SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz."

Transkript

1 Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN D/F Příklady systémů s více kotli: od 12 do 31 kw CZ (03.12) RBCZ

2 CZ (03.12) RBCZ

3 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Použité symboly 4 Informace k dokumentaci kotle 1 Údaje o kotle 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU 1.2 Použití v souladu s určeným účelem 1.3 Přehled typů 1.4 Typový štítek 1. Rozsah dodávky 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně 1..2 Vybavení 1.7 Příslušenství (viz. také ceník) 9 1. Popis funkce Elektrické zapojení Schéma kotle Konstrukční a připojovací rozměry KN Systémy s více kotli Technické údaje 1 2 Předpisy 20 3 Instalace Důležité pokyny Místo instalace Spalovací vzduch Montáž Náběhové a zpětné potrubí Plnicí a vypouštěcí zařízení Expansní nádoba Pojistný ventil Ukazatel stavu vody, resp. tlaku Čerpadlo okruhu kotle Pojistka dostatku vody Doporučení pro podlahové vytápění Omezení minimální teploty Montáž bloku (pouze u volných článků) Sestavení Připojení plynu Kotel na kapalný plyn pod úrovní terénu Kontrola těsnosti bloku kotle Vedení odtahu spalin Montáž venkovního čidla Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení Nepřímo ohřívaný zásobník 34 4 Elektrické připojení Zapojení kotle Připojení k elektrické síti El. připojení ovládacího panelu TAC-M El. připojení dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u systému s více kotli) Elektrické zapojení modulu topného okruhu TAC-Plus 2 a TAC-M 42 Uvedení do provozu 43.1 Informace výrobce systému pro provozovatele 43.2 Příprava k uvedení do provozu 43.3 Uvedení kotle do provozu 43.4 Vyřazení z provozu 43. Obslužné prvky digitálního ovládacího panelu TAC-M 44. Obslužné prvky základního ovládacího panelu 4 Nastavení plynu 4.1 Všeobecně 4.2 Přednastavení z výrobního podniku 4.3 Způsob seřízení přetlaku trysek 4.4 Nastavení průběhu startu hořáku 47. Zapalovací hořák 47 7 Ochrana životního prostředí 4 Údržba 49.1 Pokyny pro provozovatele 49.2 Údržba a opravy 49.3 Funkční zkouška 49.4 Odvzdušnění a doplnění 0 9 Příloha Hledání závad Přestavba na jiný druh plynu Nastavení plynu (přetlak trysek) CZ (03.12) RBCZ 3

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Při zápachu plynu Uzavřít plynový kohout. Otevřít okna. Nemanipulovat s elektrickými spínači. Uhasit otevřené ohně. Z jiného místa ihned zavolat plynárenský podnik a instalační firmu. Při zápachu zplodin spalování Vypnout kotel (strana 4 a 4). Otevřít okna a dveře. Podat zprávu odbornému podniku. Instalace a přestavba Instalaci a přestavbu svěřit pouze autorizované odborné firmě. Nepozměňovat díly vedení spalin. Neprovozovat kotel bez vody. Neuzavírat a nezmenšovat větrací otvory ve dveřích, oknech a zdích. Při vestavbě vzduchotěsných oken musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro spalování. Použité symboly Bezpečnostní pokyny jsou v textu vyznačeny výstražným trojúhelníkem a podloženy šedou barvou. Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, které může vzniknout, pokud opatření pro zabránění škod nejsou respektována. Pozor znamená, že mohou vzniknout menší věcné škody. Varování znamená, že mohou vzniknout lehké újmy na zdraví osob nebo těžké věcné škody. Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout těžké újmy na zdraví osob. V mimořádných případech je ohrožen život. Upozornění v textu jsou označena vedle zobrazeným symbolem. Jsou ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem. Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebo zařízení. Údržba Doporučení pro zákazníka: uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě s autorizovaným odborným podnikem a nechat provádět údržbu jednou ročně. Za bezpečnost a vliv kotle na životní prostředí je zodpovědný provozovatel (spolkový zákon o emisích). Používat pouze originální náhradní díly! Výbušné a snadno vznětlivé látky V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné vznětlivé materiály (papír, ředidla, barvy atd.). Spalovací vzduch / vzduch místnosti K zábraně koroze musí být spalovací vzduch /vzduch v místnosti prostý agresivních látek (jako např. halogenových uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny a čpavek). Instruktáž zákazníka Informovat zákazníka o způsobu činnosti kotle a proškolit v obsluze. Upozornit zákazníka, že nesmí provádět žádné změny nebo opravy CZ (03.12) RBCZ

