Země Koruny české a východní Středomoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Země Koruny české a východní Středomoří"

Transkript

1 Země Koruny české a východní Středomoří VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU Petr Charvát Petra Maříková Vlčková (editoři)

2 Země Koruny české a východní Středomoří VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU Petr Charvát Petra Maříková Vlčková (editoři) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav Praha 2008

3 Příprava a publikace tohoto svazku byla podporována z finančních prostředků poskytnutých vědecko-výzkumným záměrem Výzkum civilizace starého Egypta (MŠMT ČR, MSM ). V roce 2008 vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, , Praha 1. Recenzenti: PhDr. Jana Mynářová, PhD. Mgr. Libor Jůn, PhD. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 2008 Fotografie: osobní archivy autorů a zúčastněných institucí, Jan Gloc, 2008 Ilustrace: osobní archivy autorů a zúčastněných institucí, Lucie Raslová (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.), Šárka Jonášová, 2008 Grafická úprava, sazba a zlom: AGAMA poly-grafický atelier, s.r.o., Praha V grafické úpravě knihy použito kreseb dlaždic z Milevského kláštera, dle Pavla Břicháčka. Fotografie na obálce Jan Gloc. ISBN

4 * Naďa Profantová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Úvod Byzantská říše jako prvořadá velmoc ovlivňovala v raném středověku život nejen na periferiích svého území, ale i v bližším i vzdálenějším sousedství; v Evropě šlo především o Balkánský poloostrov a Itálii. Zároveň se některé její produkty, nebo alespoň celkové představy o tom, jak by měly především byzantské luxusní výrobky vypadat, dostaly i do relativně odlehlé střední Evropy. Neputovaly k nám vždy přímo, tedy bezprostřední interakcí mezi Byzancí a Slovany u nás; mnohdy se jedná o cesty složitější, zprostředkované např. Avary (7. 8. stol.) nebo později vznikajícím Uherským státem (konec 10. a 11. stol.). Vzhledem ke skutečnosti, že se nezřídka jedná o předměty velmi exkluzivní povahy, je obvykle obtížné stanovit, zda jde o výrobky byzantské nebo jen jejich napodobeniny, ať již místní nebo z jiných (např. západních) evropských center. Mnohdy se proto lze pouze opřít o zjištění, zda byly použity středomořské nebo ještě vzdálenější suroviny (např. perly z Perského zálivu). K některým zpřesňujícím zjištěním pak vede jen cesta složité mezioborové spolupráce mezi přírodovědnými disciplinami (mineralogické určení surovin, chemické analýzy skel a keramiky, určení složení barevných kovů pomocí RFA, chemické určení ů, detailní určení zvířecích zubů či kostí ap.) a archeologií. Uplatnění těchto postupů bývá mnohdy limitováno nejen jejich finanční náročností, ale i obavou z narušení či poškození exkluzivních nálezů. Kromě přenosu vlastních předmětů je samozřejmě třeba předpokládat, že velmi pravděpodobněji putovaly i myšlenky (podoby toho, co reprezentuje knížete a jeho blízké) a představy, např. o tom, jak má být vybaven interiér křesťanského chrámu (mozaiky, obložení porfyrem), či jak má vypadat reprezentativní stolní keramika, jak mají vypadat luxusní náušnice či spony k plášti atd. Šíření idejí byl věnován dosti zdařilý sborník v Polsku (Moździoch 2004). * Práce je rozšířenou verzí autorčiných tezí, vydaných v r v Bratislavě (Profantová 2007). 73

5 Nálezy z století Depot z Nasobůrek V tomto příspěvku se nebudeme podrobně zabývat dobou stěhování národů, kdy k nám proudily byzantské mince poměrně výrazně a objevují se vzácněji i některé importy šperků. Jen si dovolím upozornit na jeden významný depot zlatých ozdob, z nichž se do dnešních dnů z původních minimálně 16 dochovalo pouze 11 kusů (jeden vykládaný granáty, přihrádkově vsazováno). Depot celkově vážil téměř 600 gramů. Byl objeven roku 1818 na Moravě v Nasobůrkách, okr. Olomouc (chybně uváděn jako Náměšť), a později se dostal do Vídně a byl uložen v Münzund Antiken Kabinet. Publikován byl pod lokalitou Náměšť v Sudetě v roce 1931 (Jahn 1931). Na tomto místě se spokojíme s konstatováním, že dodnes dochovaný nákrčník a jeden závěsek zdobený prolamovaným filigránem jsou nepochybně byzantského původu. Celý soubor se všemi dostupnými informacemi nedávno velmi kvalitně publikoval J. Procházska (2008, zejm. Abb. 1). 1 Uložení depotu je datovatelné do závěru 5. (v souladu s názorem J.Tejrala) nebo spíše na počátek 6. století a je spojováno s Heruly a jejich boji s Langobardy (okolo roku 508). V této sou - vislosti není bez zajímavosti i nově objevený bronzový byzantský follis ze 6. století z Požahy, obec Jičina u Nového Jičína, související snad s dálkovou komunikací směřující do Moravské brány. Nálezy z druhé poloviny 6. 8.století V době příchodu Slovanů na naše území se narušil či přerušil dálkový obchod, přinášející na naše území v omezeném počtu zlaté i stříbrné mince (mince 1. poloviny 6. století, nejpočetnější jsou mince Justiniána I., , obr. 1A). Ovšem objevují se i mince bronzové (obr. 1B), jejichž výskyt nevysvětlíme cenou drahého kovu. Je tedy možné připustit, že se omezeně užívaly i pro obchodní účely. Jen rámcově lokalizovaný nález depotu 17 mincí z Turnova-Maškových zahrad 2 byl uložen do země po r /65, a nelze vyloučit ani uložení až po r. 569 (otřelé mince 6. století, Militký 2005). Depot obsahoval kromě mince římské také tři až čtyři byzantské, z nichž nejdůležitější byla mince z pozdního období vlády Justiniána I. Považujeme tedy za možné uvažovat o jisté souvislosti s nedávno odkrytým sídlištěm, datovaným keramikou pražského typu do závěru 6. a 7. století (Pro- 1 Základní vyobrazení celého souboru je již v Tejral 1982, obr Uložený v Muzeu Turnov, inv. č

6 Obr. 1.A Česká republika: mapa výskytu zlatých byzantských mincí z století. Legenda: 1. mince (a) a depoty (b) z let ; 2. mince a depoty z let ; 3. mince (a) a depoty (b) z let ; 4. mince z let ; 5. stříbrné mince sásánovské či arabské. Uvedené lokality k obr. 1A a 1B: 1. Miskovice, 2. Chotusice, 3. Praha-Holešovice, 4. Předlánce, 5. Hrochův Týnec, 6. Bobnice, 7. Přepeře, 8. Týn nad Vltavou, 9. Lovosice, 9a. Čelákovice / Nehvizdky, 10. Louka u Litvínova, 11. Kšely, 12. Jaroměř, 13. Kolín, 14. Praha-Radotín, 15. Dolní Bousov, 16. Červený Hrádek, 17. Hradec Králové, 18. Turnov, 19. Praha-Nebušice, 20. Žinkovy, 21. Hlinsko, 22. Bohouňovice, 23. Kluk, 24. Poděbrady, 25. a 25a. Lužice, 26. Kroměříž, 27. Mařatice, 28. Vysoké, 29. Střelice, 29a. Bohuslavice, 30. Zašovice, 31. Žďár nad Sázavou, 32. Hrozová, 33. Vícemilice, 34. Mušov. fantová 2008, Abb. 11; Profantová Prostředník rukopis; Profantová v tisku-b). Nový nález solidu, snad napodobeniny solidu Justiniána I., pochází z Mušova, z prostoru sídliště doby římské (Foto 1). Z hlediska studia nově usazených Slovanů jsou nejdůležitější mince mladší, z konce 6. a především ze 7. století. Význam nově rozpoznané otřelé byzantské mince ze 6. století(?) z Prahy-Náměstí republiky (výzkum společnosti Archaia P. Juřina) nalezené v druhotné poloze zjistíme až po úplné publikaci nálezu. 75

7 Obr. 1.B Česká republika: mapa bronzových byzantských mincí a depotů z století. Legenda: 1. mince (a) a depoty (b) z let ; 2. mince a depoty z let ; 3. mince (a) a depoty (b) z let ; 4. mince z let Depoty ze Slezské v Polsku již nečíslovány. Podle J. Militkého. Přestože nálezy z století představují méně početnou kolekci, je důležité, že jde jak o jednotlivé mince (zlaté i bronzové), tak o depoty (obr. 1, Militký 2004; 2005). Výskyt v Čechách a na Moravě se neliší nijak významně (Profantová 2008, Tab. 3). Situaci v 7. století ukazuje další mapka (obr. 2), kde jsou kromě mincí (tab. 1) a depotů zachyceny též nálezy byzantských přezek 3 (tab. 2, Foto 3) a forem na liso - vání ozdob užívaných v prostředí Avarie i na Balkáně (obr. 2, 3, Profantová v tisku, Tab. 3). Zatímco nemincovní depot obsahující ozdoby (především náramky odvozené od typu Szent Endre, tedy typu zřejmě byzantského) známe jen z Poštorné na jižní Moravě (obr. 2, Košnar 1994; Profantová 2008b, figs. 3, 4, 5), mince 3 Nově lze o souvislosti s byzantskými přezkami uvažovat o nálezu z hradiště v Tismicích (Profantová Stolz 2006, obr. 3) a především je známa další lokalita z Kolínska (Droberjar v tisku). 76

8 Obr. 2 Situace na území bývalého Československa v 7. stol.: Legenda: 1. jednotlivé mince, 2. depoty mincí, 3. matrice na výrobu lisovaných ozdob, 4. depoty bez mincí, 5. depoty šperků s mincemi, 6. přezky byzantského původu, 7. mince arabského původu, 8. rozsah avarského kaganátu v 7. století. Černé trojúhelníky zlaté mince. Uvedené lokality: 1. Bohuslavice, 2a. Bratislava, 2. Horní Saliby, 3. Hroznová, 4. Kluk, 5. Kšely (a,b), 6a. Kolín, 6. Poděbrady, 7. Střelice, 8. Louka u Litvínova, 9. Zemianský Vrbovok, 10. Břeclav-Pohansko, 11. Ciszek, 12. Jakuszowice, 13. Mikulčice, 14. Mutěnice, 15. Praha-Košíře, 16. Poštorná, 17. Halič (Gácz), 18. Čelákovice, 19. Praha-Radotín, 20. Tismice, 21. Krsice. Podle Profantová 2007, doplněno. i přezky se výrazněji koncentrují ve středních Čechách, především na Poděbradsku a Kolínsku (Kšely, Kolín, Tismice). Z Kšel na Českobrodsku pocházejí ze dvou poloh dva nálezy (ze tří až čtyř mincí celkem) zlatých mincí císaře Heraklia (vládl n. l.). Třetí zlatá mince ze 7. století byla nalezena na jihu Příbramska (Krsice, Fokas, vládl n. l. Militký 2009) 4 (tab. 1). Pokud je pravdivá dochovaná informace o zlatém solidu z Kolína (tab. 1), máme před sebou již výraznou koncentraci v širších středních Čechách, která je bohatší než nálezy z Moravy. Tuto koncentraci snad lze dát do souvislostí s existencí Sámovy říše a s působením ci- 4 Sdělení J. Militkého. 77

9 Slovanské Lokalita Typ lokality, Materiál, osídlení nálezu Určení počet raženo na katastru, pozn. 1. Bohuslavice, M náhod. nález Heraklios Au, 1 před 626, Konstantinopol 2. Horné Saliby, náhod. nález Heraklios (?) Br, s otvorem Slo 2a. Bratislava, Slo náhod. nález, Konstanti- 668 ztracená snad i z okolí nos IV. Au, Pogonatos 3. Hrozová, M depot mincí Justinos II., Br, Heraklios, Konstans II. 4. Kluk, Č depot Fokas Br, 1+? 606/607, PT sídliště Carthago 5. Kolín?, Č sběr? na sídlišti 5a. Kolín, Č hrob?? Konstans II.? Au ? ztracená 5b. Kšely, Č sběr Heraklios Ag+ Au, 1 Po 616/623 dobové falzum 6. Kšely, Č sběr Heraklios Au, , St. d. hrad, na sídlišti Konstantinopol další pol. i PT 7. Komárno, Slo? Heraklios, Br, 1? Praha ArU Konstans II.? 8. Krsice, sběr, Fokas Au, 1 po 602/607 1,105 g; o. Písek detektor tremissis M Písek 9.(c) Poděbrady, Č depot? Konstans II. Br, PT doložen 10. Střelice, M náhod. nález Fokas Br, Louka náhod. nález Maurikios Br, 1 582/602 nezvěstná u Litvínova, Č Tiberios 12. Zemianský depot mincí, Heraklios, Ag, soukr. sbírka? Vrbovok, Slo šperků, Heraklios hexagram Konstantinopol nádob Konstantinos 13. Zemianský depot mincí, Konstans II. Ag, Vrbovok, Slo šperků, nádob 659 Zemianský Vrbovok, depot mincí, Konstantinos IV. Ag, Slo šperků, nádob Pogonatos Pozn. Nález z Komárna je ještě nepublikovaný, stejně jako nález z Kolína, Krsice (Militký 2009). Tabulka 1. Přehled byzantských mincí na území bývalého Československa v 7. století (celkem 13 lokalit): Legenda: Č: Čechy, M: Morava, Slo: Slovensko; Br: bronz, PT: pražský typ, St. d. hrad.: starší doba hradištní. 78

