ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY"

Transkript

1 ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Ing. Jan Sedlář, UCEEB, ČVUT v Praze

2 ÚVOD CO JE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Grafický přehled základních údajů o daném zařízení o Výrobce o Model o Určení o Třída Energetický štítek výrobku Energetický štítek soupravy Obsahuje základní informace o produktu nebo soupravě UMOŽŇUJE SNADNOU ORIENTACI ZÁKAZNÍKA o Snadné porovnání výrobců o Porovnání TYPŮ ZAŘÍZENÍ mezi sobou Např. tepelná čerpadla x plynové kotle 2

3 ÚVOD LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY OHŘÍVAČE VODY A VNITŘNÍCH PROSTOR Čtyři základní nařízení o Nařízení Komise 811/2013 o Nařízení Komise 812/2013 o Nařízení Komise 813/2013 o Nařízení Komise 814/2013 Zdroje pro vytápění, kombinované zdroje Příprava teplé vody Prováděcí dokumenty o Sdělení Komise 2014/C 207/02 o Sdělení Komise 2014/C 207/03 3

4 ÚVOD OSTATNÍ ZDROJE TEPLA ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva Nařízení Komise (EU) 2015/1185 energetické štítky lokálních topidel Nařízení Komise (EU) 2015/1186 energetické štítky kotlů na tuhá paliva a souprav kotlů a ohřívačů, regulátorů a solárních zař. Nařízení komise 2015/1187 ekodesign lokálních topidel Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ekodesign kotlů na tuhá paliva - Nařízení Komise (EU) 2015/1189 4

5 VYMEZENÍ POJMŮ 5

6 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKŮ Od výrobce (případně dodavatele) Označuje se jím produkt Lokální topidla plynová + el. Kotle na tuhá paliva od 1. dubna 2017 Ohřívač pro vytápění Ohřívač teplé vody 6

7 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK SOUPRAVY Od dodavatele většinou instalační firma Označuje se jím skupina produktů v systému vytápění a/nebo přípravy teplé vody Primární ohřívač Plynový kotel Tepelné čerpadlo Elektrokotel Kogenerační ohřívač Kotel na tuhá paliva Solární kolektor/zařízení Regulátor teploty Zásobník teplé vody nebo solární zásobník Přídavný ohřívač - Kotel - Tepelné čerpadlo 7

8 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ OHŘÍVAČ VODY - DEFINICE připojen na samostatný přívod studené pitné nebo užitkové vody vyrábí a předává teplo pro dodávku teplé vody o požadované teplotě a v požadovaném množství a průtoku ve stanoveném časovém období je vybaven jedním nebo více zdroji tepla Není ohřívač teplé vody Ohřívač teplé vody Kvůli testování 8

9 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ OHŘÍVAČ PRO VYTÁPĚNÍ Zkoušený dle norem pro zkoušení zdrojů tepla pro vytápění Ohřívač pro vytápění Ohřívač pro vytápění Ohřívač teplé vody Přestože připravuje i teplou vodu 9

10 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ má samostatný přívod studené vody Kombinovaný ohřívač 10

11 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ Vždy zahrnuje solární kolektor Někdy obsahuje solární zásobník případně čerpadlo kolektorového okruhu Může být mít štítek výrobku i soupravy 11

12 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ - VÝROBEK Dodávaný na trh jako jeden kus s identifikačním označením ( factory made product ) Obsahuje solární kolektor(y), solární zásobník, případně kolektorové čerpadlo Má vlastní výrobkový štítek pro přípravu teplé vody (pro vytápění se neuvažuje) Pomocný ohřívač je vždy elektrická patrona uvnitř zásobníku 12

13 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SOUPRAVA SE SOLÁRNÍM ZAŘÍZENÍM Na míru postavená souprava kro konkrétní instalaci Neprodává se pod zvláštním označením jako celek Obsahuje vždy kolektor a primární ohřívač se svým samostatným výrobkovým štítkem Ohřívač má vlastní energetický štítek výrobku Ohřívač pro vytápění Solární kolektor(y) Zásobník Regulátor teploty 13

14 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV OBECNĚ Energetické štítkování souprav rozlišuje soupravy Pro vytápění vnitřních prostor Pro ohřev teplé vody Kombinované Souprava pro ohřev teplé vody Vždy obsahuje primární ohřívač (má vlastní štítek výrobku) a solární zařízení Souprava pro vytápění Obsahuje ohřívač nebo kombinovaný ohřívač pro vytápění, regulátor teploty a/nebo solární zařízení 14

