ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY mobil / / farní stránky: dat den hod úmysl mše svaté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY mobil / / farní stránky: dat den hod úmysl mše svaté"

Transkript

1 mobil / NEDĚLE POSTNÍ po 4. neděli postní po 4. neděli postní SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ po 4. neděli postní po 4. neděli postní po 4. neděli postní NEDĚLE POSTNÍ mše bez veřejnosti 20:00 mše bez veřejnosti mše bez veřejnosti Za ukončení epidemie, nemocné, ošetřovatele, ty kdo rozhoduj, překonání strachu, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany Během času bohoslužeb ve 20 hod. každý den můžeme přidat k výzvě otce arcibiskupa z Vašich domovů modlitbou růžence nebo korunky k Božímu milosrdenství k úmyslu mše svaté. Kostel je i nadále denně otevřený a na požádání je možné přistoupit ke svatému přijímání nebo zpovědi. Jak prožívat bohoslužby, které jsou v přímém přenosu a nedělní rodinnou bohoslužbu Připravme slavnostně stůl, na něj dejme kříž, rozžehněme svíci, můžeme otevřít Písmo svaté na textu evangelia, které se ten den čte při mši, připravme kancionál, abychom se mohli přidat k případnému zpěvu liturgie. Oblečme se do takového oblečení, které je vhodné pro slavení mše, zvláště v neděli (ne tepláky, zástěry apod.). Neodbíhejme k vaření ani k jiné činnosti, tak jako bychom byli v kostele. Dopřejme této modlitbě svou důstojnost a sobě čas pro načerpání síly, kterou v těchto dnech potřebujeme. Ve chvíli svatého přijímání můžeme přijímat duchovně a k tomu se pomodlit např. modlitbu z kancionálu č

2 Prosebný den 25. března, Slavnost Zvěstování Páně: Den modliteb za počatý život Modleme se tento den za rodiče, kteří čekají děti ale také za ty, kdo přemýšlejí o interrupci, aby od ní upustili. Život, náš i druhých, je křehká věc, jak se v těchto časech přesvědčujeme, která není naším vlastnictvím a je třeba ho ctít, respektovat od početí až do přirozeného konce a být o to více zodpovědný v darech lidské sexuality či péče o staré a nemocné. Domácí bohoslužba pro rodiny s dětmi Pro rodiny s dětmi je možné nesledovat úplně mši svatou. Děti považují totiž televizi za zdroj zábavy a nemusí se plně soustředit. Pro vás mám připravenou verzi, která je vložena na naše internetové stránky v sekci Rodina a mládež. Bohoslužbu vede otec rodiny, pokud je nevěřící, potom matka. Nedělní kázání nejen pro děti, přikládám: Četli jsme o tom, že Ježíš si všiml u cesty slepého člověka. Jak se pozná slepý člověk? Jaké nevýhody jsou spojené s tím, že je někdo slepý? (děti můžou přemýšlet nahlas a vy s nimi). Co, myslíte, proč si ho Ježíš všiml? Byl Ježíš zvědavý, nebo měl Ježíš něco na srdci, třeba mu (můžeme po chvíli napovědět, pokud na to nepřijdou, že mu chtěl Ježíš pomoct)? Je tady dneska někdo, komu by měl Ježíš pomoc v nějaké situaci? ( nám ). Dále jsme četli, že Ježíšovi učedníci se začali ptát, kdo za tu slepotu člověka může. On, nebo jeho rodiče? Hledal Ježíš s nimi viníka slepcovy slepoty? (ne) Ježíš viníka nehledal, ale řekl zajímavou větu: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky Také my prožíváme zajímavou situaci a jsme v trošku podobné situaci, jako byl slepec. On mnohé věci nemohl, my nyní také mnohé věci nemůžeme: Co nemůžeme? škola, mnoho lidí je doma, všichni na ulici musíme nosit roušky více, než kdy jindy si umývat ruce. Někteří lidé mohou i nadávat a hledat viníky, kdo za to může Ježíš náš však učí, že nemusíme jen hledat viníky a bát se, ale můžeme tuto situaci využít, aby i na nás se projevily Boží skutky. Jaké Boží skutky? Ježíš pomohl slepci. Jistě pomůže i nám, když si pomoct necháme. Jak? Vzpomeňme si, jakým způsobem Ježíš slepce uzdravil? Udělal takovou dost neobvyklou věc, jakou? (.plivl na zem, udělal z toho bláto, potřel tím slepci oči a poslal ho umýt se do rybníka ). Asi byste řekli: fůůůj! Jenže Ježíš byl velmi moudrý a věděl, až si jednou lidé budou tento příběh vyprávět, aby si všimli právě toho fůůůj bláta a přemýšleli proč. Až si slepec bláto z očí umyl, začal vidět. Také my, jako bychom měli někdy na očích bláto a dobře neviděli. Často jsme na školu nadávali a vidíte, teď není. Moc se se spolužáky nevídáme, ani s učiteli. On nám otevírá oči, abychom si všimli, jaké dary nám dával a které nám opět vrátí, ale my si jich budeme více vážit. Stejně tak i do kostela se nám občas nechtělo chodit. Mohli jsme ministrovat, chodit zpívat do schóly, a nyní nemůžeme. Ježíš nám otevírá oči, abychom si věcí, které jsme považovali za samozřejmé, začali více vážit a být za ně vděční. Takových věcí je pochopitelně více. Lidé si mysleli, že peníze a moderní technika všechno vyřeší a nyní vidíme, že to není pravda. Naopak dnes se nachází mnoho lidí, kteří zdarma chodí pomáhat druhým. Někteří chodí nakupovat starým lidem, aby ti nemuseli do obchodu. Jiní pro druhé šijí roušky. Také na faru přinesli lidé roušky pro pana faráře, který šít neumí. Ježíš nás učí, že více, než 2

