Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1"

Transkript

1 Systém ASPI stav k do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/010 Sb. Změna: 86/013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/008 Sb.: Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a) obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen základní obory ), b) označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí, c) minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů, 1 d) obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen nástavbové obory ) a minimální délku vzdělávání v nich. (1) Základní obory, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální délka1) specializačního vzdělávání jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. () Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů lékařů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jsou anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologickoporodnický, hygienický, chirurgický, interní, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, radiologický, urologický a základní kmen všeobecné praktické. Délka vzdělávání v základním kmeni činí 4 měsíců. (3) Doporučená délka specializačního vzdělávání v České republice je stanovena příslušným vzdělávacím programem. 3 Nástavbové obory, minimální délka vzdělávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře a farmaceuta se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. k této vyhlášce. 4 Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/004 Sb., ve znění zákona č. 15/005 Sb. a zákona č. 14/008 Sb., a podle vyhlášky č. 33/008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce. 5 Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. a nezískali specializovanou způsobilost podle 44 zákona č. 95/004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky. 6 Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů. 7 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.

2 8 Vyhláška č. 33/008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, se zrušuje. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 009. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 ZÁKLADNÍ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ A MINIMÁLNÍ DÉLKA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Část I. LÉKAŘI Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka Základní kmen specializačního vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni 1. alergologie a klinická alergolog a klinický 4 interní nebo imunologie imunolog pediatrický. anesteziologie a anesteziolog 4 anesteziologický intenzivní medicína 3. cévní chirurgie cévní chirurg 5 chirurgický 4. dermatovenerologie dermatovenerolog 3 dermatovenerologický 5. dětská chirurgie dětský chirurg 5 chirurgický 6. dětské dětský lékař 4 pediatrický 7. diabetologie diabetolog a 5 interní nebo a endokrinologie endokrinolog pediatrický 8. gastroenterologie gastroenterolog 4 interní nebo chirurgický 9. geriatrie geriatr 4 interní nebo všeobecné praktické 10. gynekologie a gynekolog a porodník 4 gynekologickoporodnický porodnictví 11. hematologie a hematolog 3 interní nebo transfúzní pediatrický 1. hygiena a epidemiologie hygienik a epidemiolog 4 hygienický 13. chirurgie chirurg 5 chirurgický 14. infekční infekcionista 4 interní nebo pediatrický 15. kardiochirurgie kardiochirurg 5 chirurgický 16. kardiologie kardiolog 4 interní 17. klinická biochemie klinický biochemik 4 interní nebo pediatrický 18. klinická onkologie klinický onkolog 4 interní nebo

3 pediatrický 19. lékařská genetika lékařský genetik 4 interní nebo pediatrický nebo gynekologickoporodnický 0. lékařská mikrobiologie lékařský mikrobiolog 4 interní 1. nefrologie nefrolog 4 interní. neurochirurgie neurochirurg 5 chirurgický 3. neurologie neurolog 4 neurologický 4. nukleární medicína lékař se specializovanou 4 interní nebo radiologický způsobilostí v nukleární medicíně 5. oftalmologie oftalmolog 3 oftalmologický 6. ortopedie ortoped 5 ortopedický 7. otorinolaryngologie otorinolaryngolog 3 otorinolaryngologický 8. patologie patolog 4 patologický 9. plastická chirurgie plastický chirurg 5 chirurgický 30. pneumologie a pneumolog 4 interní ftizeologie 31. praktické pro praktický lékař pro děti 4 pediatrický děti a dorost a dorost 3. psychiatrie psychiatr 4 psychiatrický 33. radiační onkologie radiační onkolog 4 interní 34. radiologie a radiolog 4 radiologický zobrazovací metody 35. rehabilitační a rehabilitační lékař 3 interní nebo fyzikální medicína chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický 36. revmatologie revmatolog 4 interní 37. soudní soudní lékař 5 patologický 38. traumatologie traumatolog 5 chirurgický 39. urologie urolog 5 urologický 40. vnitřní internista 5 interní 41. všeobecné praktické praktický lékař 3 interní nebo všeobecné praktické Část I. LÉKAŘI Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka Základní kmen specializačního vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni

4 1. alergologie a alergolog a klinický 5 interní nebo pediatrický klinická imunologie imunolog. anesteziologie a anesteziolog 5 anesteziologický intenzivní medicína 3. angiologie angiolog 5 interní 4. cévní chirurgie cévní chirurg 5 chirurgický 5. dermatovenerologie dermatovenerolog 5 dermatovenerologický 6. dětská a dorostová dětský a dorostový 5 pediatrický nebo psychiatrie psychiatr psychiatrický 7. dětská chirurgie dětský chirurg 6 chirurgický 8. dětské dětský lékař 5 pediatrický 9. endokrinologie endokrinolog a 5 interní nebo a diabetologie diabetolog pediatrický 10. gastroenterologie gastroenterolog 6 interní nebo chirurgický 11. geriatrie geriatr 4 interní nebo všeobecné praktické 1. gynekologie a gynekolog a porodník 5 gynekologickoporodnický porodnictví 13. hematologie a hematolog a 5 interní nebo pediatrický transfuzní transfuziolog 14. hygiena a hygienik a 4 hygienický epidemiologie epidemiolog 15. chirurgie chirurg 6 chirurgický 16. infekční infekcionista 4 interní nebo pediatrický 17. kardiochirurgie kardiochirurg 7 chirurgický 18. kardiologie kardiolog 5 interní 19. klinická biochemie klinický biochemik 5 interní nebo pediatrický 0. klinická onkologie klinický onkolog 5 interní nebo pediatrický 1. lékařská genetika lékařský genetik 4 interní nebo pediatrický nebo gynekologickoporodnický. lékařská lékařský mikrobiolog 5 interní nebo pediatrický mikrobiologie 3. nefrologie nefrolog 5 interní 4. neurochirurgie neurochirurg 7 chirurgický 5. neurologie neurolog 5 neurologický 6. nukleární medicína lékař se 5 interní nebo radiologický

5 specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně 7. oftalmologie oftalmolog 5 oftalmologický 8. ortopedie a ortoped 6 ortopedický traumatologie pohybového ústrojí 9. otorinolaryngologie otorinolaryngolog 5 otorinolaryngologický 30. patologie patolog 5 patologický 31. plastická chirurgie plastický chirurg 6 chirurgický 3. pneumologie a pneumolog 4 interní ftizeologie 33. praktické praktický lékař pro 4 pediatrický pro děti a dorost děti a dorost 34. psychiatrie psychiatr 5 psychiatrický 35. radiační onkologie radiační onkolog 5 interní 36. radiologie a radiolog 5 radiologický zobrazovací metody 37. rehabilitační a rehabilitační lékař 5 interní nebo chirurgický nebo fyzikální medicína pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický 38. revmatologie revmatolog 5 interní 39. soudní soudní lékař 5 patologický 40. traumatologie traumatolog 6 chirurgický 41 urgentní medicína urgentní lékař 5 anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo všeobecné praktické 4. urologie urolog 5 urologický 43. vnitřní internista 5 interní 44. všeobecné praktické praktický lékař 3 interní nebo všeobecné praktické Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka specializačního vzdělávání (v letech) 1. orální a maxilofaciální chirurgie orální a maxilofaciální 5 chirurg. ortodoncie ortodontista 3 3. klinická stomatologie klinický stomatolog 4 Část III. FARMACEUTI

