BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01"

Transkript

1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č E: M: Duben 2013

2 Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací Obsah: 1 Předmluva Identifikace zpracovatele Identifikace vlastníka, investora Identifikační údaje budovy Stručný popis objektu Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Fotodokumentace objektu Navržené opatření... 5 Přílohy: Příloha 1 - Protokol k průkazu energetické náročnosti Příloha 2 - Průkaz energetické náročnosti budovy 6 nečíslovaných stran 2 nečíslované strany 1 PŘEDMLUVA Průkaz energetické náročnosti je zpracován za účelem doložení energetické náročnosti objektu při prodeji, dlouhodobém pronájmu, při větší změně obvodových konstrukcí hodnoceného objektu, nebo jako doklad o splnění legislativních požadavků při stavbě nové budovy. Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlédnou například při plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií. 2 IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE Zpracovatel Ing. Pavel KOLOUCH Oprávnění Oprávněný energetický specialista MPO č ze dne Adresa: Tel Mail. Na Mýtině 3310, Kladno 3 IDENTIFIKACE VLASTNÍKA, INVESTORA Vlastník, Investor Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 372, Slaný Adresa Okružní 372, Slaný IČO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE BUDOVY Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Okružní č.p. 372, Slaný Účel budovy: Panelový bytový dům Kód obce: Slaný [532819] Kód katastrálního území: Slaný [749362] Parcelní číslo: st Účel zpracování PENB Podklad při prodeji, nebo pronájmu. Nová Stávající Změna stávající budovy 2/8

3 5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací 5.1 Stručný popis stavebních parametrů budovy Jedná se o plošně založený věžový panelový dům realizovaný v intraviánu města Slaný v krajské variantě konstrukčního systému T 08B, sekce T 822. Objekt byl postaven v osmdesátých letech dvacátého století, má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží není vytápěné a je využíváno jako skladovací prostory. První nadzemní podlaží je z části využíváno jako bytový prostor, zbývající část je využívána jako kolárna, kočárkárna. Otvorové výplně podzemního podlaží jsou původní zdvojená skla v kovovém rámu, případně z drátoskla v kovovém rámu. Otvorové výplně v nadzemních podlažích jsou již částečně vyměněny za plastová okna s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou po výměně - plastové. Obvodový plášť je tvořen z celostěnových porobetonových panelů v původním stavu. Střecha je dvouplášťová s střešní krytinou z živičných pásů. 5.2 Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Objekt nemá vlastní zdroj. Zdrojem pro vytápění objektu je výměníková stanice dodavatele umístěná v samostatném objektu, která slouží i pro vytápění několika dalších objektů. Do domu je přiveden čtyřtrubkový rozvod centrálně ekvitermně regulovaná topná větev ÚT a rozvod TV s cirkulací. Výměníková stanice je ve správě soukromé firmy a provozovatel bytového domu nemá možnost přímého zásahu do chodu a regulace VS. Vytápění je zajišťováno z předávacího místa systému CZT v suterénu objektu. Sjednané parametry dodávky jsou uvedeny ve smlouvě s dodavatelem. Teplota otopné vody na přívodu je dle diagramu dodavatele. Projektový teplotní spád otopné soustavy je 90/70 C. Teplotní útlumy vytápění zajišťuje dodavatel. Regulace teploty otopné vody je centrální ekvitermní ve VS. Množství dodaného je měřeno na patě objektu fakturačním kalorimetrickým měřidlem. Zdrojem pro přípravu TV je rovněž výměníková stanice. Elektrická je měřena samostatnými fakturačními měřidly pro jednotlivé bytové jednotky. Spotřeba el. ve společných prostorech budovy je měřena samostatným fakturačním elektroměrem pro každou sekci domu. Veškeré prostory objektu jsou větrány přirozeně okny. Osvětlení vnitřních prostor objektu je úspornými, nebo žárovkovými zdroji, ovládanými ručně. Osvětlení objektu bude řešeno v souladu s hygienickými požadavky a není znám přesný příkon osvětlovací soustavy. Výpočtová teplota zóna 1 Bytová část domu dům je uvažována 20 C, zóna 2 Suterén je uvažován nevytápěný. 3/8

