SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz."

Transkript

1 Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN D/F Příklady systémů s více kotli: od 12 do 31 kw CZ (03.12) RBCZ

2 CZ (03.12) RBCZ

3 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Použité symboly 4 Informace k dokumentaci kotle 1 Údaje o kotle 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU 1.2 Použití v souladu s určeným účelem 1.3 Přehled typů 1.4 Typový štítek 1. Rozsah dodávky 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně 1..2 Vybavení 1.7 Příslušenství (viz. také ceník) 9 1. Popis funkce Elektrické zapojení Schéma kotle Konstrukční a připojovací rozměry KN Systémy s více kotli Technické údaje 1 2 Předpisy 20 3 Instalace Důležité pokyny Místo instalace Spalovací vzduch Montáž Náběhové a zpětné potrubí Plnicí a vypouštěcí zařízení Expansní nádoba Pojistný ventil Ukazatel stavu vody, resp. tlaku Čerpadlo okruhu kotle Pojistka dostatku vody Doporučení pro podlahové vytápění Omezení minimální teploty Montáž bloku (pouze u volných článků) Sestavení Připojení plynu Kotel na kapalný plyn pod úrovní terénu Kontrola těsnosti bloku kotle Vedení odtahu spalin Montáž venkovního čidla Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení Nepřímo ohřívaný zásobník 34 4 Elektrické připojení Zapojení kotle Připojení k elektrické síti El. připojení ovládacího panelu TAC-M El. připojení dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u systému s více kotli) Elektrické zapojení modulu topného okruhu TAC-Plus 2 a TAC-M 42 Uvedení do provozu 43.1 Informace výrobce systému pro provozovatele 43.2 Příprava k uvedení do provozu 43.3 Uvedení kotle do provozu 43.4 Vyřazení z provozu 43. Obslužné prvky digitálního ovládacího panelu TAC-M 44. Obslužné prvky základního ovládacího panelu 4 Nastavení plynu 4.1 Všeobecně 4.2 Přednastavení z výrobního podniku 4.3 Způsob seřízení přetlaku trysek 4.4 Nastavení průběhu startu hořáku 47. Zapalovací hořák 47 7 Ochrana životního prostředí 4 Údržba 49.1 Pokyny pro provozovatele 49.2 Údržba a opravy 49.3 Funkční zkouška 49.4 Odvzdušnění a doplnění 0 9 Příloha Hledání závad Přestavba na jiný druh plynu Nastavení plynu (přetlak trysek) CZ (03.12) RBCZ 3

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Při zápachu plynu Uzavřít plynový kohout. Otevřít okna. Nemanipulovat s elektrickými spínači. Uhasit otevřené ohně. Z jiného místa ihned zavolat plynárenský podnik a instalační firmu. Při zápachu zplodin spalování Vypnout kotel (strana 4 a 4). Otevřít okna a dveře. Podat zprávu odbornému podniku. Instalace a přestavba Instalaci a přestavbu svěřit pouze autorizované odborné firmě. Nepozměňovat díly vedení spalin. Neprovozovat kotel bez vody. Neuzavírat a nezmenšovat větrací otvory ve dveřích, oknech a zdích. Při vestavbě vzduchotěsných oken musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro spalování. Použité symboly Bezpečnostní pokyny jsou v textu vyznačeny výstražným trojúhelníkem a podloženy šedou barvou. Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, které může vzniknout, pokud opatření pro zabránění škod nejsou respektována. Pozor znamená, že mohou vzniknout menší věcné škody. Varování znamená, že mohou vzniknout lehké újmy na zdraví osob nebo těžké věcné škody. Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout těžké újmy na zdraví osob. V mimořádných případech je ohrožen život. Upozornění v textu jsou označena vedle zobrazeným symbolem. Jsou ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem. Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebo zařízení. Údržba Doporučení pro zákazníka: uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě s autorizovaným odborným podnikem a nechat provádět údržbu jednou ročně. Za bezpečnost a vliv kotle na životní prostředí je zodpovědný provozovatel (spolkový zákon o emisích). Používat pouze originální náhradní díly! Výbušné a snadno vznětlivé látky V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné vznětlivé materiály (papír, ředidla, barvy atd.). Spalovací vzduch / vzduch místnosti K zábraně koroze musí být spalovací vzduch /vzduch v místnosti prostý agresivních látek (jako např. halogenových uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny a čpavek). Instruktáž zákazníka Informovat zákazníka o způsobu činnosti kotle a proškolit v obsluze. Upozornit zákazníka, že nesmí provádět žádné změny nebo opravy CZ (03.12) RBCZ

