5507 Series. Uživatelský manuál 24PHS PHS PFS5507. Register your product and get support at

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5507 Series. Uživatelský manuál 24PHS PHS PFS5507. Register your product and get support at"

Transkript

1 5507 Series Uživatelský manuál 24PHS PHS PFS5507 Register your product and get support at

2 Obsah 1 Získat podporu Z připojení USB Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor Fotografie Videa Nápověda televizoru a uživatelská příručka Online nápověda a uživatelská příručka Hudba Péče o zákazníky / Opravy Software 5 11 Otevření Nabídek nastavení televizoru 2.1 Aktualizace softwaru Přehled Domovské nabídky Verze softwaru Nabídka Nástroje 42 3 Rychlý průvodce Rychlá nastavení a Všechna nastavení Dálkový ovladač Všechna nastavení Infračervený snímač 7 12 Ochrana životního prostředí Joystick Místní ovládání (pokud je k dispozici) Energetický štítek EU Informace o produktu 49 4 Instalace Registrační číslo EPREL Přečtěte si bezpečnostní pokyny Likvidace produktu Umístění televize Prohlášení o shodě pro Velkou Británii Zapnutí televizoru 12 5 Připojení Vlastnosti Spotřeba Průvodce možnostmi připojení Příjem Anténa (televizor řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, ") Rozlišení displeje Anténa (televizor řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537) Rozlišení vstupu obrazu: Zvuk Satelit (pokud je k dispozici) Multimédia Video zařízení Možnosti připojení Zvukové zařízení Odstraňování problémů Tipy CAM s kartou Smart Card - CI Zapnutí Zařízení USB Dálkový ovladač Kabelová síť Freeview (síťový port je určen pouze pro modely UK) Kanály Obraz 58 6 Přepínání zdroje Zvuk Seznam zdrojů Rozhraní HDMI Přejmenování zařízení USB 59 7 Kanály Bezpečnost a péče Informace o kanálech a přepínání kanálů Bezpečnost Instalace kanálu Péče o obrazovku Seznam kanálů Podmínky používání Výběr filtru kanálů Autorská práva Oblíbené kanály Rozhraní HDMI 63 8 Televizní průvodce HEVC Advance Co potřebujete Dolby Audio Používání TV průvodce DTS výstup Digital Out Jiné ochranné známky Otev.zdroj.kód Software s otevřeným zdrojovým kódem Počítač 9 Nahrávání a pozastavení 37 televizního vysílání (nevztahuje se na modely pro turecký trh) 9.1 Co potřebujete Licence open source Nahrávání 37 Rejstřík Pozastavení televizního vysílání Videa, fotografie a hudba 40 2

3 1 1.3 Získat podporu Online nápověda a uživatelská příručka 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku. Identifikujte svůj televizor číslo modelu a sériové Přejděte na webové stránky číslo televizoru Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky em. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači. Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru. Zaregistrujte svůj televizor Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu. Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ) Přejděte na webové stránky com/portal/en/modelselect Přejděte na webové stránky Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači 1.2 Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače. Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky Nápověda televizoru a uživatelská příručka Stiskněte tlačítko Nastavení > Nápověda V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru. Péče o zákazníky / Opravy - Uživatelská příručka: Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru. Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru. - Řešení potíží: Najděte řešení častých problémů. - Tovární nastavení: Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení. Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce kde v případě potřeby zvolíte svou zemi. - Přeinstalace televizoru: Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru. - Kontaktní údaje: Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast. Číslo modelu televizoru a sériové číslo Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru. Varování 3

4 Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru a ke ztrátě záruky. 4

5 2 Vyhledání aktualizací OAD (bezdrátové stažení) Software Nechte vyhledat bezdrátovou aktualizaci softwaru. 2.1 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Najít aktualizace OAD. Aktualizace softwaru * Dostupnost aktualizací OAD závisí na vaší zemi. Vyhledání aktualizací (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Vyhledat aktualizace. 2.2 Chcete-li nahrát software do televizoru, potřebujete počítač a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování. Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru Verze softwaru (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Informace o aktuálním softwaru 1. Spusťte aktualizaci na televizoru - (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Vyhledat aktualizace. 2. Identifikace televizoru Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho z konektorů USB na televizoru. Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na paměťové zařízení USB bude zapsán identifikační soubor. 3. Stažení softwaru televizoru Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače. Na paměťovém zařízení USB najděte soubor update.htm a dvakrát na něj klikněte. Klikněte na možnost Odeslat ID. Vyberte oblast Pokud je k dispozici nový software, stáhněte soubor.zip. Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor autorun.upg do paměťového zařízení USB. 4. Aktualizace softwaru televizoru Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru. Aktualizace se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Vyčkejte na její dokončení. Přitom... - neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení bude aktualizace pokračovat. Místní aktualizace Pro prodejce a odborné uživatele (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru > Místní aktualizace. 5

6 3 Rychlý průvodce 3.1 Dálkový ovladač Baterie a čištění Výměna baterií Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité. 1. Pohotovostní režim / Zapnut Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu. Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače. 2. Klávesy přehrávání Přehrávání, slouží k přehrávání Pozastavit, slouží k pozastavení přehrávání Zastavit, slouží k zastavení přehrávání Přetočení, slouží k přetočení Přetočení vpřed, slouží k přetočení vpřed Nahrávání, slouží k aktuálnímu nahrávání 1. Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka. 2. Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi typu AAA-R03-1,5 V. Dbejte na to, aby byly póly + a baterie zarovnány správně. * Modely pro turecký trh nepodporují nahrávání a pozastavování televizního vysílání. 3. TV GUIDE Otevření nebo zavření TV průvodce. 4. FORMAT Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu. 5. SETUP Otevře nabídku Nastavení. 3. Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne. Top (u modelů pro turecký trh) - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. - Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci. Čištění Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání. Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost. 1. Pohotovostní režim / Zapnut Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu. 2. Klávesy přehrávání Přehrávání, slouží k přehrávání Pozastavit, slouží k pozastavení přehrávání Zastavit, slouží k zastavení přehrávání Přetočení, slouží k přetočení Přetočení vpřed, slouží k přetočení vpřed Přehled tlačítek Horní 3. 6 TV GUIDE

7 Otevření nebo zavření TV průvodce. Spodní část 4. Prohlížeč médií Otevření nebo zavření nabídky Prohlížeč médií. 5. FORMAT Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu. 6. SETUP Otevře nabídku Nastavení. Střed 1. Ztlumení Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku. 2. Hlasitost Úprava úrovně hlasitosti. 3. Číselné klávesy Přímý výběr kanálu. 4. SUBTITLE Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické. 1. HOME Otevření nebo zavření nabídky domovské stránky. 2. SOURCES Otevře nebo zavře nabídku Zdroje seznam připojených zařízení. 5. Kanál Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí kapitoly na disku. 3. Barevné klávesy Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce. 6. TEXT Otevření nebo zavření funkce Text / Teletext. 4. INFO Otevření nebo zavření informací o pořadech BACK Slouží k přechodu zpět na předchozí vybraný kanál. Umožňuje také ukončit nabídku bez provedení změn nastavení. Infračervený snímač Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru. 6. EXIT Přepnutí zpět na sledování televize. 7. OPTIONS Otevření nebo zavření nabídky možností. 8. Tlačítko OK Potvrzení výběru nebo nastavení. 9. Kurzorové / navigační klávesy K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava. 10. LIST Otevření nebo zavření seznamu kanálů. Varování Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat. 7

8 3.3 Joystick Místní ovládání (pokud je k dispozici) Joystick Místní ovládání Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí baterie, můžete stále ovládat základní funkce televizoru. Otevření základní nabídky 1. Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick vzadu nebo na spodní straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka. 2. Stisknutím tlačítek vlevo nebo vpravo vyberete možnosti Hlasitost, Kanál nebo Zdroje. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Rovněž vám umožňují procházet seznam zdrojů včetně volby tuneru. Nabídka zmizí automaticky. 8

9 4 Podstavec televizoru Instalace Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek Přečtěte si bezpečnostní pokyny Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení použijte číslo modelu televizoru. Před prvním použitím televizoru si přečtěte bezpečnostní pokyny. Pokyny si můžete přečíst v uživatelské příručce v kapitole Bezpečnost a péče. Připevnění na zeď Televizor řady 4304, Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... Umístění televize Tipy pro umístění - Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku svítit přímé světlo. - Televizor umístěte maximálně 15 cm od zdi. - Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být v rovině se středem obrazovky. - 24PHx43x4 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně 10 mm, maximálně 12 mm) Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Poznámka: Televizor neumisťujte blízko zdrojů vytvářejících prach, jako jsou například kamna. Doporučujeme prach pravidelně čistit, aby nedošlo k jeho vniknutí do televizoru. Televizor řady 4504, 4503 Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... 9

10 pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Televizor řady PHx450x - VESA MIS-F 100, M6 (minimálně 12 mm, maximálně 16 mm) Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. - 43Pfx5503 VESA MIS-F 200x100, M6 (minimálně 9 mm, maximálně 11 mm) Příprava Televizor řady 5304 Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Televizor řady 5505, 5525, PFS VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně 8 mm, maximálně 8 mm) Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní 10

11 - 24Pfx55x5 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maximum 10 mm) - 32Phx55x5 VESA MIS-F 100, M6 (minimum 12 mm, maximum 16 mm) - 43Pfx55x5 - VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 8 mm, maximum 10 mm) 24PFS5605 VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně 8 mm, maximálně 10 mm) 32PFS5605 VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně 10 mm, maximálně 14 mm) Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Poznámka U modelu s úhlopříčkou 24 palce se ujistěte, že větší montážní deska nebo držák nezasahují do napájecího konektoru. Poznámka U modelu s úhlopříčkou 24 palce se ujistěte, že větší montážní deska nebo držák nezasahují do napájecího konektoru. Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Televizor řady 5507, 5527, 5537 Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... Televizor řady 5605 Televizor je také připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně). Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód VESA... 11

12 Připojení napájecího kabelu - Zapojte napájecí kabel do konektoru POWER na zadní straně televizoru. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do konektoru. Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka v zásuvce ve zdi stále přístupná. Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel. 24PHS55x7 VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně 8 mm, maximálně 10 mm) 32PHS55x7 VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně 8 mm, maximálně 10 mm) 43PFS5507 VESA MIS-F 100x200, M6 (minimálně 8 mm, maximálně 11 mm) Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší Příprava Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně 10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru. Poznámka U modelu s úhlopříčkou 24 palce se ujistěte, že větší montážní deska nebo držák nezasahují do napájecího konektoru. Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24") Upozornění Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Než televizor umístíte, přečtěte si také bezpečnostní upozornění. Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani montáž, která způsobí nehodu nebo zranění. Pro 24PFS5535/24PHS Zapnutí televizoru 12

13 I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel. Zapnutí nebo pohotovostní režim Než televizor zapnete, nezapomeňte zasunout kabel napájení do konektoru POWER v zadní části televizoru. Zapnutí Stiskněte tlačítko napájení (pokud je k dispozici) na boku nebo na zadní straně televizoru. Nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Přepnutí do pohotovostního režimu Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Chcete-li televizor zcela vypnout, odpojte napájecí zástrčku. Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná. 13

14 5 Připojení 5.1 Průvodce možnostmi připojení Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos obrazu a zvuku. Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li nastaven správný typový název zařízení, televizor při nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj automaticky přepne na odpovídající optimální nastavení. Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24") 5.2 Anténa (televizor řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, ") Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky Antenna umístěné na zadní straně televizoru. Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů. Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVB-C. Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx 5.3 Anténa (televizor řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537) Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky Antenna umístěné na zadní straně 14

15 televizoru. Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů. Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVB-C. 5.4 Satelit (pokud je k dispozici) Pro modely 32" nebo vyšší (řady 5505, 5525, 5507, 5527, 5537) Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu konektoru SAT na zadní straně televizoru. Pro modely 32" nebo vyšší (řady 4503, 4504, 5503, ) Pro modely 24" (řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5537) Pro modely 22"/24" (řady 4304, 4354,5304) 15

16 ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital Rights Managament). HDMI (televizor řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537) Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m. Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie 5.5 Video zařízení HDMI (televizor řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, ") Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m. Pro úhlopříčku 24" * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx Ochrana proti kopírování * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál 16

17 ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru. Ochrana proti kopírování Pro úhlopříčku 24" Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital Rights Managament). HDMI DVI (televizory řady 4304, 4354, 5304, ) Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete takové zařízení připojit ke konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI. Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2 a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24") ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx Připojení HDMI CEC EasyLink Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do televizoru a budete je moci ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx Zapnout funkci EasyLink (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto. HDMI DVI (televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5537) Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete takové zařízení připojit ke konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI. (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > EasyLink > Dálkový ovladač EasyLink > Zapnuto Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2 17

