Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00"

Transkript

1 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her , Daň z nemovitých věcí , Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: , , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,00 Org: 1032 těžba -produkční činnosti , Podpora ostatních produkčních činností , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Org: , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: , Provoz veřejné silniční dopravy , Pitná voda Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

2 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 1 / 18 známka

3 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Základní školy Odvody příspěvkových organizací ,00 Org: , Základní školy , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Přijaté neinvestiční dary ,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní sportovní činnost Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 000,00 Org: , Ostatní sportovní činnost 3 000, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 Org: ,00

4 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 2 / 18 známka

5 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet 3613 Nebytové hospodářství ,00 Poz 3631 Veřejné osvětlení Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 300,00 Org: , Veřejné osvětlení 1 300, Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Lokální zásobování teplem , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 Org: , Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

6 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 3 / 18 známka

7 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Prevence vzniku odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Org: , Prevence vzniku odpadů 3 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 000, Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Org: , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté pojistné náhrady ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 Org: 0007 svoz směsného a objemného odpa ,00

8 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 4 / 18 známka

9 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet 6171 Činnost místní správy ,00 Poz 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) , Kurzové rozdíly v příjmech ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní přijaté vratky transferů ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

10 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 5 / 18 známka

11 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč , Pěstební činnost Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Ochranné pomůcky , Nákup materiálu jinde nezařazený , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání 5 000, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Cestovné 3 000,00 Org: 1031 Pěstební činnost , Pěstební činnost , Podpora ostatních produkčních činností Cestovné 5 000,00 Org: , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 5 000, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

12 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 6 / 18 známka

13 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet 1032 Podpora ostatních produkčních činností ,00 Poz 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , Cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Účastnické poplatky na konference 2 000, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4 000,00 Org: , Cestovní ruch , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách , Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Nákup ostatních služeb , Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Pitná voda Opravy a udržování , Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Pitná voda ,00

14 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 7 / 18 známka

15 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Opravy a udržování , Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Org: , Základní školy , Činnosti knihovnické Základní běžný účet územ.samospr.celků , Ostatní osobní výdaje , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Základní běžný účet územ.samospr.celků 2 000, Služby elektronických komunikací 4 000, Služby školení a vzdělávání 3 000, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 8 000, Pohoštění 3 000, Účastnické poplatky na konference 3 000, Ostatní nákupy jinde nezařazené , Věcné dary 2 000, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Odměny za užití duševního vlastnictví , Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 4 000, Elektrická energie ,00

16 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 8 / 18 známka

17 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby peněžních ústavů 4 000, Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 6 000, Pohoštění , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Zachování a obnova kulturních památek , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Pohoštění 2 200, Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Sportovní zařízení ve vlastnictví obce , Ostatní sportovní činnost Nákup materiálu jinde nezařazený , Neinvestiční transfery spolkům ,00 Org: , Ostatní sportovní činnost , Hospice Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací ,00

18 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 9 / 18 známka

19 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Org: , Hospice , Podpora individuální bytové výstavby Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 Org: , Podpora individuální bytové výstavby , Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Zál.plynu v č.p , Elektrická energie , Poštovní služby 6 000, Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, Služby školení a vzdělávání 3 000, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo 6 000, Plyn , Elektrická energie , Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví

20 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 10 / 18 známka

21 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Základní běžný účet územ.samospr.celků 8 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 2 500, Elektrická energie , Základní běžný účet územ.samospr.celků 2 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Elektrická energie , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Lokální zásobování teplem , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Potraviny 800, Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 8 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Základní běžný účet územ.samospr.celků 7 500, Služby školení a vzdělávání 4 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Dopravní prostředky , Pozemky ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00

22 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 11 / 18 známka

23 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje Ochranné pomůcky 1 200, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 500, Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000, Nájemné 8 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochranné pomůcky 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie 2 000, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00