6 Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka specializačního vzdělávání (v letech) 1. farmaceutická technologie farmaceutický technolog 4 3. klinická farmacie klinický farmaceut laboratorní a vyšetřovací metody ve farmaceut se specializovanou 4 3 metody ve zdravotnictví specializovanou způsobilostí v laboratorních alaboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví 4. radiofarmaka radiofarmaceut veřejné lékárenství veřejný lékárník farmaceutická kontrola farmaceut pro kontrolu léčiv 3 léčiv 7. nemocniční lékárenství nemocniční lékárník 4 Příloha NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ, OZNAČENÍ ODBORNOSTI A MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NICH Část I. LÉKAŘI Bod Nástavbový obor Označení odbornosti Minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech) 1. algeziologie algeziolog 1. dětská dermatovenerologie dětský dermatovenerolog 3 angiologie angiolog 3. dětská endokrinologie dětskýa endokrinologdorostová psychiatrie dětský a diabetolog dorostový psychiatr a1 4. dětská diabetologiedermatovenerologie dětský dermatovenerolog dětská gastroenterologie a dětský gastroenterolog a a hepatologie hepatolog 5. 1 hepatologie 6. dětská kardiologie dětský kardiolog dětská nefrologie dětský nefrolog dětská neurologie dětský neurolog

7 8. 9. dětská onkologie a hematologie dětský onkolog a hematolog dětská otorinolaryngologie dětský otorinolaryngolog dětská pneumologie dětský pneumolog dětská radiologie dětský radiolog dětská revmatologie dětský revmatolog dětská urologie dětský urolog dorostové dorostový lékař epidemiologie epidemiolog foniatrie foniatr gerontopsychiatrie gerontopsychiatr hrudní chirurgie hrudní chirurg hygiena dětí a dorostu hygienik dětí a dorostu hygiena obecná a komunální hygienik obecný a komunální hygiena výživy a předmětů běžného hygienik výživy a předmětů běžného 1 běžného užívání běžného užívání. 3. hyperbarická a letecká medicína lékař se zvláštní odbornou 1 letecká medicína způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně intenzívní medicína intenzivista intervenční radiologie intervenční radiolog klinická farmakologie klinický farmakolog klinická osteologie klinický osteolog klinická výživa a intenzivní nutricionista 1 metabolická péče koloproktologie koloproktolog korektivní dermatologie korektivní dermatolog maxilofaciální chirurgie maxilofaciální chirurg medicína dlouhodobé péče lékař se zvláštní odbornou 1 způsobilostí v medicíně dlouhodobé dlouhodobé péče návykové nemoci lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech neonatologie neonatolog neuroradiologie neuroradiolog onkogynekologie onkogynekolog onkochirurgie onkochirurg onkourologie onkourolog 38. ortopedická protetika ortopedický protetik paliativní medicína lékař se zvláštní odbornou

8 způsobilostí v paliativní medicíně perinatologie a fetomaternální lékař se zvláštní odbornou fetomaternální medicína způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně popáleninová medicína lékař se zvláštní odbornou 3 způsobilostí v popáleninové medicíně posudkové posudkový lékař pracovní pracovní lékař psychosomatika psychosomatik reprodukční medicína lékař se zvláštní odbornou 1 způsobilostí v reprodukční medicíně sexuologie sexuolog 47. spondylochirurgie spondylochirurg tělovýchovné tělovýchovný lékař vaskulární intervenční vaskulární intervenční radiolog 1 radiologie 50. veřejné zdravotnictví lékař 46. seurgentní zvláštnímedicína urgentní odbornou lékař způsobilosti ve veřejném zdravotnictví urogynekologie urogynekolog 1 Část II. FARMACEUTI Bod Nástavbový obor Označení odbornosti Minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech) 1. onkologická farmacie onkologický farmaceut 1. nutriční podpora nutriční farmaceut 1 3. adiktologická péče lékárník se zvláštní odbornou 1 v lékárně způsobilostí v oboru adiktologické péče v lékárně 4. farmaceutická péče lékárník se zvláštní odbornou 1 o geriatrické pacienty způsobilostí v oboru farmaceutické péče o geriatrické pacienty 5. farmakoekonomika farmakoekonom 1 Příloha 3 PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DOSAVADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA ZÁKLADNÍ A NÁSTAVBOBÉ OBORY A NA ZÁKLADNÍ KMENY

