program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy"

Transkript

1 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: posouzení současného stavu Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Praha 8 Bohnice, Feřtekova , Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): 635/5, 635/9, 635/11, 635/13, 635/6, 635/12, 635/3, 635/7, 635/10, 635/4, 635/8 polovina 70. let 20. století Vlastník nebo stavebník: Společenství Feřtekova Adresa: Feřtekova 540/ Praha 8 Bohnice IČ: Tel./ / Rodinný dům Bytový dům Typ budovy Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy: Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] ,8 [m 2 ] ,8 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,35 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] ,9 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1

2 Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Černé uhlí Propanbutan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí (např. sluneční ) účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2

3 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1) Plocha A j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,rq,j Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem H T,j [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] STR2 střecha plochá STN12 průčelní stěna zateplená S STN13 průčelní stěna zateplená J 1EXT 1EXT 1EXT 1 980,0 0,22 1,00 435, ,3 0,29 1,00 617, ,9 0,34 1,00 811,89 STN14 MIV 1EXT 644,3 0,18 1,00 115,97 STN16 1EXT panel lodžie 190 mm zateplený VYP18 1EXT okna dřevěná zdvojená S VYP19 1EXT okna dřevěná zdvojená J VYP20 1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem J STN26 1EXT panel lodžie 250 mm zateplený Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] 806,4 0,48 1,00 387,07 234,6 2,40 1,00 563,04 364,3 2,40 1,00 874,32 938,6 1,20 1, , ,5 1,20 1, ,00 800,8 0,45 1,00 360,36 352,07 Celkem , ,43 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3

4 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2) Plocha A j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,rq,j Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem H T,j STR2 střecha plochá [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] 396,0 0,22 1,00 87,12 STN12 průčelní stěna zateplená S 1 447,4 0,29 1,00 419,75 STN14 MIV STN15 CP 150 mm 31,7 0,18 1,00 5,71 197,5 3,40 1,00 671,50 STN16 panel lodžie 190 mm zateplený STN17 panel lodžie 250 mm VYP18 okna dřevěná zdvojená S VYP19 okna dřevěná zdvojená J VYP20 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP23 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP24 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP25 dveře kovové jednoduché S STN27 SIPOREX 250 mm zateplený 101,6 0,48 1,00 48,77 61,6 1,08 1,00 66,53 770,5 2,40 1, ,20 37,0 2,40 1,00 88,80 59,1 1,20 1,00 70,92 2,8 1,20 1,00 3,36 51,2 1,20 1,00 61,44 63,5 1,20 1,00 76,20 26,6 5,65 1,00 150,29 97,9 0,28 1,00 27,41 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4

5 STN28 stěna výtahové šachty 250 mm zateplená STN29 stěna výtahové šachty 190 mm zateplená STN32 Porotherm 200 mm Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] PDL(z)1 podlaha suterénu 2ZEM 396,6 0,59 1,00 233,99 55,4 0,60 1,00 33,24 235,9 2,10 1,00 495,39 219, ,0 1,05 STN(z)4 2ZEM štítová stěna k zemině 82,9 1,08 STN(z)5 2ZEM průčelní stěna k zemině 375,3 1,12 0,33 995,92 STN(z)6 2ZEM průčelní stěna k zemině zateplená 5,4 0,29 Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] 49,80 Celkem 6 871, ,81 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5

6 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z3) Plocha A j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,rq,j Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem H T,j [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] STR2 střecha plochá VYP22 3EXT 3EXT okna kovová jednoduchá S 21,3 0,22 1,00 4,69 10,0 5,65 1,00 56,50 VYP25 dveře kovové jednoduché S STN30 štítová stěna 3EXT 3EXT 1,8 5,65 1,00 10,17 3,4 1,08 1,00 3,67 STN31 3EXT Porotherm 300 mm 5,0 1,40 1,00 7,00 STN34 průčelní stěna 3EXT 3,4 1,12 1,00 3,81 Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] PDL(z)33 podlaha na terénu 3ZEM Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] 4,29 21,3 1,05 9,33 0,42 0,47 Celkem 66,2 99,92 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j Referenční průměrného součinitele prostupu zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] zóna 1 zóna 1 20, ,80 0,62 zóna 2 zóna 2 16, ,00 0,79 zóna 3 zóna 3 20,0 105,00 0,51 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6

