T-Mobile TV podrobný průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-Mobile TV podrobný průvodce"

Transkript

1 T-Mobile TV podrobný PRŮVODCE

2 OBSAH Bezpečnostní opatření Obsah balení set-top boxu Popis set-top boxu Zapojení set-top boxu Dálkové ovládání Možnost přenastavení po spuštění set-top boxu Hlavní nabídka Nastavení televizních kanálů a pořadů Hlavní nabídka > Televize...10 Hlavní nabídka > Televize > Hledat...10 Hlavní nabídka > Televize > Sledovat televizi Hlavní nabídka > Televize > TV program Hlavní nabídka > Televize > Zámky kanálů Hlavní nabídka > Televize > Vlastní seznam kanálů Nahrávání TV pořadů Hlavní nabídka > Nahrávání Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Celková kapacita...15 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrané...15 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrávané...15 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Naplánované...15 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Všechny...16 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Opakované...16 Hlavní nabídka > Nahrávání > Nahrávky > Nahrávky ze zamčených kanálů Historie TV pořadů Hlavní nabídka > Historie Nastavení set-top boxu Hlavní nabídka > Nastavení...18 Hlavní nabídka > Nastavení > Jazyky...18 Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zabezpečení...18 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení...18 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení audio výstupu...19 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení video výstupu...19 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Nastavení poměru stran...20 Hlavní nabídka > Nastavení > Audio/video nastavení > Pozice obrazovky...20 Hlavní nabídka > Nastavení > Set-top box Trochu zábavy v aplikacích...21 Hlavní nabídka > Aplikace...21 Hlavní nabídka > Aplikace > Tetris, Solitaire Informace o sledovaném pořadu Ovládání sledovaného pořadu Přehled TV kanálů Programový průvodce a zpětné přehrávání Videotéka

3 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ! PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI. Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST: Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je. Dbejte všech varování. Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku. Přístroj čistěte jen suchou látkou. Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top boxu, pro správné větrání přístroje nad ním ponechte volný prostor alespoň 20 cm. Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje. Zapojujte přístroj v souladu s instalačním návodem. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, vařiče, trouby či pouhá výkonná elektrická zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo. Baterie v přístroji (ovládání) nevystavujte horku, např. přímému slunečnímu záření, ohni atd. Používejte správnou elektrickou přípojku. Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí atd.). Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem. Odpojujte přístroj od elektrické sítě během bouřek a také, pokud jej déle nepoužíváte (dovolená apod.). Servis svěřte Značkové nebo Partnerské prodejně T-Mobile. Jejich přehled najdete na t-mobile.cz/prodejny. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí kabel, dostala se do něj voda nebo malý předmět, upadl na zem atd.). Takovýto přístroj odpojte ihned od elektrické sítě a nepoužívejte jej. 3

4 1. obsah balení set-top boxu Balení obsahuje vše potřebné k jednoduchému zapojení vaší T-Mobile TV: Set-top box Dálkové ovládání 2 AAA baterie Síťový kabel HDMI kabel T-Mobile TV RYCHLÝ PRŮVODCE A/V kabel Kabel pro napájení z elektrické sítě (230 V) Rychlý průvodce T-Mobile TV 2. Popis set-top boxu Na horním panelu najdete indikační LED diodu a přijímač dálkového ovládání. Barva LED diody signalizuje: ZELENÁ set-top box je zapnutý ČERVENÁ set-top box je v pohotovostním režimu BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ set-top box komunikuje s ovladačem 4

