MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012"

Transkript

1 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne Usnení č. 611 / /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů v Žatci 615/12 Záměr pronajmout byt v č.p. 49 Branka v Žatci 616/12 Podnájemní smlouva na byt 617/12 Podnájemní smlouva Nemocnice Žatec, o.p.s. 618/12 Výpůjčka pozemků 619/12 Zmocnění ředitele Městského divadla Žatec 620/12 Záměr města pronajmout 621/12 Záměr města prodat pozemek v k.ú. Žatec 622/12 Záměr města prodat pozemek v k.ú. Žatec 623/12 Kompaktní předávací stanice 624/12 Výroční zpráva Žatecké teplárenské, a.s. za rok /12 Žádost Nemocnice Žatec, o.p.s. 626/12 Nákup akcií RRA Ústeckého kraje, a.s. 627/12 Rozpočtová změna odvod z loterií a jiných podobných her 628/12 Rozpočtová změna OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 629/12 Rozpočtová změna Pomocný analytický přehled 630/12 Rozpočtová změna 631/12 Žádost o pokračování v základním vzdělávání 632/12 Projekt Pivní tradice Krušnohoří 633/12 Výslednost MP Žatec za měsíc červen /12 Informace o práci právního odboru za 1. pololetí roku 2012 Strana 1 (celkem 20)

2 635/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavba Žatec, Alšova knn, CHMELAŘSTVÍ 636/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 637/12 Smlouva o zřízení věcného břemene 638/12 Smlouva o zřízení věcného břemene 639/12 Smlouva o zřízení věcného břemene 640/12 Odstranění dětského hřiště u č.p v ul. Hájkova v Žatci 641/12 Odstranění dětského hřiště v ul. Podměstí v Žatci 642/12 Petice proti výstavbě parkoviště ve vnitrobloku ul. U Hřiště v Žatci 643/12 Úprava zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek 644/12 Výměna rozvodů vody a kanalizace, ZŠ Jižní č.p. 2777, Žatec zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 645/12 Dohoda o narovnání v rámci projektu Chrám Chmele a Piva 646/12 Odměna řediteli příspěvkové organizace 647/12 Jmenování ředitelky PO Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny 648/12 Stanovení platu ředitelky PO Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny 649/12 Údržba naučné stezky Holedeč v městských lesích Žatec 650/12 Smlouva o výpůjčce paračních nádob EKOKOM a.s. 651/12 Smlouva o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru úsporných kompaktních zářivek a výbojek Ekolamp s.r.o. 652/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 653/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 654/12 Vybudování a vybavení depozitářů muzea v části areálu bývalých papíren, ul. Volyňských Čechů, Žatec 655/12 Natáčení charitativního spotu UNICEF 656/12 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 657/12 Zápis z provedené kontroly opatření u PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace 658/12 Žádost o změnu nejvyššího počtu žáků v Základní škole praktické, speciální a logopedické, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Strana 2 (celkem 20)

3 611/12 Schválení programu Rada města Žatce projednala a schvaluje program jednání rady města. T: O: p. HAMOUSOVÁ 612/12 Kontrola usnení Rada města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnení z minulých jednání rady města a dále Rada města Žatce schvaluje opravu části textu usnení č. 47/12 Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím ze dne tak, že část znění textu v odstavci za a) Závazné ukazatele: Příspěvek na Příspěvek na Příspěvek na činnost Příspěvková organizace provoz platy PO schválený v rozpočtu Chrám Chmele a Piva CZ Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč nahrazuje a) Závazné ukazatele: Příspěvek na Příspěvek na Příspěvek na činnost Příspěvková organizace provoz platy PO schválený v rozpočtu Chrám Chmele a Piva CZ Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč ostatní text usnení zůstává beze změny. T: O: p. VAJDA Strana 3 (celkem 20)

