Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, Vyškov, IČ: tel.: , Č. j.: 616/11 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst., od 2005 zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2010/2011 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /20052 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 28,6 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia.

3 b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2010/2011 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: 7941K/41, 7941K/81, 7941K/401, 7941 K/80 Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /9423 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(ve sloupci je uveden počet dělených hodin): Niţší gymnázium Vyšší gymnázium Předmět V VI I II III (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) IV(ŠVP) VII VIII (ŠVP) (ŠVP) Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd 2 2 Společenské 1 1 vědy Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty

4 Celkem hodin Ve školním roce 2010/11 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvartách, kvintách, sextách, v a ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2010/2011 Anglický jazyk / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Písemná a elektronická komunikace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálněfilozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní seminář/ 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z českého jazyka a literatury / 4. ročník, oktávy Seminář z českého jazyka a literatury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Dějiny kultury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z hudební výchovy / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / ročník, septimy Psychologie a religionistika / ročník, septimy Sociologie a politologie / ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 Nepovinné předměty 2010/2011 Sportovní hry hoši / kvarty Sportovní hry mladší a starší dívky / primy kvarty GIS / sekundy tercie Filmový klub / kvarty Počítačová grafika a zpracování textu / sekundy kvarty Italská konverzace / tercie kvarty c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele, preventista Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze rizikových forem chování zástupce ředitele Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 4. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Bednářová Marta Ze, Tv Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní PA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Bc. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 8. OB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 5. QA Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní SA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 4. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní B, mentor, koordinátor SOČ Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch třídní 8. OA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní PB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní TB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj Mgr. Máslová Renata De, Ze třídní 6. XA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 6. XB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch

6 třídní A Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Mgr. Plevová Jana Čj, On třídní B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 7. MA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní TA Mgr. Šaini Hejová Hana Čj, Hv třídní 4. KB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Šustek Zdeněk Ma, Fy Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La třídní S B Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 7. MB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní Q A Mgr. Welterová Danuše Ma, Dg Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté P.ICLic.ThLic. Cinciala František náboţenství PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Pavlíková Jana Fj Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv Mgr. Zavadil Ivo Čj, TV THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Ing. Poláchová Andrea Mzdová účetní Dvořáková Zdeňka do Srnová Soňa od Tajemnice školy Přikrylová Erika Stravovací referentka, administrativní pracovnice Teuchnerová Eva Správce sítě, knihovník Bc. Boudný Michal Správce počítačové sítě Mgr. Šustek Zdeněk Správce počítačové sítě RNDr. Hájek Jiří Správce počítačové sítě Mgr. Vejmola Jan Kuchařka Burianová Jitka Kuchařka Čechová Petra Kuchařka Grošková Jana Uklízečka Doleţalová Jiřina Uklízečka Hepilová Jaroslava Uklízečka Mazalová Miloslava Uklízečka Simonidesová Růţena

7 Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filomena Hledík Antonín mateřská dovolená učitelka Mgr. Kubartová Ivana učitelka Mgr. Vybíralová Iva mzdová účetní Srnová Soňa do d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 2012, u kterých byly dva termíny. Do kola na první termín bylo přihlášeno 50 ţáků (z toho 30 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno14 ţáků (z toho 9 dívek). Do kola na první termín byl přihlášen 1 ţák (z toho 1 dívka). Z kola přijímacích zkoušek nenastoupí 10 ţáků (z toho 7 dívek). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 36 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 55 ţáků (z toho 33 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium byla vyhlášena tři kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 201 Do kola na první termín bylo přihlášeno 42 uchazečů. Na druhý termín kola bylo přihlášeno 34 uchazečů. Dva uchazeči se nedostavili ke zkoušce. Do kola se nepřihlásil ţádný uchazeč. Do kola se přihlásil 1 uchazeč. Celkem bylo do čtyřletého gymnázia přihlášeno 77 uchazečů (z toho 50 dívek). V prvním kole bylo přijato 60 uchazečů, 51 odevzdalo zápisový lístek. Z nepřijatých studentů 6 podalo odvolání, 2 z nich odevzdali zápisový lístek. Ve kole byl přijat jeden uchazeč a odevzdal zápisový lístek. Celkový počet studentů je 54 (z toho 36 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2010/2011 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,88% , B , ,71% , A , ,94% ,