18 Poznámka: Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek. Zvukové zařízení - Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy. Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. HDMI ARC Zpětný zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel) má v televizoru pouze připojení HDMI 1. Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje. SCART (pokud je k dispozici) SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS a RGB, nelze je však použít pro televizní signály s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení SCART také podporuje přehrávání NTSC. Digitální výstup audio (televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, ) Pro televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, Audio Out optický je vysoce kvalitní zvukové připojení. Toto optické připojení dokáže přenášet audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete tento kabel připojit ke konektoru Audio In optický na zařízení HTS. Výstup Audio Out optický odešle zvuk televizoru do zařízení HTS. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx 18

19 * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Digitální výstup audio (televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537) ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx Audio Out optický je vysoce kvalitní zvukové připojení. Sluchátka (televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, ) Toto optické připojení dokáže přenášet audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete tento kabel připojit ke konektoru Audio In optický na zařízení HTS. Výstup Audio Out optický odešle zvuk televizoru do zařízení HTS. Sluchátka můžete připojit ke konektoru na boku televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně. Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší Sluchátka (televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537) Sluchátka můžete připojit ke konektoru na boku televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit samostatně. Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší Pro úhlopříčku 24" Pro úhlopříčku 24" 19

20 Británie ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx HDMI DVI (televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5537) Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete takové zařízení připojit ke konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI. Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2 a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Pro úhlopříčku 24" ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx 5.7 Počítač HDMI DVI (televizory řady 4304, 4354, 5304, ) Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete takové zařízení připojit ke konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI. Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2 a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24") ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx VGA (pokud je k dispozici) Má-li vaše zařízení pouze konektor VGA, použijte kabel VGA. Použijte konektor VGA a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru. Pro modely 22"/24" (řady 4304, 4354,5304) * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké 20

21 5.8 CAM s kartou Smart Card CI+ Informace o službách CI+ Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu CI+. Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto programy jsou kódovány operátorem televizoru a dekódovány předplaceným modulem CI+. Operátoři digitálních TV poskytují modul CI+ (Conditional Access Module modul podmíněného přístupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, když si předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování. Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost zajišťující digitální televizní vysílání. Pro modely 24" (řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5537) Smart Card Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module modul podmíněného přístupu neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si předplatíte jejich prémiové programy. * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací společnost. ** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady xxpxsxxxx Vložení modulu CAM do televizoru Ideální nastavení (Domů) > Nastavení > možností > Počítač Obraz > 1. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor. 2. Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu COMMON INTERFACE. 3. Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu. Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu. Více Nastavte možnost Zapnuto, která nabízí ideální nastavení obrazu pro použití televizoru jako monitoru počítače. * K dispozici pouze pro zdroje HDMI a VGA. Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se 21

22 mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály podporované kartou Smart Card modulu CAM. 5.9 Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované kanály modulem CAM podporované. Jednotka Flash USB Zařízení USB Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené jednotky USB Flash. Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash do konektoru USB na televizoru. Pro televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, Televizor detekuje paměťové zařízení a otevře seznam s jeho obsahem. Neobjeví-li se seznam obsahu automaticky, stiskněte tlačítko SOURCES a vyberte možnost USB. Pro televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, Pro televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537 Pro televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537 Sledování kanálu na kartě Smart Card Můžete sledovat kanály nainstalované z karet CI/CAM. 1. Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko LIST a otevřete seznam kanálů. 2. Zvolte: Seznam kanálů CI+. Pevný disk USB Nastavení hesel a kódů PIN Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB apod.). U některých modulů CAM je nutné ke sledování kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký používáte při odemykání televizoru. Minimální místo na disku - Chcete-li vysílání pozastavit, potřebujete pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimálně 4 GB místa na disku. Chcete-li vysílání pozastavit a nahrávat, potřebujete minimálně 32 GB místa na disku. Nastavení kódu PIN u modulu CAM (Domů) > Nastavení > Dětský zámek > Kód PIN modulu CAM Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování pevného disku USB. Formátováním budou z pevného disku USB odebrány všechny soubory. 22

23 * Modely pro turecký trh nepodporují nahrávání a pozastavování televizního vysílání. Síť Pro televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, O síti Port sítě a samotná funkce je určena výhradně pro streamování služby Freeview HD. Připojení k síti (televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete síťový router s připojením k internetu. Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení. Pro televizory řady 5505, 5525, 5535, ", 5507, 5527, 5537 Vytvoření připojení Vytvoření kabelového připojení Varování 1. Připojte router k televizoru síťovým kabelem (kabelem sítě Ethernet**). 2. Zkontrolujte, zda je router zapnutý. 3. Stiskněte tlačítko (Domů), vyberte možnost Nastavení > Síť a stisknutím tlačítka (vpravo) otevřete nabídku 4. Vyberte možnost Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK. 5. Vyberte možnost Připojení vedením a stiskněte tlačítko OK. Televizor neustále vyhledává síťové připojení. 6. Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva. Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu naformátovat Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na Zapnuto. Kabelová síť Freeview (síťový port je určen pouze pro modely UK) Připojení k síti (televizory řady 5505, 5525, 5535, 5507, 5527, 5537) Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete síťový router s připojením k internetu. Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení. 23

24 Pro úhlopříčku 32" nebo vyšší (Domů) > Nastavení > Síť > Konfigurace sítě Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická IP. Vyberte možnost Konfigurace statické IP a nakonfigurujte připojení. Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku sítě, Bránu, DNS. Pro úhlopříčku 24" Vytvoření připojení Vytvoření kabelového připojení 1. Připojte router k televizoru síťovým kabelem (kabelem sítě Ethernet**). 2. Zkontrolujte, zda je router zapnutý. 3. Stiskněte tlačítko (Domů), vyberte možnost Nastavení > Síť a stisknutím tlačítka (vpravo) otevřete nabídku 4. Vyberte možnost Připojit do sítě a stiskněte tlačítko OK. 5. Vyberte možnost Připojení vedením a stiskněte tlačítko OK. Televizor neustále vyhledává síťové připojení. 6. Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva. Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být nastavena na Zapnuto. Nastavení sítě (Domů) > sítě Nastavení > Síť > Zobrazit nastavení Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob šifrování apod. 24

25 6 Přepínání zdroje 6.1 Seznam zdrojů - Chcete-li otevřít nabídku zdrojů, stiskněte tlačítko SOURCES. Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte zařízení pomocí šipek (nahoru) nebo (dolů) a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete nabídku Zdroje zavřít bez přepnutí na zařízení, stiskněte znovu tlačítko SOURCES. 6.2 Přejmenování zařízení - Přejmenovat a změnit ikonu lze jen u zdrojů HDMI, VGA (je-li k dispozici) a SCART (je-li k dispozici) 1. Stiskněte tlačítko SOURCES a vyberte zdroj HDMI či VGA (je-li k dispozici). 2. Stiskněte tlačítko Upravit a stiskněte tlačítko OK. 3. Vyberte jednu z ikon zařízení a stiskněte tlačítko OK. Přednastavený název se zobrazí v zadávacím poli. 4. Vyberte možnost Přejmenovat a zadejte nový název pomocí klávesnice na obrazovce. Stisknutím tlačítka (červená) zadáte malé písmeno. Stisknutím tlačítka (zelená) zadáte velké písmeno. Stisknutím tlačítka (žlutá) zadáte číslo a symbol. Stisknutím tlačítka (modrá) smažete znak. 5. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo. 25

26 7 Anténní a kabelové Kanály Ruční hledání kanálů a nastavení kanálů 7.1 Hledání kanálů Informace o kanálech a přepínání kanálů Aktualizace stávajícího seznamu kanálů (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledání kanálů > Aktualizace kanálů Sledování televizních kanálů - Stiskněte tlačítko. Televizor naladí naposledy sledovaný kanál. Stiskněte tlačítko (Domů) > Kanály a poté tlačítko OK. Stisknutím tlačítka + nebo - přepnete kanály. Pokud znáte číslo kanálu, zadejte číslo číselnými klávesami. Po zadání čísla za účelem přepnutí kanálů stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete přepnout zpět na poslední naladěný kanál, stiskněte tlačítko BACK. Opětovná instalace všech kanálů (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledání kanálů > Opětovná instalace kanálů 1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu nainstalovat. 3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály, Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály. 4. Vyberte možnost Spustit a aktualizujte kanály stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut. Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů - Při sledování televizního kanálu stisknutím ikony LIST otevřete seznam kanálů. Seznam kanálů může mít několik stran s kanály. Chcete-li zobrazit následující nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko + nebo -. Pokud chcete seznam kanálů zavřít bez přepnutí kanálů, stiskněte znovu ikonu LIST. Nastavení kanálů (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Hledání kanálů > Opětovná instalace kanálů Ikony kanálů 1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu nainstalovat. 3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály, Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály. 4. Vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. 5. Stisknutím tlačítka (červená) provedete restart, stisknutím tlačítka (zelená) uložíte hotové nastavení. Poté, co se seznam kanálů automaticky aktualizuje, budou nově nalezené kanály označeny (hvězdička). Pokud kanál uzamknete, bude označen (zámek). Rozhlasové kanály Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Televizor umí přijímat standard digitálního televizního vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude u některých provozovatelů televizního vysílání řádně fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou zcela dodrženy. Prohledávání frekvence Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Rychlé: vyberte rychlejší metodu a použijte předdefinovaná nastavení používaná většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi. Kompletní: Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu Plné. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá déle. - Více možností: Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní síťovou frekvenci, vyberte možnost Pokročilé. 7.2 Instalace kanálu Režim síťové frekvence 26

27 Pokud chcete rychle vyhledat kanály metodou Rychlé dostupnou pod položkou Prohledávání frekvence, vyberte možnost Automaticky. Televizor použije jednu z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC identifikační kanál), které používá většina poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi. Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní síťovou frekvenci, vyberte možnost Ručně. Zpráva o aktualizaci kanálu (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Zpráva o aktualizaci kanálu V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů, můžete ji vypnout. Síťová frekvence Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek. Digitální: Test příjmu (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Digitální: Test příjmu Režim přenosové rychlosti Pokud vám poskytovatel kabelových služeb neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti pro instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení položky Režim přenosové rychlosti na možnosti Automaticky. Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnost Ručně. Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit šipky na číslo pomocí a a změnit číslo pomocí a. Chcete-li zkontrolovat frekvenci, vyberte možnost Vyhledávání a stiskněte tlačítko OK. Přenosová rychlost Pokud je položka Režim přenosové rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde zadat hodnotu přenosové rychlosti pomocí číselných tlačítek. Volně dostupné / Kódované Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby, vyberte možnost Volně dostupné + kódované. Pokud jste si nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat možnost Pouze bezplatné kanály. Pokud pro příjem kanálů využíváte přijímač DVB-C, je k dispozici možnost Režim přenosové rychlosti. Pro Režim přenosové rychlosti vyberte možnost Automatický, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li zadat hodnotu přenosové rychlosti, vyberte možnostpřenosová rychlost a použijte číselná tlačítka nebo tlačítko a. Automatické vyhledávání kanálů Analogový: Ruční instalace (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Automatická aktualizace kanálů (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu > Analogový: Ruční instalace Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových kanálů. Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně. Systém Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost Systém. Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní nacházíte, a stiskněte tlačítko OK. Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami. Automatická aktualizace kanálu Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány. V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická aktualizace proběhnout, musí být televizor v pohotovostním režimu. Vyhledat kanál Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat kanál a stiskněte tlačítko OK. Při hledání kanálu můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor, aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko OK, vyberte možnost Vyhledat a stiskněte tlačítko OK. Kanál se vyhledá automaticky. Nalezený kanál se zobrazí na 27