4 613/12 Informace o investičních akcích Rada města Žatce bere na vědomí informaci o investičních akcích. T: /12 Nájem bytů v Žatci Rada města Žatce schvaluje výměnu bytu č. 301 o velikosti 1+kk v č.p ul. Husova v Žatci, nájemce fyzická osoba za volný byt č. 4 o velikosti 1+3 v č.p. 331 Smetanovo nám. v Žatci za měsíční nájemné 58,08 Kč/m2 bez služeb, na dobu určitou do s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, dále schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+1 v č.p ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci, nájemce fyzická osoba za volný byt č. 6 o velikosti 1+3 v č.p. 49 Branka v Žatci za měsíční nájemné 58,08 Kč/m2 bez služeb, na dobu určitou do s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. T: /12 Záměr pronajmout byt v č.p. 49 Branka v Žatci Rada města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města pronajmout byt č. 7 v domě č.p. 49 Branka v Žatci o velikosti 1+4 o podlahové ploše 89,90 m2 za měsíční nájemné 58,08 Kč/m2 bez služeb na dobu určitou jeden rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu. T: Strana 4 (celkem 20)

5 616/12 Podnájemní smlouva na byt Rada města Žatce dle návrhu Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, Žatec souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy na byt o velikosti 1+2 (77,45 m2) v č.p v Žatci pro pracovníka organizace školníka fyzickou osobu na dobu určitou do s možností prodloužení, nejdéle však po dobu výkonu zaměstnání školníka. 617/12 Podnájemní smlouva Nemocnice Žatec, o.p.s. Rada města Žatce dle návrhu Nemocnice Žatec, o.p.s. souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově polikliniky č.p ul. Husova v Žatci s fyzickou osobou za účelem zřízení stomatologické ordinace, dále souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově polikliniky č.p ul. Husova v Žatci společností Foniatrie, ORL, sluchadla, s.r.o., sídlem Žatec, Husova 2796 za účelem zřízení skladu materiálu. T: /12 Výpůjčka pozemků Rada města Žatce schvaluje výpůjčku pozemků ostatních ploch komunikací nám. Svobody, Hošťálkovo nám., nám. 5. května, nám. Jana Žižky, nám. P. Chelčického, ul. J. Hory, ul. Divadelní, ul. Dvořákova, část ul. Obránců míru, Kruhové nám. a část ul. Pod střelnicí v Žatci příspěvkové organizaci Městské divadlo Žatec na dobu od do za účelem pořádání kulturní akce Dočesná Současně Rada města Žatce souhlasí s tím, že vypůjčitel může předmět výpůjčky pronajmout v době od do za účelem umístění atrakcí, umístění podií, umístění stánků a stolků v Strana 5 (celkem 20)

6 rámci pořádání kulturní akce Dočesná T: /12 Zmocnění ředitele Městského divadla Žatec Rada města Žatce schvaluje pronájem reklamních ploch v souvislosti s pořádáním 55. ročníku Dočesné Dále Rada města Žatce schvaluje udělení plné moci řediteli PO Městské divadlo Žatec k zastupování Města Žatce při jednání a uzavírání smluv darovacích a smluv o pronájmu reklamních ploch v souvislosti s pořádáním 55. ročníku Dočesné 2012, včetně práva tyto smlouvy za Město Žatec podepsat. T: O: p. ŠMERÁKOVÁ 620/12 Záměr města pronajmout Rada města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města pronajmout část pozemku ostatní plochy p.p.č. 230 o výměře 13 m2 v k.ú. Žatec jako zázemí k přilehlému rodinnému domu. T: /12 Záměr města prodat pozemek v k.ú. Žatec Rada města Žatce projednala a ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města prodat část pozemku orná půda p.p.č. 1546/1 o výměře cca 500 m2 (výměra bude upřesněna GP) v k.ú. Žatec za kupní cenu 50, Kč/m2 k zemědělskému využití. Strana 6 (celkem 20)

7 T: /12 Záměr města prodat pozemek v k.ú. Žatec Rada města Žatce projednala a ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města prodat část pozemku zahrada p.p.č. 3900/1 o výměře cca 35 m2 (výměra bude upřesněna GP) v k.ú. Žatec za kupní cenu 500, Kč/m2. T: /12 Kompaktní předávací stanice Rada města Žatce schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č o zajištění rvisních služeb kompaktních předávacích stanic umístěných v objektech ve vlastnictví Města Žatec uzavřené dne Žateckou teplárenskou, a.s. Žatec. T: /12 Výroční zpráva Žatecké teplárenské, a.s. za rok 2011 Rada města Žatce v působnosti valné hromady Žatecké teplárenské, a.s. Žatec schvaluje výroční zprávu Žatecké teplárenské, a.s. za rok Rada města Žatce v působnosti valné hromady Žatecké teplárenské, a.s. schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku po zdanění, dosaženého v roce 2011 ve výši ,82 Kč takto: Strana 7 (celkem 20)