5 Informace k dokumentaci kotle Informace k dokumentaci kotle Průvodce k návodu Instalaci, elektrické připojení, připojení plynu a odtahu spalin i uvedení do provozu smí být provedeno pouze autorizovanou odbornou firmou. Pokud hledáte přehled o schválení, konstrukci a funkci kotle, čtěte kapitolu 1. Naleznete tam technické údaje. chcete vědět, které předpisy musí být při instalaci kotle dodrženy, čtěte kapitolu 2. chcete vědět, jak má být kotel instalováno, elektricky připojeno a uvedeno do provozu, čtěte kapitoly 3 až. chcete znát způsob nastavení poměru vzduch/plyn, čtěte kapitolu. hledáte informace k ochraně životního prostředí, čtěte kapitolu 7. chcete znát způsob provádění nejdůležitějších úkonů údržby, čtěte kapitolu. chcete znát postup při odstraňování chybových hlášení, čtěte kapitolu 9. hledáte díly pro přestavbu na jiný druh plynu nebo hodnoty nastavení plynu, čtěte kapitolu 9. Další podklady obsažené v dodávce kotle Návod k obsluze digitálního ovládacího panelu TAC-M. Návod k obsluze dalšího ovládacího panelu (potřebný pouze u systémů s více kotli). Inspekční smlouva a smlouva o údržbě. Záruční list. Záruční certifikát. Doplňující podklady pro odborníka (nejsou součástí dodávky) Doplňkově k dodanému souboru tiskopisů lze získat následující podklady: Seznam náhradních dílů. Tyto podklady lze objednat u informační služby firmy Junkers. Kontaktní adresa je uvedena na zadní straně tohoto návodu k instalaci CZ (03.12) RBCZ

6 Údaje o kotli 1 Údaje o kotli 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU Toto zařízení je odzkoušeno dle ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw). Toto zařízení odpovídá platným požadavkům evropských směrnic /39 EWG, 92/42/EWG, /23/EWG, 9/33/ EWG a popisu konstrukce uvedeném v Osvědčení konstrukčního vzoru EU. Splňuje požadavky na nízkoteplotní kotle. Dle zkušebních podmínek podle DIN 4702 díl, ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw) je zjištěný obsah kysličníku dusíku ve spalinách nižší jak 70mg/kWh 1.3 Přehled typů a odpovídá dle ČSN EN 297, resp. ČSN EN třídě NOX. Článkový blok kotle je schválen dle tlakové třídy 3 ČSN EN 297, resp. ČSN EN pro provozní tlak PMS- bar. Kotel splňuje hodnoty pro označení EŠV ekologicky šetrný výrobek 1.2 Použití v souladu s určeným účelem Vestavba kotle je přípustná pouze do uzavřeného teplovodního systému topení. Jiné použití není v souladu s určeným účelem. Na škody vzniklé neúčelovým použitím nelze uplatnit záruku. Jednotlivá provedení kotlů SUPRASTAR KN 4-9 až KN provedení ovládacího panelu TAC-M následující článkový blok smontovaný nesmontovaný smontovaný nesmontovaný druh plynu tabulka 1 zemní plyn H, kapalný plyn 1) pouze se sadou pro přestavbu 1) Přípustná je pouze směs kapalného plynu propan/butan s max. % podílem butanu. Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle obj.-č. KN 4-9 DM KN 4-9 DM KN 3-9 DM KN 72-9 DM KN 1-9 DM KN -9 DM KN 99-9 DM KN 10-9 DM KN DM tabulka 2 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a volnými články : Kotel se základním ovládacím panelem a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle KN 4-9 FM 23 KN 4-9 FM 23 obj.-č. na poptávku na poptávku KN 3-9 FM KN 72-9 FM KN 1-9 FM KN -9 FM KN 99-9 FM KN 10-9 FM KN FM tabulka 4 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel se základním ovládacím panelem a volnými články: typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 3-9 DL KN 3-9 FL KN 72-9 DL KN 72-9 FL KN 1-9 DL CE-00BO007 KN 1-9 FL CE-00BO007 KN -9 DL KN -9 FL KN 99-9 DL KN 99-9 FL KN 10-9 DL KN 10-9 FL KN DL KN FL tabulka 3 tabulka CZ (03.12) RBCZ