28 obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK. Znovu nainstalovat kanály (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Hledání satelitu > Opětovná instalace kanálů Satelity a kanály můžete znovu vyhledat ručně. Vyladění Chcete-li doladit kanál, vyberte možnost Jemné ladění a stiskněte tlačítko OK. Kanál lze jemně vyladit pomocí tlačítek nebo. Chcete-li uložit nalezený kanál, vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK. 1. Vyberte jednu možnost, kterou potřebujete znovu nainstalovat. 2. Vyberte možnost Nastavení a nebo možnost Spustit a aktualizujte kanály. Nabídka nastavení Po dokončení nastavení stisknutím tlačítka Resetovat proveďte restart nebo stiskněte tlačítko Hotovo. Ukládání Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu nebo pod novým číslem kanálu. Vyberte možnost Uložit a stiskněte OK. Krátce se zobrazí číslo nového kanálu. Typ připojení Vyberte počet satelitů, který chcete nainstalovat. Televizor automaticky nastaví vhodný typ připojení. Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné analogové televizní kanály. Až 4 satelity V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace urychlí. Unicable Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity. Satelit (pokud je k dispozici) Informace o instalaci satelitu Až 4 satelity - Nastavení LNB V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace urychlí. V některých zemích můžete upravit expertní nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato nastavení použijte pouze v případech, kdy se normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB, které zde můžete zadat. Unicable Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity. Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit) Napájení LNB Ve výchozím nastavení je Napájení LNB zapnuto. Tón 22 khz Ve výchozím nastavení je Tón nastaven na hodnotu Automaticky. Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká frekvence lokálního oscilátoru Frekvence lokálního oscilátoru jsou nastaveny na standardní hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze v případě, že používáte netradiční vybavení, které vyžaduje odlišné nastavení. Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat. Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována. Spuštění instalace Aktualizovat kanály (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Hledání satelitu > Aktualizace kanálů Je-li třeba, zadejte kód PIN. Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit ručně, nové kanály budou přidány, nedostupné kanály budou odebrány. Přidání satelitu nebo odebrání satelitu (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Vyhledat satelit > Přidat satelit nebo Odebrat satelit Je-li třeba, zadejte kód PIN. 28

29 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Vyhledat satelit > Přidat satelit Automatické vyhledávání kanálů K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb neumožňují přidání satelitu. Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk. Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány 3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity, mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu, aby bylo možné přidat nový satelit. Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo 2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit. (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Automatická aktualizace kanálů (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Vyhledat satelit > Odebrat satelit Zpráva o aktualizaci kanálu Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových kanálů. Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami. Automatická aktualizace kanálu Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány. V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická aktualizace proběhnout, musí být televizor v pohotovostním režimu. (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Zpráva o aktualizaci kanálu Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb odebrání satelitu neumožňují. V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace či odstranění stávajících kanálů se při spuštění televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů, můžete ji vypnout. Seznam satelitních kanálů (Domů) > Nastavení > Seznam satelitních kanálů Instalace satelitu > Ruční instalace Po stisknutí tlačítka LIST a otevření satelitních kanálů můžete vybrat preferovaný seznam satelitních kanálů. (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu > Ruční instalace Ručně instalujte satelit. Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky soubor kanálů, za které platíte. - LNB Výběr LNB, pro který chcete přidat nové kanály. - Polarizace Výběr požadované polarizace. - Režim přenosové rychlosti Po výběru možnosti Ručně můžete zadat přenosovou rychlost. Vyberte možnost Ze seřazeného balíčku, pokud chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo vyberte možnost Žádný kanál není seřazen pro instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky doporučujeme rychlou instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme kompletní instalaci. Všechny nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů. - Frekvence Zadání frekvence transpondéru. - Hledání Vyhledání transpondéru. Odstraňování problémů Televizor nemůže najít požadované satelity nebo instaluje stejné satelity dvakrát - Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak, aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity. LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit 29

30 - Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu. Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost Hledat znovu a najděte druhý satelit. Zkontrolujte, zda je v nastaveních nastavena možnost Dva satelity. 2019) - Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru. Kopírování seznamu kanálů, kontrola verze seznamu kanálů Kopírování seznamu kanálů 1. Zapněte televizor. Televizor by měl mít nainstalovány kanály. 2. Připojte jednotku USB Flash. 3 Stiskněte tlačítko (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Kopie seznamu kanálů. 4. Vyberte možnost Kopírovat na USB a stiskněte tlačítko OK. Aby mohlo kopírování proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu PIN rodičovského zámku. 5. Po dokončení kopírování jednotku USB Flash odpojte. 6. Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete. Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila - Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají teprve na konci instalace, když dokončujete postup. Všechny satelitní kanály zmizely - Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému Unicable. Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu kanálů Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do jiného televizoru Philips. - Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla změnit umístění těchto kanálů v transpondéru. Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů, zkuste aktualizovat balíček kanálů. Kontrola aktuální verze seznamu kanálů Stiskněte tlačítko (Domů) > Nastavení > Obecné nastavení > Kopie seznamu kanálů. 2. Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů, vyberte možnost Aktuální verze a potom stiskněte tlačítko OK. 3. Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete. Nelze odebrat satelit - Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu. Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést kompletní instalaci a vybrat jiný balíček. Někdy je příjem nekvalitní - Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně připevněna. Silný vítr může parabolu pohybovat. - Sníh a déšť mohou zhoršit příjem. Nahrání seznamu kanálů Do televizoru, který ještě není nainstalován Kopie seznamu kanálů Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů. Úvod Kopie seznamu kanálů je určena pro prodejce a odborné uživatele. Do televizoru, který ještě není nainstalován 1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů. Dokončete instalaci. Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB. 2. Připojte do televizoru jednotku USB Flash se seznamem kanálů. 3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód PIN. Podmínky - Oba televizory jsou ze stejné modelové řady. Zkontrolujte model televizoru s posledním číslem. (Například: xxpxx4xx4, 4 označuje výrobek z roku 30

31 4. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB Flash. možností Zapnout titulky nebo Vypnout titulky. Místo toho můžete vybrat možnost Automaticky. Automatické Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce (jazyce nastaveném na televizoru), televizor může automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků titulků musí být rovněž součástí vysílání. Do již nainstalovaného televizoru Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů. Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat v nabídce Jazyk titulků. Do již nainstalovaného televizoru 1. Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu instalovat kanály. Projděte uvedeným postupem k nastavení země. Chcete-li instalaci zrušit, stiskněte tlačítko BACK.) Je-li země správná, pokračujte krokem 2. Není-li země správná, je třeba instalaci spustit znova. Přečtěte si kapitolu Opětovná instalace kanálů a spusťte instalaci. Vyberte správnou zemi a přeskočte hledání kanálů. Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2. Jazyk titulků Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky titulků, nemůžete tuto možnost vybrat. Jazyk zvuku 2. Připojte do televizoru jednotku USB Flash se seznamem kanálů. Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky, můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto možnost vybrat. 3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód PIN. Dual I-II 4. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB Flash. Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení jazyka, je k dispozici tato možnost. Možnosti kanálů Běžné rozhraní Otevření nabídky Možnosti Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah z modulu CAM, můžete prostřednictvím této možnosti zadat nastavení poskytovatele služby. Během sledování kanálu si můžete nastavit různé možnosti. K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo na uživatelském nastavení televizoru. Mono / Stereo Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do režimu Mono nebo Stereo. Otevření nabídky možností 1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko OPTIONS. 2. Opětovným stisknutím tlačítka OPTIONS nabídku zavřete. Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo 1. Ladění analogového kanálu. 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte možnost Mono/Stereo a stiskněte tlačítko (vpravo). 3. Vyberte možnost Mono nebo Stereo a stiskněte tlačítko OK. 4. Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete. Titulky Chcete-li zapnout titulky, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Titulky můžete zapnout nebo vypnout pomocí 31

32 a symbol. Stisknutím tlačítka (modrá) smažete znak 7. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo. 8. Opětovným stisknutím tlačítka LIST seznam kanálů zavřete. Stav Vyberte Stav a zobrazte technické údaje kanálu. Hodiny Funkce zobrazení času v rohu televizní obrazovky. Vytvoření či úprava seznamu oblíbených kanálů 7.3 LIST > OPTIONS > Vytvoření seznamu oblíbených Seznam kanálů Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte do seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko Hotovo. Otevření seznamu kanálů Otevření aktuálního seznamu kanálů LIST > OPTIONS > Úprava seznamu oblíbených 1. Stisknutím tlačítka přepněte na televizi. 2. Stisknutím tlačítka LIST otevřete aktuální seznam kanálů. 3. Stiskněte tlačítko OPTIONS > Výběr seznamu kanálů a vyberte jeden seznam kanálů, který chcete sledovat. 4. Opětovným stisknutím tlačítka LIST seznam kanálů zavřete. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte nebo odeberte ze seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko Hotovo. Výběr skupiny kanálů LIST > OPTIONS > Výběr skupiny kanálů Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK. Možnosti seznamu kanálů Otevření nabídky možností Otevření nabídky možností seznamu kanálů Výběr seznamu kanálů 1. Stisknutím tlačítka přepněte na televizi. 2. Stisknutím tlačítka LIST otevřete aktuální seznam kanálů. 3. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte jednu z možností. 4. Opětovným stisknutím tlačítka LIST seznam kanálů zavřete. LIST > OPTIONS > Výběr seznamu kanálů Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK. Uzamknutí a odemknutí kanálu LIST > OPTIONS > Zamknout kanál, Odemknout kanál Přejmenování kanálu Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly, můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN rodičovského zámku. Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout. 1. Stisknutím tlačítka přepněte na televizi. 2. Stisknutím tlačítka LIST otevřete aktuální seznam kanálů. 3. Vyberte jeden kanál, který chcete přejmenovat. 4. Stiskněte tlačítko OPTIONS > Přejmenovat kanál a stiskněte tlačítko OK. 5. V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka Skrýt klávesnici na obrazovce skryjte. 6. Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka (červená) zadáte malé písmeno. Stisknutím tlačítka (zelená) zadáte velké písmeno. Stisknutím tlačítka (žlutá) zadáte číslo Zamknutý kanál bude mít vedle svého loga ikonu. Vyhledávání kanálů LIST > OPTIONS > Vyhledávání kanálů Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš dlouhém seznamu kanálů. 1. Stisknutím tlačítka přepněte na televizi. 2. Stisknutím tlačítka LIST otevřete aktuální 32

33 seznam kanálů. Odebrání kanálu ze seznamu oblíbených 3. Stiskněte tlačítko OPTIONS > Vyhledávání kanálů a stiskněte tlačítko OK. V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka BACK klávesnici na obrazovce skryjte. Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odebrat, vyberte kanál tlačítkem a opětovným stisknutím tlačítka Zrušit označení jako oblíbené zrušte označení kanálu jako oblíbeného. Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka (červená) zadáte malé písmeno. Stisknutím tlačítka (zelená) zadáte velké písmeno. Stisknutím tlačítka (žlutá) zadáte číslo a symbol. Stisknutím tlačítka (modrá) smažete znak. Přeskupení kanálů Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů v seznamu oblíbených kanálů. 1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko LIST > OPTIONS > Výběr seznamu kanálů. 4. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo. 2. Vyberte možnost Anténa Oblíbené kanály, Kabel Oblíbené kanály nebo Satelit oblíbené kanály* a stiskněte tlačítko OK. 5. Opětovným stisknutím tlačítka LIST seznam kanálů zavřete. 3. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost Přeskupení kanálů. 7.4 Výběr filtru kanálů 4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK. LIST > OPTIONS > Výběr filtru kanálů 5. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK. Vyberte jednu z kombinací kanálů zobrazenou v seznamu kanálů. 6. Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko OK. *Satelitní kanál lze vyhledat pouze u modelů xxpxsxxxx TV. 7.5 Oblíbené kanály Seznam oblíbených položek pro TV průvodce Oblíbené kanály Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály. TV průvodce můžete propojit se seznamem oblíbených. 1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko LIST > OPTIONS > Výběr seznamu kanálů. Vytvoření seznamu oblíbených 2. Vyberte možnost Anténa Oblíbené kanály, Kabel Oblíbené kanály nebo Satelit oblíbené kanály* a stiskněte tlačítko OK. 1. Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko LIST a otevřete seznam kanálů. 2. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka Označit jako oblíbené jej označte jako oblíbený. 3. Vybraný kanál bude označen symbolem. 4. Postup dokončíte stisknutím tlačítka BACK. Kanály budou přidány na seznam oblíbených. 3. Stisknutím tlačítka TV GUIDE otevřete TV průvodce. TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a naplánovaných televizních pořadů pro vaše oblíbené kanály. Do náhledu budou za vaše oblíbené kanály připojeny také 3 nejpoužívanější kanály z výchozího seznamu vysílací společnosti. Aby bylo zajištěno fungování seznamu oblíbených, musíte do něj tyto kanály přidat (viz kapitola TV průvodce ). Na každé stránce TV průvodce se v seznamu 33

