Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci"

Transkript

1 Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, Olomouc Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., tel , 011, 013 Kontakt: Fax: WWW: Ubytování: ní Stravování: ní

2 IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6141V/ V/ V/ V/ V/ V/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/000 Systematická teologie a křesťanská filozofie Praktická teologie Systematická teologie a křesťanská filozofie Praktická teologie Biblická teologie Biblická teologie Katolická teologie Spirituální a křesťanská formace dospělých Teologické nauky Charitativní a sociální práce Mezinárodní humanitární a sociální práce Charitativní a sociální práce Učitelství náboţenství pro základní školy + Katechetika Učitelství náboţenství pro základní školy + Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Učitelství náboţenství pro základní školy + Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Učitelství náboţenství pro základní školy + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ Teologické nauky Teologie a spiritualita zasvěceného ţivota Teologická studia Charitativní a sociální práce Charitativní a sociální práce Mezinárodní sociální a humanitární práce Sociální pedagogika Sociální pedagogika Náboţenství se zaměřením na vzdělávání a katechetika 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0

3 Škola: Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci Adresa: tř. Míru č.p. 645/115, ředín, Olomouc 9 IČ: Ředitel: Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., tel Ubytování: ní Kontakt: Miriam Horová, tel Stravování: ní Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 5345T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/000 Fyzioterapie Tělesná výchova a sport Rekreologie Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova a sport Rekreologie Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova (pro základní školy) Tělesná výchova (pro střední školy) Fyzioterapie Tělesná výchova a sport Rekreologie management volného času a rekreace Rekreologie pedagogika volného času Ochrana obyatelstva Management sportu a trenérství Aplikované pohybové aktivity Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova a sport Rekreologie Ochrana obyvatelstva Aplikované pohybové aktivity Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova (pro základní školy) Tělesná výchova (pro střední školy)

4 Škola: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Adresa: tř. Svobody č.p. 671/8, Olomouc IČ: Ředitel: doc.phdr. Jana Marečková, Ph.D., tel Kontakt: Typ školy: Státní Fax: ní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: Kromě uvedených studijních oborů usiluje fakulta o udělení akreditace navazujícímu studijnímu programu Ošetřovatelství, obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v pediatrii, Intenzivní péče (obory mohou být otevřeny v akademickém roce 2012/2013 v rámci dodatečně vyhlášeného přijímacího řízení). IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 5341V/ V/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/000 Ošetřovatelství Ošetřovatelství Fyzioterapie Management zdravotnictví Všeobecná sestra Porodní asistentka Všeobecná sestra Porodní asistentka Radiologický asistent Fyzioterapie Radiologický asistent

5 Škola: Filozofická fakulta UP v Olomouci Adresa: Kříţkovského č.p. 512/10, Olomouc IČ: Ředitel: Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., tel Ubytování: ní Kontakt: Lucie Zavičáková, tel Stravování: ní Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6101V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ V/ T/ T/ T/ T/ T/ T/066 Filozofie Politologie Sociologie České dějiny Obecné dějiny Pomocné vědy historické Anglická a americká literatura Anglický jazyk Česká literatura Český jazyk Německá literatura Německý jazyk Románské jazyky Ruská literatura Ruský jazyk Srovnávací slovanská filologie (studia) Obecná jazykověda a teorie komunikace Andragogika Klinická psychologie Pedagogická psychologie Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie a dějiny hudby Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Teorie literatury Filozofie Filozofie (jednooborová) Euroculture Kulturální studia Kulturální studia Judaistika:Dějiny a kultura Ţidů

6 6141T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/005 Judaistika:Dějiny a kultura Ţidů Aplikovaná ekonomická studia Politologie a evropská studia Politologie a evropská studia Sociologie Historie Historie (jednooborová) Historie Starší dějiny Historie Starší dějiny Mediální studia Mediální studia Komunikační studia Anglická filologie (dvouoborová) Anglická filologie (jednooborová) Česká filologie Česká filologie Čínská filologie Francouzská filologie (dvouoborová) Italská filologie (dvouoborová) Japonská filologie Latinská filologie (dvouoborová) Německá filologie Německá filologie Německá filologie (dvouoborová) Nizozemská filologie (dvouoborová) Obecná jazykověda Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Odborná ruština pro hospodářskou praxi Polská filologie (dvouoborová) Portugalská filologie (dvouoborová) Ruská filologie (dvouoborová) Španělská filologie Španělská filologie (dvouoborová) Ukrajinská filologie (dvouoborová) Germanistická medievistika Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk Obecná lingvistika a teorie komunikace Tolken en Vertalen derlands als Btaal Andragogika Andragogika Psychologie

