikož i já jsem velkým fanouškem fotbalu a všech sportů obecně, chtěl jsem tímto směrem realizovat svoji bakalářskou práci. Velký vliv na výběr tématu mé bakalářské práce měl také fakt, že jsem více jak 11 let byl hráčem A týmu fotbalového klubu v Jihlavě. Proto jsem se rozhodl zachytit sportovní, organizační i ekonomický vývoj právě tohoto fotbalového klubu, který reprezentuje celou fotbalovou Vysočinu. 7

8 2 PŘEHLED POZNATKŮ Vezměte travnatý plácek, 22 hráčů, kožený vak nahuštěný vzduchem a hop, máte tu nejzajímavější a nejpopulárnější kolektivní sport na světě. Fotbal, soccer, falcko, fussball je jedno, jak té hře budete říkat, ale je to sport, kterému se věnují milióny a milióny lidí (Gifford, 2006, 4). Není pochyb o tom, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje již prakticky na všech kontinentech a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a takového rozšíření jako právě tato kolektivní hra. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí. Současně je to sport, který je schopen smazávat hranice mezi státy i rozdíly mezi jednotlivými lidskými rasami. Za mnohé, co jej činí tak přitažlivým, vděčí fotbal tomu, že se dá hrát bez speciálního vybavení. Děti po celém světě vědí, že kopat lze nejen do míče, pro jakýkoli jiný sport, nebo do hadráku, ale třeba i do prázdné plechovky. Už před stovkami let se přišlo na to, že nafouknutý a zavázaný zvířecí měchýř může sloužit jako lehký a pružný míč. Samotný měchýř ovšem dlouho nevydržel, a tak jej lidé začali chránit obalem ze zvířecí kůže. Fungovalo to tak dobře, že princip se vlastně uplatňuje dodnes jen přírodní suroviny nahradily moderní syntetické materiály (Hornby, 2001, 24). Fotbal je ovšem hra nejenom krásná, která dovoluje hráčům předvádět jemné technické finesy, ale i mužná, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu. Fotbal je kolektivní míčová hra, kterou hrají dvě jedenáctičlenná družstva. Je to činnost, při které se hráči snaží dostat míč dovoleným způsobem co nejčastěji do soupeřovy branky a snaží se zabránit soupeři ve stejném úsilí. Utkání trvá dva poločasy po 45 minutách. Vítězem utkání je družstvo, které dosáhlo vyššího počtu vstřelených branek. Fotbal vyžaduje od hráčů množství různých pohybových návyků a schopností. Převážná většina herních činností se uskutečňuje nohou, ale i hlavou, čímž se náročnost hry zvětšuje (Večeřa, Nováček, 1995). Neopomenutelnými účastníky hry jsou i diváci, bez nichž by fotbal nebyl fotbalem. Zájem o fotbal z řad diváků je obrovský, a proto není výjimkou, že jsou vyprodány zápasy i na stadionech s tak velkou kapacitou diváků jako jsou například Nou Camp v Barceloně (kapacita diváků), San Siro v Miláně (kapacita diváků) nebo Old Trafford 8

9 v Manchesteru (kapacita diváků). Je smutné, že český divák nenapodobuje tento celoevropský i celosvětový trend a stadiony při zápasech české ligy zejí prázdnotou. 2.1 Historie světového fotbalu Tajemná historie Nikdo neví, kde se vlastně hrál poprvé předchůdce novodobého fotbalu. Staří Řekové hráli týmovou hru s míčem, známou jako episkyros či pheninda, zatímco Římané hráli harpastum. Vyobrazení stará více než 2000 let znázorňují muže a ženy staré Číny hrající tsu chu, kdy se hráči snažili dopravit míč z vycpané zvířecí kůže mezi tyče bambusové branky, vysoké až 10 metrů. V době dynastie Čchin ( př. n. l.) se jedna z forem tsu chu používala při výcviku vojáků. Ve středověké Evropě hrály davy nadšenců fotbal zcela bez pravidel a tak divoce, že panovníci v některých zemích, např. Karel V. ve Francii a Olivek Cromwell v Anglii, uvažovali o zákazu hry. Na rozdíl od davového fotbalu hráli v Itálii v 16. století hru falcko především aristokraté a církevní hodnostáři včetně tří papežů. V každém týmu bylo 27 hráčů a gólu bylo dosaženo kopnutím nebo hozením míče přes určité místo na okraji hřiště (Gifford, 2007, 10) Počátky organizace fotbalu Moderní fotbal se stal významným fenoménem nejen ve sportovním a obchodním, ale i celospolečenském životě a to v globálním, skutečně celosvětovém měřítku (Buzek, 2007, 16). Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední školy (public schools) v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní pravidla odrážející místní podmínky (velikost hřiště apod.), pravidla se navíc postupně měnila. Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (používané např. v Rugby, Marlborough či Cheltenhamu) hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi (např. na Etonu, Harrow, Westminsteru či Charterhouse) se upřednostňovalo kopání do míče. 9

10 V počátcích fotbalu žádné uspořádání hráčů na hřišti neexistovalo, jelikož nebyly definovány ani jejich pozice. Rozestavení hráčů se podobalo rozestavení ragbyovému. Hráči pouze bojovali, jejich technika byla na nízké úrovni, převládala individuální herní činnost s uplatněním síly rychlostí běhu a síly kopu (Bedřich, 2006). V 40. letech 19. století Anglii zasáhl boom železniční dopravy. Tento technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních zápasů mezi jednotlivými školami. Avšak zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky byly nevýznamné, meziškolní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče rukama. Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association (FA), prvního oficiálního fotbalového sdružení na světě, 26. října Po několika setkáních vytvořila asociace sadu pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil, a spolu s několika dalšími kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. I v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby či americký fotbal. První pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče; na tom se měli soupeři dohodnout před každým zápasem. Příchodem prvních fotbalových pravidel, která zakázala hru rukou s výjimkou brankáře, určily rozměry hrací plochy a počty hráčů, se zrodil v roce 1863 v Londýně první herní systém 1-9. Postupně dále Skotové v roce 1870 posunuli dva hráče níž do středu pole a vznikl systém Začal se tak rozvíjet význam týmové hry a spolupráce hráčů prostřednictvím přihrávek. V roce 1873 v zápase Anglie a Skotska nastoupili Angličané v rozestavení a Skotové stáhli dalšího hráče pro potřeby vyvážení hry do rozestavení (Borbély, 2006). V Anglii se postupně vyvinulo několik soutěží, které přispívaly k šíření jednotných pravidel. První mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872 a skončil bezbrankovou remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se uskutečnilo 28. listopadu 1885 v Newarku mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvítězila 1:0. 10

11 Fotbal se postupně rozšířil i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým mužstvem patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce Díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice se fotbal dostal až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato teorie rozšíření fotbalu na jihoamerický kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena. Základy současného fotbalu se tak začaly šířit do celého světa. V roce 1904 byla založena Mezinárodní fotbalová asociace Féderation Internationale de football Association (FIFA). Roku 1908 se fotbal prosazuje jako olympijský sport. Ze šesti účastníků se na olympiádě v Londýně stává vítězem Velká Británie (anglické národní mužstvo) po konečném vítězství 2:0 nad Dánskem (Bernd, 2006). Na olympijských hrách není nejdůležitější zvítězit, ale zúčastnit se, tak jako nejdůležitější v lidském životě není triumf, ale samotný boj. Podstatnou věcí není to, že jste byl poražen, ale že jste bojoval ze všech sil. Baron de Coubertin, zakladatel novodobých olympijských her (Martens, 2006, 65). V roce 1930 se v Uruguayi konalo první mistrovství světa za účasti třinácti států a vítězem se stal tým pořadatelské země. V současné době má FIFA 207 členů (OSN 191) sdružených podle kontinentů (Evropa, Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie). UEFA Evropská unie fotbalových asociací byla založena v roce První mistrovství Evropy se hrálo v roce 1968 v Itálii a vítězem se stala Itálie. Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém světě, mnoho dalších lidí se mu pak věnuje na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu uspořádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Mezi příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto minimální náročnost na vybavení. Pelé popisoval fotbal jako úžasnou hru. Jeho vzrušení a oddanost fotbalu přesvědčily miliony fanoušků, že tento sport je nutné bytostně prožívat. V 90 minutách hry probíhá řada dynamických akcí, předvádějí se neuvěřitelné dovednosti a napětím se zastavuje srdce. Tento sport je drama, které z hráčů, trenérů i funkcionářů činí hrdiny i padouchy. Od uznávaných začátků v 19. století až po rozšíření do celého světa v dnešní době rozdává fotbal chvíle vzrušení, oslav i zoufalství. Žádná jiná hra nemá takovou moc spojovat i rozdělovat (Gifford, 2007, 6). 11

12 2.1.3 Historie českého fotbalu Protože se budu zabývat historií fotbalu v Jihlavě a klubem FC Vysočina Jihlava, je zajímavé uvést i pár vět o historii českého fotbalu. Náš český fotbal se začal formovat již za Rakouska-Uherska a po vzniku Československa se rozvíjel rychlým tempem. První fotbalové utkání v Čechách se hrálo 29. září 1887 v Roudnici nad Labem. Mezi nejstarší kluby v Čechách patří SK Slavie Praha a AC Sparta Praha. Složitost společenských podmínek pro vznik a vývoj fotbalu v Čechách odráží i určitá komplikovanost zakládání těchto klubů. Za rok založení SK Slavia Praha je považován rok 1892 (vlastní fotbalový odbor založen až v roce 1896). Jako rok založení AC Sparta Praha jsou uváděna data 1891 respektive 1893, fotbal hrán až v roce Zpočátku vznikaly fotbalové kluby většinou v Praze (výjimkou v roce 1894 založený SK Plzeň a Spartak Horymír Příbram), ale na konci 19. a začátku 20. století začal fotbal pronikat i do dalších měst a na venkov. Rozmach fotbalu uspíšilo také vydání pravidel fotbalu v českém jazyce v roce 1897 (přeložil Rössler Ořovský). Dynamický rozvoj fotbalu byl ale na druhé straně přibržděn zamítavým postojem škol k této hře. Přesto studenti i přes zákaz fotbalu postupně tvořili členskou základnu fotbalových klubů (Votík, 2001). V roce 1899 bylo sehráno první mezinárodní utkání mezi SK Slavia Praha a družstvem Berlína s výsledkem 0:0. Od roku 1897 byly kluby organizovány v České amatérské atletické unii, postupný rozmach fotbalu si vynutil ustavení Českého svazu fotbalového (ČSF), ke kterému došlo 19. října 1901 v Praze. Na Moravě se poprvé fotbalové utkání hrálo v Brně v roce V roce 1921 byla založena Československá asociace fotbalová (ČSAF), která byla v roce 1922 v Ženevě oficiálně přijata do FIFA. Do UEFA vstoupil československý fotbal v roce 1954 (Votík, 2001). V letech byl fotbal v Československu postupně řízen Československým fotbalovým svazem (do roku 1948), fotbalovým odborem Československé obce sokolské (do roku 1952) a dále sekcí kopané při Státním výboru pro tělesnou výchovu a sport (do roku 1957). Po založení ČSTV v roce 1957 řízení fotbalu převzala Ústřední sekce kopané ČSTV. Od roku 1969 fotbal řídil Československý fotbalový svaz ČSTV. Po roce 1989 tuto úlohu plnila Československá fotbalová asociace, která zanikla k s rozdělením ČSFR. 12