10 Lokalita Typ naleziště Č. nálezu nebo objektu Typ přezky Typ nálezu Materiál Datování Kšely, Č sídliště v zahraničí Br 7. stol., Mikulčice, M sídliště 4838/65 s plastic. destička Br?, obr. 3 5 lístky přezky Mikulčice, M sídliště 4556/62 typ Delos přezka vcelku Fe stol.?, Kostelisko bez trnu obr. 3:2 Mikulčice, M sídliště 576/74 derivát přezka vcelku Br 7/8. 1. pol. 8. st., obr. 3:1 Mutěnice, M sídliště 308/76, čtv. 87 derivát? přezka Br PT, obr. 3:4 Praha-? Korint dvoudílná Br PT?, obr. 3:5 Košíře, Č Tismice, Č hradiště derivát? Br pol. 8. stol., obr. 3:7 Čechy, M? Bálgota dvoudílná Br 7. poč. 8. stol. obr. 3:6 Tabulka 2. Nálezy tzv. byzantských přezek z Čech a Moravy (obr. 3) podle N. Profantové. Legenda: PT: pražský typ. Přezka z Kšel podle Profantová zích kupců, jež je zmíněno ve Fredegarově kronice. Zároveň je ovšem třeba upozornit, že koncentrace mincí ve východní části středních Čech a především v oblastech jižně od Labe je doložena již pro dobu římskou (Pochitonov 1955, m. 5). Ke koncentraci mincí se na tomto teritoriu v 8. století připojuje i výrazné nahromadění bronzových kování pozdní doby avarské (Profantová Stolz 2006b, obr. 13, 14). Je-li tento obraz zapříčiněn lepším stavem poznání tohoto území nebo průchodem dálkových cest či ještě dalšími faktory, je obtížné rozhodnout. Pokud bychom se omezili jen na rozbor mincí, nebylo by pro 8. století o čem psát. Avšak nejnovější rozbory kování opasků, dříve označovaných jako kování avarského typu, ukázaly, že i mezi těmito ozdobami lze rozpoznat byzantské výrobky nebo jejich napodobeniny. Zásluhou F. Daima se podařilo vydělit některá nákončí a kování vyrobená odlišnou náročnější technologií, přitavováním jednotlivých kuliček namísto lití, kdy je nákončí složeno ne ze dvou, ale z mnoha částí (obr. 4b, např. Hohenberg, Daim 2000, 136 n, Abb. 112). V současné době převládá 79

11 Obr. 3 Byzantské přezky a kování z Čech a Moravy (7. a poč. 8. stol). Vyobrazené předměty pocházejí z následujících lokalit: 1., 2., 3. Mikulčice, 4. Mutěnice, 5. Praha- Cibulka, 6. Čechy, 7. Tismice. Bronz (1, 3 5), železo (2). Podle Profantová 2008, Abb. 15. datování těchto výrobků spíše do poloviny 8. století, oproti staršímu názoru klonícímu se k závěru 8. století. Byzantská či Byzancí ovlivněná výroba se koncentruje při západní a severo - západní hranici oblasti rozšíření avarských pohřebišť, patrně souvisí s obchodními případně diplomatickými aktivitami (Daim 2000, K. 3, 4) a zřejmě zasahuje nejen Moravu, ale i Čechy. Přehled českých a moravských nálezů zařaditelných do tohoto okruhu podává tabulka 3. Zatímco v Čechách jsou nálezy geograficky rozptýlené (Rubín x Kal obr. 4a; 5:1), na Moravě se koncentrují do Mikulčic, kde bylo roz - 80

12 Obr. 4. A. Rubín u Podbořan, kování byzantského původu asi zprostředkované Avary; B. Hohenberg, výběr nálezů byzantského původu z bohatého hrobu. Materiál: A. bronz, B. zlacený bronz. Podle Profantová Stolz 2006 (original A podle H. Preidela). 81

13 Lokalita Typ naleziště Č. objektu Typ nálezu Materiál/váha Výzdoba Pozn. Dolánky, hradiště kování opasku? Br obr. 4 Rubín, Č poutko Kal, Č hradiště kov. Br/? boj obr. 5:1 s přívěskem s hadem Mikulčice, M hradiště o. 627 kov. zlacený Br boj obr. 5:4 s přívěskem s hadem /67 o. 627 kov. zlacený Br boj obr. 5:5 s přívěskem s hadem /67 nákončí Ag/7,5 g zl rostl. motiv obr. 5:7 opasku Mikulčice, M hradiště o 577 nákončí Ag zlacený ptáci obr. 5:6 opasku /14,8 g zl u stromu /63 života h. 108/II nákončí Br / 5,8 g geo- obr. 5:3 opasku metrická /59 výzdoba 655, Čtv. K 15 hlavní nákončí zlacená rostlinná,, jen opasku mosaz / 33,4 g typ NSM napodobenina P 1976/7 ob. 646 vedlejší nákončí Br rostlinná jen na- pod úrovní opasku podobeuhlíků /76 nina Zámostí- hradiště sběr nákončí opasku zlacený Cu, typ Blatnica obr. 5: 2 Prachov. skály, Č ojediněle Zn / 10,1 g Tabulka 3. Nálezy kování byzantského okruhu z Čech a Moravy z 8. století (obr. 5). Podle Profantová poznáno několik (minimálně 6) exemplářů (obr. 5: 3 7, 5B). Dva z nich byly odlity ze stříbra (obr. 5: 6,7). Zajímavá je souvislost nově rozpoznaného nákončí byzantského typu (obr. 5: 3) z Mikulčic a nálezu hedvábí pocházejícího z téhož hrobu (108/II, tab. 4). Nálezový celek je datován již do závěru 1. čtvrtiny až 1. třetiny 9. století, mimo jiné i na základě přítomnosti kování avarského původu spolu 82

14 s drobným gombíkem (Poláček 2008, Taf. 7: 11,1). Přítomnost hedvábí v tomto hrobě může souviset s blízkostí avarské říše, neboť právě avarská elita nosila hedvábné kaftany a jiné šaty. V tomto kontextu je důležité zmínit, že mezi drahocennými látkami ukořistěnými při dobytí avarského hrinku v závěru 8. století se nacházely i hedvábné látky se zvěrnými motivy, které se následně mohly dále dostat do slovanského prostředí. Do závěrečné třetiny 8. století je datováno i hlavní pozlacené nákončí z Mikulčic (obr. 5B, Profantová 1992, Taf. 25:5; Daim 2000, Abb. 112), zdobené rostlinnou výzdobou odvozenou od výzdoby pokladu v Nagyszentmiklós, s nímž jsou motivicky spřízněna nákončí ze Zámostí (obr. 5:2) a Blatnice (Profantová 1992, Taf. 35:6). Nelze vyloučit, že samostatné rozvinutí podnětů z této skupiny představuje nákončí z Modré u Velehradu (Profantová 1992, Taf.32:7). Za další napodobeninu lze považovat nákončí vedlejšího řemene z Mikulčic, na povrchu poničené, které patří do stejné skupiny označované někdy jako Záhony a kresebně zveřejněné později než většina nálezů (Zábojník 2005, Taf. IV:2). Byzantský původ článkovaného kování z Rubína u Podbořan (obr. 4A) byl rozpoznán nedávno (Profantová Stolz 2006, , obr. 7), a i v tomto případě je zprostředkování avarským prostředím z oblasti Balatonu velmi pravděpodobné. Byzantské mince a jiné nálezy na Moravě v 9. století Mince a křížky Z 9. století pocházejí z Moravy nálezy jen 3 byzantských mincí. Mikulčice, trojlodní bazilika. Zlatý solidus Michala III. (vládl n. l.) obolus mrtvých (obr. 5:8, Poulík 1975, 80, 86, Tab. 51, a viz dále Katalog). Osvětimany, Sv. Kliment. Náhodný nález solidu Theofila (vládl n. l.) Sejbal 1959, 63f, a viz dále Katalog). Staré Město Na Špitálkách, mince Lva VI. (vládl u.l.). Pouze jediná, z Mikulčic, má uspokojivý hrobový nálezový kontext (obr. 5:8, Foto 2:1, souborně Profantová 2009). Byla použita jako tzv. obolus mrtvého a jde o nejstarší doklad tohoto zvyku v českých zemích. Dvě mince jsou zlaté, jedna bronzová byla nalezena ve Starém Městě-Na Špitálkách (Hrubý 1965, 347) a navíc je dnes ztracená. Jedná se o minci Lva VI. (vládl n. l.). Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že všechny mince se tedy opět váží na významná opevněná centra, i když v případě Osvětiman jsou naše znalosti o podobě toho centra v 9. století velmi neuspokojivé (Menoušková 2001). 83

15 Obr. 5.A. Výběr byzantských, případně Byzancí ovlivněných nálezů z 8. století. Legenda: 1. Kal, okr. Jičín (boj s hadem), 2. Zámostí, okr. Jičín, Mikulčice. Materiál: 2. zlacený bronz, stříbro, 8. zlato (Michal III.), ostatní bronz (4,5 1% Au). Podle Profantová

16 Obr. 5.B. Mikulčice, nápodoba byzantského nákončí, 2. polovina 8. století. Podle F. Daima. Na tomto místě by bylo vhodné zmínit, že kontakty Velké Moravy s byzantskou říší dosahovaly v letech /6 značné intenzity, a v 60. letech 9. století byly dokonce navázány oficiální kontakty na vysoké úrovni. Pro toto období platí, že můžeme rozlišit všechny roviny kontaktů, přesněji řečeno jejich archeologických a historických dokladů, s nimiž se teoreticky počítá. 5 Kromě pobytu moravského poselstva v Konstantinopoli a následného příchodu misionářů (jménem známe jen Konstantina a Metoděje), kteří s sebou přinesli jistě několik vzácných předmětů, mezi nimi i knihy včetně svých překladů do staro - slověnštiny, existují i nepřímé doklady o pohybu řemeslníků (a jejich podílu na církevní kamenné architektuře) a kněží z Vlach směřujících do velkomoravských 5 Šest nejzákladnějších možností, viz Smetánka Čtverák 1992, 428f. 85

17 Obr. 6. Mapa nálezů byzantských mincí a hedvábí z století v České republice. Leganda: 1. hedvábí z hrobu ( stol.), 2. hedvábí z více hrobů, 3. měděná mince z 9. stol., 4. zlatá mince z 9. stol., 5. zlatá a stříbrná mince z 10. stol., 6. měděná mince z 10. stol., 7. křížek z řeckým nápisem. Uvedené lokality: 1. Břeclav Pohansko, okr. Břeclav; 2. Kozojedy Dřevíč, okr. Rakovník; 3. Klecany I, okr. Praha-východ; 4. Kelč, okr. Vsetín; 5. Libice, okr. Nymburk; 6. Mikulčice, okr. Hodonín; 7. Nechvalín, okr. Hodonín; 8. Praha - Hrad, okr. Praha 1; 9. Rajhradice, okr. Brno-venkov; 10. Rakvice, okr. Břeclav; 11. Staré Město a Uherské Hradiště -Sady, okr. Uherské Hradiště; 12. Skalica, okr. Skalica, 13. Stará Kouřim, okr. Kolín, 14. Osvětimany, okr. Uherské Hradiště. Praha-Ungelt není na mapě, mince se dostala do Čech později ve 12. stol. Hedvábí Vojtěchovo mohlo být jak na Libici nad Cidlinou, tak v Praze. center. Paradoxem zůstává, že nejméně je doložen vlastní pohyb obchodníků na Moravě, i když se dochovala alespoň zpráva o ústředním trhu Moravanů trvajícím tři dny v měsíci (k tomu např. Třeštík 1973), a nejspíše se s Moravou může spojovat i pohyb al-rádánijá (Ibn Hurbdadbech), tedy Radhánců, kupců židovského původu. Ostatně židovským kupcům byli prodáni (r. 885) i někteří z nepohodlných Metodějových žáků, a to nejspíše v Benátkách. To charakterizuje citát ze Života sv. Nauma kněze a jáhny prodali Židům za peníze míněno do otroctví. Text dále pokračuje: Židé je vzali a odevzdali do Benátek (MMFH II, 178). Z archeologic- 86

18 Obr. 7. Uherské Hradiště-Na dvorku. Závěsný křížek s motivem Ukřižovaného a Panny Marie orans na reversu. Napodobuje byzantské předlohy. Podle L. Galušky. kého hlediska o pohybu obchodníků svědčí nálezy závaží a vahadel skládacích vah, např. v hrobě ženy a dítěte z Uherského Hradiště-Sadů (Galuška 2004, 111). Kromě mincí musíme z doby velkomoravské zmínit především závěsný olověný křížek s řeckým nápisem, nalezený v Uherském Hradišti-Sadech (Foto 6; Galuška 1996, 112, obr. 71), někdy volně spojovaný s přítomností Konstantina a Metoděje na Moravě. Nápis v překladu zní: Ježíš Kristus. Světlo. Život. Vítězí. Zajímavý je nový nález křížku s oboustranným zobrazením Ukřižovaného a P. Marie ze Starého Města z polohy Na dvorku (obr. 7, Galuška 2004, 130, 133). Může totiž představovat zjednodušenou napodobeninu byzantského importu, snad i toho z Uherského Hradiště. Od trojlodní baziliky v Mikulčicích pochází, pravděpodobně z porušeného hrobu, olověný kříž procesionál s rozšiřujícími se rameny, patrně též východní středomořské provenience, vyrobený dříve než v 9. století (Klanica 1994, obr. 1:2). U trojlodní baziliky (6 m od zbytků atria) se našel další importovaný stříbrný křížek, jehož původ hledá Z. Klanica v syrském prostředí, tedy na výspě 87