3 peníze a moderní technika, je přátelskost mezi lidmi. Také se učíme prožívat neděli trochu jinak, společně čteme evangelium a modlíme se. Ani to jsme moc nedělali. Také jsme si jako lidé mysleli, že můžeme dělat, co se nám zachce, třeba i s přírodou. Ale tak tomu není. Je třeba být více pokorní a opatrní na to, co se dělá. Je to všechno čas učení se věcem, na které se dost zapomínalo. Tak nám Ježíš v této době otevírá oči a smývá bláto, které nám bránilo dělat to, co můžeme dnes. To jsou ty mocné Boží skutky, které se na nás nyní projevují: učíme se více lásce k lidem i k Bohu a věřím, že Bůh pošle i lidi, kteří si s nákazou poradí a vymýtí ji. 3

4 NEDĚLE POSTNÍ Za mše bez veřejnosti po 5. neděli postní Za nová kněžská a řeholní povolání :00 Modlitba sv. růžence po 5. neděli postní po 5. neděli postní po 5. neděli postní po 5. neděli postní První pátek v měsíci Za učitele, vychovatele, za děti a mládež, za návrat mravnosti 1 Setkání modlitebního společenství 17:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 4.4. po 5. neděli postní První sobota v měsíci 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 5.4. KVĚTNÁ NEDĚLE Téma: Modlitba, adorace, Panna Maria (P. František Urban) Mše: Za + manžela, rodiče a sestru a živ. rod. a duše v očistci 14:00 Katecheze a křížová cesta (Vede pastorační a ekonomická rada) Během křížové cesty zpovídá kněz mající katechezi Dne 4. dubna se konají v naší diecézi děkanátní setkání mládeže. Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 4

5 5.4. KVĚTNÁ NEDĚLE 6.4. SVATÉHO TÝDNE POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI Téma: Modlitba, adorace, Panna Maria (P. František Urban) - Mše: Za + manžela, rodiče a sestru a živ. rod. a duše v očistci 14:00 Katecheze a křížová cesta: (Vede pastorační a ekonomická rada) Během křížové cesty zpovídá kněz mající katechezi 7.4. SVATÉHO TÝDNE 17:00 Modlitba sv. růžence 8.4. SVATÉHO TÝDNE Za živ. a + rod. Červinkovu, Netopilovu, dar zdrví, živ. a + rod V E L I K O N O Č N Í T R I D U U M ZELENÝ Večerní mše na památku večeře Páně VELKÝ Den přísného postu Dary na Boží hrob v Jeruzalémě BÍLÁ Dary na Boží hrob v Jeruzalémě Noční slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Ranní chvály 1 Za + Františka Kubitu (od spolužáků) 9:00 Ranní chvály a křížová cesta 15:00 Velkopáteční obřady Po obřadech 20:00 Bdění u Božího hrobu: 19 hod. Bolestný růženec Po růženci modlitba breviáře před spaním Bdění u Božího hrobu: 9:00 Ranní chvály 10:00 Modlitba pro děti 15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství 1 Modlitba nešpor Na poděkování za 90 let, dar zdraví s prosbou o další Boží požehnání a ochranu Panny Marie, živ. a + rod. 5

6 12.4. NEDĚLE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Sbírka na Kněžský seminář Za + Anežku Mlčochovu, manžela, syna, dvoje rodiče a živ. rodinu 6

