Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od"

Transkript

1 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně. Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I.1 Zřizování a vedení účtů Konto Dětský Genius Student Basic 1 Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů ZDARMA ZDARMA ZDARMA 469 Kč 1.1 při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč 1. při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 1. při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od Kč ke 0. dni v měsíci, který je předmětem poplatku (platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta) Gold ZDARMA 1.4 při kreditním příjmu na běžném účtu od Kč za kalendářní měsíc 169 Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému poštou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 50 Kč 4 Vedení libovolného počtu Běžných účtů v cizí měně včetně elektronického poštovního výpisu v ceně konta I. Bezhotovostní platební styk tuzemské platby 1 Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě MONETA Money Bank při poskytnutí 49 Kč 49 Kč Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 6 Kč 6 Kč Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 10 Kč 10 Kč 5 Provedení prioritní platby 5.1 zadané na obchodním místě MONETA Money Bank 00 Kč 00 Kč 00 Kč 5. zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 160 Kč 160 Kč 160 Kč 6 Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého platebního příkazu po datu splatnosti při poskytnutí 50 Kč 50 Kč 50 Kč 7 Provedení platby podle trvalého platebního příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) 8 Kč 8 Kč 8 Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví na obchodním místě MONETA Money Bank Kč Kč 9 Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) 1

2 I. Debetní platební karty zvýhodnění 1 Počet a typ karet měsíčně ZDARMA v rámci konta (při více kusech debetních platebních karet se poplatky řídí typem karty) Konto Dětský Genius 1 ks Dětské Maestro Student 1 ks Maestro Basic Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank v ČR 15 Kč 0 ks Gold Maestro Gold (celkem ks, od každého typu maximálně 1 ks) první tři výběry zúčtované Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 49 Kč 49 Kč 49 Kč v kalendářním měsíci ZDARMA, každý další 49 Kč 4 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 5 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 6 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 7 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 7.1 u MONETA Money Bank 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 7. jinde v ČR v zahraničí 1 %, 1 %, min. 00 Kč min. 00 Kč 8 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR I.4 Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK 1 Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený u MONETA Money Bank osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 4 Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank na obchodním místě MONETA Money Bank 5 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti při poskytnutí při poskytnutí 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč %, první výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci ZDARMA, každý další 60 Kč %, min 70 Kč %, min 70 Kč %, min 70 Kč %, %, 60 Kč 60 Kč I.5 Přímé bankovnictví zvýhodnění 1 Internet Banka měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč ZDARMA Mobil Banka měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč ZDARMA Telefon Banka měsíční poplatek za vedení ZDARMA 49 Kč ZDARMA 4 Zaslání SMS zprávy,50 Kč,50 Kč,50 Kč ZDARMA %,

3 II. Debetní platební karty Dětské II.1 Vydání a správa Maestro Maestro Stříbrná Gold nálepka 1 Vedení platební karty 1.1 pro konto Genius Basic měsíčně 9 Kč 59 Kč 99 Kč 169 Kč 9 Kč 1. pro ostatní konta měsíčně 9 Kč 59 Kč 99 Kč 169 Kč 0 Kč Zaslání nové karty a generování nového PINu po blokaci na žádost klienta při poskytnutí 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí při poskytnutí 000 Kč 000 Kč 000 Kč (Emergency Card) 4 Expresní vydání platební karty do pracovních dnů a expresní vydání PIN při poskytnutí 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 5 Opakované generování původního PINu (kopie PINu) na žádost klienta při poskytnutí 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 6 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu exekuce při poskytnutí 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč Zaslání PINu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 7 při poskytnutí 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč (včetně opakovaně vygenerovaného původního PINu a nově vygenerovaného PINu) II. Doplňkové Maestro nálepka 1 Pojištění platební karty a osobních věcí, platné pro karty vydané od Dětské Maestro Stříbrná Gold Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program, platné pro karty vydané od Členství v programu Priority Pass ročně 4 Vstup do letištního salónku Priority Pass na osobu ekvivalent 7 USD plus DPH (deviza prodej MMB = kurz platný pro den předcházející dni zúčtování transakce) 5 Global Service III. Přímé bankovnictví Internet Banka Smart Banka Mobil Banka Telefon Banka Info Servis Internet Banka Mini Bezkontaktní platební Bezkontaktní platební Internet Banka pro kreditní 1 Vedení 49 Kč ZDARMA 49 Kč 49 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA 00 Kč Zaslání SMS zprávy,50 Kč,50 Kč,50 Kč,50 Kč,50 Kč Zaslání SMS zprávy s mobilním klíčem.1 na českého mobilního operátora ZDARMA ZDARMA. na zahraničního mobilního operátora,50 Kč,50 Kč 4 Vydání souboru s autorizačními kódy (TAN) 50 Kč 5 6 Poplatek za každou jednu Třetí osobu právnickou osobu fyzickou osobu podnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient Poplatek za každou jednu Třetí osobu fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace BankKlient karty BankKlient 00 Kč ZDARMA 7 Poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč/klíče) pro jednu každou instalaci BankKlient 50 Kč 8 Poplatek za ztrátu poškození jednoho HW klíče 500 Kč 9 Volitelná služba instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky 9.1 v maximálním rozsahu hodiny 1750 Kč 9. za každou další započatou hodinu 700 Kč