4 Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací 6 SEZNAM PODKLADŮ POUŽITÝCH K HODNOCENÍ BUDOVY Částečná projektová dokumentace Rodinného domu v roku 1967, fotodokumentace objektu a informace od stávajícího uživatele. 7 FOTODOKUMENTACE OBJEKTU 4/8

5 Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací 8 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 8.1 Obecná doporučení Je doporučeno při výběru domácích spotřebičů upřednostňovat spotřeby třídy A, nebo lepší, pro osvětlení objektu použití technologii LED světelných zdrojů. Při energeticky uvědomělém využívání objektu lze dosáhnout rozdílu plateb za v řádech 10 až 30%. 5/8

6 8.2 Re obvodového pláště Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací Stávající obvodového pláště a ploché střechy nesplňují současné tepelně technické požadavky, proto je doporučeno jeho zateplení. Požadovaná hodnota normou ČSN : 2011 na součinitele u stěn je U N = 0,30 W/m 2 K, doporučená hodnota je U DOP = 0,20 W/m 2 K, a u plochých střech je U N = 0,24 W/m 2 K, doporučená hodnota je U DOP = 0,16 W/m 2 K. Ve výpočtu opatření je uvažováno s použitím tepelné izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,04 W/mK. Je navrženo zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno po opravě narušených částí. Při rekonstrukci je vhodné použít v konstrukci více tepelné izolace, než je požadavek normy ČSN :2011, neboť většinu nákladů na jednotku plochy tvoří náklady na provedení zateplení. Přírůstek ceny při zvětšující se tloušťce izolace není příliš výrazný a vyšší úspora pokryje tyto dodatečné náklady. Proto je navrženo a doporučeno zateplení, po jehož realizaci budou součinitelé U = 0,22 W/m 2 K u stěn a U = 0,14 W/m 2 K. Uvedenému rozmezí součinitele odpovídá dodatečné zateplení s tepelnou izolací o tl. 140 mm na obvodových stěnách a tepelnou izolací o tl. 240 mm na ploché střeše. 8.3 Energetický štítek obálky budovy ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Bytový dům Okružní č.p. 372, Slaný Hodnocení obálky budovy Celková podlahová plocha: m 2 Cl 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ stávající E doporučení C Průměrný součinitel obálky budovy U em ve W/(m 2.K) U em = H T / A 1,05 0,53 6/8

7 Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací 8.4 Protokol k energetickému štítku budovy - ČSN :2011 stávající stav Druh stavby Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Identifikační údaje Bytový dům Okružní č.p. 372, Slaný Charakteristika budovy Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy m 3 Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí m 2 Faktor tvaru budovy A / V 0,33 m 2 /m 3 Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Ochlazovaná Plocha Souč. Požadovaný (doporučený) souč. Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem A i U i U N,rq (U N, rc ) b i H ti = A i.u i.b i m 2 W/(m 2 K) W/(m 2 K) - W/K Obv. stěny 1 161,2 0,92 0,30 0,25 1, ,32 Okna S 30,7 1,50 1,50 1,20 1,00 46,08 Okna J 30,7 1,50 1,50 1,20 1,00 46,08 Okna V 152,4 1,50 1,50 1,20 1,00 228,60 Okna Z 159,4 1,50 1,50 1,20 1,00 239,04 Vstup 13,9 1,70 1,70 1,20 1,00 23,66 Plochá střecha 278,5 0,78 0,24 0,16 1,00 217,23 Podlaha - strop nevytápěného suterénu 1* 278,5 1,05 0,60 0,40-141,30 Propustnost tepelnými mosty L d,tb 0,1.A ,53 Celkem 2 105, ,84 Stanovení stavebně energetické vlastnosti budovy Měrná ztráta prostupem H T W/K 2 220,84 Průměrný součinitel U em = H T / A W/(m 2 K) 1,05 U em,n,rq - průměrný součinitel (požadovaný) W/(m 2 K) 0,53 U em,n,rc - průměrný součinitel (doporučený) W/(m 2 K) 0,40 Pozn.: * ustálená tepelná propustnost zeminou je spočtena podle EN ISO /8