5 Zadní panel Vstup pro připojení do elektrické sítě HDMI výstup pro připojení k TV přijímači sd a/v sv dc hdmi A/V výstup pro připojení k TV (bez HDMI rozhraní) Síťový vstup pro připojení k internetu 3. ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU 1. Propojte set-top box s vaší TV pomocí HDMI kabelu. Pokud vaše TV nemá HDMI rozhraní, připojte set-top box pomocí A/V kabelu. 2. Připojte set-top box do internetu (modem) pomocí síťového kabelu. 3. Připojte set-top box do elektrické sítě (kabel nejdřív zapojte do set-top boxu, až poté do zásuvky). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Dodržujte postup nejdříve set-top box připojte k TV přijímači a internetu, až poté do elektrické sítě. Více informací na TIPY PRO VÁS Aby vše v pořádku fungovalo, potřebujete dostatečně rychlé a stabilní připojení s rychlostí alespoň 5 Mb/s. Své připojení můžete otestovat na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na zákaznické lince Pokud nemáte internetovou přípojku v blízkosti televize, můžete si dokoupit například powerline zařízení, které přenese internet od modemu do set-top boxu po elektrické zásuvce. Pokud si váš set-top box postaví hlavu a hlásí error, chce zadat PUK či PIN nebo prostě zobrazuje něco, čemu nerozumíte, zavolejte na naši zákaznickou linku Společně to vyřešíme! 5

6 v TV l r hdmi A/V kabel HDMI kabel Set-top box sd a/v sv dc hdmi Síťový kabel Kabel pro napájení z elektrické sítě (230 V) phone gigabite ethernet power Modem

7 4. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ V uživatelské nabídce TV se pohybujte pomocí šipek na dálkovém ovládání. Vybranou volbu potvrďte tlačítkem OK. zapnout/vypnout číselná klávesnice informace o programu programový průvodce ovládání hlasitosti přepínání TV kanálů menu vypnutí zvuku programový průvodce potvrzovací tlačítko krok zpět / návrat na předchozí obrazovku nahrávání přetáčení sledovaného pořadu vzad přehrát od začátku stop ovládací šipky volba stopy a audio titulků nahrávání právě sledovaného pořadu (včetně pořadu v rámci Zpětného zhlédnutí) přetáčení sledovaného pořadu vpřed přepnutí do živého vysílání / na další pořad 7

8 5. Možnost přenastavení po spuštění Set-top boxu Nastavení výchozího jazyka Jako výchozí jazyk je nastavena automaticky čeština. V Nastavení si můžete zvolit jiný výchozí jazyk pro Menu, Zvuk nebo Jazyk titulků. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > JAZYKOVÉ NASTAVENÍ PIN rodičovského zámku Slouží ke zpřístupnění obsahu nevhodného pro mladistvé diváky, který poskytovatel tímto PINem preventivně uzamkl. Pokud je set-top box užíván v domácnosti, kde žijí nezletilé osoby, je nezbytné mít tento zámek trvale aktivní. Uzamčený kanál odemykejte pouze v případě, že nezletilé osoby nejsou v blízkosti televize. Uzamknout můžete také jakýkoli jiný TV kanál. PIN je přednastaven na hodnotu V Nastavení si prosíme změňte tento PIN dle svého uvážení. Neposkytujte tento PIN nezletilým osobám. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ > RODIČOVSKÝ PIN Video výstup / Video norma Jako výchozí je nastavena kvalita Video normy na což je SD kvalita dostupná pro všechny současné televize. Pokud máte televizi s HD kvalitou obrazu, nastavte si prosíme tuto hodnotu na maximální možnou, kterou vaše televize dokáže zobrazit. Jen tak budete moci sledovat i HD kanály v požadované kvalitě. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ AUDIA A VIDEA > VIDEO VÝSTUP PIN nákupu V některých případech může být vyžadováno zadání PIN nákupu. PIN nákupu se v současné době u služby nepoužívá a funkcionalita je připravena pro možné budoucí využití. Doporučujeme nastavit na hodnotu Tuto hodnotu lze také později měnit. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ > PIN NÁKUPU 8

9 6. Hlavní nabídka možnosti set-top boxu V této kapitole se dozvíte, jak naplno využívat možnosti set-top boxu. Uživatelská nabídka se skládá z těchto částí: TELEVIZE Hledat TV program se zpětným zhlédnutím Sledovat televizi Zámky kanálů Vlastní seznam kanálů NAHRÁVÁNÍ Hledat Nahrávky Nahrávky ze zamčených kanálů Nahrávací plány VIDEOTÉKA Doplňková služba v případě zakoupení služby můžete sledovat filmy z Videotéky. HISTORIE Hledat Sledované pořady Sledované zamčené pořady NASTAVENÍ Jazyky Nastavení zabezpečení Audio/video nastavení APLIKACE Počasí Tetris Solitaire 9