8 příděl do rezervního fondu ,69 Kč příděl do sociálního fondu ,84 Kč převod do nerozděleného zisku ,29 Kč. T: O: p. PŘEDSEDA PŘEDST. 625/12 Žádost Nemocnice Žatec, o.p.s. Rada města Žatce schvaluje nájem bytu č. 13 o velikosti 1+3 v č.p ul. Píčná v Žatci, nájemce Nemocnice Žatec, o.p.s. na dobu určitou do a souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na uvedený byt pro zaměstnance fyzické osoby na dobu určitou od do /12 Nákup akcií RRA Ústeckého kraje, a.s. Rada města Žatce projednala a nedoporučuje Zastupitelstvu města Žatce uplatnit předkupní právo na nákup 3 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. od Města Litvínov. T: O: p. VESELÁ 627/12 Rozpočtová změna odvod z loterií a jiných podobných her Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení rozpočtovou Strana 8 (celkem 20)

9 změnu ve výši , Kč na aktualizaci příjmů rozpočtu Města Žatec v souvislosti s vydáním zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvijících zřízením jednoho inkasního místa, kterým mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Příjmy: 1361org org org Příjmy: , Kč správní poplatky , Kč místní poplatky , Kč odvod výtěžku z VHP , Kč odvod z VHP a VLT T: O: p. VESELÁ 628/12 Rozpočtová změna OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rada města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši , Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu města. Účelový znak neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Evropského sociálního fondu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozhodnutí čj. 4672/201246, která je určena pro Základní školu a Mateřskou školu, Žatec, Jižní 2777, okres Louny. O: p. VESELÁ 629/12 Rozpočtová změna Pomocný analytický přehled Rada města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu ve výši , Kč, a to zapojení neinvestiční účelové dotace Státního rozpočtu UZ na částečné pokrytí nákladů spojených zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) dotčenými vybranými účetními jednotkami dle přílohy k usnení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 do rozpočtu města, z toho je určeno , Kč pro ÚSC Žatec a , Kč pro Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace. O: p. VESELÁ Strana 9 (celkem 20)

10 630/12 Rozpočtová změna Rada města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši , Kč, a to zapojení účelové neinvestiční dotace ÚZ od Ministerstva financí do rozpočtu města. Dotace je určena na úhradu nákladů souvijících zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2012 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O: p. VESELÁ 631/12 Žádost o pokračování v základním vzdělávání Rada města Žatce projednala žádost statutárního zástupce Základní školy praktické, speciální a logopedické, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny a souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žákyně při této škole v součásti ZŠ speciální od školního roku 2012/2013 maximálně do 26 let věku jmenované dle ustanovení 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. O: p. VESELÁ 632/12 Projekt Pivní tradice Krušnohoří Rada města Žatce schvaluje podání žádosti na projekt Pivní tradice Krušnohoří z Fondu malých projektů v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, Cíl 3/Ziel 3. Rada města Žatce schvaluje zahraniční služební cestu dvou fyzických osob do partnerského města Thum dne za účelem kompletace žádosti o dotaci na německé straně. T: O: p. NOVOTNÝ Strana 10 (celkem 20)

11 633/12 Výslednost MP Žatec za měsíc červen 2012 Rada města Žatce bere na vědomí dosaženou výslednost Městské policie Žatec za měsíc červen T: O: p. ŠTOREK 634/12 Informace o práci právního odboru za 1. pololetí roku 2012 Rada města Žatce bere na vědomí informaci o práci právního odboru za 1. pololetí roku T: O: p. HORNÁTOVÁ 635/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavba Žatec, Alšova knn, CHMELAŘSTVÍ Rada města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Mostecká 2580, Žatec na stavbu Žatec, Alšova knn, CHMELAŘSTVÍ na pozemcích města p.p.č. 6794/3 a p.p.č. 6794/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení kabelového vedení do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: Strana 11 (celkem 20)

