Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany"

Transkript

1 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Volební obvod:... (uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny) Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: Název volební strany (název politické strany / politického hnutí, které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra) Poř. č. Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti *) Zmocněnec volební strany:..... Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany Náhradník zmocněnce volební strany: Jméno, příjmení..... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... podpis oprávněné osoby Přílohy: Prohlášení kandidátů V... dne... *) V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1 / 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7 9, 6 8, 5 6). V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno.

2 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Koalice politické strany /politického hnutí Xxxxx a politické strany / politického hnutí Yyyyy Typ volební strany s uvedením názvu politických stran a politických hnutí (název politické strany / hnutí) (název politické strany / hnutí) Kandidáti: Název volební strany (název koalice) Poř. č *) Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (ne zkratka) Zmocněnec volební strany:..... Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany Náhradník zmocněnce volební strany: Jméno, příjmení..... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí Xxxxx popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... podpis oprávněné osoby... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí Yyyyy popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... podpis oprávněné osoby Přílohy: Prohlášení kandidátů V... dne...

3 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Nezávislý kandidát Typ volební strany Název volební strany (jména a příjmení nezávislého kandidáta)) Poř. č. Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti podpis nezávislého kandidáta Přílohy: Prohlášení kandidátů V... dne... Petice

4 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Sdružení nezávislých kandidátů Typ volební strany Název volební strany (název sdružení) Kandidáti: Poř. č. Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti *) Zmocněnec volební strany:..... Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany Náhradník zmocněnce volební strany: Jméno, příjmení..... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu Přílohy: Prohlášení kandidátů V... dne... Petice

5 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech 15. a 16. října Sdružení politické strany / politického hnutí Xxxxx a nezávislých kandidátů Typ volební strany s uvedením názvu politické(-ých) stran(-y) / politického (-ých) hnutí (název politické strany / hnutí) Kandidáti: Název volební strany (název sdružení) Poř. č *) Jméno, příjmení Věk (ke dni podání kandidátní listiny) Povolání Část obce / nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj bez politické příslušnosti Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta (ne zkratka) navrhlo nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta Zmocněnec volební strany:..... Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany Náhradník zmocněnce volební strany: Jméno, příjmení..... místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu... Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany / hnutí, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena... podpis oprávněné osoby Přílohy: Prohlášení kandidátů V... dne...

6 PETICE 1) podporující kandidaturu volební strany: a) *) Sdružení nezávislých kandidátů ) b) *) Nezávislý kandidát ) *) uvede se odpovídající pro volby do zastupitelstva obce., které se uskuteční 15. a 16. října 2010 Poř. Jméno a příjmení č. 4) petanta 5) Datum narození petanta Místo trvalého pobytu petanta 6) Podpis petanta VYSVĚTLIVKY: 1) V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. 2) Uvést název sdružení nezávislých kandidátů. 3) Uvést titul, jméno a příjmení nezávislého kandidáta. 4) Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zák. o volbách do zastupitelstev obcí. 5) Petantem může být jen volič, tj.: - státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a - státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sb. mezinár. smluv. Podpisy samotných kandidátů se nezapočítávají! 6) Místo trvalého pobytu = přesná adresa podle OP Pokud petice NEOBSAHUJE vedle podpisu voliče uvedení jeho jméno, příjmení, data narození a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu a závada nebyla odstraněna podle 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO, tento hlas pro podporu volební strany NELZE započítat.

7 Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse) *)... (název zastupitelstva) konané ve dnech 15. a 16. října 2010 PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA Já níže podepsaný(-á)... nar.... jméno, příjmení trvale bytem... (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle OP) prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka... pomine ke dni ke dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse) *) ; nedal(-a) jsem souhlas k tomu, abych byl(-a) uveden(-a) na jiné kandidátní listině do téhož zastupitelstva. V dne.. podpis kandidáta *) uvede se odpovídající

