Příloha č. 5 k návrhu usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 5 k návrhu usnesení"

Transkript

1 Příloha č. 5 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok návrh na dodatečné udělení - splnění podmínek stanovených v čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 nový návrh - pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací počet č. objekt předmět návrh fin. prostředků - v Kč návrh celkových nákladů v Kč % podíl celkové náklady k návrhu poznámka/důvod poskytnuté dotace z jiných veřejných zdrojů na stejný účel celkem dotace k předmětu % poměr dotace x celkové uznatelné náklady POZNÁMKA Keplerova 215/14, k. ú. Hradčany, Praha 1 Žatecká 53/10, k. ú. Josefov, Praha 1 fasáda uliční, fasáda do dvora, fasáda - bok domu výměna oken s vnitřním začištěním v uliční části domu 0 0 0, ,00 předmětné práce již byly zrealizovány v 2. pol. roku 2015, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant předmětné práce již byly zrealizovány, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant 0 0 na objekt byl poskytnut na stejný účel grant v roce 2015 z rozpočtu MČ Praha 1 (doložen dopis - žádost o grant hl. m Prahy) na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) 1

2 nový návrh - pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací počet č. objekt předmět návrh fin. prostředků - v Kč návrh celkových nákladů v Kč % podíl celkové náklady k návrhu poznámka/důvod poskytnuté dotace z jiných veřejných zdrojů na stejný účel celkem dotace k předmětu % poměr dotace x celkové uznatelné náklady POZNÁMKA Mostecká 40/26, k. ú. Malá Strana, Praha 1 oprava uliční fasády, repase oken a balkon. dveří vč. opravy balkonů a výměny klemp. prvků 0 0 0,00 práce budou realizovány do dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant ,00% na objekt se poskytuje na stejný účel grant v roce 2016 z rozpočtu MČ Praha 1 (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) Všehrdova 449/14, k. ú. Malá Strana, Praha 1 výměna popatek a mlýnském kole - vícepráce ,44 grant poskytnut na opravu mlýnského kola u Čertovky, při jeho opravě bylo zjištěno značné poškození lopatek kola a rozpočet byl navýšen o 96 tis. Kč na jejich výměnu, veškeré práce již byly zralizovány a dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze grant navýšit na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. 62,44 Prahy) 2

3 nový návrh - pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací počet č. objekt předmět návrh fin. prostředků - v Kč návrh celkových nákladů v Kč % podíl celkové náklady k návrhu poznámka/důvod poskytnuté dotace z jiných veřejných zdrojů na stejný účel celkem dotace k předmětu % poměr dotace x celkové uznatelné náklady POZNÁMKA Jungmannova 750/34+19, k. ú. Nové Město, Praha 1 Na Poříčí 1045/22, k. ú. Nové Město, Praha 1 výměna oken uliční část patro oprava střechy - uliční trakt 0 0 0, ,27 na objektu, který je KP probíhá výměna oken v uliční části, s tím, že práce budou dokončeny během září t. r., dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant 0 0 0,00% předmětné práce již byly zrealizovány v 2. pol. roku 2015, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant ,19 na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) na objekt byl poskytnut na stejný účel grant z rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2015, souběh dotací nepřevýší 80% uznatelných nákladů - (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) 3

4 nový návrh - pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací počet č. objekt předmět návrh fin. prostředků - v Kč návrh celkových nákladů v Kč % podíl celkové náklady k návrhu poznámka/důvod poskytnuté dotace z jiných veřejných zdrojů na stejný účel celkem dotace k předmětu % poměr dotace x celkové uznatelné náklady POZNÁMKA Letohradská 557/44, k. ú. Holešovice, Praha 7 obnova uliční fasády domu ,63 předmětné práce již byly zrealizovány, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant ,63% na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) Umělecká 6/588, k. ú. Holešovice, Praha 7 oprava fasády 0 0 0,00 předmětné práce již byly zrealizovány, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant 0 0 0,00 na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) 9 021C Starý židovský hřbitov, U starého židovského hřbitova, k. ú. Smíchov, Praha 5 2. priorita - oprava a stabilizace konzervace retaurování náhrobků č ,89 grant byl již poskytnut na prioritu č. 1 a předmětné práce priority č. 2 jsou před dokončením, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant na priortiu č. 2 a navýšit již schválený grant na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. 64,89 Prahy) 4

