BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH. Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv. Platí v revíru Morava 1A"

Transkript

1 BLIŽŠÍ PODMÍNKY LOVU RYB MIMOPSTRUHOVÝCH Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv Platí v revíru Morava 1A

2

3 POPIS RYBÁŘSKÉHO REVÍRU MORAVA 11 A voda mimopstruhová 69 ha Revír tvoří rybářské právo v odstavených ramenech a nádržích: Pod zahrádkami k. ú. Spytihněv 5 ha Německé Spytihněv 11 ha Pěnné Napajedla 10 ha Stará Morava Napajedla 8 ha Štěrkopískoviště U jezu Spytihněv 20 ha Bezedné (štěrkopískoviště) Spytihněv 16 ha Výkon rybářského práva v těchto revírech je dekretem předán Rybářskému spolku Napajedla-Spytihněv rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne čj. 2370/1/ Lov ryb se provádí na povolenky vystavené Rybářským spolkem Napajeda-Spytihněv podle ustanovení těchto bližších podmínek lovu a povolených změn a výjimek dle prováděcí vyhlášky 239/2006 Sb, kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb 1. Od 1. ledna do 15 června candát obecný bolen dravý sumec velký štika obecná 2. Od 1. ledna do 15. března mník jednovousý 3. Od 16. března do 15. června ostroretka stěhovavá jelec jesen parma obecná jelec tloušť podoustev říční 4. Od 1. září do 30. listopadu - úhoř říční 5. Od 1. září do 15.dubna - pstruh obecný 6. Od 1. října do 31. října - kapr obecný 1

4 V zájmu ochrany násad kapra po vysazení do revíru je kapr hájen v revíru Morava 11 A od do V této době se provádí lov ryb pouze na živou nebo mrtvou rybku, nebo přívlačí. Lov nástražných rybek na bičík a do čeřínku je povolen. Rozhodnutí o hájení kapra po vysazení může být dle potřeby aktualizováno. Změny budou uvedeny v dodatku bližších podmínek lovu ryb ( dále jen BPLR) platných pro daný rok. II. Doba hájení některých vodních živočichů Celoročně jsou hájeni: 1. - raci 2. - perlorodka říční - škeble velevrubí - mihule a obojživelníci vč. vajíček a jejich vývojových stádií 3. - střevle potoční, sekavec písečný, hrouzek keslerův, ouklejka pruhovaná, cejn perleťový, ostruha křivočará, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, sekavčík horský, drsek menší a větší, hlavačka mramorová, vranka obecná a pruhoploutvá, losos obecný III. Všeobecný zákaz lovu ryb 1. V revíru není stanoven, lov ryb je povolen celoročně. V určitých obdobích jsou však hájeny některé druhy ryb (viz I. Doby hájení) IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky amur bílý 55 cm jelec jesen 25 cm candát obecný 45 cm jelec tloušť 25 cm kapr obecný 45 cm štika obecn 60 cm parma obecná 40 cm lín obecný 25 cm tolstolobik 50 cm podoustev 25 cm ostroretka stěhovavá 30 cm sumec velký 80 cm bolen dravý 40 cm úhoř říční 55cm mník jednovousý 30 cm 2

5 Délka ulovených ryb se zjišťuje měřením od přední části hlavy rypce - až ke konci nejzazší části ocasní ploutve. Případné změny nejmenších délek ryb mohou být aktualizovány v dodatku k BPLR pro dané roční období (podléhá rozhodnutí orgánu spolku a schválení KÚ). V. Zakázané způsoby lovu ryb 1. Lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářském revíru smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Zakazuje se zejména: a) používat k lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby a tlouci je pod ledem, chytat je na šňůry a podsekávat je na udici, lovit do rukou a do ok, b) sbírat jikry, užívat k lovu ryb elektřinu, lovit ryby pod ledem, při umělém světle, používat lovících zařízení jako slupů, vrší, košů apod., zabraňovat tahu ryb proti vodě, pokud všechna tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru pro potřebu chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě, c) chytat v místech, kde se ryby shromáždily za mimořádně nízkého stavu vody, při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování nebo tření, pokud tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod, pro potřebu chovu nebo k hospodářským a výzkumným účelům, VI. Přístup na pozemky 1. Oprávněné osoby ( 11 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. ) mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není zakázán vstup z důvodů obecného zájmu, jsou však povinny nahradit škodu, kterou při tom způsobí. 3

