Sazebník trestů za přestupky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník trestů za přestupky"

Transkript

1 n Písmeno Kategorie Odkaz na předpis Popis přestupku Typ přestupku Poznámka Doporučený úkon rybářské stráže na místě kontroly Trest v kárném řízení dozorčí komise místní organizace a při opakování přestupku během jednoho kalendářního roku Správní řízení obce s rozšířenou působností Kárné řízení dozorčí komise místní organizace Poznámka 1 Trestní zákoník 35 Užít násilí v úmyslu působit na výkon nebo pro výkon pravomoci člena rybářské stráže Proti rybářské stráži Trestní zákoník 36 Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu Proti rybářské stráži trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestního činu násilí proti úřední osobě trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestního činu násilí proti úřední osobě Zákon číslo 99/004 Sb., 5 odstavec Lov v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizmů Lov v místě, kde to není dovoleno hlášenky odnětí na 6 až 9 99/004 Sb., 30 odstavec 1 3 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec 1 Lov na více než na dvě udice hlášenky odnětí k lovu do konce roku a 99/004 Sb., 30 odstavec 1 4 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec písmeno Lov pomocí prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 5 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec písmeno Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec písmeno Lov za použití bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou a do ok Lov za použití udic bez prutů hlášenky hlášenky odnětí k lovu na 9 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 6 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec Lov za použití elektrického proudu Lov ryb pod ledem (včetně na dírkách) pokud není lov na dírkách povolen výjimkou Mze hlášenky hlášenky odnětí k lovu na 6 až 9 99/004 Sb., 30 odstavec 1 písmeno g) 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Zákon číslo 99/004 písmeno Lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování hlášenky odnětí k lovu na 6 až 4 99/004 Sb., 30 odstavec 1 7 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 13 odstavec 1 až 8 c) BPVRP odstavec IV d) poř.čís. 1-4; P revíry, poř.čís.1- Ponechání si ryby v době jejího hájení Osoba provádí lov ryb na P revírech v době od 1.ledna.-15.dubna, a od 1.prosince do 31.prosince Osoba provádějící lov ryb si ponechá ulovenou rybu v době jejich hájení Lov v době kdy to není povoleno hlášenky hlášenky hlášenky odnětí k lovu na 6 až 4 odnětí k lovu na 6 až 1 odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Zákon číslo 99/004 písmeno Lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry z důvodu ochrany těchto druhů ryb; tolerance - 1 cm, měřit metrem rybáře hlášenky odnětí k lovu na 6 až 18 99/004 Sb., 30 odstavec 1 písmeno d) Stránka 1 z 8

2 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 11 odstavec, 3 Ponechání si ryby nedosahující nejmenší lovné míry tolerance - 1 cm, měřit metrem rybáře hlášenky odnětí k lovu na 6 až 18 99/004 Sb., 30 odstavec 1 písmeno d) 8 c) pořadové číslo 5 Osoba provádějící lov ryb si ponechála kapra obecného delšího než 70 cm (K70) na P revírech musíme K70 zrušit, tam nemá o dělat tolerance -1 cm, trest je vysoký vzhledem k ceně velkých kaprů hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 d) BPVRP MP a P revíry Osoba provádějící lov ryb nedodržuje dolní míry ryb stanovené v popisu jednotlivých revírů v Soupisem MP P revíru tolerance - 1 cm, měřit metrem rybáře hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 9 Zákon číslo 99/004 Lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky Lov v době kdy to není povoleno tolerance do 0 minut, pokud rybář při příchodu RS ukončuje rybolov hlášenky odnětí k lovu na až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 tolerance do 0 minut, pokud Vyhláška číslo 197/004 Sb., 1 odstavec 1, Lov mimo povolenou dobu lovu Lov v době kdy to není povoleno rybář při příchodu RS hlášenky ukončuje rybolov odnětí k lovu na až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 10 Zákon číslo 99/004 písmeno d) Lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti proudu vody 99/004 Sb., 30 odstavec 1 11 Zákon číslo 99/004 Lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu Lov z místa, kde to není dovoleno doporučuje se zdokumentovat fotografií a videem odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 1 Zákon číslo 99/004 Lov v plavebních komorách Lov v místě, kde to není dovoleno vypsání hlášenky ANO NE 13 Zákon číslo 99/004 písmeno g) Lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 m od hrázného tělesa Lov v místě, kde to není dovoleno myšleno betonové přehrady vypsání hlášenky ANO NE 14 Zákon číslo 99/004 Lov ze silničních a železničních mostů Lov v místě, kde to není dovoleno vypsání hlášenky ANO NE 15 Zákon číslo 99/004 písmeno i) Lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nizkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování Lov v místě, kde to není dovoleno hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 písmeno i) pořadové číslo 8 Osoba provádějící lov ryb je loví v místech, kde se nahromadily za povodňového stavu Lov v místě, kde to není dovoleno 16 Zákon číslo 99/004 písmeno j) Lov ryb do slupů a vrší hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Stránka z 8