9 Část I. LÉKAŘI A. Základní obory Bod Základní obor/ Základní obor/ Obor Obor Obor základní kmen podle základní kmen podle vyhlášky podle zákona podle vyhlášky vyhlášky podle vyhlášky č. 33/008 Sb. č. 95/004Sb., č. 77/1981 Sb. č. 185/009 Sb., ve č. 185/009 Sb. ve ve znění zákona znění vyhlášky znění účinném do č. 15/005 Sb. a č. 361/010 Sb. nabytí účinnosti zákona vyhlášky č. 14/008 Sb. č. 361/010 Sb. Získaná způsobilost Získaná Získaná Získaná Získaná způsobilost způsobilost způsobilost 1. alergologie a alergologie a alergologie a alergologie a lékařská klinická imunologie klinická klinická klinická imunologie imunologie imunologie imunologie. anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a intenzivní medicína intenzivní resuscitace resuscitace resuscitace medicína II. základní kmen základní kmen I. (anesteziologický) (anesteziologický) 3. cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie 4. dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie II. základní kmen základní kmen I. (dermatovenerologický) (interní ) 5. dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie

10 6. dětské dětské dětské dětské pediatrie II. I. Stupně diabetologie endokrinologie nástavbové základní kmen základní kmen (pediatrický) (pediatrický) diabetologie diabetologie endokrinologie endokrinologie specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost diabetologie a diabetologie a endokrinologie endokrinologie specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost 9. gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie 10. geriatrie geriatrie geriatrie geriatrie geriatrie 11. gynekologie a gynekologie a gynekologie a gynekologie a gynekologie a porodnictví porodnictví porodnictví porodnictví porodnictví II. základní kmen základní kmen I. (gynekologicko (gynekologicko porodnický) porodnický) 1. hematologie a hematologie a hematologie a hematologie a hematologie a transfúzní transfúzní transfúzní tranfúzní transfúzní služba 13. hygiena a hygiena a hygiena a hygiena a hygiena a epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie základní kmen základní kmen

11 I.. (hygienický) (hygienický) 14. chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie II. základní kmen základní kmen I. (chirurgický) (chirurgický) 15. infekční infekční infekční infekční přenosné nemoci 16. kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie 17. kardiologie kardiologie kardiologie kardiologie kardiologie 18. klinická biochemie klinická klinická klinická klinická biochemie biochemie biochemie biochemie II. základní kmen základní kmen I. (interní) (interní) 19. klinická onkologie klinická onkologie klinická klinická klinická onkologie onkologie onkologie 0. lékařská genetika lékařská genetika lékařská lékařská genetika lékařská genetika genetika 1. lékařská mikrobiologie lékařská lékařská lékařská lékařská mikrobiologie mikrobiologie mikrobiologie mikrobiologie II. základní kmen základní kmen I. (interní) (interní). nefrologie nefrologie nefrologie nefrologie nefrologie

12 3. neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie 4. neurologie neurologie neurologie neurologie neurologie II. základní kmen základní kmen I. (neurologický) (interní) 5. nukleární medicína nukleární medicína nukleární nukleární nukleární medicína medicína medicína 6. oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie II. základní kmen základní kmen I. (oftalmologický) (chirurgický) 7. ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie II. základní kmen základní kmen I. (ortopedický) (chirurgický) otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngo otorinolaryngolootorinolaryngologie 8. logie gie II. základní kmen základní kmen I. (otorinolaryngologický) (chirurgický) 9. patologie patologie patologická patologická patologická anatomie anatomie anatomie II. základní kmen základní kmen I. (patologický) (patologický) 30. plastická chirurgie plastická plastická plastická plastická chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie 31. pneumologie a pneumologie a pneumologie a tuberkulóza a tuberkulóza a ftizeologie ftizeologie ftizeologie respirační nemoci respirační nemoci