7 NEDĚLE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁ NÍ PÁNĚ Sbírka na Kněžský 15:00 seminář milosrdenství V OKTÁVU VELIKONOČNÍM V OKTÁVU VELIKONOČNÍM V OKTÁVU VELIKONOČNÍM V OKTÁVU VELIKONOČNÍM V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Za + Anežku Mlčochovu, manžela, syna, dvoje rodiče a živ. rodinu Svátostné požehnání. Modlitba nešpor a pobožnost k Božímu Na poděkování za 90 let života a za + manžela, Boží požehnání pro živ. rodinu (mše z 15.3.) Za + Františku Borkovou (od přátel) a za živ. a + Františky (mše z 13.3.) Za kněze, jáhny a ministranty (mše z 18.3.) Za děti připravující se na 1. svaté přijímání (mše z 20.3.) 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti 1 Za + Radoslava Zatloukala, rodiče a bratra V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Za + Josefa Souška, živ. a + rod. (mše z 19.3.) NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek Božího milosrdenství 15:00 Za manžele Ludmilu a Aloise Vojtkovy, oboje rodiče a sourozence, ostatní živ. a + rod. Svátostné požehnání. Modlitba nešpor a pobožnost k Božímu milosrdenství Po celý týden se modlíme pobožnost k Božímu milosrdenství. 7

8 NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek Božího milosrdenství 15:00 Za manžele Ludmilu a Aloise Vojtkovy, oboje rodiče a sourozence, ostatní živ. a + rod. Svátostné požehnání. Modlitba nešpor a pobožnost k Božímu milosrdenství po 2. neděli velikonoční Za živ. a + rod. Zatloukalovu a Červinkovu (mše z 21.3.) po 2. neděli velikonoční po 2. neděli velikonoční Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Sv. Jiří, mučedníka Svátek sv. Marka, evangelisty 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Za + Josefa Michálka, manželku, dvoje rodiče a sourozence (mše z 25.3.) 1 Setkání modlitebního společenství Farní pouť do kostela sv. Jiří v Tovačově Za + Jiřího Ticháčka, dvoje rodiče, sourozence, živ. a + rod Při mši budeme prosit za požehnání půdy, za déšť a úrodu opravu kostela a jejich živ. a + rod. Sbírka na křesťanská média 25. dubna pouť hasičů (XXVII.) na Svatém Hostýně 8

9 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Při mši budeme prosit za požehnání půdy, za déšť a úrodu Sbírka na křesťanská média po 3. neděli velikonoční po 3. neděli velikonoční Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy po 3. neděli velikonoční Sv. Josefa, dělníka První pátek v měsíci Památka sv. Atanáše, biskupa První sobota v měsíci 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Sbírka na opravy Za + Františka Kubitu (od přátel z ulice) (mše z 27.3.) 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď opravu kostela a jejich živ. a + rod První májová pobožnost rodin 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání 19:00 Májová pobožnost rodin Prosebný den 3. května DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU. Modleme se za ty, které Bůh volá sloužit v Církvi. 9

10 Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 10

11 NEDĚLE VELIKONOČNÍ Sbírka na opravy Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání 19:00 Májová pobožnost rodin 4.5. po 4. neděli velikonoční Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 1/30) po 4. neděli velikonoční Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka po 4. neděli velikonoční Panny Marie, Prostřednice všech milostí Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 3/30) 1 Setkání modlitebního společenství 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti 1 Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 5/30) po 4. neděli velikonoční 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 15:00 Tovačov Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 6/30) Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 7/30) Pobožnost ke sv. Janu Sarkandrovi (400 let od úmrtí) Dne 9. května se koná v Olomoucké katedrále diecézní pouť ke cti svatého Jana Sarkanra (400 let od jeho umučení) V neděli si farnosti Tovačov a Troubky připomenou 400 let od úmrtí kněze Jana Sarkandra pobožností v kapli sv. Jana Sarkandra v Tovačově a průvodem k místu, kde byl v Tovačově vězněn. Za měsíc se farnosti sejdou opět tentokrát v Troubkách a budou putovat k soše světce za obcí, kde byl chycen. 11

12 NEDĚLE VELIKONOČNÍ 15:00 Tovačov Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 7/30) Pobožnost ke sv. Janu Sarkandrovi (400 let od úmrtí) po 5. neděli velikonoční Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 8/30) po 5. neděli velikonoční Panny Marie Fatimské Svátek sv. Matěje, apoštola Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 10/30) 1 Setkání modlitebního společenství 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti po 5. neděli velikonoční 1 Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 12/30) Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ První svaté přijímání Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 13/30) Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 14/30) 19:00 Májová pobožnost rodin Pouť včelařů (XVIII.) na Svatém Hostýně 17. května. Prosebný den 17. května DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY VE SVĚTĚ. Vzpomeňme na ně v modlitbě. 12

13 NEDĚLE VELIKONOČNÍ První svaté přijímání Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 14/30) 19:00 Májová pobožnost rodin po 6. neděli velikonoční Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 15/30) po 6. neděli velikonoční Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Doporučený svátek 1 Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 17/30) Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 18/30) 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti po 6. neděli velikonoční 1 Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 19/30) po 6. neděli velikonoční 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 20/30) Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 21/30) 19:00 Májová pobožnost rodin Prosebné dny 22. května 31. května. DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Modleme se za dary Ducha Svatého pro sebe, naše rodiny, farnost i Církev, abychom se nechali vést Duchem Svatým. 13