3 17 Zákon číslo 99/004 písmeno k) Lov ryb v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním nebo pod ním Lov v místě, kde to není dovoleno některé rybí přechody nejsou označeny a nebo zkolaudovány 18 Zákon číslo 99/004 Lov ryb bez předepsaných dokladů - nemá platný RL nebo platnou povolenku k lovu pytlák přivolat P ČR nevydávat povolenku do konce roku ani na další rok 19 Zákon číslo 99/004 Lov bez dokladů - bez RL a k lovu, nebo má platný RL a povolenku zapomněl, nebo má povolenku a RL zapomněl, rybář nemá ulovenou rybu zapomenuté doklady, musí doložit do 5 dní na MO nebo ÚS, lze ověřit v IS Lipan (kopie dokladů se neuznává) zjistit totožnost, případně přivolat PČR, vyplnit hlášenku, případně zadržet povolenku povolenku vrátit ihned po předložení originálu platného RL 0 Zákon číslo 99/004 Lov bez dokladů - bez RL a k lovu, nebo má platný RL a povolenku zapomněl, nebo má povolenku a RL zapomněl, rybář má ulovenou rybu zapomenuté doklady, musí doložit do 5 dní na MO nebo ÚS, lze ověřit v IS Lipan (kopie dokladů se neuznává) zjistit totožnost, případně přivolat PČR, vyplnit hlášenku důtka, povolenka vrácena ihned po předložení originálu platného RL NE ANO 99/004 Sb., 30 odstavec 1 1 Zákon číslo 99/004 Neúplné doklady - z předepsaných dokladů má povolenku k rybolovu - platnost RL skončila během roku kopie dokladů se neuznává hlášenky důtka, povolenka vrácena ihned po předložení originálu platného RL 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Zákon číslo 99/004 Bezdůvodné odepření kontroly lovícím rybářem, kterou u něj hodlá provést člen RS, nebo hospodář či jeho zástupce, nebo osoba pověřená příslušným rybářským orgánem Proti rybářské stráži vyloučení z ČRS, z. s., nebo odnětí do konce roku a nevydání na další dva roky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 zadržení Osoba provádějící lov ryb neumožní RS zápis o Proti rybářské stráži provedené kontrole do oddílu II k lovu a vypsání hlášenky, případně přivolat P ČR odnětí k lovu na 9 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 3 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec 9 V povolence není zapsán počet, druh a hmotnost ulovených (ponechaných si) ryb hlášenky odnětí k lovu na 9 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 4 Zákon číslo 99/004 Sb., 13 odstavec 9 V povolence není zapsáno datum lovu, nebo rybářský revír nebo obojí též v BPVRP - pokud nemá ulovenou žádnou rybu Lov jiným než povolenký způsobem lovu, lov v Vyhláška číslo 197/004 rozporu s povolenými způsoby lovu ryb na udici Sb., 14 odstavec a 3 a povolenými technickými prostředky (vyjma příloha 7 nesprávné velikosti nástražní rybičky) hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 5 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec 1 písmeno, MP; 17 Lov ryb nedovoleným způsobem odstavec 1 písmeno,, c) P hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 c) Osoba provádějící lov ryb je loví v rozporu s ustanovením přílohy č. 7 Vyhlášky 197/014 Sb., poř.čís ; P revíry, bod C nebo přílohy č. 7 Vyhlášky 197/004 Sb., poř.čís. 7 bod D hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Stránka 3 z 8