12 636/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro fyzické osoby na stavbu Bezděkov u Žatce, vodovodní přípojka k p.p.č. 378/9, fyzické osoby na pozemku města p.p.č. 1167/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce, jejímž obsahem bude uložení vodovodní přípojky do země, právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. T: /12 Smlouva o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje v návaznosti na usnení rady města č. 159/11 ze dne zřízení věcného břemene pro fyzickou osobu na stavbu Žatec, U Flory, vodovodní přípojka pro p.p.č. 4558/10, fyzická osoba na pozemku města p.p.č. 4578/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem je uložení potrubí vodovodní přípojky do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. T: /12 Smlouva o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje v návaznosti na usnení rady města č. 1029/11 ze dne zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu Žatec, 6090/4, knn, zahrada, fyzická osoba na pozemku města PK 7015 (část p.p.č. 7015/2) v k.ú. Žatec, jejímž obsahem je uložení kabelového vedení do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Strana 12 (celkem 20)

13 T: /12 Smlouva o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje v návaznosti na usnení rady města č. 170/10 ze dne zřízení věcného břemene pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. na stavbu Žatec, Loučky, rozšíření vodovodu pro RD, fyzická osoba na pozemku města p.p.č. 6836/2 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem je uložení potrubí vodovodu do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. T: /12 Odstranění dětského hřiště u č.p v ul. Hájkova v Žatci Rada města Žatce projednala žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Hájkova 2190 v Žatci o zrušení dětského hřiště za domem č.p v ul. Hájkova v Žatci a ukládá odboru rozvoje města zajistit likvidaci nefunkčních částí hřiště a opravu pískoviště prostřednictvím Technické správy města Žatec, s.r.o. T: /12 Odstranění dětského hřiště v ul. Podměstí v Žatci Rada města Žatce projednala žádost fyzické osoby o zrušení dětského hřiště ve vnitrobloku domů č.p v Podměstí v Žatci a ukládá odboru rozvoje města zajistit jeho likvidaci dle žádosti prostřednictvím Technické správy města Žatec, s.r.o. Strana 13 (celkem 20)

14 T: pro 5 / / / / omluven / 1 / 642/12 Petice proti výstavbě parkoviště ve vnitrobloku ul. U Hřiště v Žatci Rada města Žatce projednala petici občanů o zastavení výstavby parkoviště ve vnitrobloku ul. U Hřiště a Hálkova v Žatci a ukládá odboru rozvoje města zajistit zhotovení dalšího stupně projektové dokumentace. T: /12 Úprava zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek Rada města Žatce v souladu zákonem č. 55/2012 Sb., kterým mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek Města Žatec; změna nabývá účinnosti dnem schválení. 644/12 Výměna rozvodů vody a kanalizace, ZŠ Jižní č.p. 2777, Žatec zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Rada města Žatce schvaluje zahájení podlimitního řízení podle ustanovení 21 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na výběr zhotovitele akce Výměna rozvodů vody a kanalizace, ZŠ Jižní č.p. 2777, Žatec podle projektové dokumentace hotovené fyzickou osobou. Rada města Žatce schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci a zároveň schvaluje text návrhu smlouvy o dílo. Rada města Žatce zároveň schvaluje složení hodnotící komi včetně jejich náhradníků na výše Strana 14 (celkem 20)

15 uvedené výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 645/12 Dohoda o narovnání v rámci projektu Chrám Chmele a Piva Rada města Žatce schvaluje Dohodu o narovnání s firmou METALL QUATRO spol. s r.o. v rámci projektu Chrám Chmele a Piva a dále ukládá starostce města tuto dohodu podepsat. T: /12 Odměna řediteli příspěvkové organizace Rada města Žatce projednala a souhlasí s vyplacením odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Žatec v navržené výši. 647/12 Jmenování ředitelky PO Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Rada města Žatce na základě konkursního řízení a v souladu s ustanovením 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny s účinností od fyzickou osobu na dobu Strana 15 (celkem 20)