6 VII. Chování při lovu 1. Při lovu ryb na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí nebo muškovou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazována!! 2. Při lovu udicí na položenou nebo plavanou musí být lovící u prutů přítomen. Použití dálkového příposlechu elektronického signalizátoru neopravňuje lovícího k bezprostřední nepřítomnosti u nastražených prutů. 3. Držitel povolenky je povinen při lovu dodržovat klid a udržovat pořádek, podřídit se rozhodnutí kontrolních orgánů (ryb. stráž, rybářský hospodář a jeho zástupce) a těmto poskytnou podporu a pomoc. Pokud lovící používá k označení místa lovu na hladině bójku, je povinen tuto bojku ihned po ukončení denního lovu odstranit. 4. Tato povinnost se vztahuje na tzv. trhací bójky použité při lovu dravých ryb. VIII. Poměr k vodním stavbám, zařízením, 1. Lov ryb nesmí být prováděn z plavidel, které jsou navaleny na vodní stavby, z plavidel obytných, a z plovoucích zařízení (prámů, apod. ) 2. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb, břehů, břehových opevnění, záhozů a dlažeb. Zakazuje se jakékoliv zavážení vodní plochy. Opravy hrází proti erozi nepřírodními materiály (beton, plasty, palety apod.) jsou taktéž zakázány. Opravy či zpevňování hrází bude pouze se souhlasem uživatele revíru tj. rybářským spolkem N-S, nerespektování bude považované jako hrubé porušení BPLR. IX. Lov z plavidel a jejich užívání při rybolovu Používaní plavidel se řídí podle platného řádu plavební společnosti a řádu pro české vnitrozemské přístavy. Spalovací motory nejsou povoleny, pouze elektromotory. 4

7 1. Lov z plavidel je povolen pouze v úsecích štěrkopískovišť U jezu, Bezedné. Plavidlo při lovu musí být ukotveno. Zavážení návnad a nástrah je povoleno a to nejen plavidlem, ale i plaváním, nebo použitím vodních nafukovacích plavidel, či jiných technických pomůcek. Kotvící tyče je nutno po ukončení lovu ihned vytáhnout z vody. 2. Zavážení nástrah a návnad je povoleno do poloviny vzdálenosti mezi protilehlými břehy vodní plochy. 3. Na vyzvání je lovící z plavidla povinen přijet ke kontrolním orgánům. Lovící z plavidla nesmí mít nastražen jiný prut mimo plavidlo. 4. Za rybářské plavidlo, z něhož je možno lovit ryby, se nepovažuje kanoe, vory, sportovní lodě, nafukovací vodní plavidla nebo taková zařízení, která jsou určena k jiným účelům. 5. Za lov z plavidla se nepovažuje lov z plavidla, které je navaleno na přirozený břeh a zdolávání ryby z plavidla. USTANOVENÍ PRO VODY MIMOPSTRUHOVÉ I. Rybářské náčiní, způsoby lovu a nástrahy 1. Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší. 3. Na živou nebo mrtvou rybku, případně její část, se smí lovit jen od 16. června do 31. prosince. 5

8 4. Při lovu přívlačnou udicí na třpytku či umělou nebo mrtvou rybku se nesmí táhnout nástraha za plovoucí loďkou. Hlubinná přívlač se neprovádí. Při přívlači je dovoleno lovit pouze jedním prutem, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy. Přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince. 5. Muškaření je povoleno také pouze jedním prutem s max. počtem tří umělých mušek na návazci. Lov na třepačku a pomocí kulového plavátka je považován za lov na plavanou. 6. Vedle zakázaných způsobů lovu uvedených v 10 zák. 99/2004 Sb. je ve vodách mimopstruhových zakázáno: a) používat na nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských odstředivkových kalů a chráněných živočichů, b) vnadit krví, masem, směsmi z masa, škrkavkami, mlékárenskými kaly, jakož i všemi chráněnými živočichy. Maximální množství denní dávky vnadění se nestanovuje. 7. Zakazuje se používaní samoseků. 8. Rybář je povinen mít při lovu a podle potřeby používat vyprošťovač háčků (peán, klíšťky, pinzetu, obůstek), míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák. 9. Je zakázáno řezat vidličky (podpěrky prutů) z rostoucích porostů, břehové porosty svévolně poškozovat a ničit. 10. Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy nebo jiné vhodné zařízení nepoškozující ryby. 11. Ustanovení pro lov kapra v revíru. Základní míra k ponechání si úlovku kapra odstavená ramena a štěrkopískoviště - je 45 cm (viz bod IV). Současně je pro revír stanovena největší lovná míra kapra a to 65 cm; tzn., že kapr větší jak 65 cm musí být vrácen zpět do tohoto revíru. Od do konce roku je povolen lov kapra pouze v počtu 1 ks týdně, přitom týden začíná pondělkem a končí nedělí. Po ulovení kapra a jeho ponechání, jeho lov kaprovitých ryb končí, a je povolen pouze lov dravých ryb. 12. Roční úlovek kapra na revíru Morava 11A se omezuje na 20 ks. Od do je kapr a amur hájen, loví se pouze dravé ryby! 13. Lovící si v jednom dnu může ponechat maximálně 5 ks lína obecného. 6