8 Ing. Pavel KOLOUCH, , energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizací 8.5 Protokol k energetickému štítku budovy - ČSN :2011 navržený stav Druh stavby Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Identifikační údaje Bytový dům Okružní č.p. 372, Slaný Charakteristika budovy Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy m 3 Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí m 2 Faktor tvaru budovy A / V 0,33 m 2 /m 3 Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Ochlazovaná Plocha Souč. Požadovaný (doporučený) souč. Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem A i U i U N,rq (U N, rc ) b i H ti = A i.u i.b i m 2 W/(m 2 K) W/(m 2 K) - W/K Obv. stěny 1 161,2 0,22 0,30 0,25 1,00 253,16 Okna S 30,7 1,50 1,50 1,20 1,00 46,08 Okna J 30,7 1,50 1,50 1,20 1,00 46,08 Okna V 152,4 1,50 1,50 1,20 1,00 228,60 Okna Z 159,4 1,50 1,50 1,20 1,00 239,04 Vstup 13,9 1,70 1,70 1,20 1,00 23,66 Plochá střecha 278,5 0,13 0,24 0,16 1,00 35,79 Podlaha - strop nevytápěného suterénu 1* 278,5 1,05 0,60 0,40-141,30 Propustnost tepelnými mosty L d,tb 0,1.A ,53 Celkem 2 105, ,97 Stanovení stavebně energetické vlastnosti budovy Měrná ztráta prostupem H T W/K 1 118,97 Průměrný součinitel U em = H T / A W/(m 2 K) 0,53 U em,n,rq - průměrný součinitel (požadovaný) W/(m 2 K) 0,53 U em,n,rc - průměrný součinitel (doporučený) W/(m 2 K) 0,40 Pozn.: * ustálená tepelná propustnost zeminou je spočtena podle EN ISO Ekonomické návratnost opatření Předpoklady výpočtu návratnosti opatření stěny 2500 Kč/m 2 střecha 2000 Kč/m 2 Cena za GJ v lokalitě 600 Kč/GJ Opatření úspora plocha Investice Návratnost GJ/rok m 2 tis. Kč let Zateplení obvodového pláště tep. izol. tl. 140 mm , ,0 20,0 Zateplení ploché střechy tep. izol. tl. 240 mm ,5 560,0 14,0 Celkem , ,0 18,0 8/8

9 program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Jiný účel zpracování: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HODNOCENÉ BUDOVĚ - Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Okružní 372, Slaný Katastrální území: Slaný [749362] Parcelní číslo: st Datum uvedení do provozu (předpokládané uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ), IČO: Tel./ ; Provozovatel: Adresa provozovatele (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) IČO: Tel./ ; - Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiný druh budovy: - Geometrické charakteristiky budovy Název veličiny Jednotky Hodnota Objem budovy V f (objem části budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujícíh objem budovy) [m 3 ] 6424 [m 2 ] Objemový faktor tvaru budovy A/V f [m 2 /m 3 ] 0.33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A f [m 2 ] Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Koks LTO TTO Nafta Zemní plyny El. zdistribuční sítě Mazut Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo) podíl OZE: do 50% včetně nad 50 do 80 % nad 80 % Energie okolního prostředí (např. sluneční ) účel: na vytápění pro přípravu teplé vody na výrobu elektrické Tepelné čerpadlo - typ: Biomasa - typ: Ostatní obnovitelné zdroje - typ: Jiná paliva nebo jiný typ zásobování - typ: - Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné INFORMACE O STAVEBNÍCH PRVCÍCH A KONSTRUKCÍCH A TECHNICKÝCH SYSTÉMECH A STAVEBNÍ KONSTRUKCE A1 Požadavky na součnitel Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1