14 Prosebný den 24. května DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Modleme se za čínské křesťany a za novináře, aby jejich sdělování bylo objektivní a zodpovědné za formování společnosti k dobrým hodnotám. 14

15 NEDĚLE VELIKONOČNÍ Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 21/30) 19:00 Májová pobožnost rodin po 7. neděli velikonoční Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 22/30) Památka sv. Filipa Neriho, kněze po 7. neděli velikonoční Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 24/30) po 7. neděli velikonoční 1 Setkání modlitebního společenství 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti po 7. neděli velikonoční 1 Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 26/30) Památka sv. Zdislavy NEDĚLE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Sbírka na církevní školy v diecézi Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 27/30) Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 28/30) 19:00 Májová pobožnost rodin 15

16 NEDĚLE Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. SLAVNOST (gregoriánská mše 28/30) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Sbírka na církevní školy 19:00 Májová pobožnost rodin v diecézi Památka sv. Justina, mučedníka 9. týdne v mezidobí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka První pátek v měsíci Společná mše tovačovských a troubeckých farníků ke cti sv. Jana Sarkandra NEDĚLE SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Sbírka na opravy Za + Josefa a Anežku, živ. a + rod. (gregoriánská mše 29/30) 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Od 20 hod Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď Noc kostelů Koncert k připomenutí 400 let od smrti sv. Jana Sarkandera a zajetí na katastru Tovačovského panství nedaleko obce Troubky 16:00 Za živé a + členy živého růžence Průvod troubeckých a tovačovských farníků k soše sv. Jana Sarkandra V pátek a v sobotu budou farnosti Tovačova a Troubky pokračovat v oslavách 400 let od úmrtí kněze Jana Sarkandera, a to pátečním koncertem v rámci noci kostelů a sobotní mší s procestím k místu, kde byl světec chycen na útěku mezi obcemi Troubky a Tovačov. 16

17 Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 17

18 NEDĚLE 7.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Sbírka na opravy týdne v mezidobí týdne v mezidobí 10. týdne v mezidobí Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Doporučený svátek 1 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti týdne v mezidobí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve NEDĚLE 18

19 NEDĚLE týdne v mezidobí týdne v mezidobí týdne v mezidobí týdne v mezidobí Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 12. NEDĚLE 1 Setkání modlitebního společenství 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti 1 Dne 20. června se koná v olomoucké katedrále svěcení jáhnů. Modleme se za nové jáhny. 19

20 NEDĚLE Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 12. týdne v mezidobí SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE 12. týdne v mezidobí 12. týdne v mezidobí 1 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie 13. NEDĚLE Na poděkování za 85 let života, nemocného manžela, + S.M. Stellu Mrtvou, živ. a + rod. Dne 27. června se koná v olomoucké katedrále kněžská svěcení. Modleme se za novokněze. 20

21 NEDĚLE SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ Doporučený svátek Svátek Výročí posvěcení katedrály 13. týdne v mezidobí 13. týdne v mezidobí Svátek sv. Tomáše, apoštola První pátek v měsíci Na poděkování za 85 let života, nemocného manžela, + S.M. Stellu Mrtvou, živ. a + rod. 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď Svatého Prokopa, opata První sobota v měsíci NEDĚLE SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY Sbírka na opravy 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře Na Velehradě se koná 5. července národní pouť ke cti svatých Cyrila a Metoděje. 21

22 Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 22

23 5.7. NEDĚLE SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY Sbírka na opravy Sv. Marie Goretti, panny a mučednice 14. týdne v mezidobí týdne v mezidobí 14. týdne v mezidobí 14. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA SV. MARKÉTY 23

24 TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA SV. MARKÉTY týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Panny Marie Karmelské 15. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE 24

25 NEDĚLE týdne v mezidobí týdne v mezidobí Svátek sv. Marie Magdalény Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 16. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Svátek sv. Jakuba, apoštola NEDĚLE 25

26 NEDĚLE Památka sv. Gorazda a druhů týdne v mezidobí Památka sv. Marty týdne v mezidobí Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve První sobota v měsíci 18. NEDĚLE Sbírka na opravy 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17:00 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře 26

27 18. NEDĚLE 2.8. Sbírka na opravy týdne v mezidobí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18. týdne v mezidobí Svátek Proměnění Páně 18. týdne v mezidobí První pátek v měsíci Památka sv. Dominika, kněze 19. NEDĚLE 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 27

28 NEDĚLE Svátek sv. Vavřince, mučedníka Památka sv. Kláry, panny týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Doporučený svátek NEDĚLE Hlavní pouť na Svatém Hostýně 16. srpna. 28

