Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2017"

Transkript

1 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Duben 2017

2 ÚVODNÍ SLOVO Milí spoluobčané, po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali jara. Příroda kolem nás se probouzí, začínají se zelenat naše trávníky a nedočkaví, po zimě odpočinutí zahrádkáři, začínají svůj nekonečný koloběh. Zemědělci se snaží využít každý krásný den k jarním pracím na svých lánech, a i my doma proháníme hrábě, sekačky a další pomocníky, kteří nám v péči o naše dvorky a zahrádky pomáhají. O to divnější je počínání jiných, také lidí, kteří bez zájmu o své okolí zdá se bezmyšlenkovitě, ničí práci druhých. Nevadí jim odhodit láhev, krabičku od cigaret nebo jiný nepořádek třeba v parku, lese či u rybníka. Každé pondělí obcházejí naši zaměstnanci všechny naše vesnice a svážejí několik pytlů odpadů. Například čárecká zastávka je pro někoho smetištěm. Jistě si mnozí pamatují, jak nám v minulosti kdosi upravil posezení u sv. Václava. Naštěstí ne každý se nechá těmito činy odradit. Stále jsou tací, kteří ve svém volnu uklidí okolí své obce, svého rybníka či místa, které mají rádi a kam chodí rádi na procházky. Nekoukají na to, či je to pozemek, začnou s jeho úklidem, vyčistí ho, vysadí stromy a keře, o které se starají, jako by to bylo u nich doma na zahrádce. Těm, kteří si lámou hlavu a dumají, co že jen z toho má, mohu odvětit, že možná dobrý pocit, něco, co se nedá nijak změřit ani zvážit, a proto ani zaplatit. Přál bych nám všem, aby takových lidí, kterým není lhostejné jejich okolí, bylo víc. Přeji Vám krásné jaro a mnoho dobrých pocitů. Vlastimil Polcar S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 30/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo města Blšany určuje ověřovateli zápisu zastupitelku Janu Jančíkovou a zastupitele Dr. Josefa Peška a zapisovatelku Janu Uhlíkovou. Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje program. Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany v celkové částce ,50 Kč. Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje přijetí daru nemovitých věcí, a to pozemkovou parcelu č. 1204/5 o výměře 293 m 2 a pozemkovou

3 parcelu č. 1204/6 o výměře 119 m 2 v katastrálním území Liběšovice. Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo města Blšany revokuje usnesení č. 3 ze dne v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo města Blšany v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro funkci starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty města nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo města Blšany volí místostarostou města Blšany pana Štefana Škulavíka. Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo města Blšany volí předsedou kontrolního výboru pana Radka Vostřela. Usnesení č Zastupitelstvo města Blšany schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku KN 2229 o výměře 567 m 2 v katastrálním území Malá Černoc. O Z N Á M E N Í Změna svozu odpadu Vzhledem k tomu, že velikonoční svátky zasahují do svozového dne (pondělí) v obcích Stachov, Soběchleby, Malá Černoc, Siřem a Liběšovice, bude provedena změna. Vývoz odpadu se uskuteční v pátek Vítání občánků V sobotu se v obřadní síni Městského úřadu Blšany uskutečnilo Vítání občánků. Vítány byly tři děti, Laura Pavlíčková a Matyáš Fišer z Blšan, František Holý ze Soběchleb. Slavnostního aktu se účastnili rodiče a samozřejmě také babičky a dědečkové. Děti z Mateřské školy Blšany za doprovodu paní ředitelky přednesly, tak jako pokaždé, krásné básničky. Po proslovu pana starosty se rodiče podepsali do pamětní knihy města. Maminky poté dostaly z rukou pana starosty kytičku a miminka z ruček přednášejících předškoláků dárečky v hodnotě 500,- Kč. Celý slavnostní akt tak proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Další vítání nových občánků je plánováno na podzim tohoto roku. Šárka Horáková