4 IV. Spořicí a vkladové produkty IV.1 Nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet Gold Spořicí účet typu Genius 1 Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového platebního příkazu měsíčně prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví ZDARMA 6 Kč ZDARMA Provedení jednorázového platebního příkazu na obchodním místě MONETA Money Bank ZDARMA 50 Kč ZDARMA Odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti na obchodním místě MONETA Money Bank při poskytnutí ZDARMA 50 Kč 50 Kč 4 Výběr hotovosti na obchodním místě MONETA Money Bank při poskytnutí ZDARMA 60 Kč ZDARMA 5 Předčasný výběr vkladu při poskytnutí 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti při poskytnutí 7 Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému poštou ZDARMA 0 Kč ZDARMA 8 9 Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu V. Běžné účty v cizích měnách a zahraniční platební styk V.1 Zřizování a vedení účtů %, min. 70 Kč %, %, min. 70 Kč %, 1 Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky (měsíčně) 1 USD; 0,7 GBP; 1 EUR Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do (měsíčně) USD; 1,4 GBP; EUR V. Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně EUR, USD GBP 1 Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank při poskytnutí 1.1 v měně, ve které je účet veden, a vklad v Kč na účet v cizí měně ZDARMA 1. v ostatních případech %, min. 0 Kč Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank při poskytnutí.1 v měně, ve které je účet veden 60 Kč. v Kč z účtu vedeného v cizí měně %, min. 60 Kč. v ostatních případech %, min. 60 Kč.4 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti V. Bezhotovostní platební styk zahraniční hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) Termínované vklady % p. a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0,5 %, max. 6 % 1 Platba k tíži účtu klienta u MONETA Money Bank při poskytnutí 1.1 Provedení platby poplatky OUR, SHA, BEN (poplatky MONETA Money Bank hradí příjemce) 1 %, min. 0 Kč, max Kč 1. SEPA/Europlatba do výše EUR zadaná na obchodním místě MONETA Money Bank zadaná prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 1. Zaslání konfirmace k zahraniční platbě 70 Kč 1.4 Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí 500 Kč 1.5 Změna instrukcí k platebnímu příkazu a odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 Kč Platba ve prospěch účtu klienta u MONETA Money Bank při poskytnutí 0,9 %, min. 0 Kč, max Kč 0 Kč.1 Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR) 1 %,, max Kč. SEPA/Europlatba do výše EUR 100 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb při poskytnutí.1 Zpráva SWIFT priorita N 75 Kč. Zpráva SWIFT priorita U 150 Kč 4 Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta za každou (i započatou) hodinu při poskytnutí 1000 Kč 4

