Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016"

Transkript

1 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % Č á s t A plnění skuteč plnění skuteč. skutečnost skutečnost ZPP ZPP /2015 skutečnost skutečnost ZPP ZPP / ,2 99, ,9 99, ,2 98, ,7 101, ,2 101, ,1 100, ,1 98, ,7 99, ,3 101, ,3 97, ,6 102, ,7 101, ,1 100, ,0 101, ,1 100, ,6 100, ,2 100, ,2 100,1 Počet pojištěnců na jednoho zaměstnance z části A ,4 100, ,5 97, ,1 101, ,6 99, ,2 104, ,3 100, ,1 99, ,5 100, ,1 100,1 Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Průměrný počet pojištěnců nezahrnuje pojištěnce, kteří dlouhodobě pobývají v cizině v souladu s 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. Ministerstvo financí Stránka 1 z 16

2 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Příjmy z pojistného veřejného zdravot. pojištění Příjmy z pojistného veř. zdrav.pojištění Č á s t A výběr v tis. Kč (z odd.b/ ZFZP) vč. vlivu přerozdělování v tis. Kč (z odd.b/zfzp) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % plnění skuteč plnění skuteč. skutečnost skutečnost ZPP ZPP /2015 skutečnost skutečnost ZPP ZPP / ,6 105, ,5 104, ,0 107, ,5 104, ,6 107, ,4 107, ,5 103, ,7 104, ,5 107, ,0 105, ,8 106, ,8 107, ,1 104, ,1 106, ,5 106, ,9 106, ,1 105, ,2 104,8 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP ,3 105, ,3 104, ,8 108, ,3 105, ,4 105, ,2 105, ,4 104, ,6 106, ,2 105, ,6 104, ,2 104, ,2 105, ,0 104, ,0 106, ,4 105, ,8 105, ,9 105, ,1 104,6 Ministerstvo financí Stránka 2 z 16

3 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Příjmy celkem Č á s t A včetně zdaňovaných činností v tis. Kč Rok Rok Rok % % plnění skuteč. skutečnost skutečnost ZPP ZPP / ,6 104, ,8 104, ,5 107, ,7 104, ,1 105, ,9 107, ,1 106, ,0 106, ,4 104,9 Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce ,4 104, ,7 105, ,3 105, ,6 105, ,7 103, ,4 105, ,0 105, ,9 105, ,2 104,6 Propočtový ukazatel MF. Ministerstvo financí Stránka 3 z 16

4 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Výdaje na zdravotní služby hrazené ze ZFZP Výdaje na zdravotní služby hrazené z jiných fondů Č á s t A (z odd. B/ZFZP) v tis. Kč (z odd. B/jiné fondy) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % plnění skuteč plnění skuteč. skutečnost skutečnost ZPP ZPP /2015 skutečnost skutečnost ZPP ZPP / ,9 101, ,2 166, ,5 102, ,6 123, ,0 104, ,3 82, ,8 103, ,9 120, ,2 106, ,4 95, ,0 106, ,4 101, ,4 104, ,0 91, ,1 104, ,4 100, ,7 102, ,7 130,0 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP ,7 101, ,0 166, ,3 104, ,3 124, ,8 102, ,2 81, ,7 104, ,8 121, ,8 105, ,1 93, ,4 104, ,8 99, ,3 104, ,9 90, ,0 103, ,2 100, ,6 102, ,5 129,8 Ministerstvo financí Stránka 4 z 16

5 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Výdaje na zdravotní služby hrazené ze ZFZP a z jiných fondů Výdaje celkem Saldo příjmů po přerozdělování a výdajů na zdravotní služby Č á s t A v tis. Kč (z odd. B/ZFZP a jiné fondy /odd. B) včetně výdajů na zdaňovanou činnosti v tis. Kč v tis. Kč (z odd. B/ ZFZP a oddíl B/ jiné fondy) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % Rok Rok % plnění skuteč plnění skuteč skuteč. skutečnost skutečnost ZPP ZPP /2015 skutečnost skutečnost ZPP ZPP /2015 skutečnost skutečnost 2016/ ,0 101, ,4 101, , ,4 102, ,8 103, , ,9 104, ,5 104, , ,9 103, ,5 103, , ,1 106, ,8 106, , ,9 106, ,9 106, , ,4 104, ,4 104, , ,1 104, ,8 104, , ,8 102, ,3 102, ,0 Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce ,8 101, ,2 101, , ,2 104, ,6 104, , ,7 102, ,4 102, , ,8 104, ,4 104, , ,8 104, ,5 105, , ,3 104, ,3 104, , ,3 104, ,3 104, , ,9 103, ,7 104, , ,6 102, ,1 102, ,6 Propočtový ukazatel MF. Propočtový ukazatel MF. Ministerstvo financí Stránka 5 z 16