16 určitou šesti let. O: p. ŠMERÁKOVÁ pro 5 / / / omluven / / 1 / 648/12 Stanovení platu ředitelky PO Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny Rada města Žatce stanovuje plat ředitelce PO Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny v souladu zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a Pravidly Rady Města Žatec pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních a školních zařízení zřizovaných městem Žatec s účinností od O: p. ŠMERÁKOVÁ 649/12 Údržba naučné stezky Holedeč v městských lesích Žatec Rada města Žatce schvaluje znovupověření občanského sdružení Ekologické centrum Žatec k provádění údržby naučné stezky Holedeč v městských lesích Žatec v druhém pololetí roku Rada města současně pověřuje Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství k celkovému zajištění této služby u Ekologického centra Žatec. O: p. DONÍNOVÁ 650/12 Smlouva o výpůjčce paračních nádob EKOKOM a.s. Rada města Žatce projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje s EKOKOM a.s. a ukládá starostce města předloženou smlouvu podepsat. Strana 16 (celkem 20)

17 T: O: p. DONÍNOVÁ 651/12 Smlouva o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru úsporných kompaktních zářivek a výbojek Ekolamp s.r.o. Rada města Žatce projednala, souhlasí s prodloužením smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa společností Ekolamp s.r.o. a ukládá starostce města předloženou smlouvu podepsat. Rada města Žatce pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství k výkonu závazků vyplývajících z této dohody. T: O: p. DONÍNOVÁ 652/12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Žatecká teplárenská, a.s. na stavbu Horkovodní přípojka Žatec, Dukelská 1271 na pozemku města p.p.č. 6961/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení horkovodní přípojky do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Žatecká teplárenská, a.s. na stavbu Horkovodní přípojka Žatec, Malínská 2913 na Strana 17 (celkem 20)

18 pozemcích města p.p.č. 5628/69, p.p.č. 5617/29, p.p.č. 5617/6 a p.p.č v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení potrubí horkovodu do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /12 Vybudování a vybavení depozitářů muzea v části areálu bývalých papíren, ul. Volyňských Čechů, Žatec Rada města Žatce schvaluje zrušení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace stavby Vybudování a vybavení depozitářů muzea v části areálu bývalých papíren, ul. Volyňských Čechů, Žatec dle usnení č. 610/12 ze dne Rada města Žatce schvaluje opakované zahájení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace stavby Vybudování a vybavení depozitářů muzea v části areálu bývalých papíren, ul. Volyňských Čechů, Žatec jakožto zakázky malého rozsahu. Rada města Žatce schvaluje text výzvy k předložení nabídky a základní okruh zájemců, kterým bude výzva zaslána a schvaluje složení komi pro otevírání obálek a posouzení kompletnosti nabídek. T: /12 Natáčení charitativního spotu UNICEF Rada města Žatce projednala žádost NEW WAVE location s r.o., a schvaluje nájem části pozemků p.p.č. 6762/1 na Žižkově náměstí, p.p.č na náměstí P. Chelčického; p.p.č na nám. 5. května v Žatci za účelem natáčení exteriérových scén charitativního filmového spotu s názvem UNICEF ve dnech a a dále schvaluje výjimku z Pravidel rady města na pronájem exteriérů Žatce, kterými upravují podmínky natáčení filmových a televizních děl, riálů a reklamních spotů ve Městě Žatec dle odstavce 6. Rada města Žatce současně schvaluje text nájemní smlouvy a schvaluje cenu ve výši , Kč. T: Strana 18 (celkem 20)

19 656/12 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Rada města Žatce projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na podporu hospodaření v lesích a ukládá starostce města smlouvu podepsat. T: O: p. DONÍNOVÁ 657/12 Zápis z provedené kontroly opatření u PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace Rada města Žatce bere na vědomí zápis z provedené kontroly plnění opatření uložených PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace na základě usnení rady města č. 435/12 ze dne T: /12 Žádost o změnu nejvyššího počtu žáků v Základní škole praktické, speciální a logopedické, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Rada města Žatce projednala žádost statutárního zástupce Základní školy praktické, speciální a logopedické, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny a souhlasí od s navýšením nejvyššího počtu žáků v oboru Základní škola speciální z 32 na 38. O: p. VESELÁ Strana 19 (celkem 20)