13 Vrcholným fotbalovým orgánem v samostatné České republice se stal Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) (Votík, 2001). Československý fotbal má bohatou minulost. Zažil velké úspěchy a na nich se podílelo nemálo výborných českých fotbalistů. A jak vzpomíná na svoje první krůčky s fotbalem internacionál Ladislav Vízek? Nebylo snad dne, abych nevyběhl do parčíku s míčem. Koruny stromů tvořily jakousi přírodní střechu nad pláckem, takže se zde nechalo hrát, i když pršelo. To už musely doopravdy padat trakaře, abych nedobrovolně zůstal doma. Bez mičudy jsem se nudil, nebyla se mnou řeč, ani hra, jak se mezi kluky říká. Nemohl jsem se dočkat, až slunce protrhá mraky. Jiné zábavy mě nelákaly (Tichý, 1988, 194) Nejvýznamnější úspěchy českého fotbalu MISTROVSTVÍ SVĚTA: devětkrát účast na závěrečném turnaji 2. místo na MS 1934 v Itálii, finále v Římě: Itálie-Československo 2:1 po prodloužení (Puč), 2. místo na MS 1962 v Chile, finále v Santiagu de Chile: Brazílie-Československo 3:1 (Masopust), čtvrtfinále na MS 1990 v Itálii, v Miláně: Německo-ČSFR 1:0. MISTROVSTVÍ EVROPY: sedmkrát účast na závěrečném turnaji 1. místo na ME 1976 v Jugoslávii, finále v Bělehradě: ČSSR-NSR 2:2 po prodloužení (Švehlík, Dobiaš), na penalty 5:3 (Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik, Panenka), 2. místo na ME v Anglii 1996, finále ve Wembley: Německo-Česká republika 2:1 po prodloužení (P. Berger), 3. místo na ME 1960 ve Francii, o bronz v Marseille: Československo-Francie 2:0 (Pavlovič, Bubník), 13

14 3. místo na ME 1980 v Itálii, o bronz v Neapoli: ČSSR-Itálie 1:1 (Jurkemik), na penalty 9:8., 3. místo na ME 2004 v Portugalsku, semifinále v Portu: ČR-Řecko 0:0, po prodloužení 0:1 OLYMPIJSKÉ HRY: šestkrát účast na závěrečném turnaji 1. místo na OH 1980 v Moskvě, finále: ČSSR-NDR 1:0 (J. Svoboda), 2. místo na OH 1964 v Tokiu, finále: Maďarsko-ČSSR 2:1 (Brumovský). ME HRÁČŮ DO 23 LET: 1. místo ME 1972, finále: ČSSR-SSSR 2:2 v Moskvě, 3:1 v Ostravě. ME HRÁČŮ DO 21 LET: 1. místo ME 2002, finále v Basileji: ČR-Francie 0:0, na penalty 3:1 2. místo ME 2000, finále v Bratislavě: ČR-Itálie 1:2 MS HRÁČŮ DO 20 LET: 2. místo MS 2007 v Kanadě (Toronto): Argentina - Česká republika 2:1 ME HRÁČŮ DO 19 LET: 3. místo ME 2003 v Lichtenštejnsku (Vaduz): Česká republika - Itálie 0:1 3. místo ME 2006 v Polsku (Poznaň): Česká republika - Skotsko 0:1 3. místo ME 2008 v České republice (Mladá Boleslav): Česká republika - Německo 1:1 po prodloužení 1:2 ME HRÁČŮ DO 18 LET: 1. místo ME 1968 ve Francii (Cannes): ČSSR-Francie 2:1. 2. místo ME 1982 ve Finsku (Helsinky): Skotsko - Československo 3:1 2. místo ME 1983 v Anglii (Londýn): Francie - Československo 1:0 2. místo ME 2001 ve Finsku (Helsinky): Polsko - Česká republika 3:1 14

15 ME HRÁČŮ DO 17 LET 2. místo ME 2006 v Lucembursku (Luxembourg): Rusko - Česká republika 1:1, 2:2 po prodloužení, 5:3 penalty ME HRÁČŮ DO 16 LET: 1. místo ME 1990 v NDR (Erfurtu): ČSFR-Jugoslávie 3:2 po prodloužení 3. místo ME 1993 v Turecku (Istanbul): Československo - Francie 1:0 2. místo ME 2000 v Izraeli (Tel Aviv): ČR-Portugalsko 1:1, po prodloužení 1:2 15

16 3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 3.1 Hlavní cíl Hlavním cílem bylo shromáždit co nejvíce informací týkajících se historie světového i českého fotbalu a historie fotbalu ve městě Jihlava. Poté zachytit fotbalový vývoj v Jihlavě od jeho počátku až do dnešní doby. 3.2 Úkoly bakalářské práce 1. Shrnout poznatky o historii vývoje světového i českého fotbalu od jeho vzniku do současnosti. 2. Shrnout historii vývoje fotbalu ve městě Jihlava v minulém století. 3. Zmapovat nejúspěšnější období jihlavského fotbalu po stránce sportovní, ekonomické a organizační. 16

17 4 METODIKA V bakalářské práci bylo ke splnění cílů a úkolů využito metody historické, kterou jsem využil pro shromáždění nejdůležitějších informací z literárních a dalších pramenů. Při jejich třídění dle časového sledu jsem použil metodu chronologickou a také geografickou, protože jsem se zabýval převážně materiály z užšího regionálního úseku. Ve velké míře byla ke splnění cílů použita metoda introspektivní a metoda orální historiografie. Získané informace jsem pomocí heurizace, analýzy, syntézy a interpretace zpracoval a zachytil jsem historický vývoj nejmasovější hry fotbalu ve městě Jihlava. V první etapě (heurizace) jsem zpracovával primární a sekundární prameny, dále jsem postupně tyto prameny analyzoval a vyhodnotil (analýza). Výsledné informace jsem zařadil do chronologické osy a logicky členěného celku (syntéza). Nakonec jsem vytvořil výsledné zpracování s ohledem na formální požadavky (interpretace). Otázku metodiky jsem řešil podle: Bartoš, J. (1999). Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc. V bakalářské práci byla také použita metoda dotazování. Ankety se zúčastnili převážně fanoušci FC Vysočina Jihlava, a.s. Anketa proběhla na internetových stránkách a zúčastnilo se jí 685 dotazovaných. Její výsledky jsou uvedeny v kapitole ideální jedenáctka desetiletí. 17

18 5 VÝSLEDKY A DISKUSE 5.1 Fotbal v Jihlavě Deset let života člověka i fotbalového klubu představuje významný úsek, během nějž lze uskutečnit celou řadu snů a vizí a prožít množství radostí i smutků. Desetiletí, v němž převažovaly úspěchy a radost, nyní slaví FC VYSOČINA JIHLAVA. Fotbal v Jihlavě tak zároveň ve vynikající kondici završuje 100 let! V republikovém měřítku v minulosti nikdy neměl takový respekt a pozici v ligových soutěžích, jako bezesporu má v posledních deseti letech. Fotbal už dávno přerostl rámec sportu, stal se fenoménem dnešních dnů. Zná své přednosti i nedostatky, ale stále nabízí nejlákavější sportovní podívanou (Pondělík,1986, 8). Jihlavské fotbalové začátky jsou spojené se vznikem SK Jihlava v roce Od tohoto roku pracoval tento klub v Jihlavě pod různými jmény. Dnešní FC Vysočina je však pokračovatelem jiného klubu, který byl jako sportovní kroužek závodního klubu PAL Jihlava založen až v roce V roce 1995 došlo k historickému spojení těchto dvou dlouholetých rivalů ve společný klub Spartak PSJ Motorpal Jihlava. Název klubu doznal další změny v roce 1997, tehdy stávající občanské sdružení předalo veškerá svá práva a povinnosti vůči ČMFS společnosti FC PSJ Jihlava. Ani toto označení však nebylo konečné. V březnu 2000 totiž jihlavské městské zastupitelstvo schválilo vstup do akciové společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA. Vznikl tak nový subjekt, který se v průběhu dalších deseti let stal pojmem na české fotbalové mapě a vyrostl v perspektivní a ambiciózní klub. Tento vývoj je podrobněji popsán v dalších částech bakalářské práce. Jak jsem již uvedl, byl jsem aktivním hráčem klubu FC Vysočina Jihlava téměř 12 let. Při psaní této práce jsem velmi využil zkušenosti a poznatky nabyté za tuto dobu. Dále jsem při získávání informací čerpal z internetových stránek a dostupné literatury a z informací získaných od pamětníků. Celá tato práce poukazuje na velkou důležitost fotbalového klubu v Jihlavě pro celý Kraj Vysočina a pro jeho obyvatele. Vzhledem k úspěšnému vývoji klubu po stránce sportovní, organizační i ekonomické věřím, že je tato bakalářská práce zajímavá. Doufám že se mi podaří čtivou formou sepsat historii vzniku a fungování tohoto klubu od jeho úplných začátků. Ty se datují k počátku minulého století. Rád bych v této práci odpověděl na několik otázek, které mě napadají. Byl začátek minulého století dobou vhodnou pro rozvoj fotbalového, 18

19 potažmo sportovního, klubu? Jak se vyvíjelo sportovní zázemí fotbalistů? Jak se vyvíjí klub po sportovní stránce? Jak pracuje s mládeží? Je ekonomicky stabilizován? 5.2 Vývoj fotbalu v Jihlavě na začátku 20. století vznik SK Jihlava Archivní prameny jihlavské sportovní historie nejsou bohaté. Některé informace lze získat z internetových stránek klubů, většinu však spíše od pamětníků či dlouholetých fanoušků. Lidé měli na začátku 20. století docela jiné problémy a starosti. Především sociální a v Jihlavě navíc národnostní. Ryze amatérští sportovci a funkcionáři proto museli často překonávat překážky, o kterých se dnešním sportovcům ani nezdá. Navíc v polovině dvacátých let vypukla 1. světová válka, po ní se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo samostatné Československo. První valná hromada současného SK Jihlava se konala 25. června 1910 jako sportovní odbor Sokola. Měl 33 činných a 15 přispívajících členů. K ustavení samostatného Sportovního klubu došlo na ustavující schůzi, která se konala 20. dubna Prvním předsedou byl zvolen Václav Šícha. Byly schváleny stanovy a nový SK dostal od Sokola do vínku inventář v hodnotě asi 30 korun. SK měl v roce svého založení asi 50 členů. V létě toho roku došlo vedle fotbalu i na jiná sportovní odvětví. Bylo započato s tréninkem lehké atletiky a české házené a počal se formovat i tenis. Žel, rok 1914, i když začal slibně, znamenal na dlouhých pět let úplné odmlčení sportu. V roce 1918 skončila první světová válka. SK Jihlava se shledal pouze s 29 členy, tedy pouze čtvrtinou veškerého členstva. Fotbalová sezóna byla zahájena poměrně pozdě až koncem července 1919, neboť nebylo možné nikde opatřit míč!!! Mnohem tíživěji však doléhala na klub neutěšená finanční situace. Avšak agilní funkcionáři se uměli s tímto stavem dobře vyrovnat. Byl uspořádán Sportovní den se společenským večírkem a výtěžek Kč byl dobrým počinkem. Velký kus práce vykonal pro český sport v Jihlavě Jan Houska, který byl v roce 1921 zvolen předsedou klubu. Měl lví podíl na vybudování hřiště u bývalého krajského soudu. Do té doby totiž jihlavští sportovci neměli svůj stánek, a tak hrávali buď na Heulose (dnešní Březinovy sady ) nebo na vojenském cvičišti. Jihlava v těchto místech vlastně 19

