Herní řád malé kopané okresu Blansko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Herní řád malé kopané okresu Blansko"

Transkript

1 Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno. d) Rozměr brankoviště: obdélník 6 x 9 m. Na hřišti s umělým povrchem bude tolerováno futsalové brankoviště rozměr a tvar dle pravidel ČR. e) Značka pokutového kopu 6 m od brankové čáry kolmo ke středu branky (na čáře vyznačující pokutové území). čl. 2 Branky a) Rozměry: 3 x 2 m. b) Při všech soutěžních utkáních musí být na brankách sítě. čl. 3 Míč a) Používá se míč pro velkou kopanou sešívaný nebo lepený. b) Používání plstěných, či gumových míčů je zakázáno. c) O způsobilosti míče a o jeho výměně rozhoduje vždy rozhodčí. čl. 4 Hrací doba a) Hraje se 2 x 35 minut, přestávka trvá 15 minut. čl. 5 Rozhodčí a) Rozhodčí má neomezenou pravomoc, vyplývající z dodržování pravidel, jeho rozhodnutí jsou konečná. Rozhodčího deleguje domácí mužstvo, musí mít platné školení a platný registrační průkaz pro rozhodčího malé kopané. V případě, že se rozhodčí domácího týmu k utkání nedostaví, utkání bude řídit rozhodčí hostujícího mužstva, pokud ani hostující mužstvo nemá na utkání přítomného rozhodčího s průkazem, rozhodnou kapitáni mužstev (případně pověření zástupci) losem o tom, z kterého mužstva bude zástupce toto utkání řídit. Komise si vyhrazuje právo delegovat na sporná nebo důležitá utkání svého rozhodčího. V případě, že klub požádá komisi o delegování rozhodčího, je žádající klub povinen uhradit rozhodčímu cestovné + částku za odpískání zápasu. čl. 6 Povinnosti rozhodčích a) Každý rozhodčí je povinen se před zahájením zápasu prokázat kapitánům obou mužstev platnou průkazkou. Je povinnost do zápisu z utkání uvést číslo jeho průkazu. Pokud nebude mít průkaz, nastoupí rozhodčí ze soupeřova mužstva, který se prokáže průkazem. Když nikdo nebude mít průkaz, losem se určí mužstvo, které poté vybere rozhodčího. Do zápisu se potom napíše bez průkazu. b) Rozhodčí řídí utkání dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, nesmí být pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Nesmí stranit ani jednomu z mužstev s úmyslem poškodit soupeře. c) Rozhodčí je povinen trestat hrubé a brutální zákroky kartami stejně jako urážky hráčů i své osoby. Potrestané hráče je povinen zapsat do zápisu o utkání. d) Rozhodčí je povinen umožnit zapsat stížnosti do zápisu vedoucím mužstev, i kdyby se týkaly jeho osoby. 1

2 e) Rozhodčí je povinen podepsat zápis a dbát na jeho správné vyplnění. f) Rozhodčí musí předčasně ukončit zápas v těchto případech: Pokud počet hráčů jednoho týmu klesne pod čtyři. Při násilí páchaném na rozhodčím inzultaci. (Udeření, kopnutí, úmyslné vrážení, cloumání, úmyslné udeření míčem nebo jiným předmětem, a pod). g) Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech: Pro tmu. Pro špatné povětrnostní podmínky a nezpůsobilost hrací plochy. Odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím (1 2 minuty). Hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni obou mužstev na výzvu rozhodčího. Pro hrubé nesportovní projevy diváků, např. při opakovaném vniknutí na hrací plochu. (Platí i pro psy a podobně). čl. 7 Počet hráčů a) Každé mužstvo může mít na soupisce maximálně 15 hráčů. Do utkání může nastoupit všech 15 hráčů uvedených na soupisce. b) Všichni musí mít vlastní dres (minimálně horní část). Není povoleno převlékání dresů v průběhu zápasu. c) Soupiska odeslaná vedoucímu musí mít minimálně 6 a maximálně 15 hráčů. Hráče lze během soutěže doplňovat na soupisku dohlášením vedoucímu soutěže (v zápisu) před utkáním, ve kterém má za mužstvo nastoupit nový hráč (hráči). V průběhu sezóny nelze hráče ze soupisky škrtnout a doplnit případným šestnáctým hráčem. V případě, že mužstvo nedodá soupisku v termínu, budou výsledky odehrané do odevzdání soupisky kontumovány ve prospěch soupeře. d) Mužstvo může hrát minimálně se čtyřmi hráči (1+3). Pokud počet hráčů klesne z jakéhokoliv důvodu (vyloučení, zranění) pod 4, utkání v tu chvíli končí a o jeho osudu rozhodne disciplinární komise. čl. 8 Kapitán a) Kapitán každého mužstva jeden z hráčů zvolený ostatními členy oddílu, musí být viditelně označen (páska na rukávu). Pouze kapitán je oprávněn se v případě nejasností, při přerušené hře, obrátit na rozhodčího slušnou formou s dotazem. čl. 9 Vedoucí mužstva a) Je osoba, kterou si zvolí členové příslušného oddílu. Uvede se na přihlášce do aktuálního soutěžního roku. Na jeho adresu směřuje vedoucí soutěže veškeré informace pro dané mužstvo. Je odpovědnou osobou a mluvčím týmu, jedná za tým jeho jménem. b) Při změně adresy bydliště, nebo telefonu vedoucího mužstva je jeho povinností toto neprodleně oznámit vedoucímu příslušné soutěže. Vedoucí soutěže s touto skutečností ihned písemně seznámí všechny soupeře. čl. 10 Hráči a) K utkání může nastoupit hráč, který je zařazen v soupisce oddílu a je uveden v zápise o utkání a není v disciplinárním trestu nebo ve lhůtě, kdy na disciplinární trest čeká. b) Malou kopanou mohou hrát hráči ve věku od 15 do 60 roků. c) Hráči mohou hrát v kopačkách nebo teniskách. (Na umělém povrchu příslušná obuv). Nesmí se používat kopačky se šroubovacími špunty na podrážce. Hráč, který s takovými kopačkami nastoupí, se musí po rozhodnutí rozhodčího přezout. Pokud tak neučiní, nesmí pokračovat ve hře. Používání obuvi je povinné. 2

