Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edice 2013/2014. Pravidla RFL"

Transkript

1 Edice 2013/2014 Pravidla RFL

2 Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze) Herní specifikace Hrací plocha Rozměry hřiště Brány Prostor pro střídání Trestné lavice a zapisovatelský stolek Hrací doba Normální hrací čas Time-out Trestná střílení Účastníci hry Hráči Střídání hráčů Brankáři Zvláštní pravidla pro kapitány družstva Realizační tým Rozhodčí Výstroj Výstroj hráčů Zvláštní výstroj pro brankáře Osobní vybavení Míč Hokejka Kontrola výstroje Herní situace Standardní situace Obecná pravidla pro standardní situace Vhazování Situace vedoucí k vhazování Rozehrání Situace vedoucí k rozehrání Volný úder Přestupky vedoucí k volnému úderu Trestné střílení Odložené trestné střílení Přestupky vedoucí k trestnému střlení Branky Uznané branky Správně vstřelené branky Nesprávně vstřelené branky Tresty Obecná pravidla pro tresty Vyloučení na trestnou lavici ,5 minutové vyloučení na trestnou lavici Odložené vyloučení Přestupky vedoucí k 1,5 minutovému vyloučením na trestnou lavici Čtyřminutové vyloučení na trestnou lavici

3 3.1.7 Přestupky vedoucí ke čtyřminutovému vyloučením na trestnou lavici Osobní trest Osmiminutový osobní trest Přestupky vedoucí k 1,5 minutovému vyloučení na trestnou lavici + osmiminutovému osobnímu trestu Vyloučení do konce utkání Vyloučení do konce utkání Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání Vyloučení do konce utkání Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání Vyloučení do konce utkání Přestupky trestané vyloučením do konce utkání Signály rozhodčího... 16

4 Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze) Tato verze je pouze zkrácenou formou pravidel Regionální florbalové ligy. Pokud nejsou některé herní situace popsány ve zkrácené verzi ani v jejich dodatku, rozhodčí řídí utkání podle platných pravidel ČFBU. Vzhledem k odlišným podmínkám utkání, jsou některé pasáže rozdílné oproti oficiálním pravidlům. Všechny tyto případy jsou v pravidlech uvedeny červenou barvou. Pravidla RFL jsou nadřazená pravidlům oficiálním. 1 Herní specifikace 1.1 Hrací plocha Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 22m x 10m. Celá plocha je ohraničena mantinely Brány Hraje se na standardní florbalové branky s certifikátem IFF Prostor pro střídání Prostor pro střídání má délku 6 m a nachází se podél jedné z delších stran hřiště. Začíná 2 m od středové čáry a zahrnují hráčskou lavici. Prostory jsou označeny na mantinelech Trestné lavice a zapisovatelský stolek Trestné lavice a zapisovatelský stolek se nachází naproti straně prostorů pro střídání. Jejich umístění lze změnit na základě rozhodnutí řídícího orgánu RFL. 1.2 Hrací doba Normální hrací čas Normální hrací čas je 3x10 minut se dvěma 3 minutovými přestávkami. Dobu přestávky je možno změnit na základě rozhodnutí řídícího orgánu, nebo pokud se na tom dohodne rozhodčí a oba kapitáni. Hrací čas je hrubý. Posledních 15 vteřin v první a druhé třetině se měří čas čistý, poslední 3 minuty utkání se měří také čistý čas. To znamená, že se hrací čas během hry nezastavuje. Zastavuje se pouze v souvislosti se vstřelenou brankou, pokud je provedeno vyloučení hráče, při oznámení time-outu, nebo v souvislosti s trestným střílením. Rozhodčí má možnost zastavit čas, a to použitím trojitého signálu Time-out Během utkání má každé mužstvo požádat jeden time-out. Time-out je vždy proveden v souvislosti s přerušením hry.

