Příloha č.1 Publikační činnost MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácích Vydavateľstvách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 Publikační činnost MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácích Vydavateľstvách"

Transkript

1 1 Příloha č.1 Publikační činnost MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácích Vydavateľstvách AAB 01 Jana DVOŘÁČKOVÁ. Cytologie pankreatu, Maxdorf Jessenius, 2013, 204s, ISBN (Habilitační práce) ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich Vydavateľstvách ABD 01 SVOBODOVÁ, Eva a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Pilomatrixom v dětském věku. In: Dermatologie v kazuistikách. kolektiv autorŧ ; [editorka Nina Benáková]. Praha: Mladá fronta, 2008, s ISBN ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavateľstvách ACB 01 MAČÁK, Jirka, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, s., [20] s. barev. obr. příl. ISBN ADC- Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech ADC 01 KLÁT, Jaroslav, Libor ŠEVČÍK, Ondřej ŠIMETKA, Petar GRÁF, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Otakar KRAFT. What is the risk for parametrial involvement in women with early-stage cervical cancer with tumour The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology. 2012, 52(6), ISSN IF ADC 02 HERZIG, Roman, David ŠKOLOUDÍK, Michal KRÁL, Daniel ŠAŇÁK, Martin ROUBEC, Ondřej ŠKODA, Petr BACHLEDA, Petr UTÍKAL, Pavel HAVRÁNEK, Tomáš HRBÁČ, Milan FUČÍK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana 1

2 2 ZAPLETALOVÁ, Petr HLUŠTÍK, Michal BAR a Petr KAŇOVSKÝ. Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion. Journal of Neuroimaging. 2011, 21(1), 5-9. ISSN IF ADC 03 KLIMENT, Martin, Ondřej URBAN, Martin ČEGAN, Peter FOJTÍK, Přemysl FALT, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Martin LOVEČEK, Martin STRAKA a František JALŦVKA. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2010, 45(11), ISSN IF ADC 04 PLEVOVÁ, Pavlína, Dita ČERNÁ, Alfons BALCAR, L. FORETOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, Eva ŠILHÁNOVÁ, R. ČUŘÍK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. CCND1 and ZNF217 gene amplification is equally frequent in BRCA1 and BRCA2 associated and non-brca breast cancer. Neoplasma. 2010, 57(4), ISSN IF ADC 05 ADC 06 KRAFT, Otakar, Lubomír MRHAČ, Pavel ŠIRŦČEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana CHMELOVÁ, Petar GRÁF a Libor ŠEVČÍK. I-131 Uptake in and Ovarian Tumor: Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. Clinical Nuclear Medicine. 2009, 34(6), ISSN IF JANÍK, I., I. STÁREK, Z. HLOŢEK, J. HUBÁČEK, R. NOVOTNÝ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustardé otoplasty. Lasers in Medical Science. 2009, 24(3), ISSN IF ADC 07 DVOŘÁČKOVÁ, Jana a M. UVÍROVÁ. A Molecularly Genetic Determination of Prognostic Factors of the Prostate Cancer and Their Relationships to Expression of Protein p27kip1. Neoplasma. 2007, 54(2), ISSN IF ADC 08 ADC 09 PLEVOVÁ, Pavlína, A. KŘEPELOVÁ, M. PAPEŢOVÁ, E. SEDLÁKOVÁ, Romuald ČUŘÍK, L. FORETOVÁ, M. NAVRÁTILOVÁ, J. NOVOTNÝ, J. ZAPLETALOVÁ, J. PALAS, J. NIESLANIK, Jaroslav HORÁČEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Z. KOLÁŘ. Immunohistochemical detection of the hmlh1 and hmsh2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2004, 51(4), ISSN IF SKÁLOVÁ, A., I. STÁREK, R.H.W. SIMPSON, V. KUČEROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Romuald ČUŘÍK a M. DUŠKOVÁ. Spindle cell 2

3 3 myoepithelial tumours of the parotid gland with extensive lipomatous metaplasia: A report of four cases with immunohistochemical and ultrastructural findings. Virchows Archiv. 2001, 439(6), ISSN IF ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD 01 ADD 02 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Jirka MAČÁK, Petr BUZRLA, Radoslava TOMANOVÁ a Jiří DOKULIL. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL /bp IF(2012) DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Hana BIELNIKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Peter FILIP, Karol ZELENÍK, Pavel KOMÍNEK, Magdaléna UVÍROVÁ, Jana PRADNÁ, Zuzana ČERMÁKOVÁ a Igor DVOŘÁČEK. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL /bp IF(2012) ADD 03 PLÁŠEK, Jiří, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jan JAHODA, Kristína TRULÍKOVÁ, Radka MOKOŠOVÁ, Tomáš DANĚK, Vladimír HRABOVSKÝ a Arnošt MARTÍNEK. Acute interstitial pneumonia (Hamman-Rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. Biomedical Papers. 2011, 155(4), ISSN IF ADD 04 CHMELOVÁ, Jana, Zdeněk KOLÁŘ, Václav PROCHÁZKA, Romuald ČUŘÍK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavel ŠIRŦČEK, Otakar KRAFT a Tomáš HRBÁČ. Moyamoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody. Biomedical Papers. 2010, 154(2), ISSN IF ADE- Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech ADE 01 FABIŠOVSKÝ, Martin, Henryk FIKOCZEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Jan KRHUT. Renální onkocytom a moţnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, 7(2-3), ISSN

