Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102"

Transkript

1 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5196/RMObM /RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené Strana 1/11

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 5196/RMObM- 5197/RMObM- 5198/RMObM- 5199/RMObM- 5200/RMObM- 5201/RMObM- 5202/RMObM- 5203/RMObM- 5204/RMObM- 5205/RMObM- 5206/RMObM- ÚPaSŘ/ RMOb/3.0007/18 TSB/ RMOb/1.0063/18 TSB/ RMOb/1.0064/18 FaR/ RMOb/9.0139/18 FaR/ RMOb/9.0140/18 FaR/ RMOb/9.0142/18 ŠaK/ RMOb/ /18 ŠaK/ RMOb/ /18 ŠaK/ RMOb/ /18 MS/ RMOb/4.0526/18 MS/ RMOb/4.0561/18 Terminál Heřmanice - odvolací řízení ve věci územního rozhonutí o umístění stavby Plná moc - p. Kováč - zápis nového vozidla do registru silničních vozidel - vysokotlaká mobilní jednotka HDS TRAILER Odchylný postup od Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek "Nákup digitální úřední desky pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava" Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slezská Ostrava Rozpočtová opatření Změna usnesení č. 5168/RMOb-Sle/1418/88 - Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - MS ISPU 2018 Souhlas s přijetím daru - Demontstav s.r.o., MŠ Komerční (říjen 2018) Dodatek č. 1 k Ceníku nájemného a služeb nebytových prostor městského obvodu Slezská Ostrava Smlouva o spolupráci na výstavě s názvem OBRAZY - prosinec 2018 Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava-Koblov 610/3, přip., NNk" v k.ú. Koblov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." - k.ú. Koblov, obec Ostrava - TJ Sokol Koblov z.s. Strana 2/11

3 ÚPaSŘ/RMOb/3.0007/18 Terminál Heřmanice - odvolací řízení ve věci územního rozhonutí o umístění stavby 120 číslo: 5196/RMObM- 1) bere na vědomí výzvu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci umístění stavby "Terminál Heřmanice" TSB/RMOb/1.0063/18 Plná moc - p. Kováč - zápis nového vozidla do registru silničních vozidel - vysokotlaká mobilní jednotka HDS TRAILER 150 číslo: 5197/RMObM- 1) rozhodla udělit plnou moc panu XXX XXXXXXXX, zaměstnanci statutárního města Ostrava, zařazenému do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, č. OP: XXXXXXXXX, k zastupování statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava ve věci zápisu nového vozidla - HDS TRAILER vysokotlaká mobilní jednotka, identifikační číslo (VIN):XXXXXXXXXXXXXXXXX do registru silničních vozidel, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: vedoucí odboru technické správy budov TSB/RMOb/1.0064/18 Odchylný postup od Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek "Nákup digitální úřední desky pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava" 150 číslo: 5198/RMObM- 1) rozhodla a) o odchylném postupu od Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městského obvodu Slezská Ostrava ve znění pozdějších dodatků, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, b) o vystavení objednávky odborem technické správy budov, ÚMOb Slezská Ostrava, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Nákup digitální úřední desky pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava", za cenu maximálně ,-Kč bez DPH plus měsíční paušální poplatek za správu a hosting 1.500,-Kč/měsíčně bez DPH, od obchodní společnosti DIGITÁLNÍ NOSIČE Strana 3/11

4 spol. s.r.o,, IČO: , se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, , dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: vedoucí odboru technické správy budov FaR/RMOb/9.0139/18 Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slezská Ostrava 160 číslo: 5199/RMObM- 1) projednala žádost pobočného spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slezská Ostrava, se sídlem Stará Petřvaldská 399, Šenov, IČO: , předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu; 2) rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši ,- Kč pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slezská Ostrava, se sídlem Stará Petřvaldská 399, Šenov, IČO: , dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu; Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu 3) schvaluje rozpočtové opatření: ORJ 9, 6171, pol (neinvestiční transfery spolkům) ,- ORJ 9, 3429, pol (neinvestiční transfery spolkům) ,- dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0140/18 Rozpočtová opatření 160 číslo: 5200/RMObM- 1) schvaluje Strana 4/11