10 7. Nastavení televizních kanálů a pořadů HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE V hlavní nabídce Televize máte několik možností, kde si můžete vyhledat kanál podle názvu, vybrat si televizní pořad, zamknout si konkrétní televizní kanál anebo si vytvořit vlastní seznam kanálů. HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE > HLEDAT Zde máte možnost vyhledání konkrétního televizního kanálu nebo pořadu podle jeho názvu. Název kanálu/pořadu vyťukáte pomocí směrových šipek a tlačítka OK. 10

11 HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE > SLEDOVAT TELEVIZI Potvrzením této volby se přepnete do běžného sledování živého vysílání televize. HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE > TV PROGRAM SE ZPĚTNÝM PŘEHRÁVÁNÍM Volbou TV program se dostanete do Elektronického programového průvodce, tzv. EPG. Zde si můžete vybrat konkrétní kanál a nebo pořad, který chcete právě sledovat. Případně máte možnost si nastavit nahrávání vybraného pořadu. Jak si nahrát konkrétní pořad si popíšeme v následující kapitole. HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE > ZÁMKY KANÁLŮ V této volbě máte možnost si nastavit pro jednotlivé kanály tzv. bezpečnostní zámek, který bude vyžadován pro sledování právě takto označeného kanálu. HLAVNÍ NABÍDKA > TELEVIZE > VLASTNÍ SEZNAM KANÁLŮ Vytvoření vlastního seznamu kanálů je chráněno rodičovským PINem. Po zadání PINu získáte možnost si vytvořit vlastní seznam kanálů. 11

12 Po potvrzení volby Vytvořit nový seznam a Prázdný seznam si založíte svůj vlastní seznam kanálů. Na obrazovce si vyberete seznam kanálů, které chcete do seznamu zařadit. Po uložení vámi vytvořeného seznamu je potřeba tento seznam aktivovat, abyste ho mohli začít používat. 12

13 8. Nahrávání TV pořadů Máte několik možností. Právě běžící pořad nahrajete stisknutím červeného tlačítka nebo tlačítka REC na dálkovém ovládání. Dále můžete stisknutím levé ovládací šipky na dálkovém ovládání vyvolat možnosti ovládání aktuálně sledovaného pořadu a vybrat položku Nahrát. V Programovém průvodci (tlačítko EPG na ovládání) můžete plánovat nahrávání TV pořadů, nahrát právě běžící pořad nebo pořad již odvysílaný (dostupný v rámci Zpětného zhlédnutí). Vyberte požadovaný pořad a na dálkovém ovládání stiskněte červené tlačítko nebo tlačítko označené REC. Pořad bude v Programovém průvodci označen jako Nahraný/Nahrávaný. 13

14 HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ V části Nahrávání najdete všechny nahrané a naplánované pořady. Zde je můžete spustit nebo smazat z Nahraných pořadů. Pořady se nahrávají a ukládají vzdáleně bez nutnosti připojování dalšího zařízení. Najdete zde také informaci o celkové i volné kapacitě prostoru k nahrávání. Nahrávky jsou rozdělené na Nahrávky a Nahrávky ze zamčených kanálů, které jsou chráněny Rodičovským PINem. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY Zde najdete nahrané pořady rozdělené do jednotlivých kategorií. 14

15 HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > CELKOVÁ KAPACITA Obsahuje informaci o celkové a využité kapacitě vašeho úložného prostoru pro Nahrávky. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAHRANÉ Zde se ukládají všechny již Nahrané pořady. Najdete zde podrobné informace o nahraných pořadech, můžete si je pustit nebo naopak vymazat. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAHRÁVANÉ Zde najdete pořady, které se právě nahrávají. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAPLÁNOVANÉ Seznam pořadů naplánovaných k nahrání v budoucnu. Pořady zatím nebyly odvysílány, proto nejdou spustit. Nahrání je případně možné u každého pořadu zrušit. 15