4 4 ADE 02 ČERVINKA, V., K. ŠŤASTNÝ, J. ŠILLER, K. HAVLÍČEK, J. GATĚK, M. VACHTOVÁ, I. ZEDNÍKOVÁ, A. ŇARŠAŇSKÁ, B. SŦVOVÁ, V. TŘEŠKA, Otakar KUBALA, Anton PELIKÁN, Jiří PROKOP, Petr OSTRUSZKA, Jan DOSTALÍK, I. HORNYCHOVÁ, E. HOVORKOVÁ, A. RYŠKA, M. HÁCOVÁ, P. ROTRÖCKEL, P. VÁŢAN, J. VELECKÝ, O. HES, M. MICHAL, Jaroslav HORÁČEK, Petr BUZRLA, M. ČEGAN, Radoslava TOMANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a J. ZÁHORA. Can the axillary lymph node dissection be omitted in breast cancer?. Journal of Chinese Clinical Medicine. 2010, 5(10), ISSN ADE 03 VACULOVÁ, Jana, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Renata PODSTATOVÁ. Provozní řád Ústav patologie. Nozokomiálné nákazy. 2010, 9(2), ISSN ADE 04 ŠIRŦČEK, Pavel, Václav PROCHÁZKA, Tomáš HRBÁČ, Otakar KRAFT, Jana CHMELOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity, in Moya moya disease. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2008, 11(3), ISSN ADE 05 JANÍK, Igor a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Experimentální studie hojení vaporizované chrupavky ucha králíka. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2007, 1(2), ISSN ADE 06 JANÍK, Igor, Jiří HUBÁČEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Pavel KRCHŇÁK. CO2 laserový skalpel a vysokofrekvenční skalpel v ambulantní praxi plastické chirurgie a otorinolaryngologie. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2007, 1(1), ISSN ADF- Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech ADF 01 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Hana BIELNIKOVÁ a Jirka MAČÁK. NANOPATOLOGIE - nový vědecký obor. Minireview. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(1), ISSN

5 5 ADF 02 TULINSKÝ, Lubomír, Jan DOSTALÍK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Radoslava TOMANOVÁ. Obrovský gastrointestinální stromální tumor - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2012, 91(9), ISSN ADF 03 ČERMÁKOVÁ, Zuzana, Martin KOŘÍSTKA, Šárka BLAHUTOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Radim BRÁT, Ivo VALKOVSKÝ a Radomíra HRDLIČKOVÁ. Transfusion-related acute lung injury: report of two cases. Prague Medical Report. 2012, 113(4), ISSN ADF 04 ADF 05 DVOŘÁČKOVÁ, Jana a M. UVÍROVÁ. Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, 48(3), ISSN DÍTĚ, P., I. NOVOTNÝ, Z. KALA, M. HERMANOVÁ, H. NECHUTOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a J. TRNA. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní = The serological positivity of immunoglobulin IgG4 in patients with pancreatic carcinoma. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, 66(3), ISSN ADF 06 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Jirka MAČÁK, Fádi FAKHOURI, Jaroslav HORÁČEK a Jiří PLÁŠEK. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Československá patologie a soudní lékařství. 2012, 48(1), ISSN ADF 07 UVÍROVÁ, Magdaléna a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Kvalitní mezioborová spolupráce jako dŧleţitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic. Lékařské listy (odborná příloha Zdravotnických novin). 2012, (4), 6-8. ADF 08 RYŠKA, A., L. PETRUŢELKA, J. SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK, M. HAJDÚCH, R. MATĚJ, M. UVÍROVÁ, M. PEŠEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a H. HORNYCHOVÁ. Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - aktualizace Studia pneumologica et phtiseologica. 2012, 72(3), 168. ISSN X. ADF 09 ŠŤASTNÝ, K., V. ČERVINKA, J. ŠILLER, K. HAVLÍČEK, J. GATĚK, M. VACHTOVÁ, I. ZEDNÍKOVÁ, A. ŇARŠAŇSKÁ, B. SŦVOVÁ, V. TŘEŠKA, Otakar KUBALA, Jiří PROKOP, Petr OSTRUSZKA, Jan DOSTALÍK, H. HORNYCHOVÁ, E. HOVORKOVÁ, A. RYŠKA, M. HÁCOVÁ, P. ROTHRÖCKEL, P. VÁŢAN, J. VELECKÝ, O. HES, M. MICHAL, Jaroslav HORÁČEK, Petr BUZRLA, Martin ČEGAN, Radoslava TOMANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a J. ZÁHORA. Prediktivní faktory postiţení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české 5

6 6 multicentrické studie sentinelových uzlin. Rozhledy v chirurgii. 2011, 90(6), ISSN ADF 10 PLÁŠEK, Jiří, Martina VYBÍRALOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Andrea PETRUŠKOVÁ, Jiří SAGAN, Miloš GOLIAN, Vladimír HRABOVSKÝ, Naděţda PETEJOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, 57(6), ISSN X. ADF 11 FABIŠOVSKÝ, Martin, Jan KRHUT, Henryk FIKOCZEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientŧ a jejich CT nálezŧ = Renal oncocytoma: evaluation our file of patients and CT findings. Česká urologie. 2011, 15(4), ISSN ADF 12 MAČÁK, Jirka, Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ a P. KUGLÍK. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia with Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2011, 47(3), ISSN ADF 13 DVOŘÁČKOVÁ, Jana. Patologie na území Ostravy v proměnách času. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2011, 47/56(2), ISSN ADF 14 HOZÁKOVÁ, Lubomíra, Luděk ROŢNOVSKÝ, Marcel MITTÁK, Tomáš BÁRTEK, Jana CHMELOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a L. KOLÁŘOVÁ. Bronchobiliární píštěl jako komplikace echinokokové cysty jater. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, 17(2), ISSN X. ADF 15 HODAN, Radomír, Jakub CVEK, Josef GRUNA a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Osteonekrózy čelistí u onkologicky nemocných. Remedia. 2010, 20(5), ISSN ADF 16 HRABOVSKÝ, Vladimír, Alice MENDLOVÁ, Tomáš POSOLDA, Henryk FIKOCZEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, J. EHRMANN a Martin RYDLO. Role protilátek anti-saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, 64(3), ISSN X. ADF 17 BIELNIKOVÁ, Hana, Petr BUZRLA a Jana DVOŘÁČKOVÁ. The problems of astroglial brain tumours = Problematika mozkových nádorŧ astrogliální řady. European Journal for Biomedical Informatics. 2010, 6(1), 3-7. ISSN