20 končila a vyhlédnutý pozemek patřil bývalému velkostatku Plandry. Nastala velká práce. Slavnostní otevření hřiště se uskutečnilo ve dnech září Sport v dalších létech získával stále více příznivců. Koncem května 1927 byla založena významná soutěž v kopané - Pohár Českomoravské vysočiny (Palán, osobní komunikace ). Na podzim roku 1938 se začala projevovat tíživá politická situace i ve veškerém sportovním dění. Čeští sportovci tehdejší Jihlavy, města se silnou německou menšinou, pociťovali dvojnásob veškeré politické otřesy, jež přinesly našim národům více než šestiletou porobu a nejčernější období naší historie. Na rozdíl od první světové války, kdy veškerý sportovní ruch v Jihlavě zcela utichl, těžká doba druhé světové války sjednotila všechny české sportovce a navzdory všem nástrahám a překážkám se český sport houževnatě držel při životě. V té době bylo nesmírným rizikem vykonávání jakéhokoli počínání, i nepatrné funkce, v jakémkoli českém spolku. Po skončení 2. světové války funkcionáři SK uvedli v činnost řadu sportovních odvětví a je pochopitelné, že prim začal hrát znovu fotbal a v zimě lední hokej. V roce 1956 vznikla TJ Tatran Jihlava. A na podzim roku 1958 byla vytvořena TJ Dynamo Jihlava, do níž se vrátila většina oddílů bývalého SK, čítající na 3000 členů, sdružených v 21 sportovních oddílech a odborech TV a turistiky. Zvláště v individuálních sportech dosáhli příslušníci Dynama (Modety, SK) cenných úspěchů doma i v zahraničí. Byl vybudován a později i zastřešen Horácký zimní stadión na místě bývalého sokolského cvičiště v Tyršově ulici (slavnostně byl otevřen 1. ledna 1956), fotbalový stadión, tenisový areál u Českého mlýna, stadión házené pod autobusovým nádražím, stadión na volejbal u městského nádraží, v posledním období pak krásná hala v Březinových sadech nedaleko rozestavěného fotbalového stadiónu. Fotbalisté v té době hráli krajské soutěže.klub na této úrovni existoval více jak 30 let (Palán, osobní komunikace ). Politické a společenské změny po listopadu 1989 se přirozeně nevyhnuly ani oblasti tělesné výchovy a sportu. Valná hromada se konala 10. května Odsouhlasila vznik SK Jihlava jako nástupnické organizace TJ Modeta. Tak byla znovu obnovena činnost SK Jihlava jako občanského sdružení. Valná hromada v r odsouhlasila usnesení členské schůze oddílu fotbalu o vyčlenění z SK a vytvoření samostatného klubu s právní subjektivitou pod názvem SK fotbal Jihlava (SKF). Schválila převedení soutěží na tento nový klub. V polovině roku 1995 fotbalový klub Spartak PSJ Jihlava přednesl návrh na 20

21 vytvoření jednoho samostatného fotbalového klubu v Jihlavě a došlo k připojení tohoto klubu k perspektivnějšímu fotbalovému, který souběžně existoval v Jihlavě. 5.3 Jak to všechno začalo před FC Vysočina Jihlava vznik PAL Jihlava Pro odpověď, kde to všechno začalo se musíme vrátit do roku V druhé polovině prvního poválečného roku totiž rozhodnutím tehdejšího ministerstva průmyslu vznikl v Jihlavě pobočný závod národního podniku PAL České Budějovice, jehož úkolem bylo co nejrychleji zahájit výrobu zařízení pro dopravu paliva spalovacích motorů. Díky mohutnému poválečnému elánu jeho zaměstnanců se tento úkol dařilo vcelku dobře plnit. Kromě své práce hledali však jeho zaměstnanci i možnosti pro svou mimopracovní činnost. Přirozenou možností se stal zájem o sport a tělovýchovu a jeho vyústěním pak vznik několika zájmových kroužků. Ty tehdy sdružoval tzv. PAL klub, ale i ten byl po čase pro některé z nich příliš těsný. Nejvíce právě pro fotbalisty, kteří jako jediní překročili již v polovině roku 1948 dosavadní amatérský rámec své činnosti tím, že se na začátku července přihlásili do soutěže II. třídy. Do té doby probíhaly v závodě turnaje mezidílenské, ale také utkání s amatérskými celky dalších jihlavských závodů a konečně i s mužstvy ostatních závodů n. p. PAL. Do zmíněné soutěže II. třídy nastupovali fotbalisté PAL Jihlava ještě jako členové sportovního kroužku závodního klubu. Ovšem již tehdy se objevila myšlenka založit vlastní závodní sokolskou jednotu. Od té doby prošel závod i klub řadou změn názvů. K nejdůležitějším došlo na počátku roku 1956, kdy z tehdy tří Dobrovolných sportovních organizací (DSO) jihlavských strojírenských závodů vznikla jediná TJ Spartak Jihlava a pak v roce 1995, kdy se jejím následovníkem stal FC PSJ Jihlava. Největším oříškem pro klub PAL v roce 1948 bylo, kde hrát. Rozlousknout se jej podařilo až za dalších sedm let. Znamenalo to do té doby nejen trénovat, kde se dalo - na ulici, v Březinových sadech, v terénu - ale také hrát na pronajatých hřištích, kde se dalo o domácím prostředí těžko hovořit. Nelze se tedy divit, že vybudování vlastního hřiště bylo pro oddíl první velkou starostí. Vhodné místo se našlo poměrně snadno při silnici z Jihlavy do Starých Hor přibližně v místech předpokládané trasy dálničního přivaděče. S vyrovnáváním terénu se začalo 10. září 1951 i při neexistenci řádného povolení a vyřešení majetkoprávních otázek. Po přemístění asi 3000 krychlových metrů zeminy ale narazil buldozerista na potrubí dálkového 21

22 ropovodu a ONV v Jihlavě další práce s okamžitou platností zakázal. Fotbalisté získali pozemek na Špitálském předměstí. Hrubé terénní práce měly být ukončeny ještě na jaře 1952 a přesunuto mělo být skoro m3 zeminy. Jenže lidé míní a příroda mění. V horní části pozemku se narazilo na celistvou skálu, takže postup prací byl velmi zpomalen. Přes všechny potíže byla na začátku roku 1955 srovnána vlastní plocha hřiště (Palán, osobní komunikace ). Hned na podzim 1948, kdy se mužstvo PAL Jihlava stalo účastníkem soutěže, ukázalo, že fotbal hrát umí. Podzimní část totiž přesvědčivě vyhrálo. Protože se však současně změnil systém fotbalových soutěží na jaro - podzim, začínalo se na jaře 1949 znovu. PAL opět celý ročník vyhrál, takže počínaje rokem 1950 se stal účastníkem přeboru tehdy již nově zřízeného Jihlavského kraje. Také v této soutěži patřil k nejlepším a v jednotlivých ročnících obsazoval výhradně místa v první polovině tabulky. Dokonce v ročníku to se již opět hrálo systémem podzim - jaro - přebornickou soutěž vyhrál, ale protože došlo současně k územní reorganizaci, přešel jen do nového přeboru Jihomoravského kraje. I tam podávalo mužstvo - tehdy již TJ Spartak Jihlava - dobré výkony. Ale v ročníku přece jen došlo k poklesu výkonnosti a áčko Spartaku sestoupilo do I. A třídy. Po následujících sedm dlouhých let se pak vytrvale snažilo o zpětný postup do přeboru kraje. Až v ročníku se to konečně povedlo - mužstvo opět postoupilo. V ročníku ukončilo nejvyšší krajskou soutěž jako druhé, ale na konci ročníku sestupovalo z 15. místa v tabulce opět do I. A třídy. To však bylo také naposled, protože hned v následujícím ročníku soutěž I. A třídy vyhrálo a už natrvalo zůstalo v přeboru kraje. Ono "natrvalo" pak platilo až do konce ročníku , kdy fotbalisté Spartaku opět přebor Jihomoravského kraje opustili. Nikoliv však už směrem dolů, ale nahoru - do divize. Jihlava se po čtyřech dlouhých desetiletích existence oddílu dočkala divize. Divize byla pouze přestupní stanicí. 18. června 1991 jihlavský Spartak mohl během tří let slavit již druhý historický krok do vyšší soutěže do MSFL! Rychlý přechod z krajského přeboru do MSFL se musel zákonitě projevit. V prvním roce účinkování v třetiligové soutěži zjišťovali jihlavští hráči, že je čeká fotbalově nesmírně těžký rok. V průběhu zimní pauzy v sezóně 1994/95 došlo k důležitému a dlouho očekávanému kroku. Po vleklých majetkových a ekonomických problémech a sporech rozhodla v únoru 1995 valná hromada oddílu kopané TJ Spartak PSJ Jihlava o vzniku občanského sdružení FC Spartak PSJ Jihlava, čímž došlo k osamostatnění a vzniku fotbalového klubu. Občanské sdružení uzavřelo s tělovýchovnou jednotou Spartak 22

23 smlouvu o pronájmu stadionu. Materiální vybavení nechal Spartak klubu do vínku s tím, že se stejně pořizovalo za "fotbalové" peníze. Do čela devítičlenného výboru se postavil dlouholetý brankář Miroslav Veselý a místopředsedkyní byla jmenována Jarmila Vaculíková. Zakladatelem FC PSJ nebyl holding PSJ, ale dceřinná firma PSJ Jihlava se 40 % podílem ve společnosti. Ostatní tři podílníci měli zbývající vklad rozdělený na stejné podíly. Neuvěřitelné se stalo skutkem. Dva odvěcí městští rivalové a historicky nejvýznamnější jihlavské oddíly Spartak PSJ a SK Jihlava v létě 1995 spojili své síly a do nové fotbalové sezóny 1995/96 vstoupili společně s novým názvem Spartak PSJ Motorpal Jihlava. Pozitivem spojení bylo nesporně i získání poměrně kvalitní I.B. třídy pro dospělé B mužstvo. Celek hrající MSFL se změna nedotkla. Již v průběhu jara 1998 došlo k výrazné změně ve vedení klubu. Místo ředitele obsadil bývalý úspěšný prvoligový brankář Olomouce a Slovanu Bratislava Ing. Zdeněk Tulis, přičemž Miroslav Veselý přešel na pozici technicko hospodářského manažéra. Jedním z prvních cílů ambiciózního vedení klubu bylo zajištění nového kvalitního trenéra. Stal se jím zkušený exligový kouč Dan Matuška. Spolu s ním došlo i k výraznému posílení hráčského kádru. Z hostování v Třinci se vrátil Wendl, k návratu se odhodlal další odchovanec Hekerle, na přestup přišli ze Žďáru nad Sázavou Michal Kadlec, z Polné Tomáš Kaplan, z Tábora Ladislav Šebek a z Nového Rychnova Pavel Wiener. V sezóně 1998/1999 se však postup nepodařil, celek FC PSJ skončil na 3. místě. Ve znamení jasného útoku na II. ligu ČMFS měla být a také byla sezóna 1999/2000. Celkové umístění bylo druhé místo v MSFL, jihlavského pohledu dosavadním historickým maximem. Druholigovému jihlavskému snu nakonec napomohly ekonomické problémy NH Ostrava. Ta se nepřihlásila do druholigové soutěže a tak zbylo místo i na druhý tým MSFL, tedy FC PSJ! Později, ale přece, tak byl naplněn sen hráčů, funkcionářů a především fanoušků. Doplňme, že se o postup v ročníku 1999/2000 zasloužil tento kádr fotbalistů - brankáři: Bílek, Padrnos, Pospíchal, obránci: Maléř, Tržil, Chylík, Bratršovský, Kadlec, záložníci: Hekerle, Šancl, Šebek, Slavík, Večeřa, Zimčík, Sláma, útočníci: Kaplan, Wiener, Koníř, Přibyl, Staněk. Pro jihlavský fotbal je rok 2000 velmi významný také proto, že vznikla akciová společnost FC Vysočina Jihlava. 23

24 5.4 Klub FC Vysočina Jihlava, a.s. Akciová společnost FC Vysočina Jihlava, a.s. vznikla Jejími hlavními akcionáři byly: PSJ, a.s. 40% Statutární město Jihlava 40% Pivovar Ježek 20% došlo ve společnosti k největším změnám od jejího vzniku v roce Vlastnická struktura se po navýšení základního kapitálu změnila takto: Limar Cupital B.V 42,85% PSJ, a.s. 40% Statutární město Jihlava 14,3% Pivovar Jihlava 2.85%. Kontakty adresa: FC Vysočina Jihlava, a.s., Jiráskova 69, Jihlava telefon: +420/ , fax: +420/ , internet: IČ: zapsán Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 3339 Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. Management klubu Ředitel: Ing. Zdeněk Tulis Manažer technického úseku: Jarmila Vaculíková Sportovní manažer: Josef Jinoch Vedoucí technického úseku: Jindřich Březina Vedoucí marketingu a tiskový mluvčí: Miroslav Fuks Sekretář a vedoucí mužstva: Petr Šilhán 24

25 Stadion Adresa: Jiráskova 69, Jihlava Kapacita: diváků - z toho: krytých míst k sezení na hlavní tribuně "A" krytých míst k sezení na tribuně "B" krytých míst k sezení na tribuně "C" (VIP a Press) nekrytých míst k sezení a 200 nekrytých míst k stání v sektoru fanoušků hostí Další informace Klubové barvy: žlutá, modrá a červená Klub založen: 1948 jako sportovní kroužek závodního klubu PAL Jihlava Největší úspěchy: postup do Gambrinus ligy v sezóně 2004/05, semifinále Poháru ČMFS v ročníku 2003/04 tribuna A. Obrázek č.1: Plánek stadionu,současný pohled na fotbalový stadion, tribuna C a 25