5 rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0142/18 Změna usnesení č. 5168/RMOb-Sle/1418/88 - Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - MS ISPU číslo: 5201/RMObM- 1) mění body 2) a 3) svého usnesení č. 5168/RMOb-Sle/1418/88 ze dne , kterými: 2) rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši ,- Kč paní XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu; 3) schvaluje rozpočtové opatření: ORJ 9, 6171, pol (neinvestiční transfery spolkům) ,- ORJ 9, 3429, pol (neinvestiční transfery fyzickým osobám) ,- dle důvodové zprávy předloženého materiálu. a to takto: 2) rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši ,- Kč paní XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a Strana 5/11

6 uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu; 3) schvaluje rozpočtové opatření: ORJ 9, 6171, pol (neinvestiční transfery spolkům) ,- ORJ 9, 3429, pol (neinvestiční transfery fyzickým osobám) ,- dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu ŠaK/RMOb/ /18 Souhlas s přijetím daru - Demontstav s.r.o., MŠ Komerční (říjen 2018) 210 číslo: 5202/RMObM- 1) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši Kč od obchodní společnosti Demontstav s.r.o., se sídlem Zengrova 630/83, Ostrava-Vítkovice, IČO: , Mateřskou školou Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /18 Dodatek č. 1 k Ceníku nájemného a služeb nebytových prostor městského obvodu Slezská Ostrava 210 číslo: 5203/RMObM- 1) schvaluje Dodatek č. 1 k Ceníku nájemného a služeb nebytových prostor městského obvodu Slezská Ostrava, schváleného Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne pod č. usnesení 5006/RMOb-Sle/1418/86, s účinností od , dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /18 Smlouva o spolupráci na výstavě s názvem OBRAZY - prosinec číslo: 5204/RMObM- Strana 6/11

7 1) rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci na výstavě OBRAZY s panem XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury MS/RMOb/4.0526/18 Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava-Koblov 610/3, přip., NNk" v k.ú. Koblov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 180 číslo: 5205/RMObM- 1) souhlasí s umístěním zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na/v částech pozemků p.č. 610/8 a p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rámci projektu "Ostrava-Koblov 610/3, přip., NNk" investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO: dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; 2) rozhodla uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně, na/v částech pozemků: - p.č. 610/8, orná půda, o výměře 7707 m 2, rozsah dotčení pozemku: 8 m, - p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, rozsah dotčení pozemku: 8 m, vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, v rámci projektu "Ostrava-Koblov 610/3, přip., NNk", dle situačního plánu, s investorem stavby: ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO: dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; 3) rozhodla uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků p.č. 610/8 a p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby: Strana 7/11

8 ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO: za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; 4) rozhodla uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemků: - p.č. 610/8, orná půda, o výměře 7707 m 2, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 8 m, - p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 8 m, vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k častem pozemků, s budoucím oprávněným: ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO: kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je: právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.č. 610/8 a p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, stavbu - zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň (dále jen "Součást distribuční soustavy"), a to vhodným a bezpečným způsobem, právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem, právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.č. 610/8 a p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění Součásti distribuční soustavy, právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět. Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemků považován za běžný metr (bm) liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než ,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Strana 8/11

9 Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: vedoucí odboru majetkové správy MS/RMOb/4.0561/18 Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." - k.ú. Koblov, obec Ostrava - TJ Sokol Koblov z.s. 180 číslo: 5206/RMObM- 1) souhlasí s umístěním přípojky splaškové kanalizace, elektrické přípojky a vodovodní přípojky na/v částech pozemku p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rámci projektu "Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." investora stavby: TJ Sokol Koblov z.s. sídlo: Na Skotnici 19/23, Koblov, Ostrava IČO: dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; 2) rozhodla uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, konkrétně: - zřídit přípojku splaškové kanalizace na/v části pozemku p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 4,4 m, - zřídit elektrickou přípojku na/v části pozemku p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 56 m, - zřídit novou část vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 1 m, - zrekonstruovat část stávající vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 60 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedených liniových staveb, a to vše ve vztahu k pozemku investora p.č. 610/3 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rámci projektu "Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.", dle situačního plánu, s investorem stavby: TJ Sokol Koblov z.s. sídlo: Na Skotnici 19/23, Koblov, Ostrava IČO: dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; Strana 9/11