4 6 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 14 odstavec 4 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 14 odstavec 4 Vyhrazování místa k lovu Vyhrazování místa k lovu vypsání hlášenky ANO NE Vyhláška číslo 197/004 Sb., 14 odstavec 5 Nepřítomnost u prutů v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním (náš výklad více než 10 m s toler. +m) hlášenky odnětí k lovu na až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 7 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 14 odstavec 5 Použití systému samoseku hlášenky odnětí k lovu na 1 až 16 99/004 Sb., 30 odstavec 1 c) BPVRP odstavec V Osoba provádí lov ryb z plavidla tam, kde není uživatelem revíru povolen hlášenky odnětí k lovu na 3 až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 d) BPVRP odstavec V Osoba provádí lov ryb z plavidla a má kromě toho mimo plavidlo nastraženou jinou udici hlášenky odnětí k lovu na až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 15 odstavec 1 Nešetrné zacházení s ulovenými rybami. hlášenky odnětí k lovu na 3 až 16 99/004 Sb., 30 odstavec 1 8 BPVRP odstavec VIII Osoba provádějící lov ryb porušuje ustanovení odst. VIII v souvislosti s manipulací a usmrcováním ulovené a ponechané ryby tahání ryb po zemi, malý vezírek, uvázání za skřele, ryby ve vezírku na mělčině, pololeklé, poškozené ploutve apod. - už jsme řešili - sjednotit, nutno řešit individuálně na místě vypsání hlášenky o přestupku, pokud odnětí k lovu na 3 až 16 99/004 Sb., 30 odstavec 1 9 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 15 odstavec Nedodržení povinnosti po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou vypsání hlášenky ANO NE Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec, 3 Nedodržování stanovených limitů pro MP; 17 odstavec, 3 ponechaných si ulovených ryb - hmotnost P pokud má hmotnosti zapsané podle tabulek, pak je to v pořádku hlášenky odnětí k lovu na 9 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 30 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec, 3 Nedodržování stanovených limitů pro MP; 17 odstavec, 3 ponechaných si ulovených ryb - počet kusů P pokud má hmotnosti zapsané podle tabulek, pak je to v pořádku hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 I Osoba provádějící lov ryb si ponechala více jak 4 ks lína obecného za den lovu hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 I Osoba provádějící lov ryb si ponechala více jak 4 ks lína obecného za den lovu pří opakování přestupku hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Stránka 4 z 8

5 c) I Osoba provádějící lov neukončí lov dravců po ulovené a ponechané druhé ryby (sumec, štika, candát nebo jejich kombinace hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 d) I Osoba provádějící lov neukončí lov dravců po ulovené a ponechané druhé ryby (sumec, štika, candát nebo jejich kombinace pří opakování přestupku hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 30 e) I Osoba provádějící lov používá v období od 1. ledna do 15. června dvoj, nebo trojháček hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 f) I; IV Osoba provádějící lov ryb na MP či P revíru si ponechala lipana podhorního, který nedosahuje nejmenší stanovenou lovnou míru hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 g) BPVRP P revíry, poř.čís. 4 Osoba provádějící lov ryb si přivlastnila ryby lososovité (pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, lipan podhorní) vícekrát, než tři dny v kalendářním týdnu hlášenky odnětí k lovu na 3 až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 h) BPVRP P revíry, poř.čís. 5 Osoba provádějící lov ryb si v jednom kalendářním dni ponechala více jak jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm tolerance -1 cm hlášenky odnětí k lovu na 3 až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec 4 MP; 17 odstavec 5 P Zapsání přisvojených ryb do smazatelným způsobem 99/004 Sb., 30 odstavec 1 31 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec 4 MP; 17 odstavec 5 P Zapsání přisvojených ryb do smazatelným způsobem vypsání hlášenky důtka NE ANO 99/004 Sb., 30 odstavec 1 c) Vyhláška číslo 197/004 Sb., 16 odstavec 4 MP; 17 odstavec 5 P Zapisování přisvojených ryb v rozporu s ustanovením tohoto odstavce - doba zápisu (nezapíše vyjmenovanou rybu okamžitě) tzn., že nezapíše vyjmenovanou rybu hned po tom kdy si ji ponechá, tedy ještě před opětovným nahozením udice hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Osoba provádějící lov ryb si nepřivlastnila v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu a neproškrtla nejpozději před započetím lovu příslušný řádek v jiném revíru nebo v dalším dnu 31 c) BPVRP odstavec XII Osoba provádějící lov ryb si nepřivlastnila v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu a neproškrtla nejpozději před započetím lovu příslušný řádek v jiném revíru nebo v dalším dnu Osoba provádějící lov ryb nezapisuje každou jednu přisvojenou rybu (kapr, amur, bolen, candát, sumec, štika, lipan, pstruh obecný, pstruh duhový,siven) na jeden řádek v oddílu II k lovu vypsání hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Stránka 5 z 8

