ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č. j.: MV /KAP-2017 Praha Počet listů: 4 Přílohy: 1/6 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Identifikace centrálního zadavatele Název: Právní forma: Česká republika Ministerstvo vnitra Organizační složka státu IČ: Sídlo: Praha Holešovice, Nad Štolou 936/3 2. Identifikace veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: HLAS_ISDN30 PL_1734 služby Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému dle 138 ZZVZ s názvem Poskytování služeb KIVS (dále jen DNS KIVS ), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne , jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne pod ev. č. F a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2017/S Způsob zahájení zadávacího řízení: Způsob ukončení zadávacího řízení: Odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle 141 odst. 1 ZZVZ odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému. Uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením 124 ZZVZ. 1

2 3. Předmět veřejné zakázky Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem Veřejné zakázky bylo poskytování služeb HLAS_ISDN30, jejichž technická specifikace je uvedena v příslušných katalogových listech uvedených v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci na zavedení DNS KIVS. Hlavní CPV kód: Cena sjednaná ve smlouvě Celková konečná hodnota zakázky bez DPH: Hovorné pro hodnocení (jedná se o cenu indexu stanoveného dle vzorce uvedeného v příslušné Výzvě k podání nabídek, bližší ceny volání jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Písemné zprávy): 8 000,00 Kč 0,31 5. Vybraný dodavatel Obchodní firma: Právní forma: T-Mobile Czech Republic a.s. akciová společnost IČ: Sídlo: Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Poddodavatelem bude plněna část veřejné zakázky: V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky byla hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu 114 odst. 1 ZZVZ. S ohledem na výše uvedené byla v souladu s 122 odst. 1 ZZVZ jako nejvhodnější vybrána nabídka Vybraného dodavatele, neboť nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavateli není známo, že by účastník plánoval plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. 2

3 6. Identifikace účastníků a jejich nabídková cena Na Veřejnou zakázku podali nabídku následující účastníci: Název: Právní forma: T-Mobile Czech Republic a.s. akciová společnost IČ: Sídlo: Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ Nabídková cena bez DPH po elektronické aukci: Hovorné pro hodnocení: 0, ,00 Kč Název: Právní forma: ha-vel internet s.r.o. IČ: společnost s ručením omezeným Sídlo: Ostrava Muglinov, Olešní 587/11 A, PSČ Nabídková cena bez DPH po elektronické aukci: Hovorné pro hodnocení: 0, ,00 Kč Název: Právní forma: O2 Czech Republic a.s. akciová společnost IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ Nabídková cena bez DPH po elektronické aukci: Hovorné pro hodnocení: 0, ,00 Kč 7. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci. 3

4 8. Odůvodnění nerozdělení Veřejné zakázky na části Veřejná zakázka byla zadávána v rámci dynamického nákupního systému a z tohoto důvodu nebyla Centrálním zadavatelem dále rozdělena na části. S ohledem na předmět veřejné zakázky není její další dělení možné. Ing. Jiří Kolda ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Přílohy: Poptávkový list P1_Poptavkovy_list_1734_ISDN30_ (Národní a mezinárodní hovorné) 4

5 Příloha č. 1 Tarifikace Název Popis Koeficient MARS* * tímto koeficientem tarifikace se násobí ceny v buňkách H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14. Tento výpočet bude stanovovat výsledné ceny pro jednotlivé směry volání Místní a meziměstské volání v ČR 1+1 Volání do neveřejných negeografických sítí 1+1 Mobilní volání v ČR 1+1 Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) 1+1 Vytáčené připojení k internetu Volání v rámci hlasové VPN zákazníka 1+1 Volání na číslo se sdílenými náklady v ČR ( modré číslo ) 1+1 Volání na univerzální přístupové číslo v ČR ( bílé číslo ) 1+1 1,00 5

