Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016"

Transkript

1 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal

2 Obsah 1. Termíny ho řízení Zkušební komise Obory ho řízení Kritéria pro hodnocení ch zkoušek Druhé kolo ho řízení Náhradní termín ho řízení Přílohy 1

3 Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 1. Termíny ho řízení Přijímací se konaly ve dvou kolech. 1. kolo se odehrávalo v termínu června, 2. kolo v termínu 24. srpna 3. září kolo bylo zároveň náhradním termínem pro ty, co se nemohli zúčastnit v 1. kole. Přijímací komise fakulty zasedala a vydala rozhodnutí o přijetí ke studiu vždy v den, kdy skončily pro daný obor. Přezkumné řízení dle 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb. bylo uzavřeno rektorem UP dne 24. srpna Zkušební komise Děkanem fakulty byly jmenovány zkušební komise pro realizaci písemných a ústních zkoušek. Pro předsedy komisí byla zorganizována instruktáž s podrobnými obecnými pokyny k průběhu ch zkoušek, na kterých byli také vyzváni, aby m o studium předložili k nahlédnutí opravené písemné testy a seznámili je se všemi materiály, které mají význam pro eventuální přijetí (nepřijetí) ke studiu. Dále měli uchazeči možnost nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro přijetí ke studiu, na studijním oddělení. Za utajení písemných testů během ho řízení byli osobně odpovědni vedoucí příslušných kateder, kteří zajistili přípravu a rozmnožení testů. Za utajení totožnosti při opravě písemných testů byli odpovědní předsedové zkušebních komisí. Zadání testových otázek nebo příkladů, které byly součástí, jsou zveřejněny na Úřední desce fakulty. 3. Obory ho řízení Bakalářské obory Studijní program/obor bakalářského studia Přijímací zkouška Bez 2. kolo B1101 Matematika Diskrétní matematika - ANO ANO Matematika a její aplikace - ANO - Matematika Biologie (uč.) - ANO ANO Matematika Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) - ANO ANO Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) - ANO ANO Matematika Geografie (uč.) - ANO ANO Matematika Informatika pro vzděláváni (uč.) - ANO ANO B1103 Aplikovaná matematika Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví - ANO - Aplikovaná statistika - ANO - 2

4 B1201 Geologie Studijní program/obor bakalářského studia Přijímací zkouška Bez 2. kolo Environmentálni geologie - ANO ANO B1301 Geografie Geoinformatika a geografie - ANO ANO Mezinárodní rozvojová studia ANO - - Regionální geografie - ANO - Environmentální studia a udržitelný rozvoj ANO - ANO Geografie Anglická filologie ANO - - Geografie Francouzská filologie ANO - - Geografie Ruská filologie ANO - - Geografie Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) - ANO ANO Geografie Historie (uč.) ANO - - Geografie Sociologie ANO - - B1406 Biochemie Biochemie ANO - - Bioinformatika - ANO ANO Biotechnologie a genové inženýrství ANO - - B1407 Chemie Aplikovaná chemie - ANO - Bioorganická chemie a chemická biologie ANO - - Bioanorganická chemie - ANO ANO Chemie - ANO - Nanomateriálová chemie - ANO - Chemie pro víceoborové studium Biologie (uč.) ANO - ANO Chemie pro víceoborové studium Biologie v och. životního prostředí (uč.) ANO - ANO Chemie pro víceoborové studium Fyzika (uč.) ANO - ANO Chemie pro víceoborové studium Geografie (uč.) ANO - ANO Chemie pro víceoborové studium Geol. a och. živ. pros. pro vzdělávání (uč.) ANO - ANO Chemie pro víceoborové studium Matematika (uč.) ANO - ANO B1501 Biologie Molekulární a buněčná biologie ANO - - Biologie a ekologie ANO - - Experimentální biologie ANO - - Biologie Geografie (uč.) - ANO - Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) - ANO ANO B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí ANO - ANO B1701 Fyzika Aplikovaná fyzika - ANO ANO Biofyzika - ANO ANO Obecná fyzika a matematická fyzika - ANO ANO Nanotechnologle - ANO ANO 3