5 nový návrh - pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací počet č. objekt předmět návrh fin. prostředků - v Kč návrh celkových nákladů v Kč % podíl celkové náklady k návrhu poznámka/důvod poskytnuté dotace z jiných veřejných zdrojů na stejný účel celkem dotace k předmětu % poměr dotace x celkové uznatelné náklady POZNÁMKA Poutní kostel P.M. Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 6, č. p. 3, k. ú. Řepy, Praha C celkem navrženo k novému poskytnutí (dodatečný grant) 2. priorita - retaurování a výměna soklu v ambitech a na kostele P.M. Vítězné na Bílé Hoře 3. priorita - restaurování omítek střechy a výplní studničního , grant byl již poskytnut na prioritu č. 1 a předmětné práce priority č. 2 a č. 3 jsou před dokončením, dle čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů v roce 2016 lze poskytnout dodatečný grant na priortiu č. 2 a 3 a navýšit již schválený grant ,30 na objekt nebyl poskytnut grant z jiných veřejných zdrojů (doložen dopis - žádost o grant hl. m. Prahy) Komisí a Výborem ZHMP navrženo navýšit a udělit granty ve prospěch pěti (5) žadatelů - celkem Kč (granty vedeny pod č. 027, 033, 118, 021C a 035C) Komisí a Výborem ZHMP navrženo navýšit neinvestiční příspěvek p. o. Národní kulturní památka Vyšehrad o celkovou částku Kč na opravu hradebních zdí o Komisí a Výborem ZHMP nenavrženo udělit granty ve prospěch pěti (5) žadatelů - šedý podklad (granty vedeny pod č. 001, 009, 014, 028, 121) Celkem navržena k novému rozdělení částka Kč 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 bjektu 10

11 Příloha č. 5 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok návrh na navýšení grantů a na dodatečné udělení hl. m. Prahy usnesení č. 821 z Keplerova 215/14, k. ú. Hradčany, Praha 1 fasáda uliční, fasáda do dvora, fasáda - bok domu celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Společenství Keplerova 215, se sídlem Keplerova 215/14, PSČ Praha 1 - Hradčany nový návrh 001 Keplerova 215/14, k. ú. Hradčany, Praha 1 práce byly zrealizovány - fasáda uliční, fasáda do dvora, fasáda - bok domu grant Komisí a Výborem ZHMP nenavržen - zůstává celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč Společenství Keplerova 215, se sídlem Keplerova 215/14, PSČ Praha 1 - Hradčany Kč 1

12 usnesení č. 821 z Žatecká 53/10, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky výměna oken s vnitřním začištěním v uliční části domu celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kateřina Doupalová, bytem č. p. 175, PSČ Staré Křečany, Michal Mach, bytem č. p. 125, PSČ Staré Křečany nový návrh 009 Žatecká 53/10, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky práce byly zrealizovány - výměna oken s vnitřním začištěním v uliční části domu grant Komisí a Výborem ZHMP nenavržen - zůstává celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kateřina Doupalová, bytem č. p. 175, PSČ Staré Křečany, Michal Mach, bytem č. p. 125, PSČ Staré Křečany Kč 2

13 usnesení č. 821 z Mostecká 40/26, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky oprava uliční fasády, repase oken a balkonových dveří vč. opravy balkonů a výměny klemp. prvků celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Společenství vlastníků jednotek domu Mostecká 26/40, k. ú. Malá Strana v Praze 1, se sídlem Mostecká 26/40, PSČ Praha 1 - Malá Strana nový návrh 014 Mostecká 40/26, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky práce před dokončením - oprava uliční fasády, repase oken a balkonových dveří vč. opravy balkonů a výměny klemp. prvků grant Komisí a Výborem ZHMP nenavržen - zůstává celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Společenství vlastníků jednotek domu Mostecká 26/40, k. ú. Malá Strana v Praze 1, se sídlem Mostecká 26/40, PSČ Praha 1 - Malá Strana 3