5 Informace k dokumentaci kotle Informace k dokumentaci kotle Průvodce k návodu Instalaci, elektrické připojení, připojení plynu a odtahu spalin i uvedení do provozu smí být provedeno pouze autorizovanou odbornou firmou. Pokud hledáte přehled o schválení, konstrukci a funkci kotle, čtěte kapitolu 1. Naleznete tam technické údaje. chcete vědět, které předpisy musí být při instalaci kotle dodrženy, čtěte kapitolu 2. chcete vědět, jak má být kotel instalováno, elektricky připojeno a uvedeno do provozu, čtěte kapitoly 3 až. chcete znát způsob nastavení poměru vzduch/plyn, čtěte kapitolu. hledáte informace k ochraně životního prostředí, čtěte kapitolu 7. chcete znát způsob provádění nejdůležitějších úkonů údržby, čtěte kapitolu. chcete znát postup při odstraňování chybových hlášení, čtěte kapitolu 9. hledáte díly pro přestavbu na jiný druh plynu nebo hodnoty nastavení plynu, čtěte kapitolu 9. Další podklady obsažené v dodávce kotle Návod k obsluze digitálního ovládacího panelu TAC-M. Návod k obsluze dalšího ovládacího panelu (potřebný pouze u systémů s více kotli). Inspekční smlouva a smlouva o údržbě. Záruční list. Záruční certifikát. Doplňující podklady pro odborníka (nejsou součástí dodávky) Doplňkově k dodanému souboru tiskopisů lze získat následující podklady: Seznam náhradních dílů. Tyto podklady lze objednat u informační služby firmy Junkers. Kontaktní adresa je uvedena na zadní straně tohoto návodu k instalaci CZ (03.12) RBCZ

6 Údaje o kotli 1 Údaje o kotli 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU Toto zařízení je odzkoušeno dle ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw). Toto zařízení odpovídá platným požadavkům evropských směrnic /39 EWG, 92/42/EWG, /23/EWG, 9/33/ EWG a popisu konstrukce uvedeném v Osvědčení konstrukčního vzoru EU. Splňuje požadavky na nízkoteplotní kotle. Dle zkušebních podmínek podle DIN 4702 díl, ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw) je zjištěný obsah kysličníku dusíku ve spalinách nižší jak 70mg/kWh 1.3 Přehled typů a odpovídá dle ČSN EN 297, resp. ČSN EN třídě NOX. Článkový blok kotle je schválen dle tlakové třídy 3 ČSN EN 297, resp. ČSN EN pro provozní tlak PMS- bar. Kotel splňuje hodnoty pro označení EŠV ekologicky šetrný výrobek 1.2 Použití v souladu s určeným účelem Vestavba kotle je přípustná pouze do uzavřeného teplovodního systému topení. Jiné použití není v souladu s určeným účelem. Na škody vzniklé neúčelovým použitím nelze uplatnit záruku. Jednotlivá provedení kotlů SUPRASTAR KN 4-9 až KN provedení ovládacího panelu TAC-M následující článkový blok smontovaný nesmontovaný smontovaný nesmontovaný druh plynu tabulka 1 zemní plyn H, kapalný plyn 1) pouze se sadou pro přestavbu 1) Přípustná je pouze směs kapalného plynu propan/butan s max. % podílem butanu. Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle obj.-č. KN 4-9 DM KN 4-9 DM KN 3-9 DM KN 72-9 DM KN 1-9 DM KN -9 DM KN 99-9 DM KN 10-9 DM KN DM tabulka 2 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a volnými články : Kotel se základním ovládacím panelem a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle KN 4-9 FM 23 KN 4-9 FM 23 obj.-č. na poptávku na poptávku KN 3-9 FM KN 72-9 FM KN 1-9 FM KN -9 FM KN 99-9 FM KN 10-9 FM KN FM tabulka 4 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel se základním ovládacím panelem a volnými články: typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 3-9 DL KN 3-9 FL KN 72-9 DL KN 72-9 FL KN 1-9 DL CE-00BO007 KN 1-9 FL CE-00BO007 KN -9 DL KN -9 FL KN 99-9 DL KN 99-9 FL KN 10-9 DL KN 10-9 FL KN DL KN FL tabulka 3 tabulka CZ (03.12) RBCZ

7 Údaje o kotli Příklady pro systémy s více kotli se smontovanými kotlovými bloky: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka Příklady pro systémy s více kotli s volnými (nesmontovanými) články: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka 7 Další příslušenství pro systémy s více kotli - viz. kapitola 1.7 na straně CZ (03.12) RBCZ 7