7 Údaje o kotli Příklady pro systémy s více kotli se smontovanými kotlovými bloky: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka Příklady pro systémy s více kotli s volnými (nesmontovanými) články: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka 7 Další příslušenství pro systémy s více kotli - viz. kapitola 1.7 na straně CZ (03.12) RBCZ 7

8 Údaje o kotli Všeobecné údaje : Schvalovací číslo konstrukce resp. konstrukčního dílu a identifikační čísla výrobku: regulátor teploty kotle ovládací panel TAC-M (jednostupňový): TÜV.TR další ovládací panel (dvoustupňový) TÜV.TR 4 99 bezpečnostní omezovač teploty místnosti: RAK TÜV.STB LS1 C4217 TÜV.STB automat hoření plynu HO S 4 BF 111 CE-003 AP 3100/1 plynová armatura vlevo: HO VK 4100 C 10 CE-003 AP 30/ vpravo: HO VK 4100 C 102 CE-003 AP 30/ kategorie II 2H3P provedení B 11 (napojení na komín). Vysvětlení typového označení KN speciální plynový topný kotel, dvoubodově řízený a se sníženým NO X < 40 ppm jmenovitý tepelný výkon v kw -9 generace kotle D F M L digitální ovládací panel další ovládací panel montovaný blok článků volné články kotle 23 číslo plynu tabulka 1.4 Typový štítek Typový štítek (44) se nachází v balení skupiny hořáku a nalepuje se při montáži vlevo na čelní stěnu kotle (viz. obr. 3 na str. 29). Jsou zde uvedeny údaje o výkonu kotle, objednací číslo, schvalovací datumy a zakódované datum výroby (FD). 1. Rozsah dodávky Rozpis obsahu jednotlivých balení: Blok článků 1) se základní deskou a zadní stěnou. Pojistka proudění s vestavnou spalinovou klapkou, izolace a připojovací trubky topení. Plášť kotle. Skupina hořáku s armaturami a vyrovnávací clonou. 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně Uvedené plynové speciální topné kotle jsou vhodné pro vestavbu do topných systémů dle DIN EN 122. Odpovídají konstrukci kotlů 1 dle DIN 4702 díl 3. Vypínací omezovací teplota činí C dle EN 297. Topné kotle jsou zkoušeny dle směrnice EG pro plynová zařízení /39/EWG na základě EN 297 (do 70 kw) resp. EN (od 70 kw) Vybavení Blok kotle z litiny (GG20) namontovaný na základovou desku nebo ve volných článcích, Blok kotle a pojistka proudění jsou izolovány 100 mm silnou vrstvou minerálního vlákna, izolace dna prostoru spalování tvoří 10 mm deska z keramických vláken. Pojistka proudění s velkým čistícím otvorem. Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení k optimalizaci spalovacího vzduchu. Atmosférický předsměšovací hořák (NO X -chudý) pro zemní a kapalný plyn, Dvoustupňová hořáková skupina s á jednou plynovou armaturou. Automat hoření plynu s automatickým zapalováním pomocí zapalovacího hořáku a ionizačním kontrolou plamene. Kompletně zapojenou spínací skříň se všemi bezpečnostními zařízeními: - spínač ZAP/VYP, - přepínač druhu provozu, - odblokovací tlačítko, - bezpečnostní omezovač teploty ( C) s testovacím tlačítkem, - pojistka 4 A (pomalá), - regulátor teploty kotle, - kontrolky k signalizaci provozního stavu a poruch, - teploměr (pouze další ovládací panel), - BUS kabel k propojení dalšího kotle s řídícím kotlem u vícekotlových systémů (pouze další ovládací panel), provedení kotle D s ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M (použitelný jako samostatný kotel nebo jako řídící kotel u vícekotlových systémů), plášť kotle z ocelového plechu povrstveného bílou umělou hmotou. Zapojovací skříňka. 1) Navíc u volných článků přibaleno: šroubení, mazivo, výbava kotle, atd CZ (03.12) RBCZ