19 řecké vzdělanosti (Klanica 1994, 217f, obr. 1:1). Jiný názor však zastává K. Benda, který křížek klade obecněji do byzantského prostředí předikonoklastického období (Benda 1967, č. 29). Celou situaci však ztěžuje skutečnost, že nejbližší obdobou křížku ze Starého Města je nález z Mohuče (z prostoru bývalého kláštera Ordo sanctae Clarae). Jakékoli úvahy o původu křížku ze Starého Města tudíž závisejí na představách o původu mohučského exempláře, které však nejsou jednoznačné. Pro Uherské Hradiště, ale i mikulčický kus s Kristem v colombiu nachází K. Horníčková analogie (v muzeu Benaki) a řadí je ke skupině Pliska z 2. poloviny 9. století (Horníčková 1999, 226). Od projevů jednoznačně křesťanských se nyní obrátíme ke skupině antických památek, které byly ve velkomoravském šperkařství využívány většinou druhotně, totiž ke gemám. Prostor vymezený tématem tohoto článku nedovoluje věnovat se podrobně výskytu těchto předmětů (Mikulčice, hr. 390 a 433, též sídlištní objekt na předhradí; Modrá u Velehradu, hr. 3/53; hradiště Vysoká Zahrada u Dolních Věstonic, Mrázek Píchová 2000, obr. 21, 23, bar. foto 2, 3, 6), pouze si dovolíme upozornit na jeden z nich, který patří k méně známým, avšak pro naše téma je velmi významný. Jedná se o oválnou karneolovou gemu zdobenou malým rytým křížkem a řeckým nápisem uspořádaným ve třech řádcích, z nichž ve třetím řádku jsou písmena menší (může jít dokonce o pouhou dekoraci). Jedná se o christogram ve smyslu latinského Christi Maiestati. Gema pochází ze slovanského sídliště v poloze Rybárny v Uherském Hradišti, jež je datované do 9. až počátku 10. století (Foto 12, Mrázek Píchová 2000, bar. foto 7). Vzhledem k místu nálezu je tedy předmět třeba vykládat v kontextu tohoto mocenského centra. Použití křesťanského symbolu a řeckých písmen naznačuje, že se jedná o gemu relativně pozdní, snad byzantskou. Ze stejného období pochází i gema vsazená do medailonu nalezeného v hrobě kněžny ze Želének. Podle charakteru zlatnické práce na rubu medailonu však byl tento šperk vyroben kdesi ve franských dílnách (Profantová Frána 2003, obr. 1:1). Analýza zlata prokázala, že řetěz, na němž byl medailon zavěšený, byl pravdě - podobně domácího původu, neboť jeho ryzost je podstatně menší. Hedvábí, sklo Zvláštní pozornost si zaslouží importy hedvábí, které jsou na Moravě poměrně časté (tab. 4), i když se podle dosavadních poznatků omezují na pět až šest důležitých center (obr. 6, tab. 4) naleziště Skalica leží v zázemí centrálního hradu v Mikulčicích (Březinová 1997, 157). Nejvýznamnější jsou samozřejmě i z hlediska vý- 88

20 Lokalita Č. hrobu Pohlaví Věk Hedvábí Poznámka Břeclav- 12/I žena 65 X+ len nůž Pohansko, M 13/I muž X nákončí opasku 159/I dítě 5? se zlatými nitkami gombíky, vykraden 342/ I žena X stříbrn. náuš. a pozlac. gombíky Klecany I, Č 31/05 dívka 3 X? 9./10. stol., kaptorga Mikulčice, M 108/II žena 30 X 1. třet. 9. stol 318/III žena?? X v kostele 380/III chlapec? adultus? X v kostele 505/III žena X v kostele 580/III muž nedochov. kosti X v kostele, s mečem 582/III chlapec X a vlna (rub) 101/IX X 683 žena? X? Nechvalín, M 126 muž dospělý X bojovník s mečem, ostruhami, sekerou, kopím, vědrem Praha-hrad, Č H 97/bazilika sv. Jiří muž 33 historicky X a kostela, +921 kníže zakladatel, asi Vratislav I. H 98/bazilika muž nad 60 let tkanice punčoch +972 nebo 999, sv. Jiří-olt. Boleslav I. či II. sv. Kříže Rajhradice, M 249 muž či chlapec? X a vlna (rub) Staré Město- Na valách, M 19/48 muž starší X 54/48 dívka dítě X? Ag 63/48 dívka 2 5 X 68/48 dívka 6 7 X brož? 70/48 dívka 2 5 X ještě látka z angorské kozy Ag 282/49 žena let X 323/49 dívka 8 9 X Au 196/51 žena cca 50 let X Au 232/51 dívka 6 7 X? dvouútk. tkanina A Au 267/51 dívka X? atlas Au Stará Kouřim, Č 23 dívka asi 5 let čelenka X a lněné po 925/30 nitě, plátnová esov. záušnice, vazba. Blízký náhrdelník východ Skalica, Slo M 33/H 2 žena dítě X pozlac. náušnice, korálky Tabulka 4. Přehled archeologických nálezů hedvábí v Čechách a na Moravě v 9. a v 10. století (podle M. Kostelníkové, V. Hrubého, M. Šolleho, H. Březinové). Římské číslice za čísly hrobů označují kostely, k nimž lze hroby přiřadit. Doplněna Skalica v zázemí Mikulčic na slovenské straně Moravy. Na hedvábí byl zjištěn větší počet různých vazeb, nejčastější užito dvouútkové tkaniny typu A a plátnové vazby. 89

21 Lokalita Poř. Č. hrobu / obj. Pohlaví Věk Typ nádoby / Počet ostatních Č. lok podle Krekoviče nádob / poznámka Blučina, M 1 poruš. h. I, amfora Borovce, Slo 2* 28 dítě III, láhev s výlevkou?/ hrob s výklenkem Bratislava-hrad, Slo dítě III, láhev Ag hrozn. náušn., 2 pozlacené gombíky Bratislava-Panská, 3a 4/97 III, láhev napodobenina?, Slo tvarově trošku odlišná spodní část Břeclav-Pohansko, M 4 sídlištní n. IV, mísa 2x Břeclav-Poh., J. 4b sídl. obj. II, džbán jen horní část předhradí, M obj. 314 Mikulčice- 5a sídl.obj I, amfora, 2751/86 Kostelisko, M v. 170 mm Mikulčice II, džbán 3056/86 Kostelisko, M Mikulčice II, M /IIk? juvenis III, lahev 1, gombík 5 h 200/ III k I, amfora Mikul.-Štěpnice, M 5b h 798? dítě I, malá amfora Litenčice, M 6? III, lahev nepublikováno Náměšť??, M 7 I, amfora napodobenina? spíše souvisí se staromaďarskou produkcí Nitra, Chrenová, Slo 8 5/99 III, lahev?? Nitra-vnitř. 8 I, amfora? nekvalitní kresba město, Slo Olomouc-Holice, M 9 6 II, džbán v. 170 mm Prušánky, M muž dospělý III, lahev 2 Prušánky, M 328 žena? 9 let II, džbán rakev Prušánky, M 120 žena III, lahev napodobenina Rousínov/ 11 4 žena?? dospělý I, amfora, br. patina na Slavkov, M lebce-ž Smolenice- 12 1/67 II, džbán sběr Záhum, Slo Staré Město, /AZ dospělý I, amfora nůž Na Valech, M 21/AZ muž VI, spojené 2 sekyry, zlom. nádobky zbraně, přezky, přel. 8./9. stol.! 90

22 Lokalita Poř. Č hrobu / obj. Typ nádoby / Počet ostatních Pohlaví Věk Č. lok podle Krekoviče nádob / poznámka 56/48 dítě V, čutora 1 nádoba, skleněné gombíky, náušn. Ag hrozn., pás. kování 309/49 dítě II, džbán 312/49 dítě 1 7 let II, džbán 1 dřevěná okovaná čutora čutora korálek s očky 267/51 děvče let II, džbán 1 nádoba, náhrdelník dlouhý s bronz. závěsky, náušnice 1/57 žena II, džbán 1 nádoba, vědro, hrozn. a bub. náušnice 339/49 zlomek v zásypu Staré Město- 14 hr. poruš I, amfora Čert. kút, M Uherské-Hradiště, 15a 115 muž dítě III, lahev sekera, nejde S-HK, M o produkt sadské dílny Uherské Hradiště, 15b sídliště, II III, zlomek Sady, M obj. 13 Uherské Hradiště, 15b sídliště, I či II, jen ucho napodobenina Sady, M obj. 42 Uherské Hradiště, 15 pec jen zlomky Sady, M Velké Bílovice, M 16 1?? III lahev zničen Velké Bílovice, M muž II, džbán 1 úplná a 1 neúplná nádoba/sekera Velký Grob, M žena dospělá III, lahev dat. před 863, nůž, horší kvalita, napodobenina? Gars-Thunau, R 18 III, lahev neúplná * Láhev s výlevkou z lokality v Borovcích byla publikována jen předběžně. Není úplně jasné, zda patří druhé polovině 9. století nebo se jedná o výrobek starší ještě z předvelkomoravského či počátku velkomoravského období (Staššíková-Štukovská 2001, obr. 3:23). Tabulka 5. Keramika antických tvarů na Velké Moravě a v Garsu (podle Poulík 1975; Hrubý 1955; Krekovič 2007; Klanica 2006; Herold 2007, 2008 a další). Tabulka ukazuje, že se keramika nenacházela jen v hrobech žen a dětí, ale i významnějších mužů (Uherské Hradiště Sady, Velké Bílovice). M: Morava, Slo: Slovensko, R: Rakousko; bub. = bubínkovitý/é, hrozn. = hrozníčkovitý/é. 91

23 skytu hedvábí centrální lokality v Pomoraví Mikulčice a Staré Město a Břeclav- Pohansko, kde byly hedvábné látky doloženy v hrobech mužů, žen i dětí. Není jistě od věci poznamenat, že mimo tato nejvýznačnější centra se jednalo především o muže bojovníky (viz Nechvalín hrob bojovníka s mečem). Bohužel nejsou k dispozici tak podrobné rozbory, které by umožnily odlišit hedvábí vyráběné v Byzanci od středoasijského. Přesto předpokládáme, že většina hedvábí se na Moravu dostala z Byzance nebo jejím prostřednictvím. Hedvábné látky jsou doloženy vzácně i v Čechách (tab. 4), kde se častěji vyskytují až v hrobech panovníků, počínaje Vratislavem I. (Březinová 1997, 163) 6 přes Boleslava II. 7 (Bravermanová 2000, 289). Českých nálezů však přibývá až v 11. století (Bravermanová 2006). Na počátku 11. století se dostává hedvábí i do legendistických pramenů v souvislosti se sv. Vojtěchem. Další velkou skupinou nálezů související s byzantskou produkcí jsou některé typy nádob tzv. antických tvarů, které se koncentrují opět v Mikulčicích a Starém Městě (7 kusů, v celé aglomeraci pak 11), avšak ojediněle pronikají i do venkovského prostředí (Velké Bílovice, Blučina, Litenčice, Smolenice tab. 5). Nález hrnčířské pece v Uherském Hradišti-Sadech výmluvně dokládá, že se jedná o zboží převážně vyrobené na Moravě, byť se na výrobě podílela skupina cizích řemeslníků (Poulík 1985, obr. 18; nejnovější shrnutí Krekovič 2007). Mapu rozšíření na Moravě i v oblasti Zálaváru zveřejnila H. Heroldová (2007, 152). Výjimkou je zřejmě část byzantské amfory na víno, nalezená v Mikulčicích (Galuška 2004, 110). V posledních letech k poznání provenience keramických výrobků přispěly i technologické poznatky, především díky výbrusům a mikrosnímkům keramické hmoty, které provedla H. Heroldová z Vídně (Herold 2008). Rovněž došlo ke zpřístupnění kvalitních paralel z rumunských pohřebišť, kde se na pohřebištích, podobně jako u nás či v oblasti Zálaváru, objevuje byzantská keramika v hrobech samostatně, ojediněle pak s místní slovanskou keramikou. Zastoupeny jsou dvouuché amfory (Alba Julia, H 41/XVII, 32/XVIII, 30/XXXV, 24/XXXVI) i jednoduché džbánky (Alba Julia 8/XXXVII, viz Ciugudean 2007, Pl. IV, V, VI), vzácně i s řeckým písmenem vyrytým na těle či značkou na dně. Soubory vesměs pocházejí z 9. století, případně z počátku 10. století. 6 Hedvábí ze dvou tkanin z hrobky kněžny Ludmily (+921) je mladší, pochází nejdříve z století, bylo do hrobu světice přidáno. 7 Podle J. Slámy by mohlo jít o Boleslava I. (+972). 92

24 Kromě keramických nádob je třeba zmínit i nález zlomku skleněné lampičky syrského původu, která byla objevena v Mikulčicích poblíž tzv. XII. kostela (Himmelová 1995, 98, Abb. 11:4). Jde o drobný neúplný předmět, který lze snadno přenášet. V tomto případě je však pravděpodobnější, že se lampička dostala na Moravu zprostředkovaně přes karolinské prostředí, kde se podobné předměty užívaly též (Kavánová 2003, 256). Architektura Pro Moravu je významný i byzantský vliv na podobu její architektury, který se projevil na několika stavbách kostelů (např. Břeclav-Pohansko obr. 8:3; Mikulčice: III. kostel, bazilika obr. 8:4; Staré Město-Špitálky obr. 8:1; Uherské Hradiště- Sady obr. 8:5; cf. Poulík 1985, 65; Galuška 1996, obr. 29, 30, 41). S kamennou architekturou souvisí i dovoz porfyru, který zdobil interiéry kostelů (Uherské Hradiště-Sady a Mikulčice: II., VII. kostel, Poulík 1975, Tab. 28 dole; 1985, 65; Mrázek Píchová 2000, obr. 16). Obdobně tomu bylo s červeným mramorem (Charvát 1998, 44). Kámen byl dovážen bezprostředně z jižního Řecka (region Gythion), pokud nebyl znovupoužit starší kus z bližší antické stavby. 8 Problém původu některých šperků, přenos motivů Byzantskými importy mohou být i některé vzácnější typy šperků, např. náušnice s pravými perlami z Uherského Hradiště-Sadů (obr. 9, H 209/59, Galuška 1996, obr. 88:7) nebo ze Starého Města-Na Valech (hr. 103/50), ovšem nelze vyloučit ani dovoz surovin a konečné zpracování na Moravě či na západě. Z dalších ozdob je třeba zmínit alespoň zlaté nákončí (popřípadě závěsek) z Mikulčic od trojlodní baziliky, které je zdobeno pravými perlami (Foto 5, tab. 6; Poulík 1985, Tab. VIII dole; Mrázek Píchová 2000, 39). Sloužilo nejspíše jako relikviář s Kristovou krví, umístěnou v dutině tvořené velmi kvalitní skleněnou napodobeninou almandinu (Mrázek Píchová 2000, 39). Analýza kovu prokázala, že relikviář je importem (Profantová Frána 2003, tab. 3, 55). Kromě nejčastěji zmiňovaného byzantského prostředí se ovšem též uvažuje o možnosti jeho výroby ve franském klášterním prostředí (viz Charvát 2000). Za byzantské výrobky se považuje skupina zlatých gombíků s vertikálním žebrováním a odlišným způsobem výroby ne ze dvou polovin, ale spojených v horní části kulovitou zvlášť vyříznutou puklicí se vsazeným ouškem. 8 Obdobně jako např. některé kusy střešní krytiny z Uherského Hradiště nebo cihly s kolky legií, viz Galuška 2004, obr. s. 101, případně římské tabulové sklo, které známe z Mikulčic k tomu Himmelová