5 Studijní program/obor bakalářského studia 4 Přijímací zkouška Bez 2. kolo Optika a optoelektronika - ANO ANO Přístrojová fyzika - ANO ANO Molekulární biofyzika - ANO ANO Počítačová fyzika - ANO ANO Digitální a přístrojová optika - ANO ANO Fyzika Matematika (uč.) - ANO ANO Fyzika Informatika pro vzděláváni (uč.) - ANO ANO Fyzika Biologie (uč.) - ANO ANO Fyzika Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) - ANO ANO Fyzika Geografie (uč.) - ANO ANO Fyzika Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) - ANO ANO B1801 lnformatlka Aplikovaná informatika - ANO - Informatika - ANO - Informatika pro vzdělávání Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) - ANO ANO Informatika pro vzdělávání Geografie (uč.) - ANO ANO B8345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie ANO - - Kombinované studium bakalářské B1801 Informatika Aplikovaná informatika - ANO ANO B1101 Matematika Matematika Deskriptivní geometrie - ANO ANO Deskriptivní geometrie Geografie - ANO ANO Matematika Geografie - ANO ANO Navazující magisterské obory Studijní program/obor navazujícího magisterského studia N1101 Matematika Přijímací zkouška bez 2. kolo Diskrétní matematika - ANO ANO Matematika a její aplikace - ANO ANO Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ - ANO ANO Učitelství matematiky pro SS Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ - ANO ANO Učitelství matematiky pro SS Francouzská filologie ANO - - Učitelství matematiky pro SS Učitelství geografie pro SŠ - ANO ANO Učitelství matematiky pro SS Učitelství výpočetní techniky pro SŠ - ANO ANO N1103 Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii - ANO - N1201 Geologie Environmentální geologie - ANO ANO

6 Studijní program/obor navazujícího magisterského studia N1301 Geografie Přijímací zkouška bez 2. kolo Geoinformatika ANO - - Mezinárodní rozvojová studia ANO - - Regionální geografie ANO - - Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie v ochr. živ.prostředí pro SŠ ANO ANO Učitelství geografie pro SŠ Historie ANO - - Učitelství geografie pro SŠ Anglická filologie ANO - - N1406 Biochemie Biochemie ANO - - Bioinformatika - ANO ANO Biotechnologie a genové inženýrství ANO - ANO N1407 Chemie Analytická chemie ANO - - Anorganická chemie ANO - ANO Bioorganická chemie a chemická biologie ANO - ANO Bioanorganická chemie ANO - ANO Fyzikální chemie ANO - ANO Materiálová chemie ANO - ANO Organická chemie ANO - ANO Učitelství chemie pro SŠ Učitelství biologie pro SS ANO - ANO Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SS ANO - ANO Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geografie pro SS ANO - ANO Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geologie a och. živ. prostředí pro SŠ ANO - ANO Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ ANO - ANO N1501 Biologie Botanika - ANO ANO Hydrobiologie ANO - ANO Molekulární a buněčná biologie ANO - ANO Zoologie ANO - - Experimentálnl biologie ANO - - Fyziologie rostlin ANO - ANO Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ - ANO - Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geologie a och. živ. prostředí pro SŠ - ANO ANO N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny ANO - ANO Ochrana a tvorba životního prostředí ANO - ANO N1701 Fyzika Aplikovaná fyzika - ANO ANO Biofyzika - ANO - Obecná fyzika a matematická fyzika - ANO ANO Optika a optoelektronika - ANO ANO Nanotechnologie ANO - ANO 5