14 usnesení č. 821 z Všehrdova 449/14, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky oprava mlýnského kola celkové: Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč oprava mlýnského kola VM, spol. s r.o., se sídlem Všehrdova 449/14, PSČ Praha 1 nový návrh 027 Všehrdova 449/14, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky oprava mlýnského kola celkové: Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč oprava mlýnského kola a výměna lopatek práce již byly zrealizovány - návrh na navýšení o VM, spol. s r.o., se sídlem Všehrdova 449/14, PSČ Praha Kč 4

15 usnesení č. 821 z Jungmannova 750/34+19, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky výměna oken - uliční část patro celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Palác Zlatý Kříž s.r.o., se sídlem Jungmannova 750/34, PSČ Praha 1 - Nové Město nový návrh 028 Jungmannova 750/34+19, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky práce před dokončením - výměna oken - uliční část patro grant Komisí a Výborem ZHMP nenavržen - zůstává celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč Palác Zlatý Kříž s.r.o., se sídlem Jungmannova 750/34, PSČ Praha 1 - Nové Město Kč 5

16 usnesení č. 821 z Na Poříčí 1045/22, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky oprava střechy - uliční trakt celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp.1045/22, Praha 1, se sídlem Na Poříčí 1045/22, PSČ Praha 1 - Nové Město nový návrh 033 Na Poříčí 1045/22, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky oprava střechy - uliční trakt práce již byly zrealizovány - návrh na dodatečný grant ve výši celkové: Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp.1045/22, Praha 1, se sídlem Na Poříčí 1045/22, PSČ Praha 1 - Nové Město Kč oprava střechy - uliční trakt 6

17 usnesení č. 821 z Letohradská 557/44, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč obnova uliční fasády vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Společenství pro dům Letohradská 44, Praha 7, se sídlem Letohradská 557/44, PSČ Praha 7 nový návrh 118 Letohradská 557/44, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky celkové: Kč Kč Kč Kč obnova uliční fasády obnova uliční fasády vlastní: Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč práce již byly zrealizovány - návrh na dodatečný grant ve výši Společenství pro dům Letohradská 44, Praha 7, se sídlem Letohradská 557/44, PSČ Praha Kč 7

18 usnesení č. 821 z Umělecká 588/6, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč oprava fasády vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Společenství vlastníků čp.588, Holešovice, se sídlem Umělecká 6/588, PSČ Praha 7 - Holešovice nový návrh 121 Umělecká 588/6, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora v řežimu blokové výjimky celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč oprava fasády vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč Společenství vlastníků čp.588, Holešovice, se sídlem Umělecká 6/588, PSČ Praha 7 - Holešovice práce byly zrealizovány Kč grant Komisí a Výborem ZHMP nenavržen - zůstává 8

19 usnesení č. 821, ze dne a usnesení ZHMP č. 16/99, ze dne C Starý židovský hřbitov, U starého židovského hřbitova, Praha 5, k.ú. Smíchov 1.priorita-oprava, stabil. konzer., rest. náhrobků č.1-67, 2.priorita-oprava, stabil., konzer., res. náhrobků č , 3.priorita-oprava, stabil. konzer., rest. náhrobků č , celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Praha 1 založena veřejná podpora v režimu blokové výjimky 1. priorita - oprava,stabilizace, konzervace a restaurování náhrobků č nový návrh 021 C Starý židovský hřbitov, U starého židovského hřbitova, Praha 5, k.ú. Smíchov 1.priorita-oprava, stabil. konzer., rest. náhrobků č.1-67, 2.priorita-oprava, stabil., konzer., res. náhrobků č , 3.priorita-oprava, stabil. konzer., rest. náhrobků č , práce jsou před dokončením - návrh na navýšení na prioritu č. 2 o celkové: Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Praha 1 založena veřejná podpora v režimu blokové výjimky Kč 1. priorita-oprava, stabilizace, konzervace, restaurování náhrobků č. 1-67, 2. priorita-oprava, stabilizace, konzervace, restaurování náhrobků č

