ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV /SIK Praha Počet listů: 3 Přílohy: 1/7 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Identifikace centrálního zadavatele Název: Právní forma: Česká republika Ministerstvo vnitra Organizační složka státu IČ: Sídlo: Praha - Holešovice, Nad Štolou 936/3 2. Identifikace veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: HLAS_HTS PL_1584 služby Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému dle 138 ZZVZ s názvem Poskytování služeb KIVS (dále jen DNS KIVS ), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne , jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2012/S , ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek , , a Způsob zahájení zadávacího řízení: Odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle 141 odst. 1 ZZVZ odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního 1

2 systému. Způsob ukončení zadávacího řízení: Uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením 124 ZZVZ. 3. Předmět veřejné zakázky Popis předmětu veřejné zakázky: Hlavní CPV kód: Předmětem Veřejné zakázky bylo poskytování služeb HLAS_HTS, jejichž technická specifikace je uvedena v příslušných katalogových listech uvedených v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci na zavedení DNS KIVS. 4. Cena sjednaná ve smlouvě Celková konečná hodnota zakázky bez DPH: Hovorné pro hodnocení (jedná se o cenu indexu stanoveného dle vzorce uvedeného v příslušné Výzvě k podání nabídek, bližší ceny volání jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Písemné zprávy): 9 600,00 Kč 0,23 5. Vybraný dodavatel Obchodní firma: O2 Czech Republic a.s. Právní forma: akciová společnost IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Poddodavatelem bude plněna část veřejné zakázky: V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky byla hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu 114 odst. 1 ZZVZ. S ohledem na výše uvedené byla v souladu s 122 odst. 1 ZZVZ jako nejvhodnější vybrána nabídka Vybraného dodavatele, neboť nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavateli není známo, že by účastník plánoval plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. 2

3 6. Identifikace účastníků a jejich nabídková cena Na Veřejnou zakázku podali nabídku následující účastníci: Název: Právní forma: O2 Czech Republic a.s. akciová společnost IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ Nabídková cena bez DPH po elektronické aukci: 9 600,00 Kč Hovorné pro hodnocení: 0,23 Název: Právní forma: ha-vel internet s.r.o. společnost s ručením omezeným IČ: Sídlo: Ostrava Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ Nabídková cena bez DPH po elektronické aukci: ,00 Kč Hovorné pro hodnocení: 0,72 7. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci. 8. Odůvodnění nerozdělení Veřejné zakázky na části Veřejná zakázka byla zadávána v rámci dynamického nákupního systému a z tohoto důvodu nebyla Centrálním zadavatelem dále rozdělena na části. S ohledem na předmět veřejné zakázky není její další dělení možné. Mgr. Tomáš Kroupa pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Přílohy: Poptávkový list - P1_Poptavkovy_list_1584-HLAS_HTS_ (Národní a mezinárodní hovorné) Příloha č. 1 3

4 Tarifikace Název Popis Koeficient MERKUR VENUŠE* ZEMĚ* MARS* * tímto koeficientem tarifikace se násobí ceny v buňkách H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14. Tento výpočet bude stanovovat výsledné ceny pro jednotlivé směry volání Místní a meziměstské volání v ČR Volání do neveřejných negeografických sítí Mobilní volání v ČR Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) Vytáčené připojení k internetu Volání v rámci hlasové VPN zákazníka Volání na číslo se sdílenými náklady v ČR ( modré číslo ) Volání na univerzální přístupové číslo v ČR ( bílé číslo ) Místní a meziměstské volání v ČR Volání do neveřejných negeografických sítí Mobilní volání v ČR Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) Vytáčené připojení k internetu Volání v rámci hlasové VPN zákazníka Volání na číslo se sdílenými náklady v ČR ( modré číslo ) Volání na univerzální přístupové číslo v ČR ( bílé číslo ) Místní a meziměstské volání v ČR 60+1 Volání do neveřejných negeografických sítí 60+1 Mobilní volání v ČR 60+1 Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) 60+1 Vytáčené připojení k internetu Volání v rámci hlasové VPN zákazníka 60+1 Volání na číslo se sdílenými náklady v ČR ( modré číslo ) 60+1 Volání na univerzální přístupové číslo v ČR ( bílé číslo ) 60+1 Místní a meziměstské volání v ČR 1+1 Volání do neveřejných negeografických sítí 1+1 Mobilní volání v ČR 1+1 Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) 1+1 Vytáčené připojení k internetu Volání v rámci hlasové VPN zákazníka 1+1 Volání na číslo se sdílenými náklady v ČR ( modré číslo ) 1+1 Volání na univerzální přístupové číslo v ČR ( bílé číslo ) 1+1 1,00 1,00 4