9 Údaje o kotli 1.7 Příslušenství (viz. též ceník) Příslušenství s elektrickým připojením lze napojit pomocí konektorů nebo svorek. Pokud je třeba, jsou přípoje při expedici od výrobce přemostěny. Při zapojení příslušenství příslušné můstky odstranit a uchovat u kotle pro případ nouzového provozu. Všeobecné příslušenství: AGÜ 3: kontrola odtahu spalin s automatickým opětovným zapnutím po čekací době 20 minut. GDW 1: kontrola tlaku plynu. KB 3: kartáč pro čištění kotle. MOK 10 22: Komínová klapka k vestavbě do potrubí odtahu spalin za pojistkou proudění. MVA 1: Přídavné relé při kapalném plynu pod úrovní terénu. K napojení magnetického ventilu do domovní přípojky. PW 2: lisovací nářadí pro kotel STB 100-1: Bezpečnostní omezovač teploty 100 C. TTR : Ionizační zesilovač pro připojení na dvoufázové sítě. VDK 4: konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti. VDK : konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti a kontroly plynu. WMS 1: Pojistka dostatku vody. Sady pro přestavbu na kapalný plyn. Příslušenství pro digitální ovládací panel TAC-M: BK 1: BUS-kabel (l=1 m) k propojení TAC Plus 2 s TAC-Plus 2. BK 10: BUS-kabel (l=10 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. BK 40-1: BUS-kabel (l=40 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. MMX: směšovací modul. SF 2: čidlo teploty zásobníku (NTC) pro kotle jiných výrobců. TAC-Plus 2: modul topného okruhu (lze připojit max. 10 ks): - přípoj pro dva topné okruhy (zásobník, nesměšovaný topný okruh a/nebo směšovaný okruh), - rozhraní BUS, - přípoj jednoho venkovního čidla pro každý topný okruh. TFX 1: čidlo teploty (PTC) ke snímání teploty bazénu, teplého vzduchu nebo teploty zásobníku. TWR 1, resp. TWR 2: dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti. Příslušenství pro systémy s více kotli AF 1/22 AF 10/30: sběrač spalin pro systémy s 2 až 3 kotli. BK 40-1: BUS-kabel (l = 40 m) k propojení digitálního ovládacího panelu TAC-M s dalším ovládacím panelem. DK 40-1: škrtící klapka DN 40 s přírubovým přípojem a servopohonem se zpětným kontaktem. SAK 3: bezpečnostní odpojovací kaskáda. VF-MK1: čidlo náběhové teploty s ponorným pouzdrem pro vestavbu do společného náběhu CZ (03.12) RBCZ 9

10 Údaje o kotli 1. Popis funkce Požadavek na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) od kotlového regulátoru teploty resp. ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M. Start se signálem plamene (obr. 1, horní diagram): Automat hoření plynu obdrží při požadavku na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) přes regulátor teploty kotle napětí. Po kontrolní době (tp) zahájí zapalovací trafo (ZT) proces zapalování. Současně otevře ventil zapalovacího hořáku a uvolní množství plynu pro zapalovací hořák. Jakmile kontrola ionizačního plamene vyšle na automat hoření signál plamene (IE) >0,9 µa, je odstartován stabilizační čas (t 3n ). Po uplynutí stabilizačního času (t 3n ) otevře automat hoření plynový ventil (GV1) a uvolní startovací zatížení prvního stupně hořáku. Tím je zaručen tichý postup zapálení. Současně vypne zapalovací trafo (ZT). Za předpokladu, že je signál plamene (IE) k dispozici, je při vzniklém požadavku na teplo pro druhý stupeň hořáku (přes TAC-M) otevřeno vestavěná komínová klapka (EAK). Dosáhne-li toto polohy 4, je připojena startovací zátěž přes plynový ventil (GV2). Po ukončení bezpečnostního času (Ts) uvolní plynové ventily (GV1) a (GV2) hlavní výkon. Je dosaženo provozního stavu kotle. V průběhu bezpečnostní doby (ts) chybí signál plamene (IE) (obr 1, spodní diagram): Neobdrží-li automat hoření plynu po uplynutí bezpečnostní doby (ts) signál plamene (IE), je současně: - zablokován automat hoření plynu, - na ovládacím panelu je indikováno hlášení poruchy (SL1). Po uplynutí čekací doby (t w ) cca. s může být automat hoření plynu odblokován pomocí odblokovacího tlačítka na obslužném panelu. Po uplynutí resetovacího času (t r ) max. 1 minuta, začne opakovaný průběh programu automatu hoření plynu. Zhasnutí plamene během normálního provozu: Nový pokus startu po zhasnutí plamene. Je-li nový pokus neúspěšný, je automat hoření plynu zablokován shora uvedeným způsobem. obr. 1 1 Start se signálem plamene 2 V rozmezí bezpečnostního času chybí signál plamene. 3 Zhasnutí plamene během normálního provozu. A Zapnutí regulátoru 1. stupně a 2. stupně. B Zapálení plamene na zapalovacím hořáku. C Vypnutí 2. stupně. D Bezpečnostní vypnutí. E Stlačení tlačítka odblokování poruchy. EAK Vestavná komínová klapka. 0 - uzavřeno; pro 1. stupeň 4 - bod zapnutí; pro 2. stupeň - otevřeno; pro provozní polohu 2. stupně. GV1 Plynový ventil - 1. stupeň. GV2 Plynový ventil 2. stupeň. IE Signál plamene (potřebný ionizační proud > 0,9 µa). KTR 1.St. Požadavek na teplo - 1. stupeň KTR 2.St. Požadavek na teplo - 2. stupeň SL1 Interní kontrolka poruchy ionizace / GFA. t 3n Stabilizační čas = cca. 3 s. t p Kontrolní čas = 1, s. t r Čas resetu = 1 min. t s Bezpečnostní čas s. t w Čekací doba = cca. s. ZT Zapalovací trafo. ZV Ventil zapalovacího hořáku CZ (03.12) RBCZ