7 Průměrný součinitel prostupu budovy Budova Vypočtená U em (U em = H T /A) Referenční U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Budova celkem 0,68 0,66 NE Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b). B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem 2) η H,gen Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em () () [%] [kw] [%] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Z1 CZT 1 hnědé uhlí Z2 CZT 1 hnědé uhlí Z3 CZT 1 hnědé uhlí Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn () [%] [%] (ANO/NE) Z1, Z2, Z3 CZT 1 CZT 80 ANO Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7

8 b.2.a) chlazení Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em () () [%] [kw] [] [%] [%] Referenční budova x x x x b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn () [] [] (ANO/NE) Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.3.) větrání Hodnocená budova / zóna Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmenovitý elektrický příkon systému větrání Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP ahu () () [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /h] [Ws/m 3 ] Referenční budova x x x x x x x 1750 b.4.) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova / zóna Typ systému vlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen () () [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x 70 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8

9 Hodnocená budova / zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmenovitý chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH,gen () () [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x 65 b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje pro přípravu teplé vody η W,gen 2) Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody Q W,dis () () [%] [kw] [litry] [%] [kwh/(lden)] [kwh/(mden)] Referenční budova x 1) x x x x 85 7 (5) 150 TV1 TV sys 1 hnědé uhlí 100 CZT1 [] CZT1 [] 152,3 Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn () [%] [%] (ANO/NE) TV1 CZT 1 CZT 85 ANO Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9

10 b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx () [%] [kw] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 (0,10) Zóna 1 zóna ,46 0,05 Zóna 2 zóna ,07 0,05 Zóna 3 zóna ,90 0,10 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápěná EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčení Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a Pro budovu i dodávku mimo budovu Z1 Z2 Z3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10

11 b) dílčí dodané ř. Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova (1) Potřeba [kwh/rok] (2) Vypočtená spotřeba [kwh/rok] (3) Pomocná [kwh/rok] 3 760, , , ,6 (4) Dílčí dodaná (ř.4) = (ř.2) + (ř.3) [kwh/rok] (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m²rok)] 82,57 58,62 25,84 22,23 5,67 5,67 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11

12 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [] [] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenereční jednotka EP CHP teplo Kogenereční jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy QEP PH,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [] [] [kwh/rok] [kwh/rok] hnědé uhlí ,15 1,1 1, , ,37 elektrická ,15 3,2 3, , ,44 Celkem ,30 x x , ,81 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,28 [kwh/rok] (7) Hodnocená budova ,30 (8) Referenční budova 114,08 [kwh/(m 2 rok)] (9) Hodnocená budova 86,52 (ANO/NE) ANO Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12

13 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova ,28 [kwh/rok] (11) Hodnocená budova ,81 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 136,87 [kwh/(m 2 rok)] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 106,55 (ANO/NE) ANO g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [kwh/rok] ,44 (15) Obnovitelná primární (ř.14ř.11) [kwh/rok] ,63 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 1,11 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum zpracování analýzy Zpracovatel analýzy povinnost vypracovat energetický posudek NE Energetický posudek energetický posudek je součást analýzy datum vypracování energetického posudku NE zpracovatel energetického posudku Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13

14 Doporučení technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaná dodaná Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární [MWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] Stavební prvky a konstrukce budovy: Technické systémy budovy: vytápění chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu příprava teplé vody osvětlení Obsluha a provoz systémů budovy: Ostatní uveďte jaké: Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek je součástí analýzy Energetický posudek Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14