8 MĚSTSKÝ (OBECNÍ)*) ÚŘAD Adresa. Tel.:. Fax: Naše č.j.:.. P O T V R Z E N Í o převzetí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 20. a , vydané dle ust. 21 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů Městský (Obecní) úřad*), převzal dne v hod. kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce, konané ve dnech 15. a politické strany*) politického hnutí*) koalice politických stran*) koalice politických hnutí*) koalice politických stran a politických hnutí*) nezávislého kandidáta*) sdružení nezávislých kandidátů*) sdružení politických stran a nezávislých kandidátů*) sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů*) Na kandidátní listině je uvedeno. kandidátů Ke kandidátní listině je přiloženo prohlášení kandidátů. Ke kandidátní listině je - není připojena petice. Kandidátní listinu předal zmocněnec nezávislý kandidát: kandidátní litinu převzal: (v souladu s ust. 12 odst. 2 zák. č 491/2001 Sb.) POÚ* ).. 13 odst.2 RÚ *) Jméno, příjmení telefon: *) uvede se odpovídající

9 MĚSTSKÝ (OBECNÍ)*) ÚŘAD Adresa. Tel.:. Fax: Naše č.j.:.. Výzva k odstranění závad na kandidátní listině Podle ustanovení 23 odst 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí vyzýváme politickou stranu (politické hnutí, koalici atd.*).. prostřednictvím zmocněnce**) k odstranění závad předložené kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)*)... konané ve dnech 15. a 16. října Podle výše citovaného ustanovení stanoví registrační úřad lhůtu nejpozději do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do hodin dne Registrační úřad přezkoumal kandidátní listinu politické strany (politické hnutí, koalici atd.*).. a její přílohy a zjistil následující nedostatky: Vypsat všechny zjištěné nedostatky. Pokud by nebyly uvedené závady ve stanoveném termínu odstraněny, nezbude, než postupovat v souladu s ust. 23 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a rozhodnout o škrtnutí kandidátů na kandidátní listině o odmítnutí kandidátní listiny.*) Jméno, příjmení a podpis zaměstnance registračního úřadu s osvědčením *) uvede se odpovídající **) - neuvede se v případě kandidátní listiny nezávislého kandidáta

10 Z Á Z N A M Dne (ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb) se k příslušnému registračnímu úřadu dostavil zmocněnec volební strany / nezávislý kandidát... (uvést typ volební strany a její název), jejíž / jehož kandidátní listina byla registračnímu úřadu podána pro volby do zastupitelstva obce..., konané ve dnech 15. a , p.... (jméno a příjmení zmocněnce). V souvislosti s doručením výzvy k odstranění vad(-y) podané kandidátní listiny / prohlášení / petice podle 23 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, provádí zmocněnec následující úkony: Podle typu závad, např.: 1. Předkládám registračnímu úřadu chybějící prohlášení kandidáta poř. č. 1 - Jana Nováka. 2. Předkládám registračnímu úřadu nové prohlášení kandidáta poř. č. 5 Jana Nováka obsahující správné údaje. 3. U kandidáta poř. č. 5 Jana Nováka do kandidátní listiny doplňuji údaj o části obce, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu - "Horní Dolní" 4. U kandidáta poř. č. 6 Jana Nováka opravuji nesprávný údaj o věku kandidáta - "37 let". 5. K podané kandidátní listině připojuji chybějící petici obsahující potřebný počet podpisů. 6. K podané petici připojuji další podpisový arch obsahující povinné údaje dalších 5 petantů, v důsledku čehož petice podporující kandidaturu obsahuje potřebný počet podpisů. Tento záznam je nedílnou součástí dokumentace volební strany... volby do zastupitelstva obce... konané ve dnech 15. a pro jméno, příjmení a podpis jméno, příjmení a podpis zaměstnance registračního úřadu, zmocněnce volební strany který má osvědčení