6 Směr volání Kód parametru Popis Cena za volání pro tarifikaci MARS za 1 minutu Maximální přípustná cena pro tarifikaci MARS za 1 minutu místní a meziměstské Místní a meziměstské volání v rámci ČR (cena bez rozlišení silného a slabého provozu) 0,20 0,89 neveřejné negeografické sítě Volání do neveřejných negeografických sítí (ČD, MO, MV a další) 972, 973, 974, 95 0,20 0,89 mobilní v ČR Mobilní volání do sítí v ČR 0,35 2,50 vytáčené připojení k internetu Vytáčené připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky 0,20 0,89 hlasová VPN zákazníka Volání v rámci hlasové VPN zákazníka. Jedná se o volání v rámci hlasové VPN, poskytované jedním operátorem (pro lokality, poskytované tímto operátorem) 0,00 0,89 volání se sdílenými náklady Volání na linku se sdílenými náklady tzv. modrá linka 0,20 1,10 volání na univerzální přístupové číslo Volání v rámci univerzálního přístupového čísla tzv. bílá linka 0,20 1,30 6

7 Název skupiny parametrů Pevná síť (silný i slabý provoz) Mezinárodní hovory Cena za volání za 1 minutu Mobilní síť (silný i slabý provoz) 7 Cena za volání za 1 minutu Maximální přípustná Maximální přípustná cena Pevná síť (silný i cena Mobilní síť (silný i slabý provoz) slabý provoz) Německo 0,63 1,33 3,23 9,54 Polsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Rakousko 0,63 1,33 3,23 9,54 Slovensko 0,63 1,33 3,23 9,54 Austrálie 0,63 1,82 3,23 9,54 Belgie 0,63 1,33 3,23 9,54 Dánsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Finsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Francie 0,63 1,33 3,23 9,54 Irsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Itálie a Vatikán 0,63 1,33 3,23 9,54 Izrael 0,63 1,33 3,23 9,54 Kanada 0,63 0,63 3,23 3,23 Kypr 0,63 1,33 3,23 9,54 Lucembursko 0,63 1,33 3,23 9,54 Maďarsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Nizozemsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Norsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Portugalsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Řecko 0,63 1,33 3,23 9,54 Slovinsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Spojené státy americké 0,63 0,63 3,23 3,23 Španělsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Švédsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Švýcarsko 0,63 1,33 3,23 9,54 Velká Británie 0,63 1,33 3,23 9,54 Argentina 6,68 6,68 9,54 9,54 Bělorusko 4,55 5,60 9,54 9,54 Bosna a Hercegovina 0,63 1,33 9,54 9,54 Bulharsko 0,63 1,33 9,54 9,54 Černá Hora 0,63 1,33 9,54 9,54 Estonsko 0,63 1,33 9,54 9,54 Hongkong 6,68 6,68 9,54 9,54 Chorvatsko 0,63 1,33 9,54 9,54 Japonsko 0,63 1,75 9,54 9,54 Korea 6,68 6,68 9,54 9,54 Lichtenštejnsko 0,63 1,33 9,54 9,54 Litva 0,63 1,33 9,54 9,54 Monako 0,63 1,33 9,54 9,54 Nový Zéland 6,68 6,68 9,54 9,54 Rumunsko 0,63 1,33 9,54 9,54 San Marino 6,68 6,68 9,54 9,54 Singapur 6,68 6,68 9,54 9,54 Srbsko 0,63 1,33 9,54 9,54 Albánie 0,63 1,33 11,44 11,44 Alžírsko 8,01 8,01 11,44 11,44 Andorra 8,01 8,01 11,44 11,44 Arménie 8,01 8,01 11,44 11,44 Ázerbájdžán 8,01 8,01 11,44 11,44 Brazílie 8,01 8,01 11,44 11,44 Čína 8,01 8,01 11,44 11,44 Faerské ostrovy 8,01 8,01 11,44 11,44 Gruzie 8,01 8,01 11,44 11,44 Island 8,01 8,01 11,44 11,44 Jižní Afrika 8,01 8,01 11,44 11,44 Kazachstán 8,01 8,01 11,44 11,44 Lotyšsko 8,01 8,01 11,44 11,44 Makedonie 8,01 8,01 11,44 11,44 Malta 8,01 8,01 11,44 11,44 Maroko 8,01 8,01 11,44 11,44 Moldavsko 8,01 8,01 11,44 11,44 Rusko 0,63 2,73 11,44 11,44 Spojené arabské emiráty 8,01 8,01 11,44 11,44 Tunisko 8,01 8,01 11,44 11,44 Turecko 0,63 1,75 11,44 11,44 Ukrajina 8,01 8,01 11,44 11,44 Americká Samoa 10,42 10,42 14,89 14,89 Americké Panenské ostrovy 10,42 10,42 14,89 14,89 Aruba 10,42 10,42 14,89 14,89