9 14. Používání haltýře k úschově ulovených ryb není dovoleno. Nástražní rybky je povoleno v přiměřeném množství skladovat v haltýřích nebo jiných nádobách od do Lov sumců pomocí vábničky je zakázán. II. Denní doby lovu se stanovují v měsících XI., XII., I., II. od 7.00 do hod III., IV., X., IX od 6.00 do hod V., VI., VII., VIII. od 4.00 do hod III. Záznam o docházce k vodě a Přehled o úlovcích Oprávněný k lovu ryb musí mít při lovu u sebe mimo rybářského lístku a členské legitimace i Záznam o docházce k vodě a Přehled o úlovcích, který je kombinován společně s povolenkou k rybolovu. Záznam musí držitel povolenky svědomitě vyplňovat, po skončení platnosti povolenky sestavit sumář docílených úlovků podle úseku revíru a druhů ryb a řádně vyplněný, včetně sumáře vrátit Rybářskému spolku Napajedla-Spytihněv nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti. Toto platí i pro případ, že oprávněný k lovu během roku nelovil nebo nedocílil žádných úlovků, což v záznamu i sumáři uvede. Kdo tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, tomu nesmí být v příštím roce vydána povolenka k lovu ryb. IV. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence 1. Před započetím lovu je držitel povolenky povinen nesmazatelným způsobem zapsat datum a místo lovu. Při lovu na revíru se provádí záznam názvu úseku, ve kterém držitel povolenky bude lovit. 2. V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks tzv. vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) do tohoto limitu se počítá i amur - případně kombinace těchto vyjmenovaných druhů. Při dosažení celkové hmotnosti úlovku max. 7 kg ryb končí denní lov ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. Denní lov 7

10 končí také ponecháním si dvou kusů vybraných druhů ryb nebo amura bez ohledu na to, zda bylo dosaženo max. povolené hmotnosti celkového úlovku. 3. Při ulovení a ponechání si ryby tzv. vyjmenované je lovící povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby v cm. Hmotnost stejně jako údaje o ostatních ulovených rybách, které si rybář ponechá, se zaznamenají po ukončení lovu a nebo při jeho přerušení. V případě, že si lovící žádný úlovek neponechal, ukončí denní záznam proškrtnutím celého řádku včetně buňky kontroly a to nejpozději do ukončení stanovené denní doby lovu. V. Rybolov mládeže Mladiství rybáři do stáří 15 let lovící na jeden prut provádí rybolov za přímého dozoru odpovědných osob, v případě, že doprovázející není zákonným zástupcem dítěte, musí být sám členem některé rybářské organizace. Samostatně mohou mladiství lovit pouze ve vymezených úsecích v měsíci červenci a srpnu v době od 600 do 2000 hod, a to vždy nejméně v počtu dvou. Držitel povolenky, přebírající dozor nad mladistvým rybářem, provede kontrolu jeho dokladů před započetím dozoru a po jeho skončení, zejména vyžaduje úplnou evidenci, pořádek na místě lovu a ukázněné chování. Lov dravých ryb provádí mládež do 15 let jen na umělou nástrahu nebo mrtvou rybku (může vláčet). Mládež věkové kategorie let loví samostatně se všemi povinnostmi a právy dospělých rybářů. VI. Doplňující ustanovení 1. Přenášení a vysazování ryb z úseku na úsek není držitelům povolenek z důvodů zdravotní ochrany osádek povoleno. Výjimku tvoří nástražní rybičky. 16. Parkování motorových vozidel se provádí na obvyklých parkovištích. Je zakázáno vjíždět na pozemky s automobilem, parkovat na březích v bezprostřední blízkosti vody. 17. Podle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. ( 2 písm.f a 11 odst. 8) je 8