34 oblíbených nachází tabulka Věděli jste, že. Kanál Věděli jste, že poskytuje užitečné tipy, které vám pomohou zlepšit způsob, jakým televizor používáte. Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení. Odhalit Zruší skrytí informací na stránce. Opakování podstránek Opakuje dostupné podstránky. *Satelitní kanál lze vyhledat pouze u modelů xxpxsxxxx TV. Jazyk Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému zobrazení. Teletext Stránky teletextu Nastavení teletextu Chcete-li otevřít text nebo teletext, stiskněte při sledování televizních kanálech tlačítko TEXT. Text zavřete dalším stisknutím tlačítka TEXT. Jazyk teletextu Některé digitální televizní vysílací společnosti nabízejí několik jazyků teletextu. Nastavení primárního a sekundárního jazyka teletextu... Výběr stránky teletextu Postup výběru stránky Stiskněte tlačítko, vyberte možnost Nastavení > Region a jazyk a stisknutím tlačítka (vpravo) otevřete nabídku. 2. Vyberte možnost Jazyky a otevřete nabídku stisknutím tlačítka (vpravo). 3. Vyberte možnost Primární teletext nebo Sekundární teletext a stiskněte tlačítko OK. 4. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK. 5. Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete. 1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek. 2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves. 3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně označených témat v dolní části obrazovky. Podstránky teletextu Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky. Podstránku vyberete stisknutím tlačítka nebo. Přehled teletextu Stránky teletextu Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu Text. Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.). Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost Přehled teletextu *Teletext je dostupný, pouze když jsou kanály instalované přímo na vestavěný tuner televizoru a set je v režimu televizoru. Pokud používáte set-top box, nebude na televizoru dostupný teletext. V takovém případě bude namísto toho použit teletext set-top boxu. Možnosti teletextu Stisknutím tlačítka OPTIONS v teletextu otevřete nabídku možností Zastavit stránku Zastaví automatické otáčení podstránek. Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe. Přehled T.O.P. Otevření teletextu T.O.P. (T.O.P.). Zvětšit 34

35 8 Změna dne Televizní průvodce Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti, můžete stisknutím tlačítka + zobrazit plán pro jeden z následujících dní. Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí den. 8.1 Co potřebujete Případně můžete stisknout tlačítko OPTIONS a vybrat možnost den. TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály. Změnit Nastavení připomínky Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (například kanály, které sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro kanály sledované z digitálního přijímače. Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned přepnout na vybraný kanál. Program s připomínkou je v TV průvodci označen ikonou (hodiny). Nastavení připomínky Stiskněte tlačítko TV GUIDE a vyberte nadcházející program. 2. Stiskněte tlačítko Nastavit připomínku a stiskněte tlačítko OK. Používání TV průvodce Otevření TV průvodce Odstranění připomínky Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko TV GUIDE. 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE a vyberte program pro připomínku, která je označená symbolem (hodiny). 2. Stiskněte tlačítko Smazat připomínku a vyberte možnost Ano, poté stiskněte tlačítkook. Opětovným stisknutím tlačítka TV GUIDE průvodce zavřete. Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru. Vyhledávání podle žánru Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod. Naladění programu Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat podle žánru. Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam nalezených pořadů. Přepnutí na pořad Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální program. Chcete-li vybrat program, pomocí kláves se šipkami vyberte název programu. Chcete-li zobrazit programy naplánované později v daný den, přejděte doprava. Chcete-li přepnout na program (kanál), Vyberte program a stiskněte tlačítko OK. Seznam připomínek Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek. Zobrazení podrobných informací o pořadu Seznam připomínek Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu, stiskněte tlačítko INFO. Otevření seznamu připomínek 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE. 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost Všechny připomínky. 3. V seznamu připomínek vyberte připomínku, kterou 35

36 chcete odebrat vybraná připomínka je označena symbolem. 4. Stiskněte tlačítko, vyberte možnost Vymazat vybrané a stiskněte tlačítko OK. 5. Zavřete seznam připomínek výběrem možnosti Zavřít. Nastavení nahrávání (nevztahuje se na modely pro turecký trh) Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci. Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci označen ikonou. Seznam nahrávání si zobrazíte tlačítkem Záznamy. Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci označen před názvem ikonou (červená tečka). Nahrání programu 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE a vyberte nadcházející nebo aktuální program. 2. Stiskněte barevné tlačítko Nahrát. Zrušení nahrávání 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE a vyberte program s nastaveným nahráváním. 2. Stiskněte barevné tlačítko Vymazat záznam. 36

37 9 Nahrávání a pozastavení televizního vysílání (nevztahuje se na modely pro turecký trh) Pro televizory řady 5505, 5525, Co potřebujete Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB apod.). Minimální místo na disku - Chcete-li vysílání pozastavit, potřebujete pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimálně 4 GB místa na disku. Chcete-li vysílání pozastavit a nahrávat, potřebujete minimálně 32 GB místa na disku. Varování Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu naformátovat. Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování pevného disku USB. Formátováním budou z pevného disku USB odebrány všechny soubory. Pozastavení a záznam 1. Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB na televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních portů USB. Poznámka: Funkce nahrávání je k dispozici pouze pro digitální televizní vysílání. Není možné nahrávat obsah z externího zařízení (např. HDMI). 2. Zapněte pevný disk USB a televizor. 3. Když je televizor naladěn na digitální televizní kanál, stiskněte tlačítko (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí formátování. 9.2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Nahrávání Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej trvale připojený. Co potřebujete Pro televizory řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat je později. Podmínky nahrávání požadovaného televizního programu připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto televizoru digitální televizní kanály nainstalované na tomto televizoru 37

38 příjem informací o kanálu pro TV průvodce na obrazovce spolehlivé nastavení televizních hodin. Pokud hodiny televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit. Seznam nahrávek Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam naplánovaného nahrávání a připomínek. Pokud využíváte funkci pozastavení televizního vysílání, nahrávání není možné. Otevření seznamu nahrávek 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE. 2. Stiskněte barevné tlačítko Nahrávky. 3. Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat stisknutím barevného tlačítka Odebrat. Nahrávku můžete přejmenovat barevným tlačítkem Přejmenovat. Nebo můžete stisknout barevné tlačítko Upravit čas a změnit čas zahájení a ukončení nahrávání. Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu uplatňování autorského práva používat různá omezení pomocí technologie DRM (Digital Right Management). V případě vysílání chráněných kanálů může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení platnosti se může zobrazit chybová zpráva. Sledování nahrávky Nahrávání programu Sledování nahrávky 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE. 2. Stiskněte barevné tlačítko Nahrávky. 3. Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání. 4. Můžete použít tlačítka (pauza), (přehrát), (posun zpět), (posun vpřed) nebo (zastavit). 5. Přepnout zpět ke sledování televizoru lze tlačítkem EXIT. Spuštění nahrávání Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání začne okamžitě. Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko (Zastavit). Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV průvodce k dispozici nejsou, maximální délka nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání můžete upravit v nabídce Nahrávky. 9.3 Pozastavení televizního vysílání Naplánovat nahrávání Co potřebujete Nahrávání připravovaného programu můžete naprogramovat na dnešek nebo na několik dní později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce. Digitální televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho sledování později. Podmínky pozastavení požadovaného televizního programu Nahrání programu připojený pevný disk USB naformátovaný v tomto televizoru digitální televizní kanály nainstalované v tomto televizoru příjem informací o kanálu v TV průvodci na obrazovce 1. Stiskněte tlačítko TV GUIDE. 2. Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad, který chcete nahrát. Programy kanálu můžete procházet stisknutím tlačítka (vpravo) nebo (vlevo). 3. Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte barevné tlačítko Nahrát. Nahrávání programu bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud plánujete nahrávat program v nepřítomnosti, nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním režimu a pevný disk USB zapnutý. Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB, televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání. Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané vysílání vymazáno. Vysílání není možné pozastavit během nahrávání. 38

39 Pozastavení programu Pozastavení a obnovení vysílání Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte tlačítko (Pozastavit). Ve spodní části obrazovky se krátce zobrazí indikátor průběhu. Chcete-li zobrazit indikátor průběhu, stiskněte znovu tlačítko (Pozastavit). Chcete-li pokračovat ve sledování, stiskněte tlačítko (Přehrát). Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí tlačítek (Posun zpět) nebo (Posun vpřed) nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu. Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut. Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte tlačítko (Zastavit). Přehrávání Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si většinou můžete přehrát program několik vteřin zpětně. Přehrání aktuálního vysílání 1. Stiskněte tlačítko (Pozastavit) 2. Stiskněte tlačítko (Posun zpět). Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte, odkud chcete začít sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu. V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého vysílání start nebo maximálního časového rozsahu. 3. Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte tlačítko (Přehrát). 4. Když chcete znovu sledovat živé vysílání, stiskněte tlačítko (Zastavit). 39

40 10 Možnosti prohlížení fotografií Videa, fotografie a hudba Stisknutím tlačítka OPTIONS se zobrazenou fotografií můžete Spustit prezentaci, Zastavit prezentaci Spuštění nebo zastavení prezentace Přechody prezentace Nastavení přechodu z jednoho snímku na další. Z připojení USB Frekvence prezentace Výběr doby zobrazení každé fotografie. Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku USB. Opakovat, přehrát jednou Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou. Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo pevný disk USB ke konektoru USB. Náhodné přehrávání vypnuto, Náhodné přehrávání zapnuto Zobrazení obrázků v pořadí za sebou nebo náhodně. Stiskněte tlačítko SOURCES, poté vyberte možnost USB, soubory ve složkách můžete procházet podle toho, jak jste si je na disku uspořádali. Otočit obraz Otočit fotografii Varování Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB. Tímto formátováním dojde k odstranění všech aktuálních souborů z pevného disku USB. Spustit přehrávání hudby, Zastavit hudbu Spustit nebo zastavit přehrávání hudby na pozadí. * Poznámka: hudební soubor se načítá z kořenového adresáře jednotky USB. Hudební soubory tedy přidávejte do kořenového adresáře jednotky USB Fotografie Videa Prohlížení fotografií Přehrávání videozáznamů Otevření složek fotografií Přehrávání videa v televizoru 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Úložiště USB a stisknutím tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Vyberte možnost Fotografie můžete stisknout tlačítko Seznam pro zobrazení seznamu nebo stisknout znovu tlačítko Miniatury pro zobrazení miniatur. Vyberte možnost Videa, vyberte název souboru a stiskněte tlačítko OK. - Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li pokračovat, stiskněte znovu tlačítko OK. Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun vpřed, stiskněte tlačítko nebo. Několikanásobným stisknutím kláves můžete zrychlit 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Chcete-li přejít na další nebo předchozí video ve složce, stiskněte tlačítko + nebo -. Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko (Zastavit). Chcete-li se vrátit do složky, Stiskněte tlačítko. Zobrazení souboru fotografie 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Úložiště USB a stisknutím tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Vyberte možnost Fotografie a vyberte jednu z fotografií stisknutím tlačítka OK si můžete vybranou fotografii zobrazit. Otevření složky videí 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Jednotka Flash USB a stisknutím tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Vyberte možnost Videa můžete stisknout tlačítko Seznam pro zobrazení seznamu nebo stisknout znovu tlačítko Miniatury pro zobrazení miniatur. 40

41 tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Vyberte možnost Hudba a vyberte jednu ze skladeb stisknutím tlačítka OK můžete přehrát vybranou skladbu nebo stisknutím tlačítka Přehrát vše přehrajte všechny skladby ve složce hudby. Přehrávání videosouborů 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Jednotka Flash USB a stisknutím tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Vyberte možnost Videa a vyberte jedno z videí stisknutím tlačítka OK můžete přehrát vybrané video nebo stisknutím tlačítka Přehrát vše přehrajte všechna videa ve složce videí. Možnosti přehrávání hudby Možnosti přehrávání hudby... Opakovat, přehrát jednou Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou. Možnosti videa Náhodné přehrávání zapnuto/vypnuto Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb. Stisknutím tlačítka OPTIONS během přehrávání videa můžete Titulky Zobrazení titulků, pokud jsou k dispozici. Vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku. Jazyk titulků Přehrávání jazyku titulků, pokud je k dispozici. Znaková sada Vyberte jednu sadu znaků. Jazyk zvuku Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné. Náhodné přehrávání zapnuto/vypnuto Postupné nebo náhodné přehrávání videí. Opakovat, přehrát jednou Přehrávání videí opakovaně nebo jednou. Zobrazit informace Zobrazení informací o souboru jako například režim zvuku. Nastavení titulků Nastavení barvy titulků, velikosti písma, umístění a časové synchronizace, pokud je k dispozici Hudba Přehrávání hudby Otevření složky hudby 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Úložiště USB a stisknutím tlačítka (vpravo) vyberte požadované zařízení USB. 3. Výběrem složky Hudba se zobrazí seznam hudebních souborů. Přehrávání hudebních souborů 1. Stiskněte tlačítko SOURCES, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko OK. 2. Vyberte možnost Úložiště USB a stisknutím 41