4 Co se děje v Soběchlebech Po dlouhé studené zimě jsme se konečně dočkali jara. Těšíme se na nadcházející sezónu, na všechny projekty, které letos plánujeme uskutečnit, i na akce, které chystáme. Ovšem ani přes zimu jsme nezaháleli. Přijali jsme pozvání kolegů z vrouteckého spolku Budíček k projektu Mapování památek Podbořanska. Podle starých map, pohlednic a dokumentů, a především díky vašim vzpomínkám, jsme našli v okolí Soběchleb šest zapomenutých poškozených křížků, o jejichž záchranu se postupně pokusíme. V lednu proběhlo důležité jednání na právním oddělení litoměřické diecéze. Schyluje se k podpisu smlouvy o spolupráci, na základě které bude pomáhat náš spolek se záchranou kostela sv. Jiří, např. s vyhledáváním vhodných dotací nebo s přípravou a kompletaci žádostí. V únoru musel být podepřen strop kostela. Kdo vloni navštívil některou z našich akcí, využil tak zřejmě na dlouhou dobu poslední možnost vidět kostel bez trámů a lešení. Investici zajistila Farnost Liběšice. Bezprostředně po zajištění stropu se začalo s vyklízením holubího trusu z podkroví. Na této náročné práci se podílejí Pavel Mácha, Vláďa Huňát, Standa Chrudimský, Jirka, Martin a Vašek Ernestovi, Roman Eisenhammer ml., Luboš Kováč a Pepa Skokan, kterým tímto srdečně děkujeme. Velký dík patří také panu Radkovi Hlaváčkovi za bezplatné poskytnutí nákladního automobilu a bagru a za zajištění prací při záchraně našich památek, které bychom bez techniky nikdy nezvládli. Určitě jste si také všimli, že bylo koncem března vykáceno několik stromů v blízkosti kostela. Stromům, rostoucím příliš blízko od sebe, chyběl prostor ke zdárnému růstu, navíc stavbu ohrožovaly a stínily. Na kostel se nám tak po letech naskytl zcela nový pohled. Akce samozřejmě proběhla se souhlasem komise životního prostředí. Zajistila ji rovněž Farnost Liběšice, která je majitelem pozemku, a náleželo jí tedy i získané dřevo. První naší letošní akci, taneční zábavu k příležitosti 90. výročí prvního českého plesu v Soběchlebech v hostinci U Kindlů, jsme bohužel museli z důvodu havárie vody v budově školy zrušit, o to víc se na Vás těšíme na již druhé oslavě svátku sv. Jiří. Srdečně Vás zveme! V sobotu 22. dubna se již podruhé sejdeme při příležitosti svátku sv. Jiří. Srdečně zveme všechny spoluobčany i přátele spolku! 9:30 Setkání na návsi, malé občerstvení, výstava historických fotografií Oberklee, možnost prohlídky dražených výtvarných děl a zakoupení drobných upomínkových předmětů 10:00 Mše svatá u kostela sv. Jiří v Soběchlebech po mši Slavnostní odhalení sv. Jana Nepomuckého 17:00 Dobročinná dražba výtvarných děl a fotografií výtěžek poputuje na konto záchrany našeho kostela vyvolávací ceny od 50,- Kč! 19:00 Taneční zábava se skupinou Korset (točené pivo, alko i nealko nápoje)

5 Pár pranostik na duben Jaký duben - takový říjen. Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde. Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. Co duben našetří, to květen spálí. Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí. Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. Novinky z finanční správy Finanční správa nabízí nově možnost podávat PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB na zjednodušeném tiskopisu, který má pouze dvě strany, je přehlednější a jeho vyplnění je snadnější. Týká se ale pouze osob s příjmy ze závislé činnosti, tzn. zaměstnání. Podání je možné i elektronicky, přes Daňový portál, kde správnost vyplnění ověří kontrolní mechanismy. Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR. Nový dvoustránkový tiskopis není povinností. Lidé si mohou vybrat, zda využijí formulář původní nebo nový zjednodušený. K dispozici je také leták Jak vyplnit nové přiznání. Poplatníkům DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ nabízí FS také novou službu, a sice zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím u. Poplatník obdrží každoročně před splatností první splátky daně ovou zprávu, kde v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu ovou adresu. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem, nebude zaslána složenka. Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí, ve kterém jednoznačně určí jednu e mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť. Aby poplatník ještě letos obdržel informace em, musela být žádost zaslána nejpozději 15. března. Životní jubilea