15 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem věřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Stanislav Bělka Číslo oprávnění MPO 0456 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 15

16 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K HODNOCENÉ A REFERENČNÍ BUDOVĚ (NEJSOU POVINNOU SOUČÁSTÍ PROTOKOLU) Základní informace o hodnocené budově Údaje o provozovateli nebo budoucím provozovateli budovy Provozovatel nebo budoucí provozovatel: Společenství Feřtekova Adresa: Feřtekova 540/ Praha 8 Bohnice IČ: Tel./ / Referenční požadavky na hodnocenou budovu Typ referenčního požadavku na zóny z hlediska posouzení splnění požadavků v potokolu zóna Z1 zóna 1 Z2 zóna 2 Z3 zóna 3 typ referenčního požadavku dokončená budova a její změna dokončená budova a její změna dokončená budova a její změna Typ referenčního požadavku na zóny z hlediska stanovení hranic energetických tříd v grafickém vyjádření průkazu zóna typ referenčního požadavku Z1 zóna 1 Z2 zóna 2 Z3 zóna 3 nová budova nová budova nová budova Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 16

17 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1) Plocha A R,j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,20,j Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem H T,R,j [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] STR2 střecha plochá STN12 1EXT 1EXT průčelní stěna zateplená S STN13 1EXT průčelní stěna zateplená J 1 980,0 0,24 1,00 475, ,3 0,30 1,00 639, ,9 0,30 1,00 716,37 STN14 MIV 1EXT 644,3 0,30 1,00 193,29 STN16 1EXT panel lodžie 190 mm zateplený VYP18 1EXT okna dřevěná zdvojená S VYP19 1EXT okna dřevěná zdvojená J VYP20 1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem J STN26 1EXT panel lodžie 250 mm zateplený Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] 806,4 0,30 1,00 241,92 234,6 1,50 1,00 351,90 364,3 1,50 1,00 546,45 938,6 1,50 1, , ,5 1,50 1, ,25 800,8 0,30 1,00 240,24 234,89 Celkem , ,50 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 17

18 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2) Plocha A R,j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,20,j Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem H T,R,j STR2 střecha plochá [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] 396,0 0,24 1,00 126,72 STN12 průčelní stěna zateplená S 1 447,4 0,30 1,00 578,96 STN14 MIV STN15 CP 150 mm 31,7 0,30 1,00 12,68 197,5 0,30 1,00 79,00 STN16 panel lodžie 190 mm zateplený STN17 panel lodžie 250 mm VYP18 okna dřevěná zdvojená S VYP19 okna dřevěná zdvojená J VYP20 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP23 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP24 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP25 dveře kovové jednoduché S STN27 SIPOREX 250 mm zateplený STN28 stěna výtahové šachty 250 mm zateplená 101,6 0,30 1,00 40,64 61,6 0,30 1,00 24,64 770,5 1,50 1, ,00 37,0 1,50 1,00 74,00 59,1 1,50 1,00 118,20 2,8 1,50 1,00 5,60 51,2 1,70 1,00 117,76 63,5 1,70 1,00 146,05 26,6 1,70 1,00 61,18 97,9 0,30 1,00 39,16 396,6 0,30 1,00 158,64 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 18

19 STN29 stěna výtahové šachty 190 mm zateplená STN32 Porotherm 200 mm Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] PDL(z)1 podlaha suterénu 2ZEM 55,4 0,30 1,00 22,16 235,9 0,30 1,00 94,36 80, ,0 0,45 STN(z)4 2ZEM štítová stěna k zemině 82,9 0,45 STN(z)5 2ZEM průčelní stěna k zemině 375,3 0,45 0,56 675,42 STN(z)6 2ZEM průčelní stěna k zemině zateplená 5,4 0,45 Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] 67,41 Celkem 6 871, ,22 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 19