6 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Saldo příjmů a výdajů celkem Závazky celkem v tis. Kč z toho závazky vůči PZS Pohledávky celkem v tis. Kč Č á s t A Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. vč. zdaňovaných - v tis. Kč po lhůtě splatnosti - v tis. Kč Rok Rok % Rok Rok % Rok Rok % % Rok Rok % skuteč skuteč skuteč. z celk. závazků skuteč. skutečnost skutečnost 2016/2015 skutečnost skutečnost 2016/2015 skutečnost skutečnost 2016/2015 k skutečnost skutečnost 2016/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Ministerstvo financí Stránka 6 z 16

7 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 z toho pohledávky za plátci Č á s t A Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. pojistného po lhůtě splatnosti - v tis. Kč Rok Rok % skuteč. skutečnost skutečnost 2016/ , , , , , , , , ,6 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce , , , , , , , , ,4 Ministerstvo financí Stránka 7 z 16

8 Tabulka č. 1 Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Podíl pohledávek po lhůtě Saldo pohledávek a závazků Č á s t A Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje ZPP 2016 vychází ze ZPP 2016 jednotlivých ZP. splatnosti za PP k celkovému celkem - v tis. Kč objemu pohledávek v % Rok Rok % Rok 2015 Rok 2016 % skuteč. stav k stav k /2015 skutečnost skutečnost 2016/ ,1 34,5 71, ,3 38,6 41,8 108, ,6 48,4 48,5 100, ,3 47,0 47,2 100, ,9 36,4 27,8 76, ,2 38,7 35,5 91, ,5 42,6 42,0 98, ,3 43,6 42,8 98, ,2 46,2 38,4 83, ,8 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce , , , , , , , , ,8 Ministerstvo financí Stránka 8 z 16

9 Náklady na činnost zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Tabulka č. 1a Propočet limitu nákladů na činnost % Propočet limitu nákladů na činnost % Č á s t A podle 7 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozd. předpisů podle 7 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozd. předpisů Rok 2015 Rok 2016 Max. limit Skutečný Překročení + Max. limit Skutečný Překročení + přídělu příděl Úspora /2014 přídělu příděl Úspora /2015 Údaje v tis. Kč limitu skut. přídělu limitu skut. přídělu , , , , , , , , , , , , , , , ,6 CELKEM ZP , ,2 Přepočet údajů z části A v tis. Kč na jednoho zaměstnance Přepočet údajů z části A v tis. Kč na jednoho zaměstnance , , , , , , , , , , , , , , , ,9 CELKEM ZP , ,1 Ministerstvo financí Stránka 9 z 16

10 Náklady na činnost zdravotních pojišťoven v letech 2015 a 2016 Tabulka č. 1a Propočet limitu nákladů na činnost % Propočet limitu nákladů na činnost % Č á s t A podle 7 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozd. předpisů podle 7 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozd. předpisů Rok 2015 Rok 2016 Max. limit Skutečný Překročení + Max. limit Skutečný Překročení + přídělu příděl Úspora /2014 přídělu příděl Úspora /2015 Údaje v tis. Kč limitu skut. přídělu limitu skut. přídělu , , , , , , , , , , , , , , , ,6 CELKEM ZP , ,2 Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce Přepočet údajů z části A v Kč na jednoho pojištěnce , , , , , , , , , , , , , , , ,8 CELKEM ZP , ,0 Ministerstvo financí Stránka 10 z 16