6 d) BPVRP odstavec XII Osoba provádějící lov ryb nezapisuje každou jednu přisvojenou rybu (kapr, amur, bolen, candát, sumec, štika, lipan, pstruh obecný, pstruh duhový,siven) na jeden řádek v oddílu II k lovu vypsání hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 3 Vyhláška číslo 197/004 Sb., 17 odstavec P Vracení ulovené škodlivé ryby (štika, tloušť okoun, sumec, bolen nebo candát) do pstruhového revíru vypsání hlášenky ANO NE 33 písmno písmno Osoba provádějící lov ryb bez požadovaného vybavení - vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryby, nebo podběráku, nebo některé z vyjmenovaných věcí Osoba provádějící lov ryb bez požadovaného vybavení - vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryby, nebo podběráku, nebo některé z vyjmenovaných věcí Povinná výbava Povinná výbava vypsání hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 34 BPVRP odstavec IV Osoba provádějící lov ryb na P revíru na položenou nebo plavanou nevrátila takto ulovené lososovité ryby zpět do rybářského revíru hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 BPVRP odstavec VI Osoba provádějící lov ryb porušuje pravidla v některém z bodů lovu ryb na bójku 35 BPVRP odstavec VI Osoba provádějící lov ryb porušuje pravidla v některém z bodů lovu ryb na bójku vypsání hlášenky ANO NE BPVRP odstavec VII Osoba provádí lov ryb na odpadky znečištěném místě, které před započetím lovu neuklidila. Zhotovení fotodokumentace, výzva k odstranění () vypsání hlášenky o přestupku, (3) pokud odnětí k lovu na až 6 (3) ANO NE (ANO) 99/004 Sb., 30 odstavec 1 36 BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov ryb neudržuje pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě neuklidí, ponechá je na břehu, nebo je odhodí do vody. Zhotovení fotodokumentace, výzva k odstranění () vypsání hlášenky o přestupku, (3) pokud odnětí k lovu na až 6 (3) ANO NE (ANO) 99/004 Sb., 30 odstavec 1 c) BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov ryb porušuje ustanovení odst. VII v souvislostu se skleněným odpadem Zhotovení fotodokumentace, výzva k odstranění () vypsání hlášenky o přestupku, (3) pokud odnětí k lovu na až 6 (3) ANO NE (ANO) 99/004 Sb., 30 odstavec 1 pořadové číslo 7 Osoba provádějící lov ryb používá skleněné nádoby k rybářským účelům, které nejsou originální součástí výrobku. 36 pořadové číslo 7 Osoba provádějící lov ryb po jeho ukončení ponechá skleněnou nádobu (skleněné nádoby) na břehu., případně doplnit do BP že v místě lovu se povalují skleněné nádoby nebo střepy vypsání hlášenky o přestupku, pokud odnětí k lovu na až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov loví na srkačku 37 BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov loví na srkačku vypsání hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 Stránka 6 z 8