20 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z3) Plocha A R,j Vypočtená U j Součinitel prostupu Referenční U N,20,j Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem H T,R,j STR2 střecha plochá 3EXT [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] (ANO/NE) [] [W/K] 21,3 0,24 1,00 5,11 VYP22 3EXT okna kovová jednoduchá S VYP25 3EXT dveře kovové jednoduché S 10,0 1,50 1,00 15,00 1,8 1,70 1,00 3,06 STN30 štítová stěna 3EXT 3,4 0,30 1,00 1,02 STN31 Porotherm 300 mm 3EXT 5,0 0,30 1,00 1,50 STN34 průčelní stěna 3EXT 3,4 0,30 1,00 1,02 Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] PDL(z)33 podlaha na terénu 3ZEM Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] 0,90 21,3 0,45 5,85 0,63 0,43 Celkem 66,2 33,88 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu referenční budovy Požadavek na průměrný součinitel prostupu posouzení každé zóny na splnění požadavku v protokolu Zóna Hodnota průměrného součinitele prostupu zóny U em = ΣH T / ΣA Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu f R Referenční průměrného součinitele prostupu zóny U em,r = ΣH T,R / ΣA R [W/(m 2 K)] [] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Z1 zóna 1 0,63 1,0 0,62 NE Z2 zóna 2 0,82 1,0 0,79 NE Z3 zóna 3 1,51 1,0 0,51 NE Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 20

21 Požadavek na průměrný součinitel prostupu z hlediska stanovení hranic pro zatřídění v grafickém vyjádření průkazu Zóna Hodnota průměrného součinitele prostupu zóny U em = ΣH T / ΣA Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu f R Referenční průměrného součinitele prostupu zóny U em,r = ΣH T,R / ΣA R [W/(m 2 K)] [] [W/(m 2 K)] Z1 zóna 1 0,63 0,8 0,40 Z2 zóna 2 0,82 0,8 0,53 Z3 zóna 3 1,51 0,8 0,40 Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j Referenční průměrného součinitele prostupu zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Z1 zóna 1 20, ,80 0,40 Z2 zóna 2 16, ,00 0,53 Z3 zóna 3 20,0 105,00 0,40 Průměrný součinitel prostupu budovy Budova Vypočtená U em (U em = H T /A) Referenční U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Budova celkem 0,68 0,44 NE tř. Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů Průměrný součinitel prostupu A 0,65 x E R 0,28 B 0,8 x E R 0,35 C E R 0,44 D 1,5 x E R 0,65 E 2 x E R 0,87 F 2,5 x E R 1,09 G > 2.50 x E R [W/(m²K)] Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 21

22 Posouzení součinitele prostupu konstrukcí vypočtená požadovaná doporučená Konstrukce (ZÓNA Z1) Návrhová teplota v zóně θ im =20 C Vypočtený součinitel prostupu U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu U N [W/(m 2 K)] ANO / NE Doporučený součinitel prostupu U rec [W/(m 2 K)] ANO / NE STR2 střecha plochá Z1EXT 0,22 0,24 ANO 0,16 NE STN12 Z1EXT průčelní stěna zateplená S STN13 Z1EXT průčelní stěna zateplená J 0,29 0,30 ANO 0,25 NE 0,34 0,30 NE 0,25 NE STN14 MIV Z1EXT 0,18 0,30 ANO 0,20 ANO STN16 Z1EXT panel lodžie 190 mm zateplený VYP18 Z1EXT okna dřevěná zdvojená S VYP19 Z1EXT okna dřevěná zdvojená J VYP20 Z1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 Z1EXT okna plastová s izolačním dvojsklem J STN26 Z1EXT panel lodžie 250 mm zateplený 0,48 0,30 NE 0,25 NE 2,40 1,50 NE 1,20 NE 2,40 1,50 NE 1,20 NE 1,20 1,50 ANO 1,20 ANO 1,20 1,50 ANO 1,20 ANO 0,45 0,30 NE 0,25 NE Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 22