11 MĚSTSKÝ (OBECNÍ)*) ÚŘAD Adresa. Tel.:. Fax: Naše č.j.:.. ROZHODNUTÍ Městský (Obecní) úřad v příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. 21 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do zastupitelstev obcí) projednal podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany [*) registrovaná politická strana, politické hnutí, koalice politických stran, politických hnutí, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů].. pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech 15. a 16. října 2010 a rozhodl dne.takto: Podle ust. 23 odst. 2 písm. d) zák.a o volbách do zastupitelstev obcí š k r t á na uvedené kandidátní listině kandidáta č... [jméno, příjmení].. Odůvodnění Dne 2010 v... hod. podala volební strana.. kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech 15. a 16. října Podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad předloženou kandidátní listinu. U kandidáta č... [jméno, příjmení].. volební strana neuvedla na kandidátní listině. [uvede se chybějící údaj - např. věk, povolání atd.], což je ve smyslu ust. 22 odst. 1 písm. d) [g), h)] zák. o volbách do zastupitelstev obcí povinnou náležitostí kandidátní listiny [popřípadě se uvede nesprávný nebo neúplný údaj s odkazem na příslušné ustanovení zákona o volbách]. Registrační úřad proto vyzval prostřednictvím zmocněnce volební stranu, aby uvedenou závadu odstranila, a to ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. srupna Volební strana závadu ve stanovené lhůtě neodstranila [odstranila pouze částečně uvede se v čem], proto nezbylo než rozhodnout způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Jmenovaný kandidát proto nebude uveden na hlasovacím lístku volební strany a v důsledku toho zůstává pořadové číslo... na kandidátní listině neobsazené. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se může volební strana, která kandidátní listinu podala a škrtnutý kandidát domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem ( 59 odst. 2 zák.a o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). *) uvede se odpovídající úřední razítko... jméno, příjmení a podpis zaměstnance registračního úřadu, ROZDĚLOVNÍK: - Zmocněnec volební strany který má osvědčení - Škrtnutý kandidát - jméno a příjmení, adresa Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 2010

12 MĚSTSKÝ (OBECNÍ)*) ÚŘAD Adresa. Tel.:. Fax: Naše č.j.:.. ROZHODNUTÍ Městský (Obecní) úřad v příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. 21 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do zastupitelstev obcí) projednal podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany [*) registrovaná politická strana, politické hnutí, koalice politických stran, politických hnutí, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů].. pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech 15. a 16. října 2010 a rozhodl dne takto: Podle ust. 23 odst. 3 písm. b) zák. o volbách do zastupitelstev obcí o d m í t á s odkazem na 22 odst. 1 písm. a) [písm. b), c), e), f) nebo i, odst. 4] zákona o volbách kandidátní listinu volební strany... Odůvodnění Dne 2010 v... hod. podala volební strana.. kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech 15. a 16. října Podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad předloženou kandidátní listinu. Ust. 22 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí stanoví povinné náležitosti kandidátní listiny. Na kandidátní listině volební strany... však v rozporu s ust. 22 odst. 1 písm....) zák. o volbách do zastupitelstev obcí není uveden údaj... [uvede se chybějící údaj] Registrační úřad proto vyzval volební stranu, aby uvedenou závadu odstranila, a to ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. srpna Volební strana. závadu ve stanovené lhůtě neodstranila. Z uvedeného důvodu nezbylo než rozhodnout způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se může volební strana, která kandidátní listinu podala domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem ( 59 odst. 2 zák.a o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).... *) uvede se odpovídající úřední jméno, příjmení a podpis ROZDĚLOVNÍK: razítko zaměstnance registračního úřadu, - Zmocněnec/ Nezávislý kandidát, který má osvědčení který podal kandidátní listinu Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 2010

