ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO IV. část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO IV. část"

Transkript

1

2 ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO IV. část CZECH ART GLASS Part IV AUKCE AUCTION veřejná dobrovolná společná dražba proběhne ve 13:30 hod. PALÁC ŽOFÍN SLOVANSKÝ OSTROV PRAHA 1 English version available at

3 Jmenný rejstřík SKLO ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO, IV. část ÚVOD Alický P Beckert Adolf 4. Beránek Emanuel 19. Eiselt Hermann 5. / s. 10 Exnar Jan 102., 108., 110., 116., 120., 134. Gabrhel Jan, 52. Handl Milan, 104. Hatašová Řehořová Petra, 122. Hlava Pavel 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 34., 44., 45., 49., 53., 59., 61., 65., 67., 72., 77., 98. Hora Petr 96., 100., 106., 107. Hospodka Josef, 14., 15., 39., 42. Janák František, 113., 114. Jetmar Jiří, 89. / s. 32, 125. / s. 44, 127. / s. 44 Kleinová Zuzana 132., 133. Klein Vladimír 118., 119., 123., 124. Kopecký Vladimír 30. Kotík Jan 16. Kuželka Václav 135., 137. Lichtágová Vlasta 13. Lípa Oldřich 55. Lipský Oldřich 31., 32. Loetz 3. Mach Jindřich, 12. Malivánek Karel 138., 139., 141., 142. Matura Adolf 35., 63., 64. Metelák Alois 7. Metelák Milan 21., 48. Mück Hajo 117. Němeček Zdeněk 56. Oliva Ladislav 71., 69. Pánek Pavel 57. Plátek Václav 18. Pravec Josef 17. Prokešová Daniela 143. Prutscher Otto 2. Riezebos Carine 131. Roubíček René 40. Roubíčková Miluše 33. Rozinek Josef 41. Rozsypal Ivo 91., 93., 95. Smrčková Ludvika 10., 11. Stáhlíková Maria, 23. Stáhlíková Maria, 24. Svoboda Jaroslav 68., 70., 73., 75., 79., 99, 105. Svobodová Miloslava, 36. Šinka Petr 97. Šprachta Emanuel 9. Šuhájek Jiří 76. Švarc Josef 38. Švestková Eva 94. Torfs Anna 126., 130. Veselý Vilém 111. Vízner František 43., 46., 54., 60., 66., 74., 81., 85., 88., 90., 103., 112. Vymazal Jaroslav 115., 121. Wasserbauer Jaroslav 129. Wiener Werkstätte 1. Wünsch Karel 50., 86. Žertová Jiřina 47. Architekt Alois Metelák, ředitel první české Odborné sklářsko-obchodní školy v Železném Brodě, se od poloviny dvacátých let 20. století, kdy za ni převzal odpovědnost, nevěnoval jen popularizaci jejích výsledků, a výsledků začínajících železnobrodských podnikatelů absolventů školy, výrobců broušeného, rytého a malovaného skla i skleněných figurek. Upozorňoval na veškeré nově vznikající české umělecké a užitkové sklo, a protože nepochyboval o významu spolupráce jeho výrobců s výtvarníky, často jim připomínal mezinárodně respektované úspěchy švédské sklárny Orrefors. Zdůrazňoval, že také my máme dostatek schopných umělců, kteří by mohli být přibráni přímo k výrobě, a kteří by rádi přiložili ruku k dílu, ale nedokážeme jich zatím využít. Měli jsme v té době již několik na spolupráci s výrobci dobře připravených výtvarníků, kteří ale na pozvání ke spolupráci od výrobců jen čekali, a proto uplatnění snadněji nacházeli jako profesoři odborných sklářských škol nejen v Železném Brodě, ale také v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Josef Drahoňovský, profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, o spolupráci studentů v podstatě již sklářského ateliéru s výrobci také usiloval, ale příliš úspěšný nebyl. Situace se zlepšila na přelomu třicátých a čtyřicátých let, kdy se po Drahoňovského smrti ujal studentů z jeho ateliéru profesor Karel Štipl. Česká výroba skla za německé okupace hledala vlastní tvář, a jemu se proto podařilo častěji vysílat studenty na praxi do českých a moravských skláren a vracet se s viditelnými výsledky. Již po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se do umělecky aktualizované výroby skla vkládal nemalé naděje. Nepochybovalo se nejen o jejím ekonomickém, ale také kulturním významu, ale naděje do ní vkládané se splnily jen částečně. Mnozí příznivci a obdivovatelé českého skla si hodně slibovali od politického a hospodářského vývoje po 2. světové válce. Někteří se proto v zájmu oživení výroby novými vzory smiřovali i s likvidací soukromého podnikání a nahrazováním malých firem a sklářských ateliérů velkými národními podniky. Přímo osudově se mýlili, když věřili, že budou snadněji ovlivňovat výrobu výtvarně hodnotnými návrhy z centra. návrhů v podnicích. Středisko se podílelo na vzniku technicko-výtvarných středisek v několika podnicích a na jejich obsazení vhodnými výtvarníky. Organizovalo také první velké poválečné sklářské výstavy doma, a jen o málo později také v Miláně, Bruselu, Corningu, Moskvě i jinde. Na výstavách bylo české sklo natolik úspěšné, že jen málokdo pochyboval o správnosti nastoupené cesty. Na Ústřední výtvarné středisko navázalo oddělení plastického vytváření skla a keramiky Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze a jeho výtvarníci svými návrhy v ovlivňování výroby pokračovali. Nikdo nechtěl přiznat, že ve skutečnosti oba na hledání nové orientace českého skla zainteresované subjekty představitelé výroby a obchodu na jedné, sklářští výtvarníci a s nimi spříznění umělečtí historikové na druhé straně, nespolupracují, že nevedou dialog, ale dva na sobě nezávislé monology, že se o argumenty druhé strany ani nezajímají. Pačínek Jiří, 136., 140. Paleček Ladislav, 80., 82. ISBN Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se připravovali další výtvarníci ve speciálních sklářských ateliérech profesorů Karla Štipla a Josefa Kaplického a měli znamenité výsledky. Při národním podniku Textilní tvorba vzniklo Ústřední výtvarné středisko průmyslu skla a keramiky. Organizačně sjednotilo sklářské výtvarníky nejen zadáváním úkolů, ale také prováděním vybraných Strana 4. Rejstřík

4 Přesto vznikalo tolik skvělých návrhů užitkového a uměleckého skla, jako nikdy před tím, předmětů od svého vzniku předurčených pro další výrobní a obchodní využití, kterého se ale dočkaly jen některé. Podniky a výtvarníci se s nimi jen chlubili na výstavách, byli za ně oceňováni v celostátních i mezinárodních soutěžích. Na opakovaně vyslovovanou otázku proč se jich nevyrábělo víc, dodnes nemáme uspokojivou odpověď. Zklamání sklářských výtvarníků, z nichž někteří chtěli ve výrobě vidět celoživotní poslání, bylo veliké. Bylo jedním z důvodů končící spolupráce s ní a odchodem na volnou nohu, když vytvořili první skutečné skleněné plastiky a s jejich pomocí překonali pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním. Téměř současně projevili zájem o spolupráci s nimi také někteří architekti. Čeští skláři byli prvními mezinárodně respektovanými průkopníky ateliérové sklářské tvorby, když jim k popularitě pomohly také některé zahraniční akce, zejména Světová výstava EXPO 67 v Montrealu. Téměř manifestačním vystoupením na ní představili také začínajícím výtvarníkům v řadě zemí do té doby snad ani netušené možnosti skla, a dali odvahu k vlastním experimentům s ním. Nové sklo natolik zaujalo s jeho tvůrci spřízněné kunsthistoriky, že ztratili zájem o jejich spolupráci s výrobou přesto, že se její nová orientace pro sklo také tam hledala. K výtvarníkům pracujícím ve výrobě, nebo s ní alespoň příležitostně spolupracujícím, se přidávali mladí absolventi Vysoké školy uměleckoprůmyslové z ateliéru profesora Stanislava Libenského. Přednost dávali autorské tvorbě před designem, ale v podnicích přesto působili. Málokdy výrobu svými návrhy ovlivnili, ale pro ně ty výtvarné experimenty význam měly a do jejich tvorby se promítaly. Vyvzorované návrhy se měnily v unikáty, ale na výtvarné kvalitě jim to neubíralo. Byly o pozornost se ucházejícími příklady až bezbřehé fantazie tvůrců, vynalézavosti technologů a řemeslné dovednosti realizátorů. Stávaly se výzvami k zamyšlení nad tím, jak by nové sklo ovlivňovalo životy uživatelů, kdyby se dostávalo až k nim. Jedinečnost průmyslem nepřijatých návrhů českých výtvarníků si začali nejdříve uvědomovat sběratelé skla v zahraničí. Přiznávali jim kvality srovnatelné se skleněnými plastikami-unikáty a začali je vyhledávat přímo v ateliérech výtvarníků nebo podnikových vzorkovnách. Na výstavě Czech Glass Design in an Age of Adversity jsme se před několika lety přesvědčili, že se těmi skvosty a svědky uměleckého i řemeslného mistrovství českých sklářů druhé poloviny 20. století chlubí nejprestižnější muzea a soukromé sbírky ve světě. Česká muzea se sbírkami skla se až na ojedinělé případy, začala o výsledky spolupráce výtvarníků s výrobou zajímat až později, téměř současně s domácími sběrateli. Především jim vděčíme za výsledky téměř detektivního vyhledávání četných cenných skel, která by byla zapomenuta nebo zničena. Pravděpodobně až budoucí historik moderního českého uměleckého skla docení prozíravé rozhodnutí Aukčního domu Sýpka uspořádat v listopadu 2009 v Praze první aukci moderního českého skla a zájemcům o ně nabídnout přes sto hutních, broušených, rytých, malovaných a lisovaných předmětů z let 1940 až 1980, zhotovených podle návrhů již uznávaných představitelů novodobé české sklářské výtvarné a výrobní tradice, ale také od několika méně známých autorů. Její příznivé přijetí přimělo Aukční dům Sýpka k pořádání dalších akcí s hodnotnými skleněnými předměty v říjnu 2010 a únoru Čtvrtá Aukce moderního českého skla, s jejímž katalogem se právě seznamujete, nabízí pozoruhodné předměty nejen ze vzdálenější minulosti, ale již také z konce 20. a začátku 21. století, díla vícekrát prověřených sklářských umělců René Roubíčka, Pavla Hlavy, Adolfa Matury, Vladimíra Kopeckého, Ladislava Olivy st., Milana Meteláka, Františka Víznera, Jaroslava Svobody, Petra Hory, Jana Exnara, Jiřího Šuhájka, Františka Janáka, Ivo Rozsypala, Vladimíra Kleina a také o pozornost usilujících absolventů sklářských škol. Víc než jisté je, že se s nimi budeme na aukcích setkávat stále častěji, protože jejich podíl na sklářské tvorbě se bude zvětšovat. Antonín Langhamer Strana 7