11 Popis funkce plynové armatury: Plynová armatura dostává napětí přes automat hoření plynu. Otevře se pojistný magnetický ventil (1, resp. 1/1) a je aktivována cívka regulačního ventilu (12). 1. stupeň se zapalovacím hořákem: - Otevře se pojistný magnetický ventil (1) a uvolní množství plynu pro zapálení. - Při signálu plamenu (IE) je aktivována cívka servoventilu (12). 2. stupeň startuje cca. 3 sekundy po aktivaci servoventilu (12) 1. stupně. Pojistný ventil (1/1) se otevře a cívka regulačního ventilu (12/1) aktivuje. Plyn přiškrceně proudí do regulační komory tlaku (174) a přes rozdělovací kanály (13) do komory regulace tlaku (10). Pomalu narůstajícím přetlakem v komoře regulace tlaku (10) je částečně otvírán regulační ventil (11, resp. 11/1). Současně je narůstajícím přetlakem zatlačena membrána startovacího zatížení (17) směrem dolů do sedla. Vzduch pod membránou startovací zátěže (17) uniká otvorem prodlevy startovací zátěže (17, resp. 170). Tím je startovací zátěž řízena dokud membrána startovacího výkonu (17) nepřiléhá k sedlu. Pak se zvýší řídící přetlak a hlavní plynový ventil (17) se otevře více, až do dosažení hodnoty hlavního výkonu nastavené na regulátoru tlaku (171). Po vypnutí jsou ventily nastaveny do původní polohy, různé kanály a komory armatury jsou odlehčeny od přetlaku. Plynová armatura zůstává dále připravena k provozu / obr. 3 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 10 (2. stupeň; vlevo) přívod plynu 1 plynové síto 1 měřící hrdlo (připojovací přetlak) 17 měřící hrdlo (výstupní přetlak) 1 magnetický pojistný ventil, třída B 1/1 magnetický pojistný ventil 19 cívka magnetického pojistného ventilu 10 komora regulace tlaku 11 servoventil 11/1 regulační ventil 12 cívka servoventilu 12/1 cívka regulačního ventilu 13 rozdělovací kanály 17 prodleva startovací zátěže 1 membrána hlavního ventilu 19 membrána regulátoru tlaku 170 stavěcí šroub startovací zátěže 171 seřizovací šroub regulátoru tlaku (hlavní výkon) 1 servoregulátor tlaku 174 komora regulace tlaku 17 hlavní ventil, třída B 17 membrána startovací zátěže 177 výstup k zapalovacímu hořáku 17 výstup k hlavnímu hořáku 179 ochranná čepička 10 škrtící vložka pro kapalný plyn Údaje o kotli /1 12/ obr. 2 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 102 (1. stupeň; vpravo) CZ (03.12) RBCZ 11

12 Údaje o kotli SV HV GB STB KTR KF HR E IE, ZT SCH GV2 GDW B GV1 GFA obr. 4 Funkční schéma kotle B hořák z ušlechtilé oceli E vypouštění GB litinový článkový blok GDW kontrola tlaku plynu (příslušenství) GV1, GFA plynová armatura s připojeným automatem hoření plynu GV2 plynová armatura HR vratné potrubí topení HV náběhové potrubí topení IE, ZT zapalovací hořák se zapalovací elektrodou a kontrolou ionizace KF čidlo teploty kotle, resp. náběhové teploty okruhu A KTR regulátor teploty kotle SCH zapojovací skříňka STB bezpečnostní omezovač teploty SV přípoj pojistného ventilu CZ (03.12) RBCZ