42 Otevření Nabídek nastavení televizoru Rychlá nastavení a Všechna nastavení 11.1 Přehled Domovské nabídky Stisknutím tlačítka SETUP na dálkovém ovladači najděte často používaná nastavení v nabídce Rychlá nastavení. Stisknutím tlačítka (Domů) vyberte jednu z níže uvedených nabídek a stiskněte tlačítko OK. - Styl obrazu: Vyberte si jeden z přednastavených stylů obrazu pro ideální sledování. Kanály - Formát obrazu: Vyberte si jeden z přednastavených formátů obrazu, který nejlépe sedí na obrazovku. Nabídka Rychlá nastavení: Tento řádek obsahuje všechny kanály. - Stisknutím tlačítka OK otevřete TV průvodce. - Styl zvuku: Vyberte si jeden z přednastavených stylů zvuku pro ideální nastavení zvuku. - Stisknutím tlačítka (vlevo) zobrazíte kanály s logy nebo výběrem možnosti zobrazit vše zobrazte všechny kanály. - Hlasitost sluchátek: Nastavení hlasitosti připojených sluchátek. Zdroje - Výstup zvuku: Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru nebo připojeném v audiosystému. Tento řádek obsahuje dostupné zdroje v tomto televizoru. - Hodiny: Zobrazení hodin v pravém horním rohu obrazovky. Nástroje Tento řádek obsahuje funkce televizoru, které má uživatel k dispozici. - Automatické vypnutí: Nastavení televizoru na automatické přepnutí do pohotovostního režimu po uplynutí daného intervalu. Nastavení - Všechna nastavení: Zobrazení všech nastavení. Tento řádek obsahuje nastavení, která má uživatel k dispozici. - Nápověda: Můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku Nabídka Nástroje Nabídka Všechna nastavení: TV průvodce Stiskněte tlačítko (domů) na dálkovém ovladači, vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Otevřete TV průvodce. Další informace naleznete v uživatelské příručce v kapitole TV průvodce. Nahrávání (nevztahuje se na modely pro turecký trh) 11.4 Další informace najdete v uživatelské příručce v kapitole Pozastavení televize a nahrávání. Všechna nastavení Kanály Nastavení obrazu Zobrazení seznamu kanálů. Styl obrazu Aktualizace softwaru Výběr stylu Další informace naleznete v uživatelské příručce v kapitole Software. Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat některý přednastavený styl obrazu. Ukázky (Domů) > Nastavení > Obraz > Styl obrazu Podívejte se na Demo Me ukázku pro tento televizor. Dostupné Styly obrazu jsou následující... 42

43 Osobní preference obrazu nastavené při prvním spuštění Jasný ideální na sledování při denním světle Přirozený Přirozená nastavení obrazu Standardní energeticky nejzodpovědnější nastavení - Film ideální na sledování filmů Hra ideální na hraní * K dispozici pouze pro zdroje HDMI a VGA. Nastavení barev (Domů) > Nastavení > Pokročilé > Barva Obraz > Vylepšení barev Vlastní styl (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Barva > Vylepšení barev Můžete si upravit a uložit nastavení obrazu v současně zvoleném stylu obrazu, jako např. Barva, Kontrast nebo Ostrost. Obnovení stylu Pomocí možností Maximum, Středně, nebo Minimum nastavte úroveň intenzity barev a detaily v jasných barvách. Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte znovu Styl obrazu a poté stiskněte tlačítko Obnovit styl. Výběr přednastavené teploty barev (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Barva > Teplota barev Barva, kontrast, ostrost, jas Pomocí možností Normální, Teplá, nebo Studená nastavte teplotu barev, kterou upřednostňujete. Úprava barvy obrazu (Domů) > Nastavení > Obraz > Barva Úprava teploty barev Pomocí šipky (nahoru) nebo (dolů) upravte hodnotu barevné sytosti obrazu. (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Barva > Vlastní teplota barev Vyberte možnost Vlastní nastavení v nabídce Teplota barev a upravte teplotu barev podle svých požadavků. Pomocí šipek (nahoru) nebo (dolů) upravte hodnotu. Úprava kontrastu obrazu (Domů) > podsvícení Nastavení > Obraz > Kontrast Pomocí šipky (nahoru) nebo hodnotu kontrastu obrazu. (dolů) upravte Nastavení kontrastu Snížením hodnoty kontrastu můžete snížit spotřebu energie. Režimy kontrastu (Domů) > Nastavení > Obraz > Kontrast > režim Kontrast Úprava ostrosti obrazu (Domů) > Nastavení > Obraz > Ostrost Pomocí šipky (nahoru) nebo hodnotu ostrosti obrazu. Pokročilé > Výběrem možnosti Normální, Optimalizováno pro obraz nebo Optimalizováno pro úsporu energie televizor automaticky sníží kontrast pro nejlepší spotřebu nebo nejlepší obraz nebo výběrem možnosti Vypnuto vypněte úpravu. (dolů) upravte Pokročilá nastavení obrazu Dynamický kontrast Počítač (Domů) > Nastavení > možností > Počítač Obraz > (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Dynamický kontrast Více Výběrem možnosti Maximum, Středně nebo Minimum nastavte úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu. Nastavte možnost Zapnuto, která nabízí ideální nastavení obrazu pro použití televizoru jako monitoru počítače. 43

44 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát a okraje > Formát obrazu Kontrast videa, Gamma Kontrast videa (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Kontrast videa Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou obrazovku. Pomocí šipky (nahoru) nebo úroveň kontrastu videa. Okraje obrazovky (dolů) upravte (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát a okraje > Formát obrazu > Okraje obrazovky Gama Možnost Okraje obrazovky umožňuje mírně zvětšit obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje. (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Gamma Pomocí šipky (nahoru) nebo (dolů) upravte nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Nastavení zvuku Styl zvuku Super Resolution Výběr stylu (Domů) > Nastavení > Obraz > Více možností > Ostrost > Super Resolution Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat přednastavený styl zvuku. Výběrem možnosti Zapnuto nastavíte mimořádnou ostrost v okrajích linií a detailech. (Domů) > Nastavení > Zvuk > Styl zvuku Dostupné styly zvuku jsou následující... Vyčištění obrazu Osobní preference zvuku nastavené při prvním spuštění. Původní nejneutrálnější nastavení zvuku Film ideální na sledování filmů Hudba ideální na poslech hudby Hra ideální na hraní Zprávy ideální pro mluvené slovo (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý obraz Redukce šumu (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý obraz > Redukce šumu Vlastní styl Chcete-li nastavit úroveň odstranění šumu z video obsahu, vyberte možnost Maximum, Medium nebo Minimum. Šum je většinou viditelný jako malé pohyblivé tečky na obrazu. Můžete si upravit a uložit nastavení zvuku v současně zvoleném stylu zvuku, jako např. Basy nebo Výšky. Obnovení stylu Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte znovu Styl zvuku a poté stiskněte tlačítko Obnovit styl. Redukce MPEG artefaktů (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý obraz > Redukce artefaktu MPEG Výběrem možnosti Zapnuto vyhladíte digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech. Basy, výšky Basy (Domů) > Nastavení > Zvuk > Basy Pomocí šipky (nahoru) nebo úroveň nízkých tónů ve zvuku. Formát a okraje (Domů) (dolů) nastavte > Nastavení > Obraz > Formát a okraje Výšky (Domů) > Nastavení > Zvuk > Výšky Formát obrazu 44

45 Pomocí šipky (nahoru) nebo (dolů) nastavte úroveň vysokých tónů ve zvuku. reproduktory televizoru trvale vypnete. Pokud vyberete možnost TV reproduktory, budou reproduktory televizoru vždy zapnuté. Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC, vyberte možnost Zvukový systém HDMI. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru. Hlasitost sluchátek (Domů) > Nastavení > Zvuk > Hlasitost sluchátek Pomocí šipky (nahoru) nebo (dolů) lze samostatně nastavit hlasitost sluchátek. Clear Sound (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Clear Sound Prostorový zvuk (Domů) > Nastavení > Zvuk > Prostorový režim Po výběru možnosti Zapnuto lze vylepšit zvuk pro řeč. Je ideální pro zpravodajské pořady. Výběr prostorového efektu u interních reproduktorů televizoru. Nastavení digitální výstupu Nastavení digitálního výstupu jsou dostupná pro zvukové signály (optické a HDMI ARC). Umístění televize (Domů) > Nastavení > Zvuk > Umístění televizoru Formát digitálního výstupu Výběrem možnosti Na podstavci nebo Na stěně dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku podle nastavení. (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát digitálního výstupu Pokročilá nastavení zvuku - Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového zvuku, nastavte u položky Formát digitálního výstupu možnost Vícekanálový režim. Jeli nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému domácího kina. Nastavení zvukového výstupu televizoru tak, aby odpovídal možnostem zvuku připojeného systému domácího kina. Ovládání hlasitosti Automatická úprava hlasitosti (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Automatická úprava hlasitosti Výběrem možnosti Zapnuto automaticky vyrovnáte náhlé rozdíly zvukové hladiny. K těm může docházet při přepínání kanálů. - Máte-li systém domácího kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost Stereo. Hlasitost Delta Vyrovnání digitálního výstupu (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Hlasitost delta (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Vyrovnávání digitálního výstupu Pomocí šipky (nahoru) nebo (dolů) upravte hodnotu delta pro reproduktor televizoru. Upravit úroveň hlasitosti zařízení, které je připojeno k digitálnímu výstup zvuku (SPDIF) nebo HDMI. Výběrem možnosti Více nastavíte vyšší hlasitost. Chcete-li hlasitost zeslabit, vyberte možnost Méně. Nastavení výstupu zvuku (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Výstup zvuku Zpoždění digitálního výstupu Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru nebo připojeném v audiosystému. (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Zpoždění digitálního výstupu Můžete si zvolit, kde chcete poslouchat zvuk televizoru a jak jej chcete ovládat. Pokud zvolíte možnost Reproduktory TV vypnuty, U některých systémů domácího kina může být třeba upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo 45

46 k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte možnost Vypnuto, pokud je v systému domácího kina zapnuté zpoždění zvuku. Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize používáte digitální přijímač (set top box) a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí nastavením hodnoty na 0. Posun digitálního výstupu (k dispozici, pouze pokud je možnost Zpoždění digitálního výstupu nastavena na Zapnuto) Obecná nastavení (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Posun digitálního výstupu Nastavení spojená s připojením Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku v televizoru. Je možné nastavit zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální nastavení je 60 ms. Pevný disk USB (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Pevný disk USB Před nahráním kanálu musíte nastavit a naformátovat* pevný disk USB. * Nevztahuje se na modely pro turecký trh. Profil operátora modulu CAM Nastavení Eco (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Profilu operátora modulu CAM Nastavení úrovně úspory energie Zapnutí profilu operátora pro modul CI+ CAM pro snadnou instalaci a aktualizaci kanálů. (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Úspora energie Výběrem možnosti Minimum, Středně nebo Maximum můžete nastavit různé stupně nastavení úspory energie nebo výběrem možnosti Vypnuto můžete režim úspory energie vypnout. Připojení HDMI CEC EasyLink Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do televizoru a budete je moci ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC. Nastavení vypnutí obrazovky pro úsporu energie (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Vypnutí obrazovky Zapnout funkci EasyLink (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto. Vyberte možnost Vypnutí obrazovky a obrazovka televizoru se vypne. Obrazovku znovu zapnete libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači. Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru Nastavení časovače vypnutí televizoru (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > EasyLink > Dálkový ovladač EasyLink > Zapnuto. (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Časovač vypnutí. Pomocí šipek (nahoru) nebo (dolů) upravte hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) automatické vypnutí deaktivuje. Poznámka: - Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek. Po výběru možnosti Časovač vypnutí se bude televizor automaticky vypínat, aby šetřil energii. * Televizor se vypne, pokud přijímá televizní signál, ale nebylo stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači během 4 hodin. - Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy. Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. * Televizor se vypne, pokud nepřijímá televizní signál nebo nebyl vydán příkaz na dálkovém ovladači po dobu 10 minut. 46

47 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární jazyk titulků, Sekundární jazyk titulků Umístění Doma nebo v obchodě Výběr umístění televizoru Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků, televizor vybrané titulky zobrazí. (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Umístění Vyberte možnost Obchod, styl obrazu se změní na Jasný a lze upravit konfiguraci pro obchod. Režim Obchod je určen k propagaci na prodejně. Nastavení upřednostněného jazyka teletextu (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární text, sekundární text Resetování nastavení televizoru a opětovná instalace televize Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu. Resetování všech hodnot nastavení na původní nastavení televizoru (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Tovární nastavení Hodiny (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny Opětovná kompletní instalace televizoru a nastavení stavu televizoru zpět na nastavení při prvním Automatická úprava nastavení hodin zapnutí (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Režim automatických hodin (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení > Opětovná instalace televizoru - Standardní nastavení pro hodiny televizoru je Automaticky. Informace o čase pocházejí z vysílaných informací UTC koordinovaný světový čas. Zadejte kód PIN a vyberte možnost Ano. Televizor se zcela přeinstaluje. Všechna nastavení se resetují a nainstalované kanály se nahradí. Instalace může trvat několik minut - Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete nastavit hodiny televizoru na možnost Podle země. Nastavení regionu a jazyka Ruční úprava nastavení hodin Jazyk (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Režim automatických hodin > Ručně (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Datum, čas Změna jazyka nabídky a zpráv televizoru. Chcete-li nastavit hodnoty, přejděte na předchozí nabídku a vyberte možnost Datum a Čas. (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Jazyk nabídky Poznámka: - Pokud ani jedno z automatických nastavení nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit manuálně. Nastavení upřednostněného jazyka zvuku (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk > Primární jazyk zvuku, Sekundární jazyk zvuku - Pokud však nahráváte pořady naplánované podle TV průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili. Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne. Nastavení časového pásma a posunu času pro váš region (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Časová zóna Nastavení upřednostněného jazyka titulků 47