13 3. praktické praktické praktické praktické pro děti a dorost pro děti pro pro a dorost děti a dorost děti a dorost 33. psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie II. základní kmen základní kmen I. (psychiatrický) (psychiatrický) 34. radiační onkologie radiační onkologie radiační radiační radioterapie onkologie onkologie II. základní kmen základní kmen I. (interní) (interní) 35. radiologie a radiologie a radiologie a radiologie a radiodiagnostika zobrazovací metody zobrazovací zobrazovací zobrazovací metody metody metody II. základní kmen základní kmen I. (radiologický) (radiologický) 36. rehabilitační a rehabilitační a rehabilitační a rehabilitační a fyziatrie, balneologie fyzikální medicína fyzikální fyzikální fyzikální a léčebná rehabilitace medicína medicína medicína 37. revmatologie revmatologie revmatologie revmatologie revmatologie 38. soudní soudní soudní soudní specializovaná specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost způsobilost 39. traumatologie traumatologie traumatologie úrazová chirurgie traumatologie (traumatologie) pohybového ústrojí 40. urologie urologie urologie urologie urologie II.

14 základní kmen základní kmen I. (urologický) (chirurgický) 41. vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní interní II. základní kmen (interní) základní kmen I. (interní) 4. všeobecné praktické všeobecné všeobecné praktické všeobecné praktické praktické pro dospělé II. I. 43. veřejné veřejné /sociální a zdravotnictví zdravotnictví organizace zdravotnictví/ veřejné zdravotnictví atestace specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost 44. praktické pro praktické praktické rodinné děti a dorost pro pro nebo děti a dorost děti a dorost všeobecné praktické nebo nebo všeobecné všeobecné praktické praktické B. Nástavbové obory Bod Nástavbový obor Nástavbový obor podle Obor Obor Obor podle vyhlášky vyhlášky podle zákona podle vyhlášky č. 185/009 Sb., č. 185/009 Sb., podle vyhlášky č. 95/004 Sb., ve č. 77/1981 Sb. ve znění ve znění účinném do č. 33/008 Sb. znění zákona vyhlášky nabytí účinnosti č. 15/005 Sb. a č. 361/010 Sb. vyhlášky č. 361/010 Sb. zákona č. 14/008 Sb. Získaná Získaná způsobilost Získaná Získaná Získaná způsobilost způsobilost způsobilost 1. angiologie angiologie angiologie angiologie

15 zvláštní zvláštní odborná specializovaná specializovaná odborná způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost v angiologii v angiologii. foniatrie foniatrie audiologie a audiologie a foniatrie foniatrie foniatrie audiologie zvláštní zvláštní odborná specializovaná specializovaná odborná způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost ve foniatrii ve foniatrii 3. dětská a dorostová dětská a dorostová dětská a dorostová dětská a dorostová dětská psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost dětské a dorostové a dorostové psychiatrii psychiatrii 4. dětská dětská dětská dětská dětská dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie v dětské v dětské dermatovenerologii dermatovenerologii dětská dětská dětská dětská gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie a gastroenterologie a hepatologie hepatologie a hepatologie a hepatologie 5. způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost dětské gastroenterologii a gastroenterologii hepatologii a hepatologii dětská gynekologie dětská gynekologie dětská gynekologie 6. specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost 7. dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost dětské kardiologii kardiologii 8. dětská nefrologie dětská nefrologie dětská nefrologie dětská nefrologie způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost dětské nefrologii nefrologii

16 9. dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost dětské neurologii neurologii dětská onkologie a dětská onkologie a dětská onkologie a dětská onkologie a 10. hematologie hematologie hematologie hematoonkologie dětské onkologii a dětské onkologii a hematologii hematologii dětská dětská dětská dětská dětská 11. otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie dětské dětské otorinolaryngologii otorinolaryngologii 1. dětská pneumologie dětská pneumologie dětská pneumologie dětská pneumologie dětské pneumologii dětské pneumologii radiologie 13. dětská radiologie dětská radiologie dětská radiologie dětská dětské radiologii dětské radiologii 14. dětská revmatologie dětská revmatologie dětská revmatologie dětská revmatologie dětské revmatologii dětské revmatologii 15. dětská urologie dětská urologie dětská urologie dětská urologie dětská urologie dětské urologii dětské urologii 16. dorostové dorostové dorostové dorostové dorostové v dorostovém v dorostovém 17. epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie v epidemiologii v epidemiologii 18. gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie

17 gerontopsychiatrii gerontopsychiatrii 19. hrudní chirurgie hrudní chirurgie hrudní chirurgie hrudní chirurgie plicní chirurgie způsobilost v způsobilost v hrudní způsobilost způsobilost hrudní chirurgii chirurgii 0. hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a dorostu dorostu dorostu dorostu dorostu hygieně dětí a hygieně dětí a dorostu dorostu 1. hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena všeobecná a komunální komunální komunální komunální komunální hygieně obecné a hygieně obecné a komunální komunální. hygiena výživy a hygiena výživy a hygiena výživy a hygiena výživy hygiena výživy a předmětů běžného předmětů běžného předmětů běžného předmětů běžného užívání užívání užívání užívání hygieně výživy a hygieně výživy a předmětů běžného předmětů běžného užívání užívání 3. hyperbarická a hyperbarická a hyperbarická hyperbarická letecká medicína letecká medicína medicína a medicína a oxygenoterapie oxygenoterapie hyperbarické a hyperbarické a letecké medicíně letecké medicíně 4. intenzivní intenzivní medicína intenzivní medicínaintenzivní medicína medicína intenzivní intenzivní medicíně medicíně 5. intervenční intervenční intervenční intervenční radiologie radiologie radiologie radiologie intervenční intervenční radiologii radiologii

18 6. klinická klinická klinická klinická klinická farmakologie farmakologie farmakologie farmakologie farmakologie klinické klinické farmakologii farmakologii korektivní dermatologie 7. korektivní korektivní korektivní korektivní dermatologie dermatologie dermatologie dermatologie korektivní korektivní dermatologii dermatologii 8. maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální stomatologická chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie maxilofaciální maxilofaciální chirurgii chirurgii 9. návykové nemoci návykové nemoci návykové nemoci návykové nemoci léčení alkoholizmu a jiných toxikomanií specializovaná neonatologie 30. specializovaná zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná v návykových nemocech v návykových nemocech neonatologie neonatologie neonatologie neonatologie zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná v neonatologii v neonatologii 31. neuroradiologie neuroradiologie neuroradiologie neuroradiologie zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná v neuroradiologii v neuroradiologii 3. paliativní medicína medicína bolesti zvláštní odborná paliativní medicína paliativní medicína paliativní způsobilost v a léčba bolesti a léčba bolesti a léčba paliativní medicíně algeziologie 33. zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná

19 algeziologii paliativní medicíně a léčbě bolesti popáleninová popáleninová popáleninová popáleninová 34. medicína medicína medicína medicína zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná popáleninové popáleninové medicíně medicíně 35. posudkové posudkové posudkové posudkové posudkové zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná posudkovém posudkovém pracovní pracovní pracovní pracovní hygiena práce a 36. nemocí z povolání zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná pracovním pracovním reprodukční reprodukční medicína reprodukční reprodukční 37. medicína medicína medicína zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná reprodukční reprodukční medicíně medicíně sexuologie 38. specializovaná sexuologie sexuologie sexuologie sexuologie zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná sexuologii sexuologii 39. soudní soudní soudní soudní zvláštní odborná specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost způsobilost v soudním 40. tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná tělovýchovném tělovýchovném 41. urgentní medicína urgentní medicína urgentní medicína urgentní medicína zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná urgentní medicíně urgentní medicíně

20 Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI Základní obor Obor Oboru Obor podle podle vyhlášky č. podle zákona vyhlášky č. 77/1981 Sb. 33/008 Sb. č. 95/004 Sb., ve znění zákona Bod č. 15/005 Sb. a zákona č. 14/008 Sb. Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná ortodoncie ortodoncie ortodoncie čelistní ortopedie 1. specializovaná specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost způsobilost dětská stomatologie. parodontologie 3. stomatologická protetika 4. orální a orální a orální a stomatologická chirurgie maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální 5. chirurgie chirurgie chirurgie specializovaná specializovaná specializovaná způsobilost způsobilost způsobilost 6. klinická stomatologie Část III. FARMACEUTI Bod Obor podle Základní obor Obor podle zákona Obor vyhlášky č. 33/008 Sb. č. 95/004 Sb., ve znění podle vyhlášky č. zákona č. 15/005 Sb. a 77/1981 Sb. zákona č. 14/008 Sb. Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná 1. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická

21 technologie způsobilost I. a II.. klinická farmacie klinická farmacie klinická farmacie klinická farmacie způsobilost I. 3. veřejné lékárenství veřejné lékárenství veřejné lékárenství lékárenství způsobilost I. 4. nemocniční lékárenství nemocniční lékárenství nemocniční lékárenství lékárenství/klinická farmacie způsobilost II. 5. laboratorní a vyšetřovací laboratorní a vyšetřovací laboratorní a vyšetřovací biochemická a metody ve zdravotnictví/ metody ve metody ve toxikologická klinická farmacie zdravotnictví/klinická zdravotnictví/klinická analytika farmacie farmacie způsobilost 6. radiofarmaka/farmaceutická radiofarmaka/farmaceutická radiofarmaka/farmaceutická radioaktivní technologie/klinická technologie/klinická technologie/klinická přípravky farmacie farmacie farmacie způsobilost 7. klinická klinická klinická biologické a farmacie/laboratorní a farmacie/laboratorní a farmacie/laboratorní a mikrobiologické vyšetřovací metody ve vyšetřovací metody ve vyšetřovací metody ve kontrolní metody zdravotnictví zdravotnictví zdravotnictví způsobilost 8. klinická farmacie/veřejné klinická farmacie/veřejné klinická farmacie/veřejné farmakologie a lékárenství lékárenství lékárenství toxikologie léčiv způsobilost

22 9. farmaceutická farmaceutická farmaceutická léčivé rostliny technologie/veřejné technologie/veřejné technologie/veřejné lékárenství lékárenství lékárenství způsobilost 10. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie organopreparáty a mikrobiologické a imunologické přípravky způsobilost 11. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie technologie lékových forem způsobilost 1. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie technologie přírodních a syntetických léčiv způsobilost 13. farmaceutická kontrola farmaceutická analytika specializovaná způsobilost I. a II. Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 361/010 Sb. Přechodná ustanovení 1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.. Úspěšné absolvování společného základu specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 1) se považuje za absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru ) ; absolvování společného základu a) interního se považuje za absolvování základního kmene interního,

23 b) chirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického, c) pediatrického se považuje za absolvování základního kmene pediatrického, d) patologického se považuje za absolvování základního kmene patologického, e) radiologického se považuje za absolvování základního kmene radiologického, f) hygienického se považuje za absolvování základního kmene hygienického, g) neurochirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického. 1) 5 odst. 5 zákona č. 95/004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/008 Sb. ) 4 odst. zákona č. 95/004 Sb. Čl. II vyhlášky č. 86/013 Sb. Přechodná ustanovení 1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru ortopedie podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru ortopedie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. neplatil 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/005/ES ze dne 7. září 005 o uznávání odborných kvalifikací.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. Čl. I. Příloha č. 1 k vyhláce č. 185/2009 Sb.

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. Čl. I. Příloha č. 1 k vyhláce č. 185/2009 Sb. 361/2010 Sb. VYHLÁKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláka č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb ve znění vyhlášek č. 287/2013 Sb. a č. 285/2017 Sb. Ministerstvo

Více

99/2012 Sb. VYHLÁKA. ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁKA. ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Změna: 287/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů

3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů 3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1086/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1086/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 1086/0 Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 4. novembra 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 4. novembra 2014, VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Lékař se specializovanou způsobilostí

Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 00. ÚNORA 2009 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Rámcová dohoda mezi MZ a MO.............................................. 2 2. Specifické

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Kurzy konané na všech lékařských fakultách

Kurzy konané na všech lékařských fakultách Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kurzy konané na všech léka?ských fakultách Kurzy konané na všech lékařských fakultách Termíny kurz? pro rok Obor specializace