3 d) Na hřišti s umělým povrchem musí obě mužstva nastoupit s odpovídající obuví (sportovní boty bez špuntů). Případné dotazy (před zápasem) směřujte na vedoucího domácího mužstva. e) Mužstvo nastupuje v jednotném úboru minimálně horní části těla. Hrát s obnaženou horní částí těla, nebo bez obuvi je zakázáno. f) Všichni musí mít vlastní dres. (Není povoleno převlékání dresů v průběhu zápasu.) g) Brankář nesmí mít dres stejné barvy jako ostatní hráči mužstva. h) Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo ostatní hráče (např. sádrovou dlahu, ostré náušnice, prsteny s očkem ). i) Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí. j) Hráčům se zakazuje používat v zápasech Malé kopané skluz, jako prostředek k vypíchnutí, či získání míče nebo zastavení protihráče. Pokud jde hráč skluzem do přímého souboje se soupeřem, kterému, byť čistě, odebere míč, jedná se o přestupek a rozhodčí ho potrestá volným přímým kopem (nebo penaltou pokud k faulu došlo v brankovišti). Pokud dojde k tomu, že hráč skluzem fauluje, tedy při odebírání míče soupeře zasáhne, je opět nařízen volný přímý kop (penalta) a faulující hráč obdrží žlutou kartu. Výklad : Skluzem se rozumí takový zákrok, při němž hráč klouže po hrací ploše s úmyslem využít tohoto mechanismu pohybu ve svůj prospěch při získání míče nebo v souboji se soupeřem. Při tomto klouzání se dotýká země ještě jinou částí těla než chodidly. Velmi důležité je to, že ke klouzání musí dojít před tím, než dojde k souboji nebo zasažení míče. Pokud hráč míč odehraje a teprve potom sklouzne nebo upadne, o skluz se v tomto případě nejedná. Rovněž není skluzem zákrok, při němž hráč odebírá nebo zahrává míč v pozici, při níž je okolnostmi přinucen třeba pokleknout nebo dosednout na hrací plochu. Pokud se do této pozice nedostane úmyslným sklouznutím, nejedná se v žádném případě o skluz. Zcela zvláštní kapitolou o skluzu je hra brankáře. Tady je nutno při posuzování skluzu postupovat velmi citlivě. Problém je totiž v tom, že brankář se prakticky při každém svém zákroku, při kterém je nucen jít na zem, dostává do klouzavého pohybu směrem k míči. Zároveň je nutno si uvědomit, že není možné brankáře nutit, aby do soubojů na zemi chodil doslova po hlavě. Funguje zde určitý obranný reflex organismu, a proto se občas stane, že brankář padá do souboje bokem, ale přesto se nohy samovolně dostanou před tělo. A tady je opravdu nutné velmi citlivě rozlišit, jestli se jedná o běžný zákrok nebo jestli šel brankář nohami přímo dopředu před sebe s jasným úmyslem získat míč skluzem. Tedy - pískat faul jedině v případě, že se jedná o zjevný úmysl a brankář jde nohami přímo před sebe. Pokud šel brankář do souboje víceméně bokem a tedy normálním brankářským zákrokem, při kterém se klouzal po podlaze a třeba se při tom i stalo, že se v určité fázi pohybu jeho nohy dostaly před tělo, v žádném případě to neposuzovat jako nedovolenou hru - tedy skluz. k) Hráč může rozehrát přímý kop bez pokynu rozhodčího, pokud rozhodčí neurčí jinak l) Při rozehrávání přímého kopu musí být minimální vzdálenost nejbližšího protihráče od míče 3m. čl. 11 Kontrola registrace hráčů a) Povinností všech hráčů před každým utkáním je mít u sebe občanský průkaz, pas či policejní legitimaci, jinak nesmí zasáhnout do hry. b) Povinností vedoucího mužstva (nebo kapitána) před každým utkáním je předložit k nahlédnutí soupeřovu vedoucímu svoji soupisku hráčů a doklady hráčů, kteří mají hrát. c) Povinností vedoucích (nebo kapitánů) před začátkem utkáním je porovnat a zkontrolovat podobu hráčů a shodu rodných čísel ze soupisky s doklady. d) Hráč, který se k utkání dostavil až v jeho průběhu, může nastoupit až po soupeřově kontrole. 3