5 1.2.3 Trestná střílení Tři hráči v poli z každého družstva provedou postupně každý jedno trestné střílení. Jeli stav i potom vyrovnaný, hráči provedou po jednom svá trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí. 1.3 Účastníci hry Hráči Každý tým může mít na soupisce maximálně 13 hráčů. Všichni musí být uvedeni v zápise o utkání. Během hry smí být na hřišti maximálně 4 hráči jednoho družstva, z toho jeden brankář nebo 4 hráči z pole. Aby utkání bylo zahájeno, je nutné, aby mužstvo začalo hru s vybaveným brankářem v bráně Střídání hráčů Střídání hráčů je možno provést kdykoli během utkání bez omezení počtu Brankáři Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání písmenem G. Ve stejném utkání není povoleno, aby se brankář účastnil hry jako hráč v poli s hokejkou. Pokud během hry opustí brankář brankoviště, je dočasně považován za hráče v poli bez hokejky Zvláštní pravidla pro kapitány družstva Kapitán musí být označen v zápise o utkání písmenem C a musí mít na ruce kapitánskou pásku. Pouze on má právo mluvit s rozhodčími, ale jen v tom případě, že je k tomu vyzván. Pokud je kapitán družstva potrestán, ztrácí toto právo. O time-out, žádá pouze kapitán družstva, pokud je vyloučen, může o time-out požádat člen realizačního týmu družstva Realizační tým Každé družstvo musí do zápisu uvést vedoucího týmu. Na střídací lavici je povoleno mít trenéra, který však musí být uveden v zápise o utkání. Není nutné, aby tým měl trenéra Rozhodčí Utkání je řízeno rozhodčím, který je oprávněn vedením RFL. 1.4 Výstroj Výstroj hráčů Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy nebo trika stejné barvy. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem rozhodčího a řídícího orgánu.

6 Každé triko musí být očíslováno na zádech. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem rozhodčího a řídícího orgánu. Všichni hráči musí mít sportovní obuv do haly, která nezanechává na povrchu čáry, ani ho jinak neznehodnocuje či poškozuje. V případě porušení tohoto pravidla nebude hráč připuštěn k utkání. Pokud hráč nastoupí do utkání s nevyhovující obuví, bude mu udělena ČK Zvláštní výstroj pro brankáře Brankář nesmí používat hokejku. Při hře je brankář povinen mít nasazenu obličejovou masku, která je ve shodě s předpisy IFF. Výjimku uděluje řídící orgán. Brankář smí používat ochranné vybavení, které nesmí být určeny k chytání střel. To znamená, že není brankáři povoleno užívat vybavení, které zakrývá více než tělo brankáře. Tenké rukavice jsou povoleny Osobní vybavení Hráči nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo zranit hráče, nebo poškodit zařízení v hale Míč Míč musí být schválen IFF a příslušně označen Hokejka Hokejka musí podléhat schválení IFF. Výjimku uděluje řídící orgán. Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30mm. Všechny úpravy čepel kromě zahnutí jsou zakázány. Je zakázáno, aby hráč nastoupil k utkání (platí i pro rozcvičování před zápasem) s hokejkou, která by mohla poškodit vybavení haly. Pokud hráč s vadnou holí nastoupí k utkání, bude mu udělena ČK3.ČK3 bude udělena hráči i v případě, že se s hokejkou, která by mohla poškodit vybavení haly, bude rozcvičovat v prostorách haly před zápasem Kontrola výstroje O kontrole výstroje rozhoduje rozhodčí. Kontrola může být provedena před i po utkání, v průběhu přestávky a při přerušení hry. O měření zahnutí může požádat kapitán družstva. Je povolena jedna kontrola na družstvo v průběhu jednoho přerušení. V případě, že hůl odpovídá pravidlům, je udělen 1,5 minutový trest družstvu, které o měření požádalo. Trest odslouží kapitán. Pokud se přeměření brání, nebo snaží-li se svou hůl jakkoli narovnat, bude mu udělen příslušný trest.