5 1. Wiener Werkstätte okruh Karafa, návrh 1. čtvrtina 20. stol. sklo opticky foukané do formy, ručně broušené, výška 24 cm, vzácné Kč 2. Prutscher Otto ( ) připsáno Karafa s kovovou montáží, návrh kolem r Meyr s Neffe, Adolfov sklo opticky foukané do formy, montáž z bílého kovu, výška 22 cm, vzácné Srov.: Prutscher 1997, s. 25 a s. 27. Bröhan 2001, s Kč Strana čtvrtina 20. stol. 3. Loetz, Klášterský Mlýn Váza s odleptávaným dekorem, návrh kolem r přejímané sklo, leptaný dekor, výška 20 cm; vzácné Srov.: Vondruška 1992, s. 98. Bröhan 2001, s Kč 4. Beckert Adolf ( ) Váza s odleptávaným dekorem, návrh 20. léta 20. stol. Kamenický Šenov kobaltové sklo ručně broušené, odleptávaný dekor, výška 27,5 cm, velmi vzácné, drobně restaurováno / two small restorations to top rim Srov.: Langhamer 2003, s Kč 20. léta. Strana 9

6 5. Eiselt Hermann ( ) Velká mísa, návrh 30. léta 20. stol. Kamenický Šenov ručně broušené sklo, průměr 35,5 cm, výška 16 cm Srov.: Die Schaulade, sv. 18/1942, č. 13, s Kč 6. Autor neurčen Váza, návrh 20./30. léta 20. stol. sklo broušené a malované, výška 11,5 cm 7. Metelák Alois ( ) Váza, návrh dekoru r. 1937, návrh tvaru r Železný Brod ručně broušené sklo, výška 20 cm, vzácné min. oťuk na vnitřní hraně horního okraje / tiny flea bite to top rim Lit.: Langhamer Antonín: Alois Metelák eighty this year. In: GR, sv. 32/1977, č. 8, s , návrhy na s Kč Strana léta 8. Autor neurčen Váza, návrh 2. třetina 20. stol. hutní sklo se vzduchovými bublinkami, výška 29 cm 9. Šprachta Emanuel ( ) Váza, návrh 30. léta 20. stol. ručně broušené sklo, výška 25,5 cm; unikátní kus, zn. Šprachta E. Praha a Veritable Cristal de Boheme ; velmi vzácné Kč

7 10. Smrčková Ludvika ( ) Džbánek, návrh r pro Krásnou jizbu Družstevní práce sklárna Rückl, Nižbor sklo s aplikací ledového craquelé, výška 19,5 cm Lit.: Volf 1947, obr Smrčková Ludvika ( ) Váza, model č. 42/96/1864, návrh 40. léta 20. stol. Českomoravské sklárny, Krasno nad Bečvou/ Valašské Meziříčí hutní sklo, výška 25,5 cm, vzácné drobný vnitřní ťuk na straně / small internal bruise on the side Lit.: ČMS, /nestránkováno/. Volf 1947, obr Srov.: Holubová 1961, obr Kč 14. Hospodka Josef ( ) Váza, návrh kolem r SPŠ Nový Bor ručně broušené sklo, výška 22 cm, vzácná ranná práce Velmi podobný exemplář z r. 1948/49 ve sbírce Sklářského muzea Nový Bor, inventární číslo 4471 Srov.: Langhamer 2000, č Kč 15. Hospodka Josef ( ) Velká váza, návrh kolem r dílna mistra A. Pence hutní sklo, výška 40 cm, vzácné Srov.: Andres Zdeněk: Josef Hospodka In memoriam. In: GR, sv. 44/1989, č. 8, s , obr Kč 12. Mach Jindřich ( ) Velká mísa, model č. 41/464/1795, návrh 40. léta 20. stol. Českomoravské sklárny, Krasno nad Bečvou/ Valašské Meziříčí hutní sklo, průměr 32,5 cm, původni nálepka výrobce Autor působil do r v Reichových sklárnách jako vedoucí litografie, připravoval návrhy dekorů k leptání skla. Lit.: ČMS, /nestránkováno/. Volf 1947, obr. 273 a 274. O autorovi: SČSVÚ, sv. L Mal Kč 13. Lichtágová Vlasta (1921) Váza, model č. 4515, návrh r Glassworks Beránek, sklárna Škrdlovice hutní sklo, výška 16 cm Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal Kč 16. Kotík Jan ( ) Váza, model Propeller, model č. 5503, návrh r sklárna Škrdlovice hutní sklo, výška 21,5 cm Lit.: VKŠ, r Digrin Ivo: Emanuel Beránek bearer of the tradition of Bohemian furnace-shaped glass. In.: CGR, sv. 10/1955, č. 11, s , obr. na s. 21. Hetteš Karel: Jan Kotík neboli snažení o současný výtvarný projev. In: Tvar, sv. 9/1957, č. 3, s , obr. 247 (datována 1953). Raban 1963, s. 73. Ladýřová 1968, /nestránkováno/. Ricke 2005, s Hill 2008, s. 50. O autorovi: SČSVÚ, sv. Kon Ky. 17. Pravec Josef (1928) Váza, model č /8 /5768, návrh do r Sklárny Bohemia Poděbrady, sklárna Úsobí ručně broušený olovnatý křišťál, výška 19 cm min. oťuky na vnitřní straně hrdla / tiny flea bites to orifice Model vystaven na Světové výstavě v Bruselu v r Lit.: Souvenir de Bruxelles. In: CGR, sv. 13/1958, č. 6, s. 7-8 a nestránkovaná obrazová příloha Kč Strana léta léta. Strana 13

8 18. Plátek Václav ( ) Popelník, návrh r Jablonecké sklárny, Desná ručně broušené sklo, délka 20,5 cm, vzácné Lit.: Smrčková Ludvika: Spolupráce Václava Plátka s Jabloneckými sklárnami. In: Tvar, sv. 11/1960, č. 8, s , obr Pešatová Zuzana: Václav Plátek a designer and industrial production. In: CGR, sv. 16/1961, č. 6, s , obr. na s Kč 19. Beránek Emanuel ( ) Váza, model č. 5906, návrh r hutní sklo, výška 18,5 cm Lit.: VKŠ, r Kč 22. Hlava Pavel ( ) Váza, varianta návrhu do r Borské sklo, Nový Bor ručně broušené sklo sommerso, výška 20 cm Původní model vystaven v r na XII. Trienále v Miláně. Lit.: Triennale di Milano. Glass and ceramics in the Czechoslovak stand t the XIIth Triennale in Milan. In: GR, sv. 15/1960, s. 2-5, obr. na s Stáhlíková Maria (1922), Velíšková Milena (1917) Váza, model č. 6006, návrh r hutní sklo, výška 11 cm, původní nálepka výrobce Lit.: VKŠ, r Kč 20. Hlava Pavel ( ) Váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 22,5 cm Model vystaven v r na XI. Trienále v Miláně a různé variace modelu v r na XII. Trienále v Miláně. Lit.: Hetteš Karel: Fifteen years of endeavour to obtain new Czech glass and new porcelain. In: CGR, sv. 15/1960, č. květen-červen, s. 2-10, obr. na s. 2. Raban 1963, s. 94. Langhamer Antonín: An exhibition of Pavel Hlava s glass. In: GR, sv. 42/1987, č. 1, s , obr. 8. Petrová 1989, s. 143, č. 107 a 108. Petrová 1995, s. 14. Petrová 2001, s. 37, obr. 19. Ricke 2005, s. 174, č. 62 a 63. Hill 2008, s O autorovi: SČSVÚ, sv. H. 21. Metelák Milan ( ) Váza, návrh kolem r Borské sklo, sklárna Harrachov hutní sklo, výška 24 cm Lit.: Stará 1988, s. 29. Hill 2008, s Stáhlíková Maria (1922), Velíšková Milena (1917) 2 vázy a mísa, vázy model č a 6014, mísa č. 6013, návrh r hutní sklo, výška váz 23 cm a 14 cm, délka mísy 25,5 cm, původní nálepky výrobce Lit.: VKŠ, r Hlava Pavel ( ) Váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 19 cm Lit.: u č. 20. Strana léta léta. Strana 15