20 usnesení č. 821, ze dne a usnesení ZHMP č. 16/99, ze dne C Poutní kostel P.M. Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 6, č.p. 3, Praha 17, k.ú. Řepy ložena veřejná podpora v režimu blokové výjimky 1. priorita-rek. zpev. povrchů a zhotovení vzduch. kanálů, priorita - rekonstrukce celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč priorita-rest. a výměna zpevněných povrchů a soklu v ambitech a na vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč zhotovení vzduchových kostele P.M. Vítězné, 3. kanálů priorita-rest. omítek, grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč střechy a výplní stud. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově, Markétská 1/28, Praha 6 nový návrh 035 C Poutní kostel P.M. Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 6, č.p. 3, Praha 17, k.ú. Řepy 1. priorita-rek. zpev. povrchů a zhotovení vzduch. kanálů, 2. priorita-rest. a výměna soklu v ambitech a na kostele P.M. Vítězné, 3. priorita-rest. omítek, střechy a výplní stud. stavení celkové: Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč ložena veřejná podpora v režimu blokové výjimky 1. priorita-rek. zev. povrchů a zhotovení vzduchových kanálů, 2. priorita-rest. a výměna soklu v ambitech a na kostele P.M. Vítězné, 3. priorita-rest. omítek, střechy a výplní stud. stavení Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově, Markétská 1/28, Praha 6 práce jsou před dokončením - návrh na navýšení na prioritu č. 2 a č. 3 o REKAPITULACE: celkem navrženo navýšení grantů a novému rozdělení - 5 žadatelům o grant Kč Kč dle doporučení a celkem nenavrženo udělení grantů - 5 žadatelům o grant Kč celkem navrženo p. o. NKPV na opravu ohradních zdí (navýšení neinvestičního příspěvku) celkem navrženo k novému rozdělení Kč Kč 10

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu)

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu) Příloha č. 2 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu) počet č. grantu objekt předmět grantu schválená

Více

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč Revokace - granty 2015 - návrh na dodatečné udělení grantů v roce 2015 Příloha č. 2 k návrhu usnesení počet č. grantu objekt předmět grantu návrh fin. prostředků - grantu v Kč návrh celkových nákladů v

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok další přehled neudělených žádostí o grant v roce 2016

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok další přehled neudělených žádostí o grant v roce 2016 Příloha č. 6 k u usnesení Granty hl. m. ů rok 206 - další přehled neudělených žádostí o grant v roce 206 počet nový po projednání v Komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům ů a příspěvků na financování

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 64 453 050 Kč 33 210 404 Kč 33 732 303 Kč 33 732 303 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 27 806 964 Kč 15 710 404 Kč 16 232 303

Více

Příloha č. 3 k návrhu usnesení

Příloha č. 3 k návrhu usnesení Příloha č. 3 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kterým bude schválený grant hl. m. Prahy krácen v souladu s čl. VII. bod 5 Zásad pro poskytování

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

OSTATNÍ VEŘEJNÍ POSKYTOVATELÉ - SKUTEČNOST. uznatelné náklady jiných poskytovatel ů ke grantu hl. m. Prahy v Kč

OSTATNÍ VEŘEJNÍ POSKYTOVATELÉ - SKUTEČNOST. uznatelné náklady jiných poskytovatel ů ke grantu hl. m. Prahy v Kč Příloha č. 4 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kteří doložili navýšení celkových uznatelných nákladů v návaznosti na dodržení výše podpory

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 41/32 ze dne 11.9.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2267 ze dne 2.9.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/36 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/19 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Příloha č. 1 k důvodové zprávě č. grantu neposkytnuté nebo nepřijaté finanční prostředky v Kč poznámka 013 - církevní grant 700 000 rozpočet na provedení prací byl nadhodnocen 033 - církevní grant 570