13 Údaje o kotli 1.9 Elektrické zapojení Elektrické schéma digitálního ovládacího panelu TAC-M Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. T transformátor TB omezovač teploty okruh B, C TEL telefonní spínací relé 1) TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) MMX směšovací modul 1) MOK motoricky ovládané komínová klapka spalin 1) MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného plynu 1) N nulový vodič NF odrušovací filtr NL síťová zdrojová deska R1 n řídící relé S1 spínač ZAP/VYP S2 tlačítko testu STB S3 přepínač druhu provozu A spojení z A do A AF čidlo venkovní teploty AGÜ kontrola spalin 1) BK můstek (zpětné hlášení MDK) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 CR můstek UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) VDK kontrola těsnosti ventilů 1) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 2) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1) 4) SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty EAK vestavná komínová klapka ETG odblokovací tlačítko GFA FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) GFA automat hoření plynu GV1 plynový ventil - 1. stupeň GV2 plynový ventil - 2. stupeň HL hlavní řídící deska J zástrčka řídící desky SAK 3 můstek (příslušenství SAK) 3) KF čidlo teploty kotle, resp. čidlo náběhové teploty SF NTC čidlo teploty zásobníku okruhu A (odstranit krajní konektor) 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) KTR regulátor teploty kotle L fáze LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) CZ (03.12) RBCZ 13 M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX)

14 Údaje o kotli Elektrické schéma dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u vícekotlových systémů): Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty VDK kontrola těsnosti ventilů 1) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. A spojení z A do A KF čidlo teploty kotle AGÜ kontrola spalin 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) BK1 můstek (zpětné hlášení MDK) KTR 1.st. regulátor teploty kotle 1. stupeň BK2 můstek (uživatelská regulace - 1. stupeň) KTR 2.st. regulátor teploty kotle 2. stupeň BK3 můstek (uživatelská regulace - 2. stupeň) L fáze BL1 provozní kontrolka 1. stupeň MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) BL2 provozní kontrolka 2. stupeň MOK motoricky ovládaná komínová klapka spalin 1) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného CR můstek plynu 1) EAK vestavná komínová klapka N nulový vodič ETG odblokovací tlačítko GFA NF odrušovací filtr FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) R1 n řídící relé GFA automat hoření plynu S1 spínač ZAP/VYP GV1 plynový ventil - 1. stupeň S2 přepínač druhu provozu a tlačítko testu STB GV2 plynový ventil - 2. stupeň S4 spínač čerpadla J zástrčka řídící desky Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) KL řídící deska kaskády SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1)4) CZ (03.12) RBCZ

15 Údaje o kotli 1.10 Schéma systému obr. 7 Samostatný kotel s TAC-M obr. Systém s více kotli v kaskádě AF čidlo venkovní teploty SV pojistný ventil AG expanzní nádoba TAC-M řídící kotel BUS BUS spojení TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) E odvzdušnění UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) F vlečný kotel ÜV přepouštěcí ventil HK topné okruhy A, B, C VF čidlo teploty náběhu okruhu B, C HKA topný okruh A (pouze s příslušenstvím MMX) HKB topný okruh B (s dodatečnou řídící deskou MMX) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 1) HKC topný okruh C (s dodatečnou řídící deskou MMX) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) KF čidlo teploty náběhu okruhu 1, resp. kotle KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) RK zpětná klapka RV zpětný ventil SF NTC čidlo teploty zásobníku (odstranit hranový konektor) SK zásobník teplé vody CZ (03.12) RBCZ 1

16 Údaje o kotli 1.11 Konstrukční a připojovací rozměry KN obr.9 obr.12 obr.10 obr.13 obr.11 obr.14 typ kotle rozměr B1 B2 B3 B4 B T1 T2 DØ KN mm KN mm KN mm KN mm KN mm KN -9.. mm KN mm KN mm KN mm tabulka 9 E EL G připojovací hrdlo pro výpusť Rp3/4 elektrokabel přípojka plynu R1 / průchod plynu HR HV SV vratné potrubí topení R1 2 náběh topení R1 2 připojovací hrdlo pro pojistný ventil Rp CZ (03.12) RBCZ

17 Údaje o kotli Systémy s více kotli U systémů s příslušenstvím AF 1/22 AF 10/30: Mezi základními deskami kotlů dodržet odstup 10 mm obr CZ (03.12) RBCZ 17

