Seznam laboratorních vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam laboratorních vyšetření"

Transkript

1 Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita: Při 2-8 C 6 dní, při -20 C 24 týdny 0 150R 0 40 mg/l Dostupnost: v den doručení Albumin v séru (81329), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Hladina v séru závisí na poloze pacienta při odběru, rozdíl mezi koncentrací vleže a vsedě je asi 10 %. Nevhodné je dlouhé použití škrtidla nebo cvičení paží před odběrem. Stabilita: Při C 2,5měsíce, při 2-8 C 5 měsíců, při -20 C 3 měsíce 0 1R g/l 1R 15R g/l 15R 150R g/l Dostupnost: v den doručení ALP v séru (alkalická fosfatáza celková) (81421), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Odběr se provádí nalačno - po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu. Stabilita: Při C 7 dní, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 8 týdnů 0 1M 0 1,9 µkat/l 1M 15R 1,2 6,3 µkat/l 15R 150R 0,7 2,1 µkat/l 15R 150R 0,9 2,3 µkat/l LP 1 001, verze 5 Strana 1/20

2 ALT v séru (alaninaminotransferáza) (81337), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí hemolýza, lipémie a větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem. Stabilita: Při C 3 dny, při 2-8 C 7 dní, ALT je nestabilní ve zmrazeném stavu 0 150R 0,20 0,65 µkat/l 0 150R 0,20 0,80 µkat/l AMS v moči (amyláza) (81345) Odběrový systém: plastová odběrovka na moč Urin-Monovette žlutá Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Je nutno zabránit jakékoli kontaminaci slinami a potem. Používá se nesbíraná moč. Stabilita: Při C 1 týden, při 2-8 C 7 dnů, při -20 C 1 rok 0 150R 0 8,35 µkat/l AMS v séru (amyláza) (81345), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí hemolýza. Pozor na kontaminaci slinami nebo potem. Stabilita: Při C 1 týden, při 2-8 C 7 dnů, při -20 C 1 rok 0 150R 0 1,67 µkat/l LP 1 001, verze 5 Strana 2/20

3 Anti-TPO v séru (autoprotilátky proti thyreoidální peroxidáze) (93217), doručení do laboratoře: v den odběru Stabilita: Při 2-8 C 3 dny, při -20 C 4 týdny 0 150R 0,4 12 U/ml APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) (96621) Odběrový systém: odběrovka Sarstedt zelená s protisrážlivou úpravou - citrát sodný (1:9), maximální doba pro doručení do laboratoře: 2 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Při odběru je nutné zachovat poměr krve a antikoagulační přísady - zkumavka musí být naplněna po rysku. Ihned po odběru nutno opatrně promíchat, netřepat! Stabilita: Při C 4 hodiny APTT 0 150R s APTT - poměr 0 150R 0,8 1,2 podíl Pozn.: Index vyjadřuje poměr mezi časem vzorku a časem normální plazmy. Stabilita se týká získané plazmy. Při léčbě heparinem je stabilita plazmy snížena na 1 hodinu. AST v séru (aspartátaminotransferáza) (81357), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem Stabilita: Při C 4dny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 12 týdnů 0 2R 0,00 0,80 µkat/l 2R 6R 0,00 0,60 µkat/l LP 1 001, verze 5 Strana 3/20

4 6R 150R 0,20 0,65 µkat/l 6R 150R 0,20 0,85 µkat/l Bilirubin celkový v séru (81361) Poznámky k odběru: Vadí hemolýza, nevystavovat odběrovku světlu - dochází ke snížení hodnot bilirubinu vlivem UV složky světla. Stabilita: Při C 1 den, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 6 měsíců 0 15R 0 25 µmol/l 15R 150R 0 20 µmol/l Ca v séru (vápník celkový) (81625) Poznámky k odběru: Ca se váže na sérové proteiny - koncentrace závisí na poloze těla => rozdílné hladiny při odběru vleže a vsedě (cca 10 %). Vadí venostáza. Pozor na kontaminaci vzorku cheláty (např. EDTA). Stabilita: Při C 7 dní, při 2-8 C 3 týdny, při -20 C 8 měsíců 0 1M 1,9 2,7 mmol/l 1M 2R 2,1 2,9 mmol/l 2R 150R 2,0 2,8 mmol/l Cl v séru (chloridy) (81469), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C LP 1 001, verze 5 Strana 4/20