8 Údaje o kotli Všeobecné údaje : Schvalovací číslo konstrukce resp. konstrukčního dílu a identifikační čísla výrobku: regulátor teploty kotle ovládací panel TAC-M (jednostupňový): TÜV.TR další ovládací panel (dvoustupňový) TÜV.TR 4 99 bezpečnostní omezovač teploty místnosti: RAK TÜV.STB LS1 C4217 TÜV.STB automat hoření plynu HO S 4 BF 111 CE-003 AP 3100/1 plynová armatura vlevo: HO VK 4100 C 10 CE-003 AP 30/ vpravo: HO VK 4100 C 102 CE-003 AP 30/ kategorie II 2H3P provedení B 11 (napojení na komín). Vysvětlení typového označení KN speciální plynový topný kotel, dvoubodově řízený a se sníženým NO X < 40 ppm jmenovitý tepelný výkon v kw -9 generace kotle D F M L digitální ovládací panel další ovládací panel montovaný blok článků volné články kotle 23 číslo plynu tabulka 1.4 Typový štítek Typový štítek (44) se nachází v balení skupiny hořáku a nalepuje se při montáži vlevo na čelní stěnu kotle (viz. obr. 3 na str. 29). Jsou zde uvedeny údaje o výkonu kotle, objednací číslo, schvalovací datumy a zakódované datum výroby (FD). 1. Rozsah dodávky Rozpis obsahu jednotlivých balení: Blok článků 1) se základní deskou a zadní stěnou. Pojistka proudění s vestavnou spalinovou klapkou, izolace a připojovací trubky topení. Plášť kotle. Skupina hořáku s armaturami a vyrovnávací clonou. 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně Uvedené plynové speciální topné kotle jsou vhodné pro vestavbu do topných systémů dle DIN EN 122. Odpovídají konstrukci kotlů 1 dle DIN 4702 díl 3. Vypínací omezovací teplota činí C dle EN 297. Topné kotle jsou zkoušeny dle směrnice EG pro plynová zařízení /39/EWG na základě EN 297 (do 70 kw) resp. EN (od 70 kw) Vybavení Blok kotle z litiny (GG20) namontovaný na základovou desku nebo ve volných článcích, Blok kotle a pojistka proudění jsou izolovány 100 mm silnou vrstvou minerálního vlákna, izolace dna prostoru spalování tvoří 10 mm deska z keramických vláken. Pojistka proudění s velkým čistícím otvorem. Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení k optimalizaci spalovacího vzduchu. Atmosférický předsměšovací hořák (NO X -chudý) pro zemní a kapalný plyn, Dvoustupňová hořáková skupina s á jednou plynovou armaturou. Automat hoření plynu s automatickým zapalováním pomocí zapalovacího hořáku a ionizačním kontrolou plamene. Kompletně zapojenou spínací skříň se všemi bezpečnostními zařízeními: - spínač ZAP/VYP, - přepínač druhu provozu, - odblokovací tlačítko, - bezpečnostní omezovač teploty ( C) s testovacím tlačítkem, - pojistka 4 A (pomalá), - regulátor teploty kotle, - kontrolky k signalizaci provozního stavu a poruch, - teploměr (pouze další ovládací panel), - BUS kabel k propojení dalšího kotle s řídícím kotlem u vícekotlových systémů (pouze další ovládací panel), provedení kotle D s ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M (použitelný jako samostatný kotel nebo jako řídící kotel u vícekotlových systémů), plášť kotle z ocelového plechu povrstveného bílou umělou hmotou. Zapojovací skříňka. 1) Navíc u volných článků přibaleno: šroubení, mazivo, výbava kotle, atd CZ (03.12) RBCZ

9 Údaje o kotli 1.7 Příslušenství (viz. též ceník) Příslušenství s elektrickým připojením lze napojit pomocí konektorů nebo svorek. Pokud je třeba, jsou přípoje při expedici od výrobce přemostěny. Při zapojení příslušenství příslušné můstky odstranit a uchovat u kotle pro případ nouzového provozu. Všeobecné příslušenství: AGÜ 3: kontrola odtahu spalin s automatickým opětovným zapnutím po čekací době 20 minut. GDW 1: kontrola tlaku plynu. KB 3: kartáč pro čištění kotle. MOK 10 22: Komínová klapka k vestavbě do potrubí odtahu spalin za pojistkou proudění. MVA 1: Přídavné relé při kapalném plynu pod úrovní terénu. K napojení magnetického ventilu do domovní přípojky. PW 2: lisovací nářadí pro kotel STB 100-1: Bezpečnostní omezovač teploty 100 C. TTR : Ionizační zesilovač pro připojení na dvoufázové sítě. VDK 4: konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti. VDK : konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti a kontroly plynu. WMS 1: Pojistka dostatku vody. Sady pro přestavbu na kapalný plyn. Příslušenství pro digitální ovládací panel TAC-M: BK 1: BUS-kabel (l=1 m) k propojení TAC Plus 2 s TAC-Plus 2. BK 10: BUS-kabel (l=10 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. BK 40-1: BUS-kabel (l=40 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. MMX: směšovací modul. SF 2: čidlo teploty zásobníku (NTC) pro kotle jiných výrobců. TAC-Plus 2: modul topného okruhu (lze připojit max. 10 ks): - přípoj pro dva topné okruhy (zásobník, nesměšovaný topný okruh a/nebo směšovaný okruh), - rozhraní BUS, - přípoj jednoho venkovního čidla pro každý topný okruh. TFX 1: čidlo teploty (PTC) ke snímání teploty bazénu, teplého vzduchu nebo teploty zásobníku. TWR 1, resp. TWR 2: dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti. Příslušenství pro systémy s více kotli AF 1/22 AF 10/30: sběrač spalin pro systémy s 2 až 3 kotli. BK 40-1: BUS-kabel (l = 40 m) k propojení digitálního ovládacího panelu TAC-M s dalším ovládacím panelem. DK 40-1: škrtící klapka DN 40 s přírubovým přípojem a servopohonem se zpětným kontaktem. SAK 3: bezpečnostní odpojovací kaskáda. VF-MK1: čidlo náběhové teploty s ponorným pouzdrem pro vestavbu do společného náběhu CZ (03.12) RBCZ 9

