Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele"

Transkript

1 Srovnání sazebníků poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele

2 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Část Platební a ne účty, styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše LEGENDA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta karty, tj. poplatek není účtován samostatně. Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský styk Konto Dětský Konto Konto Konto I. Zřizování a vedení účtů Student Basic Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů Kč. při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od Kč ke 0. dni v, který je předmětem poplatku (platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta). při kreditním příjmu na běžném účtu od 000 Kč za kalendářní měsíc Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému.. poštou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Osobní předávání výpisů jedenkrát (sjednané do.. 0) 0 Kč 0 Kč Vedení libovolného počtu Běžných účtů v cizí měně včetně elektronického poštovního výpisu v ceně konta Bezhotovostní styk tuzemské platby I. Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě Kč Kč Kč Provedení jednorázového ho příkazu zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Kč Kč Provedení jednorázového ho příkazu zadaného nepřímo Kč Kč Provedení jednorázového ho příkazu zadaného na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč Provedení prioritní platby. zadané na obchodním místě 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč. zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví zadané nepřímo 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého ho příkazu po datu splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Provedení platby podle trvalého ho příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) Kč Kč Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví na Kč Kč obchodním místě 0 Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Část Platební a ne účty, styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše LEGENDA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba není pro daný produkt poskytována / relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský styk Konto Dětský Konto Konto Konto I. Zřizování a vedení účtů Student Free & Flexi Vedení účtu Kč Kč. při kreditním příjmu na běžném účtu od 000 Kč za kalendářní měsíc. při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od Kč ke 0. dni v, který je předmětem poplatku (platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta). při kreditním příjmu na běžném účtu od 000 Kč za kalendářní měsíc Kč Náklady na zaslání výpisu poštou a mimořádného výpisu k.. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Zaslání výpisu elektronicky Osobní předávání výpisů jedenkrát (sjednané do.. 0) 0 Kč Vedení účtu libovolný počet Běžných účtů v cizí měně včetně zaslání měsíčního výpisu poštou elektronicky v ceně konta Bezhotovostní styk tuzemské úhrady I. Změna trvalého příkazu inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě Kč Kč Kč Odchozí úhrada podle jednorázového ho příkazu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví zadaná nepřímo Kč Odchozí úhrada podle jednorázového ho příkazu zadaná na obchodním místě první úhrada zúčtovaná Kč Kč Kč, každá další Kč Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí úhrada prioritní zadaná na obchodním místě 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč Odchozí úhrada prioritní zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví zadaná nepřímo 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti na obchodním místě Kč Kč Kč Kč Odchozí úhrada podle trvalého příkazu inkasa (včetně SIPO) Kč Příchozí úhrada podle příkazu k inkasu Kč 0 Příchozí úhrada Konto Dětský Konto Konto Konto I. Debetní karty zvýhodnění Student Basic Standard Počet a typ karet v rámci konta ks ks Standard ks Standard 0 ks (celkem ks, (při více kusech debetních ch karet se poplatky řídí typem karty) od každého typu maximálně ks) Výběr hotovosti z bankomatu v ČR Kč Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR Kč Kč Kč 0 Kč (neaktivuje-li majitel první tři výběry zúčtované účtu službu neomezené, každý další Kč výběry) Neomezené výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, aktivuje-li majitel účtu tuto službu 0 Kč (po dobu, kdy je služba aktivní) Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí Kč Kč Kč Kč Kč Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance). u min. 0 Kč. jinde v ČR v zahraničí min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč 0 Změna PINu prostřednictvím bankomatu v ČR Hotovostní styk na účtech vedených v CZK I. Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován %, min 0 Kč %, min 0 Kč % min 0 Kč %, min 0 Kč pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč % min 00 Kč min. 00 Kč pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. první výběr zúčtovaný Výběr hotovosti z účtu vedeného u na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč, každý další 0 Kč Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč I. Přímé bankovnictví zvýhodnění Smart Banka - měsíční poplatek za vedení Banka - měsíční poplatek za vedení Kč Mobil Banka - měsíční poplatek za vedení Kč Kč Telefon Banka - měsíční poplatek za vedení Kč Kč Zaslání SMS zprávy,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč Konto Dětský Konto Konto Konto I. Debetní karty Student Free & Flexi Standard (celkem ks ks Standard ks Standard ks Standard Počet a typ karet v rámci konta (při více kusech debetních karet se poplatky řídí typem karty) ks, od každého typu maximálně ks) Výběr hotovosti z bankomatu Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, neaktivuje-li majitel účtu službu Neomezené výběry Kč Kč Kč 0 Kč (neaktivujeli majitel účtu službu neomezené výběry) Neomezené výběry hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, aktivuje-li majitel účtu tuto službu 0 Kč (po dobu, kdy je služba aktivní) Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce bank (cash advance) mimo v zahraničí min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Změna PINu prostřednictvím bankomatu Hotovostní styk na účtech vedených v CZK I. Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o splacení pohledávky. Poplatek je účtován 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. první výběr zúčtovaný Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč, každý další 0 Kč Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč I. Přímé bankovnictví Smart Banka - měsíční poplatek za vedení Banka - měsíční poplatek za vedení Mobil Banka - měsíční poplatek za vedení Kč Kč Telefon Banka - měsíční poplatek za vedení Kč Kč Zaslání informační SMS,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč

3 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od II. Debetní karty II. Vydání a správa Standard Stříbrná Vedení karty. pro konto Basic Kč Kč Kč Kč Kč. pro ostatní konta Kč Kč Kč Kč 0 Kč Zaslání nové karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí 000 Kč 000 Kč 000 Kč (Emergency Card) Expresní vydání karty do pracovních dnů a expresní vydání PIN 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč Blokace karty z podnětu v případě nepovoleného debetu exekuce 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb Kč Kč Kč Kč Kč Kč (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) Doplňkové Standard Stříbrná II. Pojištění karty a osobních věcí, platné pro karty vydané od.. 0 Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program, platné pro karty vydané od.. 0 Členství v programu Priority Pass ročně Vstup do letištního salónku Priority Pass na osobu ekvivalent USD plus DPH (deviza prodej MMB = kurz platný pro den předcházející dni zúčtování transakce) MasterCard Global Service Debetní karta vydaná k Běžnému účtu vedeném v cizí měně USD a EUR MasterCard Standard MasterCard Standard EUR II. USD Vedení karty ks /, USD ks /, EUR Zaslání nové karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta USD, EUR Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) 0 USD 0 EUR Expresní vydání karty do pracovních dnů a expresní vydání PIN 0 USD EUR Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta USD, EUR Blokace karty z podnětu MMB v případě nepovoleného debetu exekuce USD, EUR Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově, USD, EUR vygenerovaného PINu) Výběr hotovosti z bankomatu MMB v ČR 0, USD 0, EUR Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bankv v ČR, USD, EUR Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí Platba kartou u obchodníka Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) Změna PINu prostřednictvím bankomatu MMB v ČR Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu MMB v ČR Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR 0, USD 0, EUR Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 0, USD 0, EUR Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MMB v ČR 0, USD 0, EUR II. Debetní karty II. Vydání a správa Standard Stříbrná (pro konto Vedení karty Kč Kč Kč Kč Basic Kč) Poskytnutí debetní karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí 000 Kč 000 Kč 000 Kč (Emergency Card) Poskytnutí debetní karty expresně do pracovních dnů a expresní vydání PIN 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč Blokace karty z podnětu v případě nepovoleného debetu exekuce 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb Kč Kč Kč Kč Kč Kč (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) Doplňkové Standard Stříbrná II. Pojištění karty a osobních věcí, platné pro karty vydané od.. 0 Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program, platné pro karty vydané od.. 0 Členství v programu Priority Pass ročně Vstup do letištního salónku Priority Pass na osobu ekvivalent USD plus DPH (deviza prodej MMB = kurz platný pro den předcházející dni zúčtování transakce) MasterCard Global Service Debetní karta vydaná k Běžnému účtu vedenému v cizí měně USD a EUR MasterCard Standard USD MasterCard Standard EUR II. Vedení karty ks /, USD ks /, EUR Poskytnutí debetní karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta USD, EUR Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) 0 USD 0 EUR Poskytnutí debetní karty expresně do pracovních dnů a expresní vydání PIN 0 USD EUR Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta USD, EUR Blokace karty z podnětu v případě nepovoleného debetu exekuce USD, EUR Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, USD, EUR (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) Výběr hotovosti z bankomatu 0, USD 0, EUR Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR, USD, EUR 0 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí Platba kartou u obchodníka Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) Změna PINu prostřednictvím