26 Plánek stadiónu Zdroj: oficiální webové stránky FC Vysočina Jihlava (http://www.fcvysocina.cz) 26

27 Divák v Kraji Vysočina neměl dlouhou dobu možnost pravidelněji sledovat kvalitní utkání nejvyšších českých soutěží. Nejbližší špičkové celky působily v Brně, Hradci Králové či Českých Budějovicích. Region Vysočiny však přesto nikdy nebyl bílým místem na fotbalové mapě republiky. Pochází odtud řada kvalitních fotbalistů a kopaná se za velkého zájmu aktivně hraje v každé vesničce. Nejvyšší soutěž na celé Vysočině vždy hrál nynější klub FC Vysočina a.s. (v historii pod různými názvy). Největších úspěchů klub dosáhl v minulých deseti letech. Vše začalo postupem do II. ligy ČMFS v sezóně 1999/2000, do soutěže, kterou do té doby žádný fotbalový klub v regionu nehrál. Sportovní a společenský vzestup FC Vysočina pak dosáhl svého prozatímního vrcholu v sezóně 2004/2005, kdy senzačně postoupil do nejvyšší soutěže I. Gambrinus ligy. Po okamžitém sestupu následující sezónu se klub ekonomicky a výkonnostně stabilizoval. Postupný a cílevědomí rozvoj FC Vysočina by měl pokračovat i v budoucnu. Snažení by mělo být završeno realizací dalších etap výstavby stadiónu a dlouhodobým zabydlením se v nejvyšší domácí soutěži. Pohled do fotbalových tabulek a statistik hovoří naprosto jasně. FC Vysočina je jediným reprezentantem regionu v českých špičkových soutěžích. Vždyť druhým nejlepším dospělým týmem kraje je B tým FC Vysočina, který působí ve třetí nejvyšší soutěži MSFL. Obdobná situace pak panuje i v mládežnických soutěžích, kde má FC Vysočina zástupce ve všech nejvyšších ligách včetně elitní šestnáctičlenné 1. ligy dorostu. Tento stav je pouze obrazem trpělivé a dlouhodobé spolupráce FC Vysočina s dalšími regionálními kluby, které společně sledují cíl v podobě vytvoření silného klubu reprezentujícího celý kraj. Jihlavský klub se tak stává místem koncentrace nejlepších nejen mládežnických hráčů Vysočiny. Je jasným faktem, že kopaná na Vysočině nejspíš nikdy nebude ekonomicky schopna vytvořit kvalitní mužstvo z hráčů skloubených ze všech koutů republiky. Z tohoto důvodu klade vedení FC Vysočina dlouhodobě velký důraz na výchovu mládežnických fotbalistů, kteří by měli do budoucna hrát klíčovou roli v dalších ambicích jihlavské kopané. Z řad mládežnických mužstev by však neměli růst pouze hráči pro první mužstvo, ale i pro další oddíly Vysočiny. V neposlední řadě by se talentovaní hráči, kteří by svými fotbalovými schopnostmi přerostli rámec regionu, mohli stát i důležitým zdrojem příjmů klubu. K tomu by měl v blízké budoucnosti přispět projekt fotbalové akademie Vysočina pod záštitou Kraje Vysočina. V současnosti v klubu působí 13 mládežnických mužstev ve všech věkových kategoriích. Na základní škole Evžena Rošického již delší dobu fungují sportovní třídy, na 27

28 něž navazuje sportovní centrum mládeže, které i hráčům dorostenecké kategorie vytváří kvalitní tréninkové podmínky. Celkově tato fotbalová továrna obnáší takřka 350 chlapců, 30 trenérů a dalších 20 klubových zaměstnanců. Velký důraz se v FC Vysočina klade na obecný rozvoj osobnosti hráče, neboť pouze třetina složitého rozvoje mladého fotbalisty se odehrává na hřišti. Přeměna talentu ve výborného hráče se z větší části odehrává mimo něj. Podstatnou roli hraje zázemí v rodině a optimální spolupráce rodičů, trenéra a učitelů ve školách. I proto studijní výsledky hráčů hlídají také trenéři jednotlivých družstev a o účasti na dopolední přípravě rozhodují třídní učitelé hráčů. Důslednost, pečlivost a trpělivost ve škole i na hřišti, spolu s přiměřenou skromností jsou vlastnosti, bez kterých nelze dosáhnout opakovaných vítězství. V posledních letech se výrazně zkvalitnila práce s nejmladšími adepty fotbalu. Oddíly si uvědomují, že v současné situaci je nutností pokrýt potřeby družstev převážně z vlastních zdrojů tedy svými odchovanci. Nejnovější trend v práci s mládeží jde ještě dál. Vznikají jakési předpřípravky přípravek fotbalové školičky, kde se děti ve věku 4-6 let zábavnou a převážně všeobecnou formou seznamují se základy fotbalu. Tato forma není předčasnou specializací, měla by klást důraz na všeobecný pohybový rozvoj dětí tohoto věku (Brůna, 2007, 70). Fotbal je sportovní, týmová, branková hra a patří ve světě i u nás k nejoblíbenějším sportovním hrám. Na profesionální úrovni je i faktorem ekonomickým a politickým, může ale také vhodně sloužit jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy v rámci rekreačních a rekondičních aktivit. V období zahájení fotbalové sportovní přípravy, přibližně mezi rokem, ještě nemůžeme jednoznačně vědět, zda se svěřenci připravují pro amatérský či profesionální fotbal. Ale v tréninkovém procesu musíme na úrovni odpovídající věkové kategorii vycházet z herního zatížení, jež je určováno objemem, intenzitou a složitostí činností v průběhu utkání (Votík, 2003, 16). Dlouholetá práce s mládeží začíná v FC Vysočina přinášet kýžené ovoce. Vedle působení ve špičkových soutěžích to jsou nominace nejlepších hráčů klubu do dorosteneckých a juniorských reprezentací Česka. Vedení klubu je přesvědčeno, že v otázce výchovy fotbalistů kráčí po správné cestě, na jejímž konci bude stabilní působení dospělého týmu FC Vysočina prošpikovaného vlastními odchovanci v nejvyšší soutěži. Za zmínku určitě stojí nedávný přestup osmnáctiletého útočníka Matěje Vydry z Baníku Ostrava do italského Udine. Matěj je odchovancem Jihlavy a v Ostravě působil teprve půl roku, od ledna

29 FC Vysočina dnes představuje významný prostředek sloužící k zábavě a vyžití obyvatel celého Kraje Vysočina. Tento fotbalový klub tak kvalitně naplňuje volný čas mládeže a slouží rozvoji jednotlivých podnikatelských subjektů. Především však roste v silný klub s širokou mládežnickou základnou, který reprezentuje celý region s více než půl milionem obyvatel. Již dnes je FC Vysočina celorepublikovou fotbalovou veřejností vnímána jako bašta mládežnické kopané a jako systematicky pracující klub s velkou perspektivou. A jaký je vlastně tento klub slovy ředitele klubu Ing. Zdeňka Tulise? FC VYSOČINA JIHLAVA je největším sportovním subjektem Kraje Vysočina s nejrozsáhlejší mládežnickou základnou, kvalitním sportovně technickým zázemím a reálnými vyhlídkami na stabilní působení v nejvyšší české fotbalové soutěži. FC VYSOČINA JIHLAVA představuje dlouhodobě nejúspěšnější fotbalový klub v Kraji Vysočina. Od roku 2000 je účastníkem II. nejvyšší české soutěže, kde pravidelně atakuje příčky znamenající postup do I. ligy. FC VYSOČINA JIHLAVA je prvním klubem, který v historii fotbalu v Kraji Vysočina postoupil do nejvyšší české fotbalové soutěže Gambrinus ligy. FC VYSOČINA JIHLAVA dnes představuje nezkažený a pozitivní, energií nabitý subjekt, který jedinečným způsobem slouží k zábavě a vyžití obyvatel celého Kraje Vysočina a vrací jim pocit hrdosti. Kvalitním způsobem naplňuje volný čas mládeže, vytváří jí kvalitní tréninkové podmínky a poskytuje tolik potřebné vzory. V neposlední řadě na fotbalové platformě sdružuje významné nejen regionální podnikatelské subjekty a napomáhá jejich rozvoji a zviditelnění. FC VYSOČINA JIHLAVA je výraznou měrou podporován Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina. Díky společné investici těchto subjektů klub disponuje útulným stadiónem s kapacitou 4000 diváků, jenž splňuje prvoligové parametry a představuje novou dominantu krajského města. Jeho architektonické řešení umožňuje další etapy výstavby. 29

30 FC VYSOČINA JIHLAVA se intenzivně věnuje výchově talentovaných fotbalistů. Koncentrujeme nejlepší mládežnické hráče celého regionu a díky tomu jsme schopni konkurovat těm největším a nejznámějším českým mládežnickým centrům. Právě odchovanci klubu by měli do budoucna hrát klíčovou roli v dalších ambicích klubu. FC VYSOČINA JIHLAVA vyrostla v perspektivní a ambiciózní klub, který reprezentuje celý region s více než půl milionem obyvatel. Naší pýchou je široká a kvalitní mládežnická základna, díky níž jsme celorepublikovou fotbalovou veřejností vnímáni jako bašta kopané a jako systematicky pracující klub s velkou budoucností. (Tulis, osobní komunikace ) Sportovní činnost klubu V této části bych chtěl popsat sportovní, výkonnostní a organizační činnost klubu FC Vysočina v celé její desetileté historii. Pro větší přehlednost zde sportovní růst, ale také změny v organizaci klubu, zachycuji v jednotlivých sezónách 1999/2000 až 2009/2010. Čerpám zde převážně z vlastních zkušeností a informací, které mám z mnohaletého působení v tomto klubu. 30

31 Ročník 1999/2000 Majetková struktura a vedení klubu: Společnost FC PSJ Jihlava, vznik akciové společnosti FC Vysočina Jihlava. Trenéři A týmu: Tibor Duda, asistent Jindřich Březina Ligové výsledky: Druhé místo v MSFL, toto místo však znamenalo vytoužený postup do II. fotbalové ligy, protože postupující klub NH Ostrava se z ekonomických důvodů do II. ligy nepřihlásil. Nejčastější sestava: Bílek Maléř Slavík, Kadlec Sláma, Koníř, Večeřa, Šebek, Hekerle Kaplan, Staněk Soupiska A týmu: Slavík, Kaplan, Chylík, Staněk, Moravec, Večeřa, Šancl, Šebek.Kadlec, Zimčík, Tržil, Bratršovský, Bílek, Maléř, Svítil, Sláma, Hekerle, Pospíchal, Padrnos, Koníř. B tým dospělých: Postup do 1. A třídy Jihomoravského kraje. Mládežnické týmy: Starší dorost skončil ve své skupině MSDL na 2. příčce. 31

32 Obrázek č. 2: Fotografie fotbalistů v sezóně 1999/2000. Zdroj: oficiální webové stránky FC Vysočina Jihlava (http://www.fcvysocina.cz) Obrázek č. 3: Pohled na fotbalový stadion v roce Zdroj: oficiální webové stránky FC Vysočina Jihlava (http://www.fcvysocina.cz) 32

