Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2006 Psychiatry incl. Alcohol and Drugs Guidance Centres and Sexology - Activity in Branch in the Region Vysočina in 2006 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT návykových nemocí a sexuologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních. Summary Information on health service activity in the branch of psychiatry including alcohol and drugs guidance centres and sexology in the region Vysočina in 2006 contains data about out-patient care, in particular, about health service network, personnel capacity, activity and a brief overview of patients by used psychoactive substance. Data are presented by type of health establishment and by territory. Information contains also data concerning bed psychiatric departments of hospitals and psychiatric institutes. Podkladem pro zpracování dat byly roční výkazy, které vyplňují všechna ambulantní oddělení (pracoviště) oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí, sexuologie a psychoterapeutické stacionáře všech resortů bez ohledu na zřizovatele. Údaje o lůžkové péči byly převzaty z výkazů o lůžkovém fondu. Výkazy byly součástí Programu statistických zjišťování v ČR na rok 2006 a jsou vystaveny na internetových stránkách [NZIS/Výkazy2006]. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení. Údaje pro výpočty relací na obyvatelstvo byly získány z dostupných materiálů ČSÚ. IZK o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie jsou dostupné na internetových stránkách ústavu v části Rychlé informace. Na mapce je znázorněna síť obcí, ve kterých byla k zdravotnická zařízení poskytující ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péči v kraji. Jsou zde zahrnuta i místa odloučených pracovišť, naopak znázorněna nejsou místa pracovišť, která během roku ukončila činnost. Zdravotní péči v oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie zabezpečovalo koncem roku 31 ambulantních pracovišť. Pracovalo v nich 23,11 lékařů psychiatrů (z toho 0,10 smluvních), 3,35 psychologů (z toho 1,00 smluvních) a 11,55 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (dále ZPBD). Pracovníci jsou vždy uváděni v tzv. přepočteném počtu, což je souhrn úvazků včetně smluvních ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 1