11 Finanční zůstatky na bankovních účtech základního fondu zdravotního pojištění podle jednotlivých zdravotních pojišťoven k a Tabulka č. 1 b ZFZP - konečné zůstatky na BÚ ZFZP a stavy závazků. VZP ČR VoZP ČR ČPZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP P ZZP celkem CELKEM K tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč. tis. Kč tis. Kč Výdaje na věcné dávky zdravotní služby včetně korekcí, revizí a úhrad jiným ZP Průměrný měsíční výdaj za zdravotní služby Průměrný denní výdaj na zdravotní služby KZ na bankovním účtu ZFZP k Finanční zásoba na bankovním účtu ZFZP ve dnech Stav závazků vůči PZS po lhůtě splatnosti k v tis. Kč Výdaje v přepočtu na počet dnů představující závazky po lhůtě splatnosti Stav závazků vůči PZS ve lhůtě splatnosti k Výdaje v přepočtu na počet dnů představující závazky ve lhůtě splatnosti vůči ZZ ZFZP - konečné zůstatky na BÚ ZFZP a stavy závazků. VZP ČR VoZP ČR ČPZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP P ZZP celkem CELKEM K tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč. tis. Kč tis. Kč Výdaje na věcné dávky zdravotní služby včetně korekcí, revizí a úhrad jiným ZP Průměrný měsíční výdaj za zdravotní služby Průměrný denní výdaj na zdravotní služby KZ na bankovním účtu ZFZP k Finanční zásoba na bankovním účtu ZFZP ve dnech Stav závazků vůči PZS po lhůtě splatnosti k v tis. Kč Výdaje v přepočtu na počet dnů představující závazky po lhůtě splatnosti Stav závazků vůči PZS ve lhůtě splatnosti k Výdaje v přepočtu na počet dnů představující závazky ve lhůtě splatnosti vůči ZZ Ministerstvo financí

12 Tabulka č. 1 c Výstupy z přerozdělování platby státu podle očekávané skutečnosti 2014 až 2016 Vliv přerozdělování Vliv přerozdělování Vliv přerozdělování Nárůst/Pokles Nárůst/Pokles v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč skutečnost skutečnost skutečnost rozdíl rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 = sl. 2 - sl.1 sl. 5 = sl. 3 - sl S a l d o S a l d o CELKEM ZP Poznámky: Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Údaje r jsou převzaty z hodnocení výročních zpráv Ministerstvo financí

13 Zůstatky na rezervních fondech zdravotních pojišťoven k Tabulka č. 1 d RF - konečné zůstatky na BÚ RF. VZP ČR VoZP ČR ČPZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP P ZZP celkem CELKEM K tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč. tis. Kč tis. Kč A. Skutečné naplnění rezevního fondu B. Zákonná výše naplnění rezervního fondu k rozvahovému dni Rozdil A. - B Drobné záporné rozdíly u zaměstanenckých zdravotních pojišťoven nejsou způsobeny nedostatkem finančních prostředků, ale skutečností, že podle odst. 4) 2 vyhlášky 418/2003 Sb. zdravotní pojišťovny musí zajistit naplnění fondu k rozvahovému dni (tj. k 31.3.) a nikoliv k Rezervy jsou uváděny včetně cenných papírů.

14 Rozvaha zdravotních pojišťoven k AKTIVA : Tabulka č.2 Čistá výše v tis. Kč Položka výkazu Všeobecná zdravotní Vojenská zdravotní Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská Česká průmyslová Oborová zdravotní Zaměstnanecká pojišťovna České pojišťovna České ministerstva vnitra pokladna, zdravotní zdravotní pojišťovna pojišťovna pojišťovna Škoda republiky republiky České republiky pojišťovna Souhrn ZP Souhrn pouze ZZP A. Dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek III. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku B. Finanční umístění (investice) C. Dlouhodobý hmotný majetek I. Pozemky a stavby Pozemky Stavby II. Movitý majetek Movitý majetek - odepisovaný Movitý majetek - neodepisovaný III. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek IV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku D. Dlouhodobý finanční majetek I. Podíly v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo uvěry poskytn Podíly s podstatným vlivem Dluhopisy vyd. os., ve kterých má úč. j. podst. vliv, a zápůj. n. úvěry p II. Jiný dlouhodobý finanční majetek Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí Ostatní dlouhodobý finanční majetek E. Dlužníci I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění Pohledávky za plátci pojistného Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb Pohledávky z přerozdělení pojistného Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči Dohadné položky aktivní Ostatní pohledávky II. Ostatní pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé F. Ostatní aktiva I. Zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně Zvláštní bankovní účty Základního fondu Rezervního fondu Provozního fondu Sociálního fondu Fondu reprodukce majetku Fondu prevence Fondu pro úhradu preventivní péče Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnav Ostatní bankovní účty Pokladna a jiné pokladní hodnoty III. Jiná aktiva G. Časové rozlišení I. Náklady příštích období II. Příjmy příštích období AKTIVA CELKEM