5 Kód parametru Popis Směr volání Cena za volání pro tarifikaci MERKUR za 1 minutu Maximální přípustná cena pro tarifikaci MERKUR za 1 minutu místní a meziměstské Místní a meziměstské volání v rámci ČR (cena bez rozlišení silného a slabého provozu) 0,01 0,89 neveřejné negeografické sítě Volání do neveřejných negeografických sítí (ČD, MO, MV a další) 972, 973, 974, 95 0,01 0,89 mobilní v ČR Mobilní volání do sítí v ČR 0,01 2,50 vytáčené připojení k internetu Vytáčené připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky 0,01 0,89 hlasová VPN zákazníka Volání v rámci hlasové VPN zákazníka. Jedná se o volání v rámci hlasové VPN, poskytované jedním operátorem (pro lokality, poskytované tímto operátorem) 0,01 0,89 5

6 volání se sdílenými náklady Volání na linku se sdílenými náklady tzv. modrá linka 1,10 1,10 volání na univerzální přístupové číslo Volání v rámci univerzálního přístupového čísla tzv. bílá linka 1,30 1,30 6

7 Název skupiny parametrů Pevná síť (silný i slabý provoz) Mezinárodní hovory Cena za volání za 1 minutu Mobilní síť (silný i slabý provoz) 7 Cena za volání za 1 minutu Maximální přípustná Maximální přípustná cena Pevná síť (silný i cena Mobilní síť (silný i slabý provoz) slabý provoz) Německo 0,63 2,30 3,23 9,54 Polsko 0,63 2,30 3,23 9,54 Rakousko 0,63 2,30 3,23 9,54 Slovensko 0,63 2,30 3,23 9,54 Austrálie 0,68 2,30 3,23 9,54 Belgie 0,68 2,30 3,23 9,54 Dánsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Finsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Francie 0,68 2,30 3,23 9,54 Irsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Itálie a Vatikán 0,68 2,30 3,23 9,54 Izrael 0,68 2,30 3,23 9,54 Kanada 0,68 0,68 3,23 3,23 Kypr 0,68 2,30 3,23 9,54 Lucembursko 0,68 2,30 3,23 9,54 Maďarsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Nizozemsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Norsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Portugalsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Řecko 0,68 2,30 3,23 9,54 Slovinsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Spojené státy americké 0,68 0,68 3,23 3,23 Španělsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Švédsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Švýcarsko 0,68 2,30 3,23 9,54 Velká Británie 0,68 2,30 3,23 9,54 Argentina 3,03 3,03 9,54 9,54 Bělorusko 3,03 3,03 9,54 9,54 Bosna a Hercegovina 3,03 3,03 9,54 9,54 Bulharsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Černá Hora 3,03 3,03 9,54 9,54 Estonsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Hongkong 3,03 3,03 9,54 9,54 Chorvatsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Japonsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Korea 3,03 3,03 9,54 9,54 Lichtenštejnsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Litva 3,03 3,03 9,54 9,54 Monako 3,03 3,03 9,54 9,54 Nový Zéland 3,03 3,03 9,54 9,54 Rumunsko 3,03 3,03 9,54 9,54 San Marino 3,03 3,03 9,54 9,54 Singapur 3,03 3,03 9,54 9,54 Srbsko 3,03 3,03 9,54 9,54 Albánie 3,90 3,90 11,44 11,44 Alžírsko 3,90 3,90 11,44 11,44 Andorra 3,90 3,90 11,44 11,44 Arménie 3,90 3,90 11,44 11,44 Ázerbájdžán 3,90 3,90 11,44 11,44 Brazílie 3,90 3,90 11,44 11,44 Čína 3,90 3,90 11,44 11,44 Faerské ostrovy 3,90 3,90 11,44 11,44 Gruzie 3,90 3,90 11,44 11,44 Island 3,90 3,90 11,44 11,44 Jižní Afrika 3,90 3,90 11,44 11,44 Kazachstán 3,90 3,90 11,44 11,44 Lotyšsko 3,90 3,90 11,44 11,44 Makedonie 3,90 3,90 11,44 11,44 Malta 3,90 3,90 11,44 11,44 Maroko 3,90 3,90 11,44 11,44 Moldavsko 3,90 3,90 11,44 11,44 Rusko 3,90 3,90 11,44 11,44 Spojené arabské emiráty 3,90 3,90 11,44 11,44 Tunisko 3,90 3,90 11,44 11,44 Turecko 3,90 3,90 11,44 11,44 Ukrajina 3,90 3,90 11,44 11,44 Americká Samoa 4,94 4,94 14,89 14,89 Americké Panenské ostrovy 4,94 4,94 14,89 14,89 Aruba 4,94 4,94 14,89 14,89