20 Místostarosta Ing. Jan Novotný, DiS. v.r. Starostka Mgr. Zdeňka Hamousová v.r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Strana 20 (celkem 20)

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 Usnesení č. 1134/05-1183/05 1134/05 Schválení programu 1135/05 Kontrola usnesení 1136/05 Bytové otázky 1137/05 Prodej bytové jednotky

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 6.9.2012 Usnesení č. 119 /12-154 /12 119/12 Volba návrhové komise 120/12 Schválení programu 121/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 Usnení č. 52 /09 81 /09 52/09 Schválení programu 53/09 Kontrola usnení 54/09 Bytové otázky 55/09 Prodej bytové jednotky č. 2819/1

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 165 /14-197 /14 165/14 Schválení programu 166/14 Kontrola usnesení 167/14 Informace o investičních akcích 168/14 Záměr

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 31.10.2013 Usnesení č. 110 /13-128 /13 110/13 Volba návrhové komise 111/13 Schválení programu 112/13 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 12.12.2013 Usnesení č. 137 /13-163 /13 137/13 Volba návrhové komise 138/13 Schválení programu 139/13 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 26. jednání Rady města Žatce konané dne 21.10.2014 Usnesení č. 804 /14-835 /14 804/14 Schválení programu 805/14 Kontrola usnesení 806/14 Informace o investičních akcích 807/14 Skončení

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne 19.7.2006 Usnesení č. 579 /06-611 /06 579/06 Schválení programu 580/06 Kontrola usnesení 581/06 Pronájem bytu 582/06 Pronájem pozemku z majetku

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.12.2012 Usnesení č. 187 /12-217 /12 187/12 Volba návrhové komise 188/12 Schválení programu 189/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

562 /14. v k.ú. Žatec. Žatce. stavu. zahrada. 25x OM. fyzická. osoba, vnn. Stránka 1 z 19

562 /14. v k.ú. Žatec. Žatce. stavu. zahrada. 25x OM. fyzická. osoba, vnn. Stránka 1 z 19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 20. jednání Rady města Žatce konané dne 29.7.2014 Usnesení č. 526 /14-562 /14 526/ /14 Schválení programu 527/ /14 Kontrola usnesení 528/ /14 Informace o investičních akcích 529/

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 1.11.2012 Usnesení č. 155 /12-186 /12 155/12 Volba návrhové komise 156/12 Schválení programu 157/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 17.5.2012 Usnesení č. 56 /12-85 /12 56/12 Volba návrhové komise 57/12 Schválení programu 58/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 24.6.2015 Usnesení č. 105 /15-150 /15 105/15 Sloučení návrhové a volební komise 106/15 Složení návrhové a volební komise 107/15

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady města Žatce konané dne 3.8.2017 Usnesení č. 486 /17-525 /17 486/17 Schválení programu 487/17 Kontrola usnesení 488/17 Obytná a obchodní zóna Na Homoli, Žatec 489/17

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 4. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 4. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 4. jednání Rady města Žatce konané dne 7.2.2011 Usnení č. 73 /11 110 /11 73/11 Schválení programu 74/11 Kontrola usnení 75/11 Pronájem pozemku z majetku města 76/11 Záměr prodat

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 19. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 19. jednání Rady města Žatce konané dne 10.7.2014 Usnesení č. 479 /14-525 /14 479/14 Schválení programu 480/14 Kontrola usnesení 481/14 Informace o investičních akcích 482/14 Dohoda

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady města Žatce konané dne 16.9.2019 Usnesení č. 638 /19-667 /19 638/19 Schválení programu 639/19 Kontrola usnesení 640/19 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 6.3.2017 Usnesení č. 126 /17-163 /17 126/17 Schválení programu 127/17 Kontrola usnesení 128/17 Komise výstavby a regenerace MPR a MPZ 129/17

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 8.4.2014 Usnesení č. 198 /14-235 /14 198/14 Schválení programu 199/14 Kontrola usnesení 200/14 Informace o investičních akcích 201/14 Prodej

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 15. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 15. jednání Rady města Žatce konané dne 12.12.2016 Usnesení č. 547 /16-586 /16 547/16 Schválení programu 548/16 Kontrola usnesení 549/16 Odměna řediteli příspěvkové organizace Městské