7 7 ADF 18 ŠTRYMPL, Pavel, Pavel KOMÍNEK, Michal KODAJ, I. STÁREK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Tomáš PNIAK. Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorŧ velkých slinných ţláz II. (Výsledky). Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009, 58(4), ISSN ADF 19 HOZÁKOVÁ, Lubomíra, L. KOLÁŘOVÁ, Luděk ROŢNOVSKÝ, I. HIEMER, L. DENEMARK, Romuald ČUŘÍK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Alveolární echinokokóza - nově se objevující onemocnění?. Časopis lékařů českých. 2009, 148(3), ISSN ADF 20 VILKUSOVÁ, Lada, Pavel KOMÍNEK, Karol ZELENÍK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Pemphigus vulgaris. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2008, 57(4), ISSN ADF 21 KOLLÁROVÁ, Helena, Radim PEKTOR, Vít ŠMAJSTRLA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Olga SHONOVÁ, Gabriela JANOUTOVÁ a Vladimír JANOUT. Rutinní biopsie z duodena prováděná během gastroskopie - jedna z moţností vyhledávání asymptomatické celiakie = Routine duodenal biopsy conducted in the course of gastroscopy - possibility of asymptomatic celiac disease detection. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007, 61(5), ISSN X. ADF 22 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, J. ŠTĚRBA, L. ČEGANOVÁ, M. ČEGAN, M. TICHÝ, I. JANÍK a J. HUBÁČEK. Problematika vhodnosti laserového odběru pigmentových koţních lézí: kazuistika minimálně deviovaného melanomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2007, 43(2), ISSN ADF 23 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Magdaléna UVÍROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin ČEGAN, Jan NIESLANIK a Alexandr NEDBÁLEK. Stanovení nezávislých prognostických faktorŧ karcinomu prostaty na základě analýzy proliferační aktivity jeho buněk ve vztahu k expresi některých imunohistochemických znakŧ a výskytu sledovaných genetických abnormalit. Agel academy. 2007, 1(0), 2-9. ISSN ADF 24 SMATANOVÁ, Margita, Igor DVOŘÁČEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Náhlé úmrtí kojence. Urgentní medicína. 2006, 9(4), ISSN ADF 25 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, L. ČEGANOVÁ, J. ŠTĚRBA, A. NEDBÁLEK a Z. KOLÁŘ. Proliferační a apoptotické znaky u karcinomu prostaty ve vztahu k androgenovému receptoru. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(3), ISSN

8 8 ADF 26 BRDIČKA, R., M. BERÁNEK, M. ČIMBUROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ, J. HÁJKOVÁ, C. HAŠKOVEC, V. KEBRDLOVÁ, M. KARAS, A. KRATOCHVÍLOVÁ, F. LOŠAN, M. - jr. MACEK, F. MUSIL, M. PUTZOVÁ, Š. ROŢMANOVÁ, P. RIEDLOVÁ, M. SAFROVÁ, O. SCHEINOST, P. ŠTOLBA, J. TRKA, T. VANĚČEK a R. VRTĚL. Frekvenční pohled na vyšetření odchylek genomu. Časopis lékařů českých. 2006, 145(2), ISSN ADF 27 ČEGAN, M., L. ČEGANOVÁ, J. ŠTĚRBA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, J. EHRMANN a R. KOĎOUSEK. Subakutní angiohypertrofická myelomalacie Foix-Alajouanine - raritní jednotka?. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(2), ISSN ADF 28 DVOŘÁČKOVÁ, Jana a M. UVÍROVÁ. Problematika molekulárně genetického stanovení prognostických faktorŧ u karcinomu prostaty: pilotní studie. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(2), ISSN ADF 29 MARTÍNEK, Arnošt, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavel KLVAŇA, Jaroslav HORÁČEK a Vladimír HRABOVSKÝ. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro upřesnění etiologie ascitu. Praktický lékař. 2005, 85(8), ISSN ADF 30 MARTÍNEK, Arnošt, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Marek HONKA, Jaroslav HORÁČEK a Pavel KLVAŇA. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical Papers. 2004, 148(1), ISSN ADF 31 GATĚK, J., J. BAKALA, B. DUDEŠEK, J. DUBEN, L. HNÁTEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu: prospektivní studie = Biopsy of the sentinel node in surgical treatment of breast cancer: prospective study. Česká gynekologie. 2003, 68(1), ISSN ADF 32 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, M. UVÍROVÁ, V. KERLÍNOVÁ, R. KODET a M. MRHALOVÁ. Imunohistochemický (IHC) prŧkaz HER2 proteinu a jeho hodnocení u nemocných s karcinomy mléčné ţlázy: Srovnávací studie dvou pracovních postupŧ (HercepTest DAKO versus běţný IHC postup s polyklonální protilátkou DAKO) a výsledkŧ dvou pracovišť. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2002, 38(S1), ISSN

9 9 ADF 33 KOLÁŘ, Z., Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavlína PLEVOVÁ, V. ŠTUDENT, M. HAJDÚCH, R. TROJANEC a K. ŠPAČKOVÁ. Jaký je reálný význam hodnocení exprese c-erbb (HER-2/neu) v karcinomech mléčné ţlázy a prostaty?. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2002, 38(S1), ISSN ADF 34 ADF 35 UVÍROVÁ, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ a V. KERLÍNOVÁ. Spolupráce patologŧ s genetiky při diagnostice ca mammy. Česko-slovenská pediatrie. 2002, 57(10), ISSN PEŠAT, M., J. PĚTROŠ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Pozoruhodný případ fibrotekomu ovaria = Remarkable case of ovarian fibrothecoma. Česká gynekologie. 2001, 66(2), ISSN ADF 36 MAČÁK, J., M. RYDLOVÁ, J. HORÁČEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné ţlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2001, 37(1), ISSN ADF 37 MARTÍNEK, Arnošt, Pavel KLVAŇA, Pavel MARTEN, Marta LEŠKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Je sonografický nález u diabetikŧ odlišný?. Vnitřní lékařství. 2001, 47(5), ISSN X. ADF 38 MAČÁK, Jirka, L. PLANK, B. HRABANEC, P. FABIÁN, Romuald ČUŘÍK, L. BOBOT, P. VÁCHA, Z. UTÍKAL, Jana DVOŘÁČKOVÁ a J. NIESLANIK. EBV pozitivní případy Hodkinova lymfomu u dětí do deseti rokŧ. Vnitřní lékařství. 2000, 46(7), ISSN X. ADF 39 ALBÍN, A., R. BUŢGA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a V. ŠMAJSTRLA. Přínos rutinních endoskopických biopsií sliznice duodena pro záchyt celiakie dospělých - první zkušenosti. Praktický lékař. 1999, 79(3), ISSN ADF 40 ALBÍN, A., R. BUŢGA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a V. ŠMAJSTRLA. Přínos rutinních endoskopických biopsií sliznice duodena pro záchyt celiakie dospělých - první zkušenosti. Listy celiaků. 1998, 2(3), ADF 41 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, A. SKÁLOVÁ, I. JULIŠ a K. MAZANEC. Seznam agregovaných výkonŧ: Návrh Sdruţení soukromých patologŧ (SPat). Československá patologie a soudní lékařství. 1998, 34(2), ISSN ADF 42 MAČÁK, J., Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. MICHAL, H. VAVERKOVÁ a J. 9