29 NEDĚLE týdne v mezidobí týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka sv. Pia X., papeže Památka Panny Marie Královny 21. NEDĚLE 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17:00 Za + Jana Gregovského, dvě manželky, manžele Glozigovy, živ. a + rodinu Pouť pedagogů (XII.) na Svatém Hostýně 22. srpna. 29

30 NEDĚLE Svátek sv. Bartoloměje, apoštola Bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka 21. týdne v mezidobí Za + Jana Gregovského, dvě manželky, manžele Glozigovy, živ. a + rodinu Památka sv. Moniky Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Památka umučení sv. Jana Křtitele 22. NEDĚLE 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17:00 Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin 30

31 NEDĚLE týdne v mezidobí týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 22. týdne v mezidobí První pátek v měsíci Sobotní památka Panny Marie První sobota v měsíci 23. NEDĚLE Sbírka na opravy 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 31

32 23. NEDĚLE 6.9. Sbírka na opravy 7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka Svátek Narození Panny Marie Adorační den farnosti Troubky 23. týdne v mezidobí 1 Ranní chvály a celodenní výstav Eucharistie týdne v mezidobí 23. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Jména Panny Marie NEDĚLE V úterý na svátek Narození Panny Marie má naše farnost adorační den modliteb za bohoslovce a diecézi. Po celý rok v naší olomoucké arcidiecézi běží nepřetržitá adorace Nejsvětější svátosti. Tento den tak připadá na naši farnost. Zapište se, prosím, do rozpisu adorujících po dvojicích. 32

33 NEDĚLE Svátek Povýšení svatého Kříže Památka Panny Marie Bolestné Památka sv. Ludmily, mučednice 24. týdne v mezidobí 24. týdne v mezidobí 1 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE 33

34 NEDĚLE Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 25. týdne v mezidobí Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze 25. týdne v mezidobí 25. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE 34

35 NEDĚLE Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, PATRONA ČESKÉHO NÁRODA Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Památka svatých andělů strážných První pátek v měsíci Sobotní památka Panny Marie První sobota v měsíci Farní pouť do Tovačova 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 1 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře NEDĚLE Sbírka na opravy Ve Staré Boleslavi se koná 28. září národní pouť ke cti svatého Václava. Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 35

36 27. NEDĚLE Sbírka na opravy týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka Panny Marie Růžencové 27. týdne v mezidobí 27. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE 36

37 NEDĚLE Sv. Radima, biskupa týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 28. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 29. NEDĚLE Den modliteb za misie Sbírka na misie Svatohubertská pouť (XXII.) na Svatém Hostýně 17. října. Prosebný den 18. října DEN MODLITEB ZA MISIE. Modleme se za misijní smýšlení všech křesťanů a za ty, kdo ještě neznají Ježíše Krista. 37

38 NEDĚLE Den modliteb za misie Sbírka na misie 29. týdne v mezidobí týdne v mezidobí Bl. Karla Rakouského Sv. Jana Pavla II, papeže Sv. Jana Kapistránského, kněze Sobotní památka Panny Marie 30. NEDĚLE 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17:00 38

39 NEDĚLE týdne v mezidobí týdne v mezidobí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 30. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE SLAVNOST VŠECH SVATÝCH Sbírka na opravy 39

40 1.11. NEDĚLE SLAVNOST VŠECH SVATÝCH Sbírka na opravy Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 31. týdne v mezidobí Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 31. týdne v mezidobí 31. týdne v mezidobí První pátek v měsíci Sobotní památka Panny Marie První sobota v měsíci 32. NEDĚLE Sbírka na Charitu 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 40

41 NEDĚLE Sbírka na Charitu Svátek Posvěcení lateránské baziliky Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka sv. Martina Tourského, biskupa Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka Památka sv. Anežky České, panny 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17:00 Sobotní památka Panny Marie 33. NEDĚLE TITULÁRNÍ SLAVNOST KAPLE SV. MARTINA 10:30 Henčlov 41

42 NEDĚLE TITULÁRNÍ SLAVNOST KAPLE SV. MARTINA 33. týdne v mezidobí Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 33. týdne v mezidobí 10:30 Henčlov týdne v mezidobí 33. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě NEDĚLE SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 42

43 NEDĚLE SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Sv. Klementa I., papeže a mučedníka Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 34. týdne v mezidobí Za + P. Václava Straku 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti týdne v mezidobí 17: Sobotní památka Panny Marie 16: NEDĚLE ADVENTNÍ 43

44 NEDĚLE ADVENTNÍ Svátek sv. Ondřeje, apoštola 6: po 1. neděli adventní po 1. neděli adventní Památka sv. Františka Xaverského, kněze po 1. neděli adventní První pátek v měsíci po 1. neděli adventní První sobota v měsíci 6:15 Henčlov 1 Setkání modlitebního společenství 6:15 15:00 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře NEDĚLE ADVENTNÍ Sbírka na opravy Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 44