8 B , ,79% , A , ,55% , B , ,38% , A , ,63% ,40 0, B , ,50% , PA , ,14% , PB , ,14% , SA , ,0% , SB , ,0% , TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,4% , KB , ,3% , QA , ,67% , QB , ,52% , XA , ,77% , XB , ,33% ,16 0, MA , ,54% , MB , ,24% ,34 0, OA , ,04% , OB , ,38% ,03 0, škola , ,55% ,28 0, Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,13% , B , ,03% ,96 0, A , ,61% , B , ,69% , A , ,52% , B , ,13% , A , ,38% , B , ,50% , PA , ,57% , PB , ,29% , SA , ,0% , SB , ,8% ,91 0, TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,7% ,88 0, KB , ,9% , QA , ,00% , QB , ,52% , XA , ,46% , XB , ,33% , MA , ,22% , MB , ,86% , OA , ,04% , OB , ,08% ,50 0,04 0 0

9 prospělo neprospělo neklasifikov áno prospělo neprospělo neklasifikov áno škola , ,73% ,68 0, profilová část Maturita společná část třída počet žáků vyznamenaní celkem z toho samé výborné 4. A B OA OB Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,02% Vyšší odborné školy 0 0,00% Jazykové školy 2 1,71% Úřad práce 2 1,71% Zaměstnání 3 2,56% Au pair 0 0,00% Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové školy) Umístění absolventů podle tříd ,72% Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % VŠ ,00% VOŠ 0 0,00% 4. A jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 0 0,00% VŠ 29 90,62% VOŠ 0 0,00% 4. B jazyková škola 2 6,25% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 1 3,13% VŠ ,00% O A VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00%

10 O B f) Prevence rizikových forem chování zaměstnání 0 0 VŠ 22 84,62% VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 2 7,69% zaměstnání 2 7,69% Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, ročníky a kvinty a sportovní kurz ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM Vyškov, Policií ČR a Městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 A, B a jejich třídní učitelky

11 Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity vyučující Zeměpisné praktikum, práce s 2 K A, B, třídní učitelé a další kolektivem vyučující Besedy, přednášky 4 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa, NG Den naruby) Víkendové pobyty 1 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 1 Společné akce pracovníků 2 Pomoc městu a DDM 2 vybraní studenti Semináře 1 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 2 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Školení Zákoník práce, Vyškov 3 Být a nebýt bit, seminář lidská práva, Brno 1 Webové aplikace 23 Školení BOZP 75 Školení učitelů fyziky Vyhláška č Seminář Náš společný svět 4 Školení MOODLE 13 Seminář Rollout AreGIS 10 3 Školení GOOGLE SKETCHUP, Brno 2 Seminář Simulační hry v CJ, Brno 2 Školení k maturitě, Olomouc 2 Seminář Dějiny regionu 1 Seminář ČJ, Brno 2 Seminář Finanční gramotnost 1 DVPP RJ, Brno 3 FS II. funkční školení 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1 Ţivot a dílo Aloise Musila, FF MU Brno, přednáška a 1 výstava Školení ICL 1 Najdi svého marťana seminář na DDM Vyškov 1 Ptáci a krajina Jiţní Moravy, seminář Brno 1 Oxford Methodology Day, seminář Olomouc 2 Práce s nadanými ţáky 3 Aplikace metody simulačních her ve výuce EVVO 1 Interní školení GIS 7 Platové předpisy ve školství 2 Roční zúčtování platů za rok 2010, Vyškov 1 FKSP 2011, Brno 1