10 10 NĚMEC. Současný výskyt dvou karcinomŧ štítné ţlázy. Vnitřní lékařství. 1997, 43(9), ISSN X. ADF 43 ADF 44 ADF 45 ADF 46 HORÁČEK, Jaroslav a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Hodnocení biologické povahy nádorŧ hladké svaloviny dělohy. Československá patologie s přílohou Soudní lékařství. 1991, 27(1-2), ISSN Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jirka MAČÁK, Petr MAŠEK, Jana ŢMOLÍKOVÁ. Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem. Onkologie. 2013, 7(2), 78-82, ISSN Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana ŢMOLÍKOVÁ, Jan MUŢÍK, Magdalena UVÍROVÁ. Vyuţití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie. 2013, 7(2), ISSN Jirka MAČÁK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana MAČÁKOVÁ, VLČEK. Metastázy do plic jako první projev okultního medulárního mikrokarcinomu. Vnitřní lékařství, 2013, 4/2013, v tisku AFG- Abstrakty vědeckých prací ve sbornících ze zahraničních konferencí AFG 01 KREJČÍ, Tomáš, Slavomír POTIČNÝ, Tomáš HRBÁČ, Radim LIPINA, Zdeněk VEČEŘA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Tomáš PALEČEK. Extrakraniálně metastazující meningeomy. (26. slovenský a český neurologický zjazd, 59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie, Martin, ). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, 75/108(Suppl.), S52. ISSN AFG 02 KUTÁČOVÁ, Soňa, Pavel KOMÍNEK, Petr MATOUŠEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Nekrotisierende Sialometaplasie. In: Abstractband zur 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V. Freiburg, 1. bis 5. Juni 2011, s.18. AFG 03 VAJTER, Jaromír, Hana BIELNIKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, J. KUKUTSCHOVÁ, J. PRADNA, Karol ZELENÍK a Pavel KOMÍNEK. Effect of nanoparticles on inflammation and tumors in otorhinolaryngology. In: Nanotoxicology Edinburgh, 2nd - 4th June 2010, s.117. AFG 04 ČEGAN, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ, J. HEROKOVÁ, L. ČEGANOVÁ, D. ŢIAK a J. NIESLANIK. An intraoperative examination of sentinel lymph node 10

11 11 in breast cancer: our experience. (Abstract of the XXVIIIth International Congress of the International Academy of Pathology, October 2010, Sao Paulo, Brazil). Histopathology. 2010, 57(Suppl. 1), 37. ISSN AFG 05 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, M. UVÍROVÁ a Markéta PERNICOVÁ. Importance of FNAC in bone tumor diagnostics: giant-cell rib bone tumor: unusual case report. (17th International Congress of Cytology, May 16-20, 2010, Edinburgh, Scotland). Acta Cytologica. 2010, 54(3-Suppl.), 462. ISSN AFG 06 ČEGAN, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ, O. URBAN, M. KLIMENT, Dušan ŢIAK, L. ČEGANOVÁ, J. ŠUSTÍKOVÁ a Jan NIESLANIK. Diagnostic pitfalls in endoscopic ultrasonography-directed fine needle aspiration biopsy of pancreas. (17th International Congress of Cytology, May 16-20, 2010, Edinburgh, Scotland). Acta Cytologica. 2010, 54(3-Suppl.), 510. ISSN AFG 07 AFG 08 BOSÁKOVÁ, Alice, Terezie ŠULÁKOVÁ, Pavlína PLEVOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Novel mutation of the COL4A5 gene in a family with Alport syndrome - (case report). (The Fifteenth Congress of the International Pediatric Nephrology Association, August 29 - September 2, 2010, New York). Pediatric Nephrology. 2010, 25(9), ISSN X. UVÍROVÁ, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ a D. KONVALINKA. From human papillomaviruses and cervical carcinoma to HPV detection. (Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. Promoting excellence in cellular pathology, 31 August - 3 September 2010, Kraków, Poland). Virchows Archiv. 2010, 457(2), 234. ISSN AFG 09 ŢIAK, Dušan a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Primary anorectal melanoma - immunohistochemical and genetic analysis. (Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. Promoting excellence in cellular pathology, 31 August - 3 September 2010, Kraków, Poland). Virchows Archiv. 2010, 457(2), 256. ISSN AFG 10 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, J. KUKUTSCHOVÁ, G. KRATOSOVÁ, Karol ZELENÍK, Pavel KOMÍNEK a Hana BIELNIKOVÁ. Nanopathology: nanosized particles in human tonsil tissues. (22nd European Congress of Pathology. September 4-9, Florence, Italy). Virchows Archiv. 2009, 455(Suppl.1), S401. ISSN AFG 11 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, M. ČEGAN, L. ČEGANOVÁ, M. UVÍROVÁ, M. TICHÝ, V. TICHÁ, P. ČEJKA, A. MACHÁČKOVÁ, J. ŠTĚRBA a D. ŢIAK. An Unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma. In: Proceedings of the 11