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/35 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/18 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2029 ze dne 5.11.2013 k revokaci usnesení Rady HMP č. 570 ze dne 16.4.2013 a k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3163 ze dne 9.12.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1116 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/11 ze dne 7.11.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/58 ze dne 25.4.2013 k návrhu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2303 ze dne 3.12.2013 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 570 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování

Více

109 60 000 nebudou v roce 2015 realizovány

109 60 000 nebudou v roce 2015 realizovány Příloha č. 1 k návrhu usnesení Nepřijaté a krácené finanční prostředky - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015, kap. 0680, 3322 nepřijaté a krácené finanční č. grantu prostředky v

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 570 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 Rada

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2/49 ze dne 18.12.2014 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 33/63 ze dne 12.12.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/58 ze dne 25.4.2013 k návrhu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1953 ze dne 0.11.01 k revokaci usnesení Rady HMP č. 59 ze dne 15.5.01 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 26/58 ze dne 25.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 41/33 ze dne 11.9.2014 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého, se sídlem Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1, Hradčany. Komise RHMP Výboru ZHMP

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého, se sídlem Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1, Hradčany. Komise RHMP Výboru ZHMP 001 Kanovnická 5/72 - kostel sv. Jana Nepomuckého, k. ú. Hradčany, Praha 1 c rehabilitace střechy, ošetření krovu, krytina, klempířské prvky celkové: 3 186 540 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 318 654 Kč 0 Kč

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/10 ze dne 7.11.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/59 ze dne 25.4.2013 a k návrhu

Více

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 - movité kulturní památky STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3079 ze dne 11.12.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 26/59 ze dne 25.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018

Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 V Odrách 19.03.2018 Návrh k projednání na 28. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 28. března 2018 Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 Předkládá: rada města Zpracoval:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI

DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 26. 6. 2019 1 USNESENÍM RHMP Č. 1371 ZE DNE 24. 6. 2019 BYL VYHLÁŠEN A SOUČASNĚ SCHVÁLEN: Dotační Program pro vlastníky památkově

Více

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací v rámci Programu obnovy městské památkové zóny Chomutov

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací v rámci Programu obnovy městské památkové zóny Chomutov SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 1.7.2017 Číslo: 008/07-17 Autor dokumentu: Zastupitelstvo města Chomutova Správce dokumentu: vedoucí odboru ekonomiky Název dokumentu: Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 11.12.2008 (odsouhlaseno Radou HMP dne 9.12.2008) 1. 176 Návrh na úpravu rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 478 ze dne 17.07.2019 Vydání souhlasu k umístění a provedení záměru "Stavební úpravy NTL plynovodů Táboritská, Olšanská a okolí + zrušení RS č.

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

U S N E S E N Í č. 109/8/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 109/8/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 109/8/2015 rozhodlo o vyjmutí stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 5 a 6, k.ú. Slivenec z majetku MČ Praha Slivenec a převedení na Hlavní město Prahu. Jedná se o 4 sloupy

Více

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Podklady na zasedání ZM dne: 25. 4. 2019 Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Více

Příjemci podle typu žadatele

Příjemci podle typu žadatele Program Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP 28 Příjemci příspěvku podle typu žadatele Typ žadatele Počet, náboženská společnost, židovská () 27 fyzická osoba () 52 fyzická osoba podnikající () 7, příspěvková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 305/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 30.04.2015 Dotace a návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje městské části Zastupitelstvo městské

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/85 ze dne 28.5.2015 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 13.12. 2018 od 10,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1 2018)

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 5. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 15. 11. 2016 ve

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 952 ze dne 20.5.2019 k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 Rada hlavního

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 16. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 16. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 16. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 18. 1. 2018 ve

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Mgr. Čestmír Kříž

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019 GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019 1 GRANTY HL. M. PRAHY VYHLÁŠENY USNESENÍM RHMP Č. 1484 ZE DNE 12. 6. 2018 A SOUČASNĚ SCHVÁLENY: Zásady pro poskytování grantů vlastníkům