12 Změny v účetnictví v roce 2011, Brno 1 Seminář k programu SVES, JÚ JmK Brno 1 Práce s redakčním systémem 5 Seminář Scio přijímací zkoušky 2 Exam Roadshow, Brno 3 Motivační hry v zeměpisu 2 Oborový seminář chemie Nové trendy ve výuce, Brno 1 Spisová sluţba a archivnictví 2 Seminář k OP VK 1 Virtuální komunikace, Brno 2 Seminář AJ, Brno 1 Jasmínová revoluce, přednáška, Olomouc 1 Konference Inovace odborné praxe 1 Fondy EU 1 Školení k nové maturitě ŠMK 4 Školení k nové maturitě hodnotitelé písemných prací 9 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených Městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích, lyceem ve Villa Realu a výměnné pobyty Karlsbad koncert váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM a PPP Vyškov, s Policií ČR spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG soutěž jméno Astronomická olympiáda kategorie GH (P S) Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda kategorie A Zeměpisná olympiáda kategorie B Zeměpisná olympiáda kategorie C Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Vendula Březovská, P A Zuzana Klusalová, P A Dalimil Ševčík, K B Martin Špilar, K B Elizabet Maňásková, K A Martin Orság, P B Veronika Tupá, P B Dušan Morbitzer, P B Petr Vičar, S B Jan Kolčář, S A Dagmar Dvoráková, S B Dalimil Ševčík, K B Šimon Pavlas, T B Martin Špilar, K B Eurorébus kategorie C Šimon Pavlas, T B 10. v celostátním kole Dějepisná olympiáda Šimon Pavlas, T B Dalimil Ševčík, K B Lenka Košťálová, K A Dominika Rieglová, K B Konverzační soutěţ v AJ kategorie I. B (P S) Konverzační soutěţ v AJ kategorie II. B (T K) Matematická olympiáda Z9 Matematická olympiáda Z7 Matematická olympiáda Z6 Gabriela Kašová, S A Michaela Novotná, S A Sabina Doleţalová, S B Šimon Pavlas, T B Radmila Palová, T B Dominika Rieglová, K B Dalimil Ševčík, K B Jan Čermák, K B Kristina Osolsobě, K B Petr Fišar, S B Martin Orság, P B 9.

14 Fyzikální olympiáda kategorie E Fyzikální olympiáda kategorie F Fyzikální olympiáda kategorie G Olympiáda v ČJ Biologická olympiáda kategorie C Biologická olympiáda kategorie D Recitační soutěţ III. kategorie Recitační soutěţ IV. kategorie Dalimil Ševčík, K B Barbora Plhalová, T B Hana Vičarová, T B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Štěpán Maršala, S B Dalimil Ševčík, K B Aneţka Hreţová, K A Eliška Kříţová, K A Alexandra Mixová, K A Eliška Kameníková, T B Patricie Nevrlová, T B Martin Špilar, K B Petr Vičar, S B Dagmar Dvořáková, S B Zuzana Klusalová, P A Eva Sabová, P A Lucie Galatíková, K A Veronika Sodomová, T B čestné uznání Zazpívej slavíčku III. kategorie Michaela Ţďárská, T A místo v okrskovém kole místo v okresním kole Zazpívej slavíčku IV. kategorie Michaela Ţďárská, T A Barbora Ţďárská, j.h. místo v okrskovém kole místo v okresním kole Olympiáda v AJ online Radmila Pallová, T A místo v celostátním kole Výtvarná soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj Veronika Sodomová, T B Kateřina Kavková, T B cena české delegace mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Výtvarná soutěţ Za tajemstvím lesa Výtvarná soutěţ Jak se ţilo v pravěku Alena Sedláčková, T B Dagmar Dvořáková, S B Dagmar Dvořáková, S B Sára Legnerová, P B Dominika Ševčíková, T A Výtvarná soutěţ Můj domov Kateřina Kavková, T B Dominika Ševčíková, T A Matematický klokan P a S Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Gabriela Kašová, S A Matematický klokan T a K Martin Špilar, K B Dalimil Ševčík, K B Radim Pešák, T A Sportovní úspěchy NG místo, vyhlášeno sdruţením Lipka Krásensko místo čestné uznání čestné uznání místo pro oblast Vyškov místo pro oblast Bučovice vyhlášeno MKS Vyškov vyhlášeno společností Mediatel v celostátním srovnání