bankomatu Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR 0, USD 0, EUR Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 0, USD 0, EUR Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu 0, USD 0, EUR III. Přímé bankovnictví Banka Banka Banka Smart Banka Mobil Banka Telefon Banka Info Servis pro kreditní BankKlient Mini karty Vedení Kč Kč Kč 00 Kč Zaslání SMS zprávy,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč Zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem. na českého mobilního operátora. na zahraničního mobilního operátora,0 Kč,0 Kč Vydání souboru s autorizačními kódy 0 (TAN) Kč Poplatek za každou jednu Třetí osobu právnickou osobu fyzickou osobu podnikatele určenou 00 Kč Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za každou jednu Třetí osobu fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč/klíče) pro jednu každou instalaci BankKlient 0 Kč Poplatek za ztrátu poškození jednoho HW klíče 00 Kč Volitelná služba instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky. v maximálním rozsahu hodiny 0 Kč. za každou další započatou hodinu 00 Kč IV. Spořicí a vkladové produkty Spořicí účet Spořicí účet IV. Nakládání s peněžními prostředky Termínované vklady typu Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového ho příkazu prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Kč Provedení jednorázového ho příkazu na obchodním místě 0 Kč Odvolání jednorázového ho příkazu po datu splatnosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti na obchodním místě 0 Kč Předčasný výběr vkladu % p. a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0, %, max. % Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému.. poštou 0 Kč Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky %, %,. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. min. 0 Kč min. 0 Kč Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu min. 00 Kč min. 00 Kč V. Běžné účty v cizích měnách a zahraniční styk V. Zřizování a vedení účtů Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky () USD; 0, GBP; EUR Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do.. 0 () USD;, GBP; EUR III. Přímé bankovnictví ové bankovnictví Smart Banka Banka pro BankKlient Mobil Banka Telefon Banka Info Servis Banka Banka Mini kreditní karty Vedení Kč 00 Kč Kč Kč Zaslání informační SMS,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč Zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem. na českého mobilního operátora. na zahraničního mobilního operátora,0 Kč,0 Kč Vydání souboru s autorizačními kódy (TAN) 0 Kč Poplatek za každou jednu Třetí osobu právnickou osobu fyzickou osobu podnikatele určenou 00 Kč Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za každou jednu Třetí osobu fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč / klíče) pro jednu každou instalaci BankKlient 0 Kč Poplatek za ztrátu poškození jednoho HW klíče 00 Kč Volitelná služba instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky. v maximálním rozsahu hodiny 0 Kč. za každou další započatou hodinu 00 Kč IV. Spořicí a vkladové produkty IV. Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet Spořicí účet Termínované vklady Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví nepřímo Provedení čtvrté a další odchozí úhrady prostřednictvím přímého bankovnictví nepřímo Odchozí úhrada zadaná na obchodním místě 0 Kč Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti na obchodním místě 0 Kč Předčasný výběr vkladu % p. a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0, %, max. % Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Náklady na zaslání výpisu poštou a mimořádného výpisu k.. 0 Kč Zaslání výpisu elektronicky 0 Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se min. 00 Kč min. 00 Kč o splacení pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu V. Běžné účty v cizích měnách V. Zřizování a vedení účtů Vedení účtu USD; GBP; EUR Náklady na zaslání výpisu poštou a mimořádného výpisu k.. USD; GBP; EUR Zaslání výpisu elektronicky Vedení účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do.. 0 () USD;, GBP; EUR