5 Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 1 den, při -20 C 1 rok 0 1R mmol/l 1R 150R mmol/l Clearance kreatininu (81511) Výpočet se provádí na základě znalosti diurézy za čas a sérové a močové koncentrace kreatininu, bez korekce na tělesný povrch. Ukazatel glomerulární filtrace. Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 6 dní, při -20 C 24 týdnů 15R 150R 1,15 2,35 ml/s Poznámka: Je možno provést i odhad clearance kreatininu výpočtem z hodnot kreatininu v séru a věku pacienta (MDRD rovnice) CRP v séru (C - reaktivní protein) (91153), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí lipémie Stabilita: Při C 15 dní, při 2-8 C 2 měsíce, při -20 C 3 roky 0R 150R 0 5 mg/l Ethanol v moči (92135) Odběrový systém: plastová odběrovka na moč Urin-Monovette žlutá Materiál: moč Poznámky k odběru: Odběrovku je nutno naplnit co nejvíce, uchovávat v chladu, ihned po odběru pevně uzavřít. Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 30 dnů LP 1 001, verze 5 Strana 5/20

6 15 150R 0 0,25 g/l Ethanol v séru (92135) Odběrový systém: odběrovka Sarstedt bílá bez aktivátoru srážení Poznámky k odběru: Nepoužívat dezinfekci obsahující alkohol. Uchovávat v chladu, ihned po odběru pevně uzavřít. Stabilita: Při C 14 dnů, při 2-8 C 6 měsíců R 0 0,2 g/l Fe v séru (železo) (81641), maximální doba pro doručení do laboratoře: 2 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Ovlivněno cirkadiánními rytmy - nutno odebírat ráno. Vadí hemolýza a kontaminace vzorku cheláty (např. EDTA). Stabilita: Při C 6 hodin, při 2-8 C 3 dny, při -20 C 1 rok 0 1M 9,0 36,0 µmol/l 1M 10M 4,0 28,0 µmol/l 10M 10R 9,0 22,0 µmol/l 10R 150R 10,5 21,5 µmol/l 10R 150R 14,6 26,0 µmol/l Provádíme Glukóza v plazmě (81439) Odběrový systém: odběrovka Sarstedt žlutá s antiglykolytickou (NaF) a protisrážlivou přísadou LP 1 001, verze 5 Strana 6/20

7 Poznámky k odběru: Odběrovka obsahuje jedovatý fluorid sodný! Vzorek je nutno dokonale promíchat. Stabilita: Při C 24 hodin, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 1 rok - platí jen za přítomnosti antiglykolytické přísady 0 1M 3,5 5,6 mmol/l 1M 15R 3,3 5,3 mmol/l 15R 150R 3,5 5,6 mmol/l Dostupnost statim: do 1 hodiny od doručení do laboratoře Glukóza v séru (81439), maximální doba pro doručení do laboratoře: 1 hodinu při 20 C Poznámky k odběru: Bez antiglykolytické přísady je stabilita vzorku omezená. Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 24 hodin 0 1M 3,5 4,2 mmol/l 1M 15R 3,3 5,3 mmol/l 15R 150R 4,0 5,6 mmol/l GGT (dříve GMT) v séru (gama-glutamyltransferáza) (81435), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Odběr provádět nalačno (min 8 hod). Vadí hemolýza. Stabilita: Při C 3 dny, při 2-8 C týden, při -20 C 1 rok 0 15R 0,00 0,40 µkat/l 15R 150R 0,17 0,53 µkat/l 15R 150R 0,20 0,82 µkat/l LP 1 001, verze 5 Strana 7/20

8 HAV IgG, HAV IgM (Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM v séru, AB/HAV IgG, IgM) (82077) Poznámky k odběru: Krev musí být zcentrifugována do 24 hodin. Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 12 týdnů : Kvalitativní vyšetření (negativní/reaktivní/šedá zóna) HCV (Anti-HCV v séru, AB/HCV) (82077) Poznámky k odběru: Krev musí být zcentrifugována do 24 hodin. Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 12 týdnů : Kvalitativní vyšetření (negativní/reaktivní/šedá zóna) HBsAg v séru (82119) Poznámky k odběru: Krev musí být zcentrifugována do 24 hodin. Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 12 týdnů : Kvalitativní vyšetření (negativní/pozitivní) HIV 1/2 Ag/Ab v séru (82075) Poznámky k odběru: Krev musí být zcentrifugována do 24 hodin. Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 12 týdnů : Kvalitativní vyšetření (negativní/reaktivní/šedá zóna) HbA1c (glykovaný hemoglolbin) (81449) Odběrový systém: odběrovka Sarstedt, plast s protisrážlivou úpravou - K 3 EDTA, maximální doba doručení do laboratoře 4 hodiny při 20 C Stabilita: Při C až 7 dní, 2-8 C 14 dní : pro zdravou dospělou populaci:20-42 mmol/mol LP 1 001, verze 5 Strana 8/20