9 26. Hlava Pavel ( ) Váza, návrh r ÚBOK a Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence granátové sklo foukané do formy, vpalované vpichy, výška 20 cm, :velmi vzácné Lit.: Hetteš Karel: Dvacet let snažení a zápasů. In: Tvar, sv. 15/1964, č. 9-10, s , obr Kč 30. Kopecký Vladimír (1931) Žardiniéra, model č. 6405, návrh r hutní sklo, výška 11 cm, délka 23 cm, značena leptem 5/50 V. KOPECKÝ a značkou Ústředí řemesel Vyrobeno pouze 50 kusů, již v době vzniku byla žardiniéra označena jako vzácná. Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. Kon Ky Kč 31. Lipský Oldřich ( ) Váza, návrh do r Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 26,5 cm Lit.: u č Lipský Oldřich ( ) Váza, návrh do r Hlava Pavel ( ) Váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 26,5 cm Lit.: u č Hlava Pavel ( ) Váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 19 cm Lit.: u č Kč 29. Hlava Pavel ( ) Trojboká váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 24,5 cm Lit.: u č. 20. Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 27 cm Lit.: Vomáčka A.: Art and glass. In: CGR, sv. 19/1964, č. 9, s České sklo 1985, s. 148, obr. 143 (datována 1960). Hill 2008, s O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal. 33. Roubíčková Miluše (1922) Váza, návrh 60. léta 20. stol. Borské sklo, Nový Bor hutní sklo, výška 24,5 cm Srov.: Hetteš 1961, /nestránkováno/. Raban 1963, s Strana léta 60. léta. Strana 17

10 34. Hlava Pavel ( ) Váza, návrh po r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo sommerso, výška 22,5 cm Lit.: u č Matura Adolf ( ) Mísa, model č , návrh r Sklo Union Teplice, Rudolfova Huť ručně lisované sklo, šířka 29 cm, původní nálepka výrobce Lit.: Czechoslovak glass reviewed in pictures. In: GR,sv. 23/1968, č. 1, s , obr Švarc Josef (1928) Váza, návrh kolem r Sklárny Bohemia, Světlá nad Sázavou, závod Josefodol ručně broušený olovnatý křišťál, výška 19 cm Lit.: Artistic glass from the Studios of the Bohemia glassworks at Poděbrady. In: GR, sv. 24/1969, č. 11, s Havel Robert: Glass artist Josef Švarc. In: GR, sv. 27/1972, č. 6, s , obr. 6. Maršíková Jaromíra: Bohemian hand-cut crystal in a new form. In: GR, sv. 35/1980, č. 12, s. 1-27, obr. 1 na str. 18. České sklo 1985, s. 142, obr Hill 2008, s O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte Tich. 39. Hospodka Josef ( ) Váza, návrh r Borské sklo, sklárna Prácheň nabíhavé sklo foukané do formy, výška 16,5 cm Lit.: Mahlerstrasse 1969, /nestránkováno/. Stehlík Zdeněk: Into the second sixty years of the Prácheň Glassworks. In: GR, sv. 25/1970, č. 1, s. 8-13, obr Svobodová Miloslava ( ) Velká váza, model č. 6533, návrh r hutní sklo, výška 39 cm Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Hill 2008, s. 61. O autorovi: SČSVÚ, sv. St Šam. 37. Hlava Pavel ( ) Váza, návrh do r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 22,5 cm Lit.: Šotola Vratislav: New technology and new glass. In: CGR, sv. 21/1966, č. 3, s , obr 1. a obr. 2. Sacher 1973, obr. III. České sklo 1985, s. 154, obr Langhamer 1986, s. 12. Vondruška 1992, s. 130 a s Hill 2008, s. 6 a s Roubíček René (1922) okruh Váza, návrh r Borské sklo, Nový Bor hutní sklo, výška 28 cm Lit.: Stehlík F.: Czechoslovak decorative glass. In: CGR, sv. 20/1965, č. 1, s. 1-7, obr. 4. Sklo/Glass - Miluše Roubíčková, René Roubíček. The Studio Glass Gallery, London 1999, s O autorovi: SČSVÚ, sv. Ro Se Kč 41. Rozinek Josef ( ) Dvojramenný svícen, návrh kolem r Borské sklo, Nový Bor hutní sklo, výška 26,5 cm Kč Strana léta 60. léta. Strana 19

11 42. Hospodka Josef ( ) Velká váza, model č. 277/1/33/C, návrh do r Borské sklo, sklárna Chřibská hutní sklo, výška 33 cm Lit.: Vojta J.M.: produced in Chřibská. In: CGR, sv. 21/1966, s , obr Vízner František (1936) Váza, model č. 6860, návrh r hutní sklo, výška 25 cm, původní nálepka výrobce Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Vízner František (1936) Váza, model č podle výšky, ale č podle průměru, návrh r hutní sklo, výška 25 cm, průměr 11 cm Lit.: VKŠ, r Žertová Jiřina (1932) Velká váza, model č. 6945, návrh r hutní sklo, výška 39,5 cm, vzácné min. oťuky na vnitřní straně hrdla / tiny flea bites to orifice Lit.: VKŠ, r Kč 44. Hlava Pavel ( ) Souprava váza, mísa, popelník, váza model č , návrh r Borské sklo, Nový Bor hutní sklo, výška vázy 26 cm, mísy 12 cm, popelníku 7 cm Model vázy vystaven ve stálé expozici Východočeského muzea v Pardubicích. Lit.: Křen 2006, s. 28. Hill 2008, s Hlava Pavel ( ) Váza, návrh do r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 21,5 cm Lit.: u č Metelák Milan ( ) Žardiniéra, návrh kolem r Borské sklo, sklárna Harrachov hutní sklo, výška 8 cm, délka 16 cm Srov.: Vojta J.M.: The apple doesn t fall far from the tree In: GR, sv. 23/1968, č. 8, s , obr. 3. Urbancová 1987, s. 62. Hill 2008, s. 55. O autorovi: SČSVÚ, sv. Man - Miž. 49. Hlava Pavel ( ) Žardiniéra, návrh do r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 14 cm Lit.: u č. 37. Strana léta 60. léta. Strana 21

12 50. Wünsch Karel (1932) Váza, model č. 7582/P 87082, návrh do r Borské sklo, Nový Bor opticky ručně broušené sklo, výška 23 cm Lit.: Stehlík Zdeněk: Karel Wünsch. On the occasion of the 10-year anniversary of a glass designer. In: GR, sv. 24/1969, č. 9, s , obr Autor neurčen 2 vázy, návrh 60./70. léta 20. stol. Železnobrodské sklo, Železný Brod hutní sklo, výška 31,5 cm a 23,5 cm 54. Vízner František (1936) Váza, model č. 6860, návrh r hutní sklo, výška 18 cm, původní nálepka výrobce Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lípa Oldřich (1929) Váza, návrh do r Karlovarské sklo - Moser, Karlovy Vary hutní sklo, výška 27,5 cm Lit.: Mánková Blažena: If Zeus were to give flowers a ruler In: GR, sv. 24/1969, č. 12, s , obr. 6. O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal. 52. Gabrhel Jan (1930) Váza ze souboru RUSTIKAL, model č , návrh r Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně hutní sklo, výška 28 cm Lit.: Katalog výrobků Český křišťál /cca 1970/. Jan Gabrhel. Glassexport, Liberec O autorovi: SČSVÚ, sv. D G Kč 53. Hlava Pavel ( ) Váza, návrh do r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 16 cm Lit.: u č Němeček Zdeněk (1932) Váza, návrh 60./70. léta 20. stol. Crystalex, Nový Bor ručně broušené sklo, výška 23,5 cm Autorství potvrzeno bývalými zaměstnanci Crystalexu. 57. Pánek Pavel ( ) Plastika Beran, model č , návrh r Sklo Union Teplice, Rudolfova Huť ručně lisované sklo, výška 13,5 cm min. oťuk na dolní hraně / tiny flea bite to base rim Model vystaven v r na výstavě České lisované sklo v Gottwaldově. Lit.: Adlerová 1972, s. 47, č Adlerová Pánek, obr Kč Strana léta léta. Strana 23