7 Studijní program/obor navazujícího magisterského studia Přijímací zkouška bez 2. kolo Molekulární biofyzika - ANO ANO Digitální a přístrojová optika - ANO ANO Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ - ANO ANO N1801 Informatika Informatika ANO - ANO N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie ANO - - Kombinované studium N1101 Matematika Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ ANO - ANO Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ ANO - ANO N 1701 Fyzika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ ANO - ANO 4. Kritéria pro hodnocení ch zkoušek Přehled včetně výpočtů (po oborech) bakalářského studia Studijní obor Předmět Max bodů Geoinformatika a geografie Matematika Písemný test z M 85 Známky z M na SŠ 0 Mimořádné aktivity z M 15 Celkem M 100 Zeměpis Písemný test ze Z 85 Známky ze Z na SŠ 0 Mimořádné aktivity ze Z 15 Celkem Z 100 Preferenční celkový prospěch 8 Výpočet Regionální geografie Mezinárodní rozvojová studia Zeměpis Písemný test ze Z 100 Známky ze Z na SŠ 0 Mimořádné aktivity ze Z 0 Celkem Z 100 Preferenční celkový prospěch 8 Zeměpis Písemný test ze Z 90 Známky ze Z na SŠ 0 Mimořádné aktivity ze Z 10 Celkem Z 100 6

8 Studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj Biochemie Biotechnologie a genové inženýrství Předmět Preferenční celkový prospěch Zeměpis Max bodů 0 Výpočet Písemný test ze Z 90 Známky ze Z na SŠ 0 Mimořádné aktivity ze Z 10 Celkem Z 100 Preferenční celkový prospěch 0 Biologie Písemný test z Bi 60 Známky z Bi na SŠ 4 1 z Bi = 1 bod (4 x 1 b.= 4 body) Mimořádné aktivity z Bi 6 Celkem Bi 70 Chemie Písemný test z Ch 60 Známky z Ch na SŠ 4 1 z Ch = 1 bod (4 x 1 b.= 4 body) Mimořádné aktivity z Ch 6 Celkem Ch 70 Biologie Písemný test z Bi 60 Známky z Bi na SŠ 4 1 z Bi = 1 bod (4 x 1 b.= 4 body) Mimořádné aktivity z Bi 6 Celkem Bi 70 Chemie Písemný test z Ch 60 Známky z Ch na SŠ 4 1 z Ch = 1 bod (4 x 1 b.= 4 body) Mimořádné aktivity z Ch 6 Celkem Ch 70 Bioorganická chemie a chemická biologie Biologie Písemný test z Bi 60 Mimořádné aktivity z Bi 10 Celkem Bi 70 Chemie Písemný test z Ch 60 Mimořádné aktivity z Ch 10 Celkem Ch 70 Preferenční celkový prospěch 0 Bioanorganická chemie Písemný test CH s Bi 80 Délka testu 75 minut Chemie-biologie Biologie Písemný test Známky z Bi Mimořádné aktivity 7

9 Studijní obor Biologie a ekologie Předmět Max bodů Výpočet Celkem Bi Chemie Písemný test 60 Známky z Ch na SŠ Mimořádné aktivity Celkem CH 60 Délka testu 75 minut Biologie se základy chemie Písemný test 60 Praktické poznávání + ústní Ústní a mimořádné aktivity 0 Celkem Bi 120 Preferenční celkový prospěch 16 Experimentální biologie Molekulární a buněčná biologie EKO Biologie Písemný test 50 Známky z Bi 8 Mimořádné aktivity 10 Celkem Bi 68 Chemie Písemný test 35 Známky z Ch na SŠ 8 Mimořádné aktivity 10 Celkem Ch 53 Biologie se základy chemie Písemný test 90 Známky z Bi a Ch na SŠ 16 Mimořádné aktivity 20 Celkem Bi 126 Preferenční celkový prospěch 8 Biologie Písemný test z Bi 50 Ústní + Praktické poznávání 60 Mimořádné aktivity 10 Celkem Bi 120 Preferenční celkový prospěch 8 1 z Bi = 2 body (4 x 2 b.= 8 bodů), 2 z Bi = 1 bod (4 x 1 = 4 body); 1 z Ch = 2 body (4 x 2 b.= 8 bodů), 2 z Ch = 1 bod (4 x 1 = 4 body) 1 z Bi = 2 body (4 x 2 b.= 8 bodů), 2 z Bi = 1 bod (4 x 1 = 4 body); 1 z Ch = 2 body (4 x 2 b.= 8 bodů), 2 z Ch = 1 bod (4 x 1 = 4 body) 8

