Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty"

Transkript

1 Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: až Denná forma štúdia str. 1 z 6 Univerzita Komenského v Bratislave ,8 Všeobecné lekárstvo - Lekárska fakulta, Bratislava ,8 Právo - Právnická fakulta, Bratislava ,6 Všeobecné lekárstvo - Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,9 Farmácia - Farmaceutická fakulta, Bratislava ,0 Manažment - Fakulta managementu, Bratislava ,5 Biológia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,1 Medicínska biológia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,2 Psychológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,6 Predškolská a elementárna pedagogika - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,5 Aplikovaná informatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,7 Zubné lekárstvo - Lekárska fakulta, Bratislava ,8 Špeciálna pedagogika - Pedagogická fakulta, Bratislava ,1 Európske štúdiá - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava ,1 Sociálna a pracovná psychológia - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava ,5 Trénerstvo - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,4 Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,4 Ekonomická a finančná matematika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,6 Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,7 Žurnalistika - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Biochémia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,9 Sociálna práca - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Chémia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,6 Učiteľstvo chémie a biológie - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,5 Marketingová komunikácia - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Katolícka teológia - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava ,0 Manažerská matematika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,2 Politológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,1 Systematická biológia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Východoázijské jazyky a kultúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,9 Fyzika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,1 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,4 Informatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava

2 ,3 Medzinárodný manažment - Fakulta managementu, Bratislava ,1 Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Aplikovaná ekonómia - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava ,4 Estetika - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Sociológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,3 Environmentalistika - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Liečebná pedagogika - Pedagogická fakulta, Bratislava ,8 Dejiny umenia - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Kondičné trénerstvo - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,3 Logopédia - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Šport pre zdravie - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,9 Ruské a východoeurópske štúdiá - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Kulturológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,9 Biomedicínska fyzika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,9 Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,1 Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,1 História - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Stredouerópske štúdiá - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Andragogika - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Matematika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,5 Športový manažment - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,8 Archeológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,9 Filozofia - Filozofická fakulta, Bratislava ,6 Informačné štúdiá - Filozofická fakulta, Bratislava ,9 Ošetrovateľstvo - Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,3 Anglický jazyk a kultúra - arabský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,4 Anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Geografia, geoinformatika a kartografia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,4 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo biológie a geografie - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,1 Výtvarna edukácia - Pedagogická fakulta, Bratislava ,9 Evanjelická teológia - Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava ,9 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Zubné lekárstvo - Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,9 Anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,2 Bioinformatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava str. 2 z 6

3 ,5 Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,6 Pedagogika - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Slovanské štúdiá - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Sociálna antropológia - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava ,3 Učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo matematiky a fyziky - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,8 Učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,5 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,8 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - Farmaceutická fakulta, Bratislava ,2 Anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Archívnictvo - Filozofická fakulta, Bratislava ,6 Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax - Filozofická fakulta, Bratislava ,6 Muzikológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,9 Učiteľstvo psychológie a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,6 Etnológia - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Geológia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,9 Pôrodná asistencia - Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,0 Religionistika - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Verejné zdravotníctvo - Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,4 Anglický jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,1 Muzeológia a kultúrne dedičstvo - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie - Filozofická fakulta, Bratislava ,2 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarnej edukácie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo geografie a histórie - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo chémie a matematiky - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,2 Učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Anglický jazyk a kultúra - fínsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,1 Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Nemecký jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava str. 3 z 6

4 ,5 Učiteľstvo histórie a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,8 Učiteľstvo matematiky a informatiky - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,0 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej edukácie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,8 Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,6 Arabský jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Fínsky jazyk a kultúra maďarský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,8 Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Paleobiológia - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,7 Poistná matematika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,4 Ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo environmentalistiky a biológie - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,1 Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,1 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,0 Fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,4 Chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo biológie a matematiky - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo geografie a matematiky - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,8 Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,0 Environmental Studies - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc - Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava ,0 Románske jazyky a kultúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,5 Ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo filozofie a histórie - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,6 Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava str. 4 z 6