6 V měsíci březnu slaví: Huňatová Olga 96 let Soběchleby Procházková Marie 88 let Liběšovice Bázlerová Maria 85 let Liběšovice Široká Marie 85 let Siřem Jeřábek Josef 83 let Blšany Šmirous Vladimír 81 let Malá Černoc Kocík Čeněk 81 let Liběšovice Kotlanová Alena 75 let Blšany Klogner Josef 70 let Blšany Blažek Vladimír 65 let Malá Černoc Bukáček Petr 65 let Blšany Schejbalová Vlasta 65 let Blšany Hlaváčová Marie 60 let Blšany Kramerová Marcela 60 let Blšany Kocík Čeněk 50 let Siřem Zárubová Zuzana 50 let Blšany Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Opustili nás Dne nás opustil pan Karel Zelenka ze Soběchleb ve věku 70 let. Dne nás opustila paní Miloslava Uhrová z Blšan ve věku 75 let. Vydavatel: Město Blšany, vychází 1x měsíčně, Ev.č. MK ČR E nebo Uzávěrka příštího čísla 25. dubna

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2018

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2018 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Říjen 2018 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dnešní úvodník se logicky věnuje komunálním volbám 2018, které proběhly o uplynulém víkendu,

Více

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší ové schránky!

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší  ové schránky! Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky! Proč? Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka. Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Prosinec 2017

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Prosinec 2017 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Prosinec 2017 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, máme za sebou první adventní neděli a nějakým záhadným způsobem se stalo, že opět budou

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2016

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2016 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Duben 2016 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o některých novinkách, týkajících se práce na městském úřadě. Od

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Územní pracoviště v Jindřichově Hradci. Datum: 12.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Územní pracoviště v Jindřichově Hradci. Datum: 12. Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Datum: 12. prosince 2016 Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Česká 1284/II, 377 01 Jindřichův Hradec Oddělení majetkových daní

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 27. 11. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 6 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 5

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Listopad 2018 Vážení spoluobčané, milí sousedé, ÚVODNÍ SLOVO napjatý volební říjen je za námi. Děkuji Vám, že jste šli k volbám podpořit

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 Č. Budějovice Územní pracoviště v Českém Krumlově Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov Oddělení majetkových daní Tel.: 380 760 111 E-mail: podatelna2203@fs.mfcr.cz

Více

B E Z D Ě D O V I C E

B E Z D Ě D O V I C E Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice Oddělení majetkových daní Tel.: 383 363 111 E-mail: podatelna2211@fs.mfcr.cz

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice Oddělení majetkových daní Tel.: 383 363 111 E-mail: podatelna2211@fs.mfcr.cz

Více

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec: DOLNÍ TŘEBONÍN

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec: DOLNÍ TŘEBONÍN Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 Č. Budějovice Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov Oddělení majetkových daní Tel.: 380 760 111 E-mail: podatelna2203@fs.mfcr.cz ID datové schránky:

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Květen 2016

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Květen 2016 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Květen 2016 ÚVODNÍ SLOVO Milí spoluobčané, rád bych Vás informoval o některých důležitých usneseních, které schválilo zastupitelstvo

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail: podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Velká hradební 39/ ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /19/

Velká hradební 39/ ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /19/ Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1281014/19/2500-11460-505479 V Ústí nad Labem dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení

Více

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Srpen 2017

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Srpen 2017 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Srpen 2017 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, v úvodníku tohoto čísla bych Vás rád pozval na naše Loučení s létem a Svatováclavský jarmark.

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Listopad 2017

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Listopad 2017 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Listopad 2017 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, již několik let se v našich ulicích setkáváme s prací tzv. veřejně prospěšných pracovníků.