25 Obr. 8. Kostely, jejichž některé stavebních fáze jsou spojovány s byzantskými, případně adriatskými (č. 2) předlohami: 1. Staré Město-Špitálky; 2., 4. Mikulčice, X. a III. kostel (bazilika s atriem); 3. Břeclav- Pohansko, I. kostel; 5. Uherské Hradiště-Sady, metropolitní výšina, půdorys i rekonstrukce. Podle Poulíka, Galušky a Dostála. 94

26 Obr. 9. Uherské Hradiště-Sady. Výbava hrobu 209/49. V náhrdelníku je umístěna dovážená ostranka, v náušnicích pak pravé perly. Náušnice byly vyrobeny na Moravě, viz též foto 10. Podle L. Galušky Obr. 10. Putování motivů. Legenda: 1. Mikulčice, hrob 508 ornament gombíku; 2. Linz Zizlau, byzantská náušnice, konec po - lovina 7. století. Podle J. Poulíka. Tyto gombíky byly dosud nalezeny jen v Uherském Hradišti-Sadech (obr. 9), Starém Městě, pohřebišti Na Valech (např. hr. 50/50, 51/50) a v Mikulčicích (hr. 580) (Galuška 1996; 2004, 110). Jiným příkladem je kruhová prolamovaná součást náhrdelníku 95

27 Lokalita Č. objektu Typ objektu Druh ozdoby Počet perel Materiál Datace Mikulčice / III asi z hrobu relikviář 14 Au posl. třetina 9. st. St. Město 103/50 hrob náušnice pův. 2 x 3 Au 2. pol. 9. stol.? nedoch. 51/50 hrob náušnice pův. 2 x 3 Au 2. pol. 9. stol. nedoch. Uherské 209/59 hrob náušnice pův. 6, Au posl. třetina Hradiště - Sady dochov stol. Žatec podhradí depot prsten 8 Au 2. pol. 10./ rok 1012 Tabulka 6. Přehled šperků s pravými perlami na Velké Moravě a v Čechách 10. stol. (podle Mrázka Píchové 2000 a Čecha). s motivem hrabavého ptáka ve zdobeném rámu, doplněná zelenými skleněnými korály a ametysty, vyrobená okolo roku 600 ve východním Středomoří (Wamser 2004, 306 s obr.). Na jiných gombících je patrný jen byzantský vliv na stylizaci a výběr použitých motivů nejlepším příkladem je gombík z hrobu 508 v Mikulčicích s výzdobou ryb (obr. 10). Tento motiv se ve stejné stylizaci objevuje na byzantských lunicovitých náušnicích pocházejících z století, konkrétní příklad známe z pohřebiště Linz-Zizlau, z hrobu 83 (viz Poulík 1975, obr. 30). Východního původu, ať již přímého či zprostředkovaného právě Byzancí, jsou i motivy některých ptáků, ať již dravých či s náhrdelníkem, které známe jak z gombíků, tak z jiných, především pásových ozdob (Profantová 1996, 32, Pl. 5 včetně byzantské přezky s obdobným motivem; Klanica 1991). V souvislosti s otázkou byzantských vlivů na výzdobné motivy velkomoravských šperků je třeba zmínit i problematiku původu motivu sokolníka. Diskuse na toto ožehavé téma ještě nebyla ukončena a naposledy se k ní vyjádřil Cs. Bálint (2004), s tím, že původ hledá právě v byzantském umění a uvádí jako paralelu kamenný reliéf ze severní Itálie z poloviny 8. století. Ze Středomoří motiv dále putoval do avarského prostředí 2. poloviny 8. století (Moravský Ján, nález z Burgenlandu viz Profantová 1992, Taf. 43:3 a 53:12; 1996, Pl.1:6; Bálint 2004, 32). Obdobná stylizace 96

28 Obr. 11. Kolín nad Labem zlatý závěsek se slonovinou 9. stol. Podle M. Lutovského. je mimo Bálintem uváděný reliéf známá též z rámu ze slonoviny (Museum Berlin), který zachycuje celou plynulou sadu výjevů spojenou se sokolnictvím. Jako místo původu je uváděna jižní Itálie či Sicílie. Problémem však zůstává, že je datovaný až do století (Seipel 1998, č. 245, 242). I když se jedná o mladší předmět, naznačuje spolu s kamenným reliéfem relativně dlouhou tradici těchto výzdobných motivů ve Středomoří. Konkrétní předlohu motivu nelze vystopovat, avšak vyskytuje se v jiném ztvárnění i na plaketě ze Želének (viz dále Katalog), kde se pomýšlí buď na Orient či související oblast východního Středomoří. Napodobovány byly samozřejmě i rostlinné motivy. Od výzdoby zlaté rukojeti nádoby z pokladu Nagy Szent Miklós se odvozuje i výzdoba funkčně odlišných předmětů např. kování se šarnýřem, původně z garnitury meče, použitého však později jako závěsek v bohatém ženském hrobě v Kaníně v zázemí Libice (Profantová 1996, Pl. 2:7, 11). Byzantského původu je zřejmě i pozlacená terčovitá spona z hrobu 68/48 použitá na hedvábném oděvu malé dívky (tab. 4, Hrubý 1955, Tab.53:7) a brož vyrobená z bronzu a železa z hrobu 244/51 ve Starém Městě-Na Valách, zdobená rostlinným motivem (Hrubý 1955, obr. 42:13; Galuška 2004, 110, obr. s. 99). Slované na Moravě totiž běžně spony ani brože vůbec nenosili, a objevují se jen v souvislosti s dovezeným oděvem či šperkem. Rostlinný ornament připomíná některé brože většinou ze střední doby avarské (importy i napodobeniny byzantského zboží Garam 1993, Abb. 9: 5,6, mapa Abb. 10b), mohlo však již jít o pouhou napodobeninu v jednom případě snad vzniklou v karantánsko köttlachském prostředí, nebo jím ovlivněnou. 9 9 Sponu ve tvaru šestilistého květu s plastickými kolečky odpovídající plně schématu brože ze St. Města provedenou však litím, ne tepáním a proto hrubší známe např. z oblasti Paderbornu- Büren-Steinhausen; je datována až do 10.století (Bergmann 1999, VI: ), což však vůbec nevylučuje existenci jemnějších předloh ve století 9. též na západě. Zatím tedy asi přesný původ brože z H 241/51 nelze stanovit. 97

29 Obdobně v hrobce 580 v Mikulčicích se vyskytl importovaný typ gombíku spolu s hedvábím. Nově však J. Košta (Košta Hošek 2008, 200n) ukazuje, že byzantský původ je nejistý a datuje hrob již do 2. třetiny 9. stol., nejspíš brzy po polovině. Dováženy byly také některé středomořské mušle, užité v závěscích, např. na náhrdelníku z hrobu 209/59 z Uherského Hradiště-Sadů (ostranka jaderská, Foto 10, Galuška 1996, obr. 25). Jiným příkladem je provrtaná ostranka jaderská z hrobu 95 v Uherském Hradišti-Horních Kotvicích (Marešová 1983, 54), snad sloužící jako amulet. Další exemplář se našel v Ostrožné Nové Vsi v sídlištní situaci (Mrázek Píchová 2000, 35). Všechny tyto nálezy pocházejí z jednoho konkrétního regionu. Ze středohradištního období pochází mušle (cerithia a dentalium) zasazené do náhrdelníku z Pustiměři (kelnatka Dostál 1966, 161, Tab. 38:16, 20). Právě mušle z rodu dentalia žijí též ve Středozemním moři. Typickým nálezovým celkem s uplatněním většího množství mušlí kauri (14 kusů) i velkomoravských náušnic (8 kusů), spolu s nejstaršími esovitě ukončenými záušnicemi (dva kusy) z 1. poloviny 10. století, je hrob 426 z Čakajovců u Nitry (Rejholcová 1995, tab. 68). V tomto případě se mušle k ženě dostaly nejspíše kontakty se starými Maďary, jak dokládá i jeden typ litých závěsků z téhož hrobu. V Čechách se mušle kauri vyskytují vzácně, patrně až v celcích z průběhu 10. stol. (např. Praha-Čakovice, Roztoky-Žalov, Libice nad Cidlinou poloha U cukrovaru ; Sláma 1977, Abb 22: 14; Profantová 2008, Tab. 3; Mařík 2009). Tyto mušle opět dokládají spíše kontakty s karpatskou kotlinou a případně i tzv. belobrdskou kulturou než přímé kontakty s východním Středomořím. Jistým problémem je slonovina, dovážená z Afriky buď přes Byzanc, nebo Itálii (ovšem nerozeznatelná od mrožoviny). Z ní byl vyroben vlastní amulet ze zlatého přívěsku z knížecího dvojhrobu v Kolíně v Čechách (obr. 11, Foto 17) (Lutovský 1996, obr. 6:1). Přívěsek sám mohl být dovezen či dokončen v Čechách, neboť podobné stříbrné kusy známe jak z Čech, tak z Moravy. Další, bohužel již nedochovaný nález slonovinové rukojeti nože měl pocházet z knížecí mohyly v Želénkách, bohužel právě tento předmět patří k těm dnes ztraceným (Sklenář 1985 původní náčrtek). Vzhledem k četným importům v tomto hrobě je přítomnost slonoviny možná. Dlouhá a složitá byla též cesta parohového(?) hracího kamene s vyobrazením krokodýla egyptského koptského původu (vyroben v stol) do Mikulčic v 9. století (Charvát 1986). Poslední skupinou nálezů, obvykle spojovanou též s byzantskými dílnami, jsou některé typy kvalitně provedených korálků (viz Staššíková Štukovská 2007). Bez- 98

30 pečně odlišit se dají však až po provedení podrobných chemických a mikroskopických analýz. Ovoce a jiné potraviny Mimo výše uvedeného se z Byzance či Itálie dováželo jižní ovoce, především fíky a víno (bohatě doložené v Mikulčicích, v Čechách v Lovosicích, 8 9. stol.). O víně se předpokládá, že se mohlo na Moravě vysazovat již koncem 9. století, ovšem přímé doklady chybí. V Mikulčicích byla vinná réva pěstována v poměrně značném množství a je doložena jak pro století, tak v šířeji datovaných situacích pro století (294 jadérek, Opravil 1998, 353). Nejnovějším dokladem dostupnosti vinných hroznů je nález z nově odkrytého pohřebiště před hradbami znojemského hradiště, kde se našla koncentrace peciček v hrobě muže u pravého kotníku pohřbeného. Zdá se, že tento jedinec dostal jako potravinový milodar celý hrozen. Další nový, ještě nepublikovaný nález dokládající přítomnost vína pochází ze Žatce, ze sídlištní situace 9. století (informace P. Čecha). Z Čech můžeme se Středomořím spojovat též dovoz fíků, jejichž nažky byly nalezeny v Praze - na Malé Straně, tedy v opevněném suburbiu (Charvát 1998, 45); a o něco starší mohou být dva vzorky z Lovosic (ústní sdělení Vl. Salač) datované do 9. století. Na bázi sídlištního horizontu na akropoli hradiště ve Staré Boleslavi byly nalezeny ve dvou vzorcích též fíky (Čulíková 2003, 369, 374f); vzorky jsou datovány okolo roku 900. Fíky mohly být využívány jako ovoce a též léčivo. O některých těchto nálezech viz dále Katalog. Okrajově bychom mohli zmínit ojedinělé nálezy kostí osla, jež lze obecně spojit se středomořskou oblastí a především s kupeckým prostředím. Kosti byly objeveny jak na Moravě (nejnověji Mutěnice Klanica 2008, století, Břeclav-Pohansko, přednáška G. Dresslerové, Olomouc Bláha 1998, 138), tak v Čechách (Libice nad Cidlinou Peške 1994, 272). Míšenec kobyly a osla byl zjištěn na Budči (Peške 1994, 272) a dosud nevyřešený je nález z Lovosic (problém datace i určení obou zubů ústní sdělení R. Kyselého). Ve Starém Městě, v lokalitě Na Vahách, byly rozpoznány 3 exempláře bažanta (Galuška 2088, 164); bažanti byli dovezeni přes Byzanc či z Kavkazu. Závěrem této části ještě zmiňme otázku, čím mohli Moravané za luxusní zboží platit. Určitě prodávali otroky, prodáni byli i Metodějovi žáci (MMFH III, 661). Dále to byly drahé kožešiny, vosk, med a jiné běžnější suroviny. 99

