Humanismus a renesance v evropské a české literatuře umělecký směr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humanismus a renesance v evropské a české literatuře umělecký směr"

Transkript

1 Humanismus a renesance v evropské a české literatuře umělecký směr Jméno: Humanismus a renesance Přidal(a): Lucy Alighieri, G. Boccaccio, F. Petrarca, F. Villon, F. Rabelais, M. de Cervantes, Shakespear, J. Blahoslav, V. Hájek z Libočan, D. Adam z Veleslavína -16.st. zlepšení ekonomického a společenského vývoje, vynálezy, objevy knihtisk, kompas rozvoj obchodu a mořeplavby Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama, Fernando Magalhaes, prokázán pohyb planet; rozvoj měst, rostl jejich společenský význam rostly nepokoje na venkově, docházelo k selským bouřím. Sílilo národní vědomí. Renesance snaha o obrození společnosti a návrat k antickým ideálům, důraz kladen na poznání a vzdělání snaha vymanit se ze středověkého myšlení a vnímání světa, kde je středem všeho Bůh. Prosazuje individualismus se zájmem o člověka. Přesto křesťanství zůstává základní ideologií, ovlivňuje morálku i myšlení 3 období 1) raná ( ) 2) vrcholná ( ) 3) pozdní (do r. 1520) architektura vodorovně pravoúhlé linie, iónské sloupy, podloubí, kopule - chrám sv. Petra v Římě, Louvre - Paříž malířství objev perspektivy; Leonardo da Vinci Mona Lisa, Poslední večeře Sandro Botticelli, Michelangelo Sixtínská kaple, socha Davida 1 / 14

2 v popředí je literatura nauková (životopisy, cestopisy, pedagogika), lyrika (city), alegorie Humanismus zdůrazňuje svobodný rozvoj osobnosti, kritizuje feudální řád i církev, proto je spojen s reformačním hnutím jako jazyk používá latinu Reformace cílem je reformovat římskokatolickou církev, odstranit její nedostatky, rozpínavost a zároveň zmírnění sociálních problémů; John Wycliff, Jan Hus, Petr Chelčický, Martin Luther, Jean Calvin Itálie už na přelomu a 14.st. Dante ALIGHIERI ( ) pocházel z Florencie, velmi vzdělaný a znalý antického umění působil v politice, kde ostře vystupoval proti císaři a papeži poslán do vyhnanství, žil ve Veroně a Ravenně. do Florencie se nikdy nevrátil z počátku psal milostné verše Božská komedie - alegorický epos o 3 částech, pracoval na něm celý život, nazval ho KOMEDIÍ podle antických měřítek=smutný začátek a šťastný konec - formou vidění líčí cestu do pekla, očistce a ráje - princip 3 je zachován ve 3 částech o 33 zpěvěch s tříveršovanými slokami, setká se se třemi průvodci a 3 alegorickými zvířaty - hlavní postavou je Dante 1) peklo pozemský svět zobrazen jako hluboký les ve kterém zabloudil, potkává 3 alegorická zvířata, která symbolizují 3 hlavní hřích: pýchu, 2 / 14

3 smyslnost a lakotu; prosí Boha a na pomoc mu přichází Vergilius symbol rozumu, poslaný Dantovou milovanou zemřelou milenkou Beatrici. Vergilius ho provází peklem, které je rozdělenou do 9 pásem podle závažnosti hříchů setkává se se svými přáteli i odpůrci a s těmi, kdo zhřešili z lásky dokonce soucítí 2) očistec je představen jako ostrov s horou, jejíž vrchol pokrývá rajský les, setkává se s filosofy, teology a vladaři, kteří ublížili Itálii a čekají na poslední soud. Vergilius ho vede na pokraj ráje je pohan a nemůže dál, zde si ho přebírá Beatrice, symbol dokonalosti, 3) ráj místo, kde spatří tajemství Trojice a Kristova vtělení provází ho sv. Bernard Nový život deník lásky ; sborník milostné poezie věnované Beatrici Francesco PETRARCA ( ) pocházel z bohaté rodiny notáře z Florencie kvůli svému nepřátelskému postoji k papeži musel opustit město a odešel do Avognonu i on prožil velkou lásku Laura však předčasně zemřela nazýván otcem humanismu, cestoval po Evropě navštívil i Čechy-Karla IV. Zpěvník Sonety Lauře sonetů věnovaných Lauře, její kráse, ctnosti se všemi klady i zápory - milostná poezie láska ryze pozemská, miluje ji 3 / 14