5 VI. Směnárenské VII.1 Zřizování a vedení účtů 1 Nákup bankovek cizí měny a vklad bankovek cizí měny na korunový účet při poskytnutí %, min. 0 Kč Nákup bankovek cizí měny v prekluzi při poskytnutí 0 % Prodej bankovek cizí měny a výběr bankovek cizí měny z korunového účtu při poskytnutí 1 %, min. 0 Kč 4 Konverze bankovek cizí měny při poskytnutí % VII. Šekové VII.1 Vystavení šeku 1 Vystavení bankovního šeku při poskytnutí 1 %, min. 50 Kč, max. 000 Kč Storno vrácení šeku při poskytnutí 00 Kč Stop payment vystavení při poskytnutí 00 Kč plus poplatky cizích bank 4 Expresní vystavení bankovního šeku při poskytnutí 50 Kč 5 Reklamace při poskytnutí 00 Kč plus poplatky cizích bank VII. Inkaso šeku 1 Šeky přijaté k inkasu při poskytnutí 1 %, min. 50 Kč, max. 000 Kč Inkaso šeku s negativním výsledkem při poskytnutí 00 Kč plus poplatky cizích bank Reklamace při poskytnutí 00 Kč plus poplatky cizích bank VII. Poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí 1 Zaslání šeku cennou zásilkou kurýrní službou při poskytnutí skutečné náklady VII.4 Soukromé šeky MONETA Money Bank pro výběry v Kč 1 Vydání pokladního šeku (šeky MONETA Money Bank 1 kus) při poskytnutí 5 Kč Vystavení jednotlivého šeku při poskytnutí 10 Kč VIII. Ostatní a všeobecná ustanovení VIII.1 Výměna bankovek a mincí 1 Celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 100 kusů jedné nominální hodnoty při poskytnutí %, Celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot při poskytnutí 5 %, Necelé bankovky, za které je poskytována náhrada při poskytnutí ZDARMA VIII. Administrativní 1 Vyhotovení kopie platebního příkazu jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu z účtu druhý a další stejnopis při poskytnutí 55 Kč Potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu tuzemské platbě při poskytnutí 55 Kč Vystavení potvrzení o provedené blokaci při poskytnutí 00 Kč 4 Oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů při poskytnutí 0 Kč 5 Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem při poskytnutí 1100 Kč VIII. Poskytování bankovních informací o klientech bude připočítána DPH 1 Vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) při poskytnutí 00 Kč Poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení při poskytnutí 500 Kč Poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí při poskytnutí 00 Kč / 1. klient, každý další klient 100 Kč 4 Poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu při poskytnutí 100 Kč 5 Písemné sdělení, že osoba není klientem MONETA Money Bank při poskytnutí 100 Kč / 1. klient, každý další klient 0 Kč 6 Poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) při poskytnutí 1000 Kč 7 Poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí při poskytnutí 1000 Kč 8 Překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 6 oddílu X. a bodu oddílu X.) při poskytnutí 00 Kč za jednu stranu překladu 5

6 VIII.4 Ostatní bude připočítána DPH 1 Peněžní a obchodní v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb při poskytnutí 00 Kč za každých i započatých 10 min. VIII.5 Pojištění 1 Pojištění osobních věcí a platební karty za každý započatý pojištěný měsíc 79 Kč Cestovní pojištění - varianta single za každý započatý pojištěný měsíc 45 kč Cestovní pojištění - varianta family za každý započatý pojištěný měsíc 69 kč 4 Pojištění splátek a výdajů za každý započatý pojištěný měsíc 99 kč 5 Úrazové pojištění - varianta dospělý za každý započatý pojištěný měsíc 99 kč 6 Úrazové pojištění - varianta dítě (pouze k dětských účtům) za každý započatý pojištěný měsíc 59 kč HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk I.1 Zřizování a vedení účtů Start Gratis Dual Active Dual Běžný účet Genius Active Prodej ukončen ke dni: Vedení konta včetně měsíčních elektronických výpisů měsíčně 59 Kč ZDARMA při doporučení minimálně nových klientů ZDARMA ZDARMA 89 Kč 19 Kč 199 Kč 1.1 při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od Kč ZDARMA 1. při kreditním příjmu na běžném účtu od 5000 Kč za kalendářní měsíc 149 Kč Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému poštou 0 Kč ZDARMA 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do ) 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit měsíčně 5 Čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit měsíčně 9 Kč 19 Kč 9 Kč 9 Kč 9 Kč 6 Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka měsíčně Internet Banka ZDARMA / ostatní 49 Kč 7 Zaslání SMS zprávy,50 Kč ZDARMA 8 Počet a typ karet měsíčně ZDARMA v rámci konta (při více kusech debetních platebních karet se řídí poplatky dle typu karty) měsíčně 1 ks Maestro 1 ks Maestro prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/,50 Kč ks Maestro Internet prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/,50 Kč ks Maestro Internet vedení libovolných kanálů přímého bankovnictví ZDARMA/ 49 Kč,50 Kč 0 ks prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/,50 Kč ks Maestro Silver prvních 50 zpráv v měsíci ZDARMA/,50 Kč Maestro Stříbrná (celkem ks, od každého typu maximálně 1 ks) 6