10 Studijní obor Optometrie Předmět Max bodů Fyzika s biologií Písemný test 75 Známky z F a Bi na SŠ 0 Mimořádné aktivity 5 Celkem F s Bi 80 Preferenční celkový prospěch 0 Výpočet 9

11 Přehled bodového ohodnocení pro řízení bakalářských studijních programů Matematika Zeměpis Biologie Chemie Fyzika Program Obor předměty body preferenčn í celkově test známky SŠ mimořádné aktivity celkem test známky SŠ mimořádné aktivity celkem ústní (vč. poznáván í) známky SŠ test B 1301 GIG M, Z RG Z MRS Z vč. VP ESUR Z vč. VP B 1406 BIOCHEM Bi, Ch BGI Bi, CH B 1407 BioOrgCH Bi, Ch BioAnorgCH CH-BI B 1501 BE Bi+Ch ExBIO Bi+Ch mimořádné aktivity celkem MBB Bi+Ch B 1601 OCHR Bi B5345 Optometrie F+Bi test známky SŠ mimořádné aktivity celkem test známky SŠ mimořádné aktivity celkem 10

12 Přehled včetně výpočtů (po oborech) navazujícího magisterského studia Obor Písemná zkouška dílčí části (maximální počty bodů) Pref. body Celkem N1301 Regionální geografie FG SG MG RG Celkem Geoinformatika GIG Celkem Základy N1406 Biochemie biochemie Celkem Biotechnologie a genové inženýrství biochemie, molekulární biologie a buněčná biologie Celkem N1407 Anorganická chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Organická chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Analytická chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Fyzikální chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Materiálová chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Bioorganická chemie a Bioorganická AgCH OCH FCH ACH chemická biologie chemie Celkem Bioanorganická chemie AgCH OCH FCH ACH Celkem Chemie životního prostředí AgCH OCH FCH ACH Celkem N5345 Optometrie Písemný test Ústní a praktické dovednosti Celkem

13 5. Druhé kolo ho řízení Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění kapacity některých oborů otevíraných pro akademický rok 2015/2016, vyhlásil děkan Přírodovědecké fakulty UP 2. kolo ho řízení. Termín podání přihlášek byl 15. červenec. Výsledky 2. kola shrnuje tabulka. Pro porovnání jsou uvedena zároveň data z roku Počty přihlášek ve 2. kole ho řízení na PřF UP Studijní program/obor 12 přihlášek Zapsáno 2015 B1101 Matematika Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Matematika-Informatika pro vzdělávání Matematika-Deskriptivní geometrie Matematika-Geografie Matematika-Biologie v ochraně životního prostředí Matematika-Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B1201 Geologie Environmentální geologie B1301 Geografie Regionální geografie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Geografie-Biologie v ochraně životního prostředí Geoinformatika a geografie B1406 Biochemie Bioinformatika B1407 Chemie Aplikovaná chemie Chemie Bioanorganická chemie Chemie pro víceoborové studium-fyzika Chemie pro víceoborové studium-matematika Chemie pro víceoborové studium-geografie Chemie pro víceoborové studium-geol. a och. živ. pros. pro vzdělávání Chemie pro víceoborové studium- Biologie v ochraně životního prostředí B1501 Biologie Biologie-Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí B1701 Fyzika Aplikovaná fyzika Přístrojová fyzika Molekulární biofyzika Biofyzika Digitální a přístrojová optika Nanotechnologie Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Počítačová fyzika - 3 2