45 NEDĚLE ADVENTNÍ Sbírka na opravy Památka sv. Ambrože, 6:15 biskupa a učitele církve SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 17: po 2. neděli adventní 6:15 Henčlov po 2. neděli adventní po 2. neděli adventní Panny Marie Guadalupské 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 1 Setkání modlitebního společenství 6:15 Na poděkování za 45 let života 45

46 NEDĚLE ADVENTNÍ Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 6: po 3. neděli adventní po 3. neděli adventní 6:15 Henčlov po 3. neděli adventní po 3. neděli adventní 1 Setkání modlitebního společenství 6:15 Adorace Nejsvětější svátosti po 3. neděli adventní NEDĚLE ADVENTNÍ Prosebné dny 17- prosince 24. prosince. PŘÍPRAVA NA VÁNOČNÍ SVÁTKY. Modleme se za vnímavé srdce každého z nás k tomu, proč se Bůh stal člověkem a k druhým lidem. 46

47 NEDĚLE ADVENTNÍ po 4. neděli adventní 6: po 4. neděli adventní 6:15 Henčlov po 4. neděli adventní Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ Závazný zasvěcený svátek V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka NEDĚLE SVÁTEK SVATÉ RODINY 15:00 47

48 NEDĚLE SVÁTEK SVATÉ RODINY V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ Betlémských neviňátek, mučedníků V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ Sv. Silvestra, papeže SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE Závazný zasvěcený svátek První sobota v měsíci 15:00 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 3.1. NEDĚLE 2. VÁNOČNÍ Sbírka na opravy Prosebný den 31. prosince. PODĚKOVÁNÍ A PROSBA O BOŽÍ POMOC DO NOVÉHO ROKU

49 Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 49

50 3.1. NEDĚLE 2. VÁNOČNÍ Sbírka na opravy 4.1. Po oktávu Narození Páně 5.1. Po oktávu Narození Páně 6.1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Doporučený svátek Po Zjevení Páně 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 8.1. Po Zjevení Páně 17: Po Zjevení Páně NEDĚLE SVÁTEK KŘTU PÁNĚ Prosebný den 1. ledna. SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MÍR. 50

51 NEDĚLE SVÁTEK KŘTU PÁNĚ týdne v mezidobí 17:00 Modlitba sv. růžence týdne v mezidobí 1. týdne v mezidobí 1. týdne v mezidobí 1. týdne v mezidobí 1. týdne v mezidobí 2. NEDĚLE 17:00 Modlitba sv. růžence 17:00 Modlitba sv. růžence 17:00 Modlitba sv. růžence 17:00 Modlitba sv. růžence Modlitba sv. růžence 51

52 NEDĚLE Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 2. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE Prosebné dny ledna. TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ Modleme se za jednu Církev sjednocenou pod vedením nástupce apoštola Petra a biskupů s ním sjednocených. 52

53 NEDĚLE Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola týdne v mezidobí týdne v mezidobí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 3. týdne v mezidobí 1 Setkání modlitebního společenství 16:00 Adorace Nejsvětější svátosti 17: Sobotní památka Panny Marie NEDĚLE 53

54 NEDĚLE týdne v mezidobí Svátek Uvedení Páně do chrámu Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 3. týdne v mezidobí Památka sv. Agáty, panny a mučednice První pátek v měsíci Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků První sobota v měsíci 5. NEDĚLE Sbírka na opravy 1 Setkání modlitebního společenství 15:00 17:00 Adorace Nejsvětější svátosti a možnost vykonat si měsíční zpověď 16:00 Za živé a + členy živého růžence Setkání společenství živého růžence na faře Pamatuj na měsíční setkání s Ježíšem ve svátosti smíření a pozvi i své děti. 54

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I Obsah Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I DOBA ADVENTNÍ ROČNÍ CYKLUS A 1. neděle adventní (A) 2. neděle adventní (A) 3. neděle adventní (A) 4. neděle adventní

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od v týdnu od 2. 12. - 9. 12. 2018 49. týden 1. SOBOTA V MĚSÍCI Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze 1 VIGILIE ZA POČATÝ ŽIVOT 1. 12. 2. 12. 3. 12. 4. 12. 5. 12. 6. 12. 7. 12. 8. 12. 9. 12. 1. NEDĚLE 10:00

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána,

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána. Prázdniny jsou dobou, kdy si

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu v týdnu 28.10. 4.11.2018 30. NEDĚLE 28.10. bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice Slavnost VŠECH SVATÝCH Za živou a rodinu Za ing. Jiřího Drápala Za Jendu Dvořáka Za spásu duše Stefanie Za rodinu

Více

Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to

Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to nejlepší, nejkrásnější už skončilo a teď už nemáme co očekávat.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení této dobré zvěsti. To je také náš misijní úkol, který

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu od do 6.1.