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.7.2015 Usnesení č. 151 /15-182 /15 151/15 Volba návrhové komise 152/15 Schválení programu 153/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.11.2018 Usnesení č. 163 /18-212 /18 163/18 Schválení programu 164/18 Sloučení návrhové a volební komise 165/18 Složení návrhové

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 17.12.2014 Usnesení č. 154 /14-185 /14 154/14 Volba návrhové komise 155/14 Schválení programu 156/14 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Rady města Žatce konané dne 23.5.2011 Usnení č. 458 /11 502 /11 458/11 Schválení programu 459/11 Kontrola usnení 460/11 Žádost o zrušení předkupního práva 461/11 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 28.2.2011

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 28.2.2011 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Rady města Žatce konané dne 28.2.2011 Usnení č. 153 /11 170 /11 153/11 Schválení programu 154/11 Mandátní smlouvy 155/11 Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění č. 1

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady města Žatce konané dne 11.6.2013 Usnesení č. 407 /13-453 /13 407/13 Schválení programu 408/13 Nemocnice Žatec, o.p.s. 409/13 Nemocnice Žatec, o.p.s. odkoupení projektové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady města Žatce konané dne 21.11.2011 Usnení č. 1006/11 1046/11 1006/11 Schválení programu 1007/11 Kontrola usnení 1008/11 Informace o investičních akcích 1009/11 Vzdání

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 19.6.2012 Usnení č. 516 /12 568 /12 516/12 Schválení programu 517/12 Kontrola usnení 518/12 Informace o investičních akcích 519/12 Žádost

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 19.11.2018 Usnesení č. 710 /18-735 /18 710/18 Schválení programu 711/18 Kontrola usnesení 712/18 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 256/09/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 14.1.2019 Usnesení č. 1 /19-40 /19 1/19 Schválení programu 2/19 Kontrola usnesení 3/19 Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 26.10.2015 Usnesení č. 414 /15-472 /15 414/15 Volba návrhové komise 415/15 Schválení programu 416/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 11.4.2016 Usnesení č. 225 /16-263 /16 225/16 Volba mandátové, návrhové a volební komise 226/16 Volba mandátové, návrhové a volební

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 13. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 13. jednání Rady města Žatce konané dne 21.11.2016 Usnesení č. 468 /16-508 /16 468/16 Schválení programu 469/16 Kontrola usnesení 470/16 Informace o investičních akcích 471/16 Dodatek

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 15.6.2006 Usnesení č. 110 /06-150 /06 110/06 Volba návrhové komise 111/06 Schválení programu 112/06 Vystoupení veřejnosti 113/06

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Rady města Žatce konané dne 26.4.2011 Usnení č. 365 /11 421 /11 365/11 Schválení programu 366/11 Kontrola usnení 367/11 Bytové otázky 368/11 Cyklostezka Ohře 369/11 Žádost

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 25.3.2015 Usnesení č. 42 /15-81 /15 42/15 Volba návrhové komise 43/15 Schválení programu 44/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Rady města Žatce konané dne 22.1.2018 Usnesení č. 14 /18-53 /18 14/18 Schválení programu 15/18 Kontrola usnesení 16/18 Vzdání se funkce vedoucí odboru a pověření výkonem

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 9.4.2018 Usnesení č. 211 /18-242 /18 211/18 Schválení programu 212/18 Kontrola usnesení 213/18 BESIP cena do okresního kola dopravní soutěže

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady města Žatce konané dne 13.4.2015 Usnesení č. 276 /15-332 /15 276/15 Schválení programu 277/15 Kontrola usnesení 278/15 Informace o investičních akcích 279/15 Rozpočtová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 21. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 21. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 21. jednání Rady města Žatce konané dne 12.11.2018 Usnesení č. 669 /18-709 /18 669/18 Schválení programu 670/18 Revokace usnesení 671/18 Kontrola usnesení 672/18 Souhlas s přijetím

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.10.2009 Usnesení č. 199 /09-224 /09 199/09 Volba návrhové komise 200/09 Schválení programu 201/09 Kontrola usnesení ZM 202/09

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více