2 pracovníků. Na obyvatel kraje připadali 4,5 lékaři, vzhledem k ČR (7,0) je tento stav dlouhodobě podprůměrný. Porovnání mezi okresy u tohoto oboru by nebylo zcela objektivní, neboť psychiatři mají často ambulance v několika okresech, ale veškerou činnost vykazují tam, kde sídlí právní subjekt. Nejvíce zařízení i lékařů poskytujících psychiatrickou péči lze najít v místech, kde se nacházejí psychiatrické léčebny poskytující i ambulantní péči. Psychiatričtí lékaři vykázali celkem ambulantních ošetření-vyšetření (dále jen ošetření), z toho prvních ošetření, neboli léčených pacientů. Nejvíce ošetření (83 %) poskytli v samostatných ordinacích lékařů specialistů. Nejvytíženější však byli lékaři v ostatních ambulantních zařízeních, kde na 1 lékaře připadlo jak nejvíce ošetření (6 342), tak i léčených pacientů (1 112). Každý pacient navštívil během roku psychiatrickou ambulanci v průměru 5,3krát, tato hodnota je o 9 % nižší než hodnota pro ČR (5,8). Od roku 2000 došlo k nárůstu počtu ošetření zhruba o třetinu. I v tomto roce se potvrdilo, že psychiatrickou pomoc vyhledávají častěji ženy (61 % ošetření i prvních ošetření) než muži a to nejen na Vysočině, ale i v celé ČR (60 %). Dětí do 14 let byla z celkového počtu ošetřených necelá 2 % (ČR více jak 3 %) a z prvně ošetřených se pohyboval podíl dětí tohoto věku mezi 2 % až 3 % (ČR 5 %). Děti nejčastěji navštěvovaly psychiatry v okrese Havlíčkův Brod a Pelhřimov (4 % a 3 % z ošetření celkem a 5 % a 4 % z prvních ošetření). Důvodem může být skutečnost, že psychiatrická péče je zde poskytována i dětem z Výchovného ústavu pro mládež v Černovicích. Psychické zdraví obyvatel Vysočiny zůstává stále na dobré úrovni. Svědčí o tom výrazně nižší počty ambulantních psychiatrických ošetření, v kraji bylo poskytnuto na obyvatel 372 prvních ošetření, zatímco v ČR 447. Těchto ošetření bylo navíc nejvíce v okresech, kde sídlí psychiatrické léčebny nebo lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením, jejichž působnost je vysoce nadregionální. Na výkazu jsou sledovány vybrané skupiny onemocnění, kde jednotkou zjišťování je diagnóza. Pacient zde může být započítán tolikrát, pro kolik onemocnění byl ve sledovaném roce prvně ošetřen. V tomto roce byly, stejně jako v celé republice, nejčastější příčinou vyhledání lékařské pomoci neurotické poruchy, kde v přepočtu na obyvatel připadalo 122 léčených pacientů (ČR 183). Na druhé místo se vrátily afektivní poruchy se 114 léčenými pacienty (ČR 91). Meziročně se nepatrně zvýšil počet pacientů léčených pro poruchy vyvolané psychoaktivními látkami. U poruch vyvolaných alkoholem to bylo v přepočtu na obyvatel o 1 pacienta, z 18 na 19, u ostatních psychoaktivních látek rovněž o 1 pacienta, ze 4 na 5. Tyto hodnoty ale stále zůstávají hluboko pod republikovými hodnotami (26, 12), a to i přesto, že se zde na tato onemocnění často léčí pacienti i z jiných krajů. Také počet léčených pacientů pro vývojové poruchy v dětství a adolescenci na obyvatel ve věku 0 19 let se meziročně zvýšil na 52, to je o 3, ale stále dosahoval pouze poloviční hodnoty pro ČR (99). Výrazný pokles pacientů ošetřených pro sexuální dysfunkci v kraji byl ovlivněn i poklesem zájmu pacientů o předepisování viagry. Meziročně se opět zvýšil počet pacientů živé kartotéky, to je těch, kteří se aktivně krátkodobě či dlouhodobě léčí, nebo jsou sledovaní zdravotně a sociálně v průběhu roku pro užívání některé psychoaktivní látky. Každý pacient je uveden pouze jednou podle převládající užívané látky. Počet léčených alkoholiků mírně vzrostl (na 23 obyvatel z , ČR 26). Největší problémy s ním měli muži a ženy ve věku od let (41 z ). Se závislostí na alkoholu se léčilo 78 % sledovaných. Mírně se zvýšil i počet pacientů užívajících drogy, na obyvatel připadlo 6 narkomanů oproti 5 v roce Přesto zůstává situace v kraji v porovnání s ČR (17) příznivá. Na droze závislých jich bylo 60 %. Drogy nejčastěji konzumovala mládež od let (36 na obyvatel uváděného věku), tato hodnota se nepříjemně přiblížila republikovému průměru (40). ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 2

3 Z celkového počtu byly téměř tři čtvrtiny dívek. Velký podíl na tom mohou mít chovanky v kraji sídlícího výchovného ústavu pro dívky. V kraji sídlí tři psychiatrické léčebny (dále PL), z toho jedna dětská a jedno lůžkové zařízení poskytující psychiatrickou péči. Data tohoto zařízení jsou započítána v tab. č. 5 do údajů o odborných léčebných ústavech. Všechna uvedená lůžková zařízení slouží obyvatelům daleko širší spádové oblasti než je kraj Vysočina. Průměrný počet lůžek na psychiatrických odděleních léčeben v kraji (1 560) tvořil více jak šestinu z průměrného počtu lůžek v celé republice (9 243). Na psychiatrických odděleních bylo hospitalizováno pacientů. Na 100 lůžek připadalo 4,77 lékařů (ČR 5,13). Průměrná ošetřovací doba činila 93 dny a byla delší než v ČR (76). Nově je od roku 2005 sledována činnost denních psychoterapeutických stacionářů s programy pro ambulantní i hospitalizované pacienty. V kraji byly 2, oba při PL, disponovaly 41 místy, k v nich pracovalo 0,38 lékařů, o 1,00 méně než v minulém roce, a 2,00 psychologové. V průběhu roku je navštěvovalo 177 pacientů. Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. Zpracovala: Irena Fišarová ÚZIS ČR, Krajský odbor Vysočina Benešova 21, Jihlava tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 3