9 Rozhodovací meze: kompenzovaný diabetes:43-60 mmol/mol Cholesterol celkový v séru (81471), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Odběr provádět na lačno (min. 12 hod) Stabilita: Při C 7 dní, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 12 týdnů 0 150R 3,1 5,2 mmol/l Cholesterol HDL v séru (81473), maximální doba pro doručení do laboratoře: 3 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Odběr provádět nalačno (min. 12 hod) Stabilita: Při C 24 hodin, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 12 týdnů 0 15R 0,90 3,00 mmol/l 15R 150R 1,10 2,35 mmol/l 15R 150R 0,90 2,10 mmol/l Cholesterol LDL v séru (81527), maximální doba pro doručení do laboratoře: 3 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Odběr provádět nalačno (min. 12 hod) Stabilita: Při C 12 hodin, při 2-8 C 10 dní, při -20 C 12 týdnů 0 15R 1,20 3,80 mmol/l 15R 55 1,50 4,20 mmol/l 15R 55 1,50 4,50 mmol/l 55R 150R 2,20 3,80 mmol/l LP 1 001, verze 5 Strana 9/20

10 55R 150R 2,20 3,80 mmol/l K v séru (draselný kation) (81393), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí hemolýza - zkreslení výsledku o K z erytrocytů Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 1 den, při -20 C 1 rok 0 1M 4,7 6,2 mmol/l 1M 1R 3,6 5,9 mmol/l 1R 150R 3,5 5,0 mmol/l Dostupnost statim: do 1 hodiny od doručení do laboratoře Karbamazepin v séru (99139) Poznámky k odběru: Hladina je ovlivněna dobou uplynulou od posledního podání. Stabilita: Při C 24 hodin, při 2-8 C 7dní 15 R 150R 5 12 mg/l Kreatinin - odpad močí (81499) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč Poznámky k odběru: Používá se sbíraná moč bez konzervačních přísad. Před vyšetřením vadí dieta s vyšším obsahem masa nebo větší fyzická zátěž. Orientačně µmol/kg tělesné hmotnosti za 24 hodin Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 6 dní, při -20 C 6 měsíců 0 150R 3,4 16,2 mmol/d LP 1 001, verze 5 Strana 10/20

11 P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Kreatinin v séru (81499), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Stabilita: Při C 7 dní, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 3 měsíce 0 1R µmol/l 1R 5R µmol/l 5R 10R µmol/l 10R 55R µmol/l 55R 150R µmol/l 55R 150R µmol/l Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů 3 populační (96165) Odběrový systém: plast s protisrážlivou úpravou - K 3 EDTA, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Odběrovku naplnit po rysku, promíchat, netřepat! Stabilita: Při C 4 hodiny, při 2-8 C 24 hodin Leukocyty 0 1R /l 1R 6R /l 6R 15R /l 15R 150R /l Erytrocyty LP 1 001, verze 5 Strana 11/20

12 0 14D 4,0 6, /l 14D 6M 3,1 5, /l 6M 15R 3,7 5, /l 15R 150R 3,8 5, /l 15R 150R 4,0 6, /l Hemoglobin 0 14D g/l 14D 6M g/l 6M 15R g/l 15R 150R g/l 15R 150R g/l Hematokrit 0 14D 0,500 0,700 poměr 14D 6M 0,350 0,450 poměr 6M 15R 0,330 0,500 poměr 15R 150R 0,350 0,470 poměr 15R 150R 0,390 0,520 poměr MCV - střední objem erytrocytu 0 1M fl 1M 6M fl 6M 6R fl 6R 15R fl 15R 150R fl MCH - střední množství hemoglobinu v erytrocytu 0 1M pg 1M 6M pg 6M 6R pg 6R 15R pg 15R 150R pg LP 1 001, verze 5 Strana 12/20

13 MCHC - střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech 0 1M g/l 1M 6M g/l 6M 15R g/l 15R 150R g/l Trombocyty 0 6R /l 6R 15R /l 15R 150R /l Diferenciál 3 populační Lymfocyty 15R 150R 0,190 0,450 poměr MIX (monocyty+eosinofily+bazofily) 0 150R 0,010 0,180 poměr Neutrofily 0R 150R 0,410 0,850 poměr Kyselina močová (urát) v séru (81523), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Stabilita: Při C 3 dny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 6 měsíců 0 15R µmol/l 15R 150R µmol/l 15R 150R µmol/l LP 1 001, verze 5 Strana 13/20