15 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV OBECNĚ Pokud ohřívač pro vytápění obsahuje integrovaný regulátor teploty, jedná se o soupravu Tepelná čerpadla, plynové kotle Pokud je dodávána do již existující soustavy pouze některá komponenta, nejedná se o dodávku soupravy a nevzniká povinnost přípravy energetického štítku soupravy Za vypracování štítku soupravy má zodpovědnost dodavatel zařízení Většinou instalační firma 15

16 SOUPRAVY PRO OHŘEV VODY 16

17 PŘÍKLADY SOUPRAV Ohřívač vody se solárním zařízením pro předehřev vody Ohřívač vody Ohřívač vody se solárním zařízením pro přípravu teplé vody v kombinovaném zásobníku Ohřívač vody 17

18 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV VÝPOČTY ENERGETICKÉ EFEKTIVITY SOUPRAV PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Souprava pro přípravu teplé vody obsahuje vždy primární ohřívač a solární zařízení Postup výpočtu stanoven v informačním listu soupravy obecně a je jednotný pro všechny typy ohřívačů vody Samostatně musí být vypočítány relevantní hodnoty označené římskými čísly I až III Grafická podoba informačního štítku není předepsána Neexistují generátory Lze vytvořit tabulka v excelu s výsledky informačního listu 18

19 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV STANOVENÍ HODNOT I AŽ III I = energetická účinnost ohřívače vody hodnota se určí z informačního listu ohřívače II = (220 Q ref )/Q nonsol III = (Q aux 2.5)/(220 Q ref ) Faktory přínosu solárního zařízení Q ref denní referenční potřeba energie, součet užitečného energetického obsahu odběrů vody při konkrétním zátěžovém profilu [kwh/den] Odběrový profil M L XL XXL Q ref [kwh] 5,845 11,655 19,07 24,53 Q nonsol Q aux roční nesolární tepelný přínos [kwh/rok]; roční spotřeba pomocné elektrické energie [kwh/rok] Určeny metodami SOLICS nebo SOLCAL 19

20 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV METODA SOLCAL Pro určení Q nonsol a Q aux byl vytvořen nástroj v MS Excel a bude ke stažení na stránkách Informační list solárního zařízení Metoda SOLCAL, v souladu s Nařízením komise 812/2013 a Sdělením Komise 2014/C 207/03 Solární zařízení Výrobce: ČVUT Typ: Příklad 1 Solární kolektor Plocha apertury solárních kolektorů A k 4.0 m 2 Účinnost při nulových tepelných ztrátách h Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a W/m 2 K Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a W/m 2 K 2 Modifikátor úhlu dopadu IAM (pro 50 ) 0.94 Solární zásobník Jmenovitý objem zásobníku V nom Objem zásobníku ohřívaný záložním zdrojem V bu Statická ztráta solárního zásobníku S Umístění solárního zásobníku Ostatní Příkon čerpadla solárního okruhu P sol,pump Pohotovostní příkon solárního ohřívače P sol,standby 250 l 100 l 80 W 22 W 2 W Odběrový profil Referenční denní odběr tepla Q ref Roční potřeba tepla Výsledky Nesolární tepelný přínos Q nonsol - průměrná oblast Nesolární tepelný přínos Q nonsol - chladnější oblast Nesolární tepelný přínos Q nonsol - teplejší oblast kwh/den 1523 kwh/rok 885 kwh/rok 1102 kwh/rok 680 kwh/rok Spotřeba pomocné elektrické energie Q aux 62 kwh/rok 20

21 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV INFORMAČNÍ LIST SOUPRAVY PRO OHŘEV VODY Postup výpočtů informačního listu je stanoven v Nařízení komise 812/2013 Nástroj pro vytváření informačních listů bude v nejbližší době ke stažení na stránkách Energetická účinnost ohřívače vody % Deklarovaný zátěžový profil L Solární přínos ( %) = % Energetická účinnost ohřevu vody za průměrných klimatických podmínek % Třída energetické účinnost ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek A+ Zátěžový profil M: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 33 %, C 36 %, B 39 %, A 65 %, A+ 100 %, A %, A % Zátěžový profil L: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 34 %, C 37 %, B 50 %, A 75 %, A+ 115 %, A %, A % Zátěžový profil XL: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 35 %, C 38 %, B 55 %, A 80 %, A+ 123 %, A %, A % Zátěžový profil XXL: G < 28 %, F 28 %, E 32 %, D 36 %, C 40 %, B 60 %, A 85 %, A+ 131 %, A %, A % Energetická účinnost při ohřevu vody za chladnějších a teplejších klimatických podmínek 3 2 Chladnější: x 30.3 = % 3 2 Teplejší: x 30.3 = % 21