11 povolen vstup na pozemky při výkonu ryb. práva. Zákon umožňuje vstup, nikoliv vjezd nebo příjezd k nim. Příjezd motorovými vozidly k lovným místům po travnatých a polních cestách je zakázán! Nerespektování bude považováno jako hrubé porušení BPLR. 18. Stanování a rozdělování ohňů je v blízkosti revíru Morava 11A zakázáno-viz. příslušná vyhláška platná v ČR. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Nedílnou součástí bližších podmínek lovu ryb pro revír Morava 11A je soubor Zvláštních ustanovení a výjimek, který může být dle potřeby každoročně aktualizován a předmětné změny budou zveřejněny vydáním samostatného dodatku. Rybářský revír je označen tabulemi s uvedením hospodářské složky, názvu revíru a jeho úseku. Na pomocných tabulích mohou být zveřejněny krátkodobé změny a rozhodnutí potřebné v souladu se vzniklými podmínkami a hospodářskými potřebami (krátkodobé hájení před konáním rybářských závodů apod.). Držitelé povolenek jsou povinni zveřejněná rozhodnutí plně respektovat a dodržovat, stejně tak se obeznámit s názvem úseku a stanovenými podmínkami lovu. Každý, kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno na místě ponechávat odpadky a nebo je odhazovat do vody. Za zvlášť hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno, pokud by lovící takto zacházel se skleněným odpadem. V zájmu udržení trvalého pořádku a ochrany přírodního prostředí provede držitel povolenky prohlídku místa, kde chce lovit a v případě jeho znečištění provede úklid. V případě zjištění nepořádku kontrolními orgány spolku bude postupováno tak, jako by lovící místo znečistil sám. Zacházení s ulovenými rybami Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Zvlášť ohleduplně je nutno postupovat v případě vědomí, že jde o rybu podměrečnou a nebo hájenou, která musí být vrácena vodě. Pokud nelze na nepřístupných místech rybu vypnout u okraje vody, nebo ji šetrně vylovit rukou, je nutno použít podběrák. Při vylovová- 9

12 ní ryb o velké hmotnosti je možno použít gaf. Jiné způsoby vylovování ryb jsou zakázány. Výjimkou je možnost vylovení drobných bílých ryb přímo prutem. Ryby, které nedosahují stanovené míry nebo ryby hájené, se vracejí zpět do vody bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud nelze háček vyjmout peanem, musí se tento odstřihnout. Za hrubé porušení bude považováno vytahovat ulovené ryby, zejména které budou vráceny zpět vodě, po břehu nebo je nešetrně vracet zpět hozením či jiným hrubým způsobem. Porcování ulovených ryb před ukončením rybolovu a odchodem od vody je zakázáno. Uhynulé ryby, které je možno dosáhnout je lovící povinen vylovit a uklidit. Zabrání se tak šíření možné nákazy a znehodnocení vody. Uchovávání ulovených ryb Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít svůj vlastní vezírek s kruhy a nebo takové zařízení, které nepřiléhá těsně k tělu ryby a kde má uložená ryba možnost pohybu. Je zakázáno uchovávat ryby uvázané za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat ryby nezabité uhynout. Ryby uložené ve vezírku nebo jiném vhodném zařízení jsou považovány za ponechané a musí být řádně evidovány v Záznamu o úlovcích způsobem dle místního rybářského řádu (viz. Ustanovení pro vody mimopstruhové odst. IV. čl. 3). Výměna již ponechané ryby za jinou se zakazuje. Darovat rybu u vody bez provedení odpovídající evidence ve vlastním (osobním) Záznamu není dovoleno. Každý držitel povolenky je přímo odpovědný za stav uchovávaných ryb a za způsob zacházení s nimi. Používání haltýřů Za haltýře nemohou být považovány provizorní zařízení poškozující nástražní rybičky při jejich snaze z takového zařízení uniknout (různé drátěné klece, nádrže s vnitřními ostrými hranami a výstupky apod.). Odpovědnost za způsob uchovávání nástražních rybiček přináleží majiteli haltýře. 10