12 12 3rd Intercontinental Congress of Pathology - Free Papers. Barcelona, Spain, May 17-22, 2008, s ISBN AFG 12 UVÍROVÁ, Magdaléna, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan NIESLANIK a Petr BUZRLA. Application of the FISH method in diagnosing malignant melanoma. (Abstracts of XXVIIth Congress of the International Academy of Pathology, October 2008, Athens, Greece). Histopathology. 2008, 53(Suppl. 1), 306. ISSN AFG 13 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, M. UVÍROVÁ, I. ZEBRAKOVA a A. NEDBALEK. Application of the fish method in bladder cancer diagnostics and monitoring. Acta Cytologica. 2007, 51(2-Suppl.), 359. ISSN AFG 14 HEROKOVÁ, J., Pavel ZONČA, Otakar KRAFT, L. ADAMČÍK, Stanislav CZUDEK, P. TKADLEČEK, R. ŠEVELA, P. GERYG a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze. In: IV.Slovenský chirurgický kongres s mezinárodnou účasťou zborník abstraktov. Nitra, 2006, s.146. ISBN AFG 15 MARTÍNEK, Arnošt, Martin LIBERDA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Marek HONKA, Pavel KLVAŇA a Eva KOSTŘICOVÁ. Utilization of Therapeutic Fine Needle Aspiration Biopsy in the Treatment of Persistent Echinococcus Hepatic Cyst. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2001, 10(3), ISSN X. AFG 16 MARTÍNEK, Arnošt, Marek HONKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Pavel KLVAŇA. Contribution of Interventional Abdominal Ultrasonography in Diagnosis of Malignant Hepatic Lesions. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2001, 10(3), 321. ISSN X. AFG 17 VANTUCHOVÁ, Yvetta, Ivana VEJROVÁ, Veronika PALLOVÁ, Petr BUZRLA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Otakar KUBALA a Ladislav PETRÁŠ. Dermatofibrosarcoma protuberans: A case series of 11 patients. In: 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. Discoveries in Dermatology. Lisbon, Portugal, October 2011, PO821. AFH- Abstrakty vědeckých prací ve sbornících z domácích konferencí AFH 01 ŠIMOVÁ, J., B. KUBOVÁ, M. UVÍROVÁ, I. URBANOVSKÁ, D. KONVALINKA, I. ŢEBRÁKOVÁ, J. ŢMOLÍKOVÁ, S. PITRONOVÁ a 12

13 13 Jana DVOŘÁČKOVÁ. Mutace v KRAS, BRAF, PIK3CA genu a jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) ve vazebném místě pro let-7 mikrorna v 3 -UTR oblasti KRAS genu (KRAS-LCS6) u pacientŧ s kolorektálním karcinomem. (VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, listopadu 2012, Olomouc). Onkologie. 2012, 6(Suppl.B), B39. ISSN AFH 02 DELONGOVÁ, Patricie, Jana BARTUSKOVÁ, Radoslava TOMANOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi. (VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, listopadu 2012, Olomouc). Onkologie. 2012, 6(Suppl.B), B28. ISSN AFH 03 FABIŠOVSKÝ, Martin, Kateřina KOUŘILOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Tomáš JONSZTA, Jan KRHUT a Hana BIELNIKOVÁ. Biopsie solidních expanzí ledvin. (58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, , Ostrava). Česká urologie. 2012, 16(Suppl.1), 64. ISSN AFH 04 KLIMENT, M., O. URBAN, L. ČEGANOVÁ, A. BODAY, M. LOVEČEK, M. STRAKA, P. FOJTÍK, P. FALT a Jana DVOŘÁČKOVÁ. EUS-FNA of pancreatic cystic lesions - the yield of cytology, CEA and K-ras cyst fluid analysis. (32. český a slovenský gastroenterologický kongres, , Brno). Gastroenterologie a hepatologie. 2011, 65(Suppl.2), S17. ISSN AFH 05 ŠIMOVÁ, J., D. KONVALINKA, B. KUBOVÁ, I. URBANOVSKÁ, M. JALŦVKOVÁ, M. UVÍROVÁ, J. ŢMOLÍKOVÁ, I. ŢEBRÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Molekulárně genetická vyšetření u pacientŧ s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologŧ. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B45-B46. ISSN AFH 06 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Petr BUZRLA, Radoslava TOMANOVÁ, I. ZAVACKÁ, M. UVÍROVÁ a Martin FABIŠOVSKÝ. Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologŧ. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B44-B45. ISSN AFH 07 ŠUSTÍKOVÁ, J., Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ, V. ŢIDLÍK, P. DOPITOVÁ a Dušan ŢIAK. Problematické diagnózy při endoskopické 13

14 14 ultrasonograficky navigované tenkojehlové aspirační biopsii pankreatu (EUS- FNA). (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologŧ. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B43. ISSN AFH 08 TICHÝ, Tomáš, Petr BUZRLA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Marcel MITTÁK. Maligní PECom mediastina. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologŧ. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B38. ISSN AFH 09 FAKHOURI, Fádi, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Radoslava TOMANOVÁ a Petr BUZRLA. Statistika vrozených vývojových vad. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologŧ. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B19. ISSN AFH 10 BIELNIKOVÁ, Hana, Jirka MAČÁK, Radoslava TOMANOVÁ, Petr BUZRLA, Fádi FAKHOURI, Jaroslav HORÁČEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jiří PLÁŠEK a Jiří DOKULIL. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomŧ. (VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. sjezd českých a slovenských patologŧ, XCVII. diagnostický seminář české divize IAP, XIX. sjezd České společnosti histologických laborantŧ, listopadu 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B50. ISSN AFH 11 ŠIRŦČEK, Pavel, Radomír HODAN, Radomíra ČERMÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Neobvyklá příčina bolestivého zduření mandibuly. In: VII.festival kazuistik. Luhačovice, , s.35. ISBN AFH 12 KUBALA, Otakar, Jiří PROKOP, Petr OSTRUSZKA, Jan DOSTALÍK, V. ČERVINKA, K. ŠŤASTNÝ, J. ŠILLER, K. HAVLÍČEK, J. GATĚK, M. VACHTOVÁ, I. ZEDNÍKOVÁ, A. ŇARŠAŇSKÁ, B. SŦVOVÁ, V. TŘEŠKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jaroslav HORÁČEK, Petr BUZRLA, Martin ČEGAN, Radoslava TOMANOVÁ, H. HORNYCHOVÁ, E. HOVORKOVÁ, A. RYŠKA, M. HÁCOVÁ, P. ROTROCKEL, P. VÁŢAN, J. VELECKÝ, O. HES a M. MICHAL. Postiţení non-sentinelových uzlin při nálezu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu. In: Edukační sborník. XXXIV. Brněnské onkologické dny a 14