8 Britské Panenské ostrovy 4,94 4,94 14,89 14,89 Egypt 4,94 4,94 14,89 14,89 Filipíny 4,94 4,94 14,89 14,89 Gibraltar 4,94 4,94 14,89 14,89 Chile 4,94 4,94 14,89 14,89 Libye 4,94 4,94 14,89 14,89 Malajsie 4,94 4,94 14,89 14,89 Malawi 4,94 4,94 14,89 14,89 Mexiko 4,94 4,94 14,89 14,89 Peru 4,94 4,94 14,89 14,89 Portoriko 4,94 4,94 14,89 14,89 Salvador 4,94 4,94 14,89 14,89 Sýrie 4,94 4,94 14,89 14,89 Thajsko 4,94 4,94 14,89 14,89 Tchaj-wan 4,94 4,94 14,89 14,89 Turkmenistán 4,94 4,94 14,89 14,89 Uzbekistán 4,94 4,94 14,89 14,89 Zimbabwe 4,94 4,94 14,89 14,89 Angola 8,49 8,49 23,53 23,53 Anguilla 8,49 8,49 23,53 23,53 Antigua a Barbuda 8,49 8,49 23,53 23,53 Bahrajn 8,49 8,49 23,53 23,53 Barbados 8,49 8,49 23,53 23,53 Belize 8,49 8,49 23,53 23,53 Benin 8,49 8,49 23,53 23,53 Bermudy 8,49 8,49 23,53 23,53 Brunej 8,49 8,49 23,53 23,53 Dominika 8,49 8,49 23,53 23,53 Dominikánská republika 8,49 8,49 23,53 23,53 Ekvádor 8,49 8,49 23,53 23,53 Francouzská Guyana 8,49 8,49 23,53 23,53 Grenada 8,49 8,49 23,53 23,53 Grónsko 8,49 8,49 23,53 23,53 Guadeloupe 8,49 8,49 23,53 23,53 Guatemala 8,49 8,49 23,53 23,53 Indie 8,49 8,49 23,53 23,53 Indonésie 8,49 8,49 23,53 23,53 Írán 8,49 8,49 23,53 23,53 Jamajka 8,49 8,49 23,53 23,53 Jordánsko 8,49 8,49 23,53 23,53 Kajmanské ostrovy 8,49 8,49 23,53 23,53 Katar 8,49 8,49 23,53 23,53 Keňa 8,49 8,49 23,53 23,53 Kongo 8,49 8,49 23,53 23,53 Konžská dem. republika 8,49 8,49 23,53 23,53 Kuba 18,83 18,83 53,03 53,03 Kuvajt 8,49 8,49 23,53 23,53 Kyrgyzstán 8,49 8,49 23,53 23,53 Libanon 8,49 8,49 23,53 23,53 Macao 8,49 8,49 23,53 23,53 Martinik 8,49 8,49 23,53 23,53 Mongolsko 8,49 8,49 23,53 23,53 Montserrat 8,49 8,49 23,53 23,53 Niger 8,49 8,49 23,53 23,53 Nigérie 8,49 8,49 23,53 23,53 Pákistán 8,49 8,49 23,53 23,53 Palestina 8,49 8,49 23,53 23,53 Paraguay 8,49 8,49 23,53 23,53 Pobřeží slonoviny 8,49 8,49 23,53 23,53 Réunion 8,49 8,49 23,53 23,53 Saint Pierre a Miquelon 8,49 8,49 23,53 23,53 Saúdská Arábie 8,49 8,49 23,53 23,53 Svatá Lucie 8,49 8,49 23,53 23,53 Svatý Kryštof a Nevis 8,49 8,49 23,53 23,53 Svatý Vincenc a Grenadiny 8,49 8,49 23,53 23,53 Tádžikistán 8,49 8,49 23,53 23,53 Turks a Caicos 8,49 8,49 23,53 23,53 Uganda 8,49 8,49 23,53 23,53 Venezuela 8,49 8,49 23,53 23,53 Vietnam 8,49 8,49 23,53 23,53 Zambie 8,49 8,49 23,53 23,53 Afghánistán 18,83 18,83 53,03 53,03 Ascension 18,83 18,83 53,03 53,03 Australská teritoria 18,83 18,83 53,03 53,03 Bahamy 18,83 18,83 53,03 53,03 Bangladéš 18,83 18,83 53,03 53,03 Bhútán 18,83 18,83 53,03 53,03 Bolívie 18,83 18,83 53,03 53,03 8