13 58. Autor neurčen Váza, návrh 60./70. léta 20. stol. Výzkumný ústav užitkového skla, Nový Bor hutní sklo, výška 25 cm, původní nálepka VÚUS, vzácné O ústavu: Blažek Miroslav: The VÚUS Nový Bor trademark glass. In: GR, sv. 24/1969, č. 12, s Hlava Pavel ( ) Váza, model č /71726, návrh kolem r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 26,5 cm Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s , obr Kč 62. Autor neurčen Váza s kovovou montáží, návrh 60./70. léta 20. stol. Sklo Union Teplice ručně lisovné sklo s kovovou montáží, výška 25 cm 63. Matura Adolf ( ) Váza, model č. 3483, návrh r Sklo Union Teplice, sklárna Libochovice ručně lisované sklo, výška 23 cm Lit.: Medek Vladimír: Cooperation with artists a matter of every-day practice. In: GR, sv. 33/1978, s. 9-13, obr. 3. Hill 2008, s Hlava Pavel ( ) Žardiniéra, model č /71243, návrh r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo s optickým dekorem, výška 9,5 cm Na I. Mezinárodní výstavě skla a porcelánu v Jablonci 73 získal tento design Hlavní cenu v kategorii autorské sklo. Lit.: Adlerová Alena: Hlava. Svaz českých výtvarných umělců, Praha /cca 1973/, obr. 15. Vyskočil Rudolf: A symbiosis of glass and flowers. In: GR, sv. 29/1974, č. 2, s. 9-11, obr. 3. Adlerová Alena: The artistic glass-making craft the vital source of the glass-making art. Decorative glass. In: GR, sv. 30/1975, č. 10, s. 3-13, obr. 16. Art in glass. In: GR, sv. 31/1976, č. Special Issue, s , obr Vízner František (1936) Váza, model č. 7117, návrh r hutní sklo, výška 15,5 cm Lit.: VKŠ, r Vojta J.M.: The glass of individualities. In: GR, sv.27/1972, č. 3, s , obr. 9. Hill 2008, s Hlava Pavel ( ) Váza, návrh kolem r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 27 cm Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s , obr Kč 64. Matura Adolf ( ) Váza, model č. 3484, návrh r Sklo UnionTeplice, sklárna Libochovice ručně lisovné sklo, výška 14,5 cm Lit.: Adlerová Matura, č. 29. Ricke 2005, s. 264, č Newhall 2008, s.88. O autorovi: SČSVÚ, sv. Man Miž. Strana léta 70. léta. Strana 25

14 66. Vízner František (1936) Váza, model č. 7117, návrh r hutní sklo, výška 19 cm, původní nálepka výrobce Lit.: VKŠ, r Hlava Pavel ( ) Váza, návrh do r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 17 cm Lit.: u č Svoboda Jaroslav (1938) Váza, model č. 7425, rok 1974 hutní sklo, výška 14,5 cm Lit.: VKŠ, r Vorbová-Matuševičová 1978, s. 54. Hartmann 1989, s. 8. O autorovi: SČSVÚ, sv. St Šam. 68. Svoboda Jaroslav (1938) Velká váza, model č. 7233, návrh r hutní sklo, výška 31 cm, původní nálepka výrobce Lit.: VKŠ, r Hartmann 1974, s. 21, č Kč 69. Oliva Ladislav st. (1933) Velká váza, model č. 7314, návrh r hutní sklo, výška 31 cm Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. Nov Pat. 71. Oliva Ladislav (1933) Velká váza, model č. 7420, návrh r hutní sklo, výška 32,5 cm Lit.: VKŠ, r Hlava Pavel ( ) Velká váza, návrh kolem r Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, výška 27 cm, unikátní kus, značen Pavel Hlava Kč Strana léta 70. léta. Strana 27

15 73. Svoboda Jaroslav (1938) Váza, model č. 7425, rok 1974 hutní sklo, výška 25 cm Lit.: VKŠ, r Vorbová-Matuševičová 1978, s. 55. Hartmann 1989, s Vízner František (1936) Váza, model č. 7532, návrh r hutní sklo, výška 21 cm Lit.: VKŠ, r Svoboda Jaroslav (1938) Váza, model č. 7503, návrh r hutní sklo, výška 16 cm Lit.: VKŠ, r Strana léta 76. Šuhájek Jiří (1943) Váza, návrh r Karlovarské sklo Moser, Karlovy Vary hutní sklo, výška 19 cm Lit.: Panc Karel: Care for new products in the field of serviceable glass. In: GR, sv. 30/1975, č. 3, s. 2-13, obr. 27 a obr. 29. Klivar 1989, /nestránkováno/. O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte Tich Kč 77. Hlava Pavel ( ) Objekt, návrh kolem r Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence sklo foukané do formy, zatavené vlákno a vpichy, výška 16,5 cm, délka 25 cm; unikátní kus, značen Phlava a ještě jednou PHlava Czechoslovakia Srov.: Petrová 1995, s Kč 70. léta. Strana 29

16 78. Autor neurčen Objekt, návrh 70. léta 20. stol. Crystalex, Nový Bor ručně broušené sklo, výška 13 cm 79. Svoboda Jaroslav (1938) Váza a popelník, váza model č. 7501, popelník č. 7504, návrh r hutní sklo, výška vázy 28 cm, popelníku 7,5 cm, váza s původními nálepkami výrobce Lit.: VKŠ, r Glass fo your table, glass for your home. In: GR, sv. 31/1976, č. Special Issue, s. 7-29, obr. 10. Ricke 2005, s. 314, obr Paleček Ladislav (1933) Váza, model č. 7719, návrh r hutní sklo, výška 27 cm Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Vorbová-Matuševičová 1978, s. 57. Vojta J.M.: When people say Škrdlovice. In: GR, sv. 34/1979, č. 1, s , obr. 6 (chybně popsána jako Špinar). Hartmann 1989, s Šuhájek Jiří (1943) Váza, návrh r Crystalex, Nový Bor, huť Flóra hutní sklo, výška 20 cm Lit.: Maršíková Jaromíra: Jablonec 79. The 3rd International Exhibition of Glass and China. In.: GR, sv. 34/1979, č. 12, s. 2-15, obr. 19. Adlerová Alena: Jiří Šuhájek. In: GR, sv. 37/1982, č. 4, s , obr. 4. Eichler 1988, obr. 2. Klivar 1989, /nestránkováno/. O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte Tich. 80. Paleček Ladislav (1933) Váza, model č. 7607, návrh r hutní sklo, výška 22,5 cm, původní nálepka výrobce Lit.: VKŠ, r Vorbová-Matuševičová 1978, s Vízner František (1936) Váza, model č. 7623, návrh r hutní sklo, výška 23,5 cm Lit.: VKŠ, r Autor neurčen Autorská plastika, návrh 60. léta 20. stol. Borské sklo, Nový Bor sklo foukané, ručně broušené, výška 16 cm Kč 85. Vízner František (1936) Váza, model č. 7932, návrh r hutní sklo, výška 21,5 cm Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Strana léta 70. léta. Strana 31

17 86. Wünsch Karel (1932) Mísa, model č. 7917, návrh r hutní sklo, výška 11 cm, průměr 24 cm Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. W Z. 87. Autor neurčen Váza, návrh 70./80. léta 20. stol. hutní sklo, výška 26 cm 90. Vízner František (1936) Váza, model č. 8225, návrh r hutní sklo, výška 17,5 cm Lit.: VKŠ, r Rozsypal Ivo (1941) Žardiniéra, model č , návrh r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 11 cm, délka 17 cm Lit.: Products recommended for Selected for CID registrationand some other new products. In: GR, sv. 38/1983, č. 7, s. 8-20, obr. 1. Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation with Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s , obr. 3. Vondruška 1992, s Rozsypal 2009, s.75, obr. 70. O autorovi: SČSVÚ, sv. Ro Se. 93. Rozsypal Ivo (1941) Žardiniéra, návrh r Crystalex, Nový Bor, závod Exbor ručně broušené sklo, výška 10 cm Lit.: Products recommended for Selected for CID registration and some other new products. In: GR, sv. 38/1983, č. 7, s. 8-20, obr. 3. Langhamer 1984, s. 22. Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation with Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s , obr. 1. České sklo 1985, s. 202, obr Rozsypal 2009, s.79, obr Vízner František (1936) Váza, vyvzorováno v r. 1981, mutace pozdějšího modelu č hutní sklo, výška 18 cm, unikátní kus Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil Vz Kč 89. Jetmar Jiří ( ) Objekt, návrh r hutní sklo, výška 43 cm unikátní kus, značen a datován Jetmar 1981 O autorovi: SČSVÚ, sv. CH J Kč 92. Autor neurčen Těžítko/Svícen, návrh 70./80. léta 20. stol. ručně broušené sklo, výška 8 cm Kč Strana léta 80. léta. Strana 33

18 94. Švestková Eva (1945) Váza a mísa, návrh r Crystalex, Nový Bor hutní sklo, výška vázy 30 cm, mísy 12,5 cm. Srov.: Šulcová Pavla: The Best Product competition. In: GR, sv.38/1983, č. 7. s. 2-26, obr. 7. O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte Tich. 95. Rozsypal Ivo (1941) Váza, návrh r Crystalex, Nový Bor sklo foukané do kovové formy s raznicí a malované, výška 18 cm, na dně papírový štítek OVR 417/3 Lit.: Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal: Sklo - průmyslový návrh, 10let spolupráce s o.p. Crystalex. Katalog výstavy v Nové síni v Praze od listopadu 1984 do ledna Rozsypal 2009, s. 74, obr Kč 96. Hora Petr (1949) Váza, nerealizovaná varianta modelu č. 8505, návrh r hutní sklo, výška 27 cm Z depozitáře zrušené sklárny. Lit.: VKŠ, r Strana léta 97. Šinka Petr (1955) Velký talíř, návrh r SMSŠ, Nový Bor ručně broušené sklo, průměr 34,5 cm unikátní kus, značen a datován Šinka Kč 98. Hlava Pavel ( ) Objekt, návrh tvaru do r. 1976, provedení r Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence sklo foukané do formy, zatavené vlákno a vpichy, výška 23 cm, unikátní kus, značen PHlava Czechoslovakia 1982 Lit.: Petrová 1988, s Kč