22 SOUPRAVY PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR 22

23 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV PŘÍKLADY SOUPRAV Ohřívač Souprava ohřívače pro vytápění a regulátoru teploty I když je souprava vybavena zásobníkem vody (běžné u tepelných čerpadel) není součástí soupravy Regulátor teploty je součástí soupravy i když je nedílnou součástí ohřívače, proto jsou ohřívače prodávány se dvěma štítky, a to štítkem soupravy pro vytápění a výrobku (ohřívače) Souprava ohřívače pro vytápění, regulátoru teploty a přídavného ohř. Ohřívač Zásobník teplé vody není součástí soupravy, protože primární ohřívač je štítkován a zkoušen pouze pro vytápění Souprava ohřívače pro vytápění, regulátoru teploty a solárního zařízení Málo častá kombinace, kdy je solární zařízení použito pouze pro vytápění Ohřívač 23

24 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV VÝPOČTY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ Postup výpočtu stanoven v informačním listu soupravy individuálně podle typu primárního zdroje Tepelné čerpadlo Kogenerační ohřívač Kotel plynový, elektro, atd. Samostatně musí být vypočítány relevantní hodnoty označené římskými čísly I až IV případně I až VI Grafická podoba informačního štítku není předepsána Neexistují generátory Lze vytvořit tabulka v excelu s výsledky informačního listu 24

25 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV TYPY INFORMAČNÍCH LISTŮ SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ Nízkoteplotní tepelná čerpadla Tepelná čerpadla 25

26 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV TYPY INFORMAČNÍCH LISTŮ SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ Kogenerační ohřívače Kotle 26

27 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV STANOVENÍ HODNOT I AŽ VI I II sezónní energetická účinnost vytápění preferovaného ohřívače, zjistí se z výrobkového štítku ohřívače faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače P rated a přídavných ohřívačů soupravy P sup III = 294/(11 P rated ); IV = 115/(11 P rated ); Počítá se pouze pro tepelná čerpadla V VI rozdíl mezi sezónní energetickou účinností vytápění tepelným čerpadlem v mírných a chladnějších klimatických podmínkách vyjádřený v %, zjistí se z výrobkového štítku tepelného čerpadla rozdíl mezi sezónní energetickou účinností vytápění tepelným čerpadlem v teplejších a průměrných klimatických podmínkách vyjádřený v %, zjistí se z výrobkového štítku tepelného čerpadla P rated P sup jmenovitý topný výkon preferovaného zdroje tepla (tepelného čerpadla) [kw]; jmenovitý topný výkon přídavného ohřívače [kw] 27

28 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV Hodnota faktoru II se určí lineární interpolací hodnot z tab. Pro tepelné čerpadla: P rated P rated + P sup jmenovitý topný výkon preferovaného zdroje tepla [kw] jmenovitý topný výkon přídavného ohřívače [kw] Pro ostatní typy ohřívačů pro vytápění: P sup P rated + P sup Korekce II na přídavný ohřívač P sub /(P rated +P sup ) Pro tepelná čerpadla nebo P rated /(P rated +P sup ) Bez zásobníku Se zásobníkem Ostatní ohřívače Bez Se zásobníku zásobníkem 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0,1 0,70 0,63 0,30 0,37 0,2 0,45 0,30 0,55 0,7 0,3 0,25 0,15 0,75 0,85 0,4 0,15 0,06 0,85 0,94 0,5 0,05 0,02 0,95 0,98 0,6 0,02 0,00 0,98 1,00 > 0,7 0,00 0,00 1,00 1,00 28

29 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV INFORMAČNÍ LIST Sezónní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla 1 I % Regulátor teploty (z informačního listu regulátoru teploty) + 2 % Třída: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 % Přídavný ohřívač (z informačního listu přídavného ohřívače) ( - I) x II = - 3 % Sezónní energetická účinnost vytápění (v %) Solární přínos (z informačního listu solárního zařízení) (III + IV ) 0,45 ( /100) = + 4 % Plocha kolektoru (v m 2 ) Objem nádrže (v m 3 ) Účinnost kolektoru (v %) Klasifikace nádrže: A+ = 0.95, A = 0.91, B = 0.86, C = 0.83, D-G = 0.81 Sezónní energetická účinnost vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek 5 % Třída sezónní energetické účinnosti vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek G < 30 %, F 30 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A %, A % Sezónní energetická účinnost vytápění soupravy za chladnějších a teplejších klimatických podmínek 5 5 Chladnější: - V = % + VI = % 29