13 MĚSTSKÝ (OBECNÍ)*) ÚŘAD Adresa. Tel.:. Fax: Naše č.j.:.. ROZHODNUTÍ Městský (Obecní) úřad v příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. 21 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do zastupitelstev obcí) projednal podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany [*) registrovaná politická strana, politické hnutí, koalice politických stran, politických hnutí, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů].. pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech.15. a 16. října 2010, a rozhodl dne. takto: Podle ust. 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební strany.. (Podle s ust. 23 odst. 5 zák. o volbách do zastupitelstev obcí odůvodnění není třeba a v případě rozhodnutí o provedení registrace. Přesto lze doporučit odůvodnění vypracovat např. následovně:) ODŮVODNĚNÍ Dne 2010 v... hod. podala volební strana.. kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce., konané ve dnech 15. a 16. října a) Byla-li kandidátní listiny již při podání v bezvadném stavu: Podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. b) Byla-li po podání kandidátní listiny zjištěna závada kandidátní listiny, která byla na výzvu odstraněna, čímž se kandidátní listina stala bezvadnou: Podle ust. 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž shledal závadu(-y), která(-é) byla(-y) na písemnou výzvu registračního úřadu v zákonem stanovené lhůtě zmocněncem /nezávislým kandidátem odstraněna(-y). Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí a proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem ( 59 odst. 2 zák.a o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). *) uvede se odpovídající... ROZDĚLOVNÍK: úřední jméno, příjmení a podpis - Zmocněnec/ Nezávislý kandidát, razítko zaměstnance registračního úřadu, který podal kandidátní listinu který má osvědčení -Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 2010

14 Seznam členských států EU: 1. Belgie 11. Litva 21. Rumunsko 2. Bulharsko 12. Lotyšsko 22. Řecko 3. Česká republika 13. Lucembursko 23. Slovenská republika 4. Dánsko 14. Maďarsko 24. Slovinsko 5. Estonsko 15. Malta 25. Španělsko 6. Finsko 16. Spolková republika Německo 26. Švédsko 7. Francie 17. Nizozemsko 27. Spojené království Velké 8. Irsko 18. Polsko Británie a Severního Irska 9. Itálie 19. Portugalsko 10. Kypr 20. Rakousko Typy volebních stran Typ volební strany registrovaná politická strana nebo politické hnutí, jejíž činnost nebyla pozastavena koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena nezávislý kandidát (jedinec) sdružení nezávislých kandidátů sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů Povinné přílohy kandidátní listiny vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta petice, podepsána potřebným počtem voličů podporující kandidaturu nezávislého kandidáta vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů petice, podepsána potřebným počtem voličů podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů Stanovisko Ministerstva vnitra k poskytování informací o kandidátech V souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat na podzim letošního roku, zastává Ministerstvo vnitra po konzultacích s Úřadem pro ochranu osobních údajů následující stanovisko k problematice poskytování informací a osobních údajů o osobách, které kandidují ve volbách. Volební orgán, který registruje kandidátní listiny / přihlášky k registraci (dále jen registrační úřad ), může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní

15 listiny /přihlášky k registraci nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině Možnost poskytnutí takových informací se opírá zejména o to, že registrační úřad akceptoval tímto rozhodnutím vůli kandidáta kandidovat a o povinnost registračního úřadu vyvěsit současně rozhodnutí o této skutečnosti na své úřední desce. Rozsah osobních údajů o kandidátech by měl odpovídat údajům, které budou následně uvedeny na hlasovacím lístku. Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny /přihlášky k registraci nebo před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze politické strany, politická hnutí a sami kandidáti. Registrační úřad by informaci o kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich souhlasem v souladu s ustanovením 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do budoucna se předpokládá, že přesný okamžik, od kdy je již možné informace o kandidátech zveřejňovat, bude výslovně upraven přímo ve volebních zákonech. Stanovisko Ministerstva vnitra k vydávání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce: Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podepíše 1. starosta tohoto úřadu (viz např. vzor č. 11 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), pokud funkci registračního úřadu plnil obecní úřad, kde není tajemník obecního úřadu; podle 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, totiž dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti v těch obcích, kde není tajemník obecního úřadu. To neplatí pro hlavní město Prahu a její městské části, neboť v 75 a 97 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že primátor (obdobně i starosta městské části) setrvá ve své funkci až do zvolení nového primátora, 2. tajemník obecního úřadu, pokud funkci registračního úřadu plnil obecní úřad, kde je tajemník.

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: 2. 3. *) Zmocněnec volební strany: (název politické strany / které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra) kandidátní listiny) / nečlení-li

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) vzor KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO HNUTÍ podle 22 odst. 1 zák. o volbách do ZO KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany (název politické

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: - nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem,

Více

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany - nečlení-li se obec na části - Název politické strany nebo politického hnutí, popř. údaj bez politické...... místo, kde je přihlášen

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany

Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstva obce Věcov ve dnech 5. a 6. října 2018 informace pro občany a volební strany Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách.