13 Lov nástražních rybiček Lov nástražních rybek kromě lovu pomocí čeřínku může být prováděn pouze na prut bez navijáku, přičemž síla vlasce nesmí překročit 0,2 mm s přiměřeně malým háčkem. Při lovu čeřínkem může si lovící ponechat pouze ty druhy a počty ryb, které mu budou sloužit za nástrahu a nebo krátkodobou zásobu za předpokladu, že nemají tímto rybářským řádem stanovenu nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny. Plocha čeřínku může být max. 1 m2. Lov nástražních rybek čeřínkem je zakázán i při nastražených prutech. Lov nástražních rybiček do čeřínku je povolen od Večerní lov Při lovu ve večerních a nočních hodinách je zakázáno používat umělého světla k trvalému osvěcování místa nebo číhátek. Použití svítících číhátek plně postačuje potřebám rybolovu po setmění a je povoleno. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Bližší podmínky lovu ryb Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv vychází ze zákona 99/2004 Sb. o rybářství a prováděcí vyhlášky 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. 2. Od se revír Morava 11A rozšiřuje v úseku štěrkopískoviště Bezedné o část Šolnet. 3. Po dobu rybářských závodů pořádané RS Napajedla-Spytihněv platí zákaz lovu ryb na revírech Morava 11A pro držitele celoročních povolenek. PŘÍLOHA BLIŽŠÍCH PODMÍNEK LOVU RYB Definice rybolovných způsobů 1. Lov na položenou nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. způsobem je možno lovit dvěma pruty současně (nebo kombinací: jeden prut na položenou, druhý na plavanou). Pruty je možné položit do vidliček (stojánků) nebo i držet v ruce. 11

14 2. Lov na plavanou nástraha bývá v pohybu (unášená proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Pohyb a nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Tímto způsobem je možné lovit dvěma pruty současně a je možná kombinace s lovem na položenou viz. výše. Pruty mohou být drženy v ruce nebo uloženy na vidličkách či jiné vhodné opěrce 3. Lov přívlačí se smí provádět jednak umělými vláčecími nástrahami (třpytky, devony, woblery, twistry, marmišky, umělé rybky, strimry apod.), nebo i na mrtvou rybku. Za přívlač se považuje vedení nástrahy vodním sloupcem, a to ve všech vrstvách, jednak stáčením vlasce na cívku navijáku nebo i pohybem prutu, přičemž se mohou dělat i kratší přestávky, během nichž se nechává nástraha klesat. Při lovu přívlačí smí být používán jen jeden prut, který musí být trvale držen v ruce, jiný prut nesmí být nastražen. 4. Lov umělou muškou za muškaření se považuje lov na umělou mušku, která je nahazována do vody za pomoci zvláštní muškařské šňůry. Za nástrahu lze použít umělé mušky (nymfy) v počtu 1-3 na návazci. K výrobě se používá převážně peří, textilní nebo jiné materiály. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např..rotující plíček, vrtulka. 5. Lov muškařením je lov jednou udicí za pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko nebo jiná zátěž. Při muškaření lze použít nejvýše dva návazce s tím, že na každém návazci použít jeden jednoháček. Pokud jsou nástrahy vybaveny dvojháčkem nebo trojháčkem, lze použít jen jeden návazec. Za nástrahy lze použít i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např..rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby.tato zařízení jsou považována za třpytky. 6. Lov na bójku při lovu dravých ryb může být použito splávku, jehož rozměry nepřesahují 6 x 6 x 30 cm nebo dvou plováků maximálního rozměru 10 x 10 x 10 cm, které jsou propojeny spoj- 12

15 kou v maximální vzdálenosti do 150 cm. Za plováky nesmí být používán neopracovaný polystyrén a nebo neopracované jiné plasty. Splávek může být ukotven jednak mezi splávkem a prutem, nebo i za splávkem, ale vždy tak, aby celý systém byl pevnou součástí udice a mohl být kdykoliv přetažen k lovícímu (pouze prutem). Funkce splávku (malé bójky) je udržet nástrahu ve zvolené hloubce, být viditelný z místa lovícího, nikoliv aby svými rozměry a schopností plavat napomáhal ke zdolání ulovené ryby. TABULKY DÉLKOHMOTNOSTNÍCH VZTAHŮ NĚKTERÝCH RYB Kapr cm kg cm kg 45 1, , , , , , , , , , , , , , , ,82 Štika cm kg cm kg 60 1, , , , , , , , , , , ,80 13