33 Ročník 2000/2001 Majetková struktura a vedení klubu: vznik akciové společnosti FC Vysočina Jihlava. Stadión a tréninkové plochy: V létě 2000 proběhly základní úpravy stadiónu pro potřeby II. Ligy zejména vznik sektoru pro fanoušky hostí, oprava veřejných toalet a budovy šaten s důrazem na kabiny domácích a hostů. Trenéři A týmu: Miloslav Machálek, asistent Josef Kolečko Ligové výsledky: Z pohledu nováčka velice úspěšný rok 47 bodů a 6. místo, tým na jaře vybojoval 28 bodů! Pohár ČMFS vypadnutí ve 3. kole doma proti Brnu. Nejčastější sestava: J. Bartoš Macík Slavík, Kadlec Sláma, Ryška, Večeřa, Šebek, Hekerle Kaplan, Hošťálek Soupiska A týmu: Brankáři: Jiří Bartoš, Martin Bílek Obránci: Daniel Bratršovský, Vladimír Hekerle, Michal Kadlec, Milan Macík, Emil Nečas, Miroslav Prchlý, Radek Sláma, Lubomír Slavík, Ondřej Šourek Záložníci: Ivo Koníř, Jiří Malínek, Aleš Ryška, Lukáš Vaculík, Karel Večeřa, Michal Veselý, Martin Zimčík Útočníci: Radek Drulák ml., Aleš Hošťálek, Tomáš Kaplan, Ladislav Šebek, Pavel Šustr B tým dospělých: Postup do župního přeboru Jihomoravského kraje. Mládežnické týmy: Starší dorost zvítězil ve své skupině MSDL, v barážovém dvojzápase o postup však přišla porážka proti Opavě. 33

34 Ročník 2001/2002 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Stadión a tréninkové plochy: V dubnu 2002 byla na stadiónu v Jiráskově ulici otevřena čtyřposchoďová budova, v níž vzniklo veškeré nutné zázemí vyžadující ČMFS pro zápasy II. Ligy. Klub na své náklady opravil fasádu staré budovy s šatnami včetně výměny oken, parapetů a klempířských prvků. Dále za budovami došlo k velké opravě obslužné komunikace a parkovacích míst včetně odvodnění. Trenéři A týmu: Miloslav Machálek, asistent Josef Kolečko Ligové výsledky: Druhý rok bývá v nové soutěži nejtěžší, ale z pohledu FC Vysočina to neplatilo. Tým na podzim vybojoval 21 bodů a stejnou porci zvládl i na jaře. Výsledkem byla příjemná 7. příčka tabulky. Dlouho v paměti zůstal strhující domácí duel proti Českým Budějovicím (4:4). Pohár ČMFS vypadnutí ve třetím kole doma proti Teplicím. Nejčastější sestava: J. Bartoš Macík Bratršovský, Kadlec Veselý, Slavík, Večeřa, Šebek, Vaculík Kaplan, Hošťálek Soupiska A týmu: Brankáři: Jiří Bartoš, Martin Bílek Obránci: Daniel Bratršovský, Vladimír Hekerle, Michal Kadlec, Milan Macík, Emil Nečas, Miroslav Prchlý, Radek Sláma, Lubomír Slavík, Ondřej Šourek Záložníci: Ivo Koníř, Jiří Malínek, Aleš Ryška, Lukáš Vaculík, Karel Večeřa, Michal Veselý, Martin Zimčík Útočníci: Radek Drulák ml., Aleš Hošťálek, Tomáš Kaplan, Ladislav Šebek, Pavel Šustr B tým dospělých: Postup do divize (z druhého místa za Vyškovem). Mládežnické týmy: Starší dorost 3. místo ve skupině MSDL, do 1. ligy postoupil místo Prostějova. 34

35 Ročník 2002/2003 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Trenéři A týmu: Do Miloslav Machálek, asistent Josef Kolečko Od Roman Pivarník, asistent Josef Kolečko Ligové výsledky: Vysočina do ročníku špatně vstoupila, což po porážce v 9. kole ve Vítkovicích vedlo k odvolání kouče Machálka, kterého nahradil trenér Pivarník. Následovalo 9 zápasů bez porážky a poté nepřesvědčivé výkony na jaře. Výsledkem byla konečná 7. příčka se čtyřbodovou ztrátou na 3. pozici. V sezóně se začal tvořit tým, který byl později u největších úspěchů v historii klubu. Pohár ČMFS vyřazení už ve druhém kole v Dolních Kounicích. Nejčastější sestava: Vorel Bartoš, Šourek, Kadlec, Kotrys Veselý, Večeřa, Vladyka, Baštař, Pacholík Kaplan Soupiska A týmu: Brankáři: Jiří Bartoš, Martin Bílek, Michal Vorel Obránci: Pavel Bartoš, Petr Baštař, Daniel Bratršovský, Aleš Frolda, Roman Juračka, Michal Kadlec, David Kotrys, Lubomír Slavík, Ondřej Šourek Záložníci: Vít Brabec, Alexandr Kovář, Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Aleš Ryška, Lukáš Vaculík, Karel Večeřa, Michal Veselý, Petr Vladyka, Martin Zimčík Útočníci: Petr Fousek, Petr Gottwald, Aleš Hošťálek, Tomáš Kaplan, Ladislav Šebek, Vladimír Vácha B tým dospělých: Premiérová sezóna v divizi skončila 7. místem. Mládežnické týmy: Starší dorost postoupil do extraligy. Tým postoupil z třetí příčky za béčky Brna a Ostravy. 35

36 Ročník 2003/2004 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Stadión a tréninkové plochy: V létě 2003 byly na stadiónu v Jiráskově ulici splněny veškeré podmínky ČMFS pro II. Ligu rozšíření travnaté plochy na 115 x 76 m, hlavní tribuna osazena předpisovými sedačkami a zvětšení střídaček bylo v jihlavském areálu Na Stoupách slavnostně otevřeno první hřiště v kraji Vysočina s umělým travnatým povrchem 3. generace. Trenéři A týmu: Do Roman Pivarník, asistent Josef Vrzáček Od Jaroslav Netolička, asistent Josef Vrzáček Ligové výsledky: Sezóna, v níž mohla Vysočina dosáhnout na víc, než jen na 6. místo. Tým zbytečně ztrácel body a nedařilo se mu vítězit venku. Svoji kvalitu dokázal senzační spanilou jízdou v domácím poháru. Pohár ČMFS FC Vysočina postupně vyřadila Slávii Praha, Viktorii Plzeň, FK Teplice a až v semifinále, tedy mezi čtyřmi nejlepšími celky ČR, nestačila na mistrovský Baník Ostrava. Nejčastější sestava: Vorel Čep, Šourek, Kadlec, Baštař Veselý, Večeřa, Vladyka, Kotrys Kaplan, Hošťálek Soupiska A týmu: Brankáři: Martin Bílek, Michal Vorel Obránci: Pavel Bartoš, Petr Baštař, David Čep, Michal Kadlec, David Kotrys, Jiří Liška, Ondřej Šourek Záložníci: Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Karel Večeřa, Michal Veselý, Petr Vladyka Útočníci: Aleš Hošťálek, Tomáš Kaplan, Jan Navrátil, Lukáš Polónyi, Vladimír Vácha B tým dospělých: Výborné 3. místo v divizi. Mládežnické týmy: 36

37 Starší dorost se zachránil v extralize 14. místo. Ročník 2004/2005 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Trenéři A týmu: Karel Večeřa, asistent Tomáš Jansa Ligové výsledky: Sportovní senzace tým vedený trenérem Karlem Večeřou po špatném vstupu do sezóny nakonec obsadil konečnou 2. příčku a vybojoval z pohledu celého kraje Vysočina historický postup do nejvyšší soutěže Gambrinus ligy! Pohár ČMFS ve 3. kole přišel opět domácí duel se Slávií Praha a té se povedla odveta za předchozí ročník, v Jihlavě zvítězila 0:2. Tento zápas navíc přinesl konflikt mezi fanouškem Jihlavy a Slávie, který skončil zraněním domácího příznivce. Svaz klub potrestal zavřením hřiště na 1 zápas a pokutou 200 tis. Kč. Nejčastější sestava: Vorel Bartoš, Šourek, Kadlec, Vojtíšek Malínek, Baštař, Vladyka, Lovětínský, Liška Simr Soupiska A týmu: Brankáři: Petr Tulis, Michal Vorel Obránci: Pavel Bartoš, Petr Baštař, Michal Kadlec, Petr Sedlák, Jiří Liška, Ondřej Šourek, Pavel Vojtíšek, Štěpán Wasserbauer Záložníci: Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Radek Sionko, Jan Štohanzl, Lukáš Vaculík, Michal Veselý, Petr Vladyka Útočníci: Aleš Hošťálek, Tomáš Kaplan, Pavel Simr, Vladimír Vácha B tým dospělých: Tým vedený Jindřichem Březinou slavil 4 kola před koncem divize postup do MSFL získal 66 bodů. Mládežnické týmy: Starší dorost se zachránil v extralize 12. místo za 37 bodů. Mladší dorost (roč a mladší) získal titul halového přeborníka ČR. Postupy B týmů dorostu a žáků do vyšších soutěží znamenají, že všechna mládežnická mužstva FC Vysočina nastupují v nejvyšších možných soutěžích Česka! 37

38 Ročník 2005/2006 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Stadión a tréninkové plochy: Byla zahájena 1. část I. etapy rekonstrukce stadiónu v Jiráskově ulici. Instalovány byly 4 stožáry umělého osvětlení s luxy, provedeny byly základové práce pro novou tribunu, spodní tři patra rohové věže a veškeré inženýrské sítě. Trenéři A týmu: Karel Večeřa, asistent Tomáš Jansa Ligové výsledky: V prvoligové premiéře se klub přes nálepku naprostého outsidera neztratil. Do samotného konce soutěže bojoval s mnohem ostřílenějšími kluby o zachování příslušnosti mezi elitou. O tu FC Vysočina přišla velmi smolně až v posledním kole. (29 bodů) Pohár ČMFS v prvoligovém stínu tým vypadl ve 3. kole na stadiónu Vítkovic. Nejčastější sestava: Rzeszoto Veselý, Šourek, Kadlec, Liška Malínek, Vladyka, Zúbek, Lovětínský Kaplan, Perniš Soupiska A týmu: Brankáři: Libor Macháček, Branislav Rzeszoto, Petr Tulis, Michal Vorel Obránci: Pavel Bartoš, Michal Demeter, Petr Heide, Michal Kadlec, Milan Kopic, Jiří Liška, Ondřej Šourek, Pavel Vojtíšek Záložníci: Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Jan Štohanzl, Michal Veselý, Petr Vladyka, Marek Zúbek Útočníci: Tomáš Kaplan, Luboš Perniš, Vladimír Peška, Ivo Svoboda, Vladimír Vácha B tým dospělých: Premiéra v MSFL přinesla cennou záchranu za 33 bodů, 13. místo. Mládežnické týmy: Starší dorost se zachránil v extralize 12. místo, 36 bodů. 38

39 Ročník 2006/2007 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Stadión a tréninkové plochy: V pátek byla slavnostně otevřena nová tribuna a spolu s ní parkoviště a dva rohové objekty. Nová kapacita stadiónu tak činí diváků. Trenéři A týmu: Milan Bokša, asistent Josef Vrzáček Ligové výsledky: Po výborném podzimu a přezimování na 2. příčce přišlo jarní zklamání a pokles až na konečnou 5. pozici se ziskem 51 bodů. Pohár ČMFS vyřazení ve 2. kole doma proti Českým Budějovicím. Nejčastější sestava: Rzeszoto Demeter, Šourek, Kadlec, Drga Veselý, Vladyka, Lovětínský, Cihlář Faldyna, Svoboda Soupiska A týmu: Brankáři: Branislav Rzeszoto, Petr Tulis Obránci: Pavel Bartoš, Tomáš Cihlář, Michal Demeter, Radim Ditrich, Roman Drga, Tomáš Dujka, Theodor Gebre Selassie, Michal Kadlec, Ondřej Šourek, Jiří Vít, Pavel Vojtíšek Záložníci: Ivan Čermák, Radek Gorol, Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Michal Veselý, Petr Vladyka Útočníci: Libor Baláž, Petr Faldyna, Zdeněk Koukal, Tomáš Peteřík, Michael Rabušic, Ivo Svoboda, Rostislav Šamánek, Vladimír Vácha B tým dospělých: MSFL - 9. místo za 40 bodů. Mládežnické týmy: Starší dorost 8. místo v extralize za 44 bodů. Žáci získali 4. místo na McDonalďs Cupu, který se uskutečnil v Jihlavě. 39