16 HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > VŠECHNY Obsahuje souhrn všech nahraných pořadů v sekci Nahrávky. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > OPAKOVANÉ Zde se ukládají opakovaně nahrávané pořady, například jednotlivé díly seriálů. HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY ZE ZAMČENÝCH KANÁLŮ Tato položka menu má stejnou strukturu jako složka Nahrávky. Obsahuje nahrané pořady z televizních kanálů, které jsou uzamčeny rodičovským zámkem (byly zvolené uživatelem, anebo přednastavené u tematických balíčků nebo kanálů určených pro dospělé). 16

17 9. Historie tv pořadů HLAVNÍ NABÍDKA > HISTORIE V historii si můžete prohlédnout své Sledované pořady i včetně zamčených. Historie pro přehlednost obsahuje všechny sledované pořady, kromě živého vysílání, kde je časté přepínání kanálů. 10. Nastavení set-top-boxu HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ 17

18 V této volbě naleznete několik důležitých nastavení, která se obvykle provádějí při prvním uvedení přístroje do provozu. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > JAZYKY V nabídce Jazyky si nastavujete vaše jazykové preference. Máte zde možnost si nastavit jazyk uživatelského rozhraní set-top boxu (výchozí je čeština) a dále preferované jazyky doprovodného zvuku k pořadům a titulkům. U zvuku k pořadům záleží na tom, co je právě vysíláno, a totéž se týká i titulků. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ Ve volbě Nastavení zabezpečení si přednastavíte Rodičovský PIN a PIN nákupu pro objednávání doplňkových služeb. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > AUDIO/VIDEO NASTAVENÍ 18

19 HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > AUDIO/VIDEO NASTAVENÍ > NASTAVENÍ AUDIO VÝSTUPU V nabídce audio výstupu máte možnost si nastavit kvalitu audio výstupního signálu. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > AUDIO/VIDEO NASTAVENÍ > NASTAVENÍ VIDEO VÝSTUPU V nabídce video výstupu máte možnost si nastavit kvalitu video výstupního signálu podle možností vašeho televizního přijímače. Jako výchozí je nastavena kvalita Video normy na což je SD kvalita dostupná pro všechny současné televize. Pokud máte televizi s HD kvalitou obrazu, nastavte si prosíme tuto hodnotu na maximální možnou, kterou vaše televize dokáže zobrazit. Jen tak budete moci sledovat i HD kanály v požadované kvalitě. 19

20 HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > AUDIO/VIDEO NASTAVENÍ > NASTAVENÍ POMĚRU STRAN Poměr stran TV obrazovky volíte podle vašeho formátu obrazovky na vašem televizoru. Máte buď klasický čtvercovitý 4:3, nebo širokoúhlý obdélníkovitý 16:9. V Přizpůsobení si nastavíte přizpůsobení obrazu, pokud je pořad vysílán v jiném než skutečném rozlišení (např. máte-li televizor 4:3 a pořad typicky film je vysílán 16:9 a naopak). Pro televizory 4:3 máte možnosti přizpůsobení: ŽÁDNÉ obraz 16:9 bude deformován CENTER CUT OUT obraz se po stranách ořízne a část není viditelná, bude ale zaplněná celá obrazovka LETTER BOX obraz se zúží, dole a nahoře bude černý pruh, bude viditelný celý Pro televizory 16:9 máte možnosti přizpůsobení: ŽÁDNÉ obraz 4:3 bude deformován OVERSCAN obraz se nahoře a dole ořízne a část není viditelná, bude ale zaplněná celá obrazovka PILLAR BOX obraz se zúží, po stranách bude černý pruh, bude viditelný celý Doporučujeme nastavení přizpůsobení na Pillar box. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > AUDIO/VIDEO NASTAVENÍ > POZICE OBRAZOVKY Není-li obraz na vašem televizoru ve středu obrazovky, lze jej touto funkcí vycentrovat, tj. posunout nahoru/dolů či doleva/doprava. HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > SET-TOP BOX V této nabídce se nacházejí informace o set-top boxu a Systémová nastavení (Restart, Reboot). Zobrazí se základní informace o set-top boxu (sériové výrobní číslo, IP a MAC adresa, atd.). Set-top box je možné tímto způsobem také restartovat. 20