30 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV Třída regulátoru teploty Třída Typ Korekce Třída I jednostupňový prostorový termostat 1 % Třída II ekvitermní regulátor pro použití s modulačními ohřívači 2 % Třída III ekvitermní regulátor pro použití s ohřívači bez možnosti modulace výkonu 1.5 % Třída IV prostorový termostat typu TPI pro použití s ohřívači bez možnosti modulace výkonu 2 % Třída V modulační prostorový termostat pro použití s modulačními ohřívači 3 % Třída VI ekvitermní regulátor s prostorovým senzorem pro použití s modulačními ohřívači 4 % Třída VII ekvitermní regulátor s prostorovým senzorem pro použití s ohřívači bez možnosti modulace výkonu Třída VIII prostorový regulátor teploty s několika senzory pro použití s modulačními ohřívači 5 % Účinnost solárního kolektoru tm ta t m ta h col h a 0 1 G a 3.5 % 2 G 2 η 0 účinnost při nulovém rozdílu teplot [-] a 1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m 2.K] a 2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m 2 K 2 ] t m t a střední teplota teplonosné kapaliny [ C] teplota okolního prostředí [ C] G sluneční ozáření [W/m 2 ] Pro výpočet se použije: t m t a = 40 K G = 1000 W/m 2 30

31 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV ENERGETICKÁ TŘÍDA Sezónní energetická účinnost Energetická třída soupravy Nízkoteplotní tepelná čerpadla (pouze pro vytápění) Ostatní zdroje tepla, vč. běžných tepelných čerpadel A % 150 % A % 125 % A+ 123 % 98 % A 115 % 90 % B 107 % 82 % C 100 % 75 % D 61 % 36 % E 59 % 34 % F 55 % 30 % G 55 % 30 % 31

32 KOMBINOVANÉ SOUPRAVY 32

33 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV KOMBINOVANÉ SOUPRAVY Jsou kombinací předchozích souprav Počítá se u nich informační list jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody POZOR, je nutné rozlišovat mezi soupravou KOMBINOVANOU a KOMBINACÍ několika souprav Kombinovaná souprava Ohřívač má samostatný přívod vody Solární kolektor je použit pouze pro přípravu teplé vody bude pouze součástí výpočtu informačního listu soupravy pro vytápění Souprava pro vytápění = Preferovaný ohřívač + regulátor teploty Souprava pro přípravu teplé vody = ohřívač vody + solární zařízení 33

34 ŠTÍTKOVÁNÍ SOUPRAV KOMBINACE SOUPRAV Souprava pro přípravu teplé vody = solární kolektor + solární zásobník (elektrický topný boiler) + čerpadlo kolektorového okruhu Souprava pro vytápění = tepelné čerpadlo + regulátor teploty 34

35 Děkuji za pozornost. 35

Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody

Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody Obsah Štítky energetické účinnosti kombinovaných souprav pro vytápění a přípravu teplé vody... 1 Úvod... 3 Související

Více

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné čerpadlo

Více

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 47 11 12 11 11 10 11 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům

Více

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 55 d 17 kw 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie THRs/THs 2-17 120 Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení

Více

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 9/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe * - 1/5 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní látka Objednací kód vytápění a příprava teplé vody tepelné čerpadlo je vybaveno směšovacím ventilem s pohonem pro zajištění dodávky otopné vody o

Více

6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 6/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A B C D E F G 55 9 9 11 12 12 13 db kw kw 54 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 811/2013 a (EU) 812/2013. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné

Více

3/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

3/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 3/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 1)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 1) 02013R0811 CS 07.03.2017 002.002 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jak to bude s plynovými spotřebiči? Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.