4 e) Do zápisu o utkání musí být případný protest o hraní neoprávněného hráče podložen nezvratným důkazem o vině soupeře a musí být zapsán do zápisu nejpozději do začátku druhé půle utkání (mimo bod d). f) Vedoucí mužstev (kapitáni) dbají podle svého vědomí a svědomí na dodržování pravidel malé kopané a nesou hlavní zodpovědnost za jejich neporušování. Následky za jejich porušování, tj. pokuty, tresty či vyloučení ze soutěže mají v rukou především oni. čl. 12 Střídání hráčů a) Zóna pro střídání hráčů je na pomezní čáře té strany hřiště, kde jsou umístěny lavičky náhradníků a to ve vzdálenosti 5 m od středové čáry na každé straně. Tato vyznačená zóna se nazývá "zónou pro střídání". Když hráči v průběhu utkání vstupují na hřiště nebo jej opouštějí, činí tak v "zóně pro střídání". b) Střídá se libovolný počet hráčů v době, kdy je přerušená hra nebo kdy je míč mimo hrací plochu. Střídání se provádí v "zóně pro střídání", v případě, že střídání není takto provedeno, rozhodčí odpíská nepřímý volný kop ve prospěch soupeře z místa, odkud se střídalo. c) V případě, že se hráč v průběhu hry zraní a opustí hřiště, může jej střídající hráč nahradit jen v době, kdy to povoluje čl. 12 odst. b). Jen zraněný hráč nemusí opustit hřiště u středové čáry. čl. 13 Žlutá a červená karta a) Pokud rozhodčí udělí žlutou kartu, znamená to pro hráče napomenutí. Další napomenutí v jednom utkání znamená automaticky kartu červenou. Červenou kartu může hráč obdržet i bez předchozího napomenutí za zvlášť závažný přestupek. Červená karta znamená okamžité vyloučení do konce utkání. Nemůže být nahrazen dalším hráčem a mužstvo dohraje zápas v sestavě Pokud by však počet hráčů klesl celkem pod čtyři rozhodčí ukončí zápas (čl. 7 odst. d). O výsledku zápasu rozhodne disciplinární komise. Vyloučený hráč nejbližší jeden zápas automaticky nehraje. Dále dle čl. 34, 35. Žlutou nebo červenou kartu může dostat i hráč na lavičce za nesportovní chování v tom případě se počet hráčů na hřišti nemění. b) Hráč bude napomenut jestliže: Opakovaně porušuje pravidla hry. Projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího. Proviní se nesportovním chováním (např. se snaží zmást protihráče výkřikem přihraj! pusť! apod., odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře apod.) je vždy hra rozhodčím přerušena, hráč napomenut žlutou kartou a proti provinivšímu se mužstvu je nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z 6 m čáry (hranice pokutového území), z bodu nejbližšímu místu, kde došlo k porušení pravidel. Za skluz Hráč bude vyloučen ze hřiště, jestliže podle názoru rozhodčího: se proviní nebezpečným faulem nebo faulem ve vyložené šanci se chová hrubě nesportovně používá urážlivých nebo hanlivých výroků podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta) čl. 14 Hraní rukou v trestném území i mimo trestné území a) Hráč, který úmyslně zabrání rukou ve vstřelení branky nebo zastaví míč již směřující do branky ve svém trestném území, je potrestán červenou kartou a mužstvo pokutovým kopem. 4