5 ,7 Učiteľstvo psychológie a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,6 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a španielsky jazyk a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava ,0 Učiteľstvo výchovy k občianstvu a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Anglický jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,7 Fínsky jazyk a kultúra nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Fínsky jazyk a kultúra slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Geológia vo využívaní krajiny - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,7 Chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Klasické jazyky - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Nemecký jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Rumunský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Slovakistické štúdiá - Filozofická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo fyziky a informatiky - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,0 Učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo histórie a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava ,3 Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo chémie a nemeckého jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo informatiky a biológie - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,0 Učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava ,0 Učiteľstvo náboženskej výchovy a anglického jazyka a literatúry - Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo psychológie a španielsky jazyk a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a pedagogiky - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava ,7 Biological Chemistry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava Bulhársky jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava Bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava Rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Filozofická fakulta, Bratislava str. 5 z 6

6 ,0 Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a histórie - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a výtvarnej edukácie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry - Prírodovedecká fakulta, Bratislava Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava Učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo hudby a výtvarná edukácia - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky - Filozofická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry - Filozofická fakulta, Bratislava Učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka a literatúry - Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky - Filozofická fakulta, Bratislava Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarnej edukácie - Pedagogická fakulta, Bratislava ,0 Učiteľstvo pedagogiky a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a hudby - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry - Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava Učiteľstvo výchovy k občianstvu a španielskeho jazyka a literatúry - Pedagogická fakulta, Bratislava Učiteľstvo výchovy k občianstvu a výtvarná edukácia - Pedagogická fakulta, Bratislava spolu Vysvetlivky k stĺpcom : ,2 str. 6 z jún 2018, 14:07:32 hod - počet prijatých prihlášok od uchádzačov; jedna prihláška mohla byť zaregistrovaná viackrát a to v prípade, že škola umožňovala na jednej prihláške prihlásiť sa uchádzačovi na viacej študij - ných programov,pričom priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie boli u nich nezávislé - počet kladne vybavených prihlášok, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý - počet ov prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát sa na štúdium zapísal - percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok x - hodnoty nie je možný z logických dôvodov Stav, keď počet prijatí (kladne vybavených prihlášok) prevýši počet prihlášok vyplýva z toho, že niektorí uchádzači boli prijatí, ale na iný študijný program, či inú formu štúdia, než ako sa v prihláške hlásili.

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia.

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia. Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2018/2019 - stav k 31. 5. 2018 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2014/2015 - stav k 31. 5. 2014 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Termíny podania prihlášok na vysoké školy

Termíny podania prihlášok na vysoké školy Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2012/2013 aktualizované 18.1.2012 vysoká škola, fakulta verejné

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2016 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Metóda Konspektu SlPK

Metóda Konspektu SlPK Metóda Konspektu SlPK 1. skupina Antropológia, etnografia MDT Skupina Konspektu Znak 39 Etnografia. Etnológia. Folklór 39 572 Antropológia 572 2. skupina Biologické vedy 502 Životné prostredie, ochrana

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK

STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK Studijní nabídka na Univerzitě Karlově zahrnuje jak akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, tak programy celoživotního vzdělávání. V této publikaci naleznete

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY seznam všech oborů najdete na https://uvi.lf1.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/05/uk-obory-prehled.pdf VĚDNÍ OBOR NÁZEV Aplikovaná geologie Biochemie Biomechanika Dějiny

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl ARRA, Nov 2014

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl ARRA, Nov 2014 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014 ARRA, Nov 2014 Úvod Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) 11 skupín podľa odborov Verejne dostupné kvantitatívne

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Akreditace FF UP Olomouc na akademický rok 2011/12

Akreditace FF UP Olomouc na akademický rok 2011/12 Název studijního programu Typ SP For ma stud Doba stud. Název studujního oboru Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2012 P7501 7501V001 Cultural Studies N P 1,5 Euroculture 30.4.2014 N6146 6107T022 Ekonomika

Více

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2011/2012 RKTAm - kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - (Jednoodborové štúdium, Študijný program: magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.2

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v akademickom roku 2017/2018 schválené Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK dňa 08.11.2016 Čl. 2 Magisterské

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Vychovávateľ Charakteristika Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času. Alternatívne názvy - Vychovávateľ v škole a v školskom

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia odbor ošetrovateľstvo Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Charakteristika Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více