16 Candát cm kg cm kg 45 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Amur cm kg cm kg 55 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14

17 67 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv Předseda RS Jednatel Hospodář Brigádní referenti : Obecní úřad Spytihněv Městský úřad Napajedla Životní prostředí Zlín Záchranná služba Ťísňová volání Hasiči Policie Stanice okr. Odd. Napajedla Městská policie Napajedla

18 Pravidla pro umístění rekreačních objektů na soukromých pozemcích a vodní plochy. 1. Zákaz zasahování do porostů 5 m od vodní plochy. 2. Zákaz oplocení pozemků 5 m od vodní hladiny. 3. Žádná stavba, záhon, živý plot, nesmí bránit v průchodu a výkonu rybářského práva. 4. Vjezd vozidel je zakázán, v případě nutnosti řeší výbor ryb. spolku. 5. Minimální vzdálenost objektu je určena 10 m od vodní hladiny. 6. Umístění toalet a odpadů dřezů minimální vzdálenost 10 m od vodní plochy z důvodu možné kontaminace vody. 7. Zákaz jakýmkoliv způsobem vyhrazování lovných míst trvalým umístěním vidliček, stojanů a jiných zařízení. 8. Zákaz používání hlučných strojů / sekaček, křovinořezů aj. / ve st. svátky a v neděli. 9. Majitel pozemku umožní výkon ryb. práva i jinému rybáři, za předpokladu vzájemné tolerance. 10. Zákaz úpravy břehů zavážením zeminy / kamení, suti / do vodní plochy. 11. Od platí zákaz umísťování dalších plovoucích zařízení na vodní plochu, / hausbóty, obytné lodě, mola aj. / rybáři nebo jejich rodinnými příslušníky. 16

19

20

Rybářský řád Dobrovodský rybník

Rybářský řád Dobrovodský rybník Rybářský řád Dobrovodský rybník ÚVOD Dobrovodský rybník v k.ú. Dolní Dobrá Voda je majetkem Obce Dobrá Voda u Hořic (dále jen správce revíru"). Snahou správce revíru je chov ryb a provozování sportovního

Více

Rybářský řád pro rok 2006

Rybářský řád pro rok 2006 Rybářský řád pro rok 2006 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého rybářského

Více

Legislativní podmínky rybolovu

Legislativní podmínky rybolovu Sportovní rybolov Legislativní podmínky rybolovu Podmínky pro získání oprávnění k výkonu rybářského práva ve pstruhových a mimopstruhových vodách prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Právní rámec výkonu rybářského

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. května 2016 do 31.

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu od 1. ledna 2008 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

Obsah Úvod Rybářský řád

Obsah Úvod Rybářský řád Obsah Úvod... 3 Rybářský řád... 5 Soupisy pstruhových revírů územních svazů a Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek pro rok 2016

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu

Český rybářský svaz. platné platné na na revírech Českého rybářského svazu svazu Český rybářský svaz Přehled Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Sb. a a vyhlášky č. 197/2004 Sb., Sb., ve ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu bližší rybářského podmínky

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Test C: LEGISLATIVA. 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici

Test C: LEGISLATIVA. 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici 1. V rybníkářství se lov provádí: a) hromadně účinnými metodami lovu b) prostřednictvím manipulace s vodou c) lovem na udici 2. Výkon rybářského práva: a) lze vykonávat pouze v rybářském revíru b) lze

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

I. Lov ryb. 13 odst. 1 a 7 zák. č. 99/2004 Sb.

I. Lov ryb. 13 odst. 1 a 7 zák. č. 99/2004 Sb. I. Lov ryb 13 odst. 1 a 7 zák. č. 99/2004 Sb. 1. V rybářském revíru (dále jen RR) může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice. 2. Při lovu v RR je osoba provádějící lov povinna mít

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Rybářský řád pro rok 2013

Rybářský řád pro rok 2013 Rybářský řád pro rok 2013 Rybáři Skořice Přehled nejdůležitějších ustanovení a Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku v obci Skořice od 1. ledna 2013 Bližší podmínky výkonu rybářského