4 sonet = báseň, která má 14 veršů, rozdělených do 4 slok ( ) Giovanni BOCCACCIO ( ) pocházel z Florencie, kde se učil kupce, v Neapoli pak studoval práva díky své schopnosti zajímavě a poutavě vyprávět vtipné příhody a fabulovat měl ve společnosti velký úspěch milostné vztahy a aférky ho inspirovali v tvorbě lyrických básní, erotického románu i novel jako první sepsal životopis Danteho a vyložil jeho Božskou komedii Dekameron - soubor rámcových povídek, které tvoří jeden celek a mají Společný dějový rámec - obsahuje 100 novel, které si vypráví v 10 dnech 10 lidí (7 žen a 3 muži) obyvatelé Florencie prchají z města před morem a cestu si krátí vyprávěním různých příběhů témata jsou různá: o milencích; lidech, které postihly nehody, vše dobře dopadlo; o lidech a jejich nešťastné lásce; o tom jak ženy balamutí své muže; o šprýmech, které si ženy i muži navzájem tropí - žena je rovnocenná mužům Niccoló MACHIAVELLI ( ) získat florentský historik, dramatik, spisovatel, politik a diplomat protipapežské názory vypovězen na venkov ve svém díle podává představu ideálního státu sjednocené Itálie Vladař historicko politický spis, prostřednictvím vlády radí vladaři jak vládnout, na koho spoléhat; podle něj je těžší moc si udržet než Mandragora drama; o náboženskz založené ženě Lukrécii, která se brání nevěře, nakonec je k ní přemluvena mnichem, který by pro 4 / 14

5 peníze udělal cokoli Francie -16.st. Francois VILLON (asi ) adoptován bohatým pařížským knězem, za jeho peníze vystudoval fakultu svobodných umění několikrát vězněn za krádeže, výtržnictví a vraždu soka v lásce mu hrozil trest smrti ukryl se na venkově a nějaký čas pobýval na sídle Karla Orleánského, po omilostnění se vrátil do Paříže, ale byl zatčen a odsouzen k oběšení po odvolání mu byl trest zmírněn na desetileté vyhnanství z Paříže Odkaz ( Malý testament ) závěť věnovaná přátelům, v krátkých Ironických verších se loučí s nimi a městem Závěť - ( Velký testament ) báseň s bohatým rýmem, parodií, střídáním Vysokého a nízkého básnického stylu komično; jsou zde ale i Verše plné smutku; vysmívá se společnosti i sám sobě - nade vše miluje život, ženskou krásu a rozkoš villonská balada = báseň o 3 slokách po 7-12 verších, poslední sloka je čtyřveršová a tvoří tzv. poslání - refrén Francois RABELAIS (asi ) prozaik, satirik a humanista synem bohatého advokáta vstoupil do františkánského řádu, přestoupil k benediktýnům vystudoval medicínu a jako lékař působil v Lyonu Gargantula a Pantagruel pětidílná epopej o rodině obrů;začíná narozením další knihy popisují Pantagruela a jeho život Gargantuy, jeho výchovou a studiemi v Paříži 5 / 14