7 2 Herní situace 2.1 Standardní situace Obecná pravidla pro standardní situace Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací dle příčiny přerušení. Standardními situacemi jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení. Standardní situace je vždy prováděna z místa, které určí rozhodčí. Standardní situace nesmí být úmyslně zdržována Vhazování Na středovém bodě se provádí vhazování při zahájení třetiny, pro potvrzení vstřelené branky nebo ve výjimečných případech, kdy si v půli třetí třetiny družstva mění strany. Strany si družstva mění jen v tom případě, když se na tom dohodnou kapitáni. Jako důvod k výměně stran se považuje situace, kdy jsou podmínky na jedné straně hřiště horší než na druhé. Výměna v půli třetí třetiny připadá v úvahu pouze tehdy, dojde-li k dohodě před započetím třetiny. V takovém případě rozhodčí přeruší hru přesně v půli třetí třetiny a po výměně stran hra pokračuje vhazováním na středovém bodě. Vhazování se provádí v nejbližším bodě podle polohy přerušení. Z vhazování je možné vstřelit branku. Všichni hráči, kromě těch, kteří se účastní vhazování, jsou povinni zaujmout postavení alespoň 3 metry od míčku včetně hokejky. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, bude hráči udělen trest 1,5 minuty. Při vhazování na středovém bodě musí hráči stát na své straně hrací plochy. Na středovém bodě pokládá první hokejku hráč hostující družstva. V ostatních případech pokládá hůl hráč bránícího družstva. Vhazování se účastní jeden hráč z každého družstva. Hráč stojí zády ke své bráně. Čepel hokejky musí být kolmo ke středové čáře. Hráč má nohy kolmo ke středové čáře ve stejné vzdálenosti od ní. Při vhazování je zakázán jakýkoli fyzický kontakt s protihráčem. Hráči drží hokejku standardním úchopem Situace vedoucí k vhazování Je-li míč neúmyslně zničen. Je-li míč poškozen. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa. Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

8 Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté brány na původní místo, jakmile je to pokládáno za možné. Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru. Stane-li se během hry neobvyklá situace. Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu. Není-li proměněno trestné střílení. Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč. To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem. Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder. Pokud je rozhodnutí rozhodčích považováno za nesprávné Rozehrání Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku Situace vedoucí k rozehrání Opustí-li míč hřiště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm Volný úder Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.

9 Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být řádně zasažen, ne tažený či zvedaný. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé. Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku Přestupky vedoucí k volnému úderu Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo přidrží soupeře či soupeřovu hokejku. Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úrovní kolen. Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno. Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč dvakrát úmyslně. Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. Je-li hráč v poli v malém brankovišti. Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře. Trestné střílení je vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře, z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta. Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu. Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště.

10 . Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy. Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, je to považováno za kontrolu míče po celou dobu. Pokud brankář přijme přihrávku od spoluhráče. Když hráč zdržuje hru Trestné střílení Trestné střílení se provádí ze středového bodu. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být ve svých prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře. Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení. Pohyb vpřed znamená směrem od středové čáry. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se úplně nové. Potrestaný hráč musí být už během trestného střílení na trestné lavici Odložené trestné střílení Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.. Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí bezprostřední branková situace. Pokud družstvo, které se neprovinilo, správně skóruje během odloženého trestného střílení, branka bude uznána a trestné střílení zrušeno Přestupky vedoucí k trestnému střílení Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. Pokud během probíhající brankové situace bránící družstvo úmyslně posune bránu nebo úmyslně hraje s příliš mnoha hráči na hřišti, bude vždy nařízeno trestné střílení.

11 2.2 Branky Uznané branky Branka je považována za uznanou, jestliže byla vstřelena správným způsobem a potvrzena vhazováním na středovém bodě. Uznaná branka nesmí být po následně provedeném vhazování zrušena Správně vstřelené branky Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou hráče v poli a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením. To platí i pro situace když: Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil brankovou čáru zepředu mezi značkami umístění brány a pod pomyslným břevnem Nesprávně vstřelené branky Když útočící hráč spáchá těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky přestupek vedoucí k volnému úderu nebo vyloučení. Když útočící hráč úmyslně usměrní míč jakoukoli částí těla do brány. Když brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány. Když útočící hráč v poli úmyslně kopne míč a ten se dostane do brány poté, co je tečován jiným hráčem nebo jeho vybavením. 3 Tresty Když se míč odrazí od rozhodčího přímo do brány Obecná pravidla pro tresty Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici. Je-li brankáři udělen jeden nebo více 1,5 minutových trestů, kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Brankář potrestaný pětiminutovým trestem nebo osobním trestem musí odsloužit trest sám. Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů ve chvíli, kdy už slouží tresty nebo ve spojitosti s pětiminutovým či osobním trestem, musí odsloužit tresty sám. Jestliže brankář slouží tresty a družstvo nemá náhradního brankáře, má maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny

12 3.1.2 Vyloučení na trestnou lavici Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu také jeden. Družstvo pak hraje oslabení se 3 hráči na hřišti. Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě vždy měřeny dříve než delší. Spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek vedoucí k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě ,5 minutové vyloučení na trestnou lavici Skóruje-li soupeř během 1,5 minutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů. Má-li družstvo více než jedno 1,5 minutové vyloučení, ruší se ve stejném pořadí, v jakém byly uloženy Odložené vyloučení Všechny tresty mohou být odloženy. Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než provinivší se družstvo získá a kontroluje míč nebo do přerušení hry. Během odloženého vyloučení má družstvo, které se neprovinilo, příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Vstřelí-li provinivší se družstvo branku během odloženého vyloučení, branka nebude uznána a hra bude obnovena vhazováním. Vstřelí-li si však družstvo, které se neprovinilo, vlastní branku, branka bude uznána Přestupky vedoucí k 1,5 minutovému vyloučením na trestnou lavici Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče, zasáhne, blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo drží soupeře či soupeřovu hokejku. Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky. Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.

13 Pokud hráč přitlačí či strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně. Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. Požádá-li kapitán o přeměření zahnutí čepele nebo o kontrolu kombinace hole a čepele a výsledek kontroly je v souladu s pravidly. Trest odslouží kapitán družstva. Účastní-li se hry hráč v poli bez hokejky. To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli. Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. Brání-li hráč úmyslně ve hře soupeři, který neovládá míč. Brání-li aktivně hráč v poli brankáři při výhozu. To je považováno za přestupek, pouze je-li protihráč uvnitř velkého brankoviště nebo je-li od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa, kde brankář získal kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře nebo snahu získat míč hokejkou. Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. Pokud je rozehrání či volný úder rozehrán ve chvíli, kdy se protihráč pokouší zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku. Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. Dojde-li k špatnému střídání. Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti.. Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům. Zdržuje-li hráč úmyslně hru. Zdržuje-li družstvo soustavně hru. Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsouli instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem.

14 Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit bránu do správné pozice. Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj Čtyřminutové vyloučení na trestnou lavici. Vstřelí-li soupeř branku během čtyřminutového vyloučení, trest není zrušen Přestupky vedoucí ke čtyřminutovému vyloučením na trestnou lavici Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. To platí i v situaci, kdy hráč v poli při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu soupeře zasáhne. Hákuje-li hráč v poli hokejkou soupeřovo tělo. Hodí-li hráč hokejkou nebo jakoukoliv částí své výstroje na hřišti ve snaze zasáhnout míč. Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. Pokud hráč podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu. Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k 1,5minutovému vyloučení. Čtyřminutové vyloučení nahrazuje poslední 1,5minutové vyloučení. Přestupky musí být podobné Osobní trest Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení vyloučení na trestnou lavici. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů Osmiminutový osobní trest Vstřelí-li soupeř branku během osmiminutového osobního trestu, trest není zrušen Přestupky vedoucí k 1,5 minutovému vyloučení na trestnou lavici + osmiminutovému osobnímu trestu Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním Vyloučení do konce utkání Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání. Po vyloučení do konce utkání následuje vždy čtyřminutové vyloučení na trestnou lavici. Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil vyloučení na trestnou lavici.

15 Vyloučení do konce utkání 1 Vyloučení do konce utkání 1 vede k postihu pro zbytek utkání a nemá žádné další následky Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1 Užívá-li hráč neschválenou hokejku, hokejku složenou z hole a čepele dvou rozdílných značek nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí. Účastní-li se utkání hráč nebo člen realizačního týmu neuvedený v zápise o utkání. Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu. Pokud se hráč proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. Pokud hráč ve vzteku zlomí hokejku nebo poničí jinou část své výstroje. Proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou Vyloučení do konce utkání 2 Vyloučení do konce utkání 2 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2 Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu šarvátky. Spáchá-li hráč podruhé v utkání přestupek vedoucí ke čtyřminutovému vyloučením. Pokud se člen realizačního týmu proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. Pokud se hráč v souvislosti s kontrolou jeho výstroje snaží tuto výstroj opravit nebo zaměnit. Spáchá-li hráč nebo člen realizačního týmu přestupek ve zřejmé snaze sabotovat hru. Bližší informace v pravidlech ČFBU. Za sabotáž hry se považuje i opakované zdržování úmyslným odpalováním míčku od místa, kde došlo k přerušení hry Vyloučení do konce utkání 3 Vyloučení do konce utkání 3 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže a dále k potrestání, které určí disciplinární orgán (vedení RFL) Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3 Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu rvačky. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu brutálním přestupkem. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu hrubým nesportovním chováním. Hrubým nesportovním chováním se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů realizačních týmů, funkcionářů nebo diváků.