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K LOVU RYB V ROCE 2010

DŮLEŽITÉ INFORMACE K LOVU RYB V ROCE 2010 DŮLEŽITÉ INFORMACE K LOVU RYB V ROCE 2010 Vážení zájemci o rybolov v Nové Vsi V letošním roce nedochází k podstatným změnám v organizaci sportovního rybolovu na Podnovoveském rybníce. Obecní zastupitelstvo

Více

Český rybářský svaz. od 1. ledna 2007

Český rybářský svaz. od 1. ledna 2007 ÚVOD Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb. (1) Lov ryb a vodních organizmů

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský revír JADRAN

Rybářský revír JADRAN Rybářský revír JADRAN MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD (BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA) Revír: Jadran revír mimopstruhový Ev. číslo revíru: 12 671 103 Platný od: 1. 1. 2012 Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2012 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Prachovice se sídlem v Třemošnici 451 365 Pekelský 1A MíStní RYBÁŘSKÝ ŘÁd Bližší podmínky výkonu rybářského práva jako součást III. oddílu povolenky k lovu 1 Hráz Revír dolní Chráněná

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

Rybářský řád soukromého revíru č Klapý I. Rok 2017

Rybářský řád soukromého revíru č Klapý I. Rok 2017 Rybářský řád soukromého revíru č. 06 941 004 Klapý I Rok 2017 1 ZMĚNA K 1.1.2015 Povinnost používat originální rybářskou podložku na ulovené ryby. I. Lov ryb Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn

Více

Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá. Rybářský řád. pro samostatný revír. Tovačovská jezera. platný od 1. 1. 2016

Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá. Rybářský řád. pro samostatný revír. Tovačovská jezera. platný od 1. 1. 2016 Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá Rybářský řád pro samostatný revír Tovačovská jezera platný od 1. 1. 2016 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s tímto řádem a budu se jím řídit

Více

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3.

Duben 2012. E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz. Usnesení Členské schůze zástupců MS MO ČRS v Olomouci konané 31. 3. Duben 2012 Vážené rybářky a vážení rybáři, jsem velmi rád, že se nám společně s kolegy z Ostravy podařilo ukončit vleklý a nepříjemný spor, který bohužel gradoval, když jsme se dle rozhodnutí Ministerstva

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Obec Dobrá Voda u Hořic

Obec Dobrá Voda u Hořic 1 2 Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém revíru Dobrovodský rybník

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

II. Datum konání, harmonogram, organizační informace

II. Datum konání, harmonogram, organizační informace I.Působnost řádu závodů, chování zúčastněných osob 1) Pořadatelé, rozhodčí, každý člen soutěžního týmu, návštěvníci jsou povinni se řídit tímto Řádem závodů", dodržovat ho včetně dalších právních norem

Více

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice platný od 1.1.2007 Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o. www.jestrabice.cz Obsah ÚVOD... 3 I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU... 3 II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB...

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je:

1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: 3. Mají ryby chuť: 4. Postranní čára je: 1. Čím jsou chráněny žábry před poškozením: a) skřelemi b) šupinami c) kůží 2. Kde je tlak v plynovém měchýři větší: a) v hlubokých vrstvách vody b) v povrchových vrstvách vody c) v proudící vodě 3. Mají

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Čj. došlého dokumentu: 786/2013 ze dne: 3. 7. 2013 Spisová značka: 9RM13506/2013-16231 Č.j.: 41700/2013-MZE-16231 Vyřizuje: Mgr.

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1 Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1) Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí

Více

Rybářský řád rybníku,,starý lom

Rybářský řád rybníku,,starý lom Rybářský řád rybníku,,starý lom pro členy Sdružení Rybáři Hostěradice z.s. lovící na rybníku Starý lom I. 1. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn na rybníku Starý lom zpravidla lovem na udici.

Více

a způsob jejich užití v rybářském revíru

a způsob jejich užití v rybářském revíru lovu V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k a způsob jejich užití v rybářském revíru 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. (2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2010

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2010 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2016 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

âesk rybáfisk svaz DÛleÏité upozornûní:

âesk rybáfisk svaz DÛleÏité upozornûní: âesk rybáfisk svaz Pfiehled nejdûleïitûj ích ustanovení zákona ã. 99/2004 Sb.a vyhlá ky ã. 197/2004 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a bliï í podmínky v konu rybáfiského práva platné na revírech âeského

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ Rybářský řád : 1/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále

Více

file:///h:/documents%20and%20settings/tatanka/plocha/ryb%c3%... Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení

file:///h:/documents%20and%20settings/tatanka/plocha/ryb%c3%... Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení 1 z 11 3.12.2008 19:08 Rybářský řád 2009 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu

Více

bližší podmínky výkonu rybářského práva od 1. ledna 2010

bližší podmínky výkonu rybářského práva od 1. ledna 2010 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2016 Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení

Více

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 Český rybářský svaz,z.s.,územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s 13 odst. 9 zákona

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2012

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2012 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Skupina 1.