23 vypočtená požadovaná doporučená Konstrukce (ZÓNA Z2) Návrhová teplota v zóně θ im =16 C Vypočtený součinitel prostupu U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu U N [W/(m 2 K)] ANO / NE Doporučený součinitel prostupu U rec [W/(m 2 K)] ANO / NE PDL(z)1 podlaha suterénu STR2 střecha plochá Z2ZEM Z 1,05 0,60 NE 0,40 NE 0,22 0,32 ANO 0,21 NE STN(z)4 Z2ZEM štítová stěna k zemině STN(z)5 Z2ZEM průčelní stěna k zemině STN(z)6 Z2ZEM průčelní stěna k zemině zateplená STN12 Z průčelní stěna zateplená S 1,08 0,60 NE 0,40 NE 1,12 0,60 NE 0,40 NE 0,29 0,60 ANO 0,40 ANO 0,29 0,40 ANO 0,33 ANO STN14 MIV STN15 CP 150 mm Z Z 0,18 0,40 ANO 0,27 ANO 3,40 0,40 NE 0,33 NE STN16 Z panel lodžie 190 mm zateplený STN17 panel lodžie 250 mm VYP18 okna dřevěná zdvojená S VYP19 okna dřevěná zdvojená J VYP20 Z Z Z Z okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP21 Z okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP23 Z dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP24 Z dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP25 Z dveře kovové jednoduché S STN27 Z SIPOREX 250 mm zateplený 0,48 0,40 NE 0,33 NE 1,08 0,40 NE 0,33 NE 2,40 2,00 NE 1,60 NE 2,40 2,00 NE 1,60 NE 1,20 2,00 ANO 1,60 ANO 1,20 2,00 ANO 1,60 ANO 1,20 2,30 ANO 1,60 ANO 1,20 2,30 ANO 1,60 ANO 5,65 2,30 NE 1,60 NE 0,28 0,40 ANO 0,33 ANO Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 23

24 STN28 Z stěna výtahové šachty 250 mm zateplená STN29 Z stěna výtahové šachty 190 mm zateplená 0,59 0,40 NE 0,33 NE 0,60 0,40 NE 0,33 NE STN32 Porotherm 200 mm Z 2,10 0,40 NE 0,33 NE vypočtená požadovaná doporučená Konstrukce (ZÓNA Z3) Návrhová teplota v zóně θ im =20 C Vypočtený součinitel prostupu U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu U N [W/(m 2 K)] ANO / NE Doporučený součinitel prostupu U rec [W/(m 2 K)] ANO / NE STR2 střecha plochá Z3EXT 0,22 0,24 ANO 0,16 NE VYP22 Z3EXT okna kovová jednoduchá S VYP25 Z3EXT dveře kovové jednoduché S 5,65 1,50 NE 1,20 NE 5,65 1,70 NE 1,20 NE STN30 štítová stěna STN31 Porotherm 300 mm PDL(z)33 podlaha na terénu STN34 průčelní stěna Z3EXT Z3EXT Z3ZEM Z3EXT 1,08 0,30 NE 0,25 NE 1,40 0,30 NE 0,25 NE 1,05 0,45 NE 0,30 NE 1,12 0,30 NE 0,25 NE B) technické systémy Řízené větrání posouzení požadavku na účinnost rekuperace (doplnění k b.3.) Hodnocená budova / zóna Typ větracího systému Účinnost rekuperace η V,H,hr Referenční účinnost rekuperace s 50% hodnotou V ahu,max do (nad) [m 3 /h] η V,H,hr,rq [%] [%] (ANO/NE) Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 24