15 Rozvaha zdravotních pojišťoven k PASIVA : Tabulka č.2 Čistá výše v tis. Kč Položka výkazu Všeobecná zdravotní Vojenská zdravotní Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská Česká průmyslová Oborová zdravotní Zaměstnanecká pojišťovna České pojišťovna České ministerstva vnitra pokladna, zdravotní zdravotní pojišťovna pojišťovna pojišťovna Škoda republiky republiky České republiky pojišťovna souhrn ZP Souhrn pouze ZZP A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Oceňovací rozdíly III. Ostatní kapitálové fondy Provozní fond Sociální fond Fond majetku Fond reprodukce majetku Fond prevence Fond pro úhradu preventivní péče Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavate Jiné IV. Ostatní fondy ze zisku Zdroj podílů v ovládaných osobách Jiné ostatní fondy ze zisku V. Fondy veřejného zdravotního pojištění Základní fond Rezervní fond VI. Výsledek hospodaření minulých let VII. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Rezervy C. Věřitelé I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění Závazky za plátci pojistného Závazky k poskytovatelům zdravotních služeb Závazky z přerozdělení pojistného Závazky k zajišťovacímu fondu Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči Dohadné položky pasivní Ostatní závazky II. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho: Směnitelné (konvertibilní) dluhopisy III. Závazky vůči finančním institucím IV. Ostatní závazky Dluhy daňové Dluhy ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Ostatní závazky D. Ostatní pasiva E. Časové rozlišení I. Výdaje příštích období II. Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

16 Vývoj hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v letech 2014 až 2016 tabulka č. 4 Vývoj hospodaření veřejného zdravotního pojištění Skutečnost Rozdíl Změna Skutečnost Rozdíl Změna Skutečnost výroční zprávy Rozdíl Změna Vybrané ukazatele v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč v % v mil. Kč v mil. Kč v % v mil. Kč v mil. Kč v % r r r.2013 r. 2014/2013 r r r.2014 r. 2015/2014 r r r r. 2016/2015 Příjmy v systému veřejného zdravotního pojištění celkem , , ,9 v tom: inkaso pojistného po přerozdělování , , ,8 z toho: ze SR na nevýdělečné pojištěnce 1) , , ,1 ostatní příjmy a výnosy v.z.p , , ,9 výnosy ze zdaňované činnosti , , ,7 platby od zahr. pojišťoven na základě mezinár.smluv , , ,4 Výdaje v systému zdravotního pojištění celkem , , ,8 v tom: výdaje na zdravotní služby , , ,7 provozní režie , , ,2 výdaje za cizince uhrazené poskytovatelům zdravotních služeb , , ,9 náklady na zdaňovanou činnost , , ,6 Saldo všech příjmů celkem a výdajů celkem , , Saldo příjmů a výdajů bez vlivu zdaňované činnosti , , ,2 1) Rozdíl mezi skutečnými výdaji na platby za nevýdělečné pojištěnce ze státního rozpočtu a výstupy z účetnictví je způsoben časovým posunem v důsledku procesu 12. přerozdělování pojistného. Ministerstvo financí

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2014 a 2015

Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2014 a 2015 Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Rok Rok Rok % % Rok Rok Rok % % Č á s t A 2014 2015 ZPP plnění skuteč. 2014 2015 ZPP plnění skuteč. skutečnost skutečnost

Více

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014 Příloha Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Skutečnost Skutečnost Očekávaná Skutečnost Očekávaná Index 2012 1. pololetí skutečnost ZPP % 1. pololetí skutečnost

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A V. TABULKOVÁ P Ř Í L O H A Tabulka č. 1 Tabulka č. 1a Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Tabulka

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA CELKEM 1 060 475,69 807 054,50 253 421,19 2 091 731,64 A. Stálá aktiva 848 616,50 807 054,50 41 562,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3.