Skupina 1. 27.9.2016 Skupina 1. 1) Projít si ušlechtilé ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec) najdete je v atlase ryb na www.jcfeeder.cz. Naučit se je poznávat a také se naučit doby hájení a lovné míry. 2) Projít

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Statut Závodního řádu LRU - přívlač

Statut Závodního řádu LRU - přívlač Statut Závodního řádu LRU - přívlač I. Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí (dále jen LRU-přívlač) v rámci České republiky v součinnosti

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Pravidla pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice Zřizovatel Obec Hrdějovice 1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 SVAZ 1 RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 1 V souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., existuje povinnost

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Lov ryb II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

II. Osoba provádějící lov je povinna Doplnit pod písm. a) podběrák a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

II. Osoba provádějící lov je povinna Doplnit pod písm. a) podběrák a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák, 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. Jihočeský územní svaz Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou tel.: 387 250 451, 387 250 454 e-mail: jcuv@crscb.cz www.crscb.cz Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových

Více

JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU:

JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU: JMÉNO: PŘÍJMENÍ: DATUM NAROZENÍ: TELEFON: ADRESA: JSEM ČLENEM MO ČRS: ÚŘEDNÍ DEN V MO ČRS: ÚŘEDNÍ HODINY V MO ČRS: JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU: 1 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Záchranná služba 155 Hasiči 150 Policie

Více

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Prosinec 2015 E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Vážené kolegyně a kolegové, čas letí jako bláznivý, rok s rokem se opět schází a my začínáme bilancovat rok 2015, ve kterém se podařila řada

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků. na úseku rybářství. (II. přepracované a doplněné vydání ze dne

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků. na úseku rybářství. (II. přepracované a doplněné vydání ze dne Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství (II. přepracované a doplněné vydání ze dne 18. 01. 2018) Tento dokument je určen pro rychlou a přesnou orientaci v

Více

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dodatek k soupisům revírů, k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2020. Přehled

Více

SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE

SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 10.3.2017-1 - Bližší podmínky výkonu rybářského práva byly projednány a schváleny

Více

Rybářský řád. platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013

Rybářský řád. platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013 Rybářský řád platný v rybářských revírech Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň od 1.ledna 2013 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č.99/2004 Sb. a VYHLÁŠKY č. 197/2004 Sb. a BLIŽŠÍ

Více

Obec Dobrá Voda u Hořic

Obec Dobrá Voda u Hořic 1 2 Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém revíru Dobrovodský rybník

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN

Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN Tento dokument má za cíl sjednotit postup členů rybářské stráže při řešení zjištění přestupků rybářů přímo na místě a následném rozhodnutí o výši trestu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru Dodatek K popisům RevírŮ Českého rybářského Svazu, z. s., Územního svazu města Prahy pro rok 2019 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

-Přivítání. Úvod. -Změny na našich revírech

-Přivítání. Úvod. -Změny na našich revírech -Přivítání Úvod -Změny na našich revírech a) ZTRÁTA NETUŠILU Duben výlov SLOVENO: 600 kg.. Tolstolobik (60 ks) 200 kg.. Amur (30 ks) 40 kg.. Sumec (7 ks) 13 kg.. Štika (15 ks) 800 kg.. Kapr K2,3 100 ks..

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2016 do

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2016 do Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE.

Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE. Rybářský zpravodaj 2009 List Českého rybářského svazu. Místní organizace PARDUBICE. VÝDEJ POVOLENEK K RYBOLOVU 2010 Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1-4 a MS Dašice se vydávají pro rok 2010

Více

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ

OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ OPRÁVNĚNÍ K LOVU KLASICKÉ Rybářský řád : 1/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník

RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník RYBÁŘSKÝ ŘÁD Dobrovodský rybník 1 2 Obec Dobrá Voda u Hořic Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č.99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více