FORMULÁŘ. Všem, kteří mají zájem kandidovat do Zastupitelstva obce Krátká Ves předem děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve volbách. Vážení občané, ve dnech 5. 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Není tajemstvím, že do práce v zastupitelstvu malých obcí se nikdo příliš nehrne. Bez zastupitelů ale obec fungovat nemůže.

Více

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena.

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne v hod. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena. INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách a obcí, pro které je Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Více

Vzor. kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina

Vzor. kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů Název volební strany: Typ volební strany : sdružení nezávislých kandidátů Kandidáti: (volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany Podávání kandidátních listin Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou a obcí, pro které je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou registračním úřadem

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Více

nad do obyvatel

nad do obyvatel Volby do zastupitelstev obcí vyhlásí prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním a od termínu voleb se pak odvozují veškeré zákonné lhůty (např. kandidátní listiny se podávají do 16 hod.

Více

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 černě text právního předpisu; červeně komentář a doporučení; zeleně příklady Výtah ze zákona č.491/2001 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ZVEREJNENI seznamu obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny do zastupitelstev obcí příslušnému pověřenému úřadu

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ZVEREJNENI seznamu obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny do zastupitelstev obcí příslušnému pověřenému úřadu Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor hospodářsko-správní nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí te/.:465 461 557, fax: 465461 551, e-mail: spravni@jablonneno.cz, www.jablonneno.cz, JČ: 00278963

Více

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Příloha č. 1 Příloha č. 2 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN Odbor právních a vnitřních věcí Zmocněnec volební strany Sdružení nestraníků Politické hnutí datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 12.08.2014 Bc. V. Obdržálková MÚH/05067/2014

Více

VOLEBNÍ STRANY KANDIDÁTI

VOLEBNÍ STRANY KANDIDÁTI Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), prováděcím předpisem je

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Kandidátní listina - VZOR

Kandidátní listina - VZOR pro volby do Zastupitelstva obce Líšná, konané dne 15. 3. 2014 Typ volební strany: Za lepší časy Sdružení nezávislých kandidátů Kandidáti: 1. Jaroslav Horák 49 let, soustružník 2. Marie Krustová 50 let,

Více

1. Termín voleb. 2. Volební strany

1. Termín voleb. 2. Volební strany Metodický materiál Magistrátu města Plzně (registračního úřadu) určený volebním stranám k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 1. Termín voleb Volby do zastupitelstev

Více

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí A-PDF MERGER DEMO Volby do zastupitelstev obcí Informace o volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 65 se sídlem v Šumperku vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018. Volby se budou konat společně

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/26516/2018/OKT/hab Vyřizuje: Bc. Karina Habrová Ze dne: Číslo spisu: 3541/2018 Tel: 465 514 236 Poč. listů: 1 E-mail: habrova@muuo.cz

Více

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad 2. Právní předpisy 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovníci ÚMO ÚL město Registrační úřad REGISTRAČNÍ ÚŘAD V souladu se zněním

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

1 z 22. Městský úřad Vrbno pod Pradědem

1 z 22. Městský úřad Vrbno pod Pradědem 1 z 22 Městský úřad Vrbno pod Pradědem ve dnech 10. 11. října 2014 2 z 22 OBSAH: 1. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/26847/2018/OKT/hab Vyřizuje: Bc. Karina Habrová Ze dne: Číslo spisu: 3541/2018 Tel: 465 514 236 Poč. listů: 1 E-mail: habrova@muuo.cz

Více

1 z 22. Městský úřad Bruntál. Informace MV zveřejněná na: :

1 z 22. Městský úřad Bruntál. Informace MV zveřejněná na:  : 1 z 22 Městský úřad Bruntál Informace MV zveřejněná na: http://www.mvcr.cz/clanek/termin-voleb-do-zastupitelstev-obci.aspx : 2 z 22 OBSAH: 1. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 do ao Volební strany didovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, o sdružování v politických stranách a v p Dále toto ustanove