4 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od V. Hotovostní styk na účtech vedených v cizí měně EUR, USD GBP Vklad hotovosti na účet vedený u. v měně, ve které je účet veden, a vklad v Kč na účet v cizí měně. v ostatních případech %, min. 0 Kč Výběr hotovosti z účtu vedeného u. v měně, ve které je účet veden 0 Kč. v Kč z účtu vedeného v cizí měně %, min. 0 Kč. v ostatních případech min. 0 Kč. neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč V. Bezhotovostní styk zahraniční hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Platba k tíži účtu klienta u. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) předaná prostřednictvím papírového formuláře %, min. 0 Kč, max. 00 Kč předaná prostřednictvím přímého bankovnictví %, min. 0 Kč, max. 00 Kč zadaná nepřímo %, min. 0Kč, max. 00 Kč. Odchozí SEPA platba do EUR předaná prostřednictvím papírového formuláře 0,%, min. 0 Kč, max. 00 Kč předaná prostřednictvím přímého bankovnictví 0 Kč zadaná nepřímo 0 Kč. Zaslání dodatečně vystavené konfirmace k zahraniční platbě (i v případě uvedení neplatné ové adresy) 0 Kč. Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných ch instrukcí 00 Kč. Změna instrukcí k mu příkazu a odvolání ho příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 00 Kč Platba ve prospěch účtu klienta u. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR) min. 00 Kč, max. 000 Kč. Příchozí SEPA platba do EUR 00 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb. Zpráva SWIFT priorita N Kč. Zpráva SWIFT priorita U 0 Kč Konzultace a poradenství mimo 000 Kč probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta za každou (i započatou) hodinu VI. Směnárenské VII. Zřizování a vedení účtů Nákup bankovek cizí měny a vklad bankovek cizí měny na korunový účet %, min. 0 Kč Nákup bankovek cizí měny v prekluzi 0 % Prodej bankovek cizí měny a výběr bankovek cizí měny z korunového účtu min. 0 Kč Konverze bankovek cizí měny % VII. Šekové VII. Vystavení šeku Vystavení bankovního šeku min. 0 Kč, max. 000 Kč Storno vrácení šeku 00 Kč Stop payment vystavení 00 Kč plus poplatky cizích bank Expresní vystavení bankovního šeku 0 Kč Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank VII. Inkaso šeku Šeky přijaté k inkasu min. 0 Kč, max. 000 Kč Inkaso šeku s negativním výsledkem 00 Kč plus poplatky cizích bank Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank V. Hotovostní styk na účtech vedených v cizí měně EUR, USD GBP Vklad hotovosti Výběr hotovosti 0 Kč Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč VI. Zahraniční styk VI. Bezhotovostní styk zahraniční hladké platby (úhrady v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a úhrady v cizí měně do/z tuzemska, úhrady v Kč na devizový účet do/z tuzemska). Platí i pro historicky nabízené produkty. Odchozí úhrada z účtu klienta. Odchozí úhrada (včetně odchozí úhrady SEPA nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) min. 0 Kč, max. 00 Kč. Odchozí úhrada - SEPA do EUR předaná na obchodním místě 0, %, min. 0 Kč, max. 00 Kč předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nepřímo 0 Kč. Zaslání dodatečně vystavené konfirmace k zahraniční platbě (i v případě uvedení neplatné ové adresy) 0 Kč. Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných ch instrukcí 00 Kč. Změna instrukcí k mu příkazu a Odvolání ho příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 00 Kč Prioritní zpracování odchozí úhrady účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu 00 Kč Trvalý příkaz k úhradě cizoměnový. předání / změna na obchodním místě 00 Kč. odchozí úhrada podle trvalého příkazu (včetně odchozí úhrady SEPA nad EUR, poplatky OUR, SHA, BEN) min. 0 Kč, max. 00 Kč. odchozí úhrada - SEPA do EUR podle trvalého příkazu 0 Kč Příchozí úhrada na účet klienta. Příchozí úhrada (včetně SEPA nad EUR) min. 00 Kč, max. 000 Kč. Příchozí úhrada - SEPA do EUR 00 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb Zpráva SWIFT - priorita "N" Kč Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta - za každou (i započatou) hodinu 000 Kč VII. Směnárenské VII. Zřizování a vedení účtů Nákup bankovek cizí měny v prekluzi 0 % Výběr hotovosti cizí měny z korunového účtu 0 Kč VIII. Šekové VIII. Vystavení šeku Vystavení bankovního šeku min. 0 Kč, max. 000 Kč Storno vrácení šeku 00 Kč Stop payment - vystavení 00 Kč plus poplatky cizích bank Expresní vystavení bankovního šeku 0 Kč Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank VIII. Inkaso šeku Šeky přijaté k inkasu min. 0 Kč, max. 000 Kč Inkaso šeku s negativním výsledkem 00 Kč plus poplatky cizích bank Reklamace 00 Kč plus poplatky cizích bank VII. Poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí Zaslání šeku cennou zásilkou kurýrní službou skutečné náklady VII. Soukromé šeky pro výběry v Kč Vydání pokladního šeku (šeky kus) Kč Vystavení jednotlivého šeku 0 Kč VIII. Ostatní a všeobecná ustanovení VIII. Výměna bankovek a mincí Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 00 kusů jedné nominální hodnoty min. 00 Kč Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot %, min. 00 Kč Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada VIII. Administrativní Vyhotovení kopie ho příkazu jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu druhý a další stejnopis Kč Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu tuzemské platbě Kč Vystavení potvrzení o provedené blokaci 00 Kč Oznámení o zjištěných závadách při kontrole ch příkazů 0 Kč Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 00 Kč VIII. Poskytování bankovních informací o klientech bude připočítána DPH Vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) 00 Kč Poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 00 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí 00 Kč /. klient, každý další klient 00 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu 00 Kč Písemné sdělení, že osoba není klientem 00 Kč /. klient, každý další klient 0 Kč Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) 000 Kč Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí 000 Kč Překlad do anglického jazyka (vyjma bodu oddílu X. a bodu oddílu X.) 00 Kč za jednu stranu překladu VIII. Ostatní bude připočítána DPH Peněžní a obchodní v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb 00 Kč za každých i započatých 0 min. VIII. Pojištění Pojištění osobních věcí a karty za každý započatý pojištěný měsíc Kč Cestovní pojištění - varianta single za každý započatý pojištěný měsíc kč Cestovní pojištění - varianta family za každý započatý pojištěný měsíc kč Pojištění splátek a výdajů za každý započatý pojištěný měsíc kč Úrazové pojištění - varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc kč Úrazové pojištění - varianta dítě (pouze k dětských účtům) za každý započatý pojištěný měsíc kč VIII. VIII. IX. IX. IX. IX. IX. IX. Poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí Zaslání šeku cennou zásilkou kurýrní službou skutečné náklady Soukromé šeky pro výběry v Kč Vydání pokladního šeku (šeky kus) Kč Ostatní a všeobecná ustanovení Výměna bankovek a mincí Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 00 kusů jedné nominální hodnoty min. 00 Kč Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot %, min. 00 Kč Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada Administrativní Vyhotovení kopie ho příkazu jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu druhý a další stejnopis 0 Kč Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu tuzemské platbě 0 Kč Vystavení potvrzení o provedené blokaci 00 Kč Oznámení o zjištěných závadách při kontrole ch příkazů 0 Kč Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 00 Kč Poskytování bankovních informací o klientech bude připočítána DPH Vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) 00 Kč Poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 00 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí 00 Kč /. klient, každý další klient 00 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu 00 Kč Písemné sdělení, že osoba není klientem 00 Kč /. klient, každý další klient 0 Kč Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) 000 Kč Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí 000 Kč Překlad do anglického jazyka (vyjma bodu oddílu IX. a bodu oddílu IX.) 00 Kč za jednu stranu překladu Ostatní bude připočítána DPH Peněžní a obchodní v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb 00 Kč za každých i započatých 0 min. Pojištění Pojištění osobních věcí a karty za každý započatý pojištěný měsíc Kč Cestovní pojištění varianta single za každý započatý pojištěný měsíc Kč Cestovní pojištění varianta family za každý započatý pojištěný měsíc Kč Pojištění splátek a výdajů za každý započatý pojištěný měsíc Kč Úrazové pojištění varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc Kč Úrazové pojištění varianta dítě (pouze k dětských účtům) za každý započatý pojištěný měsíc Kč