9 Botswana 18,83 18,83 53,03 53,03 Burkina Faso 18,83 18,83 53,03 53,03 Burundi 18,83 18,83 53,03 53,03 Cookovy ostrovy 18,83 18,83 53,03 53,03 Čad 18,83 18,83 53,03 53,03 Diego Garcia 18,83 18,83 53,03 53,03 Džibutsko 18,83 18,83 53,03 53,03 Eritrea 18,83 18,83 53,03 53,03 Etiopie 18,83 18,83 53,03 53,03 Falklandy 18,83 18,83 53,03 53,03 Fidži 18,83 18,83 53,03 53,03 Francouzská Polynésie 18,83 18,83 53,03 53,03 Gabon 18,83 18,83 53,03 53,03 Gambie 18,83 18,83 53,03 53,03 Ghana 18,83 18,83 53,03 53,03 Guam 18,83 18,83 53,03 53,03 Guinea 18,83 18,83 53,03 53,03 Guinea-Bissau 18,83 18,83 53,03 53,03 Guyana 18,83 18,83 53,03 53,03 Haiti 18,83 18,83 53,03 53,03 Honduras 18,83 18,83 53,03 53,03 Irák 18,83 18,83 53,03 53,03 Jemen 18,83 18,83 53,03 53,03 Kambodža 18,83 18,83 53,03 53,03 Kamerun 18,83 18,83 53,03 53,03 Kapverdy 18,83 18,83 53,03 53,03 Kiribati 18,83 18,83 53,03 53,03 Kolumbie 18,83 18,83 53,03 53,03 Komory a Mayotte 18,83 18,83 53,03 53,03 Korejská lid. dem. republika 18,83 18,83 53,03 53,03 Kostarika 18,83 18,83 53,03 53,03 Laos 18,83 18,83 53,03 53,03 Lesotho 18,83 18,83 53,03 53,03 Libérie 18,83 18,83 53,03 53,03 Madagaskar 18,83 18,83 53,03 53,03 Maledivy 18,83 18,83 53,03 53,03 Mali 18,83 18,83 53,03 53,03 Marshallovy ostrovy 18,83 18,83 53,03 53,03 Mauricius 18,83 18,83 53,03 53,03 Mauritánie 18,83 18,83 53,03 53,03 Mikronésie 18,83 18,83 53,03 53,03 Mosambik 18,83 18,83 53,03 53,03 Myanmar (Barma) 18,83 18,83 53,03 53,03 Namibie 18,83 18,83 53,03 53,03 Nauru 18,83 18,83 53,03 53,03 Nepál 18,83 18,83 53,03 53,03 Nikaragua 18,83 18,83 53,03 53,03 Niue 18,83 18,83 53,03 53,03 Nizozemské Antily 18,83 18,83 53,03 53,03 Nová Kaledonie 18,83 18,83 53,03 53,03 Omán 18,83 18,83 53,03 53,03 Palau 18,83 18,83 53,03 53,03 Panama 18,83 18,83 53,03 53,03 Papua Nová Guinea 18,83 18,83 53,03 53,03 Rovníková Guinea 18,83 18,83 53,03 53,03 Rwanda 18,83 18,83 53,03 53,03 Samoa 18,83 18,83 53,03 53,03 Senegal 18,83 18,83 53,03 53,03 Severní Mariany 18,83 18,83 53,03 53,03 Seychely 18,83 18,83 53,03 53,03 Sierra Leone 18,83 18,83 53,03 53,03 Somálsko 18,83 18,83 53,03 53,03 Srí Lanka 18,83 18,83 53,03 53,03 Středoafrická republika 18,83 18,83 53,03 53,03 Súdán 18,83 18,83 53,03 53,03 Surinam 18,83 18,83 53,03 53,03 Svatá Helena 18,83 18,83 53,03 53,03 Svatý Tomáš 18,83 18,83 53,03 53,03 Svazijsko 18,83 18,83 53,03 53,03 Šalamounovy ostrovy 18,83 18,83 53,03 53,03 Tanzanie 18,83 18,83 53,03 53,03 Togo 18,83 18,83 53,03 53,03 Tokelau 18,83 18,83 53,03 53,03 Tonga 18,83 18,83 53,03 53,03 Trinidad a Tobago 18,83 18,83 53,03 53,03 9