Více

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA CELKEM 46 501 239,59 16 258 082,58 30 243 157,01 29 907 675,88 A. Stálá aktiva 40 067 798,17 16 258 082,58 23 809 715,59 24 145 859,59 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA CELKEM 10 985 300,66 8 481 629,19 2 503 671,47 2 017 468,24 A. Stálá aktiva 8 852 223,19 8 481 629,19 370 594,00 404 798,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2014 (v Kč) Název účetní jednotky: Obec Horní Radouň AKTIVA CELKEM 44 201 490,83 10 147 435,06 34 054 055,77 33 167 266,05 A. Stálá aktiva 33 979 586,68 10 147 435,06 23 832 151,62 23 803 144,66

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Dolní Heřmanice 100

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Dolní Heřmanice 100 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 699 508,5 6 97 58,60 6 78 969,65 57 585 6, 7 95 69,07 6 97 58,60 56 06 60,7 56 608 08,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 556,00 556,00 0 000,00 0,00. Nehmotné výsledky

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02 IČ: 70892156 Sestavená

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: obec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: obec AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 5 0, 0 95,80 9 905 59, 00 6 605, 7 09 09, 0 96 579,0 86 895 55,0 86 68 876,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 60,0 56 85,0 7 07,00 6 79,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 85,6 7 6 8,6 9 78,00 7 58 5,08 60 508,7 7 6 8,6 7 57 687,0 7 659 50,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 75 6,0 76 875,0 98 589,00 0 077,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 07,87 8 98 7,7 0 58,5 80 99 87, 0 6 85, 8 79 977,7 8 6 07,7 7 0,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 685 67,0 59 75,0 5 98,00 7 8,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Frymburk, Sušice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Frymburk, Sušice AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 58 09, 87 60,00 86 807, 80 90,98 7 70 059,9 87 60,00 5 98 57,9 8 5,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 57 66,0 7 65,0 85 6,00 65 6,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 07 87,7 7 9 68, 9 6 99,5 90 676 095,0 6 7 8,9 7 8 0, 78 50 86,7 7,68 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68,0 77,0 660 86,00 785 86,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Borovnice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Borovnice Název 00777 Okamžik sestavení: 6..07 :0:06 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 09 60,6 7 65 598,67 8 66,9 8 05 5,6 660 070,60 7 65 600,67 7 007 69,9 6 98, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 60,00 8 656,00 5

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 0065 Okamžik sestavení: 6..07 :9:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 660 0,75 65 06,6 66 5 90, 65 006 877,9 0 067,70 65 086 00,6 56 8 066,07 58 768,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 97,00 8 700,00 57

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Troubsko

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Troubsko Název 0087 Okamžik sestavení:..07 5::5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 88 0,70 5 97 55, 5 90 587,9 9 77 0,79 5 08 5,89 5 90 075, 99 88 77,58 96 56 59, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 67,90 08,90 0 6,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 00966 Okamžik sestavení: 6..08 8:6:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 70 66,97 8 855,80 907 78,7 69,79 96 59,80 799 95,80 6 098,00 9 870,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 0,00 05 865,00 9 66,00

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Bystřec, Bystřec 87, 561 54, IČO 75015617 Sestavená k 31.12.2012 (v tis. Kč) okamžik sestavení:. 1 2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Mokrosuky

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Mokrosuky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 8 77 95,0 5 7 990,0 05 505,0 7,85 86 08,7 5 7 990,0 6 5 8,7 855 97,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6,00 6,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0. Software 0. Ocenitelná

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 667 80.0 9 60 70.9 0 06 78.6 7 87 097. 7 85 079.9 9 57 97. 8 78 05.9 8 9 686.95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 88 58.70 96 07.70 85 85.00 506 79.00. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Licence: KUZL (mskuzl M) XCRGURUA / RUA2 ( :52 / ) 0000ALV061S1

Licence: KUZL (mskuzl M) XCRGURUA / RUA2 ( :52 / ) 0000ALV061S1 26.02.2016 08:02:39 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/6 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 11

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Koroužné

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Koroužné AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 556 88,85 6 9 8,8 0 6 56,0 8 87 96,0 9 68 76,69 6 9 8,8 08 9,85 76 5, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 75,80 98 565,80 80,00 5 98,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IČO: Rozvaha (v tis. Kč) Město S Á Z A V A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k