5 b) Hráč, který se úmyslně dopustí hraní rukou před vlastním trestným územím je potrestán žlutou kartou a mužstvo přímým volným kopem z místa přestupku. čl. 15 Dosažení branky a) Branky je dosaženo přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany. Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek, bude vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky nebo bude dosaženo stejného počtu branek oběma mužstvy, zápas končí remízou. Hráči k dosažení branky (soupeřovi nebo do vlastní brány) můžou použít kteroukoliv část těla mimo rukou (od ramene po konečky prstů). b) Branky nelze dosáhnout: přímo z rozehrávky autu aniž by se jakýkoliv hráč dotkl míče, rukou nebo paží hráče útočící strany, z výhozu brankáře přes celé hřiště, poté co chytil míč ve hře (pokud si ovšem vhodí míč, který chytil ve hře, do vlastní branky, vlastní gól platí), přímo z nepřímého volného kopu, čl. 16 Pokutový kop a) Pokutový kop smí zahrávat pouze hráč, který byl v době přestupku na hrací ploše. b) Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu ve vzdálenosti 6 m od brankové čáry. c) Brankář musí stát čelem do hřiště na své brankové čáře mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře (může přitom na brankové čáře pohybovat nohami a tělem činit klamné pohyby). d) Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míč podruhé, dokud se míče nedotkl jiný hráč. Míč bude považován, že je ve hře, pokud urazí vzdálenost svého obvodu. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky. čl. 17 Rozehrávání míče brankářem a) Brankář, pokud rozehrává z pokutového území, musí v každém případě rozehrávat míč pouze do poloviny hřiště (rukou, nohou). Toto neplatí, pokud brankář míč vyráží. b) Pokud hraje brankář mimo pokutové území, může hrát tak jako všichni ostatní hráči. c) V případě, že jde o rozehrávání přímého nebo nepřímého kopu z vápna, např. po faulu na brankáře, může brankář tento kop rozehrát přes půlící čáru. d) Malá domů - brankář smí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje kteroukoliv částí těla mimo rukou (od ramene po konečky prstů). čl. 18 Oznámení o výsledku zápasu a) Povinností domácího mužstva je zaslat po odehraném zápase SMS zprávu o výsledku zápasu na číslo uvedené v ročence pro daný ročník. b) Hlásí se i odložení zápasu. Zprávu je nutné zaslat nejpozději do neděle hod. příslušného kola. c) Za nedodržení tohoto pravidla bude mužstvo pokutováno vždy 50 Kč. Po ukončení kola jsou pokuty za neodeslané SMS uvedeny na internetových stránkách. čl. 19 Zápis o utkání a) V zápise musí být uvedeny celé názvy mužstev, datum, místo a čas utkání, druh soutěže (pohár, liga, divize, základ), jména a data narození hráčů obou mužstev, kteří nastoupí do utkání, hrací doba, výsledek v poločase a na konci utkání, jméno rozhodčího, podpisy kapitánů, nebo vedoucích obou mužstev a rozhodčího, napomínaní a vyloučení hráči, střelci branek, popřípadě zjištěné závady a protesty. b) Zápis musí být napsán čitelně. 5