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

I. AMBULANCE. Společná ustanovení

I. AMBULANCE. Společná ustanovení Příloha č. 2 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 30.2016 SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Základní informace...3. Organizační struktura...4. Úvodní slovo ředitele...5

Základní informace...3. Organizační struktura...4. Úvodní slovo ředitele...5 Obsah Základní informace...3 Organizační struktura...4 Úvodní slovo ředitele...5 Personální obsazení...6 Vedení Institutu...6 Vedoucí oddělení...6 Vedoucí pedagogických pracovišť...6 Personální statistika...9

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika.

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika. TEM ATICKÝ REGISTER alergológia - Alergie (C 3106) - Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (C 3068) - Klinická imunológia a alergológia (C 2659) anesteziológia - Anestéziológia a intenzívna medicína

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... o stanovení výše příspěvku

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Strana:1 /14 kód názov Y Platnosť FORM 001 vnútorné lekárstvo 1 platný E15 001 vnútorné lekárstvo 2 platný C04 001 vnútorné lekárstvo 6 platný C07 001 vnútorné lekárstvo 8 platný C08 002 infektológia 1

Více

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb.

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb. Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY 1 Alergologie a klinická imunologie 2 Anesteziologie a intenzivní medicína 3 Angiologie 4 Cévní chirurgie 5 Dermatovenerologie

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Ćíselník nákladových stredísk 2011

Ćíselník nákladových stredísk 2011 Ćíselník nákladových stredísk 2011 Kód NS Názov nákladového strediska Platnosť 1001 vnútorné lekárstvo 1002 infektológia 1003 pneumológia a ftizeológia 1004 neurológia 1005 psychiatria 1006 pracovné lekárstvo

Více

Úvod Kontakty na Oddělení vzdělávání FN HK:

Úvod Kontakty na Oddělení vzdělávání FN HK: Přehled školících akcí Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2015 ÚVOD... 2 I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA... 4 II. INTERNÍ GASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA... 8 PLICNÍ KLINIKA... 11 III. INTERNÍ

Více

Akreditační řízení Článek 3 Podávání žádostí o udělení akreditace ( 14 zákona č. 95/2004 Sb.)

Akreditační řízení Článek 3 Podávání žádostí o udělení akreditace ( 14 zákona č. 95/2004 Sb.) Metodický návod k postupu při podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování ucelené části vzdělávacího programu teoretická část (kurzy, semináře) pro obory specializačního vzdělávání a certifikované

Více

Ústav pedagogických věd

Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2015 Bc. Martina Robenková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Andragogika Bc.

Více

Co čeká lékaře po promoci?

Co čeká lékaře po promoci? Co čeká lékaře po promoci? Jiří Šedo občanské sdružení Mladí Lékaři 11.11.2015 Program 1. Úvod 2. Základní seznámení se systémem specializačního vzdělávání. 3. Financování specializačního vzdělávání: rezidenční

Více

Co čeká lékaře po promoci?

Co čeká lékaře po promoci? Co čeká lékaře po promoci? Jiří Šedo, Martin Kočí občanské sdružení Mladí Lékaři Program 1. Úvod 2. Základní seznámení se systémem specializačního vzdělávání. 3. Financování specializačního vzdělávání:

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG.

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností

Více

Číselník NS YSPP. kde kód útvaru Y:

Číselník NS YSPP. kde kód útvaru Y: Číselník NS - 2013 Číselník nákladových stredísk - Cis_NS je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností "SPP" takto: YSPP kde kód útvaru Y: 1 - oddelenie 2 - ambulancia

Více

è è è OTONEUROLOGIE OFTALMOLOGIE OTORINOLARYNGOLOGIE NEUROLOGIE è všeobecný lékaø otorinolaryngolog neurolog ortoped internista neurootolog oftalmolog psychiatr traumatolog pracovní lékaø všeobecný

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT KOORDINAČNÍ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Koordinační rada pro specializační vzdělávání (dále jen Koordinační

Více

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG.

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více