10 3) rozhodla uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemku p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby: TJ Sokol Koblov z.s. sídlo: Na Skotnici 19/23, Koblov, Ostrava IČO: za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; 4) rozhodla uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovité věci - (panujícího) pozemku p.č. 610/3 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži (služebného) pozemku p.č. 610/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1074 m 2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k částem služebného pozemku s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti inženýrských sítí je: celkem 121,4 m (přípojka splaškové kanalizace: 4,4 m + elektrická přípojka: 56 m + vodovodní přípojka: celkem 61 m), přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedených liniových staveb, s budoucím oprávněným: TJ Sokol Koblov z.s. sídlo: Na Skotnici 19/23, Koblov, Ostrava IČO: kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je: právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemku p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, stavby - přípojka splaškové kanalizace, elektrická přípojka a vodovodní přípojka (dále jen "Stavby"), vedoucí k pozemku p.č. 610/3 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to vhodným a bezpečným způsobem, právo Stavby provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem, právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemku p.č. 610/19 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění Staveb, právo provádět na Stavbách úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět. Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, tak, jak bude vymezeno geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ze dotčení služebného pozemku: - přípojkou splaškové kanalizace (4,4 m): 400,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, - elektrickou přípojkou (56 m): 400,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, - novou částí vodovodní přípojky (1 m): 400,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, Strana 10/11

11 - rekonstruovanou částí stávající vodovodní přípojky (60 m): 0,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, přičemž pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm) liniových staveb, tj. Staveb. V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Smlouva bude obsahovat ujednání o tom, že bude-li současně s vlastní (budoucí) smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti dle výše uvedeného řešeno rovněž zřízení příslušného věcného břemene - služebnosti pro zbývající část stávající vodovodní přípojky, vedoucí ke stavbě stojící na pozemku p.č. 611/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, přičemž stavba přesahuje i na sousední pozemek p.č. 611/3 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, bude toto zřízeno bezúplatně, v opačném případě dle standardních sazeb úplaty za zřízení příslušného věcného břemene - služebnosti. Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než ,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: vedoucí odboru majetkové správy Strana 11/11

Usnesení 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/103

Usnesení 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/103 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2018 čís. 5254/RMObM- - 5276/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.04.2019 čís. 0497/RMObM-Sle/1418/2-0500/RMObM-Sle/1418/2 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem

Více

Usnesení. Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/70

Usnesení. Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/70 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 3920/RMOb-Sle/1418/70-3971/RMOb-Sle/1418/70 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Mario Lyčka v.r. místostarosta Strana 1/57

Více

Usnesení 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/87

Usnesení 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/87 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2018 čís. 4372/RMObM-Sle/1418/87-4380/RMObM-Sle/1418/87 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/95

Usnesení 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/95 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 13.07.2018 čís. 4952/RMObM-Sle/1418/95-4966/RMObM-Sle/1418/95 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/21

Usnesení. Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 11.09.2019 čís. 1018/RMOb-Sle/1822/21-1052/RMOb-Sle/1822/21 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/31 Přehled usnesení rady

Více

5374/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/107

5374/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/107 107. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14.11.2018 čís. 5374/RMObM- - 5403/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

5311/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/105

5311/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/105 105. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2018 čís. 5311/RMObM- - 5344/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

5345/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/106

5345/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/106 106. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 5345/RMObM- - 5373/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

Usnesení 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/104

Usnesení 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/104 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2018 čís. 5277/RMObM- - 5310/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka vykonávající pravomoc místostarosty

Více

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 1295/RMObM-Sle/1418/32-1298/RMObM-Sle/1418/32 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/96

Usnesení 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/96 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19.07.2018 čís. 4967/RMObM-Sle/1418/96-4972/RMObM-Sle/1418/96 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/51

Usnesení. Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/51 51. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2017 čís. 2720/RMOb-Sle/1418/51-2765/RMOb-Sle/1418/51 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

3247/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/60

3247/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 17.05.2017 čís. 3247/RMOb-Sle/1418/60-3297/RMOb-Sle/1418/60 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.09.2018 čís. 0566/ZMOb-Sle/1418/22-0595/ZMOb-Sle/1418/22 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/17

Usnesení. Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2019 čís. 0825/RMOb-Sle/1822/17-0868/RMOb-Sle/1822/17 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/42 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.04.2017 čís. 0345/ZMOb-Sle/1418/15-0377/ZMOb-Sle/1418/1 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

3509/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/74

3509/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/74 74. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01.08.2017 čís. 3509/RMObM-Sle/1418/74-3549/RMObM-Sle/1418/74 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 0743/RMOb-Sle/1822/15

- 0743/RMOb-Sle/1822/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0693/RMOb-Sle/1822/15-0743/RMOb-Sle/1822/15 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0421/RMOb-Sle/1822/10