48 Vyberte některé z časových pásem. Zapnuto a získáte doplňkové zvukové efekty u zvukových komentářů, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku. Nastavení televizoru na automatické přepnutí do pohotovostního režimu po uplynutí daného - Výběrem možnosti Řeč můžete nastavit preference řeči na možnost Popisný nebo Titulky. intervalu (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny > Automatické vypnutí Nastavení zámku Nastavení televizoru na automatické přepnutí do pohotovostního režimu po uplynutí daného intervalu. Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne. Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během odpočítávání resetovat. Nastavení kódu a změna kódu Zadání nového kódu nebo resetování změny kódu (Domů) > Nastavení > Dětský zámek > Nastavení kódu, Změna kódu Rodičovský zámek se používá k zamykání a odemykání kanálů a programů. Poznámka: Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete aktuální kód 8888 přepsat a zadat nový kód. Nastavení univerzálního přístupu (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým postižením. Zámek pro programy (Domů) > Nastavení > Dětský zámek > Rodičovské hodnocení Nastavení minimálního věku pro sledování programů s hodnocením. Zapnutí nastavení univerzálního přístupu (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Univerzální přístup > Zapnuto. Kód PIN modulu CAM Univerzální přístup pro sluchově postižené osoby (Domů) > (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Sluchově postižení > Zapnuto PIN modulu CAM Nastavení > Dětský zámek > Kód Nastavení kódu PIN modulu CAM pro nahrávání. - Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené osoby. - Po zapnutí funkce televizor na tento speciální zvuk nebo titulky automaticky přepne (pokud jsou k dispozici). Univerzální přístup pro zrakově postižené osoby (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Zvukový komentář > Zvukový komentář > Zapnuto Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukový komentář popisující děj na obrazovce. (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup > Zvukový komentář > Zvukový komentář > Smíšená hlasitost, Zvukové efekty, Řeč - Výběrem možnosti Smíšená hlasitost je možné smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým komentářem. Pomocí šipek (nahoru) nebo (dolů) upravte hodnotu. - Nastavte možnost Zvukové efekty na možnost 48

49 energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. 12 Ochrana životního prostředí ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce Televizor řady 5304 Energetický štítek EU 22PFS5304 Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie tohoto výrobku. Čím je energetická účinnost tohoto výrobku zelenější, tím nižší má spotřebu energie. Na štítku naleznete třídu energetické účinnosti, průměrnou spotřebu energie tohoto výrobku při používání. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese - Třída energetické účinnosti : A - Velikost viditelné obrazovky: 55 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 20 W - Roční spotřeba energie (kwh) *: 30 kwh - Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **: 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce Informace o produktu Televizor řady 4304, 4354 Televizor řady PHx43x4 32PHx Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 60 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 20 W - Roční spotřeba energie (kwh) *: 30 kwh - Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **: 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 80 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 28 W - Roční spotřeba energie (kwh) * : 41 kwh - Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. Televizor řady 4504 Televizor řady PHx PFx Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 80 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 27 W - Roční spotřeba energie (kwh) *: 40 kwh - Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **: 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 180 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 76 W - Roční spotřeba energie (kwh) * : 52 kwh - Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby 49

50 energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. - Velikost viditelné obrazovky: 80 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 32 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 47 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. Televizor řady 5505, 5525, PFx55x5 ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. - Třída energetické účinnosti : A - Velikost viditelné obrazovky: 60 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 22 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 33 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): Televizor řady PHS Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 80 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 22 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 38 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): PHx55x5 - Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 80 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 24 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 36 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): PFS Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 180 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 45 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 66 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): PFx55x5 - Třída energetické účinnosti : A+ - Velikost viditelné obrazovky: 180 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 49 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 72 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. * Roční spotřeba energie v kwh: vychází ze spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu využívání televizoru. ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. ** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce Registrační číslo EPREL Televizor řady 5605 Registrační číslo EPREL 24PFS PFS5505/12 : PHS5505/12 : PFS5505/12 : PFS5535/12 : PFS5525/12 : PHS5525/12 : PFS5525/12 : PFT5505/05 : PHT5505/05 : PFT5505/05 : PFT5525/05 : Třída energetické účinnosti : A - Velikost viditelné obrazovky: 60 cm - Spotřeba energie v zapnutém režimu (W): 22 W Roční spotřeba energie (kwh) * : 33 kwh Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) ** : 0,30 W - Rozlišení displeje (pixely): PFS Třída energetické účinnosti : A 50

51 32PHT5525/05 : PFT5525/05 : PFS5505/62 : PHS5505/62 : PFS5505/62 : PHS4304/12 : PHT4503/12 : PFT5603/05 : PHS5507/12 : PHS5537/12 : PHS5507/12 : PHS5527/12 : PFS5507/12 : Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví Prohlášení o shodě pro Velkou Británii Likvidace produktu Likvidace starého výrobku a baterií Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že tento televizor vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice o rádiových zařízeních pro rok 2017 a předpisům pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a předpisům upravujícím informace o energetické náročnosti (dodatek) (výstup z EU) pro rok 2019 a splňuje omezení používání některých nebezpečných látek uvedená v předpisech pro elektrické a elektronické vybavení pro rok Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2012/19/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. 51

52 Vlastnosti Rozlišení displeje 13.1 Televizor řady 4304, 4354 Spotřeba Úhlopříčka obrazovky - 24PHx43x4: 60 cm / 24" Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích výrobku naleznete na webové stránce Rozlišení displeje - PHx43x4: 1366 x 768 Spotřeba - Napájení ze sítě: AC V +/-10 % Okolní teplota : 5 C až 35 C Televizor řady 4504, 4503 Chcete-li získat informace o spotřebě energie, přečtěte si kapitolu Informace o produktu. Úhlopříčka obrazovky - 32PHx450x : 80 cm / 32" Rozlišení displeje PHx4504: 1366 x 768 Příjem Pro televizory řady PxT Televizor řady Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75) pásma tuneru : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM analogové přehrávání videa : SECAM, PAL Přehrávání digitálního videa : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC ), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC ), HEVC* - Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC ) Úhlopříčka obrazovky - 22PFS5304: 55 cm / 22" Rozlišení displeje - PFS5304: 1920 x 1080 Televizor řady 5503 * Pouze pro DVB-T2 Úhlopříčka obrazovky - 43PFx5503 : 108 cm / 43" Pro televizory řady PxS Rozlišení displeje - Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75) pásma tuneru : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM analogové přehrávání videa : SECAM, PAL Přehrávání digitálního videa : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC ), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC ), HEVC* přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC ) vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F rozsah vstupní frekvence : 950 až 2150 MHz Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dbm - DVB-S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M symbolů, SCPC a MCPC - LNB : DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba polarity 14/18 V, volba pásma 22 khz, režim Tone Burst, el. proud LNB max. 300 ma - PFx5503: 1920 x 1080 Televizor řady 5505/5525 Úhlopříčka obrazovky - 24PFx55x5 : 60 cm - 32PHx55x5 : 80 cm - 43PFx55x5 : 108 cm / 43" Rozlišení displeje - PHx55x5: 1366x768 - PFx55x5: 1920 x 1080 * Pouze pro DVB-T2, DVB-S2 52

53 Televizor řady 5535 Pro televizory řady PFx Úhlopříčka obrazovky Videoformáty - 24PFS5535: 60 cm / 24" Rozlišení Obnovovací frekvence Rozlišení displeje - 480i - 60 Hz - 480p - 60 Hz - 576i - 50 Hz - 576p - 50 Hz - 720p - 50 Hz, 60 Hz i - 50 Hz, 60 Hz p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz - PFS5535: 1920 x 1080 Televizor řady 5605 Úhlopříčka obrazovky Počítačové formáty 24PFS5605 : 60 cm 32PFS5605 : 80 cm / 32" Rozlišení (mimo jiné) x 480p - 60 Hz x 600p - 60 Hz x 768p - 60 Hz x 768p - 60 Hz x 768p - 60 Hz x 1024p - 60 Hz x 1 080p 60 Hz Rozlišení displeje PFS5605: 1920 x 1080 Televizor řady 5507, 5527, 5537 Úhlopříčka obrazovky 24PHS55x7 : 60 cm 32PHS55x7 : 80 cm 43PFS5507 : 108 cm / 43" 13.5 Rozlišení displeje Televizor řady 4304, 4354, 5304, 5535 Zvuk PHS55x7: 1280x720 PFS5507: 1920 x Výstupní výkon (RMS): 6 W Dolby Audio DTS 2.0+ Digital out 13.4 Rozlišení vstupu obrazu: Televizor řady 4504 Pro televizory řady PHx - Výstupní výkon (RMS): 10 W Dolby Audio DTS 2.0+ Digital out Videoformáty Rozlišení Obnovovací frekvence - 480i - 60 Hz - 480p - 60 Hz - 576i - 50 Hz - 576p - 50 Hz - 720p - 50 Hz, 60 Hz i - 50 Hz, 60 Hz p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Televizor řady 4503/5503 Počítačové formáty Televizor řady 5505, 5525, 5507, 5527, Výstupní výkon (RMS): 32" 10 W, 43" 16 W Dolby Audio DTS 2.0+ Digital out Rozlišení (mimo jiné) 640 x 480p 60 Hz 800 x 600p 60 Hz 1024 x 768p 60 Hz 1280 x 768p 60 Hz 1360 x 768p 60 Hz - Výstupní výkon (RMS): 24" 6 W, 32" 16 W Dolby Audio DTS 2.0+ Digital out Dolby MS11 Úžasný prostorový zvuk 53

54 Čistý zvuk DBE (PEQs) AVL Připraven na Dolby ATMOS (EAC3 protáhnutý ARC) Zadní část televizoru - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF VGA VSTUP AUDIO (DVI/VGA): Stereo mini-jack 3,5 mm SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) - síť LAN - RJ45 (pro Freeview HD)* Televizor řady Výstupní výkon (RMS): 24" 6 W, 32" 16 W Dolby Audio DTS 2.0+ Digital out Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm 13.6 * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie Multimédia Podporované systémy souborů USB Televizor řady 4503, 4504, 5503 USB (FAT / NTFS): Připojujte pouze taková zařízení USB, která spotřebovávají maximálně 500 ma. Pro 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503 Zadní část televizoru Formáty přehrávání - Titulky SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Satelit - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF - VSTUP AUDIO (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm 13.7 Boční strana televizoru Možnosti připojení - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) - Obrazový kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP - Audio kodek: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 až v9.2) - Video kodek: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC Televizor řady 4304, 4354, 5304 Pro 24PHS43x4, 22PFS5304 Pro 32PHT4504, 32PHT4503, 43PT5503 Zadní část televizoru Zadní část televizoru - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF VGA VSTUP AUDIO (DVI/VGA): Stereo mini-jack 3,5 mm SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) Satelit - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Síť LAN - RJ45 (pro Freeview HD)* - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF - VSTUP AUDIO (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm Boční strana televizoru Pro 24PHT43x4 * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) 54

55 Británie Televizor řady 505, 5525, 5507, 5527 (32 palců, 43 palců) 32PHS4503, 43PFS5503 Pro 32PHS55x5, 43PFS55x5, 32PHS5507, 43PFS5507, 32PHS5527 Pro televizory řady 5505, 5525, 5535, 5605, 5507, 5537 (24 palců) Dolní část televizoru - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Satelit - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF Pro 24PFS55x5, 24PFS5605, 24PHS55x7 Dolní část televizoru - VGA - VSTUP AUDIO (DVI/VGA): Stereo 3.5mm mini-jack - Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Satelit - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) Pro 32PHT55x5, 43PFT55x5 Zadní část televizoru Dolní část televizoru - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Síť LAN - RJ45 (pro Freeview HD)* - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF Pro 24PFT55x5 Boční strana televizoru Dolní část televizoru - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) - VGA - VSTUP AUDIO (DVI/VGA): Stereo 3.5mm mini-jack - Sluchátka: Stereo 3.5mm mini-jack - Síť LAN - RJ45 (pro Freeview HD)* - DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie 32PHS5527 Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) Televizor řady 5605 (32 palců) Zadní část televizoru Pro 32PFS HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 Zadní část televizoru * Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie - HDMI 1 ARC: Zpětný audio kanál HDMI HDMI 2 DIGITÁLNÍ VÝSTUP AUDIO: SPDIF VSTUP AUDIO (DVI/VGA): Stereo mini-jack 3,5 mm SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART TV ANTÉNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC) Satelit Boční strana televizoru - CI: Běžné rozhraní USB 55