6 c) Vedoucímu soutěže se musí oznámit odložení i případné předehrání zápasu, nový termín a hodina kdy bude zápas odehrán! čl. 20 Protesty a poznámky do zápisu a) Kapitáni mužstev mají právo zapsat do zápisu o utkání protest nebo poznámku či nesouhlas, a to hned po ukončení utkání, dříve než zápis podepíše rozhodčí. Na nepodepsané zápisy nebude brán zřetel a takový zápis se nebude nadále projednávat. Projednávat se budou pouze řádně vyplněné zápisy. Rozhodčí je povinen zápis podepsat. Výjimkou může být pouze případ, že některý z vedoucích mužstev či kapitánů neumožní zápis připomínek nebo odhalení zatajených údajů (karty, neoprávněný nástup hráče, výsledek kontroly, apod.). Provinilé mužstvo, jeho kapitán a rozhodčí, budou přísně potrestáni. Takovéto jednání je nutné uvést na své polovině zápisu odeslané vedoucímu soutěže. Incident bude řešit disciplinární komise. čl. 21 Zaslání zápisu a) Výsledky se potvrzují zápisem o utkání, zaslaném nejpozději do 2 dnů po odehrání zápasu vedoucímu soutěže. Zápis posílají (poštou, osobně, nebo em) domácí i hosté. Pokud vedoucí soutěže nedostane zápisy do tří týdnů od posledního úředního termínu, bude zápas kontumován a do tabulky bude oběma mužstvům započítán výsledek 0 bodů, skóre 0 : 5. b) Neodeslání dvou zápisů o utkání v termínu - pokuta 100 Kč, za třetí a každý další neodeslaný zápis v termínu - pokuta 500 Kč. c) Na zápisu musí být uvedeno, který oddíl zápis posílal. čl. 22 Dodatečná kontrola zápisu a) Pokud je při kontrole zápisu mezi střelci uveden hráč, který není na soupisce, jedná se o neoprávněný start a provinilé mužstvo bude potrestáno kontumačním výsledkem 0 : 5 a pokutou 200 Kč. Soupeř dostane pokutu 100 Kč za neprovedení kontroly zápisu. čl. 23 Bodování zápasu a) Za vítězství doma i venku mužstvo získává 3 body b) Za remízu doma i venku získávají mužstva po 1 bodu. c) Za prohru nezískává mužstvo žádný bod. d) Za kontumaci výsledku 5:0 se počítají vítězi 3 body, soupeři 0. čl. 24 Čekací doba a) Čekací doba na soupeře se stanovuje na 20 minut po úředním začátku utkání. Pokud se mužstvo soupeře do této doby nedostaví a nenastoupí ke hře, zápas se kontumuje! čl. 25 Termíny zápasů a) Termíny zápasů jsou pro mužstva závazné, a pokud chtějí zápas odložit, jsou povinni písemně nebo telefonicky požádat soupeře a zároveň ihned navrhnout nový termín, a to nejpozději 3 dny před úředním termínem zápasu. Soupeř není povinen na přeložení přistoupit, ale pokud přistoupí, je povinen respektovat náhradní termín. Zápas může být odložen nejdéle o dva týdny a nový termín musí být oběma stranami potvrzen vedoucímu soutěže. b) Pokud však je pro odložení zápasu závažný důvod, (např. nezpůsobilé hřiště) a mužstva se nedohodnou na náhradním termínu rozhodne vedoucí příslušné soutěže. c) Vedoucímu soutěže je nutné hlásit i předehrávané zápasy. d) 4 kola před koncem soutěže se nesmí zápasy odkládat, lze je však předehrát. čl. 26 Úřední termíny začátků utkání 6

7 a) Zápasy mají úředně stanovený čas začátku. Dle individuální žádosti mužstev lze vyhovět na jiný čas začátku na domácím hřišti a mužstvo soupeře je povinno se přizpůsobit. Hrací dny jsou sobota odpoledne a neděle dopoledne. b) Začátky zápasů: sobota Březen 15 hodin Duben 16 hodin Květen Září 17 hodin Říjen 16 hodin Listopad 15 hodin neděle vždy v 10 hod. c) Komise si vyhrazuje právo v případě potřeby určit stejný čas začátku utkání u všech zápasů. Závazný čas je uvedený v ročence. čl. 27 Hrací systém a) V soutěžích se hraje systémem každý s každým (doma a venku). čl. 28 Hostování a) Hráč může jít na hostování pouze do 1 oddílu a to až do konce sezóny (pouze do počtu 15 hráčů na soupisce). Na soupisce původního mužstva nemůže být nahrazen případným 16. hráčem. S hostováním hráče musí souhlasit původní oddíl. Hostování povoluje předseda malé kopané, u kterého budou k vyzvednutí hostovací lístky. Hostování bude platné až po doručení potvrzeného hostování od předsedy komise. čl. 29 Nedostavení se k utkání a) Tři kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže mají za následek vyloučení ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Kontumační výsledek v poháru se započítává mužstvu i do sezóny! b) Pokuty za kontumaci utkání se zvyšují takto: 1. kontumace 500,- Kč, 2. kontumace 500,- Kč, 3. kontumace 1000,- Kč a sestup do základní soutěže + anulování dosažených výsledků. c) Pokud se mužstvo (ať domácí nebo hosté) nedostaví na zápas, bude potrestáno kontumací. K výše stanovené pokutě se připočte paušální náklad druhého mužstva (na hřiště nebo na dopravu) ve výši 300,- Kč. Tuto částku zaplatí potrestané mužstvo s přihláškou na valné hromadě. Tam bude také částka na požádání předána zástupci druhého mužstva. čl. 30 Vyloučení nebo vystoupení ze soutěže a) Je-li mužstvo vyloučeno nebo vystoupilo-li ze soutěže před jejím ukončením, anulují se všechny jeho výsledky a neuvádějí se v tabulkách, tak jako by mužstvo vůbec nehrálo. b) Vyloučené nebo vystoupivší mužstvo se již nemůže vrátit do soutěží rozehraného ročníku. c) Pokud bylo mužstvo vyloučeno nebo odstoupilo ze soutěže, může v následujícím roku nastoupit pouze do základní skupiny. čl. 31 Konečné pořadí týmů a) o konečném pořadí mužstev na konci sezóny rozhoduje: 1. vyšší počet bodů ze všech zápasů 2. vyšší počet bodů ze vzájemných zápasů 3. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze vzájemných zápasů 4. vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných zápasů 5. menší počet obdržených branek ze vzájemných zápasů 6. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze všech zápasů 7. vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 8. menší počet obdržených branek ze všech zápasů 7