40 Ročník 2007/2008 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Od do klubu nastoupil sportovní manažer Zdeněk Šmýd. Trenéři A týmu: Do Luboš Zákostelský, asistent Josef Vrzáček. Od Karol Marko, asistent Josef Vrzáček. Ligové výsledky: Podzim byl nejhorší sezónou v druholigové historii klubu, na jaře však přišel vzestup a s ním konečná 7. příčka za 43 bodů. Pohár ČMFS vyřazení ve 3. kole doma proti Brnu. Nejčastější sestava: Šimon Sláma, Gába, Kadlec, Vepřek Veselý, Schneider, Lovětínský, Cihlář Faldyna, Rabušic Soupiska A týmu: Brankáři: Branislav Rzeszoto, David Šimon, Martin Štěpanovský, Petr Tulis Obránci: Pavel Bartoš, Lukáš Bodeček, Tomáš Cihlář, Roman Drga, Gabriel, Michal Kadlec, Radek Sláma, Martin Suchý, Peter Šedivý, Petr Tlustý, Michal Vepřek Záložníci: Martin Bayer, Ivan Čermák, Martin Dupal, Jiří Gába, Josef Hušbauer, Michal Lovětínský, Pavel Mezlík, František Schneider, Martin Sviták, Michal Veselý Útočníci: Petr Faldyna, Michael Rabušic, Pavel Simr, Rostislav Šamánek, Vladimír Vácha B tým dospělých: MSFL - 9. místo za 38 bodů. Mládežnické týmy: Starší dorost měl nevydařený ročník v extralize poslední 16. místo znamenalo sestup. Ten však vykompenzoval postup dorosteneckého B týmu z 2. nejvyšší soutěže MSDL. Starší žáci vybojovali 2. místo na halovém mistrovství Česka, zvítězili v české kvalifikaci Nike Premier Cupu a v celosvětovém finále, které se uskutečnilo v polské Lodži, obsadili skvělé 5. místo. Mladší žáci na největším turnaji této kategorie Danone Cupu zvítězili v české kvalifikaci a postoupili na zářijové světové finále. 40

41 Ročník 2008/2009 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. V závěru roku 2008 do klubu vstoupil nový strategický partner společnost Limar Cupital B.V. Trenéři A týmu: Karol Marko, asistent Josef Vrzáček Ligové výsledky: Po výborném podzimu Vysočina opět nezvládla jarní část a v konečném účtování II. Ligy skončila těsně pod postupovou čárou na 3. příčce. Pohár ČMFS vyřazení ve 3. kole doma proti Zlínu po penaltovém rozstřelu. Nejčastější sestava: Vojáček Gabriel, Tlustý, Kadlec, Vepřek Veselý, Urban, Gába, Lovětínský, Cihlář Faldyna Soupiska A týmu: Brankáři: Martin Štěpanovský, Jan Vojáček, Václav Winter Obránci: Tomáš Cihlář, Gabriel, Michal Kadlec, Karol Karlík, Petr Tlustý, Michal Vepřek, Michal Vyskočil Záložníci: De Oliveira, Michal Drábek, Martin Dupal, Jiří Gába, Michal Lovětínský, František Schneider, Jan Štohanzl, Rudolf Urban, Michal Veselý Útočníci: Petr Faldyna, Tomáš Kaplan, Michael Rabušic, Pavel Simr, Rostislav Šamánek, Stanislav Tecl, Vladimír Vácha, Matěj Vydra B tým dospělých: Vynikající podzim a tristní jaro znamenalo boj o záchranu až do posledních kol místo za 36 bodů. Mládežnické týmy: Starší dorost 11. místo v extralize za 39 bodů. Mladší žáci reprezentovali Česko na prestižním Danone Nations Cupu v Paříži. Probojovali se až do závěrečných bojů, ovšem v semifinále podlehli výběru Francie a poté v duelu o 3. místo Německu. Konečné 4. místo však bylo vynikající. 41

42 Ročník 2009/2010 Majetková struktura a vedení klubu: FC Vysočina Jihlava a.s. Trenéři A týmu: Luboš Urban, asistent Daniel Šmejkal Ligové výsledky: Po smolném podzimu Vysočina výborně zvládla jarní část a v konečném účtování II. Ligy skončila na 4. příčce. Pohár ČMFS vyřazení ve 3. kole doma proti Brnu. Nejčastější sestava: Winter Gabriel, Tlustý, Kadlec, Caha Veselý, Dort, Karlík, Gába, Krutý Mešanovič Soupiska A týmu: Brankáři: Martin Štěpanovský, Maksims Uvarenko, Václav Winter Obránci: Robert Caha, Tomáš Cihlář, Petr Filip, Gabriel, Peter Gavrič, Michal Kadlec, Karol Karlík, Jan Šimáček, Petr Tlustý Záložníci: Robin Demeter, Petr Dolejš, Filip Dort, Jiří Gába, Radek Gerner, Jan Kosak, Peter Krutý, Michal Veselý Útočníci: Karel Franěk, Muris Mešanovič, Pavel Simr, Stanislav Tecl, Matěj Vydra, Karel Zelinka B tým dospělých: 33 získaných bodů, 11 místo. Boj do posledního kola o udržení týmu v MSFL. Mládežnické týmy: 1. liga st. i ml. dorost obsadili shodně 7. místo po velmi úspěšné sezóně. Jistě velmi zajímavý a zároveň vypovídající o úrovni klubu je ukazatel umístění jeho A týmu mužů v jednotlivých sezónách. Proto níže uvádím tyto údaje souhrnně a zároveň přehledněji v grafu. Jsou zde promítnuty výsledky A mužů v letech

43 Graf č. 1:Umístění v soutěžích v letech /93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Poznámka pod graf: Žluté sloupce vyznačují sezóny v MSFL, červené sezóny ve II. lize ČMFS a modré představují Gambrinus ligu Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s Ideální jedenáctka desetiletí Myslím si, že během desetiletého úspěšného působení A - týmu mužů ve dvou nejvyšších fotbalových soutěžích v ČR, si správný fanoušek vybere vždy ty hráče, které považuje za nejlepší a nejpřínosnější pro hru samotnou. Tyto názory se samozřejmě u každého fanouška mohou lišit. Jak pro širokou veřejnost, tak pro vedení a v neposlední řadě i pro hráče samotné, je velmi zajímavý tento názor fanoušků. Za desetiletou existenci FC Vysočina Jihlava se v jeho pohárovém, druholigovém či dokonce prvoligovém dresu vystřídalo takřka 120 hráčů, kteří do sestavy pouze krátce naskočili, jiní v historii klubu zanechali nesmazatelnou stopu. Fotbal jako kolektivní hra vyžaduje smysl pro spolupráci a vzájemné porozumění. Hra rozvíjí u jedinců kolektivní soudržnost, zodpovědnost, disciplinovanost, sebeovládání, soutěživost, zvyšuje se frustrační tolerance schopnost překonávat a odolávat frustraci. Pomáhá sportovci lépe zvládat zátěžové situace a je prostředkem odreagování (Matoušek, 1973). Proto se vedení klubu spolu s hráči rozhodlo, že připomene ty nejvýraznější postavy. S otázkou, jak byla měla vypadat ideální sestava FC Vysočina za posledních deset let, se 43

44 fanoušci klubu setkali na oficiálních stránkách klubu a zde mohli hlasovat a každý si vybrat tu svoji jedenáctku. 685 fanoušků hlasovalo následovně: Brankáři Vorel Michal, Rzeszoto Branislav, 92 - Vojáček Jan, 38 - Bartoš Jiří, 20 - Tulis Petr Praví obránci Gebre Selassie Theodor, 131 Gabriel, 97 - Veselý Michal, 67 - Sláma Radek, 58 - Demeter Michal, 37 - Bartoš Pavel, 29 - Hekerle Vladimír, 14 - Bratršovský Daniel, 10 - Baštař Petr Leví obránci Gebre Selassie Theodor, Kotrys David, 90 - Liška Jiří, 86 - Cihlář Tomáš, 52 - Hekerle Vladimír, 50 - Vepřek Michal, 20 - Drga Roman, 13 - Bratršovský Daniel Střední obránci Kadlec Michal, Šourek Ondřej, Tlustý Petr, 53 - Ryška Aleš, 34 - Slavík Lubomír, 28 - Vojtíšek Pavel, 11 - Macík Milan, 10 - Čep David Praví záložníci Štohanzl Jan, Veselý Michal, 66 Gabriel, 58 - Sláma Radek, 47 - Malínek Jiří, 30 - Vaculík Lukáš, 20 - Svoboda Ivo, 8 - Bartoš Pavel a Dupal Martin, 6 - Čermák Ivan, 2 - Pacholík Michal Leví záložníci Štohanzl Jan, Malínek Jiří, 81 - Vaculík Lukáš, 80 - Lovětínský Michal, 76 - Cihlář Tomáš, 69 - Svoboda Ivo, 9 - Pacholík Michal Defenzivní záložníci Zúbek Marek, 85 - Večeřa Karel, 73 - Schneider František, 48 - Lovětínský Michal, 28 - Demeter Michal, 26 - Gába Jiří, 19 - Karlík Karol, 13 - Slavík Lubomír, 10 - Baštař Petr, 9 - Pacholík Michal, 6 - Ryška Aleš 44

45 Ofenzivní záložníci Vladyka Petr, 80 - Štohanzl Jan, 37 - Lovětínský Michal, 26 - Koníř Ivo, 26 - Šebek Ladislav, 16 - Urban Rudolf Útočníci Faldyna Petr, Rabušic Michael, Tecl Stanislav, Kaplan Tomáš, Vydra Matěj, 84 - Simr Pavel, 61 - Hošťálek Aleš, 15 - Šebek Ladislav, 13 - Svoboda Ivo, 11 - Vácha Vladimír, 5 - Perniš Ľubomír Trenéři Karel Večeřa, 84 - Karol Marko, 34 - Roman Pivarník, 26 - Miloslav Machálek, 17 - Milan Bokša, 11 - Jaroslav Netolička Ideální jedenáctka desetiletí FC Vysočina Sestava B Rzeszoto Gabriel, Tlustý, Ryška, Liška Malínek, Večeřa, Lovětínský, Vaculík Tecl, Kaplan. Sestava A Vorel - Gebre Selassie, Šourek, Kadlec, Kotrys Veselý, Zúbek, Vladyka, Štohanzl Faldyna, Rabušic. Obrázek č. 4: Ideální jedenáctka desetiletí Zdroj: oficiální webové stránky FC Vysočina Jihlava (http://www.fcvysocina.cz) 45

46 5.4.3 Domácí návštěvnost fotbalových zápasů Pro každého opravdového fanouška je samozřejmostí přijít na každý, alespoň domácí, zápas svého klubu. Je však skličující pohled na čísla vyjadřující návštěvnost na fotbalových utkáních českých fotbalových soutěží. A co je přitom krásnějšího pro fanouška, než vychutnat si vítěznou atmosféru po zápase přímo na hřišti? Milý čtenáři, zamysleli jste se někdy nad tím, co to vlastně je fotbal? Dvaadvacet polooblečených človíčků se nohama pere o koženou kouli a za nadšeného povzbuzování publika se snaží dopravit ji mezi tři bílé tyče. Když se to některému podaří, propukne polovina publika v nezřízený jásot, zatímco druhá polovina zdrceně klopí zrak a zpytuje svědomí. Diváci, často pomalovaní a představením vtažení, bez rozdílu věku, vyznání a společenského postavení šílí, jsou-li jejich barvy úspěšné, nebo láteří, blednou-li. Nakonec kdosi v černém, který se celou dobu v manéži jen pletl, vydá tón a opona se zatáhne. Nezaujatý tvor, hledící na podivné divadlo zpovzdálí, nechápavě kroutí hlavou Co to mělo být? Jak jeden kop mohl změnit chování a náladu tolika osob? (Jenčík, 1998, s. 5). Proto jsem se rozhodl udělat analýzu návštěvnosti domácích utkání klubu FC Vysočina v sezónách 2000/ /2010. Zabýval jsem se celkovou návštěvností za celou sezónu, rozděleně za její podzimní a jarní část. Potom jsem vypočetl průměr na zápas. Vše se týkalo pouze domácích zápasů. Údaje o návštěvnosti na jednotlivé zápasy jsem čerpal z materiálu získaných v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. Celkově dorazilo za deset let na stadion v Jiráskově ulici diváků, kteří viděli 150 fotbalových utkání. Divácký průměr všech těchto zápasů tak činí fotbalových fanoušků na jedno klání. Celkový průměr tohoto desetiletí byl překonán v první druholigové sezóně 2000/ , dále 2001/ , poté v první prvoligové sezóně 2005/ a dále ve dvou sezónách, kdy jsme bojovali o návrat do první ligy, konkrétně ročníky 2006/ a 2008/ Nejnižší návštěvy se naši fotbalisté dočkali v sezóně 2004/2005, kdy jsme odehráli domácí" ligové utkání na půdě Drnovic, konkrétně to bylo 100 diváků. Pokud ale toto číslo nebudeme brát v potaz, tak k nejnižší návštěvě došlo v sezóně 2002/2003, když čas výkopu kolidoval se semifinále MS v hokeji proti Kanadě. Tehdy dorazilo pouze 200 nejvěrnějších. Naopak historicky nejvyšší počet lidí, kteří zavítali na ligový zápas FC Vysočina, dosáhl čísla a to v utkání proti Bohemians 1905 v sezóně 2008/