15 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole soutěž jméno/družstvo Přespolní běh mladší ţákyně Přespolní běh starší ţákyně Přespolní běh mladší ţáci Přespolní běh starší ţáci Štafetový závod v plavání 5x50m o putovní pohár ředitele KP VZP ČR Basketbal starší ţáci Basketbal starší ţačky Volejbal dívky Volejbal hoši Pohár rozhlasu starší ţáci Pohár rozhlasu mladší ţáci Pohár rozhlasu starší ţákyně Dagmar Dvořáková, S B, Ema Julie Růţičková, S B, Michaela Homolová, Andrea Němečková, S A, Karolína Jelínková, Veronika Trávníčková, P A Lucie Galatíková, K A, Vendula Grycová, K B, Patricie Nevrlová, Magdaléna Úlehlová, Karolína Zádrapová, T B, Tereza Morongová, T A, (jen okresní kolo), Adriana Jagošová, K B (jen krajské kolo) Jan Osolsobě, Filip Křivánek, SA, Jakub Doleţel, P A, Michal Sochor, S B, Dominik Papp, Vojtěch Růţek, P B, Jiří Brtníček, Jan Haumer, T A, Tomáš Rada, Lukáš Mozga, Dalimil Ševčík, Martin Vaškeba, K B Dominika Rieglová, K B, Karla Zbořilová, K A, Andrea Němečková, Michaela Novotná, S A, Josef Pavlík, P B, (náhradnice Iva Vanderková, P B, Lucie Taušová, P B) Filip Indrych, Tadeáš Kursa, Jiří Čepán, Matěj Zemánek, K A, Martin Špilar, Dominik Siwek, Vojtěch Němec, Martin Vaškeba, K B, Jiří Brtníček, Filip Navrátil, TA Lucie Galatíková, Jana Krejčiříková, Eliška Kříţová, K A, Dominika Rieglová, Šárka Zoulová, Adriana Jagošová, Jana Kraváčková, Kristína Spisarová, Kristína Osolsobě, Michaela Pavlíková, K B, Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, T B Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, Karolína Zádrapová, T B, Aneta Pilová, Lucie Bébarová, Petra Mikulčíková, T A, Andrea Coufalová, K B Jiří Čepán, Filip Indrych, K A, Jan Čermák, Vojtěch Němec, Dominik Pavlíček, Martin Špilar, Martin Vaškeba, K B Tomáš Rada, Martin Špilar, Martin Vaškeba, Lukáš Motta, Dominik Pavlíček, K B, Filip Indrych, Karel Hanák, K A, Filip Navrátil, Jiří Brtníček, Matěj Bačovský, T A Dominik Papp, Dušan Morbitzer, Vojtěch Růţek, P B, Petr Švec, Adam Martiško, Jakub Doleţel, P A, Jan Osolsobě, Filip Křivánek, Jindřich Minařík, S A, Michael Sochor, Jiří Bednář, S B Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Vendula Grycová, Adriana Jagošová, Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (okresní kolo) Jana Krejčiříková, K A (jen krajské kolo) Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Adriana Jagošová, místo 4. místo místo místo 6. místo místo místo místo místo 8. místo

16 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Pohár rozhlasu mladší ţákyně Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (celostátní kolo) Petra Klusková, Eva Schmiedová, Adéla Fialková, Michaela Homolová, Andrea Němečková, Michaela Novotná, Lucie Böhmová, S A, Karolína Jelínková, Terezie Laurová, P A, Julie Ema Růţičková, Dagmar Dvořáková, S B místo místo Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG soutěž jméno Přírodovědný klokan Klára Fialková, X B Vítězslav Skřivánek, X A Michaela Rychnovská, B Ondrej Ţiak, X B Veronika Dvořáková, O A Karolína Ţďárská, O B Veronika Myslivcová, O B Olympiáda ŠJ Mundo Hispano (pro partnerské SŠ MU Brno) finálové kolo: Veronika Dvořáková, O A Olympiáda z latiny Václav Škvařil, 4. A Konverzační soutěţ AJ Olympiáda v ČJ Zeměpisná olympiáda Matematický klokan junior Matematický klokan student Vyškovský cedník, kategorie let Jan Pitela, X A Hana Zabloudilová, X A Barbora Karásková, X A Šárka Navrátilová, O A Barbora Bezděková, M A Alice Nohejlová, Q A Hana Zabloudilová, X A Lucie Adlerová, M A Kateřina Kutálková, M A Adam Kusák, X B Petr Řezníček, 4. B Andrea Kopecká, Q A Veronika Kapounková, Q A Jiří Jireš, Q B Simona Musilová, Q B Lukáš Karásek, A Bořivoj Hirš, M A Denisa Medková, B Petr Holzer, M B Lubomír Richter, M A Kateřina Vrbacká,M A Tereza Čejková, B Tereza Hegerová, 4. A Silvie Zouharová, O A , povídka Ţivot a to ostatní, povídka Autobiografie, povídka Malířka, povídka Druhá šance čestné uznání a cena poroty, 1