16 Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu násilným jednáním. Násilné jednání znamená úmyslný útok na fyzickou integritu jedince, aniž dojde ke zranění. Pokud hráč užívá vadnou obuv. Pokud hráč hraje nebo se rozcvičuje s vadnou hokejkou, která může způsobit poškození vybavení haly. 4 Signály rozhodčího 801. Zastavení času / Timeout (napnuté prsty jedné ruky kolmo na dlaň druhé) 802. Vhazování (předloktí obou paží horizontálně, dlaně rukou směrem dolů) 803. Rozehrání (ruka ve směru hry, dlaň směrem k hřišti) 804. Volný úder (paže horizontálně ve směru hry, dlaň dolů) 805. Výhoda (paže ve směru hry, dlaň šikmo nahoru směrem k hřišti) 806. Trestné střílení

17 807. Odložené vyloučení / Odložené trestné střílení 808. Vyloučení / Osobní trest (paže vertikálně, prsty ukazují počet minut, 10 minut se značí rukou sevřenou v pěst) 809. Vyloučení do konce utkání (paže vertikálně) 810. Branka (dlaň ruky dolů, paže ukáže nejprve na branku a poté na středový bod) 811. Nic se nestalo / Nesprávně vstřelená branka (obě paže horizontálně, dlaně dolů) 901. Sekání 902. Blokování soupeřovy hokejky (dlaně dolů) 903. Nadzvedávání soupeřovy hokejky (dlaně dolů)

18 904. Vysoká hokejka (vyznačit držení hokejky) 905. Hra hokejkou, nohou, mezi soupeřovýma nohama (dlaň šikmo nahoru) 906. Hákování (předloktí horizontálně, vyznačit držení hokejky) 907. Nedovolené vražení (signál může být proveden jednou rukou) 908. Vražení zády do soupeře (polosevřené ruce dlaněmi nahoru, předloktí táhnout dozadu) 909. Hrubost (pěsti k sobě) 910. Držení 911. Bránění ve hře 912. Přihrávka nohou (chodidlo na úroveň kotníku)

19 913. Hra vysokou nohou (chodidlo na úroveň kolenou) 914. Vstup do malého brankoviště 915. Nedovolená vzdálenost (obě předloktí vertikálně) 916. Výskok (dlaně nahoru) 917. Nesprávný výhoz (obě předloktí horizontálně, dlaněmi k sobě) 918. Špatně provedené rozehrání nebo volný úder (paže ve směru hry se nad hlavou změní ve správný směr hry) 919. Hra v leže (dlaň dolů) 920. Hra rukou (dlaň šikmo nahoru) 921. Hra hlavou (dlaň ruky na čele)

20 922. Špatné střídání (rotace obou předloktí) 923. Opakované přestupky (tři údery rukou) 924. Zdržování hry 925. Nesportovní chování

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4

Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4 Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4 Rozdělení do skupin skupina A skupina B skupina C A1 Porsche ČR B1 DRACI C1 Barrandov

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ SPORTOVNÍCH HER NA 1. STUPNI ZŠ - FLORBAL DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Beránková Učitelství pro základní školy,

Více

1. Na hrací ploše se nachází pouze jedna značka. Tato značka značí bod pro úvodní buly a leží v místě, kde se protíná podélná a příčná osa hřiště.

1. Na hrací ploše se nachází pouze jedna značka. Tato značka značí bod pro úvodní buly a leží v místě, kde se protíná podélná a příčná osa hřiště. 1. HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 1. Hřiště má rozměry 20 m x 10 m a je ohraničeno mantinely s rohy do pravého úhlu. Mantinely byly vyrobeny jen pro účely Red Bull Urban Buly. Hřiště je obdélníkové, rozměry

Více

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice.