8 9. vzájemné utkání na neutrálním hřišti hrané pohárovým způsobem. Místo, čas a rozhodčího určí disciplinární komise. b) V případě stejného počtu bodů u více jak dvou mužstev, rozhodne minitabulka těchto mužstev, ve které jsou rozhodující body a skóre ze všech vzájemných zápasů. Pozn. V průběhu sezóny budou o pořadí v tabulce i nadále rozhodovat pouze body a skóre ze všech odehraných zápasů. Vzájemný zápas bude rozhodující až po ukončení všech zápasů. čl. 32 Postupující a sestupující a) Mužstva, která se umístila na 1. a 2. místě v soutěži vždy postupují v příštím ročníku do vyšší soutěže (s výjimkou 1. ligy). První dva celky mají povinnost postoupit do vyšší soutěže. Mohou však za sebe sehnat náhradní mužstvo. Například tak, že si soutěže prohodí. b) V případě nutnosti doplnění mužstev v dané soutěži na stanovený počet, rozhoduje o dalších postupujících místech z nižší soutěže Komise malé kopané. c) Poslední dvě družstva umístěná v tabulce vždy sestupují, d) Nejlepší mužstva daného ročníku nejvyšší soutěže mají právo startovat na Mistrovství ČR pořádané ČMSMK. O počtu účastníků rozhoduje ČMSMK dle daného postupového klíče. čl. 33 Hodnocení soutěží a pohárů a) V okresních soutěžích se za umístění na prvních pěti místech uděluje finanční odměna. b) V poháru se hraje o pohár redakce týdeníku "Zrcadlo". Ten získává vítěz finále, všichni účastníci finále získávají finanční odměnu. čl. 34 Náklady na soutěže a) Mužstva hrají na své náklady. b) Mužstva jsou povinna současně s přihláškou zaslat startovné a případné pokuty z předešlého ročníku, pokud na přihlášce není uvedeno jinak čl. 35 Disciplinární a rozhodcovská komise a) Disciplinární komise řeší přestupky mužstev a hráčů, uděluje tresty a dbá na jejich dodržení. b) Proti rozhodnutí disciplinární komise se lze odvolat písemně přímo k předsedovi MK a to nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí. Proti rozhodnutí komise MK se lze odvolat do 10 dnů k tzv. malé Valné hromadě, viz čl. 38. c) Disciplinární komise se schází dle potřeby. d) Zástupci mužstev a hráči pozvaní ke komisi jsou povinni se zúčastnit. e) Rozhodcovská komise má právo delegovat rozhodčí na sporná a důležitá utkání, provádí školení rozhodčích, řeší stížnosti na výkon rozhodčích, vydává tresty pro rozhodčí, dohlíží na jejich dodržování a na žádost vedoucích mužstev deleguje rozhodčí. čl. 36 Tresty a) Mužstvo, které nenastoupí k utkání - pokuta 500 Kč, kontumace výsledku ve prospěch soupeře a přičtení 3 bodů soupeři. Bez možnosti omluvy před utkáním. (Pouze dřívější dohoda o změně termínu potvrzená vedoucím soutěže). b) Mužstvo, jehož zástupce se bez omluvy nedostaví ke komisi - pokuta 300 Kč. Při nedostavení se ke komisi se daný spor řeší ve prospěch zúčastněného oddílu. c) Hráč, který ve hře obdrží červenou kartu je vyloučený z dalšího průběhu zápasu. Vyloučený hráč nejbližší jeden zápas automaticky nehraje. Mužstvo dostane pokutu 50 Kč. Každá červená karta je na pokyn vedoucího soutěže vždy projednávána disciplinární komisí, která může rozhodnout o dalším trestu. d) Hráč, který obdrží v průběhu soutěží (i poháru) 3 žluté karty - pokuta 50 Kč a 1 zápas (nejbližší po obdržení třetí karty) stop bez dalšího projednávání v komisi. 8