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu od do 6.1. v týdnu od 30.12.2018 do 6.1.2019 Neděle 30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Pondělí 31.12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 15.00 16.00 Za dcery, manžela a oboje rodiče a za požehnání pro

Více

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv.

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv. O Velikonocích vzpomínáme na okamžik našeho křtu, ve kterém jsme byli spojeni s Kristem, podle slov sv. Pavla křtem jsme byli ponořeni do jeho smrti. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

duben 2017

duben 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz duben 2017 Duben ve farnosti Minulý měsíc jsme se rozloučili se zemřelým panem kardinálem Miloslavem Vlkem. (*17. 5. 1932 +18. 3. 2017). Protože znal náš kraj i farnost

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019 jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 209 Pátek Setkání děti 5:30, Čtyřkoly Mše sv. 7:00, Pyšely 2 Sobota V první

Více

20. týden května 2018

20. týden května 2018 20. týden 14. 20. května 2018 14 5. Svátek sv. Matěje, apoštola 15. 5. 18:00 Jaroměřice Za rodinu Hálovu, Jansovu a duše v očistci 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu od 1.9. do 8.9.

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu od 1.9. do 8.9. v týdnu od 1.9. do 8.9.2019 Neděle 1.9. 22. neděle v mezidobí Kropení lidu Za Petra Povolného a členy rodiny Za rodiče Večeřovy a Ludvíka Kravala Za Zdeňka Šťastného Pondělí 2.9. Pondělí 22. týdne v mezidobí

Více

Pořad bohoslužeb od 25. listopadu do 2. prosince 2018

Pořad bohoslužeb od 25. listopadu do 2. prosince 2018 od 25. listopadu do 2. prosince 2018 25. 11. 26. 11. 28. 11. 29. 11. 30. 11. 1. 12. 2. 12. Slavnost Ježíše Krista Krále 7.30 Na poděkování za obdržená dobrodiní s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

8:00 Za farníky 9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče a příbuzné. 14:00 Pohřeb Gustav Urbášek

8:00 Za farníky 9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče a příbuzné. 14:00 Pohřeb Gustav Urbášek Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB TÝDNU od 26. 8. do 2. 9. 2018 www.farnostunicov.cz fb. Farnost, a Den Liturgická oslava Hodina Úmysl 21. neděle v mezidobí Za farníky Mše svatá v ě 26 Mše svatá

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH A V KAPLI SV. VÁCLAVA NA BURIANOVĚ NÁMĚSTÍ v týdnu v týdnu 2. 9. 9. 2018 22. NEDĚLE 2.9. KROPENÍ LIDU sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Na poděkování za 80 let života uvedení do služby nového administrátora farnosti P. Pavla Glogara žehnání

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Život našich farností v době adventní a vánoční 2018

Život našich farností v době adventní a vánoční 2018 Život našich farností v době adventní a vánoční 2018 sobota 1. prosinec 17.00 Kryštofovo Údolí náves; Otvírání Jírova Betléma 18.00 Liberec, kostel sv. Antonína Vel mše sv. se žehnáním adventních věnců

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Farní shromáždění 2017

Farní shromáždění 2017 Farní shromáždění 2017 Obsah 1) Úkony duchovní správy za rok 2016 (křty, pohřby, svátosti, ) 2) Hospodaření farnosti Stav financí Příjmy sbírky, dary, dotace, nájmy, Výdaje rekonstrukce, energie, akce,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Začínáme dobu, ve které se máme dívat dovnitř, do sebe. Je to doba liturgického roku, ve které mají poněkud ustat vnější aktivity a čas, který člověk

Začínáme dobu, ve které se máme dívat dovnitř, do sebe. Je to doba liturgického roku, ve které mají poněkud ustat vnější aktivity a čas, který člověk Začínáme dobu, ve které se máme dívat dovnitř, do sebe. Je to doba liturgického roku, ve které mají poněkud ustat vnější aktivity a čas, který člověk uspoří, má věnovat sám sobě. Každá aktivita vyžaduje

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme

Více

OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na

OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz Dnes při mši svaté v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince se paní Lenka Zelená zúčastní prvního skrutinia.