21 11. Trochu zábavy v aplikacích HLAVNÍ NABÍDKA > APLIKACE HLAVNÍ NABÍDKA > APLIKACE > TETRIS, SOLITAIRE Součástí set-top boxu jsou také dvě hry typu Tetris a Solitaire. 12. Informace o sledovaném pořadu Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání si během sledování televize zobrazíte informace o právě sledovaném pořadu. 21

22 13. Ovládání sledovaného pořadu Stisknutím levé ovládací šipky na dálkovém ovládání vyvoláte další možnosti právě sledovaného pořadu (např. Poměr stran, Jazyky, Titulky, Nahrát, Zkratky, Posouvat, Přetáčet, O pořadu). 14. Přehled TV kanálů Přehled televizních kanálů otevřete stisknutím pravé ovládací šipky na dálkovém ovládání v průběhu sledování jakéhokoli pořadu. Pomocí vertikálních šipek se pohybujete mezi TV kanály, pomocí šipek vlevo a vpravo se pohybujete v informacích o kanálech a pořadech. 22

23 15. Programový průvodce a zpětné přehrávání Programového TV průvodce najdete v Menu > Televize > TV program se zpětným přehráváním, nebo do něj přejdete stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovládání. V TV programu vidíte barevně označené pořady, které máte k dispozici v rámci funkce Zpětné zhlédnutí a funkce Nahrané pořady. Samozřejmě si zde můžete označit nebo smazat pořady k nahrání (vysílané v budoucnu, aktuálně běžící nebo již odvysílané a dostupné v rámci Zpětného zhlédnutí). 16. VIDEOTÉKA V této sekci najdete filmy, ke kterým získáte přístup, pokud si zakoupíte doplňkovou službu Videotéka. Službu si můžete objednat telefonicky, na některé z našich prodejen, nebo přes Můj T-Mobile. Po zakoupení služby máte neomezený přístup ke všem filmům ve Videotéce. Můžete si je libovolně přehrát, a to kdykoli, bez omezení počtu sledování. 23

24 Sledujte T-Mobile TV i na svém telefonu nebo tabletu. Stačí si stáhnout aplikaci Mobilní TV a můžete ji sledovat zdarma až na třech zařízeních. Vše o naší televizi včetně Podrobného průvodce najdete na

IP Set-top box ARRIS VIP1113

IP Set-top box ARRIS VIP1113 IP Set-top box ARRIS VIP1113 Uživatelský průvodce Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 http://viahome.cz Stránka 1 Obsah Bezpečnostní opatření...3

Více

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem ARRIS T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 1. Ovladač Základní popis funkčních tlačítek

Více

Set-top-box Arris VIP1113

Set-top-box Arris VIP1113 Set-top-box Arris VIP1113 Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Pro její příjem je třeba zapojit settop-box Arris VIP1113. Set-top-box je

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13.

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13. Obsah Moje menu 4 Ovladač 6 Ovládání sledovaného pořadu 8 Zpětné zhlédnutí 10 Nahrávání 12 Můj seznam kanálů 13 Multidimenze 14 Výběr ze zápasů 15 O 2 Videotéka 16 Aplikace 17 4 zařízení 18 MOJE MENU Ovládání

Více

Set-top-box Motorola VIP1003

Set-top-box Motorola VIP1003 Set-top-box Motorola VIP1003 Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. K jejímu sledování je třeba set-top-box Motorola VIP1003

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

jediná televize s multidimenzí Ovládání a funkce

jediná televize s multidimenzí Ovládání a funkce jediná televize s multidimenzí Ovládání a funkce Obsah Ovládání Ovladač 4 Hlavní nabídka 6 Ovládání sledovaného pořadu 8 Nastavení O 2 TV 10 Info o sledovaném pořadu 11 Přehled televizních kanálů 12 Přehled