14 Studijní program/obor přihlášek Zapsáno Fyzika-Matematika Fyzika-Informatika pro vzdělávání Fyzika-Biologie Fyzika-Geografie Fyzika-Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání Fyzika-Biologie v ochraně životního prostředí B1801 Informatika Informatika pro vzdělávání- Biologie v ochraně životního prostředí Informatika pro vzdělávání-geografie N1101 Matematika Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství biologie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství výpočetní techniky pro SŠ N1103 Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii N1201 Geologie Environmentální geologie N1301 Geografie Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ-Učitelství biologie v och. živ. pros. pro SŠ N1406 Biochemie Biotechnologie a genové inženýrství Biochemie 43 - N1407 Chemie Analytická chemie Chemie životního prostředí Anorganická chemie Bioanorganická chemie Fyzikální chemie Materiálová chemie Učitelství chemie pro SŠ-Učitelství biologie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ-Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ-Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ-Učitelství geol. a och. živ. pros. pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ-Učitelství geografie pro SŠ N1501 Biologie Botanika Fyziologie rostlin Hydrobiologie Učitelství biologie pro SŠ-Učitelství geografie pro SŠ Zoologie Učitelství biologie pro SŠ -Učitelství geol. a och. živ. pros. pro SŠ N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana a tvorba krajiny N1701 Fyzika Aplikovaná fyzika

15 Studijní program/obor přihlášek Zapsáno Digitální a přístrojová optika Biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Molekulární biofyzika Nanotechnologie Učitelství fyziky pro SŠ-Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ-Učitelství biologie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ-Učitelství geografie pro SŠ N1801 Informatika Informatika B1101 Matematika (kombinované studium) Deskriptivní geometrie-geografie Matematika-Deskriptivní geometrie Matematika-Geografie B1801 Informatika (kombinované studium) Aplikovaná informatika N1101 Matematika (kombinované studium) Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ-Učitelství geografie pro SŠ N1701 Fyzika (kombinované studium) Učitelství fyziky pro SŠ-Učitelství matematiky pro SŠ Celkem Náhradní termín ho řízení Druhé kolo ho řízení bylo zároveň spojeno s náhradním termínem těch, kteří se nemohli dostavit v prvním kole. Většina zájemců se nedostavila nebo neprošli mi zkouškami. Položka zájemců (potvrdili účast) 15 Z toho: Nedostavili se 7 Dostavili se (neúspěšně vykonali zkoušku) 7 Dostavili se (úspěšně vykonali zkoušku) 1 14

16 Přílohy Celkový přehled počtu studentů ho řízení bakalářského studia Celkový přehled počtu studentů ho řízení navazujícího magisterského studia Celkový přehled počtu studentů ho řízení doktorského studia Celková statistická charakteristika ho řízení

17 Celkový přehled počtu studentů ho řízení bakalářského studia Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu žádostí o přezkum děkanem po přezkumném řízení žádostí o přezkum postoupených rektorovi rektorem po přezkumném řízení Celkový počet DG-Z K M-DG K M-Z K M-AF P M-BI P M-BIO P M-DG P M-GE P M-HI P M-IV P M-RF P M-Z P DISMAT P MATAP P AST P ME P ENGE P Z-AF P Z-BIO P Z-FF P Z-HI P Z-RF P RG P ESUR P GIG P MRS P BIOCH P BGI P zapsaných

18 Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu žádostí o přezkum děkanem po přezkumném řízení žádostí o přezkum postoupených rektorovi rektorem po přezkumném řízení Celkový počet BINF P CH-BI P CH-BIO P CH-F P CH-GE P CH-M P CH-Z P APLCH P CHEMIE P BAGCH P NMCH P BCHB P BI-GE P BI-Z P EXBIO P BE P MBB P EOZP P F-BI P F-BIO P F-GE P F-IV P F-M P F-Z P OFMF P OPT P PRFYZ P MBF P DPO P POCF P zapsaných

19 Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu žádostí o přezkum děkanem po přezkumném řízení žádostí o přezkum postoupených rektorovi rektorem po přezkumném řízení Celkový počet AFYZ P BF P NAN P APLINF K IV-BIO P IV-Z P MI P APLINF P OPTM P Celkem zapsaných