7 38 BPVRP odstavec VII BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov loví v době od setmění do rozednění na neosvětleném místě, nebo loví na místě osvětleném oslňujícím světlem Osoba provádějící lov loví v době od setmění do rozednění na neosvětleném místě, nebo loví na místě osvětleném oslňujícím světlem Noční lov Noční lov vypsání hlášenky 99/004 Sb., 30 odstavec 1 39 BPVRP odstavec VII Osoba provádějicí lov ryb používá plovoucí a jiné předměty označující krmná místa a místa lovu (mimo tyčových bójek, které nejsou napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb jsou vytaženy z vody). Zhotovení fotodokumentace, výzva k odstranění () vypsání hlášenky o přestupku, (3) pokud odnětí k lovu na až 6 (3) ANO NE (ANO) 99/004 Sb., 30 odstavec 1 40 BPVRP odstavec VII Osoba provádějící lov ryb umožňuje jiné osobě manipulaci s 1 udicí kromě dětí do 10-ti let vto nutno odlišit, zda se nejedná o lov bez dokladů 1 NE (ANO) NE 41 BPVRP odstavec VIII Osoba provádějící lov ryb používá při lovu vylovovací hák (gaf) hlášenky odnětí k lovu na 6 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 BPVRP odstavec IX Osoba provádějící lov ryb uchovává ulovené a ponechané živé ryby ve společném vezírku nebo takovém zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb nutno potrestat všechny zúčastněné rybáře, musí odpovídat míry ryb BPVRP odstavec IX Osoba provádějící lov ryb uchovává ulovené a ponechaní si živé ryby jiným než dovoleným způsobem (vezírek nebo řízkovnice) vypsání hlášenky o přestupku, pokud odnětí k lovu na 3 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 c) BPVRP odstavec IX Osoba provádějící lov ryb po jeho ukončení uchovává ulovené a ponechaní si živé ryby v neoznačeném vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb. u vezírku nikdo není vrácení ryb vodě, zabavení vezírku odevzdání vezírku na příslušném úřadě 4 d) BPVRP odstavec IX Osoba provádějící lov ryb po jeho ukončení uchovává ulovené a ponechaní si živé ryby v neoznačeném vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb. rybář se hlásí k vlastnictví vezírku e) Osoba provádějící lov používá pro uchovávání pořadové číslo 1; P ulovených a ponechaných si ryb haltýř revíry pořadové číslo 1 vypsání hlášenky o přestupku, pokud odnětí k lovu na 3 až 1 99/004 Sb., 30 odstavec 1 f) Osoba provádějící lov ryb používá pro pořadové číslo 1; P uchovávání nástražních ryb nádobu, která revíry pořadové číslo 1 přeshuje alespoň v jednom směru 50 cm 43 pořadové číslo 6 Osoba provádějící lov ryb používá jako nástražní rybičky kapra, štiku, candáta, sumce, bolena hlášenky odnětí k lovu na 3 až 6 99/004 Sb., 30 odstavec 1 pořadové číslo 9 Osoba provádí lov ryb na revíru, kde je zakázáno vnadění a přes to vhazuje návnadu do vody 44 Stránka 7 z 8

8 44 pořadové číslo 9 Osoba provádí lov ryb na revíru, kde je zakázáno vnadění a přes to vhazuje návnadu do vody vypsání hlášenky ANO NE 45 poř.čís. 13; P revíry, poř.čís. 13 Osoba provádějící lov ryb porcuje před odchodem od vody ponechané si ryby, které mají stanovenou lovnou míru pokud nelze ryby změřit a je podezření, že nesplňují míru hlášenky odnětí k lovu na až 4 99/004 Sb., 30 odstavec 1 BPVRP P revíry, poř.čís. 6 Osoba provádějící lov ryb používá nástrahy s protihroty 46 BPVRP P revíry, poř.čís. 6 Osoba provádějící lov ryb používá nástrahy s protihroty vypsání hlášenky odnětí k lovu na až 4 měsíce 99/004 Sb., 30 odstavec 1 47 Osoba provádějící lov ryb překročí limit ponechaných si ryb (kapr, štika, candát, bolen, ZÁVAZNÁ sumec nebo jejich kombinace) stanovený na USTANOVENÍ poř.č. 1 jednu územní roční mimopstruhovou povolenku a 9 a územní pstruhovou povolenku povolenka je neplatná hlášenky 3 NE ANO 99/004 Sb., 30 odstavec 1 písmeno i) 48 Stanovy ČRS, z. s. 4 odstavec Člen neplní základní povinnosti Stanovy podle závažnosti až vyloučení z ČRS, z.s., s odnětím k rybolovu, které lze kombinovat s nevydáním k rybolovu 3 NE ANO Stránka 8 z 8

II. Osoba provádějící lov je povinna Doplnit pod písm. a) podběrák a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

II. Osoba provádějící lov je povinna Doplnit pod písm. a) podběrák a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák, 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. Jihočeský územní svaz Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou tel.: 387 250 451, 387 250 454 e-mail: jcuv@crscb.cz www.crscb.cz Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN

Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN Tento dokument má za cíl sjednotit postup členů rybářské stráže při řešení zjištění přestupků rybářů přímo na místě a následném rozhodnutí o výši trestu

Více

a způsob jejich užití v rybářském revíru

a způsob jejich užití v rybářském revíru lovu V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k a způsob jejich užití v rybářském revíru 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. (2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 Český rybářský svaz,z.s.,územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s 13 odst. 9 zákona

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodatek k soupisům revírů, k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2020. Přehled