15 15 XXIV. Konferenec pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykŧv onkologický ústav, 2010, s ISBN AFH 13 ŠŤASTNÝ, K., V. ČERVINKA, J. ŠILLER, K. HAVLÍČEK, J. GATĚK, M. VACHTOVÁ, I. ZEDNÍKOVÁ, A. ŇARŠAŇSKÁ, B. SŦVOVÁ, V. TŘEŠKA, Otakar KUBALA, Jiří PROKOP, Petr OSTRUSZKA, Jan DOSTALÍK, H. HORNYCHOVÁ, E. HOVORKOVÁ, A. RYŠKA, M. HÁCOVÁ, P. ROTROCKEL, P. VÁŢAN, J. VELECKÝ, O. HES, M. MICHAL, Jaroslav HORÁČEK, Petr BUZRLA, Martin ČEGAN, Radoslava TOMANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a J. ZÁHORA. Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice. In: Edukační sborník. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konferenec pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykŧv onkologický ústav, 2010, s.48. ISBN AFH 14 BOSÁKOVÁ, Alice, Terezie ŠULÁKOVÁ, Pavlína PLEVOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. A New Mutation of the COL4A5 Gene in a Family with Alport Syndrome. (Case report) = Nová mutace genu COL4A5 v rodině s Alportovým syndromem (kazuistika). In: Beskydské pediatrické dny - sborník abstrakt. Ostravice, října 2009, s.56. ISBN AFH 15 UVÍROVÁ, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ, J. NIESLANIK, M. ČEGAN, I. URBANOVSKÁ a D. ŢIAK. Vyuţití metody FISH u diagnosticky obtíţných melanomových lézí - kazuistika. (V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, II. Sympozium o cílené biologické léčbě, listopadu 2009, Olomouc). Onkologie. 2009, 3(Suppl.B), ISSN AFH 16 BOSÁKOVÁ, Alice, Terezie ŠULÁKOVÁ, Pavlína PLEVOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. A New mutation of the COL4A5 gene in a family with Alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology. 30th Jubilee Meeting of the Czech Working Group Pediatric Nephrology and 20th Meeting of the Czech Section of the Pediatric Urology. Třeboň, , s.97. ISBN AFH 17 KONVALINKA, D., L. ČEGANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ a J. ŠIMOVÁ. Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a moţnosti detekce HPV. (12. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, listopad 2008). Časopis lékařů českých. 2009, 148(5), 220. ISSN AFH 18 HAVRÁNEK, Ondřej, Jan KRHUT a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Vyuţití p27kip1 v predikci agresivity a stadia karcinomu prostaty. (55.výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, ). Česká urologie. 2009, 13(4), 286. ISSN

16 16 AFH 19 BUZRLA, Petr, M. UVÍROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Tomáš WALOSCHEK. Určení biologické povahy u melanocytárních lézí s vyuţitím FISH. In: 35. sjezd českých patologů. Sborník přednášek. Brno, června 2008, s.47. ISBN AFH 20 ČEGANOVÁ, L., D. KONVALINKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. ČEGAN, M. UVÍROVÁ, J. NIESLANIK, E. HOŠKOVÁ a J. ŠUSTÍKOVÁ. HPV testing: correlations of molecular biology methods, immunohistochemistry and immunocytochemistry. (HPV in Human Pathology, Prague, Czech Republic, May 1-3, 2008). Central European Journal of Public Health. 2008, 16(Suppl.), S54. ISSN AFH 21 ŠIMOVÁ, J., Irena URBANOVSKÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ, Margita SMATANOVÁ a Igor DVOŘÁČEK. Význam mezioborové spolupráce při diagnostice kardio- a cerebrovaskulárních onemocnění. (Neurovaskulární kongres, Ostrava, března 2008). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, 71/104(Suppl.), S83. ISSN AFH 22 ŠIRŦČEK, Pavel, Radomír HODAN, Radomíra ČERMÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Fibrózní dysplázie. In: XLV. Dny nukleární medicíny. Havlíčkŧv Brod, září 2008, s.31. ISBN AFH 23 KONVALINKA, D., L. ČEGANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, M. UVÍROVÁ a J. ŠIMOVÁ. Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a moţnosti detekce HPV. In: 12. celostátní konference DNA diagnostiky. Brno, listopad 2008, s AFH 24 KOSTEROVÁ, M., Jana DVOŘÁČKOVÁ a A. MUCHOVÁ. Porovnání histologického zpracování v Citadele 2000 a v Histoprocesoru RHS-1. In: 15.sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15.sjezd České společnosti histologických laborantů. Program a sborník abstrakt. Roţnov pod Radhoštěm, srpna 2007, s.74. ISBN AFH 25 VÁVRA, Petr, Jan DOSTALÍK, Lubomír MARTÍNEK, Peter IHNÁT, A. PAPAEVANGELOU, Michaela VÁVROVÁ, A. EL-GENDI, Jana DVOŘÁČKOVÁ a N. HABIB. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater (Habib 4X). In: Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník abstrakt odborné konference. Ostrava, , s.33. ISBN