6 - inspiroval se lidovou knížkou o obru, pokus o satiru soudobého života vysmíval se církvi, odmítal středověkou vzdělanost založenou na memorování daných pravd, otázky soudobé morálky, zdůrazňuje moc lidského vědění - kniha byla zavrhována, zakazována, ale díky popularitě znovu vydávána - psáno bohatým, květnatým a výrazným jazykem Pierre de RONSARD ( ) patřil k básnické skupině Plejáda, která se inspirovala Petrarcou psal sonety, písně a elegie, které během života upravoval Lásky milostná poezie, věnované Kassandře jeho platonické lásce Pokračování lásek a Nové pokračování lásek básně věnované krásné venkovance Marii Dopinové jsou konkrétnější Sonety Heleně je patrná melancholie stárnoucího muže, jemuž zůstávají jen vzpomínky Španělsko 17.st. zlatý věk španělského písemnictví; vrcholná velmoc, největší koloniální stát Lope de VEGA ( ) napsal kole 2000 her se soudobou tématikou týkaly se citového a morálního konfliktu, rodinné cti a lásky přezdívalo se jim komedie pláště a dýky, podle typických šlechtických atributů Fuente Ovejuna - ( Ovčí pramen ) nejznámější hra, zpracovává španělskou historii a zaměřuje se proti feudálnímu útlaku - čerpá ze skutečných událostí Goméz (řeholník) se po 6 / 14

7 vítězném tažení vrací do své vesnice, chová se nenasytně a majetnicky bere si majetek i ženy, vrchol když se zmocní nevěsty vesnice se vzbouří a zabijí ho zločin se nepodaří vyšetřit, protože vesničané nevydají vraha, za jejich odvahu jim král odpouští - hlavním hrdinou je kolektiv vesnický lid, který se semkne Tirso de MOLINA ( ) Vegův žák, jeho hry jsou však propracovanější Sevillský most a kamenný most poprvé se objevuje postava dona Juana cynického svůdce žen Miguel de CERVANTES y Saavedra ( ) z rodiny zchudlého šlechtice v mládí zmrzačen v boji s Turky, 5 let v zajetí pirátů celý život prožil v bídě verše, novely, romány a dramata Důmyslný rytíř don Quijote da la Mancha zchudlý zeman, čte rytířské romány a chce se jim podobat nebojácný, spravedlivý, v lásce stálý-chce obnovit jejich ctnosti a slávu štít, kopí, sešlého koně pojmenuje Rosinanta,dívku svého srdce Dolcinea z Tobola nevnímá reálně okolí, přetvařuje se, jeví se jako blázen, panoš Sancho Panza upadá do snů, poté co se z nich Qujite probouzí-následník je považován za zakladatele novodobého románu 7 / 14

8 Anglie -16.st. Geoffrey CHAUCER (asi ) z rodiny londýnského obchodníka s vínem v bojích proti Francii se dostal do zajetí, poté působil v diplomatických službách v Itálii zde se seznámil s tvorbou Petrarcy, Danta a Boccaccia (vliv Dekameronu je patrný v jeho díle Canterburské povídky ) Canterburské povídky - původní záměr byl 120 povídek, zakomponováno jich bylo jen 24 - povídky si vyprávějí lidé putující do Canterbury k hrobu světce Thomase Becketa každý vypráví 4 příběhy společnost je různorodá stav rytířský, duchovní, měšťanský, inteligence i poddaní = různost témat i úhlů pohledu - důraz na lidské slabosti, konflikty a morálku Christopher MARLOWE ( ) syn canterburského obuvníka vedl bohémský živit, údajně byl tajným agentem vlády, zapletl se do intrik a doplatil na ně životem Doktor Faust - učenec, který kvůli touze po poznání obětuje duši - inspiroval se jím J.W.Goethe - poprvé ve svých hrách použil tzv. blankvers = desetislabičný, nerýmovaný verš Thomas MORE ( ) humanista Utopie - popisuje stejnojmennou zemi, kde si jsou lidé rovni, neexistují majetkové rozdíly a hodnota člověka spočívá v jeho užitečnosti 8 / 14