10 program ENERGETIKA verze Zóna 1 Bytová část Konstrukce obálky budovy - zóna 1 Plocha Součinitel Vypočtená hodnota součinitele Požadavek na součinitel Splněno Činitel Měrná teplotní tepelná redukce ztráta Plocha pro referenční požadavek požadavek na součinitel činitel teplotní redukce A U U N ANO/NE b H T A R U N,20 b R H T,R ozn. z do název [m 2 ] [W/m 2 K] [W/m 2 K] [-] [W/K] [m 2 ] [W/m 2 K] [-] [W/K] STR-1 1 ext Plochá střecha STN-4 1 ext Obvodové stěny měrná tepelná ztráta NE NE VYP-6 1 ext Okna S ANO VYP-7 1 ext Okna J ANO VYP-8 1 ext Okna V ANO VYP-9 1 ext Okna Z ANO VYP-10 1 ext Vstup ANO STR Strop sut NE celkem Paušální přiřážka na tepelné vazby (TV) Celkem s paušální přiřážkou na TV Δuem [%] 5 ΔU em,r [W/m2K] 0, Zóna 2 Suterén Konstrukce obálky budovy - zóna 2 Plocha Součinitel Vypočtená hodnota součinitele Požadavek na součinitel Splněno Činitel teplotní redukce Měrná tepelná ztráta Plocha pro referenční požadavek požadavek na součinitel činitel teplotní redukce A U U N ANO/NE b H T A R U N,20 b R H T,R ozn. z do název [m 2 ] [W/m 2 K] [W/m 2 K] [-] [W/K] [m 2 ] [W/m 2 K] [-] [W/K] PDL(z)-3 2 zem Podlaha na zemině bez požadavku STN(z)-5 2 zem Stěny suterénu bez požadavku VYP-11 2 ext Okna suterén bez požadavku ANO měrná tepelná ztráta ANO ANO celkem Paušální přiřážka na tepelné vazby (TV) Celkem s paušální přiřážkou na TV Vnitřní dělící - zóna 2 Δuem [%] 5 ΔU em,r [W/m2K] 0, A U U N ANO/NE b H T A R U N,20 b R H T,R ozn. z do název [m 2 ] [W/m 2 K] [W/m 2 K] [-] [W/K] [m 2 ] [W/m 2 K] [-] [W/K] STR Strop sut NE celkem Paušální přiřážka na tepelné vazby (TV) Celkem s paušální přiřážkou na TV Δuem [%] 5 ΔU em,r [W/m2K] 0, A2 Požadavky na průměrný součnitel zóna budovy Převažující vnitřní návrhová teplota v zóně Objem zóny z vnějších rozměrů hodnota průměrného součinitele zóny Ɵ im V f U em,r [ C] [m 2 ] [W/m 2 K] zóna 1 - Bytová část Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 2