17 17 AFH 26 SMATANOVÁ, Margita, Igor DVOŘÁČEK a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Vyuţití molekulárně genetické analýzy při stanovení definitivní pitevní diagnózy u náhlého úmrtí kojence. In: Mezinárodní kongres forenzních věd. Brno, , Abstrakt č. 33. AFH 27 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, A. NEDBÁLEK, M. UVÍROVÁ a I. ŢEBRÁKOVÁ. Vyuţití FISH metody při diagnostice a monitorování léčby karcinomu močového měchýře. In: II. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, prosince 2006, s.44. ISBN AFH 28 PLEVOVÁ, Pavlína, A. KŘEPELOVÁ, M. PAPEŢOVÁ, E. SEDLÁKOVÁ, Romuald ČUŘÍK, L. FORETOVÁ, M. NAVRÁTILOVÁ, J. PALAS, J. NOVOTNÝ, J. ZAPLETALOVÁ, J. NIESLANIK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Z. UTÍKAL, Jaroslav HORÁČEK a Z. KOLÁŘ. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinŧ hmlhi a hmsh2 při jeho diagnoze. In: Edukační sborník. Brno, 22.května - 24.května 2003, s ISBN AFH 29 KLVAŇA, Pavel, Arnošt MARTÍNEK, Pavel MARTEN a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Cytology in Diagnosis of Pancreatic Cancer. In: VIIth Czech-Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, AFH 30 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, Arnošt MARTÍNEK a Pavel KLVAŇA. The Differential Diagnosis of Pancreatic Cystic Lesions. In: VIIth Czech-Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, AFH 31 MARTÍNEK, Arnošt, Marek HONKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavel KLVAŇA a Vladimír HRABOVSKÝ. Contribution of Fine Needle Aspiration Biopsy for the Diagnostics of Tumors of Digestive Tract. In: VIIth Czech- Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, AFH 32 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, J. ŠTĚRBA, L. DOMBROVSKÁ, A. NEDBÁLEK a Arnošt MARTÍNEK. Karcinom prostaty: analýza proliferační aktivity buněk karcinomŧ prostaty ve vztahu k některým prognostickým faktorŧm = Prostate cancer: analysis of proliferative activity of prostate cancer cells in relation to some prognostic factors. (VIII. COngress of Czech and Slovak Pathologists with International Participation, Hradec nad Moravicí, September 25th-27th, 2011). Biomedical Papers. 2001, 145(1), 31. ISSN

18 18 AFH 33 ŠMAJSTRLA, V., A. ALBÍN, J. BUCHTOVÁ, R. BUŢGA a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Je rutinní gastroskopická biopsie duodena přínosem pro diagnózu celiakie? První zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterologie. 2000, 54(2), A6. ISSN AFH 34 KYSELÁ, Tamara, Ivana ZÍKOVÁ, Pavel VODVÁŘKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Z. UTÍKAL. Neobvyklý prŧběh onemocnění bazaliomu kŧţe - kazuistika. In: VII.Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, AFH 35 DVOŘÁČKOVÁ, Jana, J. ŠTĚRBA, L. ČEGANOVÁ, M. ČEGAN, M. UVÍROVÁ a J. HEROKOVÁ. Historie a současnost sentinelové uzliny: Standarda sentinelové uzliny. In: XIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, , s ISBN AFH 36 HEROKOVÁ, J., J. RICHTER, P. GERYK, B. DONOCIKOVÁ, I. FERÁK, L. KUDĚLKA a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Operace prsu po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom. In: XIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, , s ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI 01 Jana DVOŘÁČKOVÁ, Patologie v kostce, Ostravská universita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012, 182 s., ISBN BCI 02 Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pitva, Ostravská universita v Ostravě, 53s., ISBN

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Životopis. Vzdělání. Profesionální dráha

Životopis. Vzdělání. Profesionální dráha Životopis Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Narozen: 23. 1. 1941 Adresa: B. Němcové 640, 708 00 Ostrava - Poruba Stav: ženatý, 2 synové, manželka lékařka. Pracoviště: Ústav patologie LF OU, Syllabova

Více

MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.

MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK Výstup z univerzitnej databázy EviPub Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus 2012 pro molekulární testování NSCLC Radoslav Matěj Oddělení patologie a mol. medicíny Thomayerovy nemocnice, Praha Konsenzus Čestlice 25.6. 2010

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém)

Příloha č. 1 Seznam pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém) Příloha č. 1 Seznam pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém) I. Vědecko-pedagogická pracoviště fakulty Anatomický ústav

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP 6. a 7. září 2011 Úterý 6. 9. 2011 Posluchárna Dětské kliniky Stomatologická sekce 9:00 Kamila Foukalová: Hodnocení správnosti registrace centrálního

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 1 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 PŮVODNÍ PUBLIKACE SOUHRNNÁ PRÁCE (ČESKY) Šlampa, P., Kazda, T.: Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína, 15,

Více

Platby HCP za služby a konzultace. Společnost: Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Datum zveřejnění:

Platby HCP za služby a konzultace. Společnost: Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Datum zveřejnění: Platby HCP za služby a konzultace Společnost: Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Datum zveřejnění: 30.06.2019 Jméno HCP Adresa HCP Jedinečný identifikátor (je-li použitelné) Typ plateb za služby a konzultace

Více

I. Vědecko-pedagogická pracoviště fakulty

I. Vědecko-pedagogická pracoviště fakulty Příloha č. 1 Seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém) I. Vědecko-pedagogická pracoviště fakulty Anatomický

Více

Štatistika kategórií publikačnej činnosti:

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: Publikačné aktivity v skrátenej verzii sú uvedené nižšie (k septembru 202), kompletné zoznamy nájdete v databázach Web of resp. ich nájdete aj na adrese: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/

Více

XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 16. 17. března 2017 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 16. března 2017

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK The 7th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology The 3rd Olomouc

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 PŮVODNÍ PUBLIKACE Souhrnná práce (česky) 1. Lovas, P., Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol, 24, 2011, 2, s.

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů řešených v MOÚ v roce 2014 MOÚ nositel IGA MZ ČR Číslo projektu: NT/13794-4/2012 Název: Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti.