25 Energetická náročnost hodnocené budovy b) dílčí dodané Požadavek na dílčí dodané z hlediska stanovení hranic tříd pro zatřídění dílčích dodaných energií v grafickém vyjádření průkazu ř. Ref. Budova Vytápění Chlazení Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení (1) Potřeba (2) Vypočtená spotřeba [kwh/rok] (3) Pomocná 3 511, ,6 (4) Dílčí dodaná (ř.4) = (ř.2) + (ř.3) (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m²rok)] 67,14 25,84 5,67 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 25

26 tř. Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení A 0,5 x E R 33,57 12,92 2,83 B 0,75 x E R 50,36 19,38 4,25 [kwh/(m²rok)] C E R 67,14 25,84 5,67 D 1,5 x E R 100,71 38,76 8,50 E 2 x E R 134,29 51,68 11,34 F 2,5 x E R 167,86 64,60 14,17 G > 2.50 x E R Informace o použitém výpočetním nástroji výpočetní nástroj ENERGETIKA software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. verze bližší informace Identifikační označení protokolu Identifikační označení protokolu Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 26

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 78/2013 Sb. Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Bytový dům ul. Vlasty Vlasákové č.937/7, 938/9, 939/11, 940/13

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy výpočetní nástroj NKN II verze 3.51 (4/214) (c) Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.214 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H 18/214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01.

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2251 Jakub Míka Liberec Datum tisku: 27. 11. 215 Zakázka: 152141 východní 1.STV Archiv: 152151 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 2855 cbenergo s.r.o. České Budějovice Datum tisku: 26.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií: č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Praha, Padovská 585, 10900 Zakázka číslo: 2014016409BT

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Budova: Rodinný dům typ 1BL, 1BP Místo: Ceplechova, Adlerova, Bochníčkova 159 00 Praha 5 Velká Chuchle Objednatel: Vily Chuchle a.s. Římská

Více

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5 Korunní 1302, p.č. 2930 101 00, Praha Vinohrady Bytový dům 2110.69 0.28 2034.5 61.8 72.6 92.7 109 124 145 185 218 212 247 290 309 363 384 432.3 780.4 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 0.00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 5181 Ing.Jan Cikán Plzeň Datum tisku: 21. 8. 214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její

Více

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům Kociánka, k.ú. 611565, p.č. 239/1 61200, Brno Bytový dům 1399.65 0.68 618.1 76.0 78.6 81.6 95.9 114 118 152 157 228 236 304 315 380 393 50.4 59.3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 56.5

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU číslo dokumentu: Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU číslo dokumentu: Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU číslo dokumentu: 35-2016 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný

Více

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům Práčov 13, k.ú. 760706, p.č. st. 98 53821, Svídnice Rodinný dům 559.3 0.78 226.3 151 170 227 255 302 341 453 511 512 600 605 681 747 756 851 859 169.1 194.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům Pekařova 838/2, k.ú. 730556, p.č. 523/28 181 00, Praha Bohnice Bytový dům 3035 0.43 2343.04 78 81 116 121 135 129 156 150 155 161 233 241 310 322 388 402 315.8 366.5 DEKSOFT programy pro stavebnictví 1

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům Sulova 1356, k.ú. 791733, p.č. 1011/15 156 00, Praha 5 Zbraslav Bytový dům 7256.12 0.30 9127.15 39.6 51.5 59.3 77.3 76.2 99.9 79.1 103 119 155 158 206 198 258 695.7 911.6 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: RD 1. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: RD 1. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci PROTOKOL PRŮKAZU Identifikační číslo dokumentu: 2018-11 RD 1 Evidenční číslo z databáze ENEX: 147672.0 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií: č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. vč. pozdějších změn Rodinný dům Praha, Krohova 2251/31,

Více

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci

PROTOKOL PRŮKAZU. Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018. Evidenční číslo z databáze ENEX: Budova užívaná orgánem veřejné moci PROTOKOL PRŮKAZU Identifikační číslo dokumentu: 2/3/2018 Evidenční číslo z databáze ENEX: 141741.0 Účel zpracování průkazu Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem

Více