11 program ENERGETIKA verze zóna budovy Vypočtená hodnota průměrného součinitele zóny hodnota průměrného součinitele zóny Splněno U em = ΣHT / ΣA U em,r = (ΣH T,R / ΣA + ΔU em,r ). f R ANO / NE [W/m 2 K] [W/m 2 K] zóna 1 - Bytová část NE celá U em = Σ (U em,i. V j ) / ΣV j U em,r = Σ (U em,r,i. V j ) / ΣV j ANO / NE [W/m 2 K] [W/m 2 K] celá celkem NE B TECHNICKÉ SYSTÉMY B1 Vytápění B1 a) Požadavky na energetickou účinnost systému vytápění / zóna Zóna 1 Typ tepelného zdroje x CZT 2 - Zdroj ÚT Pokrytí dílčí dodané Jmenovitý Energonositel na vytápění tepelný výkon tepelným zdrojem tepelného zdroje Účinnost výroby zdrojem Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění - - P H,gen η H,gen (COP H,gen ) η H,st+dis (η VH,dis+st ) η H,em (η VH,em ) [typ] [%] [kw] [%] [%] [%] x zemní plyn 100 x x B1 b) Požadavky na tepelný zdroj systému vytápění / zóna Typ tepelného zdroje Účinnost výroby zdrojem η H,gen (COP H,gen, ) η H,gen,rq (COP H,gen,rq ) [%] [%] účinnost výroby zdrojem Tepelný zdroj 1 Zdroj ÚT ANO B2 Chlazení B2 a) Požadavky na energetickou účinnost systému chlazení Splněno ANO / NE / zóna Typ systému chlazení x Pokrytí dílčí dodané Energonositel na chlazení zdrojem chladu Jmenovitý chladící výkon zdroje chladu Účinnost výroby zdrojem Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění - - P C,gen EER C,gen (absorpční) η C,st+dis (η VC,dis+st ) η C,em (η VC,em ) [typ] [%] [kw] [%] [%] [%] x x x 270 (50) B2 b) Požadavky na zdroj chladu systému chlazení / zóna Typ zdroje chladu Účinnost výroby zdrojem chladu účinnost výroby zdrojem chladu Splněno EER C,gen EER C,gen,rq ANO / NE [%] [%] B3 Větrání B3 a) Požadavky na měrný příkon ventilátoru systému řízeného větrání / zóna Typ větracího systému Energonositel (pro pohon VZT jednotky) Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí Jmenovitý elektrický dodané příkon systému na větrání větrání Pel,V,vent (EERC,gen,year) Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu Vahu,max Měrný příkon ventilátoru systému řízeného větrání PSFPahu [typ] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /h] [Ws/m 3 ] x x x x x x x 1750 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 3

12 program ENERGETIKA verze B3 b) Požadavky na účinnost rekuperace, pakliže je instalována B4 Úprava vlhkosti B4 a) Požadavky na účinnost vlhčení / zóna Typ systému vlhčení Energo-nositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti η RH+,gen [typ] [kw] [kw] [%] [%] x x x x x 70 B4 b) Požadavky na účinnost odvlhčení Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení / zóna Typ systému odvlhčení Energo-nositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný?? výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti η RH-,gen [typ] [kw] [kw] [%] [%] x x x x x 65 B5 Příprava teplé vody (TV) B5 a) Požadavky na energetickou účinnost systému přípravy TV Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení potřeba TV Systém přípravy TV Energonositel Pokrytí dílčí dodané na přípravu TV Jmenovitý příkon tepelných zdrojů sloužících pro ohřev TV (ať už plně nebo částečně) Účinnost zdroje pro přípravu TV Objem zásobníku TV Měrná tepelná ztráta zásobníku TV vztažená k objemu zásobníku v litrech do 400 l (nad 400 l) Měrná tepelná ztráta rozvodů TV vztažená k délce rozvodů TV x η W,gen (COP W,gen ) V W,st Q W,st Q W,dis [typ] [%] [kw] [%] [l] [Wh/lden] [Wh/mden] x x x 85 x 7 (5) 150 B5 b) Požadavky na tepelný zdroj systému přípravy TV / zóna Typ tepelné zdroje Účinnost výroby zdrojem η W,gen (COP W,gen ) η W,gen,rq (COP W,gen,rq ) [%] [%] účinnost výroby zdrojem Splněno ANO / NE B6 Umělé osvětlení Typ osvětlovací / zóna soustavy Pokrytí dílčí dodané na osvětlení Celkový elektrický příkon umělého osvětlení zóny - P N P L,lx [%] [W] [W/m 2 lx] x x x 0,05 Zóna Zóna Průměrný měrný příkon pro umělé osvětlení vztažená k osvětlenosti zóny ENERGETICKÁ NÁROČNOST HODNOCENÉ BUDOVY a) Seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově / zóna Zóna 1 Zóna 2 Vytápění EP H Řízené větrání EP V Příprava Chlazení teplé vody EP C Bez úpravy S úpravou (TV) EP W vlhčení vlhčení Umělé osvětlení EP L Výroba OZE nebo kogenerace Pro budovu i Pro budovu export b) Dílčí dodané Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 4