9 kolektivu - dílo je kritikou doby, žádá pro jedince svobodu a rovnost ve společ. William SHAKESPEAR ( ) narodil se ve Stratrordu nad Avonou oženil se a odešel do Londýna k herecké společnosti stal se spolumajitelem, dramatikem i hercem divadla Globe v prvním období své tvorby ( ) se inspiroval kronikami, historií, lidovými baladami a Boccacciem a Chaucerem hry historické Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III. komedie Veselé paničky windsorské, Kupec benátský, Večer tříkrálový Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Komedie plná omylů, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic - vysmívá se lidské hlouposti, namyšlenosti a přežitkům - hrdinky jeho her energické, přebírají iniciativu, prosazují své představy a lásce a životě tím se odlišují od středověkých (pasivních trpitelek) Romeo a Julie (1595) - nejznámější tragédie z tohoto období ze znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů Julie si vezme lektvar-na 24 hod bude vypadat jako mrtvá, Romeo si myslí, že je mrtvá a zabije se, když se Julie probudí, raději se také zabije, než aby žila život bez Romea-až nad jejich mrtvými těly, se jejich rodiny usmíří - příběh lásky dvou veronských milenců, pocházejících ve svém druhém období (po r. 1600) je ovlivněn osobní krizí, smrtí nejstaršího syna, starostí o 9 / 14

10 rodinu a uznání; píše své nejslavnější tragédie Hamlet, kralevic dánský mladý princ podezírá svého strýce z vraždy jeho z vraždy jeho otce, aby se mohl ujmout vlády a oženit se s královnou rozhodne se pomstít, předstírá šílenství, hledá pravdu, propadá pesimismu, přemítá o smyslu života Othello, benátský mouřenín téma lásky, nedůvěry, žárlivosti, které jsou způsobeny intrikami; Othello, pokřtěný Maur a vojevůdce, se tajně ožení s dcerou patricije Brabanzia. Jeho žárlivý pobočník podezírá Othella, že se zapletl s jeho ženou, intrikami v něm chce probudit žárlivost k Desdemondě, to se mu podaří a Othello svou ženu uškrtí, když vyjde najevo omyl, spáchá sebevraždu Král Lear námětem je zklamaná otcovská láska a zrada, kterou král pocítil od vlastních nevděčných dcer v některých komediích Shakespear projevil spíše černý humor: Půjčka za oplátku, Dobrý konec vše napraví, hry s antickými náměty: Antoniu a Kleopatra, Julius Caesar v závěrečném období píše hry s pohádkovými motivy: Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře jeho dramata jsou psána blankversem, který se střídá s prozaizovanou řečí hrdinové řídí svůj osud sami (nepodléhají bohům), postavy jsou historicky zakotvené, přesto nadčasové občas porušoval i aristotelskou zásadu tří jednot místa, času, děje do češtiny ho překládal Josef Václav SLÁDEK Sonety 154 sonetů, které odrážejí jeho milostné a přátelské city Čechy léta 15.st ani renesance ani humanismus, se v pravém slova smyslu neprosadily; o humanistické vzdělání se 10 / 14

11 zasazovala Jednota bratrská vyrovnávání se s kulturou evropských zemí po úpadku, který přinesly husitské války převažuje literatura nauková, literatura pro měšťanstvo je zaměřená na životní praxi Raný humanismus 1) Latinsky píšící humanisté Jan z Rabštejna ( ) diplomat Jiřího z Poděbrad Dialogus smyšlená diskuze 3 šlechticů; určeno vysoké šlechtě, aby zanechala nepodstatných sporů; právo na odlišný názor Bohuslav Hasištějnský z Lobkovic (asi ) dvořan Vladislava II. cestoval, sbíral rukopisy vybudoval na hradě Hasištějně velkou knihovnu psal poezii i filosofickou prózu z jeho děl je patrný odmítavý postoj k češtině Žaloba k svatému Václavovi na mravy Čechů kritická, až nespravedlivá O lidské ubohosti Jan Campanus Vodňanský (asi ) básník, dramatik, rektor pražské univerzity Bretislaus námět z národní minulosti, vlastenecká hra 2) Národní humanisté pro českou literaturu vývojově důležitější než latinsky psaná soustředění na vlastní tvorbu i překlady prvotisk Trojánské kroniky / 14