7 I. Bezhotovostní platební styk tuzemský - tuzemské platby 1 6 Změna trvalého příkazu povolení inkasa (včetně SIPO) na obchodním místě MONETA Money Bank Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank při poskytnutí 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 6 Kč 6 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 5 Provedení prioritní platby 5.1 zadané na obchodním místě MONETA Money Bank 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 00 Kč 5. zadané prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč 160 Kč Odvolání jednorázového příkazu k úhradě dílčího příkazu z trvalého platebního příkazu při poskytnutí po datu splatnosti 7 8 Provedení platby podle trvalého platebního příkazu povolení inkasa z účtu klienta (včetně SIPO) Provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví na obchodním místě MONETA Money Bank 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 8 Kč 8 Kč Kč Kč 9 Zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) 6 Kč 6 Kč I. Transakční poplatky za použití platební karty 1 Výběr hotovosti z bankomatu MONETA Money Bank v ČR 15 Kč první dva výběry zúčtované v kalendářním Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v ČR 49 Kč 40 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 0,5 % Kč 4 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí 5 Kč 10 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 6 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 6.1 u MONETA Money Bank 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 1 %, min. 0 Kč 6. jinde v ČR v zahraničí 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 1 %, min. 00 Kč 7 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR I.4 Hotovostní platební styk Vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty bankovek) na účet vedený 1 u MONETA Money Bank osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. 4 Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejednáli se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za vklad roztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. V případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od Klienta a/ Disponenta bude vkladateli účtován pouze Poplatek za zpracování neroztříděných mincí. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank na obchodním místě MONETA Money Bank 5 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti při poskytnutí při poskytnutí měsíci ZDARMA, každý další 0 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč % min 70 Kč %, min 70 Kč %, min 70 Kč %, min 70 Kč % min 70 Kč % min 70 Kč % min 100 Kč %, %, %, % min 100 Kč % min 100 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 7

8 II. Debetní platební karty II.1 Vydání a správa Internet Platební karta v mobilu Prodej byl ukončen ke dni: Vedení platební karty měsíčně 9 Kč ZDARMA II. Ostatní 1 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu exekuce 100 Kč II. Doplňkové Maestro Stříbrná 1 Pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota, platné pro karty vydané do včetně III. Spořicí a vkladové produkty III.1 Zřizování a vedení účtů Spořicí účet typu Genius Spořicí účet Optimal Spořicí účet Vkladní knížky 1 Výměna poškozené vkladní knížky při poskytnutí 50 Kč Výměna popsané vkladní knížky ZDARMA Zákaz výplaty při poskytnutí 50 Kč 4 Zahájení umořovacího řízení při poskytnutí 00 Kč III. Nakládání s peněžními prostředky Provedení čtvrtého a dalšího jednorázového platebního příkazu měsíčně zadaného 1 prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví Provedení jednorázového platebního příkazu zadaného na obchodním místě MONETA Money Bank Odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti na obchodním místě MONETA Money Bank Gold Účet pravidelného spoření 6 Kč 6 Kč ZDARMA ZDARMA 50 Kč 50 Kč ZDARMA ZDARMA při poskytnutí 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 4 Výběr hotovosti na obchodním místě MONETA Money Bank při poskytnutí 60 Kč 60 Kč 60 Kč 5 Předčasný výběr vkladu při poskytnutí % z vybírané částky % ze zůstatku účtu 6 Neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti při poskytnutí Náklady na předávání měsíčních výpisů a mimořádných výpisů ke každému poštou Vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. Zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně, nejedná-li se o úhradu pohledávky MONETA Money Bank. Poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu. IV. Běžné účty v CHF (prodej ukončen k ) 0 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA %, min. 70 Kč %, min. 70 Kč %, %, 1 Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou elektronicky (měsíčně) CHF Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do (měsíčně) 4 CHF IV.1 Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně CHF (platné do , od jsou účty určeny pouze pro bezhotovostní platební styk) 1 Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank při poskytnutí 1.1 v měně, ve které je účet veden a vklad v Kč na účet v cizí měně ZDARMA 1. v ostatních případech %, min. 0 Kč ZDARMA. Výběr hotovosti z účtu vedeného u MONETA Money Bank při poskytnutí.1 v měně, ve které je účet veden 60 Kč. v Kč z účtu vedeného v cizí měně %, min. 60 Kč. v ostatních případech %, min. 60 Kč.4 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 8