Více

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV Condensing ERP Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA Condensing ErP Stacionární plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV VŠE V JENOM

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 6.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 239/83 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 162)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 239, , s. 162) 02013R0814 CS 09.01.2017 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička.   Teplá voda vs. Vytápění Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody Roman Vavřička 1/15 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Teplá voda vs. Vytápění PŘÍKLAD: Rodinný dům 4 osoby VYTÁPĚNÍ Celková tepelná ztráta

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

WPL 47 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A ++ 31 29 25 kw. 30 29 27 kw. 67 db

WPL 47 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A ++ 31 29 25 kw. 30 29 27 kw. 67 db 55 C 35 C A A A B C D E F G A A 31 29 25 kw 30 29 27 kw 67 db 2015 812/2013 klimatických klimatických Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších

Více

L 239/162 Úřední věstník Evropské unie

L 239/162 Úřední věstník Evropské unie L 239/162 Úřední věstník Evropské unie 6.9.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

A +++ A ++ A + A B C D E F G

A +++ A ++ A + A B C D E F G {WPL 20 A compact Set} A A A A A B D E F G A x A A A A B D E F G 2015 811/2013 Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických Třída regulátoru teploty {WPL 20 A compact Set} 239078

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

WPF C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

WPF C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db 55 C 35 C A A A B C D E F G A A 54 db 25 20 20 kw 27 22 22 kw 54 db 2015 812/2013 klimatických klimatických kw 22 % 131 % 192 kwh/a 11988 kwh/a 8904 Hladina akustického výkonu, vnitřní db(a) 54 Jmenovitý

Více

WPF 23 Set 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF 23 Set 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G WPF 23 Set 55 C 35 C A A A B C D E F G 2015 812/2013 WPF 23 Set 185366 WPF 23 Set x A A A A B C D E F G 2015 811/2013 WPF 23 Set 185366 WPF 23 Set 185366 Průtok na straně tepelného zdroje m³/h 5,4 WPF

Více

WPL 17 ICS classic 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 51 db. 48 db

WPL 17 ICS classic 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 51 db. 48 db 55 C 35 C A A A B C D E F G A A 51 db 13 7 4 kw 13 9 5 kw 48 db 2015 811/2013 List technických údajů k výrobku: Zařízení k vytápění místností v souladu s nařízením (EU) č. 811/2013 klimatických klimatických

Více

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db 55 C 35 C A A A B C D E F G A A 58 db 20 18 16 kw 18 17 16 kw 65 db 2015 811/2013 klimatických klimatických Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických Spotřeba energie vytápění místnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

HPA-O 10 C Premium 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

HPA-O 10 C Premium 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db 55 C 35 C A A B C D E F G 17 12 8 kw 15 11 7 kw 54 db 2015 811/2013 List technických údajů k výrobku: Zařízení k vytápění místností v souladu s nařízením (EU) č. 811/2013 klimatických podmínkách, pro klimatických

Více

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle v otopných soustavách RD a bytových domů

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle v otopných soustavách RD a bytových domů Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle v otopných soustavách RD a bytových domů Ing.Pavel Kvasnička 03 / 2016 1 Předpisy ErP a Ekodesign ErP předpisy od 26.9.2015 Provozní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN 06 0320 Září Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water -

Více

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV VICTRIX Zeus ErP Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Zeus ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV EKONOMICKÝ PROVOZ, VE

Více

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV.Č. 2014-009 TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Rodinný dům B2 V Šáreckém údolí, 164 00 Praha 6 ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 listopad

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

FORMENTERA KC KR KRB

FORMENTERA KC KR KRB FORMENTER KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 852-01 Důležité informace k výpočtům CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 KC 32 Jmenovitý

Více

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITC KB 24-32 IST 03 C 839-01 Důležité informace pro výpočet CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Tab. 4 Obecné specifikace Popis um KB 24 KB 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění

Více

(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva

(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva C 76/4 CS Úřední věstník Evropské unie 10.3.2017 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) 2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY tel.: +420 608 824 718 e-mail: info@jiristerba.cz web:www.jiristerba.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 78/2013

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4 kw. 56 db /2013

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4 kw. 56 db /2013 56 d 56 d 2015 811/2013 List technických údajů k výrobku: Kombinovaný topný přístroj v souladu s nařízením (U) č. 811/2013 klimatických klimatických, pro Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody

Více

A +++ A ++ A + A B C D E F G

A +++ A ++ A + A B C D E F G {HP-O 8 S Plus compact Set} G x G 2015 811/2013 nergetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách Třída regulátoru teploty {HP-O 8 S Plus

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze CO HLEDÁME? produkce elektrické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

LWZ 404 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 9 kw. 6 kw. 3 kw. 58 db /2013

LWZ 404 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 9 kw. 6 kw. 3 kw. 58 db /2013 9 kw 6 kw 58 d 3 kw 58 d 2015 811/2013 klimatických klimatických klimatických Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických, pro Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických, pro Spotřeba

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

ANTEA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB NTE KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 832-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) 2.5 Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 Jmenovitý tepelný výkon

Více