19 100. Hora Petr (1949) Váza, model č. 8620, návrh r hutní sklo, výška 29 cm Lit.: VKŠ, sv O autorovi: SČSVÚ, sv. H Vízner František (1936) Velká váza, model č. 8611, návrh r Ústředí uměleckých řemesel,sklárna Škrdlovice hutní sklo, výška 31 cm Lit. VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil Vz Handl Milan (1952) Košík a miska, model č (košík) a č (miska), návrh r hutní sklo, košík výška 17 cm, miska průměr 14,5 cm Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. H Kč 99 Svoboda Jaroslav (1938) Váza, model č. 8329, návrh r hutní sklo, výška 26,5 cm Lit.: VKŠ, r Hartmann 1989, s Alický P. Mísa, návrh 80. léta 20. stol. Crystalex, Nový Bor ručně broušené sklo, průměr 27 cm, výška 10 cm, unikátní kus, značen P. Alický 102. Exnar Jan (1951) Váza, model č. 8604, návrh r hutní sklo, výška 13,5 cm Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Hartmann 1989, s. 49. O autorovi: SČSVÚ, sv. D G Svoboda Jaroslav (1938) Váza, model č. 8608, návrh r hutní sklo, výška 17 cm Lit.: VKŠ, r Hartmann 1989, s. 47. O autorovi: SČSVÚ, sv. St Šam Hora Petr (1949) Velká váza, model č. 8619, návrh r hutní sklo, výška 31 cm, v této velikosti vzácné Model vystaven v r.2009 na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Lit.: VKŠ, r Hartmann 1989, s. 48. Beránek, s. 7. Langhamer 1999, obr Strana léta 80. léta. Strana 37

20 107. Hora Petr (1949) Váza, model č. 8820, návrh r hutní sklo, výška 24 cm Lit.: VKŠ, r Hartmann 1989, s. 60. O autorovi: SČSVÚ, sv. H Exnar Jan (1951) Váza, model č. 8839, návrh r hutní sklo, výška 19 cm Lit.: VKŠ, r O autorovi: SČSVÚ, sv. D G Autor neurčen Autorská plastika, návrh 80. léta 20. stol. Nový Bor ručně broušené hutní sklo, výška 18 cm unikátní kus, značen nečitelně Pravděpodobně školní práce Kč Strana léta 110. Exnar Jan (1951) Velká váza, návrh kolem r hutní sklo, výška 34 cm Jedná se o nerealizovaný vzor, není evidován jako výrobek ve vzorových knihách Veselý Vilém ( ) Autorská plastika, návrh r ručně broušené sklo, výška 30 cm unikátní kus, značen a datován V. Veselý 87 Srov.: Československé sklo 84. Umělecká sklářská tvorba. Katalog. ČFVU, Praha Skleněná plastika. Dům umění, Brno Klivar 1999, s Langhamer Antonín: Vzpomínka na skláře a sochaře Viléma Veselého. In: Keramika a sklo, sv. 2003, č. 5. O autorovi: SČSVÚ, sv. V - Vik Kč

21 112. Vízner František (1936) Objekt, model č. 9020, návrh r hutní sklo, výška 33 cm Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích , Východočeské muzeum v Pardubicích v r Lit.: VKŠ, r Kč 113. Janák František (1951) Váza, ÚBOK model č. 9487, návrh r Crystalex, Nový Bor sklo foukané do formy, výška 29 cm autorský návrh vázy, značen F.Janák na dně papírový štítek s určením 9487/29cm/56/OPT.Č.1. Model v čirém provedení vystaven na výstavě František Janák 45 let práce se sklem ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově / /. O autorovi: SČSVÚ, sv. CH - J Kč 116. Exnar Jan (1951) Objekt, model č. 9931, návrh r Sklárna Beránek Škrdlovice hutní sklo, výška 84 cm Model vystaven v r na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu v Pardubicích. O autorovi: SČSVÚ, sv. D G Mück Hajo (1947) Autorská plastika, návrh r sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru hutní sklo, výška 43 cm Autorství potvrzeno sklárnou Ajeto. Autor je sklářským výtvarníkem ve vlastním ateliéru v Dachau, vystavuje převážně na výstavách v Německu; účast na sklářském symposiu Crystalex, Nový Bor v r. 1997, účast na výstavě v Kamenickém Šenově v r Kč 114. Janák František (1951) Velká váza, ÚBOK model č. 9487, návrh r Crystalex, Nový Bor sklo foukané do formy, výška 37cm, autorský návrh vázy, značen F.Janák, na dně papírový štítek s určením /47cm/56/ OPT.Č.21. Model v čirém provedení vystaven na výstavě František Janák 45 let práce se sklem ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově / /. O autorovi: SČSVÚ, sv. CH - J Kč 115. Vymazal Jaroslav (1950) Váza, návrh 90. léta 20. stol. sklárna Nový Bor hutní sklo, výška 24 cm, unikátní kus, značen J.Vymazal O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil Vz Klein Vladimír (1950) Velký talíř, návrh do r sklo broušené žlábkovým diamantem, leštěné chemicky, průměr 33 cm unikátní kus, značen Klein Kč 119. Klein Vladimír (1950) Váza, návrh r Crystalex, Nový Bor pro Alchymie Praha LLC broušené a leptané sklo, výška 21,5 cm, značeno a číslováno Klein 91/500, leptem značeno alchymie praha Kč Strana léta 90. léta. Strana 41

22 120. Exnar Jan (1951) Velký talíř, model č. 9913, návrh r Glassworks Beránek, sklárna Škrdlovice hutní sklo, průměr 54,5 cm; talíř včetně antikorového stojánku Lit.: Katalog výrobků Glassworks Beránek, Škrdlovice 2000, /nestránkováno/ Kč 121. Vymazal Jaroslav (1950) Váza, návrh do r Crystalex, Nový Bor hutní sklo, výška 22 cm, autorský návrh vázy, značen J. Vymazal O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil Vz Hatašová Řehořová Petra (1980) Velká váza, návrh kolem r Nový Bor hutní sklo, výška 53 cm, autorská práce, značena Hatašová Lit.: Hlaveš 2006, s Strana léta 123. Klein Vladimír (1950) Váza ze souboru Ridges, návrh r Crystalex, Nový Bor pro Alchymie Praha LLC ručně broušené sklo, výška 26 cm, unikátní kus, značen Klein. Lit.: Prodejní brožurka Alchymie Praha LLC, Berkley, California. O autorovi: SČSVÚ, sv. Ka - Kom Kč 124. Klein Vladimír (1950) Plastika Planeta vody II. / Water Planet / Mizu No Wakusei, návrh r ručně broušené sklo, výška 22 cm unikátní kus, značen Klein Lit.: Hlaveš 2006, s. 115, obr. 153 (větší verze). Bohdálek Jiří, Langhamer Antonín: Vladimír Klein - SKLO GLASS Katalog výstavy ve Sklářském muzeu Nový Bor Sklářské muzeum Nový Bor 2010, /nestránkováno/ Kč

23 125. Jetmar Jiří ( ) Váza, návrh kolem r Železnobrodské sklo, Železný Brod hutní sklo, výška 27 cm, unikátní kus, značen *Jetmar * Kč 126. Torfs Anna (1963) Velká váza, návrh po r ručně broušené vrstvené sklo, výška 35 cm Kč 127. Jetmar Jiří ( ) Váza, návrh r Železnobrodské sklo, Železný Brod hutní sklo, výška 26 cm, unikátní kus, značen a datován Jiří Jetmar 2004 O autorovi: SČSVÚ, sv. CH J Kč Strana 44. současnost 128. Autor neurčen Váza, návrh kolem roku 2000 Sklárna Beránek Škrdlovice hutní sklo, výška 21cm 129. Wasserbauer Jaroslav (1961) Autorská plastika OSTROV FANTAZIE / ISLAND FANTASY, návrh kolem r tavené sklo, výška 17 cm unikátní kus, značen JWasserbauer Kč současnost. Strana 45

24 130. Torfs Anna (1963) Objekt Mísa, návrh po r ručně broušené vrstvené sklo, výška 8,5 cm, průměr 20,5 cm Kč 131. Riezebos Carine (1971) Velká mísa, návrh kolem r sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru hutní sklo, 30 x 28 x 10 cm Autorka je designerkou firmy Royal Leerdam Crystal Kč 132. Kleinová Zuzana (1981) Váza, návrh r ručně broušené přejímané sklo, výška 20 cm unikátní kus, značen a datován Zuzana Kleinová 2004 Autorka je absolventkou Sklářské školy v Železném Brodě. Strana 46. současnost 133. Kleinová Zuzana (1981) Mísa, návrh r ručně broušené přejímané sklo, výška 14,5 cm, průměr 21 cm; unikátní kus, značen a datován Zuzana Kleinová 2004 Autorka je absolventkou Sklářské školy v Železném Brodě Exnar Jan (1951) Autorská plastika REFLEXE PORTRÉT TEJE, návrh r tavené a broušené sklo, velikost 54 x 30 x 39 cm unikátní kus, značen a datován EX 2003, autorské číslo 2003/230. O autorovi: SČSVÚ, sv. D G Kč současnost. Strana 47