10 Tuvalu 18,83 18,83 53,03 53,03 Uruguay 18,83 18,83 53,03 53,03 Vanuatu 18,83 18,83 53,03 53,03 Východní Timor 18,83 18,83 53,03 53,03 Wallis a Futuna 18,83 18,83 53,03 53,03 Inmarsat mini-m 49,10 49,10 49,10 49,10 Mezinárodní globální sítě 49,10 49,10 49,10 49,10 Inmarsat B 86,00 86,00 86,00 86,00 Inmarsat M 86,00 86,00 86,00 86,00 Iridium ,00 59,00 59,00 59,00 Inmarsat A 195,00 195,00 195,00 195,00 Inmarsat Aero 195,00 195,00 195,00 195,00 Iridium ,00 59,00 59,00 59,00 10

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 4. (Poštovní podmínky služby ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 4.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Hmotnost do 4) 201 201 202 202 203 203

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 3. Zásilky (Express Mail Service) (Poštovní podmínky služby zásilky do ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 3.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY II. BALÍKOVÉ ZÁSILKY Ceny základních mezinárodních poštovních služeb do 10 kg a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. 2. Cenný balík (čl. 123 poštovních podmínek)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-78/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-87/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-89/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-91/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-81/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-151/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-84/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-85/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-86/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-90/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-149/SIK5-2017

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-259/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-269/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-282/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-277/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-257/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-368/SIK5-2017

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-256/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-247/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-234/SIK5-2017

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-61/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-54/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-51/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-121/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-81/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-338/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-75/SIK5-2016

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH u balíků hmotnosti 10 kg PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-27887-294/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

Ceník (platný od )

Ceník (platný od ) Ceník (platný od 15.05.2019) 1. Základní sazby Měsíční poplatek 25 Kč HOVORY Volání do všech sítí v ČR 1 Kč/min SMS SMS do všech sítí v ČR 1,50 Kč/SMS 150MB / kalendářní měsíc 100 Kč INTERNET / datové

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-814-438/SIK5-2017

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-246/SIK5-2016

Více

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: pro rok 2014 Země Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro Andorra EUR euro Angola Argentina Arménie EUR euro 35 Austrálie a Oceánie - ostrovní státy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVOVNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 16473-254/SIK5-2016

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-50/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-140/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Č.

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech PŘÍLOHY Příloha č. 1 Názory na trest smrti v České republice Graf č. 1: Názory na trest smrti v roce 2012 Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech

Více

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Globál prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Evropská oblast Albánie 2008-9 Národ 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Arménie 2005 Národ 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Rakousko 2005/6 Národ 1054

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-813-221/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV-813-83/SIK5-2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-255/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-341/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-226/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-18/SIK5-2016

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,-

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUE euro 45,- Andorra EUR euro 40,-

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-286/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-263/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-267/SIK5-2016

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064 zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací Č. j.: MV- 27887-252/SIK5-2016

Více