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice.cz, ddmluh@zlinedu.cz 1 1 HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 1.

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

Pravidla florbalu 2. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010

Pravidla florbalu 2. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2010 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2010 OBSAH PODMÍNKY

Více

Pravidla florbalu. pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu. pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4 Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Zeleně jsou zvýrazněny v minulosti sporné body nebo obvyklé chyby

Více

Míčové hry. Florbal Ringo

Míčové hry. Florbal Ringo Míčové hry Florbal Ringo http://www.florbalweb.cz/florbal-6 Florbal Florbal patří v současné době mezi nejoblíbenější sporty vůbec. I když se jedná o poměrně mladý sport, svého rozšíření se dočkal poměrně

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 OBSAH PŘEDMLUVA

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platné od 1. července 2006

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platné od 1. července 2006 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2006 Pravidla florbalu

Více

Pravidla florbalu ZMĚNY

Pravidla florbalu ZMĚNY ZMĚNY a jejich výklad Platné od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 PŘEDMLUVA edice 2014 byla publikována v září

Více

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková. Délka hřiště se pohybuje v rozmezí 44 54 m, šířka hřiště v rozmezí 22-30 m. Hrací

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2010 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2010 OBSAH PODMÍNKY

Více

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů -

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů - Pravidla basketbalu Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s

Více

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů příloha Pravidel Českého lakrosu vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů je doplněním Pravidel Českého lakrosu. V průběhu hry

Více

PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015

PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015 PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015 Tyto pravidla byla schválena organizačním výborem Městské florbalové ligy. 1 1. HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 1. Hřiště má rozměry 40 x 20 m a je

Více

Pravidla florbalu ZMĚNY. Platná od 1. července 2018

Pravidla florbalu ZMĚNY. Platná od 1. července 2018 Pravidla florbalu ZMĚNY Platná od 1. července 2018 vydal Český florbal 2018 PŘEDMLUVA Pravidla florbalu edice 2014 2018 byla publikována v září 2013 listopadu 2017. I přes přesvědčení, že v práci s pravidly

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF. Obsah PODMÍNKY HRY 1.

Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF. Obsah PODMÍNKY HRY 1. Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Obsah PODMÍNKY HRY 1. HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 102 Značky na hřišti 103 Brány 104 Prostory pro

Více

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro podmínky RAFL. Obsah 1. Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení

Více

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010 Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 Zpracoval a přeložil : Jiří Konečný 2010 Jakékoli další šíření, kopírování nebo úpravy tohoto textu jsou možné pouze

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRAVIDLA 11 PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN i. IIHF je tvořena členskými státy, které svým vstupem uznávají potřebu se podílet na stanoveném systému pravidel založených

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 OBSAH PŘEDMLUVA

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ Pravidla halového hokeje v úplném znění s dodatky I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ 1 HRACÍ PLOCHA viz plánek níže 1.1 Hrací plocha je pravoúhlá a. minimální délka 36 m, maximální délka 44 m b. minimální šířka

Více

5. STANDARDNÍ SITUACE

5. STANDARDNÍ SITUACE OBSAH PŘEDMLUVA 3 PODMÍNKY HRY 4 1. HRACÍ PLOCHA 5 101 Rozměry hřiště 5 102 Značky na hřišti 5 103 Brány 5 104 Prostory pro střídání 5 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek 6 106 Kontrola hřiště 2.

Více

5. STANDARDNÍ SITUACE

5. STANDARDNÍ SITUACE OBSAH PŘEDMLUVA 3 PODMÍNKY HRY 4 1. HRACÍ PLOCHA 5 101 Rozměry hřiště 5 102 Značky na hřišti 5 103 Brány 5 104 Prostory pro střídání 5 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek 6 106 Kontrola hřiště 2.

Více

5. STANDARDNÍ SITUACE

5. STANDARDNÍ SITUACE OBSAH PŘEDMLUVA 3 PODMÍNKY HRY 4 1. HRACÍ PLOCHA 5 101 Rozměry hřiště 5 102 Značky na hřišti 5 103 Brány 5 104 Prostory pro střídání 5 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek 6 106 Kontrola hřiště 2.