56 Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm 56

57 Odstraňování problémů Zapnutí Televizor se nezapne - Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením minutu vyčkejte. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen. Zkuste televizor znovu zapnout Tipy - Připojte televizor k jiné elektrické zásuvce a zkuste jej znovu zapnout. Jestli nemůžete najít řešení svého problému s televizorem v sekci Řešení potíží, můžete použít tlačítko Klíčová slova v části Nápověda > Uživatelská příručka, kde najdete potřebné informace. - Odpojte všechna připojená zařízení od televizoru a zkuste jej znovu zapnout. Pokud v uživatelské příručce nenajdete odpověď, můžete využít webovou stránku podpory společnosti Philips. - Pokud svítí na televizoru kontrolka pohotovostního režimu, televizor možná nebude reagovat na pokyny dálkového ovladače. Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku. Vrzání při spuštění nebo vypnutí Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru není žádným způsobem ovlivněn. Přejděte na webové stránky Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky em. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači. Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor přepne zpět do pohotovostního režimu Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování. Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim televizoru, stiskněte tlačítko (Pohotovostní režim / Zapnout) na dálkovém ovladači nebo na televizoru. Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ) Přejděte na portal/en/modelselect Kontrolka pohotovostního režimu bliká Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává, kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky společnosti Philips. Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači Televizor se sám vypíná Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače. Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky Pokud se televizor náhle sám vypne, může být zapnuté nastavení Časovač vypnutí. Při zapnutém nastavení Časovač vypnutí se televizor po 4 hodinách sám vypne, pokud neobdrží žádný signál z dálkového ovladače. Chcete-li se vyhnout tomuto automatickému vypnutí, můžete toto vypnutí deaktivovat. Pokud televizor po dobu 10 minut nepřijímá televizní signál nebo příkaz z dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne. 57

58 - Kvalitní příjem mohou ovlivnit reproduktory s hlasitým zvukem, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a jiné velké objekty. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu změnou směru antény nebo přemístěním zařízení z dosahu televizoru. - Pokud je špatný příjem pouze na jednom kanálu, vylaďte tento kanál pomocí možnosti Ruční instalace Dálkový ovladač Televizor nereaguje na dálkový ovladač Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na přístroji. Jedná se o normální chování. Nekvalitní obraz ze zařízení Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani později, můžete funkci dálkového ovladače zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu. Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je, ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor. Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena nastavení obrazu. Nastavení obrazu se po chvíli změní - Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na hodnotu Doma. Nastavení v tomto režimu je možné upravovat a ukládat. Pokud blikání nevidíte, může být dálkový ovladač poškozen nebo jsou vybité baterie. Tento postup kontroly dálkového ovladače nelze provést u ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově spárovány. Zobrazuje se komerční reklama - Zkontrolujte, zda je možnost Umístění na hodnotu Doma. nastavena Obraz neodpovídá obrazovce Přejděte na jiný formát obrazu. Kanály Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální - Vyberte jiný formát obrazu než Automatický. kanály Obraz je ve špatné pozici Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny kabely a zda je vybrána správná síť. - Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál z připojeného zařízení. V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované - Zkontrolujte, zda počítač používá podporované rozlišení a obnovovací frekvenci. Obraz z počítače není stabilní kanály Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů Zvuk Obraz Zvuk chybí nebo je špatné kvality Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál, automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o závadu. Obraz chybí nebo je zkreslený Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru. Zkontrolujte, zda je jako zdroj displeje vybráno správné zařízení. Zkontrolujte, zda je externí zařízení nebo zdroj správně připojen. - Zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku správně nastavena. - Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. - Zkontrolujte, zda hlasitost není ztlumena nebo nastavena na nulu. - Zkontrolujte, zda je výstup audio televizoru připojen na vstup audio systému domácího kina - Z reproduktorů systému HTS by měl být slyšet zvuk. - Některá zařízení mohou vyžadovat ruční aktivaci zvukového výstupu HDMI. Pokud je zvuk HDMI Je slyšet zvuk, ale obraz chybí - Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven. Nekvalitní příjem antény - Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru. 58

59 aktivován, ale stále nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny naleznete v příručce k danému zařízení Rozhraní HDMI Rozhraní HDMI Upozorňujeme, že podpora HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může prodloužit dobu, kterou televizor potřebuje k zobrazení obsahu ze zařízení HDMI. Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nezobrazí se žádný obraz, přepněte zdroj z jednoho zařízení na druhé a zpět. Pokud dochází k přerušování zvuku, zkontrolujte, zda jsou správná výstupní nastavení ze zařízení HDMI. Pokud používáte adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI, zkontrolujte, zda je k dispozici další audio kabel připojený ke vstupu AUDIO IN (pouze konektor mini-jack). EasyLink nefunguje - Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci HDMI-CEC. Nezobrazuje se ikona zvuku - Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná se o normální stav USB Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení USB Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB nastaveno na možnost vyhovující třídě velkokapacitního paměťového zařízení, jak je popsáno v dokumentaci k paměťovému zařízení. Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní s televizorem. Zkontrolujte, zda televizor podporuje formáty zvukových a obrazových souborů. Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB - Přenos z úložného zařízení USB může být omezen přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může být nízká kvalita přehrávání. 59

60 připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody, zranění nebo škod. Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám. 15 Bezpečnost a péče 15.1 Nebezpečí poškození televizoru! Bezpečnost Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce. Důležité Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou. Nebezpečí týkající se stability Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo úmrtí osob. Mnoha zraněním, zejména u dětí, se lze vyhnout pomocí jednoduchých opatření, jako jsou: Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte nádoby s kapalinami, například vázy. Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče o zákazníky společnosti Philips. Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního světla. Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru. Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky. Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná. VŽDY zajistěte, aby televizor nepřečníval přes okraj nábytku, na kterém stojí. VŽDY používejte skříně nebo stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem televizoru. VŽDY používejte nábytek, který dokáže bezpečně podepřít televizor. VŽDY poučte děti o nebezpečí šplhání na nábytek, když se snaží dostat k televizoru nebo jeho ovládacím prvkům. Kabely připojené k televizoru VŽDY veďte tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatáhnout za ně nebo je zachytit. Televizor NIKDY neumísťujte na nestabilní místo. Televizor NIKDY neumísťujte na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i samotný televizor ukotvili pomocí vhodné podpěry. Televizor NIKDY nepokládejte na tkaninu nebo jiný materiál, který by se nacházel mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí. NIKDY nepokládejte na televizor nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn, žádné předměty, které by mohly děti lákat ke šplhání k televizoru například hračky nebo dálkové ovladače. Pokud si stávající televizor ponecháte a přemístíte jej, platí pro něj stejné bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny výše. Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru Nebezpečí baterií Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby. Pokud chcete televizor umístit na podstavec, použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně připevněte k televizoru. Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru a podstavce. Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí. Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii. 3D brýle Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud přihrádku na baterie nelze zcela uzavřít, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah dětí. 60

61 Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterií nebo vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ baterie, hrozí požár či výbuch. Výměna baterie za nesprávný typ baterie může vést ke ztrátě záruky (například v případě některých typů lithiových baterií). Likvidace baterie vhozením do ohně nebo vložením do horké trouby, případně mechanické rozbíjení či rozřezání baterie, může vést k výbuchu. Ponechání baterie v extrémně vysoké okolní teplotě může vést k výbuchu nebo způsobit únik hořlavé kapaliny či plynu. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo způsobit únik hořlavé kapaliny či plynu. Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu Péče o obrazovku Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným předmětem. Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě. Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemně je otřete. Při čištění televizoru nikdy nepoužívejte takové látky, jako je například alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost. Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve. Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením. Nebezpečí přehřívání Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 20 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty Podmínky používání Bouřky 2022 TP Vision Europe B.V. Všechna práva vyhrazena. Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu ani anténního kabelu. Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna z jeho dceřiných společností, které se v tomto dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce daného produktu. Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. Nebezpečí poškození sluchu Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží. Nízké teploty Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty. Vlhkost Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená z webových stránek Philips jsou považovány za dostatečný návod k používání systému. Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na několik hodin. Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této příručce s ohledem na zamyšlené použití systému. Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje, že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA. 61

62 Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích webových stránkách podpory. předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků. Záruční podmínky Nebezpečí zranění, poškození televizoru nebo zneplatnění záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami. Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru. V případě potřeby servisu nebo oprav vždy kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips. Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem. Můžete se také podívat na naše webové stránky a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek zneplatnění záruky. Pixelová charakteristika : Tento televizor obsahuje vysoký počet barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že tento televizor splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová zařízení), 2009/125/ES (ekodesign) a 2011/65/ES (použití nebezpečných látek). Soulad se standardy EMP TP Vision vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály, stejně jako veškerá elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická a elektromagnetická pole) platnými v době výroby výrobku. Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné. Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje 62

63 Autorská práva DTS výstup Digital Out Informace o patentech DTS naleznete na adrese Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS společně se symbolem, DTS 2.0+Digital Out a DTS 2.0+logo Digital Out jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA nebo dalších zemích. DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Rozhraní HDMI Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc Jiné ochranné známky 16.2 HEVC Advance Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků. Spadá pod jeden nebo více patentů HEVC, jejichž seznam naleznete na webu patentlist.accessadvance.com. Nadčasovost díky pokročilému dekódování HEVC Dolby Audio Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. 63

Uživatelský manuál 32PHS PHT PHS PHT PFS PFT4112

Uživatelský manuál 32PHS PHT PHS PHT PFS PFT4112 Register your product and get support at 4112 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PHS4112 32PHT4112 39PHS4112 39PHT4112 43PFS4112 43PFT4112 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte

Více

Uživatelský manuál 32PHS PHT4503

Uživatelský manuál 32PHS PHT4503 Register your product and get support at 4503 series www.philips.com/tvsupport Uživatelský manuál 32PHS4503 32PHT4503 Obsah 1 Získat podporu 3 12 Ochrana životního prostředí 1.1 Identifikujte a zaregistrujte

Více

Uživatelský manuál 22PFS PFT PFS PFT5303

Uživatelský manuál 22PFS PFT PFS PFT5303 Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Více

Register your product and get support at. series

Register your product and get support at. series Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 22PFS4022 22PFS4232 22PFT4022 22PFT4022 22PFT4022 22PFT4232 24PFS4022 24PFS4032 24PFT4022 24PFT4022 24PFT4022

Více

Uživatelský manuál 24PFS PFT PFS PFT5603

Uživatelský manuál 24PFS PFT PFS PFT5603 Register your product and get support at 5603 series www.philips.com/tvsupport Uživatelský manuál 24PFS5603 24PFT5603 32PFS5603 32PFT5603 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Více

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4200 series Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6523

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6523 Register your product and get support at 6523 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6523 50PUS6523 55PUS6523 65PUS6523 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Více

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5803

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5803 Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor 1.2

Více

Uživatelský manuál 24PFS PFS5863

Uživatelský manuál 24PFS PFS5863 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 5863 series Uživatelský manuál 24PFS5863 32PFS5863 Obsah 1 Získat podporu 13.2 Úvodní stránka služby Smart TV 13.3 App Gallery 46 3 1.1

Více

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5823

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5823 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5823 series Uživatelský manuál 32PFS5823 43PFS5823 50PFS5823 Obsah 1 Získat podporu 3 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor 3

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6503

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6503 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Uživatelský manuál 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Více

Uživatelský manuál 32PFT PHT PFT PFT4131

Uživatelský manuál 32PFT PHT PFT PFT4131 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4131 series Uživatelský manuál 32PFT4131 32PHT4131 43PFT4131 49PFT4131 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 12 Videa, fotografie a hudba 1.1

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6703

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS6703 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6703 series Uživatelský manuál 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Více

Uživatelský manuál 22PFT PHT4031

Uživatelský manuál 22PFT PHT4031 Register your product and get support at 4031 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 22PFT4031 24PHT4031 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 12 Videa, fotografie a hudba 1.1 Pozastavení televize

Více

Uživatelský manuál 22PFS PHS4031

Uživatelský manuál 22PFS PHS4031 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4031 series Uživatelský manuál 22PFS4031 24PHS4031 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání 3 1.2 EasyLink

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS PUS6162

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS PUS6162 Register your product and get support at 6162 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6162 49PUS6162 50PUS6162 55PUS6162 65PUS6162 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Uživatelský manuál 24PFS5231