31 Nálezy 10. století Mince Byzantské mince 10. století se dosud omezují na nepočetné nálezy z Čech i Moravy. Nacházíme je vzácně na významných hradištích (Libice, Dřevíč) či v jejich zázemí, pouze čtyři mince byly součástí později uloženého depotu objeveného v Kelči. Podrobněji se zaměříme na české nálezy, dokumentující stoupající význam této oblasti během 10. století. Libice nad Cidlinou: Jan Cimiskes (vládl n. l.), zlatá mince (histameon nebo tetrateron nomismu, lišící se váhově), ražená v Konstantinopoli určila J. Hásková. Mince je ořezaná tak, jak se ořezávaly mince v karpatské kotlině (obr. 12.A). Nález tedy nelze vnímat jako doklad přímých styků s byzantskou říší, ale spíše jako svědectví o kontaktech s formujícím se uherským státem (cf. Militký 2006; Hásková 1980, 131 s fot.). Praha, Týnský dvůr anonym ( n. l.), bronzový follis, otřelá legenda, nejspíše již překračuje časovou hranici (určila Z. Nemeškalová, Nemeškalová Hrdlička Dragoun Richterová 1993). Obě mince pravděpodobně souvisejí s mladšími obchodními aktivitami závěru 10., v případě Prahy spíše až s první polovinou 12. století. Kozojedy-Dřevíč solidus z hradiště Kozojedy-Dřevíč (okr. Rakovník). 10 Byzanc císařství: Konstantinos VII. (vládl n. l.), Romanos I. (vládl n. l.) a Christoforos (vládl n. l.), Class VII (ostatní podrobnosti včetně vyznačení místa nálezu Profantová 2009, Fig. 4a c, Foto 7). Tato velmi dobře zachovalá mince ukazuje na značný význam málo poznaného hradiště, z nějž známe i nález o něco mladšího balkánského enkolpia (Profantová Stolz 2009, obr. 2), případně dalšího enkolpia východního původu (Kyjevská oblast, Bubeník 1988, Tab. 248: 11). Na Moravě se též našly byzantské mince 10. století, avšak v depotu cizího obchodníka uloženém až po roce 1000 Kelč, 4 kusy; 3x Konstantinos VII. Porfyrogennetos (vládl n. l., Foto 2:3), 1x Jan I. (vládl n. l., Militký 2006, Tab. 1; Polanský Vacínová 2009). K tomu lze přiřadit ještě bronzovou minci z Rakvic (Konstantinos VII. Porfyrogennetos, vládl n. l.). 10 Jde o nález amatéra, provedený patrně pomocí detektoru kovů. Minci určil J. Militký, jemuž na tomto místě děkuji. 100

32 Obr. 12. A. Libice nad Cidlinou, byzantská zlatá mince Jana I. Cimiska. Podle J. Militkého. Hedvábí, sklo, šperky a relikviářové křížky (konec stol.) Ze 12. století jsme o přítomnosti hedvábí informováni jak z písemných, tak archeologických pramenů. Máme k dispozici i konkrétní případ, kdy si biskup Menhart přivezl z pouti do Jeruzaléma skvostný černý pluviál, jímž ho v Konstantinopoli obdaroval r sám císař. R král Vladislav II. obdržel od císaře Manuela Komnena přeskvostná pallia oděvy zlatem a drahokamy zdobené, z části určené i pro královnu Juditu. Král při oslavě svého návratu do Prahy věnoval část darů dále biskupovi Danielovi, část jiným kostelům a klášterům v Čechách (Kybalová 1999, 65). To ukazuje proces redistribuce těchto vzácných statků. Hedvábí již neznáme jen z hrobů panovníků, ale i biskupů, nejvýznamnější jsou tkaniny biskupa Kosmy (+1098) zbytky lemu mitry a zlatým vláknem vyšívaná látka obě byzantského či sicilského původu, a Jana I. (+1139) zbytky bordury mitry zdobené motivem stromu života (Bravermanová 2005a, 123; Bažantová 1996, 96, Pl. 23f). Dále je k dispozici analýza střevíce biskupa Šebíře (+ 1067), ušitého z hedvábného samita s vyšívanými motivy draků, lvů a palmet (Bravermanová 2005a, 124; Bravermanová Otavská 2003, ). 101

33 Obr. 12. B. Byzantinizující denáry z počátku 11. století; B. Boleslav I., čísla , 260, 261, 264, 267, 268 Jaromír (1003, , ). Podle F. Cacha. Jiný střevíc téhož typu se uchoval na Vyšehradě v kapitulním pokladu, jako střevíc krále Vratislava ze 12. století. Každopádně je zřejmé, že hedvábnými tkaninami disponovali všichni biskupové, i když jejich podobu a použití máme dochovánu jen u výše zmíněných. 102

34 Z 12. století pocházejí další významné hroby s doloženými nálezy hedvábí. Na tomto místě je možné zmínit unikátní jihoitalskou truhlu a sicilské brošované hedvábí zdobené motivy stromu života a ptáků v medailonech, související nejspíše s pohřbem knížete Konráda Otty II. (+ 1191; Bravermanová 2005, 50, obr. 1), jehož ostatky byly na konci 12. století dovezeny z Itálie zpět do Prahy. Importovaný zlomek číše z Prahy Starého Města Týnské uličky 6 je zdoben malovaným rostlinným dekorem a latinským nápisem(?) a byl vyroben v Konstantino - poli, či oblasti silného byzantského vlivu. Je datován do 12. století (Černá Podliska 2008, 241, ). Nález z roku 2006 posouvá hranici těchto importů do raného středověku. Ve dvorci na akropoli v Žatci byla nalezena neúplná skleněná číše modré barvy původem z Korintu (Čech 2000, 393f) nebo přesněji řečeno z oblasti na jiho - východě či jihu Evropy (Černá 2007, 19, obr. 8:5). Ze stejného kontextu pocházejí též sklíčka z mozaiky, jejichž původ mohl být i místní, ovšem samo užití mozaiky je především byzantský zvyk (cestování ideje), ovšem pronikající též do západní Evropy. Nálezy spadají zhruba do poloviny 11. století. U většiny dalších skleněných nálezů (např. Libice nad Cidlinou) se pro jejich zlomkovitost k přesnější provenienci nelze vyjádřit. Je zřejmé, že i některé kvalitně vyrobené korálky (např. příčně členěné) mohou pocházet z východního Středomoří. 11 Ze známého žateckého pokladu mimo různé importy pochází zlatý prsten zdobený vybíjenou animální výzdobou se vsazeným oválným almandinem(?) a pravý - mi perlami navlečenými po obou stranách vsazeného kamene na drátek podobou připomíná mikulčické nákončí (Tab. 6, Foto 11; Čech 2000, k Abb. S. 265). Jde o luxusní předmět vyrobený ve Středomoří za použití dovážených surovin a datovaný nejspíše do druhé poloviny 10. století. Ze Středomoří se do Čech dostal možná přes západní dílny (podobně jako velké množství otto adelhaidských mincí), kde se v této době projevil také velmi silný byzantský vliv související s působením císařovny Theofano (+ 991, manželka Oty II. a neteř císaře Jana I. Cimiska). Touto otázkou se zatím nikdo nezabýval a není jasné, zda na ni vůbec odpovědět lze. Jinou, mladší jednotlivostí dokládající pohyb židovských obchodníků archeo - logickou cestou je unikátní zlatý prsten s pozdně antickou či raně byzantskou gemou s hebrejským nápisem MSH BR ŠLMH, v překladu Mojžíš, syn Šalomounův, z archeologického výzkumu na náměstí Republiky v Praze, vedeného P. Juřinou. Nálezová situace jej datuje do 12. století (Kašpar Žegklitz 2009, 52, a viz dále Katalog). 11 Pro Moravu tyto nálezy zpracovala Staššíková-Štukovská

35 V tomto kontextu není bez zajímavosti zmínit relativně novější hypotézu, že Mar Saul a Mar Josef mohou být první židé českého původu, jež známe jménem. Byli ve druhé polovině 10. století s poselstvím krále Givlima v Cordóbě (Putík 1996, 175). Zvláštní samostatnou kapitolou jsou nálezy relikviářových křížků, z nichž u části lze prokázat byzantský původ (viz Nechvátal 1979; Horníčková 1999). Důkladným studiem křížků se ukázalo, že počet kusů vyrobených ve střední Evropě převyšuje počet importů. I přesto se v Čechách nalezlo několik exemplářů skutečně byzantského původu: jedná se o dva nálezy z Opočnice (obr. 13, Horníčková 1999, obr. 14, č. 35 a 36); dále zadní rubová polovina křížku z Chrudimi (Frolík Siegel 1998, 78f); a u dalších již není jisté, zda jde o výrobek byzantský či východoevropský (např. Praha-Vyšehrad: Nechvátal 1979, Abb.1:1; 4, spíše byzantský; Praha-Město). Opočnici lze datovat podle dalších křížků ovlivněných otónským uměním do první poloviny 12. století. Na hradišti v Kouřimi byla nalezena polovina bronzového relikviářového křížku datovatelného do pokročilého století (obr. 14, Foto 8). Tento exemplář s motivem Panny Marie v adoračním gestu, s obdobami především v dnešním Rumunsku, patří mezi nejstarší kusy, které se do Čech dostaly (Profantová Stolz 2007). Zajímavým detailem je, že nese řecký nápis, vyrytý neuměle a snad i dodatečně (Foto 8). Jedna z možností, jak jej číst, je světlo. V případě jednoho z nejnovějších nálezů relikviářových křížků z hradiště Dřevíč jde o výrobek příliš jednoduchý a dosti poškozený korozí (Foto 9). I z tohoto důvodu je velmi obtížné rozhodnout, zda předmět pochází z Balkánského polo - ostrova, či zda jde o domácí produkci (Profantová Stolz 2009). Jinou méně jednoznačnou drobností již z 10. století je bronzový prsten s téměř kruhovým štítkem zdobeným motivem rytého, na koncích vidlicovitě rozvětveného křížku v kruhovém rámu, ze středohradištního hrobu ve Zvoleněvsi, okr. Kladno (Sláma 1977, 193, Abb. 47:10, 13; Taf. LI: 5 ). Z téhož nálezového celku nejspíše pochází i neúplná zdobená lahev a šest korálků, z nichž dva jsou vyrobeny z jantaru ve tvaru dvojité pyramidy, a ostatní jsou skleněné. Prsten je v Čechách výjimečný. Vzácně se v Čechách nacházejí i štítkové vybíjené prsteny (např. Řepov, dosud nepublikováno), které byly běžné na Moravě. Prsten ze Zvoleněvsi má vhodné analogie na Balkáně, 12 na dolním Dunaji nejpřesnější asi v dnešním Rumunsku. Nejvíce jich pochází z pohřebiště Obírşia Nouă 12 Z Bulharska se na Moravu dostaly skupiny šperků z konce 9. století, především zlaté závěsky a protáhlé gombíky. Této problematice se věnoval Č. Staňa (1984). 104

36 Obr. 13. Opočnice. Část relikviářových křížků z depotu. 1, 2 byzantský původ 1. polovina 12. století. Podle B. Nechvátala

37 Obr. 14. Relikviářový křížek ze Staré Kouřimi a jeho paralela z Rumunska. Podle Profantová Stolz

38 (Fiedler 1992, Abb. 40: 3,4). Na témže pohřebišti byl objeven i prsten, kde hlavní ramena křížku jsou tvořena vpichy (o.c. Abb. 40:5). Tyto prsteny ukazují na možný byzantský vliv, a byť nejsou příliš chronologicky citlivé, lze je datovat do století. Domnívám se, že se buď motiv nebo dokonce celý prsten do Čech dostal z jiho - východu a představuje zprostředkovaný vliv byzantský. Ačkoliv je křížek výsostně křesťanský symbol, nádoba v hrobě (výše uvedená neúplná láhev) ukazuje na spíše pohanský ráz pohřbu. Porfyrit nalezený na Jiřském náměstí v roce 1988 (Frolík Smetánka 1997, bar. příl.) je datovaný do století a pochází z interiéru některé z církevních staveb v této části Pražského hradu. Morava: druhá polovina stol. Z 11. století známe byzantské bronzové mince z jižní části námi sledovaného území ze Střelic (anonymní, druhá polovina 11.století) a Moštěnic (Romanos IV. [vládl n. l.], Militký 2006, tab. 1). Poslední nález mince lze datovat až do 12. století. Jde o ražbu Manuela I. Komnena (vládl n. l.), objevenou v sídlištní vrstvě v Althanském paláci ve Znojmě (Geisler Kohoutek Unger 2006, 71). Moravské mladohradištní nálezy zde nebudeme probírat detailně, jen zmíníme několik nálezů z Olomouce jako nejvýznamnějšího komunikačního uzlu. Jedná se o pecku meruňky (Dohnal 1985, 104), která v této oblasti mohla, ale nemusela, zdomácnět již v době velkomoravské. Z Olomouce pak dále pocházejí kusy draho - kamů: především pecka karneolu z Pekařské ulice (z konce 10. či počátku 11. století) a vybroušená pecka karneolu, podle rozborů původem až z Indie (Bláha 1998, 145; Mrázek Píchová 2000, 70f, obr. 36). Je datována od 7. do 11. století, za reálné se však považuje 10. a 11. století. Závěsek ze zubu žraloka z Olomouce-předhradí, dato - vaný do přelomu 11. a 12. století, představuje unikátní nález (Bláha 2000, Abb. 276). Užití žraločí či rejnočí kůže je ve střední Evropě doloženo pouze na rukovětích těch nejluxusnějších staromaďarských šavlí (Daim 2006, 286n). Zajímavý je také archeologický doklad hedvábí v hrobě 493 v Prušánkách (tedy mimo hlavní sídla údělníků) datovaném mincí moravským denárem Oty I. (vládl n. l.), do pokročilého 11. století (Klanica 2006, Tab. 72; Kostelníková 2007, 293; Krejčík 2006, 280). Látka byla zjištěna po obou stranách stříbrné mince uložené v klíně zemřelého. Polodrahokamové perly známé z Moravy i z Čech pak již záměrně nejsou tématem našeho příspěvku. 107