7 8101T/ T/ T/ T/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/145 Dějiny výtvarných umění Muzikologie Muzikologie Divadelní věda Filmová věda Teorie a dějiny dramatických umění Filozofie Kulturní antropologie Kulturní antropologie Školský management Aplikovaná ekonomická studia Politologie a evropská studia Sociologie Sociální práce Archeologie Archivnictví Historie Historie Ţurnalistika Ţurnalistika Anglická filologie (dvouoborová) Anglická filologie (dvouoborová) Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Česká filologie Česká filologie Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostř Francouzská filologie (dvouoborová) Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Italská filologie (dvouoborová) Japonská filologie Latinská filologie (dvouoborová) Německá filologie (dvouoborová) Německá filologie (dvouoborová) Nizozemská filologie (dvouoborová) Polská filologie (dvouoborová) Portugalská filologie (dvouoborová) Ruská filologie (dvouoborová)

8 7310R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/008 Španělská filologie (dvouoborová) Španělská filologie (jednooborová) Ukrajinská filologie (dvouoborová) Nizozemština pro hospodářskou praxi Čínská filologie (dvouoborová) Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Contex Polština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Japonština pro hospodářskou praxi Ukrajinština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast Andragogika Andragogika v profilaci na personální management Psychologie Psychologie Dějiny výtvarných umění Muzikologie Muzikologie Muzikologie Uměnovědná studia Uměnovědná studia Divadelní věda Divadelní věda Filmová věda Teorie a dějiny dramatických umění 7310R/155 Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast

9 Škola: Lékařská fakulta UP v Olomouci Adresa: tř. Svobody č.p. 671/8, Olomouc IČ: Ředitel: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., tel Ubytování: ní Kontakt: Stravování: ní Typ školy: Státní Fax: ní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 5103T/ T/ T/ T/000 Všeobecné lékařství Zubní lékařství Všeobecné lékařství Zubní lékařství 6,0 5,0 B, F, CH B, F, CH Škola: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Adresa: Jeremenkova č.p. 1142/42, Hodolany, Olomouc 9 IČ: Ředitel: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc., tel Ubytování: ní Kontakt: Vladimíra Sedláčková, tel Stravování: ní Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6208R/ R/ R/ R/ R/ R/027 Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy PO PO PO PO PO PO

10 Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Pedagogická fakulta UP v Olomouci Ţiţkovo nám. č.p. 951/5, Olomouc Ředitel: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., tel , Kontakt: Fax: ní WWW: Ubytování: ní Stravování: ní

11 IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Kód oboru Název oboru Délka studia Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 studia přihl. přij. plánov. Roční školné Přijímací zkoušky Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP studia studia Pov. lék. prohlídka 7503T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/000 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika Logopedie Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2.stupeň základních škol Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PO,

12 7504T/ T/ T/ T/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/000 školy Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy Řízení volnočasových aktivit Řízení volnočasových aktivit Speciální pedagogika Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Vychovatelství Vychovatelství Speciálněpedagogická andragogika Speciální pedagogika předškolního věku Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Speciální pedagogika Speciálně pedagogická andragogika Speciální pedagogika předškolního věku Speciální pedagogika ortokomunikace (komunikační techniky) Speciální pedagogika raného věku Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební kultura se zaměřením navzdělávání Informační výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TZ, PO, PO, AJ, HV, TZ, TZ,, VV

13 7507R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/000 Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Pedagogické asistenství Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro mateřské školy Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Pedagogické asistentsví Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro mateřské školy Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Informační výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání HV, TZ, TZ, VV AJ, HV, TZ, TZ,, VV DI 7506R/000 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

14 Škola: Právnická fakulta UP v Olomouci Adresa: 17. listopadu č.p. 930/8, Olomouc IČ: Ředitel: Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc, tel Ubytování: ní Kontakt: Stravování: ní Typ školy: Státní Fax: ní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6805T/ T/ R/000 Právo Evropská studia se změřením na evropské právo Právo ve veřejné správě 5,0