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Vybavení na florbal. Napsal uživatel Tomáš Demuth Čtvrtek, 12. února 2009 00:00 - Aktualizováno Čtvrtek, 12. února 2009 11:32.

Vybavení na florbal. Napsal uživatel Tomáš Demuth Čtvrtek, 12. února 2009 00:00 - Aktualizováno Čtvrtek, 12. února 2009 11:32. Obuv Florbal patří stejně jako squash, badminton a tenis kategorie sportů označovaných jako vysokozátěžové. Tyto sporty kladou vysoké nároky nejen na celý pohybový aparát, ale také na kvalitní florbalovou

Více

PRAVIDLA. 13. ročník. Městské florbalové ligy 2017/ HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLA. 13. ročník. Městské florbalové ligy 2017/ HRACÍ PLOCHA PRAVIDLA 13. ročník Městské florbalové ligy 2017/2018 Tyto pravidla byla schválena na schůzce se zástupci mužstev Městské florbalové ligy. 1. HRACÍ PLOCHA 1 101 Rozměry hřiště 1. Hřiště má rozměry 40 x

Více

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU Platné od 1. září 2006. Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro podmínky RAFL. Obsah 1. Hrací plocha

Více

TURNAJ ZŠ POD RALSKEM

TURNAJ ZŠ POD RALSKEM PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO TURNAJ ZŠ POD RALSKEM Platné od 19. Dubna 2009. Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro Pohár ZŠ Pod Ralskem. Obsah 1. Hrací plocha 101 rozměry

Více

4.1.3. Kategorie 12 let a mladší

4.1.3. Kategorie 12 let a mladší 4.1.3. Kategorie 12 let a mladší Hra hráči proti brankáři Pět nebo i více hráčů kolem branky utvoří kruh s jedním hráčem mezi kruhy, který je střelec. Střelec se pokouší vstřelit branku, zatímco ostatní

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

FIGHTING pravidla v. 10/2015

FIGHTING pravidla v. 10/2015 FIGHTING pravidla v. 10/2015 DÉLKA ZÁPASU Do 14 let - 2 minuty čistého času Od 15 let - 3 minuty čistého času Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku zápasů s ohledem na počet přihlášených závodníků

Více

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE HRACÍ ČAS BODOVÁNÍ A POSTUPOVÝ KLÍČ

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE HRACÍ ČAS BODOVÁNÍ A POSTUPOVÝ KLÍČ PRAVIDLA IHC Obsah HRACÍ SYSTÉM TURNAJE...2 HRACÍ ČAS...2 BODOVÁNÍ A POSTUPOVÝ KLÍČ...2 VÝSTROJ A VÝZBROJ HRÁČE OBSAHUJE...3 BRANKA JE UZNÁNA,...3 BRANKA NENÍ UZNÁNA...3 ROZHODČÍ...3 ZAPISOVATEL UTKÁNÍ...4

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Pořadatel: FC Velké Meziříčí Termín: neděle25. 11.2012 Místo konáni: Sportovní hala - Velké Meziříčí, U Světlé Startují: Hráči narození 1.1.2005

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Pravidla miniházené www.molten.cz 2007 Rozhodčí Pravidla miniházané Na utkání bude jmenován jeden oficiální hlavní rozhodčí, který má práva a povinnosti jako při běžném mistrovském utkání

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy verze VII, září 2012 Rozměr (letní liga) Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální 45 m, maximální šířka je 35 m a minimální 30 m. Vyznačení

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Pravidla Vybíjen. jené. organizace

Pravidla Vybíjen. jené. organizace Pravidla Vybíjen jené Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova 417,přísp spěvková organizace Lipová 417 407 81 Lipová u Šluknova Pravidla vybíjen jené pro účely turnaje a trénink ninků DD Lipová

Více

Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018

Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018 Mezinárodní paralympijský výbor Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018 Listopad 2014 3.komplet bez hand book Obsah 1 Úvod 10 2 Hřiště 11 200 Definice hřiště 11 201 Rozměry hřiště 11 202 Hrazení. 11 203 Ochranný

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Projekt florbalového turnaje s menším počtem hráčů /3 + 1/ na /3 + 1/ žáků základních škol BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal

Více

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R)