47 Pokud rozdělíme sezóny na podzim a jaro, tak největší zájem o zápasy FC Vysočina na domácí půdě byl překvapivě" na podzim při premiérové sezóně v Gambrinus lize v ročníku 2005/2006, celkově dorazilo fanoušků, naopak nejhůř je na tom podzim 2004/2005 s lidmi. Největší jarní návštěvnost byla též při premiérové sezóně v lize, ale tentokrát se jedná o první účast ve II. lize v ročníku 2000/2001. To si na stadion našlo cestu lidí. Ze všech jarních sezón je na tom nejhůř ročník 2003/ lidí. Když sečteme zvlášť všechny podzimní a jarní sezóny, tak nám čísla jasně ukazují, že větší zájem o fotbal v Jihlavě je na podzim, protože součet nám dá číslo , u jara je to Statistiky v číslech Sezóna 2000/2001 (První druholigová sezóna) - 6.místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1883 Sezóna 2001/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1520 Sezóna 2002/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1236 Sezóna 2003/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků:

48 Sezóna 2004/ místo ve II.lize (postup) Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 926 Sezóna 2005/ místo v I.lize (sestup) Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 2064 Sezóna 2006/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1616 Sezóna 2007/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1246 Sezóna 2008/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků: 1766 Sezóna 2009/ místo ve II.lize Celkem lidí: Podzim: Jaro: Průměr diváků:

49 Celkový počet lidí za 10 let: diváků Průměr na jedno za 10 let: 1437 diváků Tato průměrná návštěvnost se může zdát nejednomu čtenáři nízká. Je však pravdou, že patří mezi nadprůměrnou návštěvnost druholigových zápasů. Přehledněji o celkové a průměrné návštěvnosti vypovídají následující grafy. Graf č. 2: Celková návštěvnost domácích zápasů v letech / / / /2010 Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. Graf č. 3: Průměrná návštěvnost domácích zápasů v letech / / / /2010 Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. 49

50 5.4.4 Ekonomická činnost klubu Z výše uvedeného je zřejmé, že klub FC Vysočina má tendenci výkonnostně růst a jeho cílem je v co nejbližší době postup a dlouhodobé zakotvení v I. Gambrinus lize. To je možné pouze při ekonomické stabilizaci klubu, což se v Jihlavě daří. Příjmy a výdaje sportovního klubu jsou faktory, které mají podstatný význam na chod a fungování klubu, protože ovlivňují i samotnou existenci fotbalového klubu. Činnost sportovního klubu vyžaduje poměrně vysoké finanční výdaje, a proto jsou příjmy klubu velice důležitou součástí chodu klubu. Řada klubů měla v minulosti finanční problémy, které dosáhly již takových rozměrů, že klub je nucen výrazně modifikovat své cíle a plány, mnohdy jeho cíle splynou pouze do jednoho, a to je přežití klubu. Proto je jistě velmi zajímavé, s jakými rozpočty pracuje po celou svou existenci akciová společnost FC Vysočina Jihlava. Pokud FC Vysočina Jihlava, a.s. vytvořila za účetní období roku ztrátu, navrhovala vytvořenou ztrátu uhradit ze zisku po zdanění, který spol. vytvoří v příštích obdobích (Výroční zpráva představenstva). Dále tyto rozpočty uvádím v tabulce za jednotlivé hospodářské roky ( ). Tabulka č. 1: Náklady a výnosy klubu v letech Hospodářský rok Náklady Výnosy Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. 50

51 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozpočty (náklady a výnosy) neustále rostou. Je také dobře vidět, že oba postupy A- týmu,vždy velmi zatížily rozpočet. V době postupu je ale snažší rozpočet navýšit a v euforii získat více sponzorů. Ještě lépe bude vše vidět na dále uvedených grafech. Graf č.4: Výdaje FC Vysočina v letech Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. Graf č.5: Příjmy FC Vysočina v letech Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. Z grafu vyplývá, že výdaje společnosti FC Vysočina Jihlava stále stoupají. Je proto pro tuto společnost velmi důležité získávání nových sponzorů. Proto bych rád níže uvedl svoji analýzu motivů a podmínek pro sponzorování FC Vysočina Jihlava. Pro tento rozbor jsem použil SWOT analýzu. SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategií procesů. SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Standfordovy univerzity. 51

52 Využití SWOT analýzy (Krátký, 2006) Pro identifikaci silných stránek a kritických oblastí fotbalového klubu. Rozvoj strategické koncepce fotbalového klubu. Formulace strategických cílů a rozvojových aktivit fotbalového klubu. Základ pro srovnání pozice klubu ve srovnání s jinými druholigovými kluby. SILNÉ STRÁNKY Fotbal je jednou z nejpopulárnějších her v ČR. Fotbal sledují všechny věkové kategorie. Fotbal je tématem všech médií. Stabilní sportovní výkonnost FC Vysočina. Vzájemná marketingová spolupráce fotbalových klubů v kraji Vysočina. Výborná dopravní dostupnost. Vyhovující počet parkovacích míst. Individuální možnosti přístupu ke sponzorům. SLABÉ STRÁNKY Úplatkářská aféra. Vysoká ekonomická náročnost. Nedůvěra ve sport jako ekonomicky silnou oblast. Konkurence hokejového klubu HC Dukla Jihlava. Kolísavá výkonnost. PŘÍLEŽITOSTI Postup do I. ligy. Úzká spolupráce se základními a středními školami v celém kraji Vysočina. Zvyšování zájmu prostřednictvím dnů pro veřejnost. Vybudování tréninkového centra. Dobudování dalších etap stadionu. Potenciál vstupu zahraničních sponzorů. Vytvoření zázemí pro studium rozhodčích v kraji. HROZBY 52

53 Vlivem ekonomické krize odliv sponzorů. Obava o uplácení rozhodčích a hráčů nedůvěra diváků. Aktivity ostatních sportovních klubů (hokej, basketbal, tenis). Neúspěch v boji o postup. Vzrůstající divácké násilí a výtržnosti. V rámci SWOT analýzy je důležité zaměřit se na posílení silných stránek a odstranění slabých. Klub by se měl snažit udržet a neustále zlepšovat silné stránky. Velký důraz by měl být kladen na přeměnu příležitostí na silné stránky. V oblasti slabých stránek by se měl klub zaměřit především na úplatkářskou aféru. Úplatkářská aféra není jen problémem českého fotbalu, ale je problémem celosvětovým. Jedním z nejznámějších případů je úplatkářská aféra ve fotbale italském. V oblasti diváckého násilí a výtržností (hrozba) je snaha pomocí projektů Stadiony 2003 a Stadiony 2010 značně omezit nevhodné chování chuligánů a současně zpříjemnit prostředí fotbalového stadionu ženám a dětem. Shromáždit od sponzorů a reklamních partnerů potřebné finanční zdroje má za úkol management klubu. Ten naprosto nezbytně musí sponzorům nabízet určitou formu protihodnoty, která je soustředěná v tzv. sponzorských balíčcích (příklad uveden v Příloze č.1). V další tabulce je zřejmé, co nabízí klub FC Vysočina. 53

54 Tabulka č.2: Orientační ceník reklamního zviditelnění FC Vysočina Generální partner Hlavní partner klubu Významný partner klubu Partner klubu Cena za reklamní zviditelnění v Kč/rok Reklama na hrudi či zádech dresu x Reklama na trenýrkách či rukávu x Reklamní panel 6x1m pozice A 3x 3x 2x 2x 2x 1x Reklamní panel 4x1m pozice A 1x Reklamní panel 6x1m pozice B 1x 1x 1x 1x Reklamní panel 4x1m pozice B 1x 1x Reklamní panel 6x1m pozice C 1x 1x Reklamní panel 4x1m pozice C 1x Reklamní panel 2x1m pozice C 1x Reklamní panel 4x1m pozice D 1x 1x Reklamní panel 2x1m pozice D 1x Reklamní panel 6x1m trén areál 3x 2x 2x 1x Reklamní panel 4x1m trén. areál 1x 1x 1x Exkluzivita v daném oboru podnikání x x x x x X Market. Prezentace na stadionu x x x x x x x x x x x Market. podpora x x x x x x x x x x x Reklam. rozhlas. spot 3x30s 2x30s 2x20s 2x20s 1x20s 1x20s 1x20s Logo na barevné info tabuli x x x x x x x x Logo na VIP panelu x x x x x x x Logo v klub. časopise x x x x x x x x x x x Logo na int. str. x x x x x x x x x x x Vstupenky VIP 8 ks 6 ks 5 ks 4 ks 3 ks 3 ks 2 ks 2 ks Vstupenky VIP II. 2 ks 2 ks 2 ks Volné vstupenky 16 ks 12 ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 5 ks 4 ks 3 ks 3 ks 2 ks Parkovací karty 4 ks 3 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks Zdroj: Materiály získané v klubu FC Vysočina Jihlava, a.s. 54

55 6 ZÁVĚR V práci byly shrnuty poznatky o vývoji fotbalu od jeho vzniku až do současnosti. Hlavní důraz byl kladen na historii vývoje fotbalu v Jihlavě. Byl zpracován průběh vývoje fotbalu v Jihlavě v minulém století. Práce podrobněji seznamuje s nejúspěšnějším obdobím jihlavského fotbalu v letech Zachycuje vývoj klubu po stránce sportovní, organizační i ekonomické. Myslím si, že bakalářská práce zachycuje zajímavou formou ucelený pohled na vývoj fotbalu v jednom z českých měst a byla by velmi zajímavým textem nejen pro fanoušky jihlavského fotbalu, ale i pro celou širokou veřejnost. A zde je místo pro jeden velice zajímavý citát: Někteří lidé si myslí, že fotbal je záležitost života a smrti. Takový přístup se mi nelíbí. Mohu je ujistit, že fotbal je mnohem důležitější Bill Shankly (Gifford, 2002, 7). 55

56 7 SOUHRN Cílem bakalářské práce bylo shromáždit poznatky o historickém vývoji hry zvané fotbal a získat z dostupných zdrojů poznatky vztahující se k danému tématu. V kapitole přehledu poznatků jsem se zabýval vývojem fotbalu v celém světě od doby jeho počátků až po jeho současnost. Dále kapitola popisuje rozvoj fotbalu v České republice, rovněž od počátku a zároveň zachycuje největší úspěchy českého fotbalu. Poznatky jsem přehledně uspořádal a vytvořil tak teoretický základ pro zpracování výsledkové části. Ve druhé kapitole popisuji cíl práce a také úkoly, které mne dovedly ke splnění těchto cílů. V další kapitole pak uvádím metodiku, kterou jsem zvolil a dodržoval. S pomocí této metodiky jsem vytvořil vlastní práci a podle uvedených úkolů splnil cíle bakalářské práce. V kapitole výsledky a diskuze jsem zapsal vývoj fotbalu v Jihlavě od počátku do současnosti. V prvních třech částech jsem popsal historický vývoj fotbalové činnosti v Jihlavě během celého minulého století. Čtvrtá část, která je rozdělena na čtyři úseky, popisuje vývoj nejúspěšnější doby jihlavského fotbalu. První část zachycuje vývoj sportovní činnosti klubu. Jejím výsledkem je obsah druhé části ideální hráčská jedenáctka desetiletí. Třetí část zachycuje ukazatel domácí návštěvnosti na utkáních klubu. Poslední část je věnována ekonomické stránce činnosti klubu a ukazuje jeho ekonomickou stabilizaci, je zde vypracována SWOT analýza zabývající se otázkou sponzorování FC Vysočina Jihlava. 56