39 Závěr Zatímco koncem 6. a v 7. století jsou nejdůležitějšími nálezy byzantského původu na našem území mince, v 8. století se k nám hojněji na Moravu dostávají kování opasků, někdy možná zprostředkovaně v souvislosti s avarským kulturním prostředím (např. Rubín, Mikulčice, Kal obr. 4A, 5, 5B). Nejvzácnější kusy byly odlity ze stříbra. V 9. století jsme informování o pobytu významných byzantských vzdělanců na Moravě (Konstantin a Metoděj, hlavní misie n. l.), o jejich překladatelské činnosti a výchově žáků. Informace z písemných pramenů však hmotné prameny neodrážejí přímo, takže hmotných památek bezprostředně se vážících na byzantské prostředí není příliš mnoho. Jedná se především o mince (Mikulčice, Osvětimany, Staré Město), hedvábí (tab. 4), některé typy či stavební prvky kostelů (obr. 8, porfyr a červený mramor použí vaný k výzdobě interiérů těchto kostelů), luxusní stolní keramiku (tab. 5), jižní ovoce a podobně. Do výše uvedeného výčtu rovněž patří i některé šperky, ovšem mnohdy je těžké odlišit přímé importy od moravských napodobenin (příklad honosné nákončí z hrobu 96/AZ ve Starém Městě, vykládané dvěma almandiny a skly Mrázek Píchová 2000, 32f, obr. 18). Příkladem moravské produkce s dovezenými surovinami jsou zlaté náušnice s pravými perlami vyrobené na Moravě (obr. 9). Podobná je situace v Čechách 10. století, avšak s důležitým rozdílem: nálezů byzantského původu je ještě méně. V závěru 10. století se v Čechách v nejvyšší společenské vrstvě asi užívalo i zlatých mincí, jak o tom svědčí písemný pramen zmiňující denariorum aureorum bonam partem (Petráň 1998, 94; Třeštík 2001, 61) a zlatá mince z Libice nad Cidlinou (obr. 12A). V případě mincí je zřejmé, že významnou roli zprostředkovatele hrál uherský stát, minimálně od druhé poloviny 10. století (Libice nad Cidlinou). Ten patřil též ke sféře užívající zlaté mince. Bohužel není možné odhadnout, jak objemný mohl být import zlatých ražeb do raně středověkého českého státu. O znalosti zlatých byzantských mincí v českém prostředí na počátku 11. století svědčí tzv. byzantinizující typy českých denárů knížete Jaromíra (ražby r. 1003, , obr. 12B). Nález mince z Odolené Vody teprve připravovaný do tisku (K. Smíšek) je nejspíše oním chybějícím článkem dokazujícím výskyt byzantských mincí z 11. století nejen na Moravě (např. Moštěnice, Militký 2006), ale i v Čechách. Mimo mince a hedvábí (hroby knížat Vratislava [+921] a Boleslava II. [+999], hedvábí v majetku biskupa Vojtěcha) 13, jsou nejdůležitějším projevem kontaktů nálezy enkolpií (relikviářových závěsných křížků, Foto 8, Profantová Stolz 2007, nový exemplář z Dřevíče, Foto 9), která se ve střední Evropě, snad i v Čechách, též napodobovala. Většina z importovaných enkolpií se do Čech dostala až 108

40 Lokality Mince Hedvábí Sklo, ker. Křížky Archi- Suroviny Šperky běžné i relikv. tektura Poznámka Břeclav- X almandin 1 N? X kostel I. Pohansko, M Mikulčice, M 1 S X 1 Sýrie, 1 2? X X X III. kostel 1 ker. Staré Město, M 1 Cu X napodob. asi perly X 1xM Špitálky UH-Sady, M X X X X Dolánky, R, Č 1 Cu? 1 kování mince ztracena Dřevíč- 1 S X Balkán Kozojedy, Č Libice, Č 1 Au? Vojtěch Pražský hrad, Č X X X porfyr Stará Kouřim, Č X 1 x Balkán Olomouc, M X X žraločí zub Tabulka 7. Lokality s více typy předmětů původem z východního Středomoří (suroviny porfyr, mramor). Zkratky: S- solidus, M- motiv, N- náušnice, X- jev přítomen, M- Morava, Č- Čechy. v 11. a 12. století (Horníčková 1999; Nechvátal 1979). Tyto křížky a jejich napodobeniny jsou v Čechách podstatně hojnější než na Slovensku, na Moravě dosud chybí. Zajímavou skutečností zůstává, že v Čechách je silně zastoupena produkce blíže neznámé středo evropské dílny pracující jak s byzantskými, tak otónskými motivy (např. většina křížků z Opočnice). Z archeologických poznatků zcela zřetelně vyplývá nárůst významu Prahy (Hradu i Malé Strany), Žatce a nejspíše i Litoměřic (zde zůstává mnoho nálezů dosud nepublikováno) v 10. i 11. století (viz Tab. 7). To se projevuje i hojnějším výskytem luxusních předmětů, částečně pocházejících z východního Středomoří a Blízkého východu. Na Moravě je obdobná situace v Olomouci, ovšem s tím rozdílem, že zde je výraznější i napojení na Kyjevskou Rus. 13 Legendisticky doložené pro Libici nad Cidlinou a Prahu. Vojtěchovi měl rovněž patřit bílý, dnes již nedochovaný, hedvábný pluviál, a nejspíše i další kusy oděvu, které biskup Vojtěch dostal od císaře Oty II., Bravermanová 2006, Další předměty se ztratily za války především z Vily Deutsche, z dochovaného výčtu se nedá říci, zda šperky zdobené granulací byly moravského, českého či jihovýchodního původu. 109

41 LITERATURA: BERGMANN, R Rosettenfibel. In: Stiegemann, Ch. Wemhoff, M. (eds.): Kunst und Kultur der Karolin ger - zeit I. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn. Beiträge zum Katalog der Ausstellung Paderborn Mainz: Phillip von Zabern, 416. BÁLINT, CS Zobrazenie na terči zo Starého Města. In: Fusek, G. (ed.): Zborník na počest Dariny Bialekovej. Nitra: Archeologický ústav SAV, BAŽANTOVÁ, N Romanesque and Early Gothic Silk Textiles from Czech Sources. In: Charvát, P. Prosecký, J. (eds.): Ibrahim Ibn Ya qub at-turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East- Central Europe c A.D. Proceedings of the International Colloquy, April Prague: Orientální ústav AV ČR, BENDA, K Ornament Jewellery. Archaeological Finds from Eastern Europe. Prague: Artia. BLÁHA, J Komunikace a topografie a importy ve středověku a raném novověku ( století) na území města Olomouce / Die Kommunikationen, Topographie und Importe im Mittelalter und in der Frühneuzeit ( Jh) auf dem Gebiet der Stadt Olmütz. Archaeologia historica 23, Olmütz. In: Europas Mitte um Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie II. Stuttgart: Theiss, BRAVERMANOVÁ, M Grabausstättung Boleslavs II. In: Europas Mitte um Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Katalog. Stuttgart: Theiss, K nové interpretaci dvou nálezů z Královské hrobky. In: Tomková, K. (ed.): Raně středo - věká pohřebiště na severním a západním předpolí Pražského hradu I-1 [Castrum Pragense 7]. Praha: Archeologický ústav AV ČR, a Hroby významných představitelů duchovního stavu na Pražském hradě. In: Tomková, K. (ed.): Raně středověká pohřebiště na severním a západním předpolí Pražského hradu I-1 [Castrum Pragense 7]. Praha: Archeologický ústav AV ČR, : Textil nejstarších Přemyslovců. In: Sommer, P. (ed.): České země v raném středověku. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, BŘEZINOVÁ, H Doklady textilní výroby v století na území Čech, Moravy a Slovenska. Památky archeologické 88, BUBENÍK, J Slovanské osídlení středního Poohří / Die slawische Besiedlung im Einzugsgebiet der mittleren Ohře I. Praha: Archeologický ústav ČSAV. 110

42 CACH, F Nejstarší české mince, vol. I. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Praha. CIUGUDEAN, H Pottery Offerings in the Early Middle Age Cemetery of Alba-Julia Statia de Salvare. In: Cosma, C. (ed.): Funerary Offerings and Votive Depositions in Europe s 1 st Millenium AD. Cultural Artifacts and Local Identities. Cluj-Napoça, ČECH, P Saatz um In: Europas Mitte um Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie I. Stuttgart: Theiss, 393f. ČERNÁ, E Nálezy středověkých skel ze Žatce / Mittelalterliche Glassfunde in Žatec. Sborník západo českého muzea v Plzni, Historie 18, ČULÍKOVÁ, V Rostlinné makrozbytky z raně středověkého hradu Stará Boleslav předběžná zpráva. In: Boháčová, I. (ed.): Stará Boleslav Přemyslovský hrad v raném středověku [Medievalia Archaeologica 5]. Praha: Archeologický ústav AV ČR, DAIM, F Byzantinische Gürtelgarnituren des 8. Jahrhunderts. In: Daim, F. (ed): Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter. Innsbruck: Wagner, Das frühungarische Jüngling von Gnadendorf und die Folgen. Der Blickwinkel der Archäologie. In: Daim, F. Lauermann, E. (eds.): Das frühhungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich) [Monographien des Römisch-Germanischen Zentral - museums Mainz 64]. Mainz: Römisch-Germanischen Zentralmuseums Publishing House, DOHNAL, V Raně středověké osídlení a počátky hradu v Olomouci. Časopis Slezského muzea 34, DOSTÁL, B Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě / Slawische Begräbnisstätten der mittleren Burgwallzeit in Mähren. Brno: Archeologický ústav AV ČR. FIEDLER, U Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Bonn: R. Habelt. GALUŠKA, L Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno: Moravské zemské muzeum. 111

43 2004 Slované, doteky předků. O životě na Moravě v století. Brno: Moravské zemské muzeum Staronový nález velkomoravského gombíku ze starého Města ve sbírkách Slováckého muzea The New and Old Find of a Great Moravian Button from Staré Město in the Collections of the Slov. Museum, Slovácko 2008 r. l, GARAM, E Die awarenzeitliche Scheibenfibeln. Communicationes archaeologicae Hungariae, GEISLER, M. KOHOUTEK, J. UNGER, J Doba hradištní. Výzkumy Ausgrabungen Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, FROLÍK, J. SIGL, J Chrudim v pravěku a středověku. Chrudim: Okresní muzeum Chrudim. FROLÍK, J. SMETÁNKA, Z Archeologie na Pražském hradě. Praha Litomyšl: Paseka. HÁSKOVÁ, J Obchodní styky českých Slovanů s Byzancí. Numismatické listy 35, HEROLD, H část In: Diesenberger, M. et al. (eds.): Schicksalsjahr 907: Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich. Katalog zur Ausstellung. St. Pölten: Niederösterreichisches Institut für Landeskunde, Prunkkeramik aus Mikulčice, Mähren, Archäometrische Analysen und ihren Interpretation. In: Poláček, L. (ed.): Das Wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren [Internationalen Tagungen in Mikulčice VI]. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v.v.i., HIMMELOVÁ, Z Glasfunde aus Mikulčice. In: Daim, F. Poláček, L. Staňa, Č. Tejral, J. (eds.): Studien zum Burgwall von Mikulčice 1. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v.v.i., HORNÍČKOVÁ, K The Byzantine Reliquiary Pectoral Crosses in Central Europe. Byzantinoslavica 90, HRUBÝ, V Staré Město. Velkomoravské pohřebiště Na Valách / Die grossmährische Begräbnisstätte Na Valách [Monumenta Archaeologica. Acta praehistorica, protohistorica et historica Instituti archaeologici Academiae scientiarum Bohemoslovenicae 3]. Praha: nakladatelství Československé akademie věd Staré Město. Velkomoravský Velehrad [Monumenta Archaeologica. Acta praehistorica, 112

44 protohistorica et historica Instituti archaeologici Academiae scientiarum Bohemoslovenicae 14]. Praha: nakladatelství Československé akademie věd. CHARVÁT, P Velká Morava a koptský Egypt / Great-Moravia and Coptic Egypt. Památky archeo - logické 77, Dálkový obchod v raně středověké Evropě. Brno: Masarykova univerzita Kult krve Páně na Velké Moravě. In: Marginalia historica IV. Sborník věnovaný Petrovi Čornejovi, Praha Litomyšl: Paseka, CHYBOVÁ, H Pravěké a slovanské osídlení Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. JAHN, M Der germanische Goldfund von Namiest in Mähren. Sudeta 7, KALOUSEK, F Břeclav-Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela / Großmährisches Gräberfeld bei der Kirche [Spis Filozofické fakulty 169]. Brno: Universita J. E. Purkyně. KAŠPAR, V. ŽEGKLITZ, J O prstenu Žida Mojžíše, syna Šalamounova, in: P. Juřina (ed.) a kol.: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, KLANICA, Z K interpretaci motivu ptáčka na jihomoravských památkách Století / Zur Be - deutung des Vogelmotivs aus südmährischen Funden. XX. Mikulovské symposium října Brno, Mutěnice-slavjanskoje poselenie VII X vv. In: Pavúk, J. (ed.): Actes du XII e Congrès inter - national des sciences préhistoriques et protohistoriques 4: Bratislava, 1 7 septembre Bratislava: Institut archéologique de l Académie slovaque des sciences, Křížky z stol. v Mikulčicích. Pravěk N. ř. III, Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I, II [Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 28]. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno Mutěnice-Zbrod. Zaniklé sídliště ze století [Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 36]. Brno. KOSTELNÍKOVÁ, M Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě [Studie Archeologického ústavu AV ČR v Brně I/4]. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno Zbytky textilu v Nechvalíně. In: Klanica, Z. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I, II [Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 28]. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, KOŠNAR, L Raně středověký depot stříbrných předmětů z Poštorné, okr. Břeclav / Der frühmittel - alterliche Silberschatzfund von Poštorná, Bez. Břeclav. Praehistorica XXI,