13 program ENERGETIKA verze Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Příprava teplé vody Umělé osvětlení ř. 1 Potřeba [kwh/rok] Vypočtená spotřeba [kwh/rok] Pomocná [kwh/rok] Dílčí dodaná [kwh/rok] Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu [kwh/m 2 rok] c) Výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,SC,sys teplo Jiné Budova Export Budova Export Budova Export Budova 1,0 0,0 Export Budova Export d) Rozdělení dílčích dodaných, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Faktor celkové Faktor neobnovitelné Dílčí dodaná primární primární Celková primární [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] elektrická zemní plyn celkem x x e) Požadavek na celkovou dodanou energii Neobnovitelná primární [kwh/rok] [kwh/m 2 rok] Splněno ANO/NE NE f) Požadavek na neobnovitelnou primární energii Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 5

14 program ENERGETIKA verze [kwh/rok] [kwh/m 2 rok] Splněno ANO/NE NE g) Primární hodnocené budovy 14 Celková primární [kwh/rok] Obnovitelná primární [kwh/rok] 0 16 Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární [%] 0 ANALÝZA TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE U NOVÝCH BUDOV A VĚTŠÍ ZMĚNY DOKONČENÝCH BUDOV Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy dodávky Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a Soustava Tepelné zásobování teplem čerpadlo nebo chladem Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum zpracování analýzy Zpracovatel analýzy Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek energetický posudek je součást analýzy datum zpracování energetického posudku - zpracovatel energetického posudku - DOPORUČENÁ TECHNICKY A EKONOMICKY VHODNÁ OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Popis opatření Součástí doporučené varianty Prostá doba návratnosti Předpokládaná dodaná Předpokládaná úspora celkové dodané jednotky ANO / NE [roky] [MWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] Návrhová opatření v doporučené variantě celkem Doporučená varianta - - Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Opatření Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Dororučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy doporučených opatření Energetický posudek Posouzení vhodnosti opatření Stavební prvky a budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy energetický posudek je součást analýzy - datum zpracování energetického posudku zpracovatel energetického posudku Ostatní ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 6

15 program ENERGETIKA verze Nová nebo s téměř nulovou spotřebou - Splňuje požadavek 6 odst. 1 NE - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy - Splňuje požadavek 6 odst. 2 písm. a) - - Splňuje požadavek 6 odst. 2 písm. b) - - Splňuje požadavek 6 odst. 2 písm. c) - - Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Budova užívaná orgánem veřejné moci - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Prodej nebo pronájem budovy nebo její části - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Jiný účel zpracování průkazu - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - INFORAMCE O POUŽITÉM VÝPOČETNÍM NÁSTROJI Výpočetní nástroj ENERGETIKA - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Verze Bližší informace na IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY A DATUM VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Datum zpracování průkazu: Identifikační číslo průkazu - nepovinné: Energetický specialista Jméno a příjmení: Pavel KOLOUCH Číslo oprávnění MPO: 0999 Podpis energetického specialisty: Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 7

16 Okružní, , Slaný Bytový dům

17 Pavel KOLOUCH

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 78/2013 Sb. Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Bytový dům ul. Vlasty Vlasákové č.937/7, 938/9, 939/11, 940/13

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy výpočetní nástroj NKN II verze 3.51 (4/214) (c) Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fax 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.214 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H 18/214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01.

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2251 Jakub Míka Liberec Datum tisku: 27. 11. 215 Zakázka: 152141 východní 1.STV Archiv: 152151 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5 Korunní 1302, p.č. 2930 101 00, Praha Vinohrady Bytový dům 2110.69 0.28 2034.5 61.8 72.6 92.7 109 124 145 185 218 212 247 290 309 363 384 432.3 780.4 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 0.00

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 2855 cbenergo s.r.o. České Budějovice Datum tisku: 26.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií: č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Praha, Padovská 585, 10900 Zakázka číslo: 2014016409BT