Více

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Listopad 2016

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Listopad 2016 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Listopad 2016 ÚVODNÍ SLOVO Milí spoluobčané, dovolte mi pár slov z dění na radnici i v našem městě. Byla dokončena stavba zárubní (sanační)

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Třeboni Vrchlického 47, 379 01 Třeboň Oddělení majetkových daní I Tel.: 384 752 111 E-mail: podatelna2214@fs.mfcr.cz

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Červenec 2018

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Červenec 2018 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Červenec 2018 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poskytl několik informací k fungování sběrného dvora: Sběrný dvůr

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2018

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Duben 2018 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Duben 2018 ÚVODNÍ SLOVO Milí spoluobčané, předem přijměte moji omluvu za opožděné dubnové vydání Blšanských listů. V žádném případě to

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Blšanské listy Informačníčasopis městského úřadu a sloučených obcí. Leden-únor 2017

Blšanské listy Informačníčasopis městského úřadu a sloučených obcí. Leden-únor 2017 Blšanské listy Informačníčasopis městského úřadu a sloučených obcí Leden-únor 2017 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, jak jste jistě zaznamenali, došlo ve vedení města ke změně. Dosavadní starosta pan Petr

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

FINANCNf SPRÁVA. Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí

FINANCNf SPRÁVA. Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, České Budějovice. Informace k dani z nemovitých věcí FINANCNf SPRÁVA Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice Oddělení majetkových daní Tel.: 383 363 111

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší ové schránky!

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší  ové schránky! Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky! Proč? Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka. Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Ž Á R O V N Á. Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: údaje k dani z pozemků

Ž Á R O V N Á. Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: údaje k dani z pozemků Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: Ž Á R O V N Á údaje k dani z pozemků kód k.ú. katastrální územíprům. cena zem. půdy (Kč/m 2 ) zjednodušená evidence pozemků

Více

Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Elektronicky podepsáno 27. 84. 2816 Ing. Martin Komárek ředitel finančního úřadu Vyřizuje: Ing. Richard Kunc, Oddělení majetkových daní

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 9. 2013 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 1

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice

Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice Úvodní slovo Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice * byly rozeslány upomínky o zaplacení místních poplatků Vážení spoluobčané, posledních pár dní celá republika žila předčasnými volbami do

Více

Z á p i s č. 1/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice.

Z á p i s č. 1/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice. Stránka 1 z 6 Z á p i s č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 28. 1. 2013 v klubovně FK Malšovice. Přítomni: P. Plachý, J. Krpálek, R. Urban, M. Pileček, ing. J. Petrášek,

Více

Finan ní ú ad pro Jiho eský kraj Mánesova 1803/3a, eské Bud jovice. Územní pracovišt v Jind ichov Hradci. Datum: 13.

Finan ní ú ad pro Jiho eský kraj Mánesova 1803/3a, eské Bud jovice. Územní pracovišt v Jind ichov Hradci. Datum: 13. Finan ní ú ad pro Jiho eský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 eské Bud jovice Datum: 13. prosince 2017 Územní pracovišt v Jind ichov Hradci eská 1284/II, 377 01 Jind ich v Hradec Odd lení majetkových daní

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8.10.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Martin Staněk,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Leden 2016

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Leden 2016 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Leden 2016 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Dovolte mi, abych Vás v novém roce ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil a

Více

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 58 odst. 1 zákona č. 2S8/2889 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 58 odst. 1 zákona č. 2S8/2889 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 488 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2588-14488-585479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 84. 2814 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2016

Blšanské listy. Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2016 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Říjen 2016 ÚVODNÍ SLOVO Milí spoluobčané, začátkem září jsme se společně potkali u našeho každoročního loučení s létem a Svatováclavského

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA

OBEC PODHRADNÍ LHOTA OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 3.11.2014 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 20.00 hod Zahájení Předsedající: Jaroslav Šindelek Přítomni

Více

Informační zpravodaj pro občany Jahodova 2015.

Informační zpravodaj pro občany Jahodova 2015. Informační zpravodaj pro občany Jahodova 2015. Vážení spoluobčané. Předem vám všem přeji do nového roku zdraví a úsměv na tváři. Možná neznáte všichni složení nového obecního zastupitelstva po listopadových

Více

Průběh zasedání zastupitelstva města

Průběh zasedání zastupitelstva města -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 19.12.2012 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 11 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 0 členů

Více

Noviny městyse. Leden vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ UPOZORŇUJEME OBČANY

Noviny městyse. Leden vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ UPOZORŇUJEME OBČANY Leden 2019 Městys Litultovice Noviny městyse vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ Termín 18. ledna 2019 od 20.00 hodin 26. ledna 2019 od 20.00 hodin 1. února 2019 od

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Blšanské listy Informační časopis Městského úřadu a sloučených obcí