17 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole povídka Druhá šance Olympiáda v RJ Petra Večeřová, O A Matematická olympiáda kategorie B Matematická olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie D Biologická olympiáda kategorie A Biologická olympiáda kategorie B Vítězslav Skřivánek, X A Tereza Dvořáková, X A Petr Podaný, B Jiří Jireš, Q B Denisa Gottvaldová, A Jakub Bureš, A Ondřej Suchomel, B Tomáš Urbánek, X A Drahomíra Gurková, A Kateřina Kutálková, M A Petra Ţujová, B Zuzana Gottvaldová, B Pavlína Kupková, B Kateřina Harásková, X A Aneta Piňosová, X A postup do kraje postup do kraje není není není není 19. není 15. není 1 Olympiáda v NJ kategorie III. A Olympiáda v NJ kategorie III. B Slavkovské memento poezie Slavkovské memento próza Olympiáda v AJ online Má vlast v srdci Evropy. Poznej ji a chraň. Nikola Fürstová, M A Veronika Krutílková, A Kristián Skoupý, M B Monika Tesařová, A Kateřina Kutálková, M A Šárka Navrátilová, O A (oblastní kolo) 4. (oblastní 6. kolo) čestné uznání čestné uznání 19. místo v celostátním kole místo v celostátním kole Sportovní úspěchy VG soutěž jméno/družstvo Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Kateřina Flösslerová, Monika Flösslerová, Eva Šlapalová, M A, Andrea Koutníková, Radka Kalová, Hana Mitášová, Dana Bezděková, Martina Pitáková, Pavlína Zahradníčková, Q B, Petra Vévodová Středoškolské Martin Kovář, Bořivoj Hirš, Václav Novotný, M A, 5.

18 přebory v atletice Corny, hoši Šplh na tyči dívky Šplh na laně hoši Lukáš Semerád Bořivoj Hirš, M A Martin Kovář, M A Přespolní běh (3600 m) hoši Přespolní běh (1600 m) dívky František Slovák, Filip Novotný, Ondřej Sochor, Jiří Václavík, M B, Jakub Kozár, O A, Luděk Vrtílek, B, Petr Řezníček, Petr Omelka, Lukáš Nemerád, Michal Hagara Barbora Procházková, Q A Jana Gibalová, Q A Kateřina Švecová, Q B Radka Kalová, M B druţstvo 4. Jan Hegr 7. druţstvo Jakub Kudyn Jiří Legner Pavel Vaverka, M A Bořivoj Hirš, M A Luděk Vrtílek, B druţstvo Radka Kalová, M B Andrea Kopecká Veronika Suchánková 1 Martina Svobodová 1 druţstvo Futsalová liga SŠ Josef Lička, Václav Novotný, Jakub Galia, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, František Slovák, Petr Řezníček, Martin Šamalík, 4.B, Tomáš Derka, Vadym Chubirka, O A, Martin Grepl, B, Filip Novotný, X A místo v Jihomoravském a Zlínském kraji Stolní tenis dívky Stolní tenis hoši Šplh hoši druţstva Šplh dívky druţstva Volejbal hoši Volejbal dívky Memoriál Karla Berky futsal Memoriál Karla Berky nohejbal Šachy Primus 2011 (otevřený Eva Bejšovcovám B, Jana Lenikusová, X A Petr Králík, A, Jiří Bohuslav, B, Jakub Libánek, A, Jan Barnet, X B Lukáš Nemerád, O A, Bořivoj Hirš, Martin Kovář, M A, Jan Heger, 2.B Radka Kalová, M B, Barbora Procházková A, Kateřina Švecová, Q A, Kateřina Zourková, A Tomáš Gürtler, David Slouka, A, Jakub Kozár, Matúš Zavacký, O A, František Slovák, Petr Řezníček, 4. B, Ivo Fiala, O B, Luděk Vrtílek, B, Filip Novotný, X A, Josef Lička, M A Andrea Koutníková, B, Petra Laloušková, Yvonne Vágnerová, M B, Lucie Pospíšilová, 4. A, Pavlína Zouharová, 4. B, Diana Holzerová, B, Veronika Pospíšilová, Martina Pitáková, Kateřina Harásková, X A, Lucie Bílková, A, jen krajské kolo Ivana Holásková, X A Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, Pavel Vašek, M A, Martin Šamalík, František Slovák, 4. B, Tomáš Derka, O A, nejlepší střelec celého turnaje Josef Lička, M A Kristián Pacejka, X B, Martin Šamalík, 4. B, Gürtler Tomáš, B, Josef Lička, M A Jiří Jireš, Q B Jan Čermák, K B Jan Bozay, Q B