25 135. Kuželka Václav (1948) Váza, návrh r sklárna Glassbor CZ, Nový Bor ručně broušené přejímané sklo, výška 23,5 cm Autor byl technologem v Crystalexu, nyní tvoří ve vlastní firmě Pačínek Jiří (1972) Velká váza, návrh r autorova sklárna, Lindava u Nového Boru hutní sklo, výška 38 cm unikátní kus, značen a datován Jiří Pačínek 2009 Lit.: u č. v Kuželka Václav (1948) Velká váza, návrh r sklárna Glassbor CZ, Nový Bor ručně broušené přejímané sklo, výška 31 cm Autor byl technologem v Crystalexu, nyní tvoří ve vlastní firmě. Strana 48. současnost 138. Malivánek Karel (1968) Váza, model č. 0418, návrh r Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice hutní sklo, výška 23 cm unikátní kus, značen a datován KMalivánek 2010 Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007, / nestránkováno/ Malivánek Karel (1968) Autorská plastika TANČÍCÍ VOLAVKA, návrh r ručně broušené vrstvené sklo, 80 x 15 x 15 cm unikátní kus, značen a datován KMalivánek 2010, certifikát Autor je absolventem žďárské sklářské školy Kč současnost. Strana 49

26 141. Malivánek Karel (1968) Velká váza, model č , návrh r Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice ručně broušené sklo, výška 30 cm unikátní kus, značen a datován Kmalivánek 2010 Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007, / nestránkováno/ Pačínek Jiří (1972) Autorská plastika, návrh r autorova sklárna, Lindava u Nového Boru hutní sklo, výška 71 cm unikátní kus, značen a datován Jiří Pačínek 2008 Autor činný v letech 1992 až 2008 ve sklárně Ajeto/Lindava, zde spolupracoval s např. s René a Miluší Roubíčkovými, Bořkem Šípkem, Sem Schanzerem, Louisem Sakalovskim, Ch. Parriottem a mnoha dalšími, po r vlastní tvorba. Srov.: Ranšová Eva: Řemeslo a umění ve skle. Katalog soutěží Sklářské muzeum v Novém Boru, Nový Bor 2000, s. 26 (1. místo v kategorii Skleněná plastika v r. 1997). Pačínek Jiří, Fiala Petr: Tvořím, tedy jsem - Creó, ergo sum. Nákladem vlastním, Lindava Kč Strana 50. současnost 142. Malivánek Karel (1968) Váza, model č. 0418, návrh r Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice hutní sklo, výška 25 cm unikátní kus, značen a datován Kmalivánek 2010 Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007, /nestránkováno/ Prokešová Daniela (1983) Autorská plastika, návrh r sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru hutní a broušené sklo, výška 30 cm, šířka 13 cm unikátní kus, značen a datován Prokešová D Autorka je absoloventkou sklářské školy v Novém Boru Kč

27 České umělecké sklo, IV. část SEZNAM LITERATURY České umělecké sklo, III. část POLOŽKA VYDRAŽENÁ V AUKCI AA - Art + Antiques, Praha. Adlerová Adlerová Alena, Šindelář Dušan: České lisované sklo. III. bienále průmyslového návrhu Gottwaldov Adlerová Adlerová Alena: Současné sklo. Odeon, Praha Adlerová Brabec - Adlerová Alena: Jiří Brabec. Lisované sklo. Sklounion, Teplice /1982/. Adlerová Matura - Adlerová Alena: Adolf Matura. Sklo Union k.p. OBAS, Teplice /1983/. Adlerová Pánek - Adlerová Alena: Pavel Pánek. Sklo Union K.P. OBAS a Skloexport A.S., /1980. léta/. AV - Ars vitraria, Jablonec nad Nisou. Beránek - Beránek Glassworks Škrdlovice. Škrdlovice /1990. léta/. Bohemia - Český olovnatý křišťál. Sklárny Bohemia Poděbrady /kolem r. 1960/. Bröhan Bröhan Torsten, Eidelberg Martin: Glass of the avant-garde. From Vienna secession to Bauhaus. Prestel, Munich CGR - Czechoslovak Glass Review. České sklo České sklo. Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor. Crystalex, Nový Bor ČMS - Katalog Českomoravské sklárny /pozdní léta/. Eichler Eichler E.: 75 let sklářské hutě Flora. Crystalex, Nový Bor Foukané sklo - Foukané sklo. Glass Ateliér Beránek. Žďár nad Sázavou /1997?/. Glass Glass A special exhibition of international contemporary glass. Corning Museum of Glass, Corning Glass Center, Corning, NY GR - Glass Review. Hartmann Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec Hartmann Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec Hetteš Hetteš Karel: Miluše a René Roubíčkovi sklo. Svaz československých výtvarných umělců, Praha Hill Hill Mark: Hi sklo lo sklo. Post war Czech glass design. Mark Hill Publishing, London Hlaveš Hlaveš Milan, Langhamer Antonín: Sklo a světlo. 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha Hlaveš Hlaveš Milan: Sklo.klasik glass.classic. In: Cena Stanislava Libenského & Sklo.klasik. FOIBOS, Praha 2010, s Holubová Holubová Miloslava: Ludvika Smrčková. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha Chřibská - Chřibská glassworks. Crystalex, Nový Bor /1980. léta/. Chřibská Glassworks Chřibská. Crystalex, Nový Bor Chřibská Glassworks Chřibská. Bohemia Crystal Holešovský Holešovský Karel: František Vízner Sklo Moravská galérie v Brně, Brno Kapusta Kapusta Jan: Jan Černý sochař, sklářský výtvarník. Skloexport, Liberec Klivar Klivar Miroslav, Libenský Stanislav: Jiří Šuhájek. Eighteen years of artistic cooperation with the Crystalex state corporation Nový Bor and the Moser glassworks Karlovy Vary. Crystalex, Nový Bor Klivar Klivar Miroslav: Česká skleněná plastika. Moraviapress, Břeclav Křen Křen Ivo: Stálá expozice České sklo, ateliérová sklářská tvorba. Východočeské Muzeum v Pardubicích, Pardubice Křen Křen Ivo, Junek David: Sklářství na Horácku. Vydání 2. Katalog stálé expozice. Městské muzeum a galerie, Polička Ladýřová Ladýřová Ludmila: Škrdlovické sklo. Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice Langhamer Langhamer Antonín: Sklo v galeriích Díla. ČVFU, Praha Langhamer Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor. Crystalex, Nový Bor Langhamer Langhamer Antonín: Pavel Hlava život a práce. Crystalex, Nový Bor Langhamer Langhamer Antonín: Vyšší odborná škola sklářská / Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor. Nový Bor Langhamer Langhamer Antonín: The legend of Bohemian glass. Tigris, Zlín Langhamer Langhamer Antonín, Hlaveš Milan: Sklářská škola v Železném Brodě Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha Mahlerstrasse Šotola Vratislav: Josef Hospodka, Václav Cígler. Galerie Mahlerstrasse Wien, Dezember 1969 / Januar Mergl Mergl Jan, Pánková Lenka: Moser Passauer Glasmuseum, Passau Newhall Newhall Marcus: Sklo Union. Art before industry: 20th century Czech pressed glass. Hope Fountain Books, Braintree Nový Nový Petr: Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách. Historie výroby sklárny rafinerie export. Ornela, Desná v Jizerských horách Pařík Pařík Jindřich: František Vízner / Lisované sklo. DVD Petrová Petrová Sylva, Olivié Jean-Luc: Verres de Boheme Flammarion, Paris Petrová Petrová Sylva: Pavel Hlava. Praha Petrová Petrová Sylva: České sklo. Gallery, Praha Prutscher Otto Prutscher Architektur, Interieur, Design. Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Wien Raban Raban Josef: Le verre moderne de Boheme. Artia, Prague Ricke Ricke Helmut (ed.): Czech glass Design in an age of adversity. Arnoldsche, Stuttgart Rozsypal Rozsypal Ivo: Ivo Rozsypal - sklo, kresba,malba - Moje vyznání. Nákladem vlastním, Sacher Sacher V., Gelnar M.: Huť Flóra. 60. let hutě Flóry. Sklářské muzeum v Novém Boru a oborový podnik Užitkové sklo v Novém Boru Stará Stará Dagmar, Urbancová Jana, Svatoňová Jana, Šamánková Eva: Harrachovské sklo. Národní muzeum v Praze, Praha Stehlík Stehlík František: František Vízner Laděna Víznerová Sklo a šperk. Severočeské muzeum v Liberci, Liberec SČSVU - Slovník českých a slovenských výtvarných umělců Výtvarné centrum Chagall, Ostrava Šindelář Šindelář Dušan: Současné umělecké sklo v Československu. Obelisk, Praha Urbancová Urbancová Jana, Svatoňová Jana: Sklárna Harrachov Crystalex, Nový Bor Urbancová Urbancová Jana: 575 let sklárny v Chřibské Crystalex, Nový Bor VKŠ - Vzorové knihy zrušené sklárny ve Škrdlovicích, Východočeské Muzeum v Pardubicích, Pardubice. Volf Volf Miloš Bohuslav: Sklo: podstata - krása užití. Pražské nakladatelství V. Poláčka, Praha Vondruška Vondruška Vlastimil, Langhamer Antonín: České sklo. Tradice a současnost. Crystalex, Nový Bor /1992/. Vorbová-Matuševičová Vorbová-Matuševičová Eva: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec /1978?/. Warmus Warmus William: František Vízner sklo / glass Barry Friedman Gallery, New York Hlava Pavel ( ) Objekt, návrh po r vydraženo za Kč Strana 52 Strana 53

www.sypka.cz 22. 11. 2009, 1.30 p.m. z let 1940 1980 1940s to 1980s SoukromÁ sbírka, 1. část A Private Collection, Part I.