14 Kyselina valproová (valproát) v séru (99139) Poznámky k odběru: Hladina je ovlivněna dobou uplynulou od posledního podání Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 7 dní, při C 3 měsíce 15 R 150R mg/l LD v séru (laktátdehydrogenáza) (81383), maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Vadí hemolýza Stabilita: Při C 4 dny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 4 týdny 0 1R 2,40 10,00 µkat/l 1R 15R 1,50 4,20 µkat/l 15R 150R 2,25 3,60 µkat/l 15R 150R 2,25 3,80 µkat/l Mg v séru (hořčík celkový) (81465) Stabilita: Při C 1 týden, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 1 rok 0 1M 0,70 1,25 mmol/l 1M 1R 0,70 1,00 mmol/l 1R 15R 0,80 1,20 mmol/l 15R 150R 0,70 1,20 mmol/l LP 1 001, verze 5 Strana 14/20

15 Moč chemicky a morfologicky (81347) Odběrový systém: plastová kalibrovaná zkumavka na moč se žlutým uzávěrem Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 2 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Nejvhodnější je ranní moč Stabilita: Při C 3 hodiny Poznámka: Výsledky jednotlivých metod uvádíme v arbitrárních jednotkách. Na v séru (sodný kation) (81593) Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 1 den, při -20 C 1 rok 0 6T mmol/l 6T 15R mmol/l 15R 150R mmol/l Okultní krvácení ve stolici (81561) Odběrový systém: zkumavky na odběr stolice s extrakčním pufrem Materiál: stolice Poznámky k odběru: Vzorek nesmí být odebrán během a 3 dny po menstruaci, anebo jestliže pacient trpí krvácejícími hemeroidy, anebo má v moči krev. Alkohol, aspirin a jiné léky užívané v nadbytečném množství mohou způsobit gastrointestinální podráždění, které může být příčinou krvácení. Tyto substance je třeba přestat užívat min. 48 hodin před testováním. Před vykonáním jednokrokového SureScreen FOB testu na zjištění okultního krvácení není potřeba dodržovat žádný speciální dietní režim. Stabilita: Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud je stanovení provedeno do 6 hodin po odběru, při 2-8 C 3 dny P v séru (fosfáty anorganické) (81427) Poznámky k odběru: Ovlivněno cirkdiálními rytmy - odebírat pouze ráno LP 1 001, verze 5 Strana 15/20

16 Stabilita: Při C 1 den, při 2-8 C 4 dny, při -20 C 1 rok 0 6T 1,4 2,6 mmol/l 6T 2R 1,3 2,3 mmol/l 2R 15R 1,1 1,9 mmol/l 15R 150R 0,8 1,6 mmol/l Prealbumin v séru (91143) Poznámky k odběru: Vadí lipémie Stabilita Při 2-8 C 3 dny, při -20 C 6 měsíců 0 150R 0,2 0,4 g/l Proteiny v séru (81365) Poznámky k odběru: Hladina v séru závisí na poloze pacienta při odběru, rozdíl mezi koncentrací vleže a vsedě je asi 10 %. Nevhodné je dlouhé použití škrtidla nebo cvičení paží před odběrem. Vadí hemolýza. Stabilita Při C 1 týden, při 2-8 C 4 týdny, při -20 C 3 měsíce 0 2T g/l 2T 6M g/l 6M 1R g/l 1R 7R g/l 7R 12R g/l 12R 150R g/l LP 1 001, verze 5 Strana 16/20

17 P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K T3 celkový v séru (trijodtyronin celkový) (93185) Poznámky k odběru: Transport krve do laboratoře v den odběru Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 8 dní, při -20 C 12 týdnů 0 150R 0,8 2,8 nmol/l T3 volný v séru (trijodtyronin volný) (93185) Poznámky k odběru: Transport krve do laboratoře v den odběru Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 6 dní, při -20 C 12 týdnů 0 150R 2,8 6,5 pmol/l T4 celkový v séru (tyroxin celkový) (93187) Poznámky k odběru: Transport krve do laboratoře v den odběru Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 1 týden, při -20 C 4 týdny 0 150R nmol/l T4 volný v séru (tyroxin volný) (93189) Poznámky k odběru: Transport krve do laboratoře v den odběru LP 1 001, verze 5 Strana 17/20