4 Personální zajištění ambulantní péče dle poskytovatele péče a dle územních celků Počet pracovníků 1) celkem lékaři z toho psychiatři Počet ZZ a pracovišť psychologové ZPBD 2) dle poskytovatele péče Ambulantní část lůžkových ZZ 5 3,28 3,28 2,35 2,25 Samostatná ordinace lékaře specialisty 22 18,90 18,90 1,00 8,10 Ostatní ambulantní zařízení 4 0,93 0,93-1,20 Kraj celkem 31 23,11 23,11 3,35 11,55 dle území (okresů) Havlíčkův Brod 8 5,11 5,11 1,20 3,10 Jihlava 8 6,70 6,70 0,95 1,25 Pelhřimov 4 3,10 3,10-1,20 Třebíč 7 5,50 5,50 1,20 3,50 Žďár nad Sázavou 4 2,70 2,70-2,50 Kraj celkem 31 23,11 23,11 3,35 11,55 ČR ,13 691,04 75,35 396,81 1) Součet úvazků, vč. smluvních 2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních 5-21 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 4

5 Síť ordinací poskytujících ambulantní a lůžkovou péči v oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v kraje Vysočina k dle ORP * ) Světlá nad Sázavou Humpolec Chotěboř Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Jihlava Bystřice nad Pernštejnem Velké Meziříčí Velká Bíteš Telč Třebíč Náměšť nad Oslavou Moravské Budějovice Jemnice - obce se sídly ambulantních zařízení (uvedeno včetně detašovaných pracovišť) - obec se sídlem lůžkového zařízení *) správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava - název správního obvodu obce s rozšířenou působností ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 5

6 Počet lékařů na obyvatel v letech kraj ČR Počet ošetření - vyšetření a prvních ošetření na 1 lékaře dle druhu zdravotnického zařízení Počet ošetření Počet prvních ošetření Ambulantní části lůžkových ZZ Samostatná ordinace lékaře specialisty Ostatní ambulantní zařízení kraj Vysočina ošetření - vyšetření první ošetření ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 6

7 Ambulantní péče (počty ošetření - vyšetření) dle území Území, okres Počet ošetření - vyšetření Počet prvních ošetření 1) Počet celkem z toho žen (%) z toho dětí 2) (%) celkem z toho žen (%) z toho dětí 2) (%) ošetření - vyšetření na 1 léčeného pacienta Havlíčkův Brod ,06 4, ,01 5,37 5,07 Jihlava ,80 0, ,23 1,21 6,26 Pelhřimov ,67 2, ,03 4,05 4,37 Třebíč ,86 1, ,55 0,97 4,65 Žďár nad Sázavou ,23 0, ,25 0,73 6,12 kraj Vysočina ,18 1, ,30 2,52 5,31 ČR ,18 3, ,01 4,93 5,81 1) Počet prvních ošetřní v daném roce odpovídá počtu léčených pacientů v daném roce 2) Osoby ve věku 0-14 let Počet léčených pacientů dle věku na obyvatel dané věkové skupiny 0-14 let let 20 a více let ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 7

8 Léčení pacienti*) pro vybraná onemocnění Počet prvních ošetření pro vybrané onemocnění Vybraná onemocnění (diagnóza MKN-10) kraj Vysočina absolutně na obyvatel 1) kraj Vysočina ČR Organické duševní poruchy (F00-F09) ,56 49,08 Poruchy vyvolané alkoholem (F10) ,98 25,97 Poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11-F19) 262 5,13 12,31 Schizofrenie (F20-F29) ,91 40,56 Afektivní poruchy (F30-F39) ,87 91,20 Neurotické poruchy (F40-F48, F50-F59) ,34 182,79 Poruchy osobnosti (F60-F63, F68-F69) ,97 25,74 Sexuální poruchy, deviace (F64-F66) 164 3,21 3,35 Mentální retardace (F70-F79) ,55 17,10 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci (F80-F98) ,11 98,61 Neurčená duševní porucha (F99) 12 0,23 2,16 Neplodnost (N46, N97) - - 3,04 *) Počet prvních ošetření pro danou diagnózu (pacient může být započítán tolikrát, pro kolik onemocnění byl prvně ošetřen) 1) U onemocnění vývojové poruchy v dětství a adolescenci je přepočítáno na obyvatel ve věku 0-19 let Struktura prvních ošetření pro vybraná onemocnění Organické duševní poruchy 10,4% Poruchy vyvolané alkoholem 5,0% Schizofrenie 8,7% Afektivní poruchy 30,0% Ostatní 6,9% Vývojové poruchy v dětství a adoles. 3,0% Poruchy osobnosti 3,9% Neurotické poruchy 32,2% ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 8