5 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský styk Konto Konto Konto Konto Běžný účet Konto Konto I. Zřizování a vedení účtů Start Gratis Dual Active Dual Active Silver Prodej ukončen ke dni: při doporučení Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů Kč Kč Kč Kč minimálně nových klientů. při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč. při kreditním příjmu na běžném účtu od 000 Kč za kalendářní měsíc Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému.. poštou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč od.. 0 Osobní předávání výpisů jedenkrát (sjednané do.. 0) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit Čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit Kč Kč Kč Kč Kč vedení libovolných Banka kanálů Telefon Banka, Mobil Banka, Banka / přímého ostatní Kč bankovnictví / Kč prvních 0 prvních 0 prvních 0 prvních 0 zpráv v zpráv v zpráv v zpráv v Zaslání SMS zprávy,0 Kč,0 Kč / / / /,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč ks ks MasterCard Standard ks ks ks MasterCard MasterCard MasterCard Počet a typ karet v rámci konta (při více kusech debetních ch karet Standard Standard 0 ks Stříbrná se řídí poplatky dle typu karty) MasterCard MasterCard MasterCard (celkem ks, Standard Standard Standard MasterCard MasterCard od každého typu maximálně ks) I. Bezhotovostní styk tuzemský - tuzemské platby Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě Kč Kč Kč Kč Kč Kč Provedení jednorázového ho příkazu zadaného prostřednictvím příslušné Kč Kč přímého bankovnictví Provedení jednorázového ho příkazu zadaného na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Provedení prioritní platby. zadané na obchodním místě 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč. zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého ho příkazu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč po datu splatnosti Provedení platby podle trvalého ho příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) Kč Kč Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého Kč Kč bankovnictví na obchodním místě Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) Kč Kč HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský styk Konto Konto Konto Konto Konto Běžný účet Konto Konto I. Zřizování a vedení účtů Basic Start Gratis Dual Active Dual Active Silver Prodej ukončen ke dni: při doporučení Vedení účtu Kč Kč Kč Kč minimálně nových klientů. při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč. při kreditním příjmu na běžném účtu od 000 Kč za kalendářní měsíc Kč Náklady na zaslání výpisu poštou a mimořádného výpisu k.. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč od.. 0 Zaslání výpisu elektronicky Osobní předávání výpisů jedenkrát (sjednané do.. 0) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit Čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit Kč Kč Kč Kč Kč Kč vedení libovolných kanálů Banka Telefon Banka, Mobil Banka a Banka Kč přímého / bankovnictví ostatní Kč / Kč prvních 0 prvních 0 prvních 0 prvních 0 zpráv v zpráv v zpráv v zpráv v Infoservis - Zaslání informační SMS,0 Kč,0 Kč,0 Kč / / / /,0 Kč,0 Kč,0 Kč,0 Kč Standard Stříbrná Počet a typ karet v rámci konta ks Standard ks Standard ks Standard ks Standard 0 ks (při více kusech debetních ch karet se řídí poplatky dle typu karty) 0 ks ks Standard (celkem ks, od každého typu maximálně ks) I. Bezhotovostní styk tuzemský tuzemské platby Změna trvalého příkazu inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odchozí úhrada podle jednorázového ho příkazu zadaná prostřednictvím Kč Kč Kč přímého bankovnictví zadaná nepřímo Odchozí úhrada podle jednorázového ho příkazu zadaná na obchodním místě Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí úhrada prioritní. zadaná na obchodním místě 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč. zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví zadaná nepřímo 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti na obchodním místě Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odchozí úhrada podle trvalého příkazu inkasa (včetně SIPO) Kč Kč Kč Příchozí úhrada podle příkazu k inkasu Kč Kč Kč Příchozí úhrada Kč Kč I. Transakční poplatky za použití karty první dva výběry zúčtované Výběr hotovosti z bankomatu v ČR Kč, každý další 0 Kč Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč 0, % + 00 Kč Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu v ČR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance). u. jinde v ČR v zahraničí min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Změna PINu prostřednictvím bankomatu v ČR Hotovostní styk I. Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejednáli se o úhradu pohledávky. V případě vkladu roztříděných mincí osobou % min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč % min 0 Kč % min 0 Kč odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky. V případě vkladu neroztříděných % % % min 00 Kč mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min 00 Kč min 00 Kč za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Výběr hotovosti z účtu vedeného u na obchodním 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč místě Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč II. Debetní karty II. Vydání a správa MasterCard Platební karta v mobilu Prodej byl ukončen ke dni: Vedení karty Kč II. Ostatní Blokace karty z podnětu v případě nepovoleného debetu exekuce 00 Kč MasterCard MasterCard MasterCard II. Doplňkové Standard Stříbrná Pojištění zneužití karty, pojistný program Jistota, platné pro karty vydané do včetně Konto Konto Konto Konto Konto Běžný účet Konto Konto I. Transakční poplatky za použití karty Basic Start Gratis Dual Active Dual Active Silver první dva výběry zúčtované v kalendářním Výběr hotovosti z bankomatu Kč Kč, každý další 0 Kč Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0, % 0, % 0, % 0, % 0, % 0, % + 00 Kč 0, % 0, % + 00 Kč + 00 Kč + 00 Kč + 00 Kč + 00 Kč + 00 Kč + 00 Kč Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ostatních bank v ČR a v zahraničí Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce bank (cash advance) mimo v zahraničí min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Změna PINu prostřednictvím bankomatu Hotovostní styk I. Vklad hotovosti (mincí do 00 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč nejedná-li se o splacení pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč %, min 0 Kč účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. V případě vkladu osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze % min 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč % min 00 Kč Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč

6 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od III. Spořicí a vkladové produkty Spořicí účet Spořicí účet Účet pravidelného III. Zřizování a vedení účtů Spořicí účet Vkladní knížky typu Optimal spoření Výměna poškozené vkladní knížky 0 Kč Výměna popsané vkladní knížky Zákaz výplaty 0 Kč Zahájení umořovacího řízení 00 Kč III. Nakládání s peněžními prostředky Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového ho příkazu zadaného prostřednictvím Kč Kč příslušné přímého bankovnictví Provedení jednorázového ho příkazu zadaného na obchodním místě 0 Kč 0 Kč Odvolání jednorázového ho příkazu po datu splatnosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč Předčasný výběr vkladu % z vybírané částky % ze zůstatku účtu Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč min. 00 Kč min. 00 Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému 0 Kč.. poštou Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč se o úhradu pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, min. 00 Kč min. 00 Kč nejedná-li se o úhradu pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. IV. Běžné účty v CHF (prodej ukončen k 0.. 0) Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky () CHF Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do.. 0 () CHF IV. Hotovostní styk na účtech vedených v cizí měně CHF (platné do.. 0, od.. 0 jsou účty určeny pouze pro bezhotovostní styk) Vklad hotovosti na účet vedený u. v měně, ve které je účet veden a vklad v Kč na účet v cizí měně. v ostatních případech %, min. 0 Kč. Výběr hotovosti z účtu vedeného u. v měně, ve které je účet veden 0 Kč. v Kč z účtu vedeného v cizí měně %, min. 0 Kč. v ostatních případech min. 0 Kč. neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 Kč II. Spořicí a vkladové produkty Spořicí účet typu Účet pravidelného II. Zřizování a vedení účtů Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky spoření Výměna poškozené vkladní knížky 0 Kč Výměna popsané vkladní knížky Zákaz výplaty 0 Kč Spořicí účet typu Účet pravidelného II. Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky spoření Provedení čtvrté a další odchozí úhrady prostřednictvím přímého bankovnictví Kč Kč Odchozí úhrada zadaná na obchodním místě 0 Kč 0 Kč Odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr hotovosti na obchodním místě 0 Kč 0 Kč 0 Kč Předčasný výběr vkladu % z vybírané % ze zůstatku částky účtu Neuskutečnění nahlášeného 0, 0, min. 00 Kč výběru hotovosti %, min. 00 Kč %, min. 00 Kč Náklady na zaslání výpisu poštou a mimořádného výpisu k.. 0 Kč Zaslání výpisu elektronicky Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. Poplatek je účtován v hotovosti %, min. 0 Kč %, min. 0 Kč při provedení vkladu. 0 Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 00 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o splacení pohledávky. Poplatek je účtován min. 00 kč min. 00 kč v hotovosti při provedení vkladu III. Běžné účty v CHF (prodej ukončen k 0.. 0) Vedení běžného účtu se zasláním výpisů poštou elektronicky () CHF Vedení účtu včetně osobního předávání výpisů jedenkrát (sjednané do.. 0) CHF III. Hotovostní styk na účtech vedených v cizí měně CHF Vklad hotovosti Výběr hotovosti 0 Kč Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti min. 00 kč IV. Zahraniční styk IV. Bezhotovostní styk zahraniční hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Poplatky jsou stejné jako poplatky za zahraniční styk uvedené v části AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY v článku VI.. Poplatky za směnárenské a šekové, poplatky související s debetními kartami a poplatky za ostatní jsou uvedeny v části AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY v článcích II., II.,.VII., VIII., IX., a. s. Vyskočilova /a, 0 Praha Michle IČO 0 Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 0, tel.: +0 IV. Bezhotovostní styk zahraniční - hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Vklad hotovosti na účet vedený u min. 0 Kč. Provedení platby - poplatky OUR, SHA, BEN (poplatky hradí příjemce) max. 00 Kč. SEPA/Europlatba do výše EUR 0, %, min. 0 Kč zadaná na obchodním místě max. 00 Kč zadaná prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 0 Kč. Zaslání konfirmace k zahraniční platbě 0 Kč. Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných ch instrukcí 00 Kč. Změna instrukcí k mu příkazu a Odvolání ho příkazu po lhůtě pro bezplatné 00 Kč odvolání Platba ve prospěch účtu klienta u min. 00 Kč. Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR) max. 000 Kč. SEPA/Europlatba do výše EUR 00 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb. Zpráva SWIFT priorita "N" Kč. Zpráva SWIFT priorita "U" 0 Kč Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta 000 Kč za každou (i započatou) hodinu, a. s. Vyskočilova /a, 0 Praha Michle IČO 0 Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 0, tel.:

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 208 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 17. 4. 2019 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 4. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní služby Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 10. 016 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD. 0. 04 www.gemoney.cz infolinka 44 44 44 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 www.gemoney.cz infolinka: 8 8 8 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, 7 I. Srovnání

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 4. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 1. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 24. 6. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka: Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované GE Money Bank.

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY JUNIOR ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 9. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované GE

Více

Ceník pro Základní účet

Ceník pro Základní účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní karty 6. Telefonní

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 1. května 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ceník pro studentský účet

Ceník pro studentský účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro studentský účet Účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. Soukromá

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006 GE Money Bank Sazebník Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 3. 2006 Jak výhodněji spravovat vaše finance Vážení klienti, připravili jsme pro vás několik

Více

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro Osobní účet České spořitelny II 1. Osobní účet ČS II 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 18. 10. 2008 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 16. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 21. 12. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno klientům úseku Privátní

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 15. ledna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Gold Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu v EUR,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Běžné účty jsou poskytovány pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu - v EUR,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: TOP nabídka Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 25. února 2016 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Plus Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: Studentský účet konto G2.2 Datum: 31. října 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2. 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU Týdenní limity k Richee kartě 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY ÚČINNÝ OD 1. 10. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Komerční banka, a.s. Název účtu: MůjÚčet Datum: 1. dubna 2019 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Privátní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 25. února 2016 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet,

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 4. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více