19 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo turnaj) Basketbal hoši Basketbal dívky David Slouka, A, Pavel Vašek, Robin Medgyesy, M A, Matúš Zavacký, O A, Stanislav Zhejbal, B, Lukáš Karásek, Jakub Bureš, Ján Ševčík, A Radka Kalová, Yvonne Vágnerová, M B, Hana Mitášová, Kristýna Chaloupková, B, Kateřina Hajzerová, Petra Vévodová, A, Vendula Kubaláková, Andrea Fialková, Diana Holzerová, B, Pavla Horáčková, Veronika Kapounková, Q A, Pavla Zahradníčková, Q B Malá kopaná Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, Filip Novotný, X A, Petr Sokolář, M B nepořádá se nepořádá se 4. nepořádá se SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Kateřina Kutálková, M A Chemické indikátory 03 chemie Pavla Božeková, M B Vývoj štěňat 04 biologie Veronica Šullová, A Výskyt mikroorganizmů ve 04 biologie 8. stojatých vodách Experimentální zjištění fytotoxických vlastností 08 ochrana a tvorba Daniela Holubová, A farmakologického životního prostředí 8. přípravku Tereza Dvořáková, Laura Kilianová, Q B Kamila Šojdrová, B Denisa Medková, B Barbora Bezděková, M A Kateřina Čermáková, M A Kristián Skoupý, M B Barbora Hinková, A Adéla Kopalová, M A Pozorování průběhu dělení buněk tzv. mitóza Hormony jejich chemie a biologie Penicilinová antibiotika Program dvou setkání mladých křesťanů na téma Bible Facebook na vyškovském gymnáziu Rozbor díla Stephena Kinga Pustiměř a biskupský hrad Melice Markýza de Montespan, madame de Pompadour a jejich srovnání 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby 6. N 16 historie historie

20 Antonín Marko, Petr Omelka, B Wolf The Game 18 Informatika i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2010/2011 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. V průběhu MAG (maturitní generálka) navštívil školu pan Silvestr Rolek. Kontrolní činnost: veřejnosprávní kontrola útvar interního auditu a kontroly Města Vyškov Předmět kontroly: soulad čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Vyškova v roce 2010 se smluvními podmínkami pro jejich poskytnutí Termín kontroly: Kontrolované období: rok 2010 Kontrolu provedl: paní Dagmar Šenková kontrolor Kontrolním orgánem nebyla stanovena ţádná opatření. kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví, o hygienických požadavcích na prostory a provoz školy, o technických požadavcích na stavby Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů vyhl.č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby Termín kontroly: Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně) Kontrolní zjištění: v některých učebních prostorech není dosud provedena rekonstrukce umělého osvětlení (laboratoř fyziky, učebna jazyků). Při rekonstrukci je nutné myslet na účelové osvětlení tabule.