12 Viktorin Kornel ze Všehrd ( ) mistr na univerzitě a právník; povýšen na šlechtice; češtinu stavěl naroveň latiny, nabádal k překladům Knihy o napravení padlého program, českého humanismu, nechce díla jen přebírat, ale i je přizpůsobit češtině - krása češtiny Řehoř Hrubý z Jelení (asi ) překládal Cicera a Petrarcu Hynek z Poděbrad ( ) syn Jiřího z Poděbrad jako první přeložil kolem deseti povídek z Dekameronu jména a prostředí počeštil a vypravování prolnul lidovými úslovími Májový sen k mladíkovi v noci přišla jeho milá a dala se přemluvit, aby ulehla k němu, ale než dojde k nejlepšímu, tak se probudí Veršové o milovníku báseň vystavěná na protikladu Doba Blahoslavova rozvíjí se měšťanská literatura, roste význam čeština, latina se využívá spíše pro školské účely píše se hlavně próza se zeměpisnými a dějepisnými náměty, jazykovědné práce Mikuláš Konáč z Hodíškova (asi ) pražský tiskař vydával díla reformační i humanistická, překlady vydání: Pravidlo lidského života látka indického původu a čerpá z Bidpajových baje Václav Hájek z Libočan (konec 15.st. 1553) 12 / 14

13 katolický kněz Kronika česká čerpá z Kosmovy kroniky, i z jiných zdrojů, nerozlišoval dohady ani fakta, domýšlí si - nelze brát jako historický pramen, má hodnotu literární, Poutavě vypráví příběhy a pověsti z našich dějin, - podporuje vlastenectví-inspirací pro autory RUKOPISŮ Jan BLAHOSLAV ( ) nejvšestrannější vzdělanec své doby v Čechách zabýval se literaturou, hudbou, historií, jazykovědou, řečnictvím vychován v duchu zásad Jednoty bratrské, zvolen jejím biskupe, tajemníkem a historikem studoval v Německu Akta jednoty bratrské dějiny jednoty, významné historiografické dílo Gramatika česká není dílem původním, komentář s doplněním starší mluvnice - poprvé popsána česká nářečí - připojena sbírka přísloví Nový zákon v nově do češtiny přeložený studie o jazyce-podnět pro Bibli Kralickou Bible kralická vyšla v 6 dílech v Kralicích, po Bílé hoře se stala vzorem jazykové správnosti Musica hudební teorie Filipika proti misomusům proti nepřátelům vzdělání, postavil se proti názoru, že vzdělání je pro křesťany zbytečné Doba Veleslavínova pol. 16.st., bývá nazývána zlatým věkem české literatury rozvoj národní vzdělanosti a kultury za Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájku matematik, lékař a překladatel Mattioloho Herbáře 13 / 14

14 Powered by TCPDF ( Adam z Veleslavína ( ) profesor historie na univerzitě vzal si dceru předního pražského tiskaře Jiřího Melentricha věnoval se vydávání děl, spolupracoval na překladech naučných děl Kalendář historický využil svých znalostí historika a k jednotlivým dnům v roce přiřadil významné události různých dob Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) vzdělaný a všestranně zaměřený ze starého šlechtického rodu diplomat, válečník, ovládal mnoho jazyků své dílo si sám ilustroval, vložil vlastní hudební skladbu po Bílé hoře byl popraven na Staroměstském náměstí s dalším 24 českými pány Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta jazykově náročný cestopis, místy přehlcený citáty Více studijních materiálů najdete na Studijni-svet.cz Vymazlené prezentace stáhnete na Prezmania.cz 14 / 14