Více

Farní časopis. Jezernice Loučka Podhoří. Listopad Kontakt na správce a redakci: tel.: ,

Farní časopis. Jezernice Loučka Podhoří. Listopad Kontakt na správce a redakci: tel.: , Jezernice Podhoří Farní časopis Listopad 2018 Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840, www.farnostitriangl.cz Zdravím Vás přátelé, v tomto dušičkovém čase. Předně bych chtěl poděkovat

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ V týdnu 30.10.- 6.11. 2016 29.10. Slavíč 18:00 P 31. v mezidobí Partutovice 9:30 30.10. Potštát PM 11:00 Drahotuše 7:50 Za*i+rodinu Lukášovu a DVO Za Jaromíra Nevimu, otce,strýce a bratrance a Ludmilu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus C 6. neděle v mezidobí Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým. (Ž 34, 16a) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Jer 17,5-8) Tak praví Hospodin:,,Člověk, který

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB Drahotuše - sv.vavřinec Telefony: fara , o.radomír

POŘAD BOHOSLUŽEB Drahotuše - sv.vavřinec Telefony: fara , o.radomír POŘAD BOHOSLUŽEB Drahotuše - sv.vavřinec Telefony: fara 581 616 139, o.radomír 731 626 515 V týdnu od 28.1. 2018 Partutovice - sv.mikuláš Potštát - sv. Bartoloměj SO 27.1. Slavíč 17:00 Drahotuše 8:00 NE

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD

Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD Adolf Adam LITURGICKÝ HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÁ PRAXE VYŠEHRAD Kniha vychází s laskavým přispěním Ackermann-Gemeinde OBSAH Na přebalu: Zmrtvýchvstání Krista Verdunský oltář, 1181, detail pozlacený bronz,

Více

Duchovní program ve školním roce 2017/2018

Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Konkrétní zaměření školního roku 2017/2018 Motto roku: Spolu je to lepší! Pouze společná práce naší školy bude mít srdce.

Více

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2016/2017

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2016/2017 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2016/2017 Praha 2016 - 2 - Milí přátelé, sestry a bratři, jako každý rok dostáváte do rukou direktář na následující liturgický rok. Rozhodl jsem se letos

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 B I S K U P S K É G Y M N Á Z I U M V O S T R A V Ě Karla Pokorného 1284/2, Poruba, 708 00 Ostrava 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz Organizace školního roku 2018/2019 Ale ti, kdo skládají

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM

L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM Milí chrámoví zpěváci a varhaníci, liturgický zpěv před Evangeliem je liturgicko-hudebně nejkrásnějším pozdravem Krista přítomného v

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota 4. neděle velikonoční neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota pondělí úterý

úterý středa čtvrtek pátek sobota 4. neděle velikonoční neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota pondělí úterý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Hugo Hugo sv. František z Pauly Erika sv. Nikita Richard sv. Izidor Ivana sv. Vincenc Ferrerský Miroslava sv. Notger Vendula sv. Jan Křtitel de la Salle Heřman /

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ Telefony: fara , o.radomír , o.petr

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ Telefony: fara , o.radomír , o.petr V týdnu 1.-8.1.2017 31.12. Slavíč 17:00 R Drahotuše 7:50 Za farníky R Matka Boží, Panna Maria Partutovice 9:30 Za Josefa Janíčka, manželku,sourozence,2rodiče R 1.1. Potštát 11:00 R 2017 Světový den modliteb

Více

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 31.12. 10:45 Za farníky Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za Boží pokoj a mír a požehnání pro naši zemi a za zemřelou maminku 2.1. Památka sv.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus B Slavnost Ježíše Krista Krále On je Pán pánů a Král králů (Zj 17,14) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Dan 7, 13-14) Díval jsem se a hle s nebeskými oblaky přicházel

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

leden 2018

leden 2018 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2018 Leden v naší farnosti Ohlédnutí za rokem 2017 v naší farnosti 17. 1. 2017 - ve farním kostele sv. Františka bylo setkání kněží příbramského vikariátu mší

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží 1 Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží Slovo Boží, které jsme právě dočetli, má zapálit naše srdce, jako učedníkům jdoucím do Emauz, jak o tom za krátko uslyšíme, tak naše srdce mají po přečtení Božího slova

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

březen 2018

březen 2018 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz březen 2018 Březen v naší farnosti Prožíváme dobu postní, kdy dojdeme ke slavení velikonočních svátků. Jsou to nejdůležitější události Ježíšova života a naší víry.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorační priority brněnské diecéze R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorace Posláním pastorace je zabývat se konkrétními situacemi

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOHOSLUŽBY V ROCE. Každou středu se v v chrámu sv. Jana Sanfranciského v Jezdovicích koná moleben k Přesvaté Bohorodičce

BOHOSLUŽBY V ROCE. Každou středu se v v chrámu sv. Jana Sanfranciského v Jezdovicích koná moleben k Přesvaté Bohorodičce SRPEN Úterý Středa Čtvrtek Čtvrtek 1/8* 19.00 VEČERNÍ Chrám sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského, Jezdovice 19/7 Den před svátkem svatého proroka Eliáše 2/8 20/7 Svatý a slavný prorok Eliáš 3/8 19.00

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Květen 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, když jsme na začátku školního roku spolu s pastorační radou sestavovali pastorační

Více