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R) Vážení příznivci futsalu, jednou z klíčových částí Souboru předpisů SF ČR jsou Pravidla futsalu - pravidla našeho nádherného sportu. Futsal se díky podpoře FIFA a UEFA v posledních letech velmi intenzivně

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník Halový turnaj k okresních výběrů žáků O POHÁR PŘEDSEDY OFS Cheb PROPOZICE TURNAJE Sportovní hala Cheb, Skalná 10.2.2008 1. ročník Pořadatel Karlovarský krajský fotbalový svaz PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

OSTRAVA Avion Shopping park, Rudná 3114, Ostrava sobota 28. července 2018

OSTRAVA Avion Shopping park, Rudná 3114, Ostrava sobota 28. července 2018 OSTRAVA Avion Shopping park, Rudná 3114, Ostrava sobota 28. července 2018 Informační bulletin pro účastníky kvalifikačního turnaje ČESKÁ POJIŠTOVNA STREET FLOORBALL LEAGUE Obsah Důležité informace a pokyny

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU Kromě přesných přihrávek pomocí různých technik, dobré kontroly míče forhendem i bekhendem má zásadní význam jak byla provedena přihrávka od spoluhráče ke spoluhráči:

Více

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice.

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice. COMENIUS COM ENIU S Oberviechtach - Peilstein Pobězovice Sport ohne Grenzen - Sport hranic - Sports without frontiers Oberviechtach - - - bez - Peilstein - - - Pobezovice Sport ohne Grenzen -- Sport bed

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SOBOTA 09.02.2019 skupina B Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY PRAVIDLA BOCCE Pravidla pro hru bocce v HSO vycházejí z oficiálních pravidel a předpisů pro závodní Bocce z roku 1992, Mezinárodní asociace Bocce, Inc., 187 Proctor Boulevard, Utica, New York, USA 13501.

Více

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 Předběžná neautorizovaná verze Červenec 2010 Autorský kolektiv českého vydání: Emil Píša, Rudolf

Více

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1)

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1) Úvod Fotbal tenis je velmi mladý sport mezinárodní asociace IFTA (International FootballTennis Association) byla ustavena teprve v roce 1987 ve Švýcarsku. Fotbaltenis je přímo ideální jako sport pro všechny

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Pohár AŠSK ČR Silový víceboj SŠ chlapci strana

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU

FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU 1. Vůbec první setkání s florbalem v ČR se pravděpodobně stalo díky výměnnému pobytu studentů Vše v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984, které má dodnes

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA SOBOTA 02.02.2019 skupina B Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz

Více

WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate

WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate WFDF Pravidla Ultimate 2008 Oficiální verze platná od 31.5.2008 Vytvořeno WFDF výborem pro pravidla Ultimate Česká asociace létajícího disku Poslední revize české verze: 14.9.2008 WFDF PRAVIDLA ULTIMATE

Více

Úvod... 5. Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem...

Úvod... 5. Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem... Obsah 2 3 Úvod... 5 Přehled používaných termínů... 6 Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře... 10 Zasažení protihráče míčem... 12 Výstroj... 13 Základní

Více

U 8. HALOVÝ TURNAJ kategorie U8

U 8. HALOVÝ TURNAJ kategorie U8 U 8 HALOVÝ TURNAJ kategorie U8 26. 2. 2017 KONTAKTY U 8 ONDŘEJ TROJNA +420 734 703 169 o.trojna@seznam.cz ŠÁRKA ŠÁBRTOVÁ +420 724 336 915 sabrtova@seznam.cz ÚČASTNÍCI TURNAJE U 8 FC HRADEC KRÁLOVÉ FK PARDUBICE

Více

HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE

HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE Sportovní hala Otrokovice, Šterkoviště 17. února 2018 Pořadatel: Zlínský krajský fotbalový

Více

Ing. Tomáš Suchý - ředitel soutěže mobil: 774 096 696 e-mail: tomas.suchy@6zsmb.cz

Ing. Tomáš Suchý - ředitel soutěže mobil: 774 096 696 e-mail: tomas.suchy@6zsmb.cz Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav (6. ZŠMB) 2. Adresa pořadatele Základní škola a Mateřská škola

Více

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz TŘEBÍČ hala TJ Spartak

Více