9 Pacienti ambulantních pracovišť AT dle užívané psychoaktivní látky na obyvatel dané věkové skupiny v kraji Vysočina 65 a více let let let let 0-14 let alkohol drogy Pacienti ambulatních pracovišť AT dle užívané psychoaktivní látky na obyvatel dané věkové skupiny v ČR 65 a více let let let let 0-14 let alkohol drogy ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 9

10 Využívání lůžkového fondu odborných léčebných ústavů (OLÚ) a zatížení zdravotnických pracovníků Ukazatel psychiatrie psychiatrie dětská psychiatrie gerontopsychiatrie kraj ČR Počet oddělení Počet pracovníků 1) lékaři 74,37 473,95 10,23 3,00 ZPBD 2) 500, ,07 87,05 9,20 sestry 2) u lůžka 464, ,82 84,05 9,20 ZPOD 2) u lůžka 222, ,79 55,36 11,00 Průměrný počet lůžek 1 560, ,59 270,00 30,00 Průměrný denní stav obsazených lůžek celkem 1 403, ,3 185,2 26,4 na 1 lékaře 18,9 17,9 18,1 8,8 na 1 sestru 2) u lůžka 3,0 3,1 2,2 2,9 Počet lékařů na 100 lůžek 4,77 5,13 3,79 10,00 Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 32,10 31,15 32,24 30,67 Počet hospitalizovaných Nemocniční letalita 32,5 38,0-144,3 Využití lůžek ve dnech 328,5 335,1 250,3 320,7 Průměrná ošetřovací doba 92,7 76,0 80,3 97,7 Prostoj lůžek 3) 10,1 5,6 19,3 13,5 1) Součet úvazků 2) Zdravotničtí pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb. ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu ( 5-21) sestry - všeobecné sestry a porodní asistentky ( 5-6) ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým 3) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu Seznam OLÚ s psychiatrickým oddělením v kraji: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Psychiatrická léčebna Jihlava Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš Další lůžkové zařízení: PATEB s.r.o., Psychiatrie v Jemnici ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 10

11 Personální zajištění a kapacita psychoterapeutických stacionářů Území Počet míst k Počet 1) lékařů ZPBD 2) psychologů kraj Vysočina 41 0,38 2,00 2,00 ČR ,94 17,30 26,65 Počet pacientů Území celkem na 1 lékaře 1) na 1 psychologa 1) na obyvatel kraj Vysočina ,79 88,50 3,46 ČR ,07 295,61 7,67 1) Součet úvazků, vč. smluvních 2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních 5-21 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina č. 4/2007 strana 11

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 29.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v kraji Vysočina

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 10 28.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 11 6.9.2006 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 21.8.2006 Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 18.8.2005 Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 6 31.8.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 5 12.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 8 18.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 7 9. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 12 6. 9. 27 Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Vysočina 2 24.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 23. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 9 29.8.26 Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 27.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Hlavním městě Praze

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 1 19. 7. 2007 Dermatovenerologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 9 25.8.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 1 28.6.2006 Dermatovenerologická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 24.7.2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 26.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Vysočina Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 4 25.6.2004 Dermatovenerologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 2. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 30. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 10. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2011 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 24. 10. 2014 8 Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2005 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 3. 9. 21 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 24.6.2005 (chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 30.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 3. 8. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 31. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 22.9.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 6 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 30.6.2005 Children and adolescents care - activity in branch in the Pardubický region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 24.9.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 14 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 13.6.2005 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 28.8.2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Jihomoravský Region in 2012 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 3.8.2006 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 4 30.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004 (, neuro, plastická,

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 10. 2014 28 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013 Activity of out-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více