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, 682 01 Vyško v IČ: 00559270, tel.: 517 307 010, e-mail: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 657/10 Ve Vyškově 14. 10. 2010 Výroční zpráva

Více

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Komise ANJ Veronika SUCHÁ oktáva CAE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Tereza FRAIOVÁ oktáva FCE cambridgeské zkoušky (listopad 2016)

Komise ANJ Veronika SUCHÁ oktáva CAE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Tereza FRAIOVÁ oktáva FCE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Úspěchy studentů Bigy 2016/17 1.pololetí: Komise FYZ, ICT Bobřík informatiky Veronika HARVÁNKOVÁ tercie 1. místo v celostátním kole Přírodovědný klokan Michal VOSYKA kvarta 1. místo v okresním kole Komise

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Úspěchy žáků v celostátních kolech Celostátní kolo 16. ročníku Debatní ligy, 5. místo - tým žáků: Pavel Dostál kvarta a Kryštof Mráz kvarta a Vítek Švejda

Více

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009 Gymnázium, Vyškov Komenského náměstí 16, PSČ 682 01, tel.: 517 307 010, fax: 517 307 035, e-mail: info@gykovy.cz Č. j.: 595/09 Ve Vyškově 12. 10. 2009 Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009 Gymnázium

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy Škola Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola vznikla 1. 1. 2012 sloučením Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální, Kyjov

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A

Učební plán pro NG. ŠVP Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce část 4 UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI. Využití disponibilních hodin - třídy A UČEBNÍ PLÁN S KOMENTÁŘI Učební plán pro NG minimum dle RVP ŠVP GBHNB Využití disponibilních hodin - třídy A Využití disponibilních hodin - třídy B PA PB SA SB 3TA 3TB KA KB CELKEM " A" CELKEM " B" 7 CJL,,,,

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu Rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán Volitelné předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu Rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán Volitelné

Více

Zápis z jednání ŠR

Zápis z jednání ŠR Zápis z jednání ŠR 24. 4. 2017 Přítomni: Ing. Veronika Kurková, Mgr. Zdenka Sarauerová, Mgr. Kateřina Sládková, Martin Tomka, Mgr. Ondřej Voráček, Mgr. Zbyněk Vrba, RNDr. Stanislav Waldauf, Ing. Jitka

Více

Úspěchy studentů Bigy 2017/18

Úspěchy studentů Bigy 2017/18 Úspěchy studentů Bigy 2017/18 1.pololetí: Komise FYZ, ICT Bobřík informatiky, kategorie Kadet - pořadí v celostátním měřítku, počet soutěžících - 15 074. Ondřej Mašek kvarta 1. místo David Kuhn kvarta

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2018/2019: Změny k

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2018/2019: Změny k Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2018/2019: Třídní učitelé/ zastupující učitelé: Změny k 14. 11. 2018 I. ročník osmiletého studia Jana Oušková/ Vilém

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1954/2, České Budějovice

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1954/2, České Budějovice Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 identifikátor zařízení: 600008347 IČO:

Více

Soutěž Účastníci Přehled soutěží ve školním roce 2016/2017 Třída Školní kolo, místní soutěže Okresní kolo Krajské kolo Celostátní, zemské, ústřední, zahraniční kolo Datum Místo Kategorie Pořadí Datum Místo

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole...

Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium Tišnov, příspěvková

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1.1. Týdenní ročníkový

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2017/2018

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2017/2018 Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 27/28 . Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka,

Více

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní informace adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr.

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT

Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN. Školní vzdělávací program STUDENT Oddíl D ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN Školní vzdělávací program STUDENT . Nižší ročníky gymnázia Školní učební plán pro nižší třídy Doctrina - Podještědského gymnázia vychází z rámcového učebního plánu RVP pro základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016: Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1. místo Michaela Kupková, I.A 2. místo Ema Poláková, I.B 3. místo Martin Bartůnek, I.A

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017

Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017 Výroční zpráva Gymnázium a SOŠ, Rokycany 2016/2017 1 Informace o škole CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE: Název organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Adresa: Rokycany, Mládežníků 1115 Telefon:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec Věc: Dodatek č. 1 Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2019/2020:

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec Věc: Dodatek č. 1 Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2019/2020: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec Věc: Dodatek č. 1 Personální zajištění činnosti školy ve školním roce 2019/2020: Třídní učitelé/ zastupující učitelé: I. ročník osmiletého studia Stanislav

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úspěchy studentů Bigy 2015/16

Úspěchy studentů Bigy 2015/16 Úspěchy studentů Bigy 2015/16 1.pololetí: Komise FYZ, ICT Bobřík informatiky (listopad 2015) David KUHN sekunda 1. místo celostátní kolo Jáchym MIERVA tercie 39. místo celostátní kolo Michal VOSYKA tercie

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více