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113L

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113L Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113L Obsah Set-top-box Arris VIP1113L... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 4 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113L... 4 4. Zadní panel

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113

INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113 INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113 VIP1113M PŘEHLED Předek/Vršek Poloha na ležato STAV LED DIODY Zelené světlo: settop box je v provozu Dioda blikající zeleně a červeně: set-top box potvrzuje kliknutí na

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Set-top-box Arris VIP1113

Set-top-box Arris VIP1113 Set-top-box Arris VIP1113 Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Pro její příjem je třeba zapojit set-top-box Arris VIP1113.

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka Set-top Boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka Set-top Boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého Poskytovatele televizních služeb vybrali právě naší společnost RegioNET Morava, a.s. Naše společnost

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

UŽIJTE SI TELEVIZI. Uživatelský manuál HD Mediaboxu

UŽIJTE SI TELEVIZI. Uživatelský manuál HD Mediaboxu UŽIJTE SI TELEVIZI od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu HLAVNÍ NABÍDKA INFORMACE Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách se

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka IPTV - TELEVIZE IPTV je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandardní funkce a ten největší komfort při sledování Vašich oblíbených

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K IPTV (VIP1113)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K IPTV (VIP1113) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K IPTV (VIP1113) 1 OBSAH Bezpečnostní opatření... 3 Služba IPTV... 3 Slovníček základní pojmy... 3 Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 4 Instalace a zapojení set-top boxu... 4 Zobrazení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi 1 Obsah Označení interaktivních funkcí... 4 Zobrazení TV nabídky... 5 Nabídka EPG... 6 Hledání v TV archivu změna dne... 7 TV archiv / přetáčení / pozastavení...

Více

WOLFNET.CZ kabelová televize více než televize

WOLFNET.CZ kabelová televize více než televize WOLFNET.CZ kabelová televize více než televize Kabelové televize více než televize návod na obsluhu (strana 1) Uživatelská příručka TELEVIZE IPTV je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato

Více

INSTALACE UPC TELEVIZE

INSTALACE UPC TELEVIZE INSTALACE UPC TELEVIZE 2. část - zapojení set-top boxu 1. Obsah balíčku 2. Postup zapojení A B C HD MEDIABOX Dálkové ovládání Uživatelská příručka 1. Zapojení modemu od UPC Pokud jste v rámci samoinstalačního

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál k set-top boxu ARRIS VIP4302

Uživatelský manuál k set-top boxu ARRIS VIP4302 Uživatelský manuál k set-top boxu ARRIS VIP4302 2 3 Vážení uživatelé, před použitím boxu si prosím prostudujte tento manuál a postupujte dle pokynů v něm uvedených. Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme příjemné

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA

Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou. Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA Rychlý průvodce uživatelskou nabídkou Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv s dálkovým ovladačem MOTOROLA T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 1. Ovladač Základní popis funkčních tlačítek

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Zásady bezpečnosti. Obsah manuálu. Obsah balení. Vážení uživatelé,

Zásady bezpečnosti. Obsah manuálu. Obsah balení. Vážení uživatelé, Vážení uživatelé, Zásady bezpečnosti děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme. Před použitím boxu si, prosím, prostudujte tento

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV ARRIS 1113 1 Obsah Označení interaktivních funkcí...4 Zobrazení TV nabídky...5 Nabídka TV...6 Hledání v TV archivu změna dne...7 TV archiv / přetáčení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003 JON.CZ s.r.o. - Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5 Zákaznické centrum: Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín 321 720 710 / info@jon.cz / www.jon.cz 1 Vážení zákazníci,

Více

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV v.2.4 Obsah Označení interaktivních funkcí... 3 Zobrazení TV nabídky... 4 Nabídka EPG... 5 Hledání v TV archivu změna dne... 6 TV archiv / přetáčení

Více

Návod ke službě IPTV HD internet.tv

Návod ke službě IPTV HD internet.tv +420 499 949 494, 777 719 280 (8:00-20:00) info@hdinternet.cz / www.hdinternet.cz Návod ke službě IPTV HD internet.tv 1 Obsah tohoto dokumentu: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Popis funkcí Set-Top boxu...