24 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 12 / 18 známka

25 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Základní běžný účet územ.samospr.celků , Ostatní osobní výdaje , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby elektronických komunikací , Služby školení a vzdělávání , Opravy a udržování 8 000, Opravy a udržování 4 000,00 Pol: Opravy a udržování ,00 * Cestovné 4 000, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 9 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby školení a vzdělávání , Cestovné 4 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 Org: , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Krizová opatření Rezerva na krizová opatření ,00 Org: , Krizová opatření , Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup ostatních služeb , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 7 000,00 Org: , Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,00

26 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 13 / 18 známka

27 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Odměny za užití počítačových programů , Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění 3 000, Ostatní nákupy jinde nezařazené , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby elektronických komunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Neinvestiční transfery spolkům , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: ,00

28 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 14 / 18 známka

29 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 Poz 6112 Zastupitelstva obcí Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Služby školení a vzdělávání 6 000, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2 000, Nákup ostatních služeb 3 000, Programové vybavení , Cestovné 2 000, Pohoštění , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Věcné dary 2 000, Dary obyvatelstvu 4 000,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000, Odměny za užití počítačových programů , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Elektrická energie , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Poštovní služby , Služby elektronických komunikací , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění 3 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Věcné dary 4 000, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené ,00

30 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 15 / 18 známka

31 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 2 000, Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3 000, Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby , Dopravní prostředky ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kurzové rozdíly ve výdajích , Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Základní běžný účet územ.samospr.celků , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně ,00 Org: ,00

32 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 16 / 18 známka

33 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet 6402 Finanční vypořádání minulých let ,00 Poz 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Teplo ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

34 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 17 / 18 známka

35 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,00 Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , , , ,00 0,00 Rozpočet schválil: Schváleno usnesením ZM Dne:

36 KEO-W / Uc19ss zpracováno: strana: 18 / 18 známka

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 460 00 1 460 00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 17 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený rozpočet Poznámka 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 050 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 roku 2019 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 120 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 450 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 630 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 roku 2019 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,15

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,15 roku 2019 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 714 500,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 380 00 380 00 0000 0000 1112

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 380 00 380 00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2017 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 340 00 340 00 0000 0000 1112

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 021 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v ,00

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 762 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 270 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9 000,00 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 490 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9 000,00 1113

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2019

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2019 Příjmy Výpis dle Pol, Par 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 450 000,00 Pol: 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 450 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 5 687 285,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů právnických osob ,00 roku 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 470 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 570 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 Příjmy Výpis dle Pol, Par 1111 2612 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 740 000,00 1111 4634 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Pol: 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 760 000,00

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 820 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 roku 2019 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 340 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00 roku 2019 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8 000,00 1113 0 000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 1121 0

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 350 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 150 000,00

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 120 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00 1113

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 350 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 1113

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 341 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 1113

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 551 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00

Více

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00

, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 760 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Obec Kadlín Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kadlín Kadlín 27735 Kadlín IČ 00662224 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 777863238 E-mail

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 860 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 448 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 606 800,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2019

Schválený rozpočet roku 2019 KEO-W 1.11.273/ Uc19s strana: 1 /7 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz ZJ Schválený rozpočet 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 0 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 380 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00. Org: ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00. Org: ,00. Org: ,00 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 dan z prijmu 578 720,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 182 548,00 0000 0000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 835 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 Obec Otinoves KEO-W 1.10.181/Uc19s strana: 1 19 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 045 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze vstupného 1 000,00

Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze vstupného 1 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1337 000000000 000 Poplatek za komunální odpad 200 000,00 0000 0000 1341 000000000 000 Poplatek ze psů 9 000,00

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpis rozpočtu roku Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Rozpis rozpočtu roku Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Příjmy Výpis dle Par 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 000 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 605 189,00 1121

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00. Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 082 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1111 000 882 000,00 151 933,67 1 033 933,67 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 000000000 0000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 200 00 3 310 465,00 1 110 465,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n 500,00 Org: ,00

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n 500,00 Org: ,00 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 190 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00 1113 0 000 Daň z

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00. Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 2 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 940 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 240 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text

Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2018 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 20 000,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj

Více