10 Údaje o kotli 1. Popis funkce Požadavek na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) od kotlového regulátoru teploty resp. ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M. Start se signálem plamene (obr. 1, horní diagram): Automat hoření plynu obdrží při požadavku na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) přes regulátor teploty kotle napětí. Po kontrolní době (tp) zahájí zapalovací trafo (ZT) proces zapalování. Současně otevře ventil zapalovacího hořáku a uvolní množství plynu pro zapalovací hořák. Jakmile kontrola ionizačního plamene vyšle na automat hoření signál plamene (IE) >0,9 µa, je odstartován stabilizační čas (t 3n ). Po uplynutí stabilizačního času (t 3n ) otevře automat hoření plynový ventil (GV1) a uvolní startovací zatížení prvního stupně hořáku. Tím je zaručen tichý postup zapálení. Současně vypne zapalovací trafo (ZT). Za předpokladu, že je signál plamene (IE) k dispozici, je při vzniklém požadavku na teplo pro druhý stupeň hořáku (přes TAC-M) otevřeno vestavěná komínová klapka (EAK). Dosáhne-li toto polohy 4, je připojena startovací zátěž přes plynový ventil (GV2). Po ukončení bezpečnostního času (Ts) uvolní plynové ventily (GV1) a (GV2) hlavní výkon. Je dosaženo provozního stavu kotle. V průběhu bezpečnostní doby (ts) chybí signál plamene (IE) (obr 1, spodní diagram): Neobdrží-li automat hoření plynu po uplynutí bezpečnostní doby (ts) signál plamene (IE), je současně: - zablokován automat hoření plynu, - na ovládacím panelu je indikováno hlášení poruchy (SL1). Po uplynutí čekací doby (t w ) cca. s může být automat hoření plynu odblokován pomocí odblokovacího tlačítka na obslužném panelu. Po uplynutí resetovacího času (t r ) max. 1 minuta, začne opakovaný průběh programu automatu hoření plynu. Zhasnutí plamene během normálního provozu: Nový pokus startu po zhasnutí plamene. Je-li nový pokus neúspěšný, je automat hoření plynu zablokován shora uvedeným způsobem. obr. 1 1 Start se signálem plamene 2 V rozmezí bezpečnostního času chybí signál plamene. 3 Zhasnutí plamene během normálního provozu. A Zapnutí regulátoru 1. stupně a 2. stupně. B Zapálení plamene na zapalovacím hořáku. C Vypnutí 2. stupně. D Bezpečnostní vypnutí. E Stlačení tlačítka odblokování poruchy. EAK Vestavná komínová klapka. 0 - uzavřeno; pro 1. stupeň 4 - bod zapnutí; pro 2. stupeň - otevřeno; pro provozní polohu 2. stupně. GV1 Plynový ventil - 1. stupeň. GV2 Plynový ventil 2. stupeň. IE Signál plamene (potřebný ionizační proud > 0,9 µa). KTR 1.St. Požadavek na teplo - 1. stupeň KTR 2.St. Požadavek na teplo - 2. stupeň SL1 Interní kontrolka poruchy ionizace / GFA. t 3n Stabilizační čas = cca. 3 s. t p Kontrolní čas = 1, s. t r Čas resetu = 1 min. t s Bezpečnostní čas s. t w Čekací doba = cca. s. ZT Zapalovací trafo. ZV Ventil zapalovacího hořáku CZ (03.12) RBCZ