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOX MOTOROLA VIP 1003 JON.CZ s.r.o. - Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 Zákaznické centrum: Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín 321 720 710 / info@jon.cz / www.jon.cz 1 Vážení zákazníci,

Více

Návod na rychlé zprovoznění HD Mediaboxu pro využívání televize od UPC. 2. část - zapojení set-top boxu

Návod na rychlé zprovoznění HD Mediaboxu pro využívání televize od UPC. 2. část - zapojení set-top boxu Návod na rychlé zprovoznění HD Mediaboxu pro využívání televize od UPC 2. část - zapojení set-top boxu 241 005 100 www.upc.cz Uživatelský manuál HD Mediaboxu 1. Obsah balíčku A HD MEDIABOX KAON700 nebo

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

IP Set-top box MOTOROLA VIP1003

IP Set-top box MOTOROLA VIP1003 IP Set-top box MOTOROLA VIP1003 Uživatelský průvodce Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 http://viahome.cz Stránka 1 Obsah Bezpečnostní opatření...

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba M.NET TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Autorizace webového prohlížeče... 4 3.2. Instalace a autorizace mobilní aplikace...5 4. Popis funkcí Set-Top

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu

jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu KROK 1 Připojení vaší TV SCART kabel HDMI kabel Pokud máte televizi s HDMI výstupem, připojíte ji k set-top boxu pomocí HDMI kabelu (kabel č. 1), který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE SLUŽBĚ T-MOBILE OPTIC TV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE SLUŽBĚ T-MOBILE OPTIC TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE SLUŽBĚ T-MOBILE OPTIC TV OBSAH Úvodní informace 3 Ovládání 3 Vítejte v menu 6 Nahrávání a přehrávání televizních programů 8 Videotéka / VIDEOSTORE 14 Rodičovská kontrola 15 Oblíbené

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Internet Protokol TV televizní vysílání distribuované prostřednictvím protokolu TCP/IP

Internet Protokol TV televizní vysílání distribuované prostřednictvím protokolu TCP/IP Návod k obsluze IPTV Úvod Služba 4network.tv vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1?

Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1? Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1? Zařízení zapojte do televizoru pokud možno do HDMI vstupu. Pokud Váš televizor HDMI vstup nemá, použijte přibalené CINCH konektory, případně se SCART redukcí.

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV. SET-TOP-BOX Motorola VIP1910

Uživatelská příručka pro službu IPTV. SET-TOP-BOX Motorola VIP1910 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1910 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

více než televize Uživatelský návod

více než televize Uživatelský návod více než televize Uživatelský návod Rtyně.net TV - digitální televize poskytovaná prostřednictvím připojení k op- tické síti Rtyně.net. Moderní řešení založené na revoluční přenosové techno- logii IPTV

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

IP Set-top box Motorola VIP 1003

IP Set-top box Motorola VIP 1003 IP Set-top box Motorola VIP 1003 instalační příručka a návod určeno pro koncové uživatele služby digitální televize Poruba.NET Obsah: 1 Bezpečnostní opatření... 4 2 Slovníček základní pojmy... 4 3 Obsah

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Informace o monitoru... 3 Technická

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB Návod k používání 10004933/1008980 = HiFi zesilovač 10005063/1008983 = CD přehrávač Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR Návod k použití Upozornění - Přehrávač vždy instalujte do interiéru vozidla. - Používejte pouze ve vozech 12V napájením, negativním ukostřením. - Před zapojením odpojte

Více

Kamera GT500. Uživatelský manuál

Kamera GT500. Uživatelský manuál Kamera GT500 Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko POWER 5. Tlačítko UP 9. Přísvit 13. Mikrofon 2. Tlačítko OK 6. Parking monitoring 10. USB 14. Slot SD kartu 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více