18 Údaje o kotli 1.12 Technické údaje typ kotle KN KN KN KN KN KN -9.. KN KN KN výkon / zatížení / účinnost jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení obou stupňů 1) jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní spotřeba tepla normovaná účinnost kw kw kw % % 4 49,3 29, 0, ,1 29, 0, 9 3,9 39,4 0, ,7 39,4 0,3 9, 1,4 49,1 0,79 9, 9,1 49,1 0, 9, ,, 0, ,, ,2, 0,9 9 hodnoty připojeného plynu zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) m 3 /h kg/h,22 3,,2 4,2 7,29,3,33,1 9,34,91 10,39 7, 11,41,42 12,43 9,1 13,4 9,94 dovolený připojovací přetlak plynu zemní plyn H kapalný plyn mbar mbar tlaková ztráta při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K mbar mbar mbar 3, , technické hodnoty spalin ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X mm mbar mbar zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 2) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh 27, 2, , 3 0 < 10 33,1 2, , < 3,3 34, , 70 2 < 9 49,3 34, , 9 0 < 11 49,2 43, , 7 4 < 4,7 43, , 0 < 9 0 1, , 70 4 < 7,3 1, , 70 0 < 9 70, 1, , 70 2 < 11 kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % 2, 2, 12 34,3 2, ,7 12 4,7 3,7 12 1,3 44, , 12 2, 3,3 12,2 3,3 12,9 3,3 12 další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni C C bar kg l ks ks V Hz W W W tabulka 10 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ

19 Údaje o kotli Příklady systémů s více kotli 1x KN -9 D 1x KN -9 F 1x KN -9 D 2x KN -9 F 2x KN (MKN 12-9) 2x KN (MKN 144-9) 2x KN (MKN 12-9) 2x KN -9.. (MKN 10-9) 2x KN (MKN 19-9) 2x KN (MKN 21-9) 2x KN (MKN 234-9) 3x KN (MKN 243-9) 3x KN -9.. (MKN 270-9) 3x KN (MKN 297-9) 3x KN (MKN 324-9) 3x KN (MKN 31-9) výkon / zatížení / účinnost: jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení všech stupňů jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní tepelná spotřeba normovaná účinnost hodnoty připojeného plynu: zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) dovolený připojovací přetlak plynu: zemní plyn H kapalný plyn tlaková ztráta: při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K technické hodnoty spalin: ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni kw kw kw % % m 3 /h kg/h mbar mbar mbar mbar mbar mm mbar mbar g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh g/s g/s C C % % C C bar kg l ks ks V Hz W W W , 39,4 0,9 9,0 14,7 10, x10 7, 34, , 70 2 < 9 77,2 3,7 130,2,0 2x274 2x33 2x 2x ,4 0,3 9, 1,7 12, x10 7, 34, , 9 0 < 11,3 3,7 130,2,0 2x30 2x3 2x9 2x , 49,1 0,79 9, 1, 13, x200 9,4 43, , 7 4 < 99,4 44, 130,2,0 2x32 2x40 2x10 2x ,2 49,1 0, 9, 20,9 1, x ,4 43, , 0 < 9,0 44, 130,2,0 2x34 2x43 2x11 2x ,, 0, 9,0 22,9 1, x , , 70 4 < 7 121,1 3,3 130,2,0 2x3 2x47 2x12 2x ,0, 9,0 2,0 1, x22 130, 1, , 70 0 < 9 131,7 3,3 130,2,0 2x407 2x1 2x13 2x ,4, 0,9 9,0 27,1 19, x22 141, 1, , 70 2 < , 3,3 130,2,0 2x43 2x4 2x14 2x ,2 49,1 0,79 9, 2,2 20, x , 43, , 7 4 < 149,2 44, 130,2,0 3x32 3x40 3x10 3x ,3 49,1 0, 9, 31,3 23, x200 14,1 43, , 0 < 9 1,0 44, 130,2,0 3x34 3x43 3x11 3x ,4, 0, 9,0 34, 2, x200 10,0 1, , 70 4 < 7 11,7 3,3 130,2,0 3x3 3x47 3x12 3x ,, 9,0 37, 27, x22 19,9 1, , 70 0 < 9 197, 3,3 130,2,0 3x407 3x1 3x13 3x ,, 0,9 9,0 40, 29, x22 212,4 1, , 70 2 < ,2 3,3 130,2,0 3x43 3x4 3x14 3x tabulka 11 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ 19