11 Popis funkce plynové armatury: Plynová armatura dostává napětí přes automat hoření plynu. Otevře se pojistný magnetický ventil (1, resp. 1/1) a je aktivována cívka regulačního ventilu (12). 1. stupeň se zapalovacím hořákem: - Otevře se pojistný magnetický ventil (1) a uvolní množství plynu pro zapálení. - Při signálu plamenu (IE) je aktivována cívka servoventilu (12). 2. stupeň startuje cca. 3 sekundy po aktivaci servoventilu (12) 1. stupně. Pojistný ventil (1/1) se otevře a cívka regulačního ventilu (12/1) aktivuje. Plyn přiškrceně proudí do regulační komory tlaku (174) a přes rozdělovací kanály (13) do komory regulace tlaku (10). Pomalu narůstajícím přetlakem v komoře regulace tlaku (10) je částečně otvírán regulační ventil (11, resp. 11/1). Současně je narůstajícím přetlakem zatlačena membrána startovacího zatížení (17) směrem dolů do sedla. Vzduch pod membránou startovací zátěže (17) uniká otvorem prodlevy startovací zátěže (17, resp. 170). Tím je startovací zátěž řízena dokud membrána startovacího výkonu (17) nepřiléhá k sedlu. Pak se zvýší řídící přetlak a hlavní plynový ventil (17) se otevře více, až do dosažení hodnoty hlavního výkonu nastavené na regulátoru tlaku (171). Po vypnutí jsou ventily nastaveny do původní polohy, různé kanály a komory armatury jsou odlehčeny od přetlaku. Plynová armatura zůstává dále připravena k provozu / obr. 3 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 10 (2. stupeň; vlevo) přívod plynu 1 plynové síto 1 měřící hrdlo (připojovací přetlak) 17 měřící hrdlo (výstupní přetlak) 1 magnetický pojistný ventil, třída B 1/1 magnetický pojistný ventil 19 cívka magnetického pojistného ventilu 10 komora regulace tlaku 11 servoventil 11/1 regulační ventil 12 cívka servoventilu 12/1 cívka regulačního ventilu 13 rozdělovací kanály 17 prodleva startovací zátěže 1 membrána hlavního ventilu 19 membrána regulátoru tlaku 170 stavěcí šroub startovací zátěže 171 seřizovací šroub regulátoru tlaku (hlavní výkon) 1 servoregulátor tlaku 174 komora regulace tlaku 17 hlavní ventil, třída B 17 membrána startovací zátěže 177 výstup k zapalovacímu hořáku 17 výstup k hlavnímu hořáku 179 ochranná čepička 10 škrtící vložka pro kapalný plyn Údaje o kotli /1 12/ obr. 2 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 102 (1. stupeň; vpravo) CZ (03.12) RBCZ 11

12 Údaje o kotli SV HV GB STB KTR KF HR E IE, ZT SCH GV2 GDW B GV1 GFA obr. 4 Funkční schéma kotle B hořák z ušlechtilé oceli E vypouštění GB litinový článkový blok GDW kontrola tlaku plynu (příslušenství) GV1, GFA plynová armatura s připojeným automatem hoření plynu GV2 plynová armatura HR vratné potrubí topení HV náběhové potrubí topení IE, ZT zapalovací hořák se zapalovací elektrodou a kontrolou ionizace KF čidlo teploty kotle, resp. náběhové teploty okruhu A KTR regulátor teploty kotle SCH zapojovací skříňka STB bezpečnostní omezovač teploty SV přípoj pojistného ventilu CZ (03.12) RBCZ

13 Údaje o kotli 1.9 Elektrické zapojení Elektrické schéma digitálního ovládacího panelu TAC-M Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. T transformátor TB omezovač teploty okruh B, C TEL telefonní spínací relé 1) TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) MMX směšovací modul 1) MOK motoricky ovládané komínová klapka spalin 1) MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného plynu 1) N nulový vodič NF odrušovací filtr NL síťová zdrojová deska R1 n řídící relé S1 spínač ZAP/VYP S2 tlačítko testu STB S3 přepínač druhu provozu A spojení z A do A AF čidlo venkovní teploty AGÜ kontrola spalin 1) BK můstek (zpětné hlášení MDK) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 CR můstek UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) VDK kontrola těsnosti ventilů 1) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 2) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1) 4) SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty EAK vestavná komínová klapka ETG odblokovací tlačítko GFA FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) GFA automat hoření plynu GV1 plynový ventil - 1. stupeň GV2 plynový ventil - 2. stupeň HL hlavní řídící deska J zástrčka řídící desky SAK 3 můstek (příslušenství SAK) 3) KF čidlo teploty kotle, resp. čidlo náběhové teploty SF NTC čidlo teploty zásobníku okruhu A (odstranit krajní konektor) 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) KTR regulátor teploty kotle L fáze LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) CZ (03.12) RBCZ 13 M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX)

14 Údaje o kotli Elektrické schéma dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u vícekotlových systémů): Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty VDK kontrola těsnosti ventilů 1) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. A spojení z A do A KF čidlo teploty kotle AGÜ kontrola spalin 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) BK1 můstek (zpětné hlášení MDK) KTR 1.st. regulátor teploty kotle 1. stupeň BK2 můstek (uživatelská regulace - 1. stupeň) KTR 2.st. regulátor teploty kotle 2. stupeň BK3 můstek (uživatelská regulace - 2. stupeň) L fáze BL1 provozní kontrolka 1. stupeň MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) BL2 provozní kontrolka 2. stupeň MOK motoricky ovládaná komínová klapka spalin 1) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného CR můstek plynu 1) EAK vestavná komínová klapka N nulový vodič ETG odblokovací tlačítko GFA NF odrušovací filtr FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) R1 n řídící relé GFA automat hoření plynu S1 spínač ZAP/VYP GV1 plynový ventil - 1. stupeň S2 přepínač druhu provozu a tlačítko testu STB GV2 plynový ventil - 2. stupeň S4 spínač čerpadla J zástrčka řídící desky Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) KL řídící deska kaskády SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1)4) CZ (03.12) RBCZ