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 5181 Ing.Jan Cikán Plzeň Datum tisku: 21. 8. 214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům Kociánka, k.ú. 611565, p.č. 239/1 61200, Brno Bytový dům 1399.65 0.68 618.1 76.0 78.6 81.6 95.9 114 118 152 157 228 236 304 315 380 393 50.4 59.3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 56.5

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Budova: Rodinný dům typ 1BL, 1BP Místo: Ceplechova, Adlerova, Bochníčkova 159 00 Praha 5 Velká Chuchle Objednatel: Vily Chuchle a.s. Římská

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný

Více

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům

Pekařova 838/2, k.ú , p.č. 523/ , Praha - Bohnice Bytový dům Pekařova 838/2, k.ú. 730556, p.č. 523/28 181 00, Praha Bohnice Bytový dům 3035 0.43 2343.04 78 81 116 121 135 129 156 150 155 161 233 241 310 322 388 402 315.8 366.5 DEKSOFT programy pro stavebnictví 1

Více

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91)

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 0023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům Práčov 13, k.ú. 760706, p.č. st. 98 53821, Svídnice Rodinný dům 559.3 0.78 226.3 151 170 227 255 302 341 453 511 512 600 605 681 747 756 851 859 169.1 194.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům Sulova 1356, k.ú. 791733, p.č. 1011/15 156 00, Praha 5 Zbraslav Bytový dům 7256.12 0.30 9127.15 39.6 51.5 59.3 77.3 76.2 99.9 79.1 103 119 155 158 206 198 258 695.7 911.6 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům Vranská 930/29, k.ú. 728438, p.č. 1806/2 14200, Praha 4 Rodinný dům 422.66 0.62 226 65 67 97 101 108 127 129 135 194 202 226 257 258 270 323 337 51.1 58.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing. Eva Šenková Zakázka číslo: 028-2016 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze STUDNICE 23 , STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1

program ENERGETIKA verze STUDNICE 23 , STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 STUDNICE 23, STUDNICE U ROKYTNA Bytový dům 2112.96 0.30 2223.48 68 115 103 172 126 116 137 229 344 205 344 379 273 459 342 573 281.0 843.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.35 0.35 0.00 51.4

Více

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č , Klínec Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1

program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č , Klínec Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 174, k.ú. 666343, p.č. 342 25210, Klínec Rodinný dům 950.3 0.67 407 96 98 143 134 144 147 192 196 287 294 383 392 418 392 479 490 58.0 170.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00 117 13.0 13.0

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, 182 00 Praha Ďáblice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Riegrova 1279, k.ú , p.č , Liberec Bytový dům

Riegrova 1279, k.ú , p.č , Liberec Bytový dům Riegrova 1279, k.ú. 682039, p.č. 2921 46001, Liberec Bytový dům 1979.09 0.44 1322.06 55.5 58.0 76.2 83.3 87.0 89.5 111 116 159 167 174 181 222 232 278 290 210.2 239.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Čs. armády 154, k.ú , p.č. 2812, , Příbram Příbram IV Bytový dům

Čs. armády 154, k.ú , p.č. 2812, , Příbram Příbram IV Bytový dům Čs. armády 154, k.ú. 735426, p.č. 2812, 2813 261 01, Příbram Příbram IV Bytový dům 2403.4 0.37 2166.9 58 61 75 87 91 102 116 122 161 131 174 182 232 243 291 304 222.1 348.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle zákona o hospodaření energií: č. 406/2000 Sb. vč. pozdějších změn: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. vč. pozdějších změn Rodinný dům Praha, Krohova 2251/31,

Více

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Benešova 166, k.ú , p.č. 10/1, 10/ , Modřice Budova pro ubytování a stravování

Benešova 166, k.ú , p.č. 10/1, 10/ , Modřice Budova pro ubytování a stravování Benešova 166, k.ú. 697931, p.č. 10/1, 10/3 66442, Modřice Budova pro ubytování a stravování 1530.8 0.52 878.4 187 283 238 281 425 442 374 567 561 850 748 1133 935 1417 208.8 388.0 Software pro stavební

Více