www.sypka.cz 22. 11. 2009, 1.30 p.m. z let 1940 1980 1940s to 1980s SoukromÁ sbírka, 1. část A Private Collection, Part I. České SKLO z let 1940 1980 SoukromÁ sbírka, 1. část C z e c h G l a s s 1940s to 1980s A Private Collection, Part I. Aukce veřejná dobrovolná společná dražba 22. 11. 2009 ve 13.30 hod. AUCTION 22. 11.

Více

UMĚLECKÉ SKLO ART GLASS

UMĚLECKÉ SKLO ART GLASS ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO SoukromÁ sbírka, III. část CZECH ART GLASS A Private Collection, Part III. Aukce veřejná dobrovolná společná dražba 20. 2. 2011 ve 13:30 hod. AUCTION 20. 2. 2011, 1:30 p.m. PALÁC ŽOFÍN

Více

ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO V. část

ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO V. část ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO V. část CZECH ART GLASS Part V AUKCE AUCTION veřejná dobrovolná společná dražba proběhne 23. 10. 2011 ve 13.30 hod PALÁC ŽOFÍN SLOVANSKÝ OSTROV 226 - PRAHA 1 English version available

Více

III. Vyhodnocení soutěže ZO OS za rok 2014 - tabulková část

III. Vyhodnocení soutěže ZO OS za rok 2014 - tabulková část P.č. Název ZO OS III. Vyhodnocení soutěže ZO OS za rok 2014 - tabulková část Rozdíl OO ZO-OS 14-13-31 1. Odborová organizovanost Body rozdíl Nárůst (pokles) počtu ČZ 2014-2013 Uskutečnění Body 1. ČS (K)

Více

MODERNÍ SKLO A KERAMIKA :00

MODERNÍ SKLO A KERAMIKA :00 MODERNÍ SKLO A KERAMIKA 30. 09. 2018 16:00 001 Jan Černý 1907-1978 002 Jan Černý 1917-1978 Matka s dítětem Akt nedatováno, citrónové žluté sklo, tavené, lité do formy, broušené, v. 10,5 cm, design J. Černý

Více

Centrum brusičského umění ve Světlé nad Sázavou

Centrum brusičského umění ve Světlé nad Sázavou Centrum brusičského umění ve Světlé nad Sázavou Sklárna Bomma ve Světlé nad Sázavou, kolébce umění broušení křišťálového skla v Čechách, byla v minulých dnech organizátorem 1. ročníku Sympozia broušení

Více

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLO A BIŽUTERIE INTERNATIONAL TRIENNIAL GLASS & JEWELLERY

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLO A BIŽUTERIE INTERNATIONAL TRIENNIAL GLASS & JEWELLERY VÝSTAVA TRENDY.DESIGN.PRODUKCE / VÝSTAVA STUDENTI & ŠKOLY / VÝSTAVA SKLENĚNÁ REPUBLIKA / SYMPOZIUM A VÝSTAVA BIŽUTERIE / VI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE A SOUČASNOST SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ VÝROBY / DALŠÍ

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa

Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa art&antiques Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa / Alena Kučerová / Hlavní nádraží / Freud a kultura / Nejkrásnější knihy... 120 Kč/169 Sk/9 eur váš průvodce Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa

Více

ANTIKVITY ART AUKCE AAA

ANTIKVITY ART AUKCE AAA ANTIKVITY ART AUKCE AAA Jílová 2, Brno 3 "Malíř malující Katedrálu svatého Víta v plenéru" Emler František 350 350 7 "Démokritos a Abdéritští" Trnka Jiří 1 200 5 200 8 "Patent" Slíva Jiří 500 850 11 "Krajina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Vyhlášení soutěže MASTER OF CRYSTAL 2016 GLASS AND JEWELLERY CHALLENGE

Vyhlášení soutěže MASTER OF CRYSTAL 2016 GLASS AND JEWELLERY CHALLENGE GLASS AND JEWELLERY CHALLENGE 9. ročník soutěže Vyhlášení soutěže MASTER OF CRYSTAL 2016 GLASS AND JEWELLERY CHALLENGE Společnost PRECIOSA, a. s. (dále i jen vyhlašovatel) ve spolupráci s Muzeem skla a

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě vyhlašuje v souladu s příslušnými právními ustanoveními nabídku povinných a nepovinných

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ TJ Sokol Údlice Sokol Ústí n/l. TJ Glaverbel Czech Teplice TJ Elektrárny Kadaň Oddíl kuželek Mikulášovice TJ Sokol Duchcov B TJ Doksy

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín ČÍSLO ÚTVARU: 130705 SPISOVÁ ZN.: 2RP44487/2011-130705 NAŠE ČJ.: 226345/2011-MZE-130705 VYŘIZUJE: Marie Přibková TELEFON: 321744279 E-MAIL: Marie.Pribkova@mze.cz ID DS: yphaax8

Více

Senior Criterium Kamenec 2015

Senior Criterium Kamenec 2015 Senior Criterium Kamenec 2015 Veřejný závod ve slalomu Ski Club Masters a SportGroup.cz a Skiareál Kamenec 8. února 2015 Jablonec nad Jizerou - Kamenec Soutěžní výbor: Ředitel závodu : Šimon Mastný Ředitel

Více

ART & INTERIOR :00

ART & INTERIOR :00 ART & INTERIOR 18. 11. 2018 18:00 001 80. léta 20. století Odpočívající zvířata Tanzánie, email na sololitu, 60,7 x 60,7 cm, sign. Mruta 12 000 Kč PROVENIENCE Získáno přímo od autora. Zakládající člen

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2015 v OS

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2015 v OS Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2015 v OS I. Úvod Podle plánu OS na rok 2015 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození Specializovaná mapa s odborným obsahem Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození Výsledek projektu: Program Národní a kulturní identity

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

III. kolo Pražského poháru

III. kolo Pražského poháru 1 29 Veselý Výlet STF -+- -+- -+- -+- 0+0 1:24:25,3 +0,0 29-1 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 14:47,7 2 +25,7 14:47,7 2 +25,7 29-2 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 15:33,6 3 +46,4 30:21,3 1 +0,0

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

ZPRÁVA ZE SPOLEČNÉ ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU LUXEHOME V ŠANGHAJI, ČÍNA, 5. 7. ČERVNA, 2014

ZPRÁVA ZE SPOLEČNÉ ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU LUXEHOME V ŠANGHAJI, ČÍNA, 5. 7. ČERVNA, 2014 ZHODNOCENÍ VELETRHU Název: LuxeHome Shanghai 2014 Termín: 5. 7. června 2014 Místo: Shanghai New International Expo Center, Šanghaj, Čína Tento veletrh patří k významným akcím zaměřeným na importované high-end

Více

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011 Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011 Na základě 322 zákoníku práce (dále ZP) mají odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Zdeněk Sklenář \ Deset tisíc věcí deset tisíc let

Zdeněk Sklenář \ Deset tisíc věcí deset tisíc let Zdeněk Sklenář \ Deset tisíc věcí deset tisíc let V dubnu letošního roku uplyne sto let od narození mimořádné osobnosti českého umění, malíře, ilustrátora a pedagoga Zdeňka Sklenáře. V naší vlasti snad

Více

Katalog. řemeslné výroby

Katalog. řemeslné výroby Katalog řemeslné výroby 2014 Obsah České středohoří Lidové tradice... 3 Potraviny... 3 Sklo a sklářství... 5 Šperky a keramika, porcelán... 5 Výrobky z kovu a zbraně... 7 Výrobky z kůže...11 Výrobky z

Více

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní 108 Šáfr Vladimír, Matoušek Jan 1981 Triatlon Hrádek nad Nisou štafeta - muži hl.závod 0:19:09 8 0:50:34 1 0:14:38 3 1:24:21 1 1 110 Krutský Tomáš, Landa František 1979, 1974 KC

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:

Poznámky k nabídce toho voňavého dne: Tisková zpráva z XII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 27. července 2013 V sobotu 27. července 2013 se po dvanácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní heslo

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

Sborník SM. Historia. 1/1958. Sborník SM. Historia. 2/1959. Sborník SM. Historia. 3/1962.