15 Údaje o kotli 1.10 Schéma systému obr. 7 Samostatný kotel s TAC-M obr. Systém s více kotli v kaskádě AF čidlo venkovní teploty SV pojistný ventil AG expanzní nádoba TAC-M řídící kotel BUS BUS spojení TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) E odvzdušnění UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) F vlečný kotel ÜV přepouštěcí ventil HK topné okruhy A, B, C VF čidlo teploty náběhu okruhu B, C HKA topný okruh A (pouze s příslušenstvím MMX) HKB topný okruh B (s dodatečnou řídící deskou MMX) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 1) HKC topný okruh C (s dodatečnou řídící deskou MMX) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) KF čidlo teploty náběhu okruhu 1, resp. kotle KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) RK zpětná klapka RV zpětný ventil SF NTC čidlo teploty zásobníku (odstranit hranový konektor) SK zásobník teplé vody CZ (03.12) RBCZ 1

16 Údaje o kotli 1.11 Konstrukční a připojovací rozměry KN obr.9 obr.12 obr.10 obr.13 obr.11 obr.14 typ kotle rozměr B1 B2 B3 B4 B T1 T2 DØ KN mm KN mm KN mm KN mm KN mm KN -9.. mm KN mm KN mm KN mm tabulka 9 E EL G připojovací hrdlo pro výpusť Rp3/4 elektrokabel přípojka plynu R1 / průchod plynu HR HV SV vratné potrubí topení R1 2 náběh topení R1 2 připojovací hrdlo pro pojistný ventil Rp CZ (03.12) RBCZ

17 Údaje o kotli Systémy s více kotli U systémů s příslušenstvím AF 1/22 AF 10/30: Mezi základními deskami kotlů dodržet odstup 10 mm obr CZ (03.12) RBCZ 17

18 Údaje o kotli 1.12 Technické údaje typ kotle KN KN KN KN KN KN -9.. KN KN KN výkon / zatížení / účinnost jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení obou stupňů 1) jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní spotřeba tepla normovaná účinnost kw kw kw % % 4 49,3 29, 0, ,1 29, 0, 9 3,9 39,4 0, ,7 39,4 0,3 9, 1,4 49,1 0,79 9, 9,1 49,1 0, 9, ,, 0, ,, ,2, 0,9 9 hodnoty připojeného plynu zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) m 3 /h kg/h,22 3,,2 4,2 7,29,3,33,1 9,34,91 10,39 7, 11,41,42 12,43 9,1 13,4 9,94 dovolený připojovací přetlak plynu zemní plyn H kapalný plyn mbar mbar tlaková ztráta při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K mbar mbar mbar 3, , technické hodnoty spalin ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X mm mbar mbar zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 2) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh 27, 2, , 3 0 < 10 33,1 2, , < 3,3 34, , 70 2 < 9 49,3 34, , 9 0 < 11 49,2 43, , 7 4 < 4,7 43, , 0 < 9 0 1, , 70 4 < 7,3 1, , 70 0 < 9 70, 1, , 70 2 < 11 kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % 2, 2, 12 34,3 2, ,7 12 4,7 3,7 12 1,3 44, , 12 2, 3,3 12,2 3,3 12,9 3,3 12 další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni C C bar kg l ks ks V Hz W W W tabulka 10 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ

19 Údaje o kotli Příklady systémů s více kotli 1x KN -9 D 1x KN -9 F 1x KN -9 D 2x KN -9 F 2x KN (MKN 12-9) 2x KN (MKN 144-9) 2x KN (MKN 12-9) 2x KN -9.. (MKN 10-9) 2x KN (MKN 19-9) 2x KN (MKN 21-9) 2x KN (MKN 234-9) 3x KN (MKN 243-9) 3x KN -9.. (MKN 270-9) 3x KN (MKN 297-9) 3x KN (MKN 324-9) 3x KN (MKN 31-9) výkon / zatížení / účinnost: jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení všech stupňů jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní tepelná spotřeba normovaná účinnost hodnoty připojeného plynu: zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) dovolený připojovací přetlak plynu: zemní plyn H kapalný plyn tlaková ztráta: při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K technické hodnoty spalin: ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni kw kw kw % % m 3 /h kg/h mbar mbar mbar mbar mbar mm mbar mbar g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh g/s g/s C C % % C C bar kg l ks ks V Hz W W W , 39,4 0,9 9,0 14,7 10, x10 7, 34, , 70 2 < 9 77,2 3,7 130,2,0 2x274 2x33 2x 2x ,4 0,3 9, 1,7 12, x10 7, 34, , 9 0 < 11,3 3,7 130,2,0 2x30 2x3 2x9 2x , 49,1 0,79 9, 1, 13, x200 9,4 43, , 7 4 < 99,4 44, 130,2,0 2x32 2x40 2x10 2x ,2 49,1 0, 9, 20,9 1, x ,4 43, , 0 < 9,0 44, 130,2,0 2x34 2x43 2x11 2x ,, 0, 9,0 22,9 1, x , , 70 4 < 7 121,1 3,3 130,2,0 2x3 2x47 2x12 2x ,0, 9,0 2,0 1, x22 130, 1, , 70 0 < 9 131,7 3,3 130,2,0 2x407 2x1 2x13 2x ,4, 0,9 9,0 27,1 19, x22 141, 1, , 70 2 < , 3,3 130,2,0 2x43 2x4 2x14 2x ,2 49,1 0,79 9, 2,2 20, x , 43, , 7 4 < 149,2 44, 130,2,0 3x32 3x40 3x10 3x ,3 49,1 0, 9, 31,3 23, x200 14,1 43, , 0 < 9 1,0 44, 130,2,0 3x34 3x43 3x11 3x ,4, 0, 9,0 34, 2, x200 10,0 1, , 70 4 < 7 11,7 3,3 130,2,0 3x3 3x47 3x12 3x ,, 9,0 37, 27, x22 19,9 1, , 70 0 < 9 197, 3,3 130,2,0 3x407 3x1 3x13 3x ,, 0,9 9,0 40, 29, x22 212,4 1, , 70 2 < ,2 3,3 130,2,0 3x43 3x4 3x14 3x tabulka 11 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ 19

20 Předpisy 2 Předpisy 2.1 Související předpisy a normy Při plánování a instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny normy a předpisy pro zapojení plynových spotřebičů, pitné vody, elektrických zařízení a připojení na komín platné v CR. Přístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou určeny výhradně pro připojení na teplovodní topný okruh a pro připojení na rozvod teplé užitné vody při dodržení parametrů dle údajů v tabulce technických hodnot. Přístroj nesmí být využit jako zdroj tepla k ohřevu roztoků jiných než voda nebo směs vody a protizámrzového prostředku a rovněž nesmí být přístroj provozován jako zdroj páry. Přístroj nesmí být konstrukčně upravován. Nesmí být měněno vnitřní elektrotechnické ovládání a automatika. Nesmí být měněny a vyřazovány pojistné a zabezpečovací prvky. U přístroje nesmí být nastaven vyšší výkon, než je uveden v nastavovacích tabulkách. Instalační podmínky pro plynové kotle s výkonem do 0 kw Při instalaci a používání plynového spotřebiče musí být dodrženy všechny předpisy CSN čl. 21, zejména: Plynový spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. Obsluhu plynového spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Plynový spotřebič smí být bezpečně používán v prostředí s vnějšími vlivy normálními ve smyslu ČSN a ČSN Za okolností vedoucích k nebezpečí přechodného vzniku nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC apoll.), musí být plynový spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Připojení plynového spotřebiče ke komínovému sopouchu smí být provedeno jen se souhlasem kominického podniku dle ČSN 4201 a ČSN Před montáží plynového spotřebiče musí mít uživatel od plynárny povolen í k připojen í plynového spotřebiče na plynovou přípojku. Připojení plynového spotřebiče na komín, plyn a el. sít smí provádět jen odborný instalační závod. Plynový spotřebič je nutno umístit tak, aby visel pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys plynového spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách. Na plynový spotřebič a do vzdálenosti menší, než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. Při instalaci spotřebiče v koupelně, sprše nebo umývárně respektujte CSN Související normy ČSN Teplovodní a parní kotle ČSN 0100 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Odběrní plynová zařízení na svítiplyn, na zemní plyn v budovách ČSN 4201 Navrhování komínů a kouřovodů ČSN 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN 3 40 Předpisy pro instalaci a rozvod propanu v obytných budovách ČSN Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem ČSN Elektrická zařízení Část 3:Stanovení základních charakteristik ČSN Elektrická zařízení Část : Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 1: Všeobecné předpisy ČSN Elektrická zařízení Část 4:Bezpečnost Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem České technické normy vztahující se k nařízeni vlády č Sb., kterými se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv: ČSN EN 297 Kotle ústředního topení na plynná paliva. Provedení B11 a B11 BS s atmosférickými hořáky se jmenovitým topným příkonem nejvýše 70 kw ČSN 033-1:1997 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN Kotle s tepelným výkonem do 300 kw CZ (03.12) RBCZ

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

HW 50. návod k montáži a nastavení

HW 50. návod k montáži a nastavení HW 50 návod k montáži a nastavení 7 719 001 780 Obsah Obsah 1 Všeobecné 2 11 Použití 2 12 Regulace 2 13 Rozsah dodávky 2 14 Rozměry 2 2 Možnosti vestavby 3 21 Montážní poloha 3 22 Přípoje 3 3 Montáž 3

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A TŘÍDA NOx THERM 0, CXE.AA, LXZE.A THERM 0, CXE.AA, LXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

ZÁSOBNÍK. Návod k instalaci. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C

ZÁSOBNÍK. Návod k instalaci. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C ZÁSOBNÍK Návod k instalaci Zásobník HydroComfort EAS 120-200 C EAS-T 150-200 C Obsah Obsah 1. K tomuto návodu.................................................... 3 1.1 Obsahem tohoto návodu....................................................