9 IV. Bezhotovostní platební styk zahraniční - hladké platby (platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska) 1 Vklad hotovosti na účet vedený u MONETA Money Bank při poskytnutí 1.1 Provedení platby - poplatky OUR, SHA, BEN (poplatky MONETA Money Bank hradí příjemce) 1. SEPA/Europlatba do výše EUR zadaná na obchodním místě MONETA Money Bank zadaná prostřednictvím příslušné přímého bankovnictví 1. Zaslání konfirmace k zahraniční platbě 70 Kč 1.4 Vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí 500 Kč 1.5 Změna instrukcí k platebnímu příkazu a Odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání Platba ve prospěch účtu klienta u MONETA Money Bank při poskytnutí.1 Provedení platby (včetně SEPA platby nad EUR). SEPA/Europlatba do výše EUR 100 Kč Poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní v rámci hladkých plateb při poskytnutí.1 Zpráva SWIFT priorita "N" 75 Kč. Zpráva SWIFT priorita "U" 150 Kč 4 Konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní na vyžádání klienta za každou (i započatou) hodinu při poskytnutí MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 14/1a, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 540, tel.: %, min. 0 Kč max Kč 0,9 %, min. 0 Kč max Kč 0 Kč 500 Kč 1 %, max Kč Kč 9

10 Část Flexikredit kontokorentní úvěry (povolený debetní zůstatek k běžnému účtu) Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně. Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní. Flexikredit kontokorentní úvěr (povolený debetní zůstatek k běžnému účtu) 1 Čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit vedeného ke Kontu Genius Basic, Kontu Genius Active měsíčně 9 Kč Snížení limitu povoleného zůstatku Flexikredit ze strany MONETA Money Bank 00 Kč Oznámení o převodu Flexikreditu na Splatný Flexikredit (úvěrový účet) 00 Kč 4 Vedení Splatného Flexikreditu měsíčně 49 Kč 5 Výzva ke splatnosti úvěru 00 Kč 6 Zaslání výpovědi k povolenému debetnímu zůstatku Flexikredit ze strany MONETA Money Bank 00 Kč 7 Změna data měsíční splátky Splatného Flexikreditu jednorázově 100 Kč Flexikredit nedodržení smluvních podmínek 1 Zaslání každé upomínky 600 Kč Sankční poplatek za překročení povoleného debetního zůstatku Flexikredit měsíčně 00 Kč z povoleného limitu Sankční poplatek za převedení nepovoleného debetního zůstatku z běžného účtu na úvěrový účet 10 %, Flexikreditu MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 14/1a, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 540, tel.: Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

11 Část Spotřebitelské splátkové úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách Zvláštním ujednání. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba není pro daný produkt poskytována / relevantní. AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY Expres půjčka, Konsolidace půjček splátkové úvěry sjednané od Vedení pohledávky Banky v případě ukončení smlouvy o vedení Běžného účtu určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 00 Kč Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 Kč Změna data měsíční splátky Expres půjčky Konsolidace půjček jednorázově 100 Kč 4 Pojištění schopnosti splácet od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. (souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru; výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru) Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění A Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí. 4.1 Pro úvěry sjednané od pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 6,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně z anuitní splátky 4,40 % Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění B Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání. 4. Pro úvěry sjednané od pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 10,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně z anuitní splátky 6,40 % Poplatek za poskytnutí úvěru pro žádosti o úvěr podané od prostřednictvím 5 o bchodního místa telefonního bankéře pro Expres půjčku jednorázově 1 95 Kč pro Konsolidaci půjček jednorázově Kč 6 Poplatek za předčasné splacení celé jistiny její části (na základě žádosti klienta). Pro úvěry sjednané od z předčasně splacené pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru není delší než jeden rok max. 0,5 % jistiny úvěru z předčasně splacené pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je delší než jeden rok max. 1 % jistiny úvěru Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. 1 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