20 Celkový přehled počtu studentů ho řízení navazujícího magisterského studia Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu žádostí o přezkum děkanem po přezkumném řízení žádostí o přezkum postoupených rektorovi rektorem po přezkumném řízení Celkový počet M-DG K M-Z K M-BI P M-DG P M-FF P M-VT P M-Z P DISMAT P MATAP P AME P ENGE P Z-AF P Z-BIO P Z-HI P RG P GEINF P MRSA P MRS P BIOCH P BGI P CH-BI P CH-M P CH-Z P AGCH P OCH P ACH P FCH P MCH P zapsaných

21 Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu žádostí o přezkum děkanem po přezkumném řízení žádostí o přezkum postoupených rektorovi rektorem po přezkumném řízení Celkový počet BAGCH P BI-GEO P BI-Z P HYDR P EXBIO P ZOO P BOT P FR P MBB P OTK P EOZP P F-M K F-BI P F-M P F-Z P OFMF P OPT P MBF P DPO P AFYZ P BF P NAN P MI P OPTM P Celkem zapsaných

22 Celkový přehled počtu studentů ho řízení doktorského studia Studijní obor (kombinace) Forma přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili ke studiu Celkový počet Algebra a geometrie P Matematická analýza P Aplikovaná matematika P Geologické vědy P Mezinárodní rozvojová studia K Geoinformatika a kartografie P Biochemie P Fyzikální chemie K Fyzikální chemie P Organická chemie P Analytická chemie P Experimentální biologie P Zoologie P Botanika P Molekulární a buněčná biologie P Ekologie K Ekologie P Didaktika fyziky K Didaktika fyziky P Aplikovaná fyzika K Aplikovaná fyzika P Biofyzika K Biofyzika P Obecná fyzika a matematická fyzika P Optika a optoelektronika P Informatika K Informatika P Celkem zapsaných

23 Celková statistická charakteristika ho řízení Studijní programy přihlášených Přijatých bez Dostavilo se k přij. zkouškám Splnili Nesplnili pro přijetí ke studiu Celkový počet zapsaných Rok Bakalářské Navazující magisterské Doktorské Celkem

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Harmonogram letního semestru 2006/07 a ZS 2007

Harmonogram letního semestru 2006/07 a ZS 2007 Harmonogram letního semestru 2006/07 a ZS 2007 Studijní obor Výuka E = exkurze, TC = terénní cvičení, OP = oborová praxe, TP = terénní praxe 1. ročník Bakalářský progr. DM 12.2.-18.5.2007 MAP ME GGI 24.-25.4.2007

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. až 9. 6. 2017

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2008/2009 Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně Informace o konání přijímacího řízení a přijímacích zkoušek Podmínky přijímacího řízení do zimního semestru akademického

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 A) Bakalářské obory

Více

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Obsah Univerzita Palackého v Olomouci.................

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Obsah Univerzita

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Obsah Univerzita

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 A) Bakalářské obory

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Opava, únor 2005 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2016 Termín podání přihlášek ke studiu pro obor

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006

Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd V Plzni dne 1. listopadu 2005 Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002) 1. Studijní

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2004 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2004 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na LDF Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2014/2015

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na LDF Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2014/2015 Dle vyhlášky MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a vyhlášky č. 276 ze dne 26.dubna 2004, kterou se mění vyhláška

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2003 Opava, únor 2004 1 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2007 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2006 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 2019 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012 Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2011/2012 Podat řádně vyplněnou přihlášku do 28. února 2011 (do 30. června pro studium v cizím jazyce) včetně předepsaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2005 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2005 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně Informace o konání přijímacího řízení a přijímacích zkoušek Podmínky přijímacího řízení do zimního semestru

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2010 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2011 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2011 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Zpracováno dne 1. 11. 2012 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 3/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 8/2017 Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Průběh přijímacího řízení proběhl v souladu se Směrnicí č. 3/2015 Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zemědělská 1 / 613 00 Brno telefon +420 545 132 727 petra.krupalova@mendelu.cz www.pef.mendelu.cz Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více