45 KOŠTA, J. HOŠEK, J Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity, Studia mediaevalia Pragensia 8, KREJČÍK, T Denáry z kostrových hrobů z mladohradištního pohřebiště v Prušánkách, okr. Hodonín. In: Klanica, Z. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I, II [Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 28]. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, KREKOVIČ, E Keramika tzv. antických tvarov / Die Keramik der sg. antiken Formen. In: Turčan, V. (ed.): Byzantská kultura a Slovensko. Zborník štúdií [Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia. Supplementum 2]. Bratislava: Slovenské národné múzeum, KYBALOVÁ, L Textilie, in: Dějiny uměleckého řemesla v Českých zemích I: Od Velké Moravy po dobu gotickou, LUTOVSKÝ, M Kolínský knížecí hrob. Ad fontes / Fürstengrab von Kolín. Ad fontes. Sborník Národního muzea v Praze. A-Historie 48/3 4, MAREŠOVÁ, K Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské pohřebiště na Horních Kotvicích / Altslawische Begräbnisstätte in Uherské Hradiště-Sady. Brno Uherské Hradiště: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. MAŘÍK, J Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku [Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 7]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. MMFH II Magnae Moraviae Fontes Historici II. Textus biographici, liturgici. Editoři Havlík, L. et al. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně v Brně, MMFH III Magnae Moraviae Fontes Historici III: Diplomata, epistolae, textus historici variae. Editoři. Havlík, L. a kol. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně v Brně, MENOUŠKOVÁ, D Hradisko sv. Klimenta. In: Měřínský, Z. (ed.): Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova universita, MILITKÝ, J Import zlatých římských a raně byzantských mincí do českých zemí v době římské až raném středověku / Imported Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Czech Territory between Roman and Early Medieval Times. Archeologie ve středních Čechách 8,

46 2005 Nálezy mincí ze 6. a 7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. Profantová, N. et al. (eds.): Počátky raného středověku v Čechách. Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. K problematice nálezů byzantských mincí století v českých zemích. Numismatický sborník 21, Finds of Byzantine Coins of the 7 th Century in Bohemia and Moravia. In: Wołoszyn, M. (ed.): Byzantine Coins in Central Europe between 5 th and 10 th Century. Proceedings from the Conference Organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszow under the Patronage of Union Academique Internationale (Programme No. 57 Moravia Magna) Krakow, IV Krakow: Polish Academy of Arts and Sciences, MOŹDZIOCH, S. (ed.) 2004 Wędrówki rzeczy i idey w średniowieczu [Spotkania bytomskie V]. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. MRÁZEK, I. PÍCHOVÁ, L Drahé kameny ve středověku Moravy a Slezska. Brno: Moravské zemské muzeum. NECHVÁTAL, B Relikviarkreutze aus Böhmen. Památky archeologické 69, NEMEŠKALOVÁ, Z. HRDLIČKA, L. DRAGOUN, Z. RICHTEROVÁ, J Byzantská mince z výzkumu Týnského dvora v Praze. Acta Universitatis Carolinae Philo sophica at Historica 1. Z pomocných věd historických XI. Numismatica, 107. OPRAVIL, E Zusammenfassende Übersicht der Ergebnissse von Analysen der Makroreste pflanzlicher Herkunft aus Mikulčice. In: Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice 3. Brno: Archeo logický ústav AV ČR Brno, PEŠKE, L The History of Natural Scientific Methods in the Archaeological Institute and their Present Objectives. Památky Archeologické. Supplementum 1, PETRÁŇ, Z První české mince [Historica]. Praha: SetOut. POCHITONOV, E Nálezy antických mincí. In: Nohejlová-Prátová, E.(ed.): Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: nakladatelství Československé akademie věd. POLÁČEK, L Zur Interpretation awarischer Funde von Mikulčice. In: Bemmann, J. Schmauder, M. (eds.): Kulturwandel im Mitteleuropa. Langobarden Awaren Slawen. Akten der 115

47 Internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008 [Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11]. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, POLANSKÝ, L. VACÍNOVÁ, B The Roman and Byzantine Coins in the Hoard Find from Kelč, Addendum to Article of N. Profantová. In: Wołoszyn, M. (ed.): Byzantine Coins in Central Europe between 5 th and 10 th Century. Proceedings from the Conference Organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszow under the Patronage of Union Academique Internationale (Programme No. 57 Moravia Magna) Krakow, IV Krakow: Polish Academy of Arts and Sciences, POULÍK, J Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha: Panorama Svědectví výzkumů a pramenů archeologických o Velké Moravě. In: Poulík, J. Chropovský, B.(eds.): Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha Bratislava: Academia Obzor, PREIDEL, H Die awarischen Bodenfunde aus Böhmen und ihre Bedeutung. Jahrbuch für prähistorische ethnographische Kunst XVIII, PROFANTOVÁ, N Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: Daim, F. (ed.): Awarenforschungen 2 [Archaeologicae Austriaca Monographia 2. Studien zur Archäologie der Awaren 4]. Wien: Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, To Central Asia and Beyond: Oriental Motifs in the Applied Arts of the Late Avar and Great Moravian Epochs. In: Charvát, P. Prosecký, J. (eds.): Ibrahim Ibn Ya qub at-turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe c A.D. Proceedings of the International Colloquy, April Prague: Orientální ústav Akademie věd České republiky, Raně středověká bronzová kování ze Zámostí, hradiště Prachovské skály, okr. Jičín. In: Fusek, G. (ed.): Zborník na počest Dariny Bialekovej. Nitra: Archeologický ústav SAV, Nálezy byzantského původu z stol. v Čechách a na Moravě: teze / Byzantinische Funde in Böhmen und Mähren aus dem Jh.,Thesen. In: Turčan, V. (ed.): Byzantská kultura a Slovensko. Zborník štúdií [Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia. Supplementum 2]. Bratislava: Slovenské národné múzeum, Die frühslawische Besiedlung Böhmens und archäologische Spuren der Kontakte zum früh- und mittelawarischen Kulturkreis. In: Bemmann, J. Schmauder, M. (eds.): Kulturwandel im Mitteleuropa. Langobarden Awaren Slawen. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008 [Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11]. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, a Problém interpretace staromaďarských nálezů v Čechách. In: Štefanovičová, T. Hulínek, D. (eds.): Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút,

48 2008b The Middle Avar Period and the Problem of a Cultural Change at the End of the Seventh Century North of the Avar Khaganate. In: Bálint, Cs. (ed.): The Middle Avar Period [Anteus 29, 30]. Budapest, v tisku-b: Typy sídlišť v severovýchodních Čechách ve starší fázi raného středověku (6. 9. stol.). In: Jaworski, K. (ed.): Wrocław Byzantine Coins from the 9 th 10 th Century from the Czech Republic. In: Wołoszyn, M. (ed.): Byzantine Coins in Central Europe between 5 th and 10 th Century. Proceedings from the Conference Organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszow under the Patronage of Union Academique Internationale (Programme No. 57 Moravia Magna), Krakow, IV Krakow: Polish Academy of Arts and sciences, PROFANTOVÁ, N. FRÁNA, J Příspěvek ke studiu šperkařství v raném středověku / A Contribution to the Study of Jewellery-making in the Early Middle Ages in Bohemia and Moravia. Archeologické rozhledy 55, PROFANTOVÁ, N. LUTOVSKÝ, M Byzantská přezka z Prahy-Košíř / Byzantinische Schnalle aus Prag-Košíře. Archaeologia Pragensia 10, PROFANTOVÁ, N. MILITKÝ, M Anhänger mit Amulett Kolín. In: Wieczorek, A. Hinz, H. M. (eds.) Europas Mitte um 1000: Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Bd. I. Stuttgart: Theiss, PROFANTOVÁ, N. PROSTŘEDNÍK, J. rukopis Raně středověké sídliště v Turnově, okr. Semily. PROFANTOVÁ, N. STOLZ, D. 2006a Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů / Chronologie und Bedeutung des Burgwalls Rubín im Lichte der neuen frühmittel - alterlichen Funde. Archaeologia Historica 31, b Bronzové nálezy z hradiště v Tismicích a pokus o interpretaci významu hradiště / Metal Finds from the Hillfort of Tismice and Attempt to the Interpretation of Importance of the Hillfort in the Early Middle Age. Archeologie ve středních Čechách 10, Nový nález relikviářového křížku z Kouřimi. Od knížat ke králům. In: Doležalová, E. Šimůnek, R. (eds.): Sborník k narozeninám prof. J. Žemličky, Praha, , Nový relikviářový křížek z hradiště Dřevíč (ob. Kozojedy) / New Reliquiary Cross from the Stronghold of Dřevíč (Kozojedy Cadaster). In: Maříková, P. Mynářová, J. Tomášek, M. (eds.): My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Arts Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v. v. i., PUTÍK, A Notes on the name GBLYM in Hasdai s letter to the Khaqan of Khazaria. In: Charvát, P. 117

49 Prosecký, J. (eds.): Ibrahim Ibn Ya qub at-turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe c A.D. Proceedings of the International Colloquy, April Prague: Orientální ústav AV ČR, PROCHÁZSKA, P Ein völkerwanderungszeitlicher Achatzfund aus Mähren und seine europäischen Be ziehungen. In: Bemmann, J. Schmauder, M. (eds.): Kulturwandel im Mitteleuropa. Langobarden Awaren Slawen. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008 [Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11]. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, REJHOLCOVÁ, M Pohrebisko v Čakajovciach ( storočie). Katalog [Archaeologica Slovaca: Fontes Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae 15]. Nitra: Archeo - logický ústav Slovenskej akadémie vied. SEIPEL, W. (ed.) 1998 Schätze der Kalifen. Islamische Kunst zur Fatimidenzeit. Wien: Skira. SEJBAL, J Nález zlaté byzantské mince. Časopis Moravského musea 44, SKLENÁŘ, K Původní zpráva o výzkumu slovanské mohyly u Želének v r Časopis Národního muzea 153, SLÁMA, J Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Katalog der Grabfunde [Praehistorica V.]. Praha: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. SMETÁNKA, Z. ČTVERÁK, B X ray Fluorescent Analysis of Gold and Gilded Jewels from the Cemetery in Lumbe Garden at Prague Castle. Archeologické rozhledy 44, STAŇA, Č Einige Fremdelemente in der materiellen Kultur der Brünner Gegend im 9. Jahrhundert. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany Oktober Nitra: STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D K byzantskému pôvodu sklených korálikov v nálezoch z storočia na Morave a Slovensku / Zur byzantinischen Herkunft von Glasperlen aus dem 8. und 9. Jh. auf dem Gebiet Mährens und Slowakei, In: Turčan, V. (ed.): Byzantská kultura a Slovensko. Zborník štúdií. [Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia. Supplementum 2]. Bratislava: Slovenské národné múzeum, ŠOLLE, M Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách / Alt Kouřim und die 118

50 großmährische Kultur in Böhmen [Monumenta archaeologica. Acta praehistoria, proto - historica et historica Instituti Archaeologici Academiae Scientarum Bohemoslovacae 15]. Praha: Academia. TEJRAL, J Morava na sklonku antiky / Mähren an der Neige der Antike [Monumenta Archaeo - logica. Acta praehistorica, protohistorica et historica Instituti archaeologici Academiae scientiarum Bohemoslovenicae 19]. Praha: Academia. TŘEŠTÍK, D Trh Moravanů ústřední trh Staré Moravy. Československý časopis historický 21, Veliké město Slovanů jménem Praha. Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století. In: Polanský, L. Sláma, J. Třeštík, D. (eds.): Přemyslovský stát kolem roku Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 49 70, WAMSER, L. (Hrs.) 2004 Die Welt von Byzanz Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausend jährigen Kultur. München: Archeologische Staatssammlung. ZÁBOJNÍK, J Mikulčice awarische Stadt? In: Kouřil, P. (ed.): Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas mit einem speziellen Blick auf die grossmährische Problematik. Materialien der internationalen Fachkonferenz [Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 25.]. Brno: Archeologický ústav AV ČR,

51 Barevná příloha k článku N. Profantové Byzantské nálezy v století v Čechách a na Moravě I XII. 120

52 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 1. Zlatá byzantská mince (solidus) z Mušova, nejspíše dobová napodobenina, 6. století. Nepublikováno. I

53 BAREVNÁ PŘÍLOHA 1 2 Foto 2. Byzantské mince: Mikulčice (1), Osvětimany (2), Kelč (3). Podle L.Galušky (2004) a Polanského a Vacínové II

54 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 3. Kšely, okr. Kolín. Byzantská přezka (1) a kování opasku (2 a 3), 7. stol. Podle Profantová 2008, Abb. 13. III

55 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 4. Mikulčice. Rekonstrukce vnitřku III. kostela podle Pošmourného. Foto 5. Mikulčice: nákončí či relikviář s pravými perlami od III. kostela. Import z Byzance nebo prostřednictvím západního kláštera (např. Reichenau). Podle L. Galušky 2004, foto s IV

56 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 6. Uherské Hradiště Sady. Olovo. Křížek s řeckým nápisem. Podle L. Galušky 2004, 4, foto s Foto 7. Byzantská zlatá mince z hradiště Dřevíč, 10. stol. Podle N. Profantové V

57 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 8. Stará Kouřim u jezírka Libušinka, relikviářový křížek. Detail druhotně vyrytého nápisu. Podle Profantové Stolze 2007, obr. s. 28 a 26 (nápis) (celek nepublikován). Foto 9. Dřevíč (Kozojedy), okr. Rakovník: Enkolpion, 2. pol pol. 12. stol. Podle Profantové Stolze 2009, obr. 3. VI

58 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 10. Uherské Hradiště-Sady: náhrdelník s ostrankou jaderskou doplňoval hrozníčkovité náušnice s pravými perlami, Uherské hradiště Sady, H. Podle Galušky 1996, obr. 25. Foto 11. Žatecký prsten s perlami. Podle Čecha 2000, foto S VII