- 0421/RMOb-Sle/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 20.03.2019 čís. 0361/RMOb-Sle/1822/10-0421/RMOb-Sle/1822/10 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0120/RMOb-Sle/1822/5

- 0120/RMOb-Sle/1822/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2019 čís. 0105/RMOb-Sle/1822/5-0120/RMOb-Sle/1822/5 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení. Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/67

Usnesení. Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 04.10.2017 čís. 3710/RMOb-Sle/1418/67-3784/RMOb-Sle/1418/67 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

- 0267/RMOb-Sle/1822/7

- 0267/RMOb-Sle/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2019 čís. 0207/RMOb-Sle/1822/7-0267/RMOb-Sle/1822/7 Richard Vereš v.r. starosta MUDr. Hana Heráková v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/57

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/57 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 13.12.2016 čís. 2655/RMObM-Sle/1418/57-2659/RMObM-Sle/1418/57 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

0750/RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/16

0750/RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/16 rada městského obvodu 16. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2019 čís. 0750/RMOb-Sle/1822/16-0822/RMOb-Sle/1822/16 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r místostarosta Strana 1/71

Více

Usnesení. Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/82

Usnesení. Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2018 čís. 4647/RMOb-Sle/1418/82-4695/RMOb-Sle/1418/82 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V

Více

Usnesení 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/98

Usnesení 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/98 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.08.2018 čís. 4991/RMObM-Sle/1418/98-4996/RMObM-Sle/1418/98 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0508/ZMOb-Sle/1418/20-0532/ZMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.02.2018 čís. 0484/ZMOb-Sle/1418/19-0507/ZMOb-Sle/1418/19 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.2.2016 čís. 0183/ZMOb-Sle/1418/9-0203/ZMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/62

Usnesení. Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 14.06.2017 čís. 3376/RMOb-Sle/1418/62-3438/RMOb-Sle/1418/62 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

5404/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/108

5404/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/108 108. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 21.11.2018 čís. 5404/RMObM- - 5414/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

- 3054/RMOb-Sle/1014/52

- 3054/RMOb-Sle/1014/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2013 čís. 3024/RMOb-Sle/1014/52-3054/RMOb-Sle/1014/52 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/22 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/65

Usnesení. Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 06.09.2017 čís. 3622/RMOb-Sle/1418/65-3658/RMOb-Sle/1418/65 Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Ing. Ivona Vaňková v.r. místostarostka Strana 1/34 Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/32

Usnesení. Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 09.03.2016 čís. 1629/RMOb-Sle/1418/32-1663/RMOb-Sle/1418/32 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 20. schůze rady městského obvodu konané dne 16.09.2015 čís. 0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana

Více

- 0104/RMOb-Sle/1822/4

- 0104/RMOb-Sle/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2018 čís. 0049/RMOb-Sle/1822/4-0104/RMOb-Sle/1822/4 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/45 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/81

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/81 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.10.2017 čís. 3838/RMObM-Sle/1418/81-3843/RMObM-Sle/1418/81 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/19

Usnesení. Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/19 19. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2019 čís. 0898/RMOb-Sle/1822/19-0958/RMOb-Sle/1822/19 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/52 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.12.2016 čís. 0280/ZMOb-Sle/1418/13-0322/ZMOb-Sle/1418/13 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/54

Usnesení. Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/54 54. schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2017 čís. 2865/RMOb-Sle/1418/54-2939/RMOb-Sle/1418/54 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

4182/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/74

4182/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 24.01.2018 čís. 4182/RMOb-Sle/1418/74-4254/RMOb-Sle/1418/74 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 37. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 37. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 37. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.02.2016 čís. 1584/RMObM-Sle/1418/37-1587/RMObM-Sle/1418/37 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta

Více

- 0308/RMOb-Sle/1822/8

- 0308/RMOb-Sle/1822/8 8. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2019 čís. 0268/RMOb-Sle/1822/8-0308/RMOb-Sle/1822/8 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0048/RMOb-Sle/1822/3

- 0048/RMOb-Sle/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2018 čís. 0016/RMOb-Sle/1822/3-0048/RMOb-Sle/1822/3 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení. Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/80

Usnesení. Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2018 čís. 4549/RMOb-Sle/1418/80-4585/RMOb-Sle/1418/80 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 20. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/20

Usnesení. Usnesení 20. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/20 20. schůze rady městského obvodu konané dne 28.08.2019 čís. 0959/RMOb-Sle/1822/20-1017/RMOb-Sle/1822/20 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/74 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/49