15 Škola: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Adresa: 17. listopadu č.p. 1192/12, Olomouc IČ: Ředitel: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., tel Ubytování: ní Kontakt: Věra tuková, tel Stravování: ní Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: WWW: IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 1406V/ V/ V/ V/ V/ V/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/006 Biochemie Chemie Biologie Ekologie a ochrana prostředí Fyzika Informatika Diskrétní matematika Aplikace matematiky v ekonomii Matematické a počítačové modelování Matematika a její aplikace Environmentální geologie Geografie Regionální geografie Geoinformatika Anorganická chemie Organická chemie Analytická chemie Fyzikální chemie Biochemie Materiálová chemie Chemie odborná Bioorganická chemie Bioanorganická chemie Hydrobiologie Zoologie Botanika Molekulární a buněčná biologie Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba ţivotního prostředí 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

16 1701T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/008 Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Molekulární biofyzika Aplikovaná fyzika Biofyzika Informatika Nanotechnologie Optometrie Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství fyziky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední š Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové) Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro st Učitelství fyziky matematiky pro střední školy Deskriptivní geometrie Diskrétní matematika Matematika a její aplikace matematická analýza Matematika pro víceoborové studium Aplikovaná statistika Matematika ekonomie Environmentální geologie Geografie Geografie geoinformatika Geografie pro víceoborové studium 1604T/013 Ochrana přírody

17 1301R/ R/ R/002 Regionální geografie Geografie střední Evropy Biochemie

18 1407R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/008 Aplikovaná chemie Ekochemie Chemie Chemie pro víceoborové studium Management v chemii Bioorganická chemie Bioanorganická chemie Biologie Systematická biologie a ekologie Experimentální biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Ekologie a ochrana ţivotního prostředí Ochrana a tvorba ţivotního prostředí Fyzika pro víceoborové studium Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Přístrojová fyzika Přístrojová optika Molekulární biofyzika Aplikovaná fyzika Biofyzika Informatika Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Optometrie B B, F

19 Škola: Vysoká škola logistiky o.p.s. Adresa: Palackého č.p. 1381/25, Přerov IČ: Ředitel: JUDr. Ivan Barančík, tel Kontakt: Ing. Ivana Kolářová, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: Škola má bezbariérový přístup, speciálně vybavené učebny, spolupráce se zahraničními školamiv rámci programu Erasmus. Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky v stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení polatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončení rozhodnutím rektora. Obsah přijímacího řízení: a) bakalářský studijní program osobní pohovor pro posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, cílem pohovoru je zjistit všeobecné předpoklady uchazeče pro studium, jeho komunikačních dovedností a zájem uchazeče o studovaný program, předběţná volba bakalářského studijního oboru pro studium po absolvování prvního ročníku společného bakalářského studia, podepsání Smlouvy o studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s., zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši Kč. b) navazující magisterský studijní program k přijetí ke studiu absolventů bakalářského studijního programu VŠLG, se poţaduje absolvování bakalářského studijního programu ve standardní době studia s váţeným studijním průměrem do včetně, pro ostatní uchazeče o studium navazujícího magisterského programu přijímací zkouška (písemný test), podepsání Smlouvy o studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s., zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši Kč. IZO součásti Druh součásti školy: Vysoká škola Délka Ukonč. 1.kolo 2015/ /17 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 3706T/ T/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/015 Logistika Logistika Dopravní logistika Dopravní logistika Logistika sluţeb Logistika sluţeb Logistika cestovního ruchu Logistika cestovního ruchu Informační management Informační management

20

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Akreditace FF UP Olomouc na akademický rok 2011/12

Akreditace FF UP Olomouc na akademický rok 2011/12 Název studijního programu Typ SP For ma stud Doba stud. Název studujního oboru Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2012 P7501 7501V001 Cultural Studies N P 1,5 Euroculture 30.4.2014 N6146 6107T022 Ekonomika

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

HODNOCENÍ SPF a OT PRO JEDNOOBORY A DVOUOBORY Z přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

HODNOCENÍ SPF a OT PRO JEDNOOBORY A DVOUOBORY Z přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 HODNOCENÍ SPF a OT PRO JEDNOOBORY A DVOUOBORY Z přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2016 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.05.2013 Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty k provedení Studijního a zkušebního řádu Obsah: Garant: Tento vnitřní předpis provádí Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci https://youtu.be/q5qsrqgfq7y www.fzv.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci druhá nestarší univerzita v ČR založena v r. 1573 tvoří ji 8 fakult

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více