9 e) Mužstvo nebo hráč, který se odmítne podrobit rozhodnutí komise je vyloučen ze soutěží do konce sezóny. f) Mužstvo, jehož hráči nebo diváci ztropí nepřístojnosti během utkání, před nebo po něm musí sehrát dle rozhodnutí disciplinární komise až 5 utkání na hřišti vzdáleném nejméně 10 km od domácího hřiště a pokuta až 200 Kč. g) Neodeslání dvou zápisů o utkání v termínu (to platí i pro hostující mužstvo) v jednom ročníku - pokuta 100 Kč, za třetí a každý další neodeslaný zápis v termínu - pokuta 500 Kč h) Odmítnutí kontroly registrace - pokuta 500 Kč, plus kontumace výsledku (dále řeší discp. MK) i) Pokud je při kontrole zápisu mezi střelci gólů uveden hráč, který není v zápise, ale je uvedený na soupisce mužstva bude provinilé mužstvo potrestáno pokutou 300 Kč. Soupeř bude pokutován částkou 100 Kč za neprovedení kontroly zápisu. j) Pokud je při kontrole zápisu mezi střelci uveden hráč, který není na soupisce, jedná se o neoprávněný start a provinilé mužstvo bude potrestáno kontumačním výsledkem 0 : 5 a pokutou 200 Kč. Soupeř dostane pokutu 100 Kč za neprovedení kontroly zápisu. k) 50 Kč pokuta pro domácí mužstvo, které neodešle v termínu SMS zprávu o výsledku utkání. l) Další tresty dle rozhodnutí disciplinární komise. čl. 37 Pohár a) Pohár se hraje vyřazovacím způsobem. b) V pohárových zápasech platí soupisky odevzdané a potvrzené vedoucím soutěže pro daný ročník. c) Pro předkolo a 1. kolo poháru platí pravidlo o rozhodčích z čl. 5, 6. d) Od 2. kola poháru bude komise rozhodčích na všechny zápasy delegovat rozhodčí. Domácí i hosté zaplatí před zápasem rozhodčímu každý 150,- Kč. e) Pohárové výsledky musí nahlásit vedoucí vítězného mužstva v den konání zápasu telefonicky na číslo uvedené v ročence pro daný ročník. f) Zápisy z pohárových utkání se zasílají nejpozději do 2 dnů po odehrání zápasu na adresu uvedenou v ročence pro daný ročník. g) Soupeř do dalšího kola bude vždy vedoucímu oddílu oznámen telefonicky a SMS h) Kontumační výsledek v poháru se započítává mužstvu i do aktuální sezóny i) Při zápasech poháru se v případě nerozhodného výsledku prodlužuje 2 x 5 minut. Pokud i po prodloužení je stav nerozhodný, kopou se pokutové kopy - 3 na každé straně, v případě, že se ani teď nerozhodne, kope se po1 penaltě až do rozhodnutí. j) V pohárech při zahrávání pokutových kopů po odehrání normální hrací doby a po prodloužení musí první 3 a potom další 3 penalty zahrávat hráči, kteří byli při závěrečném hvizdu rozhodčího na hřišti (včetně brankářů). Hráči z lavičky mohou kopat až po těchto hráčích. Hráči nesmí kopat penaltu podruhé, dokud se nevystřídají všichni hráči uvedení v zápise o utkání. k) Vítěz, finalista, popřípadě semifinalisté mají právo startovat v Poháru vítězů poháru pořádaným ČMSMK. O počtu účastníků rozhoduje ČMSMK dle daného postupového klíče. čl. 38 Možnosti odvolání a) Pokud některý oddíl nesouhlasí při řešení sporu s výrokem Komise malé kopané, má právo požadovat po předsedovi MK svolání tzv. malé Valné hromady (dále jen MVH). MVH se bude skládat z vedoucích jednotlivých týmů (popř. zástupců) dané ligy a členů Komise malé kopané okresu Blansko. Oddíl, jehož zástupce se bez omluvy MVH nezúčastní, dostane automaticky pokutu 300,- Kč. b) Oddíl, který podává protest na svolání MVH, zaplatí předem předsedovi MK 1000,- Kč zálohu (složenkou). Tato částka mu bude při vyhraném sporu vrácena, v opačném 9

10 případě bude záloha předaná do pokladny Malé kopané okresu Blansko. Výsledek jednání bude pro daný problém konečný nelze se již odvolat, čl. 39 Ustanovení a) Všichni hráči, příp. další funkcionáři mužstev, startují v soutěži na vlastní nebezpečí (nejsou pojištěni). b) Zaplacením startovného mužstvo přijímá všechny zásady stanovené v těchto pravidlech. čl. 40 Platnost herního řádu a) Tento herní řád zpracoval Josef Jakubů a byl schválený Komisí malé kopané na svém zasedání b) Poslední aktualizaci herního řádu po valné hromadě konané dne zpracoval Zdeněk Burýšek. c) Herní řád je platný od d) Komise si vyhrazuje právo jej doplňovat nebo novelizovat v rámci zachování regulérnosti soutěží. e) Tento herní řád je závazný pro všechna mužstva. 10

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková. Délka hřiště se pohybuje v rozmezí 44 54 m, šířka hřiště v rozmezí 22-30 m. Hrací