59 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 12. Rybárny - Uherské Hradiště, sídliště 9. stol. Gema s řeckým nápisem. Podle Mrázka Píchové 2000, barevné foto 7. Foto 13. Mikulčice, kování s motivem boje ptáka s hadem, 8. stol. podle východobyzantské předlohy nejspíše místní výroba. Podle Profantové v tisku, Abb. 28:7. VIII

60 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 14. Mikulčice, zlomek pozlaceného stříbrného nákončí, 8. století. Podle J. Poulíka 1975, Tab. 2. IX

61 BAREVNÁ PŘÍLOHA A B Foto 15. A. látka, z níž byl vystřižen pásek na punčochu Boleslava II.(?). B. Kresba ukončení hedvábné punčochy Boleslava II.(?). Podle Bravermanové 2001, obr. 8 a 11. X

62 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 16. Foto hedvábné čelenky z H 123 v Kouřimi, zdobené geometrickým vzorem. Podle Bravermanové 2006, obr. 7. XI

63 BAREVNÁ PŘÍLOHA Foto 17. Kolín-Součkova cihelna, dvojhrob. Amulet ze slonoviny či mrožoviny ve zlatých manžetách. Podle Profantová Militký XII

64 Země Koruny české a východní Středomoří VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU Petr Charvát Petra Maříková Vlčková (editoři) V roce 2008 vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, , Praha 1. Návrh obálky: Agama poly-grafický atelier, s.r.o. Grafická úprava, sazba a zlom: Agama poly-grafický atelier, s.r.o. Na Výši 424/4, Praha 5 Tisk: Květoslav Zaplatílek, Tiskárna a knihárna, Vesec Vydání 1. ISBN

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 8-9. STŘEDNÍ EVROPA 8. ÚVOD; SLOVENSKO 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU

Více

Přehled o luxusních tkaninách na území Čech a Moravy. Milena Bravermanová

Přehled o luxusních tkaninách na území Čech a Moravy. Milena Bravermanová Prameny, textilní postupy, textilní nástroje a dochované výrobky nacházející se na území Čech a Moravy v období raného až vrcholného středověku v luxusním prostředí Přehled o luxusních tkaninách na území

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

MORAVANÉ LANGOBARDI LOVCI MAMUTŮ. Moderní bioarcheologický výzkum minulých populací. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

MORAVANÉ LANGOBARDI LOVCI MAMUTŮ. Moderní bioarcheologický výzkum minulých populací. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. MORAVANÉ LANGOBARDI LOVCI MAMUTŮ Moderní bioarcheologický výzkum minulých populací Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. Státní archeologický ústav Lubor Niederle (1865 1944), antropolog

Více

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech:

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: Příloha 1: Souhrnný katalog hrobů Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: 1. Inventář: heslovitý popis pro orientaci

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 27.12.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor 1.ročník čtyřletého gymnázia Zajímavosti v oblasti kultury 11.--12.století

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Staré Město u Uherského Hradiště, kód:

Staré Město u Uherského Hradiště, kód: Staré Město u Uherského Hradiště Identifikační údaje Lokalita Staré Město u Uherského Hradiště Obec Staré Město Okres Uherské Hradiště Kraj Zlínský kraj Katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Z AREÁLU KLÁŠTERA DOMINIKÁNEK U SV. ANNY V BRNĚ

PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Z AREÁLU KLÁŠTERA DOMINIKÁNEK U SV. ANNY V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI PYROTECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Z AREÁLU KLÁŠTERA DOMINIKÁNEK U SV. ANNY V BRNĚ ANTONÍN ZŮBEK V letech 2008 a 2009 se uskutečnil záchranný archeologický

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

předmět: římské trubkovité kování rozměry: 40 x 21 mm, tloušťka 4 mm materiál: bronz se zelenou patinou vzhled: na ploché zadní straně jsou dva nýtky

předmět: římské trubkovité kování rozměry: 40 x 21 mm, tloušťka 4 mm materiál: bronz se zelenou patinou vzhled: na ploché zadní straně jsou dva nýtky Petra Klečková předmět: římské trubkovité kování rozměry: 40 x 21 mm, tloušťka 4 mm materiál: bronz se zelenou patinou vzhled: na ploché zadní straně jsou dva nýtky o délce 1 a 2 mm sloužící k připevnění

Více

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii)

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na území současné

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Š K O L A P L N Á P Ř Í L E Ž I T O S T Í. Badatelský projekt 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. projekt Gymnázia Boskovice

Š K O L A P L N Á P Ř Í L E Ž I T O S T Í. Badatelský projekt 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. projekt Gymnázia Boskovice Správné řešení úloh Křížovka 1. Velehrad 5. Gombik 2. Klimenta 6. Mojmír I. 3. Hlaholice 7. Nitra 4. Michal III. 8. Rotunda Tajenka: Za hlavní město Velkomoravské říše bylo považováno město Veligrad. Přelož

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Netolice - bioarcheologie krajiny a lidských populací

Netolice - bioarcheologie krajiny a lidských populací Netolice - bioarcheologie krajiny a lidských populací Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích se v průběhu několika sezón stal komplexním dlouhodobým programem, který spojuje tradiční terénní

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek

Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek Objednatel znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracoval: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Soudní exekutor JUDr.Karel Urban, Minská 54, 616

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

SEZNAM ZOBRAZENÍ. Obr. 2. Sídla kmenů v předpolí středního a dolního Rýna v Augustově době. Wiegels 2009, 52.

SEZNAM ZOBRAZENÍ. Obr. 2. Sídla kmenů v předpolí středního a dolního Rýna v Augustově době. Wiegels 2009, 52. SEZNAM ZOBRAZENÍ Obr. 1. Římské vojenské objekty v Augustově a Tiberiově době. Wiegels, R. 2009: Die Varusslacht-ein unlösbares Rätsel? In: Wiegels, R. (ed.): Die Varusschlacht. Wendepunkt Der Geschichte?

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Pobočka Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 VENI. VIDI MIKULČICE SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ ODKAZ V

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Seznam příloh. I. Charakteristika keramických tříd. II. Typář. III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek. IV. Archeologické situace

Seznam příloh. I. Charakteristika keramických tříd. II. Typář. III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek. IV. Archeologické situace 13. Přílohy 136 13. 1. Seznam příloh I. Charakteristika keramických tříd II. Typář III. Archeologické výzkumy na lokalitě Třebíč - zámek IV. Archeologické situace V. Fotografie artefaktů VI. Kresby artefaktů

Více

Hmotná kultura středověku. Šperk

Hmotná kultura středověku. Šperk Adria Winterová Šperk Z období renesance a baroka v 19.století nemáme stále dostatečné znalosti o drobném užitém umění a šperku, zejména vesnickém. Doloženy jsou malé, podkovovité předměty, jejichž zadní

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

I. ČASNĚ SLOVANSKÉ PAMÁTKY NA POHANSKU A V OKOLÍ

I. ČASNĚ SLOVANSKÉ PAMÁTKY NA POHANSKU A V OKOLÍ I. ČASNĚ SLOVANSKÉ PAMÁTKY NA POHANSKU A V OKOLÍ Čtvrt století archeologických výzkumů prováděných katedrou archeologie a muzeologie (dříve katedra prehistorie) filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Lunicovité přívěsky z Levého Hradce

Lunicovité přívěsky z Levého Hradce NAĎA PROFANTOVÁ Lunicovité přívěsky z Levého Hradce LEVÝ HRADEC (BÝV. OKR. PRAHA-ZÁPAD) patří k velmi dobře prozkoumaným středočeským hradištím (obr. 1), většina situací již byla zveřejněna, a tak je i

Více

Solné doly, sídliště a pohřebiště, v okolí hradiska (např. Strettweg) Společnost: - horníci - páni strážící obchodní stezky Díky soli se dochovaly

Solné doly, sídliště a pohřebiště, v okolí hradiska (např. Strettweg) Společnost: - horníci - páni strážící obchodní stezky Díky soli se dochovaly Doba halštatská Hallstatt Solné doly, sídliště a pohřebiště, v okolí hradiska (např. Strettweg) Společnost: - horníci - páni strážící obchodní stezky Díky soli se dochovaly organické materiály Hallstatt

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

LT C2 D dělení stupně LT D hledání konce LT kultury

LT C2 D dělení stupně LT D hledání konce LT kultury Periodizace konce doby laténské v ČR mladší/pozdní doba laténská LT C2 D dělení stupně LT D hledání konce LT kultury Filip 1956 konec LT s příchodem Markomanů 9/6 BC Waldhauser 1983 konec oppid mezi 50

Více

Migrace lidí, migrace věcí, migrace idejí

Migrace lidí, migrace věcí, migrace idejí Migrace lidí, migrace věcí, migrace idejí Možnosti archeologického poznání mezilidských kontaktů v pravěku a raném středověku Zuzana Bláhová, Miroslav Popelka, Ivo Štefan Ústav pro archeologii FF UK Konference

Více

Čeští vědci mají unikátní objev: Minci z 11. st.

Čeští vědci mají unikátní objev: Minci z 11. st. Čeští vědci mají unikátní objev: Minci z 11. st. Mince Oldřicha I. nalezená v Kostolanech. Autor: Jan Gloc 23:00 16.4.2007 Pavel Baroch Praha/Nitra - Stříbrná mince s latinským názvem Odalricus z počátku

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Karolinské duté sklo je fenomén, známý především z pohřebišť a sídlišť v severozápadní Evropě a skandinávských zemích.

Karolinské duté sklo je fenomén, známý především z pohřebišť a sídlišť v severozápadní Evropě a skandinávských zemích. 1 III.3. SKLO VELKOMORAVSKÉHO OBDOBÍ (TEZE) 9.-10. století Karolinské duté sklo je fenomén, známý především z pohřebišť a sídlišť v severozápadní Evropě a skandinávských zemích. Ukazuje se, že na velkomoravských

Více

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Historie města Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Doba bronzová (cca 2000-800 př.n.l.) představuje v jižních Čechách velmi důležitou epochu. Po př obdobích mladší a pozdní doby kamenné,

Více

VELKÁ MORAVA. 11b) Velká Morava sekunda

VELKÁ MORAVA. 11b) Velká Morava sekunda 30 VELKÁ MORAVA - po zániku Sámovy říše nevíme téměř 200 let, co se na našem území dělo - první zmínka o Moravanech až roku 822 - formování říše v jižní a na střední Moravě a na západním Slovensku - jménem

Více

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.)

(podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 7 SEZNAM VYOBRAZENI (podrobnější údaje v. v legendě při jednotlivých obr.) 1 Mapka osídleni našich zemí do doby kolem rozhraní letopočtů 21 2 Mapka osídlení našich zemí v prvních stoletích n. 1 38 3 Mapa

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 DOBA KAMENNÁ (cca 2 500 000 8 000 let př. n. l.) - Starší doba kamenná Paleolit - Střední doba kamenná Mezolit (8

Více

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice

Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistá růžice Prameny resp. použitý studijní materiál : D. Vorlová Hromadný nález Pražských grošů z Hradce Králové : Nález celkem 1611

Více

Hala služeb. při výzkumu jsou označeny písmenem a číslem, u ostatních sond je připojen rok realizace (zobrazil J.

Hala služeb. při výzkumu jsou označeny písmenem a číslem, u ostatních sond je připojen rok realizace (zobrazil J. Zrcadlová kaple Hala služeb Hlavní nádvoří obr.36 obr.40b obr.40a obr.46 obr.48 obr.45 obr.28b obr.32 obr.28a obr.23a obr.52 obr.23b obr.51 B1 B3 B4 B5 B6 D11 obr.50 obr.19 obr.18 obr.28d obr.28c A14 obr.29

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Pokyny pro sestavení nálezové zprávy o archeologickém výzkumu

Pokyny pro sestavení nálezové zprávy o archeologickém výzkumu Pokyny pro sestavení nálezové zprávy o archeologickém výzkumu Nálezová zpráva je základní vědecký dokument, obsahující maximální počet objektivně dosažených informací o výzkumu. K jejich zpracování je

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct.

Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct. Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč C-143/23 au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. lvíček Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč C-143/166 pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct. koruna 1

Více

Den otevřených dveří. Klasická archeologie.

Den otevřených dveří. Klasická archeologie. Den otevřených dveří Klasická archeologie http://ukar.ff.cuni.cz Klasická archeologie 2.je tradiční a zároveň supermoderní obor Klasická archeologie 3 Věnujeme se výzkumu materiální kultury středomořské

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jiný pohled na Káhiru. Český egyptologický ústav FF UK slaví padesát let založení výstavou

Jiný pohled na Káhiru. Český egyptologický ústav FF UK slaví padesát let založení výstavou Jiný pohled na Káhiru. Český egyptologický ústav FF UK slaví padesát let založení výstavou Jiný pohled na Káhiru prostřednictvím několika desítek fotografických obrazů Jana Brodského nabízí výstava, kterou

Více

Úprava hrobových jam na raně středověkých pohřebištích a jejich vztah k pohřební výbavě

Úprava hrobových jam na raně středověkých pohřebištích a jejich vztah k pohřební výbavě Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Úprava hrobových jam na raně středověkých pohřebištích a jejich vztah k pohřební výbavě Jan Hauser Plzeň 2012 Západočeská univerzita

Více

Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct.

Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč C-143/23 au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. lvíček Číslo 8 au 900 1 5,90 4 000,00 Kč C-198/230 au 900 1 5,90 mince 25 schiling 1927 Číslo 9 au 585 4 14,10

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Čeští králové Vratislav II.

Čeští králové Vratislav II. Čeští králové Vratislav II. druhorozený syn knížete Břetislava a Jitky ze Svinibrodu panovník olomouckého údělu druhá manželka - dcera uherského krále Adléta (Uhry silný spojenec) po smrti staršího bratra

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více