57 8 SUMMARY The aim of my bachelor's thesis is to find facts about the historical development of a game called football (soccer in Europe) and gain information concerning the topic from various sources available. In one chapter I have made a survey of the facts connected with the development of football alll over the world from its beginning up to the present. Another chapter depicts the development of football in the Czech republic, also from its beginning and at the same time deals with the biggest success of the Czech football. I have organized the facts carefully to create a theoretical basis for processing the result part. In the third chapter I concentrate on the goal of my bachelor s thesis and the tasks that led me to fullfilling those goals. In the next chapter I am presenting the methodology that I have chosen and followed. With the help of these methods I created my own research work and due to the tasks listed I fullfilled the goals of my bachelor s work. In the chapter results and discussion I have focused on the development of football in Jihlava from the beginning up to now. The first three parts are concerned with the historical development of football playing in Jihlava in the whole last century. The fourth part, which is divided into four subparts, deals with the most successful period of football in Jihlava. The first part concentrates on sports activities of the club. Its result is the content of the second part an ideal team of the decade. The third part focuses on the visit rate of home matches. The last part is devoted to the economic aspects of the club and it shows its economic stabilizing, it contains the SWOT analysis concerning the aspect of the club sponsorship. 57

58 9 Referenční seznam Bedřich, L. (2006). Fotbal rituální hra dnešní doby. Brno: Masarykova univerzita. Bernd, R., Günter, S. (2006). FOTBAL velký lexikon. Praha: Grada Publishing a.s. Borbély, L., Ganczer, P. & Paldan, R. (2006). Útočeni celého mužstva alebo Jako sa dnes útočí 1. diel. Nové Zámky: AZ Print. Brůna, V., Bursová, M., Votík, J., Zalabák, J, (2007). Fotbalová školička. Praha: Grada Publishing a.s. Buzek, M., Altman, Z., a kol. (2007). Trenér fotbalu A. Praha: Olympia. Dovalil, J., et al. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. Gifford, C. (2002). Fotbal obrazový průvodce nejkrásnější hrou. Praha: Svojtka & Co. Gifford, C. (2006). Fotbal. Praha: Fragment. Gifford, C. (2007). Encyklopedie fotbalu. Praha: Svojtka & Co. Hornby, H. (2001). Fotbal. Praha: Fortuna Print. Jenčík, F., Jirák, P. (1998). Fotbal zezadu. Praha: Nakladatelství Olympia, a.s. Krátký, P. (2006). Ekonomika fotbalového klubu. Diplomová práce, VŠE, Praha. Martens, R. (2006). Úspěšný trenér. Praha: Grada Publishing, a. s. Matoušek, F., a kol. (1973). Základy kopané. Praha: Olympia. Pondělík, J. (1986). Století fotbalu. Praha: Olympia. Tichý, V. (1988). Ladislav Vízek romantik. Praha: Naše vojsko Večeřa, K., Nováček, V. (1995). Sportovní hry III., kopaná. Brno: MU. Votík, J. (2001). Trenér fotbalu B. Praha: Olympia. ISBN X. Votík, J. (2003). Fotbal Trénink budoucích hvězd. Praha: Grada Publishing a.s. 58

59 10 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č.1: Sponzorské balíčky Příloha č.2: Suvenýry klubu 59

60 Příloha č. 1: Sponzorské balíčky Generální partner klubu Zajištění exkluzivity v rámci podpory FC Vysočina v daném oboru podnikání. Logo na hrudi všech dresů FC Vysočina počínaje dospělým týmem a konče týmy žákovskými. Logo na trenýrkách týmu dospělých. Možnost umístění dvou reklamních billboardů. Reklamní rozhlasový spot před utkáním, v poločase a po skončení zápasu FC Vysočina. Prezentace na 4 reklamních panelech 1 x 8 metrů kolem hrací plochy umístěných na nejvýhodnějších místech z pohledu diváků a televizních kamer. Prezentace na 4 reklamních panelech 1 x 8 metrů v jihlavském tréninkovém areálu FC Vysočina v ulici Na Stoupách, kde se nachází jedno přírodní travnaté hřiště a jedno hřiště s umělým povrchem III. generace. Tento areál je celoročně místem celé řady turnajů, zápasů a tréninků. Logo generálního partnera je nejvýraznějším možným způsobem prezentováno na oficiálních internetových stránkách klubu s možností hyperlinku na stránky dané společnosti. Logo na panelech ve VIP prostoru klubu, v Presscentru a na tzv. TV panelu (pozadí TV rozhovorů). Logo v programu k utkání (program je zdarma přidáván ke každé vstupence). Logo na internetových stránkách klubu s odkazem na vlastní web. Logo v rámci pozvánek na domácí zápasy v Denících Vysočina. 20 volných vstupenek pro zaměstnance. 8 VIP vstupenek na všechny utkání FC Vysočina v dané sezóně. Hlavní partner klubu 3 reklamní panely na stadionu (6 x 1 m) na TV straně. 2 reklamní panely v tréninkovém areálu klubu (6 x 1 m). logo na rukávu dresu či trenýrkách. Logo na panelech ve VIP prostoru klubu, v Presscentru a na tzv. TV panelu. Reklamní spot v poločase utkání. 60

61 Logo v programu k utkání (program je zdarma přidáván ke každé vstupence). Logo na internetových stránkách klubu s odkazem na vlastní web. 8 volných vstupenek pro zaměstnance. 4 exkluzivní členství v klubu přátel (VIP vstupenka). Příloha č.2: Suvenýry klubu 61

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

KONTAKTY FC VYSOČINA JIHLAVA,

KONTAKTY FC VYSOČINA JIHLAVA, FC VYSOCINA JIHLAVA 1948 KONTAKTY FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Jiráskova 69, 586 01 Jihlava tel.: 567 578 011-14 e-mail: fcvysocina@ji.cz / internet: www.fcvysocina.cz zapsán Krajským obchodním soudem v Brně,

Více

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec PRESS KIT Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec 18. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava FC Slovan Liberec 1. 3. 2013, Stadion Jihlava 18:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Patrik

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 Představení klubu Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno oslaví v roce 2013 sto let od svého založení. Během bohaté historie dosáhl řady úspěchů nejen na domácích hřištích, ale i

Více

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR

Vodní pólo Strakonice. Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vodní pólo Strakonice Staňte se partnerem oddílu který hraje nejlepší vodní pólo v ČR Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vám touto cestou blíže představil oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Reprezentace ČR. ČR - EBSL žebříček. Reprezentace ČR v roce 2011 5 0 3 35-35 14 b.

Reprezentace ČR. ČR - EBSL žebříček. Reprezentace ČR v roce 2011 5 0 3 35-35 14 b. 2011 Reprezentace ČR V roce 2011 doznala plážová kopaná v ČR několika změn. Zásadní změnou bylo jmenování Michaela Lukiče na pozici hlavního trenéra reprezentace mužů. Další podstatnou novinkou byl také

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Nabídka reklamních ploch

Nabídka reklamních ploch Nabídka reklamních ploch Zlatopramen aréna Kapacita Zlatopramen arény čítá 6 500 míst, z toho 4 750 míst k sezení. V zázemí haly naleznete VIP prostor, který nabízí dokonalé propojení komfortu a účelnosti.

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

FC GRAFFIN VLAŠIM A.S. FC GRAFFIN VLAŠIM. Historie vlašimského fotbalového klubu

FC GRAFFIN VLAŠIM A.S. FC GRAFFIN VLAŠIM. Historie vlašimského fotbalového klubu FC GRAFFIN VLAŠIM A.S. FC GRAFFIN VLAŠIM Historie vlašimského fotbalového klubu Tento dokument obsahuje historii vlašimské kopané, konkrétně všechny doposud známé a ověřené informace. HISTORIE FC GRAFFIN

Více

MFK OKD KARVINÁ a.s.

MFK OKD KARVINÁ a.s. neděle 29. dubna 17:00 hodin č. 13 MFK OKD Karviná FC Vysočina Jihlava generální partner MFK OKD KARVINÁ a.s. Zpravodaj je slosovatelný cena: 20 Kč Sponzoři slosovatelných cen Restaurace Ovečka Restaurace

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15

Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 Duben květen 2013 I. program poukázkový Poukázkový systém je systém objektivního přidělování dotací

Více

25 LET TJ KULEČNÍK PROSTĚJOV

25 LET TJ KULEČNÍK PROSTĚJOV 25 LET TJ KULEČNÍK PROSTĚJOV 1980-2005 Předmluva Vážení sportovní přátelé, Protože si kulečníku jako sportu natolik vážíme, nemůžeme opomenout pro Prostějovský kulečník tak významné jubileum jako je 25.

Více

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE NABÍDKA SPOLUPRÁCE PŘEDSTAVENÍ KLUBU Klub HC Slovan Ústí nad Labem je tradiční klub, který historicky patří k nejúspěšnějším klubům 1. ligy v ledním hokeji. V současnosti působí Slovan v 1. hokejové lize

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Jílovský fotbalový zpravodaj

Jílovský fotbalový zpravodaj Jílovský fotbalový zpravodaj 1/2012 Děkujeme všem sponzorům!! Soupeř A Týmu SK Spartak Příbram! Příloha - Rozlosování podzim 2012 Sponzor dnešního utkání je Pivnice Hřiště. Vítá nás nová sezóna!! Dovolte

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP partnerský kemp Českého nohejbalového svazu Předkladatel : TJ Spartak Čelákovice oddíl nohejbalu Zpracoval : Ing. Jiří KYLIÁNEK (trenér mládeže) Zpracováno:

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Seminář o vlivu sportů na lidský organismus

Seminář o vlivu sportů na lidský organismus Seminář o vlivu sportů na lidský organismus Výchova talentované mládeže pro vrcholový sport Systém výchovy mládeže v HC České Budějovice, o.s. o.s 4. února 2009 v 18.00 hod. v restauraci na zimním stadionu

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

PLZEŇ 29. - 31.1.2013

PLZEŇ 29. - 31.1.2013 PLZEŇ 29. - 31.1.2013 KCTM Vysočina ročník 1998 Mistrovství České republiky krajů 2013 Termín: 29. - 31. ledna 2013 Místo: Plzeň - Košutka, Kooperativa Aréna Pořadatel: ČSLH ve spolupráci s Sport Bohemia,

Více

Contact Mr. Jelínek team-manager and web administrator: admin@lokovrsovice.cz

Contact Mr. Jelínek team-manager and web administrator: admin@lokovrsovice.cz Handball club Lokomotiva Vršovice Praha www.lokovrsovice.cz - living web!!! Do you want to play a match or tournament with us? Contact Mr. Jelínek team-manager and web administrator: admin@lokovrsovice.cz

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Sportovní a marketingová agentura All Stars Team ve spolupráci s SK Slavia Praha pořádá ve dnech 19.-20.6. 2010 ALL STARS CUP

Sportovní a marketingová agentura All Stars Team ve spolupráci s SK Slavia Praha pořádá ve dnech 19.-20.6. 2010 ALL STARS CUP Sportovní a marketingová agentura All Stars Team ve spolupráci s SK Slavia Praha pořádá ve dnech 19.-20.6. 2010 ALL STARS CUP www.allstarsteam.cz/cup 2. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Prezentace HC Děčín. pohled do historie 3 Děčínský hokej 3

Prezentace HC Děčín. pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 HC Děčín Obsah Prezentace HC Děčín pohled do historie 3 Děčínský hokej 3 Umístění ve II.NHL 5 Kategorie 6 Mládežnický hokej 7 strategie klubu 8 organizační struktura 9 Rozdělení činnosti 9 HC Děčín, občanské

Více

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Konečně Mezi Talenty www.skkometapraha.cz SK Kometa Praha Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní klub s úspěšným desetiletým působením v Praze Zastřešujeme závodní družstva

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více