12 Expres půjčka, Konsolidace půjček nedodržení smluvních podmínek 1 Zaslání každé upomínky 600 Kč Prohlášení úvěru za ihned splatný 00 Kč Smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých, neúplných, nesprávných zavádějících údajů při sjednávání úvěru a po dobu z nesplacené jistiny 5 %, min Kč trvání úvěrové smlouvy z celkové částky všech splátek splatných dle 4 Smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou 0 % smlouvy po dni prohlášení úvěru za splatný repo sazba ČNB 5 Sazba úroků z prodlení + 8 % p. a. HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY Hotovostní Hotovostní Multiservis Úvěrové produkty bývalé společnosti GE Money Multiservis, a.s. a) nebankovní Multiservis úvěr půjčka e) d) úvěr e) b) 1 Poplatek za poskytnutí úvěru ZDARMA ZDARMA ZDARMA Poplatek za správu úvěru (zahrnuje platbu za převod peněžních prostředků a vedení účtu, který je určen c) měsíčně 60 Kč 40 Kč 49 Kč ke splácení spotřebitelského úvěru) Poplatek za vrácení přeplatku za každé vrácení 100 Kč 100 Kč 100 Kč 4 Poplatek za vrácení platby s chybným variabilním symbolem za každé vrácení 100 Kč 100 Kč 100 Kč 5 % z jistiny, % z jistiny, 5 Poplatek (smluvní pokuta) za předčasné splacení úvěru ZDARMA % z jistiny, 5.1 u odkladových produktů 5 % z jistiny, 5. u hotovostních produktů 0 %, 0 %, 0 %, 6 Smluvní pokuta za prodlení se splácením úvěru z každé dlužné splátky 7 Upomínky 7.1 zaslání 1. upomínky 400 Kč 400 Kč 400 Kč 7. zaslání. a další upomínky 500 Kč 500 Kč 500 Kč a) Prodej Hotovostních nebankovních úvěrů, Multiservis úvěrů a Hotovostních Multiservis úvěrů byl ukončen k b) Tyto poplatky jsou zahrnuty do výpočtu roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN), tj. procentní podíl z dlužné částky, který je klient povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. c) Poplatek za správu úvěru je již započítán v měsíční splátce, jejíž výše je uvedena ve smlouvě o úvěru. Věřitel si vyhrazuje právo u speciálních akcí tento poplatek neúčtovat. d) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník. e) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník.

13 Expres půjčka, Konsolidace půjček splátkové úvěry sjednané do a) 1 Poskytnutí úvěru z výše poskytnutého úvěru 1 %, a) Vedení úvěrového účtu měsíčně 79 Kč Poplatek za vedení pohledávky Banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu určeného měsíčně 00 Kč ke splácení závazků klienta 4 Poplatek za předčasné splacení celé jistiny její části (na základě žádosti klienta) b) c) 4. úvěry sjednané od do z předčasně splacené jistiny max. 0,5 % / 1 % 4. úvěry sjednané do z předčasně splacené jistiny 5 %, min Kč Smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých, neúplných, nesprávných zavádějících údajů při 5 z nesplacené jistiny 5 %, min Kč sjednávání úvěru a po dobu trvání úvěrové smlouvy z celkové částky všech splátek 6 Smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou splatných dle smlouvy po dni 0 % prohlášení úvěru za splatný 7 Zaslání každé upomínky 600 Kč 8 Prohlášení úvěru za ihned splatný 00 Kč 9 Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 Kč 10 Změna data měsíční splátky Expres půjčky Konsolidace půjček jednorázově 100 Kč 11 Restrukturalizace d ) měsíčně po dobu odkladu splátek 50 Kč Pojištění schopnosti splácet od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. (souhlas s pojištěním není 1 podmínkou pro získání úvěru; výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru) Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění A pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, 1.1 úmrtí pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 6,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně z anuitní splátky 4,40 % Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění B pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, 1. úmrtí, ztráty zaměstnání pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 10,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně z anuitní splátky 6,40 % a) Tyto poplatky byly zahrnuty do výpočtu roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN) u úvěrů sjednaných do Pro úvěry sjednané od je způsob výpočtu RPSN upraven v Produktových podmínkách spotřebitelského splátkového úvěru. b) Nevztahuje se na předčasné splacení jistiny její části formou tzv. Konsolidace půjček formou tzv. Doplnění konsolidace půjček. c) Pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok, činí poplatek max. 0,5 % z předčasně splacené jistiny úvěru; pokud je tato doba delší než jeden rok, činí poplatek max. 1 %. Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. d) Služba je poskytována na základě individuálního posouzení klienta. MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 14/1a, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 540, tel.:

14 Část Spotřebitelské splátkové revolvingové úvěry Expres Plus a Konsolidace Plus Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to, že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách jiných ujednáních. Vaše MONETA Money Bank LEGENDA ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma. Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně. Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní. Expres Plus, Konsolidace Plus poskytnutí a správa úvěru a pojištění 1 Vedení pohledávky Banky v případě ukončení smlouvy o vedení Běžného účtu určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 00 Kč Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 Kč Změna data měsíční splátky Expres Plus Konsolidace Plus jednorázově 100 Kč 4 Náklady za předávání výpisu poštou měsíčně 5 Kč Poplatek za poskytnutí úvěru pro žádosti o úvěr podané od prostřednictvím obchodního místa 5 telefonního bankéře pro Expres Plus jednorázově 1 95 Kč pro Konsolidaci Plus jednorázově Kč 6 Čerpání úvěru na obchodním místě MONETA Money Bank v ČR jednorázově 89 Kč 7 Čerpání úvěru na základě telefonické žádosti MONETA Money Bank v ČR jednorázově 89 Kč 8 Čerpání úvěru prostřednictvím Internet Banky MONETA Money Bank jednorázově ZDARMA Pojištění schopnosti splácet od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. (souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru; 9 výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru) 9.1 Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění A Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně ze splátky 8,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně ze splátky 6,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně ze splátky 4,40 % 9. Pojištění schopnosti splácet Soubor pojištění B Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání pro výši úvěru do Kč včetně měsíčně ze splátky 10,40 % pro výši úvěru od Kč do Kč včetně měsíčně ze splátky 8,0 % pro výši úvěru nad Kč měsíčně ze splátky 6,40 % Poplatek za předčasné splacení celé jistiny její části na základě žádosti klienta Nevztahuje se na předčasné splacení jistiny 10 její části formou tzv. Konsolidace půjček formou tzv. Doplnění konsolidace půjček. Výše poplatku nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. max. 0,5 % z předčasně 10.1 pokud doba mezi předčasným splacením a aktuální dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok jednorázově splacené jistiny max. 1 % z předčasně 10. pokud doba mezi předčasným splacením a aktuální dobou splatnosti úvěru je delší než jeden rok jednorázově splacené jistiny 1 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

15 Karta k Expres Plus, Karta ke Konsolidaci Plus vydání a správa karty 1 Vydání karty jednorázově 99 Kč Vedení karty měsíčně ZDARMA Čerpání úvěru kartou v síti bankomatů MONETA Money Bank v ČR ostatních bank v ČR jednorázově 89 Kč 4 Čerpání úvěru kartou v síti bankomatů v zahraničí jednorázově 1 % + 89 Kč 5 Čerpání úvěru kartou v obchodní síti v ČR zahraničí jednorázově 89 Kč 6 Čerpání úvěru kartou platbou přes internet v ČR zahraničí jednorázově 89 Kč Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) u MONETA Money Bank v ČR, ostatních bank v ČR, 7 jednorázově 1 % + 89 Kč v zahraničí 8 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back) jednorázově 89 Kč 9 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí jednorázově 0 Kč 10 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR jednorázově 10 Kč 11 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR jednorázově 49 Kč 1 Opakované zaslání původního PINu při poskytnutí 100 Kč 1 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu exekuce při poskytnutí 100 Kč 14 Blokace, odblokování, zrušení karty ze strany klienta při poskytnutí ZDARMA 15 Náhrada za ztracenou/odcizenou/poškozenou kartu při poskytnutí 150 Kč 16 Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) při poskytnutí 17 Expresní vydání karty do pracovních dnů při poskytnutí 18 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR při poskytnutí Karta k Expres Plus, Karta ke Konsolidaci Plus doplňkové a pojištění ke kartě 1 Global Service měsíčně ZDARMA Pojištění karty a osobních věcí měsíčně Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program měsíčně 4 Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort měsíčně 5 Pojištění právní ochrany ročně 6 Členství v programu Priority Pass ročně 7 Vstup do letištního salonku Priority Pass na osobu Expres Plus, Konsolidace Plus nedodržení smluvních podmínek 1 Zaslání každé upomínky 600 Kč Prohlášení úvěru za ihned splatný 00 Kč Smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých, neúplných, nesprávných zavádějících údajů při sjednávaní úvěru a po dobu trvání úvěrové smlouvy 4 Smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou 5 Sazba úroků z prodlení MONETA Money Bank, a. s. Vyskočilova 14/1a, Praha 4 Michle IČO Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 540, tel.: z nesplacené jistiny z celkové částky všech splátek splatných dle smlouvy po dni prohlášení úvěru za splatný 5 %, min Kč 0 % repo sazba ČNB + 8 % p. a.