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr Jméno: Renesance a humanismus Přidal(a): Dominika S Renesance a humanismus v evropské literatuře umění, charakteristika doby, díla počátek 14. st. - konec 16. st. Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 poč. 14. st. (v Itálii) poč. 17. st. Renesance a humanismus z fr. la renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 19.2.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

Literatura období humanismu a renesance II

Literatura období humanismu a renesance II Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 7.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Česká moderna - literární období

Česká moderna - literární období Jméno: Moderní revue Přidal(a): Dresa ČESKÁ LITERATURA - GENERACE ČESKÉ MODERNY OD 90. LET 19. STOL Manifest 1895 sepsal ho J. S. Machar Hlavní body manifestu: jedna část politika, druhá literatura Politické:

Více

Renesance a humanismus. Italská renesance

Renesance a humanismus. Italská renesance Renesance a humanismus Je to kulturní a společenské hnutí, které se vrací k Řeckém a Římskému dávnověku k Antice. V průběhu 14. a 15. st. upadá světská i církevní moc. Filosofie i ostatní vědy se osamostatňují,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd Kniha: Romeo a Julie Autor: William Shakespeare Rozbor přidal(a): Dan19 Vloženo na: Studijni-svet.cz Doba: Literatura renesance a humanismu renesance vzniká počátkem 14. století v Itálii, ale její počátky

Více

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e Charakteristika doby a sm ru Renesance (z fr. renaissance = znovuzrození obnovení) je my²lenkový a um lecký sm r jímº se lidé vyma ovali ze st edov

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

William Shakespeare - Romeo a Julie

William Shakespeare - Romeo a Julie William Shakespeare - Romeo a Julie AUTOR Největší anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Byl autorem plně renesančním,

Více

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA Charakteristika doby Ve 14. století byl život v Evropě velmi složitý vedlo se mnoho válek a šířila se morová epidemie. Staré středověké pořádky mizely a lidé hledali něco nového. Ve středověku vládla umění,

Více

Renesance v Čechách - umělecký směr

Renesance v Čechách - umělecký směr Jméno: Česká renesance Přidal(a): Lady Giraffe ČESKÉ ZEMĚ pol. 15.stol. (zdrženo Husitstvím) V české literatuře především díla odborná, málo umělecká psané latinsky i česky dělíme dva směry 1. latinský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka zborníková číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Josef Kajetán Tyl 29.11.2012 9. J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE

HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

ROMANTISMUS. 8.třída

ROMANTISMUS. 8.třída ROMANTISMUS 8.třída ROMANTISMUS MYŠLENKOVÉ HNUTÍ A JEDEN Z HLAVNÍCH SMĚRŮ 19. STOLETÍ tvůrčí svoboda umělce cit, vášeň, fantazie, vůle vyzdvihuje středověk zdůrazňuje konkrétního jedince reakcí na Velkou

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON

GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON GIOVANNI BOCCACCIO DEKAMERON CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU Čacký muž sdostatek pochopil, co má udělat, a jal se mnicha uklidňovat, jak nejlépe uměl a mohl. A když pak od něho odešel, hned téže noci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Národní obrození - literární období

Národní obrození - literární období Jméno: Národní obrození Přidal(a): Bessek Národní obrození asi v letech 1770-1850 1627/8 - Obnovené zřízení zemské - jediná povolená víra je katolictví odešlo mnoho vzdělaných lidí, do Čech přichází německá

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Starší česká literatura pro Bc JS 2006

Starší česká literatura pro Bc JS 2006 Starší česká literatura pro Bc JS 2006 I. program semestru, seznam primární a sekundární literatury II. středověká kronika Kosmova Kronika česká Ironické prvky v Kosmově podání české prehistorie III. středověká

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více