Více

Program záchrany architektonického dědictví 2018

Program záchrany architektonického dědictví 2018 Příjemci příspěvku dle typu žadatele Typ žadatele Počet - fyzická osoba 5 a přísp. organizace zřizovaná obcí 48 43 - jiná nestátní nezisková organizace(např. spolek, nadace, o.p.s.) 4 - právnická osoba

Více

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne 01. 10. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS ze 7. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS ze 7. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS ze 7. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 17. 1. 2017 ve

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 13. 12. 2018 od 10,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

Schválená usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Polná konaného dne 12. června 2017

Schválená usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Polná konaného dne 12. června 2017 Schválená usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Polná konaného dne 12. června 2017 ZM-387/24/2017 Zastupitelstvo města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m z a s e d á n í v tomto znění: 1. Kontrola

Více

Program regenerace MPR a MPZ 2018

Program regenerace MPR a MPZ 2018 2 760 000 8 812 000 12 570 000 11 866 000 12 802 000 10 395 690 8 214 000 9 183 000 12 864 000 19 071 000 17 739 000 16 671 000 16 616 570 25 235 000 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Objem poskytnutých

Více

Usn.č. 14/03 1) neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč=10 000,-- na provoz Linky bezpečí. Usn.č. 14/03 2)

Usn.č. 14/03 1) neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč=10 000,-- na provoz Linky bezpečí. Usn.č. 14/03 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 13. 5. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2015 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč Realizace úspor energie v objektu MŠ Nerudova, Telč Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči Zateplení objektu -

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 11. 6. 2018 (usnesení č. 189 203) USNESENÍ č. 189/12-18 R přidělit byt č. 210 o velikosti 1+0 ve druhém podlaží domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m

Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m Ing. Vladimír Novák 1. zástupce starosty městské části Praha 10 V Praze dne: 24. 5. 2016 Č.j.: P10-055659/2016 S v o l á v á m 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na středu 1. 6. 2016

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017 GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017 1 GRANTY HL. M. PRAHY VYHLÁŠENY USNESENÍM RHMP Č. 1677 ZE DNE 27. 6. 2016 A SOUČASNĚ SCHVÁLENY: Zásady pro poskytování grantů vlastníkům

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 533/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 29.06.2016 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 572 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů ve vlastnictví

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 25.5. 2017 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 26.5. 2017) Pravidelný bod

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 17/19 ze dne 4.5.01 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Souhrnná zpráva za rok 2017 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Městský úřad Podbořany Mírová 615, 441 01 Podbořany Odbor investic a památkové péče

Více

851/13 Kontrola plnění usnesení zrušení usnesení ZM č. 702/12 ze dne

851/13 Kontrola plnění usnesení zrušení usnesení ZM č. 702/12 ze dne Spis. zn.: 22213/2013 č. j.: 27725/2013 USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 4. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 13. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 13. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 13. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 7. 9. 2017 ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 30.5.2019 Usnesení č. 77 /19-97 /19 77/19 Schválení programu 78/19 Volba návrhové komise 79/19 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 8, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 8, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 8, které se uskutečnilo dne 03. 04. 2019 171/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Bc. Hanu Otáhalovou. 172/2019 Rada města schvaluje

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 22.2. 2018 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 647 ze dne 09.10.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 3771/3 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 3771/2

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2268 ze dne 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1117 ze dne 27.5.2014 a k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, které se konalo dne

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, které se konalo dne Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání které se konalo dne 23. 2. 2016 1/16 Zvolení nové přísedící a znovuzvolení přísedících k OS pro P9 2/16 Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2016 3/16 Návrh na

Více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1 001 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, k.ú. Hradčany, Praha 1 Rekonstrukční, restaurátorské práce a související stavební úpravy části stávajícího objektu Strahovské knihovny celkové: 54 485 129

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce ostatni ob e

Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce ostatni ob e P R A H A PRAGUE P R A G A P R A G Priloha c. 1 k navrhu usneseni Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce 2018- ostatni ob e STATISTIKA

Více

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 13.12. 2018 od 10,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1 2018) Pravidelný bod

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2028 ze dne 5.11.2013 k revokaci usnesení Rady HMP č. 572 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více