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka

Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Městský úřad Ústí nad Orlicí Kancelář tajemníka Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/26851/2018/OKT/hab Vyřizuje: Bc. Karina Habrová Ze dne: Číslo spisu: 3541/2018 Tel: 465 514 236 Poč. listů: 1 E-mail: habrova@muuo.cz

Více

Informace pro volební strany

Informace pro volební strany Informace pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Právní úprava zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí R O Z H O D N U T Í č.j.: MESU-492/2018/OSP/VOD 61 V Sezimově Ústí dne 15.08.2018 listinu volební strany (politická strana) Česká strana sociálně demokratická pro volby do zastupitelstva obce Sezimovo Ústí konané ve dnech

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 Ing. Martina Věntusová Ing. Petr Sordyl Obsah Legislativní rámec Termíny a lhůty Registrační úřad Druhy volebních stran Petice, prohlášení

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 16. března 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 14. září Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Komunální volby 2018

Komunální volby 2018 Komunální volby 2018 OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERNOVNÍK, KTERÉ BUDE VOLENO VE DNECH 5 a 6. ŘÍJNA 2018 67 zákona č.128/2000sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 26. ledna 2019 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Volby do Poslanecké sněmovny

Více

--------------------------------------------------------------- Kapitola (číslo) O B S A H O V Ý L I S T Číslo Název kapitoly stránky Ú V O D 3 A ZÁKLADNÍ ČÁST 4 1. PASIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO (PRÁVO BÝT VOLEN)

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo být volen) 2.1.1. Neslučitelnost funkcí 2.2.

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ 4, 796 01 PROSTĚJOV tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu S00AX02DVDTV *S00AX02DVDTV* 626.1 A10 Počet listů:

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 Termín voleb do zastupitelstev obcí Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí a 1/3

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Městský úřad v Benátkách nad Jizerou Zámek 49, Benátky nad Jizerou Sp. zn..:měú BnJ/05130/2018/Sek Datum: R O Z H O D N U T Í

Městský úřad v Benátkách nad Jizerou Zámek 49, Benátky nad Jizerou Sp. zn..:měú BnJ/05130/2018/Sek Datum: R O Z H O D N U T Í Sp. zn..:měú BnJ/05130/2018/Sek Datum: 16.8.2018 kandidátní listinu volební strany ANO 2011 pro volby do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, a rozhodl takto: strany

Více

Případné změny budou bezodkladně zveřejněny, a to aktualizací tohoto materiálu.

Případné změny budou bezodkladně zveřejněny, a to aktualizací tohoto materiálu. Pro potřeby volebních stran níže uvádíme nejdůležitější informace týkající se voleb do zastupitelstev obcí související s pasivním volebním právem, s tvorbou kandidátních listin, s činnostmi registračního

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 5. a 6. října (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017) ve znění zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona

Více

Vzory kandidátních listin. Vzor kandidátní listiny podané sdru ením nezávislých kandidát. Kandidátní listina

Vzory kandidátních listin. Vzor kandidátní listiny podané sdru ením nezávislých kandidát. Kandidátní listina Vzory kandidátních listin Vzor kandidátní listiny podané sdru ením nezávislých kandidát Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce / m sta x)... konané ve dnech...2010 Volební obvod.... (Uvede

Více

považujeme za nezbytné zdůraznit vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

považujeme za nezbytné zdůraznit vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 1 z 29 Pro potřeby volebních stran níže uvádíme zásadní informace týkající se voleb do zastupitelstev obcí související s pasivním volebním právem, s tvorbou kandidátních listin, s činnostmi registračního

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zák. č. 230/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005

Více

N á v r h. ze dne ,

N á v r h. ze dne , N á v r h Z Á K O N ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í čj.:mh/11916/2014 Horažďovice 22.08.2014 strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA 2010 pro volby do zastupitelstva obce HORAŽĎOVICE konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto: kandidátní

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

491/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 222/2012 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 230/2002 Sb., č. 96/2005 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 275/2012 Sb.

Více