Uživatelský manuál 24PFS5231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5231 series Uživatelský manuál 24PFS5231 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání 3 1.2 EasyLink (digitální

Více

Uživatelský manuál 24PFS5231

Uživatelský manuál 24PFS5231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5231 series Uživatelský manuál 24PFS5231 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 11 Videa, fotografie a hudba 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

Uživatelský manuál 24PFS5231

Uživatelský manuál 24PFS5231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 5231 series Uživatelský manuál 24PFS5231 Obsah 1 Seznámení s televizorem 3 11 Videa, fotografie a hudba 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

Uživatelský manuál 32PFS PHS PFS PFS4131

Uživatelský manuál 32PFS PHS PFS PFS4131 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4131 series Uživatelský manuál 32PFS4131 32PHS4131 43PFS4131 49PFS4131 Obsah 1 Seznámení s televizorem 11.2 Přehrávání videí 29 11.3 Zobrazení

Více

Uživatelský manuál 22PFS PHS4031

Uživatelský manuál 22PFS PHS4031 Register your product and get support at 4031 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 22PFS4031 24PHS4031 Obsah 1 Seznámení s televizorem 11.2 Přehrávání videí 29 11.3 Zobrazení fotografií 29

Více

Uživatelský manuál 43PUT PUT PUT PUT PUT6262

Uživatelský manuál 43PUT PUT PUT PUT PUT6262 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6262 series Uživatelský manuál 43PUT6262 49PUT6262 50PUT6262 55PUT6262 65PUT6262 Obsah 1 Získat podporu 1.1 Identifikujte a zaregistrujte

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Uživatelský manuál 40PFK PFK PFK6300

Uživatelský manuál 40PFK PFK PFK6300 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Uživatelský manuál 40PFK6300 48PFK6300 55PFK6300 Obsah 1 Váš nový televizor 3 11 Fotografie, videa a hudba 37 1.1 Pozastavení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL6008S http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394566

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL6008S http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394566 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál Obsah 6.7 Infračervený senzor pro dálkový ovladač, který nevyužívá rádiovou frekvenci (RF) 30 6.8 Párování s televizorem

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Uživatelský manuál 55PUS8700 65PUS8700

Uživatelský manuál 55PUS8700 65PUS8700 Register your product and get support at 8700 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 55PUS8700 65PUS8700 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Používání

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 Uživatelský manuál Obsah 10.1 Seznam zdrojů

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Uživatelský manuál

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Uživatelský manuál Obsah 6.8 Čištění 28 1 Seznámení s televizorem 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Více

Obsah. 12 Nahrávání 31. 1 Váš nový televizor 3. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 42

Obsah. 12 Nahrávání 31. 1 Váš nový televizor 3. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 42 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100 Uživatelský

Více

Register your product and get support at. 4900 series www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál

Register your product and get support at. 4900 series www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál Obsah 1 Seznámení s televizorem 10.1 Nahrávání 36 10.2 Pozastavení televizního vysílání 3 1.1 Ultra HD TV

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 3 2 Instalace 4 2.1 Přečtěte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Obsah 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 zařízeními) 5 Prohlídka 3 Smart TV 3

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 3 2 Instalace 4 2.1 Přečtěte

Více

www.philips.com/welcome 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Uživatelský manuál

www.philips.com/welcome 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart 4K Ultra HD LED TV 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Uživatelský

Více

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5501

Uživatelský manuál 32PFS PFS PFS5501 Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Obsah 1 Co je nového? 9 Internet 4 1.1 Nabídka Zdroje vše v jednom 1.2 Nejlepší

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4009 32PFT4009 32PHH4009 32PHH4009 32PHT4009 40PFH4009 40PFT4009 40PFT4009 50PFH4009 50PFT4009 Uživatelský manuál Obsah 1 Váš

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Uživatelský manuál 32PFH PFT PFT PHH PHT PHT PFH PFT PFT PFH PFT PFT4101

Uživatelský manuál 32PFH PFT PFT PHH PHT PHT PFH PFT PFT PFH PFT PFT4101 Register your product and get support at 4101 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFH4101 32PFT4101 32PFT4101 32PHH4101 32PHT4101 32PHT4101 40PFH4101 40PFT4101 40PFT4101 48PFH4101 48PFT4101

Více

Uživatelský manuál 32PFH PFT PFT PHH PHT PFH PFT PFH PFT4101

Uživatelský manuál 32PFH PFT PFT PHH PHT PFH PFT PFH PFT4101 Register your product and get support at 4201 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFH4101 32PFT4101 32PFT4101 32PHH4101 32PHT4101 40PFH4101 40PFT4101 48PFH4101 48PFT4101 Obsah 1 Seznámení

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4309 32PFH4399 32PFT4309 32PFT4309 32PHH4309 32PHH4309 32PHH4319 32PHH4329 32PHT4309 32PHT4319 40PFH4309 40PFH4319 40PFH4329

Více

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Android. 1 Televize. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Funkce Ambilight. Úhlopříčka obrazovky

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Android. 1 Televize. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Funkce Ambilight. Úhlopříčka obrazovky 1 Televize Technické údaje Ambilight Obraz/displej Verze Ambilight 2 strany Displej LED Full HD Funkce Ambilight Vestavěná funkce Ambilight+hue Hudba s funkcí Ambilight Herní režim Funkce přizpůsobení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Uživatelský manuál Obsah 9.1 Co je potřeba

Více

Technické údaje. Televize. Ambilight. Obraz/displej. Android. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Úhlopříčka obrazovky (metrická) 123 cm.

Technické údaje. Televize. Ambilight. Obraz/displej. Android. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Úhlopříčka obrazovky (metrická) 123 cm. 1 Televize Technické údaje Ambilight Obraz/displej Verze Ambilight 3 strany Displej 4K Ultra HD LED Funkce Ambilight Vestavěná funkce Ambilight+hue Hudba s funkcí Ambilight Úhlopříčka obrazovky (metrická)

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6432

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6432 Register your product and get support at 6432 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6432 49PUS6432 55PUS6432 Obsah 1 Co je nového? 4 9 Internet 4 1.1 Nabídka Zdroje vše v jednom 1.2 Nejlepší

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Funkce Smart TV. 1 Televize. Úhlopříčka obrazovky (metrická) 126 cm. Úhlopříčka obrazovky (palce)

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Funkce Smart TV. 1 Televize. Úhlopříčka obrazovky (metrická) 126 cm. Úhlopříčka obrazovky (palce) 1 Televize Technické údaje Ambilight Obraz/displej Verze Ambilight 3 strany Displej 4K Ultra HD LED Funkce Smart TV Úhlopříčka obrazovky (metrická) 126 cm Interakce s uživatelem Interaktivní televize Program

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6401

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6401 Register your product and get support at 6401 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6401 49PUS6401 55PUS6401 Obsah 1 Co je nového? 4 9 Internet 4 1.1 Nový engine prohlížeče 2 Instalace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Technické údaje. Obraz/displej. Funkce Smart TV. 1 Televize. Interakce s uživatelem. MultiRoom Client

Technické údaje. Obraz/displej. Funkce Smart TV. 1 Televize. Interakce s uživatelem. MultiRoom Client 1 Televize Technické údaje Obraz/displej Funkce Smart TV Displej Úhlopříčka obrazovky (metrická) 4K Ultra HD LED 139 cm Interakce s uživatelem MultiRoom Client SimplyShare CertiỼ kace Wi-Fi Miracast CertiỼ

Více

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Android. 1 Televize. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Funkce Ambilight. Úhlopříčka obrazovky

Technické údaje. Ambilight. Obraz/displej. Android. 1 Televize. Vestavěná funkce Ambilight+hue. Funkce Ambilight. Úhlopříčka obrazovky 1 Televize Technické údaje Ambilight Obraz/displej Verze Ambilight 3 strany Displej 4K Ultra HD LED Funkce Ambilight Vestavěná funkce Ambilight+hue Hudba s funkcí Ambilight Herní režim Funkce přizpůsobení

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál 32PFS5362

Uživatelský manuál 32PFS5362 Register your product and get support at 5362 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFS5362 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Zásady bezpečnosti. Obsah manuálu. Obsah balení. Vážení uživatelé,

Zásady bezpečnosti. Obsah manuálu. Obsah balení. Vážení uživatelé, Vážení uživatelé, Zásady bezpečnosti děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme. Před použitím boxu si, prosím, prostudujte tento

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál 43PFS PFS5301

Uživatelský manuál 43PFS PFS5301 Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PFS5301 49PFS5301 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení

Více

INSTALACE UPC TELEVIZE

INSTALACE UPC TELEVIZE INSTALACE UPC TELEVIZE 2. část - zapojení set-top boxu 1. Obsah balíčku 2. Postup zapojení A B C HD MEDIABOX Dálkové ovládání Uživatelská příručka 1. Zapojení modemu od UPC Pokud jste v rámci samoinstalačního

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS PUS6412

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS PUS PUS6412 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6412 series Uživatelský manuál 43PUS6412 49PUS6412 50PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Obsah 1 Instalace 10.1 Informace o nabídce televizoru

Více

Uživatelský manuál 43PFS PFS5302

Uživatelský manuál 43PFS PFS5302 Register your product and get support at 5302 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PFS5302 49PFS5302 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení

Více

Uživatelský manuál 32PHT5302

Uživatelský manuál 32PHT5302 Register your product and get support at 5302 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PHT5302 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 32PHS5302

Uživatelský manuál 32PHS5302 Register your product and get support at 5302 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PHS5302 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Uživatelský manuál 43PFS PFS5301

Uživatelský manuál 43PFS PFS5301 Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PFS5301 49PFS5301 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení

Více

Uživatelský manuál 49PUS PUS PUS7502

Uživatelský manuál 49PUS PUS PUS7502 Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 Obsah 1 Instalace 11 Zdroje 1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny 4 1.2 Podstavec

Více

Uživatelský manuál 49PUS PUS7272

Uživatelský manuál 49PUS PUS7272 Register your product and get support at 7272 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 49PUS7272 55PUS7272 Obsah 1 Co je nového? 9 Internet 4 1.1 Nabídka Zdroje vše v jednom 1.2 Nejlepší tipy

Více

Uživatelský manuál 55POS9002

Uživatelský manuál 55POS9002 Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 55POS9002 Obsah 1 Instalace 10.1 Informace o nabídce televizoru 43 10.2 Otevření Nabídky televizoru 43

Více

uživatelský manuál CZ

uživatelský manuál CZ uživatelský manuál CZ Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6551

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6551 Register your product and get support at 6551 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6551 49PUS6551 55PUS6551 Obsah 1 Co je nového? 4 1.1 Nabídka Zdroje vše v jednom 1.2 Nejlepší tipy 4

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelský manuál 43PFT PFT5301

Uživatelský manuál 43PFT PFT5301 Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PFT5301 49PFT5301 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

Uživatelský manuál 32PHS5301

Uživatelský manuál 32PHS5301 Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PHS5301 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 32PHS5301

Uživatelský manuál 32PHS5301 Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PHS5301 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 65PUS7101

Uživatelský manuál 65PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 65PUS7101 Obsah 1 Co je nového? 9 Internet 4 1.1 Nový engine prohlížeče 2 Instalace 2.1 Přečtěte si bezpečnostní

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Uživatelský manuál 32PFK PFK PFK5300

Uživatelský manuál 32PFK PFK PFK5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300 Obsah 1 Můj nový televizor 11 Zdroje 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál 65PUT6121

Uživatelský manuál 65PUT6121 Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 65PUT6121 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 55POS9002

Uživatelský manuál 55POS9002 Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport POS9002 series Uživatelský manuál 55POS9002 Obsah 1 Instalace 4 10 Nabídka televizoru 1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny 4 1.2 Podstavec

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Uživatelský manuál 55OLED803 65OLED803

Uživatelský manuál 55OLED803 65OLED803 Register your product and get support at OLED803 series www.philips.com/tvsupport Uživatelský manuál 55OLED803 65OLED803 Obsah 1 Instalace 9.1 Spuštění aplikace Internet 44 9.2 Možnosti na internetu 44

Více

Uživatelský manuál 65PUS6121

Uživatelský manuál 65PUS6121 Register your product and get support at 6162 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 65PUS6121 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 65PUT6121

Uživatelský manuál 65PUT6121 Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 65PUT6121 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4 1.4

Více

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6101

Uživatelský manuál 43PUS PUS PUS6101 Register your product and get support at 6101 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 43PUS6101 49PUS6101 55PUS6101 Obsah 1 Seznámení s televizorem 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa

Více

Uživatelský manuál 65PUS6121

Uživatelský manuál 65PUS6121 Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 65PUS6121 Obsah 1 Seznámení s televizorem 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Galerie aplikací 4 1.3 Videa k zapůjčení 4

Více