Sborník SM. Historia. 1/1958. Sborník SM. Historia. 2/1959. Sborník SM. Historia. 3/1962. Sborník SM. Historia. 1/1958. Obsahuje: Styky šlechty severních Čech s Lužicí v letech 1419-34 / Rudolf Anděl. -- Vídeňská říjnová revoluce v roce 1848 a její ohlas na Liberecku / Josef Belda. -- Valdštejnské

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

KC PIVOVAR VRATISLAVICE Pohár cyklistů Liberecka VÝSLEDKOVÁ LISTINA

KC PIVOVAR VRATISLAVICE Pohár cyklistů Liberecka VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadí Číslo Příjmení Jméno Ročník M Kat. M Ročník Ž Kat. Ž Klub ČAS 1. 10 Svoboda Jakub 1975 MA 0 ###### Kolokrám Svijany 0:13:46 2. 24 Heczko Robert 1978 MA 0 ###### Kolokrám Svijany 0:13:59 3. 37 Bek

Více

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ Výstava na Pražském hradě představí jedinou českou futuristku Růženu Zátkovou První ucelený pohled na krátký život a syntetické dílo zřejmě jediné české futuristky Růženy Zátkové (1885-1923) představí

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Hudební dění v Polné a okolí 217

Hudební dění v Polné a okolí 217 Hudební dění v Polné a okolí 217 XIII. Příležitostná hudební seskupení Vedle již prezentovaných hudebních skupin a orchestrů tvořila a tvoří velice významnou součást hudebního dění v Polné a okolí příležitostná

Více

C ry stal. Fa nta sy

C ry stal. Fa nta sy C ry stal Fa nta sy Preciosa Born in fire [Zrozen v ohni] KØIŠŤÁL, ZROZENÝ V PLAMENECH, JE ZTÌLESNÌNÍM CHLADNÉ KRÁSY, KTERÁ NENECHÁ NIKOHO CHLADNÝM. TENTO BONMOT VÝSTIŽNÌ CHARAKTERIZUJE ODVÌKÝ OBDIV LIDÍ

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU

Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU Tisková zpráva Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU Vernisáž výstavy: Místo konání: Termín konání

Více

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005.

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ Č. 563/05 Změna statutu a názvu Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán 1. změnu statutu rozšíření o péči

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 549185 Ohařice. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Ladislav Veselý mechanik Ohařice

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 549185 Ohařice. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Ladislav Veselý mechanik Ohařice Registrační úřad: 53493 Zastupitelstvo: 54985 Ohařice Obvod: 90 Naše obec Ladislav Veselý 56 mechanik Ohařice 2 Pavel Cimbál 46 opravář Ohařice 3 Eva Erbanová 64 důchodce Ohařice 4 Jitka Pažoutová 66 důchodce

Více

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi

Více

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie Dárci 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropská unie Město Česká Třebová Město Králíky Město Lanškroun Město Letohrad Město Ústí nad

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Úvodem. 02 Most 08 Salónek PP 12 Manop 14 Trempovision 22 Stánek

Úvodem. 02 Most 08 Salónek PP 12 Manop 14 Trempovision 22 Stánek 2 02 Most 2 Úvodem Druhé číslo newsletteru NapnuTo jsme zaměřili především na naše nejnovější české realizace. Za poslední rok jsme jich provedli opravdu hodně. Pojďte s námi na prohlídku toho nejzajímavějšího,

Více

KK Kroměříž 4116 3 : 9 4283 KK Danstav Rosice 14,5 : 17,5

KK Kroměříž 4116 3 : 9 4283 KK Danstav Rosice 14,5 : 17,5 Družstva mužů, nasazená do nadstavbové části, celý leden očekávala výsledky 2.kola základní části. Teď už ale všechna znají své soupeře a Pohár ČKA může pokračovat do své nejzajímavější části. Ve 2.kole

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Specifikace základních údajů zakázky

Specifikace základních údajů zakázky Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Interní číslo zadavatele: 004/2015 Osoba

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

šperk 10+ 10- šperk vnitřek pravá Dokresli svůj secesní šperk.

šperk 10+ 10- šperk vnitřek pravá Dokresli svůj secesní šperk. vnitřek levá vnitřek pravá zadní Dokresli svůj secesní. Informace k notýsku Šperk Úvod: Devatenácté století přineslo významné změny ve skladbě obyvatel a ve struktuře majetku. Zatímco v předchozích staletích

Více

Re: Public art. Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru

Re: Public art. Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru Re: Public art Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru Funkce a podoby veřejného umění RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru

Více

KC PIVOVAR VRATISLAVICE VÝSLEDKY

KC PIVOVAR VRATISLAVICE VÝSLEDKY M 84-94 MA 74-83 MB 64-73 MC 54-63 MD -oo-53 MK+MJ 95-98 Z 84-94 ZV -oo-83 ZK+ZJ 95-98 Pořadí Číslo Příjmení Jméno Ročník Kateg. Klub Čas Ztráta 1. 21 Heczko Robert 1978 MA Kolokrám-Svijany 0:17:09 0:00:00

Více

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008)

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz 12. 6. 2008 Ďáblova bible se vrací do rodného kraje (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Výstava Codex gigas Ďáblova bible (Tajemství

Více

BEST BRASS RESIN AROUND!

BEST BRASS RESIN AROUND! 648 228 F-4J cockpit 648 228 F-4J cockpit For Academy kit pro stavebnici Academy For Academy kit pro stavebnici Academy R3 2pcs. 1/48 scale R2 2pcs. 2pcs. R5 2pcs. R4 2pcs. R7 R8 0 R9 1 3 5 2 8 R24 6 4

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

York, USA. (Tiffany & Co. Archives - Acquisition Highlights, Upcoming Loans and New Projects).

York, USA. (Tiffany & Co. Archives - Acquisition Highlights, Upcoming Loans and New Projects). VÝROČNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍHO VÝBORU ICOM ICDAD Graz (Rakousko), Lublaň (Slovinsko) Ve dnech 14. 20. října 2014 jsem uskutečnila služební cestu na Výroční konferenci mezinárodního výboru ICOM ICDAD

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 1. Antonín Hájek, Uherské Hradiště Mařatice Titul obdržen v oboru práce se dřevem soustružení, zdobení cínem, intarzie. Antonín

Více

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa DISTRIBUČNÍ MÍSTA Název organizace Město Adresa Andrášová Hana Děčín Tržní 1069/32 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Česká) Brno Česká 13 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Masarykova) Brno Masarykova 409/26

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 9 6 VOSKAŘSTVÍ Lenka Blažková

Více

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 16 List of participants In: Jan Chleboun and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL

Příloha č. T3: Vlastníci pozemků v EVL Parcela vlastník I. adresa vlastníka I. 377/2 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 34 377/1 Velecká Božena Lúčky 136, Uherský Brod, Újezdec, 687 35 320/19 Studený Josef Ing. Polichno 55,

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m)

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) 62 Robin Beshir 2001 SK Zdice 4:02 1 pavla.kucerova@genzyme.com 20 Daniel Nový 1998 Sokol Petřín Plzeň 4:13 2 alice.nova@email.cz 12 Tomáš Kalivoda 1998 PSK Klatovy

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2009 Praha 17. dubna 2009 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 8 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek Příloha Opatření

Více

kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík

kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík kat.území Parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v EVL vlastník I. 725463 339 ostatní plocha neplodná půda 6 188,6 188,6 Kadlčík Antonín 725463 338 zemědělský půdní fond TTP 6 1016,2 1016,2

Více

PŘÍLOHA VI. - obrazy malířů Vysočiny -

PŘÍLOHA VI. - obrazy malířů Vysočiny - PŘÍLOHA VI. - obrazy malířů Vysočiny - Seznam obrázků: obr 1 - Antonín Slavíček, U Nás v Kameničkách (1904), katalog výstavy Osvětová beseda Hlinsko (1961) obr 2 - Karel Wagner, Volákův kopec (nedatováno),

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Ariane Mnouchkinová DOKONALÉ ŠTĚSTÍ ANEB 1789 Bojíte se dějin? Přijďte do divadla! Milujete dějiny? Přijďte tam též. Inscenace, na jejímž počátku stál

Více

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato Tisková zpráva 3 strany + 3 foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové zve Vás a Vaše přátele do sálů v přízemí na výstavu: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato 26. listopad 2010

Více

Odborní garanti pro akce ČLnK

Odborní garanti pro akce ČLnK Odborní garanti pro akce ČLnK PharmDr. Josef Bakeš PhD. Ústavní lékárna Masarykovy nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník Tel.: 606 633 632 E-mail: josbak@seznam.cz / bakes@nemorako.cz

Více

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí

Valašská trefa. Originální vila vypadá futuristicky, ale s krajinou ladí Společnost AVG group dodala ORIGINÁLNÍ DESIGNOVOU FASÁDU AVG z hliníkových materiálů. Originální fasáda byla vyrobená z hliníkových kompozitních materiálů na CNC technologii a designových hliníkových panelů

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Glass in building - Basic soda - lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass

Glass in building - Basic soda - lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 81.04.20 Listopad 1998 Sklo ve stavebnictví Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla Část 5: Sklo vzorované ČSN EN 57 2-5 70 1010 Glass in building - Basic soda - lime

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více