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Rybářský řád soukromého revíru č Klapý I. Rok 2017

Rybářský řád soukromého revíru č Klapý I. Rok 2017 Rybářský řád soukromého revíru č. 06 941 004 Klapý I Rok 2017 1 ZMĚNA K 1.1.2015 Povinnost používat originální rybářskou podložku na ulovené ryby. I. Lov ryb Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn

Více

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ Rybářský řád : 1/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále

Více

Rybářský revír JADRAN

Rybářský revír JADRAN Rybářský revír JADRAN MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD (BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA) Revír: Jadran revír mimopstruhový Ev. číslo revíru: 12 671 103 Platný od: 1. 1. 2012 Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Tento dokument je určen pro případ rychlejší orientace v zákonných úpravách. Lze jej využít při kvalifikování protiprávního

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků. na úseku rybářství. (II. přepracované a doplněné vydání ze dne

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků. na úseku rybářství. (II. přepracované a doplněné vydání ze dne Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství (II. přepracované a doplněné vydání ze dne 18. 01. 2018) Tento dokument je určen pro rychlou a přesnou orientaci v

Více

Skupina 1.

Skupina 1. 27.9.2016 Skupina 1. 1) Projít si ušlechtilé ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec) najdete je v atlase ryb na www.jcfeeder.cz. Naučit se je poznávat a také se naučit doby hájení a lovné míry. 2) Projít

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU:

JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU: JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU: 1 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Záchranná služba 155 Hasiči 150 Policie

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru Dodatek K popisům RevírŮ Českého rybářského Svazu, z. s., Územního svazu města Prahy pro rok 2019 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ Rybářský řád : 1/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2016 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 ZÁSADY RYBOLOVU Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 Schváleno usnesením výborové schůze ČRS MO Nepomuk ze dne 9. prosince 2015 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS Na základě výběrového řízení, vyhlášeného obcí Klášter, na

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2016 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. května 2016 do 31.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský řád Dobrovodský rybník

Rybářský řád Dobrovodský rybník Rybářský řád Dobrovodský rybník ÚVOD Dobrovodský rybník v k.ú. Dolní Dobrá Voda je majetkem Obce Dobrá Voda u Hořic (dále jen správce revíru"). Snahou správce revíru je chov ryb a provozování sportovního

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský řád PLATÍ OD 1. LEDNA 2016

Rybářský řád PLATÍ OD 1. LEDNA 2016 Rybářský řád PLATÍ OD 1. LEDNA 2016 Všeobecné podmínky 1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce jezera Nebesák a seznámit se s místním rybářským řádem! V nepřítomnosti správce volat

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Zpráva o činnosti. ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem Zpracoval: Dušan Hýbner, předseda MO

Zpráva o činnosti. ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem Zpracoval: Dušan Hýbner, předseda MO Zpráva o činnosti ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem 2018 Zpracoval: Dušan Hýbner, předseda MO Obsah: 1. Složení výboru 2. Činnost výboru MO 2018 3. Naše revíry 4. Zarybnění 5. Úlovky 6. Fond na nákup vodních

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 SVAZ 1 RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 1 V souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., existuje povinnost

Více

Rybářský řád. platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013

Rybářský řád. platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013 Rybářský řád platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č.99/2004 Sb. a VYHLÁŠKY č. 197/2004 Sb. a BLIŽŠÍ

Více

Platné od 1.1.2013. Odlišně stanovené nejmenší lovné míry na mimopstruhovém revíru

Platné od 1.1.2013. Odlišně stanovené nejmenší lovné míry na mimopstruhovém revíru Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MO Jičín ve smyslu 13 odst.9 zák.č. 99/2004 Sb. a vybraná ustanovení zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Platné od 1.1.2013 I. Bližší podmínky

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2010

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2010 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Rybářský řád rybníku,,starý lom

Rybářský řád rybníku,,starý lom Rybářský řád rybníku,,starý lom pro členy Sdružení Rybáři Hostěradice z.s. lovící na rybníku Starý lom I. 1. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn na rybníku Starý lom zpravidla lovem na udici.

Více

bližší podmínky výkonu rybářského práva od 1. ledna 2010

bližší podmínky výkonu rybářského práva od 1. ledna 2010 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

file:///h:/documents%20and%20settings/tatanka/plocha/ryb%c3%... Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení

file:///h:/documents%20and%20settings/tatanka/plocha/ryb%c3%... Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení 1 z 11 3.12.2008 19:08 Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. ledna 2017 do 31.