18 Stabilita: Při 2-8 C 6 dní, při -20 C 4 týdny 0 150R 9 24 pmol/l Triacylglyceroly v séru (81611) Poznámky k odběru: Odběr provést na lačno (min. 12 hod), vyloučit příjem alkoholu v posledních 24 hodinách. Stabilita: Při C 2 dny, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 2 roky 0 15R 0,20 1,02 mmol/l 15R 20R 0,40 0,96 mmol/l 15R 20R 0,40 1,05 mmol/l 20R 30R 0,40 1,00 mmol/l 20R 30R 0,40 1,50 mmol/l 30R 40R 0,40 1,10 mmol/l 30R 40R 0,40 1,85 mmol/l 40R 50R 0,40 1,30 mmol/l 40R 50R 0,40 2,00 mmol/l 50R 150R 0,40 1,55 mmol/l 50R 150R 0,40 2,10 mmol/l Tromboplastinový test, INR (Quickův čas, INR) (96623) Odběrový systém: odběrovka Sarstedt zelená s protisrážlivou úpravou - citrát sodný (1:9), maximální doba pro doručení do laboratoře: 2 hodiny při 20 C Poznámky k odběru: Nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady, odběrovku naplnit po rysku, promíchat, netřepat! Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 24 hodin, při -20 C 4 týdny - platí pro plazmu 0 150R 0,8 1,2 podíl LP 1 001, verze 5 Strana 18/20

19 Poznámka: INR = poměr času plazmy pacienta k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti vyšetřovací reagencie (ISI) TSH (tyreotropin) v séru (93195), transport krve do laboratoře v den odběru Poznámky k odběru: Ovlivněno cirkadiánnímy rytmy - odběr provádět ráno. Stabilita: Při C 24 hodiny, při 2-8 C 7 dní, při -20 C 6 měsíců 0 150R 0,32 6 miu/l Urea v séru (močovina) (81621) Poznámky k odběru: Vadí předcházející dieta s vysokým obsahem proteinů Stabilita: Při C 1 týden, při 2-8 C 2 týdny, při -20 C 2 roky 0 1R 1,7 5,0 mmol/l 1R 15R 1,7 6,5 mmol/l 15R 150R 1,7 7,5 mmol/l 15R 150R 1,7 8,3 mmol/l Vazebná kapacita železa v séru (81629) Poznámky k odběru: Ovlivněno cirkadiánními rytmy - nutno odebírat ráno. Vadí hemolýza Stabilita: Při C 6 hodin, při 2-8 C 3 dny, při -20 C 1 rok 0 150R µmol/l LP 1 001, verze 5 Strana 19/20

20 P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Orientační testy na přítomnost drog v moči (92135) Odběrový systém: plastová odběrovka na moč Urin-Monovette žlutá Materiál: moč Poznámky k odběru: Odběrovku je nutno naplnit co nejvíce, uchovávat v chladu, ihned po odběru pevně uzavřít. Běžně provádíme testy na přítomnost barbiturátů, benzodiazepinů, THC, metamfetaminů (pervitin), opiátů a MDMA (extáze). Stabilita: Při C 8 hodin, při 2-8 C 2 dny Pro delší uchovávání je třeba vzorky zamrazit na -20 C. Zmrazené vzorky je třeba před testováním rozpustit a vytemperovat na pokojovou teplotu. : Kvalitativní vyšetření (negativní/pozitivní) Cut-off: BAR 300 ng/ml BZD 300 ng/ml MDMA 500 ng/ml MET 1000 ng/ml OPI 2000 ng/ml THC 50 ng/ml Zdroj: Preanalytická fáze, Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK, spol.s r.o., 2005 Příbalové letáky (v aktuální verzi) firmy Abbott Masopust J., Požadování a hodnocení biochemických vyšetření Zima T. a kol., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007 Racek J. a kol., Klinická biochemie, Galén, 2006 LP 1 001, verze 5 Strana 20/20

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří

F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří F 1 Abecední seznam laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 C Odebírat ráno, u menstruujících

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

F. Seznam laboratorních vyšetření

F. Seznam laboratorních vyšetření F. Seznam laboratorních vyšetření Albumin v séru... 3 Albumin/kreatinin v moči... 3 ALP v séru... 3 ALT v séru... 4 AMS v moči... 4 AMS v séru... 4 APTT - poměr... 5 ASLO v séru,... 5 AST v séru... 5 Bilirubin