Blšanské listy Informační časopis Městského úřadu a sloučených obcí Blšanské listy Informační časopis Městského úřadu a sloučených obcí Listopad 2015 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další číslo Vašich Blšanských listů. A i když je to vydání jako každé

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2017

Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Říjen 2017 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Říjen 2017 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v tomto čísle informoval o místech a datumech konání voleb do Poslanecké

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 2 / LEDEN 2018 NOVINKY V DANÍCH V ROCE Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 2 / LEDEN 2018 NOVINKY V DANÍCH V ROCE Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 / LEDEN 2018 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: NOVINKY V DANÍCH V ROCE 2018 Vážení obchodní přátelé, Tak, jako s každým nadcházejícím rokem, přichází i s rokem 2018 několik podstatných změn.

Více

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost.

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2500-14400-505479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Velká hradební 39/61 dne ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /15/

Velká hradební 39/61 dne ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /15/ Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 19.10.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdobnice

Zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdobnice Zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdobnice Termín konání: 18. 04. 2019 od 17:30 hod Místo konání: Chata Kovárna, Kunčina Ves 49, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Přítomní: zastupitelů

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

od hodin před zámkem

od hodin před zámkem říjen 2018 RUNÁŘOV 2018 V letošním roce si připomínáme 70 let od osídlení obce českými obyvateli a 70 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Zpráva o Runářově je již z roku 1351, kdy Konici a okolní

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

-1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

-1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 23.1.2013 od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 11 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 0 členů

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 30. října 2018 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 30. října 2018 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 14. 11. 2018 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

OÚ Vám do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a gratulací k mým

OÚ Vám do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a gratulací k mým Sokol Antonín Brandová Anna Janíková Iveta Jetel Jaroslav Malá Miloslava Leier Jiří OÚ Vám do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Děkuji ZO a kulturní komisi za příjemnou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 31. 10. 2018 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Oddělení majetkových daní Vyřizuje: Martina Olšavská, Oddělení majetkových daní Tel: (+ 420) 475 252 224, (+ 420) 475 252 111 E-mail:

Více

Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně z nemovitých věcí Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.11.2018 čís. 0001/ZMOb-Ple/1822/1-0011/ZMOb-Ple/1822/1 Pavel Hrbáč starosta Mgr. Roman Rajský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. Průběh ustavujícího zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. Průběh ustavujícího zasedání ZO Nedrahovice: 1 Nedrahovice Termín: 31.10.2018 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Průběh ustavujícího zasedání ZO Nedrahovice: 1. Zahájení zasedání 2. Určení mandátového výboru 3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z Á P I S č. 1/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 1/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 13. 1. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA,, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Ing. Jiří Lain Omluveni: František

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Usnesení. ZM určuje ověřovateli zápisu p. René Pospíšila a Bc. Vladimíra Novotného. Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (p. R. Pospíšil).

Usnesení. ZM určuje ověřovateli zápisu p. René Pospíšila a Bc. Vladimíra Novotného. Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (p. R. Pospíšil). Usnesení ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 29. 10. 2018 od 18.00 hodin Usnesení č. 1/1/2018

Více

Z Á P I S č. 6 /2017. ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí v budově OÚ v Pluhově Žďáru

Z Á P I S č. 6 /2017. ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí v budově OÚ v Pluhově Žďáru Z Á P I S č. 6 /2017 ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 25.9.2017 v budově OÚ v Pluhově Žďáru Dle prezenční listiny je přítomno 11 zastupitelů, Zasedání bylo zahájeno v 19

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 7 /2017

Z Á P I S č. 7 /2017 Z Á P I S č. 7 /2017 ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 6.11.2017 v budově OÚ v Pluhově Žďáru Dle prezenční listiny je přítomno 8 zastupitelů, omluveni pan Miloslav Paulík,

Více

Z Á P I S. schůze Rady č. 1/2018 obce Kostelec u Holešova. konaná dne v kanceláři starosty od 17:00 hod.

Z Á P I S. schůze Rady č. 1/2018 obce Kostelec u Holešova. konaná dne v kanceláři starosty od 17:00 hod. Obec Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 e-mail: obeckuh@volny.cz Z Á P I S schůze Rady č. 1/2018 obce Kostelec u Holešova konaná

Více