8 Britské Panenské ostrovy 10,42 10,42 14,89 14,89 Egypt 10,42 10,42 14,89 14,89 Filipíny 10,42 10,42 14,89 14,89 Gibraltar 10,42 10,42 14,89 14,89 Chile 10,42 10,42 14,89 14,89 Libye 10,42 10,42 14,89 14,89 Malajsie 10,42 10,42 14,89 14,89 Malawi 10,42 10,42 14,89 14,89 Mexiko 10,42 10,42 14,89 14,89 Peru 10,42 10,42 14,89 14,89 Portoriko 10,42 10,42 14,89 14,89 Salvador 10,42 10,42 14,89 14,89 Sýrie 10,42 10,42 14,89 14,89 Thajsko 10,42 10,42 14,89 14,89 Tchaj-wan 10,42 10,42 14,89 14,89 Turkmenistán 10,42 10,42 14,89 14,89 Uzbekistán 10,42 10,42 14,89 14,89 Zimbabwe 10,42 10,42 14,89 14,89 Angola 16,47 16,47 23,53 23,53 Anguilla 16,47 16,47 23,53 23,53 Antigua a Barbuda 16,47 16,47 23,53 23,53 Bahrajn 16,47 16,47 23,53 23,53 Barbados 16,47 16,47 23,53 23,53 Belize 16,47 16,47 23,53 23,53 Benin 16,47 16,47 23,53 23,53 Bermudy 16,47 16,47 23,53 23,53 Brunej 16,47 16,47 23,53 23,53 Dominika 16,47 16,47 23,53 23,53 Dominikánská republika 16,47 16,47 23,53 23,53 Ekvádor 16,47 16,47 23,53 23,53 Francouzská Guyana 16,47 16,47 23,53 23,53 Grenada 16,47 16,47 23,53 23,53 Grónsko 16,47 16,47 23,53 23,53 Guadeloupe 16,47 16,47 23,53 23,53 Guatemala 16,47 16,47 23,53 23,53 Indie 16,47 16,47 23,53 23,53 Indonésie 16,47 16,47 23,53 23,53 Írán 16,47 16,47 23,53 23,53 Jamajka 16,47 16,47 23,53 23,53 Jordánsko 16,47 16,47 23,53 23,53 Kajmanské ostrovy 16,47 16,47 23,53 23,53 Katar 16,47 16,47 23,53 23,53 Keňa 16,47 16,47 23,53 23,53 Kongo 16,47 16,47 23,53 23,53 Konžská dem. republika 16,47 16,47 23,53 23,53 Kuba 37,12 37,12 53,03 53,03 Kuvajt 16,47 16,47 23,53 23,53 Kyrgyzstán 16,47 16,47 23,53 23,53 Libanon 16,47 16,47 23,53 23,53 Macao 16,47 16,47 23,53 23,53 Martinik 16,47 16,47 23,53 23,53 Mongolsko 16,47 16,47 23,53 23,53 Montserrat 16,47 16,47 23,53 23,53 Niger 16,47 16,47 23,53 23,53 Nigérie 16,47 16,47 23,53 23,53 Pákistán 16,47 16,47 23,53 23,53 Palestina 16,47 16,47 23,53 23,53 Paraguay 16,47 16,47 23,53 23,53 Pobřeží slonoviny 16,47 16,47 23,53 23,53 Réunion 16,47 16,47 23,53 23,53 Saint Pierre a Miquelon 16,47 16,47 23,53 23,53 Saúdská Arábie 16,47 16,47 23,53 23,53 Svatá Lucie 16,47 16,47 23,53 23,53 Svatý Kryštof a Nevis 16,47 16,47 23,53 23,53 Svatý Vincenc a Grenadiny 16,47 16,47 23,53 23,53 Tádžikistán 16,47 16,47 23,53 23,53 Turks a Caicos 16,47 16,47 23,53 23,53 Uganda 16,47 16,47 23,53 23,53 Venezuela 16,47 16,47 23,53 23,53 Vietnam 16,47 16,47 23,53 23,53 Zambie 16,47 16,47 23,53 23,53 Afghánistán 37,12 37,12 53,03 53,03 Ascension 37,12 37,12 53,03 53,03 Australská teritoria 37,12 37,12 53,03 53,03 Bahamy 37,12 37,12 53,03 53,03 Bangladéš 37,12 37,12 53,03 53,03 Bhútán 37,12 37,12 53,03 53,03 8