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Albumin v moči (mikroalbuminérie)

Albumin v moči (mikroalbuminérie) strana : 1 z 11 A Albumin v moči (mikroalbuminérie) 133 Odběrový materiál imunoturbidimetrie mg/l vzorek první ranní moči 0 2,8 g/mol kreatininu - 1 měsíc 6 měsíců rutinní Výsledek je vydán jako poměr

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma, sbíraná moč) mmol (odpad v

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA BIOCHEMIE, SEROLOGIE

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Oddělení klinické biochemie (OKB). Transfuzní a hematologické oddělení (THO). Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). Oddělení patologie (PAT) 5. Oddělení klinické biochemie,

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Abecední seznam základních vyšetření

Abecední seznam základních vyšetření Abecední seznam základních vyšetření Biochemie: Vyšetření dostupnost Statim pozn. albumin prac.dny ano ALP prac.dny ano ALT prac.dny ano AMS prac.dny ano AMS pankreatická prac.dny ano ASLO prac. dny ano

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2017 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2016 Přesný název koncentrace močoviny v séru (kinetický

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s.

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s. strana : 1 z 13 Název dokumentu KL ON Kladno, a.s. Abstrakt Seznam vyšetření moče prováděných v Klinické laboratoři ON Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Tento dokument je duchovním majetkem Klinické

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

Abecední seznam vyšetření a referenční meze

Abecední seznam vyšetření a referenční meze Nemocnice Znojmo, p.o. Oddělení klinické biochemie Příloha Laboratorní příručky OKB Abecední seznam vyšetření a referenční meze Název vyšetření Sex Věk * Referenční RCV Jednotky od do rozmezí (%) ACETAMINOFEN

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská 3/55,80 00 Praha 8 3. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou Nejistoty měření akreditovaných OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou (rozšířená kombinovaná nejistota, rozšiřovací faktor k=2) verifikace platné pro rok 2014 Přesný název postupu koncentrace močoviny v séru

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

laboratorních vyšetření během normálního těhotenství

laboratorních vyšetření během normálního těhotenství H-2 Seznam prováděných vyšetření a změny referenčních hodnot laboratorních vyšetření během normálního těhotenství Změny jsou uvedeny vůči referenčním hodnotám zdravých netěhotných žen. 2 % 2-10 % 10-30

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha Druh dokumentu: STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP BSPP-28 Název: Vydání č.: 3 Počet stran: 4 SOP Metoda Hladina Rozšířená kombinovaná nejistota Přijatelný rozdíl Dmax BSOP-01 Stanovení urey enzymaticky UV-GMD

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s. IČO 2 5 9 9 4 7 3 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 1 4 8 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 1 K 0 0 2 Název IČO VISLAB k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

Příloha č.1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na OKBH

Příloha č.1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na OKBH Příloha č.1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na OKBH Název vyšetření Biologický materiál Albumin ALP Fosfatáza alkalická ALT Alaninaminotransferáza Zpracování Odběrová technika Referenční meze

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř Zlín včetně odběrového místa 2. Zdravotnická laboratoř Otrokovice včetně odběrového místa třída Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 3. Zdravotnická

Více

Referenční rozmezí OKB

Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 10 Název dokumentu Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních metod

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 744/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 744/2017 ze dne: Zdravotnická laboratoř Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř UNILAB s.r.o Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 2. Odběrové pracoviště Náměšť nad Oslavou Husova 898, 675

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů Výkon 81585 Acidobazická rovnováha B ph 7,35 7,45 B pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36 kpa B O2 >0,94 Arb.j. B HCO3 22-26 B BE -2,5 - +2,5 B BB 38-46 B 93215 AFP

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÁ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Příl. č. 1 Laboratorní příručky (Nahrazuje vydání 3/2015 platné od )

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÁ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Příl. č. 1 Laboratorní příručky (Nahrazuje vydání 3/2015 platné od ) Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9 Černý Most LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika

Více

SPC_NH_OKL_001 Metody_biochemie

SPC_NH_OKL_001 Metody_biochemie Strana č./celkem stran: 1/38 Obsah 1. AC (poměr albumin/kreatinin v moči)... 4 2. AFP (alfa-1-fetoprotein)... 4 3. Albumin... 4 4. ALP (alkalická fosfatáza)... 5 5. ALT (alaninaminotransferáza)... 5 6.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 1 7 6 0 7 8 5 IČZ smluvního ZZ 8 9 4 4 5 0 0 0 Číslo smlouvy 3 M 8 9 K 0 1 2 Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více