IČO: Rozvaha (v tis. Kč) Město S Á Z A V A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 18.02.2015 09:33:57 Název účetní jednotky: Město S Á Z A V A Sídlo:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2017 IČO: 44992785 Název: Statutární město Brno UCS: 4499278520 Městská

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 687 87 90,88 96 59 6,0 9 78,8 58 065,5 560 80 7,9 9 0 86,60 67 759 788, 5 665 9,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 77 7,60 58 97,80 5 5,80 78 80,80. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 005 750,99 5 58 50, 97 87 0,88 6 78,6 0 99 86,7 5 58 50, 85 76 86,6 6,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 77,95 898 565,05 97 09,90 09 50,90. Nehmotné výsledky výzkumu a

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: Název IČ: 007 Okamžik sestavení: 9.0.08 7:5:9 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 809 9 69,8 0 095 98,0 89 5 667,78 9 78,8 65 9, 6 0 850,59 6 00 598,7 67 759 788, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 77 7,60 66 9,80

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Modletice 6

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Modletice 6 Název 006058 Okamžik sestavení: 5..06 :: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 0 50,9 86 7,9 0 5,00 96 50,8 606 75,68 68 7,9 99 95 8,9 77 98,70 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 656 665, 59 578,0 7 087,0 075 688,0.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 00075 Okamžik sestavení: 9..06 ::9 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 80 807 795,96 9 58 97,90 7 8 88,06 68 7 87,5 5 7 7,5 9 58 97,90 8,6 80 90,6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 56 708,80 6 75,80 7 97,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Drahňovice 40

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Drahňovice 40 Název Okamžik sestavení: 6..06 ::7 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 890 68, 59 709,79 0 60 97,6 0 6 999, 0 607,9 59 709,79 9 0 897,70 9 78 986,08 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 805,50 7,90 59 9,60 5 9,60.

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A 2020 211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR Střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA ROK 2019 A 2020 Zdravotní pojišťovna

Více

====================================================================================================================================

==================================================================================================================================== Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Město S Á Z A V A Sídlo: Školská 194 285 06 SÁZAVA Právní forma:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 5 5 6,9 6 066 86,89 9 86 00,0 7 050,8 7 0 95,85 6 066 86,89 6 07,96 9 80 676,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 7,50 7,50 00,00 9 686,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Katov 28

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Katov 28 Název 0058808 Sídlo: Katov 8 Okamžik sestavení:..08 5::00 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 7 98 69,67 6 86,60 5 87 8,07 7 00, 6 9,6 6 86,60 00 008,0 7 696,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 7,00 97,00 55,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 70967 Sídlo: Černilov 0 Okamžik sestavení: 0..07 :6: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 9,5 7 55,00 88 69,5 0, 97 07,00 7 55,00 67 58,00 786 679,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné výsledky

Více

Licence: MP3M XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP3M XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 13 / 2010 IČO: 00231355 Název: Městská část Praha 15 AKTIVA CELKEM 2 709 518 593,68 36 193 830,28 2

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 05 8,57 5 505,00 76 08,57 96 808,05 95 9,00 5 505,00 69 08,00 65 97,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0. Software 0. Ocenitelná práva 0.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2016 IČO: 44992785 Název: Statutární město Brno UCS: 4499278520 Městská

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 7087758 Sídlo: Praskačka Okamžik sestavení: 8..08 :59:9 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 67 5 88,7 5 66,00 5 807 0,7 5 86 6,0 6 7 70, 5 66,00 8 99 75, 50 7 8, I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Sluštice 21,

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Sluštice 21, Název 00076 Sídlo: Sluštice, 50 8 Okamžik sestavení: 8..08 :9:08 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 568 9,89 68 56,9 78 99 8,98 70 6 8,0 88 8 90,6 68 56,9 7 75 0,7 66 95 7, I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: Předmět činnosti:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: Předmět činnosti: Název IČ: 0070 Okamžik sestavení: 7..06 :0: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 809, 86 09,0 5 576 780, 6 06, 7 6 5,6 86 09,0 808,5 765 06,5 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 56 88,00 0,00 56 88,00 550 88,00.

Více