9 Bolívie 37,12 37,12 53,03 53,03 Botswana 37,12 37,12 53,03 53,03 Burkina Faso 37,12 37,12 53,03 53,03 Burundi 37,12 37,12 53,03 53,03 Cookovy ostrovy 37,12 37,12 53,03 53,03 Čad 37,12 37,12 53,03 53,03 Diego Garcia 37,12 37,12 53,03 53,03 Džibutsko 37,12 37,12 53,03 53,03 Eritrea 37,12 37,12 53,03 53,03 Etiopie 37,12 37,12 53,03 53,03 Falklandy 37,12 37,12 53,03 53,03 Fidži 37,12 37,12 53,03 53,03 Francouzská Polynésie 37,12 37,12 53,03 53,03 Gabon 37,12 37,12 53,03 53,03 Gambie 37,12 37,12 53,03 53,03 Ghana 37,12 37,12 53,03 53,03 Guam 37,12 37,12 53,03 53,03 Guinea 37,12 37,12 53,03 53,03 Guinea-Bissau 37,12 37,12 53,03 53,03 Guyana 37,12 37,12 53,03 53,03 Haiti 37,12 37,12 53,03 53,03 Honduras 37,12 37,12 53,03 53,03 Irák 37,12 37,12 53,03 53,03 Jemen 37,12 37,12 53,03 53,03 Kambodža 37,12 37,12 53,03 53,03 Kamerun 37,12 37,12 53,03 53,03 Kapverdy 37,12 37,12 53,03 53,03 Kiribati 37,12 37,12 53,03 53,03 Kolumbie 37,12 37,12 53,03 53,03 Komory a Mayotte 37,12 37,12 53,03 53,03 Korejská lid. dem. republika 37,12 37,12 53,03 53,03 Kostarika 37,12 37,12 53,03 53,03 Laos 37,12 37,12 53,03 53,03 Lesotho 37,12 37,12 53,03 53,03 Libérie 37,12 37,12 53,03 53,03 Madagaskar 37,12 37,12 53,03 53,03 Maledivy 37,12 37,12 53,03 53,03 Mali 37,12 37,12 53,03 53,03 Marshallovy ostrovy 37,12 37,12 53,03 53,03 Mauricius 37,12 37,12 53,03 53,03 Mauritánie 37,12 37,12 53,03 53,03 Mikronésie 37,12 37,12 53,03 53,03 Mosambik 37,12 37,12 53,03 53,03 Myanmar (Barma) 37,12 37,12 53,03 53,03 Namibie 37,12 37,12 53,03 53,03 Nauru 37,12 37,12 53,03 53,03 Nepál 37,12 37,12 53,03 53,03 Nikaragua 37,12 37,12 53,03 53,03 Niue 37,12 37,12 53,03 53,03 Nizozemské Antily 37,12 37,12 53,03 53,03 Nová Kaledonie 37,12 37,12 53,03 53,03 Omán 37,12 37,12 53,03 53,03 Palau 37,12 37,12 53,03 53,03 Panama 37,12 37,12 53,03 53,03 Papua Nová Guinea 37,12 37,12 53,03 53,03 Rovníková Guinea 37,12 37,12 53,03 53,03 Rwanda 37,12 37,12 53,03 53,03 Samoa 37,12 37,12 53,03 53,03 Senegal 37,12 37,12 53,03 53,03 Severní Mariany 37,12 37,12 53,03 53,03 Seychely 37,12 37,12 53,03 53,03 Sierra Leone 37,12 37,12 53,03 53,03 Somálsko 37,12 37,12 53,03 53,03 Srí Lanka 37,12 37,12 53,03 53,03 Středoafrická republika 37,12 37,12 53,03 53,03 Súdán 37,12 37,12 53,03 53,03 Surinam 37,12 37,12 53,03 53,03 Svatá Helena 37,12 37,12 53,03 53,03 Svatý Tomáš 37,12 37,12 53,03 53,03 Svazijsko 37,12 37,12 53,03 53,03 Šalamounovy ostrovy 37,12 37,12 53,03 53,03 Tanzanie 37,12 37,12 53,03 53,03 Togo 37,12 37,12 53,03 53,03 Tokelau 37,12 37,12 53,03 53,03 Tonga 37,12 37,12 53,03 53,03 Trinidad a Tobago 37,12 37,12 53,03 53,03 Tuvalu 37,12 37,12 53,03 53,03 9