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Pořadatel: FC Velké Meziříčí Termín: neděle25. 11.2012 Místo konáni: Sportovní hala - Velké Meziříčí, U Světlé Startují: Hráči narození 1.1.2005

Více

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy

Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Vnitřní řád a Herní pravidla Strahovské fotbalové ligy Obsah 1 Vnitřní řád Strahovské ligy... 4 1.1 Struktura a systém Strahovské ligy... 4 1.2 Pravidla pro určování pořadí:... 4 1.3 I. liga... 5 1.3.1

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy verze VII, září 2012 Rozměr (letní liga) Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální 45 m, maximální šířka je 35 m a minimální 30 m. Vyznačení

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá halový turnaj mladších žáků ročníku 2002 a mladších HEDVA CUP 2015 Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 10.01.2015 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1.

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1. Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.215 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup pro hráče narozené 1.1.27 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B, FC Hradec Králové, Mladá Boleslav,

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová Pořádá 8. 3. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2003 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 8. 3. 2014 Startovné: Místo: 800,- Kč (na místě proti potvrzení)

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

III. ročník SEDLČANY CUP

III. ročník SEDLČANY CUP III. ročník SEDLČANY CUP TERMÍN TURNAJE Sobota 27.8.2011 v 8.30-900 hod. prezentace (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), v 16.00 až 1630 hod. vyhlášení MÍSTO Fotbalové hřiště

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

Vedoucí soutěže a vyučující oficiálního předmětu SHH (Sportovní Hry Hala): Profesor Václav Tampír tampir@gvn.cz

Vedoucí soutěže a vyučující oficiálního předmětu SHH (Sportovní Hry Hala): Profesor Václav Tampír tampir@gvn.cz Soutěž s názvem Liga Mistrů GVN (dále LM GVN) se každoročně odehrává během školního roku a jedná se o soutěž školních týmů v sálovém fotbale (futsale). Předně je třeba si uvést na koho se obracet, s kým

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R)

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R) Vážení příznivci futsalu, jednou z klíčových částí Souboru předpisů SF ČR jsou Pravidla futsalu - pravidla našeho nádherného sportu. Futsal se díky podpoře FIFA a UEFA v posledních letech velmi intenzivně

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Pravidla miniházené www.molten.cz 2007 Rozhodčí Pravidla miniházané Na utkání bude jmenován jeden oficiální hlavní rozhodčí, který má práva a povinnosti jako při běžném mistrovském utkání

Více

Fotbalová asociace České republiky

Fotbalová asociace České republiky Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise FAČR Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 Strahov Metodický pokyn č. 02/2012 Pravidlová komise FAČR k popisu přestupků uváděných v Zápisu o utkání rozhodčími

Více

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL)

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ročník 2015 /2016 www.orel.cz/nofl Tělovýchovná rada Orla a Ligová komise OFL chystá od podzimu 2015 v pořadí již IX. ročník Orelské florbalové ligy (OFL). Zasíláme vám nyní

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

PRAVIDLA FOTBALOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ POCINOVICE OPEN CUP 2015

PRAVIDLA FOTBALOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ POCINOVICE OPEN CUP 2015 TJ SOKOL POCINOVICE PRAVIDLA FOTBALOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ POCINOVICE OPEN CUP 2015 1. Hrací plocha Všechny zápasy budou sehrány ve sportovním areálu Sokola Pocinovice na čtyřech hřištích s travnatým

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů příloha Pravidel Českého lakrosu vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů je doplněním Pravidel Českého lakrosu. V průběhu hry

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA

JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA 1. Nemá-li klub na utkání soupisku týmu, utkání je kontumačně pro soupeře. Nemá-li klub na jeho hraném utkání soupisku svého týmu, je povinen

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS

Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS Ústecký krajský fotbalový svaz PROPOZICE SOUTĚŽE 4. ročníku Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS Pořadatel: KM Ústeckého KFS LISTOPAD 2018 AŽ LEDEN 2019 PROPOZICE ZIMNÍ HALOVÉ LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ ÚKFS 2017/18

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam.

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam. Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga Hlavní organizátor soutěže: PC FA Mladá Boleslav adresa: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 293 01, tel.: 777 793 696 Hlavní garant soutěže: Ing.

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 III. ročník (18. červenec 2015) www.ledenickasportovni.cz Obsah: Část A obecné informace Část B systém turnaje Část C pravidla Část D týmy Část E doplňující

Více

Pravidla. Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha. Míč. Počet hráčů. Výstroj hráčů

Pravidla. Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha. Míč. Počet hráčů. Výstroj hráčů Pravidla Občanského sdružení Malá kopaná Jihlava (dále jen OS MKJ) Hrací plocha 1. Hrací plocha má tvar obdélníku: délka 44-54m, šířka 22-30m. 2. Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více