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany a Ostrov nad Oslavou

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany a Ostrov nad Oslavou PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany a Ostrov nad Oslavou http://www.atraktivnirybolov.cz http://www.facebook.com/atraktivnirybolov rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2012

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2012 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice platný od 1.1.2007 Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o. www.jestrabice.cz Obsah ÚVOD... 3 I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU... 3 II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB...

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2016 do

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2016 do Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

II. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

II. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou: Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2012 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Pravidla pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice Zřizovatel Obec Hrdějovice 1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. Středočeský územní svaz K Novým domkům 82, Praha 5 Lahovice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. Středočeský územní svaz K Novým domkům 82, Praha 5 Lahovice Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů Středočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2018 a 2019 Žádáme držitele Středočeských územních

Více

Obec Dobrá Voda u Hořic

Obec Dobrá Voda u Hořic 1 2 Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém revíru Dobrovodský rybník

Více

Obec Dobrá Voda u Hořic

Obec Dobrá Voda u Hořic Rybářský řád Dobrovodský rybník Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník

RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník 1 2 Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém

Více

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 Český rybářský svaz Středočeský územní svaz DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 platné na revírech Českého rybářského svazu od 1.ledna 2008 Středočeský

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU MO ČRS SVITAVY ROSNIČKA Č. 09 451 776

RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU MO ČRS SVITAVY ROSNIČKA Č. 09 451 776 RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU MO ČRS SVITAVY ROSNIČKA Č. 09 451 776 Platný od 1. ledna 2013 1 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A

BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv Platí v revíru Morava 1A POPIS RYBÁŘSKÉHO REVÍRU 461 097 MORAVA 11 A voda mimopstruhová 69 ha Revír tvoří rybářské právo v

Více

1. V 4 odst. 6 ve větě druhé slova osoby, která se stala novým vlastníkem nahradit slovem vlastníka. 2. V 4 odst. 11 slovo pstruhového vypustit.

1. V 4 odst. 6 ve větě druhé slova osoby, která se stala novým vlastníkem nahradit slovem vlastníka. 2. V 4 odst. 11 slovo pstruhového vypustit. Příloha k usnesení Senátu č. 294 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Více

Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS Platné od 1. ledna 2013 Úvod Přehled nejdůležitějších

Více

ÚVOD Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských

ÚVOD Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských ÚVOD Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE

SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 10.3.2017-1 - Bližší podmínky výkonu rybářského práva byly projednány a schváleny

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2016 REVÍRU MO ČRS SVITAVY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2016 REVÍRU MO ČRS SVITAVY RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU MO ČRS SVITAVY ROSNIČKA č. 09 451 776 Platný od 1. ledna 2016 1 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

Více

Seznam zadržených povolenek a nahlášených přestupků v roce 2018 na revírech Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu

Seznam zadržených povolenek a nahlášených přestupků v roce 2018 na revírech Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu 1. neoprávněn 6.1. 421075 lov ryb bez dokladů k rybolovu 2. Veselí n. Lužnicí 24.3. 421039 lov mimo zákonem stanovenou dobu, nepřítomnost u udic 3. Slaný 31.3. 421200 lov bez platného RL, zapomenutý doma

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu od 1. ledna 2008 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2017 REVÍRU ČRS MO SVITAVY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2017 REVÍRU ČRS MO SVITAVY RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU ČRS MO SVITAVY ROSNIČKA č. 09 451 776 Platný od 1. ledna 2017 1 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č.99/2004 Sb. A VYHLÁŠKY č.197/2004 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č.99/2004 Sb. A VYHLÁŠKY č.197/2004 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Východočeský územní svaz Hradec Králové Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší podmínky výkonu rybářského

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2018 REVÍRU ČRS MO SVITAVY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD. ROSNIČKA č Platný od 1. ledna 2018 REVÍRU ČRS MO SVITAVY RYBÁŘSKÝ ŘÁD REVÍRU ČRS MO SVITAVY ROSNIČKA č. 09 451 776 Platný od 1. ledna 2018 1 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

Více

Obsah Úvod Rybářský řád

Obsah Úvod Rybářský řád Obsah Úvod... 3 Rybářský řád... 5 Soupisy pstruhových revírů územních svazů a Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek pro rok 2016

Více