10 Uruguay 37,12 37,12 53,03 53,03 Vanuatu 37,12 37,12 53,03 53,03 Východní Timor 37,12 37,12 53,03 53,03 Wallis a Futuna 37,12 37,12 53,03 53,03 Inmarsat mini-m 34,37 34,37 49,10 49,10 Mezinárodní globální sítě 34,37 34,37 49,10 49,10 Inmarsat B 60,20 60,20 86,00 86,00 Inmarsat M 60,20 60,20 86,00 86,00 Iridium ,30 41,30 59,00 59,00 Inmarsat A 136,50 136,50 195,00 195,00 Inmarsat Aero 136,50 136,50 195,00 195,00 Iridium ,30 41,30 59,00 59,00 10

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 4. (Poštovní podmínky služby ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 4.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Hmotnost do 4) 201 201 202 202 203 203

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 3. Zásilky (Express Mail Service) (Poštovní podmínky služby zásilky do ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 3.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY II. BALÍKOVÉ ZÁSILKY Ceny základních mezinárodních poštovních služeb do 10 kg a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. 2. Cenný balík (čl. 123 poštovních podmínek)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-432/SIK5-2017

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-256/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-247/SIK5-2016

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-368/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-259/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-269/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-282/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-277/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-257/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-61/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-54/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-51/SIK5-2016

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH u balíků hmotnosti 10 kg PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Ceník (platný od )

Ceník (platný od ) Ceník (platný od 15.05.2019) 1. Základní sazby Měsíční poplatek 25 Kč HOVORY Volání do všech sítí v ČR 1 Kč/min SMS SMS do všech sítí v ČR 1,50 Kč/SMS 150MB / kalendářní měsíc 100 Kč INTERNET / datové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-86/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-90/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-149/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-78/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-87/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-89/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-91/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-81/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-151/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-84/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-85/SIK5-2017

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-121/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-81/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-338/SIK5-2016

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-27887-294/SIK5-2016

Více

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: pro rok 2014 Země Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro Andorra EUR euro Angola Argentina Arménie EUR euro 35 Austrálie a Oceánie - ostrovní státy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-50/SIK5-2016

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-246/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-75/SIK5-2016

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 16473-254/SIK5-2016

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-234/SIK5-2017

Více

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech PŘÍLOHY Příloha č. 1 Názory na trest smrti v České republice Graf č. 1: Názory na trest smrti v roce 2012 Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-140/SIK5-2016

Více

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Globál prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Evropská oblast Albánie 2008-9 Národ 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Arménie 2005 Národ 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Rakousko 2005/6 Národ 1054

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-438/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-255/SIK5-2016

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,-

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUE euro 45,- Andorra EUR euro 40,-

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

VYHLÁŠKA. č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

VYHLÁŠKA. č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 VYHLÁŠKA č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 ze dne 23. listopadu 2017 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-341/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-226/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-18/SIK5-2016

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Afghánistán EUR euro 40. Albánie EUR euro 35. Alžírsko EUR euro 45. Andorra EUR euro 40. Angola USD americký dolar 60. Argentina USD americký dolar 45

Afghánistán EUR euro 40. Albánie EUR euro 35. Alžírsko EUR euro 45. Andorra EUR euro 40. Angola USD americký dolar 60. Argentina USD americký dolar 45 Plné znění: 401 Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více