20 Předpisy 2 Předpisy 2.1 Související předpisy a normy Při plánování a instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny normy a předpisy pro zapojení plynových spotřebičů, pitné vody, elektrických zařízení a připojení na komín platné v CR. Přístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou určeny výhradně pro připojení na teplovodní topný okruh a pro připojení na rozvod teplé užitné vody při dodržení parametrů dle údajů v tabulce technických hodnot. Přístroj nesmí být využit jako zdroj tepla k ohřevu roztoků jiných než voda nebo směs vody a protizámrzového prostředku a rovněž nesmí být přístroj provozován jako zdroj páry. Přístroj nesmí být konstrukčně upravován. Nesmí být měněno vnitřní elektrotechnické ovládání a automatika. Nesmí být měněny a vyřazovány pojistné a zabezpečovací prvky. U přístroje nesmí být nastaven vyšší výkon, než je uveden v nastavovacích tabulkách. Instalační podmínky pro plynové kotle s výkonem do 0 kw Při instalaci a používání plynového spotřebiče musí být dodrženy všechny předpisy CSN čl. 21, zejména: Plynový spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. Obsluhu plynového spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Plynový spotřebič smí být bezpečně používán v prostředí s vnějšími vlivy normálními ve smyslu ČSN a ČSN Za okolností vedoucích k nebezpečí přechodného vzniku nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC apoll.), musí být plynový spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Připojení plynového spotřebiče ke komínovému sopouchu smí být provedeno jen se souhlasem kominického podniku dle ČSN 4201 a ČSN Před montáží plynového spotřebiče musí mít uživatel od plynárny povolen í k připojen í plynového spotřebiče na plynovou přípojku. Připojení plynového spotřebiče na komín, plyn a el. sít smí provádět jen odborný instalační závod. Plynový spotřebič je nutno umístit tak, aby visel pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys plynového spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách. Na plynový spotřebič a do vzdálenosti menší, než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. Při instalaci spotřebiče v koupelně, sprše nebo umývárně respektujte CSN Související normy ČSN Teplovodní a parní kotle ČSN 0100 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Odběrní plynová zařízení na svítiplyn, na zemní plyn v budovách ČSN 4201 Navrhování komínů a kouřovodů ČSN 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN 3 40 Předpisy pro instalaci a rozvod propanu v obytných budovách ČSN Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem ČSN Elektrická zařízení Část 3:Stanovení základních charakteristik ČSN Elektrická zařízení Část : Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 1: Všeobecné předpisy ČSN Elektrická zařízení Část 4:Bezpečnost Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem České technické normy vztahující se k nařízeni vlády č Sb., kterými se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv: ČSN EN 297 Kotle ústředního topení na plynná paliva. Provedení B11 a B11 BS s atmosférickými hořáky se jmenovitým topným příkonem nejvýše 70 kw ČSN 033-1:1997 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN Kotle s tepelným výkonem do 300 kw CZ (03.12) RBCZ

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Plynový závěsný kotel Ceraclass

Plynový závěsný kotel Ceraclass Návod k obsluze Plynový závěsný kotel Ceraclass ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny / Použité

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOGAS 200 F Nízkoteplotní plynový kotel 11 až 60 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 4 VITOGAS 200 F Typ GS2 Nízkoteplotní plynový kotel

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014 Projekční podklady Logamax plus GB162 Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační kotle GB162 a GB162-25 T40S........................6

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky

Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky Návod k obsluze, montáži a seřízení Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky WR 275-7 K.G... WR 350-7 K.G... WR 400-7 K.G... Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

JETATHERM WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR 400-3 K.B... Plynový průtokový ohřívač. Návod na obsluhu montáž a seřízení

JETATHERM WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR 400-3 K.B... Plynový průtokový ohřívač. Návod na obsluhu montáž a seřízení Návod na obsluhu montáž a seřízení Plynový průtokový ohřívač s plynulou regulací, odtahem spalin do komína, bateriovým zapalováním a tlačítkem pro uvádění do provozu WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě Stacionární litinový kotel Návod k montáži obsluze a údržbě Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový kotel FERROLI! Váš nový

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů Manuál na obsluhu zařízení Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů POWERKRAFT BOIL Majitelem výrobků řady POWERKRAFT je společnost Bohemian Oil s.r.o.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax Plynový závěsný kotel 6 720 802 261 (2013/10) CZ Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax U034-24 K Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více