Usnesení. Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2016 čís. 2616/RMOb-Sle/1418/49-2654/RMOb-Sle/1418/49 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/53

Usnesení. Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/53 53. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2017 čís. 2816/RMOb-Sle/1418/53-2859/RMOb-Sle/1418/53 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 0839/RMOb-SB/1418/47-0857/RMOb-SB/1418/47 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

- 0206/RMOb-Sle/1822/6

- 0206/RMOb-Sle/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2019 čís. 0121/RMOb-Sle/1822/6-0206/RMOb-Sle/1822/6 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/76 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

5150/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/88

5150/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 26.09.2018 čís. 5150/RMOb-Sle/1418/88-5195/RMOb-Sle/1418/88 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/56

Usnesení. Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/56 56. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 2993/RMOb-Sle/1418/56-3071/RMOb-Sle/1418/56 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/52

Usnesení. Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 23.1.2017 čís. 2766/RMOb-Sle/1418/52-2815/RMOb-Sle/1418/52 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

4255/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/75

4255/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2018 čís. 4255/RMOb-Sle/1418/75-4308/RMOb-Sle/1418/75 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.12.2017 čís. 0446/ZMOb-Sle/1418/18-0483/ZMOb-Sle/1418/18 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/14

Usnesení. Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 13.05.2015 čís. 0583/RMOb-Sle/1418/14-0626/RMOb-Sle/1418/14 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana

Více

3298/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/61

3298/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2017 čís. 3298/RMOb-Sle/1418/61-3370/RMOb-Sle/1418/61 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2017 čís. 0378/ZMOb-Sle/1418/16-0413/ZMOb-Sle/1418/16 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/48

Usnesení. Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 2559/RMOb-Sle/1418/48-2615/RMOb-Sle/1418/48 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

- 0581/RMOb-Sle/1822/12

- 0581/RMOb-Sle/1822/12 12. schůze rady městského obvodu konané dne 24.04.2019 čís. 0501/RMOb-Sle/1822/12-0581/RMOb-Sle/1822/12 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 4874/RMOb-Sle/1418/84

- 4874/RMOb-Sle/1418/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2018 čís. 4774/RMOb-Sle/1418/84-4874/RMOb-Sle/1418/84 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V

Více

- 0891/RMOb-Sle/1822/18

- 0891/RMOb-Sle/1822/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 24.07.2019 čís. 0869/RMOb-Sle/1822/18-0891/RMOb-Sle/1822/18 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/18 Přehled usnesení rady městského

Více

- 4257/RMOb-Sle/1014/75

- 4257/RMOb-Sle/1014/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2014 čís. 4219/RMOb-Sle/1014/75-4257/RMOb-Sle/1014/75 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/30 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/35

Usnesení. Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/35 35. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2016 čís. 1790/RMOb-Sle/1418/35-1839/RMOb-Sle/1418/35 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/57

Usnesení. Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/57 57. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2017 čís. 3073/RMOb-Sle/1418/57-3118/RMOb-Sle/1418/57 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/81

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/81 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2014 čís. 4547/RMObM-Sle/1014/81-4553/RMObM-Sle/1014/81 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/6 Přehled

Více

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 čís. 0321/RMOb-Vit/M1418/13-0326/RMOb-Vit/M1418/13 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2016 čís. 2138/RMObM-Sle/1418/49-2161/RMObM-Sle/1418/49 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 4615/RMOb-Sle/1014/81

- 4615/RMOb-Sle/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2014 čís. 4554/RMOb-Sle/1014/81-4615/RMOb-Sle/1014/81 Ing. Petr Janíček Místostarosta Radomír Mandok Uvolněný člen rady Strana 1/52 Přehled usnesení rady

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/37

Usnesení. Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 1888/RMOb-Sle/1418/37-1933/RMOb-Sle/1418/37 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

- 0359/RMOb-Sle/1822/9

- 0359/RMOb-Sle/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2019 čís. 0309/RMOb-Sle/1822/9-0359/RMOb-Sle/1822/9 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/45 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 66. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/66

Usnesení 66. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/66 66. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.04.2017 čís. 3120/RMObM-Sle/1418/66-3123/RMObM-Sle/1418/66 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení. Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/58

Usnesení. Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 čís. 3124/RMOb-Sle/1418/58-3186/RMOb-Sle/1418/58 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2016 čís. 0589/RMOb-SB/1418/33-0610/RMOb-SB/1418/33 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více