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 208 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 17. 4. 2019 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované

Více

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele Srovnání sazebníků poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované GE Money Bank.

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 9. 0 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované GE

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 www.gemoney.cz infolinka: 8 8 8 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, 7 I. Srovnání

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 4. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 1. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty v CZK

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD. 0. 04 www.gemoney.cz infolinka 44 44 44 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka

Sazebník poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1.. 01 www.gemoney.cz infolinka: Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2017 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006

GE Money Bank. Sazebník. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele. platný od 1. 3. 2006 GE Money Bank Sazebník Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 3. 2006 Jak výhodněji spravovat vaše finance Vážení klienti, připravili jsme pro vás několik

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD infolinka Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 10. 2018 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 24. 6. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 08 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Ceník pro Základní účet

Ceník pro Základní účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní karty 6. Telefonní

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Ceník pro studentský účet

Ceník pro studentský účet ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro studentský účet Účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. Soukromá

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Účty Sazebník pro členy programu Odbory Plus

Účty Sazebník pro členy programu Odbory Plus Účty Sazebník pro členy programu Odbory Plus Platný od 1.2.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 18. 10. 2008 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 18. 10. 2008 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE

Více

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II

Ceník pro Osobní účet České spořitelny II ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro Osobní účet České spořitelny II 1. Osobní účet ČS II 2. Tuzemské úhrady 3. Zahraniční úhrady 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Poskytnutí debetní

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník účty Pro občany, platný od

Sazebník účty Pro občany, platný od Sazebník účty Měsíční vedení účtu v CZK/EUR/USD Odchozí úhrada domácí platba Příchozí úhrada domácí platba Odchozí úhrada platba v rámci Equa bank (včetně platby s konverzí měn) Příchozí úhrada platba

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty České spořitelny 2. Debetní karty 3. Předplacené karty 4. Ceny za transakce 5. Ostatní služby ke kartám

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 11. 2018 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 15. 5. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu v EUR,

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ Korunový běžný účet Modré konto Modré konto je poskytováno klientům úseku Privátní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 16. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Osobní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu v CZK Vedení účtu - v EUR,

Více

Sazebník účty Pro občany, platný od

Sazebník účty Pro občany, platný od Sazebník účty Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK/EUR/USD Odchozí úhrada domácí platba Příchozí úhrada domácí platba Odchozí úhrada platba v rámci Equa bank (včetně platby s konverzí měn)

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 1. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 1. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 21. 12. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma CENÍK ERSTE PREMIER infolinka 956 777 569 www.erstepremier.cz Strana 1/4 Karta Visa Infinite 1. Vydání a používání karty 2. Služby ke kartě Visa Infinite 3. Ceny za transakce 4. Úroková sazba pro Visa

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 6. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 21. 3. 2018 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané

Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby občané platný od 20. 2. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Běžné účty jsou poskytovány pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Více

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od

SAZEBNÍK. GE Money Bank. Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od SAZEBNÍK Sazebník poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 10. 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank A Aktuálně nabízené produkty I.

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 4. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 A Aktuálně nabízené produkty I. Běžné účty 4 I.1 Konta

Více

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka:

SAZEBNÍK poplatků. za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od infolinka: SAZEBNÍK poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele platný od 1. 9. 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více