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Fabian P., Nenutil R., Benčík V., Bobot L., Jandáková E., Kolář Z., Pavlovský Z., Ryška A., Veselý

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

XXIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XXIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XXIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 21. - 22. března 2019 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 21. března

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Department of Radiology and Nuclear Medicine, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic Renální karcinom 25-30

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM NA GOS Detekce mutace genu BRCA1 a BRCA2, a to přímo z nádorové

Více

Patologie nádorů v 21. století problémy a úskalí diagnostiky a úhradového systému

Patologie nádorů v 21. století problémy a úskalí diagnostiky a úhradového systému Patologie nádorů v 21. století problémy a úskalí diagnostiky a úhradového systému A. Ryška Fingerlandůvústav patologie LF UK a FN Hradec Králové Karel Rokitansky (1804-1878) Rudolf Virchow (1821-1902)

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Protokol o volbách do Akademického senátu Lékařské fakulty OU v Ostravě

Protokol o volbách do Akademického senátu Lékařské fakulty OU v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Česká republika telefon +420 596 781 630, fax +420 596 781 630 www.osu.cz IČ 61988987 DIČ CZ61988987, Bankovní spojení: ČNB

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Změny ve vyšetřovacích postupech nemalobuněčných plicních karcinomů: Never-endingstory -verze 2018

Změny ve vyšetřovacích postupech nemalobuněčných plicních karcinomů: Never-endingstory -verze 2018 Změny ve vyšetřovacích postupech nemalobuněčných plicních karcinomů: Never-endingstory -verze 2018 R. Matěj, H. Hornychová, I. Tichá, A. Ryška, P. Dundr Ústav patologie a molekulární medicíny 3.LF UK a

Více

Vzácná onemocnění v největším městě ČR

Vzácná onemocnění v největším městě ČR Vzácná onemocnění v největším městě ČR Konference a setkání členů České asociace pro vzácná onemocnění Praha, Thomayerova nemocnice, Naše kavárna, 13. dubna 2019 Renata Gaillyová protože Praha je kraj.

Více

Pavel Souček Úplný výkaz pedagogické činnosti

Pavel Souček Úplný výkaz pedagogické činnosti 4. ÚPLNÝ VÝKAZ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI A. Pedagogická činnost 2004/2005 Pavel Souček, CSc. přímo vyučující pedagog (16 studentů) 2005/2006 Pavel Souček, CSc. přímo vyučující pedagog (4 studenti) 2006/2007

Více

KONFERENCE. 22. září 2017

KONFERENCE. 22. září 2017 KONFERENCE K 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOŽNÍ KLINIKY NA BULOVCE A 20. SETKÁNÍ PRIMÁŘŮ 22. září 2017 Konference se koná pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., děkana 2. LF UK a MUDr. Andrey Vrbovské,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167 Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů

Více

XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 15. - 16. března 2018 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 15. března

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU

ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU ROLE HEREDITÁRNÍCH SYNDROMŮ V INDUKCI KARCINOMU PANKREATU Petr Dítě, Magdalena Uvírová AKADEMICKÉ CENTRUM GASTROENTEROLOGIE FN LF OSTRAVA CGB LABORATOŘ VÝZKUMNÝ INSTITUT AGEL OSTRAVA Celosvětová incidence

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc Jana Krejčová Pracovní skupina molekulární patologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnost patologů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Laboratoř molekulární patologie

Více

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Správné užívání názv? pracoviš? 2. léka?ské fakulty Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty název pracovišt?

Více

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Curriculum Vitae doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. 1. Základní informace Narozena: 05. 09. 1971 v Liberci Adresa: V Horkách 1407/19, Praha 4, Česká republika Email: daniela.fischerová@seznam.cz Telefon:

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

ZLATÉ KOLO VYSOČINY - VÝSLEDKOVÁ LISTINA

ZLATÉ KOLO VYSOČINY - VÝSLEDKOVÁ LISTINA Str. 1 KATEGORIE: MK1 50 km, chlapci 0-12 1 406 Smejkal Pavel 1:49:50 27.31 2 440 Voneš Jakub 1:50:48 27.08 3 400 Videnský Pavel ml. 2:13:05 22.54 4 303 Doležal Marek 2:13:40 22.44 5 339 Trutna Jan ml.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Activitas Nervosa Superior Adiktologie American Journal of Gastroenterology American Journal of Psychiatry

Activitas Nervosa Superior Adiktologie American Journal of Gastroenterology American Journal of Psychiatry Seznam časopisů objednaných na rok 2013 LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 3. 1. 2013 TITUL Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca Acta

Více

Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP

Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP 21. 22. 2. 2019 Erbia Congress Center Hvězdova 1716/2b, Praha 4, budova City Tower (27. patro) TÉMA: ROBOTICKÁ CHIRURGIE V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII HOSTÉ:

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

PROGRAM KONGRESU. 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D.

PROGRAM KONGRESU. 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D. Čtvrtek 3.11.2016 PROGRAM KONGRESU Sekce A (hlavní sál) Sál Prague A+B 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D. (Praha) 8:00-9:35 Sympozium

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Česká urologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Kongresový hotel Jezerka Seč 13. 14. duben 2018 Akce konaná pod záštitou České urologické společnosti

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

ŽIVOTOPIS. Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

ŽIVOTOPIS. Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. ŽIVOTOPIS Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Osobní data datum narození: 21.7.1952 místo narození: Ostrava Vítkovice, okres Ostrava Vzdělání a) pregraduální ZDŠ Proskovice / Stará Ves 1958 1967 SVVŠ Ostrava

Více

Zlaté Hory 2013 Pavel Hok. Věda očima studenta - kazuistika

Zlaté Hory 2013 Pavel Hok. Věda očima studenta - kazuistika Zlaté Hory 2013 Pavel Hok Věda očima studenta - kazuistika Background Fenomén SVOČ... Akademický rok 2010/2011: počet studentů počet řešitelů SVOČ podíl řešitelů Zdroje: Výroční zpráva LF UP 2011, http://cja.upol.cz/svoc/

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ Pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ 4. setkání mladých gastroenterologů a Konference gastroenterologických sester ČAS České Budějovice Clarion

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ. Co je rakovina vajecníku?

Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ. Co je rakovina vajecníku? Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ Co je rakovina vajecníku? ENGAGe vydává sérii informačních brožur určených ke zvýšení povědomí o gynekologických onkologických onemocněních a tím podporuje svoji

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více