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. Univerzální

Více

Instalace. obr.35. obr.36. Přípoje plynu a topení mohou být nyní již montovány bez dalších dílů pláště kotle.

Instalace. obr.35. obr.36. Přípoje plynu a topení mohou být nyní již montovány bez dalších dílů pláště kotle. Instalace Hotový blok kotle nastavit do konečné montážní polohy. Otevřít balicí jednotku s pláštěm kotle. Přední stěnu (38) zavěsit do dvou vodicích čepů (39) spodní desky a přišroubovat k traverzám (11).

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora Závěsné kondenzační kotle 80-10 kw VU 806/ ecotec plus VU 1006/ ecotec plus VU 106/ ecotec plus Tradice, kvalita, inovace, technická podpora Závěsné kondenzační kotle 80-10 kw VU 806/ ecotec plus VU 1006/

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 Obsah Stránka Přímo ohřívané plynové zásobníky Junkers 5-002 Závěsné nepřímo ohřívané zásobníky 5-003 Stacionární nepřímo ohřívané zásobníky 5-004 Velkobjemové nepřímo ohřívané zásobníky 5-011 Solární

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOCROSSAL 200. Plynové kondenzační kotle 404 až 628 kw. Obj. č. aceny:vizceník. Typ CT2

VIESMANN. List technických údajů VITOCROSSAL 200. Plynové kondenzační kotle 404 až 628 kw. Obj. č. aceny:vizceník. Typ CT2 VIESMANN VITOCROSSAL 200 Plynové kondenzační kotle 404 až 628 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCROSSAL 200 Typ CT2 Plynový kondenzační kotel na zemní plyn H S modulovaným válcovým hořákem

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

, ,5. Elektrické krytí: IPX4D Kategorie paliva: II 2H3P Třída NOx: 5

, ,5. Elektrické krytí: IPX4D Kategorie paliva: II 2H3P Třída NOx: 5 5,0 kw Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění ESYLIFE n CE 0063BQ HLVNÍ ROZMĚRY (MM PLCE) MCR 4 MCR 4 BIC MCR 4 /BS b Výstup z kotle vnitřní Ø mm 18 18 18 c Primární výstup do výměníku zásobníku

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku Vitodens 4-F, typ FBA.1 Popis výrobku A Topné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru B Modulovaný

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCROSSAL 200. Plynový kondenzační kotel 87 až 311 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCROSSAL 200. Plynový kondenzační kotel 87 až 311 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCROSSAL 200 Plynový kondenzační kotel 87 až 311 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 25 VITOCROSSAL 200 Typ CM2 Kondenzační plynový

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 6 70 63 087-00.O ZSC 4-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... 6 70 63 33 CZ (0 4 / 0)

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 340-M Typ SVKA Multivalentní akumulační

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 Obsah Stránka Přímo ohřívané plynové zásobníky Junkers 5-002 Závěsné nepřímo ohřívané zásobníky 5-003 Stacionární nepřímo ohřívané zásobníky 5-004 Velkobjemové nepřímo ohřívané zásobníky 5-011 Solární

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

THP-IN AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

THP-IN AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE THP-IN Automatické teplovodní kotle THP-IN na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 18 výkonových typech. Kotle jsou vybaveny injektorem pro snížení teploty vratné

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrání Ohřev teplé vody Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 72 až 144 kw jako zařízení s více kotli do 432 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 72 až 144 kw jako zařízení s více kotli do 432 kw VIESMANN VITOGAS 200 F Nízkoteplotní plynový kotel 72 až 144 kw jako zařízení s více kotli do 432 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 24 VITOGAS

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 16 25 24 22 23 15 18 26 19 17 21 20 1 10 7 8 9 13 27 4 6 3 5 7 28 14 12 11 2 Stacionární kotle Změna vyhrazena! 10/2017 M7742190015 Důležité poznámky Katalog náhradních dílů je

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3 Kompaktní stacionární sestava skládající se z topného kondenzačního kotle s jmenovitým tepelným výkonem 19, zásobníkem o objemu 150 l s vrstveným ukládáním teplé vody vybaveným solárním výměníkem. Všechny

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

Návod k montáži. Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 0105 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením

Návod k montáži. Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 0105 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením 6300 9566 0/000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada k montáži kompletní stanice Logasol KS 005 (R) na zásobníky SM 300, s pružným potrubním propojením Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více